You are on page 1of 5

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.

-IL-17
CONST SRL INSTRUCTIUNI DE LUCRU
Revizia “0”
BUCURESTI Exemplar nr.
Pag.1 din 5
17. EXECUTAREA LUCRARILOR DE IZOLATII TERMICE LA CLADIRI

EXECUTAREA LUCRARILOR DE IZOLATII TERMICE LA CLADIRI


Cod MC- IL-17, Revizia « 0 »

LISTA DE SEMNATURI

ELABORAT VERIFICAT APROBAT


Numele si prenumele
Data
Semnatura

LISTA DE DIFUZARE

Nr Destinatarul Revizia Exemplar Data Semnatura


crt documentului

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI

Nr Nota de Denumirea Data Cod Pag.


crt modificare/retragere modificarii/ document
retragere
SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-17
CONST SRL INSTRUCTIUNI DE LUCRU
Revizia “0”
BUCURESTI Exemplar nr.
Pag.2 din 5
17. EXECUTAREA LUCRARILOR DE IZOLATII TERMICE LA CLADIRI

EXECUTAREA LUCRARILOR DE IZOLATII TERMICE LA CLADIRI .

1. SCOP

Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se


realiza lucrarile de izolatii termice la cladiri

2. DOMENIU DE APLICARE

Instructiunea se utilizeaza la realizarea lucrarilor de constructii executate de SC


PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI

3. DEFINITII SI ABREVIERI

Specifice nu sunt

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

La intocmirea instructiunii se fac referiri la : Normativ C 107/1982 pentru


executarea izolatie termice la cladiri;C112/1986 pentru executarea hidroizolatiei

5. INSTRUCTIUNEA
1
5.1. Conditii prealabile

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;


- asigurarea documentelor de executie;
- verificarea calitatii materialelor puse in opera;
- verificarea conditiilor speciale,
- instruirea personalului in executarea lucrarilor
- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
- racorduri de energie , apa si alte utilitati
- trasarea lucrarilor;

5.2. Descrierea instructiunii

Izolarea termica a elementelor de constructie se realizeaza in scopul


asigurarii climatului interior, impus de conditiile minimale de confort la cladirile de
locuit si social- culturale si de conditiile nrcrsare desfasurarii procesuli de productie
la constructiile industriale si agrozotehnice.
Izolarea termica a elementelor de constructie se face in scopul asigurarii:
- limitarii la valorile cerute de conditiile de exploatare a diferentei dintre
temperatura aerului interior si temperatura suprafetei interioare a
SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-17
CONST SRL INSTRUCTIUNI DE LUCRU
Revizia “0”
BUCURESTI Exemplar nr.
Pag.3 din 5
17. EXECUTAREA LUCRARILOR DE IZOLATII TERMICE LA CLADIRI

- elementelor de constuctie, precum si evitarea condensului pe suprafata


acestor elemente;
-stabilitatii termice necesare, pentru limitarea oscilatiilor temperaturii pe
suprafata interioara a elementelor de constructii;
- rezistentei necesare la difuzia vaporilor de apa, pentru evitarea condesarii
acestora in structura elementelor de constructii;
- rezistentei necesare la permeabilitatea aerului,pentru a limita diminuarea capacitatii
de izolare termica, datorita infiltratiilor de aer;
- limitarii la minim a pierderilor de caldura prin puntile termice si evitarii fenomenului
de condens.
Materiale folosite la izolarea termica elementelor de constructie se vor verifica
prin sondaj calitatea in ceea ce priveste: aspectul, starea suprafetelor interzicandu-se
folosirea celor acoperite cu impuritati, praf, gheata, sau in cazul blocurilor b.c.a
folosirea celor stirbie sau cu colturi rupte.
Manipularea materialelor se va face cu manual cu dispozitive speciale.
Se interzice bascularea sau aruncarea materialelor.
Diversele operatii necesare pentru realizarea izolatiilor cu diverse materiale –
placi din b.c.a.;produse termoizolante din diatomit, perlit expandat ;agregate minerale
usoare , placi din fibre de lemn, placi termoizolante din talasti STABILIT sau placi
din granule de pluta expandata si aglomerata cu bitum etc.( manipulare , prelucrare ,
montare, finisare etc.) se executa cu scule si dispozitive speciale indicate in proiectul
tehnologic, in functie de operatia efectuata
Personalul trebuie instruit pentru folosirea dispozitivelor, si echipat cu
echipamentul de protectie prevazut in normativele in vigoare.
Depozitrea materialelor se va face la obiect, in locuri uscate, ferite de
acumularea apelor meteorice, plate pe reazeme din materiale tari. Materialele
sensibile la umiditate sau cu absortie mare de apa la elementele care se prin
procese umede , se vao proteja cu un strat separator impotriva umiditatii.
In timpul executiei izolatiei se va verifica in permanenta orizontalitatea si
planeitatea suprafetelor.
La pereti se deosebesc diferite tipuri de alcatuire de izolatiila pereti:
- pereti stratificati din zidarie cu strat termoizolant median;
- pereti din beton armat,termoizolati la exterior;
- pereti din beton armat in trei straturi cu strat termoizolator median
( (panouri prefabricate):
- pereti pentru fatade usoare;
Executarea izolatiei termice la peretii exteriori - barierele contra vaporilor in
pelicule se utilizeaza pe fata interioara a peretilor exteriori ai incaperilor cu regim
ridicat de umiditate;
Peretii exteriori ai salilor de cu aglomeratii mari de oameni (teatre,
cinamatografe, etc.) prevazuti cu captuseli fonoabsorbante se vor monta la distanta
de 2cm de perete, iar suprafata peretelui sa fie incalzita,fie printr-o buna circulatie a
aerului din interiorul salii, fie prin montare de conducte calde in acest interspatiu
SC PAZARBAS MANUAL CALITATECod M.C.-IL-17
CONST SRL INSTRUCTIUNI DE LUCRU
Revizia “0”
BUCURESTI Exemplar nr.
Pag.4 din 5
17. EXECUTAREA LUCRARILOR DE IZOLATII TERMICE LA CLADIRI

In cazul materialelor termoizolante cu capacitate de absortie ridicata a


umiditatii (exp. beton celular autoclavizat) se va prevedea bariera contra vaporilor pe
fata calda a termoizolatiei
La acoperisuri dupa modula de amplasare a termoizolatiei se deosebesc
urmatoarele tipuri:
- acoperisuri sau terase cu termoizolatie pe suport din beton, beton armat
sau beton precomprimat
- acoperisuri cu termoizolatie pe suport din tabla cutata;
- acoperisuri cu termoizolati autoportanta;
- acoperisuri cu termoizolatia intre doua placi ondulate de azbociment.
Materialele termoizolante utilizate pentru izolarea acoperisurilor trebuie sa
indeplineasca urmatorele conditii:
- sa fie eficiente din punct de vedere termotehnic;
- sa nu contina componente care sa afecteze in timp calitatea
constructiilor prin reducerea existentei elementelor de constructiie, a
proprietatilor termo si hidroizolatoare ale inchiderilor si aspectul finisajului
interior si exterior;
- sa nu contina substante vatamatoare pentru sanatatea oamenilor sau a
animalelor atat in timpul executiei cat si pe timpul exploatarii;
- sa fie greu combustibile,imputrescibile si stabile la apa;
- sa fie realizate cu un consum minim de energie
Este interzisa folosirea materialelor termoizolante degradate , datorita
depozitarii, transportuluinecorespunzator, udate de precipitatii.
Lucrarile de termoizolatie se executa pe numai baza proiectului tehnic, si se
vor executa numai cu personal specializat in acest scop

5.3. Controlul si receptia lucrarilor

Lucrarile de termoizolatie fiind ingeneral lucrarii ascunse pe parcursul


executiei se va urmari urmatoarele:
- calitatea statului suport care trebuie sa fie uscat, sa nu prezinte
denivelari si asperitati, pericitand continuitatea si integritatea barierei
contra vaporilor;
- calitatea si umiditatea materialelor termoizolante ce intra in opera;
- montajul termoizolatiei cu rosturi stranse intre placi, existenta si
asigurarea comunicarii cu atmosfera a canalelor de ventilatie conform
proiectului tehnic privind respectarea grosimii termoizolatiei si tratarea
puntilor termice, canale de ventilatie;
Proiectul tehnic trebuie sa cuprinda toate detaliile de etansare a rosturilor
Este interzisa circulatia curenta a oamenilor si depozitarea materialelor pe
invelitori cu termoizolatie.
Rentru asigurarea eficientei termoizolatiei se va urmari periodic statrea hidro
izolatiei sau a invelitorilor si se vor lua masuri pentru remedierea lor.
SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-17
CONST SRL INSTRUCTIUNI DE LUCRU
Revizia “0”
BUCURESTI Exemplar nr.
Pag.5 din 5
17. EXECUTAREA LUCRARILOR DE IZOLATII TERMICE LA CLADIRI

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile ”Normele republicane de


protectia muncii”, “Normele de protectie in activitatea de constructii montaj” si
“Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor”.

6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Responsabilitatea efectuarii inregistrilor revine responsabilului tehnic cu


executia si a sefului punctului de lucru. Directorul general adjunct va notifica in scris
si alte responsabilitati, si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata
executiei.
Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri
responsabilitatile sunt ale personalului tehnic de executie:sef de santier, sef punct de
lucru, responsabil de lucrare, responsabil CQ.

7. INREGISTRARI

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor

- procese verbale de lucrari ascunse

8. ANEXE

Specifice nu sunt