You are on page 1of 1

Mga Makaluma at Malalalim na Salitang Tagalog

1. dumatal-dumating
2. masimod-matakaw
3. kumakandili-nagmamalasakit
4. agam-agam-pangamba
5. bahagdan porsyento
6. Balintataw-guni gun
7. naapuhap-nahanap
8. nagkukumahog- nagmamadali
9. sapantaha-hinala
10. nabuslot-nahulog sa butas
11. batalan-lababo
12. adhika-nais o gusto
13. balintuna-laban o kabaliktaran
14. anluwage-karpintero
15. agsikapin-inhenyero
16. bahagimbilang- praksyon (fraction)
17. Sipnayan- tagalog sa mathematics
18. bathalaan- tagalog ng theology
19. batlag-kotse (car)
20. buumbilang-(whole number) lahat
21. dalubhayupan-tagalog ng zoo
22. dalubsakahan- tagalaog sa agriculture
23. danumsigwasan- tagalog sa hydraulycs
24. hanggaan-limitasyon
25. hatimbutod- tagalog sa Mitosis
26. hatinig-tagalog sa telephone o telepono
27. isigan - tagalog sa dynamics
28. sakwil- tagalog sa resistance
29. tumbasan-tagalog sa equation
30. palasigmuan- tagalog sa mechanism