You are on page 1of 24

Λευκίμμη Προσπάθεια Η δολοφονία

Φασιστικό έγκλημα Τσίπρα για της Ελένης και
Χρυσαυγίτης φονιάς ισορροπίες η όξυνση της
Αλβανού εργάτη με τη Μόσχα σεξιστικής βίας
> σελ. 4 > σελ. 19
> σελ.17

‣ Εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής Αριστεράς
‣ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΕΤΟΣ 28ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1.404

€2
‣ www.prin.gr

«Σκίζει»
Έκρηξη λαϊκής οργής η Ελλάδα
στους έμμεσους
φόρους
κατά «δημοκρατίας» Το 39,1% του συνόλου των
υπέρογκων φορολογικών
εσόδων και το 15,4% του ΑΕΠ

των πλουσίων
φτάνουν οι έμμεσοι φόροι
στην Ελλάδα! Η έμμεση
φορολογία είναι η πλέον άδικη,
καθώς επιβαρύνει πολύ τα
φτωχά νοικοκυριά και τους
εργαζόμενους. Τα στοιχεία
του ΟΟΣΑ αφορούν το 2017
και αναδεικνύουν την Ελλάδα
δεύτερη στους έμμεσους
φόρους στην ευρωζώνη. Μόνο
η Πορτογαλία μας ξεπερνά,
με 39,8%, ενώ η Γερμανία
είναι στο 26,2%, η Ισπανία στο
29,1% και η Γαλλία στο 24,4%.
Ας μην μας δουλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ,
πως κάνει ταξική πολιτική
μέσω φορολογίας…

Το θέμα

Θωρακισμένο και αποκλεισμένο χθες το Παρίσι, σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης Μακρόν
να κρατήσει μακριά τα κίτρινα γιλέκα, τους διαδηλωτές εργατικών συνδικάτων και τη νεολαία.

Π
άνω από 600 συλλήψεις διαδηλωτών Αφιέρωμα
μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Προγραμματική
Σιδερένια φράγματα, πλαστικές
Ο Δεκέμβρης συνδιάσκεψη
σφαίρες, θωρακισμένα οχήματα, κλειστοί 40
σταθμοί του μετρό, μπλόκα σε αυτοκινητό- πριν και μετά ΝΑΡ 14-16/12
δρομους, χιλιάδες αστυνομικοί και πάνοπλα Η πορεία του νεολαιίστικου κινήμα- Για την κομμουνιστική στρατηγι-
CRS (ΜΑΤ), η κυβερνητική απάντηση στη τος που συνέβαλε στον Δεκέμβρη κή απάντηση στον υπεραντιδρα-
ριζοσπαστικοποίηση των διαδηλωτών. Με- του 2008 και τα δεδομένα μετά στικό καπιταλισμό συζητά το
την εξέγερση. Γράφουν: Μ. Βάσιλας, ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απε-
γάλες κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία (αλλά
Ειρ. Γαϊτάνου, Σ. Μιχαήλ, Ελ. Παγκα- λευθέρωση. Θετική ανάπτυξη
και το Βέλγιο), ξεσηκωμός και καταστολή στα
λιά, Σ. Τσάδαρη, Στ. Τυροβολάς, της άμεσης αντικαπιταλιστικής
λύκεια. Κλονίζεται ο εκλεκτός του κεφαλαίου πρότασης. >>> σελ. 3
Σπ. Χαϊκάλης. >>> σελ. 8-11, 20-21
Μακρόν, πλήγμα για την ΕΕ. >>> σελ. 12-13
2 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Η δεύτερη ματιά

editorial Κώστα Λουλουδάκης | Ιουλιανός

Κύπρος, πεδίο Η ΕΕ είναι ένας οργανισμός ειδικών της εξουσίας που κυβερνούν
βοναπαρτικά, πίσω από αμπαρωμένες πόρτες, μεριμνώντας αποκλειστικά
βολής φτηνό για τις οικονομικές ελίτ της Ευρώπης, απομυζώντας τους αδύναμους
και ιδιωτικοποιώντας δημόσιες κατακτήσεις και δημόσιες επιχειρήσεις.

Δεν θα μπορούσαν να είναι χωρίς
αντάλλαγμα οι ενεργειακές συμφωνίες
που έχουν υπογράψει η Κύπρος με τις
ΗΠΑ και η (μερική έστω) προστασία
O Μηχανισμός της
που εμμέσως προσφέρουν στην
πρώτη οι Αμερικανοί, έναντι
της Τουρκίας, προασπίζοντας
πρωτίστως τα συμφέροντα των
Ευρωπαϊκής Ένωσης
εταιριών τους. Καθώς, δε, η
γεωγραφική θέση της Κύπρου
είναι στρατηγική και δεσπόζει
στον χώρο της νοτιοανατολικής

Σ
Μεσογείου –όπου οι ανταγωνισμοί τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση οι θερης ιδεολογικής συναίνεσης», εκτός από
και οι πολεμικές συγκρούσεις πολιτικοί θεσμοί περιθωριοποιούνται, κληρονόμος ενός συστήματος, που με μεγά-
μαίνονται– η Ουάσινγκτον θα κάνει η εξουσία είναι καταμερισμένη και Η διάλυση της ΕΕ λη αποτελεσματικότητα θεωρητικοποίησε
ό,τι μπορεί για να τη μετατρέψει σε… ασκείται από πολλές και μικρές ομάδες που είναι προϋπόθεση πρακτικές και υιοθέτησε πολιτικά καθεστώ-
εκπροσωπούν ποικίλα και ανταγωνιστικά τα που λειτούργησαν ως αδιαμφισβήτητα
αεροπλανοφόρο της, εγκαθιστώντας για μια νέα,
στο έδαφός της στρατιωτικές μεταξύ τους συμφέροντα. Κόμματα και κυ- σημεία αναφοράς για τον φασισμό, είναι και
βερνήσεις υποτάσσονται στην θέληση των διεθνιστική ένας οργανισμός ειδικών της εξουσίας που
εγκαταστάσεις και έξυπνα όπλα —
που θα προστεθούν στις βρετανικές
«αγορών». Τα θεμέλια των κατακτήσεων του και ισότιμη κυβερνούν βοναπαρτικά, πίσω από αμπα-
μεταπολεμικού κόσμου, όπως το κράτος δι- συνεργασία ρωμένες πόρτες, μεριμνώντας αποκλειστικά
βάσεις, τα τουρκικά στρατεύματα,
καίου και το κοινωνικό κράτος που αναπτύ- για τις οικονομικές ελίτ της Ευρώπης, απο-
αλλά και την ελληνική ΕΛΔΥΚ. των λαών
χθηκαν παράλληλα, μοιάζουν μετέωρα, στο μυζώντας τους αδύναμους και ιδιωτικοποι-
Οι κινήσεις αυτές ήταν φυσικό να κενό. Οι εκλογές, τα κοινοβούλια και η ευ- ώντας δημόσιες κατακτήσεις και δημόσιες
προκαλέσουν την αντίδραση ενός ρωβουλή αποτελούν κατ’ ουσίαν και σε κάθε επιχειρήσεις.
άλλου άμεσα ενδιαφερόμενου, της περίπτωση διακοσμητικά στοιχεία κενού «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε,
Ρωσίας, η οποία βλέπει μια χώρα με περιεχομένου ή ισχυρά ναρκωτικά για να οικοδομήθηκε και υπάρχει για συγκεκριμέ-
την οποία διατηρούσε –και ως ένα παραπλανούνται οι λαοί, ενώ ταυτόχρονα, υπόθεση των ελίτ από το ξεκίνημά της […]. νους λόγους που καμία σχέση δεν έχουν με
βαθμό διατηρεί ακόμη– προνομιακές ακόμα και η ελάχιστη πολιτική δράση των Παρ΄ όλα τα λάθη και τις ανεπάρκειες τους την ενότητα των λαών ή την δημοκρατία. Το
σχέσεις, να κινδυνεύει να μετατραπεί εργαζομένων λοιδορείται. Aπό την άλλη, οι οι ελίτ είναι αυτές που κρατούν ενωμένη αντίθετο: Αφορά την ενότητα των μεγάλων
σε αποκλειστικό προτεκτοράτο λεπτομέρειες των νομοθετημάτων καθορίζο- την Ευρώπη». Ο Χ. Μίνκλερ καταλήγει πως ευρωπαϊκών πολυεθνικών για να ανταγω-
της Δύσης και κυρίως των ΗΠΑ. νται από μικρές επιτροπές ενδιαφερομένων υπάρχει «ανάγκη για μια βοναπαρτιστική νιστούν αποτελεσματικά τους ανταγωνιστές
«Η Μόσχα θα πρέπει να λάβει κύκλων, τους λομπίστες, οι οποίοι εδρεύουν λύση», γι’ αυτό καλεί σε μια «νέα και λιγότε- τους (ΗΠΑ-Κίνα-Ρωσία-Ιαπωνία, κ.ο.κ.), και
μέτρα σε περίπτωση αμερικανικής στους διαδρόμους των Βρυξελλών, θέτοντας ρο κομπλεξική εξέταση της σχέσης μεταξύ ταυτόχρονα την ενότητα των πιο επιθετι-
στρατιωτικής συγκέντρωσης υπό αμφισβήτηση την λειτουργία της κοινο- δημοκρατίας και δικτατορίας […] γενικά μι- κών μερίδων του κεφαλαίου στον πόλεμο
στην Κύπρο. Η περαιτέρω βουλευτικής δημοκρατίας. λώντας, η δικτατορία θεωρείται το αντίθετο -κοινωνικό κατά βάση- ενάντια στους εργα-
στρατιωτικοποίηση της Κύπρου και η Οι χωρίς εχέγγυα διαφάνειας και δημο- της δημοκρατίας. Αλλά αυτό ισχύει μόνο ζόμενους και τους λαούς. Αυτός ο μηχανι-
εμπλοκή της στην εφαρμογή σχεδίων κρατικής λογοδοσίας θεσμοί της Ευρωπαϊ- εντός κάποιων ορίων»*. σμός δεν διορθώνεται, δεν αλλάζει. Αντίθε-
των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ θα κής Ένωσης, καλύπτουν το μπολιασμένο Στο ίδιο πνεύμα με τον Μίνκλερ και ο τα, η διάλυσή του είναι προϋπόθεση για μια
έχουν αναπόφευκτα επικίνδυνες και από το δηλητήριο της απληστίας οικονο- Άντριου Μοράβσικ, καθηγητής Πολιτικών νέα, διεθνιστική και ισότιμη συνεργασία των
αποσταθεροποιητικές συνέπειες για μικό σύστημα ολιγαρχίας που κυριαρχεί. Επιστημών και διευθυντής του Προγράμμα- λαών, για την ευημερία και την κοινωνική
το ίδιο το νησί», δήλωσε απειλητικά Μάλιστα, ο καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας τος Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο πρόοδο, για την ειρήνη και μια νέα πνοή
στο Πανεπιστήμιο του Humboldt στο Βε- του Πρίνστον, και από τους γνωστότερους ελευθερίας και δικαιοσύνης, πραγματικής
η εκπρόσωπος του ρωσικού
ρολίνο, συγγραφέας πολυάριθμων βιβλίων θεωρητικούς των ευρωπαϊκών πραγμάτων, δημοκρατίας και όχι κοινοβουλευτικού κρε-
υπουργείου Εξωτερικών.
και σημαντικός διαμορφωτής της «κοινής ο οποίος αναφέρει πως η λαϊκή συμμετοχή τινισμού και ανάπηρης δημοκρατίας σε δι-
Εύκολα, λοιπόν, μπορεί κανείς να γνώμης», Χέρφριντ Μίνκλερ στο περιοδικό στην λήψη αποφάσεων στην Ένωση είναι αρκή “κατάσταση έκτακτης ανάγκης”», Κώ-
φανταστεί μπροστά σε τι θανάσιμους Spiegel δήλωσε πως: «Η δημοκρατία δεν μη επιθυμητή επειδή ο λαός είναι «αδαής, στας Λουλουδάκης: Από το Τρίτο Ράιχ στην
κινδύνους θα βρεθεί η Κύπρος και μπορεί να σώσει την Ευρώπη [...]. Το να ζη- άσχετος και ιδεολογικά κατευθυνόμενος» Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδόσεις ΚΨΜ.
ο λαός της σε περίπτωση θερμών τάς τον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης εί- και η δημοκρατική συμμετοχή «είναι αντί- * Άρθρα στα έντυπα Der Spiegel και
επεισοδίων ή γενικευμένης σύρραξης ναι σαν να παίζεις ένα άγριο παιχνίδι που θετη με τη κοινά αποδεκτή επιστημονική Internationale Politik, μετάφραση Παναγιώ-
στην περιοχή. Θα μετατραπούν σε θα οδηγήσει γρήγορα σε διάλυση της […]». αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο λει- τη Μαυροειδή στο βιβλίο Ποιος χρειάζεται
ένα πεδίο βολής φτηνό — με ευθύνη Και γι αυτό πρότεινε έναν φασιστικό ολο- τουργούν οι παρωχημένες δημοκρατίες*». την Ευρωπαϊκή Ένωση, και Κώστα ∆ουζίνα,
και συνενοχή και της Ελλάδας. κληρωτισμό της αγοράς: «Η Ευρώπη ήταν Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση της «φιλελεύ- Η ∆ημοκρατία σε έκπτωση.

‣ Ιδιοκτησία: «Eκδόσεις-Μελέτες- Έρευνες» Aστική Mη Kερδοσκοπική Eταιρεία
Εφημερίδα της
Kωδικός 2806, Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, Tηλ.: 210-82.27.949, prin@otenet.gr | http://www.prin.gr
αντικαπιταλιστικής
κομμουνιστικής ‣ Tραπεζικός Λογαριασμός Συνδρομών και Eνισχύσεων: ALPHA BANK 260002002006023 • IBAN: GR1801402600260002002006023
Αριστεράς
‣ Εκδότης: Δημήτρης Δεσύλλας ‣ Eκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ ‣ Layout: Χριστίνα Λουλούδα
Το θέμα ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 3

Δ
ιανύουμε την «τρίτη φάση»
μετά το βαρύ πλήγμα στο ερ-
γατικό κίνημα με την κατάρ-
ρευση του «υπαρκτού σοσια-
λισμού» το 1989-90. Η «πρώτη
φάση» αυτού του ιστορικού κύκλου σφρα-
γίστηκε από την καταθλιπτική κυριαρχία
της «αποκομμουνιστικοποίησης» και της ρη-
τής άρνησης της κομμουνιστικής στρα-
τηγικής. Μειοψηφικά ρεύματα αντιστάθη-
καν σε αυτήν την τάση, χωρίς ωστόσο να
μείνουν αλώβητα από την ηγεμονία της.
Κυριάρχησε στις προσπάθειές τους η εμ-
βάθυνση της κριτικής του καπιταλισμού.
Η ανάπτυξη μαζικού κινήματος με ανα-
τρεπτικά χαρακτηριστικά, αποτέλεσε το
κύριο πεδίο παρέμβασης. Δεν έλειπε η
αναζήτηση στη θεωρία, αλλά αφορούσε
κυρίως την αναγκαία κριτική επανεξέ-
ταση για τις αιτίες των στρεβλώσεων και
λιγότερο την ανάπτυξή της. Στο ζήτημα
της οργάνωσης η πίεση για «χαλαρές»
οργανώσεις και «οριζόντια» διασύνδε-
ση δεν αντανακλούσε μόνο την ανάγκη
οριοθέτησης από το γραφειοκρατικό συ-
γκεντρωτισμό, αλλά και την τάση προς
χαλαρές πολιτικές, θεωρητικές και κοι-
νωνικές δεσμεύσεις των αγωνιστών.
Στη «δεύτερη φάση» της μετά το
1990 εποχής αρχίζουν να σχηματοποι-
Στροφή για μια νέα
ούνται «απαντήσεις». Είναι η περίοδος
της «υπαρκτής αριστεράς». Από τον ΣΥΡΙΖΑ
και τους Ποδέμος, ως τον Κόρμπιν, τον
Σάντερς και τις αριστερές κυβερνήσεις
κομμουνιστική απάντηση
στη Λατινική Αμερική, η «μίνι πρόταση
εξουσίας» μέσω της κυβερνητικής δια-
χείρισης παρουσιάζεται, με μικρές ή με- Συνδιάσκεψη ΝΑΡ
γάλες διαφορές, ως η εναλλακτική λύση,
ο εύκολος και σύντομος δρόμος προς τη Παναγιώτης Μαυροειδής
λύση του κοινωνικού ζητήματος. Πλήθος
οι αναφορές σε δημοκρατία, οικολογία,
αλληλεγγύη, κοινωνικές μεταρρυθμί-
σεις και βέβαια στο κίνημα. Το δίλημμα ▸ Η αντικαπιταλιστική και αριστερή αναλαμπή στο πλαίσιο του
υποδείγματος της «υπαρκτής αριστε-
εργατική και κομμουνιστική πολιτική.
Εδώ λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της τρίτης
«επανάσταση ή μεταρρύθμιση» κηρύσ- ράς», καθίσταται η πλέον άγονη ουτοπία και φάσης, είναι που έρχεται η πρόταση της
σεται άγονο. Το κυρίαρχο στοιχείο είναι «άμεση» αυταπάτη όλων των εποχών. Η «λύση» της Προγραμματικής Διακήρυξης του ΝΑΡ.
ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό υπόδειγμα μέσω υποχωρεί, με επιστροφή όχι της δεξιάς Ποια είναι η κεντρική ιδέα; Μια αποφα-
μιας άλλης μοιρασιάς στον πλούτο, με
πολιτική πρόταση γενικά, αλλά μιας νέας δεξιάς, συχνά σιστική στροφή, ένα άλμα από τη συνολική
παρέμβαση στη διανομή. Η «Αγία Τριά-
δα» είναι: καπιταλισμός στην παραγω-
ολοκληρώνεται ακροδεξιάς ή/και νεοφασιστικής.
Αλλά και στα υπόλοιπα ρεύματα της
αντικαπιταλιστική κριτική και αντικαπι-
ταλιστική «άμεση» πολιτική πρόταση (όχι
γή, ταξική ουδετερότητα του κράτους θετικά σε μια αριστεράς εξαντλούνται πλέον τα πολι- με κατάργηση αλλά με ωρίμανσή τους)
και αριστερό πρόσημο στην κυβέρνηση. τικά καύσιμα της προηγούμενης φάσης. στη θετική τους ολοκλήρωση. Δηλαδή σε
Η δεύτερη τάση είναι η επάνοδος του νέα κομμουνιστική Η μετάβαση στη νέα εποχή δεν γίνεται μια νέα κομμουνιστική στρατηγική ως καθολική
ιστορικού κομμουνιστικού ρεφορμισμού, με την σε ανέφελο κλίμα ενδοοικογενειακής απάντηση στην εποχή μας. Όχι ως αφηρημένη
επιστροφή στον άγονο κλασικισμό σε ότι στρατηγική, ως αριστερής συζήτησης με τη συνήθη φλυ- αναφορά στο μέλλον, αλλά με την τοποθέτηση
αφορά την θεωρία και περισσότερο από αρία, άγονη φιλονικία και νωχελικότη- της κομμουνιστικής εργατικής πολιτικής στο κέ-
ποτέ στην αναπόληση του «υπαρκτού σο-
καθολική απάντηση τα, αλλά σε περιβάλλον κρίσης ντρο της πολιτικής παρέμβασης της επα-
σιαλισμού», ως ένα κάποιο αποκούμπι. του συστήματος, φτώχειας, ναστατικής αριστεράς.
Η τρίτη τάση αφορά τα αντικαπιτα-
στην εποχή μας μαζικής μετανάστευσης, Τέσσερα θεμελιώδη θέ-
λιστικά ρεύματα στα οποία ωριμάζει η πολέμου και προσφυ- Απέτυχε ματα διαμορφώνουν
ανάγκη της ενοποίησης πέραν της αντι- γιάς, βαθιάς περιστο- η διαχείριση το πεδίο συζήτησης:
καπιταλιστικής κριτικής και μαχητικής ακόμη πιο επικίνδυνος, με ένα απόλυτο λής της δημοκρατίας, Ποιος είναι ο σύγχρο-
κινηματικής παρέμβασης σε μια αντι- νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα ανοιχτών μεγάλης ανησυχίας, της «υπαρκτής νος καπιταλιστικός
καπιταλιστική πολιτική στη βάση μετώπων και αγορών, καταλήστευσης των πάντων, ακόμη και τρόμου. Αριστεράς», ανάγκη κόσμος; Ποια η δυνα-
αντίστοιχου αντικαπιταλιστικού ανατρεπτικού με δικτατορικές μορφές επιβολής του. Παρά την υπερα- για κομμουνιστική τότητα της κομμουνι-
προγράμματος πάλης. Από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πολλοί κάνουν λόγο για φασιστικό νεοφι- ντιδραστική στροφή στικής απελευθέρωσης
και το Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα λελευθερισμό. Εμείς μιλάμε για μια νέα που συχνά περιγρά-
εργατική τομή και ποιος κομμουνισμός
στη Γαλλία, ως το PSOL στην μακρινή εποχή ολοκληρωτικού, καθολικού, υπε- φουμε με αναφορές στον στην εποχή μας; Με ποια
Βραζιλία, με χρονικές διαφοροποιήσεις, ραντιδραστικού σε όλες τις πτυχές του Τραμπ, την άνοδο της ακρο- επαναστατική τακτική φτά-
καταγράφεται η ίδια τάση. Η πλευρά καπιταλισμού, που βρίσκεται πλέον στην δεξιάς, τους ακρονεοφιλελεύθε- νουμε στην επανάσταση και πως
του κομμουνιστικού προτάγματος είναι πιο ώριμη φάση του. ρους τύπου Μακρόν κλπ. δεν έχουμε δει μπορούμε να φανταστούμε την τελευ-
παρούσα, αλλά υποβαθμισμένη. Στο πλαίσιο αυτό, της μειωμένης την ακόμη πιο μεγάλη τομή που έρχεται στο ταία; Ποιο υποκείμενο και ειδικότερα
Σήμερα, μέσα από ένα αρνητικό σπι- κερδοφορίας, της έντασης του καπιτα- πεδίο της πολιτικής διαχείρισης. Ενώ ποιο κομμουνιστικό κόμμα στην εποχή
ράλ εξελίξεων, μπαίνουμε σε μια «τρίτη λιστικού ανταγωνισμού, της στροφής η δεξιά/αστική πολιτική ριζοσπαστι- μας; Η προγραμματική συνδιάσκεψη
φάση». Ώσπου να προλάβουμε να δούμε προς την υποβάθμιση της εργατικής τά- κοποιείται ταχύτατα -κλασικά παρα- του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απε-
τι σημαίνει η στροφή αλά Τραμπ, δια- ξης ακόμη και κάτω από το βιολογικό της δείγματα ΗΠΑ, Βραζιλία και Τουρκία λευθέρωση που ξεκινά την Παρασκευή
πιστώνουμε ότι ο Μπολσονάρου είναι όριο, η πεποίθηση για κοινωνική ανάσα - δε συμβαίνει το ίδιο με την αριστερή/ φιλοδοξούμε να δράσει προωθητικά.
4 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Πολιτική

Από Επίσκεψη στη Μόσχα Γεράσιμος Λιβιτσάνος

σπόντα
*** ΣτηνΜόσχα, αδέρφια μου,
στη Μόσχα * Πάλι επίδειξη
Από τη Ρωσία χωρίς αγάπη
πολυδιάστατης εξωτερικής
πολιτικής κάναμε * Τάξαμε και
το κατιτίς στον Πούτιν με την
έφυγε ο Τσίπρας
επίσκεψη Τσίπρα * Το πόσο
τσίμπησε θα φανεί στο μέλλον
* Πάντως, ως συνήθως, σε αυτά
▸ «Λευκές νύχτες» για τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα
τα ταξίδια * Κάτι δόθηκε
* Στην Ουάσιγκτον ήταν βάσεις

Μ
πορεί η «παραδο- η Ρωσία προμηθεύει το 50% του
και εξοπλιστικές συμφωνίες σιακή φιλία του φυσικού αερίου και το 10% του
* Στη Μόσχα κάτι ενεργειακό ελληνικού και του πετρελαίου που καταναλώνει
να υποθέσουμε; ρωσικού λαού» η Ελλάδα.  Αναφέρθηκε, επί-
* Θα δείξει * Πάντως μια να αναφέρθηκε πολλάκις στην σης, θέμα των επενδύσεων,
Μαρινέλλα μας την έπαιξε η
επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη λέγοντας ότι πέρυσι αυξήθηκε
μπάντα του Ρωσικού Στρατού *
Μόσχα και στις συναντήσεις του το διμερές εμπόριο κατά 27%,
Έτσι που κατάντησε, ό,τι θέλεις
με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όμως ενώ φέτος αυξήθηκε μέχρι
θα παίξει…
ήταν το τελευταίο που πραγμα- τον Σεπτέμβριο κατά 11%. Οι
*** Κι όσο ο Τσίπρας κρύωνε τικά απασχόλησε τις αντιπρο- διμερείς επενδύσεις ανέρχο-
στη Μόσχα, στην Ελλάδα ο
σωπείες και των δύο πλευρών. νται στα 700 εκατομμύρια δο-
Καμμένος είπε να αναθερμάνει
Τα συμφέροντα των δύο λάρια. Πρόσθεσε, μάλιστα,
* Έτσι καταδίκασε τη Συμφω- λαών κανένα ρόλο δεν έπαιξαν, πως  «υπάρχουν ρωσικές εται-
νία των Πρεσπών * Την είπε
σε μια διαδικασία επαφών που ρείες που θέλουν να βγουν
νεκρή * Σε περίπτωση, πάντως,
προετοιμαζόταν εδώ και αρκε- στην ελληνική αγορά με ποικί-
που δεν το πρόσεξε… περπατάει
τούς μήνες. Αντίθετα, σχετίζε- λα προϊόντα και υπηρεσίες».
* Κι έρχεται στη Βουλή ται με τα συμφέροντα των ρω- Από τη σκοπιά των συμφε-
* Βέβαια, ο Τζανακόπουλος δεν σικών και ελληνικών επιχειρη- ρόντων των εργαζομένων, το
έδειξε να ανησυχεί * Δεν ρίχνει
ματικών ομίλων. Αυτά που δια- αυτές κατέστησαν σαφέστατη και Τουρκίας. Στα ενεργειακά συμπέρασμα που προκύπτει
την κυβέρνηση ο Πάνος μας,
πλέκονται άρρηκτα και με τους την περαιτέρω πρόσδεση της ζητήματα, με κορυφαίο αυτό από την επίσκεψη, είναι πώς
είπε * Διότι αυτό θα είναι κίνη-
γεωπολιτικούς συσχετισμούς, Ελλάδας στο άρμα των ΗΠΑ και των  αγωγών, ο Α. Τσίπρας είπε πρόκειται για ακροβατισμούς
ση υπέρ της ΝΔ * Μάλλον μας
που επίσης βρέθηκαν στο επίκε- των επιθετικών δογμάτων της ότι «στηρίζει ανοιχτά την πολι- που επιχειρεί η κυβέρνησης ΣΥ-
κοροϊδεύουν αμφότεροι * Το
ντρο του ενδιαφέροντος. κυβέρνησης Τραμπ. Ο στόχος τική της διαφοροποίησης των ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ παράλληλα
'χουν συμφωνήσει * Να λέει τα
Σε αυτό το δεύτερο πεδίο, η αυτός είχε προαναγγελθεί, άλ- πηγών της ενέργειας προς την κατέχει σημαντική θέση στον
δικά του ο Καμμένος, μπας και
ελληνική πλευρά είχε εμφανέ- λωστε, και από τη συνέντευξη ΕΕ» και πρότεινε, μάλιστα, από γεωπολιτικό συσχετισμό δυνά-
πάρει καμιά ψήφο «πατριωτι-
στατο στόχο να… ισορροπήσει του Γιώργου Κατρούγκαλου στο τον αγωγό ΤΑΡ να «περάσει» μεων, υπέρ των ΗΠΑ και του
κή» ή χρυσαυγίτικη * Ψήφος να
κάπως τις εντυπώσεις από την ελληνικό τμήμα του πρακτορεί- και ρωσικό αέριο. Επιπλέον, ΝΑΤΟ. Είναι έκφραση μιας
'ναι * Κι ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει πως
τελευταία επίσκεψη του Πά- ου Σπούτνικ, όπου χαρακτήρισε ανέφερε ότι «η Ελλάδα μπο- εξωτερικής πολιτικής που δεν
δεν ακούει.
νου Καμμένου στις ΗΠΑ –όπου «περαστικό σύννεφο» τις απε- ρεί να είναι μέλος της ΕΕ και εκπορεύεται με γνώμονα τα λα-
*** Εντωμεταξύ, το προεκλο- λάσεις. του ΝΑΤΟ, αλλά υλοποιεί ένα
ζήτησε να γίνουν νέες βάσεις ϊκά συμφέροντα. Υπαγορεύεται
γικό δούλεμα συνεχίζεται * Ψη-
στην Ελλάδα– αλλά και από τις Αργά την Παρασκευή το μοντέλο πολυδιάστατης εξω- από τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ
φίστηκε το νομοσχέδιο που δεν
«ανταλλαγές» απελάσεων δι- βράδυ, πάντως, η ελληνική τερικής πολιτικής». Επιχείρη- και της ΕΕ και, κατά κύριο λόγο,
κόβει τώρα τις συντάξεις
πλωματών μεταξύ Ελλάδας και πλευρά εξέφραζε την ικανο- σε, έτσι, να δώσει την αίσθηση αυτούς εξυπηρετεί, εκθέτοντας
* Αφού τις έχουν κόψει 10 φορές
Ρωσίας, που έγιναν το καλο- ποίησή της που το θέμα της ανοίγματος, αν και είναι γνωστό μονίμως τον λαό στον κίνδυνο
* Άνοιξε και η πλατφόρμα για
καίρι στο φόντο της συμφωνίας συμφωνίας των Πρεσπών δεν πως η Μόσχα θέλει τη διατήρη- της όξυνσης των ανταγωνισμών
το κοινωνικό μέρισμα * Τον
των Πρεσπών, και του τι μέλ- ήταν «ψηλά» στην ατζέντα των ση του υπάρχοντος status quo ανάμεσα στα μεγάλα ιμπεριαλι-
μποναμά * Κάτι μισόλογα λένε
λει γεννέσθαι με το λιμάνι της συζητήσεων, παρέμενε όμως η στα ενεργειακά. Από την πλευ- στικά κέντρα, που είναι γνωστό
και για αναδρομικά * Θέλουν
Αλεξανδρούπολης. Οι εξελίξεις ανησυχία για τις σχέσεις Ρωσίας ρά του, ο Β. Πούτιν ανέφερε ότι τι κατάληξη μπορεί να έχει.
να πάρουν εκλογές με φραγκο-
δίφραγκα * Τους βοηθάει κι ο
Μητσοτάκης που είναι απλά...
ο εαυτός του * Οπότε ελπίζουν ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
* Ίσως και βάσιμα * Γιατί πολ-
λοί είναι αυτοί που θέλουν να
δουν τον ΣΥΡΙΖΑ ξανά στην Η προστασία φεύγει, οι κατασχέσεις έρχονται
κυβέρνηση * Δεν μιλάμε για τον

Π
λαό * Για άλλου λέμε αράταση για λίγους μήνες, κα- σίας. Τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ελληνικές ση κάθε πλαισίου προστασίας, ενδεχο-
* Για γνωστά κέντρα. τά πάσα πιθανότητα έως και τράπεζες, σε αυτό το μεταβατικό στά- μένως με κάποια ολιγόμηνη επιδότηση
*** Μιας και αναφέραμε τον τον Ιούνιο του 2019, παίρνει ο διο, θέλουν ο πήχης ως προς την αξία για τις οικογένειες που θα μένουν άστε-
αρχηγό της ΝΔ * Τι κόλλημα νόμος Κατσέλη, αλλά ψαλιδισμένος! της πρώτης κατοικίας να μπει πολύ πιο γες στο δρόμο.
και αυτό με το άρθρο 16 * Τον Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι χαμηλά από το όριο των 280.000 ευρώ Το δεύτερο σχέδιο αφορά την υιο-
ακολουθεί κι ο Βενιζέλος * Που αντίτιμο για την παράταση θα είναι η που ισχύει σήμερα, στα επίπεδα των θέτηση του κυπριακού πλαισίου, με το
επίσης το θέλει πάρα πολύ σημαντική μείωση των ορίων ως προς 100.000 ευρώ ή και ακόμα χαμηλότερα. κράτος να επιδοτεί το 1/3 της μηνιαίας
* Τους έχει τάξει τίποτε το ίδρυ- τα εισοδήματα και την εμπορική αξία Με αυτόν τον τρόπο, η πλειοψηφία δόσης των αδύναμων δανειοληπτών
μα Σταύρος Νιάρχος; * Γιατί του προσημειωμένου ακινήτου. των δανειοληπτών με «κόκκινο» στεγα- που θα δεχθούν τη ρύθμιση που θα τους
αυτό είναι το βασικό παράδειγ- Με αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά, η στικό δάνειο μένει εκτός προστασίας, προτείνει η τράπεζα
μα που φέρνει ο Κυριάκος, όταν διαπραγμάτευση για την προστασία της καθώς η εκτίμηση γίνεται με βάση τα Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει το
μιλά για τέτοιες επενδύσεις πρώτης κατοικίας θα ολοκληρωθεί από «αντικειμενικά κριτήρια». Τι θα αντι- θράσος να μιλάει για πολιτική με ταξικό
* Καλό θα είναι, πάντως, να την επόμενη κυβέρνηση, με κεκτημένη καταστήσει τον νόμο Κατσέλη; Τα σε- πρόσημο, την ώρα που αφήνει τη λαϊ-
μαζευτούν λίγο * Καρφώνονται –για τις τράπεζες και τα ξένα funds– τη νάρια είναι δύο. κή κατοικία απροστάτευτη στα κοράκια
πολύ. σημαντική μείωση του ορίου προστα- Το πρώτο είναι η οριστική κατάργη- των κερδοσκοπικών funds.
Πολιτική ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 5

Χ Νέα ∆ημοκρατία
αρακτήρα προε-
κλογικής πασαρέ- Δημήτρης Τζιαντζής
λας αναμένεται να
έχει το τριήμερο
Συνέδριο της Νέας
Δημοκρατίας, που ξεκινά την
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου στο
Υβρίδιο Μακρόν και Λεπέν
Metropolitan Expo, με τη συμ-
μετοχή 5.000 στελεχών. Καθώς
ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί
η οριστική στελέχωση των ψη-
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
φοδελτίων, δεν αναμένεται να
υπάρξει ανοιχτή αμφισβήτηση ▸ Μείωση φορολογίας στα μερίσματα και τα κέρδη του κεφαλαίου
της πολιτικής γραμμής του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, κάτι που
φάνηκε και από τη στάση του της ΝΔ, απευθυνόμενος στην
μέχρι πρότινος διαφωνούντος επιχειρηματική τάξη, σκιαγρά-
Βαγγέλη Μεϊμαράκη, που ορί- φησε τους βασικούς άξονες του
στηκε πρόεδρος του συνεδρίου. κυβερνητικού προγράμματος
Ο Μητσοτάκης φρόντισε να της ΝΔ, στη συζήτηση που είχε
θωρακίσει τον βαλλόμενο αντι- με τον πρόεδρο του Ελληνοαμε-
πρόεδρο του κόμματος Άδωνη ρικανικού Εμπορικού Επιμελη-
Γεωργιάδη, ξεκαθαρίζοντας ότι τηρίου στο πρόσφατο συνέδριό
δεν πρόκειται να επιτρέψει αμ- του. Ο Κυριάκος ισχυρίστηκε ότι
φισβήτηση των αντιπροέδρων επί ΣΥΡΙΖΑ «το κέρδος ποινικο-
σε αυτή τη συγκυρία. Με αυτό ποιείται» και έταξε μείωση της
τον τρόπο υπογραμμίζεται ο φορολογίας στις επιχειρήσεις
καθοριστικός ρόλος του παράλ- στο 20% εντός της πρώτης διε-
ληλου «ακροδεξιού πόλου» στον τίας διακυβέρνησης και μείωση
προεκλογικό σχεδιασμό. της φορολογίας στα διανεμόμε-
Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να να κέρδη των ελληνικών ανω-
επενδύει σε μια γραμμή προ- νύμων εταιρειών με τη μορφή
σέγγισης με τη «δημοκρατική μερισμάτων από το 15% στο 5%,
κεντροδεξιά», που δυσανασχε- εντός του ίδιου διαστήματος.
τεί με την ενίσχυση της ακραί-   Όσον αφορά την απασχό-
ας δεξιάς ρητορικής στους κόλ- ληση των νέων και το εργασια-
πους της ΝΔ. κό, στον πυρήνα της πρότασης
Ο Κυριάκος ισχυρίζεται ότι της ΝΔ βρίσκεται η μεταφορά Στον πυρήνα ματα δημόσιων συμβάσεων νουν όρθιες, όπως η οριστική
αυτός «δεν θα τάξει πράγματα μέρους των ασφαλιστικών ει- και επενδύσεων. Το μεγάλο κατάργηση του πανεπιστημι-
που δεν πρόκειται να υλοποιή- σφορών στους ώμους των εργα- της πρότασης της ΝΔ ερώτημα είναι από πού θα ακού ασύλου, η ίδρυση ιδιω-
σει», όπως έκαναν οι προκάτο- ζομένων. Αυτό θα γίνει, όπως προέλθουν αυτές οι περικο- τικών πανεπιστημίων και η
χοί του, όταν στην πραγματικό- δήλωσε, με «ανασχεδιασμό του η παροχή «κινήτρων πές, με τις κοινωνικές παρο- αλλαγή του συνδικαλιστικού
τητα απλά το δικό του πακέτο ασφαλιστικού και κίνητρα για χές να βρίσκονται ψηλά στη νόμου, με συρρίκνωση του
παροχών έχει διαφορετικά χα- συμπληρωματικά προγράμμα-
για συμπληρωματικά σχετική λίστα. Το μεγαλύτερο δικαιώματος στην απεργία.
ρακτηριστικά. Άλλωστε, αν κάτι τα ιδιωτικής ασφάλισης», δηλα- προγράμματα πλεονέκτημα του Κυριάκου Δεν είναι τυχαίο που ως πρό-
μας δίδαξαν οι πολιτικές εξελί- δή με τον «προσωπικό κουμπα- Μητσοτάκη είναι ότι βρίσκει τυπο της γραμμής μηδενι-
ξεις της τελευταίας δεκαετίας, ρά» που πρώτος εφάρμοσε ο ιδιωτικής τον δρόμο σε μεγάλο βαθμό κής ανοχής που πρόκειται να
είναι ότι τα προεκλογικά προ- διαβόητος δικτάτορας Πινοσέτ στρωμένο από τον ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόσει η ΝΔ, τίθεται η βί-
γράμματα των κομμάτων εξου- στη Χιλή. Επιπλέον, το κόμμα αυτο-ασφάλισης» και με το κίνημα σε ύφεση. Η αιη καταστολή που επέδειξε
σίας έχουν ημερομηνία λήξης της Πειραιώς υπόσχεται δρα- Νέα Δημοκρατία δεν κρύβει η γαλλική κυβέρνηση απένα-
την ημέρα των εκλογών και την στική μείωση των δαπανών του
των εργαζομένων ότι θα επικεντρωθεί στην κα- ντι στο κίνημα των «κίτρινων
επόμενη πετιούνται στον κάλα- δημοσίου, την ώρα που παράλ- τεδάφιση όσων μεταπολιτευ- γιλέκων» και του μαθητικού
θο των αχρήστων. O αρχηγός ληλα εξαγγέλλει νέα προγράμ- τικών κατακτήσεων παραμέ- ξεσπάσματος.

ΠΕΡΙ ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΩΝ
Σημαία ευκαιρίας το «Μακεδονικό» για Ν∆, ΑΝΕΛ και ΚΙΝΑΛ
Π
ερισσή η υποκρισία στο σύνολο ταμπού», ενώ ανέφερε ότι η Ελληνική Καμμένος, από την πλευρά του, χαρακτήρισε…
του πολιτικού συστήματος, ενώ γλώσσα ήδη διδάσκεται στην ΠΓΔΜ. Η νεκρή τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι «μετά
βρισκόμαστε στην τελική ευθεία ελληνική πλευρά, επισήμως, δεν ανα- τις τελευταίες δηλώσεις Ζάεφ είναι πλέον
από τη συνταγματική αναθεώρηση που γνωρίζει την ύπαρξη σλαβομακεδονικής προφανές ότι έχει λήξει κάθε συζήτηση
θα επιτρέψει την αλλαγή του συνταγμα- ή καμίας άλλης εθνικής μειονότητας στο για επιβίωση της Συμφωνίας των Πρε-
τικού ονόματος της γειτονικής χώρας σε ελληνικό έδαφος, ενώ αρνείται ακόμα σπών». Εντύπωση προκαλεί και η επαμ-
Βόρεια Μακεδονία. Αφορμή αποτέλεσε και την ύπαρξη δίγλωσσων κοινοτήτων. φοτερίζουσα στάση του Σ. Θεοδωράκη,
βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, στο Η Νέα Δημοκρατία, οι Ανεξάρτητοι που έκανε λόγο για «αλυτρωτικές ανα-
οποίο ο Ζόραν Ζάεφ φαίνεται να αναφέ- Έλληνες, το ΚΙΝΑΛ ακόμα και το Ποτά- φορές». Η στάση του επικεφαλής του
ρεται στους δίγλωσσους και σλαβομακε- μι δεν έχασαν την ευκαιρία να τροφο- Ποταμιού μπορεί να ερμηνευτεί και στο
δόνες σε Ελλάδα και Βουλγαρία, λέγο- δοτήσουν τον εθνικιστικό παροξυσμό πλαίσιο της κυοφορούμενης συνεργασίας
ντας πως μετά την επίλυση του ονομα- για τη συμφωνία των Πρεσπών. Η ανα- με τη ΝΔ. Ωστόσο, παρά τις πατριωτικές
τολογικού ίσως θα έχουν τη δυνατότητα κοίνωση της ΝΔ ισχυρίζεται ότι η συμ- κραυγές εσωτερικής κατανάλωσης, δύσκο-
να μάθουν «τη Μακεδονική γλώσσα που φωνία «ενθαρρύνει αντί να εξαλείφει λα η συμφωνία θα καταψηφιστεί στο ελληνικό
μέχρι τώρα ήταν απαγορευμένη, ήταν τον αλυτρωτισμό των Σκοπίων». Ο Π. κοινοβούλιο. Σκυλί που γαβγίζει, δεν δαγκώνει.
6 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Πρινηδόν

Σχόλια στο ημίφως Βασίλης
Παπαγεωργίου
Άλλο Κίνα επιβραβεύει
Ριχάρδος, άλλο Χρυσή Αυγή
καθαρίστρια Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση
ότι η Κινεζική Πρεσβεία στην Αθή-
Σε φούσκα τείνει να να προσκάλεσε αντιπροσωπεία της
εξελιχθεί η υπόθεση Χρυσής Αυγής, με επικεφαλής τον
βουλευτή Πέλλας του νεοναζιστικού
«Ριχάρδος», καθώς η
κόμματος Γιάννη Σαχινίδη,  να πα-
εισαγγελέας έκρινε ρευθεθεί σε εκδήλωση με θέμα προ-
ότι δεν έχει τελεσθεί τάσεις για ανάπτυξη των σχέσεων
το αδίκημα της λα- των δύο χωρών, που πραγματοποι-
θρεμπορίας στο οποίο ήθηκε στην οικεία της Κινέζας Πρέ-
σβειρας Ζανγκ  Κιγιού. Ο χρυσαυγί-
βασίστηκε η προφυ-
της Σαχινίδης, μάλιστα, φέρεται να
λάκιση των «8». Ούτε είχε συνομιλία με την πρέσβειρα, το-
γάτα, ούτε ζημιά. Και η νίζοντας ότι με μια ισχυρή γεωστρα-
ρητορείες του Τσίπρα τηγική συμμαχία θα υπάρξει όφελος
στη Βουλή περί εξάρ- και για τις δύο χώρες. Η πρόσκληση
θρωσης «εγκληματικής της Κίνας κάθε άλλο παρά τυχαία
είναι. Με αυτόν τον τρόπο το Πεκίνο
οργάνωσης», που «είχε
επιβραβεύει τη στάση της εγκλημα-
ξεζουμίσει δεκάδες τικής οργάνωσης στον Πειραιά και
βάνο και στην αντιπροσωπεία της νέων φρεγατών, από το 2019, και της απασχόλησης με δελτίο πα-
χιλιάδες συμπολίτες σε άλλα λιμάνια κατά των κινητο-
παράταξης «Ελεύθερη Αττική» το κάλεσε τους Έλληνες εφοπλιστές ροχής υπηρεσιών σε μισθωτή ερ-
μας», φούσκες ήτανε ποιήσεων των ναυτεργατών και υπέρ
2010. Ο Μπακογιάννης αντέδρασε και τους πολίτες να ενισχύσουν τον γασία με χρηματοδότηση από τον
κι αυτές. Αν όμως ο των εργοδοτικών συμφερόντων.
με χαρακτηριστική καθυστέρηση και λογαριασμό αυτό, δηλώνοντας πως ΟΑΕΔ; Η κυβέρνηση, ένα χρόνο
Ριχάρδος ή κάποιος αμηχανία στην υποδοχή του από τον ο ίδιος θα καταθέσει τον μισθό του. μετά την έναρξή του προγράμμα-
συνεργάτης τους είχε Πλάι-πλάι Γιαννάτο, γράφοντας ότι «όταν συ- Στο ερώτημα «κανόνια ή βούτυρο», τος, ουσιαστικά παραδέχεται την
πλαστογραφήσει το μαζί με χρυσαυγίτες ναντάς ανθρώπους, δε ζητάς πιστο- ο Πάνος Καμμένος επιλέγει τα κα- πλήρη αποτυχία του και τη στα-
ποιητικά πολιτικών φρονημάτων»! νόνια, με τον ΣΥΡΙΖΑ για μια ακόμα διακή απόσυρσή του. Τα συναρ-
απολυτήριο του ∆η- ο Μπακογιάννης φορά να σφυρίζει δήθεν αδιάφορα. μόδια υπουργεία Εργασίας και
μοτικού «πηδώντας»
μια τάξη, πιθανόν να Σκόνη και θρύψαλα το «συμφιλιωτι- Λογαριασμό για Η προκλητική αυτή κίνηση, ουσια- Οικονομικών, με κοινή υπουργική
στικά, αποτελεί άνοιγμα στην ιδιω- απόφαση, μειώνουν τους δυνητι-
πλήρωνε με 10 χρόνια κό και κεντρώο» προφίλ του Κώστα αγορά φρεγατών τική πρωτοβουλία και κερκόπορτα κά ωφελουμένους από 40.000 σε
Μπακογιάννη, μετά το φιάσκο του
φυλάκισης, όπως συνέ-
Αγίου Παντελεήμονα. Ο υποψήφι- ανοίγει ο Καμμένος! για την εισαγωγή της σύμπραξης με μόλις 2.000 άτομα και τον προϋ-
βη με την καθαρίστρια το δημόσιο στον στρατιωτικό τομέα. πολογισμό του προγράμματος από
ος της ΝΔ για τον δήμο της Αθήνας
από τον Βόλο. Η εξέλι- Κώστας Μπακογιάννης ανέβασε «Συνεχίζουμε να παράγουμε ήρωες τα 156,8 εκατομμύρια ευρώ, σε 10
ξη αυτή δεν φανερώνει φωτογραφία από την περιοδεία του σε καιρό ειρήνης μέσα σε πολεμικές Μειώνεται κατά εκατομμύρια, εκ των οποίων, μό-
στην υποβαθμισμένη περιοχή του συνθήκες», είπε ο υπουργός Εθνικής λις 300.000 ευρώ θα δοθούν εντός
απλώς το πόσο ταξική
Αγίου Παντελεήμονα, στην οποία Άμυνας Πάνος Καμμένος, με αφορ-
95% η επιδότηση του 2018. Πύργος από τραπουλό-
είναι η ∆ικαιοσύνη
«ξεναγός» του φαίνεται να είναι ο μή τον εορτασμό του Αγίου Νικο- για «μπλοκάκια» χαρτα αποδεικνύεται το κοινωνι-
αλλά και το πόσο δυνα- λάου και του Πολεμικού Ναυτικού. κό πρόγραμμα της κυβέρνησης,
σεσημασμένος χρυσαυγίτης Σπύρος
τό είναι το χρήμα. Γιαννάτος — που συμμετείχε στην Μάλιστα, προανήγγειλε άνοιγμα Θυμάται κανείς το πολυδιαφη- με τους εργαζόμενους με δελτίο
επίθεση ακροδεξιών στον Αλέκο Αλα- ειδικού λογαριασμού για την αγορά μισμένο πρόγραμμα μετατροπής παροχής να αυξάνονται.

Ελένη Μπαρμπαλιά* Στο δρόμο του αγώνα οι ανάπηροι
3 Δεκέμβρη-Εθνική Ημέρα ΑμεΑ:
Ανάπηροι και χρόνια πάσχοντες κα-
ζητώ ταίας σταγόνας αίματος και ιδρώτα. Οι Το ΕΣΥ αιμορραγεί και περπατάει
στο δρόμο των ΣΔΙΤ. Η σχέση κόστους
δομές υποστήριξης και φροντίδας βα-
τέβηκαν σε τριήμερες συγκεντρώσεις τον λόγο ριά αναπήρων δεν ήταν ποτέ δημόσιες. και θεραπευτικού οφέλους δεν έχει
διαμαρτυρίας σε Αθήνα-Θεσσαλονί- Το κενό της πολιτείας ακόμα και στις καμία σημασία, αρκεί να είναι ισοσκε-
κη-Ηράκλειο Κρήτης και αλλού. Μία εποχές «παχιών αγελάδων» το κάλυ- λισμένοι οι προϋπολογισμοί. Το σύστη-
ποικιλόμορφη κοινωνική ομάδα που πταν οι οικογένειες των αναπήρων συ- μα πιστοποίησης και αξιολόγησης της
απειλείται από την αγριότητα των νε- στήνοντας οι ίδιες κέντρα υποστήριξης αναπηρίας ακολουθεί τη λογική του κό-
οφιλελεύθερων πολιτικών και τους πτυξη δεν έρχεται για τους φτωχούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. φτη. Χιλιάδες συνταξιούχοι αναπηρίας
ταγούς του αστικού πολιτικού συστή- το γνωρίζουν καλά. Τα ψήγματα κοινωνικής πολιτικής επαναξιολογούνται από το νέο σύστη-
ματος που τις υπηρετούν. Η ανεργία μαστίζει το 85% του των δήμων χάνονται και τσαλαπατιού- μα πιστοποίησης της αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Στην εποχή, που η ιατρική τεχνολο- ενεργού εργατικού δυναμικού των νται από τον «Κλεισθένη». Προνοιακές βλέποντας την πόρτα της εξόδου.
γία τρέχει με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, το αναπήρων της χώρας. Ο νόμος που δομές με εργαζόμενους οχτάμηνων Οι ανάπηροι δεν έχουν άλλο δρόμο
κράτος πρόνοιας αποτελεί μακριά ανά- προστατεύει την απασχόληση των ανα- συμβάσεων σημαίνει χαμηλής ποιό- από τον δρόμο του αγώνα πρωτίστως
μνηση. Και ενώ ανάπηροι και χρόνια πήρων - χρόνια πασχόντων, ειδικά για τητας παροχή υπηρεσιών. Τα ΤΟΜΥ για να επιβιώσουν. Τα όνειρα για μια
πάσχοντες με τα νέα θεραπευτικά ια- τις μεγάλες επιχειρήσεις, έχει απενερ- μέσω του συστήματος gate keeping όμορφη ζωή εναποτίθενται στο μέλλον!
τρικά μέσα θα μπορούσαν να βελτιώ- γοποιηθεί από το 2008 καθ’ υπαγό- θα επιφέρουν σημαντικά προβλήματα
σουν τις συνθήκες ζωής τους βλέπουν ρευση του ΣΕΒ που ζητάει εργατικό στην παρακολούθηση των χρόνια πα- * Πρόεδρος Συλλόγου Νέων Ελλήνων
με τρόμο το μέλλον. Η περιβόητη ανά- δυναμικό να το στύψει μέχρι και τελευ- σχόντων. Διαβητικών (ΣΥΝΕΔ)
Πολιτική ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 7

Περιφέρειες Ντίνα Χαριτάτου Οικονομική επιβάρυνση

Α
νεβάζουν ρυθμούς οι αρι-
στερές αντικαπιταλιστικές Η διανομή
περιφερειακές κινήσεις
μπροστά στις αναμετρή-
των εφημερίδων
σεις. Η Αντικαπιταλιστι-
κή Ανατροπή στην Αττική προχώρησε
και η μάχη
προχθές Παρασκευή σε συνέλευση, που
συμμετείχαν μέλη της κίνησης, σύμ-
του Πριν
βουλοι, μέλη δημοτικών κινήσεων και
άλλοι αγωνιστές. Από τον περιφερειακό Αντιμέτωπο με την απειλή με-
σύμβουλο Νίκο Αδαμόπουλο παρουσιά- γάλης οικονομικής επιδείνωσης
στηκαν οι θέσεις που επεξεργάστηκε το των συνθηκών κυκλοφορίας
Συντονιστικό της κίνησης, ενώ κατατέ- του βρίσκεται το Πριν, όπως
θηκε και σχέδιο πολιτικού και διεκδικη-
και άλλες εφημερίδες, καθώς το
τικού πλαισίου της Αντικαπιταλιστικής
πρακτορείο διανομής εφημερί-
Ανατροπής. Στη συνέχεια η Ελένη Τρι-
δων «Άργος» έχει προτείνει την
ανταφυλλοπούλου παρουσίασε προ-
ετεροβαρή αλλαγή των όρων συ-
τάσεις δράσεων και διοργάνωσης δύο
νεργασίας. Η επιβάρυνση για το
ημερίδων: για τη διαχείριση των αστι-
Πριν, σε περίπτωση υλοποίησης
κών στερεών αποβλήτων και για τις κα-
των σχεδίων του «Άργους», θα
πιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στο χώρο,
είναι πολύ μεγάλη, προκαλώντας
με βάση την περίπτωση της Αττικής.
συνθήκες οικονομικής ασφυξίας
Ακολούθησε πλούσια συζήτηση με κοι-
νές στην πλειοψηφία τους προσεγγίσεις.
Κοινή ήταν η εκτίμηση για τη πλούσια
δράση της ΑΑΑ, τόσο μέσα στο συμβού-
Ανατρεπτική στην εφημερίδα. Με παρέμβαση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού
υπήρξε τελικά μετάθεση της ημε-

παρέμβαση
ρομηνίας έναρξης ισχύος των
λιο, όσο και στα κινηματικά δρώμενα
νέων τιμολογίων, από την 1η Δε-
για τα μεγάλα προβλήματα της Αττικής.
κεμβρίου 2018 στην 1η Φεβρου-
Ιδιαίτερα θετική κρίθηκε από όλες
αρίου 2019, για να μελετηθούν
τις τοποθετήσεις η θητεία και των δύο
συμβούλων που ανέλαβαν την εκπρο-
σώπηση στο συμβούλιο, της Δέσποινας
Κουτσούμπα, επικεφαλής του ψηφο-
σε Αττική τα στοιχεία, έτσι ώστε η Επιτροπή
«να σχηματίσει εικόνα σε σχέση
με τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις
στην αγορά διανομής Τύπου και
δελτίου στις προηγούμενες εκλογές και
του Νίκου Αδαμόπουλου. Και οι δύο με
τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στο συμ-
και Θεσσαλία να ενεργήσει αναλόγως».
Στη διανομή του Τύπου έχει
διαμορφωθεί εδώ και ένα χρόνο
βούλιο και με παρουσία στους αγώνες
των κατοίκων της Αττικής έδωσαν δείγ-
μονοπωλιακή κατάσταση, κα-
ματα γραφής για τη δράση μιας αντικα- ▸ Συνέλευση της κίνησης Αντικαπιταλιστική θώς το πρακτορείο «Ευρώπη»
κατέρρευσε πέρσι το καλοκαίρι
πιταλιστικής κίνησης.
Εκτιμήθηκε ότι η Περιφέρεια λει- Ανατροπή στην Αττική, πρωτοπόρα στην –αφήνοντας χρέη και στο Πριν–
τουργεί πλέον ως τοπικό κράτος για την και ως αποκλειστικός διανομέας
επιβολή μιας αντιλαϊκής πολιτικής και
μάχη ενάντια στην αντιλαϊκή επιδρομή έμεινε το «Άργος». Συμμετοχή
εξυπηρετεί αστικά συμφέροντα και στο- στη μετοχική του σύνθεση έχουν
χεύσεις. Η ΑΑΑ συγκρούστηκε με τους ο Β. Μαρινάκης, το Πρώτο Θέμα,
σχεδιασμούς της περιφερειακής αρ- η εταιρεία Ελευθερία του Τύπου
κής δράσης, μαζί με τις συλλογικότητες συζητηθούν θέματα όπως της διακήρυ-
χής που προωθούσε ιδιωτικοποιήσεις, κλπ. Η δημιουργία μονοπωλίου
των κατοίκων ενάντια στην παράδοση ξης, του επικεφαλής και της συγκρότη-
υλοποίηση των κατευθύνσεων της ΕΕ, δημιουργεί το περιβάλλον για
στο κεφάλαιο του παραλιακού μετώ- σης του ψηφοδελτίου.
εξυπηρέτηση του κεφαλαίου, διαπλοκή την επιβολή καταχρηστικών
που, του Ελληνικού, δημόσιων χώρων Την προηγούμενη Κυριακή 2 Δεκέμ-
κοκ. Τονίστηκε ότι είναι απαραίτητη όρων, ενώ η κυβέρνηση σφυρί-
όπως της Ακαδημίας Πλάτωνος, για βρη έγινε ανοικτή μαζική συνέλευση της
μια πολιτική παρέμβαση που θα μιλήσει ζει αδιάφορα. Χαρακτηριστικό
την προστασία των δασών, των θαλασ- Αριστερής Παρέμβασης στη Θεσσαλία,
συνολικά, ώστε να αντιμετωπίσει την είναι πως, ακόμα και όταν υπήρ-
σών, της ζωής στην πόλη. Η ανάγκη να που συζήτησε τους βασικούς άξονες της χαν δύο πρακτορεία, υπήρξαν
επίθεση, και να διεκδικήσει όσα δικαι- δυναμώσει ο αγώνας για την προστασία παρέμβασής της και αποφάσισε την αυ-
ούνται τα λαϊκά στρώματα, κόντρα στα «οριζόντιες συμφωνίες ή/και
του περιβάλλοντος, όπως έδειξαν η φο- τοτελή συμμετοχή της στις επερχόμενες εναρμονισμένες πρακτικές»,
σχέδια κυβέρνησης, ΕΕ και του αστικού
νική πλημμύρα στη Μάνδρα και η φω- περιφερειακές εκλογές. Η Αριστερή όπως αποφάσισε πρόσφατα η
πολιτικού κόσμου. Υπήρξε τοποθέτηση
τιά στην ανατολική Αττική, η ρύπανση Παρέμβαση απευθύνει κάλεσμα ενότη- Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιβάλ-
που έκρινε βιαστικό να βαθύνει η συ-
του Σαρωνικού, η διαχείριση των απορ- τας και ένταξης στην προσπάθειά της λοντας πρόστιμο 150.000 ευρώ
ζήτηση για τον προσανατολισμό και να
ριμμάτων. στους αγωνιστές και τα ρεύματα με τα στην «Ευρώπη» και 350.000
παρθούν πρωτοβουλίες, προτάσσοντας
Η κίνηση θα επιδιώξει τη διεύρυνση οποία δόθηκαν κοινοί αγώνες, με βάση ευρώ στο «Άργος».
την απεύθυνση για πολιτικές συνεργασί-
ες, όπως και τοποθέτηση που προέκρινε με το αγωνιζόμενο δυναμικό των κινη- το κεκτημένο της κίνησης και τη θετική Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να
πιο μίνιμουμ πλαίσιο ώστε να υπάρχει μάτων από το χώρο, τους εργατικούς ενίσχυση των πολιτικών και προγραμμα- υπογραμμίσουν την ανάγκη να
ευρύτερη απήχηση. χώρους, τη νεολαία, καθώς και με συμ- τικών της επεξεργασιών. Στη συνέλευση ανέβει η στήριξη στο Πριν, την
Από τις περισσότερες τοποθετήσεις βούλους που διαχωρίστηκαν από την κατατέθηκε και ένα κείμενο με πρόταση εφημερίδα της αντικαπιταλιστι-
αναδείχτηκε η ανάγκη και η χρησιμό- παράταξη Δούρου και είχαν κοινή στά- για συμπόρευση με όλες τις αγωνιζόμε- κής και κομμουνιστικής Αριστε-
τητα της ριζοσπαστικής αντικαπιταλι- ση με την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή νες δυνάμεις του κινήματος και της ανα- ράς. Η ενίσχυση των πωλήσεων
στικής παρέμβασης, προκειμένου να στο συμβούλιο. Θέλει να συνεχίσει μαζί τρεπτικής αριστεράς εκτός του ΣΥΡΙΖΑ. του Πριν μέσω του περιπτέρου,
αποκρουστεί η μνημονιακή πολιτική τους τη συμπόρευση και στις εκλογές. Σε νέα πανθεσσαλική συνέλευση που θα η διακίνησή του και η αύξηση
της φτωχοποίησης, η παράδοση της Με αισιοδοξία και πίστη στην αξία της γίνει την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 η των συνδρομών και οικονομι-
δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο, αριστερής αντικαπιταλιστικής πτέρυ- κίνηση θα καταλήξει την προγραμματι- κών ενισχύσεων είναι όρος για
η προώθηση της εργασίας χωρίς δικαι- γας προετοιμάζεται για τη μάχη με νέα κή της διακήρυξη και θα αποφασίσει για την επιβίωση στις νέες συνθήκες.
ώματα. Τονίστηκε η αξία της αγωνιστι- συνέλευση το επόμενο διάστημα που θα τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου της.
8 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Αφιέρωμα ∆εκέμβρης και νεολαία

Μια εξέγερση
στο ξέσπασμα της
καπιταλιστικής
κρίσης

Δέκα χρόνια μετά και τα ερωτή-
ματα που έθεσε ο Δεκέμβρης του
‘08 είναι ακόμα παρόντα. Για ένα
μήνα, σε όλη τη χώρα, η νεολαία
είναι στους δρόμους, η εξέγερση
δεν είναι πια μακρινή εικόνα των Καμιά εξέγερση δεν ξεσπά εάν δεν υπάρχει ένας συνδυασμός αντικειμενικών και υποκειμενικών παραγόντων,
προαστίων του Παρισιού αλλά πα- συνειδητού και αυθόρμητου. Στην περίπτωση του Δεκέμβρη του 2008 αξίζει να αναζητήσουμε
ρούσα εικόνα της δικής μας ζωής.
Σύσσωμα τα αστικά επιτελεία, αντι- ποιες τάσεις και συλλογικές εμπειρίες –που σφράγιζαν το συνειδητό αλλά επηρέαζαν και το «αυθόρμητο»–
λαμβανόμενα τον κίνδυνο που κυ- είχαν διαμορφωθεί στο κίνημα της νεολαίας, ύστερα από δέκα χρόνια σημαντικών αγώνων.
οφορείται για τα ίδια, επιχείρησαν
είτε να απαξιώσουν τον Δεκέμβρη
ως ένα φαινόμενο μιας μειοψη-
φίας «μπαχαλάκηδων» ή να τον
υποτιμήσουν. Δίπλα σε αυτή την
Αποκορύφωμα ο Δεκέμβρης του 2008
προσπάθεια, δυστυχώς, βρέθηκε
η επίσημη, κοινοβουλευτική αρι-
στερά που έδωσε το καλύτερο άλ-
λοθι στον «αυριανισμό». Τι ήταν
όμως ο Δεκέμβρης και τι πραγμα-
Οι αγώνες «πριν» και
το «μετά» της εξέγερσης
τικά ζητούσε;
Αν επιχειρηθεί να ερμηνευτεί η
νεολαιίστικη εξέγερση ξεκομμένα
από το ιστορικό πλαίσιο που τη
γέννησε, τότε ο κίνδυνος είτε της
μυθοποίησης είτε της απαξίωσης
ταράξουν τα ήρεμα απόνερα της «ευη- δου και αποτέλεσε τη βασική μεθοδολο-
είναι μαθηματικά βέβαιος. Ο Δε-
κέμβρης είχε στο DNA του δύο Ανάλυση μερίας» των ολυμπιακών αγώνων με το
μεγαλειώδες φοιτητικό κίνημα της διε-
γία άσκησης πολιτικής των «από κάτω».
Αλλά και η εξέλιξη του πολιτικού περιε-
βασικά στοιχεία που έμελλε και
να τον καθορίσουν: Πρώτο, ήταν Σπύρος Χαϊκάλης τίας 2006-07, που έριξε υπουργούς και χομένου σε ένα βασικό καμβά αιτημά-
η κορυφαία στιγμή ανάπτυξης έβαλε μπλόκο στη συνταγματική ανα- των είναι χαρακτηριστικό της περιόδου.
του νεολαιίστικου κινήματος της θεώρηση. Αυτή ήταν η γενιά των αγω- Από τις μαθητικές καταλήψεις του ’98
δεκαετίας 1998-2008 και, δεύ- νιστών που από τα μαθητικά της χρόνια και τα εξεταστικά μέχρι το αντιπολεμι-
τερο, ήταν η εκκίνηση της ανά- μέχρι την ένταξή της στη νέα βάρδια κό και το φοιτητικό κίνημα του 06-07,

Τ
πτυξης του λαϊκού κινήματος της της εργατικής τάξης δεν άφησε κανένα το σύνολο των κινητοποιήσεων εκκινούν
ι εκφράστηκε, τι συμπυ- γάντι που έριξε το αστικό μπλοκ εξου- από πολιτική τάση του μαχόμενου κό-
επόμενης πενταετίας σε συνθήκες
κνώθηκε στον Δεκέμβρη σίας να μείνει κάτω, αλλά πάντα το σή- σμου να βάλει μπλόκο στις επιχειρού-
καπιταλιστικής κρίσης και μνημο-
από την προηγούμενη πο- κωνε και δημιουργούσε γεγονότα παν- μενες καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις
νιακών πολιτικών. «Merry crisis
ρεία του νεολαιίστικου κι- κοινωνικής σημασίας. Πρόκειται για του αστικού μπλοκ. Για να φτάσουμε
and a happy new fear», όπως
νήματος; Πρώτον, η ίδια μια γενιά αγωνιστών που αναμφίβολα στο Δεκέμβρη που τα αιτήματα πλέον
γράφτηκε τότε στους δρόμους της
η εμπειρία, οι άνθρωποι δηλαδή που ενίσχυσε, τόσο στη νεολαία όσο και στη αποκτούν νέα ποιότητα. Από την άμυ-
Αθήνας. Αυτά τα δύο στοιχεία θα
έπαιξαν το ρόλο του πρωταγωνιστή κοινωνία, το μαχητικό πολιτικό-κοι- να το κίνημα επιχειρεί να περάσει στην
πρέπει να ειδωθούν τόσο στην
στην εξέγερση. Σε αυτό το επίπεδο η νωνικό ρεύμα της ανυπακοής. Μέσα επίθεση. Εκείνες τις ημέρες τίθεται με
ενότητά τους όσο και στη σχετική
πλευρά της δεκαετίας του κινήματος σε αυτή τη δεκαετία μαζικοποιήθηκε μαζικούς όρους το «πώς θα πάει αλ-
τους αυτοτέλεια σε σχέση με τον
νεολαίας αποτελεί, όχι τυχαία, το πρώ- η ΕΑΑΚ στα πανεπιστήμια, δημιουρ- λιώς». Πλευρά που θα ξανασυναντηθεί
Δεκέμβρη του 2008.
το συστατικό στοιχείο του Δεκέμβρη. γήθηκε ο Ανυπότακτος Μαθητής στα στην ανάπτυξη του λαϊκού κινήματος
Είναι οι ίδιοι λίγο έως πολύ που ήταν σχολεία, δημιουργήθηκαν οι πρώτες την επόμενη πενταετία πολλές φορές
μαθητές στις καταλήψεις του 1998 και συλλογικότητες της νέας βάρδιας των με αποκορύφωση τις πλατείες και τις
έκανα όλη τη κοινωνία να μιλά για το εργαζομένων. πανεργατικές απεργιακές κινητοποιή-
«κάτσε καλά Γεράσιμε», ήταν οι ίδιοι Δεύτερο: η συνέχεια σε πολιτικό σεις. Τέλος ο Δεκέμβρης επιχείρησε να
που αποτέλεσαν τον βασικό πυρήνα περιεχόμενο πάλης και μορφή άσκη- υπερβεί τις έως τότε δομές οργάνωσης
ανάπτυξης του αντιπολεμικού-αντιι- σης πολιτικής. Το τρίπτυχο «Συνελεύ- του κινήματος και να προσεγγίσει με
μπεριαλιστικού κινήματος το 2001 και σεις-Καταλήψεις-Διαδηλώσεις» ως μορ- σχετικά πρωτότυπο τρόπο τα όργανα
το 2003. Ήταν αυτοί που όταν όλα φαι- φή πάλης, στιγμάτισε το σύνολο των επιβολής της λαϊκής θέλησης.
νόντουσαν τόσο ομαλά κατάφεραν να αγώνων της νεολαίας εκείνης της περιό- Τρίτον: ο ορισμός του αντιπάλου.
Αφιέρωμα ∆εκέμβρης και νεολαία ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 9
Μέσα σε αυτή τη δεκαετία πλευρές και άνοιξε τον δρόμο
ωρίμασε για τα καλά και του νέου γύρου αναμέτρησης
αποτέλεσε βασική πλευρά που ακολούθησε μετά από
πολιτικής ανάπτυξης του αυτόν. Όπως κάθε εξέγερση
νεολαιίστικου κινήματος ο είχε ταυτόχρονα το στοιχείο
ορισμός του αντιπάλου. Με της τομής με την έως εκεί-
σαφήνεια σε όλη αυτή τη δε- νη τη στιγμή ανάπτυξη της
καετία ο πρώτος και βασικός συνείδησης του μαχόμενου
αντίπαλος που έθετε το νεο- κόσμου και της συνέχειας Δέκα χρόνια
εντός του ευρύτερου ιστορι-
λαιίστικο κίνημα ήταν η εκά-
στοτε κυβέρνηση. Έτσι, το κού πλαισίου που έδρασε. αγώνες «μέσα
πολιτικό πλαίσιο ενώ μπορεί
να εκκινούσε με αιχμή κά-
Όπως στη ζωή, έτσι και
στη πολιτική τίποτα δεν γεν-
σε δρόμους
ποιο νόμο γρήγορα γινόταν νιέται από μόνο του. Η δε-
καετία που προηγήθηκε του
που καίνε»
συνολικό αντικυβερνητικό
πλαίσιο πάλης. Δεύτερη ση- Δεκέμβρη, η σχεδόν διαρ-
μαντική πλευρά ήταν η αντι- κής παρουσία της νεολαίας
ΕΕ πάλη και η πάλη ενάντια στο δρόμο, η μαζικοποίηση
στους ιμπεριαλιστικούς σχε-
Τον Δεκέμβρη τα αιτήματα του πολιτικού ρεύματος της
διασμούς, σε αυτό συνέβαλε αποκτούν νέα ποιότητα. Από την άμυνα αντικαπιταλιστικής αριστε-
αποφασιστικά και το αντιπο- ράς στη νέα γενιά αλλά και
λεμικό κίνημα που αναπτύ-
το κίνημα επιχειρεί να περάσει της αναρχίας με άλλο τρόπο, 1998: Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
έδωσαν την απαραίτητη πο- και ο τότε υπουργός Παιδείας Γ.
χθηκε στη αρχή του αιώνα στην επίθεση. Εκείνες τις μέρες τίθεται Αρσένης καταθέτουν δύο σημα-
για να αναβαθμιστεί η πάλη λιτική ώθηση για να γεννη-
του νεολαιίστικου κινήματος
με μαζικούς όρους το «πώς θα πάει αλλιώς» θεί η εξέγερση. Αποτέλεσε ντικές αναδιαρθρώσεις στο χώρο
σημαντική παρακαταθήκη η της εκπαίδευσης: αλλάζει ο τρό-
σε μια τέτοια κατεύθυνση.
πεποίθηση που είχε αναπτυ- πος εισαγωγής στη τριτοβάθμια
Τον Δεκέμβρη όμως είναι
χθεί όλη αυτή τη δεκαετία εκπαίδευση και καταργείται η
η πρώτη φορά που υπάρχει
στην αγωνιζόμενη νέα γενιά επετηρίδα (προσλήψεις μέσω δι-
τομή και μπαίνει συνολικό-
ότι ο μόνος δρόμος επιβολής αγωνισμού ΑΣΕΠ). Τον Ιούνη του
τερο πλαίσιο σύγκρουσης
των διεκδικήσεών της είναι 1998, που έχει προγραμματιστεί
με το αστικό κράτος και το
ο μαχητικός, ανυποχώρητος ο πρώτος διαγωνισμός ΑΣΕΠ τα
καπιταλιστικό σύστημα και
αγώνας, ο εξωκοινοβουλευ- 30 εξεταστικά κέντρα πολιορκού-
ερωτήματα –αν όχι και απα-
τικός δρόμος. Πεποίθηση νται από χιλιάδες αδιόριστους
ντήσεις– για τον τρόπο υπέρ-
που έγινε και σύνθημα στα εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Το
βασής του.
χείλη των αγωνιζόμενων Δεκέμβρη του ίδιου έτους εκτιμά-
Τέταρτο: η ματιά στο μέλ-
φοιτητών-μαθητών όλη αυτή ται ότι περίπου το 70% των Λυ-
λον. Βασική πλευρά ανάπτυ-
τη περίοδο, αποκόπτοντας κείων-Γυμνασίων της χώρας τελεί
ξης του νεολαιίστικου κινή-
τη μάχη για το μπλοκάρισμα υπό κατάληψη ενάντια στο νέο
ματος όλη αυτή τη δεκαετία
της καπιταλιστικής αναδι- τρόπο εισαγωγής στη τριτοβάθμια
ήταν η άρνηση του μέλλοντος
άρθρωσης, το μπλοκάρισμα εκπαίδευση.
που ετοίμαζαν για τη νεο-
της πολεμικής μηχανής, την
λαία. Είναι σημαντικό να ση- 1999-2003: Πρόκειται για μια τρι-
πάλη για ζωή με αξιοπρέ-
μειωθεί πως την ίδια περίοδο πεια, από τα κοινοβουλευ- ετία άνθησης του αντιπολεμικού
των μαθητικών καταλήψεων τικά παζάρια μεταξύ της αγώνα και του κινήματος ενάντια
του ’98, έχουμε τη πρώτη
μάχη του κινήματος της νέας
Τροχιοδεικτική Παρά τις ταλαντεύσεις (οι οποί-
ες δεν παρατίθενται για να υπο- εκάστοτε κυβέρνησης και στην καπιταλιστική διεθνοποίηση
των υπόλοιπων κοινοβου- και την ΕΕ. Σημαντικοί σταθμοί
βάρδιας της εργατικής τάξης βολή τιμήσουν την εξέγερση αλλά
ως χρήσιμη εμπειρία για τις λευτικών κομμάτων (συμπε- είναι οι συγκλονιστικοί αγώνες
με τα εξεταστικά του ΑΣΕΠ.
Αλλά και στο φοιτητικό κί- του μέλλοντος εξεγέρσεις του μέλλοντός μας) ριλαμβανομένης και της επί-
σημης αριστεράς) και ανα-
για το μπλοκάρισμα της πολεμι-
κής μηχανής σε Γιουγκοσλαβία
νημα πολύ γρήγορα αναπτύ- αναμφίβολα ο Δεκέμβρης απο-
δεικνύοντας πως μοναδική (1999), Αφγανιστάν και Ιράκ
χθηκαν αιτήματα όπως «δεν τέλεσε την κορυφαία –μέχρι
αντιπολίτευση είναι ο μαχό- (2003) αλλά και οι μεγάλες και μα-
θα γίνουμε η γενιά των 600 τώρα– στιγμή του νεολαιίστι-
μενος κόσμος της εργασίας χητικές συγκεντρώσεις με κορμό
ευρώ» σε μια εποχή που ο κου κινήματος στον 21ο αιώνα
και της νεολαίας. την Πρωτοβουλία Αγώνα ενάντια
βασικός μισθός ανερχόταν και ταυτόχρονα τροχιοδεικτική
Από την άλλη ο Δεκέμ- στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στη
πάνω από τα 700 ευρώ. Ο βολή των μεγάλων γεγονότων
βρης έφερε και τα κουσού- Θεσσαλονίκη τον Ιούνη του 2003.
Δεκέμβρης έπιασε αυτό το που ακολούθησαν. Προκάλεσε
ρια της εποχής του, τις στρα-
νήμα και επιχείρησε συνθη-
την πιο έντονη μέχρι τότε πολιτική αστάθεια και συνέ- 2005-2007: Χρόνια ανάπτυξης του
τηγικές ανεπάρκειες των
ματολογικά να του δώσει πιο
βαλε αποφασιστικά στο να αποδείξει πλατύτερα στη φοιτητικού κινήματος. Ο πρώτος
πιο πρωτοπόρων κομματιών
επιθετικά χαρακτηριστικά
πληττόμενη κοινωνική πλειοψηφία πως ο εχθρός μας, γύρος της αντιπαράθεσης ξεκινά το
αλλά και τις ταλαντεύσεις
οι πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς του κεφαλαίου δη- 2005 με την εναντίωση των φοιτη-
βάζοντας το αίτημα «Τα θέ- και των πιο αυθόρμητων, γι’
λαδή, δεν είναι τόσο άτρωτοι όσο δείχνουν. τών στην αξιολόγηση, τα ΙΔΒΕ και
λουμε όλα και για όλους». αυτό και τελικά ηττήθηκε ή
Ανολοκλήρωτες πλευρές επι- Για του Δεκέμβρηδες, τους Νοέμβρηδες, τους Ιού- έστω δεν νίκησε. Παρά την τον ΔΟΑΤΑΠ. Για να κορυφωθεί
θετικής διεκδίκησης και όχι ληδες και τελικά τους Οκτώβρηδες που έρχονται, η ουσιαστική προσπάθεια ο τα δύο επόμενα χρόνια ενάντια
αμυντικής, όπως είχε μέχρι ιστορία μας δεν είναι πότε μονοσήμαντη. Έχει στο αγωνιζόμενος κόσμος να πε- στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση
τότε κατακτηθεί. εσωτερικό της τις δικές μας αδυναμίες και τις δικές ράσει στην αντεπίθεση και που επιχείρησε η κυβέρνηση της
Από τα πιο πάνω γίνε- μας δυνατότητες όσο και τις δυνατότητες της ίδιας να μην μείνει τερματοφύλα- ΝΔ και η τότε υπουργός Παιδεί-
ται αντιληπτό πως ο Δεκέμ- της εποχής. Οι δεύτερες είναι που πρέπει να αξιο- κας των εξελίξεων, η αδυνα- ας Μ. Γιαννάκου για αλλαγή του
βρης του ’08 πάτησε στην ποιηθούν και οι πρώτες να μελετηθούν με σκοπό να μία στρατηγικής στόχευσης νόμου-πλαίσιο στα πανεπιστήμια
πολιτική εμπειρία που είχε σταματήσει να ζει το 1% εις βάρος του 99%, όπως που θα υπερβαίνει το γενικό και αναθεώρηση του συντάγμα-
κατακτηθεί όλη τη προηγού- είπε λίγο αργότερο το κίνημα «occupy wall street», ερώτημα του «πώς θα πάει τος. Μάη-Ιούνη 2006 και Γενά-
μενη δεκαετία της έντονης για την διεύρυνση του πολιτικού και στρατηγικού αλλιώς;» και να το κάνει ρη-Μάρτη 2007 σχεδόν το σύνολο
ανάπτυξης του νεολαιίστι- ορίζοντα του μαχόμενου κόσμου. Για την κατάργηση συγκεκριμένη τακτική «θα των ΑΕΙ-ΤΕΙ τελούν υπό κατάληψη.
κού κινήματος, επιχείρησε της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και το πάει έτσι...», αδυνάτισε Αποτρέπεται η αναθεώρηση του
ανολοκλήρωτα να δώσει νέα επαναστατικό πέρασμα στην κομμουνιστική απελευ- αντικειμενικά την πολιτική άρθρου 16 για την ίδρυση ιδιωτι-
ποιότητα στις περισσότερες θέρωση. καύσιμη ύλη της εξέγερσης. κών ΑΕΙ.
10 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Αφιέρωμα ∆εκέμβρης και νεολαία

Ελένη Παγκαλιά
Από το Σιάτλ στον Μαρμαρά
Η Πρωτοβουλία Αγώνα 2003 υψώνει «πύργο ατίθασο» απέναντί τους

κόσμος ήταν εφικτός, ούτε θα μπορού- μιας πολύ βαθειάς πολιτικής διαδικασίας
σαμε ποτέ να διεκδικήσουμε κάτι που θα που αναγνώριζε και έθετε στο προσκήνιο
άλλαζε τα πράγματα. Για την Πρωτοβου- τη βία του καπιταλισμού (και όχι απλά
λία Αγώνα 2003 η μάχη έπρεπε να δίνεται των κακών που εισβάλλουν στο Ιράκ), τη
ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποί- βία της ΕΕ (η οποία, όπως ακόμα βιώνου-
ηση, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με, δεν είναι «το σπίτι των λαών»), τη βία
ενάντια στην κυβέρνηση — στην κάθε της συναίνεσης. Το κεντρικό σύνθημα της
κυβέρνηση που στηρίζει την ΕΕ και το Πρωτοβουλίας Αγώνα 2003, «να υψώσου-
ΝΑΤΟ. Και έπρεπε να δίνεται με όρους με πύργο ατίθασο απέναντί τους», συ-
μαζικότητας και ανατροπής, γι’ αυτό και μπύκνωνε τη βασική πολιτική θέση.
συγκροτήθηκε μια πολύ ευρεία βάση που Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι κινητοποι-
έθετε το ζήτημα της από τα κάτω οργάνω- ήσεις εκείνης της περιόδου ήταν ιδιαίτερα
σης του κινήματος, με τα σχήματα και τις μαζικές και συγκρουσιακές, με αποκορύ-
οργανώσεις που συμμετείχαν να παίζουν φωμα το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη στις
καθοριστικό ρόλο σε αυτό, μέσα από τη 19-21 Ιουνίου 2003 και τη μάχη στον Μαρ-
διαδικασία των διαρκώς ανοιχτών συνε- μαρά, όπου το μπλοκ της Πρωτοβουλίας
λεύσεων και μέσα από τη συλλογική υλο- Αγώνα ήταν το πιο μαζικό. Μαζικότητα
ποίηση των αποφάσεων. υπήρχε όλες τις ημέρες, στις συνελεύσεις
Οι αποφάσεις αφορούσαν σε μεγά- και τις συναυλίες, στο κάμπινγκ μέσα στο
λο βαθμό τις δράσεις καθώς και το πο- Πανεπιστήμιο, με συμμετοχή αγωνιστών

Η
λιτικό πλαίσιο, όπου διαμορφωνόταν η και αγωνιστριών από όλη την Ελλάδα,
Πρωτοβουλία Αγώνα 2003 σαν να συζητούν πώς θα αντιμετωπίζαμε ξεχωριστή από το Ελληνικό Κοινωνικό αλλά και από το εξωτερικό. Η Πρωτο-
γεννήθηκε μέσα στα χρό- το εξάμηνο της Προεδρίας. Έτσι συγκρο- Φόρουμ δράση. Οι δράσεις που έγιναν βουλία Αγώνα 2003 έκανε μια πολύ μα-
νια του κινήματος ενάντια τήθηκε η Πρωτοβουλία Αγώνα 2003, με το 2003 ήταν πολλές και ιδιαίτερα συ- ζική συνέλευση την τελευταία μέρα του
στην παγκοσμιοποίηση, έντονο το αντικαπιταλιστικό, αντιΕΕ και γκρουσιακές, αντιπολεμικές και αντι- τριημέρου, όπου μπήκε το ζήτημα της
που έκανε την πρώτη μα- αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό πρό- ΕΕ (αποκλεισμοί βάσεων σε Σούδα και συνέχειας, με διαφωνίες να εκφράζονται
ζική του εμφάνιση στο Σιάτλ το 1999 και ταγμα, καθώς είχε ξεκινήσει η επέμβαση Τύρναβο, μαζική παρουσία στη Σύνοδο γύρω από το κατά πόσο θα μπορούσε να
σημαδεύτηκε από τη Γένοβα το 2001. Το των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και προετοιμα- υπουργών Εργασίας τον Ιανουάριο, στη προχωρήσει σε κάτι άλλο. Συνέχισε να
2003 η Ελλάδα είχε αναλάβει την εξάμη- ζόταν αντίστοιχη στο Ιράκ. Σε μια εποχή Σύνοδο υπουργών Άμυνας τον Μάρτιο, παρεμβαίνει και στα τεκταινόμενα της
νη προεδρία της ΕΕ, με αποκορύφωμα που αρκετά από τα πολιτικά κόμματα στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια τον Φλε- επόμενης χρονιάς, στους Ολυμπιακούς
τη συνάντηση κορυφής της Ευρωπαϊκής που συμμετείχαν στο Κοινωνικό Φόρουμ βάρη και τον Μάρτη κ.α.) Το πολιτικό Αγώνες και να κατεβαίνει και σε άλλες
Ένωσης τον Ιούνιο στον Μαρμαρά της (ανάμεσά τους και ο Συνασπισμός) είχαν πλαίσιο όμως ήταν η πιο σημαντική πτυχή κινητοποιήσεις. Η χρονολογία στον τίτλο
Χαλκιδικής. Το καλοκαίρι του 2002, πολι- ήδη στηρίξει ή ψηφίσει πανευρωπαϊκά εκείνης της περιόδου, καθώς για πρώτη της ίσως να έβαζε από την αρχή ένα χρο-
τικές οργανώσεις, σχήματα εργασιακών τη διεύρυνση της ΕΕ, τη δημιουργία ευ- φορά φαινόταν ότι η αντικαπιταλιστική νικό όριο στη δράση της. Ωστόσο, ήταν
χώρων και σχολών, συνδικαλιστικές κινή- ρωστρατού και τη Λευκή Βίβλο για την Αριστερά μπορεί να συσπειρωθεί και να καθοριστικό βήμα για τις εξελίξεις που
σεις, συσπειρώσεις γειτονιάς, αντιπολε- εργασία, γινόταν σαφές ότι όσο το κίνη- έχει λόγο και πρωταγωνιστικό ρόλο στα ακολούθησαν στην αντικαπιταλιστική
μικές πρωτοβουλίες, οικολογικές και φε- μα δεν αμφισβητούσε την καπιταλιστική πράγματα. Οι πολύ δυναμικές συγκρού- αριστερά και στις προσπάθειες για κοινή
μινιστικές κινήσεις, αλλά και ανένταχτοι διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σεις που δόθηκαν εκείνη την περίοδο από δράση και κοινά μέτωπα αγώνα.
αγωνιστές και αγωνίστριες από τον χώρο τον ρόλο της στα πολεμικά-ιμπεριαλιστι- τον χώρο αυτό, οι οποίες άφησαν το στίγ- *Εκτεταμένη εκδοχή του άρθρου στο
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς άρχι- κά σχέδια της περιόδου, ούτε ένας άλλος μα τους και αργότερα, ήταν αποτέλεσμα www.prin.gr.

Μάκης Βάσιλας «Κάτσε καλά Γεράσιμε»
Το κύμα μαθητικών καταλήψεων 1998-1999

Δ
έκα χρόνια πριν τον Δεκέμβρη, ση- η πόρτα της εισόδου σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η μαθητική εξέγερση έφτασε σε όλη
την περίοδο 1998-1999, υπήρξε Διαμορφώνονταν ένα πλαίσιο εξαιρετικά την χώρα. Οι δρόμοι στις μεγάλες
πολύ μεγάλη αναταραχή στους ανταγωνιστικό. Το κυνήγι του βαθμού, τα πόλεις γέμισαν από διαδηλωτές με
χώρους της εκπαίδευσης λόγω της αντι- φροντιστήρια, η εντατικοποίηση της ζωής βασικό σύνθημα το περίφημο «Κάτσε
δραστικής μεταρρύθμισης του τότε των μαθητών θα δημιουργούσαν ένα πε- καλά Γεράσιμε». Υπήρχε και η παραλ-
υπουργού Παιδείας Γεράσιμου Αρσένη, ριβάλλον εφιαλτικό για τα παιδιά, ειδικά λαγή «κάτσε καλά Χριστόδουλε» όταν
που σηματοδοτούσε και μια σοβαρότατη όσα προέρχονταν από λαϊκά στρώματα. ο τότε αρχιεπίσκοπος κάλεσε τους μα-
προσπάθεια να ξεμπερδέψει η ελληνική Για όποιον και όποια δεν τα κατάφερνε, θητές να γυρίσουν στα θρανία τους και
άρχουσα τάξη με την ανορθογραφία του υπήρχε η έξοδος από το Λύκειο και η με- να ασχολούνται μόνο με το διάβασμα.
κινήματος στην εκπαίδευση. Να ξεμπερ- γάλη δεξαμενή των λεγόμενων ΤΕΕ (τε- Είχε άλλωστε εμπειρία, ως νέος κατά την
δέψει ειδικά με την εκπαιδευτική αριστε- χνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια), περίοδο της χούντας. Είναι προφανές
ρά που έπαιζε σοβαρό ρόλο ενάντια στις στα οποία οι «αποτυχημένοι» θα καταρτί- πως σε μεγάλο βαθμό το μαθητικό κίνημα
κυβερνητικές επιθέσεις. Το σχέδιο δημι- ζονταν και θα μαθήτευαν προκειμένου να και οι μορφές του (καταλήψεις σχολείων, και από τις μικρές ή μεγαλύτερες αλλά
ουργούσε έναν ενιαίο τύπο λυκείου, με αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. αποκλεισμοί δρόμων ανά γειτονιά κλπ) πάντως υπαρκτές δυνάμεις των συλλογι-
πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε 14 μα- Αποφασιστική υπήρξε η αντίδραση ως ένα βαθμό είχαν να κάνουν με την αυ- κοτήτων που δρούσαν στο χώρο. Επίσης,
θήματα τόσο στη β’ όσο και στη γ’ λυκεί- των μαθητών. Με μαζικές συνελεύσεις θόρμητη κίνηση των μαθητών ενάντια σε η μεγάλη αντιπαράθεση του καλοκαιριού
ου. Ο μέσος όρος αυτών των εξετάσεων αποφάσισαν καταλήψεις στα σχολεία αυτό που καταλάβαιναν ότι κατέστρεφε του 1998 με την μάχη του εκπαιδευτικού
θα διαμόρφωνε τον βαθμό του λεγόμενου προκειμένου να σταματήσουν την εκπαι- το μέλλον τους. Συντονίστηκε όμως και και φοιτητικού κινήματος στα εξεταστι-
Εθνικού Απολυτηρίου με τον οποίο και θα δευτική αντιμεταρρύθμιση που απειλού- βοηθήθηκε να πάρει ριζοσπαστικά χα- κά, άνοιξε τον δρόμο για την αμφισβήτη-
άνοιγε -για όσους άντεχαν αυτή την πίε- σε να μετατρέψει τη ζωή τους σε κόλαση. ρακτηριστικά, να απλωθεί πανελλαδικά σή του νόμου Αρσένη και στους μαθητές.
Αφιέρωμα ∆εκέμβρης και νεολαία ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 11
Σοφία Τσάδαρη Για να κατανοήσουμε τον Δεκέμβρη, οφείλουμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του που είχαν
προετοιμαστεί από καιρό εντός του φοιτητικού κινήματος. Τα μπλοκ αγώνα που είχαν συγκροτηθεί
μέσα στις σχολές δεν ήταν μόνο φορείς πολιτικής συνείδησης και λόγου αλλά και
υλικοί και ενσώματοι εκφραστές μιας από τα κάτω, μαζικής και συγκρουσιακής φυσιογνωμίας.

Δ
έκα χρόνια μετά είναι πια
καθαρό αυτό που πιο αβέ-
βαια συζητούσαμε τότε, ότι
ο «Δεκέμβρης» ήταν –ως κι-
νηματικό ορόσημο– η έναρξη
της εποχής της κρίσης. Η νεολαία έγινε
πρωταγωνίστρια στην εξόρυξη του κοι-
νωνικού υπεδάφους μιας εξέγερσης, που
όπως φάνηκε κυοφορούσε μια γενικότε-
ρη κοινωνική και πολιτική σύγκρουση.
Η στρατηγική και πολιτική ανεπάρκεια
της Αριστεράς και ο εκφυλισμός του συν-
δικαλιστικού κινήματος ήταν, βέβαια,
καθοριστικοί παράγοντες που όρισαν τον
χαρακτήρα και τα όρια αυτής της εξέ-
γερσης. Πολλές πλευρές και συμπερά-
σματα μπορούν να αναδυθούν αλλά εδώ
θα σταθώ στη διάσταση του «Δεκέμβρη»
ως κορύφωση προηγούμενων πολιτικών
διεργασιών του φοιτητικού κινήματος.
Εκείνων που έφεραν τα πανεπιστήμια και
τους χώρους τους –κυριολεκτικά και μετα-
φορικά– στο να αποτελέσουν κέντρα του
Ο δρόμος είχε αποκτήσει
τη δική του αγωνιστική ιστορία
αγώνα. Αυτή η διάσταση δεν ήταν η μόνη
ούτε η πρωταρχική, είναι, όμως, κρίσιμη.
Για να κατανοήσουμε, όχι την αναπάντε-
χη πλευρά του Δεκέμβρη αλλά, εκείνα τα
χαρακτηριστικά του που είχαν προετοιμα- Η πορεία του φοιτητικού κινήματος και η αντικαπιταλιστική Αριστερά
στεί από καιρό εντός του φοιτητικού κινή-
ματος, ως της πιο οργανωμένης εκδοχής
του νεολαιίστικου, αλλά και ενός χώρου στικών του ΑΣΕΠ, κι ύστερα εναντιώθηκε πολιτικοποίηση του κινήματος και των στημιακού ασύλου, τα μπλοκ αγώνα δεν
με ηγεμονική παρουσία της αντικαπιταλι- στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας και το μπλοκ αγώνα στις σχολές. Αυτή η συστη- ήταν μόνο φορείς πολιτικής συνείδησης
στικής αριστεράς. ΝΑΤΟ, διαμόρφωσε νέες τότε απαιτή- ματική δουλειά διαμόρφωνε μέσα στα και λόγου αλλά και υλικοί και ενσώματοι
Ο Κριστόφ Μπαρμπιέ, διευθυντής του σεις και ερωτήματα στους αγωνιστές. Το πανεπιστήμια, όχι χωρίς αντιφάσεις και εκφραστές μιας από τα κάτω, μαζικής
γαλλικού περιοδικού Εξπρές, είχε δηλώσει ‘97-’98 στο φοιτητικό κίνημα και το ‘98-99ταλαντεύσεις, ένα ρεύμα το οποίο –πέρα και συγκρουσιακής φυσιογνωμίας. Η
τότε ότι: «Πλανιέται σήμερα στην Ευρώπη, μετά στο μαθητικό τέθηκε το δίλημμα «αγώνας από τις κάθε φορά επίκαιρες αιχμές που μαζικοποίηση βασίστηκε στις αμεσοδη-
τις βιαιότητες των Αθηνών, ένα άρωμα άνοιξης ή όχι ενάντια στους νόμους Αρσένη» και η είχαν ειδική σημασία– αφουγκραζόταν μοκρατικές μορφές οργάνωσης και τις
των λαών, ένα φάντασμα γενικευμένης εξέγερ- έξοδος της νεολαίας στο πολιτικό προσκή- την «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» των μαχητικές διαδηλώσεις ενός κινήματος,
σης της ευρωπαϊκής νεολαίας ενάντια στην κρίση νιο οδήγησε σε μια (φαινομενικά παρά- συνόδων της Μπολόνιας και της Λισαβό- αντικυβερνητικού και αντιδιαχειριστι-
[...]. Η γενιά των 700 ευρώ, υπερπτυχιούχος και δοξη τότε) ραγδαία πολιτικοποίηση των νας ως στρατηγικού χαρακτήρα επίθεση κού. Δεν διαπραγματευόταν. Η πανελ-
αποπληρωνόμενη, αυτή που πιστεύει ότι χάνει τη χαρακτηριστικών του αγώνα, που σήμανε του κεφαλαίου, με στόχο τη βαθύτερη λαδική εμβέλεια δε που κατέκτησε στις
ζωή της προσπαθώντας να την κερδίσει, δεν θα συναγερμό στα αστικά επιτελεία. Η ανα- εκμετάλλευση των εργαζομένων. Οι βα- κορυφώσεις του ήταν και αποτέλεσμα της
δεχτεί να θυσιαστεί χωρίς επαναληπτικές εξεγέρ- βάθμιση του ζητήματος της εργασιακής σικοί πυλώνες της πιστοποίησης, της παρέμβασης της ΕΑΑΚ, που τα σχήματά
σεις». Αυτή που έμελε να γίνει η «γενιά των προοπτικής των αποφοίτων συμπληρώ- αξιολόγησης, του ανταγωνισμού, ο στα- της σε κάθε σχολή, σε όλη την Ελλάδα,
700 ευρώ» υπήρξε το κοινωνικό υποκείμε- θερός προσανατολισμός στη δια- ήταν ένας οργανωτικός κορμός με κατα-
νο των φοιτητικών αγώνων της περιόδου σπασμένη γνώση και τα κατακερ- λυτική σημασία για την κινηματική ανά-
που προηγήθηκε του Δεκέμβρη του 2008. Η μακρόχρονη πάλη ματισμένα εργασιακά δικαιώματα πτυξη στις κρίσιμες καμπές.
Η ανάδειξη δε αυτής της ταυτότητάς της κατά της αστικής εκφράστηκε μέσα από νόμους, Το Πάσχα του 2007 ήταν ένα όριο για
δεν ήταν αυτονόητη αλλά (και) αποτέλε- ρυθμίσεις και –βέβαια– κινηματι- την έξαρση του φοιτητικού κινήματος
σμα πολιτικής δουλειάς των δυνάμεων στρατηγικής και η ανάδειξη κούς σταθμούς ως το 2005, πρε- του 2006-2007. Μέχρι την εξέγερση του
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στα του θέματος της εργασίας λούδια της φοιτητικής έκρηξης του Δεκέμβρη μεσολάβησε ενάμισης χρόνος,
Πανεπιστήμια. Σε μια πολύπλευρη και 2006-2007. Η «κατοχύρωσή» των αντιφατικός, δυσκολίας και προσμονής,
διαρκή προσπάθεια πολιτικοποίησης, η παραπάνω ήταν διακύβευμα σε υποχώρησης αλλά και προετοιμασίας.
νΚΑ και η ΕΑΑΚ ενίσχυσαν τον προσα- μια μάχη διαρκείας μεταξύ πολιτι- Τους μήνες, ωστόσο, πριν τον Δεκέμβρη
νατολισμό του φοιτητικού κινήματος στο θηκε στις φοιτητικές κινητοποιήσεις του κών γραμμών και θέσεων. και μπροστά στις κυβερνητικές εξαγγελί-
ζήτημα της εργασίας. 2001 ενάντια στην επονομαζόμενη ανω- Συγκροτήθηκε επάνω σε αυτά μια ες τότε για τα κολλέγια, η κατάσταση είχε
Ταυτοχρόνως ανέδειξαν τη σύνδεση τατοποίηση των ΤΕΙ, όπου αναδείχθηκε η δική μας αφήγηση και κουλτούρα που αρχίσει να αλλάζει με μαζικές γενικές συ-
με τη μεταπολιτευτική εμπειρία των φοι- ενότητα του φοιτητικού κινήματος επάνω χτιζόταν στον δρόμο «εδώ και τόσα και νελεύσεις και πορείες σε όλη την Ελλάδα.
τητικών αγώνων, του ‘90-91 και συνολικά στη δυνατότητα άρσης του κατακερματι- τόσα χρόνια». Αν ο προσανατολισμός που Η προσπάθεια δημιουργίας κινηματικής
της δεκαετίας του 1990. Η συντεταγμένη σμού και του συντεχνιασμού, στη βάση έθετε στον πυρήνα το ζήτημα της εργασί- απάντησης έφτασε και κυριολεκτικά στις
αντιπαράθεση από το 1992, όταν δημο- των κοινών συμφερόντων στην εργασία. ας ήταν η μια κομβικής σημασίας πλευρά μέρες πριν από τη δολοφονία του Αλέξη
σιεύεται η Λευκή Βίβλος της ΕΕ για την Με επόμενους σταθμούς το αντιπολε- που επικοινωνεί με τον Δεκέμβρη και τα Γρηγορόπουλου, σε μια πανελλαδική δι-
εκπαίδευση, ως τις καταλήψεις του ‘95 μικό κίνημα και τη συζήτηση για την «τρο- κινήματα της κρίσης, το απαραίτητο συ- αδήλωση χιλιάδων φοιτητών στην Αθήνα
διαμόρφωσε ένα πλαίσιο συνολικής αντί- μοκρατία», την ελληνική προεδρία της ΕΕ μπλήρωμά της αφορούσε στις μορφές της και σε νέα εμφάνιση του συντονιστικού
θεσης στην αστική στρατηγική. Η τριετία το 2003 και την αντίσταση στην «εθνική οργάνωσης του κινήματος. Σε σύνδεση με γενικών συνελεύσεων. Το Σάββατο το
της αναμέτρησης 1997-2000, της νεολαί- μέθεξη» της Ολυμπιάδας και του Euro το την ιστορικά κατοχυρωμένη φυσιογνωμία βράδυ της ίδιας εβδομάδας, η ιστορία
ας που συναντήθηκε στις διαδηλώσεις, 2004, η παρέμβαση της αντικαπιταλιστι- και πάλη για δημοκρατικά δικαιώματα, επιφύλασσε μια νέα τροπή, με ολόκληρη
τις καταλήψεις και τα μπλόκα των εξετα- κής αριστεράς επιχειρούσε ευρύτερα την ελευθερίες και διεύρυνση του πανεπι- τη νεολαία στους δρόμους της εξέγερσης.
12 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Η άλλη όψη

Κίτρινα Γιλέκα Κώστας Μπουγιούκος | ανταπόκριση από το Παρίσι

Όσο και να επιχειρήσει κανείς να
κάνει μια εκτεταμένη ανασκόπηση,
όσο και να προσπαθήσει να αντλή-
σει πολιτικά συμπεράσματα για το
Xωρίς «πολιτικό
πουκάμισο»
κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων»
που συγκλονίζει τη Γαλλία, δεν θα
μπορέσει να καταλήξει κάπου. Οι
εξελίξεις, όμως, τρέχουν ραγδαία
και απαιτούν τόσο την καταγρα-

αλλά με τη γροθιά
φή όσο και την αποκωδικοποίηση
τους, δεδομένης της δυναμικής
που έχουν αποκτήσει μετά και τα
όσα διαδραματίστηκαν χθες, στο
τέταρτο κατά σειρά Σάββατο το

στον ουρανό
οποίο σφραγίστηκε από μαζικές
και μαχητικές συγκεντρώσεις στο
Παρίσι και όλη τη Γαλλία, παρά το
κύμα άγριας καταστολής και τρο-
μοκρατίας που έχει εξαπολύσει ο

Π
κρατικός μηχανισμός.
Το κίνημα, ενώ ξεκίνησε με αφορμή αρόλο που τα «Κίτρινα ρικά τους όρια. Είναι χαρακτηριστικό μάτωσης. Ζήτησε, έτσι, τη δημιουρ-
ένα επιμέρους μέτρο, την αύξηση Γιλέκα» δεν χωρούν σε ότι όλες οι μεγάλες τριτοβάθμιες συνο- γία μιας «ένωσης για την προστασία
του άμεσου φόρου στα καύσιμα,
καμιά οντολογική τα- μοσπονδίες εργαζομένων στη Γαλλία της δημοκρατίας» –αυτής που ο ίδιος
ξινόμηση των κοινωνι- (CGT, FO κλπ.) είναι όχι μόνο επιφυ- ισοπέδωσε με την πρώτη πράξη της
γρήγορα –λόγω των τεράστιων
κών/πολιτικών κινημά- λακτικές αλλά και εντελώς αντίθετες θητείας του, φέροντας με προεδρική
συσσωρευμένων αντιθέσεων στη των, όπως τα γνωρίζαμε εδώ και χρό- στα καλέσματα για γενική απεργία. νομοθετική πράξη τον νέο κώδικα
γαλλική κοινωνία– ξέφυγε από αυτό, νια, δεν ήρθαν από τον ουρανό. Μπο- Αντ΄αυτού, οι ηγεσίες τους συναντιού- εργασίας χωρίς συζήτηση στη βου-
εκφράζει πια συνολικά εργατικά αι- ρεί να μην έχουν άμεσες αναφορές στα νται με τον Μακρόν και την κυβέρνη- λή– που θα περιλαμβάνει κόμματα και
τήματα. Έχει φτάσει δε, με τη συν- προηγούμενα ξεσπάσματα στη Γαλλία ση σε μια «ιερή ένωση» κοινωνικού συνδικάτα. Η πράξη αυτή ολοφάνερα
δρομή όλων των πρωταγωνιστών (από την εφαρμογή του κώδικα εργα- διαλόγου, με σκοπό να επιβεβαιώσουν πια καταδεικνύει ότι το πολιτικό προ-
του, να απειλεί την ίδια την προε- σίας το 2016 και μετά, στις καταλήψεις την εργασιακή ειρήνη που έχουν ντε σωπικό δεν έχει την παραμικρή ιδέα
δρία του Μακρόν. Η κατάσταση φαί- των πανεπιστημίων και στη μεγάλη φάκτο συνάψει με το κεφάλαιο. πώς να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο κίνη-
νεται να ξεπερνά τους πάντες και τα απεργία των σιδηροδρομικών πέρσι) Η γραμμή αυτή αποτελεί, πιθα- μα και προσπαθεί να το εντάξει στις
πάντα — κυβέρνηση, κόμματα, ΜΜΕ, ωστόσο, έρχονται ως συνέχειά τους νότατα, το τελευταίο χαρτί του συ- παραδοσιακές δομές της γαλλικής
αναλυτές και συνδικαλιστές. και ως μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι οι ερ- στήματος Μακρόν. Έχοντας ήδη αστικής δημοκρατίας (κόμματα-συν-
γατικοί-κοινωνικοί αγώνες, όπως τους εξαντλήσει το «διαίρει και βασίλευε» δικάτα-οργανώσεις). Έτσι ώστε να
Πλέον, ολοένα περισσότερα ερ- γνώριζαν η Αριστερά, ο παραδοσιακός που επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί στις μπορέσει να επαναλάβει αυτό που κά-
γατικά συνδικάτα βάσης προ- συνδικαλισμός και τα κομμουνιστικά αρχές της εβδομάδας (τα καλά «Κίτρι- νει τόσο καλά από τον Μάη του ‘68
σπαθούν να συναντηθούν και να κόμματα, δεν αρκούν πια. Το σημερινό να Γιλέκα» που διαδηλώνουν ειρηνικά μέχρι σήμερα: Να απονευρώνει, να
συντονιστούν με τα «Κίτρινα Γιλέ- κίνημα πατάει στην ιστορικότητά τους και τα κακά που τα σπάνε), ο Γάλλος αποδυναμώνει και να ενσωματώνει
κα» και να προκηρύξουν απεργίες, και ταυτόχρονα αποκαλύπτει τα ιστο- πρόεδρος παίζει το χαρτί της ενσω- πλήρως –ενίοτε με κάποιο κόστος–
προτάσσοντας τα πιο προωθημένα
εργατικά αιτήματα, όπως είναι η
αύξηση του κατώτερου μισθού, η
προστασία του κοινωνικού κρά-
τους και η αύξηση της φορολο- Οι χθεσινές μαχη-
γίας για το μεγάλο κεφάλαιο. Τα τικές και μαζικές
γεγονότα αυτά, σε συνδυασμό με συγκεντρώσεις,
την εκρηκτική κατάσταση που έχει που αψήφησαν
δημιουργήσει στον χώρο των λυ- τις απειλές και
την καταστολή,
κείων η μεταρρύθμιση του μπα-
καταγράφουν το
καλορεά και η σκληρή καταστολή
Σάββατο 8 Δεκεμ-
από την αστυνομία την Πέμπτη, βρίου 2018 ως μία
αλλά και η θέσπιση διδάκτρων στα τομή, που ένωσε
πανεπιστήμια, ενώνουν στο Παρίσι στον δρόμο «Κί-
εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές τρινα Γιλέκα» με
και «Κίτρινα Γιλέκα», σε ένα κυριο- μαθητές, φοιτη-
λεκτικά εκρηκτικό μείγμα. Το Σάβ- τές, εργαζόμενους
και άλλες κοινω-
βατο 8 Δεκεμβρίου είναι μια μέρα
νικές ομάδες.
που, όπως όλα δείχνουν, γράφει
ιστορία για τα κινήματα και τις δι-
εκδικήσεις τους στην Ευρώπη.
Η άλλη όψη ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 13
συνδυασμό με το γεγονός ότι ουδέποτε η
Λεπέν τήρησε θετική στάση απέναντί
του, αποδεικνύουν ότι ο λόγος για
Πέντε μαθήματα
τον οποίο ο παραδοσιακός γαλ-
λικός συνδικαλισμός δεν πήρε
ξεκάθαρα θέση στο πλευρό
στρατηγικής
του είναι βαθύτερος.
Ακόμα και σε μια χώ-
ρα όπως η Γαλλία, στην και τακτικής
οποία μεγάλο ποσο-
στό εργαζόμενων πα-
ραμένουν ενταγμένοι
σε συνδικάτα, ενώ υ-
από «μη ειδικούς»
πάρχουν 5 μεγάλες και
άλλες τόσες μικρότερες
συνομοσπονδίες όλων
των πολιτικών χρωματι-
σμών, η απόσταση μεταξύ
συνδικάτων –όχι μόνο των
ηγεσιών τους– και του μεγά-
λου όγκου του κόσμου της ερ-
γασίας είναι μεγάλη. Η «γραφει-
οκρατικοποίηση» και οι καταγγελίες
περί εργατοπατέρων και ηγετίσκων,
παρότι καθόλα δόκιμες, είναι ανεπαρκείς.
Στην πράξη, αυτό που φάνηκε με το αδιέξο-
δο του μεγάλου αγώνα των σιδηροδρομικών
Αναδείχθηκαν πέρσι, είναι ότι το πλαίσιο και οι δομές των
διεκδικητικών κινημάτων στον ανεπτυγμένο
καπιταλισμό, όπως αυτές εδραιώθηκαν μετά
τα ιστορικά όρια τον Μάη του ‘68, είναι πλέον παρωχημένες.

Τ
Η κυριαρχία ενός φιλελεύθερου τύπου δικαι- ο μήνυμα της ανάλυσης στην μικούς ή την εκπαίδευση στη Γαλλία,
των προηγούμενων ωματικών διεκδικήσεων, σε αντιπαραβολή με ιστοσελίδα Bloomberg –ιδι- δεν προδιαγράφουν την οριστική
εκείνες που κάνουν αναφορά σε άλλες μορ- οκτησίας του 11ου πλουσιό- ήττα και χρεοκοπία των κινημάτων
αγώνων, συνδικάτων φές κοινωνίας ή οικονομίας και θέτουν πρώ- τερου ανθρώπου στον πλανήτη και και των αγώνων, όπως ισχυρίζεται η
το στην ιεράρχησή τους το συμφέρον και την πιθανού αντιπάλου του Τραμπ στις αστική προπαγάνδα.
και Αριστεράς υλική υπόσταση της τάξης, έχει δημιουργήσει επόμενες προεδρικές εκλογές στις Δεύτερον, η διατύπωση καίριων
έλλειψη εμπιστοσύνης και αποξένωση της ΗΠΑ– ήταν δραματικό: «Η ήττα του αιτημάτων-κρίκων, που ανταποκρί-
>>>>> Μακρόν στο Παρίσι σημαίνει συνα- νονται σε πραγματικές ανάγκες αλλά
πλειοψηφίας του κόσμου της εργασίας τόσο
γερμό για την Ευρώπη» ήταν ο τίτ- ξεφεύγουν αντικειμενικά από τα
από τον οργανωμένο συνδικαλισμό όσο και
οποιαδήποτε δυναμική τολμά να διεκδικήσει λος, που συνοδευόταν από την εξής όρια και τις αντοχές του συστήματος,
από την πολιτική εκπροσώπηση.
μιαν άλλη κοινωνική οργάνωση. υποσημείωση: «Οι πολιτικοί γύπες μπορεί να χτυπήσει τις ευαίσθητες
Έτσι, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνουν κύκλους πάνω από το κεφά- φλέβες της κοινωνικής πλειοψηφίας
Μολαταύτα, το κίνημα ήδη έχει καταγρά- είναι κυριολεκτικά ανύπαρκτο και μοιάζει να
ψει μικρές νίκες, καθώς μετά τα γεγονότα της λι του Γάλλου προέδρου και διακυ- και να φέρει σημαντικές νίκες, σήμε-
ασχολείται με τις εκλογές στους υπαλλήλους βεύονται πολλά για την παγκόσμια ρα και όχι στο αόριστο μέλλον.
1ης Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση απέσυρε άρον-ά- του δημοσίου, προσπαθώντας να μαζέψει τάξη πραγμάτων». Τρίτον, οικονομικός και πολιτι-
ρον τις αυξήσεις στα καύσιμα. Μάλιστα, αυτή ψήφους. Ίσως, δε, τα στελέχη του να είναι Είναι προφανές, βεβαίως, για κός αγώνας είναι άρρηκτα δεμένοι
είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία της Ευ- κλεισμένα σε κάποια αίθουσα μαζί με το Σο- ποια τάξη πραγμάτων ανησυχεί ο στη συνείδηση του ίδιου του λαού,
ρώπης, που κάποιος νόμος αποσύρεται χωρίς σιαλιστικό Κόμμα και προσπαθούν να χτίσουν Μπλούμπεργκ: Για την τάξη του κε- έστω και αν το αμφισβητούν κά-
ούτε μια μέρα απεργίας! Ήταν μια κίνηση, την αποκαλούμενη «Πλατφόρμα Αμόν» με τις φαλαίου, που διασφαλίζεται από ποιες πρωτοπορίες — αυτός είναι ο
πάντως, που αντί να κατευνάσει τα πνεύματα, «ευρύτερες δημοκρατικές δυνάμεις» και με τις κυβερνήσεις του, τα κράτη του λόγος που η οργή και η αντίσταση
άνοιξε την όρεξη στο κίνημα, το οποίο απαιτεί φόντο τις επερχόμενες τοπικές εκλογές. Η δε και τους μηχανισμούς και θεσμούς για τις αυξήσεις στα καύσιμα έφτασε
πλέον πολύ περισσότερα από τα 42 αιτήματα «Ανυπόταχτη Γαλλία» του Μελανσόν, διακη- τους και εγγυάται τη συνέχιση και να απειλεί τον Μακρόν και την τάξη
που διακινήθηκαν διαδικτυακά, χωρίς να έχει ρυκτικά τοποθετήθηκε θετικά στην εξέγερση, την ένταση της εκμετάλλευσης και του κεφαλαίου.
προηγηθεί κάποια πολιτική επεξεργασία. κατακεραυνώνοντας την παραδοσιακή Αρι- της απόσπασης υπεραξίας από κάθε Τέταρτον, οι κυβερνητικές αυ-
Όλο αυτό το κλίμα έχει δημιουργήσει κα- στερά και την στάση των συνδικάτων. Όμως, δραστηριότητα της ανθρώπινης ταπάτες δεν συγκινούν τον λαό,
τάσταση αναβρασμού στα συνδικάτα βάσης, ούτε διαθέτει την οργανωτική διασύνδεση ζωής. Το ερώτημα, λοιπόν, που προ- που –συνειδητά και ασυνείδητα–
που πιέζουν και κατάφεραν σε 6-7 κλάδους να που ίσως της διασφάλιζε επαφή με τη βάση κύπτει είναι εύλογο: Πώς κατάφερε κατανοεί ότι αποτελούν συνταγές
επιβάλουν αποφάσεις για απεργίες, με πρόταγ- του κινήματος, ούτε έχει παρουσιάσει κάποιο ένα απολίτικο κίνημα, που οργανώ- αλλοτρίωσης και ήττας. Γι’ αυτό
μα τα εργατικά αιτήματα, ενάντια στη γραμμή πολιτικό σχέδιο πέρα από την μετουσίωση της θηκε αυθόρμητα από τα κάτω και απορρίφθηκαν οι προτάσεις δι-
της «τάξης και ασφάλειας» των κορυφών. Αξί- αντίστασης σε δικό της εκλογικό ποσοστό. μέσω Διαδικτύου, ενώ μέχρι στιγμής απραγμάτευσης του Μακρόν, γι’
ζει να σημειωθεί ότι αποτελεί αίνιγμα και προ- μοιάζει αλλεργικό απέναντι σε κάθε αυτό στα αιτήματα αναδεικνύεται η
Συμπυκνώνοντας όσα συμβαίνουν σήμερα
καλεί εντύπωση η στάση ακόμα και τμημάτων προσπάθεια κομματικής κηδεμονίας, συγκρότηση λαϊκών συνελεύσεων
στη Γαλλία, θα λέγαμε ότι έχουμε να κάνου-
να φτάσει να απειλεί αυτή την τάξη; στη θέση της βουλής.
του μαχητικού ρεφορμισμού, όπως η CGT, με με το πρώτο κίνημα που σπάει τον μετα- Αν και είναι νωρίς, δεν μπορού- Πέμπτον, την κρίσιμη στιγμή,
που δεν περιορίστηκε απλά σε μια προσπάθεια μοντερνισμό της Αριστεράς του Μάη του ‘68. με παρά να διαπιστώσουμε ότι τα η μάχη για την ηγεμονία εντός του
ενσωμάτωσης του κινήματος και τιθάσευσης Στην καλύτερη εκδοχή, της νίκης του, θα δη- «Κίτρινα Γιλέκα» και όσοι συναντώ- αυθόρμητου κινήματος και η σύ-
των εξεγερσιακών χαρακτηριστικών, αλλά μιουργήσει κάτι εντελώς διαφορετικό, που δεν νται μαζί τους –οι «μη ειδικοί» της γκρουση με τις δυνάμεις καταστο-
ήταν εξαρχής αντίθετη στα «Κίτρινα Γιλέ- θα ενσωματώνει καμιά από τις «σταθερές» πολιτικής– μας έχουν δώσει ήδη πέ- λής του κράτους είναι σκληρές και
κα», κυρίως με καταγγελίες για «ακροδεξιό» του Μάη. Στη χειρότερη, της ήττας του, ίσως ντε (τουλάχιστον) πολύτιμα μαθήμα- αμείλικτες. Απαιτούν δε συγκροτη-
χαρακτήρα. Η αλήθεια όμως είναι ότι, πέρα αναδείξει κάτι πιο αυταρχικό από ό,τι ήδη βιώ- τα στρατηγικής και τακτικής. μένη και ξεκάθαρη πρωτοπορία —
από τα περιστατικά μεμονωμένης εμφάνισης νουμε στον ολοκληρωτικό καπιταλισμό. Πρώτον, τα πρότερα αποτυχημέ- και ισχυρό, σύγχρονο κομμουνιστι-
και δράσης ακροδεξιών στοιχείων, ο χαρακτή- Μέχρι τότε, έχουμε πολλά ακόμα να διδα- να ή ατελέσφορα ξεσπάσματα, όπως κό κόμμα.
ρας των συγκρούσεων και των αιτημάτων, σε χτούμε, η ιστορία δεν τελειώνει ποτέ. έγινε πρόσφατα με τους σιδηροδρο- Γιώργος Παυλόπουλος
14 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Επικαιρότητα

Θεσσαλονίκη:
∆ικαστική
ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ με
τριετή αναστολή και χρηματική αποζη-
μίωση χιλίων ευρώ επέβαλε το μεσημέ-
Ακροβασίες | Βασίλης Παπαγεωργίου
καταδίκη ρι της Παρασκευής το αυτόφωρο μονο-
για το αφεντικό- μελές πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης
τραμπούκο στον 33χρονο ιδιοκτήτη πιτσαρίας που
τραυμάτισε σοβαρά υπάλληλό του δι-
ανομέα, ο οποίος εργαζόταν ανασφά-
λιστος, επειδή τόλμησε να ζητήσει μια
μέρα άδεια ασθενείας! Ο εργαζόμενος
δεν κινήθηκε μόνο δικαστικά, καθώς
το θέμα γνωστοποιήθηκε σε συλλογι-
κότητες του κλάδου και της γειτονιάς,
όπως η Λάντζα. Έτσι, διοργανώθηκαν
μαζικές κινητοποιήσεις καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της εβδομάδας, κάτι που ουσι-
αστικά «ανάγκασε» το δικαστήριο να
καταδικάσει το αφεντικό-τραμπούκο,
παρότι παραχώρησε, προκλητικά,
αναστολή της ποινής.

«Έφυγε» από ΈΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ αυτή την εβδο-
μάδα, σε ηλικία 90 ετών, ο Νίκος
κοντά μας Αγαπητός, μια εμβληματική μορφή
ο αγωνιστής της κομμουνιστικής Αριστεράς και
Νίκος Αγαπητός του εργατικού κινήματος της Λέσβου.
Πρωτοπόρος στη δράση, συμμετείχε
ενεργά σε πολλά μέτωπα και πρωτο-
βουλίες που εκδηλώθηκαν στο νησί
μεταπολιτευτικά, αφήνοντας πολύ-
τιμη παρακαταθήκη για τους πολι-
τικούς και κοινωνικούς αγώνες της
νέας εποχής. Διετέλεσε πρόεδρος του
σωματείου ξυλουργών, μέλος της δι-
Με ένα ...κλικ Προσφορά για
οίκησης και αντιπρόεδρος του Εργα- ΓΛΕΝΤΙ Οι οργανώσεις Πάτρας του ΝΑΡ για την
τους τόμους του Πριν
τοϋπαλληλικού Κέντρου, πρόεδρος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Κομμουνιστική Απελευθέρωση και της νΚΑ Το Πριν προσφέρει στους αναγνώστες
των συνταξιούχων του ΙΚΑ, πρωτερ- ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ διοργανώνουν σήμερα, Κυριακή 9/12, στις του τους ετήσιους τόμους της «ταρα-
γάτης της επιτροπής επιβίωσης και ΝΑΡ ΠΑΤΡΑΣ 10 μ.μ., στο καφενείο Ταμάμ, λαϊκό γλέντι χώδους» τετραετίας 2010-13 στην τι-
ανάπτυξης της Λέσβου. Υπήρξε μέλος οικονομικής ενίσχυσης. Θα μας συνοδεύ-
μή των 15 ευρώ έκαστος (10 για τους
της ΝΕ του ΚΚΕ και υποψήφιος σε δη- σουν με τη μουσική τους οι Θ. Ντόλκας, Ε.
συνδρομητές), ενώ για την αγορά
μοτικά και νομαρχιακά ψηφοδέλτια. Παπαδάτου και Θ. Βλαχογιάννης. Είσοδος
οικονομικής ενίσχυσης: 2 ευρώ (Μπου- δυο τόμων και πάνω η τιμή ορίζεται
Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν
μπουλίνας 34). στα 10 ευρώ (συνδρομητές 8 ευρώ).
στον γιο του Θανάση Αγαπητό και
Η προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος του
τους οικείους του η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα πραγ- 2018. Η προμήθειά τους μπορεί να
οργάνωση του ΝΑΡ Λέσβου, η οποία ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ματοποιεί σήμερα, στις 6 μ.μ., στην γίνει από το τραπεζάκι του Πριν στην
στη μνήμη του προσέφερε στο Πριν το ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ αίθουσα του ΚΑΠΗ, συζήτηση με θέμα Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΝΑΡ
ποσό των 50 ευρώ. ΒΥΡΩΝΑ «Τα προβλήματα του Βυρωνιώτικου λα- για την Κομμουνιστική Απελευθέρω-
ού, ο ρόλος των δήμων την εποχή των ση (14-16/12), στην Γεωπονική. Τηλέ-
μνημονίων και του Κλεισθένη και ποια
φωνο κράτησης: 6934801886.
Επανέκδοση ΤΙ ΗΤΑΝ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ του Δεκέμβρη; η αναγκαία παρέμβαση» (Αγ. Σοφίας και
Ήταν το τέλος ή η αρχή; Από πού ήρ- Καλλιπόλεως 59).
για τον ∆εκέμβρη θε, και γιατί συνέβη; Υπάρχει λόγος
του ’08 από να κρατάμε ανοιχτή τη συζήτηση; Η
Λέσχη Νεολαίας, Θεωρίας και Πολι-
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού - Ακαδη-
μίας Πλάτωνα - Σεπολίων διοργανώνει ΚΟΥΠΟΝΙ
τις Αναιρέσεις ΚΟΛΩΝΟΥ - σήμερα, στις 7 μ.μ., συζήτηση με θέμα: για τους αναγνώστες του
τισμού Αναιρέσεις απαντάει θετικά
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ «Δεκέμβρης του 44, διεθνείς και εσωτε-
και προχωρά στην επανέκδοση του ΠΛΑΤΩΝΑ - ρικές πτυχές μιας ταξικής αναμέτρησης».
Δεκέμβρης 2008: Μια ρωγμή από το μέλλον. ΣΕΠΟΛΙΩΝ Ομιλητές: Φ. Οικονομίδης και Δ. Μαριό-
Γραμμένο τον Ιανουάριο του 2009, λης (Αμφιαράου 153).  θέατρο
το κείμενο αυτό αποτελούσε την προ-
σπάθεια που έκαναν τότε η νεολαία ΣΥΝΕΝΕΛΕΥΣΗ Η Ανταρσία στην Κ. Μακεδονία - Αντικαπι- Με την επίδειξη του παρόντος
Κομμουνιστική Απελευθέρωση και το ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ταλιστική Αριστερά καλεί σήμερα, στις 11 κουπονιού, το Πριν παρέχει
Νέο Αριστερό Ρεύμα να τοποθετηθούν Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ π.μ., στον χώρο της ΕΔΟΘ (4ος όροφος) σε τη δυνατότητα σε 2 αναγνώστες
συνέλευση με θέματα τον απολογισμό και το του να παρακολουθήσουν
πάνω στα γεγονότα. Δεν αξιώνει να
πρόγραμμα δράσης, καθώς και το πλαίσιο τη θεατρική παράσταση
είναι μια ολοκληρωμένη αποτίμησή
διακήρυξης μπροστά στις περιφερειακές και «Η εξομολόγηση
τους, είναι όμως μια στρατευμένη δημοτικές εκλογών.
ματιά που επιχειρεί να αποκρούσει
της υπηρέτριας Τσερλίν»,
με ένα εισιτήριο αξίας 10 ευρώ!
την ιδεολογική επίθεση που δέχτηκε ΣΥΣΚΕΨΗ Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Τρικάλων καλεί τον κόσμο της
ο Δεκέμβρης του ‘08, ενώ παράλληλα ΑΝΤΑΡΣΥΑ εργασίας και των κινημάτων, σε ανοικτή σύ- Παραστάσεις (Πρεμιέρα 19/11):
αποτυπώνει τον τρόπο που η αντικα- ΤΡΙΚΑΛΩΝ σκεψη την Τρίτη 11/12, στις 8.30 μ.μ. στο ∆ευτέρα και Τρίτη στις 9.15 μ.μ.
πιταλιστική αριστερά έζησε και κατα- ξενοδοχείο Πανελλήνιο, για να συζητηθούν Θέατρο Studio Μαυρομιχάλη
νόησε εκείνες τις ημέρες. Την έκδοση οι δυνατότητες μόνιμης, σταθερής και μαχη- (Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα)
μπορείτε να την προμηθευτείτε στις τικής παρέμβασης στον Δήμο Τρικκαίων, οι Τηλέφωνο: 2106453330
όροι και προϋποθέσεις για τη δημιουργία
κατά τόπους λέσχες Αναιρέσεις, αλλά Ισχύει για όλες τις παραστάσεις
αριστερής, αντικαπιταλιστικής, δημοτικής (απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση
και στην προγραμματική συνδιάσκεψη κίνησης.  και η επίδειξη του κουπονιού)
του ΝΑΡ στις 14-16/12 στη Γεωπονική.
Κοινωνία ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 15

Δ
έκα χρόνια συμπληρώθη- Κυριάκος Νασόπουλος
καν από τη δολοφονία του
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αλέξη Γρηγορόπουλου,
στις 6 Δεκεμβρίου 2008,
στα Εξάρχεια, από τους
ειδικούς φρουρούς Επαμεινώνδα Κορ-
Η «εξέγερση του Δεκέμβρη»
κονέα και Βασίλη Σαραλιώτη και χι-
λιάδες νέοι και νέες, μαθητές, φοιτη-
τές και εργαζόμενοι συμμετείχαν στις
παραμένει στους δρόμους!
πορείες και τις εκδηλώσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της
χώρας. Επιβεβαιώνοντας και πάλι ότι
▸ Μαζικές και δυναμικές πορείες σε πολλές πόλεις
η «εξέγερση του Δεκέμβρη» παραμένει
επίκαιρη, ζωντανή και μάχιμη στους δευτικά σωματεία. Συμμετείχαν εκα-
δρόμους και σπάζοντας το «κλίμα» τοντάδες μαθητές από πολλά σχολεία
τρομοκρατίας που ήθελε να επιβάλει της πόλης, δίνοντας μαζική απάντηση
για ακόμη μια χρονιά η κυβέρνηση ΣΥ- στην προσπάθεια εθνικιστικών ομά-
ΡΙΖΑ, με χιλιάδες αστυνομικούς και δων να αποκτήσουν ρίζες στα σχολεία.
ασφαλίτες, συνεχείς πτήσεις ελικο- Το αντιφασιστικό στίγμα συνδέθηκε
πτέρων και drones της ΕΛΑΣ, καθώς με τη μάχη ενάντια στις «μεταρρυθ-
και την επιστράτευση των υδροφόρων μίσεις» Γαβρόγλου και η Πρωτοβουλία
κατά των διαδηλωτών. «Τα ερωτήμα- για τον Συντονισμό προχώρησε μετά
τα του Δεκέμβρη είναι ακόμα εδώ! Η την πρωινή διαδήλωση σε συνέλευ-
οργή της νεολαίας να πάρει αντιφασι- ση, ώστε να συζητηθεί η συνέχεια της
στικό-αντιπολεμικό-αντικαπιταλιστι- δράσης του μαθητικού κινήματος. Τα
κό χρώμα! Με μαζική, αντικαπιταλι- μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία της
στική και κομμουνιστική αριστερά», πόλης βρίσκονται σε κινητοποιήσεις
ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση διαρκείας, ενώ αντίθετα η προσπά-
της νΚΑ. θεια εθνικιστικών καταλήψεων έπεσε
Στην Αθήνα, το πρωί της Πέμπτης, στο κενό. Η παρέμβαση του Ανυπό-
πραγματοποιήθηκε πορεία μαθητών ταχτου Μαθητή, της νΚΑ αλλά και
και φοιτητών, η οποία ειδικά φέτος εκπαιδευτικών σωματείων και συλ-
είχε και έντονα αντιφασιστικά χαρα- της πλατείας Κλαυθμώνος. Ιδιαίτε- Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λογικοτήτων πέτυχε σε μεγάλο βαθμό
κτηριστικά, λόγω της πρόσφατης από- ρα μαζική ήταν και η απογευματι- κινητοποίησης, ξέσπασαν εκτεταμέ- να ακυρώσει την προσπάθεια της ΧΑ
πειρας εθνικιστικών καταλήψεων στα νή κινητοποίηση που καλέστηκε από να επεισόδια στην περιοχή γύρω από και φασιστικών ομάδων να σπείρουν
σχολεία, από φασιστικές ομάδες και οργανώσεις και συλλογικότητες της το Πολυτεχνείο, μεταξύ αναρχικών το εθνικιστικό μίσος. Είναι όμως μια
οργανώσεις, για το Μακεδονικό. Πα- εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και ομάδων και ΜΑΤ, με τις αστυνομικές μάχη που στη Θεσσαλονίκη θα έχει συ-
ράλληλα, αποτέλεσε ένα ακόμη συλ- του αντιεξουσιαστικού χώρου. «Φτώ- δυνάμεις να κάνουν εκτεταμένη χρή- νέχεια και η 6η Δεκέμβρη σηματοδοτεί
λαλητήριο της μαθητικής κοινότητας χεια-ανεργία-αυταρχισμός, ανθρώπι- ση χημικών και χειροβομβίδων κρότου τη σύγκρουση με το σκοτεινό μέλλον
και των φοιτητών ενάντια στο νομο- νος δεν γίνεται ο καπιταλισμός» και λάμψης. Μάλιστα προχώρησαν και σε της νέας γενιάς.
σχέδιο Γαβρόγλου. «στις τράπεζες λεφτά, στη νεολαία δεκάδες προσαγωγές, εκ των οποίων Το απόγευμα έγινε και δεύτερη δι-
Με κεντρικό σύνθημα «Ακόμα δεν σφαίρες, ήρθε η ώρα για τις δικές μας οι 8 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ αδήλωση, όπου συμμετείχαν και πο-
είπαμε την τελευταία λέξη, αυτές οι μέρες», ήταν δυο από τα δεκάδες συν- δυο εκ των συλληφθέντων προφυλακί- λιτικές οργανώσεις της αντικαπιταλι-
μέρες είναι του Αλέξη», χιλιάδες νεο- θήματα που φώναξαν χιλιάδες νέοι στηκαν. στικής αριστεράς και του αναρχικού
λαίοι πορεύτηκαν από τα Προπύλαια, και νέες κατά τη διάρκεια της μαχη- Στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της 6ης χώρου.
μέσω της οδού Σταδίου, μέχρι το Σύ- τικής πορείας από τα Προπύλαια προς Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε μεγάλη Μαζικές διαδηλώσεις πραγματο-
νταγμα, ενώ στο τέλος της κινητοποί- τη βουλή και με τελική κατάληξη την πανεκπαιδευτική διαδήλωση που κά- ποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της
ησης σημειώθηκαν μικρής έκτασης Ομόνοια. Ιδιαίτερα μαζικά ήταν με- λεσαν η Πρωτοβουλία για Συντονισμό χώρας, όπως η Πάτρα, το Ηράκλειο,
επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και μι- ταξύ άλλων τα μπλοκ της νΚΑ καθώς Σχολείων και Μαθητών/τριών, καθώς τα Χανιά, ο Βόλος, η Λάρισα και η Κο-
κρής ομάδας διαδηλωτών στο ύψος και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. και φοιτητικοί σύλλογοι και εκπαι- μοτηνή.

∆ΙΚΗ ΚΟΡΚΟΝΕΑΣΑΡΑΛΙΩΤΗ
Οι δολοφόνοι θέλουν να δικάσουν το θύμα τους!

Μ
ε χαρακτηριστικά αργούς ρυθμούς και μα- ρωθεί ο κύκλος καταθέσεων των μαρτύρων κατηγο- υπερασπιστικής τακτικής των αστυνομικών. Στόχος
κριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δι- ρητηρίου και πολιτικής αγωγής, ενώ πρόκειται να της συγκεκριμένης τακτικής είναι η ανάδειξη ελα-
εξάγεται στο Εφετείο Λαμίας, η δίκη σε ακολουθήσουν οι μάρτυρες υπεράσπισης. φρυντικών στοιχείων, ώστε να «σπάσει» η ποινή της
δεύτερο βαθμό των ειδικών φρουρών Επαμεινώνδα Και σε δεύτερο βαθμό, η υπεραστική γραμμή ισόβιας κάθειρξης και να δημιουργηθούν οι προϋ-
Κορκονέα και Βασίλη Σαραλιώτη για τη δολοφονία που ακολουθεί η πλευρά Κορκονέα-Σαραλιώτη πα- ποθέσεις υποβολής αιτήματος αποφυλάκισης από
του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Μία δίκη η οποία ραμένει προκλητική, καθώς, στοχευμένα και χωρίς τον Κορκονέα, καθώς βρίσκεται ήδη 10 χρόνια στη
ξεκίνησε τυπικά στις 9 Νοεμβρίου 2016 και μέχρι καμία αιδώ, προσπαθεί να ενοχοποιήσει το θύμα, φυλακή. Ο ίδιος, βέβαια, παραμένει αμετανόη-
σήμερα μετρά περισσότερες από 30 συνεδριάσεις. τον δολοφονημένο δεκαπεντάχρονο μαθητή Αλέξη τος, στην πρώτη συνεδρίαση του εφετείου, η οποία
Πρωτόδικα, ο Κορκονέας είχε καταδικαστεί σε ισό- Γρηγορόπουλο. Οι αναφορές στα Εξάρχεια ως μια πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2016, αφού
βια κάθειρξη και εκτίει την ποινή του στις φυλακές «ιδιαίτερη» περιοχή της Αθήνας, όπου καθημερινά δήλωσε αθώος, είχε τονίσει ότι δεν πρόκειται να ζη-
Δομοκού. Ο δε Σαραλιώτης είχε καταδικαστεί σε λαμβάνουν χώρα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών τήσει συγνώμη από κανέναν δεκανπεντάχρονο.
δέκα χρόνια και αποφυλακίστηκε το 2011 με όρους, και αντιεξουσιαστών, η μετακύλιση της ευθύνης Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για αύριο,
μεταξύ των οποίων, να διαμένει στη Δράμα, από για το συμβάν στην πλευρά της παρέας του Αλέξη, Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, οπότε και θα συνεχιστεί
όπου κατάγεται. καθώς και η αμφισβήτηση μαρτυριών και αποδει- η ανάγνωση και ο σχολιασμός εγγράφων, ενώ σύμ-
Η τελευταία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την κτικών στοιχείων, όπως του οπτικοακουστικού υλι- φωνα με τους υπολογισμούς της πολιτικής αγωγής
Τρίτη 27 Νοεμβρίου, όπου διαβάστηκαν αναγνω- κού που έχει καταγράψει τα όσα συνέβησαν εκεί- η δική αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του
στέα έγγραφα της δικογραφίας, καθώς έχει ολοκλη- νο το βράδυ, αποτελούν τα κεντρικά στοιχεία της 2019.
16 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΠΙ • κοινωνία

Ματίνα Παπαχριστούδη
πίσω
από τις Τα «Κίτρινα Γιλέκα»
κάμερες
νικούν και στην ενημέρωση
Ένας, σχεδόν, μήνας της εξέγερσης, τους στόχους και τα φος Ζαν-Κλοντ Μισέα, από τους
πέρασε από την πρώτη αιτήματά της, την απόπειρα αξιοποί- πρώτους διανοούμενους που υπο-
πορεία των «Κίτρινων Γι- ησής της από τη Λεπέν, που δεν προέρ- στήριξαν ανοιχτά και χωρίς αστε-
λέκων» στη Γαλλία και στα χονται μόνο από παραδοσιακά διεθνή ρίσκους το κίνημα των «Κίτρινων
ελληνικά ΜΜΕ, εδώ και λίγες ΜΜΕ, τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων Γιλέκων». Μιλά για το «Κόμμα των
μόλις μέρες, άρχισαν οι εκτενείς αλλά και από ανεξάρτητες καταγρα- ΜΜΕ και του Χρήματος (PMA)», το
αναφορές στο κίνημα μιας νέου τύπου εξέγερσης, φές, σχόλια και πληροφόρηση. οποίο βρίσκεται απέναντι στο κίνη-
που έρχεται από το μέλλον. Αναφορές για τα αίτια Όσον αφορά την καταγραφή της πο- μα και δίπλα στην κυβέρνηση Μα-
ρείας του κινήματος από κρόν, έτοιμο να συκοφαντήσει και
τα ελεγχόμενα ΜΜΕ, κυ- να κατηγορήσει τους διαδηλωτές.
ριαρχεί διεθνώς η γνώριμη Το σημαντικό, ωστόσο, είναι πως
πληροφόρηση παραδοσια- η παραπάνω μορφή ενημέρωσης δεν
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟ ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ κών πηγών, όπως θεσμοί, έχει πείσει ούτε καν τους οπαδούς
κρίνεται στο ΣτΕ η τύχη του είναι πως απέναντι στους τρεις προειδοποιούν για δεύτερη φορά κυβέρνηση, πολιτικά κόμ- του χρηματιστηριακού φιλελευθερι-
ματα, διανόηση και ερ- σμού. Αντιθέτως, όπως το κίνημα
ασφαλιστικού ταμείου των ΜΜΕ, παραπάνω συμμάχους, έχει ταχθεί οι εργαζόμενοι στο συγκρότημα της
γατικά συνδικάτα — αν των «Κίτρινων Γιλέκων» υποστηρί-
του ΕΔΟΕΑΠ, καθώς εκδικάζεται η το σύνολο όλων των υπολοίπων Real του Χατζηνικολάου (προέδρου
και τα τελευταία φαίνεται ζεται από το 75% της «κοινής γνώ-
προσφυγή πολλών εργοδοτικών εργοδοτών ΜΜΕ — εφημερίδες, της ΕΙΗΕΑ), προκειμένου να πλη- πως έχουν πάθει… αφω- μης», έτσι και στην ενημέρωση που
ενώσεων εναντίον της εισφοράς Διαδίκτυο, συνδρομητικές πλατ- ρωθούν έναν ακόμη μισθό εντός νία μπροστά στη δυναμι- το αφορά προηγείται και κερδίζει
του 2% επί του τζίρου των ομίλων φόρμες και ραδιόφωνο. Υποστη- Δεκεμβρίου. Στα βασικά αιτήματά κή και την εξελισσόμενη έδαφος στην πληροφόρηση από μη
ΜΜΕ. Το 2% αποτελεί ένα μίνι αγ- ρίζουν πως η «εισφορά 2%» είναι τους παραμένει η πρόσκληση προς ριζοσπαστικοποίησή του. ελεγχόμενα κανάλια χειραγώγησης.
γελιόσημο, στο οποίο συμφώνη- ένας έμμεσος φόρος, δηλώνουν την εταιρεία να δώσει συγκεκρι- Πρόκειται για πληροφό- Σε αυτό έχει συμβάλλει η συμμετοχή
σαν κυβέρνηση, συνδικαλιστικές πως καλείται η αγορά των ΜΜΕ να μένο χρονοδιάγραμμα για την ρηση που μετατρέπεται σε και των ίδιων των δημοσιογράφων
ηγεσίες και ιδιοκτήτες καναλιών, χρηματοδοτήσει τους ιδιοκτήτες αποπληρωμή των δεδουλευμένων, κατευθυνόμενη ενημέρω- μέσω των ανεξάρτητων καναλιών,
οι οποίοι απαίτησαν και πήραν τη της τηλεόρασης, τους μοναδικούς καθώς υπάρχουν χρέη που ξεπερ- ση από τα κυρίαρχα ΜΜΕ όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
και πρακτορεία στη Γαλλία σης και οι ανεξάρτητες ιστοσελίδες.
συμμετοχή τους στη διοίκηση του ωφελημένους από την κατάργηση νούν στις περισσότερες περιπτώ-
προς άλλα διεθνή Μέσα, Πρόκειται για δημοσιογράφους
Ταμείου με δικαίωμα βέτο. του αγγελιόσημου. σεις ακόμη και τους πέντε μήνες.
μεταξύ αυτών και τα ελλη- που, εκτός των όσων φιλτραρισμένα
νικά, που τροφοδοτούνται γράφουν στα μέσα που εργάζονται,
σχεδόν αποκλειστικά μέσω δίνουν ειδήσεις, ρεπορτάζ, πληρο-
του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. φορίες στους προσωπικούς λογαρια-
Έναν πολύ ενδιαφέροντα ορισμό για το σμούς τους, οι οποίες και αναπαρά-
κύκλωμα αυτό έδωσε ο Γάλλος φιλόσο- γονται άμεσα στο Διαδίκτυο.

ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ
∆ίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων
«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»
Δέκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος πολύ καιρό τα κράτη-δολοφονους και τα
από τότε που μια ολόκληρη γενιά μά- κατά καιρούς σχέδια ασφάλειας-κατα-
θαινε, σε πανελλήνια μετάδοση από
τα καθεστωτικά ΜΜΕ, ότι ένας συνο-
Ποτέ στρατός κατά λαού! στολής μέσω στρατιωτικών επιχειρήσε-
ων, πάντα με τις ευλογίες των εκάστοτε
μήλικος της, έπεφτε νεκρός στο κέντρο κυβερνήσεων, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ. Σαν
της Αθήνας από τις σφαίρες του ειδικού ▸ Κράτη εφαρμόζουν σχέδια ασφάλειας- Δίκτυο Ελευθέρων Φαντάρων «Σπάρτα-
φρουρού Κορκονέα. Οι διαδηλώσεις, οι κος» όμως έχουμε, επίσης, αποδείξει
συγκρούσεις και η εν γένει εξεγερσιακή καταστολής μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων από την πρώτη στιγμή, ότι δεν αποσυν-
διάθεση των επόμενων ημερών, ανέ- δέσαμε ποτέ την μάχη μέσα στο στρατό
δειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το βα- από την υπόλοιπη κοινωνία και το λαό.
και “φόρμες εργασίας”, σε σκοπιές και έξω από τα στρατόπεδα. Μιας νεολαί-
σικό σύνθημα εκείνων των στιγμών: Tο Σε μια περίοδο που οι καπιταλιστικοί
αγγαρείες, υπηρέτες των “ανώτερων”, ας που οργίζεται, που δεν υποτάσσεται
Κράτος δολοφονεί! Δυστυχώς, αυτό δεν και ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί οξύ-
όμως βρίσκουμε τους εαυτούς μας εκεί. και κυρίως δε φοβάται! Είμαστε πολίτες
έχει πάψει να ισχύει μέχρι και σήμερα. νονται ολοένα και περισσότερο μέρα με
Ζήσαμε σαν φοιτητές, μαθητές, εργα- με στολή! Δεν πρόκειται να δεχτούμε να
Προσπαθώντας να κάνουμε μια ανα- τη μέρα, σε μια περίοδο που ο πλανή-
δρομή στο παρελθόν, παραθέτουμε ένα ζόμενοι και απεγνωσμένοι άνεργοι τις γίνουμε συμπληρωματικά όργανα του της μοιάζει με καζάνι που βράζει και
μικρό απόσπασμα από την επιστολή “ζαρντινιέρες”, τις “τυχαίες εκπυρσο- φόβου που επιχειρείται να απλωθεί σα που ο φασισμός προσπαθεί και πάλι να
που είχαν συνυπογράψει συνάδελφοι κροτήσεις” και τους “εξοστρακισμούς”, σκιάχτρο πάνω από την κοινωνία. Δεν σηκώσει κεφάλι, στεκόμαστε απέναντι
φαντάροι από 42 στρατόπεδα πανελλα- την απόγνωση της ανασφάλειας, της πρόκειται να δεχτούμε να γίνουμε δύ- σε καθετί που βάζει σε αμφισβήτηση το
δικά, τότε που το κράτος, φοβούμενο εκμετάλλευσης, των απολύσεων και ναμη καταστολής και τρομοκράτησης. μέλλον μας και παράλληλα στεκόμαστε
την περαιτέρω εξεγερσιακή κλιμάκω- των διώξεων [...]. Η πολιτική και στρα- Δεν πρόκειται να στραφούμε ενάντια αλληλέγγυοι, και σε καθετί που μπορεί
ση, είχε φτάσει ένα βήμα πριν κηρύξει τιωτική ηγεσία ξεχνά πως είμαστε κι σε ανθρώπους με τους οποίους μοι- εν δυνάμει να γεννήσει κάτι «εξεγερσι-
τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανά- εμείς κομμάτι της ίδιας νεολαίας. Ξε- ραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες ακό». Όπως εκείνον τον Δεκέμβρη του
γκης, το έσχατο δηλαδή βήμα κρατικής χνούν πως είμαστε σάρκα από τη σάρ- ανάγκες κι επιθυμίες, κοινό μέλλον, 2008, που κάποιοι από εμάς «μεγάλω-
βίας και καταστολής. κα μιας νεολαίας, που αντιμετωπίζει κοινούς κινδύνους και ελπίδες». σαν» απότομα και απρόσμενα μέσα σε
«Ντυμένοι με στολές παραλλαγής την έρημο του πραγματικού μέσα κι Έχουμε καταγγείλει εδώ και πάρα μία νύχτα.
Κοινωνία ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 17
Γιώργος Μουρμούρης
Νεκρός Αλβανός εργάτης
από πυρά χρυσαυγίτη νεοναζί!

Τ
ους χειρότερους Η εν ψυχρώ δολοφονία του 63χρονου Αλβανού εργάτη γης Πετρίτ Ζίφλε που ελέγχει πλήρως το τοπι-
φόβους κατοίκων κό κράτος, σε επίπεδο δήμου
της περιοχής, που από τον χρυσαυγίτη συγχωριανό του στη Λευκίμμη, αποτελεί στην ουσία και περιφέρειας, του οποί-
έβλεπαν με ανη- την τελευταία πράξη ενός δράματος που «δουλευόταν» συστηματικά ου οι εκπρόσωποι συνήθιζαν
συχία τους τελευ- να χρεώνουν κάθε δυναμική
ταίους μήνες την αύξηση της
και από διάφορους παράγοντες εδώ και μήνες στην περιοχή. κινητοποίηση ενάντια στον
παρουσίας της Χρυσής Αυγής, ΧΥΤΑ στη Χρυσή Αυγή, «στή-
επιβεβαίωσε η δολοφονία του νοντας» έτσι το νεοναζιστικό
63χρονου Πετρίτ Ζίφλε, με ευ- “τίποτα δεν μυρίζει, παρά μόνο το ποτάμι” έχει καλύτερη περίπτωση– των νεοναζί από το κί- μόρφωμα στην συγκεκριμέ-
θείες βολές από κυνηγετική στοιχειώσει τις συνειδήσεις των πολιτών της νημα ενάντια στον ΧΥΤΑ ήταν η εγκαθίδρυση νη περιοχή του νησιού με την
καραμπίνα, στη Λευκίμμη της Λευκίμμης, ως απάντηση στο “κάτι μυρίζει”, ενός καθεστώτος τρομοκρατίας σε βάρος αρι- έντονη αγωνιστική παράδοση.
Κέρκυρας την Κυριακή 25 Νο- για την παρουσία του βουλευτή της Χρυσής Αυ- στερών και άλλων αγωνιστών, που δεν είχαν Το κλίμα τρομοκρατίας
εμβρίου. γής σε συγκέντρωση-διαδήλωση στο Ποτάμι της να αντιμετωπίσουν μόνο την στυγνή καταστο- μαρτυρά και το «μούδιασμα»
Παρά την αρχική προσπά- Λευκίμμης», καταγγέλλει λή των ΜΑΤ αλλά και τις της τοπικής κοινωνίας μετά
θεια να «θαφτεί» το έγκλημα η τοπική οργάνωση Κέρ- χρυσαυγίτικες απειλές, τη δολοφονία. Έπρεπε να πε-
και τη μετέπειτα απόπειρα να κυρας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. τραμπουκισμούς και προ- ράσουν αρκετές ημέρες και
αποκρυβεί ο πολιτικός του χα- Αποκορύφωμα αυτού Ο δράστης βοκάτσιες. «Αέρα στα πα να προηγηθεί η προφυλάκιση
ρακτήρας και το ρατσιστικό υ του κλίματος μη επαρ- νιά» των χρυσαυγιτών του δράστη με βάση τον αντι-
πόβαθρο, οι μαρτυρίες για το κούς αποκλεισμού –στην υπήρξε εκλογικός εξάλλου έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ ρατσιστικό νόμο αλλά και η
ποιόν και την πολιτική ταυτότη- καταγγελία της Πρωτοβουλίας
τα του δράστη, καθώς και για τα
αντιπρόσωπός Αγώνα και Αλληλεγγύης για τη
όσα διημείφθησαν πριν τη δο- της Χρυσής Αυγής στις Λευκίμμη, που έκανε τον γύρο
λοφονία, καθιστούν ξεκάθαρο των ελληνικών ΜΜΕ «θρυμ-
το εξής: Η δολοφονία δεν ήταν τελευταίες εκλογές ματίζοντας» την ομερτά που
«κεραυνός εν αιθρία», αλλά η είχε στηθεί γύρω από το άγριο
τελευταία πράξη ενός δράματος έγκλημα, ώστε να ανοίξει ο
που «δουλευόταν» συστηματικά «κρουνός» των αποκαλύψεων
και από διάφορους παράγοντες για το πολιτικό ποιόν του δρά-
εδώ και μήνες. στη και τα όσα προηγήθηκαν
«Φοβόμασταν ότι θα ακο- της εν ψυχρώ δολοφονίας.
λουθήσει νεκρός», λέει στο Η Πρωτοβουλία περιγρά-
Πριν κάτοικος της περιοχής, φει το σκηνικό της δολοφο-
που υπήρξε μάρτυρας της νίας ως εξής: «Το απόγευμα
κλιμάκωσης των χρυσαυγί- της Κυριακής 25 Νοέμβρη
τικων τραμπουκισμών κατά σε καφενείο στα Δραγωτινά
αντιφασιστών και αριστερών Λευκίμμης, ο δράστης παρεμ-
της Λευκίμμης. Τους τελευ- βαίνει σε μια κουβέντα των
ταίους μήνες και καθώς το θαμώνων για τη Μακεδονία
ζήτημα της λειτουργίας του βρίζοντας και προσβάλλοντας
χωροθετημένου σε εγκλημα- όλους τους μη Έλληνες. Ο Ζί-
τικά επικίνδυνο για τη δημό- φλε, που επίσης βρίσκεται
σια υγεία σημείο ΧΥΤΑ νότιας στο καφενείο, ανταπάντησε
Κέρκυρας ερχόταν ξανά στην με αποτέλεσμα να ξεκινήσει
επιφάνεια, με μαζικές διαδη- διαπληκτισμός μεταξύ τους.
λώσεις κατοίκων και βάναυση Οι θαμώνες τους χωρίζουν και
καταστολή από πλευράς κρά- ο δράστης αποχωρεί απειλώ-
τους, τοπικής και κεντρικής ντας το θύμα. Αργότερα, ο
κυβέρνησης, οι χρυσαυγίτες δράστης στήνει καρτέρι και
επιχείρησαν να εμφανιστούν δολοφονεί εν ψυχρώ με καρα-
ως γνήσιο τμήμα της αγωνι- μπίνα τον 63χρονο Αλβανό και
ζόμενης τοπικής κοινωνίας.
«Καιρό τώρα, με σημείο
Βαθιά ταξική, η φασιστική και ρατσιστική βία στη συνέχεια τον πετάει σε
ένα χαντάκι όπου και βρέθη-
αιχμής τον αγώνα ενάντια στο κε το πρωί της Δευτέρας από
ΧΥΤΑ έκαναν την εμφάνιση Η δολοφονία του «κυρ Πέτρου» είναι απο- γασία στα κτήματα του κερκυραϊκού νότου, διερχόμενο κάτοικο της περιο-
τους οργανωμένοι χρυσαυγίτες καλυπτική για τα βαθιά ταξικά χαρακτη- όπως είχε το σθένος να εκφράσει δημόσια χής. Ο δράστης είναι γνωστός
με μπροστάρη τον βουλευτή ριστικά της φασιστικής-ρατσιστικής βίας, την άποψή του και να μη δεχτεί στωικά στους κύκλους της Χρυσής
της Χρυσής Αυγής Γ. Αϊβατίδη, που ενίοτε οδηγεί σε εν ψυχρώ δολοφο- τις προσβολές του μαινόμενου 44χρονου, Αυγής, μιας και υπήρξε εκλο-
αρχικά σε συναυλία στο Ποτά- νίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πριν, που φέρεται να προσέβαλε συλλήβδην γικός αντιπρόσωπός της στις
μι και στη συνέχεια σε συγκε- ο Πετρίτ Ζίφλε ανήκε σε αυτό το κομμάτι τους μη Έλληνες μέσα στο καφενείο, στα τελευταίες εκλογές στη Λευ-
ντρώσεις και πορείες, προβάλ- των μεταναστών εργατών που αρνούνται Δραγωτινά της Λευκίμμης. Τη στάση του κίμμη και πολλές φορές μέλος
λοντας την “αγωνιστικότητά” να δουλέψουν «για ένα κομμάτι ψωμί», αυτή φαίνεται πως πλήρωσε με τη ζωή του. της “συνοδείας” και του “κλι-
τους δήθεν για το καλό του μακίου” της ΧΑ». Ο τοπικός
που δε δέχονται τη μεταχείρισή τους ως Σήμερα, Κυριακή, στις 6 το απόγευμα δίνε-
τόπου», καταγγέλλει η Πρω- δημοσιογράφος Σπύρος Ζηνι-
πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ο ίδιος είχε ται μια πρώτη απάντηση, με αντιφασιστική
τοβουλία Πολιτών Λευκίμμης άτης εξάλλου αποκάλυψε ότι
ενάντια στον ΧΥΤΑ. «Η φράση
το σθένος να αρνηθεί κακοπληρωμένη ερ- διαδήλωση στη Λευκίμμη. ο δράστης έφερε τατουάζ με
αποδοχής της Χρυσής Αυγής τη ναζιστική σβάστικα!
18 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Κοινωνία

Ρατσιστική συμπεριφορά Καμπάνια Αριστερής ΝΑΤ: Ο προϋπολογισμός Μαζική εξόρμηση
ΕΤΕ σε άτομα με χρόνιες Πρωτοβουλίας Τεχνικών του 2019 επισημοποιεί της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
παθήσεις και αναπηρία για τη συλλογική σύμβαση τη διάλυση των ταμείων στα σχολεία της Γκράβας
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΤΕ) απέκλει- ΚΑΜΠΑΝΙΑ για την υπογραφή αξιο- ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ του σχεδίου ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ήταν
σε άτομα με χρόνιες παθήσεις και πρεπούς συλλογικής σύμβασης εργασί- προϋπολογισμού για το 2019 στο ΔΣ η εξόρμηση αγωνιστών της ΑΝΤΑΡ-
γενικά ποσοστά αναπηρίας από δύο ας ξεκίνησε η Αριστερή Πρωτοβουλία του ΝΑΤ προχώρησε, την περασμένη ΣΥΑ από την τοπική επιτροπή Πατη-
πρόσφατους διαγωνισμούς προσλή- Τεχνικών, καλώντας τους εργαζόμε- εβδομάδα, ο πρόεδρος της Πανελ- σίων-Κυψέλης-Γαλατσίου στο σχολικό
ψεων. Σύμφωνα με καταγγελία της νους στον κλάδο να παλέψουν μαζικά λήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού συγκρότημα της Γκράβας, όπου μοι-
Πρότασης Προοπτικής, και στις δύο και συλλογικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ). Όπως σημείω- ράστηκε σε εκατοντάδες μαθητές γυ-
προκηρύξεις υπήρχε η παράγραφος: «Εσύ ζεις με 500 ευρώ; Διεκδικούμε σε στην τοποθέτησή του ο Αντ. Ντα- μνασίου και λυκείου προκήρυξη κατά
«η Τράπεζα θα αρνηθεί την πρόσλη- αυξήσεις στους μισθούς - υπογραφή λακογεώργος, «ο απολογισμός και ο του εθνικισμού και κάλεσμα στη δια-
ψη υποψηφίων που δεν πληρούν τις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για προϋπολογισμός του ΝΑΤ αποτελούν δήλωση για τη δέκατη επέτειο από τη
προϋποθέσεις του Κανονισμού Εργα- να ζούμε με αξιοπρέπεια, για τις δι- πιστό αντίγραφο της αντιασφαλιστι- δολοφονία Γρηγορόπουλου. Στην εξόρ-
σίας, καθώς και, όσων […] διαπιστω- κές μας ανάγκες! Ενάντια σε κυβέρ- κής κυβερνητικής πολιτικής, αφήνει μηση μοιράστηκε, επίσης μαζικά, και
θεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένει- νηση-κεφάλαιο-εργοδοσία», αναφέρει άθικτο το καθεστώς της εφοπλιστικής η σχετική προκήρυξη του Ανυπότακτου
ες οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη το κάλεσμα. ασυδοσίας, επιτείνει το οικονομικό Μαθητή με θετική ανταπόκριση από
εκτέλεση των καθηκόντων τους». Η αδιέξοδο των ταμείων και, το χειρό- τους μαθητές.
στοιχειώδης κοινωνική πολιτική είναι τερο, μεταφέρει τα βάρη της κρίσης
η πρόσληψη εργαζομένων με χρόνιες του ΝΑΤ στις πλάτες των εν ενεργεία
παθήσεις ή αναπηρία. και συνταξιούχων ναυτεργατών».

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Νίκος Μανάβης

«Σφυρά κλέφτικα» ο Τσίπρας
▸ Τάζει χάντρες και καθρεφτάκια, την ώρα που οι συνεταιρισμοί διαλύονται
πάρουν. Επίσης, ανακοινώνει ότι θα χώρας. Αν πραγματικά στόχευε στο να τοδοτικού εργαλείου είναι ακρογωνι-
καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος αναπτύξουν οι συνεταιρισμοί τη δράση αίος λίθος ενός αντικαπιταλιστικού
για τους συνεταιρισμούς και τα συ- τους και να παίξουν τον παρεμβατικό προγράμματος ανάπτυξης της πρωτογε-
νεργατικά σχήματα. «Ξεχνάει», τους ρόλο, που προστατεύει το εισόδη- νούς παραγωγής της χώρας. Το δεύτερο
όμως, να πει ότι κανένας συνε- μα των γεωργών και κτηνοτρόφων, θα αγκωνάρι ενός τέτοιου είναι η ανατροπή
ταιρισμός ή συνεργατικό σχήμα έπρεπε να δημιουργήσει ένα εργαλείο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
φτωχομεσαίων αγροτών δεν χρηματοδότησής τους. Στην Ελλάδα, ή, έστω, η αποχώρηση της χώρας από
έχει χρηματοδοτηθεί από το όπου έχουμε συνεταιρισμούς προσώ- την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δεσμεύ-
2012 και μετά. Ανακοινώνει πων και όχι κεφαλαίων, η ύπαρξη και σεις που δημιουργεί η ΚΑΠ. Όλες οι επί-
τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυ- λειτουργία χρηματοδοτικού εργαλεί- σημες στατιστικές δείχνουν πως από το
σης για τους κτηνοτρόφους ου είναι ακόμη πιο αναγκαία. Παρόλα 1981 και μετά, δηλαδή από τότε που η
αιγοπροβάτων από το κον- αυτά, εδώ και τέσσερα χρόνια η κυβέρ- Ελλάδα την εφαρμόζει, η πρωτογενής
δύλι των μικροεπιδοτήσεων. νηση δεν έκανε τίποτα για επανασύστα- παραγωγή της παρουσιάζει ραγδαία
Ωστόσο, το ποσό που θα λάβει ση της Αγροτικής Τράπεζας ή έστω μιας μείωση σε κρίσιμους τομείς. Ως απο-
κάθε κτηνοτρόφος ανέρχεται στα νέας τράπεζας που θα χρημαδοτεί τους τέλεσμα, η Ελλάδα είναι ελλειμματική
6 ευρώ ανά ζώο, σύμφωνα με τις αγρότες και τους συνεταιρισμούς τους, στην παραγωγή βόειου κρέατος, χοιρι-
πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, ενώ από χωρίς να κερδοσκοπεί σε βάρος τους. Οι νού κρέατος, αγελαδινού γάλακτος και
τη μείωση της τιμής του γάλακτος έχει προεκλογικές υποσχέσεις του 2015 αλλά άλλων βασικών προϊόντων.
χάσει 37 ευρώ ανά ζώο μόνο τη φετινή και οι μετεκλογικές υποσχέσεις που έδι- Αναγκαία είναι η κρατικοποίηση
χρονιά. Κατά συνέπεια, από τα έξι ευρώ νε γι’ αυτό το ζήτημα ο πρώην υπουργός όλων των μεγάλων αγροτοδιατροφικών
που θα πάρουν, θα τους μείνει ζημιά 31 Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου, βιομηχανιών στους τομείς του κρέατος,

Σ
τις 3 Δεκέμβρη οι τηλεορά- ευρώ ανά ζώο. Πρακτικά, λοιπόν, οι έχουν ξεχαστεί. Ο νυν υπουργός, Στ. τους γάλακτος, των ελαιούχων σπόρων,
σεις μεταδίδουν την ομιλία φτωχομεσαίοι κτηνοτρόφοι οδηγούνται Αραχωβίτης, ούτε που τολμά να θίξει των δημητριακών-ζωοτροφών, ώστε
του πρωθυπουργού Αλέξη σε καταστροφή. Το 2017 –πρώτη χρονιά το ζήτημα. Είναι και αυτό μια απόδει- να εξασφαλίζεται η απορρόφηση των
Τσίπρα στο Αγροτικό και Γα- πτώσης των τιμών παραγωγού στο αι- ξη της προσαρμογής του ΣΥΡΙΖΑ στο αγροτικών προϊόντων σε καλές τιμές
λακτοκομικό Συνεταιρισμό γοπρόβειο γάλα– καταγράφηκε μείωση πλαίσιο που ορίζει το αστικό πολιτικό για τους αγρότες και τους καταναλω-
Καλαβρύτων. Η ομιλία του φέρνει στη του ζωικού κεφαλαίου, -3,1% στον αριθ- παιχνίδι. τές. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την
μνήμη τους στίχους τραγουδιού του Δι- μό των αιγών και -1,7% στον αριθμό των Επιπλέον, η έλλειψη χρηματοδοτι- κατεύθυνση έχουν να παίξουν οι δημο-
ονύση Τζεφρώνη: Ήρθε ο βουλευτής στο προβάτων. Τέλος, η υπόσχεση ότι θα κού εργαλείου –μιας νέας αγροτικής κρατικά οργανωμένοι παραγωγικοί συ-
χωριό, βόλτες από ‘κει κι από εδώ/ μοιράζει υπο- διατίθεται φέτα σε ιδρύματα, σχολεία, τράπεζας– κάνει ακόμη πιο δύσκολη την νεταιρισμοί, που ελέγχονται από τους
σχέσεις στους αγρότες/ θα σας γλιτώσουμε από πρόσφυγες και απόρους είναι τουλάχι- επιβίωση των αγροτών σε δύσκολες χρο- ίδιους τους φτωχομεσαίους αγρότες. Οι
τη δυστυχία/ νερό θα φέρουμε θα φτιάξουμε στον αστεία. Διότι έτσι δεν αντιμετωπί- νιές, όπως είναι η φετινή για ελαιοπα- συνεταιρισμοί αυτοί θα αναπτυχθούν
σχολεία/ κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σας γα- ζεται το καρτέλ που έχουν δημιουργήσει ραγωγούς και κτηνοτρόφους. Είναι ξε- σε πλήρη ρήξη και σε αντιπαράθεση
μπρούς εμείς θα βρούμε. οι μεγάλες τυροκομικές μονάδες της χώ- κάθαρο, πλέον, πως πολλοί μικροί ελαι- με τη γραφειοκρατική νομεκλατούρα
Μα οι υποσχέσεις του είναι φτωχές, ρας σε συνεργασία με τις μεγάλες αλυ- οπαραγωγοί και κτηνοτρόφοι θα κατα- που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες
ανακοινώνει μείωση των ασφαλιστικών σίδες σούπερ μάρκετ. στραφούν αυτόν τον χειμώνα, επειδή δεκαετίες στο ελληνικό συνεταιριστικό
εισφορών για τους αγρότες από το 18% Πολλά κομπλιμέντα είχε να πει ο δεν μπορούν να βρουν χρηματοδότηση κίνημα — η οποία είναι ευθύνεται σε
στο 12%. Δεν ανακοινώνει ότι η μείωση Τσίπρας για τον Συνεταιρισμό Καλα- που θα τους δώσει τη δυνατότητα να συ- μεγάλο βαθμό για τη σημερινή απαξί-
των ασφαλιστικών εισφορών συνοδεύε- βρύτων. Ωστόσο, δεν είχε κάποια καλή νεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. ωση, υπερχρέωση και, σε πολλές περι-
ται από μείωση των συντάξεων που θα είδηση για τους συνεταιρισμούς της Η δημιουργία ενός τέτοιου χρημα- πτώσεις, διάλυσή του.
Κοινωνία ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 19

ΡΟ∆ΟΣ Ειρήνη Γεωργάκη Κόλλια ΕΚΛΟΓΕΣ
Επιτυχίες
Το δολοφονημένο κορίτσι σε Πάργα
με το τατουάζ και Πρέβεζα

▸ Πάλη για μια κοινωνία χωρίς ταξικές και έμφυλες ανισότητες
τους παρακαλούσε να την πάνε στο νοσο- στασίας απέναντι σε σεξουαλική επίθεση, Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν
κομείο! Όμως το σώμα της μίλησε και καταδικάζοντας την 22χρονη στην Κόριν- την περασμένη εβδομάδα στο σωματείο
μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία κατέ- θο που προσπάθησε να αμυνθεί κατά τη
εργαζομένων στον τουρισμό Πάργας, η
δειξε τους δράστες. Το περιστατι- διάρκεια σεξουαλικής επίθεσης.
Λάντζα με 35 ψήφους βγήκε ενισχυμένη
κό αυτό ήρθε λίγους μήνες μετά Τις ώρες που ακολούθησαν τη σύλλη-
από τη δολοφονία του ακτι- ψη των δραστών, τα ΜΜΕ μετατράπη-
εκλέγοντας 2 μέλη στο νέο ΔΣ (από 1
βιστή οροθετικού Ζακ Κω- καν για άλλη μια φορά σε ανθρωποφά- μέλος το 2016) και 1 αντιπρόσωπο στο
στόπουλου και της 20χρονης γο δικαστήριο υπολήψεων, συνηθειών, Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας (όπως και το
τρανς London Moore. Λίγες εθνικοτήτων. Αυτή τη φορά –και μέχρι τη 2016). Το ψηφοδέλτιο ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ έλαβε
μέρες πριν την αποφυλάκιση στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο– δεν 88 ψήφους, εκλέγοντας 5 μέλη στο νέο ΔΣ
των βασανιστών του Βαγγέλη έχουν ακόμα επιρρίψει ευθύνες στην ίδια (από 6, το 2016) , 4 αντιπροσώπους στο
Γιακουμάκη, του 20χρονου την Ελένη, όπως έκανε το ιρλανδικό δικα- ΕΚ (από 8 το 2016) και 1 αντιπρόσωπο
που δέχτηκε ακραίες παρε- στήριο σε θύμα βιασμού επειδή φορούσε στην Ομοσπονδία (από 2 το 2016), και η
νοχλήσεις στη Γαλακτοκομική «προκλητικό εσώρουχο». Οι δυο γυναί- ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) 2 ψήφους.
Σχολή Ιωαννίνων. Σχεδόν ένα κες, δυο διαφορετικών δυτικών χωρών,
Στο σωματείο εμποροϋπαλλήλων
χρόνο μετά την αυτοκτονία της έχουν δυο διαφορετικές ιστορίες και πολύ
και λοιπών ιδιωτικών υπαλλήλων δήμου
Έλενας Φραντζή, της 29χρονης από διαφορετική κατάληξη.
την Κύπρο που δεν άντεξε την κακο- Η Ελένη αρνήθηκε και δολοφονήθηκε,
Πρέβεζας, η Αγωνιστική Παρέμβαση έλαβε
ποίηση από τον ιερέα θετό της πατέρα η 21χρονη Ιρλανδή βιάστηκε και ενοχοποι- 98 ψήφους διατηρώντας τη δύναμή της
και τη συγκάλυψη της τοπικής κοινωνίας ήθηκε. Στην ελληνική περίπτωση, οι δυο και εκλέγοντας 2 μέλη στο νέο ΔΣ, 4 αντι-

Η
δολοφονία της Ελένης Το- και της αστικής δικαιοσύνης. δράστες χωρίζονται λόγω εθνικότητας σε προσώπους στο Εργατικό Κέντρο (ΕΚ) και
παλούδη επειδή αρνήθηκε 1 αντιπρόσωπο στην Ομοσπονδία (όσους
Όλα αυτά τα «μεμονωμένα περιστατι- κακό Αλβανό που ομολόγησε και καλό Έλ-
τη συνουσία με δύο άντρες
κά» δεν μας εκπλήσσουν, μας εξοργίζουν! ληνα γιο ντόπιου επιχειρηματία, θυμίζο- είχε και στις τρεις κάλπες το 2016). Το ψη-
έρχεται να ταρακουνή-
σει την ελληνική κοινω-
Δεν είναι τυχαίες περιπτώσεις, δεν είναι ντάς μας ότι οι βιαστές δεν είναι κάποιοι φοδέλτιο ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ έλαβε 250 ψήφους
«κακές στιγμές». Είναι η κουλτούρα που άνθρωποι ξεχωριστοί, αλλά μεγαλωμένοι εκλέγοντας 5 μέλη στο ΔΣ (όσους και το
νία, δυο μήνες μετά από τη δολοφονία δημιουργεί η ίδια η καπιταλιστική κοινω- στην κουλτούρα του βιασμού, της ιδιο-
του Ζακ Κωστόπουλου. Στην περίπτωση 2016), 11 αντιπροσώπους στο ΕΚ (από 10 το
νία ως εκμεταλλευτικό σύστημα αλλά και κτησίας της γυναίκας από τον άντρα, της
της Ελένης, δυο πρόσωπα πιθανόν από 2016) και 3 αντιπροσώπους στην Ομοσπον-
οι εδραιωμένες πατριαρχικές σχέσεις που γυναικείας υποταγής και της μάτσο κουλ-
το στενό της περιβάλλον –και όχι ανώ- δία (από 2 το 2016)
οδηγούν σε αντιλήψεις κατωτερότητας τούρας. Χρέος μας είναι η πάλη ενάντια
νυμοι «δράκοι» που ξεπήδησαν από ένα του γυναικείου φύλου και πρακτικές έμ- στις πατριαρχικές αντιλήψεις που κοστί- Σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα δύο σχή-
σκοτεινό δρομάκι– τη δολοφόνησαν και φυλης καταπίεσης και βίας. Είναι οι βα- ζουν ζωές. Όπως παλεύουμε καθημερι- ματα σημειώνουν: «Τα μέλη μας δώσανε με
προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους, θιά ριζωμένες αντιδραστικές αντιλήψεις νά για να ανατρέψουμε την επίθεση του ανιδιοτέλεια τη μάχη των εκλογών ενάντια
πετώντας την στη θάλασσα — λες και το ότι μια γυναίκα που θα «προκαλέσει» με κεφαλαίου στον κόσμο της εργασίας, πα- στο μηχανισμό των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ που ειδικά
σώμα της ήταν χρήσιμο μόνο για να ικα- το ντύσιμο ή το φέρσιμό της είναι λογικό λεύουμε για να ξεριζώσουμε τις σεξιστικές στο σωματείο εργαζομένων στο τουρισμό
νοποιήσει τις ορέξεις τους. Φαίνεται, να βιαστεί, ακόμα και να σκοτωθεί. Μά- και φασιστικές αντιλήψεις και πρακτικές Πάργας προσπάθησε να επιβληθεί με συ-
μάλιστα, από τις μέχρι τώρα καταθέσεις λιστα, το αστικό κράτος αμφισβητεί το δι- από την κοινωνία, για μια κοινωνία χωρίς κοφαντία, οπαδικό μένος και διαπλοκή{…}
τους, ότι είχε ακόμα τις αισθήσεις της και καίωμα της αυτοάμυνας και της αυτοπρο- ταξικές και έμφυλες ανισότητες!  όμως πλήρωσαν τη φιλοεργοδοτική τους
στάση με τη μείωση της εκλογικής τους
δύναμης (έχασαν περίπου 110 ψήφους),
∆ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙA Δημήτρης Σταμούλης με τη Λάντζα να αρχίζει να διαμορφώνει
όρους ανατροπής των συσχετισμών. Κάτι
ανάλογο δεν έγινε στο σωματείο εμπορο-
Παναττική στάση εργασίας τη Δευτέρα ϋπαλλήλων και λοιπών ιδιωτικών υπαλλή-
λων Πρέβεζας λόγω κυρίως της ενσωμά-
τωσης μεγάλης μερίδας νέων εργαζομένων

Σ
ε  παναττική κινητοποίηση προχω- επιτροπές αγώνα  «ελαστικά» εργαζομέ- κό ότι σε 50 νοσοκομεία εξακολουθούν να
ρούν αύριο, Δευτέρα, με 4ωρη στά- νων σε δημόσια νοσοκομεία και δομές κάνουν μπίζνες, καταπατώντας κάθε ερ- της πόλης στο πανίσχυρο μηχανισμό
ση εργασίας (11 π.μ. - 3 μ.μ.), συ- πρόνοιας. Στην κινητοποίηση σύρθηκε γασιακό δικαίωμα των απασχολούμενων. του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ο οποίος διαπλέκεται με τα
γκέντρωση στο υπουργείο Υγείας (1 μ.μ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ- Σε όσα νοσοκομεία απομακρύνθηκαν, οι προγράμματα “εργασίας” του ΟΑΕΔ και τα
και πορεία στη βουλή, οι εργαζόμενοι στα νων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), συνθήκες εργασίας των συμβασιούχων διάφορα σεμινάρια. Ένας μηχανισμός που
δημόσια νοσοκομεία, μετά από πρωτο- που ελέγχεται από τις δυνάμεις των ΠΑ- εξακολουθούν να είναι μεσαιωνικές. ασκεί αρνητική επιρροή στην συνείδηση
βουλία που πήραν 17 πρωτοβάθμια σω- ΣΚΕ-ΔΑΚΕ. Στο επίκεντρο της κινητο- Ως το τέλος του χρόνου απολύονται της εργατικής νεολαίας που “αλυσοδένε-
ματεία και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νο- ποίησης βρίσκονται οι ελαστικές σχέσεις και 500 επικουρικοί γιατροί που έχουν ται” στη λογική του ρουσφετιού, που μόνο
σοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) εργασίες που έχουν γίνει καθεστώς πλέον συμπληρώσει διετία. Μέχρι 31/1/2019
μιζέρια γεννάει. Καλούμε τη νεολαία να
και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθή- και στη δημόσια υγεία. Περίπου 3.500 θα απολυθούν άλλοι 600 γιατροί μέσω
έρθει σε ρήξη με αυτό το μηχανισμό».
νας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ). Αναλυτικά συμμε- υπάλληλοι υπηρετούν μέσω ΟΑΕΔ σε νο- ΕΣΠΑ, παρά το ότι άλλοι 380 γιατροί του
τέχουν τα σωματεία εργαζομένων από τα σοκομεία και μονάδες υγείας με τις συμ- ΕΣΥ σε λίγους μήνες συνταξιοδοτούνται.
Τα δύο σχήματα κρίνουν θετικά τα
νοσοκομεία Ευαγγελισμός, Αττικόν, Λα- βάσεις τους να ανανεώνονται ανά έτος, Τέλος, περίπου 1.200 επικουρικοί εργα- αποτελέσματά τους και θα συνεχίσουν
ϊκό, Ασκληπιείο, Ελπίς, Θριάσιο, ΚΑΤ, όντας όμως σε ομηρία για τρίτη συνεχή ζόμενοι άλλων ειδικοτήτων πρόκειται να «τον αγώνα στη περιοχή για ένα νέο
Έλενα, ΨΝΑ Δαφνί, Παίδων Πεντέλης, χρονιά με αβέβαιο εργασιακό μέλλον. Οι απολυθούν στα τέλη Μάη, διαμορφώνο- εργατικό κίνημα με τις ανάγκες και τα
Ανδρέας Συγγρός, Νίκαιας, Αγία Όλγα, εργολάβοι «ζουν και βασιλεύουν» στις ντας εκρηκτικές ελλείψεις στις δημόσιες δικαιώματα των εργαζομένων ως μόνη και
Μητέρα, ΟΚΑΝΑ, Σωτηρία, καθώς και υπηρεσίες στήριξης. Είναι χαρακτηριστι- δομές υγείας. βασική προτεραιότητα».
20 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ∆ιάλογος για τον ∆εκέμβρη

Σάββας Μιχαήλ | γραμματέας του ΕΕΚ
Δεκέμβρης 2008:
Βάρκιζα, τέλος!
▸ Αρχή μιας παρατεταμένης κρίσης του κράτους,
η οποία δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα

Η
επαναστατική εξέγερση στερά , με ελάχιστες εξαιρέσεις, πα-
που ξέσπασε στην Ελ- ρέλυσε αμήχανη μπροστά στο απροσ-
λάδα στις 6 Δεκεμβρίου δόκητο. Κόλλησε στην αναρχοφοβία
2008, δυο μήνες μετά της, αγνοώντας το ελευθεριακό πνεύ-
την κατάρρευση της Λί- μα που ζωογονούσε το κίνημα — και
μαν Μπράδερς στις 15 Σεπτεμβρίου τον ίδιο τον επαναστατικό μαρξισμό.
«είναι η πρώτη πολιτική έκρηξη της Στράφηκε από το άγνωστο στα γνω-
τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής στά, στις «ενοποιητικές» διαδικασίες
κρίσης». Η ακριβής αυτή πολιτική εκτί- για κάθοδο στην «κεντρική πολιτική
μηση δεν οφείλεται σε κάποιον θερ- (βλ. εκλογική) σκηνή».
μόαιμο αναρχικό ούτε σε αμετανόητο Την ίδια ιστορική στιγμή, από τις
τροτσκιστή αλλά στον τότε επικεφαλής αρχές Δεκεμβρίου 2008 μέχρι τις αρ-
του ΔΝΤ, τον περιβόητο και παμπόνη- χές Φεβρουαρίου 2009 (όταν σταμα-
ρο Ντομινίκ Στρος-Καν. Τη γνώμη του τάει και η εμβληματική κατάληψη
συμμερίζονταν και άλλοι ανήσυχοι ηγέ- της Λυρικής), η Ελλάδα φλέγεται, τα
τες του καπιταλιστικού κόσμου, όπως αστυνομικά τμήματα πολιορκούνται,
ο Σαρκοζί που ανέβαλε εκπαιδευτικό η κυβέρνηση τα έχει χαμένα, ο λαός
νομοσχέδιο για να αποφύγει μια επέ- είναι με τη νεολαία και η νεολαία γί-
κταση της εξέγερσης στη Γαλλία ή και νεται κραυγή όλων των προηγούμε-
η γερμανική κυβέρνηση που, γνωρίζο- νων νικημένων γενεών: Βάρκιζα τέλος!
ντας από τα μέσα την επικείμενη χρε- Τέλος στην πολιτική της ταξικής συν-
ωκοπία της Ελλάδας, έκανε έκτακτες θηκολόγησης, όχι άλλες προδομένες
μυστικές συναντήσεις με τον Γιωργά- επαναστάσεις, επανάσταση μέχρι τη
κη Παπανδρέου, ετοιμάζοντας εκ των νίκη — 2008, Πολυτεχνείο, ΕΑΜ-Ε-
ενόντων μια διάδοχη, τάχα φιλολαϊκή, ΛΑΣ, το νήμα ενώνεται ξανά.
εναλλακτική κυβερνητική «λύση», σε Ο Δεκέμβρης ήταν η αρχή μόνο.
μια εκρηκτική κατάσταση, την οποία ντός για τη νεολαία ο ένοχος είναι γνω- ντως και των μεγαλύτερων ηλικιακά Τμήματα της άνεργης, προλεταριακής
η δεξιά κυβέρνηση Καραμανλή αποδει- στός. Ο άγριος φόνος ενός άοπλου παι- γενεών), ζήτησε και βρήκε την αρωγή και μισο-προλεταριακής νέας γενιάς
κνύονταν ανίκανη να ελέγξει. διού στις 6 Δεκέμβρη 2008 ήταν έγκλη- των ευ φρονούντων της καθεστωτικής ρίχτηκαν στον αγώνα, όμως η εργατική
Η εκτίμηση του επικεφαλής του μα του Κράτους. πρώτα-πρώτα Αριστεράς. τάξη ως τέτοια δεν έγινε ο πρωταγωνι-
ΔΝΤ μπορεί να γίνει ένα νήμα-οδηγός Η ίδια νεολαία που είχε αρχίσει να Η ηγεσία του ΚΚΕ, δια στόματος στής των εξελίξεων, λόγω της κρίσης
για να διεισδύσουμε στο υλικό-ιστορι- βυθίζεται στον εφιάλτη της ανεργίας Αλέκας Παπαρήγα, τη μια ανακάλυ- ηγεσίας που την ταλανίζει. Το ζήτημα
κό υπέδαφος που προκάλεσε τον σει- και στη σκλαβιά της κακοπληρωμέ- πτε συνωμοσίες της CIA πίσω από τα της εργατικής εξουσίας τέθηκε αντι-
σμό. Να δούμε γιατί ένα ακόμα έγκλημα νης δουλειάς-λάστιχο, και έβλεπε ότι SMS συνεννόησης των εξεγερμένων κειμενικά, χωρίς να υπάρχουν ακόμα
του κράτους πυροδότησε μια πρωτοφανή στη δεδομένη κοινωνία της στερούν το και την άλλη γελοιοποιούνταν με τη δή- οι υποκειμενικές προϋποθέσεις της νί-
εξέγερση κατά του κράτους, φέρνοντας στο μέλλον, ενώ οι «από πάνω» και κάθε λωση νομιμοφροσύνης ότι «μια αληθι- κης. Η καθεστωτική Αριστερά δεν την
φως μια κρίση του κράτους, που με όλες τις λογής λαμόγια δεμένα με τις εξουσί- νή επανάσταση δεν θα σπάσει ούτε μια θέλει, την μεταθέτει στο αόριστο μέλ-
δραματικές διακυμάνσεις και πολιτι- ες πλούτιζαν, δεν δυσκολεύτηκε να βιτρίνα», παίρνοντας συγχαρητήρια λον ή στις κάλπες, ενώ ο αναρχισμός
κές μεταμορφώσεις τα τελευταία δέκα κάνει τη σύνδεση κεφαλαίου και κρά- από τον Καρατζαφέρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι την απεύχεται.
χρόνια δεν έχει λυθεί ακόμα. τους: «Λεφτά στους τραπεζίτες, στη μόνο ήθελε να είναι «και με τον αστυ- Ο Δεκέμβρης, πάντως, ήταν η αρχή
Η στυγνή δολοφονία του 15χρο- νεολαία σφαίρες» και να παλέψει για φύλαξ και με τον χωροφύλαξ» αλλά, με μιας παρατεταμένης κρίσης του κράτους.
νου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου δεν «τις δικές της μέρες», για το μέλλον τον τότε ηγέτη του Αλαβάνο, έκανε δη- Μιας κρίσης εξουσίας που θα γνωρίσει
ήταν έργο μόνο του Κορκονέα και του της ίδιας της ζωής. λώσεις μπροστά στο Μέγαρο της εξου- αλλεπάλληλες μεταβατικές μνημονι-
συνεργού του, των φονιάδων «ειδι- Κι ο δρόμος προς το μέλλον ανοί- σίας κατά της εξέγερσης. ακές κυβερνήσεις, μέχρι και την κυ-
κών φρουρών». Αυτοί ήταν μόνον τα γει με την εξέγερση. Η εξέγερση του Όμως και η «εκτός των τειχών» Αρι- βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του τρίτου μνημονί-
άμεσα όργανα, οι κρίκοι μιας τερατώ- Δεκέμβρη 2008 ήταν μια εξέγερση ου, χωρίς να λυθεί. Όπως και η ίδια η
δους κρατικής μηχανής καταστολής με άμεσα, αδιαμεσολάβητα, κατά του παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που
ένα ατέλειωτο ιστορικό παρόμοιων, ίδιου του Κράτους και, από αυτήν την μένει άλυτη δέκα χρόνια τώρα — και
συνήθως ατιμώρητων, εγκλημάτων άποψη, είχε μια επαναστατική δυνα- μπαίνει, μάλιστα, σε νέα φάση επιδεί-
κατά του «εσωτερικού εχθρού», του μική, μιας και στο κέντρο μιας επανα- νωσης. Σημάδι της νέας φάσης της κρί-
εχθρού-λαού. Η λίστα των πιο κοντι- στατικής πολιτικής πάλης, όπως είπε σης και η κρίση διακυβερνησιμότητας
νών νεκρών γνωστή, σύνθημα πια στα ο Λένιν είναι το ίδιο το ζήτημα της που απλώνεται εκρηκτικά στη Γαλλία
χείλια χιλιάδων διαδηλωτών: Κουμής,
Ήταν μια εξέγερση σήμερα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη
κρατικής εξουσίας. Ο ταξικός εχθρός,
Κανελλοπούλου, Καλτεζάς, Γρηγορό- στη χώρα και διεθνώς, το αναγνώρισε άμεσα, με άλλες μορφές.
πουλος... Τα νέα παιδιά, ο πρώτος αμέσως. Γι’ αυτό και ο στρατός τέθηκε αδιαμεσολάβητα, Επιστροφή στην «ομαλότητα» –ή
στόχος του αδηφάγου Κράτους, του σε κατάσταση συναγερμού, ενόψει πι- στις πριν το 2008 αστικές κυβερνήσεις–
«παγερότερου από όλα τα τέρατα»( Νί-
κατά του ίδιου είναι αδύνατη. Η πρωταρχική ευθύνη
θανής επέμβασής του. Δεν το διακιν-
τσε). Το προκλητικό θράσος του αληθι- δύνευσε, τελικά. Γνωρίζοντας, τόσο του Κράτους, για μια πραγματική εργατική-λαϊκή
νού ένοχου να μιλά για «εξοστρακισμό τη δική του αδυναμία το αστικό κρά- είχε μια επαναστατική λύση βρίσκεται στην εργατική τάξη.
σφαιρών» ή, άλλοτε για «ζαρντινιέρες» τος, όσο και την πολιτική αδυναμία Οι επαναστάτες κομμουνιστές, πρώ-
φανερώνει γυμνή την ταυτότητά του. του αυθόρμητου εξεγερμένου νεανι-
δυναμική τα-πρώτα, ας το συνειδητοποιήσουν:
Για όποιον δεν εθελοτυφλεί, προπα- κού λαού (που είχε την υποστήριξη πά- Βάρκιζα τέλος!
∆ιάλογος για τον ∆εκέμβρη ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 21
Ειρήνη Γαϊτάνου | Κομμουνιστικό Σχέδιο Στέφανος Τυροβολάς | Ανασύνθεση - Ο.Ν.Ρ.Α.

Να μην κρατήσουμε αυτό Εικόνες από ένα μέλλον
που μας βολεύει που δεν ήρθε ακόμα
Αδυναμία του πολιτικού υποκειμένου Η άσκηση αυτοπεποίθησης
να τροφοδοτηθεί όσο και να τροφοδοτήσει η σημαντικότερη παρακαταθήκη

Α
ν θέλουμε να αντιμετωπίζουμε ματισμού, συνεργασίας,
τα σημαντικά ιστορικά γεγο- διαψεύσεων και ανασχε-
νότα ως στιγμές με ουσιαστι- διασμού και, κυρίως, συλ-
κή αξία χρήσης και όχι ως επετειακές λογικής πράξης. Οι εμπειρίες αυ-
αναφορές παρελθόντων «ηρωικών τές αναμφισβήτητα τροφοδότησαν την
εποχών» ή μερικές επιβεβαιώσεις πο- εξέγερση του Δεκέμβρη.
λιτικών γραμμών που έρχονται εκ των Ωστόσο, ο Δεκέμβρης ήταν και ο
υστέρων (ή ανεξάρτητα από αυτά), ή ίδιος τομή. Αποτέλεσε μια από εκείνες
και ατομικών ρόλων, οφείλουμε να τις απότομες στροφές της ιστορίας,
σκεφτόμαστε πάνω σε εκείνα με βάση όταν απελευθερώνεται η πολύπλευρη
το τι, σε κάθε πολιτική συγκυρία, έχει δημιουργικότητα και επινοητικότη-
αξία να ειπωθεί. Ποια μπορεί, λοιπόν, τα, όταν αναδύεται η πιο δημιουργι-
να είναι η αξία της συζήτησης για την κή πλευρά της συλλογικής εμπειρίας,
εξέγερση του Δεκέμβρη του ‘08 σήμε- και η πορεία των πραγμάτων αλλάζει
ρα, δέκα χρόνια μετά; Ένα στοιχείο οριστικά. Ανέδειξε δυνατότητες, και
αφορά, νομίζω, την ίδια την ιστορία, έφερε όρια — όπως κάθε έκφραση της
και ακριβώς το πώς γεννιούνται τα ταξικής πάλης στη στιγμή που εκδη-
ιστορικά γεγονότα. Καταρχήν, ότι λώνεται. Μόνο που, αν μια εξεγερτι-
όντως γίνονται. Και μετά, αυτή την κή στιγμή συνίσταται στην εκρηκτική
πολύπλοκη δυναμική μεταξύ συνέχει- συμπύκνωση διαφορετικών, και συ-

Κ
ας και τομής, αυθόρμητου και συνει- χνά αντιθετικών τάσεων, η πράξη της ατεβαίνοντας την Πανεπιστημί- πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης, που
δητού, τη μη-γραμμική σχέση μεταξύ εξέγερσης επιδρά και μετασχηματίζει ου κάποιες μέρες πριν, συνειδη- κινητοποιούσε διάφορες κοινωνικές
υποκειμενικού και αντικειμενικού πα- την πραγματικότητα μέσα στην οποία τοποίησα ότι «πέρασαν κιόλας εφεδρείες για να δώσει τη μάχη των
ράγοντα — ή αλλιώς, αυτό το «έχουμε εκδηλώνεται. Και εδώ, καθοριστική δέκα χρόνια», από εκείνο το Σάββατο δρόμων –ειδικά στην περιφέρεια– και
ωριμάσει» με υπογραφή «οι συνθήκες» είναι η διαμεσολάβηση του πολιτικού, που σημάδεψε ανεξίτηλα μια γενιά, αντιλαμβανόταν στην ολότητα της τη
που γράφτηκε σε έναν τοίχο τότε. της πολιτικής ως ηγεμονικής διάστα- από εκείνο τον μήνα που σημάδεψε σημασία των ημερών.
Ο Δεκέμβρης αποτέλεσε μια νεο- σης που ενοποιεί, δίνοντας τη δυνατό- καθοριστικά μια ολόκληρη κοινωνία. Οι απέναντι ήξεραν από την πρώτη
λαιίστικη εξέγερση, ένα από τα σπου- τητα υπέρβασης των ορίων. Σε αυτή τη δεκαετία συνέβησαν τόσα στιγμή ότι δίνουν μια μάχη για τη διατή-
δαιότερα ιστορικά γεγονότα των τε- Με αυτή την έννοια, το πραγματι- πολλά, που για την πλειονότητα της ρηση των όρων αναπαραγωγής και επι-
λευταίων δεκαετιών. Η εξέγερση αυτή κό όριο που αναδείχθηκε μετά τον Δε- κοινωνίας ο δικός μας Δεκέμβρης έχει βίωσης τους. Σε εκείνον τον Δεκέμβρη
ήρθε στην τομή μιας εποχής και απο- κέμβρη ήταν η αδυναμία του πολιτι- αρχίσει και ξεθωριάζει, αν δεν έχει ξε- χάθηκε η εμπιστοσύνη των από κάτω στο
τέλεσε η ίδια τομή. Ήρθε ως πρώτη εκ- κού υποκειμένου να τροφοδοτηθεί όσο χαστεί–ταυτιστεί με ευκαιριακό πανικό σχέδιο ευημερίας που επικρατούσε στα
δήλωση μιας κρίσης ηγεμονίας, μιας και να τροφοδοτήσει. Έτσι, οι δυνά- για τους φεστιβαλικούς εορτασμούς της χρόνια της Μεταπολίτευσης, δημιουρ-
βαθιάς πολιτικής κρίσης. Ήρθε, ταυ- μεις της αντι-εξέγερσης επιχείρησαν 6ης Δεκέμβρη στα Εξάρχεια. γήθηκε η πρώτη σπορά αμφισβήτησης,
τόχρονα, στο έδαφος των κοινωνικών να επιβάλλουν τη δική τους ηγεμο- Αλλά για όσους/ες ήμασταν εκεί, ο η οποία διογκώθηκε τα επόμενα χρόνια.
κινητοποιήσεων της περασμένης δε- νία στις αφηγήσεις για τον Δεκέμβρη Δεκέμβρης είναι ένα σημείο τομής, κα- Αυτή η άσκηση αυτοπεποίθησης
καετίας, ιδιαίτερα των νεολαιίστικων. που ακολούθησαν και, σε ένα βαθμό, θοριστικό για την διαμόρφωση της πολι- αποτέλεσε και τη σημαντικότερη παρα-
Τα φοιτητικά κινήματα στα πανε- αντανακλώνται και στο στρατόπεδο τικής και κοινωνικής ταυτότητας για το καταθήκη για τις συνολικές κοινωνικές
πιστήμια, το αντιπολεμικό, η Γένοβα του κινήματος. Ενάντια στις προβλη- μέλλον- και όσο διαρκέσει αυτό. μάχες που δόθηκαν τα επόμενα χρόνια.
και οι κινητοποιήσεις ενάντια στην ματικές λογικές υποστασιοποίησης Η φοιτητική νεολαία προερχόταν Όταν σπας τα δεσμά του φόβου απέ-
«παγκοσμιοποίηση» συγκρότησαν μια της ίδιας της εξέγερσης (που οδηγούν από δύο συνεχόμενες νικηφόρες μάχες ναντι σε μια εξουσία που πεισματικά
ιδιότυπη νεολαιίστικη ταυτότητα, με σε αντιλήψεις της μορφής, θα τον θέ- απέναντι στην επίμονη προσπάθεια νε- προσπαθεί να σε έχει πειθαρχημένο,
σεβασμό στις επιμέρους διαφορές, σε λαμε «αλλιώς», «πιο εργατικό», «πιο οφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης του εκ- μπορείς να κάνεις τα πάντα. Η αυτο-
κάποιο βαθμό έξω από τα καθιερωμέ- συνειδητό» κοκ), αυτό που μας ανα- παιδευτικού συστήματος (νόμος-πλαί- πεποίθηση του Δεκέμβρη μάς οδήγη-
να πολιτικά σχήματα, γεννώντας δε- λογεί είναι να δούμε τα όρια των κινη- σιο, άρθρο 16) , αλλά το μέλλον διαγρα- σε στις μάχες του Ιουνίου του ‘11, στις
σμούς αλληλεγγύης, ιδιαίτερες μορφές ματικών πολιτικών χώρων, τόσο στην φόταν ζοφερό. Η γενιά των 700 (τότε) απεργίες του Οκτώβρη του ‘11 και του
οργάνωσης, παραστάσεις και εμπει- κατανόηση όσο και στη συνέχιση της ευρώ αντιλαμβανόταν τα αδιέξοδα της Φλεβάρη του επόμενου χρόνου, στη συ-
ρίες αγώνα. Το, κοντινότερο στον Δε- εξέγερσης του Δεκέμβρη. Όχι, φυσι- επόμενης μέρας αλλά και τον πολιτικό νειδητοποίηση ότι ο μεγαλύτερος εχθρός
κέμβρη, φοιτητικό κίνημα του ‘06-07, κά, αποκομμένα αλλά με τη σειρά του σχεδιασμό των ελίτ που δεν την συμπε- σου είναι ο φόβος που κουβαλάς.
συγκρότησε ένα κοινό πεδίο μιας δια- ως σημείο εκκίνησης και ταυτόχρονο ριλάμβανε. Το παραπάνω πλαίσιο μας Για εμάς η παρακαταθήκη του Δε-
φορετικής πολιτικοποίησης. Συγκρό- σημείο τομής, για την ταραχώδη δεκα- δίνει μια καλή εικόνα για το μέγεθος της κέμβρη παραμένει ισχυρή, ακόμα και
τησε, επιπλέον, μια μορφή αγωνιστή/ ετία που ακολούθησε. κοινωνικής διαθεσιμότητας αλλά και αν δέκα χρόνια μετά μετατρέπεται σε
στριας: ανθρώπους στρατευμένους και Ξεκινώντας ότι, όπως διακήρυξαν της οργής που περιελάμβανε η εξέγερση μια θαμπή κοινωνική ανάμνηση και για
αποφασισμένους, με ισχυρές εμπειρί- οι συμμετέχοντες/ουσες του Δεκέμ- του Δεκέμβρη. Διότι γινόταν ξεκάθα- το κίνημα αποτελεί ετήσιο ραντεβού κα-
ες ενωτικού, ριζοσπαστικού, μαχητι- βρη, η ζωή του Αλέξη άξιζε να βιωθεί — ρο ότι το κυρίαρχο σχέδιο μπορούσε να ταστολής.
κού και νικηφόρου αγώνα και βαθιάς οι δικές τους ζωές άξιζαν να βιωθούν. φτάσει πολύ άνετα μέχρι το «στις τρά- Ο Δεκέμβρης ήταν η πρώτη μας
αλληλεγγύης. Όρισε το δικό του «μέχρι Σήμερα, ας κάνουμε πράξη ξανά ότι οι πεζες λεφτά - στη νεολαία σφαίρες» — απόπειρα να σχηματίσουμε εικόνες
τέλους», όχι όμως για να το πει αλλά ζωές της Ελένης, του Ζακ, του Petrit, και έφτασε. από ένα μέλλον που αργεί, αλλά θα
για να το κάνει πράξη, μέσα από δύ- του Παύλου, του Σαχζάτ άξιζαν να βι- Πέρα όμως από ένα γνήσιο ξέσπα- έρθει. Και φτάσαμε κοντά στο να το
σκολες, παιδευτικές και εκπαιδευτι- ωθούν — ότι οι δικές μας ζωές αξίζουν σμα απελπισίας, ο Δεκέμβρης ήταν μια ζήσουμε αυτό το μέλλον. Αλλά ο φόβος
κές διαδικασίες καθημερινής τριβής, να βιωθούν με αξιοπρέπεια. Ας ξεκινή- άσκηση αυτοπεποίθησης κόντρα σε ένα υπερίσχυσε. Ευτυχώς για μας, το μέλ-
σκέψης, σχεδιασμού, δοκιμής, πειρα- σουμε από τη μέση, από αυτό. πολιτικό σύστημα που ζητούσε επίμονα λον διαρκεί πολύ.
22 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Πολιτική

Σπύρος Ρούμπας
Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω;

Η
βαθιά συντροφική συζή-
τηση μεταξύ των κομμά-
▸ Η ΑΡΙΣ και η ανάγκη υπέρβασης μπροστά στις δύσκολες μάχες
των, των οργανώσεων και
συλλογικοτήτων της Αρι-
στεράς και του κινήματος
χου, που πρέπει να είναι η ενιαία, πανελ- η ανάπτυξη παράλληλων αντιπαραθετι- μεγάλο βαθμό μια οριακά εθνομηδενιστι-
είναι επιβεβλημένη, ιδιαίτερα μεταξύ
λαδική και μαχητική εμφάνιση του φοιτη- κών σχεδίων (βλ. ΛΑΕ). κή τοποθέτηση καταλήγοντας πως «όλοι
των δυνάμεων που αναζητούν με σύγ-
τικού κινήματος. Οι αντιφάσεις της ΑΡΙΣ παρά τη συνύ- είναι ίδιοι», «δεν πολεμάμε για κανένα
χρονους όρους την κομμουνιστική προο-
Δυστυχώς λαθεμένη είναι η στά- παρξη σε αρκετές πρωτοβουλίες και την ποτέ και πουθενά», η οποία ωστόσο πα-
πτική. Πόσο μάλλον μπροστά στην προ-
ση της στο εσωτερικό της πολύπαθους πετυχημένη συνεργασία σε ορισμένες ραγνωρίζει τη σημασία που έχει η υπερά-
σπάθεια του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική
ΕΑΑΚ. Την ώρα που η ΕΑΑΚ της νέας (π.χ. στάση στο ΣΜΤ) είναι φανερές και σπιση των συνόρων προκειμένου ο λαός
Απελευθέρωση και της νΚΑ να συμβάλ-
εποχής έχει ανάγκη από πολιτικό μπλοκ σ’ άλλα μέτωπα. Στην αναγκαία πάλη και η εργατική τάξη να αγωνίζονται μέσα
λουν στη συζήτηση για το νέο πρόγραμμα
δυνάμεων δημοκρατικής και πολιτικής του εργατικού κινήματος δεν διακρίνουν από αυτά για την αποτίναξη του καπιτα-
και κόμμα που έχει ανάγκη η εποχή μας.
επανίδρυσης, οι οποίες θα βάλουν πλά- τις δυνατότητες εμφάνισης και πολιτικής λιστικού ζυγού».
Στην πορεία των συζητήσεων για
τες για τη σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα ύπαρξης του τρίτου πόλου του εργατικού Τέλος, στα πολύ σοβαρά ζητήματα της
το σύγχρονο πρόγραμμα και κόμμα
η στάση της ΑΡΙΣ είναι απογοητευτική. κινήματος με αποτέλεσμα σε ορισμένες αναγκαίας πάλης ενάντια στον σεξισμό
–στην οποία έχει λάβει μέρος η Αρι-
Δεν υπάρχει κοινός βηματισμός και αντί- περιπτώσεις να κινείται σε μια ιδιότυπη και την έμφυλη βία –όπου το σύνολο των
στερή Συσπείρωση– έχουν φανερωθεί
ληψη για τα αφετηριακά προβλήματα φιλο-ΠΑΜΕ κατεύθυνση, ενώ στις 30 οργανώσεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει μέτωπο
αρκετά προβλήματα. Το βασικό ση-
της ΕΑΑΚ γεγονός που οδηγεί την ΑΡΙΣ Μάη δεν υπήρχε η αναγκαία αποφα- στα πλαίσια της επαναστατικής τους
μείο της κριτικής μας έχει να κάνει με
σε μια «αλλά παλαιά» αντιμετώπιση των έναντι
σιστική αντιμετώπιση απέναντι φυσιο
φυσιογνωμίας– η «άτυπη προ-
την ατολμία της ΑΡΙΣ να ξεπεράσει με
προβλημάτων του μετώπου που το καθη- στον απεργοσπαστικό ρόλο όλο στα
στασία μελών», η αναποτε-
αποφασιστικό τρόπο τα όρια της πολι-
λώνουν αντί να το απεμπλέκουν από την της «κοινωνικής συμμαχί-- Τόσο λ
λεσματική αντιμετώπιση
τικής της μήτρας. Το κριτήριο αυτό δεν
καμαρίλα και την εσωστρέφεια. Ακολου- ας και της ΓΣΕΕ». σεξιστικών περιστατι-
αποτελεί εργαλείο αντιμετώπισης των προγραμματικά
θεί οριακές μεθόδους οργανωτικής επί- Στο κρίσιμο μέτωπο κών και η οργανωτική
υπολοίπων οργανώσεων με τις οποίες
συνυπάρχουμε μετωπικά, είναι βασι-
λυσης των διαφωνιών που έχουν εκθέσει της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του όσο και πολιτικά συσπείρωση γύρω από
επανειλημμένα το μόρφωμα. Δεν αμε- αναγκαίου μετώπου εκδηλώνεται αυτά είναι αδιέξοδη.
κή πυξίδα για μας τους ίδιους. Εμείς,
λούμε φυσικά, τις πολύ σημαντικές ευ- παρόλο η ΑΡΙΣ ψήφισε Άλλωστε, μετά και
ως ΝΑΡ και νΚΑ αναγνωρίσαμε από σημαντική
θύνες των ΑΡΑΝ-ΑΡΑΣ που ρίχνουν νερό την προωθητική απόφα- τη Συνδιάσκεψη, η
την πρώτη στιγμή της συζήτησης για
το κόμμα τα όρια μας και κάναμε αυ-
στο μύλο αυτού του φαύλου κύκλου, ση της 4ης συνδιάσκεψης ταλάντευση ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει κάνει
αλλά το θέμα είναι πως αντιμετωπίζο- και στελέχωσε την αντί-- β
βήματα στη συλλογική
τοκριτική στα πλαίσια αυτά. Συνεπώς,
νται. Θεωρούμε πως η αντίληψη αυτή το λει-
στοιχη πλατφόρμα της πλει- και οριστική αντιμετώπιση
βασική μας φιλοδοξία είναι, μέσω της
μόνο πράγμα που μπορεί να προσφέρει οψηφίας δεν κάνει τα αναγκαία ί ζ
του ζητήματος.
συζήτησης για τον κομμουνιστικό φο-
είναι διάλυση στο συλλογικό μας εγώ και βήματα στην επιθετική προώθηση των Θεωρούμε πως αυτές οι προβλημα-
ρέα που έχει ανάγκη η εποχή μας, να
ένα ευκαιριακό, πρόσκαιρο και σαθρό αποφάσεων, ισορροπεί στις αντιφάσεις τικές παρόλο που έχουν κύρια έκφραση
είμαστε εμείς οι πρώτοι που θα κάνου-
«οργανωτικό ντούρωμα» για τις οργανώ- του μετώπου. Μια στάση γενικών ισορρο- στο κομμάτι της νεολαίας δεν αφορούν
με υπέρβαση του εαυτού μας προς μία
σεις που το προκαλούν. Μάλιστα είναι το πιών σήμερα δεν δίνει απάντηση στο να τις όποιες διενέξεις στα μέτωπα αυτά.
ανώτερη, στρατηγική, επαναστατική
καλύτερο δώρο για τις δυνάμεις εκείνες ηττηθούν τα ταλαντευόμενα σχέδια που Αφορούν συνολικά ευρύτερες αντιφά-
σύνθεση. Την ίδια αξίωση έχουμε και
που θέλουν την αντικαπιταλιστική πτέ- έχουν στόχο τη διάχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σεις της πολιτικής γραμμής της Αρι-
από όσους και όσες αναγνωρίζουν τη
ρυγα καθηλωμένη, άσφαιρη, με εσωτε- σε επιμέρους αριστερά μέτωπα, δεν συμ- στερής Συσπείρωσης. Αν δεν γίνουν
δυνατότητα ενός τέτοιου σημαντικού
ρικά φαγώματα για να είναι πιο εύκολη βάλλει στην αταλάντευτη προώθηση των θαρρετά βήματα το επόμενο διάστη-
βήματος. Όμως, τόσο προγραμματικά
αποφάσεων της Συνδιάσκεψης. μα, η όποια ημιτελής θετική αλλαγή
όσο και πολιτικά, η ΑΡΙΣ φανερώνει
Αντιφατική επίσης, είναι η στάση της του προηγούμενου διαστήματος, αντί
σημαντική ταλάντευση. Η ταλάντευ-
γύρω από πολύ σημαντικά θέματα όπως να ολοκληρωθεί και να αποτελέσει συ-
ση αυτή έχει να κάνει, αφενός, με την
ο πόλεμος, κατηγορώντας το ΝΑΡ και τη νεισφορά σε μια υπόθεση προοπτικής
αναγκαία προγραμματική συμφωνία
νΚΑ για εθνομηδενιστική στάση! Ενδει- θα οδηγήσει σε απομόνωση από τις ρι-
για τον σύγχρονο φορέα και, αφετέ-
κτικό είναι το απόσπασμα από την από- ζοσπαστικές τάσεις
ρου, με την αποφασιστική στήριξη και
φαση της φοιτητικής ολομέλειας της ΑΡΙΣ της κοινωνίας.
ενδυνάμωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και των
του Ιουνίου 2018: «Από την άλλη, η νΚΑ
επιμέρους μετώπων.
είχε υιοθετήσει στα εν λόγω ζητήματα σε
Για παράδειγμα, στην πολύ σημα-
ντική μάχη του φοιτητικού κινήματος, η
στάση των φοιτητών και φοιτητριών της
ΑΡΙΣ είναι αναντίστοιχη της δύσκολης πε-
ριόδου. Ενώ γίνεται προσπάθεια να περι-
γραφεί μια πιο συνολική εικόνα για την
κατάσταση του κινήματος, η προσπάθεια
αυτή μένει μετέωρη στην παλαιού τύπου
αντίληψη για τους φοιτητικούς αγώνες
του, πλούσιου μεν ξεπερασμένου δε, μο-
ντέλου των συσπειρώσεων. Πάλη γύρω
από αιχμές, εμμονή στην απόσπαση του
ιδεολογικού ρόλου του πανεπιστημίου σε
σχέση με την κυρίαρχή του κατεύθυνση,
αδυναμία αντίληψης της ταχύτατης και
δομικής αλλαγής των ΑΕΙ και ΤΕΙ στην κα-
τεύθυνση της επιχειρηματικής λειτουργί-
ας, περιχαράκωση γύρω από κινηματικά
σχέδια με ημερομηνία λήξης, αδυναμία
κριτικής και παρέμβασης στον αντιφατι-
κό χαρακτήρα της γνώσης και μόρφωσης.
Όλα αυτά καταλήγουν στην αδυναμία
υλοποίησης του βασικού κοινού μας στό-
Πολιτισμός ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 23
Έφη Καραχάλιου Ένα εφηβικό δράμα που ξεφεύγει από τα όρια
του είδους και καταλήγει σε μια σχεδόν (καλό )ζυγισμένη κριτική
του ψυχροπολεμικού κλίματος του 1950.

Τ
ο Βερολίνο του 1956
αποτελεί το κάδρο αυ-
Η Σιωπηλή Επανάσταση:
τής της εφηβικής
αλλά καθόλα ώριμης
ιστορίας, βασισμένης
σε πραγματικά γεγονότα. Μόλις
μια ιστορία ανυπακοής
πέντε χρόνια πριν την κατασκευή
του τείχους του Βερολίνου και με
το ψυχροπολεμικό κλίμα να δι- ΤΣΑΝΤΑ
απερνά κάθε έκφανση της κοι-
νωνικής και πολιτικής ζωής, δύο
ΓΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙ
παιδικοί φίλοι και συμμαθητές θα
υποκινήσουν μια πολιτική κίνηση
στο σχολείο τους, που αρκεί για να
Μια παράσταση
ξεδιπλώσει έναν κυκεώνα γραφει-
οκρατίας και παραλογισμού από για την εφηβεία
πλευράς του καθεστώτος. Απροσ-
δόκητα καλές ερμηνείες και μια ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ παράσταση με θέμα
άριστη φωτογραφία πλαισιώνουν την εφηβεία, ανεβαίνει από τις 18/11 και
αυτό το φιλμ που στερείται, ωστό-
κάθε Κυριακή (3 μ.μ.) στο θέατρο 104 — (Ευ-
σο, δραματικής κορύφωσης.
μολπιδών 41, Γκάζι, τηλ. 210 34 55 020.
Η αλήθεια είναι ότι η ταινία
του Λαρς Κράουμε δεν πρωτο-
Αξιοποιώντας τους χαρακτήρες του αρ-
τυπεί από άποψη περιεχομένου χαίου δράματος, οι δημιουργοί της παρά-
ή εξέλιξης των χαρακτήρων, με στασης «Τσάντα για μαξιλάρι. Μια υπόθεση
βάση τους δυο νέους δομεί διά- τραγική…», Ν. Δημοπούλου και Β. Κεχαγιά,
φορες αντιθέσεις προκειμένου περιδιαβαίνουν τα χρόνια της εφηβείας,
να προχωρήσει την πλοκή. Τα γκρούσεις με τον σο- λήγει σε μια ειλικρινή όταν τα ερωτήματα φαντάζουν αμείλικτα
δυο αγόρια αρνούνται να απο- βιετικό στρατό. Αυτή Μια ξεχωριστή ταινία περιγραφή της προ- και οι όποιες απαντήσεις, τραγικές….
δεχτούν την «προπαγάνδα» της τους η πράξη κρίθηκε ε για το γερμανικό σφοράς του σοσιαλι- Οι οικογενειακές σχέσεις, η φιλία, ο
σοβιετόφιλης πλευράς και, αρχι- ως αντεπαναστατική α- σ
σμού στους ανθρώπους έρωτας, η πειθαρχία στους νόμους, η βία
κά από περιέργεια, προσπαθούν νη-
πό τη διεύθυνση, κινη-
παρελθόν το
του μόχθου: Αποδεχό- και η δημοκρατία, είναι από τα θέματα που
να ενημερωθούν για τις διεθνείς τοποιώντας τελικά όλονλον σε εκλεκτική με
μενος τις προβληματικές
οι… έφηβοι της παράστασης διαπραγμα-
εξελίξεις στις ημιαπαγορευμένες ηχα-
τον γραφειοκρατικό μηχα- συγγένεια και τις λάθος απολήξεις,
τεύονται. Αμφισβητώντας ή αποδεχόμενοι
βόλτες τους στο Δυτικό Βερολίνο. νισμό και φτάνοντας μέχρι κατα
καταλήγει ότι η εργατική
Ενθουσιασμένοι από τον αέρα ς.
τον υπουργό Παιδείας.
με το Οι ζωές τάξη πρέπει να εναποθέτει
τη στάση ηρώων του αρχαίου δράματος –
«ελευθερίας» που τους προσφέ- άμε για
Μπορούμε να μιλάμε των άλλων όλες τις ελπίδες της και να της Αντιγόνης, της Ισμήνης, του Πολυνίκη,
ρει η δυτική πλευρά, προσπα- μια αντικομουνιστική ταινία; καταβά
καταβάλλει κάθε προσπάθεια της Μήδειας, του Οιδίποδα κ.ά.– οι ηθοποι-
θούν να διαμορφώσουν πολιτική Σίγουρα τίθεται μια σωρεία και μέσ
μέσο για την οικοδόμηση οί Α. Καλαποθάκης, Ι. Κυρίτση, Δ. Μιτσιάλη,
άποψη μέσα σε αυτήν την ταραγ- προβληματισμών για τον χαρα- του σοσ
σοσιαλισμού, ως το μόνο Μ. Παρασκευόπουλος και Γ. Πουλουπούλου
μένη περίοδο και καταλήγουν να κτήρα του καθεστώτος,ς, ωστόσο, σύστημα που μπορεί να την φέ- τοποθετούνται στα «πρέπει» της οικο-
αποκτούν περισσότερα ερωτημα- δεν παραγράφεται η προσπάθεια ρει σε κ καλύτερη θέση. Επομέ- γένειας, του σχολείου και της κοινωνίας,
τικά και δυσπιστία για την κατά- πελευθερω-
οικοδόμησης μιας απελευθερω- νως, η τταινία δεν καταφεύγει αναδεικνύοντας τη δική τους οπτική, προ-
σταση στην ανατολική πλευρά. τικής κατάστασης πουυ θα καταρ- σε μια μ μονόπλευρη στηλίτευση, βάλλοντας τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα
Με αφορμή την εξέγερση στην γεί την εκμετάλλευση ανθρώπου όπως πρ προέβη το κατά τ’ άλλα όνειρά τους. Ακόμα και όταν έχουν να απευ-
Ουγγαρία ενάντια στην σοβιετική από άνθρωπο και θα συντελέσει αριστουρ
αριστουργηματικό έργο Οι ζωές
θυνθούν σε… κανέναν ή και όταν γνωρίζουν
επιρροή, που πυροδοτήθηκε από στην αυγή μιας νέας εποχής για των Άλλων
Άλλων, ούτε όμως απεμπολεί
μαθητικές κινητοποιήσεις, οι δυο
ότι «αυτά που θα πουν θα χρησιμοποιηθούν
ήματα Κο-
τα επαναστατικά κινήματα. οποιοδήπ
οποιοδήποτε πολιτικό σχόλιο για
φίλοι αποφασίζουν να σταθούν ρυφαία στιγμή της ταινίας είναι χάρη του αισθητικού, όπως έγινε εναντίον τους».
αλληλέγγυοι και έτσι πείθουν ο σπαραγμός του διευθυντή του εν μέρει με το πρόσφατο φιλμ Η παράσταση, αν και ανέβηκε προσα-
την υπόλοιπη τάξη να κρατήσει σχολείου που, μη μπορώντας να Ψυχρός Πόλεμος, αναμετριέται νατολισμένη στο σύγχρονο εφηβικό κοινό,
ενός λεπτού σιγή, με πρόσχημα διαχειριστεί το ανεξέλεγκτο της άνισα με την κυρίαρχη έκφραση έχει βρει σημαντική ανταπόκριση και στους
την είδηση του θανάτου ενός δι- κατάστασης, εξομολογείται την της ιστορικής μνήμης και παρα- «εφήβους» των προηγούμενων δεκαετιών.
άσημου ποδοσφαιριστή στις συ- προσωπική του ιστορία και κατα- σύρεται από αυτήν. Στο δεύτερο μέρος, οι θεατές του
πρώτου μέρους –για την ακρίβεια όσοι το
επιθυμούν(!)– καταλαμβάνουν τη σκηνή,
συμμετέχοντας σε ένα θεατροπαιδαγωγικό
Αφιέρωμα στο αντιφασιστικό σινεμά στο Studio δρώμενο, με σκοπό την ευαισθητοποίησή
τους στα ερωτήματα που αντιμετώπισαν
οι έφηβοι του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο

E
να αφιέρωμα με στόχο να ευαι- ότερης παραγωγής, οι οποίες αποδο- (1945) του Ρομπέρτο Ροσελίνι και το
μέρος οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να
σθητοποιήσει και να κινητοποι- μούν με ανατριχιαστική ακρίβεια την πρόσφατο αριστουργηματικό ντεμπού-
ήσει το κοινό μέσω του κινημα- επικινδυνότητα του φασισμού και του το του Λάζλο Νέμες Ο Γιος του Σαούλ
παίξουν με τους προβληματισμούς τους,
τογράφου φιλοξενεί ο κινηματογράφος ρατσισμού — ιδέες που βρίσκουν ξανά (2015), το οποίο βραβεύτηκε με Όσκαρ ελαχιστοποιώντας την τραγικότητα της
Studio, από τις 10-16/12 με ελεύθερη χώρο στον δημόσιο λόγο. Ανάμεσά τους καλύτερης ταινίας. όποιας απόφασης λάβουν. Παραστάσεις θα
είσοδο στις προβολές. Συγκεκριμένα, βρίσκονται οι ταινίες Ουρανός (1962) του Studio new star art cinema, Σπάρ- δοθούν και για σχολεία της δευτεροβάθμι-
θα παρακολουθήσουμε 7 ελληνικές Τάκη Κανελλόπουλου και Μπλόκο (1965) της και Σταυροπούλου 33, Πλ. Αμερι- ας εκπαίδευσης (τηλ: 6944 472481).
και ξένες ταινίες παλαιότερης και νε- του Άδωνι Κύρου, Ρώμη, Ανοχύρωτη Πόλη κής. Πληροφορίες τηλ: 2108640054. Κώστας Πετρόπουλος
24 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ∆ιεθνή

περισκ πιο
Εκτός από τη Γαλλία,
«κίτρινα γιλέκα» και
αιτίες που τα γεννούν
υπάρχουν και σε άλ-
λες χώρες. Όπως στην
Τουρκία, όπου ξεκίνησε
η δίκη 61 εργατών και
μελών συνδικάτων για
Οι Ιταλοί βιομήχανοι το έγκλημα της δια-
μαρτυρίας ενάντια στις
προτιμούν την ΕΕ συνθήκες εργασίας στο
αχανές εργοτάξιο του
Αντιμέτωπη όχι μόνο με την Κο-
νέου αεροδρομίου της
μισιόν αλλά και με το μέτωπο των
Κωνσταντινούπολης,
βιομηχάνων μοιάζει να είναι πλέ-
που έχει κοστίσει τη ζωή
ον η κυβέρνηση της Ιταλίας, που
σε 52 συναδέλφους τους
δέχεται ασφυκτικές πιέσεις για να
τα τελευταία 5 χρόνια.
αλλάξει τον προϋπολογισμό του
2019 και να αποφύγει τη σύγκρου-
ση με την ΕΕ και τις «αγορές». Αν
και, αρχικά, ο πρόεδρος της Κονφι- Επέστρεψε ο Φράνκο αποτέλεσμα που κατέγραψε στις Μετανάστευση: ρες «διαρροές» προέρχονται από
ντούστρια είχε δηλώσει «μερικώς μέσω Ανδαλουσίας εκλογές στην Ανδαλουσία, την πο- Σύμφωνο, ποιο σύμφωνο; την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την
ικανοποιημένος» από το κυβερνη- λυπληθέστερη και μάλλον φτωχό- επίδραση του προσφυγικού στις
τικό σχέδιο, όταν αυτό απορρίφθη- Η ισπανική Ακροδεξιά απέκτησε τερη περιφέρεια της Ισπανίας. Με Κάθε άλλο παρά παγκόσμιο δεν θα εξελίξεις αλλά και το πόσο βαθιά
κε από τις Βρυξέλλες και άρχισε για πρώτη φορά καθαρή και ισχυ- 11% των ψήφων και 12 βουλευτές είναι το σύμφωνο του ΟΗΕ «για αντιδραστικός είναι ο συντηρητι-
να συνειδητοποιεί τους κινδύνους, ρή πολιτική έκφραση. Το κόμμα σε σύνολο 109, όχι απλώς απέκτη- την ασφαλή, ομαλή και τακτική σμός σε μεγάλα τμήματα των κοι-
άλλαξε στάση, αποδεικνύοντας Vox, που ιδρύθηκε στα τέλη του σε ρυθμιστικό ρόλο αλλά έβαλε μετανάστευση» που θα υπογραφεί νωνιών. Ανάμεσα στις χώρες που
ότι το κεφάλαιο απαιτεί πάνω από 2013 (σχεδόν ταυτόχρονα με τους υποθήκη για μια ανάλογη επιτυχία την Τρίτη στο Μαρακές. Παρά το δεν θα υπογράψουν είναι η (προε-
όλα σιγουριά. «Η πολιτική είναι Podemos) από διαφωνούντες του στις εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γεγονός ότι αρχικά είχαν συμφω- δρεύουσα της ΕΕ για το τρέχον εξά-
πολύ σημαντική για να την αφή- Λαϊκού Κόμματος –όπου εδώ και γίνουν. Πάντως, το Λαϊκό Κόμμα νήσει 196 χώρες, ο Τραμπ άνοιξε μηνο) Αυστρία και οι Ιταλία, Πολω-
σουμε στους πολιτικούς», είπε και δεκαετίες έβρικαν καταφύγιο τα και οι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι τον δρόμο σε πολλές από αυτές να νία, Ουγγαρία, Τσεχία, Βουλγαρία,
προειδοποίησε τον Σαλβίνι για την περισσότερα φασιστοειδή και εθνικιστές «Πολίτες» εμφανίζονται αλλάξουν τη στάση τους — αποδει- Σλοβενία, Κροατία — στο δε Βέλγιο,
αντίδραση των επιχειρήσεων «που κυρίως οι νοσταλγοί του αιματο- πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί κνύοντας, εκτός των άλλων, ότι δεν κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση γι’
τον έχουν στηρίξει τόσο πολύ στον βαμμένου δικτάτορα Φράνκο– του για τη νέα τοπική κυβέρνηση. αποτελεί εξαίρεση και «λάθος» της αυτό το θέμα...
ιταλικό Βορρά». προκάλεσε πολιτικό σεισμό με το ιστορίας. Μάλιστα, οι περισσότε-

γράμμα Βρετανία • του Νίκου Καπιτσίνη
από
Το Brexit στη Βουλή,
λαός και Αριστερά στο περιθώριο

Τ
ην ερχόμενη Τρί- οι Βρυξέλλες, κάτι που για πολ- εισηγήθηκε το Λονδίνο να έχει το
τη, 11 Δεκέμβρη, λούς στη βρετανική πλευρά ισοδυ- δικαίωμα να ανακαλέσει μονομε-
κρίνεται στο βρε- ναμεί με ομηρία. ρώς το άρθρο 50 και τη διαδικα-
τανικό κοινοβού- Έτσι, υπήρξαν πολλές παραι- σία εξόδου — κάτι που συνετέλε-
λιο η συμφωνία για τήσεις υπουργών, αλλά και συλ- σε ώστε η JP Morgan να αυξήσει
το Brexit στην οποία κατέλη- λογή υπογραφών από βουλευτές την πιθανότητα να μην υπάρξει
ξαν η ΕΕ και η πρωθυπουργός των Τόρις για πρόταση δυσπιστί- Brexit από το 20% στο 40%.
Μέι. Στο μεγάλο αγκάθι των ας κατά της Μέι. Επίσης, στις Όσο για το εργατικό κίνημα;
διαπραγματεύσεων –την ύ- πρώτες μέρες της συζήτησης στη Από τη μία, ο πρόεδρος ενός από
παρξη ή όχι σκληρού συνόρου Βουλή, η Μέι ηττήθηκε σε δύο ψη- τα μεγαλύτερα σωματεία (Unite)
μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρ- φοφορίες. Πρώτον, η κυβέρνηση ισχυρίστηκε πως το δεύτερο δη-
λανδίας– οι δύο πλευρές συμφώνη- αναγκάστηκε να δημοσιεύσει τα μοψήφισμα που στηρίζουν πολ-
σαν πως μετά τη λήξη της μεταβατι- νομικά στοιχεία της διαβούλευ- λοί Εργατικοί θα ήταν προδοσία
κής περιόδου (τέλος 2020) το Ηνωμένο σης και, δεύτερον, το κοινοβούλιο για τους εργαζομένους. Από την
Βασίλειο θα μπορεί να παραμείνει μέλος απέκτησε δικαίωμα για να φέρει άλλη, τόσο το κίνημα όσο και η
της τελωνειακής ένωσης για όσο διάστημα ένα δικό του σχέδιο για το Brexit Αριστερά αρνούνται ή αδυνατούν
χρειαστεί, μέχρι να βρεθεί λύση για το εμπόριο αν δεν περάσει η παρούσα πρότα- να διεκδικήσουν ένα εργατικό
ανάμεσα σε Ιρλανδία και Β. Ιρλανδία. ση, κάτι που αναιρεί το επιχείρη- Brexit — την ίδια ώρα που ο πρώ-
Η ανακοίνωση της συμφωνίας, όμως, έφερε μα της Μέι «ψηφίστε τη συμφω- ην ηγέτης του φασιστικού EDL
αναστάτωση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αφού νία μου ή δεν θα υπάρξει συμφω- Τόμι Ρόμπινσον διοργανώνει δια-
για να τερματιστεί το παραπάνω καθεστώς, θα νία». Εν συνεχεία, ο εισαγγελέας δήλωση σήμερα, απαιτώντας ένα
πρέπει να συμφωνήσουν τόσο το Λονδίνο όσο και του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΕΕ ακροδεξιό Brexit…