You are on page 1of 13

Primjer izrade poslovnog plana

Martina Dragija, dipl. oec.


Plan prodaje

PODRUČJE I. II. III. IV. UKUPNO


HR 200 150 250 200 800
SLO 100 150 150 300 700
UKUPNO 300 300 400 500 1500
Plan prihoda od prodaje (proračun prodaje)

PODRUČJE I. II. III. IV. UKUPNO


HR 20000 15000 25000 20000 80000
SLO 10000 15000 15000 30000 70000
UKUPNO 30000 30000 40000 50000 150000
Plan proizvodnje

pozicija I. II. III. IV. UKUPNO


plan prodaje 300 300 400 500 1500
(+)ciljane konačne zalihe
gotovih proizvoda 650 750 700 600 600
(-)početne zalihe gotovih
proizvoda (500) (650) (750) (700) (500)
potrebna proizvodnja 450 400 350 400 1600
Plan nabave direktnog materijala

pozicija I. II. III. IV. UKUPNO


plan proizvodnje 450 400 350 400 1600
(*)normativ utroška 2 2 2 2 2
potreban dir.mat. 900 800 700 800 3200
(+) ciljane konačne zalihe
dir.mat 80 70 80 120 120
(-) početne zalihe dir.mat (90) (80) (70) (80) (90)
plan nabave dir. Materijala 890 790 710 840 3230
trošak nabave po jedinici 10 10 10 10 10
Planirani trošak nabave
dir.mat 8900 7900 7100 8400 32300
Plan utroška direktnog materijala

pozicija I. II. III. IV. UKUPNO


plan proizvodnje 450 400 350 400 1600
(*)normativ utroška 2 2 2 2 2
trošak nabave dir.mat. po
jedinici 10 10 10 10 10
planski trošak dir.mat 9000 8000 7000 8000 32000
Plan troškova direktnog rada

pozicija I. II. III. IV. UKUPNO


plan proizvodnje 450 400 350 400 1600
(*)sati dir rada po jedinici 1 1 1 1 1
ukupni sati direktnog rada 450 400 350 400 1600
satnica 5 5 5 5 5
Plan troškova dir.rada 2250 2000 1750 2000 8000
Plan OTP (I i II kvartal)
I.kvartal / sati dir rada=450 II.kvartal / sati dir.rada=400
pozicija FT VT ukupno FT VT ukupno
Indirektni materijal 2000 2000 2000 2000
Indirektni rad 900 90 990 900 80 980
Održavanje 1200 135 1335 1200 120 1320
Grijanje 100 100 100 100
El. Energija 500 270 770 500 240 740
Osiguranje 300 300 300 300
Amortizacija 1500 1500 1500 1500
Porezi 600 600 600 600
Doprinosi 45 45 40 40
ukupno 7100 540 7640 7100 480 7580
Plan OTP (III i IV kvartal)

III.kvartal / sati dir rada=350 IV.kvartal / sati dir.rada=400


pozicija FT VT ukupno FT VT ukupno
Indirektni materijal 2000 2000 2000 2000
Indirektni rad 900 70 970 900 80 980
Održavanje 1200 105 1305 1200 120 1320
Grijanje 100 100 100 100
El. Energija 500 210 710 500 240 740
Osiguranje 300 300 300 300
Amortizacija 1500 1500 1500 1500
Porezi 600 600 600 600
Doprinosi 35 35 40 40
ukupno 7100 420 7520 7100 480 7580
Plan troškova prodanih proizvoda

pozicija I. II. III. IV. UKUPNO

direktni materijal 9000 8000 7000 8000 32000


direktni rad 2250 2000 1750 2000 8000
otp 7640 7580 7520 7580 30320
ukupni pl.troškovi
proizvodnje 18890 17580 16270 17580 70320
(+)poč. zalihe got.proizv. *
standardni trošak po jedinic
GP
22000 28600 33000 30800 22000
(-)konačne zalihe
got.proizv.* standardni
trošak po jedinic GP (28600) (33000) (30800) (26400) (26400)
troškovi prodanih
proizvoda 12290 13180 18470 21980 65920
Plan troškova prodaje
(I i II kvartal)

I.kvartal/ plan prodaja=30000 II.kvartal/ plan prodaja=30000


Tip troška FT VT ukupno FT VT ukupno
Plaće zaposlenih 1400 1400 1400 1400
Ostali troškovi prodaje 1300 1300 1300 1300
Provizija 600 600 600 600
Reklama 900 900 900 900
Prijevoz 2100 2100 2100 2100
Ukupno 2700 3600 6300 2700 3600 6300
Plan troškova prodaje
(III i IV kvartal)

III.kvartal/ plan prodaja=40000 IV.kvartal/ plan prodaja=50000


Tip troška FT VT ukupno FT VT ukupno
Plaće zaposlenih 1400 1400 1400 1400
Ostali troškovi prodaje 1300 1300 1300 1300
Provizija 800 800 1000 1000
Reklama 1200 1200 1500 1500
Prijevoz 2800 2800 3500 3500
Ukupno 2700 4800 7500 2700 6000 8700
Plan troškova uprave (administracije)

pozicija I. II. III. IV. UKUPNO


Plaće zaposlenih u upravi i
prodaji 1100 1100 1100 1100 4400

Ostali administrativni troškovi 2400 2400 2400 2400 9600


UKUPNO 3500 3500 3500 3500 14000