You are on page 1of 16

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Ε Ν ∆ Ο Ν
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής

Περίοδος Α΄ Έτος 12ο Τεύχος 54ο Δεκέμβριος 2018


Γιατί να δοκιμάζονται οι τίποτε άλλο. Είναι δυνατό να βαρύνεται ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ
ευσεβείς. και με πράξεις που θα έπρεπε πολλά να ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
υποφέρει για να εξαγιασθεί. Επομένως,
Του (†)Αρχ. Καλλίστρατου Λυράκη Επιστολές προς
μπορεί να βλέπεις ένα τέτοιο άνθρωπο ως
«Το να θλίβονται και να πονούν οι α- ευσεβή; Αλλά ας υποθέσουμε ότι πράγ- ασθενείς
σεβείς και άπιστοι το καταλαβαίνω. Το ματι κάποιος είναι ευσεβής ενώπιον του του Οσίου Θεοφάνους
να ταλαιπωρούνται οι κακοί, οι αμετα- Θεού, κι όμως δοκιμάζεται με θλίψεις. του Εγκλείστου
νόητοι, οι φαύλοι, οι εγκληματίες το Πουθενά στη Γραφή δεν θα βρείτε μια
λέξη η οποία να λέει ότι «σεις θα μου Για το ότι πρέπει να
θεωρώ φυσικό. Απολαμβάνουν τα επί-
χειρα της κακίας τους. Να δοκιμάζο- δίδετε ευσέβεια και Εγώ θα σας δίδω υ- συμπάσχουμε
νται όμως άνθρωποι ευσεβείς, γεία, καλοζωία, επίγεια ευτυχία». Εάν του Οσίου Αντιόχου
άνθρωποι της Εκκλησίας, άνθρωποι αυτό υπήρχε τότε ευσέβεια δεν θα ήταν
Η αδικία μαζεύει οργή
πιστοί και αφοσιωμένοι στον Θεό αυτό τίποτε άλλο, παρά ένα εμπόρευμα το ο-
ποίο θα το πωλούσες στον Θεό για να Θεού
πως εξηγείται; Tι απάντηση δίδεται;»
πάρεις το είδος που σου χρειάζεται. Αλ- του Οσίου Παϊσίου
Παλαιά απορία. Παλαιό ερώτημα. Το λοίμονο όμως, εάν ήσαν έτσι τα πράγμα-
βρίσκουμε ακόμη με διαφορετική κά-
Περί ασθενείας και πα-
τα και ο Θεός σκεπτόταν έτσι ταπεινά και ρακλήσεως
πως διατύπωση και στην Παλαιά Δια- χωματένια, όπως σκεπτόμαστε εμείς οι
θήκη. μικροί άνθρωποι..
του Οσίου Πορφυρίου
Προτού όμως απαντήσουμε, θα πρέπει Στην Αγία Γραφή ο χριστιανός παρου- Πατήρ Νικηφόρος,
και εμείς με τη σειρά μας να ερωτή- σιάζεται αγωνιστής. Τονίζεται καθαρά: πνευματικός αγωνι-
σουμε. Όταν λέτε την λέξη «ευσεβής» «Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστε- στής και οδηγός.
τι εννοείται; Εννοείται τον άνθρωπο ως» (Α’ Τιμ. ΣΤ’ 12). Και ο θείος Παύ-
που απλά εκκλησιάζεται και κάπου- Η αρρώστια καρπός
λος τονίζει ότι: «δι’ υπομονής τρέχομεν
κάπου κοινωνεί, χωρίς να τον γνωρίζε- τον προκείμενον ημίν αγώνα» (Εβρ. ΙΒ’
αμαρτίας ή δοκιμασία
τε ποιος είναι στο βάθος, ή εάν είναι 1). Τι σημαίνει η λέξη αγωνιστής στην Θεού;
εγνωσμένης αγιότητας; εποχή μας, που τόσος λόγος γίνεται κάθε του γ. Θεόφιλου Παρα-
Ο καθένας όταν θέτει το ερώτημα αυτό ημέρα για τους αθλητικούς και ποικίλους ϊάν
και ζητεί κατά κάποιο τρόπο ευθύνη (Συνέχεια στη σελίδα 32) Λόγοι περί ασθενείας
από τον Θεό, γιατί δηλαδή ο Α ευσε- του Αγ. Ιωάννου του
βής άνθρωπος να υποφέρει, θα πρέπει
Χρυσοστόμου
να γνωρίζει καλά για ποιόν λόγο τον
λέει «ευσεβή». Διότι ο άνθρωπος είναι Οι ιερείς του ναού και η Μια Αλληλογραφία
μυστήριο σκοτεινό και δυσεξερεύνητο. συντακτική ομάδα του του Αγίου Λουκά του
Τον βλέπεις απ’ έξω να είναι πρόβατο, περιοδικού σας εύχονται, ιατρού
από μέσα του όμως μπορεί να είναι
λύκος. Τον συναντάς στην Εκκλησία ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ Προς τον άρρωστον
και τον εκτιμάς για την ευλάβειά του. του Αρχ. Επιφανίου Θε-
Ακούς τα λόγια του και θαυμάζεις την
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ οδωροπούλου
ευγένεια των τρόπων του. Και όμως Το τεύχος αυτό είναι
αυτός που φαίνεται άνθρωπος θρη- Ωφέλεια εκ των θλίψε-
σκευτικός, χριστιανός, που δεν αφήνει αφιερωμένο στις ων, όταν υπομένωμεν
εσπερινό και Λειτουργία, εσωτερικά καθημερινές δοκιμασίες, του γ. Φιλοθέου Ζερβά-
μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος υποκρι- την ασθένεια και τον πόνο. κου
τής. Ο άνθρωπος του συμφέροντος και
Σελίδα 18 Ε Ν ∆ Ο Ν

Επιστολές του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλεί- Από το βιβλίο «Χειραγωγία στη πνευματική
στου προς ασθενείς. ζωή» της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού
Οι σωματικές ασθένειες: σωτήριες ή καταστροφι- τη μνήμη του Θεού και του θανάτου, με το «χαίρειν με-
κές. τά χαιρόντων και κλαίειν μετά κλαιόντων» (Ρωμ. 12:15)
και με άλλα παρόμοια. Να, λοιπόν, η σωτηρία σας!
Η υγεία σας κλονίστηκε. Η κλονισμένη υγεία του
σώματος μπορεί να κλονίσει και την υγεία της ψυ- *
χής, διακυβεύοντας τη σωτηρία της, αν ο άρρωστος
Όλοι μας πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας το νόμο
άνθρωπος βαρυγκωμάει, αγανακτεί ή απελπίζεται.
του Θεού. Με το νόμο Του κρίνει ο Κύριος την πολιτεία
Εύχομαι, με τη βοήθεια του Κυρίου, ν’ απαλλαγείτε
μας πάνω στη γη. Ότι μας συμβαίνει εδώ, καλό ή κα-
και από τη μία και από την άλλη συμφορά.
κό, από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο, προέρχεται
Τόσο η υγεία όσο και η ασθένεια χρησιμοποιούνται ή παραχωρείται από το Θεό και είναι μέρος του σύ-
από τη θεία πρόνοια ως μέσα σωτηρίας μας, φτάνει να νολου έργου της ετοιμασίας μας για τη μέλλουσα
τα εκμεταλλευόμαστε με πνεύμα πίστεως. Τα ίδια, ζωή. Αυτόν το σκοπό υπηρετούν τόσο η υγεία όσο και η
όμως, μπορούν να γίνουν και μέσα καταστροφής μας, ασθένεια. Αυτόν το σκοπό υπηρετεί και της φίλης σας η
αν τ’ αντιμετωπίσουμε σφαλερά. Τί σας χρειάζεται, ασθένεια. Στην πορεία της προς την αιώνια μακαριότη-
λοιπόν, τώρα, στον καιρό της αρρώστιας σας; Με- τα, πρέπει, σύμφωνα με τη σοφή και αγαθή κρίση του
γαλόψυχη υπομονή και υποταγή στο θέλημα του Θεού, να κάνει υπομονή. Αυτό να πιστεύετε. Αυτό να
Θεού. Μόλις η ψυχή σας αποκτήσει αυτή τη διάθεση, εμπνεύσετε και σ’ εκείνη. Τότε το φορτίο της ασθένειας
θα μπει στο δρόμο της σωτηρίας, θα μπει στον παρά- θα πάψει να βαραίνει την ψυχή της. Τότε θ’ ανακουφι-
δεισο! στεί και θα παρηγορηθεί. Το πιο δραστικό φάρμακο της
ψυχής είναι η πίστη, ενωμένη με την ελπίδα και την α-
Τα ίδια έχω να σας πω και για την ασθένεια της κόρης
γάπη.
σας. Είναι μεγάλος ο πόνος σας, το καταλαβαίνω. Α-
φού, όμως, δοκιμάσατε όλους τους τρόπους θεραπείας Με μια τέτοια εσωτερική τοποθέτηση, φροντίστε την με
και χρησιμοποιήσατε όλα τα ανθρώπινα μέσα δίχως στοργή και κάντε ότι μπορείτε για τη θεραπεία της,
αποτέλεσμα, σας απομένει ένα πράγμα, ότι δηλαδή έχοντας ειρήνη στην καρδιά και απόλυτη εμπιστοσύνη
σας συμβούλεψα ήδη: Να συμφιλιωθείτε και μ’ αυτή στο Θεό. Το ίδιο και η φίλη σας. Η εγκόσμια ευτυχία
τη συμφορά και να τη σηκώσετε με διάθεση υποταγής είναι ένα αγαθό που όλοι θέλουμε. Αν, όμως, ο Κύρι-
στο Θεό, πιστεύοντας ότι είναι απαραίτητη για τη σω- ος κρίνει ότι είναι καλύτερα για μας να στερηθούμε
τηρία τη δική σας, της κόρης σας και του συζύγου το κομμάτι της ευτυχίας που λέγεται υγεία, ας γίνει
σας. το θέλημα Του!…
Να θυμάστε τους μάρτυρες, που βασανίζονταν φριχτά Τα αίτια των ασθενειών.
και ρίχνονταν στις φυλακές για πέντε, δέκα ή είκοσι
Απευθυνθείτε στο γιατρό σας. Συνάμα, όμως, και πολύ
ολόκληρα χρόνια. Και όλα τα υπέμεναν με γενναιότη-
περισσότερο, απευθυνθείτε με την προσευχή στον Κύρι-
τα, έχοντας ως μοναδική παρηγοριά την προσδοκία
ο. Παρακαλέστε Τον να φωτίσει το γιατρό, ώστε να δώ-
του παραδείσου, που τον κέρδιζαν χάρη στην υπομονή
σει στην αδελφή σας το κατάλληλο φάρμακο. Και στις
τους…
πρεσβείες των άγιων να καταφεύγετε και όλα όσα κά-
* νουν οι ευσεβείς χριστιανοί σ’ αυτές τις περιπτώσεις να
κάνετε -μόνο τους κομπογιαννίτες ν’ αποφεύγετε-, γιατί
Να υπομείνετε μεγαλόψυχα την ασθένεια σας και να
δεν γνωρίζετε που είναι κρυμμένη και από που θα έρθει
ευχαριστείτε γι’ αυτήν το Θεό. Γιατί, αν δεν είχατε
η θεία βοήθεια. Ίσως ο Θεός ν’ αφήσει ισόβια την αδελ-
αρρωστήσει, θα πετούσατε στα σύννεφα, ενώ τώρα
φή σας σ’ αύτη την κατάσταση, αν είναι πιο ωφέλιμη
πατάτε σταθερά στη γη. Από το άλλο μέρος, αν
για την ψυχή της. Ας την υπομείνει, λοιπόν, σ’ όλη την
ήσασταν υγιής και επιθυμούσατε τη σωτηρία σας, θα
υπόλοιπη ζωή της για χάρη της σωτηρίας της. Ίσως πάλι
έπρεπε να κάνετε νηστείες, αγρυπνίες, κόπους πολ-
ο Θεός να παρατείνει την αρρώστια για ένα χρονικό διά-
λούς. Όλα αυτά τα αντικαθιστάτε τώρα με την υπο-
στημα, θέλοντας να δοκιμάσει την πίστη τη δική της, τη
μονή στην ασθένεια. Κάνετε, λοιπόν, υπομονή και
δική σας και των γονιών σας. Μόνο Εκείνος τα γνωρίζει
μην ανησυχείτε για τίποτε άλλο, παρά μόνο για την
όλα αυτά. Η αρρώστια δεν είναι ντροπή ούτε δείγμα
ψυχή σας.
αποδοκιμασίας του Θεού. Απεναντίας, και εδώ βρί-
Πνευματικά είστε υγιής. Οφείλετε, επομένως, να δια- σκεται το έλεος Του. Ότι προέρχεται ή παραχωρείται
κονήσετε τον Κύριο ολοκληρωτικά -με τη νήψη, με τη από το Θεό είναι έλεος -ασθένεια, φτώχεια, συμφορά.
γενναιοφροσύνη, με τη συντριβή και την ταπείνωση,
Ας προσεύχεται η αδελφή σας εγκάρδια, λέγοντας:
με την αδιάλειπτη προσευχή, με την απόρριψη των
«Κύριε, κάνε με καλά! Ας μη γίνει, όμως, το δικό μου
κακών λογισμών, με την αποφυγή της καταλαλιάς, με
θέλημα, αλλά το δικό Σου. Δόξα σ’ Εσένα, Θεέ μου! Πι-
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 19

στεύω πως όσο καλή είναι η υγεία, άλλο τόσο και τούτη μαλακώνει την ψυχή και απαλλάσσει από τις πολλές
η αρρώστια. Σ’ ευγνωμονώ για όλα, πολυεύσπλαχνε μέριμνες.
Πλάστη μου!».
Πως να προσευχόμαστε, όταν είμαστε άρρωστοι;
Η αντιμετώπιση των ασθενειών.
Δεν αμαρτάνουμε, όταν ζητάμε από το Θεό να μας
Όλα δίνονται από το Θεό. Και όλα δίνονται για τη θεραπεύσει. Κάθε φορά που το ζητάμε, όμως, ας προ-
σωτηρία μας. Μ’ αυτή τη σκέψη να δεχθείς κι εσύ σθέτουμε και τη φράση: «αν είναι θέλημά Σου, Κύρι-
την ασθένειά σου, ευχαριστώντας το Θεό, που φρο- ε!». Όταν υποτασσόμαστε ολοκληρωτικά στο θείο
ντίζει για τη σωτηρία σου. Τώρα, το πως συντελεί θέλημα και δεχόμαστε το καθετί ως θεία ευεργεσία,
στη σωτηρία μας οτιδήποτε παραχωρεί ο Κύριος, μόνο τότε και η ψυχή μας παραμένει ειρηνική και ο Θεός
Εκείνος το γνωρίζει. Εμείς συνήθως δεν μπορούμε να γίνεται πιο ελεητικός απέναντί μας. Έτσι μας χαρίζει
το αντιληφθούμε. Στέλνει λ.χ. μία συμφορά άλλοτε για είτε την υγεία είτε, τουλάχιστον, παρηγοριά και παρά-
να μας παιδαγωγήσει, άλλοτε για να μας αφυπνίσει κληση μέσα στον πόνο.
πνευματικά, άλλοτε για να μας γλυτώσει από ένα μεγα-
Γιατί ο Θεός επιτρέπει την παράταση μιας ασθένει-
λύτερο κακό, άλλοτε για να μας αυξήσει τον ουράνιο
ας;
μισθό, άλλοτε για να μας απαλλάξει από κάποιο πάθος
κ.ο.κ. Εσύ, λοιπόν, ν’ αναλογίζεσαι τις αμαρτίες σου Ο Κύριος αφήνει μιαν αρρώστια να παρατείνεται,
και να λες: «Δόξα σ’ Εσένα, Κύριε, που με τιμωρείς όταν βλέπει ότι αυτή συμβάλλει περισσότερο από την
δίκαια!». Να συλλογίζεσαι ότι πρωτύτερα είχες ξεχά- υγεία στη σωτηρία του ανθρώπου.
σει το Θεό και να λες: «Δόξα σ’ Εσένα, Κύριε, που μου
Ας οικοδομήσουμε μέσα μας ναό πνευματικό.
έδωσες αφορμή και γνώση για να Σε θυμάμαι συχνά!».
Να σκέφτεσαι ότι, αν ήσουν υγιής, πιθανότατα δεν θα Είστε κατάκοιτη και γι’ αυτό δεν μπορείτε πια να πη-
έκανες το καλό, και να λες: «Δόξα σ’ Εσένα, Κύριε, γαίνετε στον μοναστηριακό σας ναό για τις ιερές ακο-
που μ’ εμπόδισες από την αμαρτία!». Αν αντιμετωπίζεις λουθίες. Εύχομαι να οικοδομήσετε μέσα σας, με τη
μ’ αυτόν τον τρόπο και μ’ αυτές τις σκέψεις την ασθέ- βοήθεια του Κυρίου, ένα ναό αχειροποίητο, πνευματι-
νειά σου, το φορτίο σου θα γίνει πολύ ελαφρό. κό, όπου η ψυχή σας αδιάλειπτα θα προσφέρει «θυσίας
ευπρόσδεκτους τω Θεώ διά Ιησού Χριστού» (Α’ Πέτρ.
Από το άλλο μέρος, μολονότι οι ασθένειες παραχω- 2:5) με τη νοερά και καρδιακή προσευχή.
ρούνται από το Θεό, η φροντίδα για τη θεραπεία δεν
είναι αμαρτία. Γιατί τόσο η ιατρική επιστήμη όσο Όλοι οι χριστιανοί, βέβαια, είμαστε ζωντανοί ναοί,
και τα φάρμακα είναι δώρα κι αυτά του Θεού στο όπως μας λέει ο άγιος απόστολος: «Ναός Θεού έστε
ανθρώπινο γένος. Καταφεύγοντας, λοιπόν, στους και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν» (Α’ Κορ. 3:16).
γιατρούς, πάλι στο Θεό καταφεύγουμε. «Το σώμα υμών ναός του εν υμίν Άγιου Πνεύματος
έστιν, ου έχετε από Θεού» (Α’ Κορ. 6:19). Ο καθένας
Μέσα από την αρρώστια ας μαθαίνουμε και ας απο- μας, λοιπόν, οφείλει όχι μόνο να διατηρεί καθαρό, α-
κτούμε την ταπείνωση, την υπομονή, τη γενναιοψυχία, γνό, άσπιλο και αμόλυντο από κάθε αμαρτία το «ναό»
το αίσθημα της ευγνωμοσύνης προς το Θεό. Ανθρώπι- του, αλλά και να τον καταστήσει τόπο ακατάπαυστης
νη, βέβαια, είναι η ανυπομονησία, η λιποψυχία. Μόλις, δοξολογίας του Θεού. Οι κοσμικοί άνθρωποι βυθισμέ-
όμως, εμφανιστεί, πρέπει να τη διώχνουμε. Όλες οι νοι στις μέριμνες του βίου, λησμονούν ή υποβαθμί-
δύσκολες καταστάσεις έχουν ένα βάρος, αυτό που πρέ- ζουν τον υψηλό τούτο σκοπό, την ιερή τούτη λειτουρ-
πει να σηκώσουμε, αυτό που πρέπει να υπομείνουμε. γία της ψυχοσωματικής μας οντότητος. Οι μοναχοί και
Χωρίς βάρος, δεν μπορούμε να μιλάμε για υπομονή. οι μοναχές, όμως, γι’ αυτό ακριβώς ακολουθούν έναν
Πάντως, η επιθυμία απαλλαγής από το βάρος δεν είναι ιδιαίτερο τρόπο ζωής, για να πραγματώσουν, με ευνοϊ-
εφάμαρτη. Είναι φυσική ανάγκη της ψυχής. Αμαρτία κές συνθήκες, τα παραπάνω αποστολικά λόγια.
διαπράττουμε, όταν, από τη φυσική αυτή ανάγκη, οδη-
γούμαστε στην αδημονία και τον γογγυσμό. Αν νιώ- Εσείς, λοιπόν, που είστε βαριά άρρωστη, διαθέτετε τις
σεις μέσα σου κάτι τέτοιο, απομάκρυνε το αμέσως, καλύτερες προϋποθέσεις για την καλλιέργεια της εσω-
ευχαριστώντας τον Θεό. τερικής προσευχής, για την εκτέλεση αδιάλειπτης νοε-
ράς εργασίας, για τη δόμηση του ναού της ψυχής σας.
* Κλείστε τα μάτια σας. Ξεχάστε τα εγκόσμια. Ατενίστε
Αν αρρωστήσατε από υπαιτιότητά σας, μετανοήστε νοερά τον Κύριο, που είναι «πανταχού παρών και τα
ενώπιον του Θεού και ζητήστε Του συγχώρηση, ε- πάντα πληρών». Μόνο Αυτός ας είναι μέσα στο νου
πειδή δεν φυλάξατε το δώρο της υγείας, το δώρο σας. Δοξάζετε, ευχαριστείτε, αινείτε Τον… Να, έτσι
που Εκείνος σας πρόσφερε. Αν πάλι η αρρώστια σας γίνεστε ναός Του. Τοιχοδομή του ναού αυτού είναι η
παραχωρήθηκε από τον Κύριο – γιατί τυχαία τίποτα υπομονή. Θυσιαστήριο του είναι η καρδιά πού ξεχειλί-
δεν γίνεται-, ευχαριστήστε Τον εγκάρδια. Και η αρ- ζει από αγάπη και ευγνωμοσύνη προς το Θεό. Ύμνοι
ρώστια, βλέπετε, είναι θείο δώρο, γιατί ταπεινώνει, (Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
Σελίδα 20 Ε Ν ∆ Ο Ν
(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα3) ραίτητα, γιατί κι αυτά του Θεού είναι. Ο Θεός δη-
μιούργησε τα φαρμακευτικά βότανα και ο Θεός φώτισε
είναι οι προσευχές και τα ευλαβικά αισθήματα. Και τους ανθρώπους, ώστε ν' ανακαλύψουν τις θεραπευτικές
ψάλτης του ναού είναι το καλοπροαίρετο πνεύμα, που ιδιότητες αυτών των βοτάνων, όπως παραδέχονται οι
συνθέτει τους ύμνους και τους εκτελεί με σταθερό ειλικρινείς και ταπεινοί γιατροί. Επομένως κι εσείς δεν
ευσεβή λογισμό. αμαρτάνετε, καταφεύγοντας στους γιατρούς και τα φάρ-
μακα, φτάνει να έχετε την ελπίδα της γιατρειάς σας στον
Θεραπεία με θεία και ανθρώπινα μέσα.
Κύριο. Ο Πλάστης μας, όμως, εκτός από τα φυσικά
Η θεία Κοινωνία και ό Αγιασμός έχουν αναμφισβή- μέσα θεραπείας, μας έδωσε και τα υπερφυσικά. Από
τητη ιαματική δύναμη. Θεραπεύουν όχι μόνο την κανένα μας δεν έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα χρησι-
ψυχή, αλλά και το σώμα. Ωστόσο σε κάθε περίπτω- μοποιήσεως αυτών των μέσων. Όλοι μπορούμε να
ση η αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται από τη δική περάσουμε τη θύρα του θείου ελέους. Μόνο που χρει-
μας πίστη και από τη βουλή του Θεού. Δεν είναι κα- αζόμαστε ένα κλειδί: την πίστη. Αν, λοιπόν, η πίστη
κό, πάντως, να χρησιμοποιούμε και φάρμακα για μας δεν είναι δυνατή, ας παρακαλάμε τον Κύριο:
τη θεραπεία μας. Είναι, βέβαια, μέσα ανθρώπινα, «Βοήθει μου τή απιστία!» (Μάρκ. 9:24). Κι Εκείνος θα
αλλά και σ' αυτά υπάρχει η ιαματική ενέργεια του μας δώσει και πίστη δυνατή και υγεία, αν μας συμφέρει
Θεού, αφού αποτελούν δώρα Εκείνου στο γένος πνευματικά. Ας χρησιμοποιούμε για τη θεραπεία μας
μας. Τα θεία και τα ανθρώπινα, λοιπόν, αλληλοπερι- όλα τα μέσα που μας παρέχει η ευσπλαχνία του Θεού,
χωρούνται. Τα θεία δώρα προσφέρονται σ' εμάς με τόσο τα φυσικά όσο και τα υπερφυσικά, γιατί δεν
ανθρώπινα μέσα. ξέρουμε που βρίσκεται κρυμμένο κάθε φορά το έλεος
* Του.

Η προσευχή, προσευχή! Και ο γιατρός, γιατρός! Ο


Θεός μας έδωσε και τους γιατρούς. Γι' αυτό το θέλημα Τίποτε δεν μπορούμε να αποκτήσουμε, χωρίς την
Του είναι να καταφεύγουμε στη γνώση και την πείρα υπομονή και την ταπείνωση.
τους, όταν χρειάζεται. Άμεσα παρέχει τη βοήθεια
Του ο Κύριος, όταν τα ιατρικά μέσα αποδεικνύο- Μέχρι να μπούμε στον Παράδεισο, πρέπει να
νται ανεπαρκή. Και προσευχή, λοιπόν, θα κάνουμε υπομένουμε, όσα ημπορούμε να μεταφέρουμε
για τη θεραπεία μας, όταν αρρωσταίνουμε, αλλά και «στην πλάτη»!
την ιατρική επιστήμη δεν θα περιφρονούμε. «Αιτείτε
και λήψεσθε!» (Ιω. 16:24). Είθε να σας δώσει ο Θεός υπομονή με αγάπη,
διότι διά της υπομονής κερδίζεται ο Παράδεισος.
*
Αγαπητοί μου πατέρες, υπομονή, υπομονή, υπο-
Η αρνητική θέση σας για τη φαρμακευτική αγωγή δεν
είναι σωστή. Ο Θεός δημιούργησε τα φάρμακα και μονή! Όχι υπομονή με μέτρο, αλλά απέραντη
τους φαρμακοποιούς όχι μόνο για να υπάρχουν, αλ- υπομονή με αγάπη!
λά και για να χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς. Η υπομονή είναι δύο ειδών: επίκτητη και η εν
Όλα από τον Κύριο εξαρτώνται και προέρχονται. Αυ- αγάπη. Δηλαδή υπομονή φυσική και πνευματική.
τός παραχωρεί τις αρρώστιες, Αυτός μας δίνει και τη
δυνατότητα της θεραπείας. Αν έχουμε χρέος να προ- Υπομονή στην αρρώστια, στην δυσφήμηση, υπο-
στατεύουμε και να διαφυλάσσουμε τη ζωή, ως θείο μονή με ευχαριστία στον Θεό για την απόκτηση
δώρο, τότε έχουμε χρέος να ενδιαφερόμαστε και της πολύτιμης σωτηρίας μας.
για τη θεραπεία μας, όταν αρρωσταίνουμε. Ίσως,
βέβαια, να μην το κάνουμε, είτε γιατί θέλουμε ν' α- Ο Θεός είθε να μας δώσει υγεία και υπομονή με
σκήσουμε τον εαυτό μας στην υπομονή είτε γιατί προ- χαρά στην αρρώστια μας, διότι όσο το σώμα μας
σμένουμε από το Θεό τη γιατρειά. Τέτοιοι σκοποί, λυώνει, τόσο η ψυχή μας ενδυναμώνεται και κα-
όμως, είναι πολύ υψηλοί και γι' αυτό πολύ τολμηροί. θαρίζεται απ’ όλες τις αμαρτίες της.
Αν θέλετε ν' ασκηθείτε στην υπομονή και αν εγκατα-
λείπετε την υγεία και τη ζωή σας στα χέρια του Θεού, Να προσευχόμαστε να μας δώσει ο Θεός υπομο-
τότε, όσο κι αν υποφέρετε, στην καρδιά και στα χείλη νή, διότι, αυτός που υπομένει μέχρι τέλους, θα
σας δεν πρέπει να έχετε άλλο τίποτε από την ευγνώμο- σωθεί.
να ευχαριστία. Σ' αυτή την περίπτωση κάθε "ωχ!" εί- Επί του παρόντος σας ευχόμεθα υπομονή, και
ναι ανεπίτρεπτο.
μετά ψυχική ειρήνη και πνευματική χαρά.
*
Γέροντας Παῒσιος Ολάρου
Σας έγραψα και σας ξαναγράφω ότι δεν είναι αμαρ-
τία να χρησιμοποιούμε φάρμακα, όταν είναι απα-
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 21

Οσίου Αντιόχου του Πανδέκτου (24/12) Από το βιβλίο «Αντιόχου μοναχού άπαντα τα
έργα» των εκδόσεων «Γρηγόριος ο Παλαμάς»
Λόγος 92ος Για το ότι πρέπει να συμπάσχουμε.

Το να πάσχουμε και να υποφέρουμε ο ένας για τον αδιάκοπος πόνος μέσα στην καρδιά μου· θα ευχόμουν
άλλο και να αλληλοβοηθούμαστε και να κοπιάζουμε πραγματικά εγώ ο ίδιος να είμαι ανάθεμα, μακριά από
μαζί με τους άλλους, είναι πράγμα ευάρεστο στον Θεό. τον Χριστό, για χάρη των αδελφών μου, που είναι συγγε-
Καθόσον χρωστούμε να το κάνουμε αυτό σαν δούλοι νείς μου κατά σάρκα» (Ρωμ. 9, 1-3)· και ότι, «Αν πάσχει
και σύντροφοι και υπηρέτες του Θεού Λόγου, για να ένα μέλος, πάσχουν μαζί του όλα τα μέλη» (Α’ Κορ.
γίνουμε αρεστοί σε Εκείνον του οποίου γίναμε στρα- 12,26). Και ο Πέτρος· «Και τέλος, να είσαστε όλοι της
τιώτες, από τον οποίο θα λάβουμε και την ανταμοιβή. ίδιας γνώμης, γεμάτοι συμπόνια, αδελφική αγάπη, ευ-
Ο άνθρωπος που συμπονεί για τον συνάνθρωπό του σπλαχνία και ταπεινοφροσύνη, χωρίς να ανταποδίδετε
έχει ψυχή γεμάτη ευσπλαχνία. Και αυτός που έχει μια κακό αντί κακού, ή κατηγορία αντί κατηγορίας· αντίθετα
τέτοια ψυχή, θα αναβλύσει όλα τα καλά. Γιατί, αν έχει να ευλογείτε ο ένας τον άλλον, γιατί σ’ αυτό έχετε κλη-
χρήματα, θα τα δωρίσει· αν δει κάποιον μέσα σε συμ- θεί, για να κληρονομήσετε ευλογία» (Α’ Πέτρ. 3, 8-9). Ο
φορές, θα κλάψει· αν συναντήσει κάποιον δοκιμαζόμε- εύσπλαχνος πάλι Κύριος, θέλοντας να μας αναδείξει
νο από θλίψεις, θα του απλώσει χέρι βοηθείας, και δεν υιούς του Πατέρα του, λέγει· «Να είστε γεμάτοι ευσπλα-
θα παραλείψει τίποτε από αυτά που μπορεί να κάνει. χνία, όπως ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι εύσπλα-
Ας αγωνιστούμε λοιπόν, ώστε η πίστη μας και η αγάπη χνος» (Λουκά 6,36). Σ’ αυτόν πρέπει η δόξα στους
και η υπομονή να γίνουν για μας σαν περικεφαλαία και αιώνες. Αμήν.
δόρυ και πανοπλία, δείχνοντας μακροθυμία μεταξύ μας
και ζώντας με πραότητα, όπως και ο Θεός δείχνει προς
εμάς. Ας μη παραβλέπουμε ταπεινό και με δάκρυα στα Η αδικία μαζεύει οργή Θεού
μάτια, για να μη παραβλεφθούν και τα δάκρυα της
προσευχής μας. Και αν έχουμε κάποιο χάρισμα, ας μη
κυριευθούμε από αλαζονεία, αλλά να δείξουμε συμπά- Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία
θεια προς εκείνους που δεν έχουν, και να παραμείνει σε του Θεού! Πλούτος είναι! Ότι έχει ευλογία, στέκει,
μας το χάρισμα μέχρι τέλους. Λέγει πραγματικά πρώ- δεν γκρεμίζεται. Ότι δεν έχει ευλογία, δεν στέκει. Η
τος ο συμπαθέστατος Ιώβ· «Εγώ έκλαψα για τον κάθε αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες
αδύνατο και στέναξα όταν είδα άνθρωπο μέσα σε ανά- έχουν ελαφρυντικά, η αδικία δεν έχει· μαζεύει οργή
γκες» (Ιώβ 30,25) και· «Αν γύρισα τα μάτια μου αλλού Θεού. Φοβερό! Αυτοί που αδικούν, βάζουν φωτιά
όταν είδα γυμνό και δεν τον έντυσα» (Ιώβ 31,19) και· στο κεφάλι τους. Από την μια μεριά βλέπεις να κά-
«Η πόρτα μου ήταν ανοιχτή στον καθένα που ερχό- νουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί
ταν» (Ιώβ 31,32). Επίσης και ο Τωβίας λέγει· «Έκανα τους άνθρωποι και να μη δίνουν σημασία. Πώς να
πολλές ελεημοσύνες. Και όταν έβλεπα πεθαμένους ριγμέ- κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες; Κά-
νους, τους μάζευα και τους έθαβα» (Τωβ. 1,17) . Ο προ- νουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στον
φήτης πάλι Ωσηέ λέγει· «Ας επιδιώξουμε να γνωρίσου- διάβολο, γι’ αυτό μετά περνούν δοκιμασίες, τους
με τον Κύριο, γιατί αγάπη θέλει και όχι θυσία, και επί- βρίσκουν αρρώστιες κ.λπ. και σου λένε: «Κάνε προ-
γνωση Θεού, και όχι ολοκαυτώματα» (Ωσηέ 6, 3,6). Και σευχή να γίνω καλά».
ο Μιχαίας· «Μήπως δεν σου έγινε γνωστό, άνθρωπέ Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από
μου, ότι το καλό ή το τι ζητεί ο Κύριος από σένα δεν αδικίες. Όταν λ.χ. μαζεύεται με αδικία η περιουσία,
είναι τίποτε άλλο, παρά να εκτελείς τις εντολές του και ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και
να αγαπάς την ευσπλαχνία;» (Μιχ. 6,8). Λέγει επίσης μετά τα δίνουν, όσα μάζεψαν, στους γιατρούς. Τί
και στη Σοφία· «Σώσε τους ανθρώπους που οδηγούνται λέει ο Ψαλμός; «Κρείσσον ολίγον τω δικαίω υπέρ
στην εκτέλεση, και μη λυπηθείς να εξαγοράσεις ανθρώ- πλούτον αμαρτωλών πολύν». (Ψαλμ 36,16).
πους που πρόκειται να φονευθούν» (Παρμ. 24,11). Και «Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα». Όσα μαζεύ-
ο Ιάκωβος· «Εάν αδελφός ή αδελφή είναι γυμνοί και ουν, φεύγουν· όλα εξανεμίζονται. Σπάνια, σε πολύ
στερούνται την καθημερινή τους τροφή, και πει κάποιος λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεωκο-
σ’ αυτούς, Πηγαίνετε στο καλό, βρείτε ζεστασιά και χορ- πίες κ.λπ. μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν
τάστε, και δεν τους δώσετε τα αναγκαία για το σώμα, καθαρό μισθό. Σ’ αυτήν την περίπτωση συνήθως
ποια η ωφέλεια;» (Ιακ. 2, 15-16). Συμβουλεύει επίσης γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά
και ο Παύλος· «Ντυθείτε λοιπόν, σαν εκλεκτοί του και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν άλειωτοι είναι
Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, ευσπλαχνία, αγαθότητα, και από αυτό, κάποια αδικία έχουν κάνει.
ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, και ανοχή ο
ένας προς τον άλλο» (Κολ. 3,13). Λέγει επίσης και για Από το βιβλίο «Λόγοι Γέροντος Παϊσίου»
τον εαυτό του· «Αλήθεια σας λέγω στο όνομα του Χρι- τόμος Α’
στού, δεν λέγω ψέματα, ότι υπάρχει λύπη μεγάλη και
Σελίδα 22 Ε Ν ∆ Ο Ν

Λόγοι Οσίου Πορφυρίου περί ασθενείας και Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής
παρακλήσεως. Χρυσοπηγής Χανίων

Το μυστικό στην ασθένεια είναι ν’ αγωνιστείς Αγίους και τον Θεό να γίνομε καλά, τόσο ζούμε την
ν’ αποκτήσεις την χάρη του Θεού. αρρώστια μας. Όσο ενδιαφερόμαστε να την διώξουμε,
τόσο την ζούμε. Γι αυτό δεν γίνεται τίποτα. Κι εμείς
έχουμε την εντύπωση ότι θα γίνει οπωσδήποτε ένα θαύ-
Πολλή ωφέλεια έχουμε απ’ τις ασθένειες, αρκεί να τις μα· κι όμως, στην πραγματικότητα δεν το πιστεύουμε
υπομένομε χωρίς γογγυσμό και να δοξάζομε τον Θεό, κι έτσι δεν γινόμαστε καλά.
ζητώντας το έλεος Του. Οι ασθένειές μας βγάζουν σε Προσευχές κάνομε, δεν παίρνομε φάρμακα· όμως δεν
καλό, όταν τις υπομένομε αγόγγυστα, παρακαλώντας ηρεμούμε και το θαύμα δεν γίνεται. Μα θα πεις: «Δεν
τον Θεό να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και δοξάζο- πήρα το φάρμακο, πως δεν πιστεύω;». Κι όμως, στο βά-
ντας το όνομά Του. θος υπάρχει μέσα μας αμφιβολία και φόβος και σκεπτό-
Όταν αρρωστήσομε, το θέμα δεν είναι να μην πάρομε μαστε: «Άραγε θα γίνει αυτό;». Εδώ ισχύει το Γραφικό:
φάρμακα ή να πάμε να προσευχηθούμε στον Άγιο «ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς
Νεκτάριο. Όταν είμαστε άρρωστοι, ξέρετε τι πρέπει συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἄρθητι
να κάνουμε; Να παρακαλάμε τον Θεό να συγχωρή- καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται». (Ματθ. 21,21)
σει τις αμαρτίες μας. Κι ο Θεός επειδή θα Τον πα- Όταν η πίστη είναι πραγματική, είτε παίρνεις φάρ-
ρακαλάμε πονεμένοι και ταπεινωμένοι, θα μας συγ- μακο είτε δεν παίρνεις, θα ενεργήσει. «Τίμα ἰατρὸν
χωρήσει τις αμαρτίες και θα μας κάνει καλά και πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε
στο σώμα. Αλλά προσέξτε! Να μην προσεύχεστε με Κύριος. Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα, καὶ ἀνὴρ φρόνι-
υστεροβουλία, να μη λέτε, «Θεέ μου, συγχώρεσε τις μος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς. Καὶ ἰατρῷ δὸς τόπον, καὶ γὰρ
αμαρτίες μου», και το μυαλό σας να είναι προσκολλη- αὐτὸν ἔκτισε Κύριος, καὶ μὴ ἀποστήτω σου, καὶ γὰρ
μένο στη σωματική σας ασθένεια. Μια τέτοια προσευ- αὐτοῦ χρεία.» (Σοφ. Σειρ. 38, 1·4·12)
χή δεν θα έχει αποτέλεσμα. Όταν προσεύχεστε, να Είναι όμως εγωισμός, πονηρή ενέργεια, να νομίζετε
ξεχνάτε την σωματική σας αρρώστια, να την απο- ότι ο Θεός θα κάνει, κατ’ εξαίρεσιν από τους πολ-
δέχεστε σαν κανόνα, σαν επιτίμιο, για την άφεση λούς, θαυματουργική επέμβαση σε σας και να αρνεί-
των αμαρτιών σας. Για τα παραπέρα μην ανησυχεί- σθε την ιατρική βοήθεια. Ο Θεός κάνει θαύματα και
τε· αφήστε τα στον Θεό και ο Θεός ξέρει την δου- τώρα, αλλά εσείς δεν πρέπει να το προσδοκάτε για
λειά Του. τον εαυτό σας. Άλλωστε και μέσω των γιατρών ο
Πρέπει να ξέρομε και το άλλο μυστικό· ν’ αγωνιστού- ίδιος ο Θεός ενεργεί.
με ν’ αποκτήσομε την χάρη του Θεού. Αυτό είναι το Όταν αρρωσταίνουμε, για να μην κάνομε λάθη, πρέπει
μυστικό. Τα άλλα θα μας τα διδάξει η χάρις, δηλαδή να ακολουθούμε και τις οδηγίες της ιατρικής και της
το πώς θα αφεθούμε στον Χριστό. Εμείς, δηλαδή, πε- λογικής. Πάνω απ’ όλα όμως, ν’ ακολουθούμε το θέλη-
ριφρονούμε την ασθένεια, δεν τη σκεπτόμαστε, σκε- μα του Θεού και να έχουμε εμπιστοσύνη στην αγάπη
πτόμαστε τον Χριστό απαλά, ανεπαίσθητα, ανιδιοτε- Του.
λώς, κι ο Θεός κάνει το θαύμα Του προς το συμφέρον
της ψυχής μας. Όπως λέμε στην Θεία Λειτουργία, Όλο το μυστικό είναι η πίστη· αδιάκριτη, απαλή, απλή
«πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα». και αφελής. «Εν απλότητι και αφελότητι καρδίας». (Σοφ.
Σολ.1,1) Δεν είναι θέμα επιβολής. Την «επιβολή» μπο-
Αλλά πρέπει να θέλομε να περιφρονήσομε την ασθέ- ρεί να την έχει ένας φακίρης. Να έχουμε πίστη ότι ο
νεια. Αν δεν θέλομε, είναι δύσκολο, δεν μπορούμε να Θεός μας υπεραγαπά και ότι θέλει να γίνουμε δικοί
πούμε, «την περιφρονώ». Κι έτσι ενώ νομίζουμε ότι Του. Γι’ αυτό επιτρέπει τις ασθένειες, μέχρι να παρα-
την περιφρονούμε κι ότι δεν της δίνουμε σημασία, δοθούμε μ’ εμπιστοσύνη σ’ Αυτόν.
εμείς της δίνουμε, την έχουμε στο μυαλό μας συνέχεια
και δεν μπορούμε να έχομε μέσα μας μια ήρεμη κατά- Να αγαπήσομε τον Χριστό και όλα θ’ αλλάξουν στη
σταση. Κι αυτό θα σας το αποδείξω. Λέμε : «Πιστεύω ζωή μας. Να μην Τον αγαπάμε, για να πάρουμε ανταπό-
ότι θα με θεραπεύσει ο Θεός. Δεν παίρνω φάρμακα. δομα, παραδείγματος χάριν, την υγεία. Αλλά να Τον
Έτσι θα το κάνω· θα μείνω όλη νύκτα άγρυπνος και θα αγαπάμε με λαχτάρα, από ευγνωμοσύνη, χωρίς να σκε-
Τον παρακαλέσω γι αυτό το θέμα. Θα μ’ ακούσει ο πτόμαστε τίποτα, μόνο τη θεία αγάπη. Ούτε να προσευ-
Θεός». Προσευχόμαστε όλη τη νύκτα, παρακαλούμε, χόμαστε με σκοπιμότητα και να λέμε στον Θεό : «Κάνε
δεόμαστε, ζητάμε, φωνάζουμε, εκβιάζομε τον Θεό κι τον τάδε καλά στην υγεία του, να έλθει κοντά Σου». Αυτό
όλους τους Αγίους να μας κάνουνε καλά. Εκβιάζομε δεν είναι σωστό, να υποδεικνύουμε τρόπους στον Θεό.
μέρα και νύκτα. Τρέχουμε από δω και από κει. Ε, δεν Πώς να πούμε στον Θεό: «Κάνε με καλά»; Σε Αυτόν
δείχνομε με όλα αυτά ότι δεν την έχουμε περιφρονή-
σει την αρρώστια; Όσο επιμένομε και εκβιάζομε τους
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 23

που τα πάντα γνωρίζει τι να γνωστοποιήσομε; Εμείς ματικός μας οργανισμός, με αποτέλεσμα τη φυσιο-
θα προσευχηθούμε, αλλά ο Θεός μπορεί να μη θέλει να λογική λειτουργία όλων των οργάνων και των αδέ-
μας ακούσει. νων. Όλα επηρεάζονται. Γινόμαστε καλά, παύομε
να υποφέρομε. Και καρκίνο να έχουμε, αν τα’ αφή-
Να μην παρακαλάτε τον Θεό να σας κάνει καλά. Ε-
σουμε στον Θεό και γαληνέψει η ψυχή μας, μπορεί
κείνος ξέρει τι είναι το καλό σας. Και θα ενεργήσει
η θεία χάρις με τη γαλήνη αυτή να ενεργήσει να
με την άπειρη αγάπη Του, που έχει για τον άνθρωπο.
φύγει και ο καρκίνος και όλα.
Είναι πολύ άσχημο να παρακαλούμε τον Θεό για ανά-
γκες μας. Θα πείτε, τον Πατέρα μας δεν θα τον παρα- Κι αν θέλετε να μάθετε, και το έλκος στομάχου από τη
καλέσουμε; Βέβαια, αν αρρωστήσομε, άμα χάσομε νεύρωση δημιουργείται. Το συμπαθητικό σύστημα,
κάτι, τον Θεό θα παρακαλέσομε να το βρούμε. Δεν ενώ πιέζεται, σφίγγεται και παθαίνει, και έτσι δημι-
είναι κακό… Διότι δεν Τον παρακαλούμε, επειδή νιώ- ουργείται το έλκος. Μια, δυό, τρείς, σφίξιμο, σφίξιμο,
θουμε ότι είμαστε μακριά Του και δεν Τον έχουμε αγα- σφίξιμο, στενοχώρια, στενοχώρια, στενοχώρια, άγχος,
πήσει όπως πρέπει. Δεν ανοίγουμε τα χέρια μας να άγχος, άγχος, πώπ! έλκος. Έλκος ή καρκίνος, εξαρτά-
πούμε: «θεέ μου, Σε αγαπώ, Σε λαχταράει η ψυχή μου, ται. Όταν στην ψυχή μας υπάρχουν μπερδέματα,
μα δεν μπορώ να Σε αγαπήσω όπως Εσύ θέλεις..». Αν επιδρούν στο σώμα και η υγεία δεν πηγαίνει καλά.
είναι να Τον παρακαλέσομε έτσι, να Τον παρακαλέσο- Εγώ αν αντέχω τόσες αρρώστιες που έχω, είναι που
με! Όμως πάνω στην δυσκολία Τον εκβιάζουμε, δεν δούλεψα, που έτρεχα, και ακόμη συντηρούμαι, με
Τον παρακαλούμε. Λέμε: «Δώσε, Θεέ μου, γιατί πονώ». την χάρη του Θεού.
Κοιτάξτε το μυστήριο. Ο Θεός δεν το ξέρει ότι εγώ Το τέλειο είναι να μην προσευχόμαστε για την υγεία
είμαι δούλος Του; Δεν το ξέρει ότι πονάω; Είναι ανά- μας. Να μην ευχόμαστε να γίνουμε καλά, αλλά να
γκη τώρα να Τον παρακαλέσω; Δεν έχω τόσα άλλα που γίνουμε καλοί. Κι εγώ για τον εαυτό μου αυτό εύχο-
επείγουν για την ψυχή μου; Ο σκοπός είναι να με βοη- μαι, σας λέω. Ακούσατε; Όχι καλοί, δηλαδή ενάρετοι,
θήσει να Τον αγαπήσει, να Τον λαχταρήσει η ψυχή «να γίνουμε αυτό, αυτό, αυτό...», αλλά ν’ αποκτήσομε
μου. Να μου δείξει το δρόμο τον άγιο, πως πρέπει ν’ θείο ζήλο· ν’ αφηνόμαστε με εμπιστοσύνη στην αγάπη
ανοίγει η ψυχή μου και να μιλάει μαζί Του. Είναι πολ- Του· να προσευχόμαστε μάλλον για την ψυχή μας.
λά μυστήρια… Για τον πλησίον, βέβαια! Πρέπει να Και την ψυχή μας θα την εννοούμε ενσωματωμένη
αγρυπνήσετε, να κοπιάσετε, να παρακαλέσετε! Για τον μέσα στην Εκκλησία, που κεφαλή της είναι ο Χριστός,
εαυτό σας όμως… μαζί με όλους τους συνανθρώπους μας και μαζί με
όλους τους εν Χριστώ αδελφούς.
Ένας άνθρωπος με ρώτησε πριν από καιρό:
Κι εγώ ανοίγω τα χέρια και προσεύχομαι για όλους.
-Πότε θα γίνω καλά;
Μπροστά στο Άγιον Ποτήριον, όταν κοινωνώ, ανοίγω
-Α! του λέω. Άμα λέεις, «πότε θα γίνω καλά;», ποτέ την ψυχή μου να δεχθεί τον Κύριο και γέρνω το κεφά-
δεν θα γίνεις καλά. Δεν είναι σωστό να παρακαλείς τον λι μου και εύχομαι για σας, για τον άλλο, για τον άλλο,
Θεό για τέτοια πράγματα. Παρακαλείς με αγωνία τον για όλη την Εκκλησία. Αυτό να κάνετε κι εσείς. Κα-
Θεό να σου πάρει την ασθένεια, αλλ’ αυτή τότε σε α- ταλάβατε; Να μην προσεύχεσθε για την υγεία σας.
γκαλιάζει και σε σφίγγει πιο πολύ. Δεν πρέπει να παρα- Να μη λέτε: «Κύριε, κάνε με καλά». Όχι! Αλλά,
καλούμε γι’ αυτό. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με», με ανιδιοτέλεια,
Φοβήθηκε και είπε: με αγάπη, χωρίς να περιμένετε τίποτα. «Κύριε, ότι
θέλει η αγάπη Σου...»· μόνον έτσι θα εργασθείτε από
-Να μην κάνω προσευχή!; δω και πέρα, αγαπώντας τον Χριστό και τους αδελ-
-Αλίμονο! του λέω. Να κάνεις, και πολύ προσευχή μά- φούς μας.
λιστα, αλλά για να συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες σου Αγαπήστε τον Χριστό! Γίνετε Άγιοι! Ριχθείτε μόνο
και να σου δώσει τη δύναμη να Τον αγαπήσεις και να στη φιλία με τον Χριστό, μόνο στην αγάπη Του, μόνο
Του δοθείς. Διότι όσο παρακαλείς να φύγει η ασθένεια, στο θείο έρωτα.
τόσο αυτή κολλάει πάνω σου, σε αγκαλιάζει, σε σφίγ-
γει και δεν χωρίζεται από κοντά σου. Αν βέβαια σαν Μήπως και για μένα, που νοιώθω αυτό το ζήλο, αυτή
άνθρωπος, αισθανθείς εσωτερική δυσκολία και αδυνα- τη λατρεία, δεν συμβαίνει αυτό, το να μη υποκύπτω
μία, τότε ας παρακαλέσεις ταπεινά τον Κύριο να σου στην αρρώστια, ούτε στον καρκίνο, αν και αισθάνομαι
αφαιρέσει την ασθένεια. το σώμα μου να είναι σάπιο; Μπορεί σε μισή ώρα να
φύγω, δεν το ξέρω, ούτε το σκέπτομαι. Μόνο φροντί-
Ν’ αφηνόμαστε με εμπιστοσύνη στην αγάπη του ζω - όχι ότι το έχω κατορθώσει - να είμαι κοντά στον
Θεού. Χριστό, να σκέπτομαι πάντα το αγαθό.
Δεν πρέπει να μιλάω, αλλά η αγάπη μου για σας και
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
Όταν παραδοθούμε στον Χριστό, ειρηνεύει ο πνευ-
Σελίδα 24 Ε Ν ∆ Ο Ν

(Συνέχεια από τη προηγούμενη σελίδα ) Πατήρ Νικηφόρος, πνευματικός αγωνιστής και


οδηγός.
για όλο τον κόσμο δεν μ’ αφήνει να σιωπήσω. Μιλώ- (Μαρτυρία Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Γιαννακο-
ντας, οι πνεύμονες μου μένουν χωρίς οξυγόνο και εί-
πούλου)
ναι μεγάλο κακό, γιατί παθαίνει η καρδιά. Έπαθα κάτι
πολύ χειρότερο από έμφραγμα. Όμως ζω. Δεν είναι
αυτό του Θεού επέμβαση; Ναι, και εγώ κάνω υπακοή
Εγνώρισα τον π. Νικηφόρο το έτος 1961 στο Νοσοκο-
στο θέλημα του Θεού, στην αρρώστια. Υπομένω α-
μείο Λοιμωδών Νόσων, το τότε Λεπροκομείο. Πηγαίνα-
γόγγυστα και… με αγανάκτηση για τον εαυτό μου,
με, μια συντροφιά νέων τότε, με τον τότε διάκονο και
διότι «οὐδεὶς καθαρὸς ἀπὸ ῥύπου». (Ιώβ 14,4) Είμαι
μετέπειτα Μητροπολίτη Χαλκίδος Νικόλαο Σελέντη.
άσχημα νοσεί και το πνεύμα μου.
Αυτός μας παρακινούσε να δώσουμε λίγη χαρά στους
Λέω σ’ έναν ερημίτη που επικοινωνώ: κοινωνικά απομονωμένους ασθενείς αδελφούς μας, να
τους αγκαλιάσουμε, να φάμε μαζί τους από το ίδιο πιάτο
- Προσευχήσου για μένα. Εγώ σ’ αγαπάω! Αγάπησέ
τους, να κοινωνήσουμε μετά από αυτούς.
με κι εσύ και λυπήσου με και προσευχήσου για μένα,
ο Θεός να μ’ ελεήσει. Ένας από αυτούς ήταν και ο π. Νικηφόρος. Έφερε πασι-
φανή τα σημάδια της νόσου. Τυφλός, ακρωτηριασμέ-
- Έ, εσύ, μου λέει, να προσεύχεσαι.
νος, καταβεβλημένος σωματικά. Αμέσως όμως διέ-
- Εγώ, του λέω, αρχίζω να υστερώ τώρα σε όλα αυτά κρινες, μέσα από το ασθενικό εκείνο σώμα να βγαίνει
που έκανα τόσα χρόνια. Πως το λέει ένα τροπάριο; μια δύναμη πνευματική, ένας ένθεος ζήλος, μια απέ-
«Ὁ νους τετραυμάτισται, ραντη αγάπη και μια ειρήνη, που σε διαπότιζε ολό-
κληρον.
τὸ σῶμα μεμαλάκισται,
Εκείνο, που ιδιαιτέρως θυμάμαι ακόμα, ήταν η πάλη του
νοσεῖ τὸ πνεῦμα· ὁ λόγος ἠσθένησεν, με τους δαίμονας. Δεχόταν πολλές επιθέσεις και ορισμέ-
ὁ βίος νενέκρωται, τὸ τέλος ἐπὶ θύραις, νες φορές οι συμπλοκές έφθαναν και σε σωματική πάλη.
Και όταν «τη δυνάμει του Σταυρού» τους υπέτασσε, εν
διὸ μοὶ τάλαινα ψυχή, τὶ ποιήσεις τω ονόματι του Ιησού τους εμάστιζε και τους εξανάγκα-
ὅταν ἔλθη, ὁ Κριτὴς ἀνερευνῆσαι τὰ σὰ;» (Μ. Κανών ζε να ομολογούν τις δαιμονικές τους δραστηριότητες.
θ’ ωδή) Έλεγε σ’ αυτούς: «Πες μου κασσίδη, που ήσουν απόψε;».
Και, όταν το δαιμόνιο ομολογούσε τις ήττες του, ο πα-
Για μένα ισχύει αυτό το τροπάριο, σ’ αυτό βλέπω τον τήρ Νικηφόρος χαιρόταν και δόξαζε τον Θεό. Και, όταν
εαυτό μου. Σκέπτομαι ότι, αν δεν έκανα εκείνο και κάποιος Χριστιανός, έπεφτε στις παγίδες του, λυπόταν
εκείνο, δεν θα πονούσα τώρα, θα ήμουν πιο κοντά και προσευχόταν.
στον Χριστό. Το λέω για τον εαυτό μου που είμαι α-
περίσκεπτος… Το μικρό νοσοκομειακό δωμάτιο του ήταν για μας τόπος
πνευματικής βοηθείας και αγαλλιάσεως. Είχαμε εμπρός
Αν θέλετε να έχετε υγεία και να ζήσετε πολλά χρόναι, μας έναν αγωνιστή του «καλού αγώνος» και παίρναμε
ακούστε τι λέγει ο σοφός Σολομών: «ἀρχὴ σοφίας δύναμη. Η παρρησία του στον θρόνο του Θεού, με τις
φόβος κυρίου καὶ βουλὴ ἁγίων σύνεσις τὸ γὰρ γνῶναι πυρφόρες προσευχές του, μας χάριζε τη δρόσο του
νόμον διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ Πνεύματος, μας συμπαρέσυρε σε πνευματική ανάταση,
πολὺν ζήσεις χρόνον καὶ προστεθήσεταί σοι ἔτη σε θείο ζήλο, έστω και αν για τον γράφοντα ο ζήλος μα-
ζωῆς» (Παροιμ. 9, 10-11). (Αρχή και θεμέλιον της ραινόταν εύκολα.
αληθινής σοφίας είναι η ευλάβεια και ο φόβος του
Κυρίου. Πόθος δε και θέλησις των αγίων είναι η κατά Με πολλή απλότητα, χωρίς πολλές διδασκαλίες, ήταν
Θεόν σύνεσις. Η δε κατανόησις του θείου νόμου είναι πνευματικός οδηγός, γιατί ήταν ο ίδιος με τη ζωή του
δείγμα καλοπροαίρετου και φωτισμένης διανοίας. Με μια πηγαία διδασκαλία. Έδειχνε σε όλους, πολλές φορές
αυτόν τον τρόπον, με την ευλάβειαν και υπακοήν σου και με την σιωπή του, τον λαλούντα μέσα του Θεόν -
προς τον Θεόν, θα ζήσης πολύν χρόνον και θα προ- «οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ
στεθούν εις σε εκ μέρους του Θεού πολλά χρόνια πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν» (Ματθ. 10,20).
ζωής). Ας έχουμε την ευχή του, και ας πρεσβεύει για να εύρω-
Να το μυστικό: ν’ αποκτήσομε αυτή τη σοφία, αυτή μεν έλεος εν ημέρα κρίσεως.
τη γνώση, και τότε όλα θα λειτουργούν καλά, τα πά-
ντα θα τακτοποιούνται και θα ζούμε με υγεία και χα-
ρά. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός
και θαυματουργός» (4η Ιανουαρίου)
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 25

Η αρρώστια είναι καρπός της αμαρτίας ή είναι Από το βιβλίο «Ο γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν»
μια δοκιμασία του Θεού; των εκδόσεων «Άθως»

Η αρρώστια, όπως κάθε είδους πόνος, είναι κατά πρώ- Παρά ταύτα, είναι βέβαιο ότι δεν αρρωσταίνουν μόνον
το λόγο μια πραγματικότητα ανεπιθύμητη, για τον λόγο οι αμαρτωλοί, αλλά και οι ενάρετοι, και σ, αυτή την
ότι η αρρώστια δεν ταιριάζει με την φύση, είναι κάτι περίπτωση η αμαρτία δεν προηγείται της αρρώστιας.
που προστίθεται, μια απόκλιση απ’ αυτό που εμείς θε- Πάνω σ’ αυτή τη βάση μπορούμε ν’ αναλογιστούμε τα
ωρούμε φυσιολογικό. Είναι μια ανεπιθύμητη πραγματι- βάσανα που υπέφερε ο Ιώβ. Επίσης άριστα μπορούμε ν’
κότητα, με την έννοια ότι κανένας δεν επιδιώκει ν’ αρ- αναλογιστούμε τις ταλαιπωρίες του Αποστόλου Παύ-
ρωστήσει και όλοι όσοι είναι άρρωστοι ή αρρωσταί- λου, τις αρρώστιές που υπέμενε και τις οποίες έπρεπε
νουν επιθυμούν να γιατρευτούν, γιατί φυσιολογικό θε- ίσως να υπομείνει, ώστε να καταδειχθεί η σταθερότητα
ωρείται η υγεία. στην πίστη και τη σχέση του με το Θεό, ώστε να γίνει
ένα παράδειγμα καρτερίας, υπομονής πάνω στις ασθέ-
Είναι πάλι ένα πρόβλημα, με την έννοια ότι δεν έχουμε
νειες. Είναι ενδιαφέρον ότι οι παλιοί, μη γνωρίζοντας τη
μία ικανοποιητική απάντηση για το τι είναι γενικά η
μικροβιακή αιτιολόγηση των ασθενειών, δε θεωρούσαν
ταλαιπωρία, ο πόνος, και επομένως δεν έχουμε μια α-
τις ασθένειες με τον πιο πάνω τρόπο, όπως, αντίθετα,
πάντηση ικανοποιητική σχετικά με την αρρώστια ως
κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει ότι με-
εκδήλωση της ταλαιπωρίας. Γενικά δε γνωρίζουμε ούτε
ρικές αρρώστιες οφείλονται σε παθογόνα μικρόβια. Οι
τις αιτίες της αρρώστιας ούτε το νόημα που έχει η αρ-
παλιοί ήξεραν απλά ότι ο ευλογημένος από τον Θεό
ρώστια ως ταλαιπωρία. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο σκο-
άνθρωπος δεν μπαίνει στη δοκιμασία της ασθένειας ή,
πός της αρρώστιας, αλλά σχετιζόμαστε με διάφορους
αν του συμβεί κάτι τέτοιο, είναι κατά παραχώρηση
τρόπους μ’ αυτό το πρόβλημα και φυσικά πάντοτε με
Θεού, για κάποιο πνευματικό λόγο. Αλλά βέβαια στις
την επιθυμία να το επιλύσουμε.
πιο πολλές περιπτώσεις η αρρώστια θεωρείται ως απο-
Σύμφωνα με την αντίληψη της Παλαιάς Διαθήκης, τις τέλεσμα της αμαρτίας. Αυτό το κατανοούμε καλύτερα
πιο πολλές φορές η αρρώστια κατανοείται ως μια τιμω- από το γεγονός ότι η αρρώστια ήλθε στον κόσμο μετά
ρία για την αμαρτία. Δηλαδή αιτία της είναι η αμαρτία. την υγεία, μετά από την περίοδο που ο άνθρωπος είχε
Έτσι σκέφτηκαν για την αρρώστια, ως συνέπεια δηλα- πλήρη υγεία και ήλθε ως ένα είδος τιμωρίας για την
δή της αμαρτίας, αυτοί που επισκέφτηκαν τον δίκαιο πτώση του. Επομένως η αρρώστια έρχεται μετά την
Ιώβ, που έφτασε να υποφέρει πολύ, μεταξύ των άλλων πτώση στην αμαρτία.
και να αρρωστήσει. Έτσι, στο βιβλίο του Ιώβ υπάρχει
μια συζήτηση μεταξύ του Ιώβ και των φίλων του πάνω
στη βάση ότι η αρρώστια κληρονομείται από την αμαρ- ...Προ καιρού, με πλησίασε κάποια νεαρή κοπέλα
τία. Στο Δευτερονόμιο έχουμε διά στόματος του Μωϋ- που το καντηλάκι της ζωής της φαίνεται να τρε-
σή δηλώσεις του Θεού ότι οι ευλογημένοι από το Θεό μοσβήνει. Μέσα στον αβάσταχτο πόνο της διέ-
δε θα κληθούν να υπομένουν αρρώστιες. Ενώ οι κατα- κρινα την ελπίδα. Μέσα από τα δακρυσμένα μά-
ραμένοι του Θεού, εξ αιτίας των αμαρτιών τους, θα τια της αντίκρισα τη χαρά, τη δύναμη και τη σο-
κληθούν να υπομείνουν διάφορες αρρώστιες. φία.
Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει επίσης συσχετισμός αρ- -Θέλω να ζήσω, μου είπε. Αλλά δεν ήλθα για να
ρώστιας και αμαρτίας. Όπως, για παράδειγμα, στην
μου το επιβεβαιώσετε. Ήλθα για να με βοηθήσε-
περίπτωση του παραλυτικού της Καπερναούμ διαπι-
τε να φύγω έτοιμη από αυτόν τον κόσμο.
στώνουμε ότι τα πρώτα λόγια που του είπε ο Κύριος
ημών Ιησούς Χριστός μπροστά στους τέσσερις ανθρώ- -Εγώ είμαι παπάς της ζωής και όχι του θανάτου,
πους που τον μετέφεραν ήταν: «Θάρσει, τέκνον· της απαντώ. Γι’ αυτό και θέλω να ζήσεις. Επίτρε-
ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι» (Ματθ. 9,2), και στη συνέ- ψέ μου, όμως, να σε ρωτήσω κάτι: μέσα στη δο-
χεια ο Κύριος του χάρισε τη θεραπεία. Αλλά βέβαια τη κιμασία σου, ρωτάς ποτέ «γιατί σε μένα, Θεέ
θεραπεία στην ευαγγελική περικοπή έρχεται ως επακό- μου;»
λουθο του γεγονότος της συγχωρήσεως των αμαρτημά-
των. Αυτά συνέβησαν στην περίπτωση του παραλυτι- -Δεν σας καταλαβαίνω, πάτερ, μου λέει. Εγώ ρω-
κού της Καπερναούμ. Όμως σε σχέση με τον παραλυτι- τώ «γιατί όχι σε μένα, Θεέ μου; Και περιμένω,
κό της Βηθεσδά, βλέπουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέ- όχι τον θάνατο μου: προσδοκώ τον φωτισμό
λιο ότι τον άνθρωπο που θεράπευσε ο Κύριος, όταν τον μου»!
συνάντησε στο Ναό των Ιεροσολύμων, του είπε:
Από το βιβλίο «Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός»
«μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται» (Ιωαν.
5,14). Επομένως, και εδώ υπάρχει μια σχέση μεταξύ
του Μητροπολίτου Μεσογαίας
της αμαρτίας και της αρρώστιας. και Λαυρεωτικής Νικολάου
Σελίδα 26 Ε Ν ∆ Ο Ν

Λόγοι Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Από το βιβλίο «Ο ανθρώπινος πόνος», έκδοση
της Συνοδίας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου
Προηγούνται οι αμαρτίες της σωματικής ασθένειας Νέα Σκήτη Αγίου Όρους
Δίνονται τα νοσήματα, για να γίνουμε και ευσεβέστε-
Πολλές φορές οι αμαρτίες προηγήθηκαν της σωμα- ροι
τικής ασθένειας, όπως στην περίπτωση του Κάιν,
διότι, επειδή δεν έκανε καλή χρήση της δυνάμεως
του, πολύ σωστά έγινε παράλυτος (Γεν. 4,1) Θα ρωτήσεις· όλα τα νοσήματα προέρχονται από
Το ίδιο συνέβη και με εκείνον που καθόταν κοντά αμαρτίες; Όχι όλα, αλλά τα περισσότερα. Διότι η
στην κολυμβήθρα· διότι, επειδή αιτία της παραλυσίας γαστριμαργία, η μέθη και η αργία προξενούν αυτά τα
του ήταν τα αμαρτήματά του, λέει ο Χριστός: πάθη. Πρέπει λοιπόν σε κάθε περίπτωση να παρατη-
«Πρόσεχε, απέκτησες την υγεία σου, μην αμαρτάνεις ρούμε μόνο ένα, ώστε να υποφέρουμε κάθε δυσκολία
λοιπόν στο εξής» (Ιω. 5,14). Και ο Παύλος πάλι λέει: με ευχαρίστηση. Και εξ αιτίας αμαρτημάτων γίνονται
«Γι’ αυτό ανάμεσα σας υπάρχουνε πολλοί ασθε- πάθη, διότι βλέπουμε στα βιβλία των Βασιλειών, ότι
νείς» (Α’ Κορ. 113,30)· επειδή αμάρταναν παίρνοντας κάποιος έπαθε ποδάγρα από αυτά (Γ’ Βασιλ. 15,23).
μέρος στην κοινωνία του μυστηρίου της θείας ευχαρι- Γίνονται, όμως, και για να γίνουμε ευσεβέστεροι, όπως
στίας χωρίς καθαρή συνείδηση. Και εκείνον πάλι που λέει ο Θεός στον Ιώβ: «Μη νομίσεις, ότι έχω ενεργήσει
είχε διαπράξει την πορνεία, τον παραδίδει προς κατα- με αυτόν τον τρόπο για σένα, για τίποτε άλλο, παρά για
στροφή του σώματός του και ζητεί αυτήν την τιμωρία να δείξεις την αρετή σου» (Ιώβ 40,3)
για τα αμαρτήματά του (Α’ Κορ. 5,1). (Εις το κατά Ιωάννην ΛΗ’, ΕΠΕ 13,378-380.59,212)
Βέβαια αυτό το επιτίμιο δεν επιβάλλεται σε όλες Ο ιατρός και ο Θεός. Είδη τιμωρίας
τις περιπτώσεις εξ αιτίας των αμαρτημάτων, αλλά
υπάρχουν και περιπτώσεις που γίνεται αυτό το
πράγμα και αφορμή στεφάνων, όπως στην περί- Ο ιατρός δεν είναι άξιος θαυμασμού τότε μόνον όταν
πτωση του Λαζάρου (Λουκ. 16,19 κ.ε.) και του Ιώβ. οδηγεί τον ασθενή σε κήπους και λιβάδια, ούτε όταν
Και δεν συνέβαιναν μόνο ασθένειες εξ αιτίας των α- τον φέρνει σε λουτρά και κολυμβήθρες, ούτε όταν πα-
μαρτημάτων, αλλά και πολλές σωματικές κακώσεις ραθέτει πλούσια τράπεζα, αλλά είναι και τότε αξιοθαύ-
όπως η λέπρα του Οζία συνέβηκε εξ αιτίας της αναί- μαστος όταν τον προστάζει να μείνει νηστικός και να
σχυντης γνώμης του (Β’ Παραλ. 26,16), όπως το χέρι υποφέρει από την πείνα και να βασανίζεται από την δί-
του βασιλιά Ιεροβοάμ ξηράθηκε εξ αιτίας της παρα- ψα, όταν τον καθηλώνει στην κλίνη και μετατρέπει, κα-
φροσύνης του και της αλαζονείας του (Γ’ Βασιλ. τά κάποιον τρόπο, την οικία του σε φυλακή και τον α-
13,1). Και του Ζαχαρία ακόμη η γλώσσα δεν δέθηκε ποστερεί και από αυτό το φώς και όταν συσκοτίζει από
για καμιά άλλη αιτία, παρά εξ αιτίας της αμαρτίας της παντού το δωμάτιο με διάφορα παραπετάσματα και
ψυχής του (Λουκ. 1,8). Επειδή λοιπόν και στους Ιου- όταν κάνει χειρουργική επέμβαση, και όταν καυτηριάζει
δαίους η σωματική δύναμη και η ευρωστία καθώς και και όταν του προσφέρει πικρά φάρμακα.
η καύχηση γι αυτά τα πλεονεκτήματα γίνονταν αφορ-
Πως λοιπόν δεν είναι παράλογο εκείνον, που προκα-
μή αλαζονείας, απέκοψε την ρίζα της αλαζονείας,
λεί τόσα κακά να τον ονομάζουμε ιατρό, ενώ τον
νουθετώντας τους και κάνοντας τους καλύτερους και
Θεό, αν καμιά φορά προκαλέσει ένα από αυτά, όπως
δίνοντάς τους περισσότερα από εκείνα που τους αφαι-
επιδημία ή θάνατο να τον βλασφημούμε και να αρ-
ρούσε. Διότι ποια βλάβη υπάρχει από το ν’ ασθενεί
νούμαστε την πρόνοια του για το σύμπαν; Και όμως
το σώμα, όταν εξ αιτίας αυτής της ασθένειας α-
μόνον αυτός είναι ο αληθινός ιατρός, ιατρός των ψυ-
σκείται προς το καλύτερο η ψυχή.
χών και των σωμάτων.
(Εις τον Ησαΐα κεφ. Γ’, ΕΠΕ 8,300-302. PG 56,40)
Γι αυτό πολλές φορές παραλαμβάνει τον άνθρωπο, όταν
Οι περισσότερες ασθένειες προέρχονται από την σκιρτά από ευημερία και προκαλεί πυρετό αμαρτημά-
αμαρτία των, με την ένδεια και την πείνα και με τον θάνατο και
με τις άλλες συμφορές και με άλλα φάρμακα, που αυτός
γνωρίζει, τον θεραπεύει από τα νοσήματα. Αλλά μόνο
Τα περισσότερα από τα σωματικά νοσήματα οι φτωχοί αισθάνονται την πείνα, θα πει κανείς. Όμως ο
προέρχονται από ψυχικά νοσήματα. Διότι, εάν το Θεός δεν τιμωρεί μόνο με την πείνα, αλλά και με
σπουδαιότερο νόσημα, αυτός ο θάνατος, δηλαδή, έχει άλλα αναρίθμητα μέσα· τον πτωχό πολλές φορές τον
την ρίζα και την αιτία του στην αμαρτία, πολύ περισ- σωφρόνισε με πείνα, τον πλούσιο και εύπορο με τους
σότερο τα περισσότερα από τα νοσήματα. Εκτός από κινδύνους, με τα νοσήματα, με πρόωρους θανάτους·
αυτά στην αμαρτία οφείλεται και το ότι υποφέρουμε. διότι είναι επινοητικός και έχει ποικίλα φάρμακα για
(Εις το κατά Ματθαίον ΚΖ’, ΕΠΕ 10,222. PG 57,345)
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 27

την σωτηρία μας. Το ίδιο κάνουν και οι δικαστές· δεν άλλοι. Γι’ αυτό και οι τρόποι των δοκιμασιών είναι ποι-
τιμούν μόνο, ούτε στεφανώνουν αυτούς που κατοι- κίλοι και διάφοροι, και άλλος υποφέρει από μακροχρό-
κούν στις πόλεις, ούτε δίνουν μόνο δώρα, αλλά και νια ασθένεια, άλλος από πολύ φοβερή πείνα, άλλος βιά-
τιμωρούν πολλές φορές. Γι αυτό ακονίζεται γι’ αυτούς ζεται και αδικείται και άλλος με το ότι βλέπει συνεχείς
και ξίφος και βάραθρα έχουν ετοιμασθεί και τροχός, και αλλεπάλληλους θανάτους και των παιδιών του και
και πάσσαλοι και δήμιοι και αναρίθμητα είδη τιμωρί- των συγγενών του. Και αυτός δοκιμάζεται επειδή περι-
ας. Αυτό που είναι στην περίπτωση των δικαστών ο φρονείται από όλους και δεν απολαμβάνει καμμία τιμή,
δήμιος, αυτό στην περίπτωση του Θεού είναι ο λιμός ενώ άλλος επειδή συκοφαντείται για πράγματα, που
που ως άλλος δήμιος μας σωφρονίζει και μας απομα- ούτε τα φαντάζεται, και υποφέρει έτσι το βάρος της συ-
κρύνει από την κακία. Το ίδιο μπορούμε να δούμε, ότι κοφαντίας, και άλλος πάλι με άλλο τρόπο· διότι δεν
συμβαίνει και στους γεωργούς. Διότι δεν περιποιού- μπορούμε τώρα να τα απαριθμήσουμε όλα με ακρίβεια.
νται μόνο την ρίζα της αμπέλου, ούτε την περιφράτ-
(Εις Σταγείριον Α’ ΕΠΕ 29,76-78.PG 62,658-659)
τουν μόνο, αλλά και την περικόβουν και κόβουν πολ-
λά από τα βλαστάρια· γι’ αυτό δεν έχουν μόνο αξίνη,
αλλά και δρέπανα κατάλληλα για να κόβουν. Και Ο Θεός επειδή μας αγαπά πολύ, γι’ αυτό μας αφήνει
όμως δεν κατηγορούμε ούτε αυτούς· αλλά τότε περισ-
στις θλίψεις
σότερο τους θαυμάζουμε, όταν τους βλέπουμε να κό-
βουν και να πετούν πολλά άχρηστα, ώστε με την απο-
μάκρυνση των περιττών να εξασφαλισθεί η σωτηρία Όταν πέσεις σε κάποια απροσδόκητη συμφορά, μη χά-
των άλλων. Πως λοιπόν δεν είναι παράλογο τον πα- σης το θάρρος σου, αλλά αμέσως ανύψωσε την σκέψη
τέρα και τον ιατρό και τον δικαστή και τον γεωργό σου και τρέξε προς το ακύμαντο λιμάνι και τον απόρθη-
να τους επιδοκιμάζουμε και ούτε εκείνον (τον πατέ- το πύργο, την βοήθεια του Θεού. Διότι γι’ αυτό σε
ρα) όταν απομακρύνει τον γυιό του από την οικία, άφησε να πέσεις στην συμφορά, για να καλέσεις αυτόν.
ούτε τον ιατρό, όταν βασανίζει τον ασθενή, ούτε τον Αλλά οι πολλοί, όταν πέσουν σε συμφορά, αποβάλλουν
δικαστή, όταν τιμωρεί, ούτε τον γεωργό, όταν κλα- τότε και την ευλάβεια που υπάρχει, ενώ πρέπει να κά-
δεύει, να επικρίνουμε και να κατηγορούμε, ενώ τον νουν το αντίθετο. Επειδή, δηλαδή, μας αγαπά πάρα πο-
Θεό, αν θελήσει καμιά φορά, που είμαστε με βαρύ λύ, γι’ αυτό μας αφήνει να θλιβόμαστε, ώστε η σύνδεση
κεφάλι εξ αιτίας της οινοποσίας να μας κάνει να μας μαζί του να γίνεται πιο τέλεια. Διότι και οι μητέρες
συνέλθουμε από την πολλή μέθη, να τον επικρίνου- τα ανυπάκουα παιδιά, φοβερίζοντάς τα με διάφορα προ-
με και να βάλλουμε εναντίον του, με αναρίθμητες σωπεία, τα αναγκάζουν να καταφεύγουν στην αγκαλιά
κατηγορίες; Πόσο μεγάλο γνώρισμα ανοησίας είναι, τους, όχι επειδή θέλουν να τα στενοχωρήσουν, αλλά
το να μη δίνουμε στον Κύριο ίση δικαιολογία προς επινοούν τρόπους για να τα κρατούν κοντά τους· έτσι
εκείνη, που αναγνωρίζουμε στους συνδούλους μας; και ο Θεός θέλοντας πάντοτε να μας έχει ενωμένους
(Προς τους λέγοντας ότι οι δαίμονες διοικούσιν…, μαζί του, σαν κάποιος ακριβώς σφοδρός εραστής, μάλ-
ΕΠΕ 31,46-54. PG 49,249-252) λον δε επειδή είναι ορμητικότερος από οποιονδήποτε
εραστή, σε αφήνει να περιέλθεις σε τέτοιες ανάγκες,
Διάφοροι οι τρόποι της δοκιμασίας ώστε να ασχολείσαι συνέχεια με την προσευχή και συ-
νέχεια να τον επικαλείσαι, και, αφήνοντας τα άλλα να
φροντίζεις για τα του Θεού.
Λες όμως ότι έχεις πάθει πάρα πολλά φοβερά πράγμα-
τα, περισσότερο από ότι πρέπει. Αλλά ούτε και οι γυ- (Εις τον ΡΙΔ’ Ψαλμόν, ΕΠΕ 6,522.PG 55,316)
μναστές γυμνάζουν όλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά ε-
κείνους, που έχουν μικρή ικανότητα, τους βάζουν αδύ-
νατους αντιπάλους, ενώ στους γενναίους δίνουν γεν- Πολλοί από τις θλίψεις γίνονται σπουδαιότεροι
ναίους ανταγωνιστές. Διότι εκείνος που αντιμετωπίζει
αντίπαλο που είναι κατώτερος της δικής του δυνάμεως
και αν ακόμη συμπλέκεται όλη την διάρκεια της ημέ- Πολλοί που ταπεινώνονται από τις συμφορές, γίνονται
ρας με αυτόν, παραμένει αγύμναστος. σπουδαιότεροι, ενώ όταν απολαμβάνουν τα αγαθά, γίνο-
νται περισσότερο ράθυμοι και νωθροί, πράγμα που το
Θα πει όμως κάποιος· Γιατί ο Θεός δεν έδωσε τους λέει σε άλλη περίπτωση για τους Ιουδαίους: «Όταν τους
ίδιους μόχθους σε εκείνους που διάλεξαν τον ίδιο τρόπο παρέδινε σε θάνατο, τότε τον αναζητούσαν» (Ψαλμ.
ζωής; Διότι ο Θεός δεν εφαρμόζει ένα μόνο τρόπο 77,34)
ασκήσεως, αλλά ούτε και οι άνθρωποι όλοι έχουν ανά-
γκη από τις ίδιες δοκιμασίες, και αν ακόμα ακολου- (Εις τον Θ’ Ψαλμόν, ΕΠΕ 5,456.PG 55,125)
θούν τον ίδιο τρόπο ζωής· και πολλοί άρρωστοι που
πάσχουν από την ίδια ασθένεια, δεν χρειάσθηκαν τα
ίδια φάρμακα, αλλά, άλλα μεν αυτοί και άλλα οι
Σελίδα 28 Ε Ν ∆ Ο Ν

Μια αλληλογραφία Από το βιβλίο «Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά»


τόμος Γ΄ του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου
Ο Άγιος Λουκάς. ο ιατρός και επίσκοπος, απ’ όπου κι
αν πέρασε δημιούργησε δυνατούς πνευματικούς δε- τρός από την Οδησσό, ο βοηθός του Φιλάτωφ, ο οποίος
σμούς. Δεν ξέχασε ούτε τους τόπους, ούτε τους αν- βρήκε και την αιτία, ίδια με τη δική Σας– γλαύκωμα. Το
θρώπους που γνώρισε και συνδέθηκε. Αλληλογρα- αποτέλεσμα της εγχείρησης θα ήταν ελάχιστη βελτίωση
φούσε με όλους και βοηθούσε οικονομικά όσους εί- της όρασης, ενώ η ίδια η εγχείρηση είναι πολύ επικίνδυ-
χαν ανάγκη. νη. Προφανώς όρισε ο Κύριος να είμαι τυφλός πριν
Παρακάτω δημοσιεύονται κάποιες επιστολές του Αγί- το θάνατό μου. Αρνήθηκα την εγχείρηση και αυτό το
ου που γράφτηκαν στην Συμφερούπολη από το 1948 θέλημα του Θεού το δέχομαι αγόγγυστα.
έως το 1961 και απευθύνονται στην Άννα Αλεξέεβνα (1954) Αρχιεπίσκοπος Λουκάς»
Μακάροβα, η οποία εργαζόταν ως νοσοκόμα με τον
Άγιο στο νοσοκομείο του Περεσλάβλ Ζαλέσκι. Είναι
γραμμένες παρηγορητικά προς την Μακάροβα, η ο- «Την Άννα Αλεξέεβνα να ευλογεί ο Κύριος για την α-
ποία είναι ηλικιωμένη, μόνη και τυφλή. Τα θέματα γάπη προς το άτομό μου και για τις εόρτιες ευχές.
που επανέρχονται είναι βασικά δύο: Η κατάσταση της
υγείας του και τα νέα από τα παιδιά του Αγίου, τα Δεν έχω πάει ακόμη για εγχείρηση στον ακαδημαϊκό
οποία η Μακάροβα τα είχε γνωρίσει μωρά. Ο Άγιος Φιλάτωφ, γιατί τρεις φορές είχα ετοιμαστεί να πάω
δείχνει τη συμπόνια του στη φτωχή γερόντισσα και εγώ σε αυτόν, μία φορά να έρθει αυτός σ’ εμένα και
προσπαθεί να τη στηρίξει. Όμως δεν μένει στα ευχο- κάθε φορά ο Κύριος εμπόδιζε τα ταξίδια μας, στέλ-
λόγια. Μεριμνά από τόσο μακριά για τις ανάγκες της, νοντας αρρώστια ή σε αυτόν ή σ’ εμένα. Γι’ αυτό φο-
την ενισχύει οικονομικά για να εξασφαλίσει τα ανα- βάμαι να πάω, για να μην παροργίσω τον Κύριο. Σε
γκαία και ειδικά τη θέρμανση του χειμώνα. αυτή τη φάση θα μπορούσε να είναι δυνατή η εγχείρηση
προκαταρτική για την θεραπεία του καταρράκτη. Ήδη
* δε βλέπω καλά, πολύ χειρότερα από ότι εσείς, κι ακόμη
«Στη γερόντισσα του Θεού Άννα Αλεξέεβνα. Ειρήνη κι αν γράφω λίγο, το κάνω σχεδόν μηχανικά, ενώ εδώ
κι ευλογία και ευχαριστίες για τις ευχές για τη μεγάλη και καιρό δεν μπορώ να διαβάσω. Είναι πολύ δύσκολο
γιορτή του Νέου Έτους. να τελέσω τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της οποίας
όλες τις προσευχές μού τις διαβάζουν φωναχτά, ενώ
Να αφήσετε, σας παρακαλώ τη σκέψη πως στερούμαι αναγκάστηκα να αρνηθώ να λειτουργήσω στην αγρυ-
κάτι εγώ, στέλνοντάς σας χρήματα. πνία. Στο ιερό δεν βλέπω σχεδόν τίποτε. Όμως δεν στα-
Σας ευχαριστώ για τη φωτογραφία που στείλατε, ματώ να κηρύττω.
όπου φαίνεστε πολύ γριούλα. Πόσο χρονών είστε; Ας μας δώσει ο Κύριος, και σ’ Εσάς και σ’ εμένα υπο-
Όλα τα παιδιά μου, τα εγγόνια κι η δισέγγονη ευημε- μονή.
ρούν και είναι καλά. Όσο για τη δική μου υγεία, κλο- (1954;) Αρχιεπίσκοπος Λουκάς»
νίζεται. Να και τώρα, 3 μέρες πριν τη Γέννηση του
Χριστού, είμαι κατάκοιτος στο κρεβάτι από αδυναμία
καρδιάς και δεν ξέρω αν θα τελειώσω αισίως τη λει- «Στην Άννα Αλεξέεβνα: Ειρήνη και ευλογία.
τουργία των Χριστουγέννων.
Εύχομαι να απαλύνει ο Κύριος τα βαριά και στερημένα
Δεν διακινδυνεύω να λειτουργήσω στην παννυχίδα χαράς και μοναχικά γηρατειά σας.
για να φυλάξω δυνάμεις για τη λειτουργία.
Η τύφλωσή μου είναι πολύ πιο ελαφριά απ’ τη δική
Η όρασή μου είναι χειρότερη από τη δική σας, δεν σας, γιατί σε κάθε μου βήμα με προσέχουν η Ευγενία
μπορώ παρά να υπογράφω τα γράμματα και τα χαρ- Πάβλοβνα και η ανιψιά μου Βέρα, αλλά και μια ακόμη
τιά, ενώ σχεδόν δεν βλέπω τι γράφω. Για την εγχείρη- ανιψιά μου, η Νίνα. Όχι μόνον δεν γογγύζω, αλλά ευ-
ση δεν έχει φτάσει ακόμη η ώρα . χαριστώ τον Κύριο για την τύφλωσή μου, διότι με
Το φως του Χριστού ας φωτίζει τα μάτια και ας ζε- ωφελεί από πνευματικής πλευράς. Η μέρα του Αγγέ-
σταίνει την καρδιά σας. λου μου (ονομαστικής εορτής) πέρασε σε ατμόσφαιρα
μεγάλης αγάπης και σεβασμού προς το πρόσωπό μου εκ
(1954; Αρχιεπίσκοπος Λουκάς)» μέρους των κληρικών και των λαϊκών . Έλαβα πάνω
από 150 ευχητήρια και σ’ ένα μεγάλο μέρος έπρεπε να
απαντήσω.
«Στην Άννα Αλεξέεβνα. Ειρήνη και ευλογία.
Καταλαβαίνω πολύ καλά την θλίψη σας και την αδιαθε-
Σας πρόλαβα στην τύφλωσή μου: Δεν μου έχει μείνει
παρά η αίσθηση του φωτός μόνο. Το διέγνωσε ο για-
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 29

σία του πνεύματος μέσα στην απόλυτη μοναξιά και


Να αποδίδεις στον γιατρό τις τιμές που του ανήκουν,
όντας αβοήθητη, αλλά όλες αυτές τις μεγάλες δοκιμα-
γιατί κι αυτόν ο Κύριος τον έχει ορίσει στο λειτούρ-
σίες σας τις έχει δώσει ο Κύριος. Ας σας δώσει ο ελεή-
γημά του. Ο ύψιστος δίνει στο γιατρό τη γνώση να
μων και την ταπείνωση και υπομονή στιες θλίψεις σας.
γιατρεύει· και με δώρα τον ανταμείβει ο βασιλιάς. Το
Προσεύχομαι καθημερινά για σας.
γιατρό η ικανότητά του τον αναδεικνύει, και προκα-
Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. λεί το θαυμασμό σπουδαίων ανδρών. Ο Κύριος δη-
μιούργησε τα φάρμακα από τη γη κι ο άνθρωπος που
έχει φρόνηση δε θα διστάσει να τα χρησιμοποιήσει.
«Να σώσει και ευλογεί την Άννα Αλεξέεβνα ο Κύριος! Μήπως από ένα κομμάτι ξύλο δε γλύκανε κάποτε το
Ανησύχησα πολύ, όταν έμαθα από το γράμμα σας πως νερό, ώστε να μάθουν όλοι του Κυρίου τη δύναμη;
ο Κύριος σας έσωσε από κίνδυνο θανάτου, όταν φάγα- Αυτός έδωσε στους ανθρώπους την ικανότητα να
τε φρυγανιές μουσκεμένες σε πολύ δυνατό δηλητήριο- γνωρίζουν αυτά τα φάρμακα, ώστε να τον δοξάζουν
την πηλοκαρπίνη. με τα έργα του τα θαυμαστά. Μ’ αυτά γιατρεύει ο
Σας συμβουλεύω να διακόψετε να βάζετε σταγόνες Θεός και απαλύνει τον πόνο. Μ’ αυτά κι ο φαρμακο-
πηλοκαρπίνης στα μάτια σας και να ξαναρχίσετε μόνο ποιός κάνει τα μίγματα. Μ’ αυτόν τον τρόπο συνεχί-
στην περίπτωση που έχετε πόνους στα μάτια. ζει ο Κύριος το δημιουργικό του έργο και στους αν-
θρώπους την υγεία δίνει πάνω στη γη.
Η υγεία μου, δόξα των Θεώ, είναι καλά, είναι καλά
και τα παιδιά. Παιδί μου τις αρρώστιες σου μην τις παραμελείς αλ-
λά στο Κύριο να προσεύχεσαι κι αυτός θα σε γιατρέ-
Αυτό το μήνα σας στέλνω περισσότερα για την αγορά ψει. Παράτησε την αδικία, κάνε το σωστό, κι από την
ξύλων από ότι συνήθως. Η χάρη του Θεού ας είναι αμαρτία την καρδιά σου καθάριζε. Θυσία πρόσφερε
μαζί σας. Δεχτείτε την ευλογία μου. ευάρεστη στον Κύριο και σιμιγδάλι σαν τροφή που
Κάθε μέρα προσεύχομαι για σας. για τον Κύριο καίγεται, και άλειψε την προσφορά
σου με λάδι πιότερο μάλιστα κι απ’ το συνηθισμένο.
Αρχιεπίσκοπος Λουκάς 14 Σεπτεμβρίου 1957» Έπειτα κάλεσε και το γιατρό, γιατί ο Κύριος τον έχει
ορίσει στο λειτούργημα του· και να μη φύγει από
κοντά σου, γιατί σου είναι χρήσιμος. Εξάλλου υπάρ-
«Τη δύστυχη, τυφλή γερόντισσα, μόνη και θλιβομένη, χουν περιπτώσεις που η θεραπεία σου βρίσκεται στα
ας ελαφρύνει και παρηγορήσει ο Κύριος! χέρια των γιατρών· αλλά κι αυτοί στον Κύριο θα
Σας ευχαριστώ που με θυμάστε και για την αδιάλειπτη προσευχηθούν για να μπορέσουν να ανακουφίσουν
φροντίδα σας για μένα και την υγεία μου, για την ευη- και να θεραπεύσουν τον πόνο ή και να σώσουν μια
μερία των παιδιών μου. ζωή.
Υπάρχουν βέβαια ατέλειες στην ευημερία τους: η εγ- Εκείνος που αμαρτάνει ενάντια στον Πλάστη του,
γονή μου Όλια, η κόρη του Βαλεντίνου, μολύνθηκε αξίζει ν’ αρρωστήσει και να ’χει ανάγκη τον γιατρό.
από αυτόν με φυματίωση των πνευμόνων, αρρώστια Σοφία Σειράχ 38, 1 - 15
που με τη χάρη του Θεού, δεν είναι βαριά.
Η Ελένη υποφέρει με την κοιλιά της, αλλά οι γιατροί
της Τασκένδης θεωρούν ότι η πάθησή της είναι κα- «...Και γι’ αυτό στους αμαρτωλούς η νόσος είναι
λοήθης. Ο Θεός να δώσει να είναι έτσι. μερικές φορές ανώτερη από την υγεία, διότι συ-
Η υγεία μου παραμένει καλή για την μεγάλη μου ηλι- νεργεί στην σωτηρία τους, και τις μεν έμφυτες
κία. ορμές προς την κακία αμβλύνοντας, το δε χρέος
των σφαλμάτων εξοφλώντας κατά κάποιον τρό-
Δεχτείτε την ευλογία μου και να δώσετε την ευλογία
πο με την κάκωση, τους καθιστά δεκτικούς πρώ-
στην Άννα Πέτροβνα Γρεμενίτσκαγια.
τα της ψυχικής θεραπείας, έπειτα και της θερα-
Αρχιεπίσκοπος Λουκάς 2 Οκτωβρίου 1958» πείας του σώματος, και μάλιστα όταν ο ασθενής,
κατανοώντας ότι το κτύπημα είναι θεραπεία από
Ήταν ένας Γέροντας που όλο τον καιρό υπέφερε τον Θεό, το υποφέρει γενναία, προσπίπτει με
από αρρώστιες. Συνέβη όμως στη διάρκεια ενός πίστη στον Θεό και επικαλείται τον ιλασμό δια
έτους να μην αρρωστήσει. Αυτό τον έκανε να νιώ- των έργων με όση δύναμη έχει...»
θει πολύ άσχημα και κλαίγοντας έλεγε: «Με εγκατέ-
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (Ομιλία Ι’ τη Β’
λειψε ο Θεός και δεν με επισκέφθηκε».
Κυριακή της Αγ. Τεσσαρακοστής, ΕΠΕ 9,264.
Από το Γεροντικό PG 151,117 Α-Β)
Σελίδα 30 Ε Ν ∆ Ο Ν
Προς τον άρρωστον Αυτός Πατέρας μας μας αγαπά και μας προστατεύει;
Του (†) Αρχ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου Ξεχνάς πως έχει σε μας τόσην μεγάλην αγάπην ώστε
δεν εδίστασε να στείλει τον Υιόν Του τον Αγαπητόν
Αχ αδελφέ μου! Είσαι άρρωστος ε; Και θα πονείς. Κι και Μονογενή δια να σταυρωθεί προς χάριν μας; Ξε-
θα υποφέρεις. Το ξέρω. Σε λυπούμαι. Σε συμπαθώ. Σε χνάς πως μας έχει εις την άλλην Ζωήν ετοιμάσει Βα-
συμπονώ. Σε αγαπώ. Συμπάσχω και εγώ με σένα. Υπο- σιλείαν ένδοξον και περίλαμπρον; Ξεχνάς πως από
φέρουμε και οι δυό. Η ψυχή μου αισθάνεται πόνους, την πολλήν Του αγάπην θα κάμει και εμάς ομοίους με
διότι πάσχεις. Τα δάκρυά της τρέχουν από συμπόνια. Αυτόν, εάν τηρώμεν τον Νόμον Του; Τα ξεχνάς όλα
Θλίβεσαι, αδελφέ μου, μαραίνεσαι, στενοχωρείσαι. Αχ αυτά;
πόσον θα ήθελα να ήσουν υγιής. Να μη πονείς! Να μη «Μα αφού μας αγαπά, γιατί να είμαι στο κρεβάτι,
πάσχεις! Να μη λυπήσαι! Αλλά τι μπορώ να σου κάμω; γιατί να είμαι δυστυχής;», ίσως θα μου απαντήσεις.
Μπορώ να σου δώσω την υγείαν σου; Μπορώ να στα- Μα ακριβώς, αδελφέ μου, επειδή μας αγαπά μας α-
ματήσω τους πόνους σου; Αχ Δεν μπορώ! Μπορώ όμως φήνει να υποφέρουμε. Ο καλός πατέρας δεν τιμωρεί
να τους γλυκάνω λίγο, να τους κάμω ποιο υποφερτούς. το παιδί του, όταν σφάλλει; Γιατί το τιμωρεί; Ασφα-
Πως; Θα μου πεις; Με το να σου πω λίγους λόγους πα- λώς επειδή το αγαπά και θέλει να το συνετίσει. Έτσι
ρηγορητικούς. Με του να σου χύσω λίγο βάλσαμο στην και ο Καλός μας Πατέρας, ο Θεός. Όταν ιδεί ότι φεύ-
πονεμένη και πληγωμένη σου καρδιά. Με το να σου γομεν από τας εντολάς Του, μας τιμωρεί δια να μας
δώσω λίγο θάρρος. Έτσι ελπίζω να πως θα σε ανακου- σωφρονίσει. Εάν μας αφήσει ατιμώρητους θα Τον
φίσω. Έτσι ελπίζω πως θα σου πραΰνω και θα σου ελα- ξεχάσωμεν. Πρέπει λοιπόν να Τον ευχαριστώμεν, διό-
φρώσω λίγο τους πόνους. Έτσι ελπίζω πως θα σου ολι- τι μας τιμωρεί δια καλόν μας.
γοστεύσω τα δάκρυα. Έτσι ελπίζω πως θα σου κάμω
λιγότερο δυσάρεστη την κατάστασή σου. Έτσι ελπίζω
23 Ιουλίου 1970
πως το ποτήρι της αρρώστιάς σου θα το κάμω λιγότερο
πικρό. Έτσι ελπίζω πως θα ελαττώσω λίγο τους βαθείς ...Σχετικά με την υγείαν μου θα γίνει ότι είπεν ο
και σπαραξικάρδιους στεναγμούς σου. Θεός. Τι, θέλομε να γίνομε πάλιν νέοι 30 ετών;
«Ναι αγαπητέ μου», ίσως να μου πεις. «Καλά τα λέ- Είναι αδύνατον. Με τσάϊ και μπαλώματα θα περ-
γεις. Μα εγώ δεν παίρνω ανακούφισιν. Δεν παίρνω νούμε έως ότου πάρουμε το διαβατήριον δια τον
θάρρος. Διότι δεν πονώ μόνον εις το σώμα. Αυτό θερα- άλλον κόσμον. Χωρίς ανάγκη και αρρώστια δεν
πεύεται εύκολα. Μα πονώ πολύ περισσότερον εις την πεθαίνει ο άνθρωπος. Και ποιος θα μείνει εδώ εις
ψυχήν. Είμαι απόκληρος από την ζωήν, από την κοινω- την γήν; Όλοι διαβάτες είμεθα. Ήλθαμε, είδαμε
νίαν. Είμαι απελπισμένος και απογοητευμένος από τον και θα φύγομε…
κόσμον. Δεν έχω κανένα που να με πονεί. Κανένα που
να με συμπαθεί. Κανένα που να ενδιαφέρεται για μένα. Μετ’ απείρων ευχών
Από όλους ευρήκα ασπλαγχνίαν και εγκατάλειψιν. Από Δημ. Γκαγκαστάθης Ιερεύς
όλους αδιαφορίαν και απάθειαν. Από όλους περιφρόνη-
σιν και αποστροφήν. Είμαι ο δυστυχέστερος των αν-
θρώπων. Τι θέλω λοιπόν να ζω; Η ζωή μου είναι ανω- Παρατήρησα τον λύκο της πορνείας να προσθέτει
φελής, είναι άχρηστη, είναι περιττή. Καθημερινώς πίνω πόνους στον ασθενή, και μέσα σε αυτούς τους πό-
ποτήρια πικρίας, οδύνης, και πόνου. Δεν παίρνω λοιπόν νους να του προκαλεί σαρκικές κινήσεις και ρεύ-
παρηγορίαν. Είμαι απαρηγόρητος, αγανακτισμένος. Με σεις. Και ήταν το πράγμα καταπληκτικό: να βλέπεις
κατέχει η απόγνωσις...». την σάρκα γεμάτη σφρίγος και μανία την ώρα των
Αγαπημένε μου αδελφέ! Πόσον είσαι αποθαρρυμένος! φρικτών πόνων! Αντιθέτως έστρεψα σε άλλους α-
Πόσον είσαι απελπισμένος! Ο πόνος σου, η λύπη σου, σθενείς και τους είδα να δέχονται επάνω στα κρε-
η πικρία σου, σε κάνει να τα βλέπεις όλα μαύρα και βάτια τους την ενέργεια της θείας χάριτος και την
απαίσια και σκοτεινά. Βλέπεις παντού νύκτα, σκοτάδι, παρηγορία της κατανύξεως, και να αποκρούουν
κακίαν. Και πουθενά ημέραν, φως, αγάπην. Νομίζεις έτσι με την παράκληση αυτή τους πόνους, και να
πως μόνον συ υποφέρεις. Πως μόνον συ πονείς. Πως μη θέλουν ποτέ να απαλλαγούν από την ασθένεια.
μόνον συ δυστυχείς. Νομίζεις πως όλοι οι άλλοι είναι Και στρεφόμενος είδα άλλους να ταλαιπωρούνται
υγιείς, είναι ευχαριστημένοι, είναι ευτυχείς. Και όμως πάλι από ασθένεια και με αυτήν σαν με κάποιο επι-
πόσον απατάσαι! Πόσον πλανάσαι! Πόσον σφάλλεις…! τίμιο να απαλλάσσονται από κάποιο πάθος της ψυ-
Λέγεις ότι σε εγκατέλειψαν όλοι. Ω! Πόσον είσαι μα- χής τους· και δόξασα Εκείνον πού με την πηλό κα-
κριά από την πραγματικότητα! Ξεχνάς πως όταν και θάρισε την πηλό, (δηλαδή με την ασθένεια της πή-
όλοι εγκαταλείπουν, ο Θεός παρακολουθεί και εποπτεύ- λινης σάρκας καθάρισε την αμαρτία της).
ει; Ξεχνάς πως ο Θεός ουδέποτε μας λησμονεί; «Ρίξε σε
Μένα», λέγει, «κάθε σου φροντίδα κι Εγώ δεν θα σ’ Από την «Κλίμακα»
εγκαταλείψω ποτέ». Ξεχνάς πως πάντοτε ο σπλαχνικός Του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 31

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ


Κάθε Τρίτη μετά την ακολουθία του 23/12/2018
Εσπερινού και της Παρακλήσεως στον Άγιο Θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία με Όρθρο, Ακολουθία
Παντελεήμονα διενεργείται ο κύκλος των Μεγάλων Ωρών, Μέγας Εσπερινός των Χριστου-
μελέτης της Αγίας Γραφής από τον γέννων και η Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
π. Γεώργιο Θεοδωρόπουλο. ώρα 21:00 με 01:30
25/12/2018
Κάθε Παρασκευή μετά την ακολουθία του
Την ημέρα των Χριστουγέννων θα τελεστεί ο Όρθρος
Εσπερινού τελείται η Παράκληση των ώρα 05:00 π.μ. και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία.
Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης .
26/12/2018
Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου, Φυγή εις Αίγυπτον,
Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως τε-
Ευθυμίου επ. Σάρδεων ιερομ. & ομολογητού, Ευαρέ-
λείται από τους ιερείς του Ναού κατόπιν στου Οσ., Κωνσταντίνου Οσ. Εξ Ιουδαίων, Κων/τιου
συνεννοήσεως ( τηλ. 2104615704 ) νέου ιερομ. Ρώσου.
27/12/2018
Η δύναμη της Αγίας Γραφής Στεφάνου Πρωτομάρτυρος & Αρχιδιακόνου, Θεοδώ-
ρου του γραπτού, Μαυρικίου, Φωτεινού & 70 ακόμη
Όταν οι μέριμνες του βίου με σκοτίζουν, κι όταν
μαρτύρων, Θεοδώρου Α΄ αρχιεπ. Κων/λεως, Λουκά
οι θλίψεις μου κεντάνε την ψυχή, δεν βρίσκω που
Οσ. του τριγλίνου.
αλλού να καταφύγω, παρά μονάχα στην Αγία Σου
Γραφή. 31/12/2018
Κι όταν ανοίγω το αθάνατο βιβλίο και να διαβάσω Ιερά Αγρυπνία επί τη ενάρξει του Νέου Έτους
δυο σειρούλες προσπαθώ, ανακουφίζομαι ευθύς ώρα 22:30
και γαληνεύω γιατί μιλάω με Εσένα τον Χριστό.
01/01/2019
Κι αμέσως βλέπω μες τις μπόρες της ζωής μου,
συμπαραστάτη μου πως έχω ισχυρό, μα τι αντάλ- Περιτομή του Ιησού Χριστού,
λαγμα να δώσω στον Θεό μου, μια προσευχούλα Βασιλείου του Μεγάλου, Αγίου Γρηγορίου Ναζιαν-
μοναχά μπορώ να πω. ζού, Οσίου Θεοδώρου, Πέτρου νεομάρτυρος εκ Τρι-
πόλεως.
Γι αυτό Χριστέ μου Λυτρωτή θα υπομείνω, όσα
δεινά κι αν μου πληγώνουν την ψυχή, και θα 04/01/2019
‘ρχεται στη σκέψη μου η μορφή Σου, στον Γολγο- Θα τελεστεί η Ακολουθία των Μ. Ωρών της εορτής
θά όπως υπέφερες κι Εσύ. των Θεοφανίων ώρα 17:00
Κι αν επιμένει ο πόνος να με θλίβει, θα προσπαθή- 05/01/2019
σω να αμύνομαι γερά, γιατί το φάρμακο το θείο το
γνωρίζω, κι από Εσένα θ’ αποκτήσω τη χαρά. Θα τελεστεί ο Όρθρος. και εν συνεχεία η Θεία Λει-
τουργία και ο Μέγας Αγιασμός ώρα 06:00 π.μ.
Θ’ ανοίξω το αθάνατο βιβλίο και βάλσαμο θα στά-
ξω στην πληγή και τον σταυρό μου αγόγγυστα θα Μέγας Εσπερινός της εορτής των Θεοφανίων ώρα
τον σηκώσω όπως Χριστέ μου για τις αμαρτίες 17:00
μου τον σήκωσες κι Εσύ.
06/01/2019
Σ’ αυτόν τον κόσμο που ζείτε - μας το είπες - πως
Τα Άγια Θεοφάνεια του Σωτήρος Χριστού
θλίψεις θα ‘χετε και μπόρες και δεινά μα αν στηρι-
χθείτε εσείς με δύναμη κοντά μου κάποιαν ημέρα
ώρα 06:15 π.μ.
θ’ αποκτήσετε χαρά. 07/01/2019
Αυτόν τον σταυρό που σήμερα σηκώνεις, είμαι Σύναξις Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και
δίπλα σου να ξέρεις και εγώ, και είναι το κλειδί Βαπτιστού Ιωάννου, Αθανασίου νεομάρτυρος εξ
του Παραδείσου, που κάποια μέρα παιδί μου θα σε Ατταλείας, Ιουλιανού του εξ Αιγίνης, Ρωμανού του
δεχτώ. νέου ιερομάρτυρος του Λακεδαίμονος.
Δ. Γερόντισσα
Σελίδα 32
ENDON Ωφέλεια εκ των θλίψεων, όταν αυξάνονται και οι στέφανοι». Τι
Περιοδική ενημερωτική έκδοση του υπομένωμεν. φαντάζεσαι ο πολύαθλος Ιώβ από τι
Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος έγινε μακάριος, από τον πλούτον
Δραπετσώνας (Απόσπασμα από επιστολή του και την ευτυχίαν ή από τας θλίψεις,
γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου) ασθενείας και στερήσεις; Ο Λάζα-
Διευθυντής εκδόσεως ...Ναι μεν οι πειρασμοί και αι θλί- ρος από τι έγινε μακάριος και κλη-
π. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος ρονόμος της αϊδίου μακαριότητος;
Αρχισυντάκτης
ψεις και στενοχωρίαι σας είναι με-
Στέφανος Φ. Σωτηρόπουλος γάλαι, αλλά πρέπει και η υπομονή Αλλά και όλοι οι Άγιοι διά ποίου
σας να είναι μεγάλη… Από τους μέσου και τρόπου ηγίασαν και επέ-
Στοιχεία επικοινωνίας για παρατηρήσεις , πειρασμούς, τας θλίψεις και τας τυχον των επηγγελθέντων αγαθών;
σχόλια , προτάσεις , συνεργασίες συμφοράς προέρχεται μεγάλη ωφέ- Φανερόν από τας θλίψεις, τους πει-
Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος λεια, εάν έχει τις υπομονή, εάν δεν ρασμούς, τας στενοχωρίας και την
Αγίου Παντελεήμονος 12 έχει υπομονήν ο άνθρωπος όχι μό- στενήν και τεθλιμμένην οδόν, την
Τ.Κ. 186 48 Δραπετσώνα οποίαν διόδευσαν. Λοιπόν και συ
νον ωφέλειαν δεν λαμβάνει αλλά
Τηλέφωνο: 2104615704 και ζημιώνει. Αυτό καλώς γνωρίζο- μην απελπίζεσαι, αλλά έχε θάρρος
Τηλεομοιότυπο: 2104615759 ντες οι θείοι Απόστολοι και όλοι οι και υπομονήν. Λάβε θάρρος, αν-
Ηλ. διεύθυνση: periodikoendon@yahoo.gr Άγιοι όχι μόνον έχαιρον εις τας θλί- δρείαν και μεγαλοψυχίαν, πίστιν
Διαδικτυακό ιστολόγιο : ψεις των αλλά και εκαυχώντο… και ελπίδα· απεμάκρυνε τον δαίμο-
http://www.periodikoendon.blogspot.gr
Και ο Απόστολος Ιάκωβος παραινεί να της απελπισίας ο οποίος τριγυρί-
Διαδικτυακό ιστολόγιο Ιερού Ναού : τους χριστιανούς λέγων· χαίρετε ζει δια να σε κυριεύσει… Θάρσει,
http://www.agios-panteleimon.blogspot.gr όταν ποικίλοις πειρασμοίς περιπέση- ανδρίζου, ενδυναμού με την χάριν
τε… Λοιπόν συ αντί να χαίρεσαι εις του Θεού…
∆ιανέμεται από τον τους πειρασμούς που σου έρχονται
Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος λυπείσαι και παραπονείσαι ότι ο ...Έπειτα ένα άλλο πράγμα που
∆ραπετσώνας Θεός κωφεύει εις τας παρακλήσεις ήθελα να σας πω είναι η εργασία,
σου, και το λυπηρόν ότι απελπίζε- είναι το ενδιαφέρον για την ζωή.
Εισφορές προαιρετικές. σαι. Πρέπει να έχεις τελείαν πίστην Είναι η τέχνη, ο κήπος, τα λου-
εις τον Θεόν και να ειπείς ότι ο λούδια, πολύ σπουδαία πράγμα-
Θεός περισσότερον της δυνάμεως τα. Η μελέτη στην Αγία Γραφή,
Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας
μας δεν αφήνει να πειρασθώμεν. τα ενδιαφέροντα στη θρησκεία,
διεύθυνση , για να έχετε το
Μα εάν οι πειρασμοί είναι μεγάλοι στην αγάπη του Θεού. Τι να τους
περιοδικό Ε Ν ∆ Ο Ν σε .pdf
και αι θλίψεις πολλαί να ενθυμού- κάνεις τους ψυχιάτρους και τους
αρχείο , στον υπολογιστή σας .
μεθα το λόγιον του Κυρίου μας «ότι ψυχαναλυτάς και τα ψυχοφάρμα-
δια πολλών θλίψεων θα εισέλθωμεν κα και τα ναρκωτικά. Λοιπόν
Πολλές είναι οι θλίψεις των εις την αιώνιον ζωήν», και ως λέγει υπάγετε εν ειρήνη.
δικαίων. Και από όλες αυτές ο σοφός Ισαάκ ο Σύρος
«αυξανομένων και πληθυνομένων Άγιος Πορφύριος
θα τους απαλλάξει ο Κύριος Καυσοκαλυβίτης
των πειρασμών και των θλίψεων
(Ψαλμ. 33, 20)
(Συνέχεια από τη σελίδα 17) του στην κατά Θεό ζωή, δεν θα το
Οι αρρώστιες πολλές φορές, επιτύχει παίζοντας και γελώντας.
αγώνες, όλοι το κατανοούμε και δεν Αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ότι
είναι αποτέλεσμα της αμαρτί- παρίσταται ανάγκη να αναπτυχθεί. στην κονίστρα του πόνου θα υποφέ-
ας, είτε σωματικής είτε ψυχι- Διότι για τον πολύ κόσμο αγωνιστής ρει, θα δοκιμασθεί σκληρά, για να
κής. Και ο Θεός δεν είναι σα- ασφαλώς σημαίνει κόπο, κακοπά- αναδειχθεί πραγματικός αγωνιστής
διστής, για να μας παιδεύει, θεια, άσκηση, ιδρώτας, τρεξίματα, του καλού αγώνα.
αλλά φιλάνθρωπος. Από φι- καθημερινή προσπάθεια. Και για
Ένας μεγάλος αγωνιστής του καλού
λανθρωπία δίνει τις ασθένει- όλα αυτά δεν διαμαρτύρεται, διότι,
αγώνα, ο Μ. Βασίλειος, ως εξής
ες, για να μετανοήσουμε και εφ’ όσον θέλει να είναι αγωνιστής
χαρακτηρίζει τον καλό χριστιανό.
να σωθούμε. Τις δίνει, για να και αθλητής τα θεωρεί πολύ φυσικά.
Όπως λέει, στο στάδιο θα φανεί ποι-
Διότι μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα
καθαριστούμε· τόσο πανάγα- τονώσει τα νεύρα του και θα γυμνά-
ος είναι ο καλός αθλητής και στην
θος είναι. Το μέγα πρόβλημα τρικυμία ο καλός κυβερνήτης και
σει τους μυς του.
των ανθρώπων είναι οι ασθέ- στον πόλεμο ο καλός στρατηγός, ο
Κάτι παρόμοιο γίνεται και με τον καλός χριστιανός θα φανεί όταν τον
νειες.
αγωνιστή του καλού αγώνα, τον δοκιμάσει η συμφορά και ο πειρα-
Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης χριστιανό. Για να τονώσει την ψυχή σμός.

You might also like