You are on page 1of 2

În atenția studenților și masteranzilor Facultății de Drept!

Stimați tineri studioși,

Astăzi, instituția noastră de învățământ este dotată cu săli moderne de


studiu și cu alte spații dezvoltate în scopul asigurării întregii comunități a
Facultății de Drept cu un mediu prielnic de formare profesională, precum și
de activitate. Vrem să credem că ne dorim cu toții continuitatea acestor
condiții.
Totuși, constatăm cu regret că în rândurile studenților și masteranzilor s-
au format unele practici incorecte de folosire a bunurilor materiale care le-au
fost puse la dispoziție de Universitatea de Stat din Moldova.
De fapt, ceea ce trebuie să urmărim împreună este îmbunătățirea
lucrurilor deja construite și aflate în uz și în niciun caz deteriorarea lor.
Numai prin eforturi comune vom beneficia astăzi și vom transmite în timp
viitoarelor generații un mediu de studiu modern, dezvoltat, avansat.
Tocmai de aceea vrem să vă reamintim despre necesitatea respectării unor
cerinţe care, în special, vizează păstrarea şi asigurarea integrităţii bunurilor
şi/sau valorilor din spațiile Facultății de Drept.
Astfel, se interzice :
 intrarea în incinta blocului de studii al Facultății de Drept (blocul 2) cu
diverse produse alimentare, cafea, ceai și orice alte băuturi (cu excepția
apei). În scopul consumării acestor produse, vă este pusă la dispoziție
cafeneaua Facultății de Drept ;
 amplasarea lucrurilor personale și, cu atât mai mult, așezarea pe
pervazul ferestrelor din incinta blocului II al USM.
Pentru protecția împotriva expunerii la fumul de tutun, atenționăm că:

 se interzice fumatul în incinta blocului de studii al Facultății de Drept,


în curtea blocului, în alte locuri de uz comun din spațiul Universității
de Stat din Moldova, precum și pe teritoriul aferent blocului, în raza de
10 metri de la intrarea în instituția de învățământ, cu excepția locurilor
special amenajate în acest scop. Fumoarele sunt amenajate în apropiere
de blocul central și de blocul III, în scuarul din spatele blocului II-a al
USM.

Sunteți avertizați că, în cazul neconformării la această cerință, în temeiul


Legii privind controlul tutunului, nr.278 din 14.12.2007 (în vigoare din
18.09.2015), va fi anunțată poliția.

Suplimentar, vă informăm că ne rezervăm dreptul (în virtutea actelor


normative ale USM, și nu doar) de a aplica măsuri interne de sancționare
(inclusiv exmatricularea) pentru nerespectarea interdicțiilor nominalizate, dar
și, în general, pentru nerespectarea obligaţiei de a folosi în mod civilizat
bunurile materiale din spațiile Facultății de Drept ce fac parte din
patrimoniul USM (săli de curs şi de seminar, laboratoare, biblioteci, cămine,
cantine, terenuri sportive, spaţii amenajate pentru recreere).

Prin reamintirea acestor cerințe, ne dorim să consolidăm respectul comun


față de lucrul bine făcut și să ne responsabilizăm reciproc în scopul păstrării
și chiar îmbunătățirii patrimoniului universitar existent.

Cu respect, Administrația Facultății de Drept