You are on page 1of 71

Rawat Jalan

Rawat Inap
OK
Dokter
Ruangan
Pembelian
Stok
Master
Apotik

Tanggal awal
Tanggal akhir Barang
SENSAR

KARTU STOK APOTIK RS. SRIWIJAYA EYE CENTRE PERIODE TANGGAL 17-11-2017 S/D 17-07-2018

Stok Stok Keterang


No Tanggal Barang Satuan Masuk Keluar
Awal Akhir an
Sensar PT.AFINA
1 11/22/2017 AR4MN PCS 1 1 0 2 SINAR
P-1 CEMER

SENSAR PT.AFINA
2 11/22/2017 AR40E P PCS 3 2 0 5 SINAR
18 CEMER

SENSAR PT.AFINA
3 11/22/2017 AR4OE P PCS 14 1 0 15 SINAR
18.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
4 11/22/2017 AR4OE P PCS 22 5 0 27 SINAR
19.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
5 11/22/2017 AR4OE P PCS 20 5 0 25 SINAR
20 CEMER

SENSAR PT.AFINA
6 11/22/2017 AR4OE PCS 17 2 0 19 SINAR
20.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
7 11/22/2017 AR4OE P PCS 11 1 0 12 SINAR
21 CEMER

SENSAR PT.AFINA
8 11/22/2017 AR4OE P PCS 8 1 0 9 SINAR
21.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
9 11/24/2017 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
5 CEMER
SENSAR PT.AFINA
10 11/24/2017 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
10 CEMER

SENSAR PT.AFINA
11 11/24/2017 AR4OE P PCS 4 1 0 5 SINAR
17.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
12 11/24/2017 AR4OE PCS 19 4 0 23 SINAR
20.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
13 11/30/2017 AR4OE P PCS 5 5 0 10 SINAR
17.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
14 11/30/2017 AR40E P PCS 5 2 0 7 SINAR
18 CEMER

SENSAR PT.AFINA
15 11/30/2017 AR4OE P PCS 15 1 0 16 SINAR
18.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
16 11/30/2017 AR4OE P PCS 24 1 0 25 SINAR
19 CEMER

SENSAR PT.AFINA
17 11/30/2017 AR4OE P PCS 3 1 0 4 SINAR
22.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
18 12/14/2017 AR4OE P PCS 1 1 0 2 SINAR
12.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
19 12/14/2017 AR40E P PCS 1 1 0 2 SINAR
14.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
20 12/14/2017 AR4OE P PCS 2 2 0 4 SINAR
15 CEMER

SENSAR PT.AFINA
21 12/14/2017 AR4OE P PCS 3 2 0 5 SINAR
15.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
22 12/14/2017 AR4OE P PCS 2 2 0 4 SINAR
16.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
23 12/14/2017 AR4OE P PCS 25 2 0 27 SINAR
19 CEMER

SENSAR PT.AFINA
24 12/14/2017 AR4OE P PCS 4 1 0 5 SINAR
22.5 CEMER
SENSAR PT.AFINA
25 12/18/2017 AR4OE P PCS 27 4 0 31 SINAR
19.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
26 12/18/2017 AR4OE P PCS 9 2 0 11 SINAR
21.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
27 12/29/2017 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
2 CEMER

SENSAR PT.AFINA
28 12/29/2017 AR40E P PCS 1 1 0 2 SINAR
5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
29 12/29/2017 AR4OE P PCS 1 1 0 2 SINAR
7 CEMER

SENSAR PT.AFINA
30 12/29/2017 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
8 CEMER

SENSAR PT.AFINA
31 12/29/2017 AR4OE P PCS 2 1 0 3 SINAR
9 CEMER

SENSAR PT.AFINA
32 12/29/2017 AR40E P PCS 0 2 0 2 SINAR
13 CEMER

SENSAR PT.AFINA
33 12/29/2017 AR40E P PCS 0 2 0 2 SINAR
13.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
34 12/29/2017 AR4OE P PCS 5 1 0 6 SINAR
15.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
35 12/29/2017 AR4OE P PCS 4 2 0 6 SINAR
17 CEMER

SENSAR PT.AFINA
36 12/29/2017 AR40E P PCS 7 5 0 12 SINAR
18 CEMER

SENSAR PT.AFINA
37 12/29/2017 AR4OE P PCS 16 5 0 21 SINAR
18.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
38 12/29/2017 AR4OE P PCS 27 5 0 32 SINAR
19 CEMER

SENSAR PT.AFINA
39 12/29/2017 AR4OE P PCS 31 5 0 36 SINAR
19.5 CEMER
SENSAR PT.AFINA
40 12/29/2017 AR4OE P PCS 25 2 0 27 SINAR
20 CEMER

SENSAR PT.AFINA
41 12/29/2017 AR4OE PCS 23 5 0 28 SINAR
20.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
42 12/29/2017 AR4OE P PCS 12 3 0 15 SINAR
21 CEMER

SENSAR PT.AFINA
43 12/29/2017 AR4OE P PCS 5 2 0 7 SINAR
22.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
44 12/29/2017 AR4OE P PCS 4 2 0 6 SINAR
23 CEMER

SENSAR PT.AFINA
45 1/5/2018 AR4OE P PCS 3 1 0 4 SINAR
9 CEMER

SENSAR PT.AFINA
46 1/5/2018 AR4OE P PCS 6 1 0 7 SINAR
15.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
47 1/5/2018 AR4OE P PCS 32 5 0 37 SINAR
19 CEMER

SENSAR PT.AFINA
48 1/5/2018 AR4OE PCS 28 2 0 30 SINAR
20.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
49 1/5/2018 AR4OE P PCS 11 2 0 13 SINAR
21.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
50 1/5/2018 AR4OE P PCS 7 1 0 8 SINAR
22.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
51 1/5/2018 AR4OE P PCS 6 1 0 7 SINAR
23 CEMER

SENSAR PT.AFINA
52 1/8/2018 AR4OE P PCS 4 1 0 5 SINAR
9 CEMER

SENSAR PT.AFINA
53 1/8/2018 AR40E P PCS 1 1 0 2 SINAR
10 CEMER

SENSAR PT.AFINA
54 1/8/2018 AR4OE P PCS 2 1 0 3 SINAR
12.5 CEMER
SENSAR PT.AFINA
55 1/8/2018 AR4OE P PCS 4 1 0 5 SINAR
16 CEMER

SENSAR PT.AFINA
56 1/8/2018 AR4OE P PCS 4 1 0 5 SINAR
22 CEMER

SENSAR PT.AFINA
57 1/8/2018 AR4OE P PCS 7 1 0 8 SINAR
15.5 CEMER

PT.NATUR
SENSAR
58 1/15/2018 AR4MN PCS 1 1 0 2 AL
NUTRIND
P-2 O

PT.NATUR
Sensar
59 1/15/2018 AR4MN PCS 2 1 0 3 AL
NUTRIND
P-1 O

PT.NATUR
SENSAR
60 1/15/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 AL
NUTRIND
12.5 O

PT.NATUR
SENSAR
61 1/15/2018 AR40E P PCS 0 5 0 5 AL
NUTRIND
19.5 O

SENSAR
62 1/15/2018 AR4MN PCS 2 0 1 1 Pembelia
n Batal
P-2

Sensar
63 1/15/2018 AR4MN PCS 3 0 1 2 Pembelia
n Batal
P-1

SENSAR
64 1/15/2018 AR40E P PCS 1 0 1 0 Pembelia
n Batal
12.5

SENSAR
65 1/15/2018 AR40E P PCS 5 0 5 0 Pembelia
n Batal
19.5

Sensar PT.AFINA
66 1/15/2018 AR4MN PCS 2 1 0 3 SINAR
P-1 CEMER

SENSAR PT.AFINA
67 1/15/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
12.5 CEMER
SENSAR PT.AFINA
68 1/15/2018 AR4OE P PCS 36 5 0 41 SINAR
19.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
69 1/15/2018 AR4MN PCS 2 1 0 3 SINAR
P-2 CEMER

Sensar PT.AFINA
70 1/15/2018 AR4MN PCS 3 1 0 4 SINAR
P-1 CEMER

SENSAR PT.AFINA
71 1/15/2018 AR4OE P PCS 3 1 0 4 SINAR
12.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
72 1/15/2018 AR4OE P PCS 41 5 0 46 SINAR
19.5 CEMER

SENSAR
73 1/15/2018 AR4MN PCS 3 0 1 2 Pembelia
n Batal
P-2

Sensar
74 1/15/2018 AR4MN PCS 4 0 1 3 Pembelia
n Batal
P-1

SENSAR
75 1/15/2018 AR40E P PCS 1 0 1 0 Pembelia
n Batal
12.5

SENSAR
76 1/15/2018 AR4MN PCS 2 0 1 1 Pembelia
n Batal
P-2

SENSAR
77 1/15/2018 AR4OE P PCS 46 0 5 41 Pembelia
n Batal
19.5

Sensar
78 1/15/2018 AR4MN PCS 3 0 1 2 Pembelia
n Batal
P-1

SENSAR
79 1/15/2018 AR4OE P PCS 4 0 1 3 Pembelia
n Batal
12.5

SENSAR
80 1/15/2018 AR4OE P PCS 41 0 5 36 Pembelia
n Batal
19.5

SENSAR PT.AFINA
81 1/16/2018 AR4MN PCS 1 1 0 2 SINAR
P-2 CEMER

Sensar PT.AFINA
82 1/16/2018 AR4MN PCS 2 1 0 3 SINAR
P-1 CEMER
SENSAR PT.AFINA
83 1/16/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
12.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
84 1/16/2018 AR40E P PCS 0 5 0 5 SINAR
19.5 CEMER

SENSAR
85 1/16/2018 AR4MN PCS 2 0 1 1 Pembelia
n Batal
P-2

Sensar
86 1/16/2018 AR4MN PCS 3 0 1 2 Pembelia
n Batal
P-1

SENSAR
87 1/16/2018 AR40E P PCS 1 0 1 0 Pembelia
n Batal
12.5

SENSAR
88 1/16/2018 AR40E P PCS 5 0 5 0 Pembelia
n Batal
19.5

Sensar PT.AFINA
89 1/16/2018 AR4MN PCS 2 1 0 3 SINAR
P-1 CEMER

SENSAR PT.AFINA
90 1/16/2018 AR4MN PCS 1 1 0 2 SINAR
P-2 CEMER

SENSAR PT.AFINA
91 1/16/2018 AR4OE P PCS 3 1 0 4 SINAR
12.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
92 1/16/2018 AR4OE P PCS 36 5 0 41 SINAR
19.5 CEMER

SENSAR
93 1/16/2018 AR4OE P PCS 41 0 5 36 Pembelia
n Batal
19.5

SENSAR
94 1/16/2018 AR4MN PCS 2 0 1 1 Pembelia
n Batal
P-2

SENSAR
95 1/16/2018 AR4OE P PCS 4 0 1 3 Pembelia
n Batal
12.5

Sensar
96 1/16/2018 AR4MN PCS 3 0 1 2 Pembelia
n Batal
P-1

SENSAR PT.AFINA
97 1/16/2018 AR4MN PCS 1 1 0 2 SINAR
P-2 CEMER
PT.AFINA
98 1/16/2018 SENSAR 0 1 0 1 SINAR
AR4M P 1 CEMER

SENSAR PT.AFINA
99 1/16/2018 AR4OE P PCS 3 1 0 4 SINAR
12.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
100 1/16/2018 AR4OE P PCS 36 5 0 41 SINAR
19.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
101 1/18/2018 AR4OE P PCS 2 1 0 3 SINAR
7 CEMER

SENSAR PT.AFINA
102 1/18/2018 AR40E P PCS 2 1 0 3 SINAR
10 CEMER

SENSAR PT.AFINA
103 1/18/2018 AR4OE P PCS 6 1 0 7 SINAR
17 CEMER

SENSAR PT.AFINA
104 1/18/2018 AR4OE P PCS 21 1 0 22 SINAR
18.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
105 1/18/2018 AR4OE P PCS 27 1 0 28 SINAR
20 CEMER

Sensar PT.AFINA
106 1/24/2018 AR4MN PCS 2 1 0 3 SINAR
P-1 CEMER

SENSAR PT.AFINA
107 1/24/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
6 CEMER

SENSAR PT.AFINA
108 1/24/2018 AR40E P PCS 3 1 0 4 SINAR
10 CEMER

SENSAR PT.AFINA
109 1/24/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
12 CEMER

SENSAR PT.AFINA
110 1/24/2018 AR40E P PCS 2 1 0 3 SINAR
13.5 CEMER

Sensar
111 1/24/2018 AR4MN PCS 3 0 1 2 Pembelia
n Batal
P-1

SENSAR
112 1/24/2018 AR40E P PCS 1 0 1 0 Pembelia
n Batal
6
SENSAR
113 1/24/2018 AR40E P PCS 4 0 1 3 Pembelia
n Batal
10

SENSAR
114 1/24/2018 AR40E P PCS 1 0 1 0 Pembelia
n Batal
12

SENSAR
115 1/24/2018 AR40E P PCS 3 0 1 2 Pembelia
n Batal
13.5

Sensar PT.AFINA
116 1/24/2018 AR4MN PCS 2 1 0 3 SINAR
P-1 CEMER

SENSAR PT.AFINA
117 1/24/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
6 CEMER

SENSAR PT.AFINA
118 1/24/2018 AR40E P PCS 3 1 0 4 SINAR
10 CEMER

SENSAR PT.AFINA
119 1/24/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
12 CEMER

SENSAR PT.AFINA
120 1/24/2018 AR40E P PCS 2 1 0 3 SINAR
13.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
121 2/1/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
10,5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
122 2/1/2018 AR4OE P PCS 5 1 0 6 SINAR
16 CEMER

SENSAR PT.AFINA
123 2/1/2018 AR4OE P PCS 28 3 0 31 SINAR
20 CEMER

SENSAR PT.AFINA
124 2/1/2018 AR4OE P PCS 5 1 0 6 SINAR
22 CEMER

SENSAR PT.AFINA
125 2/21/2018 AR40E P PCS 2 1 0 3 SINAR
5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
126 2/21/2018 AR4OE P PCS 8 1 0 9 SINAR
15.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
127 2/21/2018 AR4OE P PCS 22 3 0 25 SINAR
18.5 CEMER
SENSAR PT.AFINA
128 2/21/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
11.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
129 2/21/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
23.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
130 2/21/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
24 CEMER

SENSAR PT.AFINA
131 2/21/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
24.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
132 2/21/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
25 CEMER

SENSAR
133 2/21/2018 AR40E P PCS 3 0 1 2 Pembelia
n Batal
5

SENSAR
134 2/21/2018 AR4OE P PCS 9 0 1 8 Pembelia
n Batal
15.5

SENSAR
135 2/21/2018 AR4OE P PCS 25 0 3 22 Pembelia
n Batal
18.5

SENSAR
136 2/21/2018 AR40E P PCS 1 0 1 0 Pembelia
n Batal
11.5

SENSAR
137 2/21/2018 AR40E P PCS 1 0 1 0 Pembelia
n Batal
23.5

SENSAR
138 2/21/2018 AR40E P PCS 1 0 1 0 Pembelia
n Batal
24

SENSAR
139 2/21/2018 AR40E P PCS 1 0 1 0 Pembelia
n Batal
24.5

SENSAR
140 2/21/2018 AR40E P PCS 1 0 1 0 Pembelia
n Batal
25

SENSAR PT.AFINA
141 2/21/2018 AR40E P PCS 2 1 0 3 SINAR
5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
142 2/21/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
11.5 CEMER
SENSAR PT.AFINA
143 2/21/2018 AR4OE P PCS 8 1 0 9 SINAR
15.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
144 2/21/2018 AR4OE P PCS 22 3 0 25 SINAR
18.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
145 2/21/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
23.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
146 2/21/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
24 CEMER

SENSAR PT.AFINA
147 2/21/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
24.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
148 2/21/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
25 CEMER

SENSAR PT.AFINA
149 2/21/2018 AR4OE P PCS 10 2 0 12 SINAR
17.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
150 2/21/2018 AR40E P PCS 12 2 0 14 SINAR
18 CEMER

SENSAR PT.AFINA
151 2/21/2018 AR4OE P PCS 41 2 0 43 SINAR
19.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
152 2/27/2018 AR4OE P PCS 4 1 0 5 SINAR
16.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
153 2/27/2018 AR4OE P PCS 31 1 0 32 SINAR
20 CEMER

SENSAR PT.AFINA
154 2/27/2018 AR4OE P PCS 15 1 0 16 SINAR
21 CEMER

SENSAR PT.AFINA
155 2/27/2018 AR4OE P PCS 13 3 0 16 SINAR
21.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
156 2/27/2018 AR4OE P PCS 43 5 0 48 SINAR
19.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
157 3/9/2018 AR40E P PCS 2 1 0 3 SINAR
14.5 CEMER
SENSAR PT.AFINA
158 3/9/2018 AR4OE P PCS 6 2 0 8 SINAR
16 CEMER

SENSAR PT.AFINA
159 3/9/2018 AR40E P PCS 14 5 0 19 SINAR
18 CEMER

SENSAR PT.AFINA
160 3/9/2018 AR4OE P PCS 7 1 0 8 SINAR
17 CEMER

SENSAR PT.AFINA
161 3/9/2018 AR4OE P PCS 25 5 0 30 SINAR
18.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
162 3/9/2018 AR4OE P PCS 37 5 0 42 SINAR
19 CEMER

SENSAR PT.AFINA
163 3/9/2018 AR4OE P PCS 32 5 0 37 SINAR
20 CEMER

SENSAR PT.AFINA
164 3/9/2018 AR4OE P PCS 16 4 0 20 SINAR
21 CEMER

SENSAR
165 3/9/2018 AR40E P PCS 3 0 1 2 Pembelia
n Batal
14.5

SENSAR
166 3/9/2018 AR4OE P PCS 8 0 2 6 Pembelia
n Batal
16

SENSAR
167 3/9/2018 AR40E P PCS 19 0 5 14 Pembelia
n Batal
18

SENSAR
168 3/9/2018 AR4OE P PCS 8 0 1 7 Pembelia
n Batal
17

SENSAR
169 3/9/2018 AR4OE P PCS 30 0 5 25 Pembelia
n Batal
18.5

SENSAR
170 3/9/2018 AR4OE P PCS 42 0 5 37 Pembelia
n Batal
19

SENSAR
171 3/9/2018 AR4OE P PCS 37 0 5 32 Pembelia
n Batal
20

SENSAR
172 3/9/2018 AR4OE P PCS 20 0 4 16 Pembelia
n Batal
21
SENSAR PT.AFINA
173 3/9/2018 AR40E P PCS 2 1 0 3 SINAR
14.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
174 3/9/2018 AR4OE P PCS 6 2 0 8 SINAR
16 CEMER

SENSAR PT.AFINA
175 3/9/2018 AR40E P PCS 14 5 0 19 SINAR
18 CEMER

SENSAR PT.AFINA
176 3/9/2018 AR4OE P PCS 7 1 0 8 SINAR
17 CEMER

SENSAR PT.AFINA
177 3/9/2018 AR4OE P PCS 25 5 0 30 SINAR
18.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
178 3/9/2018 AR4OE P PCS 37 5 0 42 SINAR
19 CEMER

SENSAR PT.AFINA
179 3/9/2018 AR4OE P PCS 32 5 0 37 SINAR
20 CEMER

SENSAR PT.AFINA
180 3/9/2018 AR4OE P PCS 16 4 0 20 SINAR
21 CEMER

SENSAR
181 3/9/2018 AR4OE P PCS 42 0 5 37 Pembelia
n Batal
19

SENSAR
182 3/9/2018 AR4OE P PCS 37 0 5 32 Pembelia
n Batal
20

SENSAR
183 3/9/2018 AR4OE P PCS 8 0 2 6 Pembelia
n Batal
16

SENSAR
184 3/9/2018 AR4OE P PCS 30 0 5 25 Pembelia
n Batal
18.5

SENSAR
185 3/9/2018 AR4OE P PCS 8 0 1 7 Pembelia
n Batal
17

SENSAR
186 3/9/2018 AR40E P PCS 19 0 5 14 Pembelia
n Batal
18

SENSAR
187 3/9/2018 AR40E P PCS 3 0 1 2 Pembelia
n Batal
14.5
SENSAR
188 3/9/2018 AR4OE P PCS 20 0 4 16 Pembelia
n Batal
21

SENSAR PT.AFINA
189 3/9/2018 AR40E P PCS 2 1 0 3 SINAR
14.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
190 3/9/2018 AR4OE P PCS 6 2 0 8 SINAR
16 CEMER

SENSAR PT.AFINA
191 3/9/2018 AR40E P PCS 14 5 0 19 SINAR
18 CEMER

SENSAR PT.AFINA
192 3/9/2018 AR4OE P PCS 7 1 0 8 SINAR
17 CEMER

SENSAR PT.AFINA
193 3/9/2018 AR4OE P PCS 25 5 0 30 SINAR
18.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
194 3/9/2018 AR4OE P PCS 37 5 0 42 SINAR
19 CEMER

SENSAR PT.AFINA
195 3/9/2018 AR4OE P PCS 32 5 0 37 SINAR
20 CEMER

SENSAR PT.AFINA
196 3/9/2018 AR4OE P PCS 16 4 0 20 SINAR
21 CEMER

SENSAR PT.AFINA
197 3/9/2018 AR40E P PCS 3 1 0 4 SINAR
14.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
198 3/9/2018 AR4OE P PCS 8 2 0 10 SINAR
16 CEMER

SENSAR PT.AFINA
199 3/9/2018 AR40E P PCS 19 5 0 24 SINAR
18 CEMER

SENSAR PT.AFINA
200 3/9/2018 AR4OE P PCS 8 1 0 9 SINAR
17 CEMER

SENSAR PT.AFINA
201 3/9/2018 AR4OE P PCS 30 5 0 35 SINAR
18.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
202 3/9/2018 AR4OE P PCS 42 5 0 47 SINAR
19 CEMER
SENSAR PT.AFINA
203 3/9/2018 AR4OE P PCS 37 5 0 42 SINAR
20 CEMER

SENSAR PT.AFINA
204 3/9/2018 AR4OE P PCS 20 4 0 24 SINAR
21 CEMER

SENSAR
205 3/9/2018 AR4OE P PCS 42 0 5 37 Pembelia
n Batal
20

SENSAR
206 3/9/2018 AR4OE P PCS 24 0 4 20 Pembelia
n Batal
21

SENSAR
207 3/9/2018 AR40E P PCS 4 0 1 3 Pembelia
n Batal
14.5

SENSAR
208 3/9/2018 AR4OE P PCS 10 0 2 8 Pembelia
n Batal
16

SENSAR
209 3/9/2018 AR40E P PCS 24 0 5 19 Pembelia
n Batal
18

SENSAR
210 3/9/2018 AR4OE P PCS 9 0 1 8 Pembelia
n Batal
17

SENSAR
211 3/9/2018 AR4OE P PCS 35 0 5 30 Pembelia
n Batal
18.5

SENSAR
212 3/9/2018 AR4OE P PCS 47 0 5 42 Pembelia
n Batal
19

SENSAR PT.AFINA
213 3/22/2018 AR40E P PCS 1 1 0 2 SINAR
6 CEMER

SENSAR PT.AFINA
214 3/22/2018 AR40E P PCS 1 1 0 2 SINAR
10,5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
215 3/22/2018 AR4OE P PCS 12 2 0 14 SINAR
17.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
216 3/22/2018 AR4OE P PCS 42 3 0 45 SINAR
19 CEMER

SENSAR PT.AFINA
217 3/22/2018 AR4OE PCS 30 3 0 33 SINAR
20.5 CEMER
SENSAR PT.AFINA
218 3/22/2018 AR4OE P PCS 8 2 0 10 SINAR
22.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
219 3/22/2018 AR4OE P PCS 7 2 0 9 SINAR
23 CEMER

SENSAR PT.AFINA
220 3/22/2018 AR40E P PCS 1 1 0 2 SINAR
24.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
221 3/29/2018 AR4OE P PCS 8 3 0 11 SINAR
17 CEMER

SENSAR PT.AFINA
222 3/29/2018 AR4OE P PCS 14 1 0 15 SINAR
17.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
223 3/29/2018 AR4OE P PCS 45 3 0 48 SINAR
19 CEMER

SENSAR PT.AFINA
224 3/29/2018 AR4OE P PCS 20 3 0 23 SINAR
21 CEMER

SENSAR PT.AFINA
225 3/29/2018 AR4OE P PCS 6 2 0 8 SINAR
22 CEMER

SENSAR PT.AFINA
226 4/9/2018 AR4OE P PCS 48 3 0 51 SINAR
19 CEMER

SENSAR PT.AFINA
227 4/9/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
19.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
228 4/9/2018 AR4OE P PCS 37 1 0 38 SINAR
20 CEMER

SENSAR PT.AFINA
229 4/9/2018 AR4OE PCS 33 3 0 36 SINAR
20.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
230 4/9/2018 AR4OE P PCS 16 2 0 18 SINAR
21.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
231 4/9/2018 AR40E P PCS 1 2 0 3 SINAR
23.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
232 4/20/2018 AR40E P PCS 1 1 0 2 SINAR
2 CEMER
SENSAR PT.AFINA
233 4/20/2018 AR4OE P PCS 9 1 0 10 SINAR
15.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
234 4/20/2018 AR4OE P PCS 15 1 0 16 SINAR
17.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
235 4/20/2018 AR4OE P PCS 51 4 0 55 SINAR
19 CEMER

SENSAR PT.AFINA
236 4/20/2018 AR4OE P PCS 48 3 0 51 SINAR
19.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
237 4/20/2018 AR4OE P PCS 38 2 0 40 SINAR
20 CEMER

SENSAR PT.AFINA
238 4/28/2018 AR40E P PCS 1 1 0 2 SINAR
12 CEMER

SENSAR PT.AFINA
239 4/28/2018 AR4OE P PCS 8 2 0 10 SINAR
16 CEMER

SENSAR PT.AFINA
240 4/28/2018 AR4OE P PCS 40 2 0 42 SINAR
20 CEMER

SENSAR PT.AFINA
241 4/28/2018 AR4OE P PCS 23 2 0 25 SINAR
21 CEMER

SENSAR PT.AFINA
242 4/28/2018 AR4OE P PCS 8 1 0 9 SINAR
22 CEMER

SENSAR PT.AFINA
243 5/12/2018 AR4OE P PCS 10 2 0 12 SINAR
15.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
244 5/12/2018 AR4OE P PCS 10 2 0 12 SINAR
16 CEMER

SENSAR PT.AFINA
245 5/12/2018 AR4OE P PCS 16 2 0 18 SINAR
17.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
246 5/12/2018 AR4OE P PCS 30 5 0 35 SINAR
18.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
247 5/12/2018 AR4OE P PCS 55 2 0 57 SINAR
19 CEMER
SENSAR PT.AFINA
248 5/12/2018 AR4OE P PCS 51 2 0 53 SINAR
19.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
249 5/12/2018 AR4OE P PCS 42 6 0 48 SINAR
20 CEMER

SENSAR PT.AFINA
250 5/12/2018 AR4OE PCS 36 6 0 42 SINAR
20.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
251 5/12/2018 AR4OE P PCS 25 2 0 27 SINAR
21 CEMER

SENSAR
252 5/12/2018 AR4OE P PCS 12 0 2 10 Pembelia
n Batal
16

SENSAR
253 5/12/2018 AR4OE P PCS 57 0 2 55 Pembelia
n Batal
19

SENSAR
254 5/12/2018 AR4OE P PCS 53 0 2 51 Pembelia
n Batal
19.5

SENSAR
255 5/12/2018 AR4OE P PCS 48 0 6 42 Pembelia
n Batal
20

SENSAR
256 5/12/2018 AR4OE PCS 42 0 6 36 Pembelia
n Batal
20.5

SENSAR
257 5/12/2018 AR4OE P PCS 27 0 2 25 Pembelia
n Batal
21

SENSAR
258 5/12/2018 AR4OE P PCS 18 0 2 16 Pembelia
n Batal
17.5

SENSAR
259 5/12/2018 AR4OE P PCS 35 0 5 30 Pembelia
n Batal
18.5

SENSAR
260 5/12/2018 AR4OE P PCS 12 0 2 10 Pembelia
n Batal
15.5

SENSAR PT.AFINA
261 5/13/2018 AR4OE P PCS 10 2 0 12 SINAR
15.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
262 5/13/2018 AR4OE P PCS 16 2 0 18 SINAR
17.5 CEMER
SENSAR PT.AFINA
263 5/13/2018 AR4OE P PCS 30 5 0 35 SINAR
18.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
264 5/13/2018 AR4OE P PCS 10 2 0 12 SINAR
16 CEMER

SENSAR PT.AFINA
265 5/13/2018 AR4OE P PCS 55 2 0 57 SINAR
19 CEMER

SENSAR PT.AFINA
266 5/13/2018 AR4OE P PCS 51 2 0 53 SINAR
19.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
267 5/13/2018 AR4OE P PCS 42 6 0 48 SINAR
20 CEMER

SENSAR PT.AFINA
268 5/13/2018 AR4OE PCS 36 6 0 42 SINAR
20.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
269 5/13/2018 AR4OE P PCS 25 2 0 27 SINAR
21 CEMER

SENSAR PT.AFINA
270 5/22/2018 AR40E P PCS 1 1 0 2 SINAR
8 CEMER

SENSAR PT.AFINA
271 5/22/2018 AR40E P PCS 0 1 0 1 SINAR
9 CEMER

SENSAR PT.AFINA
272 5/22/2018 AR40E P PCS 2 1 0 3 SINAR
13 CEMER

SENSAR PT.AFINA
273 5/22/2018 AR40E P PCS 3 1 0 4 SINAR
13.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
274 5/22/2018 AR4OE P PCS 5 1 0 6 SINAR
16.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
275 5/22/2018 AR4OE P PCS 9 1 0 10 SINAR
22 CEMER

SENSAR PT.AFINA
276 5/22/2018 AR4OE P PCS 10 1 0 11 SINAR
22.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
277 6/9/2018 AR4OE P PCS 53 2 0 55 SINAR
19.5 CEMER
PT.AFINA
278 6/21/2018 SENSAR 1 1 0 2 SINAR
AR4M P 1 CEMER

SENSAR PT.AFINA
279 6/21/2018 AR40E P PCS 3 1 0 4 SINAR
5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
280 6/21/2018 AR4OE P PCS 18 1 0 19 SINAR
17.5 CEMER

SENSAR PT.AFINA
281 6/21/2018 AR4OE P PCS 9 2 0 11 SINAR
23 CEMER
No. Reg Dokter Petugas

F/17/004 APO1
389

F/17/004 APO1
389

F/17/004 APO1
389

F/17/004 APO1
389

F/17/004 APO1
389

F/17/004 APO1
389

F/17/004 APO1
389

F/17/004 APO1
389

4429 APO1
4429 APO1

4429 APO1

4429 APO1

4497 APO1

4497 APO1

4497 APO1

4497 APO1

4497 APO1

4676 APO1

4676 APO1

4676 APO1

4676 APO1

4676 APO1

4676 APO1

4676 APO1
4726 APO1

4726 APO1

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834
F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
834

F/17/004 APO1
756

F/17/004 APO1
756

F/17/004 APO1
756

F/17/004 APO1
756

F/17/004 APO1
756

F/17/004 APO1
756

F/17/004 APO1
756

ASC/P/18 APO1
/00004

ASC/P/18 APO1
/00004

ASC/P/18 APO1
/00004
ASC/P/18 APO1
/00004

ASC/P/18 APO1
/00004

ASC/P/18 APO1
/00004

N5070 APO1

N5070 APO1

N5070 APO1

N5070 APO1

BF-18-01- APO1
06171

BF-18-01- APO1
06171

BF-18-01- APO1
06171

BF-18-01- APO1
06171

139 APO1

139 APO1
139 APO1

139 APO1

139 APO1

139 APO1

139 APO1

BF-18-01- APO1
06173

BF-18-01- APO1
06173

BF-18-01- APO1
06173

BF-18-01- APO1
06173

BF-18-01- APO1
06173

BF-18-01- APO1
06173

BF-18-01- APO1
06173

BF-18-01- APO1
06173

139 APO1

139 APO1
139 APO1

139 APO1

BF-18-01- APO1
06183

BF-18-01- APO1
06183

BF-18-01- APO1
06183

BF-18-01- APO1
06183

ASC/P/18 APO1
/00013

ASC/P/18 APO1
/00013

ASC/P/18 APO1
/00013

ASC/P/18 APO1
/00013

BF-18-01- APO1
06204

BF-18-01- APO1
06204

BF-18-01- APO1
06204

BF-18-01- APO1
06204

ASC/P/18 APO1
/00013
ASC/P/18 APO1
/00013

ASC/P/18 APO1
/00013

ASC/P/18 APO1
/00013

212 APO1

212 APO1

212 APO1

212 APO1

212 APO1

294 APO1

294 APO1

294 APO1

294 APO1

294 APO1

BF-18-01- APO1
06312

BF-18-01- APO1
06312
BF-18-01- APO1
06312

BF-18-01- APO1
06312

BF-18-01- APO1
06312

294 APO1

294 APO1

294 APO1

294 APO1

294 APO1

409 APO1

409 APO1

409 APO1

409 APO1

676 APO1

676 APO1

676 APO1
676 APO1

676 APO1

676 APO1

676 APO1

676 APO1

BF-18-02- APO1
06605

BF-18-02- APO1
06605

BF-18-02- APO1
06605

BF-18-02- APO1
06605

BF-18-02- APO1
06605

BF-18-02- APO1
06605

BF-18-02- APO1
06605

BF-18-02- APO1
06605

676 APO1

676 APO1
676 APO1

676 APO1

676 APO1

676 APO1

676 APO1

676 APO1

ASC/P/18 APO1
/00070

ASC/P/18 APO1
/00070

ASC/P/18 APO1
/00070

ASC/P/18 APO1
/00076

ASC/P/18 APO1
/00076

ASC/P/18 APO1
/00076

ASC/P/18 APO1
/00076

ASC/P/18 APO1
/00076

902 APO1
902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

BF-18-03- APO1
06793

BF-18-03- APO1
06793

BF-18-03- APO1
06793

BF-18-03- APO1
06793

BF-18-03- APO1
06793

BF-18-03- APO1
06793

BF-18-03- APO1
06793

BF-18-03- APO1
06793
902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

BF-18-03- APO1
06794

BF-18-03- APO1
06794

BF-18-03- APO1
06794

BF-18-03- APO1
06794

BF-18-03- APO1
06794

BF-18-03- APO1
06794

BF-18-03- APO1
06794
BF-18-03- APO1
06794

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1

902 APO1
902 APO1

902 APO1

BF-18-03- APO1
06798

BF-18-03- APO1
06798

BF-18-03- APO1
06798

BF-18-03- APO1
06798

BF-18-03- APO1
06798

BF-18-03- APO1
06798

BF-18-03- APO1
06798

BF-18-03- APO1
06798

ASC/P/18 APO1
/00110

ASC/P/18 APO1
/00110

ASC/P/18 APO1
/00110

ASC/P/18 APO1
/00110

ASC/P/18 APO1
/00110
ASC/P/18 APO1
/00110

ASC/P/18 APO1
/00110

ASC/P/18 APO1
/00110

ASC/P/18 APO1
/00123

ASC/P/18 APO1
/00123

ASC/P/18 APO1
/00123

ASC/P/18 APO1
/00123

ASC/P/18 APO1
/00123

1356 APO1

1356 APO1

1356 APO1

1356 APO1

1356 APO1

1356 APO1

1496 APO1
1496 APO1

1496 APO1

1496 APO1

1496 APO1

1496 APO1

1633 APO1

1633 APO1

1633 APO1

1633 APO1

1633 APO1

ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00180
ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00180

BF-18-05- APO1
07687

BF-18-05- APO1
07687

BF-18-05- APO1
07687

BF-18-05- APO1
07687

BF-18-05- APO1
07687

BF-18-05- APO1
07687

BF-18-05- APO1
07687

BF-18-05- APO1
07687

BF-18-05- APO1
07687

ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00180
ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00180

ASC/P/18 APO1
/00196

ASC/P/18 APO1
/00196

ASC/P/18 APO1
/00196

ASC/P/18 APO1
/00196

ASC/P/18 APO1
/00196

ASC/P/18 APO1
/00196

ASC/P/18 APO1
/00196

ASC/P/18 APO1
/00218
ASC/P/18 APO1
/00210

ASC/P/18 APO1
/00210

ASC/P/18 APO1
/00210

ASC/P/18 APO1
/00210
Rawat Jalan
Rawat Inap
OK
Dokter
Ruangan
Pembelian
Stok
Master
Apotik

Tanggal awal
Tanggal akhir Barang
SENSAR

KARTU STOK APOTIK RS. SRIWIJAYA EYE CENTRE PERIODE TANGGAL 1-11-2017 S/D 17-07-2018

Stok Stok
No Tanggal Barang Satuan Masuk Keluar
Awal Akhir
1 11/1/2017 SENSAR AR40E P 14.5 PCS 0 1 0 1
2 11/1/2017 SENSAR AR4OE P 15 PCS 1 1 0 2

3 11/1/2017 SENSAR AR4OE P 15.5 PCS 2 1 0 3

4 11/1/2017 SENSAR AR4OE P 19 PCS 12 5 0 17

5 11/1/2017 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 15 3 0 18

6 11/1/2017 SENSAR AR4OE P 21 PCS 6 5 0 11

7 11/1/2017 SENSAR AR4OE P 21.5 PCS 3 3 0 6

8 11/9/2017 SENSAR AR4OE P 9 PCS 1 1 0 2

9 11/9/2017 SENSAR AR4OE P 16.5 PCS 1 1 0 2

10 11/9/2017 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 9 3 0 12

11 11/9/2017 SENSAR AR4OE P 19 PCS 17 3 0 20

12 11/9/2017 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 18 2 0 20

13 11/9/2017 SENSAR AR4OE P 20 PCS 15 5 0 20

14 11/9/2017 SENSAR AR4OE P 21.5 PCS 6 2 0 8

15 11/15/2017 Sensar AR4MN P-1 PCS 0 1 0 1


16 11/15/2017 Sensar AR40E P3 PCS 0 1 0 1
17 11/15/2017 SENSAR AR4OE P 16 PCS 3 1 0 4

18 11/15/2017 SENSAR AR4OE P 17.5 PCS 3 1 0 4


19 11/15/2017 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 12 2 0 14

20 11/15/2017 SENSAR AR4OE P 19 PCS 20 4 0 24

21 11/15/2017 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 20 2 0 22

22 11/15/2017 SENSAR AR4OE 20.5 PCS 15 2 0 17

23 11/22/2017 Sensar AR4MN P-1 PCS 1 1 0 2

24 11/22/2017 SENSAR AR40E P 18 PCS 3 2 0 5

25 11/22/2017 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 14 1 0 15

26 11/22/2017 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 22 5 0 27

27 11/22/2017 SENSAR AR4OE P 20 PCS 20 5 0 25

28 11/22/2017 SENSAR AR4OE 20.5 PCS 17 2 0 19

29 11/22/2017 SENSAR AR4OE P 21 PCS 11 1 0 12

30 11/22/2017 SENSAR AR4OE P 21.5 PCS 8 1 0 9

31 11/24/2017 SENSAR AR40E P 5 PCS 0 1 0 1


32 11/24/2017 SENSAR AR40E P 10 PCS 0 1 0 1

33 11/24/2017 SENSAR AR4OE P 17.5 PCS 4 1 0 5

34 11/24/2017 SENSAR AR4OE 20.5 PCS 19 4 0 23

35 11/30/2017 SENSAR AR4OE P 17.5 PCS 5 5 0 10

36 11/30/2017 SENSAR AR40E P 18 PCS 5 2 0 7

37 11/30/2017 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 15 1 0 16

38 11/30/2017 SENSAR AR4OE P 19 PCS 24 1 0 25

39 11/30/2017 SENSAR AR4OE P 22.5 PCS 3 1 0 4

40 12/14/2017 SENSAR AR4OE P 12.5 PCS 1 1 0 2

41 12/14/2017 SENSAR AR40E P 14.5 PCS 1 1 0 2


42 12/14/2017 SENSAR AR4OE P 15 PCS 2 2 0 4

43 12/14/2017 SENSAR AR4OE P 15.5 PCS 3 2 0 5

44 12/14/2017 SENSAR AR4OE P 16.5 PCS 2 2 0 4

45 12/14/2017 SENSAR AR4OE P 19 PCS 25 2 0 27


46 12/14/2017 SENSAR AR4OE P 22.5 PCS 4 1 0 5

47 12/18/2017 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 27 4 0 31

48 12/18/2017 SENSAR AR4OE P 21.5 PCS 9 2 0 11

49 12/29/2017 SENSAR AR40E P 2 PCS 0 1 0 1

50 12/29/2017 SENSAR AR40E P 5 PCS 1 1 0 2

51 12/29/2017 SENSAR AR4OE P 7 PCS 1 1 0 2

52 12/29/2017 SENSAR AR40E P 8 PCS 0 1 0 1

53 12/29/2017 SENSAR AR4OE P 9 PCS 2 1 0 3

54 12/29/2017 SENSAR AR40E P 13 PCS 0 2 0 2

55 12/29/2017 SENSAR AR40E P 13.5 PCS 0 2 0 2

56 12/29/2017 SENSAR AR4OE P 15.5 PCS 5 1 0 6

57 12/29/2017 SENSAR AR4OE P 17 PCS 4 2 0 6

58 12/29/2017 SENSAR AR40E P 18 PCS 7 5 0 12

59 12/29/2017 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 16 5 0 21

60 12/29/2017 SENSAR AR4OE P 19 PCS 27 5 0 32

61 12/29/2017 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 31 5 0 36

62 12/29/2017 SENSAR AR4OE P 20 PCS 25 2 0 27

63 12/29/2017 SENSAR AR4OE 20.5 PCS 23 5 0 28

64 12/29/2017 SENSAR AR4OE P 21 PCS 12 3 0 15

65 12/29/2017 SENSAR AR4OE P 22.5 PCS 5 2 0 7

66 12/29/2017 SENSAR AR4OE P 23 PCS 4 2 0 6

67 1/5/2018 SENSAR AR4OE P 9 PCS 3 1 0 4


68 1/5/2018 SENSAR AR4OE P 15.5 PCS 6 1 0 7

69 1/5/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 32 5 0 37

70 1/5/2018 SENSAR AR4OE 20.5 PCS 28 2 0 30

71 1/5/2018 SENSAR AR4OE P 21.5 PCS 11 2 0 13

72 1/5/2018 SENSAR AR4OE P 22.5 PCS 7 1 0 8

73 1/5/2018 SENSAR AR4OE P 23 PCS 6 1 0 7

74 1/8/2018 SENSAR AR4OE P 9 PCS 4 1 0 5

75 1/8/2018 SENSAR AR40E P 10 PCS 1 1 0 2

76 1/8/2018 SENSAR AR4OE P 12.5 PCS 2 1 0 3

77 1/8/2018 SENSAR AR4OE P 16 PCS 4 1 0 5

78 1/8/2018 SENSAR AR4OE P 22 PCS 4 1 0 5

79 1/8/2018 SENSAR AR4OE P 15.5 PCS 7 1 0 8

80 1/15/2018 SENSAR AR4MN P-2 PCS 1 1 0 2


81 1/15/2018 Sensar AR4MN P-1 PCS 2 1 0 3
82 1/15/2018 SENSAR AR40E P 12.5 PCS 0 1 0 1
83 1/15/2018 SENSAR AR40E P 19.5 PCS 0 5 0 5

84 1/15/2018 SENSAR AR4MN P-2 PCS 2 0 1 1

85 1/15/2018 Sensar AR4MN P-1 PCS 3 0 1 2

86 1/15/2018 SENSAR AR40E P 12.5 PCS 1 0 1 0

87 1/15/2018 SENSAR AR40E P 19.5 PCS 5 0 5 0

88 1/15/2018 Sensar AR4MN P-1 PCS 2 1 0 3


89 1/15/2018 SENSAR AR40E P 12.5 PCS 0 1 0 1

90 1/15/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 36 5 0 41

91 1/15/2018 SENSAR AR4MN P-2 PCS 2 1 0 3


92 1/15/2018 Sensar AR4MN P-1 PCS 3 1 0 4

93 1/15/2018 SENSAR AR4OE P 12.5 PCS 3 1 0 4


94 1/15/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 41 5 0 46

95 1/15/2018 SENSAR AR4MN P-2 PCS 3 0 1 2

96 1/15/2018 Sensar AR4MN P-1 PCS 4 0 1 3

97 1/15/2018 SENSAR AR40E P 12.5 PCS 1 0 1 0

98 1/15/2018 SENSAR AR4MN P-2 PCS 2 0 1 1

99 1/15/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 46 0 5 41

100 1/15/2018 Sensar AR4MN P-1 PCS 3 0 1 2

101 1/15/2018 SENSAR AR4OE P 12.5 PCS 4 0 1 3

102 1/15/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 41 0 5 36

103 1/16/2018 SENSAR AR4MN P-2 PCS 1 1 0 2


104 1/16/2018 Sensar AR4MN P-1 PCS 2 1 0 3
105 1/16/2018 SENSAR AR40E P 12.5 PCS 0 1 0 1
106 1/16/2018 SENSAR AR40E P 19.5 PCS 0 5 0 5

107 1/16/2018 SENSAR AR4MN P-2 PCS 2 0 1 1

108 1/16/2018 Sensar AR4MN P-1 PCS 3 0 1 2

109 1/16/2018 SENSAR AR40E P 12.5 PCS 1 0 1 0

110 1/16/2018 SENSAR AR40E P 19.5 PCS 5 0 5 0

111 1/16/2018 Sensar AR4MN P-1 PCS 2 1 0 3

112 1/16/2018 SENSAR AR4MN P-2 PCS 1 1 0 2

113 1/16/2018 SENSAR AR4OE P 12.5 PCS 3 1 0 4

114 1/16/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 36 5 0 41

115 1/16/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 41 0 5 36

116 1/16/2018 SENSAR AR4MN P-2 PCS 2 0 1 1

117 1/16/2018 SENSAR AR4OE P 12.5 PCS 4 0 1 3


118 1/16/2018 Sensar AR4MN P-1 PCS 3 0 1 2

119 1/16/2018 SENSAR AR4MN P-2 PCS 1 1 0 2

120 1/16/2018 SENSAR AR4M P 1 0 1 0 1

121 1/16/2018 SENSAR AR4OE P 12.5 PCS 3 1 0 4

122 1/16/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 36 5 0 41

123 1/18/2018 SENSAR AR4OE P 7 PCS 2 1 0 3


124 1/18/2018 SENSAR AR40E P 10 PCS 2 1 0 3
125 1/18/2018 SENSAR AR4OE P 17 PCS 6 1 0 7

126 1/18/2018 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 21 1 0 22

127 1/18/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 27 1 0 28


128 1/24/2018 Sensar AR4MN P-1 PCS 2 1 0 3
129 1/24/2018 SENSAR AR40E P 6 PCS 0 1 0 1
130 1/24/2018 SENSAR AR40E P 10 PCS 3 1 0 4
131 1/24/2018 SENSAR AR40E P 12 PCS 0 1 0 1
132 1/24/2018 SENSAR AR40E P 13.5 PCS 2 1 0 3

133 1/24/2018 Sensar AR4MN P-1 PCS 3 0 1 2

134 1/24/2018 SENSAR AR40E P 6 PCS 1 0 1 0

135 1/24/2018 SENSAR AR40E P 10 PCS 4 0 1 3

136 1/24/2018 SENSAR AR40E P 12 PCS 1 0 1 0

137 1/24/2018 SENSAR AR40E P 13.5 PCS 3 0 1 2

138 1/24/2018 Sensar AR4MN P-1 PCS 2 1 0 3


139 1/24/2018 SENSAR AR40E P 6 PCS 0 1 0 1
140 1/24/2018 SENSAR AR40E P 10 PCS 3 1 0 4
141 1/24/2018 SENSAR AR40E P 12 PCS 0 1 0 1
142 1/24/2018 SENSAR AR40E P 13.5 PCS 2 1 0 3
143 2/1/2018 SENSAR AR40E P 10,5 PCS 0 1 0 1
144 2/1/2018 SENSAR AR4OE P 16 PCS 5 1 0 6
145 2/1/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 28 3 0 31
146 2/1/2018 SENSAR AR4OE P 22 PCS 5 1 0 6
147 2/21/2018 SENSAR AR40E P 5 PCS 2 1 0 3

148 2/21/2018 SENSAR AR4OE P 15.5 PCS 8 1 0 9

149 2/21/2018 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 22 3 0 25


150 2/21/2018 SENSAR AR40E P 11.5 PCS 0 1 0 1
151 2/21/2018 SENSAR AR40E P 23.5 PCS 0 1 0 1
152 2/21/2018 SENSAR AR40E P 24 PCS 0 1 0 1
153 2/21/2018 SENSAR AR40E P 24.5 PCS 0 1 0 1
154 2/21/2018 SENSAR AR40E P 25 PCS 0 1 0 1

155 2/21/2018 SENSAR AR40E P 5 PCS 3 0 1 2

156 2/21/2018 SENSAR AR4OE P 15.5 PCS 9 0 1 8

157 2/21/2018 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 25 0 3 22

158 2/21/2018 SENSAR AR40E P 11.5 PCS 1 0 1 0

159 2/21/2018 SENSAR AR40E P 23.5 PCS 1 0 1 0

160 2/21/2018 SENSAR AR40E P 24 PCS 1 0 1 0

161 2/21/2018 SENSAR AR40E P 24.5 PCS 1 0 1 0

162 2/21/2018 SENSAR AR40E P 25 PCS 1 0 1 0

163 2/21/2018 SENSAR AR40E P 5 PCS 2 1 0 3


164 2/21/2018 SENSAR AR40E P 11.5 PCS 0 1 0 1

165 2/21/2018 SENSAR AR4OE P 15.5 PCS 8 1 0 9

166 2/21/2018 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 22 3 0 25

167 2/21/2018 SENSAR AR40E P 23.5 PCS 0 1 0 1


168 2/21/2018 SENSAR AR40E P 24 PCS 0 1 0 1
169 2/21/2018 SENSAR AR40E P 24.5 PCS 0 1 0 1
170 2/21/2018 SENSAR AR40E P 25 PCS 0 1 0 1

171 2/21/2018 SENSAR AR4OE P 17.5 PCS 10 2 0 12

172 2/21/2018 SENSAR AR40E P 18 PCS 12 2 0 14

173 2/21/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 41 2 0 43

174 2/27/2018 SENSAR AR4OE P 16.5 PCS 4 1 0 5

175 2/27/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 31 1 0 32

176 2/27/2018 SENSAR AR4OE P 21 PCS 15 1 0 16

177 2/27/2018 SENSAR AR4OE P 21.5 PCS 13 3 0 16


178 2/27/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 43 5 0 48

179 3/9/2018 SENSAR AR40E P 14.5 PCS 2 1 0 3


180 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 16 PCS 6 2 0 8
181 3/9/2018 SENSAR AR40E P 18 PCS 14 5 0 19
182 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 17 PCS 7 1 0 8

183 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 25 5 0 30

184 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 37 5 0 42


185 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 32 5 0 37
186 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 21 PCS 16 4 0 20

187 3/9/2018 SENSAR AR40E P 14.5 PCS 3 0 1 2

188 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 16 PCS 8 0 2 6

189 3/9/2018 SENSAR AR40E P 18 PCS 19 0 5 14

190 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 17 PCS 8 0 1 7

191 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 30 0 5 25

192 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 42 0 5 37

193 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 37 0 5 32

194 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 21 PCS 20 0 4 16

195 3/9/2018 SENSAR AR40E P 14.5 PCS 2 1 0 3


196 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 16 PCS 6 2 0 8
197 3/9/2018 SENSAR AR40E P 18 PCS 14 5 0 19
198 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 17 PCS 7 1 0 8

199 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 25 5 0 30

200 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 37 5 0 42


201 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 32 5 0 37
202 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 21 PCS 16 4 0 20

203 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 42 0 5 37

204 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 37 0 5 32

205 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 16 PCS 8 0 2 6

206 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 30 0 5 25


207 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 17 PCS 8 0 1 7

208 3/9/2018 SENSAR AR40E P 18 PCS 19 0 5 14

209 3/9/2018 SENSAR AR40E P 14.5 PCS 3 0 1 2

210 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 21 PCS 20 0 4 16

211 3/9/2018 SENSAR AR40E P 14.5 PCS 2 1 0 3


212 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 16 PCS 6 2 0 8
213 3/9/2018 SENSAR AR40E P 18 PCS 14 5 0 19
214 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 17 PCS 7 1 0 8

215 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 25 5 0 30

216 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 37 5 0 42


217 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 32 5 0 37
218 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 21 PCS 16 4 0 20
219 3/9/2018 SENSAR AR40E P 14.5 PCS 3 1 0 4
220 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 16 PCS 8 2 0 10
221 3/9/2018 SENSAR AR40E P 18 PCS 19 5 0 24
222 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 17 PCS 8 1 0 9

223 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 30 5 0 35

224 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 42 5 0 47


225 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 37 5 0 42
226 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 21 PCS 20 4 0 24

227 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 42 0 5 37

228 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 21 PCS 24 0 4 20

229 3/9/2018 SENSAR AR40E P 14.5 PCS 4 0 1 3

230 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 16 PCS 10 0 2 8

231 3/9/2018 SENSAR AR40E P 18 PCS 24 0 5 19

232 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 17 PCS 9 0 1 8

233 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 35 0 5 30

234 3/9/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 47 0 5 42

235 3/22/2018 SENSAR AR40E P 6 PCS 1 1 0 2


236 3/22/2018 SENSAR AR40E P 10,5 PCS 1 1 0 2

237 3/22/2018 SENSAR AR4OE P 17.5 PCS 12 2 0 14

238 3/22/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 42 3 0 45

239 3/22/2018 SENSAR AR4OE 20.5 PCS 30 3 0 33

240 3/22/2018 SENSAR AR4OE P 22.5 PCS 8 2 0 10

241 3/22/2018 SENSAR AR4OE P 23 PCS 7 2 0 9

242 3/22/2018 SENSAR AR40E P 24.5 PCS 1 1 0 2

243 3/29/2018 SENSAR AR4OE P 17 PCS 8 3 0 11

244 3/29/2018 SENSAR AR4OE P 17.5 PCS 14 1 0 15

245 3/29/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 45 3 0 48

246 3/29/2018 SENSAR AR4OE P 21 PCS 20 3 0 23

247 3/29/2018 SENSAR AR4OE P 22 PCS 6 2 0 8

248 4/9/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 48 3 0 51


249 4/9/2018 SENSAR AR40E P 19.5 PCS 0 1 0 1
250 4/9/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 37 1 0 38
251 4/9/2018 SENSAR AR4OE 20.5 PCS 33 3 0 36

252 4/9/2018 SENSAR AR4OE P 21.5 PCS 16 2 0 18

253 4/9/2018 SENSAR AR40E P 23.5 PCS 1 2 0 3


254 4/20/2018 SENSAR AR40E P 2 PCS 1 1 0 2

255 4/20/2018 SENSAR AR4OE P 15.5 PCS 9 1 0 10

256 4/20/2018 SENSAR AR4OE P 17.5 PCS 15 1 0 16

257 4/20/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 51 4 0 55

258 4/20/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 48 3 0 51

259 4/20/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 38 2 0 40


260 4/28/2018 SENSAR AR40E P 12 PCS 1 1 0 2
261 4/28/2018 SENSAR AR4OE P 16 PCS 8 2 0 10
262 4/28/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 40 2 0 42
263 4/28/2018 SENSAR AR4OE P 21 PCS 23 2 0 25
264 4/28/2018 SENSAR AR4OE P 22 PCS 8 1 0 9
265 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 15.5 PCS 10 2 0 12

266 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 16 PCS 10 2 0 12

267 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 17.5 PCS 16 2 0 18

268 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 30 5 0 35

269 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 55 2 0 57

270 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 51 2 0 53

271 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 42 6 0 48

272 5/12/2018 SENSAR AR4OE 20.5 PCS 36 6 0 42

273 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 21 PCS 25 2 0 27

274 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 16 PCS 12 0 2 10

275 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 57 0 2 55

276 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 53 0 2 51

277 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 48 0 6 42

278 5/12/2018 SENSAR AR4OE 20.5 PCS 42 0 6 36

279 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 21 PCS 27 0 2 25

280 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 17.5 PCS 18 0 2 16

281 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 35 0 5 30

282 5/12/2018 SENSAR AR4OE P 15.5 PCS 12 0 2 10

283 5/13/2018 SENSAR AR4OE P 15.5 PCS 10 2 0 12

284 5/13/2018 SENSAR AR4OE P 17.5 PCS 16 2 0 18

285 5/13/2018 SENSAR AR4OE P 18.5 PCS 30 5 0 35

286 5/13/2018 SENSAR AR4OE P 16 PCS 10 2 0 12


287 5/13/2018 SENSAR AR4OE P 19 PCS 55 2 0 57

288 5/13/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 51 2 0 53

289 5/13/2018 SENSAR AR4OE P 20 PCS 42 6 0 48

290 5/13/2018 SENSAR AR4OE 20.5 PCS 36 6 0 42

291 5/13/2018 SENSAR AR4OE P 21 PCS 25 2 0 27

292 5/22/2018 SENSAR AR40E P 8 PCS 1 1 0 2

293 5/22/2018 SENSAR AR40E P 9 PCS 0 1 0 1

294 5/22/2018 SENSAR AR40E P 13 PCS 2 1 0 3

295 5/22/2018 SENSAR AR40E P 13.5 PCS 3 1 0 4

296 5/22/2018 SENSAR AR4OE P 16.5 PCS 5 1 0 6

297 5/22/2018 SENSAR AR4OE P 22 PCS 9 1 0 10

298 5/22/2018 SENSAR AR4OE P 22.5 PCS 10 1 0 11

299 6/9/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 PCS 53 2 0 55

300 6/21/2018 SENSAR AR4M P 1 1 1 0 2

301 6/21/2018 SENSAR AR40E P 5 PCS 3 1 0 4

302 6/21/2018 SENSAR AR4OE P 17.5 PCS 18 1 0 19

303 6/21/2018 SENSAR AR4OE P 23 PCS 9 2 0 11


Keterangan No. Reg Dokter Petugas

PT.AFINA SINAR CEMER 4083 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 4083 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4083 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4083 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4083 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4083 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4083 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4211 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4211 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4211 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4211 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4211 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4211 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4211 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4293 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 4293 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 4293 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4293 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 4293 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4293 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4293 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4293 APO1


F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
389
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
389
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
389
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
389

PT.AFINA SINAR CEMER F/17/004 APO1


389
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
389
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
389
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
389
PT.AFINA SINAR CEMER 4429 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 4429 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4429 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4429 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4497 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4497 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4497 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4497 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4497 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4676 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4676 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 4676 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4676 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4676 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4676 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 4676 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4726 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 4726 APO1

F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834

PT.AFINA SINAR CEMER F/17/004 APO1


834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER 834 APO1

F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
834
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
756
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
756
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
756
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
756
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
756
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
756
F/17/004
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
756
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00004

PT.AFINA SINAR CEMER ASC/P/18 APO1


/00004
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00004
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00004
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00004
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00004
PT.NATURAL NUTRINDO N5070 APO1
PT.NATURAL NUTRINDO N5070 APO1
PT.NATURAL NUTRINDO N5070 APO1
PT.NATURAL NUTRINDO N5070 APO1
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06171
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06171
BF-18-01-
Pembelian Batal 06171 APO1

BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06171
PT.AFINA SINAR CEMER 139 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 139 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 139 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 139 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 139 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 139 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 139 APO1

BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06173
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06173
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06173
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06173
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06173
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06173

Pembelian Batal BF-18-01- APO1


06173
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06173
PT.AFINA SINAR CEMER 139 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 139 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 139 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 139 APO1
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06183
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06183
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06183
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06183
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00013
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER /00013 APO1

ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00013
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00013
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06204
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06204
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06204
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06204
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00013
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00013
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00013
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00013
PT.AFINA SINAR CEMER 212 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 212 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 212 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 212 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 212 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 294 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 294 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 294 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 294 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 294 APO1
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06312
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06312
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06312
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06312
BF-18-01-
Pembelian Batal APO1
06312
PT.AFINA SINAR CEMER 294 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 294 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 294 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 294 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 294 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 409 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 409 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 409 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 409 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1
BF-18-02-
Pembelian Batal APO1
06605
BF-18-02-
Pembelian Batal APO1
06605
BF-18-02-
Pembelian Batal APO1
06605

Pembelian Batal BF-18-02- APO1


06605
BF-18-02-
Pembelian Batal APO1
06605
BF-18-02-
Pembelian Batal APO1
06605
BF-18-02-
Pembelian Batal APO1
06605
BF-18-02-
Pembelian Batal APO1
06605
PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 676 APO1
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00070
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00070
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00070
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00076
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00076
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00076
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00076
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00076
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1

Pembelian Batal BF-18-03- APO1


06793
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06793
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06793
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06793
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06793
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06793
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06793
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06793
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06794
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06794
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06794
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06794
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06794
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06794
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06794
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06794
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 902 APO1
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06798
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06798
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06798
BF-18-03-
Pembelian Batal 06798 APO1

BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06798
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06798
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06798
BF-18-03-
Pembelian Batal APO1
06798
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00110
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00110
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00110
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00110
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00110
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00110
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00110
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00110

PT.AFINA SINAR CEMER ASC/P/18 APO1


/00123
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00123
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00123
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00123
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00123
PT.AFINA SINAR CEMER 1356 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 1356 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 1356 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 1356 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 1356 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 1356 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 1496 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 1496 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 1496 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 1496 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 1496 APO1

PT.AFINA SINAR CEMER 1496 APO1


PT.AFINA SINAR CEMER 1633 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 1633 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 1633 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 1633 APO1
PT.AFINA SINAR CEMER 1633 APO1
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180

PT.AFINA SINAR CEMER ASC/P/18 APO1


/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
BF-18-05-
Pembelian Batal APO1
07687
BF-18-05-
Pembelian Batal APO1
07687
BF-18-05-
Pembelian Batal APO1
07687
BF-18-05-
Pembelian Batal APO1
07687
BF-18-05-
Pembelian Batal APO1
07687
BF-18-05-
Pembelian Batal APO1
07687
BF-18-05-
Pembelian Batal APO1
07687
BF-18-05-
Pembelian Batal 07687 APO1

BF-18-05-
Pembelian Batal APO1
07687
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00180
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00196
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00196

PT.AFINA SINAR CEMER ASC/P/18 APO1


/00196
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00196
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00196
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00196
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00196
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00218
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00210
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00210
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER APO1
/00210
ASC/P/18
PT.AFINA SINAR CEMER /00210 APO1
BARANG YANG DIPESAN DARI AFINA SINAR CEMERLANG BULAN NOV 2017 - JULI 2018

Tanggal Barang Masuk No. Reg Total Harga


SENSAR AR40E P 14.5 1
SENSAR AR4OE P 15 1
SENSAR AR4OE P 15.5 1
SENSAR AR4OE P 19 5
11/1/2017 4083 Rp 18,530,000
SENSAR AR4OE P 19.5 3
SENSAR AR4OE P 21 5
SENSAR AR4OE P 21.5 3
CATRIDGE EMERLAND 19

OPO NEXT GENERATION


11/6/2017 30 401 Rp 28,425,000
PHACO A-PACK

SENSAR AR4OE P 9 1
SENSAR AR4OE P 16.5 1
SENSAR AR4OE P 18.5 3
SENSAR AR4OE P 19 3
11/9/2017 4211 Rp 16,579,000
SENSAR AR4OE P 19.5 2
SENSAR AR4OE P 20 5
SENSAR AR4OE P 21.5 2
CATRIDGE EMERLAND 17
Sensar AR4MN P-1 1
Sensar AR40E P3 1
SENSAR AR4OE P 16 1
SENSAR AR4OE P 17.5 1
SENSAR AR4OE P 18.5 2
11/15/2017 4293 Rp 36,278,000
SENSAR AR4OE P 19 4
SENSAR AR4OE P 19.5 2
SENSAR AR4OE 20.5 2
HEALON GV 0,85 ML 50
CATRIDGE EMERLAND 14

Sensar AR4MN P-1 1

SENSAR AR40E P 18 2
SENSAR AR4OE P 18.5 1
SENSAR AR4OE P 19.5 5 F/17/004 Rp
11/22/2017 17,579,000
SENSAR AR4OE P 20 5 389
SENSAR AR4OE 20.5 2
SENSAR AR4OE P 21 1
SENSAR AR4OE P 21.5 1
CATRIDGE EMERLAND 18
SENSAR AR40E P 5 1
SENSAR AR40E P 10 1
11/24/2017 SENSAR AR4OE P 17.5 1 4429 Rp 6,852,000
SENSAR AR4OE 20.5 4
11/24/2017 4429 Rp 6,852,000

CATRIDGE EMERLAND 7
TECNIS MF 1 PIECE
11/30/2017 1 4465 Rp 9,025,000
ZMBOO P 20
SENSAR AR4OE P 17.5 5
SENSAR AR40E P 18 2
SENSAR AR4OE P 18.5 1
11/30/2017 4497
SENSAR AR4OE P 19 1
SENSAR AR4OE P 22.5 1
CATRIDGE EMERLAND 10 Rp 9,777,000

OPO NEXT GENERATION


12/9/2017 24 465
PHACO A-PACK
Rp 22,740,000
SENSAR AR4OE P 12.5 1
SENSAR AR40E P 14.5 1
SENSAR AR4OE P 15 2
SENSAR AR4OE P 15.5 2
12/14/2017 SENSAR AR4OE P 16.5 2 4676 Rp 33,553,000
SENSAR AR4OE P 19 2
SENSAR AR4OE P 22.5 1
HEALON GV 0,85 ML 50
CATRIDGE EMERLAND 11
SENSAR AR4OE P 19.5 4
12/18/2017 4726
SENSAR AR4OE P 21.5 2 Rp 5,876,000
SENSAR AR40E P 2 1

SENSAR AR40E P 5 1
SENSAR AR4OE P 7 1
SENSAR AR40E P 8 1
SENSAR AR4OE P 9 1
SENSAR AR40E P 13 2
SENSAR AR40E P 13.5 2
SENSAR AR4OE P 15.5 1
SENSAR AR4OE P 17 2 F/17/004 Rp
12/29/2017 834 44,936,000
SENSAR AR40E P 18 5
SENSAR AR4OE P 18.5 5
SENSAR AR4OE P 19 5
SENSAR AR4OE P 19.5 5
SENSAR AR4OE P 20 2
SENSAR AR4OE 20.5 5
SENSAR AR4OE P 21 3
SENSAR AR4OE P 22.5 2
SENSAR AR4OE P 23 2
CATRIDGE EMERLAND 46
SENSAR AR4OE P 9 1
SENSAR AR4OE P 15.5 1
SENSAR AR4OE P 19 5
SENSAR AR4OE 20.5 2
SENSAR AR4OE P 21.5 2 F/17/004 Rp
1/5/2018 12,703,000
756
F/17/004 Rp
1/5/2018 12,703,000
SENSAR AR4OE P 22.5 1 756
SENSAR AR4OE P 23 1
CATRIDGE EMERLAND 13

OPTIMA 6003 AC P 15,5 1

F/17/004 Rp
1/5/2018 HEALON GV 0,85 ML 20 24,750,000
848

SENSAR AR4OE P 9 1

SENSAR AR40E P 10 1
SENSAR AR4OE P 12.5 1 ASC/P/18
1/8/2018
SENSAR AR4OE P 16 1 /00004
SENSAR AR4OE P 22 1
SENSAR AR4OE P 15.5 1
CATRIDGE EMERLAND 6 Rp 5,876,000
TECNIS MF -1 PIECE 1
ZMBOO P 19
1/9/2018 65 Rp 18,025,000
TECNIS MF -1 PIECE
ZMBOO P 12 1

OPO NEXT GENERATION


1/9/2018 24 8 Rp 22,740,000
PHACO A-PACK

CATRIDGE EMERLAND 8
SENSAR AR4MN P-2 1
1/16/2018 Sensar AR4MN P-1 1 139 Rp 12,163,000
SENSAR AR40E P 12.5 1
SENSAR AR40E P 19.5 5
SENSAR AR4OE P 7 1
SENSAR AR40E P 10 1
SENSAR AR4OE P 17 1
1/18/2018 212 Rp 5,397,000
SENSAR AR4OE P 18.5 1
SENSAR AR4OE P 20 1
CATRIDGE EMERLAND 5
Sensar AR4MN P-1 1
SENSAR AR40E P 6 1
SENSAR AR40E P 10 1
1/24/2018 294 Rp 5,387,000
SENSAR AR40E P 12 1
SENSAR AR40E P 13.5 1
CATRIDGE EMERLAND 5
SENSAR AR40E P 10,5 1
SENSAR AR4OE P 16 1
2/1/2018 SENSAR AR4OE P 20 3 409 Rp 6,460,000
SENSAR AR4OE P 22 1
CATRIDGE EMERLAND 6

OPO NEXT GENERATION


2/11/2018 30 87 Rp 28,425,000
PHACO A-PACK

SENSAR AR40E P 5 1

2/21/2018 676 Rp 10,750,000


SENSAR AR40E P 11.5 1
SENSAR AR4OE P 15.5 1
SENSAR AR4OE P 18.5 3
2/21/2018 SENSAR AR40E P 23.5 1 676 Rp 10,750,000
SENSAR AR40E P 24 1
SENSAR AR40E P 24.5 1
SENSAR AR40E P 25 1
CATRIDGE EMERLAND 10
SENSAR AR4OE P 17.5 2
SENSAR AR40E P 18 2
ASC/P/18 Rp
2/21/2018 SENSAR AR4OE P 19.5 2 8,265,000
/00070
TECNIS ZA 9003 1
CATRIDGE EMERLAND 7
SENSAR AR4OE P 16,5 1
SENSAR AR4OE P 20 1
SENSAR AR4OE P 21 1 ASC/P/18 Rp
2/27/2018 12,006,000
SENSAR AR4OE P 21.5 3 /00076
SENSAR AR4OE P 19.5 5
CATRIDGE EMERLAND 11
SENSAR AR40E P 14.5 1
SENSAR AR4OE P 16 2
SENSAR AR40E P 18 5
SENSAR AR4OE P 17 1
3/9/2018 902 Rp 30,541,000
SENSAR AR4OE P 18.5 5
SENSAR AR4OE P 19 5
SENSAR AR4OE P 20 5
SENSAR AR4OE P 21 4

OPO NEXT GENERATION


3/20/2018 30 162 Rp 28,085,000
PHACO A-PACK

SENSAR AR40E P 6 1

SENSAR AR40E P 10,5 1


SENSAR AR4OE P 17.5 2
SENSAR AR4OE P 19 3 ASC/P/18 Rp
3/22/2018 16,362,000
SENSAR AR4OE 20.5 3 /00110
SENSAR AR4OE P 22.5 2
SENSAR AR4OE P 23 2
SENSAR AR40E P 24.5 1
CATRIDGE EMERLAND 15
SENSAR AR4OE P 17 3
SENSAR AR4OE P 17.5 1

SENSAR AR4OE P 19 3 ASC/P/18 Rp


3/29/2018 13,105,000
/00123
SENSAR AR4OE P 21 3
SENSAR AR4OE P 22 2
CATRIDGE EMERLAND 12
SENSAR AR4OE P 19 3

4/9/2018 1356 Rp 12,961,000


SENSAR AR40E P 19.5 1
SENSAR AR4OE P 20 1
4/9/2018 SENSAR AR4OE 20.5 3 1356 Rp 12,961,000
SENSAR AR4OE P 21.5 2
SENSAR AR40E P 23.5 2
CATRIDGE EMERLAND 12
SENSAR AR40E P 2 1
SENSAR AR4OE P 15.5 1
SENSAR AR4OE P 17.5 1
4/20/2018 SENSAR AR4OE P 19 4 1496 Rp 13,103,000
SENSAR AR4OE P 19.5 3
SENSAR AR4OE P 20 2
CATRIDGE EMERLAND 12
SENSAR AR40E P 12 1
SENSAR AR4OE P 16 2
SENSAR AR4OE P 20 2
4/28/2018 1633 Rp 8,737,000
SENSAR AR4OE P 21 2
SENSAR AR4OE P 22 1
CATRIDGE EMERLAND 8
SENSAR AR40E P 21 2
SENSAR AR4OE P 17,5 2
SENSAR AR4OE P 20,5 6
SENSAR AR4OE P 20 6
5/9/2018 SENSAR AR4OE P 19,5 2 18/001 Rp 31,627,000
SENSAR AR40E P 19 2
SENSAR AR4OE P 16 2
SENSAR AR4OE P 18,5 5
SENSAR AR4OE P 15,5 2

SENSAR AR4OE P 15.5 2

SENSAR AR4OE P 16 2
SENSAR AR4OE P 17.5 2
SENSAR AR4OE P 18.5 5
SENSAR AR4OE P 19 2
SENSAR AR4OE P 19.5 2
SENSAR AR4OE P 20 6 ASC/P/18 Rp
5/12/2018 20,592,000
SENSAR AR4OE 20.5 6 /00180
SENSAR AR4OE P 21 2
CATRIDGE EMERLAND 29
TECNIS MF - 1 PIECE 2 1
MBOO P 22
TECNIS MF - 1 PIECE 2 1
MBOO P 22,5
INJECTOR COMPORT 2
5/16/2018 HEALON GV 0,85 ML 20 18/0001 Rp 13,644,000

OPO NEXT GENERATION 42


PHACO A-PACK
5/19/2018 18/001 Rp 62,020,000
5/19/2018 18/001 Rp 62,020,000
LMINAR FLOW PHACO 24
TIP 30
ASC/P/18
SENSAR AR40E P 8 1 /00196
ASC/P/18
SENSAR AR40E P 9 1 /00196
ASC/P/18
SENSAR AR40E P 13 1 /00196
ASC/P/18
SENSAR AR40E P 13.5 1 /00196
5/22/2018 Rp 20,592,000
ASC/P/18
SENSAR AR4OE P 16.5 1 /00196
ASC/P/18
SENSAR AR4OE P 22 1 /00196
ASC/P/18
SENSAR AR4OE P 22.5 1 /00196
ASC/P/18
CATRIDGE EMERLAND 29 /00196
TECNIS MF - 1 PIECE 2 1
MBOO P 25
ASC/P/18 Rp
5/22/2018 TECNIS MF - 1 PIECE 2 7,949,000
1 /001971
MBOO P 24,5
INJECTOR COMPORT 2
SENSAR AR40E P 19,5 2 ASC/P/02 Rp
6/9/2018 2,342,000
CATRIDGE EMERLAND 2 189

SENSAR AR4M P 1 1

SENSAR AR40E P 5 1 ASC/P/18 Rp


6/21/2018 5,470,000
SENSAR AR4OE P 17.5 1 /00210
SENSAR AR4OE P 23 2
CATRIDGE EMERLAND 5

SENSAR AR40E P 7 1

SENSAR AR40E P 11 1
SENSAR AR40E P 15 2
ASC/P/18 Rp
7/2/2018 SENSAR AR40E P 16,5 2 17,399,500
002325
SENSAR AR40E P 17 2
SENSAR AR40E P 19 3
SENSAR AR40E P 19,5 4
CATRIDGE EMERLAND 15

SENSAR AR40E P 17,5 2

SENSAR AR40E P 18 2
SENSAR AR40E P 18,5 3
SENSAR AR40E P 19 1
7/3/2018 ASC/P/18 Rp 23,206,000
SENSAR AR40E P 20 3 /002369
SENSAR AR40E P 20,5 3
SENSAR AR40E P 21 3
7/3/2018 ASC/P/18 Rp 23,206,000
/002369

SENSAR AR40E P 21,5 3


CATRIDGE EMERLAND 20

SENSAR AR4MN P -2 1

SENSAR AR4MN P -6 1
SENSAR AR40E P 12 1
SENSAR AR40E P 15,5 1
ASC/P/18 Rp
7/10/2018 SENSAR AR40E P 19,5 3 26,177,576
/002476
SENSAR AR40E P 20 5
SENSAR AR40E P 20,5 5
SENSAR AR40E P 21 5
SENSAR AR40E P 23.5 2
CATRIDGE EMERLAND 24

OPOR3020L - LAMINAR
FLOW PHACO TIP 30 24
DEG INFSLV 20 G
ASC/AC/1
7/11/2018 8/002497 Rp 44,955,000
OPO70 - NEXT
GENERATION PHACO A- 24
PACK

OPOR3020L - LAMINAR ASC/AC/1 Rp


7/12/2018 FLOW PHACO TIP 30 24 22,200,000
8/000370
DEG INFSLV 20 G

SENSAR AR40E P 23,5 1


SENSAR AR40E P 24 1
ASC/P/18 Rp
7/12/2018 SENSAR AR40E P 24,5 1 4,633,200
/02519
SENSAR AR40E P 25 1
CATRIDGE EMERLAND 4