You are on page 1of 14

Nr. 51 (810) www.lyberti.

com Joi, 27 decembrie 2018

LIBERTATEA CUVÂNTULUI

L A MULȚI A NI!
2019

CURS VALUTAR MEDIU LA ZIUA DE 26 DECEMBRIE 2018
1 RON – 6 GRN. 70 COP. 1 USD – 27 GRN. 25 COP. 1 EUR – 31 GRN. 09 COP. 1 RUB – 0 GRN. 40 COP. 1 MDL – 1 GRN. 57 COP.
2 LC
Joi, 27 decembrie 2018 Actual

Consumatorii de gaze cu facturi restante riscă să fie
debranşaţi de la reţea
De la începutul perioadei de încălzire datoriile la consumul de gaze
naturale în regiunea Cernăuți au crescut cu 116,7 milioane grivne
(53,8%). În prezent, datoria totală a consumatorilor casnici este de
333,5 milioane grivne. Cei mai înrăiţi datornici sunt locuitorii oraşului
Cernăuți şi cei din raioanele Vijniţa, Chiţmani şi Noua Suliţă, datoria
cărora constituie 77% din datoria totală. „Creșterea datoriilor la consu-
mul de gaze se datorează creșterii consumului în perioada de încăl-
zire și reducerii considerabile a numărului beneficiarilor de subvenţii
la utilităţi. Unii consumatori au datorii ce oscilează între 45-176 mii
de grivne”, spune directorul Întreprinderii „CernivţigazZbut”, Volodymyr
Leaşenko. La etapa actuală subvenţii la utilităţi primesc de trei ori mai
puţini consumatori de gaze, comparativ cu anul precedent. În noiem-
brie 2018 aproximativ 36,4 mii de familii din regiune beneficiau de sub-
venţii. În perioada analogică a anului 2017 numărul beneficiarilor era
de 105,1 mii de familii.
Conducerea „CernivţigazZbut” se adresează către cetăţeni să
achite în timp util facturile pentru gazele consumate. În caz contrar
întreprinderea este obligată să debranşeze datornicii de la reţeaua de
alimentare cu gaze naturale. Doar în luna noiembrie 128 de consuma-
tori au fost debranșați de la rețea. Potrivit statisticilor, aproximativ 80%
dintre consumatori plătesc datoriile la câteva zile după deconectare.
Reamintim că, începând cu 1 noiembrie a. c., gazele naturale în
Ucraina s-au scumpit cu 23,5 la sută.

Legalizarea eurorablelor, România va investi 75 mii de euro
pentru reabilitarea Spitalului
în impas
Regional de Oncologie din Cernăuți
Spitalul Regional de Oncologie din La baza acordului semnat se află înțele-
Cernăuți va beneficia de o finanțare de 75 gerea convenită privind derularea unor pro-
mii de euro pentru reabilitarea Secției de iecte în domeniul cooperării internaționale
Radiologie. Un acord în acest scop a fost pentru dezvoltare. Anul acesta, delegația
semnat la București între Administrația Re- RoAid a vizitat Spitalul Regional de Onco-
gională de Stat Cernăuți și Agenția de Coo- logie și a purtat discuții cu reprezentanții
perare Internațională pentru Dezvoltare din autorităților regionale și locale pentru clari-
România (RoAid), transmite Serviciul de ficarea detaliilor proiectelor ce urmează să
presă al ARS Cernăuți. fie implementate.

Cozi interminabile la vamă. Proprie- secinţă, vămuirea maşinii este mult mai
tarii de maşini cu numere de înmatricu- costisitoare. La rândul lor, vameşii res-
lare străină se înghesuie să-şi legalizeze ping acuzaţiile şi susţin că şoferii nu au
maşinile, însă se plâng că ofiţerii vamali cunoştinţe elementare despre procedura
supraestimează costul maşinilor. Par- legalizării maşinilor. În această situaţie,
lamentara Tatiana Ostrikova a declarat proprietarii de maşini străine, mai ales
că evaluarea costului autoturismelor se cei din zonele de frontieră, sunt nevoiţi
face conform catalogului electronic ger- să recurgă la unele şiretlicuri. Aceştia
man Schwacke. Catalogul oferă prețuri se înregistrează la evidenţa temporară
pentru autoturismele uzate din toate ță- a misiunilor diplomatice din străinătate.
rile europene. Şoferii ucraineni cu maşini Aceasta le permite să se afle legal pe te-
europene susţin că angajaţii vamali aleg ritoriul Ucrainei şi să scape de taxele de
intenţionat cele mai mari preţuri. În con- legalizare a autovehiculelor.

CONTINUĂ ABONAREA www.lyberti.com

LIBERTATEA
2
CUVÂNTULUI

Buletinul
E:
UP
N OS
T R
liderul presei românești
UL
ETE
N
din Ucraina
meteo
I

0
PR
FII
www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com
tel. 099-643-58-57

1 6 luni – 72,77 grn.
Joi Vineri Sâm- Dumi- Luni Marți Mier-
bătă nică curi

27 28 29 30 31 1 2
decembrie decembrie decembrie decembrie decembrie januare januare

01886
www.lyberti.com
9 Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
LC 3
Eveniment Joi, 27 decembrie 2018

Vulcanul Etna a erupt Rusia extinde lista
personalităților și
companiilor ucrainene
pe care le sancționează
Rusia a adăugat peste 250 de cat că noile măsuri au fost decise
personalităţi şi companii ucrainene „pentru apărarea intereselor guver-
pe lista sa de sancţiuni economice nului, întreprinderilor şi cetăţenilor
contra Ucrainei. Potrivit unui de- Rusiei”.
cret semnat de premierul rus Dmitri În „lista neagră” regăsim numele
Medvedev, 245 de indivizi şi şapte a 14 politicieni originari din regiunea
întreprinderi ucrainene, în special Cernăuți. În particular e vorba de
din sectoarele energetic şi al apără- Maxim Burbak, Myhailo Gavriliuk,
rii, au fost incluse pe o primă „listă Oleksandr Drozdyk, Viktor Korol,
neagră” publicată la începutul lunii Bogdan Onufryk, Oxana Prodan,
noiembrie de către autorităţile de Serhii Rudyk, Ivan Rybak, Vladislav
la Moscova. În total, 567 de perso- Severiukov, Grigore Timiș și Mykola
nalităţi şi 75 de întreprinderi ucrai- Fedoruk. De asemenea, în listă fi-
nene fac obiectul acestor sancţiuni gurează numele procurorului militar,
economice care prevăd îngheţarea Anatol Matios, ministrul interimar al
activelor lor în Rusia. Pe contul său Politicii Informaționale, Iuri Steț și
de Twitter, Dmitri Medvedev a expli- ex-premierul Arseni Iațeniuk.

Cel puţin două persoane au fost rănite, iar avut loc în largul Siciliei, la aproximativ 10 kilo-
mai multe clădiri au fost afectate de un cutre- metri sud-est de localitatea Acitrezza, la 15 kilo-
mur cu magnitudinea de 4,8 grade care s-a pro- metri est de Catania, şi la 180 kilometri est de
dus în zona Vulcanului Etna de pe insula Sicilia, Palermo. Institutul american de geofizică (USGS)
care a erupt luni. Seismul s-a produs miercuri la a indicat că seismul a avut o magnitudine de 5,1
ora locală 03.19 (04.19). Presa italiană a rela- grade. Vulcanul a erupt luni, generând o coloa-
tat că seismul s-a resimţit şi în oraşul Catania. nă de cenuşă densă care a condus la închiderea
Potrivit Centrului Seismologic European Medi- temporară a Aeroportului Fontanarossa din Ca-
teranean (ESMC), cutremurul a avut epicentrul tania. Activitatea aeroportului a fost reluată luni
la o adâncime de doar 10 kilometri. Seismul a după-amiază, dar traficul aerian este limitat.

Oficial britanic: Al-Qaida plănuieşte
să comită noi atentate în Europa Moș Crăciun e erou în Italia.
A prins un hoț și l-a oferit
„cadou” carabinierilor
Moș Crăciun a devenit erou în tânăr care vroia să fure un sacou.
Italia, după ce s-a nimerit să fie la L-a blocat chiar în timp ce încerca
locul potrivit și la timpul potrivit. A să fugă și l-a predat apoi carabi-
prins un tânăr din Republica Mol- nierilor chemați de urgență la fața
dova pe care l-a văzut în timp ce locului, scrie publicația Modena
încerca să fure un sacou dintr-un Today. Polițiștii au audiat mai mulți
magazin. Fără să stea pe gânduri, martori care au asistat la scenă și
l-a predat polițiștilor. Nu este vor- apoi l-au dus pe individ la secție.
ba despre adevăratul Moș Cră- Suspectul de furt este un tânăr de
ciun, ci despre un artist de stradă 20 de ani din Republica Moldova.
din localitatea italiană Carpi. Băr- Bărbatul le-a prezentat anchetato-
batul îmbrăcat în costum de Moș rilor o carte de identitate falsă pe
Crăciun a observat că era agitație care ar fi folosit-o pentru a circula
într-un magazin de haine din cen- prin statele Uniunii Europene. Mol-
trul orașului. Fără să ezite, Moș doveanul a fost arestat și trimis la
Crăciun a intervenit și a prins un închisoare.

Al-Qaida plănuieşte să comită noi atentate în metode folosite de terorişti. „Au explorat noi căi
Europa, vizând avioane de pasageri şi aeropor- de a aduce bombe în avioane. Vorbim în mod
turi, în contextul „renaşterii" reţelei teroriste pe public despre problema ameninţării din interior.
fondul declinului organizaţiei rivale Stat Islamic, Dacă nu poţi pătrunde pe uşa din faţă, atunci
a declarat Ben Wallace, adjunct al ministrului vei încerca să intri pe uşa din spate", a explicat
britanic de Interne, responsabil pentru Secu- oficialul, făcând referire la cazul unui atac eşuat
ritate. „Pericolul aviatic este real (...) Al-Qaida din iulie 2017 ce viza un avion de pasageri din
a renăscut. S-a reorganizat. Fac tot mai multe Australia. „S-au reorganizat. Vedem Al-Qaida fă-
comploturi în Europa şi s-au familiarizat cu noi cându-şi acum apariţia în zone care credem că
metode şi încă aspiră să comită atacuri aviati- sunt inactive”, a completat Wallace. Cotidianul
ce”, a avertizat oficialul britanic, citat de cotidi- The Sunday Times a relatat recent că serviciile
anul The Independent. Ben Wallace a dezvăluit britanice de informaţii sunt îngrijorate că decizia
că Guvernul de la Londra va aloca 25 milioa- preşedintelui SUA, Donald Trump, de a retrage
ne de lire sterline într-un program de cercetare militarii americani din Siria le va oferi un nou re-
pentru protejarea avioanelor în caz de atacuri fugiu islamiştilor de unde aceştia ar putea lansa
teroriste, proiectul analizând în special noile atacuri în Occident.
Pagină realizată de Mihai URSU
4 LC
Joi, 27 decembrie 2018 La izvoare

Anul își încheie crugul în
atmosfera cinstirii datinii
E în firea omului să treacă hotarul dintre ani într-o armonie
spirituală, cu respectarea tradiției și manifestarea milosteniei.
Nu în zadar majoritatea acțiunilor de la sfârșit de an poartă pe-
cetea datinii și binefacerii.

Florile dalbe, flori ale purității spirituale
Festivalul obiceiurilor de iarnă „Florile dalbe”, inițiat și organizat de Societatea pentru Cultura Româ-
nească „Mihai Eminescu” din Cernăuți, a ajuns la a 24-a ediție. „Florile dalbe, flori de măr”, acest refren
al uneia dintre cele mai populare colinde românești, a devenit un generic, care încununează activita-
tea Societății „Mihai Eminescu” din an în an. Ca și Festivalul primăverii, „Mărțișorul”, cel al colindelor
adună la Cernăuți mulți români din satele noastre, dornici de a-și cinsti datina străbună, de a fi „gazde
primitoare” ale celor mai buni colindători din ținutul nostru. Este o șansă deosebită și Societatea „Mihai
Eminescu” (președinte Vasile Bâcu), susținută de sponsori, le-o oferă cu siguranță. De data aceasta
la ei s-a alăturat și gospodina Floarea Lupușteanu din Sucevenii Hlibocii, care a copt colaci pentru toți
colindătorii.
Festivalul a început cu un minut de reculegere în memoria marelui fiu al Bucovinei, Dumitru Cova-
lciuc, scriitor și publicist, folclorist și istoric, orator înnăscut și activist public, care, cu un an în urmă, în
preajma luminoaselor sărbători de iarnă, pe care atât de mult le-a îndrăgit, a trecut hotarul veșniciei.
Apoi, însuflețiți de datina străbună, i-au felicitat pe gazde și pe colindători deputatul poporului din Ucrai-
na, Grigore Timiș, Consulul General al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, reprezentan-
tul Consiliului Regional, Mihai Gherman.
Cu mulți ani în urmă, când Festivalul „Florile dalbe” era la început de cale, s-a prezentat la el, în afara
concursului, un grup de mici colindători din suburbia Roșa Stâncă, împreună cu acordeonistul și condu-
cătorul lor Mihai Marașciuc. Acum, un alt grup de copii de la Casa de Folclor de la Roșa Stâncă au ieșit
pe scena festivalului, pregătiți de acum de fiica domnului Mihai Marașciuc – Elvira. Ștafeta Crăciunului
se transmite din generație în generație, altfel cum ar dăinui în istorie un popor creștinat încă în perioada
apostolică?!
La deschiderea festivalului a apărut pe scenă, ca de obicei, Corul „Dragoș Vodă” al Societății „Mihai
Eminescu” cu trei colinde foarte frumoase, urmat apoi de micii colindători: de la grădinița din Mahala,
raionul Noua Suliță, de la Gimnaziul nr. 6 „Alexandru cel Bun” din Cernăuți, din Pătrăuții de Jos, raionul
Storojineț, Iordănești și Oprișeni, raionul Hliboca, Culiceni, raionul Herța.
Își amintesc întotdeauna de locurile de baștină Ilie Zahariciuc, șef al Secției raionale de cultură din
Briceni, Republica Moldova, și Gheorghina Gușulei, conducătoarea Corului „George Enescu” din Do-
rohoi, România. De data aceasta mahaleanul Ilie Zahariciuc a ales pentru Festivalul „Florile dalbe” An-
samblul folcloric „Marie, Mărioară” din satul Larga, iar Gheorghina Gușulei (Proțiuc) născută la Ropcea,
împreună cu coriștii din Dorohoi, ne-a adus duiosul colind „Iisus înduioșat coboară din icoane”.
„N-am putut să nu mă prezint la acest minunat festival”, a mărturisit vestitul rapsod popular din Volo-
ca, Nicolae Mintencu. El a cântat „Sculați voi, români plugari”, colind care ne îndeamnă să întâmpinăm
cu florile dalbe ale sufletului Pruncul Divin ce se Naște.

Doamne ale succesului Pană măiastră
cu inimi milostive și ac de aur
În una din sălile Muzeului de Artă din Cernăuți a fost inaugu-
rată expoziția de broderii, care include circa 70 de lucrări, ale jur-
nalistei Olena CEAIKA. Ea a fost întitulată „Culorile casei natale”,
fiindcă majoritatea broderiilor sunt fețe de pernă și fețe de masă,
ștergare, păpuși îmbrăcate în costume naționale și, desigur, mai
multe cămăși înfrumusețate cu ornamente bucovinene.
Pentru doamna Olena Ceaika broderia a devenit un hobby
chiar la începutul carierei sale în ziaristică, atunci când a făcut
cunoștință cu mai mulți meșteri populari din regiunea noastră. Ca
membră a Organizației publice „Minunea broderiilor”, dna Ole-
na Ceaika a participat la Proiectul colectiv de broderie „Fața de
masă a lui Garas”,
înregistrat în Cartea
Recordurilor Ucrai-
nei. Este un fel de
„biografie brodată” a
ilustrului meșter po-
pular Gheorghii Ga-
ras din Bucovina. Cu
un an în urmă, când
Muzeul de Artă din
Cernăuți a găzduit
panourile brodate ale
acestui proiect ex-
traordinar, doamna
Olena a menționat
că a lucrat cu o de-
osebită satisfacție la
Teatrul tradițiilor populare „Cernivceanka” (con- rezultatul acestor evoluări artistice, sunt direcționate la brodarea ornamen-
ducătoare Galina Mararaș) și-a încheiat activitatea în tratarea copiilor cu boli oncologice. telor românești din
anul 2018 cu un concert de binefacere. Creat cu cinci Același scop a avut și concertul susținut la 21 sudul Bucovinei, înalt
ani în urmă, el întrunește doamne care tind să-și rea- decembrie pe scena Teatrului muzical-dramatic „O. apreciate de maestrul
lizeze talentul, înscriindu-se ori în grupa vocală, ori în Kobyleanska”. Doamnele cu suflet nobil, purtând cos- Gheorghii Garas. De
cea coregrafică. „Cernivceanka”, participă permanent tume clasice ale epocii, au prezentat câteva scenete altfel, Olena Ceiaka
la Festivalul internațional „Întâlniri bucovinene”, geo- din viața de cândva a Cernăuțiului, apoi i-au frapat pe este laureată a Pre-
grafia căruia cuprinde nu numai regiunea Cernăuți, ci spectatori cu dansurile și cântecele etniilor principale miului regional „Gh.
și localități din Polonia, România și Ungaria. din ținut: ucraineană, română, poloneză, evreiască. Au Garas” pentru păs-
Oricât de încântător ar fi succesul Teatrului tradiții- demonstrat costume stilizate cu elemente ale portului trarea, renașterea și
lor populare „Cernivceanka” pe scenele internaționale, național, creare de modelieri locali. În final, președin- dezvoltarea artei po-
doamnele pasionate de frumos, grație și armonie pun tele Fondului „Dăruiește copilului viață”, Franț Fedo- pulare.
mai mare preț pe concertele de binefacere. Ele conlu- rovyci, le-a mulțumit doamnelor de la Teatrul tradițiilor
crează cu Fondul „Dăruiește copilului viață” (președin- populare „Cernivceanka” pentru nobilul lor act de ca-
te Franț Fedorovyci), iar mijloacele bănești, adunate în ritate. Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
LC 5
Cronica penală Joi, 27 decembrie 2018

Șofer condamnat pentru Bărbat ucis cu bestialitate
moartea unui motociclist de un consătean
Polițiștii de la Secția raională
Șoferul unui „Mercedes” a fost condamnat con- des”-ului a ieșit pe contrasens cu intenția de a cârni
Secureni au fost alertați în legă-
vențional la un an de închisoare din cauză că în vara la stânga. El nu a luat în calcul toate circumstanțele
tură cu faptul că în satul Grubna
acestui an a admis tamponarea cu o motocicletă, cel și a admis ciocnirea cu un motociclist. Drept rezultat,
a fost descoperit cadavrul unui
aflat la volan decedând în urma accidentului. Tragica ultimul a murit la locul tragediei. Șoferul și-a recunos-
bărbat. Deplasându-se la fața lo-
întâmplare s-a produs la data de 2 iulie în localitatea cut în totalitate vina în cadrul procesului de judecată.
cului, oamenii legii au constatat că
Zelenyi Gai din raionul Noua Suliță. Șoferul „Merce- La locul tragicului accident el a încercat să-i acor-
gospodarul casei, în vârstă de 42
de ajutor suferindului, însă
de ani, a murit în urma unor răni
traumele cu care acesta s-a
de cuțit. Polițiștii au avut nevoie
ales s-au dovedit a fi incom-
de două ore pentru a-l depista pe
patibile cu viața. Bărbatul i-a
ucigaș. Acesta s-a dovedit a fi un
despăgubit soției celui dece-
consătean în vârstă de 33 de ani
dat cheltuielile materiale și
al victimei. Criminalul a fost reți-
daunele morale. La rândul
nut la domiciliu. Acesta a încercat
ei, femeia a declarat la pro-
să dea foc lucrurilor care indicau
ces că nu are pretenții față
complicitatea sa directă la asasi-
de șofer. Inițial, judecata i-a
nat. Ulterior, în discuția cu anche-
pronunțat șoferului o sentin-
tatorii, bărbatul a recunoscut că în
ță sub formă de privare de
trecut a avut nu o singură dată conflicte cu cel ucis. Pentru a „clarifica
libertate pentru o perioadă
relațiile”, criminalul a sosit la oponentul său acasă în zorii zilei, l-a
de patru ani. În același timp,
sculat din somn și i-a aplicat trei lovituri de cuțit în zona gâtului. Drept
bărbatul a fost eliberat de is-
rezultat, bărbatul a murit. Anchetatorii au demarat o procedură în baza
pășirea pedepsei, fiind con-
articolului 115 punct 1 (omor premeditat) al Codului Penal al Ucrainei.
damnat convențional la un
Făptașul crimei riscă cu detenție pentru o perioadă de 15 ani.
an de închisoare cu termen
de încercare.

Contrabandiști reținuți la
Accident mortal în apropiere de Piața granița cu România
Kalynivska La frontiera cu Uni-
unea Europeană a fost
Pe strada Kalynivska din Cernă- reținut un cetățean
uți, pe timp de noapte, s-a produs un străin, care intra legal
strașnic accident rutier. Un șofer aflat pe teritoriul Ucrainei,
în stare de ebrietate, a ieșit pe con- iar ulterior, în afara
trasens și s-a ciocnit cu un autocami- Punctului de control,
on. Drept rezultat, șoferul de 32 de transfera țigări în Ro-
ani a decedat, iar soția acestuia, care mânia vecină. Bărbatul
se afla în salonul mașinii, a fost trans- a fost reținut la Punc-
portată de urgență la spital. Cuplul se tul de trecere și control
întorcea de la un chef, unde, împre- „Tereblecea” datorită
ună cu mai mulți prieteni, au marcat informației agentului de
încă un an din viața soției. Acest an sector, care a observat
s-a dovedit a fi și ultimul. Femeia așa o persoană suspectă ce
și nu s-a întors acasă la cei doi copi- se îndrepta în direcția
lași. Ea a murit în mâinile doctorilor, Frontierei de stat. Stră-
care au depus eforturi pentru a-i sal- inul a fost reținut exact
va viața. Iată așa, viteza morții și nea- în momentul când în-
tenția au luat încă două vieți, lăsând cerca să treacă de par-
orfani doi copii. tea cealaltă a graniței o
mie de pachete de țigări
de diferite mărci. Ulteri-

Femeie în etate înjunghiată mortal
or s-a constatat că acesta este un cetățean al României. În afară
de aceasta, în geanta bărbatului au fost descoperite zece mii de
unități de pirotehnie, pe care, de asemenea, intenționa să le treacă
în România. Infractorul a fost reținut. Soarta lui de mai departe va fi
Un bărbat din satul Malinți, raionul
decisă de judecată. Un alt lot de contrabandă pentru suma de 200
Hotin, a avut parte de o surpriză straș-
mii grivne a fost depistat în salonul mașinii unui locuitor al ținutului
nică atunci când a venit s-o viziteze pe
de către vameșii de la Punctul de trecere și control „Tereblecea”.
vecina sa în vârstă de 80 de ani și a gă-
Mașina și marfa de contrabandă au fost confiscate.
sit-o moartă în propria casă. Sosind la
fața locului, polițiștii de la Secția raională
Hotin au constatat că femeia a decedat

Escroc condamnat
în urma unei morți violente, deoarece au
descoperit pe corpul ei mai multe răni
de cuțit. Anchetatorii au demarat o pro-
cedură în privința unui omor premeditat.
Polițiștii încearcă să identifice persoane-
le, care ar fi putut comite această teribilă
crimă.
la doi ani de pușcărie
Acesta a sustras, pe căi necinstite, de la o bătrână patru mii de
dolari americani. Infractorul în vârstă de 29 de ani, originar din regi-

Troleibuz implicat
unea Dnipropetrovsk, i-a telefonat bătrânei și, prezentându-se drept
un amic al nepoatei sale, a informat-o că tânăra a nimerit într-un
accident rutier și că are nevoie de ajutor, în special trebuie achitată

în accident
plata pentru inter-
venția chirurgica-
lă. Folosindu-se
de vârsta înaintată
Potrivit informației poliției de patrulare, în și incompetența
afară de troleibuz în acel accident au fost femeii, infractorul
implicate patru autoturisme: Daewoo Lanos, a pus mâna pe
Renault Kangoo,  Volkswagen Sharan cele patru mii de
şi  Audi А3. Șoferul troleibuzului a oprit mij- dolari și a dispă-
locul de transport și a tras frâna de mână rut. Căutările lui
pentru a verifica starea arcurilor. La un mo- au durat mai mult
ment dat frâna de mână nu a rezistat și tro- timp. Judecata i-a
leibuzul a început să se deplaseze. Ulterior pronunțat o sen-
el s-a ciocnit cu patru automobile ce erau tință sub formă de
închisoare pentru
parcate pe marginea drumului. Companiile o perioadă de doi
de asigurări verifică suma pagubelor mate- ani cu restituirea
riale. Dacă acestea vor depăși 11 mii griv- sumei respective.
ne, restul sumei urmează să fie achitată de
șoferul troleibuzului.
Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
LC 7
Sărbători creștine Joi, 27 decembrie 2018

Idei pentru decorarea
• Bucate gustoase de Revelion

SALATĂ GRECEASCĂ
Ingredien-

mesei de Revelion
te: 5-6 roșii,
3 castraveți,
1 ardei dulce
mare (curățat de semințe),
De Revelion, pe lângă bună- ½ ceapă roșie (de dimensiune
tăţile tradiţionale, şi casa tre-
buie să aibă aspect de sărbă-
mare sau una mică), 100 g
toare. De aceea, este important măsline, 1 linguriță capere, 150
ca masa de Revelion să aibă şi g brânză Feta, 4-5 linguri ulei
ea un aspect festiv. Iată câteva de măsline, 1 linguriță oregano
idei. uscat.
Nuanţe la modă. Modali- Preparare. Se taie ceapa și ardeiul dulce felii subțiri și se
tatea în care este aranjată masa pun într-un vas. Apoi se taie castraveții cubulețe sau rondele
de Revelion ţine foarte mult de și adaugă-le peste legumele tăiate. În vas se adaugă şi roșiile
personalitatea ta şi de modul în tăiate cubulețe. Se sărează şi se presară cu oregano uscat, se
care este amenajată casa. Cu stropește cu ulei de măsline și se amestecă totul împreună.
toate acestea, este bine să ţineţi
cont de cele mai potrivite culori
Salata se transferă în salatieră și adaugă pe toată suprafața
de Revelion. Prin urmare, pentru măsline și capere, iar la sfârșit, se adaugă deasupra brânză
decorarea mesei festive, alegeţi Feta şi ulei de măsline.
tonuri de roşu, verde, auriu şi ar-
gintiu. Faţa de masă poate fi ro- de rafinament mesei, se folosesc de sărbătoare o eleganţă aparte şi SALATĂ „ŞUBA”
şie, la care se asortează veselă pahare de porţelan sau cristal, ta- se asortează de minune cu şerve-
verde sau argintie şi şerveţele în
tonuri aurii. Pentru a da un plus
câmuri noi şi cu formă elegantă.
Şerveţelele imprimate,
ţelele.
Detalii de mare efect. Ș uba este o salată
din pește marinat
și sărat, legume fier-
elemente originale. Şerveţe- Decoraţiunile specifice bradului,
lele din material imprimat cu mo- precum globurile, panglicile şi be- te și maioneză, care
se gătește pe masa
dele de iarnă sau cele din hârtie teala, pot fi de mare ajutor. Pot fi de sărbătoare. Șuba
în nuanţe vii pot să înveselească asortate obiectele de pe masă cu se face pe o farfurie
atmosfera şi dau un plus de pros- jucăriile din brad. La mijlocul me- alungită pentru că
peţime bucatelor de pe masă. Se sei se pune un coşuleţ cu fructe, amintește de forma
pot împături în formă de brăduţ sau cum ar fi portocale şi mandarine, peștelui.
alte forme amuzante. Pe lângă mere, covrigi, crenguţe şi conuri
acestea, lumânările imprimă mesei de brad sau colaci.
Ingrediente: 1 macrou de circa 300 g (fără piele și oase
sau 4-5 fileuri de pește marinat sărat în ulei), 1 ceapă (mică,
tăiată cubulețe mărunt), 2-3 cartofi, 2 morcovi, 2 sfecle roşii,

ALIMENTE CARE ATRAG NOROCUL! TREBUIE 400 g maioneză, un gălbenuș de ou fiert.
Preparare. Se fierb cartofii și morcovii cu tot cu coajă

SĂ LE AVEM PE MASA DE REVELION
circa 40 de minute sau până se înmoaie. Se fierbe sfecla cu
tot cu coajă circa 40-60 min. sau până se înmoaie. Se cu-
răţă apoi legumele de coajă. Pe suprafaţa unei farfurii plate
se pune primul strat de ceapă pe toată suprafața. Se așea-

S e spune că dacă în noap-
tea dintre ani sunt pe
masă struguri, pește, fruc-
ză peștele tăiat cubulețe deasupra cepei pe toată suprafața
farfuriei. Se dau prin răzătoarea mare cartofii peste pește și
apoi se unge cu 4-5 linguri de maioneză pe toată suprafața.
Morcovii la fel se dau prin răzătoarea mare deasupra farfuri-
te rotunde și legume verzi, ei şi iarăşi se întinde un strat de 4-5 linguri de maioneză. La
nu mai trebuie nimic... Anul fel şi sfecla roşie şi se acoperă cu ultimul strat de maioneză.
viitor vei avea noroc, sănă- Se întinde maioneza pe toată suprafața sfeclei atent pentru
tatea va fi la cote maxime, a avea un aspect frumos. Cu ajutorul unei răzătoare mici
iar pe plan financiar lucrurile se rade pe toată suprafața gălbenușul de ou fiert. La final,
vor sta cum nu se poate mai cu ajutorul unui prosop de hârtie umezit, se șterg marginile
farfuriei.
bine.
PRĂJITURĂ DE BRÂNZĂ
Pregătirile pentru masa de bogate în fibre. În FĂRĂ ALUAT
Revelion sunt în toi. Dacă vă gân- cultura asiatică, ce- Prăjitura de brânză fără alu-
diţi să pregătiţi frigărui din carne realele simbolizea- at este un desert delicios, foar-
de pui, e bine de ştiut că acest fel ză o viața lungă. te ușor de preparat. Este o pră-
de mâncare pentru noaptea din- Pește pen- jitură specială cu brânză, dulce
tre ani nu se recomandă. E bine şi săţioasă, pe care o puteți
să puneţi orice pe masă, în afară tru abun-
prepara chiar pentru masa de
de carne de pasăre, în special de dență. „Nici o Revelion. În această prăjitură
pui. Se spune că acesta alungă masă fără pește“ este o zicală va- tot anul următor. Cultura turcească
norocul din casă și nu te lasă să labilă și pentru masa de Revelion. „vede“ în rodie și în culoarea aces-
pot fi adăugate stafide şi caise
privești spre viitor. Dimpotrivă, te Peștele simbolizează abundența, tui fruct inima unui om sănătos. uscate sau curmale. De ase-
cu condiția să fie consumat întreg menea, în compoziție în loc de
ține captiv în trecut, din cauza Fructele rotunde
și nu feliat sau în bucăți, altfel veţi făină se poate pune griș, mai
obiceiului de a scărmăna cu ghe-
arele pământul spre înapoi. simbolizează pros-
avea parte de noroc cu porția. ales dacă obțineți o compoziție mai lichidă. Merge la fel de bine
Cereale pentru a Rodiile pe masa de peritatea. Citrice, mere, și cu făină, și cu griș, este la fel de savuroasă și delicioasă.
rodii, orice fruct cu forma rotundă Ingrediente: 4 ouă, 500 g brânză de vaci, 125 g smântână,
trăi mai mult. În noaptea Revelion aduc noroc. are un loc de cinste pe masa de 150 g zahăr pudră, 100 g unt, jumătate de plic de praf de copt,
de Revelion, masa festivă trebuie Acest obicei provine din Turcia, Revelion. Acestea mențin sănă-
să cuprindă și ceva cereale, cum unde se crede că rodia consuma- coajă de lămâie, esență de vanilie, făină sau griş.
tatea, îmbunătățesc vitalitatea și
ar tăițeii, macaroanele, orezul, or- tă în noaptea dintre ani asigură o atrag ca un magnet prosperitatea.
Preparare. Se despart ouăle la temperatura camerei, se
zul, pentru că acestea sunt surse doză consistentă de noroc pentru bat bine albușurile împreună cu zahărul și se adaugă pe rând
Legumele verzi gălbenușurile. Untul se topește la foc mic și se lasă la răcit. Se
aduc bani. Neapărat, puneţi amestecă bine untul cu brânza sfărâmată, smântâna, vanilia,
pe masa de Revelion și legume coaja de lămâie (de la o lămâie întreagă) și praful de copt. Se
verzi, pentru că această culoare adaugă apoi făină (2-4 linguri) până se obține o pastă groasă,
simbolizează banii. Ca să aveţi spor
la bani și sănătate în același timp,
ca de smântână. Se unge apoi o
preparaţi salate cu ceapă verde, cu tavă cu puțin unt, se presară cu
foi de salată, spanac, castraveți. puțină făină și se toarnă compo-
12 boabe de stru- ziția. Se lasă la cuptor între 35-
45 de minute. Se scoate, se lasă
guri, pentru 12 luni la răcit, se taie și se servește de
cu belșug. În noaptea din- preferat rece şi va împodobi de
tre ani savuraţi nu mai puțin de minune masa de Revelion.
douăsprezece boabe de struguri,
ca să aveţi noroc tot anul viitor.
Strugurii aduc noroc și se spune
Vă dorim
că dacă îi mănânci chiar la mie- un An Nou fericit!
zul nopții, vei avea în toate lunile
anului următor belșug și sănătate.
Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
8 LC
Joi, 27 decembrie 2018 La ora bilanțului

„Libertatea Cuvântului” nominal
Timpul este cea mai importantă resur- întotdeauna se găsesc oameni care știu
să de care dispune fiecare dintre noi. să înfrunte greutățile și să obțină suc-
Deosebirea constă în folosirea lui efi- cese remarcabile. Ei contează nu numai
cientă pentru sine, familie și societate. pe har, profesionism, experiență, hărni-
Oricât de complicate nu ar fi timpurile, cie, dar și pe conștientizarea misiunii
Agricultorul Păstrătoarea de
anului – tradiție a anului –
Vasile Natalia
STADNICIUC, BALAN,
fermier din Bălcăuți, raio- lucrătoare a culturii din
nul Noua Suliță: Pătrăuții de Jos, raionul Sto-
„Pentru agricultura din Ucraina a rojineț:
fost un an cu recolte-record. Rezulta- „Pentru mine personal anul
tele mele sunt mai modeste, dar am 2018 a fost un an fericit. Familia
speranță în recolta anului viitor. Sper, mea s-a mutat în casă nouă. Artiștii
ca și alți fermieri, la un ajutor concret noștri amatori, păstrători ai cânte-
din partea statului chiar la începutul cului și dansului popular românesc,
noului an, când va trebui să cumpă- al portului nostru național, au par-
răm semințe, îngrășăminte minerale. ticipat la mai multe manifestări din
În decurs de 30 de ani agricultura regiune și în România. Nu demult
noastră nu s-a dezvoltat, iar pentru ca ea să prospere va trebui să muncim cu toții – cu am urmat cursurile de ghid cultural la București, în luna ianuarie voi susține examene-
mic, cu mare. Iată, mai mulți tineri din satul nostru au hotărât să prelucreze o sută hectare le și voi primi diplomă de grad european.
de terenuri agricole. Întâmpină greutăți, dar nu s-au dezis, caută ieșire din situație. Fermi- În toiul sărbătorilor de iarnă vom organiza la Pătrăuții de Jos un festival al comu-
erii, în genere, au nevoie de o susținere mare din partea statului. Cât despre moratoriul nităților religioase din localitate. Vor răsuna colinde și urături de Anul Nou în limbile
la vinderea pământului arabil, pot să repet doar vorba buneilor noștri: acela nu este gos- română, ucraineană și poloneză. Limbile sunt diferite, dar mesajul este unul – anul
podar care vinde pământul, gospodar este acela care știe să-l folosească eficient, chiar care vine să ne aducă pace în suflet, în casă și în țară”.
dându-l în arendă”.

Profesorul anului – Primarul anului –
Carolina Anatolie
DÂRDA, PIȚUL,
profesoară la Școala medie primarul Comunității Teri-
incompletă nr. 17 din Cernăuți: toriale Unite Ciudei, raionul
„Fiind tânără profesoară, mă bucur Storojineț:
de orice ocazie de a-mi îmbogăți expe- „Anul 2018 a fost un an bun
riența. În prezent se acordă o atenție pentru Comunitatea noastră. An
deosebită studierii limbii de stat și eu reușit să realizăm multe din cele
tind ca elevii mei să posede ucrainea- planificate. Acum, la sfârșit de an,
na la fel de bine ca și limba maternă. profesorii de la școlile din Ciudei și
La finele acestui an am avut ocazia să Igești au primit cel de-al treispre-
particip la un seminar al profesorilor de zecelea salariu, la fel și lucrătorii
ucraineană, care a avut loc la Lviv. A tehnici. Am pornit construcția sălii
fost binevenit pentru mine. Mă simt fe- sportive la școala din cătunul Ur-
ricită într-un colectiv pedagogic foarte soaia și a unei încăperi pentru gră-
unit, iar elevii din suburbia Roșa Stâncă sunt deosebiți: prietenoși, harnici la carte și la dinița de copii de acolo. În anul 2019 vom începe lucrări de construcție la școala din
activități extrașcolare. În unele clase ale noastre sunt și copii de etnie ucraineană, dar ei Ciudei. Din bugetul Comunității au fost alocate 500 mii grivne pentru procurarea me-
învață limba română împreună cu colegii lor. Fie ca anul care vine să ne aducă sănătate dicamentelor strict necesare, ele fiind repartizate gratis locuitorilor din satele noastre.
și răbdare, fericire și pace. Să se îndeplinească toate dorințele la care ne vom gândi în Facem tot posibilul ca să funcționeze din nou spitalul de sector, închis cu 5-6 ani în
primele clipe ale noului an”. urmă, ca acolo să fie tratați oamenii de vârstă înaintată. Au fost reparate mai multe
segmente de drum, iar la anul viitor vom încheia aceste lucrări”.

Tânărul talent al Speranța anului –
anului – Diana
Cristi RUSNAC,
studentă la Universitatea
BOTĂ, Bucovineană de Medicină
sculptor, student la Univer- din Cernăuți:
sitatea de Arte din Iași: „În 2018 în viața mea au avut
„Sunt născut în Boian și la începu- loc două evenimente de mare în-
tul anului 2018 am auzit de la părinții semnătate – am absolvit Școala
și rudele mele despre moartea subită medie nr. 10 cu medalie de aur și
a scriitorului Dumitru Covalciuc. Nici am devenit studentă la Universita-
n-am visat că mie, încă student, mi tea de Medicină din Cernăuți. La
se va propune să creez bustul acestei testările independente am acumu-
personalități bucovinene. Pe lângă risc lat un număr mare de puncte și la
mi-am asumat și o mare răspundere, Universitatea de Medicină, dintre
dar bustul a fost creat la timp și toamna cei 350 de pretendenți, am fost a
a fost instalat pe postamentul din curtea școlii din Oprișeni. Localnicilor le-a plăcut foarte 56-a. Să devin medic a fost visul meu dintotdeauna. Viitoarea profesie mi-am ales-o
mult lucrarea mea și mi-au comandat și bustul domnitorului Moldovei, Alexandru cel Bun, singură, din îndemnul inimii, părinții doar au acceptat opțiunea mea, susţinându-mă în
în hrisoavele căruia a fost atestat pentru prima dată, cu 600 de ani în urmă, satul Oprișeni. toate. Mă străduiesc să învăț serios și profund, fiindcă profesia de medic este foarte
Lucrarea este aproape gata, iar acum gândurile îmi sunt la teza de licență, deoarece în importantă și responsabilă, doar este vorba de sănătatea omului”.
2019 voi absolvi Universitatea de Arte din Iași”.

Această selecție este subiectivă, este părerea unei publicații care propagă realizările românilor din regiunea Cernăuți. Totod
„Libertatea Cuvântului”. Le urăm succese în continuare nominalizaților noștri și tuturor celor, care prin munca, harul și i
LC 9
La ora bilanțului Joi, 27 decembrie 2018

lizează „Oamenii timpului-2018”
pe care o au, pe simțul responsabilității nii succesului, despre acei care merg în
lor personale. pas cu vremea, uneori chiar depășind-o.
În decursul anului 2018, în coloanele La ora bilanțului am nominalizat două-
săptămânalului nostru a fost publicat un sprezece personalități, care s-au afirmat
ciclu întreg de materiale despre oame- în diverse domenii.
Feroviarul Lucrătorul medi-
anului – cal al anului –
Mihail Maria
CROIALO, DUȘCEAC,
instructor la Depoul de asistentă medicală la Spita-
locomotive „Cernăuți”: lul raional central Noua Suliță:
„Când erau ajutor de mecanic de „Anul care se călătorește mi-a
locomotivă de nouă ori la rând am în- adus un mare succes: am câștigat
tâmpinat Anul Nou în drum. În ultimii concursul pe țară „Esculap-profesio-
doi ani, în seara de Revelion am fost nal 2018”, primind diploma de cea mai
de serviciu la depou. Așa este soarta bună asistentă medicală din Ucraina.
feroviarilor. Dorim ca fiecare an să A fost primul caz în istoria acestui con-
ne aducă înțelepciune, noroc și să- curs când învingătoare devine o repre-
nătate. Viața să ne fie mai înstărită și zentantă a unui spital raional din pro-
mai confortabilă. De serviciile căilor vincie. Desigur, m-am ales cu multe
ferate se folosesc milioane de oameni, iar noi, feroviarii, visăm ca ei să se simtă bine în emoții și energie pozitivă, cu experiență, ceea ce este foarte important pentru un lucrător
timpul călătoriei cu trenul, să nu știe de problemele noastre. Deservirea trebuie să fie medical. În anul care vine le doresc tuturora sănătate, iar reformele pornite în medicină
la cel mai înalt nivel”. să aducă rezultate pozitive și pentru pacienți, și pentru medici, și pentru ocrotirea sănă-
tății în ansamblu”.

Premiul anului – Evenimentul
Lilia de aur al
HOLOMENIUK, anului –
pianistă la Filarmonica re-
gională „D. Gnatiuk” din Cer- Ilie
năuți:
„În anul 2018 am devenit laureată BEZUȘCO,
a Premiului regional „Sidi Tal”. Con- gospodar din Oprișeni, raio-
sider că este o apreciere înaltă a ac- nul Hliboca:
tivității mele concertistice din ultimul „La 27 octombrie am sărbătorit
timp. Acompaniez la pian, iar uneori nunta de aur. Împreună cu soția Ana
și la orgă evoluarea colectivelor și so- păstrăm cu iubire și bună înțelegere
liștilor filarmonicii. De asemenea, în „casa noastră de piatră”. Îi sunt recu-
2018 am debutat pe scena teatrală. noscător Bunului Dumnezeu că mi-a
Am fost antrenată de trupa teatrală din dat o astfel de soție minunată. Iată, zi-
Cernăuți în spectacolul despre Olga lele acestea au colindat în casa noas-
Kobyleanska, premiera căruia a avut tră nu altcineva decât corul „George
loc la finele lui noiembrie, cu prilejul jubileului nașterii vestitei scriitoare ucrainene. Ca pianistă,
Enescu” din Dorohoi. Au fost curioși să vadă bustul lui Ștefan cel Mare, ridicat de mine
am interpretat rolul „sufletului Olgăi Kobyleanska”, pentru care muzica era o pasiune deosebi-
tă. Am încheiat anul cu trei concerte în Germania, unde am evoluat în componența Orchestrei pe ulița noastră din Oprișeni. E din ghips și nu rezistă la ploi și viscole, la ger și arșiță, de
simfonice a Filarmonicii și am rămas profund impresionată de căldura cu care ne-a întâmpinat aceea tânărul sculptor Cristi Botă mi-a făcut o copie durabilă, pe care o vom instala pe
publicul spectator din Germania. În martie anul viitor voi susține un concert sub conducerea postament la primăvară. Pentru mine, ca fermier, anul care se încheie a fost un an bun.
unui dirijor din Franța, apoi va urma un turneu în această țară. Părinții îmi sunt originari din Mă conduc după următorul principiu: cred în Dumnezeu și el mă ajută în toate”.
raionul Herța și planific să includ în repertoriul meu și piese muzicale românești”.

Jubileul anului – Mândria ținutului
Mihai bucovinean –
DIACONU, Luciana
conducătorul artistic al
Casei de cultură din Voloca, HACMAN,
raionul Hliboca: interpretă din Ecuador:
„Toamna aceasta am rotunjit vâr- Născută în familia neîntrecutului
sta de 65 de ani. Un obișnuit jubileu violonist bucovinean, Nicolae Hacman,
pentru un obișnuit lucrător al culturii. Luciana de mică a fost antrenată la
Așa consideram eu, dar nu și volo- activitatea artistică, chiar împreună cu
cenii. Ziua mea de naștere s-a trans- ansamblul „Plai”, condus de tatăl său,
format într-o adevărată sărbătoare a ea a evoluat în Franța. După absolvi-
întregului sat, cu oaspeți stimați din rea conservatorului, soarta a dus-o
raion și regiune. La Casa de cultură tocmai pe continentul american, în
a avut loc un mare concert cu evolu- Ecuador. Acolo își continuă cu succes
area tuturor colectivelor artistice din cariera muzicală, se află în topul inter-
Voloca. Am avut multe emoții pozitive și o astfel de apreciere a muncii mele mă insuflă preților îndrăgiți de publicul spectator din această țară. În luna noiembrie, Luciana Hac-
la noi realizări. Iată, la 30 decembrie va avea loc tradiționalul concert de Revelion, iar man a susținut un concert de zile mari, întitulat „Zece ani în Ecuador”. Pe scenă, alături
în toiul sărbătorilor de iarnă – Festivalul colindelor, la care am invitat cete de colindători de ea, au evoluat vestiți interpreți și muzicieni din Ecuador. În ceea ce privește planurile
din întregul raion”. mândriei noastre bucovinene pe anul 2019, vom menționa că în luna mai Luciana Hac-
man va evolua pe scena Filarmonicii din Cernăuți, acompaniată de Orchestra simfonică.

dată, în aprecierea noastră neapărat am ținut cont de ecourile cititorilor la materialele inserate la rubrica „Oamenii timpului” din
iscusința lor contribuie la făurirea unei societăți prospere – și din punct de vedere material, și din punct de vedere spiritual.
10 LC
Joi, 27 decembrie 2018 In memoriam

Refugiu în lumea mirifică a folclorului
sau Aspecte despre creația folclorică a lui Dumitru COVALCIUC
Volumul în cauză include circa 800 de Dumitru Covalciuc își

O mare parte din activita- piese înregistrate în temei în anii 1969- exprima în repetate rânduri
1972, 1973-1975 şi în continuare mai rar, cu regretul că înregistrarea tex-
tea sa scriitoricească diverse ocazii. Investigaţiile pe teren au fost telor n-a fost făcută pe bandă
Dumitru Covalciuc o consa- reluate de D. Covalciuc la începutul anului de magnetofon, însă în fieca-
cră creației populare orale, 2004 pentru a stabili dacă repertoriul buco- re caz s-a procedat la întoc-
vinean este la fel de bogat ca şi cu trei dece- mirea fişei de informator. Evi-
adică folclorului, pe care nu nii în urmă sau a devenit mai sărac. dent, au fost indicate numele
voi obosi să-l numesc „car- Aranjat pe cicluri tematice, materialul şi vârsta informatorilor, data
tea de vizită a oricărui po- folcloric din colecţia „Comori folclorice din şi locul în care respectivele
por”. Anume folclorul este dulcea Bucovină” a început să fie publicat creaţii populare au fost înre-
din 1992, când la Cernăuţi, sub egida Insti- gistrate.
sufletul unei națiuni, și nici- tutului obştesc de istorie, restituiri literare şi În 1993 la Hliboca vede
odată altceva. El a venit la folclorice, înființat tot de Dumitru Covalciuc, lumina tiparului culegerea de
noi timp de secole, și chiar au ieşit de sub tipar micile culegeri „Cucu- colinde și urături de pe Valea
le, ce pene porţi?” (75 cântece) şi „Cântece Siretului „Sculați gazde, nu
dacă s-a modificat într-un de cătănie şi război” (100 cântece). Piesele dormiți”, iar în anul 2000, tot
fel sau altul, aceasta s-a folclorice din aceste culegeri au fost multipli- acolo, se tipărește plache-
întâmplat datorită evoluției cate prin şapirografiere, şi de aceea au fost ta „Colinde și urături pentru
incluse şi în acest volum. copii și maturi”. Ambele cu-
omenirii. Progresul l-a sără- În condiţii tipografice adecvate în 1996 la legeri includ texte din ciclul
cit în mare parte, însă până Tipografia raională din Hliboca a văzut lumina sărbătorilor de iarnă din co-
la urmă tot el rămâne sarea tiparului cea de a treia culegere „202 cânte- lecțiile lui Dumitru Covalciuc
sau principalul condiment ce populare din Bucovina”, care a inaugurat și ale subsemnatului.
şi seria „Biblioteca „Arboroasa”. Textele din ea Un loc aparte în creația
al culturii unei națiuni, sau, au fost împărţite pe cicluri tematice, fiind ast- populară orală îl dețin poveș-
dacă vreți, dulceața sufletu- fel prezente motivele dorului, inimii, norocului, tile, basmele, snoavele, le-
lui. despărţirii celor dragi, visului de iubire, omului gendele. Dumitru Covalciuc
frumos şi „bun de fală” din folclorul românesc în activitatea sa sârguincioa-
din Bucovina. să de folclorist nu evită aces-
Dumitru Covalciuc înțelege acest lu- Tot în anul 2004 la „Zelena Bukovyna” te genuri folclorice. Astfel, în
cru la scurt timp după începerea biografiei apare și culegerea de texte folclorice a lui Du- 1994 la Hliboca vede lumina
sale de muncă creativă, când autoritățile mitru Covalciuc „Iese luna din pomete”, pre- tiparului cartea „Povești și
mai căutau să-l liniștească pe tânăr prin gătită și tipărită la Tipografia din Hliboca. Cele snoave din Bucovina”. Este
diverse metode. Și atunci Dumitru își cau- o sută de pagini de folclor autentic includ între prima din perioada postbe-
tă liniștea în tezaurul nemărginit al creației coperte texte împărțite în următoarele capi- lică culegere de povești și
populare a românilor din nordul Bucovinei. tole: „Din poezia ceremonialului de nuntă”, snoave românești care se tipărea în nordul vodal”, „Moșia Stănescului”, „De ce i s-a tras
Și nu cunoaștem în ce măsură a putut să se „Bocete”, „Din poezia obiceiurilor de iarnă”, Bucovinei. Culegerea include 18 povești cu- moartea lui Dovbuș” și altele. Culegerea
liniștească, însă el ne lasă o adevărată co- „Carnaval țărănesc”. lese de la oameni înțelepți, cu harul povesti- include încă un ciclu de legende pe temă
moară de texte folclorice pentru noi, pentru O altă culegere de creații populare s-a în- rii dat de Dumnezeu, acestea fiind tălmăcite religioasă, cum sunt „Maica Domnului în că-
cei de după noi și mult mai departe. Despre titulat „Folclor românesc din nordul Bucovinei” în nopțile lungi de iarnă, fie la gura sobei sau utarea Fiului” , „Maica Domnului și Triful cel
aceasta D. Covalciuc mărturisește în textul şi a ieşit de sub tipar la Editura „Augusta” din pe la clăci și șezători. Acestea sunt aduse Nebun”, „Dreptatea lui Dumnezeu” ș.a. Nu
dedicației la cartea „Comori folclorice din Timişoara în anul 2001, avându-l în calitate de cititorului într-un limbaj autentic, deosebit de lipsesc nici legendele cu animale și păsări:
dulcea Bucovină”, apărută în anul 2004 cu consilier editorial pe inimosul bucovinean şi melodios și de o rară duioșenie, la care mai „Legenda rândunicii”, „Legenda cârtiței”,
sigla Editurii „Zelena Bukovyna” și pe care reputatul om de cultură Adrian Dinu Rachieru. adaogi și talentul lui Dumitru Covalciuc în „Legenda cucului” etc.
am avut bucuria s-o îngrijesc și s-o tipăresc Cele 492 de creaţii poetice au fost găzduite transmiterea informației de la unul la altul. În anul 2003 în seria „Biblioteca „Arbo-
la tipografia din Hliboca. Iată aceste cuvinte Cu un deosebit roasa” apare la Hliboca un triptic editorial al-
de profundă emoție și aducere aminte ale subtext, în poveș- cătuit din trei povești incluse în trei plachete
lui Dumitru Covalciuc: „Cu drag şi cu gra- tile incluse în cu- separate: alături de Simeon Florea Marian
titudine dedic această carte bunei şi iubitei legerea dată sau și Ion G. Sbiera, apare și Dumitru Covalciuc
mele soţii Victoria, în semn de recunoştinţă în „Basme bucovi- cu povestea „Petrea Voinicul și Florea Înflo-
şi adâncă preţuire pentru faptul că în cele nene”, care vede ritul”.
mai dramatice momente prin care a trecut lumina tiparului în În 2006, cu binecuvântarea Î.P.S. Pi-
abia înfiripata noastră familie în anii (încă 1997, cercetătorul men, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, la
„sovietici”) 1973-1975, a înţeles că refugiul creației populare Editura Arhiepiscopiei se tipărește cartea lui
meu în lumea mirifică a folclorului a însem- a românilor din Dumitru Covalciuc „Povești, snoave și isto-
nat atunci şi salvarea sufletului. Tot dânsa nordul Bucovinei, rioare populare din nordul Bucovinei”. Volu-
a ostenit întru economisirea mijloacelor bă- prezintă eroi bine mul include 75 de texte înregistrate în prima
neşti ca această carte să poată vedea lumi- cunoscuți în di- jumătate a anilor 70 ai secolului trecut, când
na tiparului. Astfel, ne-am văzut ambii datori verse zone ale D. Covalciuc, potrivit propriilor mărturisiri, se
să întoarcem lumii o parte din comorile (în- arealului româ- „refugiază în lumea mirifică a folclorului”. Se
chise între copertele a zeci şi zeci de caiete) nesc: Făt-Frumos, refugiază pentru a salva un întreg tezaur de
adunate de la ea în temei cu trei decenii în Ileana-Cosân- perle populare care se prezintă prin sute de
urmă, când, trăind cu înălţătorul sentiment zeana, Petrea texte poetice și în proză ce fac parte din car-
al Bucovinei, nu încăpeam în Bucovina Voinicul, Florea tea de vizită a poporului român din nordul
noastră dragă”. Înfloritul. Dar și Bucovinei.
Fără îndoială, în acea perioadă „mișcă- farmecul Țării de Ar fi incomplet să nu pomenim în activi-
rile bruște” cu sens național-patriotic erau Sus îl păstrează tatea folclorică a lui Dumitru Covalciuc des-
lipsite de sens. De aceea, probabil, Dumi- nevătămat. pre cele câteva ediții ale revistei „Miorița”,
tru Covalciuc găsește de cuviință să con- Deosebit de care în anii `90 ne bucura cu apariția ei și în
serveze tezaurul de neprețuit al românilor bine sunt așter- care găseam nestemate folclorice adunate
nord-bucovineni, prorocind, de parcă, faptul nute pe hârtie po- de la țăranii români nord-bucovineni.
că acesta va sărăci în teren odată cu stin- veștile nuvelistice. „Mulţi din acei ce au transmis altor ge-
gerea din viață a purtătorilor lui, dar nu în În ele întâlnim neraţii acest inepuizabil tezaur folcloric nu
ultimul rând și înlocuirea vechilor și frumoa- omul simplu și se mai află printre noi. În cântece le-au ră-
selor tradiții cu altele, noi, inventate de pu- deosebita lui înțe- mas trăirile şi stările sufleteşti, gândurile şi
terea sovietică. lepciune fie în di- aspiraţiile, bucuriile şi nostalgiile, amarul
Pe la mijlocul anilor 80 ai secolului tre- alog cu împăratul, cumpenelor şi dramele personale prin care
cut, împreună cu profesorul universitar Gri- fie cu boierul, fie au trecut în timpul războaielor şi al altor eve-
gore Bostan, participă cu unele texte folclo- că țăranul ajunge nimente de tristă memorie. Cântecele lor au
rice la culegeri colective care se tipăresc la singur prim-mi- devenit documente. Şi prin cântece amin-
Chișinău. nistru. Dumitru tirea le este păstrată cu pioşenie”, scria
Vorbind despre volumul „Comori folclo- Covalciuc știe să odinioară Dumitru Covalciuc. El a fost însă
rice din dulcea Bucovină”, scos la lumină le povestească, printre acei cercetători ai valorilor noastre
în anul 2004, constatăm că el nu cuprinde uneori într-un stil spirituale care au știut să adune și cu sfin-
întreaga colecţie de folclor românesc a lui esopian, în care țenie să păstreze și să transmită posterității
Dumitru Covalciuc, „înregistrat în 53 de lo- stau alături și sa- aceste vădite argumente ale trăirii noastre
calităţi nord-bucovinene (sate, cătune, sub- tira, și înțelepciu- pe aceste plaiuri mioritice.
urbii, dar şi două oraşe) aşezate de la poa- nea, prin aceasta Rămân și eu în speranța că odată și
lele Carpaţilor şi obârşia Siretului până în povestea deve- odată aceste comori populare vor fi publi-
zona Cosminului şi Dereluiului şi mai depar- în pagini la rubricile „Cine nu ştie ce-i dragul”; nind și educativă, și atractivă. cate integral într-un volum aparte, de mare
te, peste Prut şi chiar până la Nistru, unde „M-ai iubit ca pe-un pui blând”, „Nu pot trece La un an după aceasta, în 1995, la Hli- importanță istorică, culturală și științifică,
mai există, ca nişte insuliţe, mici comunităţi de duşmani”, „Urâtul te duce-n lume”, „Cine boca, Dumitru Covalciuc scoate culegerea o mărturie grăitoare a faptului ca în nordul
româneşti întemeiate în anii 20-30 ai seco- iubeşte şi lasă”, „Pe cel deal, pe cea costişă” „Legende populare din Bucovina”. Printre Bucovinei a existat şi mai există o evidentă
lului trecut de ţăranii ce au fost aduşi acolo (doine), „Decât m-ai fi făcut fată”, „Pădure, cele 21 de texte incluse în carte întâlnim le- spiritualitate românească.
din fostul ocol al Câmpulungului pentru a fi verde pădure”, „Amar îi, Doamne, pelinul” gende istorice, ca, de exemplu, „Cum s-au
împroprietăriţi”, ne mărturisea autorul. (cântece de înstrăinare) şi „Hore”. năruit zidurile cetății Țâțâna”, „Oprișul voie- Nicolae ȘAPCĂ
12 LC
Joi, 27 decembrie 2018 De la lume adunate

Cea mai dulce și mai iubită copilă
F iecare cuplu are parte, în pri-
mii ani de viață împreună,
de cele mai dulci și mai fericite
avut încotro. Toată această perioadă
Victor a vizitat-o ba cu o sacoșă plină
cu fructe, ba cu dulciuri. Când Alina a
viața cea de toate zilele acest proces
nu seamănă deloc cu cel din seriale.
După îndelungi căutări și lupte cu ele-
clipe. Cei doi – El și Ea, zboară revenit la oraș și s-a reîncadrat în mun- mentele birocratice de la noi Alina și
pe valurile iubirii cu senzația că că, în una din seri i-a declarat că cei doi Victor au reușit să găsească și să înfie-
nimeni și nimic nu poate afecta ochi albaștri l-au frapat atunci când a ze o fetiță de o rară frumusețe. Iar când
sentimentele lor. Pe de altă par- dus-o în brațe până la mașină și că nu- proaspăta mămică și-a luat în brațe Vine un bărbat la chirurg și i se plânge:
te, practic nici una dintre familii și poate închipui vreo zi fără acel azur îngerașul, toate trăirile din această pe- - Doctore, mă doare stomacul.
nu este ferită de norii invidiei și al cerului din ochii ei. rioadă au rămas în trecut aidoma unui Chirurgul i-a spus că îndată îi taie urechile.
ai încercărilor. Așa s-a întâmplat În toamna acelui an Alina și Victor vis neplăcut. Micuța o privea cu niște Omul nostru se sperie și fuge de-acolo. Ajunge la
terapeut. Bate timid la ușă și se plânge din nou:
și în cazul Alinei și a lui Victor. au jucat o nuntă frumoasă și au pornit ochi mari. În privirea ei puteau fi citite
- Doctore, mă doare stomacul. Nu mai știu ce
În pofida încercărilor trimise de cu dreptul în viață. În familia lor totul deopotrivă fericirea și neîncrederea. să fac.
soartă, ambii au rămas oameni părea ideal. Tinerii se iubeau reciproc – Cu acest îngeraș în brațe ești și - Ați nimerit unde trebuie, stimabile, spune omul
la locul lor și continuă să se bu- și se străduiau să facă fiecare clipă mai frumoasă, iubirea mea, a spus în- în halat alb. Acum rezolvăm problema dvs.
cure de cele două odrasle trimi- trăită de neuitat și plină de fericire. Cei tr-un sfârșit Victor, ștergându-și lacrima - Dar știți, insistă omul, am fost la chirurg și i-am
se de Dumnezeu. care au fost măcar odată pe ospețe la de fericire ce i s-a prelins pe față și să- zis că mă doare stomacul.
această familie frumoasă s-au putut rutându-şi soția. Mi-a zis că îmi taie urechile.
Alina și Victor s-au cunoscut într-o Terapeutul strânge nedumerit din umeri:
convinge de atmosfera caldă și relații- Victorița (așa o chema pe fetiță)
zi rece de februarie în oraș. Fata era - Chirurgii ăștia știu doar atât. La ce bun să le
le dintre cei doi. Fericirea lor era par- s-a atașat foarte rapid de noii părinți tăiem. Vă dau niște pastile și ele o să cadă singure.
proaspătă absolventă a Colegiului de
că scrisă pe față, precum era scrisă și și le-a zis din start mămică și tătică. ***
medicină, iar el era angajat de mai mul-
convingerea că înainte au o veșnicie Alina și Victor au început să reverse - Iubitule, spune ea gingaș, unde-o să mă duci
ți ani la filiala din Cernăuți a unei firme
pentru a se sătura de fericire și iubire. asupra gingașei făpturi toată dragostea când o să ne căsătorim?
de import-export din Kiev, care avea - O să-ți arăt toată lumea, soarele meu, spune
Dar așa cum nici o familie nu este ferită lor părintească. La un timp foarte scurt
legături cu mai multe țări din Europa. el galant.
de probleme, după cum spuneam mai de la înfierea copilei cei doi au uitat de
S-au cunoscut într-o situație nu chiar Mai trece o perioadă de timp și cei doi își legali-
unde s-a luat această fetiță drăgălașă
zează relațiile. Au jucat ei nunta și bărbatul o duce
în casa lor. Ce le mai trebuia tinerilor pe proaspăta soție în dormitor. Și, ce să vadă ea?
pentru adevărata fericire? Dar, vorba Lenjeria de pat era în formă de harta lumii.
ceea: soarta îți trimite încercări pentru ***
a vedea dacă le poți face față. Într-una Un polițist oprește pe stradă un bărbat beat
din deplasările sale în capitală, la niș- criță:
te tratative cu partenerii de peste ho- - De unde veniți la ora asta?
tare, Victor a întâlnit o domnișoară din - De la petrecerea de Revelion!
- Tu iți bați joc de mine? Revelionul a fost acum
Austria. Era traducătoare de profesie
două săptămâni!
și lucra ca angajată a mai multor firme. - Asta știu, dar eu abia acum m-am gândit să
Această puștoaică, după cum avea să mă întorc acasă.
spună el mai târziu, i-a sucit mințile și ***
i-a furat sufletul. Un bărbat îi face soției o surpriză cu ocazia nun-
Un timp oarecare s-a zbătut bărba- ții de argint și o duce pe o insulă. Femeia nu mai
tul între cele două maluri – Mima, noua poate de fericire.
lui pasiune, și frumoasa lui familie pe - Vai, dragul meu. Acum că avem 25 de ani de la
nuntă m-ai adus aici. Îmi închipui ce-o să faci când
care nu ar fi schimbat-o pe nimic. În vom avea nunta de aur.
cele din urmă Victor a procedat ca un - O să vin să te iau, spune calm bărbatul.
adevărat bărbat, desigur în măsura în ***
care era posibil în asemenea situație – Un șofer se saluta în permanență pe timp de zi
el i-a recunoscut soției că s-a îndrăgos- cu inspectorii de la rutieră cu ”Bună seara”. Unul
tit de alta ca un adolescent și nu poate dintre polițiști decise într-o zi să-l ia la roate,
face nimic. Alina a suferit mult, dar nu considerând că este o batjocură. Și iată, îl trage
din nou pe dreapta.
l-a oprit. Nu-și închipuia biata femeie - Bună seara, domnule polițist.
că ceva ar putea umbri fericirea lor. Au - Om bun, spune-mi, te rog, de ce de fiecare
divorțat în modul cel mai pașnic și s-au dată când ești oprit ne dai ”Bună seara”? Doar soa-
înțeles că despre despărțirea lor Victo- rele e încă sus.
rița nu va ști nimic. Și Victor s-a ținut de - Nu văd acum nici un soare. De fiecare dată
cuvânt. Sub pretextul că lucrează de- când mă opriți mi se întunecă înaintea ochilor.
parte, o vizita o dată pe săptămână sau ***
O mașină lovește un om la trecerea de pietoni
la două săptămâni. Dar, acele întâlniri
și-și mai continuă drumul vreo
erau adevărate sărbători pentru tată și zece metri. Șoferul scoate capul și strigă:
fiică. De fiecare dată Victor venea în- - Fii și tu mai atent, omule!
cărcat cu cadouri. Și Alina a decis să - Dar ce nu cumva ți-a dat în cap să dai înapoi?
rămână o adevărată prietenă pentru ***
tatăl fiicei, deși rana din suflet nu se Șeful, sătul de atâtea întârzieri ale subalternului
vindecase. Așa au trecut anii. Într-o zi, său, care făcea lucrul de minune, îi zice într-o zi:
când Victorița era la vârsta când putea - Măi prietene, vii în fiecare zi mai târziu la ser-
viciu. E bine că-ți faci treburile pe nota zece. Mă
primi răspuns la întrebările ce le punea, bucur. Dar am văzut că și te duci mai devreme.
Victor i-a spus: - Păi, domnule șef. Nu e destul că întârzii la ser-
sus, și asupra cuibului Alinei și al lui – Așa se întâmplă, draga tatei. viciu. Ar mai trebui să întârzii și cu plecarea?
obișnuită. În acea zi Alina venea de la
Victor plana o umbră de tristețe. Cel de Cândva, în tinerețe, noi cu mama nu ***
grădinița de copii, unde era angajată Discută doi vecini:
Sus nu le trimitea copilași. De obicei, în puteam unul fără altul. A venit o zi când
în calitate de asistentă medicală. Era - Dragă vecine, când ai ziua de naștere? Vreau
asemenea situație este vinovată feme- am întâlnit-o pe alta. Am plecat, așa se
după amiază și fata se grăbea pentru să-ți dăruiesc o perdea la geam pentru că m-am
ia. Eroii noștri și-au jurat de la începutul întâmplă în viață. Într-o zi, Victor s-a
a reuși la ultimul autobuz ce avea s-o săturat să mă uit la ceea ce faci cu soția ta.
vieții în comun că toate problemele, ne- înfățișat schimbat la față cu un băiat - Dar dumneata, vecine, când serbezi ziua de
aducă în satul copilăriei, unde dorea
înțelegerile, greutățile și succesele vor de vreo zece ani de mână. După ce au naștere?
să-și petreacă zilele de odihnă. În fie-
fi puse la egal pe umerii ambilor. Și Vic- făcut cunoștință, a luat-o de mână pe - Dar ce are una cu alta?
care sâmbătă și duminică prefera să
tor a fost primul, care a apelat la medic. Alina și s-au retras în altă cameră. Din - Vreau să-ți dăruiesc o pereche de ochelari de
fie lângă cei ce i-au dat viață, să stea firmă ca să vezi a cui nevastă o vezi în apartamen-
După aceasta a îndemnat-o și pe Alina. discuția ce a urmat femeia a aflat că
cuibărită pe cuptorul buneilor și să sa- tul meu.
Și iată strașnica sentință – oamenii în cealaltă l-a părăsit și a plecat în Austria
vureze din bucatele pe care mama le ***
halate albe i-au spus femeii că nu va fără să-i mai știe de urme, lăsându-i fiul
prepara special pentru unica ei fiică.
avea niciodată copii. E greu să-ți închi- lor comun în grijă.
Era deja la intrarea în blocul unde locu-
pui ce simte femeia în asemenea clipe. Era în ajunul zilei de naștere a Vic-
ia în chirie. Nu-și mai amintește cum a
Însă, Victor a avut nevoie de câteva ore toriței. În dimineața aceea tatăl a ieșit
alunecat. Ține minte doar că a simțit o
pentru a conștientiza cruda realitate. împreună cu fiul la plimbare. S-au în-
durere nemaipomenită la mână. Când
Peste vreo trei ore cei doi ședeau deja tors pe la amiază cu câte un buchet
și-a revenit, era în brațele unui tânăr,
pe o bancă în parc. Cu inima tremurân- mare de trandafiri în mâini – unul pen-
care s-a oferit s-o ducă cu mașina la un
dă Alina aștepta un verdict strașnic de tru cea mai dulce și iubită fiică și surioa-
spital pentru a o arăta la un doctor. Toa-
la omul iubit. „Mă va părăsi și va pleca ră, altul pentru soție și mamă. Această
te insistențele Alinei că nu e nimic de-
la alta” – o străfulgeră un gând. Parcă frumoasă familie continuă să-și depene
osebit (i-o spunea ca lucrător medical)
citindu-i gândurile, Victor i-a declarat calendarul vieții în liniște, dragoste și
au fost zadarnice. Bărbatul a dus-o la
solemn: bună înțelegere. Din când în când cei
spital, unde după un control oamenii în
– Vom înfia un copil, iubirea mea, și doi își amintesc despre norii negri ce
halate albe i-au comunicat că s-a ales
vom fi cei mai fericiți. Dumnezeu iubeș- s-au abătut asupra familiei, dar care au
cu o fractură serioasă la mâna stângă
te astfel de fapte, de aceea îngerașul adus în ea un stâlp de nădejde pentru
și că pentru vreo două-trei săptămâni
nostru va fi cel mai fericit, iar pe lângă părinți și un sprijin pentru soră.
va fi nevoită să stea acasă. Nu s-a prea
el – și noi. Nu știau bieții oameni că în Dumitru VERBIȚCHI
bucurat Alina de cele auzite, dar n-a
LC 13
Ghidul sănătăţii dumneavoastră Joi, 27 decembrie 2018

Plante pentru o tiroidă sănătoasă
Cum pot fi tratate naturist dereglările acestei glande

T iroida, glanda răspunzătoare de producerea hor-
monilor care accelerează metabolismul uman, dă
semnale vizibile atunci când înregistrează dereglări.
Pe seama acestora pot fi puse o serie de simptome,
de la creşteri în greutate, căderi ale părului, frisoane,
ameţeli, moleşeală, sau, dimpotrivă, hiperactivitate
nejustificată. Pentru a preveni sau trata aceste dere-
glări, natura ne oferă câteva soluţii simple.

Desigur, multe dintre simptomele care
sunt atribuite acestei glande pot avea cau-
ze fără nici o legătură cu tiroida. De aceea,
inclusiv fitoterapeuţii recomandă investiga-
ţii specifice când există cel puţin două-trei
simptome asociate. După certificarea dia-
gnosticului de către medic, pot fi folosite şi
soluţiile naturiste pentru tratarea disfuncţiilor
acestei glande, remediile pe bază de plante
urmând a fi şi ele administrate tot la reco-
mandarea specialistului.
Cea mai eficientă dintre plante în cazul mă de pulbere, câte o jumătate de linguriţă Alga marină brună are rezultatele cele
problemelor de acest gen este sânzia- înainte de masă, poate fi de mare ajutor. mai bune pentru hipotiroidie. Se adminis-
na. Este bine să aveţi în cămară această Florile de mărar şi seminţele de mărar, pe trează sub formă de decoct, infuzie sau
Pentru hipotiroidie. Coajă de lângă conţinutul bogat în iod, oferă hormoni capsule.
nucă verde sau frunzele de nuc sunt naturali, benefici pentru reglarea activităţii
indicate celor care suferă de hipotiroidie. glandei tiroide. Câteva seminţe sunt sufici-
Sunt recomandate în astfel de cazuri întru- ente pentru a acoperi doza zilnică de iod.
cât conţin mult iod. Foarte eficiente în trata- Infuzia de creţişoară şi coada ca-
mentul hipotiroidiei sunt tinctura din coajă lului (câte două ceşti pe zi, una dimineaţă
de nucă verde şi infuzia de frunze. şi una, seara, cu jumătate de ora înainte
Ienupărul este un bun remediu în ast- de masă) şi infuzia de salvie (două-trei
fel de cazuri. Se administrează în cure de

plantă dacă suferiţi de o disfuncţie a tiroidei,
deoarece sânziana are rol de stabilizare a
secreţiei glandei, fiind utilă atât în caz de hi-
potiroidie, cât şi în caz de hipertiroidie. Se Pentru hipertiroidie. Talpa
foloseşte sub formă de tinctură de sânziene gâştei este unul dintre cele mai utile
(20 de linguri de pulbere proaspăt măcinată remedii în caz de hipertiroidism. Plan-
într-un litru de alcool de 50 grade, sau în- ta este recunoscută pentru efectele de
tr-un litru de rachiu natural; se lasă la ma- reglare a hiperfuncţiei tiroidiene. Se ad-
cerat până la două săptămâni, agitându-se ministrează tinctura de talpa gâştei, în
zilnic vasul în care sunt puse, iar la final se asociere cu tinctura de păducel.
stoarce, se filtrează şi se toarnă în sticluţe
mici, închise la culoare, pentru a se adminis- maximum o lună, sub formă de decoct. Se căni pe zi, gargară cu infuzie de salvie sau
tra câte o linguriţă de tinctură diluată în 100 prepară dintr-o lingură de scoarţă şi ramuri capsulele cu extracte naturale) sunt, de
ml de apă, de 3-4 ori pe zi pentru hipertiroi- uscate şi mărunţite, la un litru de apă rece. asemenea, recomandate.
die, hipotiroidie). Se lasă la fiert 10-15 minute, se infuzează
De asemenea, se poate folosi şi sub for- un sfert de oră. Se strecoară şi se beau do-
mă de macerat de sânziene (într-un litru de uă-trei căni pe zi.
apă se pun patru-şase linguri rase de pulbe- Este recomandat mărarul ca remediu
re de plantă, se lasă 8 ore, se filtrează şi se naturist în caz de hipotiroidie. Luat sub for-
consumă imediat sau în maximum 8-10 ore,
dacă este ţinut la frigider şi 2-4 ore, dacă
este ţinut la temperatura camerei. Se beau
zilnic trei căni de macerat, întotdeauna pe Tinctura se prepară astfel: se pun 20
stomacul gol în tratamentul bolilor tiroidiene. g de plantă în 100 ml de alcool de 70
Dar nu doar sânziana are capacitatea de de grade şi se lasă la macerat 7-8 zile.
a regla funcţionarea glandei tiroide. Există Se strecoară şi se iau câte 20-30 de pi-
alte câteva plante cu efecte benefice, care cături, de două-trei ori pe zi, înainte de
însă se administrează diferit, în funcţie de Algele stimulează secreţia hormonală, mesele principale.
natura dereglării. fiind o sursă bogată de iod şi de minerale.

LEACUL CU EFECT ULUITOR ASUPRA
N NODULILOR TIROIDIENI
odulii tiroidieni reprezintă o patologie
care afectează până la 50% din popula-
ţie, manifestată printr-o creştere anormală
la nivelul tiroidei. Cauzele apariţiei lor nu Hrişca este bogată în vitaminele E, B1 şi B2, dar şi în
sunt cunoscute cu exactitate, însă există proteine, carbohidraţi, fibre, fosfor, magneziu, cupru, zinc,
probabilitatea ca hormonii estrogeni să mangan, seleniu şi fier. Toate acestea contribuie la o bună
joace un rol în dezvoltarea lor, având în ve- funcţionare a glandei tiroide.
dere că sunt de 4 ori mai frecvenţi la femei Se prepară remediul în felul următor:
decât la bărbaţi. Ingrediente: 40 nuci verzi, 1 kg de miere pură
100% naturală, 2 căni de hrişcă.
Se taie nucile verzi pe jumătate cu tot cu coajă
Remediile naturiste sunt de mare ajutor în ceea ce pri-
vește reglarea glandei tiroide. Pentru prepararea acestui
(posibil doar în cazul nucilor verzi). Dacă se aleg nuci
remediu foarte eficient e nevoie de hrișcă, nuci și mie- normale, se îndepărtează coaja și se păstrează doar miezul. Se pun nucile în borcanul de sticlă, se adaugă
re. mierea şi hrişca şi se amestecă bine. Amestecul se ține
Nucile sunt bogate în seleniu, un oligoelement esențial la macerat timp de o săptămână, după care se poate
care reglează glanda tiroidă și ajută la buna metabolizare a consuma. Se fixează o zi pe săptămână în care să nu
hormonilor în organism. În cazul în care suferiţi deja de o in- mănânci nimic altceva în afară de acest amestec. Se
flamare a glandei tiroide, este recomandat să se consume
între 15 și 30 grame de nuci zilnic. Se vor consuma nuci
poate consuma orice cantitate, de oricâte ori doriţi. Este
verzi, căci acestea conțin cele mai mari cantități de seleniu. foarte important ca în acea zi să beţi cel puţin doi litri de
Pe de altă parte, mierea stimulează secreția de acizi apă. Se face acest tratament cel puţin şase săptămâni.
grași Omega-6 care, la rândul lor, reglează procesele hor- (Leacuri şi terapii)
monale ale organismului. Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
14 LC
Joi, 27 decembrie 2018 Tradiții

PLUGUŞOR BUCOVINEAN HOROSCOP
Bună seara, gospodari! Să-ncingem o horă mare Să fiţi vânjoşi şi tari,
Gospodari cinstiţi şi mari,
Cu o ceată de flăcăi, plugari,
Pentru anul care vine
S-auzim mai mult de bine,
La anul şi la mulţi ani!
Opriţi plugul, măi flăcăi! 31.12.2018-6.01.2019
Toţi din sat, din gospodari, Să avem cerul senin, Şi strigaţi cu toţii
Am pornit şi-n acest an Să ne meargă tot din plin. Hăi! Hăi! BERBECUL. Un început de săptămâ-
Pluguşor bucovinean. Viorele, clopoţei, Rămâneţi cu bine, nă destul de pozitiv. Luna Nouă de duminică
Voi copii, bărbaţi, neveste, Îndemnaţi, flăcăi, Fiţi fericiţi, se plasează în casa carierei tale, anunţând
Daţi-vă lângă ferestre Să se-audă pe dealuri, văi, S-aveţi veselie, promovare importantă la locul de muncă. Vei
Şi ascultaţi urare-veste Sus, odată, măi flăcăi! Să ne mai primiţi. creşte semnificativ în ochii superiorilor, urmând
să urci pe scara profesională și socială. Se aş-
Şi, dacă va fi pe plac, Hăi! Hăi! Ani mulţi Domnul să vă dea,
teaptă îmbunătăţirea statutului tău social, dar şi în relaţiile
Să ne daţi câte-un colac Mulţi bani, de asemenea! de familie vor apărea părți pozitive de care poate nu ai fost
Uşurel şi băutură Am ajuns pe la fereşti A ţinut plugul de coarne conștient până acum.
Să ne ştergem pe la gură. La căsuţe boiereşti, Ion BÂNDIU cu ceata sa TAURUL. În această săptămână ai mul-
Toţi sunt flăcăi de frunte, La plugari, medici, muncitori, din Comuna Mahala te de învățat despre limitele și potențialul tău.
Frumoşi, tari, ca piatra-n munte. La domnii învăţători, Apare posibilitatea pentru studii înalte, schimb
Am venit să vă vestim, La poştaşi şi pomicultori de experiență peste hotare. În orice caz, nu
Anul Nou să-l întâlnim, Le dorim noi tuturor uita că atât cât trăiești, înveți. În relaţiile sen-
2019 în uşă bate, Sănătate, în muncă spor. timentale se pot implica rudele partenerului,
care vă împiedică în multe privinţe. Se recomandă să pu-
Voie bună, sănătate, Mulţi ne-au ieşit în prag,
neți cărțile pe masă și să clarificaţi situaţia.
Să dea Dumnezeu Cel Sfânt Ne aşteptau cu mult drag. GEMENII. Această perioadă ar putea
S-avem pace pe Pământ. Gospodarii au tăiat purcei, veni la pachet cu evenimente care să aibă un
Pentru aceasta, măi flăcăi, Doamnele-au copt colăcei, impact emoțional destul de puternic asupra ta.
Mai sunaţi din zurgălăi Ne-au poftit frumos în casă Astfel te lămurești cam cât de gelos ești. Casa
Şi strigaţi cu toţii Să ne aşezăm la masă, în care se formează Luna Nouă de duminică
Hăi! Hăi! Pe masă un şip cu vin semnifică, printre altele, și banii. Apar aspecte
Să ne meargă tot din plin, complicate şi în viața de cuplu. Oricum ar fi lucrurile în pe-
Anul care a trecut Lângă el un păhărel, rioada aceasta, cert este că fără comunicare niciuna dintre
problemele voastre nu se poate rezolva.
Roade bune am avut: Ne-a cinsti gazda cu el.
RACUL. În această perioadă atrage aten-
Grâu, cartofi, păpuşoi, Să trăiţi, bucuroşi să fiţi ţia la problemele de sănătate. Luna Nouă de
Multe fructe, usturoi. Şi să nu îmbătrâniţi, duminică se desăvârșește în casa asociaților,
La lucrări nu ne-am spetit, Familia să vă fie clienților și colaboratorilor. Ai putea avea o
Lucrul e puţin plătit, Cuibuşor de bucurie, săptămână de lucru în care prevalează con-
Luăm bani de la mamă, tată, Să creşteţi cu drag nepoţei, tactul cu oamenii. Pune-ți în acţiune rezervele
Vom întoarce altă dată. S-aveţi grijă de ei. de tact și diplomație. Casa care găzduiește Luna Nouă îl
Mulţi flăcăi au plecat departe Pensionarii stau la poartă, indică și pe partenerul de viață, fapt care denotă că nati-
La lucru în străinătate, Pensie majorată aşteaptă, vii acestui semn care nu și-au găsit jumătatea o pot afla
acum.
În Anglia, Spania, Belgia, Italia, Că doar traiul s-a scumpit,
LEUL. Casa în care se perfectează Luna
Fetele se vreau măritate, Avem multe de plătit. Nouă de duminică face referire la actul mun-
Fecioraşii duşi departe. Să ne rodească pământul, cii, semn că săptămâna aceasta lucrătoare ar
Mândrii noştri feciori Să se-ndeplinească gândul, putea fi una dintre cele mai aglomerate și so-
Acasă vin de sărbători. Să aveţi noroc în toate, licitate din ultima vreme. E important ca orice
Să le zicem şi lor urare, La anul cu sănătate. sarcină profesională, să fie abordată cu mult
profesionism și simț de răspundere. Atmosfera din cuplu
oscilează destul de mult. Ar putea crea o stare explozivă.
Străduiește-te să găsești o stare de echilibru, căci altfel
• In memoriam În preajma Sărbători- situația ar putea ajunge să degenereze.
lor de iarnă din decembrie FECIOARA. Duminică este posibil să
2018 s-a stins din viaţă nu te prea simți în apele tale, dar evită să te
Natalia CIMPOI, soţia alarmezi. Luna Nouă de duminică se formează
distinsului academician Mi- în casa finanţelor, indiciu cum că săptămâna
aceasta îți poți rotunji veniturile. Deci, caută
hai Cimpoi, plecând pe cale strategii care pot funcționa. În relaţiile de dra-
neîntoarsă, acolo unde nu goste aceşti nativi sunt în căutare. Cei care se află deja
este nici durere, nici scârbă, într-o relație, pot avea parte de momente magice alături de
nici suspine, ci viaţă fără de partener. Se recomandă să organizați activități de recreere
sfârşit. menite să vă apropie și să vă consolideze relația pe viitor.
Pe venerabilul nostru BALANŢA. Familia, această bază a ființei
eminescolog, critic şi istoric tale, se cere consolidată prin asumarea și de-
literar, filozof al culturii, mult pășirea unor evenimente mai puțin plăcute. Se
regretata Natalia Cimpoi l-a recomandă o curățenie generală nu numai în
minte și-n suflet, ci și-n casă. A sosit momen-
însoţit o jumătate de secol, tul ca relația în familie să sufere unele ajus-
timp în care i-a dăruit doi tări. Astfel, dacă există o atmosferă tensionată între voi,
copii minunaţi – Răluca şi aceasta ar putea să dăuneze și mai mult relațiilor în care
Doru – care în prezent sunt, vă aflați. Schimbaţi ceva.
cum se spune, în rând cu SCORPIONUL. În perioada care urmea-

Testamentul nescris al lumea, fiecare la cuibul său. ză persoanele din jurul tău ar putea avea un
Răluca e doctor în muzică, rol hotărâtor în ceea ce privește dezvoltarea ta
profesoară de pian la Academia de Muzică şi la Liceul personală. Luna Nouă de duminică indică fap-

lui Dumitru COVALCIUC de Muzică „George Enescu” din Bucureşti, iar Doru – tul că te așteaptă o săptămână de alergătură,
o negociere care-ți stoarce și ultima fărâmă de
un foarte bun traducător din şi în limba engleză. Natalia energie. Se recomandă să fii organizat și să gândești de
Cimpoi a fost o mamă exemplară, o soţie iubitoare. Ea două ori înainte de a spune ceva.
Încă mulți ani, în toiul sate subiecte video, în care
Sărbătorilor de iarnă, româ- mai persistă chipul luminos al a ştiut să-i crească pe cei doi copii ai lor care poartă cu SĂGETĂTORUL. Luna Nouă de du-
nii din ținutul bucovinean își lui Dumitru Covalciuc și acest mândrie şi neîntinat în lume numele tatălui şi al buni- minică se formează în casa valorilor tale. Se
vor aminti cu mare regret de înflăcărat orator al neamului cului Ilie, zis Românu. Pe domnul academician îl aflam recomandă să-ți ajustezi sistemul de principii.
scriitorul și publicistul Dumi- românesc din Țara Fagilor ne mereu ba în bibliotecile şi arhivele din ţară, ba aplecat Încearcă să descoperi noi feluri prin care ți-ai
tru Covalciuc. Steaua vieții vorbește clar, convingător și asupra textelor eminesciene, ba în vâltoarea luptelor putea rotunji veniturile ori prin intermediul că-
lui s-a aprins și s-a stins în cu durere despre probleme- pentru Limbă şi Neam, ba bătând drumurile spre Iaşi, rora ți-ai putea dubla economiile. Nu te implica
această perioadă minunată le comunității românești din Bucureşti, Târgovişte, Bacău, Ploieşti, Alba Iulia, Su- în jocuri piramidale și evită speculațiile financiare. Munca
de la hotar de ani. ținut. E și aceasta un omagiu, cinstită, dar asiduă este metoda ideală.
ceava sau Cernăuţi, iar în acelaşi timp regretata sa CAPRICORNUL. Nivelul tău de energie
El, care a iubit și a prețuit însă cea mai frumoasă amin- soţie Natalia „ţinea casa”, vorba dreaptă din popor:
atât de mult creația populară, tire despre Dumitru Covalciuc ar putea scădea simțitor perioada aceasta.
a cules și a editat volume de ar fi faptele reale, adică rea- „Jupâneasa / Ţine casa / Dar jupânul / Ţine drumul”. Faptul că Luna Nouă de duminică se perfec-
folclor bucovinean, a apărut lizarea propunerilor lansate În aceste momente grele pentru familia domnului tează în casa personalității tale înseamnă că
pe lume când sufletele crești- de el. Ascultați și apreciați-i academician Mihai Cimpoi noi, prietenii şi admiratorii exerciți un plus de atracție pentru partenerii
nilor sunt luminate și încălzite cuvintele: el nu ne vorbește săi din nordul Bucovinei, nordul Basarabiei, fostul ţinut de afaceri, clienți și colaboratori. Ți s-ar putea
de razele stelei de Betleem și din trecut, el e printre noi și ne Herţa şi din capitala dulcei Bucovine eminesciene sun- face multe oferte de conlucrare în cadrul unor proiecte mai
a părăsit această vale a plân- vorbește ce trebuie să facem tem alături de Domnia sa, alături de minunaţii săi copii mici sau mai mari săptămâna aceasta. Încearcă să-ți revi-
gerii când pe la casele gos- azi, mâine, poimâine. Ne vor- Răluca şi Doru, alături de cei patru nepoţei – Fănel, talizezi viața de cuplu.
podarilor se cântă „Sculați, bește nouă, colegilor lui de VĂRSĂTORUL. În această săptămână
Petru-Mihai, Elena-Lura, Radu-Constantin, exprimân- lucrătoare unii colegi de muncă aparent bine-
sculați, boieri mari…”. generație, le vorbește copii- du-le tuturor profunde condoleanţe.
A trecut un an de când lor și nepoților noștri. Aceste voitori ar putea avea intenții răuvoitoare sau că
Dumitru Covalciuc nu mai obișnuite luări de cuvânt în Amintirea Nataliei Cimpoi va rămâne de-a pururea planurile tale profesionale ar putea fi dejucate
este printre noi. Este lăudabil fața românilor întruniți în ac- în inimile noastre. Ca un chip de lumină. Dumnezeu de unele intrigi de la birou. Se recomandă să
faptul că gospodarii din sa- țiunile de masă au devenit un s-o odihnească în Împărăţia Sa. eviți să-ți destăinuiești planurile oricui sau să
tul lui de baștină, societățile fel de testament verbal al lui Societatea Scriitorilor Români din Cernă- te dedai bârfelor. Va apărea în viaţa ta un fost partener cu
național-culturale românești Dumitru Covalciuc, adresat uţi; Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hur- care nu ți-ai încheiat socotelile, sau o altă persoană pentru
din regiune, prietenii lui fideli tuturor conaționalilor noștri. muzachi” din Cernăuţi; Societatea pentru care nutrești încă sentimente.
din România au contribuit Să nu uităm că mesajul lui Cultură Românească „Mihai Eminescu” din PEŞTII. Ziua de duminică s-ar putea să
la ridicarea în curtea Şcolii principal este unirea – unirea nu te prindă în cea mai bună dispoziţie. Luna
Cernăuţi; Fundaţia Culturală de Binefacere Nouă de duminică se formează tocmai în casa
din Oprișeni a bustului aces- eforturilor întru prosperarea „Casa Limbii Române” din regiunea Cernă-
tui mare fiu al Bucovinei. În neamului nostru. proiectelor de grup și a planurilor de viitor. Mi-
preajma împlinirii a unui an Colectivul redacției uţi; Societatea Jurnaliştilor Români Inde- zează pe colaborare cu oameni care-ți împăr-
de la trecerea în eternitate a săptămânalului „Liber- pendenţi din regiunea Cernăuţi; Liga Tinere- tășesc viziunile și idealurile. În orice caz, cert
lui Dumitru Covalciuc, în rețe- tatea Cuvântului” tului Român „Junimea” din Cernăuți este că întâlnești oameni care-ți seamănă la modul în care
lele de socializare au fost pla- gândești.
LC 15
Felicitări! Joi, 27 decembrie 2018

Dragi bucovineni, Urare de Crăciun și Anul Nou În aceste zile încununate
locuitori ai regiunii Cer- Cu prilejul Sărbătorilor de iarnă – Crăciunul și Anul de atmosfera miraculoasă a Săr-
năuți! Nou – adresăm cele mai sincere urări de sănătate și bătorilor de iarnă, când vor por-
Vă felicit din suflet cu prile- belșug, fericire și noroc, realizări și împliniri tuturor ni colindele în Horecea orașului
jul Anului Nou și Nașterii Dom- gospodarilor satului Costiceni, îndeosebi colectivelor Cernăuți, e mare sărbătoare și
nului! Anul 2018 nu a fost un an pedagogice de la școală și grădiniță, lucrătorilor cultu- în familia Struț, care și-a ridicat
simplu, însă a fost plin de eve- rii, echipei de pompieri, celor ce cresc recolte pe lanu- o casă nouă pe strada Româ-
nimente importante. A fost un rile din jurul satului, muncesc în sfera socială. nească din străvechea suburbie
an al muncii asidue, al căutării Urările noastre să ajungă și la locuitorii satului, și vatră de români. Gospodi-
de soluții și al rezultatelor obți- care au fost nevoiți să-și câștige pâinea pe meleaguri na casei, doamna Mariana
nute. Comunicarea cu oamenii, străine. Colindele și plugușoarele să-i aducă cu gân- STRUŢ-ȚÂBULEAC, cunos-
multiplele proiecte realizate dul în mijlocul celor dragi, rămași la baștină în aștepta- cută și ca redactor la Postul de
pentru alegători pe parcursul anului, contactul perma- re. Anul nou care trece pragul timpului să fie unul bun, radio „Bucovina”, membră a Corului „Dragoș Vodă” și
nent cu locuitorii de la sate și din orașe au fost pentru un an al păcii și liniștii în țară. interpretă de cântece populare românești, își marchea-
mine o deosebită bucurie. Primarul Vladimir LUPOI, ză ziua de naștere.
Vă doresc cer senin, liniște spirituală, împliniri și deputații Consiliului sătesc și lucrătorii Comi- Cu acest prilej, colegii de la Radiou şi Televiziunea
dragoste în familie. Să vă dăruiască Sărbătorile de tetului executiv Costiceni românească din Cernăuţi, activiştii societăţilor naţio-
iarnă dispoziție bună, întâlniri de neuitat și realizarea nal-culturale ale românilor din ţinut, admiratorii talen-
tuturor dorințelor. Să fie noul an un an al schimbări- tului ei o felicită cordial pe doamna Mariana, urându-i
lor pozitive, pentru Ucraina – un an al dezvoltării so- multă sănătate, iubire şi noroc, fericire şi bunăstare,
cial-economice, pentru Bucovina – un an al renașterii zile senine şi realizări cât mai ponderabile în activitatea
spirituale, al consolidării toleranței tradiționale, a cărei pe care o desfăşoară din îndemnul inimii şi cu harul cu
dispariție nu va fi permisă de noi. Astfel încât fiecare care a înzestrat-o Bunul Dumnezeu.
bucovinean să fie mândru de rădăcinile lui. La mulţi ani fericiţi!
Liniște și înțelegere în familie, fericire și sănătate!
Fie ca pacea și dragostea să vă cuprindă în aceas-
tă perioadă minunată! Fie ca spiritul blând al Sfintelor
Sărbători să ningă asupra Dumneavoastră doar bucu-
În perioa- cu sufletul aproape de fiecare
rie şi senin, prosperitate, sănătate în anul ce vine! Săr- La 26 decem- da minuna- dintre noi. Şi dacă deseori noi,
bători Fericite! brie şi-a sărbăto- telor Sărbă- din neatenţie te obijduim, te rog
Cu stimă, rit ziua de naştere tori de iarnă, să ne ierţi, şi te rog să ne crezi
deputatul poporului în Rada Supremă domnul Anatolie cu arome de că o facem aceasta inconştient.
a Ucrainei, Grigore TIMIŞ PIŢUL, primarul brad şi sunete Draga noastră, primeşte din
Comunităţii Teritorial de clopoţei, partea noastră florile recunoş-
Unite Ciudei, raionul cu sufletele tinţei şi urarea „La mulţi ani!”. Îţi
Storojineţ. Domnul pline de mis- dorim multă sănătate, că-i mai
Anatolie, fiind încă pri- terul Naşterii scumpă decât toate, să ne tră-
În această perioadă mar al satului Igeşti,
luminoasă de schimbare a Domnului, ieşti încă mulţi-mulţi ani înainte,
visa la unirea loca- umplem cu- căci eşti unica noastră mângâ-
anilor, cu colinde şi plugu- lităţilor româneşti în
şoare, la 2 ianuarie își va săr- pele cu şampanie şi ridicăm sus, iere.
comunităţi teritoriale. Şi iată, visul său a în cinstea celeia pe care o iubim Aroma florilor,
bători ziua de naștere ziaris- devenit realitate. Ba şi mai mult, însuşi el a
tul-veteran, domnul Viorel mult şi ne este soră, tanti, buni- Căldura soarelui,
fost ales primar al localităţilor unite Ciudei că, străbunică şi desigur mamă Roada toamnei,
AIRINEI din or. Cernăuţi, şi Igeşti. Chiar şi faptul că îşi are casa la
care a muncit o viață, cu mul- – doamna Aurica COGUT din Dragostea Domnului.
hotarul dintre cele două sate este o sem- or. Cernăuţi, care la 2 ianuarie Ţie, Aurica, îţi dorim la
tă dăruire, la redacția ziaru- nificaţie profundă: şi locuitorii din Ciudei, şi
lui „Zorile Bucovinei”, iar o îşi va adăuga în cununa destinu- mulţi ani!
cei din Igeşti au înţeles că anume un primar lui încă un an fericit.
perioadă de timp, înainte de ca domnul Anatolie poate apăra interesele
pensionare, a activat la săp- Tu, draga noastră, eşti mereu
Comunităţii, o poate duce pe calea prospe-
tămânalul „Libertatea Cuvântului”. rării. Ei îi doresc sănătate, tărie şi răbdare,
Cu această frumoasă ocazie, un sincer mesaj de înţelepciune şi să rămână la fel de devotat
felicitare îi adresăm noi, colegii de breaslă, dorindu-i cauzei comune. Bunăstare şi noroc, mari
belșug în casă, sănătate cu carul, tihnă în suflet și nu- Zilele acestea, în toiul preocupărilor de
realizări şi succese. Revelion şi-a marcat un tânăr jubileu – 35 de ani,
mai bucurii de la cei dragi și apropiați. Mulţi ani şi toţi buni!
La mulți ani și toți buni! domnul Ion BODNAR din satul Voloca, raionul
Hliboca. Este dirijorul Orchestrei de instrumente
populare de la Casa de cultură din localitate şi al
corului gospodarilor voloceni – Corul Bisericii Sf.
Nicolae din Voloca.
Cu prilejul zilei de naştere, gospodarii volo-
ceni, mari amatori ai datinii, cântecului şi dansu-
lui popular, îi urează celui ce farmecă sufletele cu
vioara lui fermecată multă sănătate, bunăstare,
fericire şi armonie în familie, să-i meargă cu pli-
nul în bunele şi nobilele sale porniri. Să fie mereu
tânăr şi frumos ca şi cântecul popular românesc, pe care l-a îndrăgit
pentru toată viaţa.
La mulţi ani şi la mai mare!

ţumită lângă persoana iubită, dacă nu vă merge bine în ceea ce
Cea mai cunoscută tămăduitoare, faceţi, atunci apelaţi la mine şi vă voi rezolva orice problemă.
Vrăjitoarea Melissa vine acum în ajutorul tuturor celor
Lucreția MELISSA, care au nevoie. Contactaţi-mă!
Fiecare om din orice colţ al lumii doreşte să aibă noroc în
sosită la Cernăuți la cererea dragoste, în afaceri, în familie sau în spor şi câştig – eu vă pot re-
zolva aceste probleme numai în 24 de ore cu rezultate garantate.
Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii pentru a vă face o primă ve-
românilor care au probleme, aflați rificare.
Vrăjitoarea Melissa din România vă rezolvă orice doriți!
în suferință Doamna Melissa deţine cartea magică veche de peste 100
de ani cu care face cele mai puternice desfaceri de vrăji.
Sunt vrăjitoarea Melissa, singura din România care lucrează cu
Cea mai mediatizată din România, care a apărut la toate magie veche şi pot rezolva orice fel de problemă şi orice dorinţă aveţi.
posturile TV, Kanal D, emisiunea Wow biz, Antena 1, Show Dacă aţi umblat pe la vrăjitoare de magie albă şi preoţi şi nu
păcătos etc. aţi fost mulţumiţi, acum aveţi în sfârşit şansa de a obţine ceea
Sunt multe vrăjitoare care profită de numele meu, folo- ce doriţi.
sindu-mi numele. Sunt o femeie cu puteri foarte mari care pot să aduc un băr-
Telefoanele afişate în anunţ sunt numai ale mele şi nu se bat sau o femeie în numai trei ore la persoana care doreşte.
vor schimba niciodată! Prin plante şi leacuri pot vindeca boli de piele, scot argintul
Vrăjitoarea Melissa, singura din România care vine Doamna Melissa vă ajută să aveţi spor în afaceri, câşti- viu, lecuiesc beţia, impotenţa, pot salva tinerii de vicii nedorite,
guri în bani, realizări în toate domeniile care vă interesează, aduc persoane plecate de acasă, împreunez familii dezbinate,
în ajutorul dumneavoastră cu dezlegări de farmece, ajut în spor şi afaceri etc.
dragoste şi noroc.
blesteme, necazuri în familie şi despărţiri.
Dacă aveţi probleme în dragoste, afaceri, sunteţi nemul-

“După mulți ani de suferință în dragoste, am este incurabilă, depresia. Am mers la o mulțime de
Redacţia ziarului nu poartă răspundere reușit să dau de această doamnă cu puteri mira- medici, dar nici unul nu a reușit să mă ajute. Am luat
pentru conţinutul anunţurilor publicitare culoase. Am reușit să îmi gasesc sufletul pereche! tratamente peste tratamente de-a lungul anilor, însă
Mulțumesc!” – fără nici un rezultat.
Mihai T., or. Cernăuți. Recomand această minunată doamnă tuturor
Relații la tel. +38(068)2867379; persoanelor cu probleme, care și-au pierdut orice
+38(099)2294132; „Aduc mii de mulțumiri clarvăzătoarei Melissa, fel de speranță. Încă o dată mii de mulțumiri!” –
care mi-a dat din nou o rază de lumină și bucuria
+(40)747500601, sau pe viber de a trăi vindecându-mă de boala, care credeam că Maria A., raionul Storojineț.
16 LC
Joi, 27 decembrie 2018 Calendarul anului

COLEGIUL DE REDACŢIE
Şef redactor
Contul de decontări Віддруковано у ПП Ключук С.М.
Valeria ŞTEFUREAC: м. Чернівці, вул, Заводська, 37 в

Mihai GROSU
р/р 26006011348150 secretar responsabil de redacţie Autorii materialelor publicate Retipărirea materialului este
Код ЕДРПОУ 39301520 Tatiana CARLAŞCIUC: redactor literar poartă responsabilitatea totală posibilă doar cu consimţământul
cuvântului
в ПАТ “Укрсоцбанк” (м.Київ) Dumitru VERBIŢCHI pentru veridicitatea faptelor autorului.
Adresa redacției: or. Cernăuți, МФО 300023 expuse. Preluarea materialelor publicate

om Redactor Vasile CARLAŞCIUC Redacţia poate să publice în paginile ziarului este posibilă
str. Mickiewicz, 5 rti.c
materiale fără să împărtăşească doar în cazul când se face
e Sergiu BARBUŢA
tel. mobil: 099-643-58-57, w.ly
b Romeo COFONDATOR AL ZIARULUI -
COLECTIVUL REDACŢIEI
punctul de vedere al autorului. referire la săptămânalul
„Libertatea Cuvântului”.

: / / ww CRĂCIUN
Designe și adaptare computerizată
lcuvantului@gmail.com; ttp Свідоцтво № ЧЦ 498-178 ПР від 16.07.2014 Natalia TCACIUC, Andrei BRUDÂC tir. total: 5600
Ціна договірна
h