You are on page 1of 13

A PSZICHOLÓGIA HELYE AZ ISKOLÁBAN

AZ ISKOLAI PSZICHOLÓGIA MAGYARORSZÁGON

 Törvény írja elő, hogy minden iskolában


iskolapszichológust kell alkalmazni
 Az iskolai pszichológiát azonosítják a
gyermekpszichiátria munkájával
 Sok iskolai pszichológusnak nincsen
tapasztalata az iskoláról  mára törvény írja
elő, hogy iskolapszichológus az lehet, akinek
ilyen szakvizsgája van, vagy van pedagógus
diplomája
AZ ISKOLAPSZICHOLÓGIA
 Az egyesült államokban az 50-es években
indult az a mozgalom, amit ma
iskolapszichológiának hívunk
 Az iskolára mint rendszerre tekint
 Az iskolapszichológus az iskola személyzetéhez
tartozik, tanácsadási joga van, nem az igazgató
beosztottja
 A tanácsadó (counselor) kiegészíti munkáját
(pályaválasztás, tanácsadás)
AZ ISKOLAPSZICHOLÓGIA FELADATA
AZ ISKOLAPSZICHOLÓGIA FELADATA
 Egy példa:
 Peti és Robi 5. osztályosok, az osztályfőnökük,
aki matematikát tanít, kereste meg az
iskolapszichológust. Ez az a két gyerek, aki
egyszerűen nem képes az anyagot elsajátítatni,
sorra elrontják a tesztjeiket. A nevelési
tanácsadó mindkettejüket felmérte, de kognitív
képességeik a korosztályuknak megfelelőek.
CSALÁDI HELYZET
 Peti családja nagy  Robi szülei orvosok.
szegénységben él. Édesanyja osztályvezető-
Édesapja meghalt, és főorvos, édesapja egyetemi
még 3 kisebb testvére adjunktus. Többnyire csak
van otthon, akiket este 7-8 körül érnek haza,
édesanyja egyedül nevel. és hétvégéiket is sokszor
Peti iskola után mindig igénybe veszi a munka.
siet haza, hogy segíteni Robi az egyetlen gyerekük.
tudjon, amíg édesanyja Úgy gondolják,hogy elég
délutánonként takarít nagy már ahhoz, hogy
valahol, hogy megéljenek. önállóan végezze a
feladatait.
MI AZ IP. FELADATA?

 A gyerekek akadémiai, szociális és érzelmi


életét támogatja a siker felé.
 Az önbecsülés fejlesztése

 Együttműködik:
 tanárokkal

 szülőkkel

 másszakemberekkel (pszichiáter, nevelési


tanácsadó, hatóságok)
MI AZ IP. FELADATA

 Konzultáció
 Értékelés

 Intervenció

 Prevenció

 Kutatás és tervezés
HOGYAN VALÓSÍTJA EZT MEG?

 Protektív faktorok kiépítése


 Valahová tartozás érzése
 A változáshoz való alkalmazkodás képessége

 Elismertség érzése

 Változtatási képesség érzése ( tanult


tehetetlenség
 Reziliencia és eredményesség
A MEGVALÓSÍTÁS SZINTJEI

 Környezeti – olyan támogató iskolai környezet


kialakítása, amely erősíti a egészséges vonások
fejlődését és erősíti az önbecsülést
 Programszerű – olyan speciális programok
létrehozása, amelyek egy adott készség vagy
probléma megoldására irányulnak
 Egyéni – azon diákok számára, akiknek krónikus
vagy akut mentális szükségleteik vannak
(depresszió, ADHD, trauma)
A MEGVALÓSÍTÁS CÉLCSOPORT SZERINT

 A pszichológus nem képes személyesen minden


helyzetben, minden egyes problémánál jelenni.
 A cél, hogy az iskolai közösség számára minél több
tudást és felelősséget át tudjon ruházni a
pszichológus.
 Legtöbb esetben nem közvetlenül a problémát kell
megoldani, hanem megtanítani azt a módszert,
ahogy a probléma megoldható.
A CÉLCSOPORTOK
3-RÉSZES MODELLJE
Harmadik szint (5%):
egyénre szabott
beszélgetések

Második szint (15%)


(kis)csoportos képzés

Első szint (80%):


iskolai szintű és osztálytermi oktatás
VÉGE