You are on page 1of 1

tatăl nostru e bun. ne duce să ne arate zăpada.

urcăm, ne aşază picioarele pe


scânduri şi de acolo, de sus, unde e foarte frumos, ne împinge la vale şi noi zburăm.
nu avem voie să cădem niciodată. noi trebuie să ştim să plutim pe zăpadă, pentru că
dacă nu ştim, ne văd ceilalţi. şi tatăl nostru trebuie să aibă copii care ştiu pentru că el
ştie tot şi noi nu îl putem face de râs. dacă ceilalţi ar şti că nu ştim, beţele schiurilor n-
ar mai răbda atingerea mâinilor tatălui nostru şi s-ar rupe peste oase. acum taci