You are on page 1of 3

Kuiz Kelab Alam Sekitar 2018

Nama:__________________ Kelas:__________ Markah:_________

1. Apakah maksud kitar semula? 8. Pencemaran air…


A. Mengolah semula bahan untuk dijadikan A. menyebabkan hidupan air mati
bahan yang baru B. tidak mendatangkan kesan buruk
kepada manusia
B. Menjual atau membeli
C. bukan satu isu yang serius
C. Menghasilkan bahan baru
9. Gotong royong merapatkan hubungan
2. Barangan berikut harus dibuang ke dalam tong silaturahim antara penduduk di
kitar semula berwarna coklat, kecuali samping membersihkan kawasan
A. lampu rumah perumahan.
B. botol kicap A. Betul
C. botol vitamin B. Salah
C. Tidak pasti
3. Kertas harus dibuang ke dalam tong yang
berwarna 10. Mana satu penyakit merupakan kesan
A. coklat pencemaran air?
B. jingga A. kanser paru paru
C. biru B. kanser kulit
C. tekanan darah tinggi
4. Tong jingga dikhaskan untuk membuang
barangan yang dibuat daripada 11. Apakan tindakan yang wajar jika anda
A. tin aluminium, plastik dan tin keluli melihat pihak yang membuang sisa
B. plastik dan kertas tosik ke dalam sungai?
C. sisa makanan A. melapor kepada pihak yang
berkenaan
5. Kita dapat mengurangkan pencemaran alam B. tidak mempedulikannya
sekitar dengan mengitar semula. C. terus memarahi mereka
A. Betul
B. Salah 12. Apakah prinsip bagi kitar semula?
C. Tidak pasti A. 2R
B. 3R
6. Bagaimanakah kita boleh mengurangkan C. 4R
pencemaran udara?
A. Mengamalkan amalan kitar semula 13. Manakah satu jenis tanah yang paling
B. Kurangkan pembakaran terbuka sesuai untuk menanam sayur-sayuran?
C. Buang sampah ke dalam tong sampah A. Tanah liat
B. Tanah pasir
7. Pencemaran bunyi boleh terhasil daripada… C. Tanah gambut
A. Membuang sampah merata-rata
B. Pembakaran terbuka 14. Apakah bahan yang boleh dikitar
C. Pembalak menggunakan gergaji besi semula?
untuk pembalakan A. botol minuman ringan
B. kertas tisu
C. cermin tingkap
15. Apakah maksud “pengkomposan”?
A. menghasilkan produk baru daripada
bahan kitar semula
B. cara semulajadi untuk mengitar semula
bahan organik
C. membuang sisa ke dalam tong sampah

16.

Apakah peranan PERHILITAN?


A. bertanggungjawab menjaga, mengurus
dan memelihara hidupan liar
B. menangani masalah-masalah berkaitan
pemuliharaan, kajian dan pemulihan alam
sekitar
C. melindungi haiwan kecil daripada
penderaan

17. Cara manakah yang boleh mengelakkan


gigitan nyamuk aedes?
A. membuka semua tingkap dalam rumah
B. memakai baju tebal setiap hari
C. pasangkan ubat nyamuk lingkaran

18. Berikut adalah cara mencegah pembiakan


nyamuk aedes KECUALI
A. sentiasa mencuci longkang
B. menakung air dalam pasu bunga
C. tidak membuang tin-tin kosong dan boleh
menakung air

19. Bilakah waktu kemucak nyamuk aedes


mencari makan?
A. pagi
B. tengah hari
C. petang

20. Tuliskan satu slogan yang sesuai bagi Kelab


Alam Sekitar.

____________________________________

____________________________________
Jawapan:

1. A
2. A
3. C
4. A
5. A
6. B
7. C
8. A
9. A
10. B
11. A
12. B
13. C
14. A
15. B
16. A
17. C
18. B
19. C
20. ( bebas menjawab)