You are on page 1of 7

Μετά τη συγκέντρωση

Αφιέρωμα ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 9
της Θεσσαλονίκης και ενόψει
της επόμενης στην Αθήνα,
το πολιτικό σκηνικό κινείται στον
ρυθμό των «εθνικών θεμάτων»
και επωάζονται ανακατατάξεις.
Παζάρια Τσίπρα-Καμμένου,
υπουργικά συμβούλια,
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ
μύθος και πραγματικότητα
ενημερώσεις αρχηγών
κομμάτων, σύνοδος
ιεραρχών και έλευση
του ειδικού
διαπραγματευτή Νίμιτς,
την Τρίτη στην Αθήνα
και μετά στα Σκόπια.
Η απάντηση
του λαού,
όμως, μπορεί
να είναι μόνο
ταξική – και
διεθνιστική.

Η μεγάλη χίμαιρα Γιώργος
Παυλόπουλος

του εθνικισμού

«Ε
λλάδα, Κύπρος, Παλαι- Σήμερα, η απειλή δεν είναι μικρότε- ούτε το ΝΑΤΟ και η ΕΕ που διαλύουν χώ- σχήματος που θα επιδιώξει να βάλει στη
στίνη, Αμερικάνος δεν ρη ούτε οι τραγωδίες έχουν σταματήσει. ρες και αλλάζουν σύνορα — τους λένε. Οι σκέπη του όλους όσοι βρέθηκαν στο συλ-
θα μείνει!», φώναζε ο Το αντίθετο συμβαίνει, καθώς η κρίση δικές μας βόμβες είναι ανθρωπιστικές λαλητήριο της Θεσσαλονίκης και θα βρε-
λαός σε δρόμους και έχει καταστήσει το τοπίο εκρηκτικό. Η και η λιτότητα που σας επιβάλλουμε εί- θούν σε αυτό της Αθήνας — συναντώντας
πλατείες μετά το χουντι- γειτονιά μας φλέγεται από τους ανταγω- ναι για το καλό σας. Εχθροί σας είναι οι τη συμπάθεια και την κατανόηση και ενός
κό πραξικόπημα και την τουρκική εισβο- νισμούς ΗΠΑ και Ρωσίας, από τις επε- πρόσφυγες, που έρχονται να σας πάρουν (θλιβερού) τμήματος της Αριστεράς.
λή στην Κύπρο, το 1974. Νωπό και το σύν- κτατικές φιλοδοξίες της Τουρκίας του τις δουλειές και να σας σβήσουν τον πο- Φυσικά, δεν θα είναι τόσο απλό. Η
θημα «Έξω αι ΗΠΑ - Έξω το ΝΑΤΟ» στη Ερντογάν αλλά και από τις κρυφές ελ- λιτισμό. Τούρκοι εργάτες, τους Κούρδους παραδοσιακή Δεξιά οχυρώνεται ακολου-
ματοβαμμένη πύλη του Πολυτεχνείου, πίδες της Ελλάδας των Τσίπρα και Καμ- πρέπει να φοβάστε κι εσείς Ισραηλινοί θώντας τη συνταγή των όμορων κομμά-
ενώ αντηχούσαν οι φωνές χιλιάδων φοι- μένου, που θέλουν να επιβληθούν στους τους Παλαιστίνιους. Όσο για εσάς, Ελ- των της Ευρώπης. Υιοθετεί την ατζέντα
τητών για «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία». πιο αδύναμους, όπως η πρώην Γιουγκο- ληναράδες, σταματήστε τα αλυτρωτικά της Ακροδεξιάς και προσπαθεί να γίνει
Του Αδόλφου τα παιδιά, οι πρώην σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. σχέδια των «γυφτοσκοπιανών». ο εκφραστής της. «Θάβει» τα ιερά τοτέμ
συνεργάτες των ναζί που είχαν γίνει τσι- Οι πόλεμοι μαίνονται, εκατομμύρια άν- Κι αν δεν ξέρετε εσείς πώς, ξέρουν του φιλελευθερισμού, ακόμη και δεσμούς
ράκια των Αμερικάνων, οι χίτες, οι ταγ- θρωποι ξεριζώνονται από τον τόπο τους του Αδόλφου τα εγγόνια, οι Ιερώνυμοι, αίματος, όπως κάνει ο Μητσοτάκης σκυ-
ματασφαλίτες, οι βασανιστές και δολο- και παίρνουν τον δρόμο της προσφυ- οι Άνθιμοι και Σεραφείμ, ο «είναι τρελός λεύοντας ακόμη και τον πατέρα του και
φόνοι του μετεμφυλιακού κράτους και γιάς. Η φτώχεια και τα μνημόνια τσακί- ο στρατηγός» και τα κέντρα που τον κα- δικαιώνοντας τον Σαμαρά, ο οποίος τον
παρακράτους της (ακρο)Δεξιάς, είχαν ζουν τις ανθρώπινες ζωές, την ώρα που ο θοδηγούν. Αυτά που τον έβαλαν να γίνει είχε ρίξει από την κυβέρνηση το 1992.
λουφάξει. Ένα εξεγερτικό κύμα σάρωνε πλούτος σωρεύεται στα χέρια ολοένα πιο ντελάλης του «ναι» στο δημοψήφισμα του Την εποχή, δηλαδή, που το ελληνικό κε-
την κοινωνία, ενώνοντας στον αφρό του λίγων. Ένας νέος Αρμαγεδώνας απειλεί Ιουλίου του 2015, για να μείνει η χώρα στη φάλαιο τα ήθελε όλα και τα ήθελε άμεσα,
τα αιτήματα της απελευθέρωσης από τα τους λαούς, που μοιάζουν ζαλισμένοι. φυλακή του ευρώ και να μην χαλαρώσουν παρασέρνοντας με τον επεκτατικό του οί-
δεσμά και του κεφαλαίου και του ιμπε- Ο Μπράουν, ο Φίσερ κι ο Κραφτ τα δεσμά των εκμεταλλευτών του. Οι ίδιοι στρο πολύ περισσότερους από ό,τι σήμε-
ριαλισμού — και των πολιτικών υπηρετών γνωρίζουν όμως καλά τον τρόπο να κο- που τον προετοιμάζουν ώστε, εάν κριθεί ρα στα εθνικοπατριωτικά συλλαλητήρια.
τους. Για να σταματήσουν οι πόλεμοι και ροϊδεύουν τον Πέτρο, τον Γιόχαν και τον αναγκαίο, να παίξει ρόλο στη συγκρότη- Αδίστακτοι και επικίνδυνοι, είναι όλοι
οι τραγωδίες, για την ειρήνη των λαών. Φραντς. Εχθρός σας δεν είμαστε εμείς ση μιας «σοβαρής Χρυσής Αυγής». Ενός τους εχθροί μας.
10 ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Αφιέρωμα

ΝΑΡ Γιώργος Κρεασίδης

Διεθνισμός και αλληλεγγύη
Κοινός αγώνας στα Βαλκάνια ενάντια σε ιμπεριαλισμό,
αστικές τάξεις και κυβερνήσεις, εθνικισμό, αλυτρωτισμό, φασισμό και πόλεμο.

της γειτονικής χώρας να αντανακλά τον αυτοπροσδιορισμού μακριά από εθνικι-
ανταγωνισμό για την οικονομική και γε- σμούς και αλυτρωτισμούς με σεβασμό
ωπολιτική επιρροή των ιμπεριαλιστικών στον πολυεθνικό χαρακτήρα της ιστορι-
δυνάμεων (ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία) και των κής περιοχής της Μακεδονίας και την
γειτονικών κρατών (Ελλάδα, Τουρκία, αναγνώριση των δικαιωμάτων της Σλα-
Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία), ενώ δεν βομακεδονικής μειονότητας στην Ελλά-
πρέπει να υποτιμηθούν και οι εθνικιστι- δα. Παρεμβαίνουμε με βασικά συνθήμα-
κές κραυγές και πρωτοβουλίες και από τα: Όχι στη Νατοποίηση των Βαλκανίων.
τις δύο πλευρές των συνόρων». Έξω οι ιμπεριαλιστές από τα Βαλκάνια.
Η ΠΕ του ΝΑΡ υπογραμμίζει πως «η Ειρήνη, φιλία και συνεργασία των λαών,
ελληνική αστική τάξη δεν βρίσκεται σε κάτω ο εθνικισμός και στις δύο πλευρές
άμυνα απέναντι στη ΠΓΔΜ, αντίθετα, των συνόρων. Πλήρη και ισότιμα δικαιώ-
στα πλαίσια της προσπάθειας της για ματα σε όλες τις μειονότητες».
υπέρβαση της κρίσης, μια σειρά εταιρεί- Είναι ζωτικής σημασίας, λοιπόν, οι
ες του ελληνικού καπιταλισμού (ΔΕΗ, μειονότητες να γίνουν γέφυρα ειρήνης
ΕΛΠΕ, ΔΕΣΦΑ, ΤΙΤΑΝ, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, και φιλίας ανάμεσα στους λαούς και
ΣΙΔΕΝΟΡ, ELBISCO κ.ά.) κλείνουν συμ- όχι απειλή και εργαλείο αλυτρωτισμών,
φωνίες επέκτασης στα Βαλκάνια. Στε- εθνικισμών και πολέμων που προωθούν

Η
κόμαστε απέναντι σε αυτό το ζήτημα οι αστικές τάξεις της περιοχής.
νέα έξαρση του εθνικι- πη, αλλά και της ΕΕ για πορεία ενσω- στα πλαίσια μιας εργατικής διεθνιστικής Στα «πλαίσια της αναγκαίας αντιμπε-
σμού στην Ελλάδα και οι μάτωσης της ΠΓΔΜ και γενικότερα των γραμμής που είναι αντίθετη στην ευρω- ριαλιστικής-αντιπολεμικής και αντιεθνι-
πολιτικές της συνέπειες δυτικών Βαλκανίων στην ολοκλήρωση». νατοϊκή παρέμβαση στην περιοχή (που κιστικής πάλης», όπως αναφέρει το ΝΑΡ,
απαιτούν σαφή τοποθέ- Οι πιέσεις των ΗΠΑ, συμπληρώνει είναι οι επισπεύδοντες για την ονοματο- είναι αναγκαία η καταδίκη των εθνικιστι-
τηση και πρωτοβουλίες η απόφαση, εντάσσονται «στα πλαίσια δοσία και ένταξη σε ΝΑΤΟ και στη συνέ- κών συλλαλητηρίων των σύγχρονων μα-
που θα εμποδίζουν τον αποπροσαντο- των εντεινόμενων ενδοιμπεριαλιστικών χεια στην ΕΕ της ΠΓΔΜ), αντιπαλεύει τη κεδονομάχων, μαζί με τον σεβασμό στον
λισμό του λαού, την αθώωση της κυ- ανταγωνισμών των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ με «ΝΑΤΟϊκή ειρήνη» που μόνο ειρήνη δεν πολυεθνικό χαρακτήρα του ιστορικού και
βέρνησης και των «μένουμε Ευρώπη» τη Ρωσία και την προσπάθεια, ειδικά φέρνει και τις επιδιώξεις των αστικών τά- γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας. Εί-
αλλά και το ξέπλυμα της φασιστικής των ΗΠΑ, να ενσωματώσουν την περι- ξεων και κυβερνήσεων της περιοχής, κα- ναι δικαίωμα κάθε λαού να αποφασίζει ο
Ακροδεξιάς. οχή των Βαλκανίων στον δικό τους γεω- ταρχήν, όσον μας αφορά, της Ελλάδας». ίδιος πως θα ονομάζεται η χώρα του και
Είναι σαφές ότι η πρωτοβουλία των πολιτικό σχεδιασμό». Μια τοποθέτηση από τη σκοπιά των όχι πως θα τη βαφτίζουν οι «νονοί» των
ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά το θέμα της ονο- Για το ΝΑΡ είναι σαφές πως το «ηγε- εργαζομένων και του λαού, σημαίνει για Βαλκανίων, τοπικοί και διεθνείς!
μασίας της ΠΓΔΜ γίνεται, όπως τονίζει μονικό τμήμα της αστικής τάξης και η το ΝΑΡ ότι «προτάσσουμε την ειρηνική Η λύση από το αδιέξοδο των εθνικών
το ΝΑΡ στην πρόσφατη απόφαση της κυβέρνηση επιδιώκουν να κλείσουν το συμβίωση των λαών, το απαραβίαστο ανταγωνισμών προϋποθέτει την κοινή
Πολιτικής Επιτροπής του, γιατί «προ- θέμα της ονομασίας στα πλαίσια της των σημερινών συνόρων στην περιοχή, διεθνιστική πάλη και αλληλεγγύη των
τάσσεται άμεσα η ένταξη της γειτονι- νέας συμμαχίας με τις ΗΠΑ του Τραμπ, τη μη επιβολή ονομασίας στον λαό της εργαζομένων και των λαών ενάντια στον
κής χώρας στο ΝΑΤΟ στα πλαίσια των αλλά και με τη συναίνεση της ΕΕ. Ταυ- ΠΓΔΜ από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, τη μη ιμπεριαλισμό, στις αστικές τάξεις και
γενικότερων σχεδιασμών των ΗΠΑ για τόχρονα, βέβαια, διεξάγεται και αντι- ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και την απο- κυβερνήσεις, στον εθνικισμό, τον αλυ-
τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώ- παράθεση, με τη διαμάχη για το όνομα χώρηση της Ελλάδας, το δικαίωμα του τρωτισμό, τον φασισμό και τον πόλεμο.

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΣΤΑΣΗ
«Εθνικές» και «διεθνικές» αυταπάτες στην Αριστερά
Από την αθώωση του ΝΑΤΟ μέχρι τα άλλοθι στα συλλαλητήρια

Δ
εν χωρούν αυταπάτες για το ΝΑΤΟ και τη συ- Ρωσίας– και του αλυτρωτισμού στην άρχουσα τάξη μπορεί να διαχωρίζεται από αυτούς που το οργάνω-
μπόρευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με της πΓΔΜ, καταλήγει να γίνεται αριστερό άλλοθι σαν, ήταν ομιλητές και καθόρισαν το περιεχόμενο.
τον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ (και) στο συγκε- στον ελληνικό εθνικισμό. Είτε αφορά την ανοιχτή Στις άμεσες συνέπειες ήταν η επανεμφάνιση της
κριμένο θέμα. Η καταδίκη του ελληνικού εθνικισμού, στήριξη του συλλαλητηρίου από ΚΟΕ, Πλεύση Ελευ- φασιστικής Ακροδεξιάς και το όργιο βίας που εξαπέ-
όταν δεν συνοδεύεται από ξεκάθαρη αντιιμπεριαλι- θερίας της Κωνσταντοπούλου και τον λεγόμενο πα- λυσε. Ο στρουθοκαμηλισμός είναι επικίνδυνος και
στική και αντικυβερνητική τοποθέτηση, αντικειμενι- τριωτικό χώρο (ΕΠΑΜ, Σπίθα, Άρδην κ.ά.) είτε τη ολέθριος.
κά αφήνει στο απυρόβλητο το νατοϊκό πλαίσιο, που ΛΑΕ, που είδε ριζοσπαστικά στοιχεία και λαϊκή κι- Το ΚΚΕ, αν και κατήγγειλε το ΝΑΤΟ και το συλλα-
μόνο «λύση» δεν προωθεί. Ούτε μπορεί να μένει στο νητοποίηση στο συλλαλητήριο, νομιμοποιώντας τη λητήριο, δεν διαχωρίζεται σαφώς από με τις μεθόδους
απυρόβλητο ο γειτονικός εθνικισμός, που ετοιμάζεται συμμετοχή σε αυτό. ονοματοδοσίας που προτείνονται, αφού υιοθετεί τις
να τα βρει με το ΝΑΤΟ στο θέμα της ονομασίας αλλά Αντικειμενικά, έβαλαν πλάτη στην προσπάθεια πιέσεις για αλλαγή του συντάγματος της ΠΓΔΜ. Μεγε-
έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με την αλβανική μειονό- να στραφεί η λαϊκή αγανάκτηση στον εθνικισμό και θύνει το θέμα του αλυτρωτισμού, αλλά αποσιωπά τον
τητα, που μπορεί να επιφέρουν απρόβλεπτες συνέ- να ξεπλυθούν πολιτικοί παράγοντες του «μένουμε ρόλο του ελληνικού κεφαλαίου και εθνικισμού. Η με-
πειες στο μέλλον. Ευρώπη» και του «ναι» στο δημοψήφισμα του 2015. τακίνησή του από μια συνολική και σταθερή αντιμπε-
Επικίνδυνος είναι και ο δρόμος που με την επί- Μπορεί να λένε ότι «δεν χαρίζουν» τον κόσμο στην ριαλιστική-αντιπολεμική και αντιεθνικιστική γραμμή
κληση του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ –αλλά όχι της Ακροδεξιά, αλλά η συμμετοχή στο συλλαλητήριο δεν συνιστά, οπωσδήποτε, μια αρνητική εξέλιξη.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 11
Συνέντευξη
στον
▶ Ποια είναι τα βασικά
προβλήματα για τους
Νίκολα Σλαβέβσκι ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
στηρίζεται στις αρχές της ισό-
τητας και της ισορροπημένης
εργαζόμενους και τα λαϊκά Στέλεχος του κόμματος Levica ανάπτυξης, η οποία δεν θα
στρώματα στη χώρα σας; γίνεται προς το συμφέρον της
Ποια η δική σας παρέμβαση; καπιταλιστικής τάξης και των
πιο ανεπτυγμένων χωρών. Θε-
Οι συνθήκες εργασίας είναι ωρούμε ότι πρώτα χρειαζόμα-
απελπιστικές, το εργατικό δυ-
ναμικό φθηνό και ο συνδικα-
λισμός σχεδόν αδύνατος. Οι
Οχι στο ΝΑΤΟ σής της, ωστόσο, οδήγησε στη
δημιουργία μονάχα εθνικιστι-
κών αλβανικών κομμάτων που
στε την ολοκλήρωση σε επίπεδο
Βαλκανίων και στη συνέχεια
σε ευρωπαϊκό. Η ιστορία έχει
επιθεωρήσεις εργασίας είναι
διεφθαρμένες και η δικαιοσύ-
νη είναι γεμάτη κενά τα οποία
ναι στον κοινό δεν προσφέρουν τίποτα άλλο
παρά μια εθνικιστική ρητορική.
Ωστόσο, πέρα από την αλβανι-
δείξει ότι η ΕΕ δημιουργήθηκε
για να υπερασπιστεί τα συμ-
φέροντα της βιομηχανίας και

αγώνα μας
αξιοποιεί η αστική τάξη για να κή μειονότητα, υπάρχουν και του κεφαλαίου και όχι για να
τους καταστείλει και να τους Τούρκοι, Σέρβοι, Βλάχοι, Ρομά συνενώσει τον ευρωπαϊκό λαό.
εκβιάσει. Η Levica προσφέρει και άλλες μειονότητες. Η χρήση Συνεπώς, δεν έχει δυνατότητες
νομική βοήθεια στους εργαζό- της αλβανικής γλώσσας είναι πραγματικής ανάπτυξης. Είδα-
μενους και κάνει ό,τι μπορεί ένα δικαιολογημένο αίτημα του με τι έκανε η ευρωζώνη στην
για να τους βοηθήσει να οργα- αλβανικού λαού και ο νέος νόμος ελληνική οικονομία, δεν υπάρ-
νωθούν, αν και είναι γεγονός Η Levica σχηματίστηκε το 2015 στη «Δημοκρατία σημαίνει πολλά, αλλά δεν λύνει χει περίπτωση να γίνει κάτι δια-
ότι το εργατικό κίνημα βρίσκε- τα προ
προβλήματα των εθνοτικών φορετικό στη χώρα μας.
ται πολύ πίσω.
της Μακεδονίας» από μια ομάδα αριστερών συγκρο
συγκρούσεων. Όσον αφορά τις
ακτιβιστών που έφυγαν από το DSP Lenka αποσχ
αποσχιστικές τάσεις, αμφισβη- ▶ Ποια είναι τα βασικά
▶ Ποιες ήταν οι συνέπειες και το LD Solidarnost. Πρόκειται για ένα τούμε την ύπαρξή τους και αν καθήκοντα των
από τη διάλυση υπάρχ
υπάρχουν, πρόκειται για πολύ αντικαπιταλιστικών
της Γιουγκοσλαβίας και ευρύ αριστερό εργατικό λαϊκό κόμμα, μικρέ
μικρές εθνικιστικές ομάδες δυνάμεων;
την πλήρη κυριαρχία που στόχο έχει να αλλάξει το που δεν αποτελούν απειλή.
των καπιταλιστικών και Κα
Καταγράφεται, όμως, μια Τα βασικά καθήκοντα της Αρι-
παρόν κοινωνικοοικονομικό άν
άνοδος των μακεδονικών
νεοφιλελεύθερων σχέσεων; στεράς σήμερα είναι να οργα-
σύστημα σε ένα πιο ισότιμο ε
εθνικιστικών και φασι- νώσει και να καθοδηγήσει την
Καθώς προχωρούσε η διαδικα- και δημοκρατικό σοσιαλιστικό σ
στικών ομάδων. εργατική τάξη στον διεθνή τα-
σία μετασχηματισμού από την ξικό αγώνα και να προετοιμά-
κοινωνική στην ιδιωτική ιδι- σύστημα.Όσο για την ▶ Ξεκινήσατε καμπάνια σει τον κόσμο της εργασίας για
οκτησία, δημιουργήθηκε μια ονομασία, θεωρεί ότι κατά
κ του ΝΑΤΟ και τις κρίσεις του καπιταλισμού
έντονη κοινωνική ανισότητα, η παράλληλα
π θέσατε που πρόκειται να ‘ρθούν. Να
είναι δευτερεύον
οποία συνέβαλε στη διαδικασία ως
ω προμετωπίδα το εξηγήσει στην εργατική τάξη τι
μετατροπής των παλαιών χω- πρόβλημα. εργατικό
εργ ζήτημα. Υπήρξε είναι αυτό που συμβαίνει και
ρών της Γιουγκοσλαβίας σε μια ανταπόκριση;
ανταπ γιατί. Να δώσει μια εναλλα-
καινούρια αγορά για τη δυτική κτική απέναντι στο καπιταλι-
βιομηχανία. Η αποβιομηχανο- Στόχος είναι να μπει η Μακεδο- στικό σύστημα.
ποίηση των χωρών έφερε μεγά- νία στο ΝΑΤΟ, οπότε είναι σα-
λη ανεργία και φθηνή εργασία, και την προσπάθεια φές ότι
ότ πρόκειται για κάτι που ▶ Ποια είναι τα πρώτα
ενώ συνέχισε να αυξάνει την κατασκευής μιας μα- θα γίν
γίνει πολύ σύντομα. Αυτό βήματα που πρέπει να
ταξική ανισότητα. Σήμερα, η κεδονικής ταυτότη- δεν θα προσφέρει τίποτα το θε- κάνουν οι οργανώσεις της
Μακεδονία είναι το κράτος με τας με εθνικιστικό τικό στ
στον λαό της χώρας. Εκεί θα αντικαπιταλιστικής και
τη μεγαλύτερη ταξική ανισότη- τρόπο. Δεν υπάρ- πάει το 2% του προϋπολογισμού, κομμουνιστικής Αριστεράς
τα στην Ευρώπη. χουν αρχαία έθνη, τα χρήματ
χρήματα τα οποία μπορούν να στα Βαλκάνια;
έθνη είναι μια σύγ- χρησιμ
χρησιμοποιηθούν για κοινωνι-
▶ Για το θέμα της ονομασίας χρονη έννοια που δη- πρ
κά προγράμματα. Το ΝΑΤΟ Κάθε καπιταλιστικό κράτος
ή αλλιώς για το λεγόμενο μιουργήθηκε μαζί το είναι ένα εργαλείο ιμπεριαλι- χρειάζεται το εθνικιστικό αφή-
«Μακεδονικό ζήτημα» ποια έθνος-κράτος και από στικ συμφερόντων.
στικών γημα για να διατηρήσει την
είναι η θέση σας; αυτή τη σκοπιά το μα- υπάρχουσα τάξη πραγμάτων.
κεδονικό κράτος είναι ▶ Πρόσφατα έγιναν Η εθνική μας αστική τάξη δεν
Η διαμάχη για το όνομα είναι ένα σλαβικό έθνος και δεν έχει διαδηλώσεις κατά των έχει καμία δύναμη χωρίς τη
δευτερεύον πρόβλημα και για καμία σχέση με τους αρχαίους παράνομων
πα απολύσεων στο βοήθεια της διεθνούς αστικής
τα δύο κράτη. Η επίλυση αυτού Μακεδόνες. σουπερμάρκετ
σο «VERO» στα τάξης. Εμείς μόνοι μας δεν
του προβλήματος δεν θα γίνει Στηρίζουμε Σκόπια.
Σκ Ποιος είναι ο ρόλος μπορούμε να την αντιμετωπί-
για να βελτιωθεί η καθημερι- ▶ Τι εκτιμάτε για τις σχέσεις των
τω ελληνικού κεφαλαίου σουμε, γι’ αυτό πρέπει να ενω-
νότητα των εργαζομένων, ούτε μεταξύ των εθνοτήτων την αυτοδιάθεση, στη
σ χώρα; θούμε. Το πρώτο βήμα είναι
στη Μακεδονία ούτε στην Ελλά- στην πΓΔΜ, ειδικά για απορρίπτουμε να οργανωθούμε σε βαλκανικό
δα. Δεν θα λύσει το πρόβλημα την αλβανική μειονότητα τη μυθοποίθηση και Το ελληνικό κεφάλαιο εδώ επίπεδο και σε αυτό η ελληνι-
της φτώχειας ούτε της ταξικής και τις αποσχιστικές είναι πιο ισχυρό στον κλάδο κή Αριστερά πρέπει να παίξει
ανισότητας. Είμαστε μάρτυ- τάσεις; την προσπάθεια της κλωστοϋφαντουργίας, ηγετικό ρόλο, καθώς είναι η
ρες μιας εντατικοποίησης των κατασκευής μακεδονικής όπου μάλιστα επικρατούν ισχυρότερη της περιοχής. Αυτή
διαπραγματεύσεων και ο κύ- Στα Βαλκάνια δεν υπάρχει ταυτότητας και οι χειρότερες συνθήκες η βαλκανική οργάνωση θα
ριος στόχος είναι η ένταξη της ούτε ένα κράτος που να μην ε
εργασίας. Δεν έχει κάποια ει- πρέπει να δημιουργήσει μια
Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, μια έχει ιστορία καταστολής κά- με εθνικιστικό τρόπο δι
δική μεταχείριση. Γενικά είναι πλατφόρμα με στόχο τη δημι-
εξέλιξη με την οποία η Levica ποιας εθνικής μειονότητας. Η πο
πολύ σημαντικό για την οικο- ουργία μιας Βαλκανικής Σοσι-
διαφωνεί. Μόνο η αντικαπιτα- αλβανική μειονότητα υπέστη νο
νομία μας, οπότε έχει αρκετά αλιστικής Ομοσπονδίας. Στον
λιστική Αριστερά και στα δύο καταστολή τη δεκαετία του με
μεγάλη πολιτική επιρροή. Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
κράτη μπορεί πραγματικά να ‘90, γεγονός που οδήγησε στη οι αντάρτες και οι λαοί μας νί-
λύσει το πρόβλημα. Σχετικά σύγκρουση του 2001, η οποία ▶ Ποια είναι η στάση σας για κησαν, όταν συνεργάστηκαν,
με την εθνική ταυτότητα της επιλύθηκε με τη «Συμφωνία της την Ευρωπαϊκή Ένωση; όπως μπορούμε να νικήσουμε
Μακεδονίας, στηρίζουμε την Οχρίδας». Η αλβανική μειονό- κι εμείς, αν συνεργαστούμε.
αρχή της αυτοδιάθεσης, αλλά τητα απέκτησε δικαιώματα. Η Υποστηρίζουμε την ένταξη σε Καιρός να συνεργαστούμε,
απορρίπτουμε τη μυθοποίθηση διαδικασία ριζοσπαστικοποίη- μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λοιπόν!
12 ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Αφιέρωμα

Αναδρομή Γιώργος Μιχαηλίδης

Το Μακεδονικό –ως τμήμα του Ανα-
τολικού Ζητήματος– προκύπτει στα
τέλη του 19ου αιώνα, με τη σταδιακή
Το Μακεδονικό
ζήτημα και
κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. Είναι ζήτημα κυριαρχίας
πάνω στα εδάφη της Μακεδονίας –
και δευτερευόντως της Θράκης– από
τα αναδυόμενα εθνικά κράτη των

το κομμουνιστικό
Βαλκανίων, καθώς έτσι εξασφαλίζε-
ται σε μεγάλο βαθμό η ηγεμονία στη
βαλκανική χερσόνησο. Για αιώνες,
οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Μα-
κεδονίας βρίσκονται υπό την επιρ-

κίνημα
ροή του Οικουμενικού Πατριαρχεί-
ου Κωνσταντινούπολης. Η ίδρυση,
όμως, το 1870 της αυτόνομης βουλ-
γαρικής εκκλησίας (Εξαρχίας), όπως
και η δημιουργία του πρώτου βουλ-
γαρικού κράτους λίγο αργότερα, το

Π
1878, αποτελούν ένα νέο ποιοτικό
ριν την κατάρρευση της (ΚΔ)– θεωρούν ότι επίκειται νέο κύμα τους. Στην Ελλάδα, αυτή η στάση του
βήμα στην ανάπτυξη των εθνικών
Οθωμανικής Αυτοκρα- εξεγέρσεων στην περιοχή. Έτσι, συ- ΚΚΕ θα σημάνει διώξεις, φυλακίσεις
ανταγωνισμών για τη Μακεδονία. Οι τορίας, οι πρώιμοι σο- γκροτείται η Βαλκανική Κομμουνιστι- κι εξορίες για τα μέλη και τα στελέχη
αγροτικοί και αγράμματοι αγροτικοί σιαλιστές ενοποιούνται κή Ομοσπονδία (ΒΚΟ) ως τμήμα της του, με την κατηγορία της προσπάθει-
πληθυσμοί αποδεικνύονται σε με- γύρω από την ιδέα μιας Διεθνούς, με σκοπό να συντονίσει τα ας απόσπασης εδαφών από την ελλη-
γάλο βαθμό εύπλαστοι όσον αφορά αυτόνομης, πολυεθνικής, δημοκρατι- κομμουνιστικά κόμματα της περιοχής. νική επικράτεια.
την απόκτηση και διαμόρφωση εθνι- κής Μακεδονίας ως πρώτο βήμα για τη Η ΒΚΟ δεν δέχεται τα αποτελέσματα Μια νέα φάση οριστικοποιείται το
κής συνείδησης. συσπείρωση των βαλκανικών κρατών των πολέμων και ρίχνει το σύνθημα της 1934. Τότε, η ΚΔ και η ΒΚΟ θα ανα-
σε μια ελεύθερη ομοσπονδία. Αυτό, σε βαλκανικής σοσιαλιστικής ομοσπονδί- γνωρίσουν για πρώτη φορά επίσημα
Έτσι, καθώς η ευρύτερη περιοχή της αντίθεση με τους εθνικούς ανταγωνι- ας που ως πρώτο βήμα θα έχει μια ανε- την ύπαρξη ξεχωριστού μακεδονικού
Μακεδονίας αποτελεί εκείνη την επο- σμούς, τα εθνικιστικά αντάρτικα και ξάρτητη Μακεδονία και Θράκη. Η πο- έθνους το οποίο καταπιέζεται από
χή κυριολεκτικά μωσαϊκό εθνοτή- την προετοιμασία ενός πολέμου όλων λιτική στόχευση είναι να αποδυναμώ- τους τρεις εθνικισμούς (βουλγαρικό,
των, χωρίς καθαρές και γεωγραφικά εναντίον όλων. Η διαρκής πολεμική σει τα νέα εθνικά κράτη που κινούνται ελληνικό, σερβικό), ενώ θα υποστηρί-
συνεχείς πληθυσμιακές πλειοψηφίες, αναμέτρηση μεταξύ 1912-19 (βαλκανικοί σε αντιδραστική κατεύθυνση και να ξουν το δικαίωμά του στην αυτοδιάθε-
πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος) κα- προσελκύσει το πολυπληθές μακεδονι- ση μέχρι κρατικής απόσχισης. Το ΚΚΕ,
σταδιακά διαμορφώνονται δύο προ-
ταλήγει στην τριχοτόμηση της Μακεδο- κό στοιχείο, ιδιαίτερα στη Βουλγαρία, λαμβάνοντας υπόψη την παγίωση των
σεγγίσεις του ζητήματος. Η πρώτη, νίας (Ελλάδα-Σερβία-Βουλγαρία), ενώ σε συμμαχία με τους κομμουνιστές. συσχετισμών και τις πληθυσμιακές αλ-
η εθνικιστική, περιλαμβάνει παράλ- πλάι στα προσφυγικά κύματα λόγω των Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις και λαγές στην ελληνική Μακεδονία, θα
ληλες εθνικές εκστρατείες από τα πολέμων, οι συμφωνίες ανταλλαγής επιφυλάξεις των ΚΚ Ελλάδας και Γιου- αποσύρει το αίτημα για ανεξάρτητη
όμορα εθνικά κράτη (Ελλάδα, Βουλ- πληθυσμών (Ελλάδα-Βουλγαρία 1919, γκοσλαβίας, οι Βαλκάνιοι κομμουνι- Μακεδονία και Θράκη, αντικαθιστώ-
γαρία, Σερβία) για την κατάκτηση Τουρκία-Ελλάδα 1923) αλλοιώνουν την στές, για την επόμενη δεκαετία, θα ντας το με την πλήρη ισονομία για τις
των μεγαλύτερων δυνατών τμημά- έως τότε πληθυσμιακή ισορροπία, ιδιαί- υπερασπιστούν με σθένος κι αυτα- εθνικές μειονότητες. Η σταθερή υπε-
τερα της ελληνικής Μακεδονίας. πάρνηση τη θέση για μια ανεξάρτητη ράσπιση των δικαιωμάτων των Σλα-
των της Μακεδονίας και την εθνική
Στη νέα πραγματικότητα, οι σοσια- Μακεδονία και Θράκη σε μια Βαλκα- βομακεδόνων θα έχει αποτέλεσμα τη
ομογενοποίηση των κατακτημένων
λιστές-κομμουνιστές των Βαλκανίων νική Ομοσπονδία, αλλά και τα δικαι- μεγάλη οργανωτική του ανάπτυξη στη
εδαφών. Είναι η λύση του πολέμου, –όπως κι η Κομμουνιστική Διεθνής ώματα των μειονοτήτων στις χώρες Δυτική Μακεδονία.
των εθνοκαθάρσεων, του βίαιου
προσηλυτισμού και της ανταλλαγής
πληθυσμών στα Βαλκάνια. Η δεύτε-
ρη, προσπαθώντας να αποφύγει τις
παραπάνω εξελίξεις, έχει στο κέντρο
της λογικής της τη συνεργασία και
την αλληλεγγύη των λαών που κα-
τοικούν τη Μακεδονία. Προκρίνει τη
λύση της δημοκρατικής βαλκανικής
ομοσπονδίας και της αυτονομίας της
Μακεδονίας, με σεβασμό και ισοτι-
μία ανάμεσα στους λαούς που την
κατοικούν, και συνδέεται με τις σοσι-
αλιστικές ιδέες της εποχής.
Αυτές οι δύο απόψεις και προοπτικές
θα αναμετριούνται από τα τέλη του
19ου αιώνα μέχρι και το πρώτο μισό
του 20ου.
Αφιέρωμα ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 13

Η εργατική,
Γερμανών στη Γιουγκοσλαβία. Ταυτόχρονα,
ξανανοίγει η συζήτηση για την νοτιοσλα-
βική (συν)ομοσπονδία μεταξύ Βουλ-

διεθνιστική
γαρίας και Γιουγκοσλαβίας, με την
ενοποίηση των δύο αντίστοιχων
τμημάτων της Μακεδονίας ως
αποφασιστικό βήμα.
Στην Ελλάδα, το 1943, το
ΚΚΕ ιδρύει τον «σλαβομα-
κεδονικό ΕΛΑΣ», το ΣΝΟΦ,
πολιτική είναι
η δική μας “ψυχή”
ενώ στις ΕΑΜοκρατούμενες
περιοχές, για πρώτη φορά
στη νεοελληνική ιστορία,
επιτρέπεται στους Σλαβομα-
κεδόνες να χρησιμοποιούν
ελεύθερα τη γλώσσα τους.
Ωστόσο, ανάμεσα στην ηγε-
σία του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και τμήμα
του ΣΝΟΦ υπάρχει καχυποψία
και δεν ξεπερνιούνται πλήρως οι
Η πρώτη γυναίκα
προκαταλήψεις. Δείγμα αυτών και
που εκτελέστηκε
υποχώρηση στην πίεση του ελληνικού
το 1946
εθνικισμού είναι και η μη αναγνώριση
της σλαβομακεδονικής μειονότητας από την
κυβέρνηση της ΠΕΕΑ.
Το Μακεδονικό θα παίξει καταλυτικό ρόλο
και στον εμφύλιο. Διατηρώντας το αίτημα της
εθνικής ισοτιμίας και ιδρύοντας ακόμα και
σχολεία όπου διδάσκεται η μακεδονική γλώσ-
Διαρκείς αλλαγές
Ε
σα στις ελεγχόμενες από τον ΔΣΕ περιοχές, το ίναι εμφανές ότι η στά- Δημοκρατίας της Μακεδονίας το
ΚΚΕ θα προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες Σλα- ση των κομμουνιστών στο 1945. Η ιδεαλιστική θεωρία των
σφράγισαν βομακεδόνες μαχητές, ενώ στην Προσωρινή
Δημοκρατική Κυβέρνηση για πρώτη φορά θα
Μακεδονικό συνδύαζε συ-
νήθως τρία στοιχεία: τη στάση
αναλλοίωτων, αιώνιων εθνών με
τρισχιλιετείς συνέχειες πρέπει να

τη στάση του ΚΚΕ συμμετέχει, με βαθμό υπουργού, και ένας
Σλαβομακεδόνας. Ωστόσο, η εκπροσώπηση
αρχών σε ορισμένα ζητήματα
(π.χ. υπεράσπιση μειονοτήτων),
απαντηθεί με τη δική μας μαρ-
ξιστική οπτική, που βλέπει τα
την εναντίωση στις κεντρικές πο- μοντέρνα έθνη ως μια δυναμική
τις προηγούμενες των Σλαβομακεδόνων στα στρατιωτικά και πο-
λιτικά αξιώματα σε σχέση με το ποσοστό τους λιτικές επιλογές των βαλκανικών διαδικασία συνδεδεμένη με τον
στον ΔΣΕ είναι εξαιρετικά δυσανάλογη και αστικών τάξεων και του ιμπε- καπιταλισμό και τη δημιουργία
δεκαετίες προκαλεί τριβές μεταξύ ΚΚΕ και ΝΟΦ (διάδο- ριαλισμού και την προώθηση της του σύγχρονου έθνους-κράτους.
χο του ΣΝΟΦ). Αυτό θα καταγγελθεί από τον υπόθεσης της επανάστασης με Δεύτερον, πρέπει να αναγνω-
>>>>> γνώμονα πρώτα το διεθνές-περι- ρίσει την ύπαρξη μιας μικρής μει-
Ζαχαριάδη στη διάρκεια του εμφυλίου, αλλά
και μετά, ως δείγμα σοβινιστικών τάσεων. φερειακό και κατόπιν το «εθνικό» ονότητας στην Ελλάδα με (σλαβο)
Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος οδηγεί σε νέο Το 1949 και λόγω της περίπλοκης κατά- συμφέρον. Σήμερα, οι αγωνιστι- μακεδονική εθνική συνείδηση και
γύρο ανταγωνισμών. Το βουλγαρικό κράτος, στασης μετά τη ρήξη Γιουγκοσλαβίας-ΕΣΣΔ, κές και κομμουνιστικές δυνάμεις μια ευρύτερη, γλωσσική (σλαβο)
συμμαχώντας με τον φασιστικό Άξονα, κα- το ΚΚΕ θα αλλάξει το σύνθημα της ισοτιμίας, θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι μακεδονική μειονότητα με δικαί-
ταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της ελλη- αναγνωρίζοντας στους Σλαβομακεδόνες το η απάλειψη οποιουδήποτε από ωμα στην ισοτιμία και την ελεύ-
νικής και γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, συμπεριλαμβα- τα προαναφερθέντα κριτήρια ή η θερη πολιτική-πολιτιστική ζωή.
ΕΑΜ και το ΚΚΕ πρωτοστατούν στον αγώνα νομένου και του κρατικού αποχωρισμού. Η αντίστροφη ιεράρχησή τους οδη- Να ζητήσει, έστω και τώρα, την
ενάντια στη βουλγαρική κατοχή, στο πλαί- σύντομη αυτή παρένθεση σχετίζεται με τον γεί σε πολιτικά λάθη και κίνδυνο άρση της απαγόρευσης επανα-
σιο της πάλης συνολικά κατά της φασιστικής αγώνα επιρροής πάνω στους Σλαβομακεδό- ταύτισης με την εθνική ή/και διε- πατρισμού των Σλαβομακεδόνων
κατοχής. Αρχικά, ο σλαβομακεδονικός πλη- νες, που εκείνη την εποχή αποτελούσαν το θνή αστική πολιτική. προσφύγων του εμφυλίου. Να
θυσμός θα δεχτεί τα βουλγαρικά στρατεύμα- 30% των μάχιμων δυνάμεων του ΔΣΕ. Με το Η κομμουνιστική Αριστερά μιλήσει για την ιστορική συνέχεια
τα με ευνοϊκή διάθεση. Ο λόγος είναι ότι γι’ τέλος του εμφυλίου, περίπου 30.000 Σλαβο- στην Ελλάδα θα πρέπει να ανα- του νεοελληνικού κράτους στις
αυτούς ο οθωμανικός ζυγός αντικαταστάθηκε μακεδόνες θα πάρουν τον δρόμο της προσφυ- δείξει, πρώτα και κύρια, ως κα- εθνοκαθάρσεις, τις διώξεις και τη
στον μεσοπόλεμο από μια καταπιεστική πολι- γιάς. Σε αντίθεση με τους ελληνικής καταγω- θήκον το μπλοκάρισμα των ιμπε- μη αναγνώριση δικαιωμάτων.
τική βίαιου εκσερβισμού κι εξελληνισμού. γής μαχητές του ΔΣΕ, το ελληνικό κράτος δεν ριαλιστικών, ΝΑΤΟϊκών κι Ευ- Τρίτον και σημαντικότερο
Τα παρτιζάνικα κινήματα που αναπτύσ- θα τους επιτρέψει ποτέ τον επαναπατρισμό. ρωενωσιακών σχεδίων στην πε- –ενώ θα τοποθετείται ενάντια σε
σονται σε Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα θα αξι- Στις δεκαετίες που ακολουθούν, το ΚΚΕ, ριοχή και να ξεσκεπάσει το δήθεν όλους τους εθνικισμούς– να σπά-
ολογήσουν την προσέλκυση των (Σλαβο)Μα- αν και θα φέρει τη στάμπα του «σλαβοκίνη- αντι-εθνικιστικό και φιλειρηνικό σει τον αστικό μύθο που θέλει το
κεδόνων με το μέρος της Αντίστασης ως γε- του» κι «εθνοπροδοτικού» κόμματος, θα συ- προφίλ της κυβέρνησης. Ταυτό- ελληνικό κράτος δημοκρατικό
γονός ύψιστης σημασίας, καθώς η ανάπτυξη νεχίσει να αναγνωρίζει την ύπαρξη μακεδο- χρονα, όμως, οφείλει να κάνει –το μόνο στα Βαλκάνια που δεν
αντιφασιστικού αντάρτικου θα δημιουργούσε νικού έθνους και εθνικής μειονότητας στην τρεις ξεκάθαρες παραδοχές που αναγνώρισε εθνικές μειονότητες
ένα συνεχές από την κεντρική Ελλάδα ως τα Ελλάδα και θα μεριμνήσει για τη σχολική να αποδομούν την εθνική αστική εντός του– και διαρκώς αμυνό-
βουνά της Βοσνίας. Έτσι, το 1943 το Αντιφα- εκπαίδευση στη μακεδονική γλώσσα για τους πολιτική. Πρώτον, να ταχθεί κα- μενο. Να μιλήσουμε για τη χρήση
σιστικό Συμβούλιο της Γιουγκοσλαβίας θα πολιτικούς πρόσφυγες στις χώρες του «Ανα- θαρά υπέρ του δικαιώματος στην της ονομασίας ως διαπραγματευ-
εξαγγείλει μια νέα ομοσπονδιακή Γιουγκο- τολικού Μπλοκ». Η τομή για το ελληνικό κομ- αυτοδιάθεση και τον αυτοπροσ- τικού όπλου για την εξασφάλιση
σλαβία, όπου η Μακεδονία θα αποτελεί ομό- μουνιστικό κίνημα θα έρθει από τα χείλη του διορισμό, μη-αποδεχόμενη τη οικονομικής και πολιτικής ηγε-
σπονδο κράτος και οι Μακεδόνες θα αναγνω- Χαρίλαου Φλωράκη, όταν το 1988 θα δηλώσει λογική των «βαπτίσεων». Να πει μονίας και τα σχέδια παραπέρα
ρίζονται ως συστατικό έθνος, ενώ οι παρτιζά- για πρώτη φορά ότι «για το ΚΚΕ μακεδονική θαρρετά ότι μακεδονικό έθνος διείσδυσης του ελληνικού κεφα-
νικες ομάδες στη γιουγκοσλαβική Μακεδονία μειονότητα δεν υπάρχει», σε αντίθεση με όσα υπάρχει –ένα από τα πολλά και λαίου στην περιοχή. Αυτή είναι η
ενσωματώνονται στον εθνικοαπελευθερωτικό υποστήριζε το 1960, όταν δικαζόταν για «κα- ισότιμα έθνη της πολυεθνικής «ψυχή» της δικής μας Αριστεράς,
στρατό. Αντίστοιχα, οι Βούλγαροι κομμουνι- τασκοπία» από τα ελληνικά στρατοδικεία. γεωγραφικής περιοχής της Μα- μακριά από εθνικιστικά συλλαλη-
στές αναγνωρίζουν την ύπαρξη ξεχωριστού Όσον αφορά τη Σοβιετική Ένωση, παρά τη κεδονίας– και έχει διαμορφωθεί τήρια και υποκλίσεις στην εθνική
μακεδονικού έθνους, ενώ τον Σεπτέμβρη του ρήξη με τη Γιουγκοσλαβία, θα συνεχίσει να μέσα από τις εξελίξεις από τα αστική πολιτική και τους μύθους
‘44 οργανώνουν και τάγματα βουλγαρο-μακε- αναγνωρίζει την ύπαρξη μακεδονικού έθνους τέλη του 19ου αιώνα, με κορυφαίο της, απέναντι στον ιμπεριαλισμό
δόνων εθελοντών που πολεμούν εναντίον των και γλώσσας μέχρι τη διάλυσή της το 1991. σημείο την ίδρυση της Λαϊκής και τις επιδιώξεις του.
14 ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Αφιέρωμα

Κώστας Μάρκου Βασικό εργαλείο των επεμβάσεων και των ανταγωνισμών σε όλο τον κόσμο
είναι η χρήση εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών μειονοτήτων, για την εξυπηρέτηση
των συμφερόντων των μεγάλων ή μικρότερων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων
και όχι βέβαια για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους. Πως απαντά η Αριστερά;

Η
νέα προσπάθεια «συμβι-
βασμού για το όνομα» με-
ταξύ Ελλάδας και πρώην
ΓΔ της Μακεδονίας δεν
εντάσσεται σε μια ανε-
ξάρτητη φιλειρηνική εξωτερική πολιτική
των δυο κρατών, αλλά σε μια πολιτική
ένταξης της γειτονικής χώρας στον επι-
θετικό, φιλοπόλεμο στρατιωτικό συνα-
σπισμό του ΝΑΤΟ και γενικότερα, περι-
φρούρησης των Βαλκανίων, ειδικά των
Δυτικών, από την ανταγωνίστρια Ρωσία.
Σχετίζεται άμεσα με τις άοκνες προσπά-
θειες των πολυεθνικών ομίλων και κάθε
αστικού κράτους, μικρού ή μεγάλου, για
οικονομική επέκταση, στις συνθήκες της
συνεχιζόμενης ιστορικής, δομικής κρί-
σης του ολοκληρωτικού καπιταλισμού.
Τα Βαλκάνια, μετά από χρόνια σχε-
τικής ηρεμίας, αναδεικνύονται και πάλι
σε πεδίο διασταύρωσης των ανταγωνι-
σμών. Αποτελούν μέρος της προσπά-
θειας για γενικότερη περικύκλωση της
Ρωσίας από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και
πεδίο αντίρροπων προσπαθειών από
Οι ανταγωνισμοί και
την πλευρά της πρώτης.
Ένα βασικό εργαλείο των επεμβάσε-
ων και των ανταγωνισμών σε όλο τον κό-
σμο είναι η χρήση εθνικών, θρησκευτι-
οι μειονότητες στα Βαλκάνια
κών και πολιτισμικών μειονοτήτων, για
την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Ταξική διεθνιστική πολιτική για τις μειονότητες, σε ρήξη με τον ιμπεριαλισμό
μεγάλων ή μικρότερων ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων και όχι βέβαια για την κατο-
χύρωση των δικαιωμάτων τους. Αυτό γί- οικονομικοπολιτικούς συνασπισμούς της να παρεμβαίνει για την προάσπιση σε περιοχές της Φλώρινας, της Καστο-
νεται σήμερα στη Μέση Ανατολή, αυτό τους. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και η την αναγνωρισμένης εθνικής ελληνικής ριάς, της Πέλλας, της Κοζάνης. Η αστι-
προωθήθηκε και προωθείται στα Δυτι- Ρωσία, δεν έχουν καμία ειλικρινή πρό- μειονότητας στην Αλβανία ή στην Κων- κή τάξη της Ελλάδας την αναγνώρισε
κά Βαλκάνια, που χαρακτηρίζονται από θεση να προασπίσουν τα δικαιώματα σταντινούπολη, αλλά θεωρεί «αλυτρω- μόνον ως γλωσσική μειονότητα στις αρ-
μεγάλη πολυμορφία. των μειονοτήτων. Χρησιμοποιούν τα τισμό» την αντίστοιχη στάση της πΓΔ χές της δεκαετίας του 1920, αλλά γρήγο-
Οι αστικοί κύκλοι της Ελλάδας, κυ- εθνικά προβλήματα οπορτουνιστικά, Μακεδονίας ή της Τουρκίας. Αντίστοι- ρα άλλαξε πολιτική. Από τότε και ειδι-
ρίως οι εθνικιστικοί, επικαλούνται την σαν σημαία ευκαιρίας που σήμερα τους χα, η Τουρκία καταπιέζει και δεν ανα- κά μετά τον εμφύλιο, δεν αναγνωρίζει
υποδαύλιση των μειονοτικών ζητημά- κάνει και αύριο θα παρατήσουν. Χα- γνωρίζει την κουρδική μειονότητα στην καμία διάσταση αυτής της μειονότητας.
των από τις ΗΠΑ στη χώρα μας και, στη ρακτηριστική είναι η στάση των ΗΠΑ Τουρκία, αλλά απαιτεί την αναγνώριση Έτσι, βοηθά στην ανάπτυξη εθνικιστι-
βάση αυτή, μεγαλοποιούν κινδύνους δι- και της Ρωσίας απέναντι στον κουρδικό τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα. κών απόψεων στους κόλπους της, τη
αμελισμού: η εδαφική ακεραιότητα της λαό: και οι δυο χρησιμοποίησαν τους Το τρίτο και κυριότερο, είναι μια τα- σπρώχνει να αναζητά στήριξη στους
χώρας «κινδυνεύει», από την Τουρκία, Κούρδους στη Συρία, και οι δυο τους ξική, διεθνιστική πολιτική αναγνώρισης κρατικούς μηχανισμούς των Σκοπίων,
αλλά και από μικρότερες χώρες, όπως η αφήνουν σήμερα στο έλεος της τουρκι- των μειονοτήτων και αγώνα για τα δι- στις ΗΠΑ, στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, ακόμη
Αλβανία ή η πΓΔ Μακεδονίας. καιώματά τους, σε κάθε και στην Τουρκία, σήμερα, στη Ρωσία.
Στο όνομα της ιμπεριαλιστικής πο- χώρα και ειδικά στην Ελ- Μια πολιτική αναγνώρισης της ύπαρ-
λιτικής για τις μειονότητες, η ελληνι- Στην Ελλάδα υπάρχει μια μικρή λάδα, στη βάση της συ- ξης και απόδοσης των δικαιωμάτων της,
κή αστική τάξη οικοδομεί ιδεολογικές, γκεκριμένης γνώσης της δεν αποτελεί κίνδυνο διαίρεσης, αλλά δυ-
πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες με εθνική και μία μεγαλύτερη ιστορίας. Κυρίως, στη νατότητα συναδέλφωσης. Θα βοηθήσει
τμήματα εργαζομένων αλλά και με τμή- γλωσσική και πολιτισμική βάση της αντίθεσης σε σε μια βαθύτερη φιλία μεταξύ των λαών
ματα της Αριστεράς. κάθε ιμπεριαλιστική και των δυο χωρών και σε μεγαλύτερες δυνα-
Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από σλαβομακεδονική μειονότητα εθνικιστική αλλαγή συνό- τότητες για μια διεθνιστική αλληλεγγύη
το εργατικό και λαϊκό κίνημα, από τη ρων, στη βάση του σεβα- στη βάση των ταξικών συμφερόντων.
μαχόμενη και επαναστατική Αριστερά, σμού στην εδαφική ακε- Αντίθετα, η πολιτική μη αναγνώρισης της
η επικίνδυνη πολιτική εθνοτικής και κής στρατιωτικής μηχανής. Γι' αυτό, το ραιότητα της κάθε χώρας. Στον βαθμό μειονότητας και των δικαιωμάτων της εκ
θρησκευτικής διαίρεσης και διάσπασης πρώτο και κύριο αίτημα είναι η έξοδος που δεν αναγνωρίζονται τα δικαιώματα μέρους της ελληνικής Αριστεράς, βοηθά
των εργατών, των εργαζομένων και των όλων των Βαλκανίων από το ΝΑΤΟ και των μειονοτήτων, στον βαθμό που κατα- τις μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις
λαών, που οδηγεί μέχρι την ιμπεριαλι- την ΕΕ, η ανεξαρτησία και η μη ένταξη πιέζονται, αυτές θα μετατρέπονται εύ- στο έργο της υποδαύλισης των εθνικών
στική επαναχάραξη συνόρων, μέχρι και καμίας χώρας σε κανέναν ιμπεριαλιστι- κολα σε υποχείρια της πολιτικής της αντί- ανταγωνισμών. Δεν αποτελεί συνεπή
πολέμους με τη φρίκη που τους συνο- κό συνασπισμό. στοιχης αστικής τάξης, των πρακτόρων αντιιμπεριαλιστική πολιτική. Βοηθά την
δεύει; Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται Το δεύτερο είναι η πλήρης ανεξαρτη- τους και των κάθε φορά σχεδιασμών των αστική τάξη της πΓΔ Μακεδονίας να με-
οι «αξιώσεις» των αστικών τάξεων σε σία από την αστική πολιτική γενικά και μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. τατρέπει τη μειονότητα σε υποχείριο των
σχέση με τις μειονότητες; ειδικά από την «εθνική» πλευρά της. Στην Ελλάδα υπάρχει μια μικρή εθνι- ιδιοτελών συμφερόντων της. Αλλά, πάνω
Το πρώτο είναι η πλήρης ανεξαρτη- Καμία αστική τάξη δεν έχει φιλολαϊκές κή (της τάξης λίγων χιλιάδων), γλωσσική από όλα, βοηθά την ελληνική αστική τάξη
σία από τις ηγεμονικές ιμπεριαλιστι- και σταθερές αρχές: η ελληνική αστι- (κάπως μεγαλύτερη) και πολιτισμική να διαδίδει το δικό της εθνικισμό και την
κές δυνάμεις, τους στρατιωτικούς και κή τάξη θεωρεί αναφαίρετο δικαίωμά σλαβομακεδονική μειονότητα, κυρίως επιθετική πολιτική της στα Βαλκάνια.
Αφιέρωμα ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 15

ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΟΙ Ντίνα Χαριτάτου ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ποιοι είναι, τελικά, οι στρατηγοί; Τα ΜΑΤ
συνέλαβαν
τους διαδηλωτές
Εικόνες από τον φασισμό του 21ου αιώνα στη συγκέντρωση
της Θεσσαλονίκης, ανησυχία ενόψει του συλλαλητηρίου στην Αθήνα

στρατηγού Φράγκου. Προγονολατρεία, «Κίνηση Θερμαϊκός Ώρα Μηδέν - Ακομ-
συνωμοσιολογία, εχθρικές τοποθε- μάτιστοι Πολίτες», η οποία έπαιξε
τήσεις προς γειτονικές χώρες, τε- σημαντικό ρόλο στην ίδρυση της «Συ-
τραχιλιετής πολιτισμός, επεκτα- ντονιστικής Επιτροπής» του συλλαλη-
τικές βλέψεις, ήταν μονάχα τηρίου, με ανάρτησή του καταγγέλλει
μερικά από τα χαρακτηριστι- δύο μέλη της επιτροπής για αλαζονική
κά της συγκεκριμένης τοπο- συμπεριφορά, επιβολή του Φράγκου
θέτησης, που κατέληγε στο ως ομιλητή και… περίεργες διαδρομές
αίτημα για δημοψήφισμα χρηματοδότησης. «Ένα από τα ονόματα
για το όνομα της γειτονικής που προτάθηκε, αλλά το απορρίψαμε
χώρας. Ενδιαφέρον είναι με ψήφους 6-2, ήταν του κ. Φράγκου,
ότι και ο ίδιος ο ομιλητής, για τον οποίο οι δυο προαναφερόμενοι
προσπαθώντας να αλληλε- κύριοι έδωσαν σκληρή μάχη να τον επι-
πιδράσει έστω και λίγο με βάλουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Περισσότεροι από 2.500 διαδηλωτές
τις πραγματικές ανάγκες του Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στά-
κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από την
κόσμου, σε αποστροφές του λό- ση των επιχειρηματικών συμφερόντων.
γου του μίλησε για τα «μνημόνιά Ο Ιβάν Σαββίδης, διαμέσου της ΠΑΕ
κατάληψη Libertatia, λιγότερο από 24
τους» και ανέφερε ότι «με τα ΤΑΙΠΕΔ ΠΑΟΚ, στήριξε με σαφήνεια το συλ- ώρες μετά τον εμπρησμό της. Όση πυγμή
και βλακείες τα ξεπουλάνε όλα στους λαλητήριο, ενώ χαρακτηριστική είναι έλειπε από την αστυνομία την προηγού-
μενη μέρα κατά την άσκηση της φασιστι-

Σ
ξένους». Βέβαια, δεν ανέφερε ότι «τα η περίπτωση συγκεκριμένης μεγάλης
ε εθνικιστικό πυρετό βρέθηκε μνημόνιά τους» είναι και δικά του, κα- εταιρίας η οποία «δεν έχει χρήματα» για κής βίας, τόση επιθετικότητα έδειξε απέ-
η Θεσσαλονίκη με αποκορύ- θώς έχει διετελέσει υπηρεσιακός υπουρ- να αποδώσει τα δεδουλευμένα μηνών ναντι στην αντιφασιστική διαδήλωση.
φωμα το συλλαλητήριο της γός, ενώ στο δημοψήφισμα του 2015 κα- στους εργαζόμενους, βρίσκει όμως τε- Το άγριο τοπίο του καμένου κτιρίου
περασμένης Κυριακής. Όλα, λούσε μαχητικά σε ψήφο στο ναι — και ράστια ποσά για να πετάξει αερόστατο και το τσουχτερό κρύο δεν μπόρεσαν να
βεβαίως, θα ήταν απλώς ας ζητάει τώρα δημοψήφισμα «για να πάνω από το συλλαλητήριο. επηρεάσουν τον παλμό της διαδήλωσης,
αποπροσανατολιστικά ή ίσως και λίγο αντισταθούν οι Έλληνες». Στο κλείσιμο Το μεγάλο ερώτημα είναι τι συνέ-
η οποία βλέποντας την ασφυκτική πα-
γραφικά με τις εικόνες που είδαμε της τοποθέτησής του ο Φράγκος αναφώ- χεια θα έχουν οι κινητοποιήσεις «για τη
ρουσία των ΜΑΤ φώναζε όλη την ώρα
στον Λευκό Πύργο: Περικεφαλαίες, νησε «Ζήτω ο Στρατός»! Αυτό, ανεξάρ- Μακεδονία». Παρασκηνιακά οι διεργα-
τητα από το αν και κατά πόσο ισχύουν σίες είναι έντονες και δείχνουν κινητι-
«προσοχή προσοχή, χρυσαυγίτες με στο-
Κρητικοί που ήρθαν με τα άλογα και
φυσικά ο Ψωμιάδης ντυμένος Πόντιος. τα δημοσιεύματα που θέλουν την από- κότητα στην (ακρο)δεξιά πολυκατοικία, λή», αναδεικνύοντας έτσι τις ευθύνες της
Θα φαίνονταν αστεία αν δεν βλέπαμε ταξή του να σχετίζεται με τον σχεδια- η οποία δεν διστάζει να αφαιρέσει εξου- αστυνομίας. Υπήρξαν και πολλά συνθή-
μπροστά στα μάτια μας εικόνες από σμό πραξικοπήματος υπέρ του ευρώ, το σίες με αντιδημοκρατικό τρόπο από τις ματα ενάντια στα μεγάλα κανάλια για τον
τον φασισμό του 21ου αιώνα. Φασίστες 2011, μετά την «παρέλαση του λαού»… υπάρχουσες οργανωτικές επιτροπές. Οι τρόπο που κάλυψαν το θέμα.
που καίνε και καταστρέφουν με τη δια- Εντύπωση προκαλούν, επίσης, όσα καταγγελίες προϊδεάζουν για το χειρό- Η αστυνομία έκοψε τον δρόμο στην
κριτική παρακολούθηση των αρχών. βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε τερο. Άλλωστε, όπως έγραψε και ένα πορεία και επιτέθηκε βάναυσα, κάνοντας
Ο ακροδεξιός πολιτικός τόνος, με σχέση με το παρασκήνιο της διοργά- μέλος της οργανωτικής επιτροπής, «το χρήση χημικών και προχωρώντας σε πέ-
φασιστικές προεκτάσεις, σφράγισε τη νωσης. Ο Βασίλης Μαυροσκάς, μέλος συλλαλητήριο των Αθηνών βρωμάει από ντε συλλήψεις. Υπήρξαν τραυματίες που
μακροσκελή ομιλία του απόστρατου μέχρι προχθές της δημοτικής κίνησης πολλές μεριές»…
δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν από τα
δακρυγόνα, ενώ οι συλληφθέντες κατηγο-
ρήθηκαν για εφτά πλημμελήματα και ένα
ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ LIBERTATIA κακούργημα. Πέρασαν τέσσερις μέρες ως
κρατούμενοι, περιμένοντας να περάσουν
Όταν η ΕΛΑΣ καλύπτει τους φασίστες… από ανάκριση με ανοιχτό το ενδεχόμενο
ακόμα και μιας πιθανής προφυλάκισης.
Την Παρασκευή, στα δικαστήρια,

Φ
ασίστες που περνούν μπροστά στιγμή, όταν οι φασίστες πέρασαν μέσα ανακοίνωση που δεν διαψεύσθηκε από έγινε μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης
από την αστυνομία καταστρέ- από την πιο αστυνομοκρατούμενη πόλη την Ελληνική Αστυνομία… Επίσης, δημο- προς τους συλληφθέντες. Οι διαδηλωτές
φουν και πυρπολούν κτίρια. της χώρας, κυριολεκτικά, έτοιμοι για σιεύτηκαν βίντεο που δείχνουν τα ΜΑΤ παρέμειναν εκεί για περισσότερες από
Όχι, δεν συνέβη (μόνο) στην Ουκρανία πόλεμο και επιτέθηκαν στην αντιεθνικι- να παρακολουθούν τους νεοναζί και ενί- πέντε ώρες απαιτώντας να μην υπάρξει
το 2014 αλλά στη Θεσσαλονίκη την Κυ- στική συγκέντρωση της Καμάρας. Οι φω- οτε να τους παρέχουν προστασία κατά τη προφυλάκιση. Στη συνέχεια υποδέχτηκαν
ριακή 21 Ιανουαρίου. τογραφίες δείχνουν τους αστυνομικούς την απελευθέρωση των κρατουμένων με
διάρκεια της πρώτης τους επίθεσης στην
Το διατηρητέο κτίριο στο οποίο λει- να τους χαϊδεύουν στοργικά, ενώ αυτοί
κατάληψη «Σχολείο». συνθήματα και χαμόγελα. Το ρήγμα της
τουργούσε η κατάληψη Libertatia τυ- πετούν πέτρες και κραδαίνουν σιδερό-
Το κτίριο της Libertatia, χτισμένο το Κυριακής παραμένει ανοιχτό…
λίχτηκε στις φλόγες και καταστράφηκε βεργες…
1899, ήταν ένα υπέροχο οικοδόμημα που Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ εξέδωσε ανακοίνωση,
ολοσχερώς. Τα εκατοντάδες βιβλία του Η κατάληψη Libertatia εξέδωσε ανα-
έγιναν στάχτη. Αν βρίσκονταν μέσα άν- κοίνωση στην οποία ανέφερε: «Καθόλη επέζησε των ναζί. Κάηκε την Κυριακή στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως
θρωποι, θα είχαμε νεκρούς. Λίγες ώρες τη διάρκεια της επίθεσης, έξω από την από τα εγγόνια τους. Η Ελληνική Αστυ- «στην πραγματικότητα, τα τάγματα εφό-
πριν, στην κατάληψη «Σχολείο», η πε- κατάληψη βρίσκονταν τόσο ασφαλίτες νομία απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι δου των φασιστών βρήκαν ευκαιρία να
ριφρούρηση αμύνθηκε απέναντι στους όσο και κλούβα των ΜΑΤ, σταθμευμένη όταν πρόκειται για ένοπλους φασίστες, βγουν από τις τρύπες τους, παίρνοντας
φασίστες και έσβησε την εστία φωτιάς. παραδίπλα, οι οποίοι και κάλυπταν την έχει πάντα ένα έντονο πρόβλημα παρα- θάρρος από το εθνικιστικό συλλαλητήριο
Το μακελειό αποφεύχθηκε την τελευταία επίθεση χωρίς να παρέμβουν». Ήταν μια τηρητικότητας και αντίδρασης. που διοργανώθηκε».