You are on page 1of 26

VAKTIJA

za 2018. godinu (1439/1440. godinu po Hidžri)

Kaligrafija: Mustafa Sušić

Pitaju te o mlađacima. Reci: Oni su za ljude, orijentacija u vremenu
kao što ukazuju i na početak hodočašća!
(Kur'an, El-Bekare, 189. ajet)

Takvim 2018 CS6.indb 253 15/11/2017 14:27
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

JANUAR 2018.
REBIU-L-AHIR/DŽUMADE-L-ULA 1439. GOD. PO H.
DAN

(zalazak Sunca)
Izlazak Sunca
Mubarek-dani
Po kalendaru

Kibla-sat
Po takvimu

i noći i drugi

Ikindija

Akšam
U sedmici

Sabah

Podne

Jacija
podaci

Zora
s m s m s m s m s m s m s m
1 Po 14 Rebi-u-l-ahir 1439. 5 31 7 15 11 51 14 01 16 25 17 57 8 31
2 Ut 15 Pun Mjesec 02:24 31 15 51 02 26 58 32
3 Sr 16 31 16 52 03 27 59 32
4 Če 17 32 16 52 04 28 18 00 33
5 Pe 18 Džuma 32 16 53 05 29 01 34
6 Su 19 5 32 7 15 11 53 14 06 16 30 18 02 8 35
7 Ne 20 32 15 54 06 31 03 36
8 Po 21 Posljednja četvrt 22:25 32 15 54 07 32 04 36
9 Ut 22 32 15 55 08 33 05 37
10 Sr 23 32 14 55 09 34 06 38
11 Če 24 31 14 55 10 35 06 39
12 Pe 25 Džuma 31 14 56 11 36 07 40
13 Su 26 5 31 7 13 11 56 14 12 16 37 18 08 8 40
14 Ne 27 31 13 56 13 39 09 41
15 Po 28 31 12 57 14 40 10 42
16 Ut 29 30 12 57 15 41 11 43
17 Sr 30 Mijena 02:17 29 11 57 16 43 12 44
18 Če 1 Džumade-l-ula 1439. 29 11 58 18 44 13 45
19 Pe 2 Džuma 29 10 58 19 45 14 46
20 Su 3 5 29 7 09 11 58 14 20 16 46 18 15 8 46
21 Ne 4 28 08 59 21 47 16 47
22 Po 5 28 08 59 22 48 17 48
23 Ut 6 27 07 59 23 49 18 49
24 Sr 7 Prva četvrt 22:20 27 06 59 24 51 20 50
25 Če 8 26 05 12 00 25 52 21 51
26 Pe 9 Džuma 25 04 00 26 54 22 52
27 Su 10 5 24 7 03 12 00 14 28 16 55 18 23 8 53
28 Ne 11 24 03 00 29 57 25 54
29 Po 12 23 02 00 30 58 26 55
30 Ut 13 22 01 01 31 59 27 55
31 Sr 14 Pun Mjesec 13:27 21 00 01 32 17 01 28 56

254 Takvim za 2018.

Takvim 2018 CS6.indb 254 15/11/2017 14:27
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

Mjesne vremenske razlike za januar

Ikindija Ikindija
Zora Zora
Općina Podne Z.Sunca Općina Podne Z.Sunca
I.Sunca I.Sunca
Jacija Jacija
BANOVIĆI 1 0 -2 NEUM 6 3 1
BANJA LUKA 8 5 2 NEVESINJE 3 1 0
BIHAĆ 13 10 7 NOVI TRAVNIK 4 3 2
BIJELJINA 0 -3 -6 ODŽAK 4 0 -4
BILEĆA 3 0 -3 OLOVO 0 -1 -1
BOS.BROD 6 2 -3 ORAŠJE 3 -1 -5
BOS.DUBICA 11 6 2 PA L E 0 -1 -1
BOS.GRADIŠKA 9 5 0 POSUŠJE 5 4 3
BOS.GRAHOVO 9 8 7 PRIJEDOR 11 7 3
B O S . K R U PA 13 9 6 PRNJAVOR 7 3 0
BOS.NOVI 12 8 4 PROZOR 3 3 3
BOS.PETROVAC 11 8 6 R O G AT I C A -2 -2 -2
BOS.ŠAMAC 4 0 -4 RUDO -3 -4 -4
B R AT U N A C -3 -4 -5 SANSKI MOST 10 7 4
BRČKO 2 -2 -5 SKENDER-VAKUF 6 4 2
BREZA 1 1 0 SOKOLAC -1 -1 -2
BUGOJNO 5 4 3 SRBAC 8 4 -1
BUSOVAČA 3 2 1 SREBRENICA -3 -3 -4
BUŽIM 14 10 6 SREBRENIK 3 0 -3
CAZIN 14 10 6 STOLAC 4 2 0
ČAJNIČE -2 -3 -3 ŠEKOVIĆI 0 -2 -3
ČAPLJINA 5 3 1 ŠIPOVO 7 5 4
ČELIĆ 1 -2 -4 ŠIROKI BRIJEG 5 3 2
ČELINAC 7 4 2 TESLIĆ 5 2 0
ČITLUK 5 3 1 TEŠANJ 4 2 -1
D E R V E N TA 6 2 -2 TOMISLAVGRAD 5 5 4
DOBOJ 4 1 -2 TRAVNIK 4 3 2
DONJI VAKUF 5 4 3 TREBINJE 4 0 -3
DRVAR 10 8 6 TRNOVO 0 0 -1
FOČA 0 -1 -2 TUZLA 1 -1 -3
FOJNICA 2 2 2 UGLJEVIK 0 -2 -5
GACKO 2 0 -2 USTIKOLINA -1 -1 -2
GLAMOČ 7 6 6 VAREŠ 1 0 -1
GORAŽDE -2 -2 -3 V. K L A D U Š A 15 10 6
GORNJI VAKUF 4 3 3 VISOKO 1 1 1
GRAČANICA 3 0 -2 VIŠEGRAD -3 -3 -4
GRADAČAC 3 0 -3 VITEZ 4 3 2
GRUDE 5 4 3 VLASENICA -1 -2 -3
HADŽIĆI 1 1 1 ZAVIDOVIĆI 3 1 -1
HAN-PIJESAK -1 -2 -3 ZENICA 3 2 1
HLIVNO 6 6 6 ZVORNIK -1 -3 -4
ILIJAŠ 1 1 0 Ž E PA -2 -3 -3
JABLANICA 3 3 2 ŽEPČE 3 2 0
JAJCE 6 5 3 ŽIVINICE 1 -1 -3
KAKANJ 2 1 0
KALESIJA 0 -2 -4 V R E M E N S K E R A Z L I K E Z A M E Š I H AT E
KALINOVIK 1 0 -1
KISELJAK 2 1 1 ZAGREB 17 10 2
KLADANJ 0 -1 -2 RIJEKA 21 16 10
KLJUČ 9 7 4 OSIJEK 5 -1 -7
KONJIC 2 2 1 SPLIT 9 8 7
KOTOR-VAROŠ 7 4 2 DUBROVNIK 4 1 -2
KREŠEVO 2 2 2 LJUBLJANA 24 16 7
KUPRES 5 5 4 MARIBOR 21 11 1
L A K TA Š I 8 5 1 VELENJE 23 13 4
L O PA R E 1 -2 -4 K O PA R 25 19 12
LUKAVAC 2 0 -3 JESENICE 27 18 8
LJUBINJE 4 1 -1 N O V I PA Z A R -7 -8 -10
LJUBUŠKI 5 4 2 BEOGRAD -5 -8 -12
MAGLAJ 4 1 -1 NOVI SAD 0 -6 -11
MODRIČA 4 1 -3 SUBOTICA 3 -5 -13
M O S TA R 4 2 1 PREŠEVO -9 -13 -17
MRKONJIĆ-GRAD 7 5 4 NIŠ -12 -14 -15

Takvim za 2018. 255

Takvim 2018 CS6.indb 255 15/11/2017 14:27
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

FEBRUAR 2018.
DŽUMADE-L-ULA/DŽUMADE-L-UHRA 1439. GOD. PO H.
DAN

(zalazak Sunca)
Izlazak Sunca
Mubarek-dani
Po kalendaru

Kibla-sat
Po takvimu

i noći i drugi

Ikindija

Akšam
U sedmici

Sabah

Podne

Jacija
podaci

Zora
s m s m s m s m s m s m s m
1 Če 15 Džumade-l-ula 1439. 5 20 6 59 12 01 14 33 17 02 18 29 8 57
2 Pe 16 Džuma 19 58 01 34 04 30 58
3 Su 17 5 18 6 56 12 01 14 35 17 05 18 31 8 59
4 Ne 18 17 55 01 36 07 32 9 00
5 Po 19 16 54 01 38 08 33 01
6 Ut 20 15 53 01 39 10 35 02
7 Sr 21 Posljednja četvrt 15:54 14 51 02 41 11 36 03
8 Če 22 13 50 02 42 12 37 03
9 Pe 23 Džuma 12 49 02 43 14 39 04
10 Su 24 5 11 6 47 12 02 14 44 17 15 18 40 9 05
11 Ne 25 10 46 02 45 16 41 06
12 Po 26 08 44 02 45 17 42 07
13 Ut 27 07 43 02 46 18 43 08
14 Sr 28 06 42 02 47 20 45 08
15 Če 29 Mijena 21: 05 05 40 02 48 21 46 09
16 Pe 30 Džuma 04 39 02 49 23 48 10
17 Su 1 Džumade-l-uhra 1439. 5 02 6 37 12 01 14 50 17 24 18 49 9 11
18 Ne 2 00 36 01 51 25 50 12
19 Po 3 4 59 35 01 52 27 51 13
20 Ut 4 57 33 01 53 28 52 13
21 Sr 5 56 32 01 54 30 53 14
22 Če 6 54 30 01 55 31 54 15
23 Pe 7 Džuma 53 28 01 56 32 55 16
Prva četvrt 08:09
24 Su 8 4 52 6 27 12 01 14 57 17 34 18 57 9 16
25 Ne 9 50 25 01 58 35 58 17
26 Po 10 48 23 12 00 59 36 59 18
27 Ut 11 47 22 00 15 00 37 19 01 19
28 Sr 12 45 20 00 01 38 02 19

256 Takvim za 2018.

Takvim 2018 CS6.indb 256 15/11/2017 14:27
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

Mjesne vremenske razlike za februar

Ikindija Ikindija
Zora Zora
Općina Podne Z.Sunca Općina Podne Z.Sunca
I.Sunca I.Sunca
Jacija Jacija
BANOVIĆI 1 0 -1 NEUM 5 3 2
BANJA LUKA 7 5 3 NEVESINJE 2 1 0
BIHAĆ 12 10 8 NOVI TRAVNIK 4 3 3
BIJELJINA -1 -3 -5 ODŽAK 3 0 -2
BILEĆA 2 0 -2 OLOVO 0 -1 -1
BOS.BROD 4 2 -1 ORAŠJE 1 -1 -3
BOS.DUBICA 9 6 4 PA L E 0 -1 -1
BOS.GRADIŠKA 7 5 2 POSUŠJE 5 4 4
BOS.GRAHOVO 9 8 8 PRIJEDOR 9 7 5
B O S . K R U PA 11 9 7 PRNJAVOR 5 3 1
BOS.NOVI 10 8 6 PROZOR 3 3 3
BOS.PETROVAC 10 8 7 R O G AT I C A -2 -2 -2
BOS.ŠAMAC 2 0 -2 RUDO -3 -4 -4
B R AT U N A C -3 -4 -4 SANSKI MOST 9 7 5
BRČKO 0 -2 -3 SKENDER-VAKUF 5 4 3
BREZA 1 1 0 SOKOLAC -1 -1 -2
BUGOJNO 4 4 4 SRBAC 6 4 1
BUSOVAČA 3 2 2 SREBRENICA -3 -3 -4
BUŽIM 12 10 7 SREBRENIK 1 0 -2
CAZIN 12 10 8 STOLAC 3 2 1
ČAJNIČE -2 -3 -3 ŠEKOVIĆI -1 -2 -3
ČAPLJINA 4 3 2 ŠIPOVO 6 5 5
ČELIĆ 0 -2 -3 ŠIROKI BRIJEG 4 3 3
ČELINAC 6 4 3 TESLIĆ 4 2 1
ČITLUK 4 3 2 TEŠANJ 3 2 0
D E R V E N TA 4 2 0 TOMISLAVGRAD 5 5 5
DOBOJ 3 1 0 TRAVNIK 4 3 2
DONJI VAKUF 5 4 4 TREBINJE 2 0 -1
DRVAR 9 8 7 TRNOVO 0 0 0
FOČA -1 -1 -2 TUZLA 0 -1 -2
FOJNICA 2 2 2 UGLJEVIK -1 -2 -4
GACKO 1 0 -2 USTIKOLINA -1 -1 -2
GLAMOČ 7 6 6 VAREŠ 1 0 0
GORAŽDE -2 -2 -2 V. K L A D U Š A 13 10 8
GORNJI VAKUF 3 3 3 VISOKO 1 1 1
GRAČANICA 2 0 -1 VIŠEGRAD -3 -3 -4
GRADAČAC 2 0 -2 VITEZ 3 3 2
GRUDE 5 4 3 VLASENICA -1 -2 -3
HADŽIĆI 1 1 1 ZAVIDOVIĆI 2 1 0
HAN-PIJESAK -2 -2 -2 ZENICA 3 2 1
HLIVNO 6 6 6 ZVORNIK -2 -3 -4
ILIJAŠ 1 1 0 Ž E PA -3 -3 -3
JABLANICA 3 3 2 ŽEPČE 3 2 0
JAJCE 6 5 4 ŽIVINICE 0 -1 -2
KAKANJ 2 1 1
KALESIJA -1 -2 -3 V R E M E N S K E R A Z L I K E Z A M E Š I H AT E
KALINOVIK 0 0 -1
KISELJAK 2 1 1 ZAGREB 14 10 6
KLADANJ 0 -1 -2 RIJEKA 19 16 13
KLJUČ 8 7 5 OSIJEK 2 -1 -5
KONJIC 2 2 2 SPLIT 8 8 8
KOTOR-VAROŠ 6 4 3 DUBROVNIK 3 1 0
KREŠEVO 2 2 2 LJUBLJANA 20 16 11
KUPRES 5 5 4 MARIBOR 17 11 5
L A K TA Š I 6 5 3 VELENJE 18 13 8
L O PA R E 0 -2 -3 K O PA R 22 19 12
LUKAVAC 1 0 -2 JESENICE 23 18 12
LJUBINJE 3 1 0 N O V I PA Z A R -7 -8 -9
LJUBUŠKI 5 4 3 BEOGRAD -6 -8 -10
MAGLAJ 3 1 0 NOVI SAD -3 -6 -9
MODRIČA 3 1 -2 SUBOTICA 0 -5 -10
M O S TA R 3 2 2 PREŠEVO -11 -13 -15
MRKONJIĆ-GRAD 6 5 4 NIŠ -12 -14 -15

Takvim za 2018. 257

Takvim 2018 CS6.indb 257 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

MART 2018.
DŽUMADE-L-UHRA/REDŽEB 1439. GOD. PO H.

DAN

(zalazak Sunca)
Izlazak Sunca
Mubarek-dani
Po kalendaru

Kibla-sat
Po takvimu

i noći i drugi

Ikindija

Akšam
U sedmici

Sabah

Podne

Jacija
podaci

Zora
s m s m s m s m s m s m s m
1 Če 13 Džumade-l-uhra 1439. 4 42 6 18 12 00 15 03 17 40 19 05 9 21
2 Pe Džuma
14 Pun 40 16 00 04 41 06 22
Mjesec 00:51
3 Su 15 4 38 6 15 11 59 15 04 17 42 19 07 9 22
4 Ne 16 37 13 59 05 44 09 23
5 Po 17 35 11 59 07 45 10 24
6 Ut 18 34 09 59 08 46 11 25
7 Sr 19 32 08 59 09 48 13 25
8 Če 20 30 07 58 10 49 14 26
9 Pe Džuma
21 Posljednja 28 05 58 10 50 15 27
četvrt 11:20
10 Su 22 4 27 6 03 11 58 15 11 17 52 19 17 9 27
11 Ne 23 25 01 58 12 53 18 28
12 Po 24 23 5 59 57 12 54 19 29
13 Ut 25 21 58 57 12 56 21 29
14 Sr 26 19 56 57 13 57 22 30
15 Če 27 16 54 56 14 58 23 31
16 Pe 28 Džuma 15 52 56 15 59 24 31
17 Su 29 Mijena 13:12 4 13 5 50 11 56 15 16 18 00 19 26 9 32
18 Ne 30 11 48 56 17 01 27 33
19 Po 1 Redžeb 1439. 09 46 55 17 02 28 33
20 Ut 2 07 44 55 18 04 30 34
21 Sr 3 05 43 55 19 05 31 35
22 Če 4 Lejletu-r-regaib 03 41 54 20 06 32 35
23 Pe 5 Džuma 01 39 54 20 08 34 36
24 Su 6 Prva četvrt 15:35 4 00 5 37 11 54 15 21 18 09 19 35 9 36
25 Ne 7 4 58 6 36 12 53 16 21 19 10 20 36 10 37
26 Po 8 56 34 53 22 11 38 38
27 Ut 9 53 32 53 22 13 40 38
28 Sr 10 51 31 53 23 14 41 39
29 Če 11 48 29 52 23 15 42 40
30 Pe 12 Džuma 47 27 52 24 16 43 40
31 Su 13 Pun Mjesec 12:37 4 45 6 25 12 52 16 24 19 18 20 45 10 41
25. marta počinje ljetno računanje vremena
Lejletu-r-regaib nastupa u akšam 22. marta

258 Takvim za 2018.

Takvim 2018 CS6.indb 258 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

Mjesne vremenske razlike za mart

Ikindija Ikindija
Zora Zora
Općina Podne Z.Sunca Općina Podne Z.Sunca
I.Sunca I.Sunca
Jacija Jacija
BANOVIĆI 0 0 0 NEUM 3 3 3
BANJA LUKA 5 5 5 NEVESINJE 1 1 1
BIHAĆ 10 10 10 NOVI TRAVNIK 3 3 3
BIJELJINA -3 -3 -3 ODŽAK 1 0 0
BILEĆA 0 0 0 OLOVO -1 -1 -1
BOS.BROD 2 2 1 ORAŠJE -1 -1 -1
BOS.DUBICA 7 6 6 PA L E -1 -1 -1
BOS.GRADIŠKA 5 5 5 POSUŠJE 4 4 4
BOS.GRAHOVO 8 8 8 PRIJEDOR 7 7 7
B O S . K R U PA 9 9 9 PRNJAVOR 3 3 3
BOS.NOVI 8 8 8 PROZOR 3 3 3
BOS.PETROVAC 8 8 8 R O G AT I C A -2 -2 -2
BOS.ŠAMAC 0 0 0 RUDO -4 -4 -4
B R AT U N A C -4 -4 -4 SANSKI MOST 7 7 7
BRČKO -1 -2 -2 SKENDER-VAKUF 4 4 4
BREZA 1 1 1 SOKOLAC -1 -1 -1
BUGOJNO 4 4 4 SRBAC 4 4 3
BUSOVAČA 2 2 2 SREBRENICA -3 -3 -4
BUŽIM 10 10 9 SREBRENIK 0 0 0
CAZIN 10 10 10 STOLAC 2 2 2
ČAJNIČE -3 -3 -3 ŠEKOVIĆI -2 -2 -2
ČAPLJINA 3 3 3 ŠIPOVO 5 5 5
ČELIĆ -1 -2 -2 ŠIROKI BRIJEG 3 3 3
ČELINAC 5 4 4 TESLIĆ 2 2 2
ČITLUK 3 3 3 TEŠANJ 2 2 2
D E R V E N TA 2 2 2 TOMISLAVGRAD 5 5 5
DOBOJ 1 1 1 TRAVNIK 3 3 3
DONJI VAKUF 4 4 4 TREBINJE 0 0 0
DRVAR 8 8 8 TRNOVO 0 0 0
FOČA -1 -1 -1 TUZLA -1 -1 -1
FOJNICA 2 2 2 UGLJEVIK -2 -2 -2
GACKO 0 0 -1 USTIKOLINA -1 -1 -1
GLAMOČ 6 6 6 VAREŠ 0 0 0
GORAŽDE -2 -2 -2 V. K L A D U Š A 11 10 10
GORNJI VAKUF 3 3 3 VISOKO 1 1 1
GRAČANICA 1 0 0 VIŠEGRAD -3 -3 -3
GRADAČAC 0 0 0 VITEZ 3 3 3
GRUDE 4 4 4 VLASENICA -2 -2 -2
HADŽIĆI 1 1 1 ZAVIDOVIĆI 1 1 1
HAN-PIJESAK -2 -2 -2 ZENICA 2 2 2
HLIVNO 6 6 6 ZVORNIK -3 -3 -3
ILIJAŠ 1 1 1 Ž E PA -3 -3 -3
JABLANICA 3 3 3 ŽEPČE 2 2 1
JAJCE 5 5 5 ŽIVINICE -1 -1 -1
KAKANJ 1 1 1
KALESIJA -2 -2 -2 V R E M E N S K E R A Z L I K E Z A M E Š I H AT E
KALINOVIK 0 0 0
KISELJAK 1 1 1 ZAGREB 10 10 9
KLADANJ -1 -1 -1 RIJEKA 16 16 16
KLJUČ 7 7 7 OSIJEK -1 -1 -1
KONJIC 2 2 2 SPLIT 8 8 8
KOTOR-VAROŠ 4 4 4 DUBROVNIK 1 1 1
KREŠEVO 2 2 2 LJUBLJANA 16 16 15
KUPRES 5 5 5 MARIBOR 12 11 11
L A K TA Š I 5 5 4 VELENJE 14 13 13
L O PA R E -2 -2 -2 K O PA R 19 19 19
LUKAVAC 0 0 -1 JESENICE 18 18 17
LJUBINJE 1 1 1 N O V I PA Z A R -8 -8 -8
LJUBUŠKI 4 4 3 BEOGRAD -8 -8 -8
MAGLAJ 1 1 1 NOVI SAD -5 -6 -6
MODRIČA 1 1 0 SUBOTICA -5 -5 -5
M O S TA R 3 2 2 PREŠEVO -13 -13 -13
MRKONJIĆ-GRAD 5 5 5 NIŠ -14 -14 -14

Takvim za 2018. 259

Takvim 2018 CS6.indb 259 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

APRIL 2018.
REDŽEB/ŠA‘BAN 1439. GOD. PO H.

DAN

(zalazak Sunca)
Izlazak Sunca
Mubarek-dani
Po kalendaru

Kibla-sat
Po takvimu

i noći i drugi

Ikindija
U sedmici

Akšam
Sabah

Podne

Jacija
podaci

Zora
s m s m s m s m s m s m s m
1 Ne 14 Redžeb 1439. 4 43 6 23 12 51 16 25 19 19 20 47 10 42
2 Po 15 40 21 51 25 20 48 42
3 Ut 16 38 19 51 25 21 49 43
4 Sr 17 35 17 50 25 22 50 43
5 Če 18 33 15 50 26 23 52 44
6 Pe 19 Džuma 31 14 50 27 24 53 45
7 Su 20 4 29 6 12 12 50 16 28 19 25 20 55 10 45
8 Ne 21 Posljednja četvrt 07:18 27 10 49 28 27 57 46
9 Po 22 25 08 49 29 28 58 47
10 Ut 23 23 06 49 30 29 21 00 47
11 Sr 24 21 05 48 30 31 02 48
12 Če 25 18 04 48 31 32 03 48
13 Pe 26 Džuma 16 02 48 31 33 05 49
Lejletu-l-Mi‘radž
14 Su 27 4 14 6 00 12 48 16 31 19 34 21 06 10 50
15 Ne 28 12 5 58 47 31 36 08 50
16 Po 29 Mijena 01:57 09 57 47 32 37 09 51
17 Ut 1 Ša'ban 1439. 07 55 47 32 38 11 52
18 Sr 2 05 53 47 32 39 13 52
19 Če 3 03 52 46 33 40 15 53
20 Pe 4 Džuma 01 50 46 33 41 16 54
21 Su 5 3 59 5 48 12 46 16 34 19 42 21 18 10 54
22 Ne 6 Prva četvrt 21:46 57 46 46 35 43 19 55
23 Po 7 55 45 46 35 45 21 55
24 Ut 8 52 43 45 36 46 22 56
25 Sr 9 50 42 45 36 47 24 57
26 Če 10 48 40 45 36 48 26 57
27 Pe 11 Džuma 46 39 45 37 50 28 58
28 Su 12 3 43 5 38 12 45 16 38 19 51 21 30 10 59
29 Ne 13 41 36 45 38 52 32 59
Lejletu-l-berat
30 Po 14 Pun Mjesec 00:58
38 35 44 38 53 33 11 00

Lejletu-l-Mi‘radž nastupa u akšam 13. aprila
Lejletu-l-berat nastupa u akšam 30. aprila

260 Takvim za 2018.

Takvim 2018 CS6.indb 260 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

Mjesne vremenske razlike za april

Ikindija Ikindija
Zora Zora
Općina Podne Z.Sunca Općina Podne Z.Sunca
I.Sunca I.Sunca
Jacija Jacija
BANOVIĆI -1 0 1 NEUM 2 3 5
BANJA LUKA 3 5 6 NEVESINJE 0 1 2
BIHAĆ 9 10 12 NOVI TRAVNIK 3 3 4
BIJELJINA -5 -3 -2 ODŽAK -2 0 2
BILEĆA -1 0 1 OLOVO -1 -1 0
BOS.BROD 0 2 4 ORAŠJE -3 -1 1
BOS.DUBICA 4 6 9 PA L E -1 -1 0
BOS.GRADIŠKA 3 5 7 POSUŠJE 4 4 5
BOS.GRAHOVO 8 8 9 PRIJEDOR 5 7 9
B O S . K R U PA 7 9 11 PRNJAVOR 1 3 5
BOS.NOVI 6 8 10 PROZOR 3 3 3
BOS.PETROVAC 7 8 9 R O G AT I C A -2 -2 -2
BOS.ŠAMAC -2 0 2 RUDO -4 -4 -3
B R AT U N A C -4 -4 -3 SANSKI MOST 6 7 9
BRČKO -3 -2 0 SKENDER-VAKUF 3 4 5
BREZA 0 1 1 SOKOLAC -2 -1 -1
BUGOJNO 4 4 4 SRBAC 2 4 6
BUSOVAČA 2 2 3 SREBRENICA -4 -3 -3
BUŽIM 8 10 12 SREBRENIK -2 0 1
CAZIN 8 10 12 STOLAC 1 2 3
ČAJNIČE -3 -3 -2 ŠEKOVIĆI -2 -2 -1
ČAPLJINA 2 3 4 ŠIPOVO 5 5 6
ČELIĆ -3 -2 0 ŠIROKI BRIJEG 3 3 4
ČELINAC 3 4 6 TESLIĆ 1 2 4
ČITLUK 2 3 4 TEŠANJ 0 2 3
D E R V E N TA 0 2 4 TOMISLAVGRAD 5 5 5
DOBOJ 0 1 3 TRAVNIK 2 3 4
DONJI VAKUF 4 4 5 TREBINJE -1 0 2
DRVAR 7 8 9 TRNOVO 0 0 0
FOČA -2 -1 -1 TUZLA -2 -1 0
FOJNICA 2 2 2 UGLJEVIK -4 -2 -1
GACKO -1 0 0 USTIKOLINA -2 -1 -1
GLAMOČ 6 6 7 VAREŠ 0 0 1
GORAŽDE -2 -2 -2 V. K L A D U Š A 8 10 13
GORNJI VAKUF 3 3 3 VISOKO 1 1 1
GRAČANICA -1 0 2 VIŠEGRAD -4 -3 -3
GRADAČAC -2 0 2 VITEZ 2 3 3
GRUDE 3 4 5 VLASENICA -3 -2 -2
HADŽIĆI 1 1 1 ZAVIDOVIĆI 0 1 2
HAN-PIJESAK -2 -2 -2 ZENICA 2 2 3
HLIVNO 6 6 6 ZVORNIK -4 -3 -2
ILIJAŠ 0 1 1 Ž E PA -3 -3 -3
JABLANICA 2 3 3 ŽEPČE 1 2 3
JAJCE 4 5 5 ŽIVINICE -2 -1 0
KAKANJ 1 1 2
KALESIJA -3 -2 -1 V R E M E N S K E R A Z L I K E Z A M E Š I H AT E
KALINOVIK -1 0 0
KISELJAK 1 1 2 ZAGREB 6 10 13
KLADANJ -2 -1 0 RIJEKA 13 16 19
KLJUČ 6 7 8 OSIJEK -4 -1 2
KONJIC 2 2 2 SPLIT 8 8 8
KOTOR-VAROŠ 3 4 5 DUBROVNIK 0 1 3
KREŠEVO 2 2 2 LJUBLJANA 12 16 20
KUPRES 4 5 5 MARIBOR 6 11 16
L A K TA Š I 3 5 6 VELENJE 9 13 18
L O PA R E -3 -2 0 K O PA R 16 19 22
LUKAVAC -2 0 1 JESENICE 13 18 22
LJUBINJE 0 1 3 N O V I PA Z A R -9 -8 -8
LJUBUŠKI 3 4 4 BEOGRAD -10 -8 -6
MAGLAJ 0 1 2 NOVI SAD -8 -6 -3
MODRIČA -1 1 2 SUBOTICA -9 -5 -1
M O S TA R 2 2 3 PREŠEVO -15 -13 -11
MRKONJIĆ-GRAD 4 5 6 NIŠ -15 -14 -13

Takvim za 2018. 261

Takvim 2018 CS6.indb 261 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

MAJ 2018.
ŠA‘BAN/RAMAZAN 1439. GOD. PO H.

DAN

(zalazak Sunca)
Izlazak Sunca
Mubarek-dani
Po kalendaru

Kibla-sat
Po takvimu

i noći i drugi

Ikindija

Akšam
U sedmici

Sabah

Podne

Jacija
podaci

Zora
s m s m s m s m s m s m s m
1 Ut 15 Ša'ban 1439. 3 36 5 33 12 44 16 38 19 55 21 35 11 01
2 Sr 16 34 32 44 39 56 37 01
3 Če 17 32 30 44 39 57 39 02
4 Pe 18 Džuma 30 29 44 39 58 40 03
5 Su 19 3 28 5 27 12 44 16 39 20 00 21 42 11 03
6 Ne 20 26 26 44 40 01 44 04
7 Po 21 24 25 44 40 02 46 05
8 Ut 22
22 Posljednja četvrt 02:09 23 44 40 03 47 05
9 Sr 23 20 22 44 41 04 49 06
10 Če 24 18 21 44 41 05 51 07
11 Pe 25 Džuma 16 19 44 42 06 53 07
12 Su 26 3 14 5 18 12 44 16 42 20 07 21 55 11 08
13 Ne 27 12 17 44 43 08 57 09
14 Po 28 10 16 44 44 09 58 09
15 Ut 29 Mijena 11:48 08 15 44 44 11 22 00 10
Ramazan 1439.
16 Sr 1 (Prvi dan posta) 06 14 44 45 12 02 11
17 Če 2 04 13 44 45 13 04 11
18 Pe 3 Džuma 02 12 44 45 14 05 12
19 Su 4 3 01 5 11 12 44 16 46 20 15 22 07 11 13
20 Ne 5 2 59 10 44 46 16 08 13
21 Po 6 57 09 44 46 17 10 14
22 Ut 7 Prva četvrt 03:49 55 08 44 46 18 12 14
23 Sr 8 53 07 44 46 19 14 15
24 Če 9 51 07 44 46 20 15 16
25 Pe 10 Džuma 50 06 44 47 21 17 16
26 Su 11 2 48 5 05 12 44 16 47 20 22 22 18 11 17
27 Ne 12 46 04 44 47 23 20 17
28 Po 13 44 03 44 47 24 21 18
29 Ut 14 Pun Mjesec 14:20 43 03 44 48 25 23 19
30 Sr 15 42 02 45 49 26 25 19
31 Če 16 Lejletu-Bedr 41 01 45 49 27 26 20
Lejletu-Bedr nastupa u akšam 31. maja

262 Takvim za 2018.

Takvim 2018 CS6.indb 262 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

Mjesne vremenske razlike za maj

Ikindija Ikindija
Zora Zora
Općina Podne Z.Sunca Općina Podne Z.Sunca
I.Sunca I.Sunca
Jacija Jacija
BANOVIĆI -2 0 1 NEUM 1 3 6
BANJA LUKA 2 5 8 NEVESINJE 0 1 3
BIHAĆ 7 10 13 NOVI TRAVNIK 2 3 4
BIJELJINA -6 -3 0 ODŽAK -3 0 4
BILEĆA -3 0 3 OLOVO -1 -1 0
BOS.BROD -3 2 6 ORAŠJE -5 -1 3
BOS.DUBICA 2 6 11 PA L E -1 -1 0
BOS.GRADIŠKA 1 5 9 POSUŠJE 3 4 5
BOS.GRAHOVO 7 8 9 PRIJEDOR 3 7 11
B O S . K R U PA 6 9 12 PRNJAVOR 0 3 6
BOS.NOVI 4 8 12 PROZOR 3 3 3
BOS.PETROVAC 6 8 11 R O G AT I C A -2 -2 -2
BOS.ŠAMAC -4 0 4 RUDO -4 -4 -3
B R AT U N A C -5 -4 -3 SANSKI MOST 4 7 10
BRČKO -5 -2 2 SKENDER-VAKUF 2 4 6
BREZA 0 1 1 SOKOLAC -2 -1 -1
BUGOJNO 3 4 5 SRBAC 0 4 8
BUSOVAČA 1 2 3 SREBRENICA -4 -3 -3
BUŽIM 6 10 14 SREBRENIK -3 0 3
CAZIN 6 10 14 STOLAC 0 2 4
ČAJNIČE -3 -3 -2 ŠEKOVIĆI -3 -2 0
ČAPLJINA 1 3 5 ŠIPOVO 4 5 7
ČELIĆ -4 -2 1 ŠIROKI BRIJEG 2 3 5
ČELINAC 2 4 7 TESLIĆ 0 2 5
ČITLUK 1 3 5 TEŠANJ -1 2 4
D E R V E N TA -2 2 6 TOMISLAVGRAD 4 5 5
DOBOJ -2 1 4 TRAVNIK 2 3 4
DONJI VAKUF 3 4 5 TREBINJE -3 0 3
DRVAR 6 8 10 TRNOVO -1 0 0
FOČA -2 -1 0 TUZLA -3 -1 1
FOJNICA 2 2 2 UGLJEVIK -5 -2 0
GACKO -2 0 1 USTIKOLINA -2 -1 -1
GLAMOČ 6 6 7 VAREŠ -1 0 1
GORAŽDE -3 -2 -2 V. K L A D U Š A 6 10 15
GORNJI VAKUF 3 3 4 VISOKO 1 1 1
GRAČANICA -2 0 3 VIŠEGRAD -4 -3 -3
GRADAČAC -3 0 3 VITEZ 2 3 4
GRUDE 3 4 5 VLASENICA -3 -2 -1
HADŽIĆI 1 1 1 ZAVIDOVIĆI -1 1 3
HAN-PIJESAK -3 -2 -1 ZENICA 1 2 3
HLIVNO 6 6 6 ZVORNIK -4 -3 -1
ILIJAŠ 0 1 1 Ž E PA -3 -3 -3
JABLANICA 2 3 3 ŽEPČE 0 2 3
JAJCE 3 5 6 ŽIVINICE -3 -1 1
KAKANJ 0 1 2
KALESIJA -4 -2 0 V R E M E N S K E R A Z L I K E Z A M E Š I H AT E
KALINOVIK -1 0 1
KISELJAK 1 1 2 ZAGREB 3 10 17
KLADANJ -2 -1 0 RIJEKA 11 16 21
KLJUČ 4 7 9 OSIJEK -7 -1 5
KONJIC 1 2 2 SPLIT 7 8 9
KOTOR-VAROŠ 2 4 7 DUBROVNIK -2 1 4
KREŠEVO 2 2 2 LJUBLJANA 8 16 24
KUPRES 4 5 5 MARIBOR 1 11 21
L A K TA Š I 1 5 8 VELENJE 4 13 22
L O PA R E -4 -2 1 K O PA R 13 19 25
LUKAVAC -3 0 2 JESENICE 8 18 27
LJUBINJE -1 1 4 N O V I PA Z A R -10 -8 -7
LJUBUŠKI 2 4 5 BEOGRAD -12 -8 -5
MAGLAJ -1 1 4 NOVI SAD -11 -6 0
MODRIČA -3 1 4 SUBOTICA -13 -5 3
M O S TA R 1 2 4 PREŠEVO -17 -13 -9
MRKONJIĆ-GRAD 4 5 7 NIŠ -15 -14 -13

Takvim za 2018. 263

Takvim 2018 CS6.indb 263 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

JUNI 2018.
RAMAZAN/ŠEVVAL 1439. GOD. PO H.

DAN

(zalazak Sunca)
Izlazak Sunca
Mubarek-dani
Po kalendaru

Kibla-sat
Po takvimu

i noći i drugi

Ikindija

Akšam
U sedmici

Sabah

Podne

Jacija
podaci

Zora
s m s m s m s m s m s m s m

1 Pe 17 Džuma. Ramazan 1439. 2 39 5 01 12 45 16 49 20 27 22 27 11 20
Dan pobjede na Bedru
2 Su 18 2 38 5 00 12 45 16 49 20 28 22 29 11 21
3 Ne 19 36 00 45 49 28 30 21
Ulazak u i‘tikaf
4 Po 20 Fethu-Mekke
35 4 59 45 49 29 32 22
5 Ut 21 34 59 46 50 30 34 22
6 Sr 22 Posljednja četvrt 18:32 33 58 46 51 31 35 23
7 Če 23 32 58 46 51 31 36 23
8 Pe 24 Džuma 31 57 46 51 32 37 24
9 Su 25 2 30 4 57 12 46 16 51 20 33 22 38 11 24
10 Ne 26 Lejletu-l-kadr 30 57 47 52 33 38 25
11 Po 27 29 57 47 52 34 39 25
12 Ut 28 28 57 47 53 34 40 25
13 Sr 29 Mijena 19:43 27 56 47 53 35 41 26
14 Če 30 27 56 47 54 36 42 26
15 Pe 1 Džuma. Ševval 1439.
Ramazanski bajram, 1. dan
27 56 48 54 36 42 27
16 Su 2 Ramazanski bajram, 2. dan 2 27 4 56 12 48 16 54 20 36 22 42 11 27
17 Ne 3 Ramazanski bajram, 3. dan 27 56 48 54 37 43 27
18 Po 4 27 56 48 54 37 43 27
19 Ut 5 26 56 48 54 38 44 28
20 Sr 6 Prva četvrt 10:51 26 57 49 55 38 45 28
21 Če 7 26 57 49 55 38 45 28
22 Pe 8 Džuma 27 57 49 55 38 45 28
23 Su 9 2 27 4 57 12 49 16 55 20 38 22 44 11 29
24 Ne 10 28 58 49 55 38 44 29
25 Po 11 28 58 49 55 39 44 29
26 Ut 12 29 59 50 56 39 44 29
27 Sr 13 30 59 50 56 39 44 29
28 Če 14 Pun Mjesec 04:53 31 59 50 56 39 44 29
29 Pe 15 Džuma 32 5 00 50 56 38 43 29
30 Su 16 2 32 5 00 12 50 16 56 20 38 43 11 29
Lejletu-l-kadr nastupa u akšam 10. juna
Bajram-namaz je u petak, 15. juna u 5 sati i 41 minutu

264 Takvim za 2018.

Takvim 2018 CS6.indb 264 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

Mjesne vremenske razlike za juni

Ikindija Ikindija
Zora Zora
Općina Podne Z.Sunca Općina Podne Z.Sunca
I.Sunca I.Sunca
Jacija Jacija
BANOVIĆI -3 0 2 NEUM 0 3 7
BANJA LUKA 1 5 9 NEVESINJE -1 1 3
BIHAĆ 6 10 14 NOVI TRAVNIK 2 3 4
BIJELJINA -7 -3 1 ODŽAK -5 0 5
BILEĆA -3 0 3 OLOVO -2 -1 1
BOS.BROD -4 2 7 ORAŠJE -6 -1 4
BOS.DUBICA 1 6 12 PA L E -1 -1 0
BOS.GRADIŠKA -1 5 10 POSUŠJE 3 4 6
BOS.GRAHOVO 7 8 10 PRIJEDOR 2 7 12
B O S . K R U PA 5 9 13 PRNJAVOR -1 3 7
BOS.NOVI 3 8 13 PROZOR 3 3 3
BOS.PETROVAC 5 8 11 R O G AT I C A -3 -2 -2
BOS.ŠAMAC -5 0 5 RUDO -5 -4 -3
B R AT U N A C -5 -4 -2 SANSKI MOST 3 7 11
BRČKO -6 -2 3 SKENDER-VAKUF 2 4 7
BREZA 0 1 1 SOKOLAC -2 -1 -1
BUGOJNO 3 4 5 SRBAC -2 4 9
BUSOVAČA 1 2 3 SREBRENICA -5 -3 -2
BUŽIM 4 10 15 SREBRENIK -4 0 3
CAZIN 5 10 15 STOLAC -1 2 5
ČAJNIČE -4 -3 -1 ŠEKOVIĆI -4 -2 0
ČAPLJINA 0 3 6 ŠIPOVO 4 5 7
ČELIĆ -5 -2 2 ŠIROKI BRIJEG 2 3 5
ČELINAC 1 4 8 TESLIĆ -1 2 5
ČITLUK 1 3 5 TEŠANJ -1 2 5
D E R V E N TA -3 2 7 TOMISLAVGRAD 4 5 5
DOBOJ -2 1 5 TRAVNIK 2 3 5
DONJI VAKUF 3 4 5 TREBINJE -4 0 4
DRVAR 6 8 10 TRNOVO -1 0 1
FOČA -3 -1 0 TUZLA -4 -1 2
FOJNICA 2 2 3 UGLJEVIK -6 -2 1
GACKO -3 0 2 USTIKOLINA -2 -1 -1
GLAMOČ 6 6 7 VAREŠ -1 0 2
GORAŽDE -3 -2 -1 V. K L A D U Š A 5 10 16
GORNJI VAKUF 3 3 4 VISOKO 0 1 2
GRAČANICA -3 0 4 VIŠEGRAD -4 -3 -3
GRADAČAC -4 0 4 VITEZ 1 3 4
GRUDE 2 4 6 VLASENICA -3 -2 -1
HADŽIĆI 1 1 1 ZAVIDOVIĆI -1 1 4
HAN-PIJESAK -3 -2 -1 ZENICA 1 2 4
HLIVNO 6 6 6 ZVORNIK -5 -3 0
ILIJAŠ 0 1 1 Ž E PA -3 -3 -2
JABLANICA 2 3 3 ŽEPČE -1 2 4
JAJCE 3 5 7 ŽIVINICE -3 -1 2
KAKANJ 0 1 2
KALESIJA -4 -2 1 V R E M E N S K E R A Z L I K E Z A M E Š I H AT E
KALINOVIK -1 0 1
KISELJAK 1 1 2 ZAGREB 1 10 19
KLADANJ -3 -1 1 RIJEKA 9 16 23
KLJUČ 4 7 10 OSIJEK -9 -1 7
KONJIC 1 2 3 SPLIT 7 8 9
KOTOR-VAROŠ 1 4 7 DUBROVNIK -2 1 5
KREŠEVO 2 2 2 LJUBLJANA 5 16 26
KUPRES 4 5 5 MARIBOR -2 11 24
L A K TA Š I 0 5 9 VELENJE 1 13 25
L O PA R E -5 -2 2 K O PA R 11 19 27
LUKAVAC -3 0 2 JESENICE 5 18 30
LJUBINJE -2 1 5 N O V I PA Z A R -11 -8 -4
LJUBUŠKI 1 4 6 BEOGRAD -13 -8 -5
MAGLAJ -2 1 4 NOVI SAD -12 -6 1
MODRIČA -4 1 5 SUBOTICA -16 -5 6
M O S TA R 1 2 4 PREŠEVO -18 -13 -8
MRKONJIĆ-GRAD 3 5 8 NIŠ -16 -14 -12

Takvim za 2018. 265

Takvim 2018 CS6.indb 265 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

JULI 2018.
ŠEVVAL/ZU-L-KADE 1439. GOD. PO H.

DAN

(zalazak Sunca)
Izlazak Sunca
Mubarek-dani
Po kalendaru

Kibla-sat
Po takvimu

i noći i drugi

Ikindija

Akšam
U sedmici

Sabah

Podne

Jacija
podaci

Zora
s m s m s m s m s m s m s m
1 Ne 17 Ševval 1439. 2 33 5 00 12 51 16 56 20 38 22 43 11 29
2 Po 18 34 01 51 56 38 43 29
3 Ut 19 35 02 51 56 38 42 29
4 Sr 20 36 02 51 56 38 42 29
5 Če 21 37 03 52 56 37 41 29
6 Pe 22 Džuma 39 03 52 56 37 40 29
Posljednja četvrt 07:51
7 Su 23 2 40 5 04 12 52 16 56 20 37 22 39 11 29
8 Ne 24 41 05 52 56 36 38 29
9 Po 25 42 05 52 56 36 37 29
10 Ut 26 44 06 52 57 36 37 28
11 Sr 27 46 07 53 57 36 36 28
12 Če 28 48 08 53 57 35 34 28
Džuma
13 Pe 29 50 09 53 57 35 33 28
Mijena 02:48
14 Su 1 Zu-l-kade 1439. 2 52 5 10 12 53 16 57 20 34 22 32 11 27
15 Ne 2 53 11 53 56 33 30 27
16 Po 3 55 11 53 56 33 29 27
17 Ut 4 56 12 53 56 32 28 26
18 Sr 5 58 13 53 56 31 27 26
19 Če 6 Prva četvrt 19:52 3 00 14 53 56 30 25 25
20 Pe 7 Džuma 02 15 53 56 29 24 25
21 Su 8 3 04 5 16 12 54 16 56 20 28 22 22 11 24
22 Ne 9 06 17 54 56 27 21 24
23 Po 10 08 18 54 56 26 19 23
24 Ut 11 10 20 54 56 25 18 23
25 Sr 12 11 21 54 55 24 16 22
26 Če 13 13 22 54 55 23 14 22
27 Pe 14 Džuma 15 23 54 54 22 12 21
Pun Mjesec 20:20
28 Su 15 3 17 5 23 12 54 16 54 20 21 22 11 11 20
29 Ne 16 19 24 54 53 20 09 20
30 Po 17 21 25 54 53 19 07 19
31 Ut 18 23 26 54 52 17 05 18

266 Takvim za 2018.

Takvim 2018 CS6.indb 266 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

Mjesne vremenske razlike za juli

Ikindija Ikindija
Zora Zora
Općina Podne Z.Sunca Općina Podne Z.Sunca
I.Sunca I.Sunca
Jacija Jacija
BANOVIĆI -3 0 2 NEUM 0 3 6
BANJA LUKA 1 5 9 NEVESINJE -1 1 3
BIHAĆ 6 10 14 NOVI TRAVNIK 2 3 4
BIJELJINA -7 -3 0 ODŽAK -4 0 5
BILEĆA -3 0 3 OLOVO -2 -1 0
BOS.BROD -3 2 7 ORAŠJE -6 -1 4
BOS.DUBICA 1 6 12 PA L E -1 -1 0
BOS.GRADIŠKA 0 5 10 POSUŠJE 3 4 6
BOS.GRAHOVO 7 8 9 PRIJEDOR 3 7 11
B O S . K R U PA 5 9 13 PRNJAVOR -1 3 7
BOS.NOVI 4 8 13 PROZOR 3 3 3
BOS.PETROVAC 6 8 11 R O G AT I C A -3 -2 -2
BOS.ŠAMAC -5 0 5 RUDO -5 -4 -3
B R AT U N A C -5 -4 -2 SANSKI MOST 4 7 11
BRČKO -5 -2 2 SKENDER-VAKUF 2 4 7
BREZA 0 1 1 SOKOLAC -2 -1 -1
BUGOJNO 3 4 5 SRBAC -1 4 8
BUSOVAČA 1 2 3 SREBRENICA -4 -3 -3
BUŽIM 5 10 14 SREBRENIK -4 0 3
CAZIN 6 10 14 STOLAC -1 2 4
ČAJNIČE -4 -3 -2 ŠEKOVIĆI -3 -2 0
ČAPLJINA 1 3 5 ŠIPOVO 4 5 7
ČELIĆ -5 -2 2 ŠIROKI BRIJEG 2 3 5
ČELINAC 1 4 8 TESLIĆ -1 2 5
ČITLUK 1 3 5 TEŠANJ -1 2 5
D E R V E N TA -2 2 6 TOMISLAVGRAD 4 5 5
DOBOJ -2 1 5 TRAVNIK 2 3 4
DONJI VAKUF 3 4 5 TREBINJE -3 0 4
DRVAR 6 8 10 TRNOVO -1 0 1
FOČA -3 -1 0 TUZLA -4 -1 2
FOJNICA 2 2 3 UGLJEVIK -5 -2 1
GACKO -3 0 2 USTIKOLINA -2 -1 -1
GLAMOČ 6 6 7 VAREŠ -1 0 2
GORAŽDE -3 -2 -2 V. K L A D U Š A 5 10 16
GORNJI VAKUF 3 3 4 VISOKO 1 1 1
GRAČANICA -3 0 4 VIŠEGRAD -4 -3 -3
GRADAČAC -4 0 4 VITEZ 1 3 4
GRUDE 3 4 6 VLASENICA -3 -2 -1
HADŽIĆI 1 1 1 ZAVIDOVIĆI -1 1 3
HAN-PIJESAK -3 -2 -1 ZENICA 1 2 3
HLIVNO 6 6 6 ZVORNIK -5 -3 -1
ILIJAŠ 0 1 1 Ž E PA -3 -3 -2
JABLANICA 2 3 3 ŽEPČE -1 2 4
JAJCE 3 5 7 ŽIVINICE -3 -1 1
KAKANJ 0 1 2
KALESIJA -4 -2 1 V R E M E N S K E R A Z L I K E Z A M E Š I H AT E
KALINOVIK -1 0 1
KISELJAK 1 1 2 ZAGREB 1 10 18
KLADANJ -2 -1 0 RIJEKA 10 16 22
KLJUČ 4 7 9 OSIJEK -8 -1 6
KONJIC 1 2 3 SPLIT 7 8 9
KOTOR-VAROŠ 1 4 7 DUBROVNIK -2 1 5
KREŠEVO 2 2 2 LJUBLJANA 6 16 25
KUPRES 4 5 5 MARIBOR 0 11 23
L A K TA Š I 0 5 9 VELENJE 3 13 24
L O PA R E -5 -2 1 K O PA R 12 19 26
LUKAVAC -3 0 2 JESENICE 6 18 29
LJUBINJE -2 1 4 N O V I PA Z A R -10 -8 -4
LJUBUŠKI 1 4 6 BEOGRAD -12 -8 -4
MAGLAJ -1 1 4 NOVI SAD -12 -6 0
MODRIČA -4 1 5 SUBOTICA -15 -5 5
M O S TA R 1 2 4 PREŠEVO -17 -13 -8
MRKONJIĆ-GRAD 3 5 8 NIŠ -15 -14 -12

Takvim za 2018. 267

Takvim 2018 CS6.indb 267 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

AUGUST 2018.
ZU-L-KADE/ZU-L-HIDŽE 1439. GOD. PO H.

DAN

(zalazak Sunca)
Izlazak Sunca
Mubarek-dani
Po kalendaru

i noći i drugi

Kibla-sat
Po takvimu

Ikindija

Akšam
U sedmici

Sabah

Podne

Jacija
podaci

Zora
s m s m s m s m s m s m s m
1 Sr 19 Zu-l-kade 1439. 3 25 5 27 12 53 16 51 20 16 22 03 11 18
2 Če 20 26 29 53 50 15 01 17
3 Pe 21 Džuma 28 30 53 50 14 21 59 16
4 Su 22 Posljednja četvrt 18:18 3 30 5 31 12 53 16 50 20 13 21 57 11 15
5 Ne 23 33 32 53 50 12 55 14
6 Po 24 35 33 53 49 11 54 14
7 Ut 25 37 34 53 49 09 52 13
8 Sr 26 38 35 53 48 08 50 12
9 Če 27 40 37 53 48 07 48 11
10 Pe 28 Džuma 42 38 53 47 05 46 10
11 Su 29 Mijena 09:58 3 45 5 39 12 52 16 46 20 04 21 44 11 09
12 Ne 1 Zu-l-hidže 1439. 47 40 52 45 02 42 08
13 Po 2 48 41 52 44 00 40 07
14 Ut 3 49 43 52 43 19 59 38 06
15 Sr 4 52 44 52 43 58 36 05
16 Če 5 54 45 52 43 56 34 04
17 Pe 6 Džuma 55 46 51 42 54 32 03
18 Su 7 Prva četvrt 07:49 3 56 5 47 12 51 16 41 19 53 21 30 11 02
19 Ne 8 58 5 48 51 41 51 27 01
20 Po 9 Jevmu-Arefe 4 00 49 51 40 49 25 00
21 Ut 10 Kurban-bajram, 1. dan 02 50 50 39 48 23 10 59
22 Sr 11 Kurban-bajram, 2. dan 03 51 50 38 46 21 58
23 Če 12 Kurban-bajram, 3. dan 05 52 50 37 45 19 57
24 Pe 13 Džuma 07 53 50 37 43 17 56
Kurban-bajram, 4. dan
25 Su 14 4 09 5 55 12 49 16 36 19 42 21 15 10 55
26 Ne 15 Pun Mjesec 11:56 10 56 49 35 40 12 54
27 Po 16 12 57 49 34 39 10 52
28 Ut 17 14 58 49 33 37 08 51
29 Sr 18 16 59 48 32 35 06 50
30 Če 19 17 6 00 48 30 33 04 49
31 Pe 20 Džuma 19 01 48 29 31 02 48
Bajram-namaz je u utorak, 21. augusta u 6 sati i 35 minuta
268 Takvim za 2018.

Takvim 2018 CS6.indb 268 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

Mjesne vremenske razlike za august

Ikindija Ikindija
Zora Zora
Općina Podne Z.Sunca Općina Podne Z.Sunca
I.Sunca I.Sunca
Jacija Jacija
BANOVIĆI -2 0 1 NEUM 1 3 5
BANJA LUKA 3 5 7 NEVESINJE 0 1 2
BIHAĆ 8 10 12 NOVI TRAVNIK 2 3 4
BIJELJINA -5 -3 -1 ODŽAK -2 0 3
BILEĆA -2 0 2 OLOVO -1 -1 0
BOS.BROD -1 2 5 ORAŠJE -4 -1 2
BOS.DUBICA 3 6 10 PA L E -1 -1 0
BOS.GRADIŠKA 2 5 8 POSUŠJE 4 4 5
BOS.GRAHOVO 8 8 9 PRIJEDOR 4 7 9
B O S . K R U PA 7 9 11 PRNJAVOR 1 3 5
BOS.NOVI 5 8 11 PROZOR 3 3 3
BOS.PETROVAC 7 8 10 R O G AT I C A -2 -2 -2
BOS.ŠAMAC -3 0 3 RUDO -4 -4 -3
B R AT U N A C -4 -4 -3 SANSKI MOST 5 7 9
BRČKO -4 -2 1 SKENDER-VAKUF 3 4 6
BREZA 0 1 1 SOKOLAC -2 -1 -1
BUGOJNO 3 4 4 SRBAC 1 4 7
BUSOVAČA 2 2 3 SREBRENICA -4 -3 -3
BUŽIM 7 10 12 SREBRENIK -2 0 2
CAZIN 7 10 13 STOLAC 0 2 3
ČAJNIČE -3 -3 -2 ŠEKOVIĆI -3 -2 -1
ČAPLJINA 1 3 4 ŠIPOVO 4 5 6
ČELIĆ -4 -2 0 ŠIROKI BRIJEG 2 3 4
ČELINAC 2 4 6 TESLIĆ 1 2 4
ČITLUK 2 3 4 TEŠANJ 0 2 4
D E R V E N TA -1 2 5 TOMISLAVGRAD 5 5 5
DOBOJ -1 1 3 TRAVNIK 2 3 4
DONJI VAKUF 3 4 5 TREBINJE -2 0 3
DRVAR 7 8 9 TRNOVO 0 0 0
FOČA -2 -1 -1 TUZLA -3 -1 1
FOJNICA 2 2 2 UGLJEVIK -4 -2 0
GACKO -2 0 1 USTIKOLINA -2 -1 -1
GLAMOČ 6 6 7 VAREŠ 0 0 1
GORAŽDE -3 -2 -2 V. K L A D U Š A 7 10 14
GORNJI VAKUF 3 3 4 VISOKO 1 1 1
GRAČANICA -1 0 2 VIŠEGRAD -4 -3 -3
GRADAČAC -2 0 2 VITEZ 2 3 3
GRUDE 3 4 5 VLASENICA -3 -2 -1
HADŽIĆI 1 1 1 ZAVIDOVIĆI 0 1 2
HAN-PIJESAK -3 -2 -2 ZENICA 1 2 3
HLIVNO 6 6 6 ZVORNIK -4 -3 -1
ILIJAŠ 0 1 1 Ž E PA -3 -3 -3
JABLANICA 2 3 3 ŽEPČE 0 2 3
JAJCE 4 5 6 ŽIVINICE -2 -1 1
KAKANJ 1 1 2
KALESIJA -3 -2 0 V R E M E N S K E R A Z L I K E Z A M E Š I H AT E
KALINOVIK -1 0 1
KISELJAK 1 1 2 ZAGREB 5 10 15
KLADANJ -2 -1 0 RIJEKA 12 16 20
KLJUČ 5 7 8 OSIJEK -5 -1 3
KONJIC 1 2 2 SPLIT 7 8 9
KOTOR-VAROŠ 2 4 6 DUBROVNIK -1 1 3
KREŠEVO 2 2 2 LJUBLJANA 10 16 21
KUPRES 4 5 5 MARIBOR 4 11 18
L A K TA Š I 2 5 7 VELENJE 7 13 20
L O PA R E -3 -2 0 K O PA R 14 19 23
LUKAVAC -2 0 1 JESENICE 11 18 24
LJUBINJE 0 1 3 N O V I PA Z A R -10 -8 -7
LJUBUŠKI 2 4 5 BEOGRAD -11 -8 -6
MAGLAJ 0 1 3 NOVI SAD -9 -6 -2
MODRIČA -2 1 3 SUBOTICA -11 -5 1
M O S TA R 1 2 3 PREŠEVO -16 -13 -10
MRKONJIĆ-GRAD 4 5 7 NIŠ -15 -14 -13

Takvim za 2018. 269

Takvim 2018 CS6.indb 269 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

SEPTEMBAR 2018.
ZU-L-HIDŽE 1439/MUHARREM 1440. GOD. PO H.

DAN

(zalazak Sunca)
Izlazak Sunca
Mubarek-dani
Po kalendaru

Kibla-sat
Po takvimu

i noći i drugi

Ikindija
U sedmici

Akšam
Sabah

Podne

Jacija
podaci

Zora
s m s m s m s m s m s m s m
1 Su 21 Zu-l-hidže 1439. 4 20 6 02 12 47 16 28 19 29 20 59 10 47
2 Ne 22 22 03 47 27 28 58 45
3 Po 23 Posljednja četvrt 02:37 23 04 47 26 26 56 44
4 Ut 24 25 05 46 25 24 54 43
5 Sr 25 26 07 46 24 22 51 42
6 Če 26 28 08 46 23 20 49 40
7 Pe 27 Džuma 29 09 45 22 18 47 39
8 Su 28 4 31 6 10 12 45 16 21 19 17 20 45 10 38
9 Ne 29 Mijena 18:02 33 11 45 20 15 43 37
10 Po 30 34 13 44 19 13 41 35
Muharrem 1440.
11 Ut 1 Nova hidžretska 35 14 44 17 11 39 34
godina
12 Sr 2 37 15 44 16 09 37 33
13 Če 3 38 16 43 14 08 35 32
14 Pe 4 Džuma 40 17 43 13 06 33 30
15 Su 5 4 41 6 19 12 43 16 12 19 04 20 31 10 29
16 Ne 6 Prva četvrt 23:15 43 20 42 11 02 29 28
17 Po 7 44 21 42 10 00 26 27
18 Ut 8 46 22 42 09 18 58 24 25
19 Sr 9 47 23 41 08 57 22 24
20 Če 10 Jevmu-ašura 48 24 41 07 55 20 23
21 Pe 11 Džuma 49 25 40 05 53 18 21
22 Su 12 4 51 6 26 12 40 16 03 18 51 20 16 10 20
23 Ne 13 52 27 40 02 49 14 19
24 Po 14 54 28 39 01 47 12 18
25 Ut 15 Pun Mjesec 02:53 55 30 39 00 45 10 16
26 Sr 16 56 31 39 15 59 43 08 15
27 Če 17 57 32 38 57 41 06 14
28 Pe 18 Džuma 59 33 38 56 40 05 13
29 Su 19 5 00 6 35 12 38 15 55 18 38 20 03 10 11
30 Ne 20 01 36 37 54 37 01 10

Nova hidžretska godina nastupa u akšam 10. septembra

270 Takvim za 2018.

Takvim 2018 CS6.indb 270 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

Mjesne vremenske razlike za septembar

Ikindija Ikindija
Zora Zora
Općina Podne Z.Sunca Općina Podne Z.Sunca
I.Sunca I.Sunca
Jacija Jacija
BANOVIĆI -1 0 0 NEUM 3 3 4
BANJA LUKA 4 5 6 NEVESINJE 1 1 2
BIHAĆ 10 10 11 NOVI TRAVNIK 3 3 3
BIJELJINA -4 -3 -3 ODŽAK 0 0 1
BILEĆA 0 0 0 OLOVO -1 -1 0
BOS.BROD 1 2 2 ORAŠJE -2 -1 0
BOS.DUBICA 6 6 7 PA L E -1 -1 -1
BOS.GRADIŠKA 4 5 6 POSUŠJE 4 4 5
BOS.GRAHOVO 8 8 8 PRIJEDOR 6 7 8
B O S . K R U PA 8 9 10 PRNJAVOR 2 3 4
BOS.NOVI 7 8 9 PROZOR 3 3 3
BOS.PETROVAC 8 8 9 R O G AT I C A -2 -2 -2
BOS.ŠAMAC -1 0 1 RUDO -4 -4 -4
B R AT U N A C -4 -4 -3 SANSKI MOST 7 7 8
BRČKO -2 -2 -1 SKENDER-VAKUF 4 4 5
BREZA 1 1 1 SOKOLAC -2 -1 -1
BUGOJNO 4 4 4 SRBAC 3 4 4
BUSOVAČA 2 2 2 SREBRENICA -4 -3 -3
BUŽIM 9 10 10 SREBRENIK -1 0 0
CAZIN 9 10 11 STOLAC 1 2 2
ČAJNIČE -3 -3 -2 ŠEKOVIĆI -2 -2 -1
ČAPLJINA 3 3 3 ŠIPOVO 5 5 6
ČELIĆ -2 -2 -1 ŠIROKI BRIJEG 3 3 4
ČELINAC 4 4 5 TESLIĆ 2 2 3
ČITLUK 3 3 3 TEŠANJ 1 2 2
D E R V E N TA 1 2 3 TOMISLAVGRAD 5 5 5
DOBOJ 1 1 2 TRAVNIK 3 3 3
DONJI VAKUF 4 4 4 TREBINJE 0 0 1
DRVAR 8 8 8 TRNOVO 0 0 0
FOČA -2 -1 -1 TUZLA -1 -1 -1
FOJNICA 2 2 2 UGLJEVIK -3 -2 -2
GACKO -1 0 0 USTIKOLINA -2 -1 -1
GLAMOČ 6 6 6 VAREŠ 0 0 1
GORAŽDE -2 -2 -2 V. K L A D U Š A 10 10 11
GORNJI VAKUF 3 3 3 VISOKO 1 1 1
GRAČANICA 0 0 1 VIŠEGRAD -3 -3 -3
GRADAČAC -1 0 1 VITEZ 2 3 3
GRUDE 4 4 4 VLASENICA -2 -2 -2
HADŽIĆI 1 1 1 ZAVIDOVIĆI 1 1 1
HAN-PIJESAK -2 -2 -2 ZENICA 2 2 2
HLIVNO 6 6 6 ZVORNIK -3 -3 -2
ILIJAŠ 1 1 1 Ž E PA -3 -3 -3
JABLANICA 3 3 3 ŽEPČE 1 2 2
JAJCE 4 5 5 ŽIVINICE -1 -1 -1
KAKANJ 1 1 1
KALESIJA -2 -2 -1 V R E M E N S K E R A Z L I K E Z A M E Š I H AT E
KALINOVIK 0 0 0
KISELJAK 1 1 1 ZAGREB 9 10 11
KLADANJ -1 -1 -1 RIJEKA 15 16 17
KLJUČ 6 7 7 OSIJEK -2 -1 0
KONJIC 2 2 2 SPLIT 8 8 8
KOTOR-VAROŠ 4 4 5 DUBROVNIK 1 1 2
KREŠEVO 2 2 2 LJUBLJANA 14 16 17
KUPRES 5 5 5 MARIBOR 9 11 13
L A K TA Š I 4 5 5 VELENJE 12 13 15
L O PA R E -2 -2 -1 K O PA R 18 19 20
LUKAVAC -1 0 0 JESENICE 16 18 19
LJUBINJE 1 1 2 N O V I PA Z A R -9 -8 -8
LJUBUŠKI 3 4 4 BEOGRAD -9 -8 -7
MAGLAJ 1 1 2 NOVI SAD -7 -6 -5
MODRIČA 0 1 1 SUBOTICA -6 -5 -3
M O S TA R 2 2 3 PREŠEVO -14 -13 -12
MRKONJIĆ-GRAD 5 5 6 NIŠ -14 -14 -14

Takvim za 2018. 271

Takvim 2018 CS6.indb 271 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

OKTOBAR 2018.
MUHARREM/SAFER 1440. GOD. PO H.

DAN

(zalazak Sunca)
Izlazak Sunca
Mubarek-dani
Po kalendaru

Kibla-sat
Po takvimu

i noći i drugi

Ikindija

Akšam
U sedmici

Sabah

Podne

Jacija
podaci

Zora
s m s m s m s m s m s m s m
1 Po 21 Muharrem 1440. 5 02 6 37 12 37 15 53 18 35 19 59 10 09
2 Ut 22 Posljednja četvrt 09:45 03 38 37 51 33 57 07
3 Sr 23 04 40 36 49 31 55 06
4 Če 24 06 41 36 48 29 53 05
5 Pe 25 Džuma 07 42 36 47 27 51 04
6 Su 26 5 08 6 43 12 36 15 45 18 25 19 49 10 03
7 Ne 27 09 44 35 43 24 47 01
8 Po 28 11 45 35 42 22 45 00
9 Ut 29 Mijena 03:47 13 46 35 41 20 44 9 59
10 Sr 1 Safer 1440. 14 47 34 40 18 42 58
11 Če 2 15 49 34 38 16 40 57
12 Pe 3 Džuma 16 50 34 37 15 39 55
13 Su 4 5 17 6 51 12 34 15 36 18 13 19 38 9 54
14 Ne 5 18 53 33 35 11 36 53
15 Po 6 19 54 33 33 09 34 52
16 Ut 7 Prva četvrt 18:02 21 55 33 32 08 33 51
17 Sr 8 22 57 33 31 07 32 50
18 Če 9 23 58 33 30 05 30 49
19 Pe 10 Džuma 24 59 32 28 03 28 48
20 Su 11 5 26 7 00 12 32 15 27 18 02 19 27 9 47
21 Ne 12 27 02 32 26 00 25 45
22 Po 13 28 03 32 25 17 58 23 44
23 Ut 14 29 05 32 23 57 22 43
24 Sr 15 Pun mjesec 16:45 30 06 32 22 55 20 42
25 Če 16 31 07 31 21 54 19 41
26 Pe 17 Džuma 32 08 31 20 52 17 40
27 Su 18 5 33 7 09 12 31 15 18 17 51 19 16 9 39
28 Ne 19 4 35 6 10 11 31 14 17 16 49 18 15 8 39
29 Po 20 36 12 31 16 48 14 38
30 Ut 21 37 13 31 15 46 12 37
31 Sr 22 Posljednja četvrt 16:40 38 14 31 14 45 11 36

28. oktobra počinje zimsko računanje vremena

272 Takvim za 2018.

Takvim 2018 CS6.indb 272 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

Mjesne vremenske razlike za oktobar

Ikindija Ikindija
Zora Zora
Općina Podne Z.Sunca Općina Podne Z.Sunca
I.Sunca I.Sunca
Jacija Jacija
BANOVIĆI 0 0 -1 NEUM 4 3 2
BANJA LUKA 6 5 4 NEVESINJE 2 1 1
BIHAĆ 11 10 9 NOVI TRAVNIK 3 3 3
BIJELJINA -2 -3 -4 ODŽAK 2 0 -1
BILEĆA 1 0 -1 OLOVO 0 -1 -1
BOS.BROD 3 2 0 ORAŠJE 0 -1 -3
BOS.DUBICA 8 6 5 PA L E -1 -1 -1
BOS.GRADIŠKA 6 5 3 POSUŠJE 5 4 4
BOS.GRAHOVO 9 8 8 PRIJEDOR 8 7 5
B O S . K R U PA 10 9 8 PRNJAVOR 4 3 2
BOS.NOVI 10 8 7 PROZOR 3 3 3
BOS.PETROVAC 9 8 7 R O G AT I C A -2 -2 -2
BOS.ŠAMAC 1 0 -2 RUDO -4 -4 -4
B R AT U N A C -3 -4 -4 SANSKI MOST 8 7 6
BRČKO 0 -2 -3 SKENDER-VAKUF 5 4 3
BREZA 1 1 0 SOKOLAC -1 -1 -2
BUGOJNO 4 4 4 SRBAC 5 4 2
BUSOVAČA 2 2 2 SREBRENICA -3 -3 -4
BUŽIM 11 10 8 SREBRENIK 1 0 -1
CAZIN 11 10 9 STOLAC 3 2 1
ČAJNIČE -2 -3 -3 ŠEKOVIĆI -1 -2 -2
ČAPLJINA 4 3 2 ŠIPOVO 6 5 5
ČELIĆ 0 -2 -3 ŠIROKI BRIJEG 4 3 3
ČELINAC 6 4 3 TESLIĆ 3 2 1
ČITLUK 4 3 2 TEŠANJ 3 2 1
D E R V E N TA 3 2 1 TOMISLAVGRAD 5 5 5
DOBOJ 2 1 0 TRAVNIK 4 3 3
DONJI VAKUF 4 4 4 TREBINJE 2 0 -1
DRVAR 9 8 8 TRNOVO 0 0 0
FOČA -1 -1 -2 TUZLA 0 -1 -2
FOJNICA 2 2 2 UGLJEVIK -1 -2 -3
GACKO 0 0 -1 USTIKOLINA -1 -1 -2
GLAMOČ 7 6 6 VAREŠ 1 0 0
GORAŽDE -2 -2 -2 V. K L A D U Š A 12 10 9
GORNJI VAKUF 3 3 3 VISOKO 1 1 1
GRAČANICA 2 0 -1 VIŠEGRAD -3 -3 -4
GRADAČAC 1 0 -1 VITEZ 3 3 2
GRUDE 5 4 4 VLASENICA -2 -2 -2
HADŽIĆI 1 1 1 ZAVIDOVIĆI 2 1 0
HAN-PIJESAK -2 -2 -2 ZENICA 3 2 2
HLIVNO 6 6 6 ZVORNIK -2 -3 -3
ILIJAŠ 1 1 1 Ž E PA -3 -3 -3
JABLANICA 3 3 2 ŽEPČE 2 2 1
JAJCE 5 5 4 ŽIVINICE 0 -1 -2
KAKANJ 2 1 1
KALESIJA -1 -2 -2 V R E M E N S K E R A Z L I K E Z A M E Š I H AT E
KALINOVIK 0 0 0
KISELJAK 2 1 1 ZAGREB 12 10 7
KLADANJ -1 -1 -1 RIJEKA 18 16 14
KLJUČ 7 7 6 OSIJEK 1 -1 -3
KONJIC 2 2 2 SPLIT 8 8 8
KOTOR-VAROŠ 5 4 3 DUBROVNIK 2 1 0
KREŠEVO 2 2 2 LJUBLJANA 19 16 13
KUPRES 5 5 4 MARIBOR 15 11 7
L A K TA Š I 6 5 3 VELENJE 17 13 10
L O PA R E -1 -2 -3 K O PA R 21 19 16
LUKAVAC 0 0 -1 JESENICE 21 18 14
LJUBINJE 2 1 0 N O V I PA Z A R -8 -8 -9
LJUBUŠKI 4 4 3 BEOGRAD -7 -8 -9
MAGLAJ 2 1 0 NOVI SAD -4 -6 -8
MODRIČA 2 1 -1 SUBOTICA -2 -5 -8
M O S TA R 3 2 2 PREŠEVO -11 -13 -14
MRKONJIĆ-GRAD 6 5 5 NIŠ -13 -14 -14

Takvim za 2018. 273

Takvim 2018 CS6.indb 273 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

NOVEMBAR 2018.
SAFER/REBIU-L-EVVEL 1440. GOD. PO H.

DAN

(zalazak Sunca)
Izlazak Sunca
Mubarek-dani
Po kalendaru

Kibla-sat
Po takvimu

i noći i drugi

Ikindija

Akšam
U sedmici

Sabah

Podne

Jacija
podaci

Zora
s m s m s m s m s m s m s m
1 Če 23 Safer 1440. 4 39 6 15 11 31 14 13 16 43 18 10 8 35
2 Pe 24 Džuma 40 17 31 11 42 09 34
3 Su 25 4 42 6 18 11 31 14 10 16 41 18 08 8 33
4 Ne 26 43 20 31 09 40 07 33
5 Po 27 44 21 31 08 39 06 32
6 Ut 28 45 22 31 07 37 04 31
7 Sr 29 Mijena 16:02 46 24 31 06 36 03 30
8 Če 30 47 25 31 05 35 02 30
Džuma
9 Pe 1 48 27 31 04 34 01 29
Rebiu-l-evvel 1440.
10 Su 2 4 49 6 28 11 31 14 03 16 32 18 00 8 28
11 Ne 3 51 29 31 02 31 59 28
12 Po 4 52 31 31 01 30 58 27
13 Ut 5 54 32 32 01 29 57 26
14 Sr 6 55 33 32 01 28 56 26
15 Če 7 Prva četvrt 14:54 56 34 32 00 27 55 25
16 Pe 8 Džuma 56 35 32 13 59 26 54 25
17 Su 9 4 57 6 37 11 32 13 58 16 25 17 53 8 24
18 Ne 10 58 38 32 57 24 52 24
19 Po 11 59 39 33 57 23 52 23
20 Ut 12 Mevlud 5 00 41 33 56 22 51 23
21 Sr 13 01 42 33 55 21 50 23
22 Če 14 03 43 33 54 21 50 22
23 Pe 15 Džuma 04 45 34 54 20 50 22
Pun Mjesec 05:39
24 Su 16 5 05 6 46 11 34 13 54 16 19 17 49 8 22
25 Ne 17 07 47 34 53 19 49 21
26 Po 18 08 48 35 53 19 49 21
27 Ut 19 09 50 35 53 18 48 21
28 Sr 20 09 51 35 52 18 48 21
29 Če 21 10 52 36 52 17 48 21
30 Pe 22 Džuma 11 53 36 51 17 48 21
Posljednja četvrt 00:19

Mevlud - Rođenje Muhammeda, a.s., je 20. novembra

274 Takvim za 2018.

Takvim 2018 CS6.indb 274 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

Mjesne vremenske razlike za novembar

Ikindija Ikindija
Zora Zora
Općina Podne Z.Sunca Općina Podne Z.Sunca
I.Sunca I.Sunca
Jacija Jacija
BANOVIĆI 1 0 -2 NEUM 6 3 1
BANJA LUKA 8 5 2 NEVESINJE 3 1 0
BIHAĆ 13 10 7 NOVI TRAVNIK 4 3 2
BIJELJINA -1 -3 -6 ODŽAK 4 0 -3
BILEĆA 2 0 -2 OLOVO 0 -1 -1
BOS.BROD 5 2 -2 ORAŠJE 2 -1 -5
BOS.DUBICA 10 6 3 PA L E 0 -1 -1
BOS.GRADIŠKA 9 5 1 POSUŠJE 5 4 3
BOS.GRAHOVO 9 8 7 PRIJEDOR 10 7 4
B O S . K R U PA 12 9 6 PRNJAVOR 6 3 0
BOS.NOVI 12 8 5 PROZOR 3 3 3
BOS.PETROVAC 10 8 6 R O G AT I C A -2 -2 -2
BOS.ŠAMAC 3 0 -4 RUDO -3 -4 -4
B R AT U N A C -3 -4 -5 SANSKI MOST 10 7 4
BRČKO 1 -2 -5 SKENDER-VAKUF 6 4 2
BREZA 1 1 0 SOKOLAC -1 -1 -2
BUGOJNO 4 4 3 SRBAC 7 4 0
BUSOVAČA 3 2 2 SREBRENICA -3 -3 -4
BUŽIM 13 10 6 SREBRENIK 2 0 -3
CAZIN 13 10 7 STOLAC 4 2 0
ČAJNIČE -2 -3 -3 ŠEKOVIĆI 0 -2 -3
ČAPLJINA 5 3 1 ŠIPOVO 7 5 4
ČELIĆ 1 -2 -4 ŠIROKI BRIJEG 5 3 2
ČELINAC 7 4 2 TESLIĆ 4 2 0
ČITLUK 5 3 1 TEŠANJ 4 2 0
D E R V E N TA 5 2 -1 TOMISLAVGRAD 5 5 4
DOBOJ 4 1 -1 TRAVNIK 4 3 2
DONJI VAKUF 5 4 3 TREBINJE 3 0 -2
DRVAR 10 8 7 TRNOVO 0 0 -1
FOČA 0 -1 -2 TUZLA 1 -1 -3
FOJNICA 2 2 2 UGLJEVIK 0 -2 -5
GACKO 1 0 -2 USTIKOLINA -1 -1 -2
GLAMOČ 7 6 6 VAREŠ 1 0 0
GORAŽDE -2 -2 -3 V. K L A D U Š A 14 10 7
GORNJI VAKUF 4 3 3 VISOKO 1 1 1
GRAČANICA 3 0 -2 VIŠEGRAD -3 -3 -4
GRADAČAC 3 0 -3 VITEZ 3 3 2
GRUDE 5 4 3 VLASENICA -1 -2 -3
HADŽIĆI 1 1 1 ZAVIDOVIĆI 3 1 -1
HAN-PIJESAK -1 -2 -3 ZENICA 3 2 1
HLIVNO 6 6 6 ZVORNIK -1 -3 -4
ILIJAŠ 1 1 0 Ž E PA -3 -3 -3
JABLANICA 3 3 2 ŽEPČE 3 2 0
JAJCE 6 5 3 ŽIVINICE 1 -1 -3
KAKANJ 2 1 0
KALESIJA 0 -2 -3 V R E M E N S K E R A Z L I K E Z A M E Š I H AT E
KALINOVIK 1 0 -1
KISELJAK 2 1 1 ZAGREB 16 10 3
KLADANJ 0 -1 -2 RIJEKA 21 16 11
KLJUČ 9 7 5 OSIJEK 4 -1 -7
KONJIC 2 2 1 SPLIT 9 8 7
KOTOR-VAROŠ 6 4 2 DUBROVNIK 4 1 -1
KREŠEVO 2 2 2 LJUBLJANA 23 16 9
KUPRES 5 5 4 MARIBOR 20 11 2
L A K TA Š I 8 5 1 VELENJE 21 13 5
L O PA R E 1 -2 -4 K O PA R 24 19 13
LUKAVAC 2 0 -2 JESENICE 26 18 9
LJUBINJE 4 1 -1 N O V I PA Z A R -7 -8 -10
LJUBUŠKI 5 4 2 BEOGRAD -5 -8 -11
MAGLAJ 3 1 -1 NOVI SAD -1 -6 -10
MODRIČA 4 1 -3 SUBOTICA 2 -5 -12
M O S TA R 4 2 1 PREŠEVO -9 -13 -16
MRKONJIĆ-GRAD 7 5 4 NIŠ -13 -14 -15

Takvim za 2018. 275

Takvim 2018 CS6.indb 275 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

DECEMBAR 2018.
REBIU-L-EVVEL/REBIU-L-AHIR 1440. GOD. PO H.

DAN

(zalazak Sunca)
Izlazak Sunca
Mubarek-dani
Po kalendaru

Kibla-sat
Po takvimu

i noći i drugi

Ikindija

Akšam
U sedmici

Sabah

Podne

Jacija
podaci

Zora
s m s m s m s m s m s m s m
1 Su 23 Rebiu-l-evvel 1440. 5 12 6 54 11 36 13 51 16 16 17 47 8 21
2 Ne 24 12 56 36 50 16 47 20
3 Po 25 13 57 37 50 16 47 20
4 Ut 26 14 58 37 50 16 47 20
5 Sr 27 15 59 38 50 15 46 21
6 Če 28 16 7 00 38 50 15 46 21
Džuma
7 Pe 29 17 01 39 50 15 46 21
Mijena 07:20
8 Su 1 Rebiu-l-ahir 1440. 5 18 7 02 39 50 15 46 21
9 Ne 2 19 03 11 40 13 50 16 14 17 46 8 21
10 Po 3 19 04 40 50 14 46 21
11 Ut 4 20 05 40 51 14 46 21
12 Sr 5 21 06 41 51 14 46 22
13 Če 6 22 07 41 51 15 47 22
14 Pe 7 Džuma 23 08 42 52 15 47 22
15 Su 8 Prva četvrt 11:49 5 24 7 08 11 42 13 52 16 15 17 48 8 22
16 Ne 9 24 09 43 52 15 48 23
17 Po 10 25 09 43 53 16 49 23
18 Ut 11 26 10 44 54 16 49 24
19 Sr 12 27 10 44 54 16 50 24
20 Če 13 27 10 45 54 16 50 24
21 Pe 14 Džuma 28 11 45 55 17 51 25
22 Su 15 Pun Mjesec 17:49 5 28 7 12 11 46 13 55 16 18 17 52 8 25
23 Ne 16 29 12 47 56 18 52 26
24 Po 17 29 12 47 56 19 53 26
25 Ut 18 30 13 48 57 19 53 27
26 Sr 19 30 13 48 57 20 53 28
27 Če 20 30 14 48 58 20 53 28
28 Pe 21 Džuma 30 14 48 58 21 54 29
29 Su 22 Posljednja četvrt 09:34 5 31 7 14 11 49 13 59 16 22 17 55 8 29
30 Ne 23 31 14 50 14 00 23 56 30
31 Po 24 31 14 50 01 24 57 31

276 Takvim za 2018.

Takvim 2018 CS6.indb 276 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

Mjesne vremenske razlike za decembar

Ikindija Ikindija
Zora Zora
Općina Podne Z.Sunca Općina Podne Z.Sunca
I.Sunca I.Sunca
Jacija Jacija
BANOVIĆI 2 0 -3 NEUM 6 3 0
BANJA LUKA 9 5 1 NEVESINJE 3 1 -1
BIHAĆ 14 10 6 NOVI TRAVNIK 4 3 2
BIJELJINA 0 -3 -7 ODŽAK 5 0 -4
BILEĆA 3 0 -3 OLOVO 0 -1 -2
BOS.BROD 7 2 -3 ORAŠJE 4 -1 -6
BOS.DUBICA 12 6 1 PA L E 0 -1 -1
BOS.GRADIŠKA 10 5 0 POSUŠJE 6 4 3
BOS.GRAHOVO 10 8 7 PRIJEDOR 11 7 2
B O S . K R U PA 13 9 5 PRNJAVOR 7 3 -1
BOS.NOVI 13 8 4 PROZOR 3 3 3
BOS.PETROVAC 11 8 5 R O G AT I C A -2 -2 -3
BOS.ŠAMAC 5 0 -5 RUDO -3 -4 -5
B R AT U N A C -2 -4 -5 SANSKI MOST 11 7 3
BRČKO 2 -2 -6 SKENDER-VAKUF 7 4 2
BREZA 1 1 0 SOKOLAC -1 -1 -2
BUGOJNO 5 4 3 SRBAC 9 4 -1
BUSOVAČA 3 2 1 SREBRENICA -3 -3 -4
BUŽIM 14 10 5 SREBRENIK 3 0 -4
CAZIN 14 10 6 STOLAC 4 2 -1
ČAJNIČE -2 -3 -4 ŠEKOVIĆI 0 -2 -3
ČAPLJINA 5 3 0 ŠIPOVO 7 5 4
ČELIĆ 2 -2 -5 ŠIROKI BRIJEG 5 3 2
ČELINAC 8 4 1 TESLIĆ 5 2 -1
ČITLUK 5 3 1 TEŠANJ 5 2 -1
D E R V E N TA 6 2 -2 TOMISLAVGRAD 5 5 4
DOBOJ 5 1 -2 TRAVNIK 5 3 2
DONJI VAKUF 5 4 3 TREBINJE 4 0 -3
DRVAR 10 8 6 TRNOVO 1 0 -1
FOČA 0 -1 -3 TUZLA 2 -1 -4
FOJNICA 3 2 2 UGLJEVIK 1 -2 -6
GACKO 2 0 -3 USTIKOLINA -1 -1 -2
GLAMOČ 7 6 6 VAREŠ 2 0 -1
GORAŽDE -2 -2 -3 V. K L A D U Š A 16 10 5
GORNJI VAKUF 4 3 3 VISOKO 1 1 1
GRAČANICA 4 0 -3 VIŠEGRAD -3 -3 -4
GRADAČAC 4 0 -4 VITEZ 4 3 1
GRUDE 6 4 2 VLASENICA -1 -2 -3
HADŽIĆI 1 1 1 ZAVIDOVIĆI 3 1 -1
HAN-PIJESAK -1 -2 -3 ZENICA 3 2 1
HLIVNO 6 6 6 ZVORNIK -1 -3 -5
ILIJAŠ 1 1 0 Ž E PA -2 -3 -3
JABLANICA 3 3 2 ŽEPČE 4 2 -1
JAJCE 7 5 3 ŽIVINICE 1 -1 -3
KAKANJ 2 1 0
KALESIJA 1 -2 -4 V R E M E N S K E R A Z L I K E Z A M E Š I H AT E
KALINOVIK 1 0 -1
KISELJAK 2 1 1 ZAGREB 18 10 1
KLADANJ 0 -1 -2 RIJEKA 22 16 10
KLJUČ 9 7 4 OSIJEK 6 -1 -8
KONJIC 3 2 1 SPLIT 9 8 7
KOTOR-VAROŠ 7 4 1 DUBROVNIK 5 1 -2
KREŠEVO 2 2 2 LJUBLJANA 25 16 6
KUPRES 5 5 4 MARIBOR 23 11 -1
L A K TA Š I 9 5 0 VELENJE 24 13 2
L O PA R E 1 -2 -5 K O PA R 26 19 11
LUKAVAC 2 0 -3 JESENICE 29 18 6
LJUBINJE 4 1 -2 N O V I PA Z A R -6 -8 -10
LJUBUŠKI 6 4 1 BEOGRAD -4 -8 -12
MAGLAJ 4 1 -1 NOVI SAD -1 -6 -12
MODRIČA 5 1 -4 SUBOTICA 5 -5 -15
M O S TA R 4 2 1 PREŠEVO -8 -13 -17
MRKONJIĆ-GRAD 8 5 3 NIŠ -12 -14 -15

Takvim za 2018. 277

Takvim 2018 CS6.indb 277 15/11/2017 14:28
KALENDARSKI - TAKVIMSKI DIO

RAMAZANSKA VAKTIJA
1439. god. po H. – maj/juni 2018.
DAN

Akšam (zalazak
početak posta)

Izlazak Sunca
Zora (Imsak,

Sunca, iftar)
Mubarek-dani
Po kalendaru

Kibla-sat
Po takvimu

i noći i drugi

Ikindija
U sedmici

Podne

Jacija
podaci

s m s m s m s m s m s m s m

1 Sr 16 Ramazan 1439.
(Prvi dan posta) 3 06 5 14 12 44 16 45 20 12 22 02 11 11
2 Če 17 04 13 44 45 13 04 11
3 Pe 18 Džuma 02 12 44 45 14 05 12
4 Su 19 3 01 5 11 12 44 16 46 20 15 22 07 11 13
5 Ne 20 2 59 10 44 46 16 08 13
6 Po 21 57 09 44 46 17 10 14
7 Ut 22 55 08 44 46 18 12 14
8 Sr 23 53 07 44 46 19 14 15
9 Če 24 51 07 44 46 20 15 16
10 Pe 25 Džuma 50 06 44 47 21 17 16
11 Su 26 2 48 5 05 12 44 16 47 20 22 22 18 11 17
12 Ne 27 46 04 44 47 23 20 17
13 Po 28 44 03 44 47 24 21 18
14 Ut 29 43 03 44 48 25 23 19
15 Sr 30 42 02 45 49 26 25 19
16 Če 31 Lejletu-Bedr 41 01 45 49 27 26 20
Džuma.
17 Pe 1 39 01 45 49 27 27 20
Dan pobjede na Bedru
18 Su 2 2 38 5 00 12 45 16 49 20 28 22 29 11 21
19 Ne 3 36 00 45 49 28 30 21
Ulazak u i‘tikaf.
20 Po 4 35 4 59 45 49 29 32 22
Fethu-Mekke
21 Ut 5 34 59 46 50 30 34 22
22 Sr 6 33 58 46 51 31 35 23
23 Če 7 32 58 46 51 31 36 23
24 Pe 8 Džuma 31 57 46 51 32 37 24
25 Su 9 2 30 4 57 12 46 16 51 20 33 22 38 11 24
26 Ne 10 Lejletu-l-kadr 30 57 47 52 33 38 25
27 Po 11 29 57 47 52 34 39 25
28 Ut 12 28 57 47 53 34 40 25
29 Sr 13 27 56 47 53 35 41 26
30 Če 14 27 56 47 54 36 42 26
Lejletu-Bedr nastupa u akšam 31. maja
Lejletu-l-Kadr nastupa u akšam 10. juna
Bajram-namaz je u petak, 15. juna u 5 sati i 41 minutu

278 Takvim za 2018.

Takvim 2018 CS6.indb 278 15/11/2017 14:28