Sulit Bahagian A 1.

Huraikan bagaimana kuasa raja-raja diperkukuhkan sebagai kuasa tertinggi dalam sistem politik Melayu sebelum campur tangan Barat A. Pengenalan (2/3 Markah)  Sistem politik Melayu tradisional sebelum kedatangan kuasa Barat meletakkan raja/sultan sebagai kuasa tertinggi dalam sistem pemerintah. Sultan mempunyai kuasa dalam menentukan aspek politik, ekonomi , negeri , sosial dan pola hidup di dalam pemerintahannya,dan mempunyai kuasa mutlak  Sultan dibantu oleh golongan pembesar yang dilantik terdiri daripada golongan bangsawan atau kerabat diraja. Sultan juga mendapat kesetiaan daripada golongan rakyat dan hamba  Sebelum kedatangan kuasa Barat (1874) raja atau sultan di negeri-negeri Melayu mempunyai kuasa pemerintahan dengan menggunakan hukum yang tidak bertulis  Sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka dapat dikaitkan sebagai sistem yang terawal dengan penggunaan konsep sultan dalam pemerintahan

B. Isi

(20 Markah)

Pengukuhan Kuasa Raja /Sultan sebagai Kuasa Tertinggi Dalam Sistem Politik Melayu a.       b.      c.     Sebagai Ketua Pentadbiran Merupakan ketua di dalam sesebuah negara pemerintahannya Mempunyai kuasa mutlak dan boleh melantik sesiapa sahaja untuk menjadi pembesar dalam membantu urusan pentadbiran negeri. Pemusatan kuasa berada di tangan sultan, pembesar hanya berkuasa di wilayah penguasaannya sahaja dan perlu taat setia kepada raja/sultan Rakyat patuh dan taat setia kepada raja/sultan dan tidak boleh menderhaka Segala arahan raja/sultan yang diperintah dilakukan tanpa bantahan Boleh memecat pembesar Sebagai Ketua Agama Islam Dianggap sebagai ketua agama Islam dalam negari pemerintahannya Dilambangkan sebagai khalifah ataupun sebagai pembantu Allah di muka bumi Boleh memutuskan atau menyelesaikan masalah berkaitan agama Islam Dibantu oleh ulama yang bertindak sebagai penasihat dalam hal ehwal agama Islam Memastikan peraturan Islam dilaksanakan Sebagai Pelindung Adat Resam dan Adat Istiadat Dianggap mempunyai kuasa memelihara adat resam dan istiadat Mempunyai kuasa dalam menentukan jenis hukuman Dapat menerima anugerah atau pemberian daripada rakyat dan pembesar Dikecualikan daripada sebarang tindakan /hukuman atas sebarang pelanggaran hukum

STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat

1 [Lihat Sebelah] SULIT

Sulit d.       e.      f.     g.    Dipelihara dengan Hak Keistimewaan Untuk membezakan taraf antara raja dengan rakyat biasa Mempunyai penggunaan bahasa khusus seperti tuanku ,beta dan sebagainya yang dikenali sebagai Bahasa Istana Mempunyai tempat kediaman khusus seperti istana Mempunyai cop mohor atas nama baginda Mempunyai alat kebesaran seperti kendi, ketur, tepak sirih dan sebagainya Payung dan pakaian berwarna putih dan kuning juga dikhususkan kepada raja/sultan dan kerabat diraja sahaja. Diperkukuhkan Unsur Mitos Diperkuatkan dengan perkaitan daripada tokoh-tokoh utama Sebagai contoh,Kesultanan Melayu Melaka dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain Menunjukkan ketokohannya sebagai raja/sultan yang berdaulat Bertujuan untuk mempertingkatkan status seseorang sultan tersebut Kesultanan Melayu Melaka yang agung juga dikaitkan susur galurnya dengan Kesultanan Melayu lainnya seperti Johor, Perak dan Pahang Diperkuatkan dengan Konsep Daulat Mempunyai daulat yang tidak boleh diderhakai Meliputi keistimewaan sebagai seorang pemimpin Rakyat perlu patuh dan taat setia terhadap raja/sultan Penderhaka akan menyebabkan individu itu dimakan sumpah Dibantu oleh Pembesar Keteguhan peranan raja/sultan diperkuatkan oleh pembesar yang dilantik Mempunyai jawatan/gelaran tertentu seperti Bendahara, Seri Paduka Tuan, Maha Menteri, Seri Paduka Laksamana dan sebagainya Pembesar diperingkat daerah dibahagi pula kepada beberapa lapisan dengan Sistem Empat Lapisan (kecuali Kelantan dan Negeri Sembilan) dengan susunan seperti Orang Besar Berempat,Orang Besar Berlapan ,Orang Besar Enam Belas dan Orang Besar Tiga Puluh Dua Perlantikan melalui sultan yang menurunkan cop mohor Membantu raja/sultan dalam mengekalkan keamanan negeri dengan menguruskan ekonomi dan sosial kawasan jagaan masing-masing Hubungan Saling Bergantungan Antara Raja/Sultan dan Pembesar Pembesar menguasai kawasan luar yang dianugerah tetapi tanpa gelaran dan perlantikan secara rasmi oleh sultan dengan cop mohor tiada membawa makna Raja/sultan akan mempunyai kedudukan tanpa digugat sekiranya mendapat sokongan para pembesar.Contohnya di Perak, Sultan Perak berhak menerima $6 daripada setiap bahara bijih timah yang dieksport dari mana-mana daerah di Perak sebagai perlambangan taat setia pembesar kepada raja/sultan. Bidang kehakiman/perundangan sebelum kedatangan kuasa Barat tiada berdasarkan tulisan tetapi berdasarkan hukuman bersifat adat.Sultan masih memegang peranan dalam menjatuhkan hukuman berat seperti hukuman mati termasuk seluruh negeri pemerintahannya yang dikuasai oleh pembesar

  h.  

STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat

2 [Lihat Sebelah] SULIT

Sulit   Hukuman jenayah dan hukuman lain dapat dijatuhi oleh pembesar dalam kawasan mereka secara tidak langsung membantu raja/sultan dalam mengekalkan keamanan dalam negeri Pembesar juga dapat membekalkan tenaga kerja untuk keperluan sultan seperti membina istana raja/sultan, kapal, keperluan raja/sultan, pentas untuk istiadat diraja, membekalkan tenaga rakyat untuk tujuan peperangan dan mempertahankan negara daripada ancaman Secara umumnya, pengkhususan berlaku dengan raja/sultan menumpukan kepada pemerintahan kerajaan pusat, menguruskan hubungan luar, menyatupadukan rakyat, mengerahkan tenaga askar dalam petempuran dan membantu negeri sekutunya daripada ancaman musuh, dan mengekalkan keamanan,keadilan dan kesejahteraan rakyat Sementara pembesar berperanan dengan membantu raja/sultan dalam mengekalkan dan membatu raja/sultan dalam pemerintahan Oleh itu, Majlis Pembesar Perak sering kali campur tangan dalam perlantikan sultan dan pemilihan takhta sultan Pentingnya hubungan antara pembesar dan juga raja/sultan saling mendukung antara satu dengan yang lain. ( 2 /3 Markah )

  

C. Penutup

1. Kesimpulannya, sebelum kedatangan kuasa Barat di Negeri-negeri Melayu raja/sultan sememangnya berada pada kedudukan yang tertinggi dalam sistem pemerintahan. Kedudukan ini membolehkan baginda berperanan sebagai ketua pemerintah, ketua agama Islam, ketua adat istiadat dan adat resam. 2. Peranan raja diperkukuhkan lagi dengan keistimewaan raja/sultan dengan unsur mitos,keistimewaan dalam bahasa dan peralatan khas termasuk tempat tinggal di istana Dalam memperteguhkan kedudukan dan peranan raja/sultan, sokongan pembesar juga amat penting bagi mengekalkan kesejateraan dan keamanan serta bertindak sebagai pelaksana atau pembantu raja/sultan dalam sistem pemerintahan sesebuah negara.

STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat

3 [Lihat Sebelah] SULIT

Antara kaedah yang digunakan ialah sistem pengairan . A. b. Tanaman-tanaman Lain.  Padi sawah pula dipercayai diperkenalkan oleh orang Siam dan Minangkabau. Pengenalan (3/2 markah) Kegiatan ekonomi Tanah Melayu sebelum campur tangan British lebih bersifat sara diri dan komersial. Walau bagaimanapun beras masih diimport oleh Selangor. pisang tebu. Kaedah yang digunakan dalam penanaman padi ialah menggunakan binatang untuk membajak.  Kawasan penanaman padi yang utama ialah Kuala Selangor. Dataran Perlis. Melanau dan Melayu. bukan untuk jualan. Di Sabah dan Sarawak kegiatan ekonomi sara diri dan komersial dijalankan oleh kaum Iban. Bincangkan kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum campur tangan British. kelapa dan keledek. tembakau. Mereka menjalankan kegiatan pertanian seperti menanam padi huma. Kadazan/Dusun. tanaman-tanaman lain juga ditanam iaitu jagung. Pahang dan Negeri Sembilan. mencari hasil hutan dan memburu binatang. Seberang Prai.  Padi merupakan tanaman utama yang diusahakan oleh masyarakat Melayu tradisional. Penanaman Padi. Padi huma di tanam di kawasan tanah tinggi seperti di lereng-lereng bukit kerana tidak memerlukan air yang banyak. Padi sawah memerlukan banyak air. kopi. Kegiatan Ekonomi di Tanah Melayu (10 markah) Kegiatan Ekonomi Saradiri a. Melayu Brunei dan Kedayan. ubi kayu. lada hitam gambir. Dua jenis padi yang ditanam iaitu padi huma dan padi sawah. najis binatang. Penanaman padi huma dijalankan secara pertanian pindah yang kebiasaan dijalankan oleh orang Asli seperti Semai Jakun dan Temiar. Isi 1. Bidayuh. Padi sawah ditanam di kawasan tanah rendah dan di kawasan yang mempunyai banyak air. Di Sabah masyarakat pribumi yang menjalankan kegiatan ekonomi saradiri ialah orang Bajau. kuku kambing untuk menanam padi. padi sawah. Sebilangan penduduk menjalankan kegiatan perniagaan dan perdagangan. kincir air dan terusan. B. Padi ditanam untuk kegunaan sendiri. Perak dan Negeri Sembilan. Kebanyakan kawasan penanaman padi sawah adalah kawasan yang subur seperti tebingtebing sungai dan tanah pamah persisiran pantai. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 4 [Lihat Sebelah] SULIT .  Selain tanaman padi. Kegiatan perdagangan juga dijalankan oleh saudagar-saudagar tempatan (Rajaraja Melayu dan pembesar-pembesar Melayu).Sulit 2. Melalui sistem ini air sungai disekat dengan membina empangan yang diperbuat daripada kayu.

kayu cendana serta pelbagai hasil hutan yang lain.di samping menjadi lambang ketinggian taraf seseorang pemerintah. kapur barus. getah jelutung.  Di Kedah . Antara alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai dan tasik ialah serampang. rotan. Alat-alat yang digunakan menangkap ikan di laut ialah pukat. jermal. Antara binatang yang diburu termasuklah pelanduk. Gajah digunakan sebagai alat pengangkutan atau pengangkutan utama golongan pemerintah . Selain menjadi sumber makanan. itik. tali kail. f. Kegiatan berburu dijalankan secara meluas di Pahang dan Terengganu. Kegiatan ekonomi komersial. buluh. Kedah mengeksport beras ke Pulau Pinang. Antara hasil hutan ialah rempah-ratus. Hasil hutan . Hasil tangkapan digunakan untuk keperluan diri dan lebihannya dijual atau dikeringkan. Gajah juga dijadikan hadiah oleh pemerintah atau persembahan serta kenderaan semasa peperangan.  Penduduk di Kelantan. kayu-kayan. tasik. Kegiatan menjerat gajah juga dijalankan kerana gajah boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan . Memburu binatang  Masyarakat Melayu tradisi menjalankan kegiatan memburu binatang sebagai kegiatan sampingan. Cara menangkap ikan berbeza-beza dan bergantung kepada keadaan setempat.  Memungut hasil hutan merupakan kegiatan tradisi masyarakat Melayu. jala. seladang dan ayam hutan. tangguk. pukat. Padi dan beras. sungai atau laut. kancil. Perak dan Terengganu. Mereka mampu membekalkan beras kepada negeri-negeri Melayu lain. Pengumpulan hasil-hasil hutan ini dilakukan orang-orang Melayu dan Asli. Terangganu dan Pahang menjalankan kegiatan menangkap ikan di laut antara bulan Mac hingga Oktober. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 5 [Lihat Sebelah] SULIT . nipah. jala. a. d. Perikanan  Kegiatan menangkap ikan merupakan kegiatan utama masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai. rusa. gawai. kelong. jaring kelong dan rawai. damar. Kegiatan menjerat gajah dijalankan secara meluas di Pahang kerana terdapat banyak binatang liar di negeri tersebut. madu lebah. binatang ternakan seperti lembu dan kerbau juga digunakan untuk membajak sawah dan menarik kayu. lembu dan kerbau. e. Penternakan  Antara kegiatan menternak binatang utama masyarakat Melayu ialah ayam. Kegiatan menangkap ikan dihentikan antara bulan November hingga Februari kerana keadaan laut yang bergelora dan berbahaya kepada nelayan. serkap dan lukah. bubu. Manakala Kelantan pula mengeksport beras ke Singapura. Perlis dan Kelantan kegiatan penanaman padi adalah bersifat separa sara diri dan berorientasikan komersial.Sulit c. pancing. Negeri-negeri yang dapat menghasilkan lebihan hasil beras ialah Selangor. dan sungai. tombak. jaring. buah-buahan.

Pada peringkat awal emas diusahakan oleh orang-orang Minangkabau dari Sumatera. Terengganu. Orang Eropah memainkan peranan penting dalam penanaman. ii. Lada hitam dan gambir  Lada hitam dan gambir banyak ditanam di Johor dan Pulau Pinang. a. Emas. gading gajah dan sebagainya. Ubi kayu banyak diusahakan di Melaka. Ngah Ibrahim dan Raja Jumaat. Negeri Sembilan dan Johor. Ditanam secara meluas pada pertengahan abad ke-19.  Diusahakan di Pahang. dan Dinding di Perak. Kopi ditanam secara besar-besaran di Selangor. Hasil Hutan  Hasil hutan merupakan kegiatan ekonomi komersial yang sangat diperlukan oleh para pendagangan. b. Kegiatan pertanian dagang. Antara hasil hutan yang dieksport ialah rotan. Kegiatan Perlombongan a. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 6 [Lihat Sebelah] SULIT . Kawasan kegiatan bijih timah yang utama ialah Kinta. Di Johor penanaman lada hitam dan gambir dijalankan oleh orang-orang Cina. Banyak kilang memproses tebu didirikan di kawasan ini. Larut. Negeri Sembilan dan Johor.Sulit b. Tanaman jualan lain  Tanaman tebu banyak ditanam di Seberang Perai dan Krian. damar. Bijih Timah  Diusahakan oleh raja dan pembesar Melayu. b. Mereka menggunakan buruh-buruh Cina. Kopi  Ditanam oleh peladang-peladang Eropah. Antara pembesar Melayu yang menjalankan kegiatan pelombongan bijih timah ialah Long Jaafar. Selangor dan Negeri Sembilan. Temenggong Daeng Ibrahim memberi hak berekonomi kepada tauke-tauke dan ketua kongsi gelap Cina bagi mengusahakan ladang-ladang lada hitam melalui Sistem Kangcu atau Surat Sungai. Sungai Selangor dan Sungai Kelang di Selangor. Sungai Ujong dan Sungai Linggi di Negeri Sembilan.

c.  Brooke memberi tanah kepada saudagar-saudagar Cina untuk membuka kebun lada hitam. tanaman gambir mulai merosot kerana harganya tidak stabil. Perikanan.Baram. d.  Antara tanaman lain yang ditanam ialah lada hitam. Bidayuh dan Kenyah. Perdagangan. Brooke memberi tanah kepada peladang Cina. Barang-barang yang didagangkan ialah sagu. Sistem tali air dibina untuk mengairi kawasan sawah. Padi huma diusahakan oleh masyarakat Kelabit yang tinggal di kawasan bukit Hulu Sg. Kegiatan ekonomi komersial a. e.  Dijalankan oleh orang Melanau dan Brunei di kawasan sempadan. Gambir. b. Gambir ditanam secara meluas di Bau. pokok buah-buahan dan pokok mengkuang. Diusahakan secara bergotong-royong. Perlombongan  Antimoni diusahakan oleh orang Bidayuh. Penanaman Padi. Pada awal abad ke-20. ( 5 markah )  Padi huma diusahakan oleh orang Iban. Lada hitam Brooke. b. Diusahakan oleh  Tanaman eksport terpenting pada zaman pemerintahan peladang Cina terutamanya pengusaha daripada Singapura. Antara tahun 1935-1939 Sarawak merupakan pengeksport kedua terpenting selepas Indonesia. a. Kegiatan Ekonomi di Sarawak Kegiatan Ekonomi Sara diri. Orang Melanau menjalankan kegiatan memproses sagu di Oya dan Mukah.Sulit B. Tanaman-tanaman lain.  Harga gambir meningkat pada tahun 1890-an.  Dijalankan oleh orang Melayu yang tinggal di kawasan persisiran pantai Kaum Iban menjalankan penangkapan ikan di kawasan sungai terutamanya di Sungai Rejang. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 7 [Lihat Sebelah] SULIT . Saribas dan Batang Lupar.

b. buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan ‘ makanan selang” c. Papar. ayam. Kegiatan ekonomi di Sabah. Kegiatan ekonomi sara diri a. e. Antimoni dilombong di Bahagian Pertama Sarawak. itik dan khinzir. Penampang dan lembah bukit di Ranau. ubi kayu. d. Penanaman Padi  Tanaman makanan utama. Diusahakan oleh orang Melayu dan Inggeris. C.  Sagu ditanam secara meluas di antara tahun 1850-1860. Perikanan  Dijalankan oleh masyarakat Melayu Brunei dan Kedayan. Mulai abad ke-20 orang Cina mulai mengambil alih kegiatan ini dan kemudian menguasai perusahaan sagu. Perlombongan. Mereka terkenal dengan kemahiran bertukang besi. Padi sawah diusahakan oleh orang Kadazan dan Dusun. ( 5 markah ) STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 8 [Lihat Sebelah] SULIT . Dijalankan oleh suku kaum dusun dan Kadazan. menenun kain dan memacu kuda. Tanaman-tanaman lain  Jagung. keledek. Padi huma diusahakan oleh orang Murut dan Bajau.  Emas dilombong di Bau oleh orang Cina. Dijalankan di sepanjang pantai perairan Sabah dan bersempadan dengan Brunei. d. Pembesar Melayu menggunakan tenaga buruh Dayak. Inggeris membuka kilang di Mukah dan memberi wang pendahuluan kepada pekebun-pekebun kecil. Keningau dan Tambunan. Penternakan  Binatang yang diternak ialah kerbau. Pertukangan  Dijalankan oleh kaum Bajau.Sulit c. Sagu. Kawasan penanaman padi yang utama ialah Tuaran. Padi huma ditanam di lereng-lereng bukit landai di kawasan pedalaman yang bergunung-ganang.

kegiatan ekonomi sara diri masih wujud dan kegiatan komersial serta perdagangan semakin berkembang. Pada tahun 1890 terdapat 60 estet tembakau yang kebanyakan tertumpu di Bahagian Timur Laut dan Pantai Timur Sabah. Tembakau  SBUB telah menggalakkan penanaman tembakau. C. Kegiatan ekonomi sara diri adalah untuk keperluan diri dan keluarga sendiri. b.  Peladang menggunakan tenaga buruh dari Singapura dan Hong Kong. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 9 [Lihat Sebelah] SULIT . Selepas tahun 1884. Penutup ( 2/3 markah ) Kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum kedatangan Barat bersifat sara diri dan komersial. Kegiatan ini menjadi komersial apabila lebihan yang ada dijual atau ditukar dengan barangan lain. Perlombongan.Sulit Kegiatan Ekonomi Komersial a. Tembakau mula diusahakan oleh orangorang Cina. peladang-peladang Belanda dan Jerman memainkan peranan penting dalam penanaman tembakau. Pada penghujung abad ke-19 penanaman tembakau merosot apabila permintaan dari Amerika merosot. Kawasan tumpuan ialah Pantai Timur Sabah.  Emas diusahakan oleh orang Cina di Sungai Segama. Setelah kedatangan Barat. Petroleum diusahakan secara komersial oleh SBUB.

       Perasaan tidak puas hati golongan pemerintah Perlantikan J. II. A. Terdapat pembesar yang tidak puas dengan perlantikan baginda sebagai sultan dan terdapat juga pembesar yang masih memungut cukai dengan nilai yang tinggi di daerah masing-masing ( 10 Markah ) B.  Bagaimanapun. 1. Pengenalan ( 3 Markah ) Sistem Residen mula diperkenalkan di Perak setelah Perjanjian pangkor ditandatangani pada tahun 1874.    STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 10 [Lihat Sebelah] SULIT . Raja Abdullah tidak diberi gantirugi yang setimpal Raja Ismail dan pembesar di Hulu Perak tidak mengiktiraf Raja Abdullah sebagai sultan Perak dan enggan menyerahkan alat-alat kebesaran untuk tujuan pertabalan sultan kepada Raja Abdullah Penghapusan sistem perhambaan terutama hamba berhutang oleh Birch juga menimbulkan kemarahan pembesar Ngah Ibrahim pula tidak puas hati dengan kedudukannya sebagai Pembesar Larut kerana tidak dapat bertindak dengan bebas seperti dahulu dan terpaksa mematuhi nasihat Penolong Residen iaitu Kapten Speedy Perasaan tidak puas hati ini menyebabkan Raja Abdullah dan pembesar-pembesar enggan bekerjasama dengan Birch dan telah bersatu untuk menentangnya Kelemahan pemerintahan Raja Abdullah Sultan tidak mentadbir Perak dengan baik dan banyak berhutang hingga terpaksa menjual daerah Krian untuk membayar hutang Untuk membayar hutang baginda terpaksa memajakkan hak memungut cukai di Kuala Sg Perak kepada Lee Cheng Tee Sultan juga tidak dapat mengawal pembesar-pembesar dengan baik dan banyak mempunyai musuh.Sulit 3. Sejauhmanakah perasaan tidak puas hati pembesar menyebabkan berlakunya penentangan di Perak dan Pahang pada abad ke 19. sistem ini telah mendapat tentangan dari rakyat tempatan apabila banyak pembaharuan-pembaharuan yang telah dilaksanakan melanggar adat resam dan menggugat pemerintahan tradisonal tempatan dan perkara yang paling penting ianya telah menimbulkan perasaan tidak puas pemerintah di kedua-dua negeri.W Birch sebagai Residen setelah 10 bulan Perjanjian Pangkor ditandatangani dan pengenalan pelbagai pembaharuan di Perak menyebabkan Raja Abdullah tidak puas hati kerana beliau mengenepikan sultan dalam banyak perkara Birch telah membatalkan hak pungutan cukai Raja Abdullah dan pembesar-pembesar Perak tanpa gantirugi yang memuaskan. Pembatalan pajakan Sultan Abdullah kepada Lee Cheng Tee saudagar Singapura iaitu konsesi atau hak memungut cukai kastam di Hilir Sg Perak selama 10 tahun bernilai RM26 000 setahun. Sementara di Pahang pula sistem ini dilaksanakan pada tahun 1888 dengan perlantikan J.W.P Rodger  Residen berperanan sebagai penasihat sultan dalam semua aspek pentadbiran kecuali dalam hal ehwal agama dan adat resam Melayu.  Isi-isi penting Faktor penentangan di Perak I.

Sulit III.1875 beliau mendesak Raja Ismail supaya menyerahkan alat kebesaran Diraja Perak kepada beliau tetapi ditolak. Malah memarahi Sultan yang meminta supaya hambanya dikembalikan dan tidak mahu membayar ganti rugi.    VI. 1875 bagi menggantikan Andrew Clarke. Birch telah mengambilalih hak pungutan cukai pembesar-pembesar Melayu.    V. Seorang Pegawai British dilantik untuk memungut cukai yang digelar Majistret atau Pemungut Cukai. Beliau membuat keputusan mengambil alih pentadbiran Perak melalui perlantikan pegawai British atas nama sultan Sultan dan pembesar diberi pencen kerana penyerahan kuasa pentadbiran Pada 11 September. Birch memperkenalkan cukai bot dan padi.     Kelemahan Peribadi Birch Tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang adat resam dan adat istiadat Melayu pengalaman berkhidmat di Sri Lanka tidak dapat digunakan kerana budaya yang berbeza Beliau juga tidak fasih berbahasa Melayu dan sukar untuk berhubung dengan masyarakat tempatan Beliau juga sombong dan menganggap dirinya bijak dalam pentadbiran dan ingin membuat pembaharuan dengan cepat dan tergesa-gesa sehinggan mengenepikan perasaan sultan dan pembesar Melayu Beliau juga bersikap biadap dan kurang diplomasi ditunjukkannya apabila beliau membakar rumah Ngah Ibrahim dan Tengku Panglima Besar kerana masih memungut cukai Pembaharuan-pembaharuan Birch Sistem pengutan cukai diubah dan diletakkan dibawah kawalannya. Ianya melanggar adat Melayu. Jervois juga memaksa Raja Abdullah menyerahkan kuasa pentadbiran Perak kepada British dan akhirnya terpaksa menandatangani pengistiharan pentadbiran Perak kepada British pada 2 Oktober 1875 kerana diugut akan dibuang negeri dan tempatnya akan diserahkan kepada Raja Yusuf IV. Perasaan tidak puas hati rakyat Berapa peraturan baru telah diperkenalkan dan menimbulkan kemarahan rakyat. Birch telah campur tangan dalam adat istiadat Melayu tanpa disedari. Beliau juga tidak tahu pembayaran cukai adalah untuk menunjukkan tanda taat setia Birch juga telah menghapuskan amalan perhambaan tetapi beliau telah memberi perlindungan kepada hamba-hamba yang melarikan diri ke rumahnya terutama hamba perempuan. Penduduk diwajibkan membeli lesen untuk membawa senjata. memotong kayu dan mengambil daun nipah Beliau juga memperkenalkan unng-undang awam dan jenayah bagi mempastikan peraturan baru dipatuhi Kesilapan Sir William Jervois Beliau telah dilantik sebagai Gabenor NNS pada Mei.     STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 11 [Lihat Sebelah] SULIT .

Pembinaan balai ini menyebabkan kebebasan Dato Bahaman dan pengikutnya terbatas dan terpaksa mematuhi undang-undang British Tok Gajah pula bangkit menentang kerana tuntutannya untuk mendapatkan elaun tambahan ditolak. Tujuan British adalah untuk mengurangkan peranannya sebagai pemerintah yang sah Tindakan British memperkenalkan pelbagai peraturan baru yang diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negeri pada 31 Disember 1889 ( 10 Markah )    b. Perasaan Tidak Puas Hati Rakyat Undang-undang baru telah diperkenalkan iaitu cukai tanah sebanyak 40sen seekar dikenakan ke atas tanah kampong. Beliau menuntut supaya jumlah dinaikkan kepada RM6 000 setahun tetapi tidak dilhiraukan oleh British Kemarahan beliau bertambah apabila British mendirikan Balai Polis di Lubuk Terua tanpa meminta atau berunding terlebih dahulu dengannya. Pembesar  Penghapusan hak pemungutan cukai pembesar-pembesar dalam daerah pentadbiran masing-masing.  Penentangan di Pahang Perasaan tidak puas hati golongan pemerintah. Kerajaan memberikan RM18 000 setahun manakala Sultan Ahmad meminta supaya dibayar RM24 000 setahun Tindakan British memaksa Sultan Ahmad melantik putera sulungnya iaitu Tengku Mahmud sebagai Pemangku Raja yang berkuasa penuh. a. Semua keputusan dalam Majlis Mesyuarat Negeri dibuat oleh Residen. Sultan Pengenalan Sistem Residen dan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri menyebabkan Sultan Ahmad kehilangan banyak kuasa dan hak keistemewaan. dusun dan tanah nipah Sistem lessen dan permit dilaksanakan dengan mewajibkan sesiapa sahaja yang hendak memungut hasil hutan atau mencari nipah mesti mendapatkan lesen terlebih dahulu Rakyat diwajibkan untuk bekerja sebagai buruh kerahan selama dua bulan dalam setahun bagi kerja-kerja yang melibatkan pihak kerajaan     II. I. Beliau juga tersinggung kerana British hanya menawarkan elaun tahunan sebanyak RM840 sebagai ganti rugi atas kehilangan kuasa di daerah Semantan. tanah paya. Penubuhan daerah-daerah baru diletakkan di bawah pentadbiran pegawai British yang digelar Pemungut Cukai dan Majistret telah mengambil alih tugas yang sebelum ini dilaksanakan oleh pembesar daerah Tindakan Residen British mengambil alih peranan pembesar Pahang sebagai Penasihat Sultan dalam Majlis Penasihat istana melalui penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri Dato Bahaman tidak puas hati kerana beliau tidak dibenarkan memungut cukai dan ditawarkan elaun sebanyak RM70 sebulan. Perjuangannya mendapat sokongan masyarakat Melayu apabila permintaannya agar British melewatkan pembayaran cukai tanah ditolak.Sulit 2. Sultan hanya menandatangani surat-surat perintah sahaja Sultan juga tidak berpuas hati dengan jumlah elaun yang diberikan oleh British yang dianggap terlalu sedikit.    STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 12 [Lihat Sebelah] SULIT .

bersikap bongkak dan sombong terhadap masyarakat Melayu Dato Bahaman dan Mat Kilau sering menyerang pedagang Cina di Pahang Kelemahan Peribadi J.W. Pada 1896.   Sekatan yang tidak membenarkan rakyat tempatan membawa senjata seperti keris kemana sahaja mereka pergi Kehadiran polis Sikh dan India yang kasar dan tidak memahami adat istiadat masyarakat Melayu terutamanya membawa senjata kemana sahaja mereka pergi Kehadiran pelombong Eropah dan Cina juga menyebabkan kebenciaan masyarakat tempatan bertambah kerana mereka tidak faham adat.Sulit     III. Kemuncak penentangan masyarakat tempatan di Perak adalah peristiwa pembunuhan J. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 13 [Lihat Sebelah] SULIT .W Birch pada 2 November 1895 Sementara di Pahang penentangan terhadap British mengambil masa yang panjang dan berlarutan selama empat tahun iaitu dari 1891-1895 namun gagal menewaskan British. Penutup    (2/3 Markah) Pertembungan yang berlaku antara masyarakat tempatan dengan British di Pahang dan Perak adalah disebabkan oleh kelemahan British memahami adat tempatan dan bertindak terburu-buru apabila melaksanakan pelbagai perubahan dan peraturan baru.P Rodger Beliau tidak pandai menggunakan diplomasi dan tolak ansur ketika berurusan dengan Sultan Ahmad dan pembesar Pahang Beliau juga telah memperkenalkan pelbagai peraturan baru tanpa berunding dan tidak menghiraukan perasaan sultan dan pembesar tempatan C. Pahang menyertai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.

P Lucas dan Sir Cecil Smith memajukan Pahang kerana mempunyai pontesi sumber alam  British mencadangkan agar negeri yang makmur dan kaya seperti Perak dan Selangor dapat membantu Pahang sekiranya digabungkan dalam satu sistem pemerintahan 2. B.pembesar dan rakyat Bahkan Sultan dan Majlis Negeri sendiri tidak dapat mengawal kuasa Residen Residen juga kemudiannya berkuasa melantik Ahli Majlis Negeri tanpa merujuk kepada Sultan Sultan hanya berkuasa dalam hal ehwal adat dan agama Islam sahaja Kedudukan Gabenor Negeri-negeri Selat di Singapura yang seharusnya mengawal kuasa dan pelaksanaan tugas Residen tidak dapat berbuat demikian disebabkan kedudukan Singapura yang jauh Untuk menyeragamkan sistem pentadbiran Keempat-keempat negeri Melayu yang mempunyai Residen mempunyai pentadbiran yang tidak seragam dan bergantung kepada Residen sendiri untuk menentukan polisi dan pelaksanaan pentadbiran Setiap negeri ini juga mempunyai sistem pentadbiran kehakiman. Perbelanjaan negeri Pahang melebihi pendapatannya. Masalah Kewangan Pahang  Setelah British berjaya campur tangan di Pahang sekitar tahun 1888.Perak.Sulit 4. Frank Swettenham telah mencadangkan pengabungan negeri Pahang.Pahang kurang mendapat perhatian pelabur asing disebabkan tiadanya sistem perhubungan yang baik  Pemberontakan Pahang juga menelan belanja yang banyak bagi pihak British  Cadangan C.       Mengurangkan kuasa Residen Residen British yang ditempatkan di Pahang.Kesannya wujud pembaziran kewangan dalam pentadbiran dan tiada kerjasama antara setiap negeri yang mempunyai Residen kerana 3. Pengenalan (2/3 Markah)  Pada tahun 1893. Jelaskan sebab-sebab penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896 A.  Perjanjian Persekutuan telah ditandatangani pada 1 Julai 1895 dan laksanakan pada 1 Julai 1896 dengan melibatkan keempat-empat negeri di atas.undang-undang tanah dan percukaian yang berbeza.Negeri Sembilan dan Perak menjalankan tugas tanpa sebarang panduan dan kawalan Bahkan Residen ada kalanya bertindak melebihi kuasa Sultan sehingga menimbulkan rasa kurang senang di kalangan sultan. Selangor dan Negeri Sembilan sebagai Persekutuan. Selangor . contohnya pada tahun 1892 Pahang telah meminjam RM 610 000 daripada Negeri-negeri Selat dan pada tahun yang sama juga Pahang telah menambah pinjamannya kepada RM 175 000  Pada waktu yang sama. Isi-isi penting (20 Markah) Sebab-sebab Penubuhan Persekutuan 1.  Cadangan ini telah dihantar ke Pejabat Tanah Jajahan di London oleh Sir Cecil Clementi dan seterusnya Sir Charles Mitchell telah mengarahkan agar cadangan ini dikaji dengan serius.   STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 14 [Lihat Sebelah] SULIT .

sistem pentadbiran dapat diselaraskan dan juga penggunaan sumber pendapatan dan tenaga professional seperti doktor.sistem perkhidmatan seperti kerja raya.jurutera dan pendidik dapat dipinjamkan ke setiap negeri dan kepada negeri yang memerlukannya Di samping itu.Sulit masing-masing menumpukan kepada pembangunan negeri di bawah pentadbiran mereka sahaja.dasar ini difikirkan sesuai untuk dilaksanakan di Tanah Melayu Melalui pergabungan ini.     5. Sehubungan itu. Setiap negaeri akan mempunyai Residen yang bertanggungjawab kepada Residen Jeneral Pentadbiran pusat Persekutuan akan diketuai oleh Residen Jeneral yang berpusat di Kuala Lumpur Residen Jeneral bertanggung jawab terhadap Pesusuruhjaya Tinggi yang turut menjawat Gabenor Negeri-Negeri Selat di Singapura.    4.Pesuruhjaya Kewangan dan Pengarah Jabatan Kerja Raya dan kesemuanya adalah di bawah kawalan Residen Jeneral STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 15 [Lihat Sebelah] SULIT .Selangor dan Negeri Sembilan. VI. Keempat-keempat negeri yang dicadangkan pembentukan persekutuan akan mempunyai pasukan tentera yang disatukan Secara tidak langsung aspek keselamatan dapat dipantau secara menyeluruh dan bantuan ketenteraan dapat disalurkan dengan segera sekiranya ada keselarasan. V.sistem kewangan.Pesuruhjaya Keadilan.Perak.Perak.pentadbiran dan pemantauan dapat dilakukan dan diselaraskan serta menjimatkan pendapatan Secara tidak landsung dasar pro persekutuan ini memperkuatkan pandangan British untuk memperkenalkan Persekutuan di antara negeri Pahang.pembangunan ekonomi. Negeri Pahang. Alasan Keselamatan Melalui penggabungan keempat-empat negeri tersebut juga akan memperkukuhkan pertahanan British di Tanah Melayu daripada ancaman luar. Selangor dan Negeri Sembilan disatukan di bawah naungan British yang kemudiannya dikenali dengan nama Negeri-negeri Melayu Bersekutu II.    Ciri-ciri Persekutuan I.kesihatan dan pendidikan dapat disatu dan diselaraskan Bahkan sistem perhubungan seperti jalan raya dan jalan kereta api dapat dipertingkatkan antara negeri dan secara tidak langsung akan meningkatkan minat pelabur Dasar British Semenjak tahun 1890an lagi British telah menggalakkan penubuhan Persekutuan ini di Tanah Jajahannya yang lain seperti Afrika dan Australia dan kesannya menunjukkan kejayaan. Dengan adanya sesebuah persekutuan. IV. III.Pesuruhjaya Polis. Residen Jeneral bertanggungjawab menasihati sultan dalam pentadbiran kecuali adat istiadat dan agama Islam Perkhidmatan Awam Persekutuan ditubuhkan antaranya Peguam Negara.

Sulit C. Penutup  (2/3 Markah) Penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896 bertujuan untuk membantu memajukan negeri yang kurang kemampuan dari segi pengurusan kewangan dan pembangunan ekonomi.ekoran tiadanya penyelarasan sistem Residen  STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 16 [Lihat Sebelah] SULIT . Di samping menyeragamkan sistem pentadbiran.contohnya Pahang.

52 kerusi Majlis Perundangan Persekutuan akan dipilih melalui pilihanraya.MCA dan MIC .Parti Buruh. faktor kepimpinan dan manifesto yang menarik.Jawatankuasa Pilihanraya ditubuhkan oleh British.Parti Radikal memenangi 6/9 kerusi yang dipertandingkan. Dato Mahmud Mat ( Tanah. Pilihanraya Majlis Perbandaran 1951-1952 . Huraikan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Tanah Melayu 1957 A.Lee Thiang Keng ( Kesihatan ) .MCA memenangi 9/12 kerusi. .melindungi institusi raja Melayu. 1 kerusi oleh PAS.kompromi dan tolak ansur antara UMNO.Pilihanraya tempatan pertama : Pulau Pinang 1951.Pilihanraya bagi Majlis Perbandaran Kuala Lumpur 1952. Sistem Ahli - ( 20 Markah) bertujuan memberi peluang kepada rakyat tempatan mendapat latihan pentadbiran.Parti Negara. .Parti Prifresif Perak. B. Parti Perikatan di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman telah memainkan peranan utama dalam merundingkan kemerdekaan.PAS.Perlombongan dan Perhubungan ) 2.Merupakan latihan demokrasi berparlimen.1 kerusi dimenangi calon bebas.IMP : 2 kerusi. 3.tamatkan darurat secepat mungkin.bertujuan memberi peluang kepada rakyat memilih pemimpin mereka di peringkat tempatan.rakyat diberi peluang menjalankan tanggungjawab mereka ke arah berkerajaan sendiri. Antaranya : merdeka dalam 4 tahun. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 17 [Lihat Sebelah] SULIT . .Pakatan UMNO. Contoh Ahli : Dato Onn ( Hal Ehwal Dlm Negeri ) . Parti Perikatan memenangi 51/52 kerusi. Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos tanpa pertumpahan darah. Ahli-ahlinya dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British atas perkenan Majlis Raja-Raja Melayu dengan nisbah 5( orang tempatan ) : 4 ( Pegawai Kanan British ) Ahli-ahlinya di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi AHli bertaraf menteri dan diberi portfolio. . Pilihanraya Persekutuan 1955 ( 4 m ) 1954.Sulit 5. seterusnya memulakan rundingan dengan British tentang kemerdekaan.meningkatkan taraf sosio-ekonomi orang Melayu kemenangan memberi mandate kepada Parti Perikatan untuk membentuk kerajaan dan kabinet baru . Kemenangan besar terletak pada kerjasama. Parti yang bertanding : Parti Perikatan. Isi 1. EEC Thuraisingan (Pelajaran) Tunku Yaakob ( Pertanian dan Perhutanan ). Pengenalan - ( 2/3 Markah) proses kemerdekaan dipercepat oleh darurat. .

kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 b.ditubuhkan 1955. British mendapat hak menenpatkan tentara di Tanah Melayu d. .kedudukan raja-raja Melayu. C.Memorandum Majlis Raja-Raja Melayu dan Parti Perikatan mendapat pertimbangan utama kerana bersifat tuntutan bersama semua kaum dan dianggap sebagai Pakatan Murni.rang perlembagaan ditandatangani oleh Majlis Raja-Raja Melayu dan Pesuruhjaya Tinggi 5 Ogos 1957. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 18 [Lihat Sebelah] SULIT .B Malik dan Tuan Abdul Hamid . .Rombongan Kemerdekaan dihantar ke London . Kemerdekaan yang dicapai secara aman membolehkan Tanah Melayu mencapai kejayaan politik.agama.pindaan yang berkaitan dengan isu bahasa.Antaranya : a.dipengerusikan Lord Reid.kepulangan rombongan disambut secara meriah di padang Bandar Hilir Melaka 5. Sebuah badan khas ditubuhkan untuk menggubal perlembagaan Tanah Melayu .Telah bersidang 118 kali dan menerima 131 memorandum daripada pertubuhan dan individu. menjalankan pemerintahan secara demokrasi c.Sir William Mckell. Rundingan Kemerdekaan . .Beberapa persetujuan dicapai. .Terdiri daripada wakil raja dan Parti Perikatan .kedudukan istimewa orang Melayu. Penutup - ( 2/3 Markah ) pengisytiharan kemerdekaan dibuat di Stadium Merdeka 31 Ogos 1957 Bendera Union Jack diturunkan 30 Ogos tengah malam Kemerdekaan Tanah Melayu dicapai secara perundingan .Diketuai Tunku Abdul Rahman .Anggota lain : Sir Ivor Jennings.Sulit 4. dan diluluskan oleh MPP 15 Ogos 1957.kerakyatan jus soli dibuat dan mendapat penyelesaian yang sewajarnya hasil tolak ansur dan permuafakatan antara kaum. Suruhanjaya Reid .ekonomi dan sosial selepas kemerdekaan.

Laporan Rahman Talib 1960 dan Akta Pelajaran 1961  Cadangan-cadangan yang dikemukakan ialah menjamin semua kanak-kanak bersekolah terutamanya di sekolah rendah dan peluang melanjutkan pelajaran di sekolah menengah ditingkatkan.  Umur persekolahan murid-murid pula dilanjutkan daripada 12 tahun kepada 15 tahun.  Sistem pendidikan sekolah menengah akan dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sekolah Menengah rendah( 3 tahun).bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pengantar. Penyata Razak 1956 dan ordinan Pelajaran 1957  Penyata Razak dikeluarkan pada tahun 1956 bertujuan membina sistem pendidikan kebangsaan yang dapat diterima oleh rakyat persekutuan keseluruhannya  Jawatankuasa ini juga ditugaskan mengkaji peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan  Membuat pindaan semula ke atas sistem pendidikan sedia ada termasuk Ordinan Pelajaran 1952 ke arah membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan yang boleh menyatupadukan semua kaum di Tanah Melayu.Sulit 6.  Pelajarann percuma telah diperkenalkan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah kebangsaan. Isi (20 Markah) 1. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 19 [Lihat Sebelah] SULIT . Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan persekutuan bagi mencapai matlamat perpaduan kaum di Malaysia melalui pendidikan dalam tempoh antara tahun 1956 hingga 1963 A. Pengenalan (3 Markah)  Semasa zaman penjajah Inggeris telah memperkenalkan pendidikan vernakular yang berasaskan empat jenis sekolah yang berbeza mengikut kaum  Sistem pendidikan tersebut telah mencetuskan masalah perpaduan di Tanah melayu.  Parti Perikatan yang memenangi pilihanraya umum 1955 ditugaskan membentuk kerajaan untuk memikul tanggung jawab pentadbiran negara.  Penubuhan sekolah pelajaran lanjutan.  Bahasa Cina dan bahasa Tamil pula hanya boleh diajar sekiranya terdapat sekurangkurangnya 15 orang murid Cina atau India.sekolah menengah atas (2 tahun) dan sekolah pra universiti (2 tahun)  Cadangan-cadangan dari Penyata Razak telah diluluskan pada bulan April 1957 sebagai ordinan Pelajaran 1957 oleh Majlis Perundangan Persekutuan.  Tugas untama kerajaan baru itu ialah menubuhkan sebuah jawatankuasa pendidikan untuk mengkaji semula dasar pendidikan negara.  Satu sukatan pelajaran yang sama digubal bagi semua sekolah rendah.  Dua sistem persekolahan diperkenalkan iaitu sekolah umum dan sekolah jenis umum  Sekolah umum menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan sekolah jenis umum menggunakan sama ada bahasa Inggeris.  Satu jenis sekolah menengah sahaja diwujudkan di mana bahasa Melayu dan bahasa Inggeris akan dijadikan bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid.  Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib bagi semua sekolah. B. 2.

Unsur-unsur sivik juga disertakan dalam sukatan pelajaran kajian tempatan bagi darjah 1 hingga darjah 3 Bagi sekolah menengah. Sekolah-sekolah menengah yang enggan menukar bahasa pengantarnya kepada bahasa rasmi negara boleh menjadi sekolah menengah persendirian. (2 Markah ) Akta Pelajaran 1961 telah menjadi asas kepada segala penggubalan dasar serta program-program pendidikan untuk pembangunan negara  Penggubalan dasar pendidikan seperti yang termaktub dalam akta pelajaran 1961 adalah hasil proses kerjasama dan perundingan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengetauan agama Islam akan diajar kepada mereka yang beragama Islam jika terdapat 15 orang atau lebih. semua peperiksaan awam dijalankan dalam bahasa rasmi sahaja iaitu bahasa Inggeris atau bahasa kebangsaan. Penubuhan 2 jenis sekolah rendah iaitu sekolah rendah kebangsaan dan sekolah rendah jenis kebangsaan.Sulit         C. Penutup.  Usaha ini jelas menunjukkan keazaman kerajaan untuk membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan. Pendidikan akhlak untuk murid-murid bukan Islam akan dimasukkan dalam sukatan pelajaran wajib mulai darjah 4 hingga tingkatan 5. Mengesyorkan bahasa kebangsaan dijadikan bahasa pengantar di sekolah bagi menggantikan bahasa Inggeris.  STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 20 [Lihat Sebelah] SULIT . Bahasa Cina dan bahasa Tamil boleh diajar jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang murid.

Adat ini turut dipertanggungjawabkan kepada golongan tua atau majlis orang tua. Adat ini mengangkat darjat raja ke tahap yang paling tinggi sebagai wakil tuhan. 3. Adat wanita hamil Diamalkan sejak mula kehamilan hingga ke seratus hari selepas bersalin. Maharaja dianggap suci dan perlu disembah sedemikian rupa. Adat mementingkan anak lelaki. Bagi bapa yang tidak mempunyai anak lelaki tidak akan mempunyai persembahan yang diletakkan di atas meja pujaan rohnya selepas meninggal kerana dianggap gagal memenuhi tanggungjawabnya. Anak lelaki mengekalkan nama keluarga.5 STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 21 [Lihat Sebelah] SULIT . Mereka dipengaruhi oleh ajaran Confucius manakala masyarakat India mengamalkan hukum adat yang berkaitan dengan pengaruh agama Hindu. Adat ini dipatuhi oleh semua termasuklah duta-duta Barat sewaktu menghadap maharaja China. Kaki anak perempuan yang berumur antara tiga ke lapan tahun diikat/bebat (dibalut dengan kain ketat) supaya kecil dan cantik.4 1. Penghormatan ini akan dilakukan terutama pada hari-hari tertentu seperti menyambut Tahun Baru. Bandingkan sistem Adat yang diamalkan dalam masyarakat tradisional di China dan India sebelum kedatangan kuasa-kuasa Barat . Semua adat ini bertujuan untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan masyarakat. ISI Adat di China 1. I. Adat memuja roh nenek moyang Nenek moyang dianggap sebagai ketua keluarga. Pengenalan (3 Markah ) 1. Saiz kaki besar melambangkan kehinaan dan kemiskinan. Bapa yang tidak ada anak lelaki tidak akan disembah.2 1. Dilarang menyertai majlis perkahwinan dan pengebumian sehingga 100 hari selepas bersalin.3 1. Wanita Cina berasa bangga jika mempunyai kaki yang kecil kerana melambangkan status tinggi dan kemuliaan.Sulit 7. Masyarakat Cina tradisional mula mengamalkan adat sejak dilahirkan hinggalah pada hari kematian mereka. 1. Perlu berehat dan mengambil makanan yang baik dan mengelakkan makanan yang sejuk kerana dikatakan akan menyebabkan ibu tersebut ditimpa penyakit. Adat bermaksud peraturan yang diamalkan turun-temurun dalam sesebuah masyarakat sehingga dianggap hukum yang harus dipatuh.1 (10 Markah) Adat kowtow Adat menghadap maharaja China dengan cara meniarap atau berlutut sebanyak sembilan kali di hadapan maharaja. B. 2. Anak perempuan yang berumahtangga secara langsung memutuskan hubungan dengan keluarga dan menggunakan nama keluarga suaminya. A. Ia disampaikan secara lisan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Adat mengikat kaki anak gadis.

Adat tilikan nasib Masyarakat Cina amat percaya pada tilikan nasib. Masyarakat Cina pentingkan perkahwinan kerana dianggap akan melahirkan generasi baru yang akan menggantikan generasi lama. Masyarakat Cina amat menitikberatkan soal pendidikan sejak kanak-kanak lagi terutamanya menghormati keluarga. Adat Suttee Adat yang melibatkan pembakaran balu dalam upacara pembakaran mayat suami mereka. 2. Adat ini diamalkan oleh masyarakat India sebagai bukti kesetiaan isteri terhadap suami dengan alasan suami isteri tersebut dapat hidup bersama di syurga.7 1. 2.8 2.Sulit 1. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan ibu bapa daripada menanggung penderitaan seperti pemberian dowri apabila anak itu berkahwin kelak.6 Adat berkenaan bayi atau anak kecil Bagi masyarakat Cina .1 Adat pembunuhan bayi perempuan Pembunuhan ini dilakukan semasa bayi masih kecil iaitu semasa bayi tersebut masih menyusu. Amalan ini dijalankan oleh kumpulan agama yang bersenjata menyamar lalu mencekik pengembara jalanan sehingga mati atas nama Dewi Kali. Adat bertindik hidung Amalan ini dilakukan oleh kaum wanita India dengan memakai barang kemas di hidung dikenali sebagai muukkuti. masa dan ketika yang sesuai memulakan sesuatu upacara. Sial malang dalam kehidupan akan dapat disingkirkan dengan bantuan tukang tilik yang mahir. hari. ketika bayi itu dilahirkan dia telah berusia satu tahun dan apabila dia berusia satu tahun sebenarnya dia telah pun berusia dua tahun.2 2. Pihak pengantin perempuan tidak dibenarkan mengadakan majlis perkahwinan kerana ini hanya dilakukan oleh pihak lelaki sahaja. Ia biasanya dilakukan oleh golongan miskin.4 STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 22 [Lihat Sebelah] SULIT .3 Adat Thuggee Merupakan amalan merompak dan pembunuhan di jalan. Sebelum melakukan sesuatu perkara masyarakat di Asia Timur akan mendapatkan khidmat tukang tilik untuk menentukan tarikh. mengimbangkan suhu badan dan dianggap membawa kebaikan. 1. Adat di India (10 Markah) 2. Adat perkahwinan Perkahwinan dalam masyarakat Cina diatur sejak kecil kerana ini boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan. Adat ini menjadikan seseorang wanita itu lembut.

8 C. Adat khas bagi wanita hamil Wanita hamil harus menjaga dirinya agar tidak melanggar segala pantang larang kerana perbuatan ini akan mempengaruhi anak dalam kandungan. Pottu dianggap sebagai warisan bagi kaum wanita India. Terdapat juga kaum lelaki yang memakai pottu merah atau cendana. 2. bergaduh dan sebagainya untuk melindungi ibu dan anaknya daripada dipengaruhi oleh kuasa jahat.5 Adat Pottu Adat meletakkan tanda di dahi berbentuk bulat yang juga dikenali sebagai taligam. aristokrat).6 2. Amalan sistem kasta Masyarakat di India dibahagikan mengikut golongan tertentu. Brahmin (sami) . Penutup 1.7 2. Terdapat beberapa amalan yang mencetuskan kontroversi akibat pertembungan antara dua budaya yang bertentangan sewaktu kedatangan Barat.Sulit 2. Sistem kasta dibahagikan mengikut empat kelas masyarakat iaitu Kysatria (perwira. Hukum adat di China dan India mempengaruhi corak pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. (2 Markah) 2. Wanita hamil tidak boleh mengumpat. Ia bertujuan untuk menjaga keturunan yang dianggap mulia dan dihormati. Mereka juga tidak boleh menghias diri dan hanya memakai sari putih sahaja. Vaisya (pedagang) dan Sundra ( rakyat biasa). Mereka juga tidak boleh menghadiri perayaan keluarga dan tidak dibenarkan pulang ke rumah keluarga sendiri. Adat tidak membenarkan perkahwinan semula balu Balu-balu dilarang daripada berkahwin semula selepas kematian suami mereka. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 23 [Lihat Sebelah] SULIT .

STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 24 [Lihat Sebelah] SULIT .Siam juga membuka pintu kepada Eropah dan Amerika tetapi terhad dan tidak menandatangani perjanjian.Sulit 8.campur tangan di Kedah. pragmatik dan akhirnya ditamatkan langsung melalui dasar diplomasi.British berasa diri mereka dipencilkan. B. .Siam ingin melindungi persaingan saudagar-saudagar Siam dengan Barat. A. Vietnam dan Siam menjalankan dasar tutup pintu pada abad ke-19 kerana alasan yang hampir sama iaitu tidak perlukan barangan Barat dan takut campur tangan kuasa Barat dalam poliik tempatan.Siam mengadakan persahabatan dengan Portugis.1822 John crawford ingin mengadakan hubungan persahabatan dan perdagangan-gagal .sibuk berperang dengan Burma. . Pengenalan ( 2/3 Markah ) 1. 1) Zaman pemerintahan Rama 1 . Kemboja dan Vietnam.Penyatuan Siam oleh Paya Taksin .Perjanjian kerjasama dengan Amerika dan Perancis Siam tidak dijajah. Perang siam-Kedah. . 2) Zaman pemerintahan Rama II . 4) Zaman Rama IV (Mongkut) Perubahan-perubahan dalam corak perniagaan dasar buka pintu setelah menandatangani perjanjian Bowring 1855 (British) menyukakan hati saudagar-saudagar Barat.1821 sultan Kedah lari ke Pulau Pinang (Penjajahan British) .Henry Burney mengadakan perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan Siam . Isi. . .Siam bimbang campur tangan kuasa asing. Siam (10 Markah) Dasar tutup pintu siam tidak konsisten. . Belanda dan Perancis keranan membeli senjata. Bincangkan dasar pintu tertutup yang diamalkan oleh Siam dan Vietnam pada abad ke-19.Siam menghalang perdagangan dengan Barat. 3) Zaman pemerintahan Rama III .Siam berhubung perdagangan dengan China untuk persahabatan dan mengekalkan kekuasaannya di negeri-negeri Tanah Melayu. 1856.

Thieu Tri mangkat.mubaligh Kristian memasuki Vietnam dan dipenjarakan.1804 pengiktirafan dari Maharaja China keluarga Nguyen sebagai pemerintah Vietnam.mengikuti dasar pemencilan dalam hubungannya dengan Barat enggan memberikan . . Siam tidak dijajah walaupun mengamalkan tutup pintu. tidak percaya dengan Barat dan lain-lain.hanya tongkang-tongkang China dibenarkan berlabuh dan berniaga. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 25 [Lihat Sebelah] SULIT . Dasar tutup pintu Vietnam berakhir dengan penaklukan Perancis ke atas Vietnam.1857-kematian Bishop Sepanyol di Tongking .tetapi tiada satu perjanjian ditandatangani atau hubungan diplomatik .namun Perancis mendapat layanan yang baik kerana bantuannya dalam menyatukan Vietnam.juga mengamalkan dasar tutup pintu .sebarang keistimewaan kepada Barat kecuali Portugis kerana membalas jasa Paderi Pigneau de Behaine yang banyak memberi bantuan semasa pemberontakan Tay Son sehingga membolehkan beliau menaiki takhta. . . 4) Maharaja Tu Duc .1822 John Crawford datang untuk mengadakan hubungan. .1847.Kapten Levegeu belayar ke Tourane meminta membebaskan lima orang mubaligh agama kristian yang ditangkap dan dihukum mati. C Penutup ( 2/3 Markah ) 1.usaha-usaha menganiaya mubalidh kristian diteruskan. .Perancis melancarkan serangan – Tourane dan Saigon ditawan.Sulit Vietnam (10 Markah) Kerajaan Vietnam juga menjalankan dasar tutup pintu berpilih-pilih.1843.kerana benci kepada Barat. 3) Maharaja Thieu Tri. enggan membenarkan agama kristian . . Gereja ditutup. bimbang campur tangan Barat dalam hal negeri.diamalkan berbeza dengan bapanya yang membenarkan kegiatan mubaligh . .perjanjian dengan Perancis – bermula pendudukan Perancis di Vietnam.hubungan dengan Barat bertambah buruk .dasar agama Kristian – anti agama Kristian. .1862. 1) Maharaja Gia Long .1801 menawan Vietnam . Perancis gagal mendapat jaminan daripada Maharaja. . . namun begitu dasarnya menyebabkan Vietnam ditawan oleh Perancis.mengisytiharkan dirinya Maharaja.diselesaikan dengan Perjanjian Bowring 1855.1847 – walaupun mubaligh Kristian dibebaskan Perancis mengepung Tourane meminta keselamatan warganegara Perancis. .mengikut ajaran Confucius . 2) Maharaja Minh Mang . ditolak oleh Maharaja.mengamalkan dasar tutup pintu-bencikan kuasa Barat.. 2. .meneruskan dasar pemencilan-anti agama Kristian .

terpaksa menjual tanah kepada kapitalis.M. Sepanyol di Asia Tenggara abad ke 19 telah mengubah sistem Ekonomi tradisional kepada ekonomi kalitalis 2. Belanda. Isi Sistem ekonomi Belanda di Indonesia ( 10 Markah ) 1. teh.memeras dan menindas peribumi.penyelewengan dan kelalaian kerajaan menyebabkan petani mengalami kesempitan hidup. Sistem ekonomi kolonial juga menunjukkan perkembangan dan keuntungan kepada negara sehingga D.J. lebihan tersebut akan diberikan kepada rakyat. mendapat tekanan daripada wedana yang ingin mengaut keuntungan daripada sistem peratus yang diperkenalkan oleh Belanda 7.Tate. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 26 [Lihat Sebelah] SULIT . tanah yang subur digunakan untuk tanaman eksport. 4. Sistem kultur ini menjadi ‘urat nadi kemakmuran Hindia Timur’ dan ‘pelampung penyelamat Belanda’telah mengikat. Penduduk berhijrah meninggalkan kampung menuju ke Bandar. Asia Tenggara dikatakan sebagai penumbang kepada Revolusi Perindustrian di Eropah 3. Ini menimbulkan masalah kesesakan dan timbulnya masalah sosio-ekonomi di Bandar 6. Keadaan ini bersesuaian dengan tujuan utama penjajahan kuasa Barat iaitu mengaut pulangan ekonomi sebanyak mungkin sehingga mampu menjadikan negara Barat contohnya Belanda sebagai pusat perdagangan terpenting hasil bahan mentah yang dibawa dari Indonesia 4. dan rempah b) tanah yang diusahakan untuk keperluan itu dikecualikan daripada cukai c) andainya hasil yang diperoleh melebihi harga sewa tanah. tembakau. kapitalis dan pentadbir kolonial termasuk golongan gereja di Filipina B.Tanaman makanan tidak diberi perhatian. Sistem ekonomi kolonial British. sistem ekonomi Sepanyol di Filipina dan Belanda di Indonesia bersifat memeras peribumi dan hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu sahaja seperti tuan tanah. Namun.petani terpaksa bekerja lebih masa bagi tanaman eksport mengakibatkan Pulau Jawa terutama Ceribon mengalami kebuluran yang teruk pada 1843 5.Di antara syarat sistem kultur : a) 1/5 tanah di Pulau Jawa mesti ditanam dengan tanaman eksport seperti kopi.Sulit 9. Pengenalan ( 3 Markah ) 1. Kesilapan. tebu. Secara teori sistem ini menekankan ‘kemakmuran bersama’antara petani dan kerajaan. Petani terseksa kerana terpaksa membayar cukai dan ganti rugi sekiranya hasil tanaman tidak menjadi.dasar liberal dan dasar etika 2. penyakit merebak dan paling teruk sekali. petani ditindas dari segi pemikiran dan semangat sehingga tidak berupaya menyuarakan penentangan. Bincangkan A. Keinginan kerajaan untuk mengaut keuntungan sebanyak mungkin telah menyebabkan ekonomi tempatan terjejas. Sistem ekonomi di Filipina dan Indonesia pada abad ke19 merupakan sistem yang menindas peribumi. sementara jika berlaku kerugian ia akan ditanggung oleh kerajaan d) pekerja akan diawasi oleh ketua tempatan (wedana) 3. Sistem kultur sama seperti sistem Corvee (buruh paksa) diperkenalkan oleh Johanes Van De Busch pada tahun 1830. Dasar ekonomi Belanda di Indonesia ditunjukkan dengan sistem kultur.

Sistem perhubungan dan pendidikan hanya diperluaskan ke kawasan yang kaya dengan sumber ekonomi dan peribumi tertinggal dalam semua bidang. pengembara-pengembara) yang membantu dan meyokong dasar Sepanyol diberi hak penguasaan tanah termasuk penduduk-penduduk sekali seramai 500 orang hingga 1000 orang. Mereka juga memaksa penduduk memberi tenaga secara percuma sebagai balasan memberi perlindungan ke atas penduduk walaupun itu adalah tanggungjawab mereka. Mengikut peraturan orang-orang yang dipaksa bekerja perlu dibayar gaji 1 ¼ reale sehari dan beras percuma. Nasib peribumi Indonesia tidak terbela Sistem Ekonomi Sepanyol di Filipina ( 10 Markah ) 1. Mula bayar 8 reale sekeluarga kemudian dinaikkan kepada 10 reale. Tetapi pegawai-pegawai Sepanyol tidak membayarnya malah diambil sebagai tambahan kepada mereka sendiri 3. 9. zakat dan cukai kepala. Ini menyebabkan peribumi Filipina sama menderita seperti peribumi Indonesia 4. Sistem Vandala-sama seperti corvee/buruh paksa/kultur di Indonesia.Kemasukan modal persendirian Belanda dan Indonesia telah memajukan ekonomi tetapi faedahnya hanya dinikmati oleh usahawan dan kapitalis.Penindasan ini menyebabkan tanaman makanan berkurangan dan petani melarikan diri ke kawasan pedalaman dan mengadakan pemberontakan.Sulit 8. Dasar liberal mendatangkan kesan buruk kepada peribumi Indonesia. Seperti juga di Indonesia. penjajah Sepanyol mengamalkan sistem ekonomi yang menindas.satu sistem tuan tanah bercorak feudal. dianiayai. Corpuz dalam bukunya ‘The PHILIPINES’ menyatakan penjajah Sepanyol merasakan bahawa sistem polo dan vandala merupakan tiang ekonomi yang utama kepda pemeritahan di Filipina STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 27 [Lihat Sebelah] SULIT . Orang-orang Sepanyol ( spt bekas-bekas tentera. Tetapi dari segi praktiknya peluasan kawalan dan penggunaan buruh di ladang dan lombong telah menghancurkan adat perpaduan peribumi.Mereka juga diberi surat perjanjian hutang sahaja seperti membayar ufti kepada kerajaan. Orang-orang Filipina diwajib membayar ufti. Rakyat peribumi ditindas. dipaksa membayar cukai berlebihan dan membuat kerja berat. Kecaman terhadap sistem kultur melalui novel Edward Douwes. Pemungutpemungut pula sering memaksa rakyat bayar lebih untuk diri mereka sendiri. Contohnya Pemberontakan Pampangan 5. cukai.Namun dasar liberal tidak mengubah nasib petani Jawa malah kini mereka ditindas oleh golongan kapitalis. Sistem Encomenda. Kononnya sistem ini adalah untuk memberi kebajikan kepada rakyat yang dijajah.Dekker ‘Max Haveelan’ pada 1860 dan risalah ‘Van der Putte’Peraturan kontrak gula di Jawa menyebabkan sistem kultur diganti dengan Dasar Liberal. Peribumi Indonesia semakin tertindas dan kehilangan hak milik tanah. penyelewengan kontrak buruh. Rakyat dipaksa menjual hasil keluaran kepada kerajaaan dengan harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Rakyat didera. Untuk mengelak bekerja mereka perlu membayar 1 ½ reale sehari. Kebajikan peribumi diabaikan malah menderita kerana sistem pajak sawah padi. Tuan tanah ( encomiendero) dibenar memungut cukai daripada penduduk kawasannya. diperas dan diperhambakan 2.Selalunya mereka tidak diberi bayaran langsung atau dibayar dengan wang kertas yang tidak berharga. Sistem Polo-sistem buruh paksa dimana semua orang lelaki berumur 16 tahun hingga 60 tahun kecuali ketua dan anak lelaki sulung dikehendaki menjadi buruh selama 40 hari dalam setahun.

Sistem ekonmi penjajah/kolonial lebih menguntungkan penjajah dan kapitalis 2. 3. Peribumi sentiasa tertindas dan menderita seperti yang terjadi di Filipina dan Indonesia. Mendorong kebangkitan bagi mengembalikan hak peribumi STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 28 [Lihat Sebelah] SULIT . Penutup ( 2 Markah ) 1.Sulit C.

Dasar pengilhakan Lord William Bentick ( 1824-1835 ) i. Pada abad ke-19 kuasa-kuasa Barat berusaha meluaskan pengaruh politik dan ekonomi serta membentuk empayar yang luas di Asia kerana kaya dengan bahan mentah yang diperlukan di kilang-kilang mereka. Bincangkan dasar pengilhakan kuasa-kuasa Barat di India dan di Indochina pada abad ke-19. Bentick mengilhakan kawasan ini atas alasan pemimpin tempatan telah menyalahgunakan kuasa mereka dalam pentadbiran. perjanjian. Pengilhakan British di India ( 10 markah ) a. Negara-negara di Asia juga menyediakan pasaran yang lebih luas bagi lebihan barangan hasil keluaran kilang-kilang mereka. dan Mysore. Isi ( 20 Markah ) Proses pengilhakan kuasa-kuasa Barat di India dan Indochina pada abad ke-19 1. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 29 [Lihat Sebelah] SULIT . namun proses perlaksanaannya adalah berbeza. Di wilayah Coorg dan Mysore. Pengenalan (3 Markah ) 1. ataupun pengilhakan. 2. Dasar pengilhakan Lord Ellenborough ( 1836-1846 ) i. Perkembangan dalam bidang perdagangan dan perindustrian telah mendorong kuasakuasa Barat berlumba-lumba meluaskan pengaruh mereka di seluruh dunia. perjanjian. Lord Ellenborough telah mengilhakan Sind dan Gwalior. 3. Pada tahun 1823 British telah menandatangani perjanjian dengan Sind dan Gwalior untuk menyekat kemaraan kuasa Perancis di kedua-dua kawasan tersebut.Sulit 10. British telah menjalinkan hubungan dengan Sind sejak tahun 1809. dan sebagainya. iii. Penduduk tempatan menyokong tindakan Bentick kerana mereka mahukan pentadbiran yang adil dan saksama. Melalui perjanjian ini pedagang-pedagang British dibenar menggunakan sungai dan jalan-jalan raya yang ada. Semasa menjadi Gabenor Jeneral di India beliau telah mengilhakan beberapa kawasan. iii. Coorg. Negara-negara Barat menggunakan berbagai-bagai cara untuk menguasai negaranegara Asia seperti peperangan. Antara negaranegara Asia yang terlibat dengan perluasan kuasa Barat melalui kaedah pengilhakan ialah India oleh British dan Indochina oleh Perancis. Perluasan kuasa melalui kaedah pengilhakan melibatkan cara kekerasan seperti peperangan. Raja Cachar telah mangkat tanpa meninggalkan waris. ii. b. ii. Beliau menggunakan alasan penyalahtadbiran untuk mengilhakan Cachar. B. ugutan. Bentick telah mengilhakan kawasan tersebut atas permintaan penduduk tempatan. Di India dan Indochina walaupun cara campur tangannya adalah sama iaitu dengan kaedah pengilhakan. A. 4. Perjanjian ini telah dicabuli oleh Lord Auckland yang telah mengarahkan tenteranya berbaris melalui Sind.

Kaedah kebaikan untuk diperintah berlaku atas alasan penganiayaan. perlantikan anak angkat sebagai pewaris dianggap tidak sah oleh British. Wilayah-wilayah lain yang diilhakan cara ini ialah Satara. Jaitpur. Baghat. SHTI akan mengambil alih Qudh. Dalam perjanjian itu. Apabila Nawab enggan menandatangani perjanjian tersebut Dalhousie telah mengambil keputusan menjalankan dasar pengilhakan atas alasan penyelewengan pemerintah tempatan. beliau telah menakluk Punjab dengan mengisytiharkan perang ke atas kaum Sikh dan mengalahkan mereka di Gujerat. Dasar pengilhakan Lord Dalhousie ( 1846-1856 ) i. iii. Sind telah dirampas dan diletakkan dalam empayar British di India. Contohnya di Jhansi. Amir-amir dipaksa menyerahkan bahagian yang lebih besar di wilayah mereka serta melepaskan hak mereka untuk membuat wang mereka sendiri. maka negeri atau wilayah itu akan jatuh ke bawah kuasa agung dengan sendirinya. Tindakan itu menyebabkan Amir marah dan bertindak menyerang residensi British. Beliau tidak mengiktiraf hak seseorang pemerintah untuk melantik seorang waris yang bukan daripada keturunannya. manakala Nawab akan dibenarkan mengekalkan gelaran dan dibayar 15 juta rupee. Lord Dalhousie melaksanakan dasar pengilhakan melalui tiga kaedah iaitu hak menakluki kuasa agung oleh Syarikat Hindia Timur British ( SHTI ). c. Beliau mengadakan perjanjian baru dengan Amir Sind.Sulit iv. Lord Ellanborough ingin merampas Sind dengan membuat beberapa tuduhan. ii. v. ketua puak Maratha yang digeruni. Menurut doktrin ini mana-mana pemerintah yang tidak meninggalkan waris untuk meneruskan pemerintahan selepas mereka mangkat. kezaliman. “ Doctrin of Lapse ” ( Undang-Undang Lesap Waris ). Melalui kaedah hak menakluki kuasa agung. dan Samalpur. Amir telah ditewaskan dalam peperangan di Miani dan Dabo. Charles Napier telah dihantar untuk menyiasat. Kaedah Doctrin of Lap paling kerap digunakan oleh Lord Dalhousie. dan keinginan untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan tanpa faedah yang dibawa oleh pemerintah British ke atas wilayah-wilayah yang dibelenggu masalah penyelewengan atau penyelewengan pemerintah tempatan. Dalhousie mengadakan perjanjian dengan Qudh. vi. Punjab berjaya diilhakan. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 30 [Lihat Sebelah] SULIT . Ellenborough juga telah mengilhakan wilayah Gwalior dan Paniar setelah kematian Daulat Rao Sindhia. iv. dan ketidakadilan politik dalam sesebuah negeri. Misalnya Qudh telah diletakkan di bawah naungan SHTI. Pentadbiran Qudh dikuasai oleh Nawab Khan dalam keadaan huru-hara dan amalan rasuah berleluasa. Hanya mata wang British yang diakui sebagai mata wang yang sah.

Perancis memaksa Raja Norodom menandatangani perjanjian untuk berhenti menghantar ufti sama ada kepada Thailand dan Vietnam. v. Laksamana Bonnard telah melawat Raja Norodom dan meminta Kemboja menghantar ufti kepada Perancis dan bukannya kepada Vietnam. ii. sebagai alasan menyerang Vietnam. Perancis menjalinkan hubungan baik dengan Vietnam semasa pemerintahan Maharaja Gia Long. iv. Pengganti-pengganti Gia Long kemudiannya tidak menjalinkan hubungan baik dengan Perancis. Perancis telah menyerang Tourane bersama bersama angkatan tentera Sepanyol di bawah pimpinan Rigault ge Genouilly dan pada 2 September 1858 Tourane jatuh ke tangan Perancis. seorang paderi Sepanyol di Tongking. Perjanjian ini telah menamatkan persaingan antara Perancis dan Thailand berhubungan dengan isu Kemboja. vi. Ini disebabkan Thailand juga turut menuntut Kemboja berada dibawah naungan Thailand. vi. viii. iv. v. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 31 [Lihat Sebelah] SULIT . Pada 31 Ogos 1858. Sikap tolak ansur Thailand ini menyebabkan Perancis membalasnya dengan mengiktiraf kedaulatan Thailand ke atas Battambang dan Siamreap. Keadaan ini menyebabkan satu perjanjian ditandatangani antara Perancis dan Thailand dan perjanjian ini menetapkan bahawa Kemboja menjadi negeri naungan Perancis. Pada masa ini kegiatan anti-Kristian dan kejadian pembunuhan mubaligh Kristian semakin bertambah. Namun pada tahun 1962. Peristiwa ini menyebabkan seluruh selatan Vietnam jatuh ke tangan Perancis. Kemboja sering menjadi rebutan antara Vietnam dan Thailand sejak abad ke-19 sehingga Kemboja terpaksa menghantar ufti kepada Vietnam dan Thailand untuk menjamin kemerdekaannya. Pengilhakan Kemboja i. Pada 1863. Kegiatan ini menyebabkan Raja Perancis Napoleon III telah mengambil tindakan menakluki Vietnam dengan menggunakan peristiwa pembunuhan Bishop Diaz. Perebutan kuasa semasa pemerintahan Raja Norodom menjadi sebab Perancis campur tangan tetapi dibantah oleh Thailand. Permusuhan Perancis dan Vietnam telah memuncak semasa pemerintahan Maharaja Tu Duc. iii. Pengilhakan Tourane dan Saigon i. iii. Seterusnya Perancis menyerang Saigon yang merupakan kawasan tanaman dan pusat pengumpulan padi yang utama di Vietnam. vii. Pada masa yang sama Perancis juga berminat untuk menguasai Kemboja kerana bimbang akan dikuasai oleh British ataupun Thailand di samping Perancis hendak menjadikan Kemboja sebagai negeri penampan. Pengilhakan Indochina oleh Perancis ( 10 markah ) a. ii. Tu Duc akhirnya mengaku kalah dan menandatangani perjajanjian dengan Perancis pada Jun 1862. Saigon telah jatuh ke tangan Perancis pada 17 Februari 1859.Sulit 2. Mereka bertindak melakukan kekejaman terhadap mubalighmubaligh Kristian dan menggubal undang-undang yang melarang kemasukan mubaligh-mubaligh Kristian ke Vietnam. b.

Tongking penting kepada Perancis dari segi ekonomi kerana menjadi jalan perniagaannya ke China melalui Sungai Merah.Sulit c. Pada April 1882. ekonomi. 2. Penindasan Maharaja Tu Duc juga memaksa Perancis menakluki Tongking. Pengilhakan Tongking i. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 32 [Lihat Sebelah] SULIT . angkatan laut Perancis tiba di Hanoi dan menakluki Tongking pada tahun 1883. Sewaktu Perancis bertapak di Cochin-China. dan AmerikaSyarikat. Itali. ii. Perancis dan British telah berjaya menggunakan kaedah pengilhakan untuk meluaskan kuasa di Vietnam dan India. iii. Perluasan kuasa melalui kaedah pengilhakan telah menyebabkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat tempatan yang membawa kepada berlakunya penentangan seperti peristiwa Dahagi India 1857. Penutup ( 2 Markah ) 1. C. 3. iv. dan sosial di Vietnam dan India. Perancis bimbang dengan persaingan kuasa Barat yang lain seperti Jerman. Perdana Menteri Perancis telah memutuskan untuk menamatkan keadaan huru-hara di Vietnam dan menjadikan Vietnam sebagai naungan Perancis. Campur tangan Perancis dan British telah menyebabkan perubahan-perubahan berlaku dalam aspek politik. keadaan huru-hara telah tercetus di Tongking kerana kamasukan orang-orang pelarian.

1872. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 33 [Lihat Sebelah] SULIT . Dasar luar negara    Meneruskan dasar buka pintu dengan menandatangani perjanjian dengan Belgium. Isi Sumbangan Raja Chulalongkorn dalam Pemodenan Thailand 1. Sumbangan kedua-dua tokoh ini diperlihatkan melalui dasar buka pintu yang diamalkan dalam usaha mengelakkan campur tangan kuasa Barat. Jabatan hasil Dalam Negeri diperkemaskan dengan memperkenalkan cukai langsung 1894. (10 Markah) 2. Amerika Syarikat sebagai Penguasa Kastam dan Perancis sebagai Penasihat Ketenteraan. Hakim bangsa Eropah melatih peguam tempatan dan Putera Rabi dilantik sebagai Menteri Keadilan. Maharaja Meiji melakukan pemodenan ke atas Jepun. Menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri dan Majlis Penasihat Rendah pada tahun 1874 dengan memberi peluang untuk golongan bangsawan dan rakyat terlibat dalam hal pentadbiran.Sulit 11. A. Memperkenalkan sistem pentadbiran daerah yang dibahagi kepada 18 monthon (daerah) dan menamatkan sistem autonomi lama Menubuhkan Kementerian Kewangan. Huraikan sumbangan Raja Chulalongkorn dan Maharaja Meiji dalam pemodenan negara masing-masing dari tahun 1868 hinngga 1910.Baginda banyak menyumbangkan idea-idea pemodenan di Thailand bagi meneruskan usaha pemodenan yang telah diperkenalkan oleh Raja Mongkut Pembaharuan oleh Meiji pula dimulai apabila menerima penyerahan kuasa daripada Shogun Hitisubashi Keiki pada 1867. Jerman dan Itali antara tahun 1868 . Memperkemaskan sistem penjara dan polis. Menyerahkan Laos dan kemboja kepada Perancis dan negeri-negeri Utara Tanah Melayu kepada Inggeris Mengimbangi pengaruh kuasa asing di Negara Thailand dan menjamin kedaulatan. sistem kehakiman diperkemaskan dengan menubuhkan Mahkamah Jenayah dan Mahkamah Awam. Pengenalan    (2/3 Markah) Raja Chualongkorn (Rama V) menaiki takhta pada 1869-1910 . 1892. Dasar sistem pentadbiran         Mengambil bangsa asing untuk melancarkan pentadbiran Contohnya pegawai Inggeris diambil sebagai Penasihat Kewangan. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. B.

Sulit 3. Maktab Raja (khusus Untuk Lelaki) dan sekolah untuk golongan pertengahan diperkenalkan Memberi kebebasan beragama kepada rakyat Sistem perhambaan dimansuhkan pada tahun 1874 dan perkhidmatan tentera bergaji diperkenalkan Hak istimewa golongan bangsawan dimansuhkan Memperkenalkan perkhidmatan telegraf pada tahun 1875. Dasar Sosial        Sekolah Sunandalaya (khusus untuk perempuan). Perdagangan Negara Thai dengan dunia luar meningkat dan menggalakkan penanaman modal asing . Bidang pentadbiran      1868. Sistem Pendidikan         Menghantar rakyat Jepun untuk mengkaji sistem pendidikan Barat dan luar negeri Sekolah rendah dan menengah telah diperkenalkan di Jepun dengan berasaskan sistem pendidikan Barat Kanak-kanak berusia enam tahun diwajibkan bersekolah Sistem pelajaran Barat juga diperkenalkan termasuk matematik dan sains Sistem pendidikan vokasional berasaskan kepada orientasi Jepun diperkenalkan Universiti diperkenalkan dengan berasaskan kepada model Barat pada tahun 1877 Sistem pendidikan di Jepun bertujuan melahirkan masyarakat berpendidikan mahir. memperkenalkan sistem Kementerian berasaskan sistem Barat dan juga sistem Kabinet berasaskan sistem kerajaan Prusia pada 1885. Maharaja Meiji juga memperkenalkan Sistem Pemerintahan Monarki Berperlembagaan Parlimen (DIET) Majlis Raja ditubuhkan pada 1885 untuk memberi nasihat kepada Maharaja dalam urusan pentadbiran Pilihanraya pertama di Jepun telah dilaksanakan pada tahun 1890 2. dari Bangkok ke Ayuthia sejauh 40 batu dan dari Bangkok ke Korat pada 1901. sekitar 95% pendunduk Jepun memiliki asas sekurang-kurangnya bersekolah rendah. Maharaja Meiji memperkenalkan perlembagaan yang mengandungi sistem demokrasi. Sistem ekonomi barter ditukarkan dengan sistem ekonomi moden dengan penubuhan Kewangan Diraja dan Jabatan Cetak kewangan pada tahun 1861 bertujuan mengeluarkan wang perak. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 34 [Lihat Sebelah] SULIT . (10 Markah) Sumbangan Maharaja Meiji dalam Pemodenan di Jepun 1. 1872 dan 1873. penghapusan feudalisme dan menerapkan tamadun barat dalam masyarakat dan Negara Jepun. penggunaan telefon 1881 dan sistem pengangkutan kereta api dari Bangkok ke Patnam sejauh 16 batu pada tahun 1893. celik huruf dan mempunyai semangat cintakan tanahair 1906.

Sistem Sosial     Sistem feudal dihapuskan dan tanah milik golongan feudal dijadikan hak milik negara Golongan Samurai yang mendapat kedudukan dalam masyarkat telah melibatkan diri dalam perusahaan dan perniagaan sehingga mewujudkan kapitalis dalam sistem ekonomi Penubuhan Kementerian Perusahaan pada tahun 1870 dan perusahaan tempatan dan kecil dikembangkan dengan galakan bantuan teknikal.` Sistem Pertanian         Diperkenalkan dengan penambahan bilangan tanah untuk pertanian Penyelidikan dan penggunaan jentera berat serta penggunaan baja dagangan Kemudahan pinjaman luar bandar untuk petani Petani digalakkan mempunyai tanah dan cukai tanah telah diperkenalkan pada tahun 1873 Cukai yang dikenakan adalah sekitar 20%. Perkembangan perusahaan melalui pembinaan kilang alat marin (1871). pembinaan rangkaian jalan kereta api telah diusahakan oleh syarikat swasta Akhir abad ke 19. kilang simen (1875) kilang pembuatan senjata dan peluru di Osaka dan Tokyo (1883 serta kilang pembinaan kapal di Hyogo 5. jalan kereta api pertama yang menghubungkan Tokyo dengan pelabuhan Yokohama diperkenalkan 1877.Sulit 3. kilang kaca (1876). Penutup.417 km sistem rangkaian jalan kereta api Sistem telegraf dan pos diwujudkan 4. Jepun memiliki sekitar 3. Sistem perhubungan     1872. pemberian pinjaman dengan kadar faedah rendah dan bantuan subsidi. STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 35 [Lihat Sebelah] SULIT .    Raja Chulalongkorn dan juga Maharaja Meiji mempunyai matlamat untuk me Dasar Raja Chulalongkorn berjaya mengekalkan kedaulatan negaranya majukan Negara masing-masing daripada penjajahan kuasa barat Pemodenan Meiji berjaya menjadikan Jepun sebagai tapak asas menuju kepada sebuah negara yang maju di Asia.30% daripada hasil tanaman Sektor perikanan juga dimajukan Menggalakkan penyelidikan secara sainstifik dengan mendirikan kilang memproses hasil laut Hak penangkapan ikan juga telah dikembangkan sehingga ke perairan pinggir pantai laut Siberia (2/3 Markah) C.

Eksport utama ialah teh dan jut. Pernah menjadi Pengarah Agung FAO pada 1956 dan pernah menjadi Setiusaha pertama UCAFE 4. Pada 1955.Sulit 12. Dapat memperlihatkan sikap sesebuah negara sama ada ingin memainkan peranan aktif atau pasif dalama dunia 3. Dasar luar merupakan instrumen sebuah negara berinteraksi dengan negara lain. Menjadi tuan rumah Persidangan Bulan Sabit Merah Antarabangsa dan Persidangan ILO bagi Rantau Asia pada 1957 6. India menganggotai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak tahun 1946 dan menganggotai banyak jawatankuasa cawangan PBB 2. melibatkan barangan India seperti bahan mentah dan bahan industri serta tekstil dengan barangan mesin berat dan peralatan 9. India juga seringkali menjadi tuan rumah kepada pelbagai Persidangan antarabangsa seperti CAFE pada tahun 1956 dan 1961. India merdeka pada Ogos 1947 dan Vietnam setelah menghadapi pergelutan antara rakyat Vietnam dan sesama kumpulan rakyat akhirnya merdeka pada 8 Mei 1954 dengan pembahagian Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara dikuasai oleh komunis yang diiktiraf oleh Rusia dan China. Semasa proses pendamaian Vietnam. Vietnam Selatan bebas dari komunis 4. Anggota penting dalam Pertubuhan Komanwel dan Rancangan Colombo 3. India menjadi ibu pejabat penyelidikan dan pusat cawangan UNESCO dan UNICEF 5. Bermula dari kemerdekaan itu bermulalah kedua-dua negara melaksanakan dasar luar mereka. India mengekport kain kapas. 2. India juga menghantar satu kontijen ketenteraan dibawah panji-panji PBB ke Mesir pada 1956. Dan 700 tentera ke Congo bagi mengawal hospital tentera dan perkhidmatan komunikasi. Isi Dasar Luar India ( 10 Markah ) 1. Dari segi ekonomi melakukan pertukaran barang dengan negara luar. Pengenalan ( 3 Markah ) 1. Pada tahun 1961 menghantar 700 orang pakar ke 24 negara di bawah Program Bantuan Teknikal PBB 8. B. manganese dan sebagainya STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 36 [Lihat Sebelah] SULIT . tembakau. rempah-ratus. Bandingkan dasar luar India dengan dasar luar Vietnam selepas kedua-dua Negara mencapai kemerdekaan A. Loas dan Kemboja India telah terlibat secara aktif melaksanakan Perjanjian Damai dan Gencatan Senjata 7.

Jepun.2 juta pada tahun 1962. Poland. Vietnam mengeksport getah sebanyak 3. Import utama pula ialah bahan mineral. Vietnam juga cuba menjalin hubungan dengan negara-negara Asia seperti India dan Indonesia 5. 1960 Vietnam Utara menyokong kuat pemberontakan Pathet Lao di negara jiran Laos dengan menyalurkan bantuan pakar perang dan ketenteraan 3. Pembekal utama Vietnam Selatan ialah Amerika Syarikat.5% kepada Amerika dan Perancis 50%. Hungary.5 b franc dan bagi program pelarian berjumlah 14 juta bagi tempoh 1957-1961 8. Jepun dan Hong Kong 7. kertas. Mongolia. Republik Rakyat China ada menyalurkan pinjaman kepada Vietnam Utara sebanyak 300 juta yuan dan geran 100 juta yuan dengan faedah 1% dalam tempoh 10 tahun pada tahun 1959 6. Vietnam Utara juga menjalinkan hubungan dagang dengan Jerman Timur. United Kongdom dan Jerman Barat STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 37 [Lihat Sebelah] SULIT . beras dan sebagainya. Vietnam Selatan juga mendapat bantuan teknikal dan materail daripada negara-negara lain dari agensi-agensi PBB 9. Jalinan perdagangan ini melibatkan negara sekutu utama seperti England. Vietnam Utara di bawah komunis telah membuat pembaharuan tanah bagi menghadapi pemberontakan petani di Wilayah Nghe-an pada Nov 1956 2. Vietnam juga mengeksport kayu manis dengan nilai eksport sebanyak 25 juta dollar Vietnam pada tahun 1959. Amerika Syarikat. Vietnam Utara juga menghadapi tuduhan melanggar peruntukan gencatan senjata 1954 oleh anggota suruhnajaya Kawalan Antabangsa 4. Namun Vietnam Utara menjadi anggota Persidangan Solidariti AfroAsia dan penyelidik bersama Institut Nuklear dan pertubuhan Bersama Kereta api. peralatan pengangkutan. barangan elektrik dan sebagainya 10. Romania . Bulgaria. Vietnam Selatan pula menjalin hubungan dengan Amerika Syarikat apabila mendapat bantuan ekonomi dan teknikal sebanyak 1699. Jerman. Juga menyediakan bantuan aktif kepada pemberontakan di Vietnam Selatan ( VietCong) . Import India pula melibatkan bahan keluli. barangan elektrik. Jepun.Sulit 10. Perancis pula menghulurkan bantuan sebanyak 14. Rusia dan Negara-negara indusitri yang lain Dasar Luar Vietnam ( 10 Markah) 1. logam. dan Peranchis. Manakala pasaran utama ialah Perancis. Peranchis. perubatan. Percubaan Vietnam Utara menjadi anggota PBB seringkali gagal kerana dihalang oleh Vietnam Selatan. kima. makanan.

ekonomi dan sosial 2. Penutup ( 2 Markah) 1. serantau dan antarabangsa bagi menjamin kepentingan politik.Sulit C. Vietnam terbahagi kepada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan kerana pengaruh komunis di Vietnam Utara. India dan Vietnam menggunakan pelbagai pendekatan dalam hubungannya dengan negara luar untuk kepentingan bersama sama ada di peringkat dunia. Vietnam Utara mendapat dokongan negara-negara blok komunis manakala Vietnam Selatan dibantu oleh PBB dan Amerika Syarikat STPM 940/2 Skima ini SULIT sehingga peperikssan ini tamat 38 [Lihat Sebelah] SULIT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful