You are on page 1of 13

‫חלק רביעי‪ :‬המהפכה מסמנת יעדים — השתלבות‬

‫תעסוקתית וצריכת תרבות פנאי‪ ,‬גיוס לצבא‪ ,‬רכישת‬
‫‪165‬‬ ‫השכלה אקדמית והטמעת לימודי ליבה ‬
‫‪167‬‬ ‫פרק ‪ :9‬שחר של יום חדש — הגיוס לצה"ל ‬
‫‪191‬‬ ‫פרק ‪ :10‬חרדים בצה"ל — מפגש של אינטרסים ‬
‫פרק ‪ :11‬הרב יחזקאל פוגל — מחולל המהפכה האקדמית ‪214‬‬
‫‪235‬‬ ‫פרק ‪ :12‬ללמוד כדי להתפרנס ‬

‫חלק חמישי‪ :‬סקירה היסטורית — מאבקי החרדים‬
‫‪267‬‬ ‫מקום המדינה ועד שנות האלפיים ‬
‫פרק ‪ :13‬המרד הראשון — עימותים בין החרדים למדינה‬
‫‪269‬‬ ‫בשנותיה הראשונות‬
‫ ‬
‫‪281‬‬ ‫פרק ‪ :14‬עלילותיה של קש"ת — קבוצה שלא תשלים ‬
‫‪293‬‬ ‫פרק ‪ :15‬מי אתה יהודה משי זהב? ‬
‫‪306‬‬ ‫פרק ‪ :16‬המאבק על כביש רמות ‬
‫‪324‬‬ ‫פרק ‪ :17‬המאבק על כביש בר אילן ‬
‫‪334‬‬ ‫פרק ‪ :18‬קודים של עולם תחתון ‬
‫‪346‬‬ ‫פרק ‪ :19‬תובנות של ראשי המאבק משני הצדדים כיום ‬
‫פרק ‪ :20‬מאספלט לוהט להסדרת הסטטוס קוו — מאבקי‬
‫‪359‬‬ ‫העדה החרדית אז והיום ‬

‫‪373‬‬ ‫חלק שישי‪ :‬תום עידן המאבק האלים ‬
‫‪375‬‬ ‫פרק ‪ :21‬המלצות ועדת צמר ‬
‫ת‬
‫‪393‬‬ ‫פרק ‪ :22‬אריה דרעי — עגל הזהב או המשיח? ‬

‫‪415‬‬ ‫דברי תוד ה‬
‫‪416‬‬ ‫על המחבר ‬
‫‪418‬‬ ‫מפתח ‬

‫‪6‬‬
7
‫החרדים החדשים‬

‫‪8‬‬


9
‫החרדים החדשים‬

‫‪10‬‬


11
‫החרדים החדשים‬

‫‪12‬‬


13
14


15
‫החרדים החדשים‬

‫‪16‬‬


17
‫החרדים החדשים‬

‫‪18‬‬