You are on page 1of 17

‫‪Yehonatan Kenan‬‬

‫‪ABABA‬‬
‫‪All Rights Reserved‬‬
‫‪Copyright © by Yehonatan Kenan‬‬

‫‪Hebrew Language Copyright‬‬
‫‪© Kinneret, Zmoraֿ, Dvir Publishing House Ltd.‬‬

‫כל הזכויות שמורות‬
‫© תשע"ט ‪ 2019‬יהונתן קינן‬
‫זכויות בעברית © תשע"ט ‪ 2019‬כנרת‪ ,‬זמורה‪ ,‬דביר מוציאים לאור בע"מ‬

‫עורך הספר‪ :‬שמואל רוזנר‬

‫אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬להקליט‪ ,‬לתרגם‪ ,‬לאחסן במאגר מידע‪,‬‬
‫לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני‪ ,‬אופטי או מכני או אחר‬
‫כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה‪.‬‬
‫שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט‬
‫אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל‪.‬‬

‫הכנה לדפוס‪ :‬חלפי פתרונות דפוס מתקדמים בע"מ‬

‫סידור‪ ,‬עימוד והפקה במפעלי כנרת‪ ,‬זמורה‪ ,‬דביר מוציאים לאור בע"מ‬
‫רחוב האגוז ‪ ,6‬פארק תעשיות חמן‪ ,‬חבל מודיעין ‪7319900‬‬

‫נדפס בישראל‬

‫‪Kinneret, Zmora, Dvir Publishing House Ltd.‬‬
‫‪6 Egoz St., Hevel Modi'in Industrial Park 7319900, Israel‬‬

‫‪Printed in Israel‬‬

‫מסת"ב ‪ISBN 978-965-566-846-9‬‬

‫‪www.kinbooks.co.il‬‬
‫הוראות הפעלה לגבר לתקופת ההריון‬

‫כתב ואייר‪ :‬יהונתן קינן‬
15
‫יבר הפעיל ביו‬
‫ב‬ ‫תר‬ ‫הא‬
‫ג‬

‫וף‬
‫מה מותר לך להתרחק‬
‫ת‬‫מהבי‬ ‫דכ‬
‫ת‬‫ב‬ ‫גע‬
‫ו‬‫ק‬ ‫מצי‬
‫ז‬ ‫פה‬ ‫םה‬
‫ו‬ ‫שי‬
‫של‬ ‫ר‬

‫ת‬

‫ה‬
‫ו‬‫י‬‫הר‬
‫ן‬
‫‪ 10‬ק“מ‬
‫‪ 50‬ק“מ‬

‫‪ 20‬ק“מ‬
‫‪ 150‬ק“מ‬

‫‪ 100‬ק“מ‬
18
‫‪19‬‬

‫השאלות הנדונות בחלק זה‪:‬‬
‫‪20‬‬

‫איך תחגוג את החדשות הטובות?‬
21
‫‪22‬‬

‫התחל‬
‫חנייה‬
23
‫‪24‬‬

‫שלב ג׳‪ :‬אסוף את הערכה מהמדף וגש לקופה לשלם‬

‫מבחינת חוקי העמידה‬
‫בתורים‪ ,‬במידה ואתה‬
‫רוכש ערכה לבדיקת‬
‫הריון מותר לך להגיד‬
‫"סליחה אשתי בהריון‪"....‬‬
‫כדי לעקוף את התור‪.‬‬
‫נסה להשתמש בזה‪.‬‬
‫‪25‬‬

‫וחוצמזה‪ ,‬אתה ממש‬
‫ממהר‪ ,‬לכן כאשר יגיע‬
‫תורך ‪ -‬סרב בנימוס‬
‫להצעת הקופאית‬
‫להוציא כרטיס חבר‬
‫מועדון‪ ,‬זה סתם יבזבז‬
‫לך עוד עשרים דקות‪.‬‬
26
27
28
29

2 1

4 3