You are on page 1of 7

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ:

• MARKET IN: Πάλη για το δικαίωμα στη δουλειά, ενάντια σε εργοδοσία, κυβέρνηση, ΜΑΤ
και τραμπούκους

ΤΑΞΙΚΗ
• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: Μια μάχη που ανέδειξε πολλά κρίσιμα ζητήματα
• Πολλαπλές οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
• ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Προσφέρουν νέα πεδία δράσης στο μεγάλο κεφάλαιο

ΠΟΡΕΙΑ
• Ελεημοσύνη και κληρωτίδες, η «κανονικότητα» του συστήματος
• Οι αγώνες των συμβασιούχων να σταθούν εμπόδιο στα εφιαλτικά τους σχέδια!
• Εκφυλισμός και κρατικές επεμβάσεις στον συνδικαλισμό
• PLEGMANET: Συμπεράσματα από την πρωτοβουλία ενάντια στις απολύσεις
ÍÏÌÏÓ ÅÉÍÁÉ
ÔÏ ÄÉÊÉÏ ÔÏÕ ÅÑÃÁÔÇ Φεβρουάριος 2018 • Αρ. φύλλου: 22 • taxikiporeia.blogspot.gr

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ

Ν Ε Α Μ Ε Τ Ρ Α !
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΚΑΤ Ω ΤΑ
σπ ι στο ύ μ ε
Να υπερα
Νέα σχέδια ετοιμάζει για την
περιοχή των Βαλκανίων ο αμε-

α στη ν
ρικάνικος ιμπεριαλισμός. Σχέδια
που συμπληρώνουν τις αιματο-
βαμένες επεμβάσεις στη Συρία
και συνολικά τη Μέση Ανατολή.
το δικα ί ω μ
Απεργία!
Για να τα βάλει σε εφαρμογή,
θέλει να σύρει ξοπίσω του -πιέ-
ζοντας, εκβιάζοντας ή εξαγορά-
ζοντας- τα ντόπια καθεστώτα, τις κεφάλαιο και οι εκπρόσωποί του:
άρχουσες τάξεις των βαλκανι- ταργήσουν το δικαίωμα της ερ- η πρωταρχική παραγωγική δύ-

Γ
κών χωρών. γατικής τάξης και των εργαζομέ- ναμη ολόκληρης της ανθρώπι-
ια μια ακόμη φορά η κυβέρ-
Η συμφωνία γύρω από το νων στην απεργία. νης κοινωνίας είναι οι εργάτες,
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απέδει-
όνομα της ΠΓΔΜ που έχουν Προσπαθούν να αφαιρέσουν ο εργαζόμενος λαός. Η απεργία
ξε ότι είναι άξιος υπηρέτης
δρομολογήσει, φυσικά και δεν από τους εργαζόμενους το πιο τινάζει στον αέρα τις ψευτοθεωρίες
του κεφαλαίου και των ιμπερια-
γίνεται για την αποκατάσταση βασικό τους δικαίωμα, που έχει της αστικής τάξης που εντάσσουν
λιστών. Μπροστά στο Eurogroup
της ειρήνης και της φιλίας στην κατακτηθεί με μακροχρόνιους και στις «παραγωγικές δυνάμεις της
στις 22/1 και το κλείσιμο της 3ης
περιοχή, αλλά για το ακριβώς αιματηρούς αγώνες. Που αποτελεί χώρας» τους βιομήχανους, τους
αξιολόγησης, βιάστηκε να παρου-
αντίθετο: να μπει και η ΠΓΔΜ εργαλείο στα χέρια των εργαζομέ- εφοπλιστές, τους μεγαλέμπορους,
σιάσει στα ξένα αφεντικά της το
στον πολεμικό συνασπισμό του νων, στην αντιπαράθεσή τους με δηλαδή την ίδια την αστική τάξη. Η
πόσο έχει προχωρήσει το αντιλα-
ΝΑΤΟ, να εδραιωθεί καλύτερα ο την εξουσία των εργοδοτών. απεργία αποδεικνύει ότι χωρίς
ϊκό της έργο. Στο πολυνομοσχέ-
έλεγχος των ΗΠΑ στην περιοχή • Μπορεί οι εργαζόμενοι σήμε- τους εργάτες, χωρίς τη ζωντανή
διο που ψήφισε στις 15/1 περιλαμ-
ώστε να συνεχίσουν με καλύτε- ρα να μην «αγκαλιάζουν» μαζικά τις παραγωγική εργασία, τίποτε δεν
βάνεται και η ρύθμιση για την αλλα-
ρους όρους την περικύκλωση απεργιακές συγκεντρώσεις, αλλά μπορεί να παραχθεί, τίποτε δεν
γή του τρόπου απόφασης απεργίας
της Ρωσίας. η κυβέρνηση ξέρει καλά ότι στις μπορεί να βελτιωθεί.
από τα σωματεία. Τώρα πια, προϋ-
Βαθιά εξαρτημένες, αλλά κρίσιμες καταστάσεις (όταν δηλα- Όμως η απεργία αμφισβητεί και
πόθεση για να προκηρύξει απερ-
πάντα τυχοδιωκτικές και μωρο- δή υπάρχουν μαζικά ξεσπάσματα, την ιδιοκτησία του κεφαλαιοκράτη
γία ένα πρωτοβάθμιο σωματείο
φιλόδοξες, οι ντόπιες άρχουσες όπως το 2010-’12) η απεργία είναι στα μέσα παραγωγής. Για παρά-
είναι -στη σχετική συνέλευση-
τάξεις -με πρώτη και καλύτερη κορυφαίο μέσο πίεσης του λαϊκού δειγμα, η περιφρούρηση από τους
να υπάρχει απαρτία τουλάχιστον
την ελληνική- ελπίζουν και αυ- εργατικού κινήματος και γι’ αυτόν εργάτες ενός απεργιακού αγώνα σ’
50% των οικονομικά τακτοποιη-
τές σε μια καλύτερη μοιρασιά. τον λόγο οι εργατοπατέρες έκαναν ένα εργοστάσιο αποτελεί μία τέτοια
μένων μελών, ενώ μέχρι σήμερα
Μόνο που η μοιρασιά αυτή προ- ό,τι μπορούσαν για να τις αποτρέ- ευθεία αμφισβήτηση. Γι’ αυτό και
μία τέτοια απόφαση μπορούσε να
σκρούει στις αντίστοιχες φιλοδο- ψουν. Στα μαζικά λαϊκά κινήματα μέσα στις βλέψεις του κεφάλαιου
ληφθεί και με απαρτία 20%, εάν η
ξίες των γειτόνων τους. που έχουν ξεσπάσει, οι απεργιακοί είναι η επιστροφή του λοκ-άουτ, της
συνέλευση ήταν από αναβολή.
Αυτοί οι επιμέρους αντα- αγώνες υπήρξαν πάντα μοχλός πί- ανταπεργίας. Διότι -πέρα απ’ όλα τ’
Η κυβέρνηση δεν κατάφερε να
γωνισμοί –στο πλαίσιο των ευ- εσης των εργαζομένων, ο οποίος άλλα- αποτελεί και μία κίνηση ώστε
περάσει την κατάργηση του δικαιώ-
ρύτερων ενδοϊμπεριαλιστικών μάλιστα έβαζε εργατικά και μάχιμα «να έρθουν τα πράγματα στη θέση
ματος στην απεργία με τροπολογία
ανταγωνισμών– προμηνύουν χαρακτηριστικά στις κινητοποιή- τους», να φανεί ακόμη πιο καθαρά
που έφερε στις αρχές του Δεκέμβρη
νέους κινδύνους για τους λαούς, σεις και τους στόχους πάλης. Τους ποιος «κάνει κουμάντο».
σε άσχετο νομοσχέδιο για τους…
τροφοδοτούν το μίσος, τον εθνι- έδινε προοπτική και λειτουργούσε Αυτή η αμφισβήτηση είναι κάτι
δορυφόρους (όπως άλλωστε είχε
κισμό, το σοβινισμό, το φασισμό, σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα που το κεφάλαιο ποτέ δεν μπόρεσε
κάνει και με τις συλλογικές συμβά-
τον πόλεμο. στα κοινωνικά στρώματα τα οποία να ανεχτεί. Το πολέμησε με τον πιο
σεις) και επανήλθε εντάσσοντάς το
Τα κηρύγματα του μίσους, πλήττονταν. λυσσασμένο τρόπο, χωρίς να διστά-
στο πολυνομοσχέδιο. Και η βιασύ-
οι σημαίες που κυματίζουν, οι • Αλλά και από ιδεολογική άπο- σει να φτάσει ακόμη και σε εκτετα-
νη της αυτή αποδεικνύει τις πιέσεις
διαμάχες για το όνομα, δίνουν ψη, η απεργία ουσιαστικά θέτει στην μένες αιματοχυσίες. Και μπορεί σή-
που δέχεται από τους λεγόμενους
τροφή και έδαφος στις πιο μαύ- πρώτη γραμμή την αμφισβήτηση μερα, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα
«θεσμούς» για να ξεθεμελιώσει
ρες και αντιδραστικές πολιτικές της καπιταλιστικής κυριαρχίας στα το ξερίζωμα του απεργιακού δικαι-
αυτήν την κορυφαία εργατική κα-
δυνάμεις. Και πάντα -μα πάντα- μέσα παραγωγής. Αναδεικνύει ώματος να μην είναι εύκολο, αλλά
τάκτηση.
λειτουργούν σε βάρος των λαών τον ζωτικό ρόλο του εργαζόμενου το κεφάλαιο επανέρχεται συνεχώς,
Μέσα από την απαίτηση αυξη-
και της εργατικής τάξης. Γιατί στο στην παραγωγή και τον παρασιτικό κάνοντας όλο και περισσότερα βή-
μένης απαρτίας στις Γενικές Συνε-
βώμο των δήθεν "κοινών εθνι- ρόλο του κεφαλαιοκράτη. Αναδει- ματα προς αυτήν την κατεύθυνση.
λεύσεις πρωτοβάθμιων σωματείων
κών συμφερόντων" θυσιάζονται κνύει την πραγματικότητα που με Στόχος τους είναι να καταρ-
που αποφασίζουν για απεργιακές
-πρώτα και κύρια- τα λαϊκά και κάθε τρόπο πασχίζουν να διαστρε- γήσουν τις συλλογικά οργανω-
κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση και
εργατικά συμφέροντα. βλώσουν και να αποκρύψουν το
οι δανειστές προσπαθούν να κα-
Συνέχεια στη σελίδα 3
2 Ταξική Πορεία Φλεβάρης 2018 Φλεβάρης 2018 Ταξική Πορεία 3

Ν Ε Α Μ Ε Τ Ρ Α !
ΚΑΤΩ ΤΑ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
" MARKET IN " ξεπούλημα που ετοιμάζουν (ΔΕΗ,
ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κ.ά.).
μένες διεκδικήσεις της εργατι- • Καμία ουσιαστική διαφωνία
ρ α σπ ιεστούμ
Πάλη για το δικαίωμα στη δουλειά, κής τάξης απέναντι στον ταξικό σε αυτές τις κατευθύνσεις δεν
Ν α υ π ε
στην
Ένα χρόνο μετά
τον θάνατό του, οι εκδό- της αντίπαλο. Χτυπάνε με τον πιο
άμεσο τρόπο τον πρωτοβάθμιο
έχουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε,
το δ ι κ α ί ω μ α
ενάντια σε εργοδοσία, κυβέρνηση,
σεις "Εκτός των τειχών" με αφορμή κάθε απεργιακό αγώνα

Απεργία!
κυκλοφόρησαν το βιβλίο συνδικαλισμό και τα όργανά του που ξεσπάει, δηλώνουν πόσο «πα-
τού Γρηγόρη Κωνσταντό- γιατί τους βολεύει να παζαρεύονται ρωχημένο» και «αντιδημοκρατικό»
πουλου "Η εργατική τάξη
έχει ιστορική αποστολή",
ΜΑΤ και τραμπούκους οι συλλογικές συμβάσεις, οι μισθοί
και τα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων από τις συνδικαλιστικές ηγεσί-
μέσο πάλης είναι η απεργία. Είναι
οι ίδιοι που σε πολλές περιπτώσεις
έχουν επιστρατεύσει εργαζομένους
ανεργία που παραμένει στα ύψη
είναι τρανή απόδειξη ότι οι δυνά-
στην απεργία! Να βάλουν φραγμό
στις αντεργατικές κατευθύνσεις.
Μπορεί η κυβέρνηση να ψήφισε
βασισμένο στα κείμενα ες στην κάθε μορφής συνδιοίκηση και έχουν κηρύξει τόσες και τόσες μεις του συστήματος δεν θέλουν το νομοσχέδιο, όμως τίποτε δεν έχει

Π
που έγραψε τα τελευταία υκνές είναι οι που θεμελιώθηκε στο συνδικαλιστι- απεργίες «παράνομες» και «κατα- να έχουν οι εργαζόμενοι μόνιμη λήξει. Η ανάγκη υπεράσπισης του
χρόνια πάνω στα ζητήματα εξελίξεις το τε- κό νόμο 1264/82 του ΠΑΣΟΚ. χρηστικές». δουλειά με σταθερούς και αξιο- απεργιακού δικαιώματος -όπως και
της εργατικής τάξης. λευταίο τρίμηνο στον Είναι αυτές οι ηγεσίες που δεν Η κυβέρνηση προσπαθεί να πρεπείς μισθούς. όλων των άλλων εργατικών δικαιω-
Ένα θεωρητικό βιβλίο έκαναν την παραμικρή κίνηση κό- χρυσώσει το χάπι δίνοντας επιδό- Οι προσπάθειες της κυβέρνη- μάτων- παραμένει πιο ζωντανή και
αγώνα που δίνουν
για την εργατική τάξη, ντρα σε αυτόν τον νόμο. Είναι η ματα και μερίσματα, ενώ αυτά που σης και του κεφαλαίου να καθη- επείγουσα από ποτέ. Η προετοιμα-
οι πρώην εργαζόμε-
γραμμένο από έναν ερ- ηγεσία της ΓΣΕΕ η οποία έχει ανοι- παίρνει είναι πολύ περισσότερα. λώσουν την εργατική τάξη πρέ- σία των νέων αγώνων δεν μπορεί
νοι στο σουπερμάρ-
γάτη που δεν "πήγαινε" χτά μετατραπεί σε κυβερνητικό και Τάζει προσλήψεις και προγράμ- πει να βρουν σθεναρή απάντη- και δεν πρέπει να γίνει στη βάση των
το σχολείο, αλλά διάβασε κετ «Καρυπίδη» στα εργοδοτικό εταίρο και η οποία μετά ματα κοινωφελούς εργασίας, ενώ ση. Η Ταξική Πορεία καλεί τους περιορισμών που θέτει το σύστημα,
εκατοντάδες βιβλία και Γιάννενα, ζητώντας την ανακοίνωση της κατάθεσης του προετοιμάζει απολύσεις. Η θεσμο- εργαζόμενους και τον λαό να αλλά στη βάση των δικών μας συμ-
αφιέρωσε τη ζωή του στην επαναπρόσληψη στο πολυνομοσχεδίου κάλεσε τους... θέτηση της ελεημοσύνης και η υπερασπιστούν το δικαίωμά τους φερόντων, των δικών μας αναγκών.
υπόθεση της κοινωνικής «MARKET IN» το βουλευτές να κάνουν «το καθήκον
απελευθέρωσης. οποίο παρέλαβε την τους», ενώ η ίδια κάλεσε σε... συλ-
Ένα βιβλίο με στόχο να
αποτελέσει βοήθημα στη
επιχείρηση. Αποκα-
λυπτικές, για την θρασύτητα της εργοδοσίας, τις προηγούμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑ-
λαλητήριο την ημέρα της ψήφισης.
Για απεργία ούτε λόγος!
Μπόλικο θέαμα για προπαγάνδιζε για μέρες) τις... τροποποίησε, μεταφέρο-
ντας την απεργία για την Παρασκευή 12/1. Είναι αντί-

δράση, στον καθημερινό


αγώνα, και όχι ακαδημαϊκή
απαιτήσεις του κινήματος αλλά και την πολύ συ-
γκεκριμένη αντανάκλαση και έκφραση του αντι-
ΣΟΚ, αναδεικνύονται οι καλύτεροι συνεχιστές στην Είναι η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ η
οποία, στην ίδια ρότα με την ηγεσία
να κρυφτεί η ουσία στοιχες με τις «αποφάσεις» των δεκάδων σωματείων,
ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων που πριν από μερι-
προώθηση της επίθεσης, γι’ αυτό και παίρνουν συ- κούς μήνες μετατράπηκαν σε «περιτύλιγμα» μιας ακόμη

Π
της ΓΣΕΕ, κάλεσε σε... 3ωρη στάση
μελέτη. δραστικού πολιτικού πλαισίου που έχει στηθεί. νεχώς συγχαρητήρια από τους αμερικανοευρωπαί- αράλληλα με την απραξία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕ- πρότασης νόμου και περισσότερων κοινοβουλευτικών
εργασίας την ημέρα ψήφισης του
Ένα βιβλίο που πάει Ανοίγοντας το νέο κατάστημα στα Γιάννενα, ους. Υλοποιώντας την κατεύθυνση της φτωχοποίη- ΔΥ, πλειοψήφησαν και τα κηρύγματα "αντεπίθε- αυταπατών.
πολυνομοσχεδίου.
κόντρα σε όσους αμφισβη- η εργοδοσία με άνεση προχώρησε σε συνεχή χρη- σης και των ξεπουλημάτων, χτυπώντας τις εργατι- σης", απ' αυτούς που συνέβαλαν όσο κανείς άλ- Δεν εντυπωσιαστήκαμε λοιπόν από την κίνηση του
Αυτές τις ηγεσίες θέλει ως συ-
τούν τον ιστορικό ρόλο της σιμοποίηση των κατασταλτικών μηχανισμών και κές κατακτήσεις όπως το δικαίωμα στην απεργία, λος στη σημερινή κατάντια του εργατικού κινήματος. ΠΑΜΕ. Ούτε θεωρήσαμε ότι ανοίγει μια νέα περίοδος για
νομιλητές το σύστημα. Για να φι-
εργατικής τάξης, είτε εξα- των δικαστηρίων. Σαφέστατη στήριξη, η πολιτική Είδαμε, λοιπόν, το ΠΑΜΕ να κάνει μπόλικη φασαρία το εργατικό κίνημα, με καλύτερες προϋποθέσεις για το
φροντίζουν να ενισχύουν παράλληλα το πλαίσιο μώνουν από κοινού τις εργατικές
φανίζοντάς την είτε "ξεχει- γύρω από το ζήτημα της απεργίας. Και μάλιστα αρκετές ξεδίπλωμα των εργατικών αγώνων. Δεν αναζητούμε τις
κατεύθυνση της καταστολής και της τρομοκρατί- της καταστολής. Σε κάθε αγώνα με τα ΜΑΤ, με τα αντιδράσεις, τις εργατικές αγωνιστι-
λώνοντάς" την. δυνάμεις από την Αριστερά "τσίμπησαν". Τόσο δυνατά "ευκολίες", τις "φαεινές" που θα τονώσουν το ηθικό των
ας. Χτυπήθηκαν από τα ΜΑΤ δύο συγκεντρώσεις δικαστήρια, με το ξέπλυμα των χρυσαυγιτών αλλά κές διαθέσεις. Γι’ αυτό τους κλείνει
Ένα βιβλίο γραμμένο που στο πανώ τους αντέγραψαν κατά λέξη το σύνθημα εργαζομένων και θα τους βγάλουν στο δρόμο.
και έγιναν δεκάδες συλλήψεις αγωνιστών και και με τη δεξιά ατζέντα σε κάθε θέμα που μπαίνει, το μάτι και με αυτό το μέτρο, αφού
από έναν γνήσιο ταξικό της σχετικής αφίσας του ΠΑΜΕ: "Κάτω τα ξερά σας από Οι εργαζόμενοι δεν έχουν ανάγκη από φλυαρίες και
συνδικαλιστών. Προχώρησαν μάλιστα και σε συλ- από τις σχέσεις με τα φασιστικά καθεστώτα μέχρι χτυπάει τα πρωτοβάθμια σωματεία.
αγωνιστή του κομμου- την απεργία". Ίσως θεώρησαν ότι με τέτοια καλοπιάσμα- επαναλαμβανόμενα κηρύγματα «αντεπίθεσης» που κα-
λήψεις κυριακάτικα μέσα από σπίτια και σύρσιμο Το σύστημα δεν θέλει την πρω-
νιστικού κινήματος της τα πολεμικά νατοϊκά σχέδια. τα το ΠΑΜΕ θα αλλάξει στάση και θα συνεργαστεί μαζί ταλήγουν σε μια τρύπα στο νερό. Βλέπουν την κατάστα-
τοβάθμια εργατική οργάνωση.
στα δικαστήρια. Δεκάδες οι μηνύσεις του αφεντι- Το μαστίγιο ώστε να περνά η πολιτική του ερ- τους. ση που επικρατεί, βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες του
χώρας μας, που δεν στα- Γιατί εκεί μιλά και συναποφασίζει ο
κού και οι κατηγορίες που εκκρεμούν. Ακόμα και η, γασιακού μεσαίωνα με τις απολύσεις, την ανεργία, ίδιος ο εργαζόμενος, αδιαμεσολά- Δεν αντέγραψαν όμως μόνο το σύνθημά του, αλλά αρνητικού συσχετισμού. Οι μεγαλοστομίες και η φασαρία
ματά να υπογραμμίζει τη
μετά από προσφυγή των εργαζόμενων, προσωρινή την απληρωσιά, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας δεν και την πρακτική του. "Χόρτασαν" τα μάτια μας από για τα κανάλια, όχι μόνο δεν τους πείθουν, αλλά τους
σημασία της συγκρότησης βητα. Διότι εκεί εκφράζονται με τον
απόφαση του δικαστηρίου για επαναπρόσληψη το δέχονται μόνο οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι. "θεαματικές" ενέργειες και ακτιβισμούς κάθε είδους. "Ει- απωθούν, γιατί δείχνουν είτε άγνοια της κατάστασης είτε
της εργατικής τάξης «σαν πιο ξεκάθαρο τρόπο οι εργατικές
δεν υλοποιήθηκε(η κανονική δίκη είναι στις 22/1). σβολή" του ΠΑΜΕ στο γραφείο της Αχτσιόγλου, "επέλαση" απροθυμία ουσιαστικής αντιμετώπισής της.
τάξης για τον εαυτό της», Ιδιαίτερα κιόλας που το καρότο της «κοινωνικής διαθέσεις. Διότι εκεί συντελείται η
στα... σκαλιά της Βουλής (με τη σειρά, ο ένας πίσω από Οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη από την πλατύτερη
ανοίγοντας ιδεολογικό-πο- Τη μέρα της απεργίας στις 14/12, η πρωινή συ- πολιτικής» των δήθεν επιδομάτων-ψίχουλα, στην πρωταρχική συγκρότηση της εργα-
τον άλλο) και άλλα παρόμοια. Μπόλικη φασαρία, για να δυνατή κινητοποίηση με στόχο την ανατροπή αυτής
λιτικό μέτωπο με τις ρεβι- γκέντρωση έξω από το σουπερμάρκετ είχε να αντι- κατεύθυνση να γίνει το άσπρο-μαύρο, οργίζει το τικής τάξης.
κρυφτεί η αδυναμία και η απροθυμία των δυνάμεων αυ- της πολιτικής ή και πτυχών της. Έχουν ανάγκη να δουν
ζιονιστικές θεωρίες τόσο μετωπίσει τραμπούκους, ανθρώπους της νύχτας, λαό. Ναι, μπορεί τα σωματεία σήμερα
τών να δουν και να απαντήσουν στο πραγματικό πρόβλη- πέρα από τις κοινοβουλευτικές αυταπάτες και τις λογικές
της ανάπτυξης των παρα- φερμένους από την επιχείρηση από άλλες πόλεις. Αυτή η οργή σε κάθε χώρο δουλειάς πρέπει να να είναι άμαζα, αποσυγκροτημένα
μα της συγκρότησης της εργατικής τάξης. Συγκρότηση μιας άλλης διαχείρισης του καπιταλισμού. Έχουν ανάγκη
γωγικών δυνάμεων όσο Προκάλεσαν, επιτεθήκαν και χτύπησαν τη συγκέ- και γραφειοκρατικοποιημένα (ή και
οργανωθεί, να μαζικοποιηθεί, να πάρει κατεύθυν- που δεν θα γίνει με στιγμιότυπα "εικονικού κινήματος", να δυναμώσουν το κίνημα και την πάλη τους, να ανα-
ανύπαρκτα). Ιδιαίτερα στον ιδιωτικό
και της λεγόμενης επιστη- ντρωση (με απουσία της αστυνομίας για να έχουν ση πραγματικής σύγκρουσης. Μπαίνουν πολλά αλλά με ουσιαστική και κοπιαστική καθημερινή προσπά- μετρηθούν με τις δυνάμεις του συστήματος αλλά και με
τομέα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι
μονικής τεχνολογικής επα- το πεδίο ελεύθερο). Τα φασιστοειδή παρέμειναν εμπόδια από τις αυταπάτες που βάζει η αριστερά θα είναι πάντα έτσι. Είναι βέβαιο ότι θεια στυς χώρους δουλειάς. τις δυνάμεις του συμβιβασμού, της ηττοπάθειας και της
νάστασης. στην πόλη και τις επόμενες ημέρες που οργανώθη- για τους όρους της σύγκρουσης, το συσχετισμό δύ- Μπορεί το ΠΑΜΕ να κάλεσε σε απεργία στις 12/1, μοιρολατρίας.
οι εργαζόμενοι -αργά ή γρήγορα-
καν συγκεντρώσεις καταγγελίας των γεγονότων ναμης, το ρόλο των μηχανισμών του κράτους. Από όμως δεν πρόκειται να κινηθεί σε κατεύθυνση ανατρο- Η πάλη για την υπεράσπιση της απεργίας και συνο-
θα αναζητήσουν ξανά τη συλλογική
της απεργίας. Δεν είναι ασύνδετη και η εμπρηστική πής του νόμου. Οι κινήσεις του όχι μόνο δεν κινούνται λικά των εργατικών δικαιωμάτων πρέπει να δοθεί σε μια
τις ακτιβίστικες ενέργειες και βασικά την περιχα- τους οργάνωση ώστε να αντιστα-
στην κατεύθυνση ενοποίησης της πάλης των εργαζομέ- άλλη πολιτική βάση.
επίθεση τότε στο στέκι της ΕΣΕ. ράκωση του αγώνα στα πλαίσια και τα όρια του θούν και να διεκδικήσουν. Και το
νων, αλλά την υποσκάπτουν. Συνεχίζουν να κινούνται στη Και είναι βέβαιο ότι θα έχει απέναντί της –ακόμη πιο
Στον αγώνα αναδεικνύονται πολλές πλευρές. Η ΠΑΜΕ. Οι εργαζόμενοι μέσα από την πάλη τους θα σύστημα παίρνει τα μέτρα του. Προ-
λογική του «ντοπαρίσματος» μέσα από «θεαματικές ενέρ- επιθετικές– τις δυνάμεις του συστήματος.
ωμότητα του αφεντικού με την τρομοκρατία και πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτά τα ζητήματα. ετοιμάζεται.
γειες» (γιγαντιαία πανώ, «έφοδοι» στο Υπουργείο Εργασί- Θα έχει νέα μέτρα να αντιμετωπίσει, αυτή τη
τις απειλές στους εργαζόμενους μέσα, για να έρ- Το σημαντικότερο είναι να κατανοήσουν οι ερ- • Όμως το σύστημα δεν στο-
ας κ.λπ.) που θέλουν να καλύψουν την απροθυμία του να φορά μπροστά στην 4η αξιολόγηση!
θουν απέναντι με τους έξω. Η αίσθηση που προκα- χεύει μόνο στο μέλλον. Φροντίζει
γαζόμενοι στα «MARKET IN» και γενικά, ότι όσο συγκρουστεί ουσιαστικά με την κυβέρνηση και την πολι- Θα έχει πιο ισχυρό το νομικό οπλοστάσιο του συ-
και για το σήμερα. Έτσι, το μέτρο
λεί για τα δεδομένα της πόλης η συνεχής παρουσία καταθλιπτικός κι αν δείχνει ο συσχετισμός δύνα- τική της. Ποιο είναι, άραγε, το σχέδιο σύγκρουσης του στήματος.
περιορισμού του δικαιώματος στην
των ΜΑΤ και της ασφάλειας, το ξύλο, τα χημικά, οι μης και το συνολικό νομικό οπλοστάσιο που έχει απεργία έχει και στοιχεία άμεσης ΠΑΜΕ; Έχει ορίζοντα συνέχειας ή ημερομηνία λήξης την Θα έχει πιο ισχυροποιημένες τις δυνάμεις του
συλλήψεις με τα δικαστήρια κάθε τρεις και λίγο δημιουργηθεί από την επίθεση που έχει προωθηθεί, ψήφιση του νομοσχεδίου; Και αν ισχύει το πρώτο, πώς εθνικισμού, του σοβινισμού, του φασισμού, να παί-
εφαρμογής, καθώς βάζει στο στό-
αλλά και η χρησιμοποίηση των ταγμάτων εφόδου. υλοποιείται και σχεδιάζεται για το άμεσο μέλλον, θα το υλοποιήσει; Με τους διαχωρισμούς που δημιουργεί ζουν ακόμη πιο επικίνδυνα τα βρόμικα παιχνίδια των
χαστρο τα μαζικά σωματεία των
Η ασυδοσία και ευκολία του αφεντικού Ράμμου να ανάμεσα στους εργαζόμενους και την εργατική τάξη; ιμπεριαλιστών.
μπορεί να ανατραπεί. Η δεξιά πολιτική της κυβέρ- ΔΕΚΟ και του ιδιωτικού τομέα.
Ακόμη και οι απεργιακές του αποφάσεις δεν είναι Και απέναντι σε αυτά, χρειάζεται ισχυρό, μαζικό,
χρησιμοποιεί τα κατασταλτικά μέσα (κρατικά και νησης και οι αντιδραστικές εφεδρείες που δημιουρ- Προσπαθούν να αφοπλίσουν αυ-
αποφάσεις της πλατιάς πλειοψηφίας, δεν έχουν δουλευ- οργανωμένο, ταξικά συνειδητοποιημένο εργατικό κί-
μη) είναι στηριγμένη στο πολιτικό πλαίσιο της φα- γεί χρειάζονται γιατί ξέρουν καλά τις δυνατότητες τούς που πλήττονται άμεσα από τις
τεί στους εργαζόμενους. Είναι αποφάσεις κάποιων ΔΣ νημα.
σιστικοποίησης που έχει στηθεί από την κυβέρνη- των εργαζόμενων, του μαζικού κινήματος αντίστα- ιδιωτικοποιήσεις και τα νέα μέτρα.
ή κάποιων άμαζων συνελεύσεων. Είναι χαρακτηριστικό Γιατί φαντεζί κινήσεις τύπου Ρουβίκωνα (ή άλλων
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τις σης και πάλης. Στρώνουν το έδαφος, λοιπόν, για να
ότι ακόμη και αυτές τις «αποφάσεις» (τις οποίες τόσο "Ζορό" του κινήματος) "δεν πιάνουν μία"!
περάσει ανενόχλητη η νέα επίθεση
στα εργασιακά δικαιώματα και το
4 Ταξική Πορεία Φλεβάρης 2018 Φλεβάρης 2018 Ταξική Πορεία 5

Μπροστά στον κίνδυνο διχασμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


ο Σύλλογος της Κεντρικής Τ Μια μάχη που ανέδειξε πολλά
ο ζήτημα της αξιολόγησης
στο δημόσιο παραμένει ανοι-
χτή πληγή για όλες τις μνη-
Υπηρεσίας του Υπ. Παιδείας μονιακές κυβερνήσεις. Από την
αξιολόγηση Μητσοτάκη το 2014, κρίσιμα ζητήματα
Μ
που υπό την πίεση των αντιδρά-
απεργίας-αποχής από την αξιολόγη- όσο το δυνατό μαζική συγκρότηση
εγάλο προβληματισμό έχει προκαλέ- οργανισμών, γιατί τη θεωρεί παραπλανητική, σεων βρέθηκε στον κάλαθο των
αχρήστων, έως και σήμερα, ένα ζή- ση, παρακάμπτοντας επί της ουσίας στη βάση του δίκαιου χαρακτήρα
σει στους εργαζόμενους του υπουρ- που διχάζει τους εργαζόμενους και τους δημι- τη λειτουργία των πρωτοβάθμιων του. Κατεύθυνση που υπονόμευσε
τημα που η κυβέρνηση παρουσίαζε
γείου Παιδείας η μεθόδευση της ουργεί αυταπάτες ότι συνδιοικούν και συνα- «ακίνδυνο» έχει γίνει πονοκέφαλος, σωματείων και συλλόγων, γεγονός η συνδικαλιστική ηγεσία, κρατώ-
πλειοψηφίας του ΔΣ του συλλόγου των υπαλλή- ποφασίζουν με την πολιτική ηγεσία. Το επιχεί- αποδεικνύοντας ότι κάθε άλλο παρά που έδειξε τα προβλήματά του στην ντας τους εργαζόμενους μακριά
λων της Κ.Υ. για την αποχώρηση από το δευτερο- ρημα δε για εξασφάλιση από αυθαίρετες με- αγαθές προθέσεις έχει. πορεία. Χωρίς μαζικές διαδικασίες από μια πραγματική αγωνιστική λο-
και πραγματική συζήτηση με τους γική, που μπορεί να εκφραστεί μόνο
βάθμιο όργανο (ΠΟΣΥΠ) και τη δημιουργία νέας τακινήσεις δεν στέκει, αφού υπάρχει ο νόμος Δυο χρόνια μετά την ψήφιση
του συστήματος αξιολόγησης της εργαζόμενους, υιοθέτησε μια μορ- συλλογικά, στο δρόμο, σε πραγμα-
ομοσπονδίας. για την υποχρεωτική κινητικότητα. Όμως, αυτό φή αγώνα με πλήθος επιχειρημά- τικές απεργίες και συγκεντρώσεις.
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που
Η ΠΟΣΥΠ περιλαμβάνει 15 συλλόγους. Ένας που δεν ομολογούν οι «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ», είναι ότι των υπέρ του «ακίνδυνου νομικά» Ωστόσο, τα προβλήματα είναι
μόνο «νέο» δεν είναι, και η εφαρ-
απ’ αυτούς είναι και ο Σύλλογος της Κ.Υ. του Υπ. πίσω από τα προσχήματα που προβάλουν, η μογή του παραμένει προβληματική. χαρακτήρα της και όχι κατά της αξι- ακόμα εδώ και, σε κάθε περίπτωση,
Παιδείας με περίπου 600 μέλη. Οι υπόλοιποι πραγματική αιτία της στάσης τους αυτής είναι Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με τη ολόγησης αυτής καθ’εαυτής. Όχι τυ- Οι εργαζόμενοι, γνωρίζοντας κών συζητήσεων πάνω στην ουσία οι λόγοι για τους οποίους οι εργα-
σύλλογοι προέρχονται από υπηρεσίες του Υπ. ο φόβος τους ότι, με τον ενιαίο οργανισμό, οι συμμετοχή τους στην απεργία-απο- χαία, βέβαια, καθώς η πλειοψηφία πολύ καλά ότι η αξιολόγηση κρύ- της αξιολόγησης και το τι επιχειρεί- ζόμενοι στο δημόσιο πρέπει να εί-
Παιδείας σε όλη την Ελλάδα, με πολυπληθέ- «θέσεις ευθύνης» μπορεί να καταληφθούν χή, σε κάποιους χώρους μεγαλύτε- των παρατάξεων της ΑΔΕΔΥ είναι βει απολύσεις, σύνδεση με την κι- ται μέσω αυτής, φάνηκε. Η επιλογή ναι ενάντια σε κάθε μορφή αξιολό-
ρη και αλλού μικρότερη, μπορεί να υπέρ της αξιολόγησης και, ως εκ νητικότητα, κατάργηση θέσεων και μιας μορφής αγώνα που δήθεν εί- γησης παραμένουν. Η επίθεση στο
στερους αυτούς των Περιφερειακών Διευθύν- από υπαλλήλους εκτός της Κ.Υ. τούτου, αδυνατούν να διατυπώσουν δημόσιο θα προχωρήσει. Εξάλλου
μην κατάφεραν να ακυρώσουν τη μισθολογικές ποινές, έδωσαν μια ναι «ακίνδυνη και άνευ κόστους»,
σεων εκπαίδευσης, που αριθμούν κάτι περισ- Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό που διαμορφώθη- διαδικασία, έθεσαν όμως σοβαρά πειστικό λόγο αντίστασης σε αυτή. μάχη με σημαντικά ποσοστά συμμε- έδειξε τα όρια της. Οι διαφορές στα η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στους
σότερο από 2000 μέλη. κε του τελευταίους μήνες και με δεδομένη την ζητήματα για την επόμενη ημέρα. Πόνταραν δε ιδιαίτερα στη στάση τοχής στην απεργία. Μια μάχη όμως χαρακτηριστικά των εργαζομένων δανειστές να εφαρμόσει την κινητι-
Μέχρι και το συνέδριο του 2015, η εκπρο- επιρροή που ασκούν, οι «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» έσυραν Ζητήματα που για μεν την κυβέρνη- των προϊσταμένων και διευθυντών, υπονομευμένη, που ακυρώθηκε στο δημόσιο ανάλογα με το χώρο κότητα, τα νέα οργανογράμματα, τις
σώπηση στο ΔΣ της ΠΟΣΥΠ ήταν 7 μέλη προ- τους συναδέλφους σε μια διαδικασία που δι- ση δημιουργούν ερωτηματικά για το που δήθεν, την κρίσιμη στιγμή, θα σε μεγάλο βαθμό, όπως ήταν ανα- δουλειάς, τα καθημερινά προβλή- ιδιωτικοποιήσεις και δεν θα σταμα-
ερχόμενα από τις περιφέρειες και 4 μέλη απ’ χάζει το σύλλογο. Μαζί με το σύλλογο της Ακα- πώς θα προχωρήσει στην εφαρμο- έμπαιναν εμπόδιο στην πολιτική της μενόμενο, από τους προϊσταμένους ματα και το πόσο κοντά βρίσκονται, τήσει, διακινδυνεύοντας ακόμα και
γή όχι μόνο της αξιολόγησης αλλά κυβέρνησης. Προσδοκία τουλάχι- τους, που υπό την πίεση των εκβια- ή νομίζουν ότι βρίσκονται, στα κέ- την όποια εύθραυστη «συμμαχία»
την Κ.Υ. Τα προηγούμενα χρόνια οι εκπρόσω- δημίας Αθηνών που αριθμεί περίπου 60 μέλη, και των υπόλοιπων μέτρων που στον αφελής για στελέχη της διοί- θέλει να οικοδομήσει με το στρώμα
σμών αλλά και τις προσωπικές τους ντρα λήψης των αποφάσεων, ανα-
ποι της Κ.Υ. είχαν τον έλεγχο του προεδρείου, προχώρησαν στην ίδρυση νέας «ομοσπονδίας». επιφυλάσσει για το δημόσιο, για δε κησης και μάλιστα στην πλειοψηφία προσδοκίες έσπασαν την απεργί- δείχθηκαν. Οι αυταπάτες για το ρόλο των δημοσίων υπαλλήλων. Γι’ αυτό
μετά από συμφωνίες με τα άλλα μέλη του ΔΣ. Στις εκλογές που έγιναν πρόσφατα για το ΔΣ τους εργαζόμενους ανοίγουν τη συ- τους τοποθετημένα από την παρού- α(εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις) των στελεχών αποθεώθηκαν και και είναι ανάγκη οι ίδιοι οι εργαζό-
Η «ήρεμη συμβίωση» άρχισε να χαλάει όταν, της, πήραν μέρος δύο παρατάξεις, οι «ΟΛΟΙ ζήτηση για το χαρακτήρα αυτής της σα κυβέρνηση. Η ΑΔΕΔΥ έδειξε με και έδωσαν στην κυβέρνηση τα τελικά…έπιασαν πάτο. Η αποτυχία μενοι να βγάλουνσυμπεράσματα, να
μετά το συνέδριο του 2013, ο μέχρι τότε πρό- ΜΑΖΙ» και κάποια «νέα κίνηση» που τα μέλη μάχης, τα προβλήματα και τις αδυ- τις επιλογές τις τα όρια των δυνάμε- μεγάλα νούμερα συμμετοχής στην της επιμονής στη νομική οδό έδειξε εντοπίσουν αδυναμίες και προβλή-
ναμίες της. ων που κυριαρχούν σε αυτή όταν η αξιολόγηση που χρειαζόταν. ότι η επιτυχία ενός αγώνα δεν κρί- ματα για να μπορέσουν να απαντή-
εδρος αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης και της προέρχονται από υπηρεσίες που συγχω- Πιο συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ κυβέρνηση πιέζει για την προώθη- Η έλλειψη συλλογικών διαδικα- νεται στη «φαεινή», ούτε τη νομιμό- σουν με επιτυχία στις νέες προκλή-
τότε τέθηκε από τους περιφερειακούς θέμα νεύτηκαν τα τελευταία χρόνια στο Υπ. Παιδεί- προχώρησε στην εξαγγελία της ση της αντεργατικής της πολιτικής. σιών, συνελεύσεων και ουσιαστι- τητα του μέσου πάλης, αλλά στην σεις που έρχονται.
ενδιάμεσων εκλογών, μιας και κατάλαβαν ότι ας. Ψήφισαν συνολικά 372 συνάδελφοι.
ο συσχετισμός λειτουργούσε υπέρ τους. Απο- Η Πρωτοβουλία δεν πήρε μέρος στις εκλο-

Τ Οργάνωση και αγώνας στους χώρους εργασίας,


τέλεσμα ήταν, μετά τις εκλογές, το προεδρείο γές, αφού προηγουμένως είχε καλέσει τους α εργατικά ατυχήματα έρχονται στο
να «καταληφθεί» από τους εκπροσώπους των συναδέλφους, μαζί με την εκπρόσωπο του προσκήνιο με τον πιο επώδυνο τρόπο
και σε καθημερινή βάση για δεκάδες
περιφερειακών υπηρεσιών.
Έτσι άρχισε η διαμάχη ανάμεσα στην ομο-
σπονδία και το σύλλογο της Κ.Υ. που κορυφώ-
ΠΑΜΕ και άλλα μεμονωμένα άτομα που είχαν
αναπτύξει κάποια συνδικαλιστική δραστηριό-
τητα το προηγούμενο διάστημα, σε αποχή από
εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Άλλοτε προ-
καλούν σοβαρούς τραυματισμούς, άλλοτε ενάντια στα εγκλήματα της εργοδοσίας
στερούν μέχρι και την ίδια τη ζωή. Σε κάθε
θηκε στο συνέδριο του 2016, με αφορμή τα αυτή τη διαδικασία που διχάζει και αποπροσα- περίπτωση αναδεικνύουν τη σύγχρονη ερ-
σχέδια του υπ. Παιδείας για το νέο Οργανι- νατολίζει τους εργαζόμενους, σε μια περίοδο γασιακή βαρβαρότητα, που πλέον γίνεται
καθεστώς για όλο και περισσότερους ερ-
σμό. Οι περιφερειακοί υποστήριζαν τη δη- σοβαρής επίθεσης της κυβέρνησης και στους
γαζόμενους. Τα εξαντλητικά ωράρια και η σε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Έτσι και τηρούν εκκωφαντική σιγή απέναντι σε κάθε τέ-
μιουργία νέου ενιαίου οργανισμού για όλες εργαζόμενους στο δημόσιο. Αξίζει να σημει- εντατικοποίηση της εργασίας, το άγχος να στην Ξάνθη, πήραμε σχετική πρωτοβουλία για τοιο περιστατικό, ενώ ούτε και το ΠΑΜΕ παίρνει
τις υπηρεσίες του υπουργείου, πολύ κοντά σ’ ωθεί ότι με τις τελευταίες εξελίξεις και με «βγει η δουλειά», σε συνδυασμό με τα ανύ- να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση καταγγελίας κάποια σχετική πρωτοβουλία κίνησης.
αυτό που προωθεί η ηγεσία. Αντίθετα, η πλειο- δεδομένο τις αθλιότητες της πλειοψηφούσας παρκτα μέτρα ασφαλείας και τη μη συντή- των εργατικών ατυχημάτων. Αφορμή αποτέλεσε Η συγκέντρωση εν τέλει πραγματοποιήθηκε
ψηφία του συλλόγου της Κ.Υ. -δηλαδή η παρά- παράταξης, ακούγονται φωνές για δημιουργία ρηση του εξοπλισμού, είναι οι βασικές αιτίες ο θάνατος ενός εργάτη από έκρηξη λόγω διαρ- το Σάββατο 16 Δεκέμβρη, και ακολούθησε πο-
για τα εργατικά ατυχήματα. Η ασυδοσία της ροής αερίων στην ΕΛΒΙΖ (Ελληνική Βιομηχανία ρεία που κατέληξε στο παζάρι της πόλης. Αν και
ταξη «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»- επέμεναν στην ύπαρξη δύο νέου συλλόγου. Μια κατεύθυνση αδιέξοδη,
εργοδοσίας πατάει βέβαια πάνω σε ένα ολό- Ζωοτροφών). Με παρεμβάσεις σε εργασιακούς μικρής σχετικά μαζικότητας, η παρέμβαση αυτή
οργανισμών, όπως είναι μέχρι τώρα, έναν για που θα δημιουργούσε ακόμα περισσότερα κληρο νομοθετικό πλαίσιο που επεκτείνουν χώρους, ειδικά της βιομηχανίας και του χώρου κέντρισε το ενδιαφέρον του κόσμου, παρά το
τη Κεντρική Υπηρεσία και έναν άλλο για τους προβλήματα για τους εργαζόμενους στο υπ. όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, που αφήνει των ντελιβεράδων, προσπαθήσαμε να έρθουμε εορταστικό κλίμα της αγοράς. Στη συγκέντρωση
υπόλοιπους. Το πρόσχημα που προβάλουν Παιδείας και τη συλλογική τους δράση. τον εργαζόμενο έρμαιο στις ορέξεις του κε- σε επαφή με εργαζόμενους που βρίσκονται στην συμμετείχε και η πολιτική συλλογικότητα «Πέλο-
προς τα έξω είναι ότι με ενιαίο οργανισμό δεν Αυτή τη δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση φαλαίου. Παράδειγμα αυτού αποτελεί και η «πρώτη γραμμή» του κινδύνου. Ήταν φανερή η το», που και αυτή είχε αναδείξει το ζήτημα των
πρόσφατη διάταξη (και σε άσχετο νομοσχέ- ρωση τόσο των ίδιων των εργαζόμενων σε κάθε
εξασφαλίζονται οι συνάδελφοι από υποχρεω- έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει η Πρωτο- αγωνία τους για το φόρτο εργασίας και το πώς θα εργατικών ατυχημάτων το προηγούμενο διάστη-
διο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ), που εργασιακό χώρο, όσο και η ανάδειξη των εργο-
τικές μετακινήσεις προς διάφορες υπηρεσίες βουλία, που παρά τις επιθέσεις που δέχεται ανταπεξέλθουν χωρίς να «γίνει η στραβή». Πα- μα. Στόχος της Ταξικής Πορείας είναι να συνεχί-
απαλλάσει την εργοδοσία από τις ευθύνες δοτικών εγκλημάτων από κάθε συλλογικότητα
ράλληλα αναδείχτηκε και η ανεμπιστοσύνη στο σει να παρεμβαίνει για το ζήτημα, προσπαθώντας
εκτός υπουργείου. όλα αυτά τα χρόνια, μένει όρθια και παλεύει της για κάθε ατύχημα, ενώ βάζει χέρι και που έχει αναφορά στο εργατικό κίνημα. Για αυτό
συλλογικό δρόμο της διεκδίκησης, ειδικά όταν να δημιουργήσει και ένα δίκτυο επικοινωνίας
Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο Υπ. Παι- με συνέπεια στο πλευρό των εργαζομένων. στις όποιες αποζημιώσεις. το λόγο από πέρσι η Ταξική Πορεία είχε πραγ-
βλέπουν τους διάφορους «αρμόδιους» (Εργατικό εργαζομένων και συλλογικοτήτων που θα ευνοεί
Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα ματοποιήσει σχετική καμπάνια σε πανελλαδικό
δείας, από την αρχή αρνήθηκε να πάρει θέση Κέντρο, συμβιβασμένες ηγεσίες σωματείων) να παρεμβάσεις με καλύτερους όρους.
είναι αναγκαία η μέγιστη δυνατή συσπεί- επίπεδο, που όποτε γινόταν δυνατό κατέληγε
στη συζήτηση περί ενός, δύο ή περισσότερων
6 Ταξική Πορεία Φλεβάρης 2018 Φλεβάρης 2018 Ταξική Πορεία 7

Πολλαπλές οι προκλήσεις ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Τ
ο κομμάτι των ιδιωτικοποι-

για τους εργαζόμενους στα


ήσεων καταλαμβάνει ένα
ιδιαίτερο και μεγάλο κεφά-
λαιο ανάμεσα στα προαπαιτούμενα
Προσφέρουν νέα πεδία δράσης
για να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση.
στο μεγάλο κεφάλαιο
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, βα-
δίζοντας στο δρόμο που χάραξαν
και όλες οι προηγούμενες κυβερ- Ακόμη, από το στόχαστρό τους δεν ναι βέβαιο πως η ποιότητα θα πέσει ζόμενοι στις «νέες συνθήκες» και σε αυτήν την επίθεση. Να οργανω-
νήσεις, τρέχει να εξυπηρετήσει τα γλιτώνει και ένα μεγάλο κομμάτι κατακόρυφα. Αυτό σε συνδυασμό τα «νέα εργασιακά μοντέλα» που θεί και να παλέψει του για να μπει
σχέδια των ιμπεριαλιστών. Ξεπου- ακίνητης περιουσίας. Τέλος, προσ- με όλη την αντιλαϊκή επίθεση που έχουν αρχίσει να κυριαρχούν στην φραγμός στις ιδιωτικοποιήσεις και

Α
ν έμενε κανείς σε μια κα- λάνε ό,τι είχε απομείνει στη χώρα, δοκούν έσοδα από ολοκληρωμένες διεξάγεται θα χειροτερεύσει την κα- αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα στο ξεπούλημα του πλούτου του.
ταγραφή των κινητοποι- δίνοντας γη και ύδωρ στο ντόπιο συναλλαγές προηγούμενων ετών, θημερινή επιβίωση του λαού μας. δεχτούν εκβιασμούς και τρομοκρα- Θα πρέπει να αγωνιστεί ενάντια στις
ήσεων που έγιναν το πε- αλλά κυρίως στο ξένο κεφάλαιο. όπως αυτή του Οργανισμού Λιμένος Οι νέες συνθήκες που διαμορ- τία ώστε να σκύψουν το κεφάλι. Και ιδιωτικοποιήσεις, να αγωνιστεί ενά-
ρασμένο φθινόπωρο στα Μέσα Από τις ιδιωτικοποιήσεις αυτές φι- Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού. φώνονται θα φέρουν χειροτέρευ- οι απειλές θα γίνουν καθημερινό ντια στη χειροτέρευση των συνθη-
Μαζικής Μεταφοράς της Αθή- λοδοξούν να μαζέψουν 2,73 δισ. Ξεπουλάνε τον πλούτο και τις ση και των σχέσεων εργασίας σε φαινόμενο, το δίλημμα ανεργία ή κών της ζωής του. Να υπερασπιστεί
Ποσό που δεν κατάφεραν να μαζέ- εργασία με όποιους όρους θα τίθε- μια σειρά από κατακτήσεις και κυ-
νας, θα μπορούσε μέχρι και να
ψουν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ται στο τραπέζι καθημερινά. ρίως να υπερασπιστεί το δικαίωμά
υποθέσει ότι ο κλάδος βρίσκε-
φιλοδοξούν να το μαζέψουν μέσα Η προπαγάνδα τους έχει στηθεί του στη δουλειά.
ται σε πραγματικό αγωνιστικό
στον επόμενη χρονιά. Βλέποντας τα γύρω από τη δήθεν έξοδο από τα Κόντρα σε λογικές και απόψεις
αναβρασμό. Μόνο αυτή δεν εί- νούμερα καταλαβαίνουμε πως δεν μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. ήττας όπως αυτή που προτείνει το
ναι η πραγματικότητα για τους θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Αλλά εμείς πρέπει να γνωρίζουμε ΚΚΕ για «ενιαίους κρατικούς φο-
χιλιάδες εργαζόμενους που Μέσα λοιπόν στους επόμενους πολύ καλά πως οι συνθήκες που ρείς». Και σε αυτό το επίπεδο, η
δουλεύουν στις δύο εταιρείες μήνες, η κυβέρνηση βγάζει στο έχουν διαμορφώσει και συνεχίζουν άποψη του ΚΚΕ έχει στον πυρή-
του ΟΑΣΑ (ΣΤΑΣΥ-Σταθερές Συ- σφυρί μια σειρά ΔΕΚΟ. Ξεκινάει να διαμορφώνουν μόνο χειρότερες να της τον τρόπο διαχείρισης του
γκοινωνίες και ΟΣΥ-Οδικές Συ- διαγωνισμούς για την πώληση του μέρες και νέα δεινά φέρνουν για κράτους. Μια άποψη που, παρά τις
γκοινωνίες), οι οποίοι αντιμε- 65% της ΔΕΠΑ, του 35% των ΕΛΠΕ, το λαό μας. Το μέλλον που διαμορ- αλλαγές στη διατύπωση που χρει-
τωπίζουν όλο και χειρότερους διαρκή επίκληση ακόμα και τις νηση. Με αυτές τις πρακτικές, του 17% της ΔΕΗ, του 11% της ΕΥ- φώνουν φέρνει σε χειρότερη θέση άστηκε να κάνει μετά την ανάληψη
όρους δουλειάς και ένα αβέβαιο συναντήσεις μεταξύ συνδικαλι- αδυνατίζουν ακόμα περισσότε- ΔΑΠ και του 23% της ΕΥΑΘ. Ακόμη, κάθε εργαζόμενο, άνεργο, νεολαίο. της κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ,
μέλλον. στικών ηγεσιών των -πολλών- ρο τη συγκρότηση των εργαζό- ξεπουλάνε το 30% του Διεθνούς Ακόμη και αν τα αποτελέσματα όλης διαμορφώνεται γύρω από τη λογι-
Οι στάσεις εργασίας και σωματείων του χώρου, στην μενων, καλλιεργούν αυταπάτες Αεροδρομίου Αθηνών, το 100% των αυτής της επίθεσης δεν φαίνονται κή της διαχείρισης του συστήματος
απεργίες της προηγούμενης πράξη οι κινητοποιήσεις γίνο- «στήριξης» σε παράγοντες του μετοχών της Ελληνικής Εταιρείας υποδομές της χώρας, προσφέρουν όσους δουλεύουν σε αυτές τις επι- εξ’ ολοκλήρου άμεσα ,το σύστημα της εκμετάλλευσης και της εξάρτη-
περιόδου ακολούθησαν το νταν πάντα ξεχωριστά, σε δια- συστήματος (διοικητές, υπουρ- Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τρο- αυξημένα πεδία δράσης στο μεγάλο χειρήσεις. Αν γίνουν όλες αυτές οι προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις σης. Για εμάς είναι ξεκάθαρο το σύ-
γνωστό μοτίβο που έχουν κα- φορετικές μέρες και ώρες. γούς κτλ.) και επιτείνουν την χαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ), το 5% του κεφάλαιο. Τα αποτελέσματα όλων ιδιωτικοποιήσεις, οι εργαζόμενοι να φτιάξει τους όρους για να τσακί- στημα αυτό δεν ωραιοποιείται, δεν
θιερώσει οι δυνάμεις που πα- Ο χαρακτήρας αυτών των ηττοπάθεια που κυριαρχεί τα ΟΤΕ, το 66% της ΔΕΣΦΑ ΑΕ. Παρα- αυτών των ιδιωτικοποιήσεων θα τα θα πιεστούν σε μια επόμενη φάση σει κάθε δικαίωμα, να λεηλατήσει «εξανθρωπίζεται»,είναι σκληρό και
ραμένουν κυρίαρχες στον κλά- κινήσεων ορίζεται από τα χα- τελευταία χρόνια, ειδικά μετά χωρούν τα δικαιώματα λειτουργίας, βιώσει ολόκληρος ο λαός μας. Το να ρίξουν τους μισθούς και τα με- τον πλούτο της χώρας και του λαού, θέλει τους λαούς γονατισμένους και
δο: σκόρπιες κινητοποιήσεις, ρακτηριστικά των δυνάμεων το άδοξο τέλος του τελευταίου συντήρησης και εκμετάλλευσης ξένο και ντόπιο κεφάλαιο θα διεκδι- ροκάματά τους, θα χειροτερεύσουν να τον κρατάει απογοητευμένο και δούλους του. Πρέπει να χτίσουμε
με πολλές παλινωδίες, χωρίς που τις κάνουν. Γαλουχημένες κύκλου κινητοποιήσεων που της Εγνατίας Οδού. Ιδιωτικοποιούν κήσουν παραπάνω κέρδη. Σύντομα οι όροι και οι συνθήκες δουλειάς ανήμπορο ώστε να τον εκμεταλλεύ- τους όρους και τα εργαλεία εκείνα
μια σειρά από μαρίνες, όπως αυτές θα έρθουν αυξήσεις σε μια σειρά τους, θα γίνουν προσπάθειες ώστε εται όταν και όποτε το ίδιο θέλει. που θα βάλουν φραγμό και θα τσα-
μαζικές διαδικασίες, με θολά στη βάση της συνδιοίκησης και στρίμωξαν την τότε κυβέρνηση
της Χίου, της Πύλου, της Αρετσούς από αγαθά και υπηρεσίες, ενώ εί- να προσαρμοστούν οι παλιοί εργα- Ο λαός μας πρέπει να αντισταθεί κίσουν τις όποιες ορέξεις του.
αιτήματα και χωρίς τον παρα- της συνδιαχείρισης, δεμένες με και έκλεισαν με επιστράτευση
στη Θεσσαλονίκη και του Αλίμου.
μικρό συντονισμό. Αποφάσεις ένα σωρό τρόπους με τις εκά- των απεργών.
που παίρνονται χωρίς καν προ- στοτε διοικήσεις και τις κυβερ- Τα πραγματικά επίδικα στον
σπάθειες για πραγματοποίηση νήσεις που τις διορίζουν, δεν κλάδο παραμένουν οι αυξήσεις ΓΙΑΝΝΕΝΑ: ΝΤΕΛΙΒΕΡΙ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
γενικών συνελεύσεων και δί-
χως να αναγνωρίζεται ο παρα-
έχουν την παραμικρή διάθεση
να υπηρετήσουν τις ανάγκες
στους μισθούς και τα επιδόμα-
τα, οι προσλήψεις, η βελτίωση Αναγκαιότητα οργάνωσης και ενοποίησης
μικρός ρόλος στους ίδιους τους
εργαζόμενους, ούτε πριν (για τα
των εργαζόμενων. Με αιτήματα
που επικεντρώνονται στα έσο-
των όρων δουλειάς παράλληλα
με την ασφαλή και αξιοπρεπή
ΣΣΕ που προβλέπει χορήγηση
των εργαζομένων του κλάδου
αιτήματα, τους στόχους και τις δα των εταιριών και τη «σω- μετακίνηση του λαού και, με
μορφές) ούτε κατά τη διάρκεια στή» διαχείρισή τους, φτάνουν ειδική βαρύτητα, η ανατροπή μη μισθολογικών παροχών, οι νυχτερινά ωράρια ενώ άδειες και επιδόματα που εκφράζεται καθημερινά μεταξύ μας στους
των κινητοποιήσεων. Παρά το στο σημείο να υπερασπίζονται της κατεύθυνσης ιδιωτικοποί- οποίες μπορούν να κόβονται στην καλύτερη επιστέφονται. Επί της ουσίας δρόμους και στα φανάρια πρέπει να μεταφρα-
κεκτημένο μιας συμμετοχής το ηλεκτρονικό εισιτήριο που ησης των αστικών συγκοινω- όποτε κρίνεται ότι ξεφεύγουν υπάρχει ο εργασιακός μεσαίωνας που επι- στεί σε ουσιαστική ενοποίηση.
που διασφαλίζει την πραγμα- περιορίζει την πρόσβαση των νιών (εξ ολοκλήρου ή/και σε από το εκάστοτε Μεσοπρόθε- κρατεί σε όλες τις δουλειές που έχουν χτιστεί Στο χώρο των ντελίβερι στα Γιάννενα έχει
τοποίηση της απεργίας, απερ- λαϊκών στρωμάτων στα ΜΜΜ κομμάτια). Η κυβέρνηση, όσο σμο. Απέναντι στην επίθεση που εξαρχής με νέες εργασιακές σχέσεις (εμπόριο- στηθεί μια «συνέλευση-σωματείο βάσης» από
γιακές συγκεντρώσεις, που θα ή και να παραπονιούνται για τη δεν συναντά αντιστάσεις, κι- δέχονται, οι εργαζόμενοι στα επισιτισμός). αναρχικές συλλογικότητες. Ουσιαστικά μια
μπορούσαν και να συμβάλουν δωρεάν μετακίνηση των ανέρ- νείται με συνέπεια σε αυτή την ΜΜΜ πρέπει να βρουν την εμπι- Μόνο που εκτός από την εκμετάλλευση, συνέλευση στην οποία έχει επιβληθεί μια μορ-
στη συγκρότηση των εργα- στοσύνη στις δυνάμεις τους, να οι συνάδελφοι δουλεύουν σε ένα επάγγελμα φή λειτουργίας και ένα περιεχόμενο που ανα-
γων. Ο πραγματικός στόχος κατεύθυνση, τόσο μέσα από
παραμερίσουν τις υποταγμένες όπου η πίεση για ταχύτητα και τα κακοσυντη- παράγει τη λογική του σωματείου-παράταξη
ζόμενων και να αποτελέσουν των κινητοποιήσεων που απο- την απαξίωση των συγκοινω-
μορφή απεύθυνσης στο λαό, το
φυσικό σύμμαχο των εργαζόμε-
φασίζουν είναι να διατηρήσουν
το συμβιβαστικό και πυροσβε-
νιών όσο και στήνοντας μηχα-
νισμούς που θα διασφαλίζουν
συνδικαλιστικές ηγεσίες και τις
αντιλήψεις που επιβάλλουν και
Ε κατοντάδες είναι πλέον οι συνάδελφοι και
συνεχώς μπαίνουν και άλλοι, κυρίως νέοι,
«στη δουλειά στο μηχανάκι». Η δουλειά μαζι-
ρημένα μηχανάκια βάζουν τη ζωή καθημερινά
σε κίνδυνο, αυξάνοντας κατακόρυφα τους νε-
κρούς και τραυματίες στην άσφαλτο.
τύπου ΠΑΜΕ.
Παρ’ όλο που πολλοί εργαζόμενοι γνωρί-
ζουν την ύπαρξη του σωματείου, στέκονται
νων στις συγκοινωνίες, είτε δεν στικό ρόλο τους ως επίσημου την κερδοφορία των όποιων να παλέψουν οι ίδιοι τόσο για να
κοποιείται κατά πρώτο λόγο στις επιχειρήσεις Το βασικό όμως που λείπει είναι πως στο μακριά από αυτό γιατί έχει καταγραφεί (με
καλούνταν καθόλου είτε ήταν συνομιλητή της κάθε διοίκησης, «επενδυτών». Παράλληλα, αρ- αντιμετωπίσουν τα καθημερινά
επισιτισμού αλλά και τις εταιρίες κούριερ. χώρο οι εργαζόμενοι δεν έχουν εκείνη τη συ- δική του ευθύνη) σαν μια παρέα «ειδικών» που
εντελώς άμαζες. Αντίστοιχα ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν νείται την υπογραφή συλλογι- προβλήματα όσο και για να ανα- Είναι χώρος που κυριαρχείται από ελαστι- γκρότηση και την ενοποίηση που απαιτείται εμφανίζονται σαν «Ζορό» και στήνουν παρεμ-
χαρακτηριστική ήταν η παντε- να σώσουν τα προσχήματα. Σε κών συμβάσεων ή αμφισβητεί τρέψουν τους σχεδιασμούς για κές σχέσεις εργασίας με πολύ χαμηλά μερο- σε πολιτικό και οργανωτικό επίπεδο. Έτσι βάσεις μποϋκοτάζ σε επιχειρήσεις, κυρίως με
λής απουσία των εργαζόμενων κάθε περίπτωση, όριο είναι η μη όσες έχει υπογράψει, με τελευ- ιδιωτικοποίηση. Αυτή τη λογική κάματα. Σε πολύ μικρό βαθμό υπάρχει πλήρες ώστε να μπορεί να υπάρξει συλλογική και αλληλέγγυους, όταν εκτιμάνε ότι αυτό μπορεί
του κλάδου στις όποιες γενικές σύγκρουση με τις κεντρικές πο- ταία εξέλιξη την εγκύκλιο που θέλει να αναδείξει και να υπηρε- ωράριο και μισθός (κυρίως στις κούριερ). Επι- οργανωμένη αντίσταση στην επίθεση που δε-
απεργίες της ΓΣΕΕ. Στο ζήτημα λιτικές κατευθύνσεις που έχουν απαιτεί την έγκριση από τον τήσει με την παρέμβασή της η κρατεί απλήρωτη εργασία, πολλές υπερωρίες, χόμαστε. Η συναδελφικότητα και κατανόηση Συνέχεια στη σελίδα 12
δε του συντονισμού, παρά τη οριστεί από ΕΕ, ΔΝΤ και κυβέρ- υπουργό Οικονομικών κάθε Ταξική Πορεία.
8 Ταξική Πορεία Φλεβάρης 2018 Φλεβάρης 2018 Ταξική Πορεία 9

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Ελεημοσύνη και κληρωτίδες,
Αγώνας για τη μονιμοποίηση
η «κανονικότητα» του συστήματος των συμβασιούχων στα νοσοκομεία
Ο ι εργαζόμενοι, η νεολαία, ο λαός
της χώρας μας συνολικά, βρίσκο-
χρημάτων μέσω λοταρίας. Η φτώχεια,
η εξαθλίωση, η περιθωριοποίηση Τ ο θέμα της υγείας αναφέρεται
συχνά πυκνά ως το ισχυρό χαρτί
για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το
στην υγεία. Αυτά που έκανε είναι τόσο
λίγα και τόσο αυτονόητα (κάποιες ανα-
νεώσεις συμβάσεων και ελάχιστες
νται στο στόχαστρο της πιο βάρβαρης ολοένα και περισσότερων στρωμάτων
και ληστρικής επίθεσης του κεφαλαί- γίνεται αντικείμενο χλευασμού παίζο- υπουργείο υγείας προσπαθεί να δημι- προσλήψεις) που πιθανά και η προ-
ου και της κυβέρνησής του. Ανεργία, ντας τις ζωές μας, τα όνειρά μας, την ουργήσει την εικόνα ότι το κοινωνικό ηγούμενη κυβέρνηση να τα έκανε αν
μειώσεις μισθών, ελαστικά ωράρια αξιοπρέπειά μας σε κληρώσεις. Όλα αγαθό της υγείας, από τότε που ανέλα- συνέχιζε μετά το 2015. Ήταν απαραίτη-
και εργασιακές σχέσεις, απολύσεις, αυτά δεν μπορούν να κρύψουν τη βα- βε η «αριστερή» κυβέρνηση παρέχεται τα για να μην καταρρεύσει το σύστημα
χτύπημα του δικαιώματος στην ασφά- θιά αντιλαϊκή-αντιδραστική πολιτική στο λαό ολοένα και πιο απλόχερα. Η και για να διατηρήσει το προφίλ της
λιση, στη σύνταξη, στη μόρφωση, στις της κυβέρνησης και των υπόλοιπων πραγματικότητα είναι ωστόσο τελείως «κοινωνικά υπεύθυνης» κυβέρνησης.
συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθε- κομμάτων του κεφαλαίου. Που παρά διαφορετική. Και για να γίνει ξεκάθα- Κατά τα άλλα, είναι απορίας άξιο
ρίες, πλειστηριασμοί. Είναι η πολιτική τις όποιες αντιπολιτευτικές τους κο- ρο, η κατάσταση στα νοσοκομεία μετά πώς δεν μπόρεσε (αν ήθελε) να διώ-
που καθημερινά βιώνει στο πετσί του ο ρώνες ψηφίζουν τα μέτρα στη βουλή από πέντε χρόνια μνημονίων και μετά ξει τους εργολάβους-δουλέμπορους,
κόσμος. Την ίδια στιγμή όμως, κυβέρ- δείχνοντας έτσι το πραγματικό τους από αρκετά χρόνια άσκησης μιας βαθιά χρόνια. Η ομοσπονδία γιατρών ανα- τρία χρόνια. Όλες αυτές οι κατηγορί- οι οποίοι, αντίθετα με την εικόνα που
νηση και ιμπεριαλιστές, με τη βοήθεια πρόσωπο. Να υπηρετούν τις ανάγκες αντιλαϊκής πολιτικής όλα τα προηγού- φέρει ότι κάθε έτος συνταξιοδοτούνται ες εργαζομένων άρχισαν να διεκδι- προσπαθούν να περάσουν τα κυ-
διαφόρων κολαούζων και παπαγά- και τα συμφέροντα του κεφαλαίου και μενα χρόνια μέχρι τις αρχές του 2015 με σταθερό ρυθμό 150 με 200 γιατροί, κούν το αυτονόητο, το δικαίωμά τους βερνητικά στελέχη, συνεχίζουν και
λων, προσπαθούν να μας πείσουν ότι της πρόσωπο, το τέλος των μνημονί- βαλε σε βασικά είδη (καύσιμα, καπνό, των ιμπεριαλιστών. είχε γίνει δραματική. Κλινικές και ολό- κυρίως από το 2010 και μετά. στη σταθερή και μόνιμη δουλειά. Γι’ βασιλεύουν, εκμεταλλευόμενοι τους
η πραγματικότητα είναι διαφορετική. ων, ότι τα παίρνει από τους πλούσιους καφέ, τηλέφωνο), τότε μπορούμε να Ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτε κληρα νοσοκομεία είχαν εγκαταλειφθεί Από τη δύσκολη θέση της κα- αυτό έγιναν αρκετές κινητοποιήσεις εργαζόμενους με τους χειρότερους
«Αλλάζει σελίδα η χώρα» μας λένε, για να τα δώσει στους φτωχούς, το καταλάβουμε τι ακριβώς μας επιστρέ- απ’ όλους αυτούς που συναγωνίζονται στη μοίρα τους. Η έλλειψη προσωπι- τάρρευσης των νοσοκομείων η κυ- (αποσπασματικές, όχι με συνέχεια και όρους. Αντίστοιχα ισχύει και με την
«έρχεται η ανάπτυξη», «βαδίζουμε νοικοκύρεμα στα ασφαλιστικά ταμεία, φει η κυβέρνηση. Όλα τα παραπάνω ποιος θα είναι ο αρεστός, ο διαχειρι- κού λόγω των χιλιάδων συνταξιοδο- βέρνηση προσπάθησε να βγει με την συνέπεια) για την ανανέωση των συμ- πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου
στην κανονικότητα», «βγαίνουμε στις την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, είναι μέτρα μόνο του 2017 και σ’ αυτά στής των συμφερόντων του κεφα- τήσεων, το κόψιμο κονδυλίων όσο και πρόσληψη συμβασιούχων. Υπολογί- βάσεων, οι οποίες σίγουρα ασκούσαν φαίνεται ότι οι δομές ΤΟΜΥ θα επαν-
αγορές» , «έχουμε πρωτογενή πλεο- τη μείωση της ανεργίας κλπ. Πρόκει- πρέπει να προστεθούν τα μέτρα που λαίου. Απ’ αυτούς που καθημερινά η επί τούτου ανοργανωσιά έφτασαν τα ζεται ότι σήμερα εργάζονται πάνω από μια πίεση στην κυβέρνηση. Αυτό που δρωθούν με μετακινήσεις και όχι με
νάσματα» και τόσα άλλα. Και ανάπτυξη ται για 1,4 δις από τα οποία τα 720 εκ. θα υλοποιήσει η κυβέρνηση το 2018 παίρνουν μέτρα ενάντια στα δικαιώ- νοσοκομεία σε τραγική κατάσταση. Η 10.000 συμβασιούχοι στα νοσοκομεία: ασκούσε επίσης πίεση ήταν ότι τα ήδη νέους διορισμούς.
έχουμε και πλεονάσματα. Μόνο που είναι με τη μορφή έκτακτης ενίσχυσης. από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για ματά μας, στις ζωές μας και μας συ- κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή της 4000 με συμβάσεις 0ΑΕΔ, 2100 επι- εξαντλημένα νοσοκομεία δεν μπορού- Οι συμβασιούχοι, επικουρικοί και
αυτά δεν αφορούν τα λαϊκά στρώμα- Κι αυτά με τη σύμφωνη γνώμη των την τρίτη αξιολόγηση. Ακόμα και τα στήνονται ως «σωτήρες». Να βγει στο υποσχέθηκε τρία πράγματα: προσλή- κουρικοί γιατροί, 1000 επικουρικοί σαν να καλύψουν τις τεράστιες ανά- εργολαβικοί ξέρουν πολύ καλά ότι δεν
τα αλλά το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο. ιμπεριαλιστών (όχι όπως πέρυσι με εισοδηματικά κριτήρια όσων τελικά προσκήνιο των εξελίξεων, να πάρει τις ψεις, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας λοιπό προσωπικό και 7000 εργολα- γκες με προσωρινούς εργαζόμενους. στερούν τη δουλειά κανενός και ότι εί-
Πρόκειται, στην κυριολεξία, για ματω- την 13η σύνταξη που προπαγάνδιζε η πάρουν αυτά τα ψίχουλα φανερώνουν τύχες του στα δικά του χέρια. Έξω και και πρόσβαση των ανασφάλιστων σε βικοί εργαζόμενοι. Οι τελευταίοι δου- Δεν γίνεται ένας ογκολόγος, ένας ψυ- ναι δίκαιο να διεκδικήσουν τη μονιμο-
μένα πλεονάσματα αφού τα εργατικά κυβέρνηση και μετά ζητούσε ταπεινά αρκετά πράγματα. Έτσι για μονοπρό- ενάντια σε εκλογικές αυταπάτες και δομές περίθαλψης. λεύουν σε καθαριότητα, τραπεζαρίες χίατρος να πάει για δώδεκα μήνες σε ποίησή τους. Είναι ο μοναδικός τρόπος
«ατυχήματα» αυξάνονται μέρα με τη συγνώμη από τους δανειστές). σωπα νοικοκυριά η ενίσχυση θα είναι λογικές ανάθεσης ότι κάποιος άλλος Οι προσλήψεις που υποσχέθηκε και security. Οι συμβασιούχοι είναι ένα τμήμα και μόλις προλάβει να προ- για να σταματήσει η ομηρεία της ευέ-
μέρα. Προκύπτουν με το ξεζούμισμα Αλλά η πραγματικότητα είναι τε- από 450 ευρώ έως 250 για εισοδήματα θα τα κάνει για εμάς. Η ανάπτυξη ερ- δεν έγιναν. Ή για να είμαστε ακριβείς, ευέλικτο προσωπικό, απολύονται με σαρμοστεί και να στρώσει μια δουλειά λικτης εργασίας. Χρειάζεται πολύ κό-
των εργαζομένων, τα μεροκάματα λείως διαφορετική. Από την περικοπή από 5000 ευρώ έως 9000 αντίστοιχα. γατικού-λαϊκού κινήματος για την ανα- έγιναν με τα σταγονόμετρο. Έτσι για τη λήξη της σύμβασης και δεν επιβα- να απολύεται, δεν μπορεί ο χειριστής πος για να οργανωθεί κάτι από τα κάτω
πείνας, τις συνθήκες γαλέρας, την του ΕΚΑΣ μέσα στο 2017 η κυβέρνη- Ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες η τροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής, παράδειγμα, από τις 1200 θέσεις για- ρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, ακτινολογικών μηχανημάτων που μιας και τα σωματεία είναι διαλυμένα.
επιβολή τρομοκρατίας στους χώρους ση «εξοικονόμησε» 569 εκατομμύρια ενίσχυση θα είναι από 1350 έως 750 για την υπεράσπιση και διεύρυνση τρών που προκηρύχθηκαν μέσα στο δεδομένου ότι πληρώνονται από τα δουλεύει σε ένα δύσκολο πόστο όπως Ακόμα και οι δυνάμεις της αριστεράς,
δουλειάς, τις απολύσεις κλπ. ευρώ που έκοψε από τους συνταξι- ευρώ για εισόδημα από 15000 έως των κατακτήσεων και δικαιωμάτων 2016 διορίστηκαν μόνο 400. Οι διορι- έσοδα των νοσοκομείων. τα χειρουργεία να απολύεται σε δώδε- όταν κάνουν καλέσματα τα κάνουν για
Η κυβέρνηση προσπαθεί να αντι- ούχους. Από τη μείωση των επικου- 27000 ευρώ αντίστοιχα. Πρόκειται για μας, προβάλει αναγκαία περισσότε- σμοί που έπρεπε να γίνουν με τις προ- Στο επικουρικό προσωπικό των κα μήνες. Το ίδιο ο τραυματιοφορέας, να μαζέψουν το δικό τους κόσμο και
στρέψει το κλίμα κάνοντας δήθεν πα- ρικών συντάξεων αφαίρεσε, πάλι από την επιβεβαίωση με τον πιο επίσημο ρο από ποτέ. Να μην αποδεχτούμε τα κηρύξεις 4Κ και 5Κ του 2015 για νοση- νοσοκομείων δόθηκε παράταση σε ο φαρμακοποιός κοκ. δεν έχουν καμία διάθεση να μαζικοποι-
ροχές στα πιο φτωχά κοινωνικά στρώ- τους συνταξιούχους, άλλα 291 εκα- τρόπο ότι τα λαϊκά εισοδήματα κινού- ψίχουλα του κοινωνικού μερίσματος λευτικό και κυρίως λοιπό προσωπικό αρκετές περιπτώσεις. Αναγνωρίζε- Ήταν δηλαδή και οι ίδιες οι ανά- ήσουν και να οργανώσουν ουσιαστικά
ματα, υποδυόμενη ότι «είναι ταγμένη τομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα καθυ- νται μόνιμα κάτω από το όριο φτώ- και της λοταρίας αφού πρώτα έχουν (παραϊατρικά επαγγέλματα, φαρμακο- ται άλλωστε ότι οι συμβασιούχοι κα- γκες του συγκεκριμένου εργασιακού τις κινητοποιήσεις που απαιτούνται. Η
να υπηρετεί τους αδύνατους». Αφού στερεί τη χορήγηση 130.000 κύριων χειας και ότι η «περήφανη πολιτική καταληστεύσει τα λαϊκά εισοδήματα. ποιοί, χειριστές ακτινολογικών μηχα- λύπτουν ζωτικότατες ανάγκες και η χώρου που με έναν τρόπο επέβαλαν Ταξική Πορεία κινείται για να συμβά-
πρώτα τους τα πήρε. Από το Νοέμβρη συντάξεων και 126.000 επικουρικών. στήριξης» είναι μια σκέτη κοροϊδία. Και σ’ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να νημάτων κτλ) δεν έχουν ολοκληρωθεί συνεχής εναλλαγή προσωπικού δεν την ανανέωση κάποιων συμβάσεων. λει σε μια κατεύθυνση οργάνωσης και
που ανακοινώθηκε η απόφαση για το Κι αν σ’ όλα αυτά προσθέσουμε τη φο- Ταυτόχρονα μόνο οργή και αγανά- συμβάλουν οι δυνάμεις εκείνες που ακόμη. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι εξυπηρετούσε κανέναν. Υπάρχουν Αυτό δίνει και μια απάντηση σε αυ- αγώνα για τη μονιμοποίηση των συμ-
«κοινωνικό μέρισμα», προσπαθεί να ροληστεία από την αύξηση του ΦΠΑ κτηση μπορεί να προκαλέσει η από- αναφέρονται στην Αριστερά και στο συνταξιοδοτήσεις είναι χιλιάδες κάθε έτσι εργαζόμενοι που έχουν παρα- τούς που θεωρούν ότι η κυβέρνηση βασιούχων και για νέες προσλήψεις
περάσει το αφήγημα για το κοινωνικό αλλά και τους νέους φόρους που επέ- φαση της κυβέρνησης για μοίρασμα κίνημα. χρόνο και για όλα τα προηγούμενα μείνει στην ίδια θέση για πάνω από ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «έκανε και κάτι καλό» στην υγεία.

Α
ν γυρνούσαμε πίσω, πάνω από 100 χρό- ετίας του ‘90 εφαρμόζονται παντού με ιδιαίτερη
νια, θα βλέπαμε μια κατάσταση σκληρή
στην αντιμετώπιση των εργαζόμενων, με
απολύσεις και ανασφάλεια, αφού κάθε φορά που
έμφαση και ποικιλομορφία στους δήμους και την
υγεία.
Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
Οι αγώνες των συμβασιούχων να σταθούν
άλλαζε κυβέρνηση άλλαζαν και οι εργαζόμενοι. Η
μονιμότητα μπήκε σαν αίτημα από τότε που συ-
στο πλαίσιο των συμφωνιών με την ΕΕ και τις
ΗΠΑ, οδηγούν τον κόσμο της δουλειάς στον εργα- εμπόδιο στα εφιαλτικά τους σχέδια!
γκροτήθηκαν οι πρώτοι σύλλογοι εργαζόμενων σιακό μεσαίωνα. Η πλήρης και σταθερή δουλειά
στο δημόσιο την δεκαετία 1870-1880 και κατο- πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να μετατρέψουν ορισμό των προσλήψεων, για μείωση του μόνιμου κυβερνητικός συνδικαλισμός των ΜΕΤΑ, ΠΑΣΚΕ, συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
χυρώθηκε συνταγματικά το 1911. Ποτέ όμως δεν τον εργαζόμενο σε σκλάβο, σε ζητιάνο που θα πε- προσωπικού του δημοσίου και των ΟΤΑ, για ιδιω- ΔΑΚΕ και από την άλλη οι συνδιαχειριστικές λογι- Αυτό θα το κάνουν οι ίδιοι οι συμβασιούχοι. Με
έπαψε να είναι στόχος της επίθεσης του συστή- ριμένει το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το τικοποίηση υπηρεσιών, για συμπράξεις δημόσιου κές των αριστερών παρατάξεων, φέρνουν προτά- επιτροπές στους χώρους δουλειάς που θα απαι-
ματος η κατάργηση της μόνιμης και σταθερής μέρισμα, τα επιδόματα απορίας και τις λοταρίες για τις προσλήψεις και το νομοσχέδιο. Απολύο- και ιδιωτικού τομέα που οδηγούν σε διαιώνιση των σεις «βελτίωσης» του νόμου ή κινητοποίηση για τήσουν συνελεύσεις στους δήμους, με ουσιαστικό
δουλειάς, τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις, η της εφορίας, τις ελεημοσύνες και τα συσσίτια του νται αρκετοί εργαζόμενοι, άλλοι μένουν απλήρω- εργολαβιών, των πολύμορφων ελαστικών σχέσε- πίεση την ώρα της ψήφισης «φιλεργατικών» τρο- συντονισμό μεταξύ των επιτροπών, χωρίς διαχω-
συντριβή του δικαιώματος συλλογικής έκφρασης κράτους και δεν θα μπορεί να σηκώσει το μπόι τοι, πεθαίνουν σε εργατικά ατυχήματα-δολοφονί- ων εργασίας με ακόμη δυσμενέστερους όρους. πολογιών, καλλιεργούν την ταξική συνεργασία ρισμούς ανάμεσα σε παρατασιούχους και τους
των εργαζόμενων, η διάλυση της συγκρότησής του απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. ες, για την επίτευξη των συμφωνιών καθαρισμού Η ΠΟΕ-ΟΤΑ μετά το καλοκαίρι του 2017 δεν και τον κυβερνητισμό και αφήνουν διαλυμένους υπόλοιπους συμβασιούχους. Και γνωρίζοντας ότι
τους. Ο στόχος απαιτούσε κατάργηση της συλ- Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρατείνει τις του όγκου των σκουπιδιών. έχει πάρει ούτε μια απόφαση για οργάνωση κι- και άοπλους τους εργαζόμενους. η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι στην υπηρεσία
λογικής σύμβασης εργασίας, αλλαγές στον τρόπο συμβάσεις αλλά στις απεργιακές κινητοποιήσεις Σήμερα οι συμβασιούχοι είναι ανάστατοι. Χω- νητοποιήσεων για μονιμοποίηση των συμβασιού- Η πάλη του δικαιώματος στην πλήρη και στα- της εξυπηρέτησης των συμφερόντων της αστι-
διορισμού, άλλες μορφές εργασίας που «παρακά- στέλνει τα ΜΑΤ και στα παζάρια με την ΠΟΕ-ΟΤΑ ρίς συνελεύσεις, χωρίς σωματεία, ανάμεσα στις χων, ούτε μια ανακοίνωση. Αντίστοιχα τα σωμα- θερή δουλειά απαιτεί συντονισμό των επί μέρους κής τάξης ενάντια στα συμφέροντα της εργατικής
μπτουν» τη μονιμότητα. συζητάει τον καθαρισμό των πόλεων ενώ οι συμ- κραυγές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της τεία των δήμων δεν άνοιξαν το θέμα των συμβα- αντιστάσεων, οργάνωση ενός αποφασιστικού και τάξης και των εργαζόμενων και θα εφαρμόσει τα
Από τη δεκαετία του ’80, οι ευέλικτες μορφές βασιούχοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Η ΠΟΕ- αντιπολίτευσης της ΝΔ περί δήθεν μονιμοποίησης σιούχων στους εργαζόμενους μέλη τους, δεν έθε- απαιτητικού αγώνα που θα φθάσει μέχρι την σύ- μνημόνια που υπέγραψε με τους ευρωπαίους και
εργασίας κάνουν τακτικά την εμφάνισή τους στο ΟΤΑ «ξεχνά» το αίτημα για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, την ώρα που η κυβέρνηση σαν το ζήτημα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς γκρουση με την αστική τάξη και τους εκφραστές τους αμερικάνους ιμπεριαλιστές. Μόνο οι αγώνες
δημόσιο και τους ΟΤΑ και από τις αρχές της δεκα- των συμβασιούχων, συζητάει με τον Σκουρλέτη υπογράφει και εφαρμόζει μνημόνια για τον περι- ως αίτημα πάλης. Δεν είναι τυχαίο. Από τη μια ο της και θα διεκδικήσει τη μονιμοποίηση όλων των μπορούν να τους σταματήσουν.
10 Ταξική Πορεία Φλεβάρης 2018 Φλεβάρης 2018 Ταξική Πορεία 11

PLEGMANET
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Νέα δεδομένα, νέος γύρος επίθεσης Τ Συμπεράσματα από την πρωτοβουλία
ους τελευταίους μήνες η
Ταξική Πορεία έχει προ-
σπαθήσει με κάθε τρό-

στα δικαιώματα των εργαζομένων πο να αναδείξει το ζήτημα των


εκδικητικών απολύσεων τριών
εργαζομένων του τηλεφωνικού
ενάντια στις απολύσεις
κέντρου Plegmanet, που συμμε-
Π
Απ’ την άλλη τα σωματεία, που
ολλές ανακατατάξεις γίνο- τείχαν στη γενική απεργία στις 17 θα έπρεπε να είναι όπλο στα χέρια
νται στο χώρο του λιανε- Μάη. Πρόκειται για μία προσπά-
μπορίου και πιο συγκεκριμένα, των εργαζομένων, στη σημερινή
θεια απάντησης στην πολιτική φάση αποσυγκρότησης και κυρι-
στο χώρο των σούπερ μάρκετ. των απολύσεων, υπεράσπισης
Μια από αυτές που έχει απασχο- άρχησης επί δεκαετίες αστικών και
του δικαιώματος στη δουλειά και ρεφορμιστικών δυνάμεων σε αυτά
λήσει ιδιαίτερα είναι η περίπτω- τη συνδικαλιστική έκφραση. Κα-
ση της εξαγοράς του Μαρινόπου- μπορεί να μπουν ακόμη και τροχο-
θοριστική, προκειμένου να ανα- πέδη στον αγώνα. Υπερασπιζόμαστε
λου από τον Σκλαβενίτη. Μια σει- δειχθεί με έναν πιο ουσιαστικό
ρά εξελίξεις και κινήσεις από τη το δικαίωμα στη συνδικαλιστική ορ-
τρόπο το ζήτημα, ήταν η απόφα- γάνωση και εξαντλούμε τις δυνατό-
μεριά της εργοδοσίας το τελευ- ση ενός από τους απολυμένους,
ταίο διάστημα -με βάση αυτήν τητες που μας δίνουν απέναντι στον
του Ν.Ν, να διεκδικήσει την επα- ταξικό αντίπαλο τα σωματεία όπως
την εξαγορά- δημιουργούν νέα ναπρόσληψή του. και δράση της Πρωτοβουλίας έχει βουλίες. Η υπόθεση έχει συνέχεια,
αρνητικά δεδομένα και για τους είναι, όμως βασικό κριτήριο είναι η
να διασπάσουν τους εργαζό- χώς η επίθεση στα δικαιώματα Είναι ανάγκη να γνωστοποι- προώθηση του αγώνα με καλύτε- βοηθήσει ώστε να συσπειρωθεί αλλά και μόνο το γεγονός ότι αμφι-
22.000 περίπου εργαζομένους. ένα δυναμικό, να γνωστοποιηθεί σβητείται, με κινηματική λογική, η
μενους με τεχνητές αντιθέσεις των εργαζομένων, από τη μεριά ούνται τέτοια περιστατικά στους ρους όρους.
Με πρόσχημα την απορρό- το ζήτημα, να αναδειχθεί το αίτημα δυνατότητα ενός εργοδότη σε έναν
ώστε να τους εκμεταλλεύονται των δύο σωματείων επικρατεί εργασιακούς χώρους, σε μία Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
φηση της μιας εταιρίας (Ι.Σ.) από της επαναπρόσληψης και να πιεστεί κλάδο με τέτοια χαρακτηριστικά να
στο μέγιστο. Στην πραγματικό- στοχευμένη ακινησία. Και τι να περίοδο που όλα είναι υπό αίρε- και στη βάση της κοινής δράσης,
την άλλη (Ε.Υ.Σ.) σε ένα κοινό η εργοδοσία. Παρ’ όλο που έχουν απολύει όποτε θέλει είναι σημαντι-
τητα, πρόκειται για μια συνολική περιμένει κανείς από δύο εργο- ση. Πιο συγκεκριμένα στο χώρο απευθύναμε κάλεσμα σε ανοιχτή
ΑΦΜ από 1/1/2018, ασκήθη-
κατεύθυνση τρομοκρατίας που δοτικά σωματεία που στην κα- των τηλεφωνικών κέντρων, ο σύσκεψη που κατέληξε στη συγκρό- φανεί προβληματικές λογικές που κό. Όπως σημαντικό είναι να έχου-
κε στους εργαζόμενους έντονη
προωθεί η εταιρία και όχι μεμο- λύτερη αυτό που κάνουν είναι εργασιακός μεσαίωνας είναι τηση της «Πρωτοβουλίας ενάντια υπάρχουν στην αριστερά, σε σχέση με τα αντανακλαστικά να αξιοποι-
πίεση και τρομοκρατία τους τε-
νωμένα περιστατικά κάποιων να βγάζουν ανακοινώσεις για καθεστώς. Οι εργασιακές συν- στις απολύσεις στην Plegmanet», η με την κοινή δράση και όχι μόνο, ούμε δυνατότητες, να διερευνούμε
λευταίους μήνες. Η διοίκηση της
«ιδιότροπων» διευθυντών-προϊ- να καθησυχάσουν τους εργαζό- θήκες είναι άθλιες, οι μισθοί οποία μέχρι στιγμής έχει αναδείξει εμείς επιμένουμε ότι είναι αναγκαία κάθε φορά ποιος τρόπος κίνησης
εταιρίας ζήτησε από τα κατα-
σταμένων. μενους και να εξασφαλίζουν εκ- είναι εξευτελιστικοί και οι ερ- με έναν πολύ ικανοποιητικό τρό- η ενεργή εμπλοκή δυνάμεων σε ευνοεί τους εργαζόμενους και πάει
στήματα αξιολογήσεις των ωρο-
Από την εξαγορά και μετά πτώσεις, με μόνο σκοπό να δια- γαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως πο το ζήτημα. Η τακτική λειτουργία αυτή και άλλες αντίστοιχες πρωτο- τον αγώνα τους ένα βήμα μπροστά.
μίσθιων προκειμένου να απο-
αυξήθηκαν οι πολλές και δια- σφαλίσουν τις θέσεις τους. Στην αναλώσιμοι, αφού οι απολύσεις
φασίσει ποιοι (ελάχιστοι!) από
φορετικές συμβάσεις και εργα- ουσία, είναι αυτά που έχουν αποτελούν καθημερινότητα. Ως
αυτούς θα γίνουν οχτάωροι, για
σιακές σχέσεις. Πέρα από τους αποδεχτεί όλες τις αλλαγές πρόσχημα παρουσιάζεται η μη
να καλυφθούν τα μεγάλα κενά
σε προσωπικό. Δημιουργήθηκε εργαζόμενους πλήρους απασχό- στις συμβάσεις (μετατροπή σε αποδοτικότητα στο κομμάτι των ΕΛΠΕ
πωλήσεων, αλλά η πραγματι-

Αγώνας ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση


έτσι ένα πλαίσιο πολύ ασφυ- λησης (οχτάωροι-πενθήμεροι), 586 μικτά), την κατάργηση των
ένα μεγάλο ποσοστό (30-40% τριετιών και κάποιων επιδομά- κότητα είναι ότι η πολιτική των
κτικό για τους εργαζόμενους,
του συνόλου) εργάζονται ως των και βρίσκονται σε διαρκή απολύσεων αποτελεί αναγκαίο
καθώς έδωσε το πάτημα σε δι-
ωρομίσθιοι, εξάωροι, πεντάωροι, επικοινωνία και συνεργασία με όρο για τη διατήρηση αυτής

Η
ευθυντές και προϊσταμένους να πώληση εντός του 2018, σύμφωνα με τοποιήθηκε μεθοδευμένα και αποφασιστικά.
απαιτούν απλήρωτες υπερωρίες, τετράωροι, ακόμη και τριήμεροι, την εργοδοσία. Δε θα μπορούσε της κατάστασης. Οι εκδικητικές
τμήμα του μισθού των οποίων βέβαια να ήταν αλλιώς, μιας και απολύσεις δε, λόγω συνδικαλι- τον προϋπολογισμό, του 35% που κατέ- Επιπλέον, αυτή η κατεύθυνση συμπυκνώ-
να κόβουν ρεπό και άδειες και να χει το δημόσιο στα Ελληνικά Πετρέλαια απο- νει για τον κλάδο τη νέα φάση της επίθεσης
εντατικοποιούν στο έπακρο την πληρώνεται μέσω προγραμμά- τα ΔΣ των σωματείων απαρτίζο- στικής δράσης, είναι σημαντικό
των ΕΣΠΑ. Εργαζόμενοι που δου- νται κυρίως από μεγαλοστελέχη όπλο πειθάρχησης και τρομο- τελεί το κεντρικό ζήτημα στο χώρο. Ένα ζήτη- ενάντια στην εργατική τάξη και το λαό, τους
εργασία. μα του οποίου η εξέλιξη θα διαμορφώσει τις οποίους εμπλέκει με αναβαθμισμένο και επι-
Και όπου δεν έπιανε η έμμεση λεύουν με βάση τις κάθε φορά της εταιρίας. κράτησης των εργαζομένων,
ανάγκες της εταιρίας -εφόσον Απέναντι σε όλες αυτές τις εμπέδωσης ότι όποιος σηκώνει συνθήκες στον κλάδο για ολόκληρο το επό- κίνδυνο τρόπο στους ανταγωνισμούς των
τρομοκρατία «για το δύσκολο μενο διάστημα, καθώς πρόκειται για τη μεγα- ιμπεριαλιστών.
εγχείρημα που όλοι πρέπει να αυτή η σχέση εργασίας το επι- εξελίξεις, αλλά και στις επικεί- το κεφάλι και αντιστέκεται, θα
τρέπει- και οι οποίες προφανώς μενες -μετά και τη συγχώνευση-, τιμωρείται. λύτερη πετρελαϊκή επιχείρηση, με σημαντική Την κρισιμότητα αυτού του αγώνα προ-
προσπαθήσουμε μαζί να πετύ-
έρχονται σε αντίθεση με τις δικές οι εργαζόμενοι είναι ανάγκη να Μια νίκη λοιπόν, ειδικά στη παρουσία και στην παραγωγή και πώληση σπαθεί να αναδείξει το σχήμα της Πρωτο-
χει» και «για καταστήματα που
τους. Χαρακτηριστικό παράδειγ- παλέψουν ενάντια στην τρο- σημερινή φάση, αποτελεί ση- ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κινήσεις δε σχετικά βουλίας Αγώνα στα ΕΛΠΕ. Χωρίς αυταπάτες
θα κλείσουν και να προσέχου-
μα ήταν οι μειώσεις ωρών για μοκρατία που προωθεί η εργο- μαντικό βήμα ώστε να σπάσει ο με την εξόρυξη κοιτασμάτων στον ελλαδικό για τη σημερινή κατάσταση, όπως αυτές που
με», δεν έλειπαν οι προσβολές
τους ωρομίσθιους δύο μήνες πριν δοσία μέσω διευθυντάδων και φόβος. Το ερώτημα που τίθεται χώρο έχουν ξεκινήσει και όλα δείχνουν πως καλλιεργούν οι κυρίαρχες δυνάμεις στο χώρο,
και οι ανοιχτές απειλές για δυ-
τα Χριστούγεννα και η κατακό- προϊσταμένων. Να συζητήσουν είναι πώς πρέπει να κινηθεί ένας θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια. με την αμερικάνικη Exxon Mobil και τη γαλ- οι οποίες μιλούν για δημόσιο χαρακτήρα των
σμενείς μετακινήσεις. Μέχρι και
ρυφη αύξησή τους κατά την περί- μεταξύ τους για τα κοινά τους εργαζόμενος ώστε να διεκδική- Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και λική TOTAL ενόψει γεωτρήσεων είναι χαρα- ΕΛΠΕ, ωραιοποιώντας τόσο την παρουσία
το άνοιγμα των τριών συνεχόμε-
οδο των γιορτών, με συνεχόμενα προβλήματα, χωρίς διακρίσεις σε σει με καλύτερους όρους αυτή πληροφορίες, στην πώληση έχει συμφωνήσει κτηριστική του μεγέθους των κολοσσών που του Λάτση όσο και το ρόλο του κράτους. Με
νων Κυριακών παρουσιάστηκε
12ωρα και 13ωρα, χωρίς ρεπό! οχτάωρους και μη, τριήμερους ή τη νίκη. Η εμπειρία δείχνει πως και ο όμιλος Paneuropean του Λάτση (στα ενδιαφέρονται για την υπόθεση. επίγνωση ότι οι όροι με τους οποίους θα δο-
ως «αναγκαίο κακό» για το καλό
Στις νέες συμβάσεις δε, οι εργα- πενθήμερους, «Σκλαβενίτηδες» δεν υπάρχει κάποια δοσμένη πλαίσια της συνολικής συμφωνίας με την Η κατεύθυνση της περαιτέρω ιδιωτικο- θεί (ή δεν θα δοθεί) αυτή η μάχη θα ορίσει
της εταιρίας. Μια σειρά από γε-
ζόμενοι υπογράφουν τον κατώ- και «Μαρινόπουλους». Να απαι- συνταγή. Υπάρχουν όμως τα δε- κυβέρνηση για διάφορα ζητήματα, όπως το ποίησης οδηγεί τους εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ και την επόμενη μέρα για τους εργαζόμε-
γονότα που δείχνουν ξεκάθαρα
τατο βασικό(586 μικτά) και τα τήσουν πλήρη εργασία για όλους δομένα. Το γεγονός δηλαδή, ότι Ελληνικό), που κατέχει κάτι παραπάνω από σε αβέβαιο μέλλον. Παρά τις αυταπάτες «με- νους. Υπηρετώντας τη λογική του πραγμα-
πώς έχουν στο μυαλό τους την
επιπλέον χρήματα χορηγούνται με αυξήσεις στους μισθούς. Ορ- το σύστημα έχει το συσχετισμό το 45%. Σκοπός είναι ο αγοραστής να πάρει γαλείου» που προσπαθούν ήδη να καλλιερ- τικού, αποφασιστικού αγώνα που μπορούν
«επιτυχία» της συγχώνευσης και
μέσω εταιρικής παροχής, η οποία γανωμένα και συλλογικά να αγω- και τους θεσμούς που φτιάχνει, τέτοιο πακέτο ώστε να καταστεί βασικός μέ- γήσουν διάφορα στελέχη της διοίκησης, κάθε να αναλάβουν μόνο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
τι ετοιμάζονται να προωθήσουν
μπορεί να καταργηθεί ανά πάσα νιστούν για τα δικαιώματά τους, όπως η επιθεώρηση εργασίας, τοχος και να αποκτήσει και τον έλεγχο της «επενδυτής» αντιμετωπίζει τα όποια εργασι- Πέρα από τα στενά όρια της συνδικαλιστικής
από τη φετινή χρονιά.
στιγμή σύμφωνα με τους όρους να διεκδικήσουν καλύτερους τους χρησιμοποιεί προς όφελός διοίκησης της επιχείρησης. Η δέσμευση της ακά δικαιώματα έχουν κατακτηθεί στο χώρο ηγεσίας, οι ταλαντεύσεις της οποίας διαφαί-
Τα στελέχη επιχειρούν όλες
της σύμβασης (οι περίφημες «αυ- όρους δουλειάς, να μην γίνουν τα του. Πόσο μάλλον τα δικαστήρια, κυβέρνησης για γρήγορη διαδικασία, εκτός ως «προνόμια», «βάρος» που πρέπει να πετα- νονται ήδη, προκαλούν κλυδωνισμούς στο
αυτές τις αρνητικές εξελίξεις
ξήσεις» στους χαμηλόμισθους θύματα αυτής της αντεργατικής στα οποία προσέφυγε φυσικά ο από το να δηλώνει την ξεκάθαρη πρόθεσή χτεί. Η εμπειρία από την προηγούμενη ιδιωτι- εσωτερικό της και αποδεικνύουν ότι η ουσι-
να τις χρεώσουν «ανεπίσημα»
του Μαρινόπουλου). πολιτικής και να μην αποδεχτούν ένας απολυμένος, γνωρίζοντας της να πουλήσει, υποδεικνύει και ότι οι συ- κοποίηση έδειξε ότι η χειροτέρευση όλων των αστική αγωνία όλων αυτών των δυνάμεων
στους εργαζόμενους είτε της
πρώην Μαρινόπουλος είτε του Και ενώ από την πλευρά της τα δήθεν αδιέξοδα που προβάλ- όμως ότι η πίεση είναι βασικά νεννοήσεις με τους υποψήφιους αγοραστές όρων δουλειάς (ασφάλεια, εργολαβοποίηση, είναι η διατήρηση της θέσης και του ρόλου
Σκλαβενίτη, σε μια προσπάθεια εργοδοσίας εντείνεται συνε- λει η εργοδοσία. κινηματική. έχουν προχωρήσει. Η συνεργασία των ΕΛΠΕ εντατικοποίηση, μισθολογικά κά) πραγμα- τους στην επόμενη κατάσταση.
12 Ταξική Πορεία Φλεβάρης 2018

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ


Εκφυλισμός και κρατικές επεμβάσεις
στον συνδικαλισμό
Α πό κέντρα συντονισμού των
αγώνων των εργαζομένων στις
περιοχές που αυτά λειτουργούν, τα
νάμεις του ΠΑΜΕ καταλαμβάνουν το
ΕΚΠ μέχρι και την ημέρα των εκλο-
γών, και δημιουργούν προσωρινή
Εργατικά Κέντρα έχουν μετατραπεί διοίκηση μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα
σε μηχανισμούς αφιλόξενους για μητρώα και –με τη βοήθεια για άλλη
την πλειοψηφία των εργαζομένων, μια φορά της αστικής δικαιοσύνης–
μηχανισμούς που ανακυκλώνουν ερ- να ξαναγίνουν οι εκλογές.
γοδοτικές και αντισυνδικαλιστικές Η δράση των δυνάμεων του αστι-
ηγεσίες, χρόνια τώρα, στο σβέρκο κού και δεξιού συνδικαλισμού δεί-
του εργατικού κινήματος. Στις πε- χνει με ποιον τρόπο κάνουν «συνδι-
ρισσότερες των περιπτώσεων, τόσο καλισμό» αυτές οι δυνάμεις και ποιος
σε πρωτοβάθμια όργανα (σωματεία) είναι πραγματικά ο ρόλος τους. Από
όσο και σε δευτεροβάθμια (εργατι- την άλλη, είναι ολοφάνερη η υποτα-
κά κέντρα, ομοσπονδίες) τα αποτε- γή των δυνάμεων του ρεφορμισμού
λέσματα των εκλογών προκύπτουν στην αστική νομιμότητα (δικαστή-
από νοθείες, καταστατικές παρατυ- ρια, ν.1264/82) και δεν μπορεί να
πίες κι ένα σωρό άλλα τεχνάσματα, κρυφτεί πίσω από εικονικές κινητο-
περίοδο– καταγράφονται στιγμιότυ- Στην Αθήνα, με μια δικαστική
με το κράτος δήθεν ως “διαιτητή” και ποιήσεις (όπως το «συνέδριο εργα-
πα και γεγονότα σε αρχαιρεσίες των απόφαση οι αποφάσεις του 29ου
“θεματοφύλακα” της δημοκρατικής τών» που εξήγγειλαν στην Πάτρα)
εργατικών κέντρων, τα οποία αποτυ- συνεδρίου του ΕΚΑ και η εκλεγμένη
λειτουργίας των συνδικαλιστικών που δεν ξεφεύγουν από τα πλαίσια
πώνουν αντιδραστικές εξελίξεις στη διοίκηση ακυρώνονται και επιβάλλε-
οργάνων. Και πάντα κάτω από τις δι- της διαχείρισης εκλογικών συσχετι-
συγκρότηση και την προοπτική του ται η διεξαγωγή έκτακτου συνεδρί-
ατάξεις του νόμου 1264/1982 και το σμών στα Εργατικά Κέντρα και μάλι-
εργατικού κινήματος και των διεκδι- ου, του 30ού. Ξανά με όχημα τον αστι-
αντιδημοκρατικό σύστημα της ενι- στα με την επικύρωση του κράτους.
κήσεων του. Σε Φθιώτιδα, Αθήνα και κορεφορμιστικό νόμο 1264/1982,
σχυμένης αναλογικής.
Πάτρα γράφονται οι πιο μαύρες σελί- το εργοδοτικό σωματείο της Alpha Σε όλες αυτές τις διαδικασίες η
Η ουσία του πράγματος είναι ότι
δες της τελευταίας δεκαετίας για τα Bank έκανε προσφυγή στα αστικά δι- εργατική τάξη –στην καλύτερη των
το σύστημα –για να συνεχίσει ανενό-
εργατικά τους κέντρα. καστήρια και πέτυχε τη συγκεκριμέ- περιπτώσεων– παρακολουθεί τα
χλητα την καταστροφική του πολιτι-
νη δικαστική απόφαση μηδενίζοντας γεγονότα από μακριά. Οι αντιπαρα-
κή– θα παρεμβαίνει και θα στέκεται Στη Λαμία, το Νοέμβρη του 2016
όλες τις διαδικασίες του ΕΚΑ. Όλες οι θέσεις μέσα στις διοικήσεις των ερ-
εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια ορ- το Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας δι-
δυνάμεις του ΕΚΑ υποτάσσονται στο γατικών κέντρων γίνονται με τους
γάνωσης των εργαζομένων. Πάντα αλύεται μετά από από δικαστικές
γράμμα του νόμου και με την παρέμ- εργαζόμενους των περιοχών έξω
πρόθυμες, οι δεξιές συνδικαλιστικές αποφάσεις για χρέη στο Δημόσιο. Η
βαση του αστικού κράτους οι αρχαι- από τις διαδικασίες, και οργανικά
παρατάξεις (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) διεκδι- πλειοψηφία του ΕΚΦ (ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ)
ρεσίες επαναλαμβάνονται. Επικίν- αποσυνδεδεμένους από τα συνδι-
κούν θέσεις στη συνδικαλιστική ηγε- εμπλέκεται σε σκάνδαλο προγραμ-
δυνη εξέλιξη στη διάρκεια του 30ου καλιστικά τους όργανα τα οποία
σία μιας και χρόνια τώρα έχουν πε- μάτων κατάρτισης και –για να την
Συνεδρίου του ΕΚΑ είναι και η προ- μετατρέπονται σε αρένα αντεγκλή-
ράσει τις εξετάσεις του εργοδοτικού γλυτώσουν– οι εργατοπατέρες της
σπάθεια συμμετοχής του «Κλαδικού σεων κάθε λογής εργατοπατέρων. Η
και κυβερνητικού συνδικαλισμού. αφήνουν την περιοχή χωρίς εργατι-
Σωματείου Υπαλλήλων Ασφαλείας» οργάνωση των εργαζομένων στους
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν κό κέντρο. Η απάντηση του ΠΑΜΕ
του νεοναζί Περικλή Μουλινάκη. χώρους δουλειάς, η ζωντανή και δη-
για το σύστημα τη δυνατότητα να ήταν να στήσει το Εργατικό Κέντρο
μοκρατική λειτουργία των συνδικα-
παρεμβαίνει και να εξουδετερώνει Λαμίας με 8 σωματεία που έλεγχε Στο ΕΚ Πάτρας, αρχές Δεκέμβρη
λιστικών οργάνων και η ανάπτυξη
τις αγωνιστικές, ταξικές αντιστάσεις αποκαθιστώντας με τους μηχανι- 2017 και ενώ ετοιμάζονται οι αρχαι-
αγώνων, είναι τα μόνα στοιχεία που
του εργατικού κινήματος. Ο ρεφορ- σμούς του το κενό που άφησαν πίσω ρεσίες για την εκλογή νέας διοίκησης,
μπορούν πραγματικά να αλλάξουν
μισμός, που εκπροσωπείται από το οι άλλοι, οι οποίοι όμως, στο μεταξύ, οι δυνάμεις τις απερχόμενης διοίκη-
τους συσχετισμούς στο συνδικαλι-
ΠΑΜΕ, δεν ξεφεύγει και πολύ από έστησαν και αυτοί με τη σειρά τους σης (βλ. ΠΑΣΚΕ) μαγειρεύουν την
στικό κίνημα. Μόνο με αυτόν τον
την κυρίαρχη κατάσταση στα σωμα- το... Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πε- πλειοψηφία κατεβάζοντας αντιπρο-
τρόπο μπορούν οι εργαζόμενοι να
τεία και τα εργατικά κέντρα. Βολεύ- ριφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. σώπους εκλεγμένους από 4 σωμα-
περιφρουρήσουν τα σωματεία τους
εται με τη σειρά του από τις διοικη- Παρά τις σφοδρές καταγγελίες του τεία μέσα από νόθες διαδικασίες. Οι
(και σε δεύτερο χρόνο τα εργατικά
τικές λογικές, ντύνοντας τη συμβι- ΠΑΜΕ προς ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ, τώρα ζητά δυνάμεις της αντιπολίτευσης (ΠΑΜΕ
κέντρα) απομονώνοντας αποτελε-
βαστική γραμμή του με ταξικές και την ένωση των δύο δευτεροβάθμιων κ.ά.) καταγγέλλουν στο συνέδριο
σματικά ό,τι σάπιο έχει φυτρώσει
αγωνιστικές κορόνες για να καλύψει οργανώσεων και συνδιαλέγεται με του ΕΚΠ τους αντιπροσώπους αυ-
στα πλαίσια του συνδικαλιστικού
το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί τους απατεώνες συνδικαλιστές της τών των σωματείων και ακολουθούν
κινήματος. Μόνο έτσι θα έχουν μέλ-
στην απονεύρωση του συνδικαλιστι- διοίκησης του ΕΚΠΕΦ. Στην περιοχή, τη δικαστική οδό για την επίλυση
λον οι αγώνες, θα βρουν εύφορο έδα-
κού κινήματος. ακόμα και σήμερα, λειτουργούν δύο των ζητημάτων. Η αστική δικαιο-
φος οι αντιστάσεις και θα αποκτήσει
Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, εργατικά κέντρα μετατρέποντας σε σύνη, όμως, δεν είναι ανεξάρτητη,
προοπτική η διεκδίκηση.
στην ιστορία του συνδικαλιστικού φάρσα το συνδικαλιστικό κίνημα της και δεν ακύρωσε τη συμμετοχή των
κινήματος –και ειδικά την τελευταία Φθιώτιδας. αντιπροσώπων της «νοθείας». Οι δυ-

Συνέχεια από τη σελίδα 7 δότη και επικεντρώνονται στη δικαίωση μέσω νωσης και της ενοποίησης των ντελιβεράδων.
δικαστηρίων κτλ. Αυτή η στάση όμως οδηγεί Τη μετατροπή του σωματείου από ταμπέλα
να υποστηριχθεί με κάποιον γνωστό μέσα στη στο «ρεαλισμό» των αντοχών της απέναντι αναρχικών σε όργανο πάλης των εργαζόμε-
δουλειά. Η πολιτική γραμμή που προωθείται πλευράς, μέσα στα στενά όρια της υπάρχου- νων για συλλογική αντίσταση στην αντιλαϊκή
από τους αναρχικούς, άσχετα από τη φασα- σας (αντ)εργατικής νομοθεσίας. Είναι μια πο- πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ, στην επίθε-
ριόζικη έκφραση, είναι μια γραμμή που δεν λιτική γραμμή που βλέπει πάντα το δέντρο και ση του κεφαλαίου και της κάθε εργοδοσίας.
θέλει και δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα πολι- ποτέ το δάσος. Για διεκδίκηση μιας σειράς δικαιωμάτων: Από
τικά ζητήματα, γι’ αυτό και οδηγείται σε ένα Η Ταξική Πορεία με παρεμβάσεις σε φανά- ρουχισμό, μηχανάκια και συντήρηση, μέχρι
συμβιβασμό με την επίθεση. Κινούνται βασικά ρια, με αφισάκια, με προκηρύξεις την ώρα της την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με αυξή-
σε επιμέρους περιπτώσεις, που περιορίζονται δουλειάς και συζητήσεις με συναδέλφους προ- σεις στο κόστος ζωής.
στην ατομική διεκδίκηση από τον κάθε εργο- σπαθεί να θέσει την αναγκαιότητα της οργά-