You are on page 1of 18

a.

Surat Permohonan

menubuhan Pasukan

Pakaian Seragam,

Kelab/Persatuan dan

Kelab Sukan/Permainan

daripada guru/murid

disertakan bersama :

i. Draf perlembagaan
ii. Draf aktiviti utama
iii. Senarai Jawatankuasa
Penaja
b. Surat kelulusan

penubuhan daripada Guru

Besar selaku Penolong

Pendaftar Sekolah.

Ada Penyataan kelulusan

penubuhan.
c. Surat pelantikan sebagai

Guru Penasihat /

Pembimbing. Ada

penyataanpenurunan kuasa

pengelolaan dan

penyeliaan.
d. Surat jemputan mesyuarat

ahli jawatankuasa.
e. Senarai jawatankuasa yang

disahkan oleh Guru Besar.


f. Perancangan aktiviti yang

disahkan oleh Guru Besar.


g. Jadual takwim / aktiviti

tahunan yang disahkan

oleh Guru Besar.


h. Senarai keahlian yang

disahkan oleh Guru Besar.


i. Rekod kehadiran

ahli-ahli.
j. Akaun

kewangan/belanjawan yang

disahkan.
k. Minit-minit mesyuarat

yang diadakan.
l. Dokumen pencapaian

cemerlang ahli-ahli.
m. Laporan setiap aktiviti.
n. Laporan tahunan.
o. Daftar penilaian bagi

setiap ahli. (Markah

kokurikulum)
p. Surat – surat pekeliling

yang berkaitan .
q. Stok dan inventori.
r. Salinan Sijil

Penyertaan/Surat

Penghargaan/Sijil

Pencapaian