KAD STOK JENIS BARANG : Set Komputer Masuk Kuantiti Harga Seunit 10 2800 Keluar Kuantiti Harga Amaun

Seunit RM 1 4 1 2800 2800 2800 2800 11200 2800 0

Bil 1 2 3 4 5

Tarikh 2.8.10 4.8.10 14.8.10 16.8.10

Amaun RM 28000

Kuantiti 10 9 5 4

JENIS BARANG :

Papan Kekunci Masuk Harga Seunit 25 Keluar Kuantiti Harga Amaun Seunit RM 1 6 4 10 25 250 0 25 0 Tetikus Masuk Harga Seunit 20 Keluar Kuantiti Harga Amaun Seunit RM 5 5 5 20 100 3 20 20 20 100 100 0 60 0 0 0 0 25 25 25 25 150 100

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

Tarikh 2.8.10 4.8.10 5.8.10 15.8.10 17.8.10

Kuantiti 12

Amaun RM 300

Kuantiti 12 11 5 1 11

JENIS BARANG :

Bil 1 2 3 4 5 6 stok akhir

Tarikh 2.8.10 4.8.10 5.8.10 16.8.10 19.8.10

Kuantiti 10

Amaun RM 200

Kuantiti 10 5 0 5 2

11515

JENIS BARANG : Masuk Harga Seunit Keluar Kuantiti Harga Seunit Baki Amaun RM Kuantiti

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tarikh 2.8.10

Kuantiti

Amaun RM

JENIS BARANG : Masuk Harga Seunit Keluar Harga Seunit Baki Amaun RM Kuantiti

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tarikh 2.8.10

Kuantiti

Amaun RM

Kuantiti

JENIS BARANG : Masuk Harga Seunit Keluar Kuantiti Harga Seunit Baki Amaun RM Kuantiti

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tarikh 2.8.10

Kuantiti

Amaun RM

Baki Harga Seunit 2800 2800 2800 2800

Amaun RM 28000 25200 14000 11200 0

Baki Harga Seunit 25 25 25 25 25 0 0 0

Amaun RM 300 275 125 25 275 0 0 0

Baki Harga Seunit 20 20 20 20 20 0

Amaun RM 200 100 0 100 40 0

Baki Harga Seunit

Amaun RM

Baki Harga Seunit

Amaun RM

Baki Harga Seunit

Amaun RM

ZH ITD ENTERPRISE Kunci Kira-kira pada 31 Ogos 2010 RM ASET BUKAN SEMASA Lengkapan Alatan Pejabat TM 9000 3500 12500 RM

ASET SEMASA Stok Akhir Bank Tunai Penghutang TOLAK: LIABILITI SEMASA Pemiutang MODAL KERJA

11515 73010 1290 8190 94005 32740 61265 73765

EKUITI PEMILIK Modal +Untung Bersih - Ambilan LIABILITI BUKAN SEMASA Pinjaman

50000 Err:522 Err:522 3200 Err:522 20000 Err:522

ZH ITD ENTERPRISE Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Ogos 2010 RM Jualan - Pulangan Jualan Jualan Bersih Tolak: Kos Jualan Belian -Pulangan Belian Belian Bersih + Upah Belian Angkutan Masuk - Stok Akhir Kos Jualan Untung Kasar Tambah: Hasil Diskaun diterima RM RM Err:522 4000 Err:522

Err:522 2800 Err:522 100 50 Err:522 11515 Err:522 Err:522

100 Err:522

Tolak: Belanja Sewa Insurans Kedai Pembaikan Kedai Telefon Alat tulis Gaji Elektrik Untung Bersih

3500 1000 440 150 50 800 120

6060 Err:522

ZH ITD ENTERPRISE Imbangan Duga pada 31 Ogos 2010 Debit Modal Alatan Pejabat Sewa Lengkapan Well Enterprise Jualan Ambilan Belian Insurans Kedai Pinjaman Membaiki Kedai Angkutan Masuk Upah Belian Telefon Alat tulis Gaji Elektrik Syarikat Pentonic Permata Trading Syarikat Bina Jaya Pembekal Chin Encik Firdaus Encik Chong Encik Baihaqi Mahazan Trading Pulangan Belian Diskaun diterima Pulangan Jualan Tunai Bank 3500 3500 9000 7000 Err:522 3200 Err:522 1000 20000 440 50 100 150 50 800 120 25200 380 100 60 2400 190 0 5600 2800 100 4000 1290 73010 Err:522 Err:522 Kredit 50000

klasifikasi EP ABS B ABS LS H EP B B LBS B B B B B B B LS LS LS AS AS AS KONTRA B H kontra H AS AS penghutang 8190

pemiutang

32680

beza

Err:522

LEJAR AM Akaun Modal TARIKH BUTIR 2010 Ogos 31 Baki F h/b JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 50000 Ogos 1 Bank 50000 Sep 1 Baki

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 1 Bank

Akaun Alatan Pejabat F JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 BT1 3500 Ogos 31 Baki 3500

Sep 1

Baki

b/b

3500

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 2 Bank

Akaun Sewa F JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 BT1 3500 Ogos 31 Baki 3500

Sep 1

Baki

b/b

3500

LEJAR AM TARIKH BUTIR 2010 Ogos 3 Well Enterprise F JA1 Akaun JUMLAH Lengkapan TARIKH BUTIR 2010 9000 Ogos 31 Baki 9000 Sep 1 Baki b/b 9000

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 11 Bank Ogos 31 Baki

Well Enterprise F JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 BT1 2000 Ogos 3 Lengkapan h/b 7000 9000 Baki

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 31 Baki

F h/b

Akaun Jualan JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 Err:522 Ogos 5 Tunai 15 Bank 31 Pelbagai Penghutang Err:522 Baki

LEJAR AM

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 6 Belian 25 Tunai

Akaun Ambilan F JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 JA1 3000 Ogos 31 Baki BT1 200 3200

Sep 1

Baki

b/b

3200

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 19 Bank Ogos 31 Pelbagai Pemiutang

F

Akaun Belian JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 60 Ogos 6 Ambilan Err:522 Ogos 31 Baki Err:522 Err:522

Sep 1

Baki

b/b

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 7 Bank

Akaun Insurans Kedai F JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 BT1 1000 Ogos 31 Baki 1000

Sep 1

Baki

b/b

1000

Akaun Pinjaman TARIKH BUTIR 2010 Ogos 31 Baki F h/b JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 20000 Ogos 8 Bank 20000 Baki

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 9 Tunai

F BT1

Akaun JUMLAH

Membaiki Kedai TARIKH BUTIR 2010 440 Ogos 31 Baki 440

Sep 1

Baki

b/b

440 Akaun Angkutan Masuk JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 50 Ogos 31 Baki 50

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 17 Syarikat Bina Jaya

F JA1

Sep 1

Baki

b/b

50

Akaun Upah Belian TARIKH BUTIR 2010 Ogos 18 Permata Trading F JA1 JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 100 Ogos 31 Baki 100 Sep 1 Baki b/b 100

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 22 Tunai

Akaun Telefon JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 BT1 150 Ogos 31 Baki F 150

Sep 1

Baki

b/b

150

Akaun Alat Tulis TARIKH BUTIR 2010 Ogos 24 Tunai F BT1 JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 50 Ogos 31 Baki 50 Sep 1 Baki b/b 50

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 26 Bank

F

Akaun JUMLAH

Gaji TARIKH BUTIR 2010 800 Ogos 31 Baki 800

Sep 1

Baki

b/b

800

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 30 Tunai

Akaun Elektrik F JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 BT1 120 Ogos 31 Baki 120

Sep 1

Baki

b/b

120

Akaun Pulangan Belian TARIKH BUTIR 2010 Ogos 31 Baki F h/b JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 2800 Ogos 31 Pelbagai Pemiutang 2800 Baki

Akaun Diskaun Diterima TARIKH BUTIR 2010 Ogos 31 Baki F h/b JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 100 Ogos 31 Pelbagai Pemiutang 100 Baki

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 31 Pelbagai Penghutang

Akaun Pulangan Jualan F JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 JPJ1 4000 Ogos 31 Baki 4000

Sep 1

Baki

b/b

4000

Syarikat Pentonic TARIKH BUTIR 2010 Ogos 31 Pulangan Belian Ogos 31 Baki F JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 2800 Ogos 2 Belian 25200

h/b

28000 Sep 1 Baki

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 13 Bank 13 Diskaun diterima Ogos 31 Baki

Permata Trading F JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 BT1 220 Ogos 2 Belian BT1 50 17 Belian h/b 380 18 Upah Belian

650 Sep 1 Baki

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 12 Bank Ogos 12 Diskaun Ogos 31 Baki

Syarikat Bina Jaya F JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 BT1 200 Ogos 2 Belian BT1 50 Ogos 16 Belian h/b 100 Ogos 17 Caj Angkutan

350 Sep 1 Baki

LEJAR BELIAN Pembekal Chin JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 60 Ogos 19 Belian

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 31 Baki

F

60 Sep 1 Baki

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 4 Jualan

F JJ1

LEJAR JUALAN Encik Firdaus JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 12000 Ogos 10 Bank Ogos 31 Baki 12000 2400 Encik Chong JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 190 Ogos 31 Baki 190

Sep1

Baki

b/b

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 4 Jualan

F JJ1

Sep1

Baki

b/b

190 Encik Baihaqi TARIKH BUTIR 2010 210 Ogos 11 Bank 20 Tunai 210 Mahazan Trading JUMLAH TARIKH BUTIR 2010 16000 Ogos 16 Pulangan Jualan 21 Bank Ogos 31 Baki 16000

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 5 Jualan

F JJ1

JUMLAH

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 14 Jualan

F JJ1

Sep1

Baki

b/b

5600

F JA1

JUMLAH 50000 50000

b/b

50000

F h/b

JUMLAH 3500 3500

F h/b

JUMLAH 3500 3500

F h/b

JUMLAH 9000 9000

F JA1

JUMLAH 9000 9000

b/b

7000

F BT1 BT1 JJ1

JUMLAH 190 140 Err:522 Err:522 Err:522

b/b

F h/b

JUMLAH 3200

3200

F JA1 h/b

JUMLAH 3000 Err:522 Err:522

F h/b

JUMLAH 1000 1000

F BT1

JUMLAH 20000 20000

b/b

20000

F h/b

JUMLAH 440 440

F h/b

JUMLAH 50 50

F h/b

JUMLAH 100 100

F h/b

JUMLAH 150 150

F h/b

JUMLAH 50 50

F h/b

JUMLAH 800 800

F h/b

JUMLAH 120 120

F JPB1

JUMLAH Err:522 Err:522

b/b

2800

F BT1

JUMLAH 100 100

b/b

100

F h/b

JUMLAH 4000 4000

F JB1

JUMLAH 28000

28000 b/b 25200

F JB1 JB1 JA1

JUMLAH 300 250 100

650 b/b 380

F JB1 JB1

JUMLAH 200 100 50

350 b/b 100

F BT1

JUMLAH 60

60 b/b 60

F BT1 h/b

JUMLAH 9600 2400 12000

F h/b

JUMLAH 190 190

F BT1 BT1

JUMLAH 150 60 210

F JPJ1 BT1 h/b

JUMLAH 4000 6400 5600 16000

JURNAL AM TARIKH BUTIR 2010 Ogos 1 Bank Modal (Memulakan perniagan) Ogos 3 Lengkapan Well Enterprise (Membeli lengkapan secara kredit) Ambilan Belian (Mengambil satu set komputer untuk kegunaan keluarga) Angkutan Masuk Syarikat Bina Jaya (Caj angkutan dikenakan) Upah Belian Permata Trading (Upah belian dikenakan) F BT1 LA1 DEBIT 50000

LA4 LA5

9000

Ogos 6

LA7 LA8

3000

Ogos 17

LA LB3

50

Ogos 18

LA1 LB2

100

TARIKH KREDIT Ogos 2 Ogos 2 Ogos 2 Ogos 16 Ogos 17 Ogos 19 Ogos 31 2010

JURNAL BELIAN BUTIR Syarikat Pentonic Permata Trading Syarikat Bina Jaya Syarikat Bina Jaya Permata Trading Pembekal Chin A/k Belian JURNAL PULANGAN BELIAN BUTIR 2010 Syarikat Pentonic A/k Pulangan Belian JURNAL JUALAN BUTIR 2010 Encik Firdaus Encik Chong Encik Baihaqi Mahazan Trading A/k Jualan

F LB1 LB2 LB3 LB3 LB2 LB4 LA8

50000

9000

3000

TARIKH Ogos 4 Ogos 31

F LB2 LA18

50 TARIKH 100 Ogos 4 Ogos 4 Ogos 5 Ogos 14 Ogos 31 F LJ1 LJ2 LJ3 LJ4 LA

TARIKH 2010 Ogos 16 Ogos 31

JURNAL PULANGAN JUALAN BUTIR Mahazan Trading A/k Pulangan Jualan

F LJ4 LA

NO DOKUMEN I100 I103 I105 I108 I107

JUMLAH 28000 300 200 100 250 60 Err:522

NO DOKUMEN NK113

JUMLAH 2800 Err:522

NO DOKUMEN I001 I002 I003 I004

JUMLAH 12000 190 210 16000 Err:522

NO DOKUMEN NK001

JUMLAH 4000 Err:522

TARIKH BUTIR 2010 Ogos 1 Modal 2 Bank 5 Jualan 8 Pinjaman 10 Encik Firdaus 11 Encik Baihaqi 15 Jualan 20 Encik Baihaqi 21 Mahazan Trading 29 Bank

F JA1 k LA6 LA10 LJ1 LJ3 LA6 LJ3 LJ4 k

DISKAUN

BUKU TUNAI TUNAI BANK TARIKH BUTIR 2010 50000 Ogos 1 Alatan Pejabat 2000 2 Tunai 190 2 Sewa Kedai 20000 7 Insurans Kedai 9600 9 Membaiki Kedai 150 11 Well Enterprise 140 12 Syarikat Bina Jaya 60 13 Permata Trading 6400 19 Belian 450 22 Telefon 24 Alat tulis 25 Ambilan 26 Gaji 29 Tunai 30 Elektrik Baki h/b 2700 86290

F LA2 k LA3 LA9 LA11 LA5 LB3 LB2 LA8 LA14 LA15 LA7 LA16 k LA17

DISKAUN

50 50

100

2700

73010

TUNAI

BANK 3500 2000 3500 1000 440 2000 200 220 60 150 50 200 800 450 120

1290 2700

73010 86290

1410

13280