You are on page 1of 4

TAMADUN CINA-MINGGU 10

1. NOTA KULIAH 1

2. NOTA KULIAH 2
3. AKTIVITI 10.1 (CROSSWORD PUZZLE)

4. AKTIVITI 10.2 ( VIDEO REFLEKSI -MUZIUM BABA DAN NYONYA)


5. AKTIVITI 10.3 (VIDEO REFLEKSI - FGS DONG ZEN TEMPLE)