You are on page 1of 17

SÄTT SMARTA MÅL 2019

steg för steg-guide

STEG 1 - REFLEKTERA ÖVER 2018
Fyll i vad som hänt varje månad under året som gått. Det som varit bra, det som varit mindre bra och det som varit direkt dåligt. Här ska
du inte analysera något, utan bara fylla i information om de viktigaste händelserna. Utelämna inte något stort, var ärlig!

JAN APRIL JULI OKT

FEB MAJ AUG NOV

MARS JUNI SEPT DEC
SÄTT SMARTA MÅL 2019
steg för steg-guide

STEG 2 - IDENTIFIERA DET SOM ÄR BRA OCH TA TAG I DINA PROBLEMOMRÅDEN
När du hittar det som fungerar bra är det viktigt att du inte missar att jobba vidare på detta. Det är bra. Du får dock inte glömma att ta
tag i dina problemområden - kolla i din reflektion för 2018, var och vilka är dina problem? Vad är bra? Fyll i nedanstående lista.

Att arbeta vidare på Varför, varför, varför? Rangordna
SÄTT SMARTA MÅL 2019
steg för steg-guide

Att arbeta vidare på Varför, varför, varför? Rangordna

Varför, varför, varför? Ställ dig frågan varför tills du inte kommer längre. Har det med ditt beteende att göra? Eller är det upplägget som
inte fungerar? Varför var just den kunden så nöjd? Vad gjorde du i den kundrelationen som du inte gjorde i den andra?

Nu har du identifierat vad som inte fungerar och anledningen till varför det inte fungerar. Du har också identifierat vad som fungerar bra
och varför det gör det!

Och ja - kom nu ihåg - man kan inte jobba med allt! Välj ut de viktigaste och rangordna dem i hur akuta/viktiga de är att jobba med.
Välj ut t.ex. 5-7 st. När du nått några av dem kan du återgå till din lista och ta upp ett nytt.
SÄTT SMARTA MÅL 2019
steg för steg-guide

STEG 3 - SÄTT DINA MÅL ENLIGT S.M.A.R.T - MODELLEN

S.M.A.R.T. står för att ditt (dina) mål ska vara:
S - Specifikt - Sätt så specifika mål du kan
M - Mätbart - Målet måste gå att mäta
A - Accepterat - Den/de som ska jobba mot målet måste acceptera det
R - Realistiskt - Du måste känna att målet går att nå (sätt inte för höga mål)
T - Tidsbundet - Det ska vara tydligt för dig inom vilken tid du ska ha uppfyllt ditt mål

Namn på mål Specificera målet När ska du uppnått ditt mål?
SÄTT SMARTA MÅL 2019
steg för steg-guide

Namn på mål Specificera målet När ska du uppnått ditt mål?
SÄTT SMARTA MÅL 2019
steg för steg-guide

Namn på mål Specificera målet När ska du uppnått ditt mål?
SÄTT SMARTA MÅL 2019
steg för steg-guide

Namn på mål Specificera målet När ska du uppnått ditt mål?
SÄTT SMARTA MÅL 2019
steg för steg-guide

STEG 4 - BRYT NER DINA MÅL I MINDRE BESTÅNDSDELAR
För att du ska kunna nå ditt mål är det viktigt att bryta ner det i mindre delar.

Mål 1:
Aktivitet för att uppnå målet Deadline för aktivitet Klart
SÄTT SMARTA MÅL 2019
steg för steg-guide

Mål 2:
Aktivitet för att uppnå målet Deadline för aktivitet Klart
SÄTT SMARTA MÅL 2019
steg för steg-guide

Mål 3:
Aktivitet för att uppnå målet Deadline för aktivitet Klart
SÄTT SMARTA MÅL 2019
steg för steg-guide

Mål 4:
Aktivitet för att uppnå målet Deadline för aktivitet Klart
SÄTT SMARTA MÅL 2019
steg för steg-guide

Mål 5:
Aktivitet för att uppnå målet Deadline för aktivitet Klart
SÄTT SMARTA MÅL 2019
steg för steg-guide

Mål 6:
Aktivitet för att uppnå målet Deadline för aktivitet Klart
SÄTT SMARTA MÅL 2019
steg för steg-guide

Mål 7:
Aktivitet för att uppnå målet Deadline för aktivitet Klart
SÄTT SMARTA MÅL 2019
steg för steg-guide
STEG 5 - DET VIKTIGASTE STEGET
Du kan inte bara sätta en massa mål för att sedan bara lägga undan. Målen är till för att följas upp och justeras allt eftersom året går.
Detta ska vara ett levande dokument. Sätt gärna av en dag varje månad då du följer upp dina mål.

Måluppföljning Datum:

Mål Status Åtgärd krävs? Klart