You are on page 1of 4

BUGET INDIVIDUAL F1103_A2.0.

77 Suma de control 40662287

An pentru care se depune bugetul 2 0 1 8 Este Formular Rectificativ pentru erori materiale
An Aprobare 2 0 1 8
Ministerul Finantelor Publice Tip Buget : Provizoriu (1/12) Initial
Modificari Rectificari

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica POLITIA LOCALA TARGOVISTE Cod fiscal 1 7 8 1 1 2 8 7 Sector special

Sector bugetar 02. Bugetul local

Mod afisare pe ecran: Numai indicatorii selectati Indicatorii selectati si totalurile calculate Numai totalurile calculate Editare

02. Bugetul local: 0000 - A. Integral de la buget, Sectiune Functionare (lei) Sterge
Limita credit
Prevedere / Credit bugetar Credit angajament
angajament
Indicator Denumire scurta An curent An+1 An+2 An+3 An+4+... An curent An curent

Venituri: 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli: 7.261.000 0 0 0 0 7.270.000 7.270.000

61 7.261.000 0 0 0 0 7.270.000 7.270.000

6103 7.261.000 0 0 0 0 7.270.000 7.270.000

610304 7.261.000 0 0 0 0 7.270.000 7.270.000

61030410 6.171.000 0 0 0 0 6.171.000 6.171.000

6103041001 4.682.000 0 0 0 0 4.682.000 4.682.000

610304100101 4.385.000 0 0 0 0 4.385.000 4.385.000 X

610304100106 289.000 0 0 0 0 289.000 289.000 X

610304100130 8.000 0 0 0 0 8.000 8.000 X

6103041002 1.307.000 0 0 0 0 1.307.000 1.307.000

1/4
610304100202 1.170.000 0 0 0 0 1.170.000 1.170.000 X

610304100206 137.000 0 0 0 0 137.000 137.000 X

6103041003 182.000 0 0 0 0 182.000 182.000

610304100301 56.000 0 0 0 0 56.000 56.000 X

610304100302 2.000 0 0 0 0 2.000 2.000 X

610304100303 19.000 0 0 0 0 19.000 19.000 X

610304100304 2.000 0 0 0 0 2.000 2.000 X

610304100306 2.000 0 0 0 0 2.000 2.000 X

610304100307 101.000 0 0 0 0 101.000 101.000 X


CAM
61030420 1.099.000 0 0 0 0 1.099.000 1.099.000

6103042001 653.000 0 0 0 0 653.000 653.000

610304200101 47.000 0 0 0 0 47.000 47.000 X

610304200102 7.000 0 0 0 0 7.000 7.000 X

610304200103 51.000 0 0 0 0 51.000 51.000 X

610304200104 6.000 0 0 0 0 6.000 6.000 X

610304200105 100.000 0 0 0 0 100.000 100.000 X

610304200106 90.000 0 0 0 0 90.000 90.000 X

610304200108 125.000 0 0 0 0 125.000 125.000 X

610304200109 112.000 0 0 0 0 112.000 112.000 X

610304200130 115.000 0 0 0 0 115.000 115.000 X

610304200200 70.000 0 0 0 0 70.000 70.000 X

6103042004 2.000 0 0 0 0 2.000 2.000

610304200401 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 X

2/4
610304200402 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 X

6103042005 178.000 0 0 0 0 178.000 178.000

610304200501 165.000 0 0 0 0 165.000 165.000 X

610304200530 13.000 0 0 0 0 13.000 13.000 X

6103042006 9.000 0 0 0 0 9.000 9.000

610304200601 9.000 0 0 0 0 9.000 9.000 X

610304201100 2.000 0 0 0 0 2.000 2.000 X

610304201300 99.000 0 0 0 0 99.000 99.000 X

610304201400 85.000 0 0 0 0 85.000 85.000 X

610304201500 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000 X

61030485 -9.000 0 0 0 0 0 0
PEAPRAC
6103048501 -9.000 0 0 0 0 0 0
PEAPRAC
610304850101 -9.000 0 0 0 0 0 0 X
PEAPRACSFBL
Sold(venituri - cheltuieli): -7.261.000 0 0 0 0 -7.270.000 -7.270.000

Introducere: Venit Cheltuiala

Clasificatie Functionala Denumire

Clasificatie Economica Denumire

Valoare prevedere bugetara An curent An+1 An+2 An+3 An+4+...

Valoare credit de angajament An curent 0


Adauga indicator
Valoare limita credit de angajament An curent 0

02. Bugetul local: 0000 - A. Integral de la buget, Sectiune Dezvoltare (lei) Sterge
Limita credit
Prevedere / Credit bugetar Credit angajament
angajament
Indicator Denumire scurta An curent An+1 An+2 An+3 An+4+... An curent An curent

3/4
Venituri: 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli: 350.000 0 0 0 0 350.000 350.000

61 350.000 0 0 0 0 350.000 350.000


6103 350.000 0 0 0 0 350.000 350.000
610304 350.000 0 0 0 0 350.000 350.000

61030471 350.000 0 0 0 0 350.000 350.000

6103047101 350.000 0 0 0 0 350.000 350.000

610304710130 350.000 0 0 0 0 350.000 350.000 X

Sold(venituri - cheltuieli): -350.000 0 0 0 0 -350.000 -350.000

Introducere: Venit Cheltuiala

Clasificatie Functionala Denumire

Clasificatie Economica Denumire

Valoare prevedere bugetara An curent An+1 An+2 An+3 An+4+...

Valoare credit de angajament An curent 0


Adauga indicator
Valoare limita credit de angajament An curent 0

Adauga
Program bugetar 0000
Programe / Surse
de Finantare
Sursa finantare

Sectiune Functionare Dezvoltare

Roxana- Digitally signed by Roxana-Mihaela


Constantin
Ordonatorul de credite superior
Mihaela
DN: c=RO, o=POLITIA LOCALA
VALIDARE SI GENERARE XML
Conducatorul entitatii publice TARGOVISTE, cn=Roxana-Mihaela
Constantin, serialNumber=CFRM1,
givenName=Roxana-Mihaela, entitatii publice
Constantin sn=Constantin, 2.5.4.97=17811287
Date: 2018.10.17 09:06:18 +03'00'

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIORARE ALE ACESTUI FORMULAR
SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.
NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.
Export XML Import XML

4/4