You are on page 1of 1

II seminarium kulturoznawcze pt.

Fenomenologia jako metoda kulturoznawcza

0 4 grudnia br. wtorek


godz.16.00 do ok.18.30
Biblioteka UAM sala 8 2
ul. Ratajczaka 38/40

O Rafał Unicki, Co to znaczy obserwować kulturę?


Jak możemy ją obserwować i jak wykorzystać obserwacje
do konstruowania teorii?
o Krzysztof Abriszewski, Rozmaite usterki i porażki.
Fenomenologia kultury nowoczesnej.
O Agnieszka Doda-Wyszyńska, Intencjonalność badań nad kulturą.
O Przemysław Rotengruber, Ku "logice wartości".
O przydatności czystej fenomenologii
i transcendentalnej filozofii w badaniach kulturoznawczych.

ZAPRASZAMY wszystkich badaczy zajmujących się kulturą