You are on page 1of 2

M/P BAHASA MELAYU

KELAS 6 WIBAWA
PENGISIAN KURIKULUM
BILANGAN 20 ORANG Ilmu : PKJR :HP 6.1.2( Buku Aktiviti
MURID m/s 24)
MASA 12.00 – 1.00 PETANG Nilai : Menjaga Keselamatan
EMK : PKJR
TEMA ISTIMEWANYA KELUARGAKU KB : Menyelesaikan masalah ,
TAJUK KEPULANGANKU menjanakan idea
KMD : Mengumpul maklumat
SK 3.4 Menulis perkataan dan frasa secara imlak dengan tepat. BBM : Buku Teks, , buku tulis, Modul
SP 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang PKJR , alatan TMK,alat
tepat secara imlak. keselamatan,kertas A4
OBJEKTIF Pada akhir PdPc, murid-murid dapat: KBAT : PAK 21
i)menulis sepuluh perkataan dan frasa secara imlak mengikut kumpulan
SISTEM BAHASA :
ii) membaca petikan secara mekanis mengikut kumpulan 1. Tatabahasa :
- ejaan perkataan dan frasa

AKTIVITI 1. Murid melakukan simulasi cara – cara menggunakan peralatan


keselamatan dalam pesawat .
2. Murid dan guru bersoal jawab tentang simulasi tersebut.
3. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan .
4. Murid secara bergilir - gilir membaca petikan dalam kumpulan. (PAK 21 –
Round Robin)
5. Murid menyatakan ciri – ciri keselamatan ketika menaiki kenderaan.
(PKJR-aktiviti ? halaman 24)
6.Murid menulis perkataan dan frasa yang diimlakkan oleh guru secara
bergilir-gilir dalam kumpulan masing – masing.(PBD – TP 3)
7. Setiap kumpulan menukar kertas jawapan dengan kumpulan lain untuk
disemak.
8.Murid menyalin semula ejaan perkataan dan frasa yang betul di dalam
buku tulis masing – masing.
9. Murid menyanyikan semula lagu “Balik Kampung” dan membuat
rumusan pdpc pada hari ini.(Didik Hibur)

REFLEKSI/IMPAK
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________