You are on page 1of 4

Inženjerski objekti na trasi su:

 Mostovi:

raspon Stacionaža
tip konstrukcije
[m] [km]
AB most L=6x25=150 1+589.00
AB most L=15+4x20+15=110 2+062.25
Prednapregnut most L=11x20=220 2+438.25
Čelični most L=25+7x50+25=400 3+175.00
AB most L=12x20=240 3+886.50
AB most L=15+4x20+15=110 4+677.50
AB most L=15+4x25+15=110 4+786.00
AB most L=3x20=60 4+907.25
AB most L=15+4x20+15=110 5+205.75
Prednapregnut most L=14x20=280 5+483.75
AB most L=11x20=220 7+153.50
Čelični most L=30+7x40+30=330 7+515.75
AB most L=8x25=200 8+076.50
AB most L=4x20=80 11+648.25
AB most L=15+14x25+15=380 12+462.25
AB most L=15+8x25+15=230 12+963.75
AB most L=4x25=100 13+702.25
AB most L=11x20=220 14+859.00
Prednapregnut most L=18x25=450 15+855.50

 propusti:

Stacionaža
tip konstrukcije
[km]
cevast propust 1+300.00
cevast propust 1+800.00
pločast propust 3+600.00
cevast propust 4+200.00
cevast propust 6+100.00
cevast propust 8+800.00
cevast propust 11+100.00
cevast propust 13+500.00
cevast propust 14+500.00
cevast propust 15+400.00
 potporni zid koji je detaljno obrađen u elaboratu nalazi se na
stacionaži km

 tuneli:
početna stacionaža krajnja stacionaža dužina
[km] [km] [m]
2+177.75 2+251.25 73.50
2+672.25 2+910.50 238.25
4+786.00 4+827.50 41.50
6+247.50 6+851.25 598.75
9+172.25 9+490.50 318.50
11+847.25 12+084.00 236.75

KARAKTERISTIKE OSNOVNOG REŠENJA

Prostorno tehnički pokazatelji:

ukupna dužina trase L=17 400 m


ukupna dužina otvorene pruge L=14 400 m
ukupna dužina mostova L=4000 m
ukupna dužina tunela L=1507.25 m
najviša kota na pruzi H=570 m

Prelomi nivelete se nalaze na stacionažama:

 1+000.00 km (Rv=3200m, ∆i=23.96‰)


 5+892.50 km (Rv=3200m, ∆i=3.49‰)
 6+748.75 km (Rv=3200m, ∆i=3.49‰)
 8+812.25 km (nije predviđena vertikalna krivina
∆i=1.81‰<2.00‰)
 9+451.00 km (nije predviđena vertikalna krivina
∆i=1.81‰<2.00‰)
 9+824.25 km (Rv=3200m, ∆i=23.96‰)
 14+900.00 km (Rv=10000, ∆i=8.57‰)
 16+400.00 km (Rv=10000, ∆i=8.57‰)
Nagibi sa dužinom nagiba:

I [‰] L[m]
0.00 1000.00
23.96 4892.75
20.47 858.75
23.96 2073.50
22.15 638.75
23.96 439.25
0.00 1000.00
8.57 5500
0.00 1000.00

Koeficijent razvijenosti trase je:

λ=17400/ =

Zbir centralnih uglova po km trase je:

Σα/L=913.97/17.40 =52.53 [°/km]