You are on page 1of 6

1-6-2019

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
W stajence Betlejemskiej
narodził sie Jezus, któremu
pokłon oddali ludzie prości, KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
których przedstawicielami ks. Andrzej Maślejak
są pasterze, oraz Trzej proboszcz
Królowie, którzy są Ks. Robert Wojsław
wikariusz
przedstawicielami ludzi
Ks. Siarhei Anhur
madrych, wykształconych i
wikariusz
mających władzę.
Co robić, aby w życiu przyjąć
postawę pasterzy, albo SIOSTRY MISJONARKI
Trzech Króli? Co robić, aby CHRYSTUSA KRÓLA DLA
żyć na codzień Bogiem i od POLONII ZAGRANICZNEJ
Niego nie odchodzić? Co s. Aleksandra Antonik
robić, aby poradzić sobie z przełożona
tą straszna pokusą, że s. Małgorzata Polańska
człowiek będzie wolny, jak odejdzie od swojej wiary w Boga? Czy mamy od
Boga odejść i zrezygnować ze swoich korzeni? NIEDZIELNE MSZE ŚW.
Trzeba w życiu przyjąć postawę wiary i uwierzyć jak Trzej Królowie, że można sobota - 4:00pm
dojść do prawdy, chociaż to jest trudne i wiele kosztuje. Saturday - 5:30pm
Zobaczmy jak byli wychowywani pierwsi chrześcijanie? Apostołowie uczyli in English
ich, aby nie obawiali się złego i gróźb ludzi złych, ale by mieli Chrystusa w niedziela - 8:00, 9:30,
sercu i by byli zawsze gotowi do obrony wobec każdego kto domaga się od 11:15 (z udziałem dzieci),
nich uzasadnienia tej nadziei, która w nich jest. ( List św. Piotra - 1P 3,14-15)) 1:00, 7:00
Bracia i Siostry jesteście uczeni tego samego co pierwsi chrześcijanie. Nie (z udziałem młodzieży)
obawiajcie sie złego, nie obawiajcie sie gróźb ludzi złych, ktorzy chcą wydrzeć
wam wiarę. Miejcie Chrystusa w sercu i bądźcie zawsze gotowi do obrony tej
nadziei, która w Was jest. Codzienne Msze ŚW.
Proszę Was, Bracia i Siostry, nie traćcie wiary w życiu, choć wszędzie od poniedziałku do soboty
widzicie tyle zła. Rdzeniem wszystkich pokus szatańskich jest odrzucenie o 9:00am;
Boga. Bóg wtedy jawi się jako ktoś niepotrzebny i przeszkadzajacy w życiu. od poniedziałku do piątku
Czy Bóg przeszkadza wam w życiu, czy Bóg jest wam niepotrzebny? Herodowi o 7:00pm
przeszkadzał Bóg, ale nie Trzem Królom.
Człowiek szukajacy prawdy stawia następujace pytanie: co takiego Biuro Parafialne czynne:
właściwie dał nam Chrystus, jeśli nie zbudował światowego pokoju, od poniedziałku do piątku
powszechnego dobrobytu, lepszego świata? Co nam przyniósł? Odpowiedź 10:00am -12:00pm
jest bardzo prosta: przyniósł nam Boga, a tym samym prawdę naszego "skąd 1:00pm - 5:00pm
jesteśmy" i "dokąd zmierzamy". Trzej Królowie zrozumieli to i dlatego oddali w soboty
Jezusowi pokłon. Uczyńmy i my to samo. 10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLĘDA


Od Nowego Roku rozpoczną się
NIEDZIELA – 6 STYCZNIA 2019 odwiedziny duszpasterskie,
zwane kolędą. Pragniemy
8:00 +Piotr, Maria Byra - od rodziny odwiedzić naszych Parafian,
9:30 - O Boże bł. dla Aleksandry i Pawła Mikulskich w 40 aby zanieść do ich domów i
rocznicę ślubu rodzin Boże błogosławieństwo.
11:15 - O Boże bł. dla Danuty i Antoniego Popławskich w Kolęda ma służyć lepszemu
rocznicę ślubu wzajemnemu poznaniu się.
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla członków Koła Żywego Niech to będzie okazja do
Różańca rozmowy o radościach i
1:00 - O potrzebne łaski dla Piotra Kwaśniewskiego z ok. smutkach odwiedzanych rodzin
Urodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty
1:00 - Dziękczynna za otrzymane łaski w roku 2018 parafialnej. Rodziny, które chcą zaprosić kapłana
1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Cecylii i Zdzisława z wizytą duszpasterską proszone są o wypełnienie
Wolan z okazji 40-lecia ślubu formularza, który wyłożony jest na stoliku w kościele i
1:00 +Józef Grys (15 rocz. śmierci) zwrócenie do biura lub
1:00 +Michalina Kacprzak zakrystii.
1:00 +Chester Hajduk Można kolędę zamówić
1:00 +Bogdan Śliwiński (12 rocz. ślubu) telefonicznie:
1:00 +Bronisław Bronikowski (7 rocz. śmierci) tel. 586-977-7267
7:00 +Ewa Bogaczyk
PONIEDZIAŁEK - 7 STYCZNIA 2019
9:00 - Marianna i Ignacy Sadowscy i zmarli z rodziny,
Piotr, Józef, Bronisław, Stanisław, Stefan Sadowscy POSŁUGA W KOŚCIELE
9:00 - Michalina Kacprzak LEKTORZY
7:00 - Katarzyna Chryczyk
Sobota/Niedziela 1 - 13 - 2019
WTOREK - 8 STYCZNIA 2019
4:00 - A. Marchel
9:00 +Michalina Kacprzak 5:30 - J. Lewczuk
7:00 +Józef Mróz - w rocznicę śmierci 8:00 - K. A. Jachulski
ŚRODA - 9 STYCZNIA 2019 9:30 - A. Bryczkowska, A. Martusiewicz, M. Grot
11:15 - Kl. 7
9:00 - W intencji Parafian 1:00 - K. Szymczakowska, K. Grzesiak, Z. Duniec-
9:00 - O Boże bł. i nawrócenie dla Remigiusza Dmuchowska
7:00 +Michalina Kacprzak 7:00 - A. J. Wróbel
CZWARTEK - 10 STYCZNIA 2019 KOLEKTORZY
9:00 +Michalina Kacprzak Sobota/Niedziela 1 - 13 - 2019
7:00 - Marian Wywrocki, Michalina Kacprzak
4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
PIĄTEK - 11 STYCZNIA 2019 8:00 - K. Koplejewski, Z. Ziarnowski
9:00 +Michalina Kacprzak 9:30 - A. Bieciuk, M. Bryczkowski, S. Dutka, M. Wach
7:00 - O Boże bł. dla Babary i Szymona w Nowym Roku 11:15 - J. Rakowiecki, J. Sokołowski, Z. Wolan, K.
7:00 +Felicja Rogalska (30 dni po śmierci) Zadrozny
1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
SOBOTA - 12 STYCZNIA 2019 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
9:00 +Michalina Kacprzak
4:00 - O Boże bł. dla Marii i Zbigniewa w rocznicę ślubu SKŁADKA CSA - 23 GRUDNIA 2018
oraz dla całej rodziny
5:30 +Marian Nita DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
NIEDZIELA - 13 STYCZNIA 2019 CSA $51,768.00 37,895.00 $13,873.00
8:00 +Rozalia, Paweł, Marianna, Bolesław Sekścińscy;
Rozalia, Czesław Chojnowscy; Irena Ledfor
9:30 +Michalina Kacprzak OFIARY Z NIEDZIELI 23 GRUDNIA
11:15 - O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla córki Marysi w $6,568.00
19 rocznicę urodzin - od rodziców OFIARY Z BOŻEGO NARODZENIA
1:00 - O Boże bł. i opiekę Matki Bożej w rocznicę ślubu
$32,624.00
7:00 +Ralph Clontz (6 rocz. śmierci)
Serdeczne Bóg zapłać
za troskę o Kościół
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJA PAPIESKA NA STYCZEŃ 2019


Intencja ewangelizacyjna: Za młodzież,
szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za
Uroczystość Objawienia przykładem Maryi odpowiedziała na
Pańskiego jest jednym z wezwanie Pana do niesienia światu radości
najstarszych świąt Ewangelii.
obchodzonych w Kościele.
Chrystus, Zbawiciel narodzony
w Betlejem, objawia się już nie MODLITWA NA NOWY ROK
tylko członkom narodu O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO.
wybranego, ale całemu światu Kardynał J.H. Newman mawiał, że jeśli codziennie
pogańskiemu, który jest poświęcimy przynajmniej pięć minut modlitwy Duchowi
reprezentowany przez trzech Świętemu, to nasze zycie będzie się powoli zmieniać,
mędrców. będziemy doświadczać działania darów, które na nas zsyła. Na
Święto trzech Króli zamyka cały okres bożonarodzeniowy. Nowy Rok proponuję Wam drodzy Parafianie i Przyjaciele,
Epifania inaczej oznacza objawienie Zbawiciela. Uważa abyście zaczęli odmawiać modlitwę, którą codziennie od
się, że Jezus narodził się dla wszystkich ludzi. Nie tylko młodych lat odmawiał św. Jan Paweł II. Modlitwy tęj nauczył
tych, którzy żyli w czasach, kiedy Jezus chodził i go jego ojciec.
nauczał. Prorocy przepowiadali, że kiedyś przyjdzie Duchu Święty proszę Cię
Zbawiciel. Świadczą o tym słowa proroka Izajasza: Do o dar mądrości do lepszego
ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów poznawania Ciebie i Twoich
przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów, doskonałości Bożych,
dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z o dar rozumu do lepszego
Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny zrozumienia ducha tajemnic wiary
na cześć Jahwe. (Iz 60, 5-6) W czasach średniowiecza świetej,
święto Trzech Króli obchodzono w szczególny sposób.
o dar umiejetności, abym w życiu
Sporo uwagi poświęcano na dary złożone przez trzech
kierował się zasadami tejże wiary,
Króli. Na pamiątkę tego zdarzenia w kościołach święcono
srebrne i złote pierścionki. Symbolizowały one złoto. Z o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u
kolei żywica symbolizowała kadzidło i mirrę. Mirra, którą Ciebie ją zawsze zanajdował,
podarowali Jezusowi Mędrcy była sporządzona z o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie
czerwonych jagód, które pochodziły z Arabii. Mirrę mogły mnie od Ciebie oderwać,
używano w celu namaszczenia ciała zmarłych, bądź też o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu
dodawano ją do wina, aby wzmocniła jego właściwości. Majestatowi z synowską miłością,
Tradycja nakazuje, aby o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie o
w uroczystość Trzech Boże obraża. Amen.
Króli chrześcijanie
znaczyli swoje drzwi
początkowymi literami OPŁATEK
trzech mędrców: HARCERZY
K+M+B (Kasper,
Melchior, Baltazar). Harcerze serdecznie
Ten zwyczaj zachował zapraszają na Opłatek,
się do dziś. który odbędzie się w
niedzielę, 20 stycznia.
Spotkanie rozpocznie się
Mszą św. o godz. 1:00, a
SAKRAMENT CHRZTU ŚW. po niej spotkanie w sali Jana Pawła II. Wstęp wolny.
Przez przyjęcie łaski sakramentu Młodzież harcerska, rodziny i sympatyce harcerstwa są
chrztu św. w w ostatnim czasie do mile widziani. Wszystkie donacje są przeznaczone na
wspólnoty Kościoła została włączona: rozwój Harcerstwa i można odpisać od podatków.
Maja Lieblana. Życzymy Bożego SERDECZNIE ZAPRASZAMY
błogosławieństwa na każdy dzień i
opieki Matki Bożej dla calej rodziny.
OPŁATEK RODZINY „RADIA MARYJA”
Zapraszamy członków
WYMIANA TAJEMNIC Rodziny „Radia Maryja” w
RÓŻAŃCOWYCH dniu 27 stycznia. o godz.
Członków Żywego Różańca zapraszamy 1:00pm na Mszę św. z
na wymianę tajemnic różańcowych udziałem księży gości i o
Dzisiaj, 6 stycznia godz. 2:30pm na opłatek.
po Mszy Świętej o godz. 1:00pm. Informacje - Elżbieta Bieciuk
tel: 586-677-9385
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MODLITWOM POLECAMY ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE


CHORYCH I CIERPIĄCYCH Parafianie, którzy używają kopertki i potrzebują
Irena, Antoni Popławski, Józef zaświadczenie w celach podatkowych za ofiary złożone w
Wasilewski, Anna Celińska, Maria Rożek, ubiegłym roku na kościół i cele charytatywne, proszeni są
Barbara Grudka, Eleonora, Teresa o wypełnienie poniższego formularza i zwrócenie do biura
Szymański, Anna Rusinowski, Krystyna, parafialnego lub zakrystii. Zaświadczenia będą
Helena Czapla, Magdalena Rożek, Bar- do odebrania w zakrystii.
bara W, Marek N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Jadwiga
Kondracka, Stanisława Mandziuk, Morgan Czerwiński,
Lidia Krzyształowicz, Halina Bazarewska, Mieczysław
Basak, Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma
Muszyńska, Izabella, Paweł Kuniec, Maria, Elżbieta, Zaświadczenie
Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena za ofiary złożone w roku 2018
Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina
Pienkowska, Leszek Siery, Bronisława Macek, Marian Imię i nazwisko________________________________
B., Rod Lambert, Sohayla Babbie, Helena Janda,
Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak, Adres_______________________________
Fran Gun
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion ___________________________________
i nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin.

Nr koperty ____________
PEREGRYNACJA OBRAZU
MATKI BOŻEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN
Zapraszamy do zapisu w biurze
parafialnym lub zakrystii osoby lub KOPERTY PARAFIALNE
rodziny, które chcą przyjąć Matkę Bożą W holu kościoła są wyłożone koperty na roczne składki.
do swojego domu. Prosimy o ich odbiór.

BILETY NA OPŁATEK PIELGRZYMKA ŚLADAMI


dostępne po każdej Mszy Św. w niedzielę. ŚW. CHARBELA
Po więcej informacji możn dzwonić: W dniach od 13 do 23 maja nasza parafia
Katarzyna Berry - 586-662-2102 organizuje pielgrzymkę do Libanu. W
lub do biura parafialnego. programie pielgrzymki zwiedzanie miejsc
Bilety dla dzieci: $12.00 związanych ze św. Charbelem, i
nawiedzenie miejsc biblijnych: Bejrut,
Sydon, Tyr, Bartroun, Babylos, Dolina
Qadisha, grób św. Charbela.
Więcej informacji na ulotkch.
Opiekun duchowy:
Ks. Andrzej Maślejak, SChr
Koszt pielgrzymki: $2500 z Chicago
i $2800 z Detroit
Więcej informacji:
Biuro Parafialne (586) 977-7267
lub Czarek (630) 292-3332
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553 Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Koordynator do spraw Katechezy Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Organistka - Justyna Pal - (586) 258 - 9586 Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Zakrystianka - Lider - Halina Kocz
s. Małgorzata Polańska (248) 224-8946 Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
RADA DUSZPASTERSKA: Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Przewodniczący: Marcin Zając Koło Seniorów „Złota Róża”
Zastępca: Marek Bieciuk Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
Sekretarz: Katarzyna Berry, Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Brygida Czaczkowska, Barbara Fiśkiewicz,
Kamil Foryś, Lech Olszak, Wojciech Orlik,
Paweł Rakowiecki, Maria Szaflarska,
GRUPY NIE PARAFIALNE
Mateusz Wasiołek, Zbigniew Ziarnowski
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
RADA FINANSOWA: Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
Przewodnicząca: Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Margaret Parker Rycerze Kolumba - John Roland (248) 755-7590
(248) 980 - 2797
Zastępca:
Jola Lewczuk (586) 484-2657
Jerzy Ryzner ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy Zespół Młodzieżowy „Credo”
Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
Telefoniczne dyżury w każdy wtorek od czwartek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawła II)
10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
Kordynator - Barbara Słomińska (248) 467-6778 czwartek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawła II)
Przedszkole parafialne
Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
ANGEL’S CORNER CENTER Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Justyna Pal - (586) 258-9586
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 6:30-8:30pm
Sala Jana Pawła II – Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Rezerwacje - biuro parafialne
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
w środy o godz. 6:40pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorną.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.