You are on page 1of 3

RPH PAK 21

Subjek Perkara Catatan

Sains Tajuk : Jirim dan Bahan

Tingkatan Objektif Pembelajaran : Memahami sifat dan


kegunaan logam dan bukan logam
2
Persada Hasil pembelajaran :

Masa : 1. Menyenaraikan contoh logam dan bukan logam

3.05-4.15
2. Menyenaraikan sifat logam dan bukan logam

80 minit 3. menyenaraikan kegunaan logam dan bukan


logam

Kriteria kejayaan:

1. Menyenaraikan 3 contoh logam dan bukan logam

2. Menyenaraikan 4 sifat logam dan bukan logam

3. menyenaraikan 2 kegunaan logam dan bukan


logam dan contohnya.

Nilai murni : Menghargai logam besi


adalah adalah salah satu sumber bahan mentah di
Negara kita .

Strategi 1.Pembezaan
pembezaan Proses berdasarkan
persekitaran pembelajaran

( aktiviti Anchor)

2.Pembezaan keupayaanpelajar
duduk dalam
kumpulan mengikut markah
ujian 1

Pemula Aktiviti Suspen ABM dalam kotak

(10 minit) 1. Pelajar di minta membuka Bahan logam dan bukan logan
kotak yang telah disediakan di
atas meja

2. Pelajar mengaitkan pelajaran


hari ini berdasarkan bahan dalam
sampul surat .

3. Pelajar menjawab soalan


susulan yang di ajukan tentang
pelajaran yang lepas dan
mengaitkan pelajaran hari ini.

4. Guru berkongsi objektif


pembelajaran dan criteria
kejayaan dengan pelajar
Aktiviti 1 Mengenalpasti logam dan bukan ABM
logam
(10 -Helaian yang di
minit)Koperatif
1. pelajar berbincang bekalkan.(slide dan yang
dan menyenaraikan logam dan bukan terdapat dalam makmal)
kolaboratif logam yang
secara berpasangan . -Pembentukan kumpulan
Struktur Think berpasangan.
Pair Share 2. Pasangan pelajar menyemak
jawapan . -AFL

3. Soaljawab dan -Rujuk criteria kejayaan


maklumbalasdari guru dan
pelajar.(Dialog berkesan)

4. Pelajar merujuk criteria


kejayaan

Aktiviti 2 Menjalankan eksperimen Mengeksperimen,


menyiasat sifat logam dan bukan
(30 minit) logam dan kegunaanya. Pemerhatian dan membuat
kesimpulan
Koperatif dan1. Pelajar dikumpulkan mengikut
kolaboratif minat dan menjalankan
Struktur eksperimen mudah mengikut
kumpulan mereka dan membuat
Jigsaw pemerhatian dan mendapat
dan Round kesimpulan maklumat sifat dan
robin kegunaannya dari
eksperimen.(Jigsaw)

2. Pelajar menerangkan
maklumat kepada rakan secara
bergilir( Round robin). Pengurusan Grafik CoRT PMI
3. pelajar
1 alat melengkapkan Pengurusan
pemikiran Grafik banding dan beza sifat
CoRT
logam dan bukan logam dan
digunakan. Soalan Anchor
kegunaaannya.

4. Pelajar yang sudah selesai


boleh menjawab soalan anchor
AFL - Soalan kuiz
5. Penaksiran kumpulan secara
Penilaian rakan
bertulis 2 star 1 wish

6. Maklumbalas dari rakan


kumpulan dan guru.

7. Tampalkan hasil kerja pelajar


yang telah disemak

8. Pelajar menjawab soalan kuiz


untuk menguji kefahaman dan
penggunaan logam dalam
kehidupan seharian.

9. Pelajar merujuk criteria


kejayaan.

Aktiviti 3 Sasaran Matlamat Objektif Pengurusan


grafik AGO(sasaran matlamat
(20 minit) 1. Guru mengedarkan sampul
1 alat surat yang mengandungi situasi objektif. )
pemikiran masa depan yang perlu
CoRT dicapai oleh pelajar pada masa
akan datang logam dan bukan
logam serta kegunaan.

2. Pelajar berbincang dan


menentukan cara paling
berkesan dan alasan yang
munasabah.

3. Maklumbalas dan soaljawab .

Pleno Melengkapkan borang KWL. Borang KWL

(10 minit) 1. Pelajar melengkapkan


KWL

2. Pelajar menyatakan
criteria kejayaan.