You are on page 1of 24

Πρωτοχρονιά 1959 Εκπαιδευτικός Συνέντευξη

Επαναστατική νίκη ξεσηκωμός για Μαρία ∆έγλερη
Οι αντάρτες το σφαγιαστικό Η Εθνική τρώει
στην Αβάνα νομοσχέδιο τις επικουρικές
> σελ. 8-9
> σελ. 16-17 > σελ. 11

‣ Εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής Αριστεράς
‣ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΕΤΟΣ 28ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1.407

€2
‣ www.prin.gr

2019
Η ομορφιά
βρίσκεται
στους δρόμους
2 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Η δεύτερη ματιά

editorial Κίμων Ρηγόπουλος

Ώρα αριστεράς Στην πορεία προς ένα νέο κομμουνιστικό φορέα
δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι με το λόγο και την πράξη
αντικαπιταλιστικής μας συνθέτουμε και την υπέρβαση της ευρύτατα
διαδεδομένης γνώμης πως «όλοι και όλα τα ίδια είναι».

Το 2019 φέρνει αναμφίβολα ένα γύ-
ρισμα σελίδας στην ελληνική πολιτική
ζωή. Χρονιά πολιτικών ανακατατάξε-
ων, με όχημα τις αναπόδραστες εκλο-
Ένας ξεμαλλιάρης νεαρός
και το κυρίως θέμα
γικές αναμετρήσεις για ευρωβουλή,
δήμους – περιφέρειες και κοινοβού-
λιο, ανεξάρτητα από τη σειρά που
τελικά θα διαμορφωθεί σε αυτή την
περίοδο αναστατώσεων. Τα αστικά
κόμματα διακατέχονται από έντονη
νευρικότητα, με τη μεταγραφική περί-
οδο στην ελληνική βουλή να ανθίζει

Σ
και να ξεπερνά σε ενδιαφέρον ποδό- ε μια παλιά ισπανική ταινία, βλέ- συντείνει αποφασιστικά το «χτίσιμο» του
σφαιρο και μπάσκετ. Παρ’ όλα αυτά, πουμε έναν Ρώσο εμιγκρέ να γίνε- αφασικού ανθρώπου, έτσι που το κομ-
ται εξομολογητικός στην μπάρα κά- Ο κομμουνισμός μουνιστικό αίτημα πρέπει να ιδωθεί σε
η αστική τάξη έχει την πολυτέλεια να
παίζει σε διπλό ταμπλό στην πολιτική ποιου άθλιου καφέ μπαρ, σε μια ξεχασμένη δεν είναι ένα συνάρτηση με το ανθρωπολογικό ζήτη-
τσόχα με ΣΥΡΙΖΑ ή με ΝΔ και μπαλα- ισπανική επαρχία. Είναι αρκετά πιωμένος ακόμα σύστημα, μα. «Αν εκλεγεί η Χίλαρι Κλίντον θα πει
ντέρ το συμπιεζόμενο ΚΙΝΑΛ. ώστε να μην τσιγκουνεύεται τα λόγια του στον αμερικανικό λαό όλη την αλήθεια
αλλά εκείνο
και όσο χρειάζεται νηφάλιος ώστε να εν- για τους εξωγήινους», είχε υποσχεθεί
Το μεγάλο ερώτημα, καθώς κλείνει νοεί αυτά που λέει: Ό,τι μας έλεγαν για εκεί που διασώζει η υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ στην
μια φάση μετά την τετραετή δια- ήταν ψέματα και ό,τι μας έλεγαν για εδώ το ανθρώπινο αντιμαχία της με τον Τραμπ. Καταλα-
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την τυπική ήταν αλήθεια. Το εκεί ήταν ο περίφρακτος από την βαίνετε πού βρισκόμαστε; Πόσον όγκο
έξοδο από τα μνημόνια, είναι ποιο βίος του στην ΕΣΣ∆ και το εδώ είναι η οικουμενικής ηλιθιότητας πρέπει να
κίνημα και ποια Αριστερά θα δώσει προσγείωσή του στη χαμοζωή της ∆ύσης. ανθρωποφαγία αποτινάξουμε; Με πόσες τεμαχισμένες
τη μάχη ενάντια στην κανονικότητα Εγκλωβισμένος σε μια διάζευξη βιωμένη βεβαιότητες, αποκομμένες από την αλή-
της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, της και όχι θεωρητική ο άνθρωπος αυτός πώς θεια της ζωής, πρέπει να τα βάλουμε; Με
διαρκούς ευρωλεηλασίας, της πολε- μπορεί να καταλήξει σε κάτι άλλο από το: πόσες δόσεις πολιτικής ορθότητας, που
μικής και φασιστικής απειλής. Ο ΣΥ- όλα και όλοι τα ίδια σκατά είναι; θα επιστρέψει στο πεδίο της μάχης και είναι ένας τυφλοσούρτης του ανορθολο-
ΡΙΖΑ είναι μια «αριστερά» νοσοκόμα Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα μας και εκείνη, σαστισμένη ακόμα από την ακού- γισμού, πρέπει να αντιπαρατεθούμε;
οπωσδήποτε το κυρίως θέμα όσων θέ- σια εμπλοκή της στα πολεμικά δρώμενα, Ευτυχώς, ο μαρξισμός δεν μας επι-
του συστήματος. Βομβαρδίζει απο-
λουν να πυροδοτήσουν μια συζήτηση και θα τον κατευοδώσει με μιαν ευχή. Είναι τρέπει να τον αντιμετωπίζουμε ως ονει-
τελεσματικά την εργατική τάξη και το
να καταστρώσουν τους όρους ενός νέου μελό; Όχι, είναι ο κομμουνισμός. Είναι το ροκρίτη ή ως εύπεπτες συνταγές της
λαό με αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις
κομμουνιστικού φορέα. Σε κάθε στιγμή θυσιαστικό στοιχείο που καταλύει τη βαρ- Χρύσας Παραδείση. Είναι ένα πολύφυλλο
και ύστερα μοιράζει τσιρότα στα θύ- αυτής της διαδικασίας δεν πρέπει να μας τετράδιο με αρκετές λευκές σελίδες που
βαρότητα και διαμορφώνει σχέσεις αν-
ματα. Το ΚΚΕ εμφανίζεται ως κόμμα διαφεύγει ότι με το λόγο και την πράξη θρώπινες. Είναι η στιγμή που η φροντίδα προσφέρονται γενναιόδωρα για τη δική
«παντός καιρού», αλλά στην πράξη μας συνθέτουμε και την υπέρβαση αυτής για μια ζωή αδρανοποιεί τους συσχετι- μας συγγραφή. Για μια πολεμική θέσεων
είναι κόμμα κανενός καιρού, αφού η της τρομακτικά αποθαρρυντικής διάζευ- σμούς και εγγυάται έμπρακτα ότι ο κομ- που δεν αποδομεί αλλά διαμορφώνει χα-
ίδια χιλιοπαιγμένη κασέτα ακούγεται ξης. Και για να μη θεωρητικολογώ, σας μουνισμός δεν είναι ένα ακόμα σύστημα, ρακτήρες και ανοίγει δρόμους οι οποίοι
μονότονα χωρίς ανατρεπτική γραμμή, μεταφέρω ένα «σκηνικό» παράδειγμα των αλλά εκείνο που διασώζει το ανθρώπινο φαίνονται αδιάβατοι και σκοτεινοί ή ιστο-
μετωπική λογική και σύγχρονη κομ- όσων εννοώ. Είναι ∆εκέμβρης του 2008 από την ανθρωποφαγία. Είναι το σημείο ρικά κακόφημοι. Για το αίτημα της σύνθε-
μουνιστική στρατηγική. Άλλοι, όπως κι εγώ εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη. Η δο- όπου το αυθόρμητο και το συνειδητό σης των απόψεων που δεν αγωνιούν να
οι κυρίαρχες δυνάμεις στη ΛΑΕ, λοφονία του Αλέξη έχει ξεσηκώσει ένα εναρμονίζονται για την αποκατάσταση ψαρέψουν κάποιο like ή να προκαλέσουν
έλκονται από την αντιμνημονιακή κύμα διαδηλώσεων με κέντρο αναφοράς μιας φυσικής ισορροπίας, όπως την εν- πίσω από τη μάσκα της ανωνυμίας τους.
αναπαραγωγή ενός τίμιου ΣΥΡΙΖΑ, το χώρο μπροστά στην Έκθεση. Μια ηλι- νοεί ο μαρξισμός. Το ζήτημα είναι να συνειδητοποιή-
χαϊδεύοντας εθνικιστικά αυτιά. κιωμένη γυναίκα βρίσκεται χωρίς να το Αυτό που οφείλουμε να αποφύγου- σουμε την προωθητική και κινητήρια
έχει επιδιώξει μεταξύ των διαδηλωτών. με ενώ θα εξελίσσεται η συζήτηση για δύναμη των ερωτημάτων και όχι να τα
Σε αυτές τις συνθήκες η αναγκαιότητα Οι δυνάμεις καταστολής επί το έργον. Η την αναγκαιότητα ενός νέου κομμου- κλείσουμε με βιασμένες απαντήσεις. Και,
μιας ισχυρής μετωπικής αντικαπιταλι- γυναίκα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από νιστικού φορέα είναι ο ξερολισμός. Και κυρίως, να μη χάνουμε από τα μάτια μας
στικής και επαναστατικής Αριστεράς, τα χημικά, έτοιμη να καταρρεύσει. Ένας μακριά από νοσταλγικές εξιδανικεύσεις. εκείνο τον ξεμαλλιάρη νεαρό, που πήρε
που προβάλλει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και νεαρός διαδηλωτής τη σηκώνει στα χέ- Πηγή της δικής μας νοσταλγίας είναι το στα χέρια του την ηλικιωμένη γυναίκα. Η
μπορεί να συσπειρώσει ευρύτερες ρια του σαν μωρό και διασχίζοντας τις μέλλον με μπούσουλα μια σοβαρότητα απόσταση που διάνυσε για να την παρα-
δυνάμεις και αγωνιστές, όχι μόνο «γραμμές του εχθρού» τη μεταφέρει τρέ- που εχθρεύεται τη σοβαροφάνεια. Στη δώσει στη ζωή είναι το υπέρ ζωής τρα-
υπογραμμίζεται, γίνεται επιτακτική. χοντας στην είσοδο του ΚΘΒΕ. Εκείνος μακροημέρευση του καπιταλισμού έχει γούδι μας.

‣ Ιδιοκτησία: «Eκδόσεις-Μελέτες- Έρευνες» Aστική Mη Kερδοσκοπική Eταιρεία
Εφημερίδα της
Kωδικός 2806, Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, Tηλ.: 210-82.27.949, prin@otenet.gr | http://www.prin.gr
αντικαπιταλιστικής
κομμουνιστικής ‣ Tραπεζικός Λογαριασμός Συνδρομών και Eνισχύσεων: ALPHA BANK 260002002006023 • IBAN: GR1801402600260002002006023
Αριστεράς
‣ Εκδότης: Δημήτρης Δεσύλλας ‣ Eκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ ‣ Layout: Χριστίνα Λουλούδα
Το θέμα ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 3

Θ
α ήταν, αναμφίβολα, το
καλύτερο δώρο εάν το
βράδυ της Πρωτοχρονιάς
οι ήχοι που προκαλούν οι
τριγμοί στην πυραμίδα
του παγκόσμιου καπιταλισμού και οι
ιαχές των εξεγερμένων κάλυπταν το ευ-
καιριακό πανηγύρι, τις τυπικές ευχές,
τους κρότους και τη φευγαλέα λάμψη
των πυροτεχνημάτων – όπως, με μια
έννοια, συνέβη πριν από 60 χρόνια, με
τη θριαμβευτική είσοδο των επαναστα-
τών στην Αβάνα. Κάτι τέτοιο, βεβαίως,
είναι απίθανο να συμβεί φέτος. Όμως,
αυτό δεν σημαίνει πως οι τριγμοί δεν
υπάρχουν και δεν δυναμώνουν, καθώς
οι ρωγμές διευρύνονται και οι αντοχές
του συστήματος δοκιμάζονται.
Ο «ναός» του κεφαλαίου, η Γουόλ
Στριτ, είναι το πρώτο μέρος που αυτό
γίνεται αισθητό εδώ και κάποιες εβδο-
μάδες. Το κύμα πωλήσεων στις μετο-
χές είναι τόσο ισχυρό το τελευταίο δι-
άστημα –η υποχώρηση ξεπερνά το 20%
από τις αρχές του έτους, ενώ για ορι-
σμένα «βαριά» χαρτιά είναι πολύ μεγα-

Το τείχος γέμισε ρωγμές,
λύτερη– ώστε πολλοί είναι εκείνοι που
κάνουν λόγο για «κραχ στον ορίζοντα»
όταν αποτολμούν τις προβλέψεις τους
για το τι θα συμβεί το 2019. Ακόμη και

ώρα να το γκρεμίσουμε!
οι βαθιές ανάσες που πήραν οι αγορές
σε καναδυό συνεδριάσεις στις οποίες
καταγράφηκε σημαντική άνοδος, δεν
αρκούν για να κατευνάσουν τους φό-
βους των «επενδυτών» και των κυβερ-
νήσεών τους, καθώς μοιάζουν λιγότερο
με την ανακούφιση της γιατρειάς και Στο κατώφλι του 2019
περισσότερο με τα σκιρτήματα (ή και
την άρνηση) ενός βαριά άρρωστου προ- Γιώργος Παυλόπουλος
τού εισαχθεί στην εντατική.
Ο αναβρασμός που επικρατεί στις
κεντρικές τράπεζες δεν είναι τυχαίος. ρες, αλλά έντονες κρίσεις. Σε αυτό το στιγμή, το ποτάμι μοιάζει επίσης να
Στις ΗΠΑ, για του λόγου το αληθές, η ▸ Πληθαίνουν φόντο, οι ευρωεκλογές του Μαΐου απο- φουσκώνει. Το ξέσπασμα των «Κίτρι-
Fed είναι φανερό πως βιάζεται να ανα- κτούν το χαρακτήρα ενός κρας-τεστ για νων Γιλέκων», που απέκτησε ταχύτα-
πληρώσει μέρος των πυρομαχικών τα
και οξύνονται την αντοχή του συστήματος, που είναι τα παλλαϊκά χαρακτηριστικά, ξέφυγε
οποία κατανάλωσε από το οπλοστάσιό
της προκειμένου να αντιμετωπίσει την
τα κρισιακά πιθανό να αποτυπώσει έναν σαφώς δι-
αφορετικό συσχετισμό δυνάμεων στο
από τις παγίδες της εθνικιστικής ακρο-
δεξιάς και έκανε όχι μόνο τον Μακρόν,
κρίση που ξέσπασε το 2008. Έτσι, έχει
προ πολλού τερματίσει την εκτύπωση
φαινόμενα σκηνικό της αστικής πολιτικής, μετα-
τοπίζοντάς το συνολικά και πιο έντονα
αλλά ολόκληρο το πολιτικό κατεστημέ-
νο της Γαλλίας να φοβηθεί και να ανα-
χρήματος και αυξάνει γρηγορότερα του στην καπιταλιστική προς δεξιά, αντεργατική κατεύθυνση. σκουμπωθεί, είναι μια ακόμη απόδει-
αναμενομένου τα επιτόκια, προκαλώ- Τα δήθεν φιλολαϊκά φληναφήμα- ξη για το γεγονός ότι πολύ σύντομα, η
ντας και την αντίδραση του Τραμπ, που οικονομία και τα και η επίκληση που συχνά κάνουν τεχνητή κοίτη του ποταμού στον οποίο
βλέπει το χρήμα να ακριβαίνει. Στην στα συμφέροντα των «μη εχόντων» οι οι «επάνω» έχουν αναγκάσει τους
Ευρώπη, από την άλλη, η ΕΚΤ ετοιμά- το οικοδόμημα εκπρόσωποι της ανερχόμενης τάσης σε «κάτω» να κινούνται, προς συγκεκρι-
αυτό το επίπεδο δεν μπορούν και δεν μένο προορισμό, δεν θα είναι σε θέση
ζεται να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο,
διστάζει όμως επειδή διαπιστώνει ότι
της αστικής πρέπει να ξεγελάσουν κανέναν. να αντέξει τα ορμητικά νερά της
ίσως και να μην προλάβει προτού ένα
νέο κύμα επιβράδυνσης ή ακόμη και
πολιτικής Αντιπροσωπεύουν, άλλω-
στε, την πιο επιθετική
απελπισίας και της οργής.
Στις σημερινές συνθή-
ύφεσης πλήξει τις μεγάλες οικονομίες, πτέρυγα του κεφαλαί- κες, δεν θα ήταν υπερ-
όπως η Γαλλία και η Ιταλία. ου, εκφράζουν το άγ- Η αντιδραστική βολή ο ισχυρισμός ό-
Οι αναταράξεις και οι ρωγμές είναι οποία διερευνά τον «ρωσικό δάκτυλο» χος του απέναντι στις στροφή τι το πιο ανθεκτικό
εμφανείς και στο πολιτικό οικοδόμημα στις προεδρικές εκλογές του 2016. νέες κρίσεις και τις των «πάνω» δεν φράγμα για το σύ-
και μάλιστα εδώ και περισσότερο και- Όσο για την ΕΕ και το όραμα της κοινωνικές εκρήξεις στημα της αστικής
ρό, με πρωταγωνιστές τις δύο παραδο- «ευρωπαϊκής ενοποίησης», όλα δεί- και επιταχύνουν την
βρίσκει απέναντί της εξουσίας δεν είναι
σιακές «μητροπόλεις» του παγκόσμιου χνουν ότι ξεμένουν από καύσιμα, αλλά οχύρωσή του απένα- το αντίπαλο άλλο από το έλλειμμα
καπιταλισμού: τις Ηνωμένες Πολιτείες και από... σωτήρες. Η Μέρκελ είναι ντί τους. Εκφράζουν δέος του αντίπαλου δέους
και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις πρώ- πλέον μια καγκελάριος υπό προθε- την αντιδραστική ριζο- της εργατικής πολιτικής
τες, η αμφισβήτηση του Τραμπ και των σμία, ο Μακρόν έχει «κοντύνει» από- σπαστικοποίηση της αστι- και του οργανωμένου λαού
αποφάσεών του φτάνει σε πρωτόγνω- τομα μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις, κής πολιτικής, η οποία πλέον κα- από την απέναντι πλευρά. Προ-
ρα επίπεδα, όπως αποδεικνύει και η στην Ιταλία η κυβέρνηση στέκεται ου- θοριστικά ακόμη και στα πιο μετριο- φανώς, για την κατασκευή αυτού του
σταδιακή «απογύμνωσή» του από τους σιαστικά σε πήλινα πόδια, η Βρετανία παθή και διαλλακτικά τμήματά της, φράγματος εργάστηκαν άοκνα το κε-
πιο στενούς του συνεργάτες. Η κρίση ετοιμάζεται να αποχωρήσει, χωρίς να τα οποία ούτως ή άλλως αναγνωρίζουν φάλαιο και οι εκπρόσωποί του όλες
είναι τόσο οξεία ώστε δεν λείπουν πλέ- είναι και απολύτως βέβαιη ότι θέλει πως δεν έχουν πολλά περιθώρια ελιγ- τις προηγούμενες δεκαετίες. Όμως
ον τα σενάρια για υποβολή πρότασης και τελικά θα το κάνει, ενώ μια σει- μών, διαπραγμάτευσης και παροχών τώρα, έχει έρθει η ώρα να γκρεμιστεί.
μομφής ή ακόμη και απομπομπής του, ρά χώρες (Ισπανία, Βέλγιο, Ουγγαρία όσο η κρίση εμμένει και οξύνεται. Με ή χωρίς πυροτεχνήματα, αλλά πά-
με αιχμή τα ευρήματα της επιτροπής η κ.λπ.) βιώνουν τις δικές τους ιδιαίτε- Στην απέναντι πλευρά, την ίδια ντως απολύτως συνειδητά.
4 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Πολιτική

Από Μνημονιακό 2019 Γιάννης Ελαφρός

σπόντα
*** Επειδή μας πρήξανε με την
συμφωνία των Πρεσπών
Ο κυβερνητικός Άγιος Βασίλης
* Ας πούμε δυο απλά πραγμα-
τάκια * Μπας και ησυχάσουμε
με αυτή την υπόθεση * Αν και
είναι… σκέτη λέρα
δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο
στον ορίζοντα * Θέλουν μήπως
να πιστέψουμε ότι αυτό το πο-
▸ Η ευρωστία των τραπεζών καθορίζει το νέο πλαίσιο για πρώτη κατοικία
λιτικό προσωπικό * Σε αυτή την
συγκυρία * Με αυτήν τη Βουλή περικοπή των δικαιωμάτων των Κατσέλη, έτσι ώστε να… συνδια-
* Με αυτού του επιπέδου την αναπήρων), η επιτάχυνση των μορφώσουν (κυβέρνηση και τρα-
αστική διαχείριση * Με αυτά τα ιδιωτικοποιήσεων, η διαμόρ- πεζίτες) το νέο πλαίσιο για την
γεωπολιτικά δεδομένα φωση του κατώτατου μισθού με πρώτη κατοικία, καθώς και το
* Με αυτή την οικονομική κα- κριτήριο την ανταγωνιστικότητα πτωχευτικό δίκαιο των ιδιωτών.
τάσταση * Σε συνθήκες ολοκλη-
των επιχειρήσεων, οι παραπέρα Μάλιστα, αποφασίστηκε και η
ρωτικού καπιταλισμού
διευκολύνσεις στην αδειοδότηση δημιουργία κοινής ομάδας εργα-
* Υπάρχει περίπτωση να μη επενδύσεων κ.ά. Κεντρικό στοι- σίας. Και μόνο το γεγονός πως η
γίνει αυτό που ζήτησε η ΕΕ και
χείο και του 2019 θα είναι η έντα- κυβέρνηση εργάζεται από κοινού
το ΝΑΤΟ παρέα;
ση της φοροληστείας του λαού, με τις τράπεζες για τόσο κρίσιμα
*** Είτε πριν είτε μετά τις εκλο- με αύξηση των εσόδων από φό- κοινωνικά θέματα όπως η πρώ-
γές * Είτε με ΣΥΡΙΖΑ είτε με
ρους κατά 1 δισ. (από 45,4 σε τη κατοικία είναι ενδεικτικό της
ΝΔ * Είτε με το ένα άθροισμα
46,4 δισ. ευρώ). κατεύθυνσης και του «ταξικού
ψήφων είτε με το άλλο
Από τα πλέον κρίσιμα ζητή- προσήμου» των «λύσεων». Χα-
* Ακόμη και χωρίς ψήφους στην ματα είναι το θέμα των επισφα- ρακτηριστική είναι η δήλωση του
απόλυτη ανάγκη * Ας λέει ότι
λών δανείων στις ελληνικές τρά- προέδρου της Ένωσης Ελληνικών
θέλει ο Μητσοτάκης * Ας κάνει
πεζες, τα οποία ανέρχονται στο Τραπεζών Νίκου Καραμούζη
όσες συνεννοήσεις επιθυμεί
48% του τραπεζικού δανεισμού. μετά τη συνάντηση: «Και οι δυο
ο Τσίπρας * Ας αποχωρήσει

Τ
ην ώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει ντυθεί Άγι- Ο στόχος, ο οποίος συνδέεται πλευρές θέλουν να βρουν λύσεις
100 φορές ο Καμμένος * Ας το ος Βασίλης, εμφανιζόμενη να μοιράζει δώρα (κοινωνικό από συστημικούς κύκλους και με που προστατεύουν το κοινωνικό
σκέφτονται όσο γουστάρουν η μέρισμα και επιδόματα) προς τον λαό, επιστρέφοντας την έξοδο στις αγορές, είναι να σύνολο και την πρώτη κατοικία,
Γεννηματά και ο Θεοδωράκης μικρό μέρος από τα κλεμμένα, οι αντιλαϊκοί αντεργατι- πέσουν τα κόκκινα δάνεια κάτω αλλά κυρίως διασφαλίζουν την
* Ας υποθέσει όσα θερμά επει- κοί σχεδιασμοί για το 2019 προχωρούν. Εξάλλου η διατήρηση των από το 20%, με διάτρηση της προ- ευρωστία και την προοπτική του
σόδια μπορεί να φανταστεί ο εφιαλτικών πρωτογενών πλεονασμάτων και της υπερεκμετάλλευ- στασίας της πρώτης κατοικίας. τραπεζικού συστήματος». Σε
Σγουρίδης * Η δουλειά θα γίνει σης για να έρθουν επενδύσεις, καθώς και η στήριξη των τραπεζών Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αρ- αυτό το «κυρίως» βρίσκεται όλη η
* Τώρα, λίγο αργότερα αποτελούν βασικές συνισταμένες της μνημονιακής συμφωνίας. νήθηκε την επέκταση του νόμου ουσία. Σύμφωνα με πληροφορί-
* Πάντως εντός των νατοϊκών Η αναμενόμενη έλευση της Άνγκελα Μέρκελ στην Αθήνα στις Κατσέλη και πολύ περισσότερο ες, το νέο πλαίσιο θα στηρίζεται
χρονοδιαγραμμάτων  * Το τι
10-11 Ιανουαρίου δεν σχετίζεται μόνο με την επικύρωση της συμ- την αποτελεσματική προστασία σε κρατική επιδότηση επιλεγμέ-
έγινε στην ΠΓΔΜ το είδαμε
φωνίας των Πρεσπών, αλλά και με τη θριαμβευτική εμπέδωση των σπιτιών της εργατικής τάξης νων δανειοληπτών, πράγμα που
* Πώς πέρασαν όλα * Και μην από την πλευρά του Βερολίνου και της ευρω-κρατίας πως το σχέ- και των φτωχών λαϊκών στρωμά- σημαίνει νέα (έμμεση) κρατική
πει κανείς «αυτή είναι μικρή
διο «σωτηρίας» της Ελλάδας, με την ισόβια καταδίκη της στην ευ- των. Απεναντίας, σε συνάντη- ενίσχυση των τραπεζών και βέ-
χώρα» * Είδαμε πόσο «μεγάλη»
ρω-φυλακή, επέτυχε και πρέπει να τηρηθεί απαρασάλευτα. ση που πραγματοποιήθηκε την βαια «στήριξη» μικρού μέρους
είναι η δικιά τους Ελλάδα τον
Στο ίδιο πλαίσιο, η δεύτερη (μετα)μνημονιακή αξιολόγηση από Παρασκευή με το προεδρείο της των υπερχρεωμένων νοικοκυρι-
Αύγουστο του 2015.
τους θεσμούς της ΕΕ το επόμενο διάστημα αναμένεται πιο δύσκο- Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών ών, χωρίς απόλυτη προστασία
*** Για όλους αυτούς τους
λη από την πρώτη (που ήταν κάπως πανηγυρική) και συνδεδεμένη στο Μέγαρο Μαξίμου αποφα- του σπιτιού τους. Βασικό εργα-
λόγους ας λένε ότι θέλουν * Για
με την προώθηση δομικών (αντι)μεταρρυθμίσεων. Τα ζητήματα σίστηκε η παράταση μόνο για λείο θα είναι η αποχαλίνωση των
τις σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ
που ξεχωρίζουν είναι τα «κόκκινα δάνεια», η παραπέρα υπονό- δύο μήνες, έως τον Φεβρουάριο πλειστηριασμών. Για το 2019
* Για το τι θέση έχει η Νέα Δη-
μευση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας (με αιχμή τώρα την του 2019, της ισχύος του νόμου προβλέπονται πάνω από 30.000!
μοκρατία * Για το πιστεύει η…
«κεντροαριστερά» * Μόνο ότι
είναι αυτό πολιτική να μην μας
λένε * Γιατί είναι κωμωδία *
Μάλιστα αντίστοιχου επιπέδου
με τις βιντεοταινίες του ’80 και Γραφτείτε συνδρομητές στο Πριν ΚΚΕ: 12 στελέχη κι ένας απόστρατος
του ’90 * Τότε που ο πρωθυ-
πουργός ήταν καταληψίας.
*** Μια και αναφέραμε τον Σύντροφοι/ες και φίλες/οι ανα- Με στενά κομματική ομάδα κα- στο Βόρειο Αιγαίο κ.λπ. Πολι-
Αλέξη Τσίπρα * Επίτηδες το γνώστες του Πριν, η εφημερίδα τεβαίνει το ΚΚΕ στις περιφερεια- τική υπογράμμιση της μάχης ή
κάνει; * Πήγε να δει το θεατρικό σάς χρειάζεται! Το «δώρο» σας κές εκλογές του Μαΐου. Από τους συγκεντροποίηση;
του Ψαθά «Ξύπνα Βασίλη»; στο Πριν, η ανανέωση ή η νέα 13 επικεφαλής, οι 12 είναι μέλη Μόνη εξαίρεση η υποψηφι-
* Αυτό που η υπόθεσή του είναι συνδρομή αποτελούν απαραί- της Κεντρικής Επιτροπής, βου- ότητα στο Νότιο Αιγαίο του Γ.
για έναν που δηλώνει αριστε- τητη στήριξη για την έκδοση της λευτές του κόμματος και στελέχη Ντουνιαδάκη, υποναυάρχου
ρός και μόλις πιάσει λεφτά κι εφημερίδας. Η συνδρομή είναι περιφερειακών οργάνων. Μετα- του Πολεμικού Ναυτικού ε.α.
εξουσία γίνεται ίδιος με τους 50 ευρώ το εξάμηνο (100 η ετή- ξύ αυτών ο Γ. Πρωτούλης, επι- και μέλους της Κίνησης για
«δεξιούς» που κατήγγειλε στο σια). Ο συνδρομητής λαμβάνει στην Alpha Bank (IBAN GR κεφαλής στην Αττική, μέλος του την Εθνική Άμυνα και της Ανε-
παρελθόν; * Δεν είναι στις προ- κάθε Κυριακή στο ηλεκτρονικό 1801402600260002002006023) Π.Γ., ο Ν. Καραθανασόπουλος, ξάρτητης Ένωσης Αποστράτων
τεραιότητές μας τα πρόσωπα του ταχυδρομείο το pdf με τη νέα και την αποστολή ενημερωτικού κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ενόπλων Δυνάμεων. Προξενεί
όταν αναλύουμε τις κυβερνητι- έκδοση του Πριν. μέιλ στο prin@otenet.gr, είτε με και μέλος της Κ.Ε. στη Δυτική εντύπωση πάντως πως η μόνη
κές επιλογές * Αλλά προκαλεί Συνδρομητές μπορείτε παράδοση του ποσού σε συνεργά- Ελλάδα, ο Μ. Συντυχάκης στην συνεργασία δεν προέρχεται από
με κάτι τέτοια ο πρωθυπουργός να γίνεται είτε με κατάθε- τη της εφημερίδας και ενημερω- Κρήτη, βουλευτής Ηρακλείου, ο το εργατικό κίνημα, αλλά από
* Δεν προκαλεί;  ση στο λογαριασμό του Πριν τικό μέιλ. Στ. Τάσσος, βουλευτής Λέσβου τους απόστρατους…
Πολιτική ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 5

Σ
ε παζάρι, με ανταλ-
λάγματα, υποσχέ-
σεις και παιχνίδια
Πολιτικό παζάρι Δημήτρης Τζιαντζής
εξουσίας χωρίς ιδεο-

Η συμφωνία των Πρεσπών
λογικές αρχές μετα-
τρέπεται το πολιτικό σκηνικό
καθώς μπαίνουμε στην τελι-
κή ευθεία για την ψήφιση της
συμφωνίας των Πρεσπών. Οι
πολιτικές δυνάμεις χαράζουν
τη στρατηγική τους όχι τόσο
έρχεται, ο Καμμένος φεύγει
για τη διαμόρφωση του επι-
θυμητού αποτελέσματος όσο
κυρίως για την επικοινωνιακή
▸ Με όποιο κόμμα έρθει πρώτο θα συνεργαστεί το ΚΙΝΑΛ
διαχείρισή του και την επόμε-
νη μέρα. Τυπικά μπορεί ο ΣΥ- πως ο αρχηγός του ετοιμάζεται
ΡΙΖΑ να μην έχει εξασφαλίσει για «ηρωική έξοδο» και ο ΣΥΡΙ-
το «μαγικό νούμερο»  των 151 ΖΑ για ολιγοήμερη «κυβέρνηση
βουλευτών που χρειάζονται, μειοψηφίας» έχοντας ήδη στα
ωστόσο πηγές της Κουμουν- σκαριά μίνι ανασχηματισμό με
δούρου διαβεβαιώνουν πως αντικατάστηση των περισσότε-
ό,τι και να γίνει η συμφωνία ρων στελεχών του Καμμένου.
θα επικυρωθεί και πως, αν Ο Πάνος Καμμένος δείχνει
χρειαστεί, «υπάρχουν εφε- να έχει χάσει τον έλεγχο των
δρείες». Αυτό δημιουργεί το στελεχών του, φάσκει και αντι-
παράδοξο το αποτέλεσμα να φάσκει διαρκώς, διαψεύδο-
είναι προκαθορισμένο, με το ντας απανωτά τον εκπρόσωπο
σκηνικό που διαμορφώνεται του κόμματος, τον αντιπρόε-
ωστόσο να παραμένει ρευστό δρο αλλά ακόμα και τον εαυτό
και απρόβλεπτο. του! Χαρακτηριστικό δείγμα
Τα κόμματα εξουσίας βρί- του αλαλούμ που επικρατεί
σκονται σε μια μακρόσυρτη δι- αλλά και της επικίνδυνης τυ-
αδικασία παρασκηνιακών δια- χοδιωκτικής πολιτικής της κυ-
βουλεύσεων με τους βουλευ- βέρνησης είναι οι δηλώσεις
τές που έχει πολλά κοινά με το του αντιπροέδρου των ΑΝΕΛ
παζάρι που έγινε στα τέλη του Παναγιώτη Σγουρίδη, περί εν-
2014 με την αποτυχημένη δια- δεχόμενου θερμού επεισοδίου
δικασία εκλογής Προέδρου της στο Αιγαίο που θα καθυστερή- Εμπόριο μένης σοσιαλδημοκρατίας, «κάποιοι έσπευσαν να χα-
Δημοκρατίας. Η διαφορά είναι σει τη συμφωνία των Πρεσπών. χωρίς όμως να βρίσκει την ρούν» και συμπληρώνοντας
ότι σήμερα δεν υπάρχει διάθε- Ο Πάνος Καμμένος έσπευσε πατριωτισμού και ανταπόκριση που περίμενε. πως «τις συνεργασίες θα τις
ση από τη ΝΔ να τη σαμποτά- κακήν κακώς να αδειάσει τον Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΥΡΙ- καθορίσει ο ελληνικός λαός
ρει. Δεν είναι τυχαία άλλωστε αντιπρόεδρό του μιλώντας για αλλοπρόσαλλες ΖΑ έσπευσε να χαιρετίσει με την ψήφο του», επιβεβαι-
και η επίσκεψη της Γερμανίδας τις δηλώσεις του γραμμα- ώνοντας την εκτίμηση ότι το
Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ
«θεωρίες φαντασίας που ούτε
βάση έχουν, ούτε εξυπηρετούν
ιαχές από τους ΑΝΕΛ τέα επικοινωνίας του ΚΙ- αναπαλαιωμένο ΠΑΣΟΚ θα
στην Αθήνα που αναμένεται να την Ελλάδα». Σημαντικό είναι που ετοιμάζουν ΝΑΛ Σταμάτη Μαλέλη ότι επιδιώξει την κυβερνητική
ασκήσει πιέσεις στον Κυριάκο ωστόσο ότι το επικοινωνιακό το Κίνημα Αλλαγής δεν θα συνεργασία με όποιο κόμμα
Μητσοτάκη να «μην τραβήξει επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ ήδη ετοι- «ηρωϊκή έξοδο» συνεργαστεί με μια κυβέρ- έρθει πρώτο. Όλες αυτές οι
το σχοινί». μάζεται να ρίξει «την πέτρα του νηση ΝΔ που «θα φέρει τον διεργασίες και κινήσεις ανα-
Τις μεγαλύτερες πιέσεις αναθέματος» στον μέχρι σήμε- όλεθρο». Η ηγεσία του ΚΙ- διάταξης του πολιτικού σκη-
δέχεται το κόμμα του Πάνου ρα κυβερνητικό σύμμαχο και ΝΑΛ φάνηκε αιφνιδιασμένη νικού συνδέονται με τους ευ-
Καμμένου το οποίο βρίσκεται ψάχνει τον επόμενο προνομι- από τις δηλώσεις Μαλέλη, ρύτερους σχεδιασμούς ΗΠΑ
σε αποσύνθεση την ώρα που ακό σύμμαχο «ψαρεύοντας» ο οποίος αναγκάστηκε να και ΕΕ για την επέκταση στα
όλα τα στοιχεία συνηγορούν στα θολά νερά της μεταλλαγ- ανασκευάσει γράφοντας ότι δυτικά Βαλκάνια.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΝΕΑΣ ∆ΕΞΙΑΣ
Αστυνομοκρατία και «μηδενική ανοχή» το δόγμα Μητσοτάκη
Π
άνω στο προσφιλές τρίπτυχο κής ανοχής στη βία». Η ΝΔ σαν κερα- Η πολλαπλά προβληματική και επικίνδυνη δε-
της νέας ευρωπαϊκής σκληρής σάκι στην τούρτα της τρομοϋστερίας ξιά αντίληψη της ΝΔ για την ασφάλεια των
δεξιάς, μετανάστευση, ασφά- έσπευσε να συνδυάσει το χτύπημα πολιτών αντιμετωπίζει την ασφάλεια απο-
λεια και αστυνόμευση, επιθυμεί να με τη νέα νόμιμη άδεια εξόδου που κλειστικά ως αστυνομικό ζήτημα και όχι
μετακυλήσει την πολιτική ατζέντα ο παίρνει ο Δημήτρης Κουφοντίνας, τον ως πρωτίστως οικονομικο-κοινωνικό.
Κυριάκος Μητσοτάκης που έσπευσε οποίο ο Κ. Μητσοτάκης έχει χαρακτη- Προσπερνά το γεγονός ότι οι πολίτες
να φορέσει το «μανδύα» του τιμωρού ρίσει «ιδεολογικό καθοδηγητή μιας αισθάνονται ανασφάλεια κυρίως λόγω
του εγκλήματος και της παραβατικό- νέας γενιάς τρομοκρατών». της ανεργίας και της εργασιακής αβε-
τητας μετά την έκρηξη βόμβας έξω Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις βαιότητας και όχι επειδή ένας καταδι-
από τον Άγιο Διονύσιο. Ο Κυριάκος Γεωργιάδης από την πλευρά του δεν κασμένος για τρομοκρατία παίρνει λίγες
υποστήριξε ότι στους πολίτες επικρα- έχασε την ευκαιρία να ενισχύσει αυτό μέρες άδεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
τεί «πρωτόγνωρο αίσθημα ανασφάλει- το αφήγημα γράφοντας ότι η άδεια θεωρεί και χαρακτηρίζει την ασφάλεια ως
ας»… λόγω της βόμβας και έσπευσε να στον Κουφοντίνα είναι σαν να λες σε προαπαιτούμενο για την οικονομική ευη-
συμπληρώσει πως η κυβέρνηση «δεν όσους βάζουν τις βόμβες «μην ανησυ- μερία των πολιτών όταν στην πραγματικότη-
συνειδητοποιεί την ανάγκη μηδενι- χείτε για τίποτε, εμείς είμαστε εδώ»! τα ισχύει το αντίστροφο.
6 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Πρινηδόν

Σχόλια στο ημίφως Βασίλης
Παπαγεωργίου
Όπλο κατά Εργοδότης
της Ρωσίας με μπράβους
o Εastmed ξυλοκόπησε διανομέα

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές Ο Σακίλ Μοχάμεντ εργαζόμενος ως
για τον κεντρικό επιθετι- διανομέας και μετανάστης από το
Πακιστάν πήγε να παραδώσει πα-
κό ρόλο του αγωγού East
ραγγελία στο Περιστέρι και ήρθε αντι-
Med στον ανταγωνισμό μέτωπος με εργοδοτική ενέδρα! Αντί
ΗΠΑ-Ρωσίας αλλά και για τους πελάτες εμφανίστηκαν δύο
εναντίον των αραβικών μπράβοι οι οποίοι ζητούσαν από τον
χωρών είναι οι δηλώ- εργαζόμενο να υπογράψει έγγραφα
τα οποία ανέφεραν πως έχει πληρω-
σεις του Αμερικανού
θεί κανονικά από τον πρώην εργοδό-
πρέσβη στην Ιερουσα- τη του και του ζητούσαν να αποσύρει
λήμ Nτέιβιντ Φρίντμαν τις καταγγελίες εναντίον του. Όταν
ο οποίος συμμετείχε αυτός αρνήθηκε, τον χτύπησαν άγρια
στην πρόσφατη τριμερή με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο
Αττικό νοσοκομείο. Αυτό το αποτρό-
συνάντηση Ελλάδας,
παιο περιστατικό εργοδοτικής τρομο-
Κύπρου και Ισραήλ. κρατίας και ασυδοσίας έφερε στο φως
Σύμφωνα με τον Αμε- η Αγωνιστική Εργατική Συσπείρωση
ρικανό ο αγωγός East ΛΑΝΤΖΑ. Ο εργαζόμενος είχε προχω- σως απείλησε ότι θα πάρει μεταγρα- μικούς προτείνεται στο πόρισμα από- μένων σχεδίων που προβάλλε-
Med έχει πολύ μεγάλη ρήσει σε καταγγελία που οδήγησε στην φή στη ΝΔ, αν δεν εξασφαλίσει την ταξη, ενώ για τους υπόλοιπους τέσ- ται στα σινεμά. Στην εργασιακή
σημασία για τις ΗΠΑ όχι απόλυσή του, καθώς ο εργοδότης δεν επανεκλογή της στο χρυσοπληρωμέ- σερις προτείνεται αργία με απόλυση. πραγματικότητα οι κλέφτες δεν
τον ασφάλιζε όπως δικαιούταν. Οι συ- νο ευρωκοινοβούλιο. Τελικά η Φώφη Οι τέσσερις από τους αστυνομικούς είναι ο καλικάντζαρος Γκριντς
τόσο για οικονομικούς ή
νάδελφοι του Σακίλ διαβεβαιώνουν ότι Γεννηματά υποχώρησε και μετά που επιλήφθηκαν του περιστατικού αλλά οι εργοδότες των οποίων η
ενεργειακούς όσο κυρίως δεν πρόκειται να επιτρέψουν ούτε σε από συνάντηση των δύο γυναικών, μηνύθηκαν από την οικογένεια του όρεξη για κέρδος δεν λογαριάζει
για γεωστρατηγικούς αυτό το περιστατικό εργοδοτικής τρο- υποσχέθηκε στην «όμορφη Εύα» ότι θύματος ως άμεσοι αυτουργοί της Κυριακές και αργίες. Τη δεύτε-
λόγους. ∆εν έκρυψε ότι μοκρατίας να μείνει χωρίς απάντηση. θα την αφήσει να ηγηθεί του ευρω- ανθρωποκτονίας και για τέλεση βα- ρη μέρα του 2019, τα πολυεθνικά
«από την οπτική γωνία ψηφοδελτίου. Η ΔΗΜΑΡ και άλλα σανιστηρίων, ενώ οι υπόλοιποι για εκπτωτικά πάρκα Factory Outlet,
στελέχη εμφανίζονται ιδιαίτερα απο-
των Αμερικανών το Η μακεδονομάχος γοητευμένα από τα κριτήρια επιλογής
απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία. McArthurGlen και Empoli Outlet
Οι προτάσεις θα κριθούν στο πειθαρ- επιχειρούν και πάλι, όπως έκαναν
κύριο ενδιαφέρον από Καϊλή μένει Βρυξέλλες  προσώπων και τις αντιδημοκρατικές χικό συμβούλιο της ΕΛΑΣ. Ο Άδωνις το 2018 και 2017, να κλέψουν την
το πρότζεκτ βρίσκεται διαδικασίες που ακολουθούνται. αργία των εργαζομένων και να
Γεωργιάδης έσπευσε να υπερασπιστεί
στην αντιμετώπιση της Όταν η Εύα Καϊλή κόντρα στην επί- τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς νομιμοποιήσουν τη μέρα ως ερ-
ρωσικής κυριαρχίας σημη γραμμή του ΚΙΝΑΛ, στήριζε και Θα πληρώσουν και ζήτησε ΕΔΕ προκειμένου να δια- γάσιμη στις συνειδήσεις του κα-
στην προμήθεια φυσι- συμμετείχε στα ακροδεξιά συλλαλη- πιστωθεί ποιος ευθύνεται για τη διαρ- ταναλωτικού κοινού αλλά και των
τήρια για το Μακεδονικό πριν λίγους
για τον Ζακ; ροή του πορίσματος στα ΜΜΕ! εργαζομένων. Η μέρα αποτελεί
κού αερίου» και πως «το
μήνες, η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι εδώ και χρόνια κατ’ έθιμον κλαδι-
Ισραήλ βλέπει τον αγωγό
«δεν εκφράζει την επίσημη γραμμή». Αντιμέτωποι με βαριές ποινές βρί- κή αργία. Εργαζόμενοι στον κλά-
ως εργαλείο περιορισμού Όταν η Φώφη Γεννηματά ζήτησε από σκονται 8 αστυνομικοί που απεικο-
Οι κλέφτες των αργιών δο του εμπορίου πραγματοποιούν
της επιρροής των Αρά- την Καϊλή να είναι υποψήφια του ΚΙ- νίζονται σε βίντεο να χειροδικούν και εργατική συγκέντρωση διαμαρτυ-
βων προμηθευτών». ΝΑΛ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η να χτυπούν τον δολοφονημένο Ζακ «Η μεγάλη κλοπή των Χριστου- ρίας στα Factory Outlet αυτή την
ευρωβουλευτής αρνήθηκε και εμμέ- Κωστόπουλο. Για τέσσερις αστυνο- γέννων» λέγεται η ταινία κινου- Τετάρτη στις 10 το πρωί.

Εργαζόμενοι στα κοινωφελή δήμου Βύρωνα Με «κίτρινα γιλέκα» να βγούμε στο δρόμο
Οι εργαζόμενοι στον δήμο Βύρωνα με
το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
ζητώ λιγότερο ακόμη και από την πενιχρή λήξη του προγράμματος και όσο διαρ-
κεί η ανεργία.
εθνική συλλογική σύμβαση του ανει-
συγκροτήσαμε επιτροπή και πήραμε τον λόγο δίκευτου εργάτη. Δεν λαμβάνονται Με προτεραιότητα αυτά τα ζητή-
την πρωτοβουλία να απευθυνθούμε υπόψη η προϋπηρεσία, η ειδικότητα ματα καλούμε σε συνάντηση-συζή-
σε όλους και όλες εσάς, να ενώσουμε και το αντικείμενο εργασίας, η οικο- τηση τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου (ο
τις δυνάμεις μας και να διεκδικήσουμε γενειακή κατάσταση ή οι τίτλοι σπου- χώρος και η ώρα θα ανακοινωθούν
τα δίκαια αιτήματά μας. δών. σύντομα). Στόχος να οργανωθεί μια
Είμαστε εργαζόμενοι και όχι ωφε- Το κράτος, ως εργοδότης, μας υπε- Απαιτούμε να πληρωνόμαστε με τη μεγάλη εργατική συγκέντρωση στην
λούμενοι, όπως μας ονομάζει το πρό- ρεκμεταλλεύεται καταπατώντας κάθε συλλογική σύμβαση των εργαζομένων Αθήνα, όλων των εργαζομένων στο
γραμμα του ΟΑΕΔ. 30.000 εργαζόμε- έννοια εργατικού δικαίου που πηγάζει στους ΟΤΑ. Πολλοί από εμάς δεν έχου- πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
νοι καλύπτουμε καθημερινές ανάγκες από την εξαρτημένη εργασία που πα- με ασφαλιστική κάλυψη. Απαιτούμε να στις 23 Ιανουαρίου, μπροστά στα
σε όλες τις υπηρεσίες των δήμων. ρέχουμε. Καταστρατηγεί σε βάρος μας εκδίδεται-ανανεώνεται το βιβλιάριο Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών
Παρέχουμε την ίδια εργασία με τους την αρχή του εργατικού δικαίου και ασθενείας από την πρώτη ημέρα ερ- (Σταδίου 29).
μόνιμους και με τους υπαλλήλους του Συντάγματος για ίση αμοιβή για γασίας. Να φορέσουμε τα «κίτρινα γιλέκα»
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ίδια εργασία. Μετά τη λήξη του οκτάμηνου, πολύ και να βγούμε στο δρόμο απαιτώντας
(ΙΔΑΧ), και παρ' όλα αυτά δεν πληρω- Με «μισθό»-επίδομα 495 ευρώ ή πιθανό, ξανά στην ανεργία. Διεκδικού- από την κυβέρνηση να σταματήσει η
νόμαστε το ίδιο. 431 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών, με επίδομα ανεργίας για όλους μετά τη αδικία σε βάρος μας.
Πολιτική ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 7

Τοπικές εκλογές Γιώργος Κρεασίδης Δημοτική κίνηση

Ο
ι τοπικές εκλογές του
Μάη, μαζί με τις ευρωε- Σύσκεψη
κλογές, έχουν χαρακτή-
ρα πολιτικής αναμέτρη-
για ενωτική
σης, ενάντια στην κυβερ-
νητική γραμμή της λεγόμενης «καθαρής
έκφραση
εξόδου», δηλαδή της συνέχισης για δε-
καετίες της πολιτικής των μνημονίων με
στην Αθήνα
μοχλό το χρέος, στην οποία συναινούν
ΝΔ-ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ. Κρίνεται και η επι- Την ανάγκη «ενιαίας έκφρασης των
λογή των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για βαθύτερη δυνάμεων της αντικαπιταλιστικής
πρόσδεση στον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ, Αριστεράς και ευρύτερων ριζοσπα-
προς όφελος του ελληνικού κεφαλαίου. στικών – αντιδιαχειριστικών δυνά-
Στις τοπικές εκλογές κρίνεται μεων στον κεντρικό και μεγαλύτερο
επίσης η διαμόρφωση του πολιτικού δήμο της χώρας» υπογραμμίζουν
σκηνικού που θα επιτρέψει μια φυγή μέλη της δημοτικής κίνησης «Ανταρ-
προς τα μπρος των καπιταλιστικών σία στις γειτονιές της Αθήνας» που
αναδιαρθρώσεων, κυρίως σε εργασία, συμμετείχαν στα ψηφοδέλτιά της
περιβάλλον, ιδιωτικοποιήσεις. Μέσα και συνέβαλαν στην οργάνωση
στο πλαίσιο των νόμων Καλλικράτης της παρέμβασης στις γειτονιές, στη
και Κλεισθένης Ι, με μοχλό το τοπικό μάχη για τα λαϊκά προβλήματα, με
κράτος (δήμοι και περιφέρειες), επι- κείμενο-κάλεσμα που υπογράφουν.
διώκεται από κυβέρνηση και ΕΕ μια «Με αίσθημα ενότητας, ευθύνης
στρατηγικής διάστασης διεύρυνση της και πραγματικής αγωνίας για τη δυ-
κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Φυσικά στις εκλογές, και ειδικά
στους δήμους, θα εκφραστεί και η άμε-
Συλλογική νατότητα διεύρυνσης, πλατύτερης
απεύθυνσης και συσπείρωσης όλου
του μαχόμενου κόσμου που δεν
ση παρέμβαση επιχειρηματικών συμφε- συμβιβάζεται με την επίθεση της ΕΕ,
ρόντων, όπως στον Πειραιά με το ψη-
φοδέλτιο Μώραλη-Μαρινάκη, αλλά και
δήθεν «ανεξάρτητους» ή διακομματι-
και ανατρεπτική του κεφαλαίου και της μνημονιακής
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καλούμε
σε συνέλευση την Παρασκευή 11

παρέμβαση
κούς συνδυασμούς. Παράλληλα θα δο- Ιανουαρίου στις 18:30 στην αίθου-
κιμαστούν πολιτικές μεταγραφές, αλλά σα της ΔΟΕ, Ξενοφώντος 15α στο
και ο προσεταιρισμός του ΚΙΝΑΛ-ΠΑ- Σύνταγμα. Καλούμε όλα τα μέλη της
ΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ. κίνησης, αλλά και όσους αγωνιστές
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα παρέμβει στην
εκλογική μάχη σε κόντρα με αυτά τα
πολιτικά σχέδια. Με στόχο να βγει
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και αγωνίστριες επιθυμούν να συμ-
βάλουν σε μια νέα αρχή της κίνησης,
να βοηθήσουν στην επιτυχία της»
ενισχυμένη η γραμμή για ένα κίνημα σημειώνεται χαρακτηριστικά.

▸ Ισχυρό αντικυβερνητικό αντιΕΕ
ανατροπής και η μαχόμενη Αριστερά Οι υπογράφοντες σημειώνουν
που μπορεί να το στηρίξει. Εξάλλου ο πως υπήρχε έλλειμμα συλλογικής
εργαζόμενος λαός μπορεί να ορίσει την και δημοκρατικής λειτουργίας της
τύχη του όχι απλώς όταν ψηφίζει ή βγά-
περιεχόμενο και δυνατότητα συσπείρωσης κίνησης, υποχώρησε η αλληλοτρο-
ζει συμπεράσματα «ορθά», αλλά όταν
οργανώνεται και νικά. Το μεγάλο ζη-
ευρύτερων μαχόμενων δυνάμεων φοδοσία με τα κινήματα στις γειτο-
νιές, ενώ ως «αποκορύφωμα αυτής
τούμενο της περιόδου είναι η ενωτική της άσχημης κατάστασης» υπογραμ-
παρέμβαση σε αυτή την κατεύθυνση, μίζουν τη «διεξαγωγή ‘’σύσκεψης’’
με το αναγκαίο στρατηγικό βάθος που έχει αντικυβερνητική, αντιιμπεριαλιστι- οι διαδικασίες για την πολιτική και εκλο- στις 7/12 χωρίς να προηγηθεί κανε-
απαιτείται μετά τη διάψευση των λαϊ- κή και αντιεθνικιστική διάσταση, ενά- γική παρέμβαση στις περιφέρειες, με νός είδους ειδοποίηση ή συνεννόη-
κών προσδοκιών από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ντια σε πόλεμο, φασισμό και ρατσισμό. τη συνέλευση της Αντικαπιταλιστικής ση με τα μέλη της κίνησης και χωρίς
κυρίως από τη δύναμη του αντιπάλου «Αφετηρία μας» τονίζει η Απόφαση Ανατροπής στην Αττική και αντίστοιχα καμία ουσιαστική προετοιμασία».
και τα χαρακτηριστικά της καπιταλι- του ΠΣΟ «είναι οι 12 περιφερειακές και σε Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακε- Σύσκεψη στην οποία αναδείχθηκε
στικής κρίσης. Στην κατεύθυνση αυτή η οι 30 αριστερές αντικαπιταλιστικές ή με δονία, Κρήτη, Θεσσαλία αλλά και σε Β. υποψήφιος δήμαρχος, ενώ ανακοι-
ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει πάρει αποφάσεις τόσο αντικαπιταλιστική κατεύθυνση κινήσεις Αιγαίο και Ιόνια. Επίσης, δραστηριοποι- νώθηκαν και άλλες υποψηφιότητες,
στην 4η Συνδιάσκεψη (Απρίλης 2018) όσο πόλης (26 συμμετείχαν στις προηγούμε- ούνται πολλές κινήσεις σε δήμους. χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συ-
και στη συνεδρίαση του Πανελλαδικού νες εκλογές) που συσπείρωσαν δυναμι- Είναι ξεκάθαρο ότι με αυτή τη συλ- ζήτηση για πολιτικό πρόγραμμα, δι-
Συντονιστικού Οργάνου (21/10/2018) που κό 2.100 αγωνιστών στα ψηφοδέλτια». λογική προσπάθεια δεν συνάδουν –είναι ακήρυξη κ.λπ.
τις εξειδίκευσε. Μια δυναμική που εκφράστηκε με την μάλιστα και εκτός πλαισίου αποφάσεων «Μια αντικαπιταλιστική κίνηση
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα παρέμβει σε σύ- εκλογή 9 συμβούλων σε περιφέρειες και της ΑΝΤΑΡΣΑ– οι προσπάθειες για επι- πόλης, όπως η Ανταρσία στις γειτο-
γκρουση με την πολιτική κυβέρνησης 19 σε 17 δήμους. Παράλληλα, επιδιώκε- βολή κομματικών υποψηφιοτήτων (σε νιές της Αθήνας, δεν μπορεί παρά να
-ΕΕ και το πλαίσιο των Καλλικράτη ται η διεύρυνση αυτών των κινήσεων, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Χανιά) εμφορείται από τις αρχές της εργατι-
-Κλεισθένη, με γραμμή απόρριψης της ενώ είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν περι- με υποβάθμιση του πολιτικού πλαισίου κής δημοκρατίας και της ειλικρινούς,
αριστερής διαχείρισης «των ασφυκτι- θώρια για συνεργασίες με ΚΚΕ και ΛΑΕ. και χειρισμούς. Το δυναμικό των κινή- συντροφικής συζήτησης. Μέσα από
κών ορίων της τοπικής διοίκησης, ως Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ξεκαθαρίζει ότι αρνείται σεων και ο κόσμος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν συνέλευση θα συζητηθούν και θα
μακρύ χέρι του κεντρικού κράτους», «λογικές από τα πάνω προτάσεων σε πρόκειται να δεχθεί τετελεσμένα, που προκύψουν το στίγμα και το πολιτι-
όπως τονίζει χαρακτηριστικά η Απόφα- πολιτικούς χώρους, συνεννοήσεων και εκτός των άλλων περιχαρακώνουν την κό περιεχόμενο, το πρόγραμμα δρά-
ση του ΠΣΟ. Γι’ αυτό και οι συνδυασμοί συμφωνιών, διάλυσης των κινήσεων για εκλογική παρέμβαση της αντικαπιτα- σης και η διακήρυξη της κίνησης,
που στηρίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ «σε καμία εξαρχής δημιουργία άλλων κ.λπ.». λιστικής Αριστεράς. Απεναντίας, θα πιθανές δυνατότητες διεύρυνσης και
περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέ- Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η αντικαπιταλι- συμβάλουν σε ενωτική παρέμβαση με οι υποψηφιότητες» σημειώνουν οι
σουν τμήμα μιας μόνιμης ή ευκαιριακής στική Αριστερά θα συμβάλει στην πα- κριτήριο την αντεπίθεση του κινήματος αγωνιστές που καλούν στη συνάντη-
“δημαρχιακής πλειοψηφίας”». ρέμβαση των κινήσεων, χωρίς να τις και της αντικαπιταλιστικής ανατρεπτι- ση στις 11/1.
Η παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα υποκαθιστά. Ήδη έχουν δρομολογηθεί κής Αριστεράς.
8 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Εικονοκλάστες

Ανένδοτος
αγώνας για
απόσυρση
και κατάργηση

Με το σχέδιο νόμου που δη-
μοσιοποίησε η κυβέρνηση μία
μέρα αφού έκλεισαν τα σχολεία
για διακοπές δεν διάλεξε απλώς
το ρόλο μιας διαχειριστικής
προσαρμογής-υποταγής στις επι-
ταγές των ΕΕ/ΟΟΣΑ. Επέλεξε να
προωθήσει σε όλη τη γραμμή τις
πιο ακραιφνείς νεοφιλελεύθερες
πολιτικές τους, αναδιαρθρώνο-
ντας αντιδραστικά και σε αυτό το
ζήτημα τον ελληνικό καπιταλιστι-
κό σχηματισμό.
Το νομοσχέδιο Γαβρόγλου δεν εί-
ναι σύστημα μόνιμων διορισμών
Το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα προσλήψεων εκπαιδευτικών ξεπερνά κάθε φαντασία! Τα επιτελεία της ΕΕ είναι
γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει
καμία κατοχύρωση ότι θα γίνουν απόλυτα ικανοποιημένα. Τέτοιου βάθους σε ποιότητα και εύρος αντιδραστική αναδιάρθρωση, που συμπυκνώνει
έστω οι ελάχιστοι διορισμοί που ανατροπές «μεγατόνων» στο σύνολο της εκπαιδευτικής λειτουργίας, στα εργασιακά, στο πανεπιστήμιο,
ανακοινώνονται! Αποτελεί σύ-
στημα προσλήψεων των ελαστικά στην αξιολόγηση έως και στο περιεχόμενο του δημόσιου σχολείου, δεν θα μπορούσαν εύκολα να απαιτήσουν.
εργαζόμενων αναπληρωτών και
εργασιακό προσοντολόγιο, που,
αν ισχύσει, θα αλλάξει άρδην το
δημόσιο σχολείο και θα ακυ-
Νομοσχέδιο για νέο σύστημα προσλήψεων
ρώσει κάθε έννοια συλλογικής
διεκδίκησης! Ατομικός φάκελος
προσόντων μονίμων και ανα-
πληρωτών, αξιολογική κατάταξη
αυτών, απόλυση και τιμωρία
Τύμπανα πολέμου
στην εκπαίδευση
των «ανίκανων», απαξίωση της
προσφερθείσας εργασίας και των
επαγγελματικών δικαιωμάτων
των πτυχίων, ανταγωνισμός και
κυνήγι μορίων: αυτό είναι το νέο
προσοντολόγιο!
εκλογές, η κυβέρνηση δίνει προσόντα που καλείται να ματα που απορρέουν από την
Απέναντι σε αυτή τη μεγάλου
εύρους αναδιάρθρωση, η
Ανάλυση εξετάσεις στα αστικά επιτε-
λεία ότι είναι ικανή για μεγά-
έχει ένας εκπαιδευτικός για
να διεκδικήσει εργασία, προ-
εργασία απαξιώνονται, χιλιά-
δες αναπληρωτές που θα υπο-
απάντηση του εκπαιδευτικού Βαγγελίτσα Δινοπούλου λες αντεργατικές τομές, ώστε σαρμοσμένα στις κάθε φορά βαθμιστούν στη νέα κατάταξη
και φοιτητικού κινήματος δεν Ντίνα Ρέππα να επιλεγεί από αυτά ως ο κα- αστικές επιλογές για τον προ- απολύονται χωρίς αποζημί-
μπορεί να είναι συμβολική! ταλληλότερος κυβερνητικός σανατολισμό του δημόσιου ωση! Ό,τι ακριβώς απαιτεί η
Το σύνθημα «Ανυποχώρητος διαχειριστής. Στο εκπαιδευ- σχολείου και το μοντέλο του εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και
αγώνας μέχρι την απόσυρση/ τικό, φοιτητικό, μαθητικό και εκπαιδευτικού εργαζομένου οι βέλτιστες πρακτικές της
κατάργηση, μονιμοποίηση όλων εργατικό κίνημα βρίσκεται σε αυτό. Η αγορά καθορίζει ΕΕ, που αντιμετωπίζουν τα

Ο
των αναπληρωτών αποκλειστικά τώρα η σκυτάλη της ανατρο- τις ανάγκες, οι εργαζόμε- δικαιώματα που απορρέουν
με πτυχίο/προϋπηρεσία» είναι το διαγωνισμός του πής αυτών των επιδιώξεων! νοι κυνηγούν κάθε φορά τα από την εργασία ως απεχθές
πολιτικό νεύρο αυτής της μάχης! ΑΣΕΠ και η κα- Δημιουργεί ένα σύστημα αντίστοιχα προσόντα που προνόμιο και απαιτούν την
Οι γενικές συνελεύσεις παντού, η τάργηση της ε- πρόσληψης-κινούμενη άμμο, απαιτούνται γι’ αυτές, κατα- κατάργησή τους! Γι’ αυτό προ-
δημιουργία επιτροπών αγώνα και πετηρίδας επί κατ’ εικόνα και ομοίωση της θέτουν βιογραφικά και ο ερ- ωθούν τις συμβάσεις της μιας
Αρσένη μοιάζει φιλοσοφίας πρόσληψης στον γοδότης διαλέγει. Ο ΣΕΒ θα ημέρας, τις λευκές συμβά-
απεργιακών επιτροπών, η πρό-
ασθενική αλλαγή μπροστά ιδιωτικό τομέα. Ο ΑΣΕΠ κάθε είναι πολύ ευχαριστημένος! σεις, τον εθελοντισμό! Για να
ταση προς τους εκπαιδευτικούς
δύο χρόνια (με βάση τα κριτή- Οι προτάσεις του εισακού- μην έχουν κανένα δικαίωμα
κλάδους και το φοιτητικό κίνημα στα ζητήματα που ανοίγει ο
ρια που θα θέτει ο εκάστοτε στηκαν! όσοι εργάζονται.
ενός απεργιακού και αγωνιστικού νέος τρόπος πρόσληψης! Επι-
Υπουργός Παιδείας και που Τα χρόνια εργασίας των Τη θέση που είχε ως τώρα
σχεδιασμού ανατροπής με απερ- διώκει μάλιστα να ακυρώσει
δύναται να τα διαφοροποιεί 32.000 σημερινών αναπλη- η προϋπηρεσία παίρνει ο ατο-
γίες, καταλήψεις, διαδηλώσεις τις μέχρι τώρα κατακτήσεις
κάθε διετία) κάνει προκήρυξη ρωτών και των χιλιάδων επό- μικός φάκελος προσόντων
είναι η απάντηση στον επιχειρού- του εκπαιδευτικού κινήματος κατάταξης και οι αιτούντες μενων διαγράφονται με μια σε ένα σκληρό ταξικό προσο-
μενο κυβερνητικό αιφνιδιασμό. Η στο ζήτημα των προσλήψεων εργασία στην εκπαίδευση θα μονοκονδυλιά σε αυτό το σύ- ντολόγιο και σύστημα ατομι-
κλασική κυβερνητική τακτική να από το 1998 και μετά, την πο- καταθέτουν τα προσόντα που στημα που υποβαθμίζει εξαι- κής αξιολόγησης για προσλή-
ψηφίζει ένα νόμο μέσα σε διακο- λιτική ήττα του διαγωνισμού διαθέτουν εκείνη τη χρονική ρετικά την προϋπηρεσία μιας ψεις ελαστικά εργαζόμενων
πές οφείλει να ακυρωθεί από ένα του ΑΣΕΠ και την επικράτηση στιγμή και θα κατατάσσο- και τη μοριοδοτεί κάτω από (αναπληρωτών) και μονίμων
κίνημα που θα δώσει αγωνιστικό μιας ιδιότυπης επετηρίδας, νται στους πίνακες. Είναι πια το 50% της συνολικής μοριο- (αν, όσους και όποτε γίνουν)
μήνυμα με τις πιο συγκρουσιακές της προϋπηρεσίας! Λίγους απολύτως φανερό ότι μιλάμε δότησης και με ανώτερο όριο όπου το πτυχίο μετατρέπεται
και μαζικές μορφές! μήνες πριν τις βουλευτικές για συνεχώς μεταβαλλόμενα τους 120 μήνες! Τα δικαιώ- απλώς στο πρώτο αλλά όχι σε
Εικονοκλάστες ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 9
επαρκές σκαλοπάτι για τη δι- πούλου με τον 3848/2010 έχει εξαιρετικά σκληρή, μιας και οδοτεί είναι περισσότερα από
εκδίκηση εργασίας, κάτι σαν την τιμητική της στο νέο σύ- τα προσόντα που μοριοδοτεί τα προσόντα που απαιτούνται Το πανεπιστήμιο
το απολυτήριο λυκείου, που
το χρειάζεσαι για να δώσεις
στημα!
Τριάντα χρόνια μετά την
είναι πολύ περισσότερα από
του ΠΔ 152 του 2013, ενώ κα-
για όλα τα στελέχη εκπαίδευ-
σης, από τους διευθυντές των
αντιμέτωπο με
πανελλαδικές αλλά που από
μόνο του δεν σου εξασφαλίζει
κατάργηση του επιθεωρητι-
σμού, τέσσερα χρόνια μετά τη
τηγοριοποιεί τους εκπαιδευ-
τικούς κατατάσσοντάς τους
σχολικών μονάδων ως τους
περιφερειακούς διευθυντές,
αντιδραστικές
τίποτα. Το πτυχίο παύει να μεγάλη και επιτυχημένη μάχη σε σειρά πρόσληψης με βάση αποτελεί πολιτική αφέλεια να προκλήσεις
εξασφαλίζει επαγγελματικό του εκπαιδευτικού κινήμα- αυτά, και είναι τιμωρητική θεωρεί κάποιος ότι θα εξαι-
δικαίωμα μιας και ένα άκα- τος, το 2013-14, ενάντια στην γιατί χιλιάδες σημερινοί εκ- ρεθεί το μόνιμο προσωπικό!
μπτο σύστημα μοριοδότησης αξιολόγηση, η πρώτη ατομική παιδευτικοί με πολλά χρόνια Όταν το 20% του κλάδου των
μεταπανεπιστημιακών τίτλων εκπαιδευτικών (οι αναπληρω- Με το προσοντολόγιο η
αλλάζει το χάρτη των επαγ- τές) καθώς και το σύνολο των κυβέρνηση εμπορευματοποιεί
γελματικών δικαιωμάτων! ανέργων/αδιόριστων πτυχιού- ακόμα περισσότερο τις
Δύο μεταπτυχιακά, διδακτο- χων θα έχει αξιολογηθεί και πανεπιστημιακές σπουδές.
ρικά, δεύτερο πτυχίο, σεμινά-
Επιβάλλεται φάκελος προσόντων καταταχθεί με βάση τα παρα- Μια μεγάλη μπίζνα ξεκινά
ρια 300 ωρών, ξένες γλώσσες, αντί προϋπηρεσίας, ενώ οι δημόσιες και πάνω, είναι θέμα χρόνου η κα-
με θύματα τους σημερινούς
πιστοποίηση στις νέες τεχνο- τάταξη και των μονίμων. Άλ-
λογίες καθώς και μοριοδότηση
σχετικά δωρεάν πανεπιστημιακές σπουδές λωστε, το σχολείο-χυλός όλων
φοιτητές, αποφοίτους,
υποψηφίους, που θα δουν
του βαθμού του πτυχίου αλλά- υποκαθίστανται από σπουδές επί πληρωμή! των εκπαιδευτικών βαθμίδων
το βασικό πτυχίο τους να
ζουν το τοπίο και των πανεπι- απαιτεί διαρκή κινητικότητα,
στημιακών σπουδών! Οι δημό- ευελιξία στα προσόντα, άμεση απαξιώνεται σε μια νύχτα! Οι
σιες και σχετικά δωρεάν πανε- προσαρμοστικότητα στις κάθε εξελίξεις αυτές ανοίγουν το
πιστημιακές σπουδές χάνουν φορά απαιτήσεις που ορίζουν δρόμο για μια μεγάλου εύρους
την αξία τους στη διεκδίκηση οι αλλαγές στην κατεύθυνση αναδιάρθρωση στο περιεχόμενο
μιας θέσης στο δημόσιο σχο- των σπουδών, χωρίς κόστος και τις κατευθύνσεις της
λείο, την οποία αντικαθιστούν για τον κρατικό προϋπολογι- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
σπουδές με πληρωμή! Κανένα σμό! Το σύστημα προσόντων μιας και το βάρος μεταφέρεται
από τα μοριοδοτούμενα προ- κάνει πολύ καλά τη δουλειά από τις βασικές σπουδές στους
σόντα κατάταξης στους νέους του. Οι αδιόριστοι και αναπλη- μεταπτυχιακούς τίτλους!
πίνακες δεν δίνεται δωρεάν! ρωτές εκπαιδευτικοί υποχρεώ-
Την ίδια στιγμή εισάγεται το νονται να προσαρμοστούν στα Σε συνθήκες
πιστοποιητικό παιδαγωγι- νέα δεδομένα για να διεκδι- υποχρηματοδότησης
κής επάρκειας ως αναγκαία κήσουν μια θέση εργασίας σε του πανεπιστημίου,
προϋπόθεση για την παρου- μια εποχή τεράστιας νεανικής ποικίλων σχεδίων για την
σία στους νέους πίνακες. Οι ανεργίας και υποαπασχόλη- υποβάθμιση των ΑΕΙ, με
υποψήφιοι «χτίζουν» την κα- σης! Οι μόνιμοι έπονται! συνενώσεις τμημάτων
τάταξή τους στους πίνακες, Το εκπαιδευτικό κίνημα και συρρίκνωσή τους, τα
φτιάχνοντας τον ατομικό τους βρίσκεται αντιμέτωπο με μια πιστοποιητικά, μεταπτυχιακά,
φάκελο, κυνηγώντας για όλη πρωτοφανή επίθεση σε όλη διδακτορικά, τα σεμινάρια
τιμωρητική αξιολόγηση απει- δουλειάς στο δημόσιο σχολείο
τους τη ζωή τα προσόντα που τη γραμμή, αντίστοιχη με επιμόρφωσης και κάθε
λεί να εγκαθιδρυθεί στην εκ- θα δουν τη θέση κατάταξής
κάθε δυο χρόνια θα απαιτού- τον νόμο 2525/97 και την κα- είδους νέα μοριοδοτούμενα
νται, αγωνιζόμενοι να ξεπε- παίδευση με αυτό το σύστημα τους να υποβιβάζεται γιατί ο τάργηση της επετηρίδας, του
πρόσληψης. Διαβάζοντας το ατομικός τους φάκελος προ- προσόντα ανοίγουν νέα
ράσουν τους άλλους συνυ- άρθρου 16 με την ιδιωτικοποί-
προσοντολόγιο, αναγνωρίζει σόντων δεν ανταποκρίνονται πεδία εκμετάλλευσης και
ποψήφιους! Προσόντα που η ηση των πανεπιστημίων, του
«αξία» τους τίθεται σε διαρκή κανείς εύκολα τα κριτήρια στις νέες απαιτήσεις και πολ- 3848/2010 της Διαμαντοπού-
κερδοφορίας για τους
αμφισβήτηση, καθώς με βάση αξιολόγησης της επιστημονι- λοί από αυτούς θα απολυθούν λου και της αξιολόγησης του εμπόρους της γνώσης και
το χαρακτηρισμό των πανεπι- κής και επαγγελματικής ανά- εξαιτίας αυτού! Ο Μητσοτά- 2013-14 του Αρβανιτόπουλου της εργασίας. Η κυβέρνηση
στημίων σε υψηλής ή χαμη- πτυξης του ΠΔ 152 του 2013! Ο κης και ο Αρβανιτόπουλος θα και του Μητσοτάκη! ακυρώνει όλο το άρθρο
λής ζήτησης, που προωθείται κατέχων πτυχίο είναι απλώς τρίβουν τα χέρια τους! Αντίστοιχη θα είναι και η 16 χωρίς να το καταργεί
με το νομοσχέδιο για το «Νέο επαρκής, ενώ για να κριθείς Είναι προφανές ότι το νέο απάντηση του μαχόμενου εκ- τυπικά! Οι διαφημίσεις για
Λύκειο», η αξιολόγησή τους εξαιρετικός χρειάζεται να κα- σύστημα αποτελεί και το εργα- παιδευτικού και φοιτητικού σεμινάρια και μεταπτυχιακά
θα ακολουθεί τόσο τους απο- τέχεις πλήθος τίτλων! Η ατομι- σιακό προσοντολόγιο όλου του κινήματος! Το σχέδιο νόμου επί πληρωμή, διά ζώσης αλλά
φοίτους όσο και τα πτυχία που κή αξιολόγηση που εισάγει το εκπαιδευτικού προσωπικού. θα συντριβεί από το τσουνάμι και εξ αποστάσεως, αμφιβόλου
προσφέρουν. Η Α. Διαμαντο- νέο σύστημα πρόσληψης είναι Όταν τα προσόντα που μορι- των αγώνων! επιστημονικής αξίας, έχουν
κατακλύσει το διαδίκτυο ενώ
εμφανίζονται ως η σωτηρία των

Μάχη για το σύνολο του εκπαιδευτικού κινήματος πανεπιστημίων απέναντι στην
κρατική υποχρηματοδότηση.

▸ Με το νέο μοντέλο, οι περισσότεροι μόνιμοι θα κρίνονταν ακατάλληλοι! Το πιστοποιητικό παιδαγωγικής
επάρκειας ανοίγει έναν νέο
γύρο ανταγωνισμού ανάμεσα
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ δημιούρ- γείο! Με απλά λόγια, η πλειονότητα σεων, ενώ θα αρκεί ένα βασικό πτυχίο
στα διάφορα πανεπιστημιακά
γησε το προσδοκώμενο επαγγελματικό των σημερινών μονίμων θα κρινόταν για όσους κατέχουν ήδη τη θέση του
τμήματα τα οποία αποδέχονται
προφίλ του σημερινού εκπαιδευτικού. ανεπαρκής. Όχι μόνο γιατί δεν κατέχει μόνιμου εκπαιδευτικού! Δεν χωρά κα-
την υποβάθμιση του βασικού
Κατοχή μεταπτυχιακών, διδακτορικών, τόσους τίτλους, αλλά και γιατί διακα- μία αμφιβολία, το νομοσχέδιο αποτε-
δεύτερου πτυχίου, σεμινάρια, ξένες τέχεται σε σημαντικό βαθμό από την λεί εργασιακό προσοντολόγιο όλων των
πτυχίου που δίνουν και
γλώσσες, επάρκεια στις νέες τεχνολο- ασφάλεια που παρέχουν τα συλλογικά εργαζομένων στην εκπαίδευση. Οι ατο- διαγκωνίζονται για το ποιο θα
γίες, συνεχές κυνήγι απόκτησης τίτ- δικαιώματα και οι διεκδικήσεις, και όχι μικοί φάκελοι προσόντων οδηγούν σε πάρει το χρίσμα της χορήγησης
λων και επιμορφώσεων, προσαρμοστι- από τον ανταγωνισμό και τις ατομικές μισθούς πολλών ταχυτήτων, σε εργασι- πιστοποιήσεων και τίτλων,
κότητα στις κυρίαρχες κατευθύνσεις, διαδρομές που απαιτεί το νέο ιδεολογι- ακά δικαιώματα πολλών ταχυτήτων και επί πληρωμή φυσικά! Ο
αποδοχή και κουλτούρα αξιολόγησης, κό προφίλ! κυρίως στην ακύρωση της κοινής αφε- Γαβρόγλου ρίχνει το δόλωμα
ευελιξία και οικονομική δυνατότητα Φορά μυωπικά γυαλιά όποιος θεω- τηρίας συλλογικών διεκδικήσεων! Όπως για να συμμαχήσει με τμήματα
ώστε να ανταποκριθεί στο κυνήγι προ- ρεί ότι οι αιτούντες μια θέση ελαστικά στη ζούγκλα του ιδιωτικού τομέα! Και της πανεπιστημιακής διανόησης
σόντων, στοιχειοθετούν το μοντέλο του εργαζόμενου στο δημόσιο σχολείο θα μόνο γι’ αυτό δεν υπάρχουν περιθώρια που βλέπουν συνεχώς τη θέση
καλού εκπαιδευτικού κατά το Υπουρ- πρέπει να κατέχουν πλήθος πιστοποιή- ήττας! Η νίκη είναι μονόδρομος! τους να υποβαθμίζεται.
10 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Επικαιρότητα

Σύσκεψη
σωματείων για
ΚΑΛΕΣΜΑ στο σύνολο των εργατι-
κών σωματείων ιδιωτικού και δημό-
σιου τομέα για την πραγματοποίηση
Ακροβασίες | Βασίλης Παπαγεωργίου
την οργάνωση σύσκεψης, τη Δευτέρα 7/1, με βασικό
εργατικής θέμα την οργάνωση εργατικής διαδή-
λωσης στα μέσα Φλεβάρη απευθύνουν
διαδήλωσης οι Σύλλογοι Εργαζομένων στα Φρο-
ντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ), Με-
ταφραστών Επιμελητών Διορθωτών
(ΣΜΕΔ), Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρ-
του-Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥ-
ΒΧΨΑ) και το Σωματείο Βάσης Εργα-
ζομένων στις ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ). Η σύ-
σκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί
στα γραφεία των ΣΥΒΧΨΑ, ΣΕΦΚ και
ΣΒΕΜΚΟ (Λόντου 6), αποτελεί συνέ-
χεια της προσπάθειας των σωματείων
για κοινή, οριζόντια συντονισμένη και
οργανωμένη από τα κάτω δράση, με
βασικό την επιτυχημένη διακλαδική
απεργία της 1ης Νοέμβρη. «Να δώ-
σουμε μια δυναμική συνέχεια στους
κοινούς μας αγώνες για τα εργατικά
μας συμφέροντα και δικαιώματα, για
τις ανάγκες, τη ζωή και την αξιοπρέ-
πειά μας» αναφέρει το κάλεσμα.

Παρέμβαση ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο κτίριο
Συντονισμού της ΔΕΗ επί της οδού Τσιμισκή πραγ-
ματοποίησαν το μεσημέρι της Παρα-
Συλλογικοτήτων σκευής μέλη του Συντονισμού Συλ-
Θεσσαλονίκης
στη ∆ΕΗ
λογικοτήτων Θεσσαλονίκης (ΣΥΣΘ),
διαμαρτυρόμενοι για τους «εκβιαστι- Με ένα ...κλικ ΚΟΥΠΟΝΙA
κούς» όρους που θέτει η επιχείρηση για τους αναγνώστες του
για να προχωρήσει σε διακανονισμούς ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες το
αλλά και για το γεγονός ότι πολλές ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ημερολόγιο  Αναιρέσεις: The Project για
φορές πραγματοποιεί την απειλή για ΤΩΝ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ το 2019. Μπορείτε να το δείτε στη σελί-
διακοπή ρεύματος, αφήνοντας χω- δα των Αναιρέσεων στο facebook και να θέατρο
ρίς φως και θέρμανση νοικοκυριά. το αγοράσετε στην Αθήνα από το κτίριο
«Το ρεύμα, το νερό, η θέρμανση δεν της λέσχης στην τιμή των 2,50 ευρώ (Ιπ- Με την επίδειξη του παρόντος
είναι εμπορεύματα. Είναι δικαιώμα- ποκράτους 175Β και Λασκάρεως). Πολύ κουπονιού, το Πριν παρέχει
σύντομα θα είναι διαθέσιμο και στις υπό- τη δυνατότητα σε 2 αναγνώστες του
τα όλων όσων ζουν σ’ αυτό τον τόπο!
λοιπες πόλεις! να παρακολουθήσουν
Να διεκδικήσουμε: Μειώσεις στα τι- τη θεατρική παράσταση
μολόγια ρεύματος και περικοπή των ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ Η Εργατική Λέσχη Νέας Ιωνίας μας κα-
επιβαρύνσεων, διαγραφή των χρεών ΓΛΕΝΤΙ λεί να γιορτάσουμε μαζί τον ερχομό του «Περιμένοντας τον Γκοντό»,
των μακροχρόνια ανέργων, των χα- ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ νέου χρόνου, μακριά από τα εμπορευ- με ένα εισιτήριο αξίας 12 ευρώ!
μηλοσυνταξιούχων, των ΑΜΕΑ, των ΛΕΣΧΗ ματοποιημένα μοντέλα και τις φιέστες
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ των μαγαζιών. Γι’ αυτόν το λόγο και τα Παραστάσεις (Πρεμιέρα 1/11):
μονογονεϊκών οικογενειών και όλων Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις
όσων έχουν εισόδημα κάτω από το μέλη της μας περιμένουν το βράδυ της
8.30 μ.μ. και Κυριακή στις 7 μ.μ.
όριο φτώχειας, διακανονισμούς απο- Πρωτοχρονιάς, από τη 1 π.μ. και μετά,
στο γλέντι που θα «στηθεί» στη λέσχη Θέατρο ΑΤΤΙΣ - Νέος Χώρος
πληρωμής με βάση τις οικονομικές (Λεωνίδου 12-Μετρό Μεταξουρ-
(Ελ. Βενιζέλου 84).
δυνατότητες του οφειλέτη». γείου) Τηλέφωνο: 210-3225207
ΜΟΥΣΙΚΗ Η Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης μας καλεί Ισχύει για όλες τις παραστάσεις
ΒΡΑ∆ΙΑ ΚΑΙ σήμερα, Κυριακή 30/12, στις 7 μ.μ., να (απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση)
Τραμπούκικη ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ εργαζομένου του ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ απολαύσουμε παρέα την όμορφη βραδιά
δήμου Βύρωνα, η οποία είχε ως απο- ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΗΝ κλασικής και σύγχρονης μουσικής που θα
επίθεση τέλεσμα τον τραυματισμό του, καταγ- ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ μας προσφέρουν η Σεμέλη Κοστούρου με θέατρο
κατά εργαζομένου γέλλει η Αριστερή Παρέμβαση Πολι- ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ το τσέλο της και ο Άγγελος Σαμπάνης στο
τών Βύρωνα (ΑΡΠΑ). Σύμφωνα με την πιάνο. Επίσης, η Εργατική Λέσχη θα υ-
του δήμου Βύρωνα ποδεχθεί τον νέο χρόνο με ένα ξέφρενο
Με την επίδειξη του παρόντος
κουπονιού, το Πριν παρέχει
καταγγελία, η τραμπούκικη επίθεση
έγινε πριν λίγες μέρες στο χώρο του γλέντι μέχρι... τελικής πτώσης. Από τη 1 τη δυνατότητα σε 2 αναγνώστες του
σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμά- τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς θα ξε- να παρακολουθήσουν
κινήσουν οι μουσικές, τα ποτά και τα γέ- τη θεατρική παράσταση
των του δήμου, όταν επιχειρηματίας
λια, ενώ το μουσικό συγκρότημα KaBarHe
επιδίωξε να εναποθέσει παράνομα, «Η εξομολόγηση
με λαϊκό και γλεντζέδικο πρόγραμμα θα
υπολείμματα τζαμιών της επιχείρησής της υπηρέτριας Τσερλίν»,
φροντίσει να μη δώσουμε καμιά σημασία
του. Ο εργαζόμενος προσπάθησε να με ένα εισιτήριο αξίας 10 ευρώ!
στο χρόνο που φεύγει ούτε σε αυτόν που
τηρήσει τους κανονισμούς και ο επι- έρχεται! (Ελ. Βενιζέλου 12). Τελευταίες 3 παραστάσεις:
χειρηματίας τού επιτέθηκε και τον Τρίτη 1/1, ∆ευτέρα 7/1,
τραυμάτισε. «Απαιτούμε από τη δη- ∆ΙΟΡΘΩΣΗ Ο «δαίμονας» του τυπογραφείου ξαναχτύ- Τρίτη 8/1 στις 9.15 μ.μ.
μοτική αρχή να πάρει όλα τα απαραί- πησε στο φύλλο της προηγούμενης εβδο- Θέατρο Studio Μαυρομιχάλη
τητα μέτρα για τη σωματική ακεραι- μάδας. Έτσι, εκ παραδρομής αναγράφηκε (Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα)
ότητα των εργαζομένων από τέτοιου λάθος το όνομα του συντάκτη για το κε- Τηλέφωνο: 2106453330
ντρικό άρθρο της σελίδας 15, σχετικά με
είδους επιθέσεις και ταυτόχρονα να Ισχύει για όλες τις παραστάσεις
το πάρκο Τρίτση. Το σωστό όνομα είναι (απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση)
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε Τάσος Ιωαννίδης.
βάρος του επιχειρηματία» τονίζει.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 11
Συνέντευξη
▶ Γιατί η Εθνική Τράπεζα στον
αρνείται την καταβολή της
Μαρία Δέγλερη ΔΗΜΗΤΡΗ
Στο σημείο αυτό, το ΔΣ του ΣΣΕ-
ΤΕ αποφάσισε να συνεχίσει τις
επικούρησης ένα χρόνο τώρα Συνταξιούχος Εθνικής Τράπεζας, μέλος Συντονισμού Αγωνιστικών ΣΤΑΜΟΥΛΗ δράσεις, εξαγγέλλοντας συνε-
και τι επιδιώκει;  Δράσεων για τον ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ χείς και κλιμακούμενες καταλή-
ψεις  σε καταστήματα της Αθή-
Η Εθνική Τράπεζα πριν από νας και της επαρχίας! Η επιτυ-

∆εν παραδίδουμε Ο Συντονισμός Αγωνιστικών Δράσεων
έναν χρόνο τελεσιγραφικά και χία ήταν σημαντική, γιατί εκτός
με περισσή αναλγησία διέκοψε για τον ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ από την κατάληψη συγκεκριμέ-
«εν μία νυκτί» την παροχή του δημιουργήθηκε από την ανάγκη νων καταστημάτων, καταφέ-
επικουρηματικού βοηθήματος ουσιαστικής παρέμβασης στα ραμε ταυτόχρονα να «κατέβουν
και στέρησε από τους συνταξι-
ούχους περίπου το 45% των εισο-
δημάτων τους! Το «επιχείρημά»
τις εισφορές μας συνδικαλιστικά δρώμενα και με
μοναδικό σκοπό να διατηρήσει
υψηλά το αγωνιστικό φρόνημα,
ρολά» και σε άλλα καταστήματα
του κέντρου της Αθήνας και μό-
νον με την παρουσία απέξω με-
της είναι ότι ο ΛΕΠΕΤΕ δεν απο-
τελεί λογαριασμό αλλά ταμείο,
και επιδιώκει να μας οδηγήσει
στο θνησιγενές ΕΤΕΑΕΠ. Με τη
στα golden boys με συνεχείς και έντονες παρου-
σίες στο χώρο, κρατώντας την
υπόθεσή μας ζωντανή για πάνω
ρικών συναδέλφων!
Οι καταλήψεις είναι ένα
πρωτόγνωρο γεγονός και μια

της Εθνικής
από έναν χρόνο! Ανέντακτοι, ενδιαφέρουσα εμπειρία, αφού
στάση της αυτή απεμπολεί  μο- συλλογικότητες και παρατάξεις, αφορά συνταξιούχους, απόμα-
νομερώς την υποχρέωσή της ως που δεν επιθυμούσαν ευθύς χους της εργασίας, και σίγουρα
μοναδικής και ουσιαστικής  δι- εξαρχής «διαπραγμάτευση» χω- αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτιά
αχειρίστριας  του Λογαριασμού ρίς αγωνιστικές κινητοποιήσεις στον συγκεκριμένο τομέα! Πέρα
Επικούρησης. Η έλλειψη διαφά- Οι συνταξιούχοι και δικαστικές προσφυγές, δη- από τις πραγματικές δυσκολίες
νειας στη διαχείριση των αποτα- μιούργησαν ένα ενιαίο μέτωπο, οργάνωσης, διαφύλαξης του χώ-
μιεύσεών μας, οι συνεχείς  εθε-
της Εθνικής Τράπεζας επιμένουν με σκοπό να οργανώνουν δρά- ρου κατάληψης, αντιμετώπισης
λουσίες, που τορπιλίζουν τα υς.
στον δίκαιο αγώνα τους. σεις με ακτιβιστικό και κινη- του συναλλασσόμενου κοινού,
ασφαλιστικά μας δικαιώματα, Όπως δηλώνουν, «δεν ν πρόκειται ματικό τρόπο, ώστε να πιέζουν ακόμη και... εξουδετέρωσης
οι λανθασμένες επενδύσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις και της ασφάλειας της τράπεζας,
η απουσία σοβαρής στρατηγικής
χητί
να παραδώσουν αμαχητί  να αποτρέψουν τις ενδοτικές ώστε να αποκλειστεί η αίθουσα
διασπάθισαν το αποθεματικό τις εισφορές τους διαθέσεις! Η δράση του ΣΣΕ- συναλλαγών, οι αποκλεισμοί
μας και αποψίλωσαν τον Λογα- στα golden ΤΕ (Σύλλογος Συνταξιούχων και οι καταλήψεις τραπεζικών
ριασμό. Εθνικής Τράπεζας) παρου- καταστημάτων αποτελούν ένα
boys της σίασε αρκετά γρήγορα ση- ισχυρό όπλο πίεσης απέναντι
▶ Εκτιμάτε ότι η Εθνική τράπεζας για να μαντικό έλλειμμα αγωνι- στην εργοδοσία και στη συνεχι-
εκμεταλλεύεται την μετατραπούν στικών κινητοποιήσεων με ζόμενη αδιαλλαξία της!
προπαγάνδα περί προνομίων αντίστοιχη κλιμάκωσή τους
και μεγάλων παροχών; σε τεθωρακισμένες και ο κίνδυνος κατάρρευ- ▶ Οι νυν εργαζόμενοι θίγο-
BMW και σης της μαχητικότητας και νται και τι στάση κρατούν;  
Η συγκεκριμένη προπαγάνδα του στόχου, που ήταν ο ΛΕ-
χρυσοπληρωμένα Περίπου 4.500 εν ενεργεία συ-
ξεκίνησε από κάποιες παρατά- ΠΕΤΕ  εγγυημένων και κα-
ξεις που πρόσκεινται είτε στον μπόνους». θορισμένων παροχών, ήταν
νάδελφοί μας συνεχίζουν να
καταβάλλουν μέχρι σήμερα τις
κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ ή ακολου- Κάνουν έναν προ των... πυλών! Η συνε-
εισφορές τους στον ΛΕΠΕΤΕ
θούν κομματικές λογικές ή ερ- χής παρουσία μας στο δρό-
γοδοτικές θέσεις, με σκοπό να
πρωτόγνωρο και αποτελούν μια αδικημένη
μο με συμβολικές και πιο
διεγείρουν τον κοινωνικό αυτο- αγώνα με πορείες επιθετικές ενέργειες απέτρεψε
μερίδα, διότι εάν ανατραπεί το
καθεστώς της επικουρικής πα-
ματισμό και να προκαλέσουν και καταλήψεις καταστημάτων, συγκροτώντας τον κίνδυνο να χαθεί οριστικά ο
ροχής, κινδυνεύουν να απολέ-
διχασμό και διάσπαση στον συ- ΛΕΠΕΤΕ, δημιούργησε μεγάλη
νταξιουχικό τραπεζικό κλάδο.
δικό τους «συντονισμό αγωνιστικών δράσεων». σουν τις εισφορές τους και να
αγωνιστική δυναμική και πίεσε
προστρέξουν είτε στη δικαστική
Προφανώς, η ΕΤΕ εκμεταλλεύ- και το συλλογικό όργανο να...
οδό είτε να ενταχθούν στο θνη-
εται την προπαγάνδα περί προ- ξαναβγεί στις δράσεις!
Η κυβέρνηση ακολουθεί από σιγενές μόρφωμα του ΕΤΕΑΕΠ.
νομίων και μεγάλων παροχών
την αρχή τη «συνταγή» του Πό- Οι υπόλοιποι συνάδελφοι, που
για να διχάσει την κοινή γνώμη ▶ΠΠοια είναι η εμπειρία σας
έχουν προσληφθεί στην Τράπε-
και να «θολώσει» το τοπίο, κα- ντιου Πιλάτου και αναμένει να απ τις μορφές αγώνα και
από
ζα μετά το 2005 καταβάλλουν
θώς επίσης και να δημιουργήσει βρεθεί «βιώσιμη και ρεαλιστική
κή τις πρόσφατες καταλήψεις, τις εισφορές τους στο Δημόσιο
απογοήτευση και φόβο στους λύση» ανάμεσα σε εμάς και τη μο
μορφή πρωτόγνωρη για
Διοίκηση της ΕΤΕ.
Η κυβέρνηση και έτσι τα συμφέροντά τους
συνταξιούχους. Η διαμόρφω- χώ
χώρους τραπεζών;
ακολουθεί είναι διαφορετικά. Το σύστη-
ση αυτού του κλίματος ευελπι- Παράλληλα  απεργάζο--
μα δημιούργησε εργαζομένους
στούν να οδηγήσει σε συμβιβα- νται  υπόγεια σχέδια μεταξύ τη «συνταγή» του Πόντιου Ο Συντονισμός αποφάσισε και
πολλών ταχυτήτων, με σκοπό
στικές λύσεις και να λήξει την τους, προφανώς χωρίς τη ηγήθηκε  μιας σειράς απο-
υπόθεση ΛΕΠΕΤΕ με την παρά- συμμετοχή και τη συναίνε-
Πιλάτου και αναμένει κλεισμών κεντρικών κα-
τον διαχωρισμό και τη διάσπα-
ση. Πάντως ο ΣΥΕΤΕ δεν υπο-
δοσή  μας στο τραπέζι των δια- σή μας, με σκοπό να μας να βρεθεί «βιώσιμη ταστημάτων της Τράπεζας
στηρίζει ενεργά την υπόθεσή
πραγματεύσεων και την υπαγω- εντάξουν στο ΕΤΕΑΕΠ, λύση» ανάμεσα στους (Σταδίου, Συντάγματος),
μας, παρά τις αγωνιστικές κο-
γή  μας στον δημόσιο κορβανά, έτσι ώστε η κυβέρνηση να με σκοπό να περάσει πλέ-
στον οποίο ουδέποτε έχουμε υποστεί τη μικρότερη βλάβη,
συνταξιούχους ον
ο σε μια πιο επιθετική μορφή
ρόνες.

εισφέρει!  Εμείς οι συνταξιούχοι λόγω και των επερχόμενων ων και τη Διοίκηση κινητοποιήσεων
κιν και να πιέσει ▶ Πώς σκέφτεστε να
επιμένουμε στον δίκαιο αγώνα εκλογών, και η Τράπεζα αντί-τί- Διοίκηση
Δι και κυβέρνηση, ώστε κλιμακώσετε τον αγώνα σας;
μας και δεν πρόκειται να παρα- στοιχα να βγει από τη δύσκολη
λη να επιτύχει την επιστροφή της
δώσουμε  αμαχητί  τις εισφορές θέση εξαργυρώνοντας το «βαρί-
ρί- Επικουρικής
Επ Παροχής και των Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέ-
μας στα  golden boys  της Εθνι- δι» του ΛΕΠΕΤΕ με μια συμβο- αναδρομικών, και να συνεχιστεί χρι τέλους. Με συνέχιση των
κής Τράπεζας για να μετατρα- λική προίκα προς το Δημόσιο! απρόσκοπτα η καταβολή της καταλήψεων και την κλιμάκωσή
πούν σε  τεθωρακισμένες BMW στο ακέραιο και στο διηνεκές! τους θα δημιουργήσουμε μεγάλο
και χρυσοπληρωμένα μπόνους! ▶ Πώς προέκυψε ο Στη φάση αυτή, άρχισε να πλήγμα στην αξιοπιστία της ΕΤΕ
Συντονισμός Αγωνιστικών γίνεται ορατή και η υπόθεσή στο συναλλασσόμενο κοινό αλλά
▶ Έχει ευθύνη η κυβέρνηση Δράσεων; Δεν αρκούσε μας από τα ΜΜΕ, που απο- και στην ευρύτερη κοινωνία.
για τις εξελίξεις αυτές; Ποια η δράση του Συλλόγου φάσισαν να σταματήσουν τον Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιω-
στάση κρατά απέναντι στα Συνταξιούχων και οι «αποκλεισμό» και να βγάλουν θούμε, παραμένει το ουσιαστικό
αιτήματά σας; δικαστικές προσφυγές; το θέμα του ΛΕΠΕΤΕ στον αέρα. και επίκαιρο σύνθημά μας!
12 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Η άλλη όψη

Φιάσκο Σωτήρης Καλιαμπάκος | Μιχάλης Ρίζος

Λίγες μέρες πριν το τέλος του 2018
το Υπουργείο Υγείας παραδέχεται
την αδυναμία του να θέσει σε εφαρ-
μογή το θεσμό του οικογενειακού
Ο οικογενειακός
γιατρός «κουράρει»
γιατρού. Η αδυναμία υλοποίησης
του σχεδίου αυτού, που εντάσσεται
στο πλαίσιο της περικοπής των κρα-
τικών εξόδων για τη δημόσια υγεία,
είναι άλλη μια ευκαιρία ανάδειξης

τα ματωμένα
της προβληματικής κατάστασης
που αντιμετωπίζουν τόσο οι εργαζό-
μενοι στον συγκεκριμένο χώρο όσο
και οι ασθενείς.
Το Υπουργείο δεν κατόρθωσε να

πλεονάσματα
δημιουργήσει όσες Τοπικές Μονά-
δες Υγείας (ΤΟΜΥ) προέβλεπε το
σχέδιό του ούτε να συγκεντρώσει
τους γενικούς γιατρούς που χρεια-
ζόταν, και αυτή τη στιγμή οι πολίτες

Τ
δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την
εγγραφή τους στο νέο σύστημα. Και ι κάνει η κυβέρνηση με ασθενών ανά γιατρό, πρακτικά εκδιώ- τερα την ΠΦΥ, αφού οι εργαζόμενοι θα
αυτό πολύ απλά διότι δεν υπάρχουν τον οικογενειακό γιατρό; κει τη μεγάλη πλειονότητα των αυτοα- πληρώνουν πιο ακριβά και τον ειδικό
αρκετοί διαθέσιμοι γιατροί να τους Επιδιώκει μια θεμελιώδη κα- πασχολούμενων από τη σύνδεση με την γιατρό και τον «γενικό» οικογενειακό,
αναλάβουν. πιταλιστική αναδιάρθρωση εκ- Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). που θα τον βρίσκουν πιο δύσκολα και
συγχρονισμού στο σύστημα β) Ενισχύει με ποικίλους τρόπους πιο «πρόχειρα». Πράγματι, τι να πρω-
Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου αγοράς υπηρεσιών υγείας, προσαρμο- τα ιδιωτικά δίκτυα πρωτοβάθμιας πε- τοσυζητήσει, διαγνώσει, θεραπεύσει,
ο υπουργός Υγείας Α. Ξανθός μί- σμένη στις επιλογές της ΕΕ και τα συμ- ρίθαλψης, στα οποία δεν αλλάζει το συνταγογραφήσει ένας γιατρός σε μια
λησε για έλλειψη γιατρών που θα φέροντα των πολυεθνικών της βιομη- προηγούμενο καθεστώς συμβάσεων, επίσκεψη 10 λεπτών; Είναι λογικό ότι
μπορούσαν να αναλάβουν το ρόλο χανίας της περίθαλψης. Δεν πρόκειται παίρνοντας το συντριπτικά μεγαλύτε- όσοι μπορούν θα τον καλούν ιδιωτικά
για «κοινωνική μεταρρύθμιση» ή «ετε- ρο μερίδιο είσπραξης από τον ΕΟΠΥΥ. και «εκτός σύμβασης» για να τους εξε-
του οικογενειακού γιατρού (γιατροί
ροχρονισμένη αναμόρφωση του ΕΣΥ» Επιπλέον για ιδιωτικά νοσηλευτήρια τάσει. Το μερίδιο του λέοντος φυσικά
ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, πα- όπως ισχυρίζονται οι Υπουργοί Υγείας. καταργεί το rebate και το clawback από θα λαμβάνει το ιδιωτικό διαγνωστικό
θολογίας και παιδιατρικής), αποδί- α) Ο τρόπος που προωθεί το θεσμό το 2021, δίνοντάς τους ένα ακόμα επι- κέντρο όπου θα παραπέμπεται ο ασθε-
δοντάς τη στο brain drain. Έκανε του οικογενειακού γιατρού στοχεύει στη χειρηματικό «δωράκι». νής για τις απαραίτητες εξετάσεις.
λόγο επίσης για υποτίμηση των δυ- σύνθλιψη των μικρομεσαίων αυτοαπα- γ) Πριμοδοτεί τους μεγαλογιατρούς, ε) Επιβαρύνει ακόμα περισσότερο
σκολιών ανάπτυξης των δομών που σχολούμενων γιατρών και έρχεται να και ειδικά όσους συνδέονται με επιτελι- τα ήδη υπερφορτωμένα νοσοκομεία του
σχεδιάζονταν αλλά και για κίνητρα προστεθεί σε σειρά μέτρων εξόντωσης κές θέσεις στα ιδιωτικά και πανεπιστη- ΕΣΥ, στα οποία ο κόσμος θα καταφεύ-
τους, ειδικά στα μνημονιακά χρόνια. μιακά νοσοκομεία, οι οποίοι έχουν το γει απεγνωσμένα για στοιχειώδη ιατρο-
που θα δοθούν στους πολίτες ώστε
Με τις νέες, εξευτελιστικές συμβάσεις συγκριτικό πλεονέκτημα της ταυτόχρο- νοσηλευτική βοήθεια.
αυτοί να επιταχύνουν τη διαδικασία του ΕΟΠΥΥ, τον αυξημένο χρόνο εργα- νης πρόσβασης και στο πρωτοβάθμιο στ) Υποβαθμίζει την ποιότητα της
εγγραφής τους. Συγκεκριμένα ανα- σίας άρα και των λειτουργικών εξόδων και στο δευτεροβάθμιο επίπεδο. ΠΦΥ σε τυποποιημένη πλατφόρμα στοι-
φέρθηκε στην εξασφάλιση προτε- του ιατρείου, την τεράστια αντιστοιχία δ) Ιδιωτικοποιεί συνολικά και βαθύ- χείων και υποτυπωδών οδηγιών με το
ραιότητας για κλείσιμο ραντεβού
αρχικά σε Κέντρο Υγείας (ΚΥ) αλλά
και σε νοσοκομείο στη συνέχεια για
όσους έχουν αποκτήσει τον οικογε-
νειακό γιατρό τους. Για τη
φτωχολογιά
Όμως, η πραγματική δυσκολία που των γειτονιών
εμποδίζει την ολοκλήρωση εγγρα- και της
φής των πολιτών είναι η μεγάλη επαρχίας,
έλλειψη ιατρών και αυτή δεν οφεί- ο θεσμός του
λεται μόνο στο brain drain. Τόσο η οικογενειακού
γιατρού
μετανάστευση των γιατρών της χώ-
θα σημάνει
ρας στο εξωτερικό (ένα όντως πραγ- περαιτέρω
ματικό πρόβλημα) όσο και η μειω- υγειονομικό
μένη τους ανταπόκριση στον νέο αποκλεισμό,
θεσμό του οικογενειακού γιατρού ελλιπή
οφείλονται στις συνθήκες εργασίας φροντίδα,
τους γενικά και στη συγκεκριμένη εγκατάλειψη,
περίπτωση στις νέες αποθαρρυντι- αυξημένη
νοσηρότητα
κές συμβάσεις του ΕΟΠΠΥ και στην
και θνητότητα.
ελαστική-προσωρινή εργασία που
υπόσχονται οι ΤΟΜΥ. Α.Β.
Η άλλη όψη ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 13
πρακτικά θα διασφαλίζει -έναντι ποινής-
Αρχοντούλα Βαρβάκη
ότι αυτά που θα «στοιχίζει» ο ασφαλι-
σμένος δεν θα υπερβαίνουν το όριο
των κλειστών, πετσοκομμένων
προϋπολογισμών.
δ) Περιορισμό υποδομών
και παράλληλο ιδιωτικό δί-
Ταξικός θεσμός
κτυο σε αγαστή συνεργα-
σία με την καρικατούρα
των ΤΟΜΥ, δηλαδή συ-
χωρίς γιατρούς
μπράξεις δημόσιου-ιδιω-
τικού τομέα.
ε) Κλιμάκωση της
και υποδομές
ήδη υπάρχουσας χαοτι-
κής και ανορθολογικής
κατάστασης στην ΠΦΥ
με δημιουργία δύο κα-
τηγοριών γιατρών. Η μια
περιλαμβάνει τους εξειδι-
κευμένους γιατρούς, στους
οποίους η κυβέρνηση δυσχε-
ραίνει ισχυρότατα την πρόσβα-
ση κάνοντάς την πιο ακριβή, και
η άλλη τους «φτηνούς» γενικούς
γιατρούς, ελεγκτές του κόστους, με
περιορισμένα εφόδια και δυνατότητες και
τεράστια ακτίνα πληθυσμού που πρέπει να επι-
βλέπουν. Κι όλα αυτά στο όνομα της «ολιστικής
ιατρικής» και του «βάρους στην πρόληψη».
Μεγάλοι στ) Με τον επιστημονικό μανδύα των «πρω-
τοκόλλων» και της δήθεν τεκμηριωμένης ιατρι-
«κερδισμένοι» κής που θα χτυπήσει την «προκλητή ζήτηση».
Έτσι ονομάζουν την περικοπή των δαπανών

Ο
θεσμός του οικογενεια- λουμε σιγά σιγά και παίρνοντας
τα ιδιωτικά δίκτυα που επιδιώκουν.
Το σύστημα που βασίζεται στον οικογενεια- κού γιατρού θα λειτουρ- υπόψη την ανάγκη εξυπηρέτησης
κό γιατρό σε αυτές τις κοινωνικές και πολιτικές γούσε θεωρητικά από την με ένα άλλο τρόπο ασθενών των
πρωτοβάθμιας συνθήκες αποτελεί κακή αντιγραφή των απο- 1η Ιανουαρίου και θα αποτελού- περιοχών τους, να τους βάλουμε
τυχημένων μοντέλων της Ευρώπης. Η πολιτική σε την πρώτη επαφή του ασθε- στη λογική του οικογενειακού
περίθαλψης επιλογή της κυβέρνησης έχει ταξικό χαρακτή- νούς με το Εθνικό Σύστημα Υγεί- γιατρού, του να έχουν δηλαδή
ρα, μεταφέρει ακόμα πιο πολύ το κόστος της ας (ΕΣΥ). Αυτή η πρώτη επίσκεψη πληθυσμό αναφοράς ο οποίος θα
>>>>> θα έκρινε και την παραπομπή του εξυπηρετείται κατά προτεραιότη-
υγείας στην τσέπη του λαού καθώς μειώνονται
σαφώς τα σημεία παροχής δημόσιας δωρεάν σε κάποιον ειδικό γιατρό, απο- τα από αυτούς». Η συμπερίληψη
θεσμό του «γενικού» γιατρού-δημοσιονομικού υγείας και είναι άρρηκτα δεμένη με τους μει- τελώντας ένα νέο φίλτρο για τις των γιατρών των Κέντρων Υγείας
επίτροπου (gate-keeper) και εγγυητή μείωσης ωμένους κλειστούς προϋπολογισμούς και τα επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς. σε αυτόν το σχεδιασμό προκαλεί
κόστους της ΠΦΥ. εξωπραγματικά πλεονάσματα. Για τον λόγο Από το συγκεκριμένο σύστη- τις έντονες αντιδράσεις τους, κα-
Συμπερασματικά, προωθούν την ιδιωτικοποί- αυτό όσοι δεν στοχεύουν στην ασκούμενη πο- μα εξαιρούνται οι επισκέψεις σε θώς αδυνατούν να καλύπτουν και
ηση και την ελαστική-προσωρινή εργασία μέσω λιτική και στην ανάγκη ανατροπής της ρίχνουν οφθαλμιάτρους, γυναικολόγους, τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας
των «δημόσιων» ΤΟΜΥ-ΚΥ και των «δημόσιων» άσφαιρα πυρά για ακόμη μια φορά, στηρίζο- οδοντιάτρους και ψυχιάτρους, τα και του συστήματος του οικογε-
συμβάσεων αυτοαπασχολούμενων γιατρών με ντας ουσιαστικά την κυβερνητική πολιτική. έκτακτα περιστατικά καθώς και νειακού γιατρού.
τον ΕΟΠΠΥ, πετσοκόβουν κι άλλο τον δημόσιο Μόνη λύση αποτελεί ο αγώνας υγειονομι- οι επισκέψεις που οφείλονται σε Ο υπουργός παραδέχτηκε την
προϋπολογισμό διά των ΕΣΠΑ και των ανταπο- κών και εργαζομένων για αποκλειστικά δημό- χρόνιες παθήσεις. αδυναμία υλοποίησης του σχεδί-
δοτικών δαπανών του τοπικού κράτους, φτιά- σια, πραγματικά δωρεάν σύγχρονη και ισότιμη Ο αρχικός σχεδιασμός θέτει ου με βάση το αρχικό πλάνο και
χνουν μια υποτυπώδη ζώνη δημόσιας προστα- περίθαλψη για όλον τον πληθυσμό και ΠΦΥ με στην ευθύνη κάθε οικογενειακού διευκρίνισε ότι οι πολίτες που δεν
σίας για την ακραία φτώχεια και υποβαθμίζουν επαρκές δίκτυο σε αστικά κέντρα και σε ύπαι- γιατρού 2.250 ενήλικες ή 1.500 έχουν εγγραφεί δεν θα αντιμετω-
περαιτέρω την ΠΦΥ των πολλών. Είναι εξοργι- θρο. Με Κέντρα Υγείας πλήρως εξοπλισμένα παιδιά για τους παιδιάτρους. Μέ- πίσουν προβλήματα με τον νέο
στικό ότι όλα τα παραπάνω συνοδεύονται με και στελεχωμένα με γιατρούς ΕΣΥ πλήρους χρι τώρα έχουν εγγραφεί σε οικο- χρόνο, καθώς η σύνδεσή τους με
μπόλικη φιλολογία περί «εμβληματικής κοινω- και αποκλειστικής απασχόλησης, διασυνδεό- γενειακό γιατρό περίπου 1,5 εκατ. τον οικογενειακό γιατρό δεν θα
νικής μεταρρύθμισης», «ομάδας υγείας» και μενα με τα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό απαι- πολίτες, ενώ 450.000 πολίτες βρί- θεωρείται υποχρεωτική και θα
όχι «γιατρού ατόμου», «ορθολογικής εύρεσης τεί άνοιγμα χιλιάδων θέσεων εργασίας και σκονται σε αναμονή. Από τις 239 μπορούν να χρησιμοποιούν τις
γιατρού και συστήματος πρόσβασης». αξιοπρεπείς συλλογικές συμβάσεις με αυτοα- Τοπικές Μονάδες Υγείας που προ- υπηρεσίες του συστήματος υγεί-
Τα εργαλεία για την προώθηση των συγκεκρι- πασχολούμενους γιατρούς για όποιον γιατρό έβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός του ας. Παραδέχτηκε ότι δεν τηρήθη-
μένων αναδιαρθρώσεων περιλαμβάνουν: θέλει ώστε να καλύπτονται τα κενά μέχρι να Υπουργείου Υγείας λειτουργούν καν τα χρονοδιαγράμματα και ότι
α) Υποχρηματοδότηση/μείωση του κόστους αναπτυχθεί πλήρως αυτό το δίκτυο. Αποτελεί οι 101 και από τις 4.000 θέσεις οι- υποτιμήθηκαν οι δυσκολίες που
ασφάλισης, με κάλυψη των ελάχιστων ανα- μονόδρομο η ένταξη του οικογενειακού για- κογενειακών γιατρών που ήταν ο θα εμφανίζονταν στη νησιωτική
γκών από το κράτος, ενώ τα υπόλοιπα θα κα- τρού και της ΠΦΥ εν γένει σε ένα συνεκτικό, αρχικός στόχος, έχουν καλυφθεί Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της
λείται να τα πληρώνει ο ασθενής. αξιόπιστο, σύγχρονο, δημόσιο σύστημα υγείας περίπου μόλις 1.000 θέσεις, με επαρχίας.
β) Ελαστική εργασία: ελάχιστοι μόνιμοι διο- χωρίς τα πολυεθνικά ιδιωτικά μεγαθήρια, τις γιατρούς των ΤΟΜΥ και συμβε- Σε αυτό το πλαίσιο με σχετική
ρισμοί γιατρών στα ΚΥ. Η σύμβαση των περισ- διαγνωστικές αλυσίδες, τις συντεχνίες και τους βλημένους με τον ΕΟΠΠΥ. εγκύκλιο θα ρυθμιστεί το ζήτημα
σοτέρων θα είναι διετής και η μισθοδοσία τους μεγαλογιατρούς που πλουτίζουν σε βάρος των Για τις κενές θέσεις οικογενει- της παραπομπής σε ειδικούς για-
θα γίνεται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. πολλών συναδέλφων που κάνουν τίμια και με ακών γιατρών ο υπουργός Υγείας τρούς. Οι ασθενείς θα μπορούν
γ) Φραγμό στη νοσοκομειακή είσοδο και την ευθύνη το λειτούργημά τους. Α. Ξανθός ισχυρίστηκε ότι «θα να φτάνουν σε ειδικό γιατρό
πρόσβαση σε ειδικό από «την πηγή», δηλαδή Δικαίωμα του κάθε κατοίκου της χώρας εί- πάμε σιγά σιγά σε πιο στοχευμένες μέσω του οικογενειακού γιατρού
από το πρωτοβάθμιο επίπεδο ώστε να μάθει ο ναι η ελεύθερη πρόσβαση στις στοιχειώδεις και παρεμβάσεις. Και φυσικά έχουμε που θα τους παραπέμπει σε αυ-
ασθενής να μη ζητάει πολλά. Ο οικογενειακός τις εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, κάτι και τους γιατρούς των Κέντρων τόν ή και απευθείας λόγω της
γιατρός θα λειτουργεί σαν «κόφτης» για παρα- που προϋποθέτει κατάργηση της εμπορευματι- Υγείας, αυτών των ειδικοτήτων, ελλιπούς εφαρμογής του νέου
πέρα εξετάσεις ή ιατρικές επισκέψεις. Έτσι, κής-ιδιωτικής σχέσης γιατρού-ασθενούς. που θέλουμε βεβαίως να τους βά- συστήματος.
14 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΠΙ • κοινωνία

Ματίνα Παπαχριστούδη
πίσω
από τις «Σύμπραξη» Alpha-Star ενάντια
κάμερες
στα εργασιακά δικαιώματα!
Η έντονη ανησυχία που την εξαγορά του 50% του Alpha από τον στην οποία σημειώνεται επί λέξει:
εκφράζουν οι εργαζόμε- όμιλο Βαρδινογιάννη– αποδεικνύεται «Η οργάνωση και λειτουργία, καθώς
νοι στους τηλεοπτικούς απόλυτα δικαιολογημένη. Νομικοί και και ο επιτρεπόμενος έλεγχος, πε-
σταθμούς Alpha και Star συνδικαλιστές έχουν βρει το θεσμικό ρισσοτέρων της μίας επιχειρήσεων
–κυρίως οι τεχνικοί, βεβαίως, πλαίσιο το οποίο καλύπτει τους ιδιοκτή- μέσων ενημέρωσης ή/και ηλεκτρο-
γιατί οι δημοσιογράφοι φέρονται τες ώστε να συμπράττουν σε όλα τα επί- νικών ενημερωτικών ή μη μέσων,
να νοιάζονται περισσότερο για τους ιδιοκτήτες και τα πεδα, ακόμη και στην ανταλλαγή προ- μπορούν να λαμβάνουν χώρα στο
κέρδη τους παρά για τα δικά τους συμφέροντα, μετά σωπικού! Το «μυστικό» που δεν θέλει πλαίσιο ομίλου Μέσων μέσω συν-
να ξέρει η ΕΣΗΕΑ είναι μια δεδεμένων επιχειρήσεων» και οι
διάταξη περί ιδιοκτησίας «τηλεοπτικοί ή ραδιοφωνικοί σταθ-
ΜΜΕ που είχε καταθέσει μοί που βρίσκονται κάτω από κοινό
η Βούλτεψη στο νόμο 4279, έλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπό-
ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ, ΛΕΕΙ, να πληρώσουν ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΡΑΓΙΚΗ η κατάσταση ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ οι συν- τον Αύγουστο του 2014, και μενα στο παρόν άρθρο, θα μπορούν
την πρώτη δόση των τηλεοπτικών για τον ΕΔΟΕΑΠ θα ήταν αστείες οι δικαλιστές ζητάνε «ενότητα» και αφορούσε την Κύρωση της να χρησιμοποιούν από κοινού ή να
Σύμβασης Δωρεάς για το ανταλλάσσουν πόρους, όπως διευ-
αδειών της 10ετίας οι 5 ιδιοκτήτες αντιδράσεις των συνδικαλιστών, μιλάνε για απεργία στα ΜΜΕ για
ογκολογικό νοσοκομείο «Οι θυντικά στελέχη και απασχολούμε-
των τηλεοπτικών σταθμών και ζη- κυβερνητικών και προσκείμενων το ασφαλιστικό. Τώρα ανακάλυ-
Άγιοι Ανάργυροι». νο δυναμικό, εξοπλισμό, τεχνικές
τάνε αναβολή της πληρωμής από στη ΝΔ. Αφού βοήθησαν τους ιδι- ψαν πως οι εργοδότες με τους Σε αυτόν είχε περάσει και άλλες διευκολύνσεις, να προω-
την κυβέρνηση. Απαίτηση που, οκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών οποίους συντάχθηκαν πριν ένα σειρά ρυθμίσεων για τη σα- θούν στο κοινό τα προγράμματα, τις
όπως φαίνεται, «χαροποιεί» πολύ να κερδίσουν την κατάργηση του χρόνο ενάντια στον ασφαλιστικό μαρική ΝΕΡΙΤ και τη διαφή- υπηρεσίες και τις δραστηριότητες
το κυβερνητικό κόμμα το οποίο αγγελιόσημου και τη μείωση του Ει- οργανισμό, αποκλείοντας κάθε μιση. Εντάχθηκε όμως και η υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των
βρήκε σε προεκλογική περίοδο δικού Φόρου, αφού μετάλλαξαν τον είδους αγωνιστική κινητοποίηση, διάταξη για «Ρυθμίσεις σχε- εταιρειών του ομίλου τους, να χρη-
και πάλι εχθρό να πολεμήσει. Η οργανισμό υγείας και αλληλεγγύης σκοπεύουν να τον σύρουν στις τικά με τη λειτουργία των σιμοποιούν κοινές πηγές περιεχομέ-
μεταξύ τους «ανακωχή» διήρκησε σε ταμείο ασφάλισης, τώρα τους ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ηλεκτρονικών ΜΜΕ», όπου νου, όπως ιδίως αρχείο οπτικοακου-
τόσο ώστε να τους χαριστεί η βλέπουν να συντάσσονται με τους όπως είχε αποκαλύψει και καταγ- αναφέρεται πως «κατ’ ε- στικών παραγωγών, να προβαίνουν
ξαίρεση, επιτρέπονται συ- σε συμπαραγωγές και να συνάπτουν
μείωση του Ειδικού Φόρου Τηλεό- άλλους εργοδότες ΜΜΕ στην προ- γείλλει έγκαιρα η «Πρωτοβουλία
μπράξεις μεταξύ επιχειρή- κοινές συμφωνίες για την παραγω-
ρασης από το 15% στο 5%. σφυγή στο ΣτΕ κατά του ΕΔΟΕΑΠ. για την Ανατροπή».
σεων ηλεκτρονικών Μέσων γή ή χρήση περιεχομένου».
της αυτής μορφής που συμ- Το συγκεκριμένο άρθρο δεν κα-
βάλλουν στη μείωση του κό- ταργήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥ-
στους λειτουργίας των συμπραττουσών ΡΙΖΑ. Έτσι τα δύο κανάλια είναι θε-
επιχειρήσεων...». Παρακάτω γίνεται σμικά «ελεύθερα» να εφαρμόσουν
προσθήκη στο άρθρο 5 του ν. 3592/2007, το επιχειρηματικό τους σχέδιο!

ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ
∆ίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων
«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»
Είναι δυστυχώς κοινή διαπίστωση ότι τον του ΓΕΣ, ενώ οι άλλοι δύο εμφανίζουν

Ακροδεξιοί στο στράτευμα
τελευταίο καιρό έχουν ενταθεί τα φαι- χάρτες της «Μεγάλης Ελλάδας» και κα-
νόμενα ακροδεξιάς-φασιστικής δρά- λούν δημόσια σε κινητοποιήσεις που
σης εντός των ενόπλων δυνάμεων, κα- στηρίζει η Χρυσή Αυγή.
θώς, συνεχίζοντας την πολιτική των Ας καταλάβει λοιπόν ο αναπληρωτής
Αβραμόπουλου-Κωσταράκου, η κυβέρ- ▸ Αυξάνονται επικίνδυνα τα φαινόμενα υπουργός Εθνικής Άμυνας Π. Ρήγας ότι
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο αρχηγός ΓΕ- είναι μάταιο να δηλώνει πως δεν υπάρ-
ΕΘΑ Β. Αποστολάκης ακολουθούν την φασιστικής δράσης μέσα στο στρατό χουν οργανωμένοι ακροδεξιοί θύλακες
ίδια τακτική απόκρυψης της επικίνδυ- στο στράτευμα. Τη στιγμή που υπάρ-
νης δράσης των φασιστών στο στρατό ται ότι εντείνονται τα φαινόμενα φα- βλέψεις εις βάρος των γειτόνων του, τη χουν γραμμένα σε τοίχους στρατοπέδων
και της αγαστής συνεργασίας του πολι- ναζιστικά αποφθέγματα και που μέχρι
σιστικής προπαγάνδας στο διαδίκτυο στιγμή που η χώρα μας είναι αναγκαίο
τικού και στρατιωτικού κατεστημένου πρότινος στις παρελάσεις του Οκτώβρη
από στρατιωτικούς, για τα οποία έχουν να ισορροπήσει μέσα σε ένα ταραγμέ-
με τους ναζί, είτε αυτοί είναι μόνιμοι έλαβαν μέρος φωνάζοντας φασιστικά
γίνει επώνυμες καταγγελίες πολιτών νο διεθνές περιβάλλον, σεβόμενη τις
στρατιωτικοί είτε οι φασιστικές λέσχες συνθήματα οι γνωστές και μη εξαιρετέ-
και στρατευμένων. Μάλιστα δημο- αρχές της καλής γειτονίας και της αλ-
εφέδρων. Το ζήτημα της άθλιας δρά- ες πλέον λέσχες εφέδρων αξιωματικών.
σιοποιούν καταγγελία δικηγόρου συ- ληλεγγύης». Συν τοις άλλοις, βουλευ-
σης των ακροδεξιών στρατιωτικών δεν Το Δίκτυο Ελευθέρων Φαντάρων «Σπάρ-
πήρε μόνο διαστάσεις στα ΜΜΕ, αλλά νοδευόμενη από φάκελο με δημόσιες τές του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν τακος» καλεί σε αποφασιστική πάλη
προκάλεσε και έντονη παρέμβαση κοι- αναρτήσεις εν ενεργεία στρατιωτικών ότι τρεις από τις περιπτώσεις για τις ενάντια στο φασισμό, μέσα και έξω από
νωνικών και πολιτικών φορέων. στο Facebook. O ΣΦΕΑ μεταξύ άλλων οποίες έγινε η καταγγελία είναι εύκολα το στρατό, πάλη όμως που να συνδέεται
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανα- σημειώνει: «...καλλιεργούν τον σωβι- ταυτοποιήσιμες. Ο ένας, αν και χρησι- με την ολομέτωπη αμφισβήτηση της κυ-
κοίνωση του Συνδέσμου Φυλακισθέ- νισμό και το μίσος μεταξύ των λαών, μοποιεί ψευδώνυμο, είναι γνωστό ότι βέρνησης που «συγχρωτίζεται» με τους
ντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών δείχνουν έλλειψη σεβασμού στο Διε- τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο υπη- ναζί της Χρυσής Αυγής με αποτέλεσμα
(ΣΦΕΑ), ενώ το σοβαρό ζήτημα απα- θνές Δίκαιο και το απαραβίαστο των ρετούσε στο Πέραμα Ιωαννίνων, ενώ να τους στρέφει ενάντια στο εργατικό
σχόλησε και τη βουλή. Συγκεκριμένα, συνόρων. Κάνουν την Ελλάδα να μοιά- δημοσίευσε τον Ιούλιο στο Facebook κίνημα, στους πρόσφυγες-μετανάστες
στο δελτίο Τύπου του ΣΦΕΑ αναφέρε- ζει με κράτος που έχει επεκτατικές φωτογραφία του δίπλα στον αρχηγό και στις μειονότητες.
Κοινωνία ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 15

TELEPERFOMANCE Ιωάννα Καρδάρα
ΛΑΥΡΙΟ

Δεκάδες απολύσεις λόγω «ευελιξίας» Αλληλεγγύη
ΠΕΝΕΝ
▸ Αυξάνονται οι καταγγελίες για τις συνθήκες εργασιακής στους Κούρδους
«γαλέρας» που έχει επιβάλει η πολυεθνική εταιρεία πρόσφυγες
137 χώρες σε 35 γλώσσες, απα- κά για διάλειμμα, και πρέπει
σχολώντας περισσότερους από κάθε φορά να δηλώνουμε σε
4.800 υπαλλήλους.  μια εφαρμογή ότι είμαστε σε
Τον Δεκέμβρη η εταιρεία διάλειμμα. Πρέπει να δηλώ-
προέβη σε απολύσεις –μη ανα- νουμε ακόμη και πότε θέλου-
νεώσεις συμβάσεων, όπως το με να πάμε τουαλέτα» περι-
ονόμασε η ίδια– στο τμήμα γράφει στο Πριν εργαζόμενη
RCC-Apple. Με πρόσχημα τον σε τμήμα της  Teleperformance.
μειωμένο όγκο εργασίας και την Ακόμη, όπως σημειώνει, «δεν
επίτευξη της λεγόμενης «ευε- επιτρέπεται να έχεις τίποτα
Επίσκεψη στο αυτοδιαχειριζό-
λιξίας», αφήνει περίπου 150 πάνω στο γραφείο σου, παρά
μενο Κέντρο των Κούρδων πο-
εργαζομένους στο δρόμο. Παρ' μόνο μία διάφανη κούπα ή ένα λιτικών προσφύγων στο Λαύριο
όλα αυτά, η ίδια ισχυρίζεται ότι διάφανο παγούρι. Αυτή είναι  πραγματοποίησε την Παρα-
δεν απολύει, απλώς δεν ανα- η λεγόμενη clean deskpolicy. σκευή 21/12 αντιπροσωπεία της
νεώνει συμβάσεις, δίνοντας τη Δεν επιτρέπεται να έχεις τίπο- Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών
δυνατότητα στον εργαζόμενο τα ακόμη και πάνω σου, μέσα Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ),
του οποίου έχει λήξει η σύμβαση στις τσέπες σου, και τα προ- εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό
να μεταφερθεί σε άλλο πόστο, σωπικά μας αντικείμενα είναι έμπρακτη αλληλεγγύη. Αντιπρο-

Α
πολύσεις, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μεταφορά περνώντας όμως από συνέντευ- κλειδωμένα σε ντουλαπάκι, σωπεία της ΠΕΝΕΝ παρέδωσε
σε άλλα τμήματα και εξοντωτικές συνθήκες εργα- ξη, ξεκινώντας δηλαδή από το το οποίο βρίσκεται σε άλλο στους Κούρδους διάφορα είδη
σίας είναι κάποια από τα στοιχεία τα οποία συν- μηδέν, δίχως να γνωρίζει αν τε- κτίριο. Κάθε μήνα περνάς από και αγαθά που αφορούν την
θέτουν το σκηνικό της κατάστασης που επικρατεί λικά θα προσληφθεί ξανά ή όχι. αξιολόγηση και παίρνεις μπό- λειτουργία και τις ανάγκες του
στην πολυεθνική  Teleperformance (TP). Η φήμη της «μεγάλης Για αποζημιώσεις φυσικά ούτε νους  αν έχεις καταφέρει να Κέντρου αλλά και των παιδιών
ευκαιρίας, που δεν πρόκειται να σε πληρώσουν πουθενά αλ- λόγος… πιάσεις τους στόχους, ωστό- των Κούρδων αγωνιστών.
λού καλύτερα», όπως διαδίδεται από τους υπευθύνους της Οι καταγγελίες για τις συν- σο, αν έχεις αργήσει έστω και Κατά τη διάρκεια της συνά-
εταιρείας, έχει αρχίσει να καταρρέει ύστερα από τις καταγ- θήκες εργασίας στην Τeleper- ένα λεπτό για πάνω από δύο ντησης, οι Κούρδοι πρόσφυ-
γελίες για απολύσεις καθώς επίσης και τα δημοσιεύματα που formance  αυξάνονται χρόνο με φορές το μήνα, ακόμη κι αν γες μετέφεραν τα καθημερινά
κυκλοφόρησαν σχετικά με την πίεση που δέχονται οι εργαζό- το χρόνο. Συγκεκριμένα πρώην έχεις επιτύχει το στόχο σου, προβλήματα επιβίωσης που
μενοι εκεί, καταλήγοντας να μοιάζουν περισσότερο σε αν- εργαζόμενη στην  TP  Greece που δεν το δικαιούσαι». αντιμετωπίζουν, ενώ από την
θρώπους-ρομπότ. μετακόμισε από την Αυστραλία Σύμφωνα με την ίδια, πλευρά του ο πρόεδρος της
Η Teleperformance Greece ιδρύθηκε το 1989 και είναι η μεγα- στην Ελλάδα για να εργαστεί μέσα στα σχέδια της εταιρείας ΠΕΝΕΝ Αντώνης Νταλακογεώρ-
λύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών «Multichannel customer στην εταιρεία, σε ανάρτησή της για το επόμενο διάστημα εί- γος εξέφρασε την αλληλεγγύη
experience  management  outsourcing» στην Ελλάδα. Μέ- στο  facebook  επισημαίνει: «Αν ναι να εγκαταστήσουν εφαρ- του κλάδου στον δίκαιο αγώνα
λος του πολυεθνικού ομίλου της Teleperformance, η Te- είσαι εδώ και σκέφτεσαι να δου- μογή που θα δείχνει πάνω του κουρδικού λαού και στην
leperformance Greece αποτελεί το διαχειριστικό κέντρο του λέψεις για την TP, σε παρακαλώ από πόσα δευτερόλεπτα δεν ανάγκη κατοχύρωσης και σε-
Ομίλου για τη Νότια Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Από το σκέψου δύο φορές γιατί πραγ- είναι ή είναι ενεργό το ποντί- βασμού των δικαιωμάτων τους
2004 λειτουργεί ως Multilingual Hub για υπηρεσίες τηλε- ματικά δεν αξίζει τον κόπο». κι, ώστε να καταλαβαίνουν αν στην Τουρκία, στη Συρία, στο
φωνικής υποστήριξης και πλέον εξυπηρετεί από την Αθήνα «Έχουμε 45 λεπτά συνολι- δουλεύεις ή όχι. Ιράκ και στο Ιράν. Ειδικότε-
ρα για το Κέντρο του Λαυρίου
υπογράμμισε ότι η ΠΕΝΕΝ θα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ Δημήτρης Σταμούλης συνεχίσει πιο αποφασιστικά
τη στήριξη και την αλληλεγγύη
της ώστε να αντιμετωπιστούν τα
Η Εθνική άρχισε να κλείνει καταστήματα και σε νησιά! προβλήματα που απασχολούν
τους πρόσφυγες.
Η δομή προσφύγων στο

Δ
ιαστάσεις... επιδημίας έχουν λά- γνωστές τις προθέσεις της σχετικά με το πρέπει να ενισχυθεί, για να μπορούν οι Λαύριο ιδρύθηκε το 1947, ενώ
βει τα λουκέτα σε υποκαταστή- εάν θα μετατεθούν όπου θέλουν οι ίδιες συναδέλφισσες να λαμβάνουν την άδειά από το 2016 το ελληνικό κρά-
ματα τραπεζών σε κωμοπόλεις οι εργαζόμενες ή όπου εκείνη αποφασί- τους χωρίς να δημιουργούνται προβλή- τος και η Ευρωπαϊκή Ένωση
χιλιάδων κατοίκων, νησιά και ακριτικές σει, ανατρέποντας εντελώς την προσω- ματα, αλλά να εξυπηρετούνται και οι έπαψαν να τη χρηματοδοτούν.
περιοχές, με την Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) να πική και οικογενειακή ζωή τους. κάτοικοι του νησιού». Σήμερα στο κτιριακό συγκρό-
πρωτοστατεί. Σύμφωνα με καταγγελία Σε επιστολή τους προς τον Σύλλογο Να σημειωθεί πως το τελευταίο δίμη- τημα διαμένουν πάνω από 300
της Πρότασης Προοπτικής Εργαζομένων Εργαζομένων ΕΤΕ, οι δύο εργαζόμενες νο η Εθνική έχει βάλει λουκέτο σε κατα- Κούρδοι πρόσφυγες και η λει-
στην ΕΤΕ, η διοίκηση της τράπεζας απο- αναρωτιούνται εάν γνωρίζει η τράπεζα στήματα που διατηρούσε σε κωμοπόλεις τουργία του στηρίζεται στην
φάσισε να κλείσει μέσα στο Φλεβάρη, το ότι «η Κέα δεν είναι εύκολα προσβάσι- όπως η Αγιά Λάρισας, αλλά και η Ερέ- συμπαράσταση Ελλήνων και
μοναδικό κατάστημα που διαθέτει στην μη με δρομολόγια που να καλύπτουν τρια, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις ξένων αλληλέγγυων. Πρόκειται
Κέα (Τζια), στο οποίο εργάζονται δύο καθημερινή μετακίνηση από και προς στους κατοίκους τους. Οι τράπεζες και για τον μοναδικό ίσως πλήρως
υπάλληλοι. το νησί», καλώντας δε το σωματείο τους «σώζονται» με τα χρήματα του ελληνικού αυτοδιαχειριζόμενο καταυλι-
Να σημειωθεί ότι η ενημέρωση έγινε προφανώς να λάβει δημόσια θέση. λαού και αυθαίρετα, χωρίς να λαμβά- σμό που δεν στηρίζει ή συμ-
μόλις πριν λίγες μέρες, με τις δύο εργα- Η Πρόταση Προοπτικής σημειώνει: νουν υπόψη τους τις ανάγκες των υπαλ- μετέχει κάποια μεταναστευτική
ζόμενες να είναι σε απόλυτη εργασιακή «Απαιτούμε να παρθεί πίσω η απαρά- λήλων τους και της τοπικής κοινωνίας, οργάνωση ή ΜΚΟ ή κρατικός
ανασφάλεια όσον αφορά το μέλλον τους, δεκτη απόφαση και να μην κλείσει το «κόβουν» δαπάνες και αυξάνουν τα κέρ- οργανισμός.
καθώς η τράπεζα δεν έχει κάνει ακόμα κατάστημα. Το κατάστημα αντίθετα δη τους. 
16 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Ρωγμές στο χρόνο

60 χρόνια από τη νίκη Μάκης Γεωργιάδης
της κουβανέζικης επανάστασης

Κ
Είναι κάπως άχαρο να μνημονεύει κανείς επετείους. Όμως, οι χρονολογικές αφετηρίες
αι όμως. Εάν το εξετάσει ενός επαναστατικού γεγονότος δίνουν την αφορμή να μιλήσεις γι’ αυτό. Την Πρωτοχρονιά
κανείς ρεαλιστικά, η επι-
συμπληρώνονται 60 χρόνια από την επικράτηση των «μπαρμπούδος». Λίγα γεγονότα
χείρηση των 82 ανταρτών
του Γκράνμα, είχε όλες συγκλόνισαν τον κόσμο κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα όσο αυτή η επανάσταση.
τις προϋποθέσεις για να…
αποτύχει! Το πλεούμενό τους τσακίστη-
κε και οι γκεριγιέρος έγιναν αντιληπτοί
από το στρατό του δικτάτορα Φουλχέν-
σιο Μπατίστα που άρχισε να τους θερί-
ζει με τα πολυβόλα και τα βομβαρδιστι- Η επαναστατική θέληση,
κά αεροπλάνα του. Η πρώτη μάχη ήταν
μια πανωλεθρία. Από τους 82 άντρες του
Φιντέλ Κάστρο μόλις οι 12 κατάφεραν το ναυάγιο του Γκράνμα
να επιβιώσουν ή να διαφύγουν της σύλ-
ληψης κι έτσι βρέθηκαν στα βουνά της
οροσειράς Σιέρα Μαέστρα προσπαθώ- και ο θρίαμβος στην Αβάνα
ντας να ανασυνταχθούν. Ανάμεσά τους
ήταν ο αδερφός του Φιντέλ Κάστρο, ο
Ραούλ όπως επίσης και ο Ερνέστο Τσε από τη στιγμή που και διάσπαρτες και
Γκεβάρα, ο Καμίλο Σιενφουέγος και άλ- χωρίς συνοχή ήταν και πολιτικό επα-
λοι. Μάλιστα όταν το Γκράνμα έφτανε ναστατικό υποκείμενο ουσιαστικά δεν
στις ακτές της επαρχίας Οριέντε στα υπήρχε στο νησί.
ανατολικά της Κούβας στις 2 Δεκεμβρί- Στην Κούβα αναπτυσσόταν ταχέως η
ου του 1956 είχε προηγηθεί η εξέγερση εργατική τάξη και μάλιστα ευάριθμη
των συντρόφων των επαναστατών στο σε σχέση με άλλες χώρες του ονομα-
Σαντιάγκο ντε Κούμπα η οποία είχε γί- ζόμενου «τρίτου κόσμου» σε Λατινική
νει και για αντιπερισπασμό, αλλά είχε Αμερική, Ασία και Αφρική της ίδιας πε-
καταπνιγεί άμεσα από το τυραννικό κα- ριόδου. Κυρίαρχο ρόλο και σημαντική
θεστώς του Μπατίστα. παρουσία διατηρούσαν τα πολυάριθμα
Μέχρι όμως να φτάσουμε στην 1η στρώματα αγροτών, ακλήρων και εργα-
του Γενάρη του 1959 και στο θρίαμβο τών γης σε μια οικονομία η οποία έφερε
των δυνάμεων της κοινωνικής χειρα- ακόμη πολλά κατάλοιπα του φεουδαρ-
φέτησης είχαν προηγηθεί πολλές εθνι- χικού τρόπου παραγωγής.
κοαπελευθερωτικές και κοινωνικές Όλα αυτά προφανώς γίνονται αντι-
επαναστάσεις στο νησί. Σε αυτή τη μι- κείμενο μελέτης και εντατικής δουλειάς
κρή χώρα της Καραϊβικής επαναστά- των επαναστατών, καθώς μετά από μια
σεις εκδηλώνονταν από τα μέσα του «κρίση μεγαλοψυχίας» τον Μάιο του
19ου αιώνα. 1955 το καθεστώς παραχωρεί αμνηστία
Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα στους πολιτικούς κρατουμένους και ο
είναι αυτή του Πολέμου των δέκα χρό- ρόντων των ΗΠΑ στο νησί. Πρακτικά μα από το οποίο θα ξεκινούσε ο νεαρός Φιντέλ Κάστρο βρίσκεται εκτός φυλα-
νων υπό την καθοδήγηση του Κάρολος οι Ηνωμένες Πολιτείες διόριζαν κυβερ- Φιντέλ Κάστρο. Όποια σπίθα αντίστα- κής και αυτοεξόριστος στο Μεξικό όπου
Μανουέλ ντε Σέσπεντες και αυτή του νήσεις, ανώτατους αξιωματούχους, σης ξεπετιόταν, το καθεστώς την έσβη- και αρχίζει να υλοποιεί το σχέδιο για
1895 στην οποία ηγήθηκε ο μεγάλος πήραν με αποικιοκρατικούς όρους τον νε με απαράμιλλη βιαιότητα. την μεγάλη επαναστατική εφόρμηση
Κουβανός επαναστάτης Χοσέ Μαρτί. έλεγχο της βιομηχανικής αλλά και της στο νησί.
«Αυτή η 1η του Γενάρη που τόσα στοίχι- αγροτικής δραστηριότητας (κυρίως της Η επίθεση στη Μονκάδα Εκεί θα σμίξουν οι δρόμοι του με
σε στο λαό της Κούβας συνοψίζει τους ζάχαρης) και σταδιακά μετέτρεψαν το τον αργεντινό ασθματικό γιατρό Ερνέ-
και το κίνημα της 26ης Ιουλίου
αγώνες πολλών κουβανέζικων γενεών νησί σε ένα θέρετρο, ένα πλωτό καζίνο στο Τσε Γκεβάρα ο οποίος έχει αντιλη-
μετά τη διαμόρφωση του έθνους για την όπου ανθούσε η διαφθορά και η μαφία Στη μακρά αλυσίδα των εξεγέρσεων και φθεί πλήρως το εύρος και το βάθος της
κυριαρχία, την πατρίδα και την ελευ- όλων των ειδών. Αυτά τα κεκτημένα των επαναστάσεων που έλαβαν χώρα εκμετάλλευσης και της τυραννίας που
θερία και την καθολική οικονομική και των ΗΠΑ στο νησί υπερασπιζόταν ο στο νησί αυτή που σημειώθηκε στις 26η υφίστανται οι λαοί της Αμερικής και
πολιτική ανεξαρτησία της Κούβας. Δεν Φουλχένσιο Μπατίστα, ο οποίος έλεγχε Ιουλίου του 1953 έμελλε να είναι η θρυ- ήδη έχει κατασταλάξει σε προωθημένες
πρέπει πλέον να περιορίζουμε τη σημα- την πολιτική ζωή της Κούβας είτε στο αλλίδα και το προοίμιο της νικηφόρας επαναστατικές θέσεις. Άλλωστε αργό-
σία αυτής της ημερομηνίας σε ένα αι- παρασκήνιο είτε στο προσκήνιο επανάστασης του 1956-1959. Την
επανάστασ τερα θα είναι ο ίδιος που στα γραπτά του
ματηρό επεισόδιο θεαματικό, ούτε καν ήδη από την εποχή του Β΄΄ Πα- ημέρα αυτοί νεαροί επανα- θα θίξει ορισμένες από τις αντιφάσεις
αποφασιστικό, αλλά σε μια μόνη στιγ- γκοσμίου Πολέμου. στάτες
στά υπό την καθοδή- που διέτρεχαν το επαναστατικό κίνημα
μή της ιστορίας της Κούβας». Τα ίδια συμφέροντα α γηση
γ του Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα και θα δώσει εξηγήσεις και
των αμερικανικών μο-
Η επανάσταση επιτέθηκαν στις στρα-
Τα λόγια αυτά του Τσε δίνουν ένα ερμηνείες για αυτές τις αντιφάσεις που
αδρό περίγραμμα των αγώνων του κου- νοπωλίων και της εγ- απαιτούσε τιωτικές εγκαταστά- αφορούσαν στο ρόλο του επαναστατι-
βανικού λαού για ανεξαρτησία, ελευ- χώριας ολιγαρχίας στην συνδυασμό αντάρτικου σεις Μονκάδα κοντά κού κόμματος, της επαναστατικής θεω-
θερία και κοινωνική απελευθέρωση. οποία συγκαταλέγο- στο Σαντιάγο ντε Κού- ρίας, της ανάπτυξής της κλπ.
Μετά τη συντριβή των Ισπανών στον νταν πολλοί γαιοκτήμο- στα βουνά και αγώνα μπα. Η επαναστατι- Εντούτοις αυτό που φαίνεται πως
αμερικανοϊσπανικό πόλεμο το 1898 οι νες-φεουδάρχες, υπε- στην πόλη κή απόπειρα είχε και έχει γίνει αντιληπτό από τους επανα-
ΗΠΑ, που είχαν παρέμβει στην Κούβα ρασπίζονταν το στρατιω-- πάλι
π άσχημο τέλος και στάτες που βρίσκονται στο Μεξικό, εί-
με πρόσχημα την απελευθέρωσή της, νο
τικό-πολιτικό κατεστημένο το καθεστώς την κατέ- ναι πως η επανάσταση δεν θα ήταν δυ-
έγιναν ο «προστάτης» της και την με- της χώρας. Είχε δομηθείί μια στειλε.
στειλ Ο Φιντέλ συνελήφθη νατό να επικρατήσει χωρίς την ανάπτυ-
τέτρεψαν, και διαμέσου του συντάγμα- παρωδία «δημοκρατικού» πολι- και καταδικάστηκε σε ισόβια δε- ξη και το φούντωμα του πολιτικού αγώ-
τος, σε προτεκτοράτο τους. Αφού βε- τεύματος στην οποία τα επίσημα πολιτι- σμά. «Καταδικάστε με, δεν με πειρά- να στις μεγάλες πόλεις σε συνδυασμό
βαίως τσάκισαν τις αντιστάσεις οι οποί- κά κόμματα τα οποία αντιστρατεύονταν ζει. Η Ιστορία θα με δικαιώσει» είχε πει με την ένοπλη δράση στην ύπαιθρο και
ες απέμεναν και εν έτη 1902 οπότε και αυτά τα συμφέροντα ήταν λίγα και πολι- στην απολογία του. Οι επαναστατικές στα βουνά της Κούβας. Το ρόλο του συ-
εισήγαν την περίφημη τροπολογία Πλατ τικά αδύναμα όπως για παράδειγμα το απόπειρες ήταν μεν τακτικές ωστόσο ντονιστή και οργανωτή των διάσπαρτων
για την προστασία των ζωτικών συμφε- Λαϊκό Σοσιαλιστικό ή το Ορθόδοξο Κόμ- έμοιαζαν από πριν καταδικασμένες αντιδράσεων θα κληθεί να τον αναλάβει
Ρωγμές στο χρόνο ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 17
το Κίνημα της 26ης Ιουλίου (Μ26), το οποίο Ειδικά μέσα στο 1958 οι αντάρτες στην πρώτη γραμμή. Αναλαμβάνει ο κινητοποιήσεις που φέρνουν ακόμη
υπό την ηγεσία του Φιντέλ Κάστρο κερ- όχι μόνο έχουν εδραιώσει τις θέσεις ίδιος τα ηνία και εκδιώκει το στρατό πιο κοντά το στόχο για άμεση ανα-
δίζει επιρροή, οπαδούς και μέλη ειδικό- τους στην επαρχία Οριέντε η οποία από πολλές πόλεις σχεδόν πριν καν τροπή του Μπατίστα. Οι σπόροι που
τερα στις νεότερες γενιές και θα παίξει ουσιαστικά αποτελεί απελευθερωμέ- φτάσουν οι αντάρτες. Στις μεγά- είχαν πέσει με τόσες και τόσες επανα-
καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις. νη περιοχή, αλλά σταδιακά επεκτεί- λες πόλεις ήδη από το 1953 αλλά με στάσεις και εξεγέρσεις θα έδιναν σύ-
Στο Μεξικό οργανώνεται ο αντάρτι- νονται και μετά από μάχες καταλαμ- ιδιαίτερή ένταση τα τελευταία δύο ντομα καρπούς.
κος στρατός, εξοπλίζεται, εφοδιάζεται βάνουν μικρότερες ή μεγαλύτερες χρόνια έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις, Το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Το
και έπειτα από διαρκή γυμνάσια απο- πόλεις. Μέχρι το φθινόπωρο του 1957 οι δολιοφθορές και τα σαμποτάζ σε Μ26 έχει ισχυρά ερείσματα στις πόλεις,
φασίζεται να αποπλεύσει με 82 άντρες ο λαός έχει πειστεί για τις δυνατότη- κυβερνητικά κτίρια και στρατιωτικές ο επαναστατικός στρατός του Φιντέλ
για την Κούβα στα τέλη του Νοέμβρη τες και την προοπτική του εγχειρή- υποδομές ενώ ξεσπούν φοιτητικές και του Τσε είναι οι κυρίαρχοι παρά το
1956. Στις 30 του Νοέμβρη οργανώνε- ματος των επαναστατών και μπαίνει διαδηλώσεις, κλαδικές απεργίες και γεγονός ότι υπάρχουν διάσπαρτες ένο-
ται από τους συντρόφους των πλες αντιδικτατορικές εστίες.
ανταρτών στο νησί, εξέγερση Στόχος παραμένει η συνένω-
στο Σαντιάγο για αντιπερισπα- ση των πολιτικών αντιστάσεων
σμό αλλά καταπνίγεται άμεσα υπό την ηγεμονία του Μ26 και
και οι δυνάμεις του Μπατίστα του Φιντέλ και έτσι δεν παύουν
είναι σε επιφυλακή. Το μισο- να εκδίδουν την εφημερίδα και
διαλυμένο Γκράνμα το οποίο να λειτουργεί ο ραδιοφωνικός
είχε αποπλεύσει με συνθήκες σταθμός στη Σιέρα Μαέστρα που
απαγορευτικού ναυσιπλοΐας κοινωνούν τη φωνή των επανα-
βολοδέρνει επί εφτά μέρες στατών στις μεγάλες πόλεις. Στις
στα νερά του Κόλπου του Με- αλλεπάλληλες αναγγελίες «εκκα-
ξικού και στην Καραϊβική και θαριστικών επιχειρήσεων» από
εν τέλει προσεγγίζει στις 2 Δε- τον Μπατίστα και το στρατό του
κεμβρίου τις ακτές της Κούβας οι αντάρτες απαντούν με νέες
κοντά στο Μανσανίγιο. επιτυχίες και τα στρατεύματα
του δικτάτορα τρέπονται διαρ-
Η αποστολή του κώς σε φυγή. Ο βομβαρδισμός
αμάχων μετά την κατάληψη μι-
Γκράνμα αποδεκατίζεται
κρών πόλεων από τους άντρες
του αντάρτικου στρατού και τα
Οι 12 άντρες που απέμειναν
θύματα που προκαλούν οι ωμό-
ζωντανοί και δεν πιάστηκαν
τητες του καθεστώτος είναι η
αιχμάλωτοι του κυβερνητικού
σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτή-
στρατού καταφεύγουν στη
ρι. Απ’ άκρη σε άκρη της Κούβας
Σιέρα Μαέστρα. Στην περιοχή
ο λαός ξεσηκώνεται.
αυτή οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι
σημαίνει γιατρός. Βιβλίο, γρα-
φή κι ανάγνωση αποτελούν Η νίκη στη Σάντα Κλάρα
άγνωστες λέξεις για τους χωρι- και η είσοδος στην Αβάνα
κούς οι οποίοι βουλιάζουν στην
απόγνωση της εκμετάλλευσης Στις 3 Νοεμβρίου του 1958 ο δι-
και της αδικίας. Με το προ- κτάτορας αποπειράται την τε-
σωπικό παράδειγμα στην επι- λευταία προσπάθεια να παρα-
μόρφωση και την αυτομόρφω- μείνει στην εξουσία: ανακοινώ-
ση, με την αλληλεγγύη και τη νει τη διεξαγωγή εκλογών και τη
φροντίδα προς τους ντόπιους φιλελευθεροποίηση του καθε-
οι γκεριγιέρος του Κάστρο στώτος, αλλά όλες οι εξαγγελίες
κερδίζουν όχι μια αόριστη συ- πέφτουν στο κενό. Ο κυβερνητι-
μπάθεια αλλά έμπρακτη υπο- κός στρατός οχυρώνεται στη Σά-
στήριξη. Οι αγρότες επανδρώ- ντα Κλάρα, μια σημαντική πόλη
νουν τον στρατό τους ο οποίος στο κέντρο της Κούβας λίγες
αρχίζει να αναπτύσσεται. Με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμε-
τακτική ανταρτοπόλεμου επι- τρα από την Αβάνα η οποία βρί-
φέρουν μεγάλες απώλειες στα κυβερνη- σκεται στην ευθεία. Ο επαναστατημέ-
τικά στρατεύματα και οι ίδιοι παραμέ-
1953, 26 Ιουλίου ● Νεανική ανακοινώνει τη διεξαγωγή εκλογών
νος λαός γίνεται αρωγός των ανταρτών
εξέγερση και επίθεση στους στρατώνες για να κατευνάσει τον λαϊκό ξεσηκωμό.
νουν αλώβητοι υπό την προστασία των οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του Τσε
της Μονκάδα, καταπνίγεται στο αίμα.
ορεινών όγκων της Σιέρα Μαέστρα. 1958, 15-31 Δεκεμβρίου ● Γκεβάρα μετά από ελιγμό μπαίνουν
Συλλαμβάνεται ο Φιντέλ Κάστρο και
Με αυτήν την τακτική η φήμη του Η μάχη της Σάντα Κλάρα, το τελευταίο στην πόλη παρακάμπτοντας τα μπλό-
καταδικάζεται σε ισόβια.
αξιόμαχου των ανταρτών εξαπλώνε- οχυρό της δικτατορίας, λήγει με νίκη κα των κυβερνητικών δυνάμεων και
ται διαρκώς και φουντώνει μέρα με των ανταρτών. Ο δρόμος στις 31 Δεκεμβρίου η έκβαση της μάχης
την ημέρα. Συναντιέται με τη φήμη
1956, 30 Νοεμβρίου ● είναι ήδη οριστική: Οι αντάρτες έχουν
για την Αβάνα είναι ανοιχτός.
Εξέγερση στο Σαντιάγο ντε Κούμπα για
που έχει αφήσει η στάση του Κάστρο νικήσει και ο δρόμος για την Αβάνα εί-
αντιπερισπασμό, το κίνημα καταστέλλεται 1958, 31 Δεκεμβρίου ●
ήδη από την απόπειρα της Μονκάδα ναι πλέον ορθάνοιχτος.
και το καθεστώς μπαίνει σε επιφυλακή. Ο δικτάτορας Μπατίστα και
τον Ιούλη του 1953 και πλέον στον κου- Τα αποσπάσματα του επαναστα-
βανέζικό λαό αρχίζει να εδραιώνεται 123 ακόμη αξιωματούχοι εγκαταλείπουν τικού στρατού μπαίνουν την Πρωτο-
1956, 2 Δεκεμβρίου ●
η πεποίθηση πως η επανάσταση και ο εσπευσμένα την Κούβα. χρονιά του 1959 στην πρωτεύουσα της
Το πλοιάριο Γκράνμα με 82 επαναστάτες
αντάρτικος στρατός είναι όχι μόνο πλέ- Κούβας και παρελαύνουν στους δρό-
φτάνει στις ακτές της ανατολικής Κούβας. 1959, 1 Ιανουαρίου ●
ον η εστία αντίστασης στην τυραννία μους της υπό τις ενθουσιώδεις λαϊκές
Οι αντάρτες πέφτουν σε ενέδρα και μόλις Οι επαναστάτες εισέρχονται θριαμβευτικά
του Μπατίστα, αλλά και αυτοί που μπο- 22 απομένουν ζωντανοί και εξ αυτών εκδηλώσεις.
στην Αβάνα.
ρούν να τον ανατρέψουν. Μέσα σε δύο 10 πιάνονται αιχμάλωτοι. Η επανάσταση μόλις έχει θριαμβεύ-
μόλις χρόνια από το «ναυάγιο» των επα- Οι 12 καταφεύγουν στη Σιέρα Μαέστρα. 1959, 7 Ιανουαρίου ● σει. Αυτό που φάνταζε ανέφικτο στις 2
ναστατών και την αρχική πανωλεθρία Ο Φιντέλ Κάστρο φτάνει στην Αβάνα Δεκεμβρίου του 1956 έχει μετατραπεί
μια γιγάντια επαναστατική διαδικασία 1958, 3 Νοεμβρίου ● και αναλαμβάνει τα ηνία της πρώτης σε εφικτό και μια νέα σελίδα στην ιστο-
διαπερνά τη χώρα που ετοιμάζεται για Ο δικτάτορας Φουλχένσιο Μπατίστα επαναστατικής κυβέρνησης. ρία όλης της ανθρωπότητας έχει αρχί-
την τελική εφόρμηση. σει να γράφεται….
18 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Κίνηση ιδεών

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δήμητρα Μάγια

Μια νέα έκδοση με σπουδαία έργα και
μεταφρασμένο για πρώτη φορά υλικό
Πολύ σημαντικά έργα του Καρλ Μαρξ, καθώς και πλούσιο υλικό που μεταφράζεται για πρώτη φορά
στα ελληνικά, περιλαμβάνονται στη δίτομη ανθολογία της δεκαετίας 1850 (εκδόσεις ΚΨΜ). Επιλογή-Μετάφραση
-Εισαγωγή: Θανάσης Γκιούρας. Επιστημονική επιμέλεια: Θανάσης Γκιούρας, Θωμάς Νουτσόπουλος.

Μ
ε την πρόσφατη νται ορισμένα κλασικά έργα
Γράφει ο
κυκλοφορία της της μαρξικής γραμματολογί-
Δ. Γρηγορόπουλος ανθολογίας κει- ας,  όπως  Οι ταξικοί αγώνες στη
μένων του Καρλ Γαλλία από το 1848 έως το 1850,
Μαρξ από τη δεκαετία του Η 18η Μπρυμέρ του Λουδοβίκου Βο-
Το ΟΧΙ 1850, πραγματοποιείται ένα
ακόμα σημαντικό βήμα στην έκ-
ναπάρτη και οι Αποκαλύψεις για τη
δίκη των κομμουνιστών στην Κολωνία
δοση του μαρξικού έργου στην (σημαντικό έργο αμετάφραστο
δεν είναι ελληνική γλώσσα, με σύγχρονη μέχρι σήμερα στην ελληνική
μορφή, νέες μεταφράσεις και γλώσσα), τα οποία περιλαμβά-
αρκετό νέα επιστημονική επιμέλεια νονται σε νέα μετάφραση και
στη βάση της πιο πρόσφατης δι- επιμέλεια στη νέα ανθολογία.
εθνούς ερευνητικής εργασίας. Πάρα πολλά κείμενα δημοσιεύ-
της Ναόμι Κλάιν Η κριτική-ιστορική αυτή έκδο- ονται για πρώτη φορά στην Ελ-
Εκδόσεις Λιβάνη ση του δίτομου έργου έρχεται σε λάδα, όπως η σειρά άρθρων για
συνέχεια της έκδοσης της αντί- τις βουλευτικές εκλογές στην
στοιχης ανθολογίας κειμένων Αγγλία το 1852, για τον Λόρδο
Η έγκριτη δημοσιογράφος, ακτιβίστρια του Μαρξ από τη δεκαετία του Πάλμερστον το 1853, για την
και συγγραφέας Ναόμι Κλάιν έχει αφιερώ- 1840 (το 2013) και του πρώτου επαναστατημένη Ισπανία το
σει δύο δεκαετίες σχεδόν στη μελέτη των τόμου του Κεφαλαίου (το 2016) 1854, για την Κίνα και τον πόλε-
νεοφιλελεύθερων πολιτικών του σοκ, της προσφέροντας στο ελληνόφω- μο του οπίου, για την Ινδία και
αξιοποίησης των κρίσεων για την επιβολή νο αναγνωστικό κοινό μια νέα τις εξεγέρσεις των σπαχήδων,
λιτότητας, της κατακρήμνισης του κοινω- «σειρά» συγκεντρωμένου υλι- για την τσαρική Ρωσία και τις
νικού κράτους, της κλιματικής καταστρο- κού και διευρυμένου ερευνητι- πολιτικές επιδιώξεις της.
φής, της κυριαρχίας των πανίσχυρων μο- κού πεδίου για το μαρξικό έργο. Το υλικό που περιέχεται
νοπωλίων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η Τόσο η νέα έκδοση κειμέ- στην έκδοση αφορά και την
νων της δεκαετίας 1850 όσο ανάλυση πολιτικών συστημά-
ερμηνεία της Ναόμι Κλάιν για το φαινόμε-
και τα προηγούμενα έργα είναι αποτέ- Πάρα πολλά των και την ανάλυση επαναστατικών
νο Τραμπ. Υποστηρίζει ότι δεν αποτελεί μια
λεσμα της συνεργασίας των εκδόσεων διαδικασιών, αναδεικνύοντας μια ιδιαί-
παρέκκλιση, όπως υποστηρίζουν πολλοί ΚΨΜ με την ομάδα συντελεστών που κείμενα δημοσιεύονται τερα ενδιαφέρουσα πλευρά της μαρξι-
δημοσιολόγοι και πολιτικοί, αλλά αποτελεί εργάζεται πάνω στο συνολικό έργο του για πρώτη φορά κής κριτικής. Οι αναλύσεις της διεθνούς
τη λογική κορύφωση των χειρότερων, των μεγάλου διανοητή. Συγκεκριμένα, ο πολιτικής συνδυάζονται στο αρθρογρα-
πιο επικίνδυνων και επιθετικών τάσεων, καθηγητής Θανάσης Γκιούρας έκανε τη
στην Ελλάδα, όπως φικό έργο με αναλύσεις της διεθνούς
του αυταρχισμού, του εθνικισμού και της νέα μετάφραση, την ανθολόγηση, τη το έργο Αποκαλύψεις οικονομίας. Στο δίτομο έργο περιέχονται
ακροδεξιάς σε όλο τον κόσμο. Η θέση της σύνταξη του σημαντικού χρονολόγιου για τη δίκη πάρα πολλά από τα άρθρα που συνέταξε
συγγραφέως είναι ότι δεν αρκεί να λέμε και την εισαγωγή στο δίτομο έργο, ενώ ο Μαρξ ως ανταποκριτής των εφημερί-
«όχι» στα φαινόμενα τύπου Τραμπ. Η ανά- μαζί με τον Θωμά Νουτσόπουλο υπο- των κομμουνιστών δων Daily Tribune της Νέας Υόρκης και
δυση και κυριαρχία αυτών των τάσεων, με γράφουν την επιστημονική επιμέλεια στην Κολωνία, People’ s Paper του Λονδίνου, με βάση τα
του έργου. Η διόρθωση, γλωσσική και νέα στοιχεία και την πρόσφατη έρευνα
την εμπειρία που έχει συγκεντρωθεί πλέον,
τυπογραφική επιμέλεια είναι της Βάσως
και σειρά άρθρων των MEGA πάνω στο δημοσιογραφικό
απαιτεί μια συγκεκριμένη πρόταση για την
Μπαχούρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έργο του.
ανατροπή των νεοφιλελεύθερων αναδιαρ-
μελέτη, η μετάφραση και η παρουσίαση Για πρώτη φορά δημοσιεύονται επί-
θρώσεων που επιβάλει ο σύγχρονος καπι- της ανθολογίας έγιναν σε συνεργασία με σης οι χειρόγραφες σημειώσεις από το
ταλισμός, ιδίως στην ακραία μορφή του το επιτελείο των  MEGA  (Marx Engels 1857  για μια νέα κριτική στον Bauer,
Τραμπισμού και των παρόμοιων ακροδεξι- Gesamtausgabe, τον φορέα έκδοσης Όπως είναι γνωστό, η δεκαετία του σημαντική συνέχεια της κριτικής που
ών μορφωμάτων. Και μαζί με την ανάκτη- των Απάντων των Μαρξ και Ένγκελς) 1850 είναι από τις πλουσιότερες όσο είχε διατυπωθεί στη Γερμανική ιδεολο-
ση των χαμένων κατακτήσεων, η πρόταση στην Ακαδημία Επιστημών του Βερολί- αφορά το μαρξικό έργο. Πολιτική δρά- γία. Η επιλογή από το επιστολογραφικό
αυτή στην ολοκλήρωσή της δείχνει τον νου-Βρανδεμβούργου και με το Διεθνές ση και ανάλυση στον απόηχο της ήττας έργο, συνδυάζοντας και επιστολές του
δρόμο, για να οδηγηθούμε σ’ έναν δημο- Ίδρυμα Marx-Engels (IMES), ενώ για της επανάστασης, κοινωνική και οι- Φρίντριχ Ένγκελς (όπως την «Εισαγωγή»
κρατικό, αλληλέγγυο και δίκαιο κόσμο. τα κείμενα που δεν έχουν δημοσιευτεί κονομική αρθρογραφία σχετικά με τη του, το 1895, στους Ταξικούς αγώνες στη
Η Ν. Κλάιν θεωρεί κορυφαίο γεγονός μέχρι στιγμής στους τόμους των MEGA δυναμική του διεθνούς χάρτη, μελέτες Γαλλία), ανοίγει ένα φάσμα επικοινωνί-
την εκλογή του Τραμπ στην προεδρία των ελήφθησαν υπόψη μόνο οι πρωτότυπες για το επερχόμενο έργο της κριτικής της ας και ερευνητικών ενδιαφερόντων. Τα
δημοσιεύσεις. πολιτικής οικονομίας, αλλά και πυκνή έργα αυτά -και η αναμενόμενη συνέχεια
ΗΠΑ. Το επικίνδυνο πρόγραμμα που ήδη
Το νέο έργο αποτελείται από δύο αλληλογραφία αποτυπώνουν τις δρα- της σειράς- σχηματίζουν μια σύγχρονη
εφαρμόζει (ρατσισμός, αυταρχισμός, πολε-
τόμους συνολικά 1.600 σελίδων, στους στηριότητες του Μαρξ, ο οποίος από αφετηρία για μια νέα ενασχόληση με τον
μοκαπηλία, καταστροφή περιβάλλοντος) οποίους περιέχονται εκατό έργα και κεί- τον Αύγουστο 1849 κατοικεί πλέον στο Καρλ Μαρξ. Η γνώση των μεθοδολογι-
θα προκαλεί απανωτές καταστροφές σε μενα του Μαρξ, 25 επιστολές του, τρία Λονδίνο των 2,5 εκατομμυρίων κατοί- κών εργαλείων κατανόησης της κοινωνί-
παγκόσμιο επίπεδο, στον οικονομικό, κοι- παραρτήματα με σημαντικά κείμενα, κων, μετά την απέλασή του από τις ας αποτελεί πάντα προϋπόθεση για την
νωνικό, εργασιακό τομέα, στο περιβάλλον πλήρες αναλυτικό χρονολόγιο της δεκα- Βρυξέλλες και το Παρίσι. αλλαγή της, και το έργο αυτό μας προ-
και στην ειρήνη. ετίας και ευρετήρια ονομάτων και όρων. Τη δεκαετία του 1850 συντάσσο- σφέρει πλούσιο υλικό.
Πολιτισμός ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 19
Λίτσα Φρυδά Το βιβλίο Σαν Αλ Σουρ και Κοκτώ της Χρύσας Καραμήτρου, με εικονογράφηση
Κατερίνας Χαδουλού (εκδόσεις Ακυβέρνητες Πολιτείες), μιλά στα παιδιά με
τη γλώσσα τής χωρίς σύνορα ποικιλομορφίας της φύσης για θέματα επίκαιρα.

Τ
ι μπορεί να συμβεί σε μια
ωραία και ήσυχη κατά τα
Μια ιστορία διαφορετικότητας,
φαινόμενα ρεματιά, όταν
καταφθάνει σε αυτήν έ-
νας ξένος; Ο νεαρός παπαγάλος
Σαν Αλ Σουρ έπειτα από ένα δύσκο-
ισότητας και αλληλεγγύης
λο και επικίνδυνο ταξίδι ξυπνάει
στην Κοινότητα της Ρεματιάς, χι-
λιάδες μίλια μακριά από τον τόπο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
του. Το τροπικό δάσος όπου με-
γάλωσε καταστράφηκε από τους
ανθρώπους και τον πόλεμο. Όταν Κλέφτες
λοιπόν ζητάει από τους κατοίκους
της Κοινότητας να ζήσει μαζί τους,
άλλοι αντιδρούν στην παρουσία
καταστημάτων
του και άλλοι αδιαφορούν. Από την ▸ Μια αυτοσχέδια
πρώτη στιγμή όμως παίρνει το μέ-
ρος του μια δυναμική δεκαοχτού- οικογένεια στη σκιά
ρα, η Κοκτώ Ντεκαοκτώ, η οποία
του ιαπωνικού ονείρου
στέκεται αλληλέγγυα στον Σαν Αλ
Σουρ, αντιμετωπίζοντας με θάρρος
ΕΝΑ ΧΑΜΗΛΟΦΩΝΟ, βαθιά συγκινητικό
τις προκαταλήψεις των συμπολι-
φιλμ, με ρεαλιστική γραφή αλλά με μια
τών της. Περιθωριοποιημένη και
η ίδια λόγω της διαφορετικότητάς
καλά κρυμμένη ουτοπία μέσα του είναι
της, αποδιωγμένη και ξένη στον το Κλέφτες καταστημάτων, του Ιάπωνα
ίδιο της τον τόπο, θα υπερασπιστεί Χιροκάζου Κόρε-Έντα. Πρόκειται για μια
τον παπαγάλο μέχρι το τέλος. κατάδυση στην πίσω αυλή του αστραφτε-
Η συγγραφέας του βιβλίου στή- νης και η αστυνόμος σιοδοξίας, ότι δηλαδή ρού Τόκιο. Με τις εξαιρετικές ερμηνείες
νει περίτεχνα και ευρηματικά την Τυτώ. Στην κοινωνία Ο καθένας χτίζει τείχη μπορούν να τον αλλά- των ηθοποιών (Λίλι Φράνκι, Σακούρα Άντο
ιστορία της, παραδίδοντάς μας αυτή δρουν εκφοβι-- ζουν ενεργητικά. και Μίγιου Σασάκι μεταξύ άλλων) βρισκό-
όχι μόνο απέναντι
έναν ύμνο στη φιλία, την αλληλεγ- στικά σκοτεινές φι- ι- Σε εποχές βίας και μι- μαστε στην ασφυκτική χαμοκέλα όπου ζει
γύη και τη συλλογικότητα. Πρόκει- γούρες, που επιβάλλο- λο- στον «ξένο», αλλά σ
σαλλοδοξίας, σε καιρούς μια οικογένεια, με τη γιαγιά, το ανδρόγυνο,
ται για μια ιστορία με έντονα παι- νται στους υπόλοιπους, υς, και απέναντι ακ
ακραίου εθνικιστικού παρο- την κουνιάδα και το παιδί. Πρόκειται για
δαγωγικό χαρακτήρα, καθώς χωρίς τρομοκρατώντας τουςς α- ξυσ
ξυσμού, όταν το δηλητήριο
σε αυτόν που φτωχοδιαβόλους, που ζουν από μια σύ-
διδαχές καταφέρνει να αποδομήσει κόμη και ασκώντας κατά του μίσους και του φανατι-
θεωρείται νταξη, από δουλειές της εργατικής τάξης
ποικίλα στερεότυπα και να αντα- κάποιον τρόπο βία και απει- σμού εμποτίζει την ελληνική
ποκριθεί σε κρίσιμα ζητήματα της λές, όπως τα αρπακτικά,τικά, ο κοινω
κοινωνία και οι ιαχές μισαλλο- και από μικροκλοπές τροφίμων από σου-
δικός του
ζωής των παιδιών αλλά και ολόκλη- Τσίφτης και το Ξεφτέρι.ρι. Στην δοξίας τείνουν να επιβληθούν, περμάρκετ, όπου ο πατέρας εκπαιδεύει το
ρης της σύγχρονης κοινωνίας. Επι- κοινωνία αυτή, τέλος, ς, οι πε- το βιβλ
βιβλίο της Χρύσας Καραμή- γιο. Αν και δεν είναι στο κέντρο του προ-
πλέον, καταφέρνει να αγγίξει, να ενωμένοι
ρισσότεροι ζουν αποξενωμένοι τρου δίν
δίνει στα παιδιά το μήνυμα βληματισμού, στην οθόνη καταγράφεται
συγκινήσει βαθιά τα παιδιά, συμ- και αδιάφοροι έως και αι εχθρικοί ότι στόχο
στόχος μιας υγιούς κοινωνίας η φτώχεια, η ανασφάλιστη εργασία, η εκ
βάλλοντας παράλληλα στην καλλι- απέναντι στους άλλους. υς. Ο «ξέ- δεν μπορ
μπορεί να είναι ένας κατακερ- περιτροπής εργασία και οι απολύσεις, η
έργεια της ενσυναίσθησης και της νος», λοιπόν, είναι η αφορμή για ματισμέν
ματισμένος, γεμάτος «φράχτες» επέκταση των μεγάλων κατασκευαστικών
κριτικής ανάγνωσης του κόσμου. νωνία αντι-
να έρθει η ίδια η κοινωνία και «τείχ
«τείχη» κόσμος, ούτε ένας τε- ομίλων σε βάρος των χαμόσπιτων.
Στο βιβλίο αξιοποιούνται μορ- μέτωπη με τον εαυτό της και τα χνητά εν ενοποιημένος κόσμος. Η Το κεντρικό θέμα της βραβευμένης
φές ζώων, τα οποία ενσαρκώ- προβλήματά της. Μια α κοινωνία, στόχευση και ο συλλογικός αγώνας στις Κάννες ταινίας εμφανίζεται από την
νουν διαφορετικούς χαρακτήρες όπου ο καθένας χτίζει ει τείχη όχι οφείλει ννα προσβλέπει σε μια κοι-
αρχή: ένα μικρό κοριτσάκι που κακοποι-
και κοινωνικούς ρόλους. Στόχος ξένο», αλλά
μόνο απέναντι στον «ξένο», νωνία τωτων ανθρώπων, που μιμού-
είται από τους φυσικούς του γονείς βρί-
της συγγραφέα είναι η δημιουρ- και απέναντι σε αυτόν που, αν μενη τη χωρίς σύνορα ποικιλομορ-
γία μιας λογοτεχνικής αλληγορί- και από τον ίδιο τόπο, είναι δια- φία της φύσης, διαφυλάττει ως τον
σκεται πεταμένο στο δρόμο από τους από-
ας αλλά και ενός «λογοτεχνικού φορετικός και ξεχωριστός. πολυτιμότερο θησαυρό τη δική της κληρους, οι οποίοι αποφασίζουν τελικά να
τόπου», όπου θα συνομιλήσει με Πολιτισμική ποικιλότητα και ομορφιά και ποικιλομορφία. κρατήσουν το παιδάκι μαζί τους. Το βασι-
παιδιά όλων των ηλικιών για κρί- ποικιλία των ανθρώπινων πολιτι- Η εξαιρετική εικονογράφηση κό ερώτημα αφορά την οικογενειακή σχέ-
σιμα ζητήματα, όπως η ξενοφο- σμών. Τι σημαίνει ντόπιος, τι ση- της Κατερίνας Χαδουλού συμπλη- ση χωρίς δεσμούς αίματος, την οικογένεια
βία, η προκατάληψη απέναντι στο μαίνει ξένος! Τι σημαίνει πρόσφυ- ρώνει και αναδεικνύει τη δύναμη χωρίς συγγένεια αλλά ως κιβωτό επιβίω-
διαφορετικό, ο κοινωνικός απο- γας! Είμαστε ίδιοι ή διαφορετικοί; του κειμένου. σης. Μπορούν να αναπτυχθούν αληθινά
κλεισμός, η αξία να αγωνίζεσαι Τι χωρίζει τους ανθρώπους και Συνοψίζοντας, το βιβλίο τη Χρύ- αισθήματα αγάπης και αλληλεγγύης, την
για το δίκαιο. Η ιστορία αυτή δεν τι τους ενώνει! Πολλά τα θέματα σας Καραμήτρου δεν απευθύνεται ώρα που οι σχέσεις στηρίζονται πάνω στα
είναι μόνο μια ιστορία για τους που αναδύονται μέσα από την μόνο σε παιδιά (τόσο του Δημοτι- ψέματα; Και από την άλλη, είναι οι φυσικοί
πρόσφυγες, όπως είναι ο παπα- ιστορία αυτή! Η συγγραφέας κα- κού όσο και του Γυμνασίου), αλλά
γονείς εκείνοι που πραγματικά αγαπούν τα
γάλος, ούτε μόνο μια ιστορία για τορθώνει να οργανώσει τα βιώμα- απευθύνεται και στους εκπαιδευ-
παιδιά τους;
άτομα διαφορετικά και ξεχωρι- τα των παιδιών, δίνοντας νόημα τικούς, καθώς στο τέλος υπάρ-
στην εμπειρία τους με συμβολικό χει πλούσιο υλικό και προτάσεις
Μετά από μια μποέμικη διαδρομή στο
στά, όπως είναι η δεκαοχτούρα.
Η ιστορία αυτή είναι η ακτινο- τρόπο. «Συνομιλώντας», λοιπόν, (εμπνευσμένες κυρίως από τo Θέ- όνειρο η τάξη θα επανέλθει, με έναν τρόπο
γραφία μιας κοινωνίας σε κρίση, μαζί τους στον τόπο του φαντασι- ατρο του Καταπιεσμένου του Βρα- σπαρακτικό για τους αυτόκλητους γονείς,
όπου τον έλεγχο ασκεί μια καταπι- ακού, τα βοηθά να τοποθετηθούν ζιλιάνου συγγραφέα Augusto Boal) αντιφατικό για τα παιδιά. Πρόκειται για
εστική εξουσία: η δικαστής Κου- απέναντι στον πραγματικό κόσμο για την αξιοποίηση του βιβλίου και μια ταινία βαθιά ανθρώπινη, με χαρακτή-
κουβάγια, ο εισαγγελέας Γκιώ- με ένα αίσθημα ελευθερίας και αι- των θεμάτων του μέσα στην τάξη. ρες πολυσύνθετους και πραγματικούς.
20 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Κίνηση ιδεών

Σ
το προηγούμενο άρθρο (Πριν
Σπύρος Μαρκέτος
25ης Νοεμβρίου) εξετάστηκε
τι σημαίνει φασισμός και
γιατί δεν πρέπει να συγχέε- Το σημερινό λειτουργικό αντίστοιχο της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας των πρώιμων νεότερων
ται με την άκρα δεξιά, κα-
χρόνων, της απανθρωποποίησης και γενοκτόνησης των κατακτημένων λαών και της δουλείας
θώς συνιστά ένα μονάχα κομμάτι της.
Επίσης, αποδείχθηκε ότι δεν συνδέε- επί ιμπεριαλισμού, του κυνηγιού μαγισσών που καθυπέταξε τις γυναίκες σε μια ιδιαίτερα
ται με άλλους πολιτικούς χώρους και τοξική μορφή πατριαρχίας ανάμεσα στην κατάκτηση της Αμερικής και τη Γαλλική Επανάσταση.
κυρίως δεν υπάρχει «αριστερός φασι-
σμός», όπως επιμένουν κάποιοι που
προσπαθούν να τον εξωρασουν.
Για να φανεί όμως αυτό καθαρά,
πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί τι εί-
ναι δεξιά και τι αριστερά, δύο όροι
γύρω από τους οποίους επικρατεί
Το φαινόμενο του φασισμού
αρκετή σύγχυση. Εν μέρει αυτή είναι
σκόπιμη, για ευνόητους πολιτικούς
λόγους, ενώ εν μέρει οφείλεται στη
απέναντι στο ιστορικό
φύση τους, αφού πρόκειται για όρους
καταστατικά διαμφισβητούμενους,
που παραμένουν εξ ορισμού πάντοτε
δίπολο αριστεράς και δεξιάς
υπό συζήτηση για το ποια ακριβώς εί-
ναι η σωστή τους χρήση.
Υπάρχουν επίσης ιστορικοί λό- και απλός, ώστε δύσκολα προκαλεί αμ-
γοι. Σε κάθε συγκεκριμένη ιστορική φισβητήσεις. Από ρεαλιστική οπτική, η
συγκυρία τα πολιτικά στρατόπεδα αξία κάθε ορισμού εξαρτάται όχι από το
στήνονται ανάλογα με τα επίδικα ζη- αν είναι «αληθινός» ή «ψεύτικος», αλλά
τήματα. Ομάδες που προηγουμένως από το πόσο χρηστικός είναι, δηλαδή
βρίσκονταν αριστερά, με το πέρασμα πόσο βοηθά να κατανοηθεί το φαινόμε-
του χρόνου περνούν στη δεξιά και το νο που μελετάται. Ιδίως στην πολιτική,
αντίστροφο. Αρκεί εδώ να αναλο- οι ορισμοί δεν μπορούν ποτέ να στέκο-
γιστούμε, αφενός, την πορεία του νται μόνο στην αυτοπεριγραφή ή στις δι-
ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ή τη συντη- ακηρύξεις των διάφορων παραγόντων.
ρητικοποίηση γειτονιών όπως η Κα- Ο κριτικός ορισμός εστιάζει όχι μόνο
λαμαριά και, αφετέρου, τη ριζοσπα- στις αφηρημένες αξίες που επαγγέλλε-
στικοποίηση μετά τη Μικρασιατική ται ένας πολιτικός χώρος, αλλά και στο
Καταστροφή ή στη διάρκεια της Κα- τι κάνει αυτός. Η διάκριση μεταξύ αρι-
τοχής στρωμάτων που προηγουμένως στεράς και δεξιάς αυτονόητα δεν αφορά
προσέβλεπαν στον μονάρχη ή στον μόνον αξίες, αλλά και πρακτικές.
Βενιζέλο. Ακόμη και προσώπων, λό- Το ερώτημα που τίθεται, λοιπόν,
γου χάρη του Νίκου Καρβούνη και του πάντοτε είναι πώς μεταφράζονται πρα-
στρατηγού Σαράφη. κτικά σε κάθε συγκεκριμένη περίσταση
Άκη Τσοχατζόπουλου, του Θόδωρου οπότε πρωτοεμφανίστηκε τούτο το δί- οι ιδέες ή οι αξίες της ισότητας και της
Αν δεξιά και αριστερά είναι τόποι
Πάγκαλου και του Θεόδωρου Τσου- πολο, ως τις ημέρες μας. Ωστόσο, γί- απελευθέρωσης. Ποιους καλύπτουν και
όντως διαφορετικοί, αν διαφέρουν
κάτου έδειξαν το αληθινό τους νόημα νονται πάντοτε μέσα σε κάποια όρια, ποιους αποκλείουν, σε ποιο βαθμό και
ουσιαστικά και όχι απλώς στις λεπτο-
μόνον εκ των υστέρων. Ο Παναγιώτης τα οποία πρέπει πρώτα πρώτα να από ποιες απόψεις; Ποιο το περιεχόμε-
μέρειες, τότε λογικά η μεταξύ τους
Ψωμιάδης δήλωνε «κοινωνικά αριστε- ερευνήσουμε, να δούμε δηλαδή ποιες νό τους; Όλα αυτά αλλάζουν από τόπο
διάκριση βρίσκει εφαρμογή τόσο στην
ρός», ενώ ακόμη και εγκληματίες πο- πολιτικές δεν θα μπορούσαν ποτέ να σε τόπο και ακόμη περισσότερο καθώς
εσωτερική όσο και στην εξωτερική πο-
λέμου, όπως ο Τόνι Μπλερ, ή οικονο- χαρακτηριστούν αριστερές ή δεξιές. κυλά o ιστορικός χρόνος. Μολαταύτα, ο
λιτική. Επίσης, αφορά τους γενικούς
μικοί δολοφόνοι, όπως ο Γερούν Ντά- Μόνον έτσι θα καταλάβουμε γιατί ο πιο αδρός και απλούστερος τρόπος για
τους στόχους μάλλον, παρά το αν
ισελμπλουμ και ο Εμανουέλ Μακρόν, φασισμός δεν είναι ποτέ αριστερός. να τεθεί το ζήτημα φαίνεται να είναι ο
τούτοι οι στόχοι επιδιώκεται να προ-
αναδείχθηκαν από κόμματα τα οποία εξής: Υπηρετώντας την ισότητα και την
αχθούν με μια περισσότερο ή λιγότερο
αυτοχαρακτηρίζονται σοσιαλιστικά ή Τι σημαίνει δεξιά και αριστερά; απελευθέρωση, η αριστερή πολιτική με-
ρεαλιστική πολιτική.
εργατικά. ταφέρει πόρους κι εξουσία από τους λί-
Χρειαζόμαστε, λοιπόν, σαφή μέ- Την καλύτερη αφετηρία για τη συζήτη- γους στους πολλούς, από τους δυνατούς
Τα όρια μεταξύ τρα και σταθμά ώστε να ξεχωρίζουμε ση αναφορικά με το τι σημαίνει αριστε- στους αδύναμους, από τους πλούσιους
δεξιάς και αριστεράς τι είναι αριστερό και τι δεξιό σε κάθε ρά και δεξιά θα έδινε ένας όσο το δυνα- στους φτωχούς, από τους καπιταλιστές
συγκεκριμένη ιστορική περίσταση. τόν πιο χαμηλών απαιτήσεων και αδρός στο λαό. Αντίστοιχα, η δεξιά πολιτι-
Μια χρηστική διάκριση μεταξύ αρι- Αλλά συνάμα και διαλεκτική σκέψη. ορισμός, που θα παρέλειπε τις ιστορικά κή μεταβιβάζει πόρους κι εξουσία από
στεράς και δεξιάς πρέπει επίσης να Γιατί η ποιότητα κάθε πολιτικής, και σύντυχες λεπτομέρειες. Αναζητώντας τους πολλούς στους λίγους, από τους
βλέπει τούτους τους όρους στο ιστορι- ιδίως της επαναστατικής, πάντοτε ακριβώς την ευρύτερη και απλούστε- αδύναμους στους δυνατούς, από τους
κό βάθος τους, και επιπλέον να έχει κρίνεται από το πόσο πολύ ή λίγο μπο- ρη δυνατή εννοιολόγηση, ο Μπόμπιο φτωχούς στους πλούσιους, από το λαό
συγκριτική εφαρμογή, επιτρέποντάς ρεί να βλέπει πίσω από όσα φαίνο- –ένας μετριοπαθής στοχαστής που αυ- στους καπιταλιστές. Οι αντίθετοι πόλοι
μας να αποτιμούμε τη συμπεριφορά νται, εκείνα που δεν φαίνονται. τοχαρακτηριζόταν αριστερός φιλελεύ- των διπόλων τούτου του τριμερούς ορι-
των πολιτικών υποκείμενων σε κάθε Το δίπολο αριστεράς και δεξιάς θερος– λίγο μετά την κατάρρευση του σμού σε μεγάλο βαθμό αλληλοεπικαλύ-
δεδομένη στιγμή. Βεβαίως, η ερμη- –επισήμανε ένας διαλεκτικός στοχα- σοβιετικού μπλοκ, δηλαδή κατά κά- πτονται, αλλά δεν ταυτίζονται ολότελα
νεία τέτοιων ζητημάτων δεν δίνεται στής με τον οποίο θα ασχοληθούμε ποιον τρόπο στην αρχή της δικής μας και αφορούν διαφορετικές αντιθέσεις.
ακαριαία, καθώς οι αληθινές επιδιώ- στη συνέχεια, ο Νορμπέρτο Μπό- ιστορικής περιόδου, όρισε ως αριστε- Αντιστοιχούν χονδρικά στο κράτος και
ξεις τού καθενός κρίνονται σε βάθος μπιο– είναι σχεσιακό. Δηλαδή, οι ρά εκείνο το πολιτικό στρατόπεδο που στο κεφάλαιο ή στις διαστάσεις της οι-
χρόνου. όροι αυτοί δεν αντιπροσωπεύουν δύο αγωνίζεται για ισότητα και απελευθέ- κονομικής και της πολιτικής εξουσίας,
Άλλα έλεγαν στα νιάτα τους ο δεδομένα σύνολα ιδεών, δύο όρους ρωση των πολλών, ενώ αντίθετα η δεξιά καθώς και της δημοκρατίας.
Μουσολίνι και ο Τσίπρας και άλλα ανιστορικούς και απόλυτους, αλλά θέτει σε πρώτη μοίρα και θεωρεί θετι- Συνεχίζοντας την ίδια συλλογιστι-
έκαναν όταν πήραν καρέκλα. Οι μάλλον έναν άξονα που μετατοπίζε- κές άλλες αξίες, όπως η ιεραρχία και η κή, ως άκρα αριστερά και άκρα δε-
εξάρσεις μεσοπολεμικών επαναστα- ται από τη μια γενιά στην άλλη. Υπήρ- ανισότητα. ξιά θα ορίζαμε τα τμήματα εκείνα της
τών, όπως ο Άγις Στίνας και ο Ελευθέ- ξαν αρκετές τέτοιες μετατοπίσεις από Ο ορισμός αυτός είναι χρηστικός αριστεράς και της δεξιάς που αγωνίζο-
ριος Σταυρίδης, ή, πιο πρόσφατα, του τον καιρό της Γαλλικής Επανάστασης, ακριβώς επειδή είναι τόσο στοιχειώδης νται προκειμένου να ανατρέψουν τους
Κίνηση ιδεών ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 21
συσχετισμούς μέσα από τη συστηματι- η δεξιά αν όχι ακροδεξιά πολιτική έχει ραχθεί μόνον όποτε συναρθρώθηκε με παρκτού και ιστορικά διαμορφωμέ-
κή, μαζική και ταχύρρυθμη μεταφορά εγγραφεί στη δομή και στη λειτουργία άλλες – φύλου, ράτσας και εκείνες που νου καπιταλιστικού συστήματος.
πόρων και εξουσίας από τους πολλούς, του συστήματος. περιβάλλουν κάποιες ομάδες κύρους, Σε τέτοιες διακρίσεις στηρίζεται η
φτωχούς και αδύναμους στους λίγους, Σε τέτοιες συνθήκες η αριστερή όπως τις χαρακτηρίζει ο Βαλερστάιν, ισχυρή στις ημέρες μας πολιτική των
πλούσιους και ισχυρούς ή αντίστροφα. πολιτική, δηλαδή ο αγώνας για ανα- λόγου χάρη έθνους, θρησκείας ή εντο- ταυτοτήτων (identity politics), η οποία δεν
Προωθούν, με άλλα λόγια, πολιτικές διανομή πόρων και εξουσίας προς τα πιότητας. Δεν υπήρξε ποτέ και λογικά συνδέεται αναγκαστικά με την αριστε-
υψηλής ενδεχόμενης αποτελεσματικό- κάτω, είναι δύσκολη αν όχι αδύνατη. δεν θα υπάρξει ο «καθαρός» καπιταλι- ρά. Ο φασισμός τις φέρνει επίσης στο
τητας, αλλά και μεγάλου ρίσκου. Προϋποθέτει, πρώτα-πρώτα, ενάντια σμός, στον οποίο όλες οι υπόλοιπες δι- προσκήνιο. Είναι και αυτός ένας από
Τούτος ο ορισμός στηρίζεται σε δια- στις κάθε λογής πολώσεις που φέρ- ακρίσεις εκτός από την ταξική θα είναι τους τρόπους με τους οποίους προσπα-
φορετικά κριτήρια, αλλά εν μέρει αλ- νει στη φυσιολογική της λειτουργία η ασήμαντες. θεί να κρύψει την ουσιώδη ταξική διά-
ληλοεπικαλύπτεται με έναν άλλο, που αναπαραγωγή του κεφαλαίου, οργά- Οι δευτερεύουσες στον καπιτα- κριση. Ιστορικά διαπιστώνουμε ότι, ενώ
υιοθετεί μεταξύ άλλων και ο ο φασισμός συνεργάζεται πά-
Μπόμπιο και ο οποίος συνδέει ντοτε με το κεφάλαιο, και κα-
την άκρα αριστερά και την άκρα τεξοχήν με το μεγάλο και ιδίως
δεξιά με τη χρήση επιτακτικών με το χρηματιστικό κεφάλαιο,
ή αυταρχικών μεθόδων για την δεν βρίσκουμε παραδείγματα
προώθηση των στόχων του αντί- φασισμών που να μένουν μόνο
στοιχου στρατοπέδου. Επίσης, στην ταξική διάσταση. Πάντο-
είναι συμβατός με τον κλασικό τε, την ντύνουν με κάποια δευ-
τριτοδιεθνιστικό ορισμό των τερεύοντα χαρακτηριστικά, τα
φασιστικών καθεστώτων από οποία ωστόσο παρουσιάζουν
τον Γκιόργκι Ντιμιτρόφ, που σαν να ήταν ιδιαίτερα σημαντι-
διέκρινε σ’ αυτά την «ανοιχτή κά. Αποκλείοντας όσο μπορούν
τρομοκρατική δικτατορία των περισσότερους, εγκαθιδρύουν
πιο αντιδραστικών, σωβινιστι- ιεραρχίες μεταξύ των θυμάτων
κών και ιμπεριαλιστικών στοι- της εκμετάλλευσης και της κα-
χείων του χρηματοπιστωτικού ταπίεσης πολιτικά λειτουργικές
κεφαλαίου». Χωρίς να ξεχνάμε, για την αφαίμαξη και την κατα-
βέβαια, πως ο φασισμός δεν εί- στολή τους.
ναι το σύνολο της άκρας δεξιάς, Εμπειρικά γνωρίζουμε πως
αλλά απλώς μόνο μία από τις όλοι οι φασισμοί χρειάζονται
μερίδες της και συγκεκριμένα αποδιοπομπαίους τράγους
εκείνη που επιδιώκει να φτιάξει –Εβραίους, μαύρους, πρό-
μαζικό κίνημα. σφυγες ή άλλους–, ενώ, συ-
Από την ίδια σκοπιά, κε- νήθως αλλά όχι απαραίτητα,
ντροαριστερά και κεντροδεξιά εμπλουτίζονται και με ισχυρά
είναι αντίστοιχα οι πολιτικοί στοιχεία μισογυνισμού, ομο-
χώροι που, δίνοντας έμφαση φοβίας, ρατσισμού, αντισημι-
στη σταθερότητα, επιδιώκουν τισμού, εθνικισμού και ποικί-
μέτριες αλλαγές προς τη μία ή λων μισαλλοδοξιών.
την άλλη κατεύθυνση μέσω συ- Τούτο το ιστορικό δεδομένο,
ναίνεσης, συνεννόησης, συμ- εμφανές σήμερα όσο και στον
βιβασμών. Είναι συντηρητικοί, Μεσοπόλεμο, συνδέεται με τη
με την έννοια ότι επιδιώκουν λειτουργική λογική του φασι-
μάλλον να διατηρήσουν το σύ- σμού, δηλαδή την επίδειξη πυγ-
στημα και τους υπάρχοντες συ- μής και την πόλωση απέναντι σε
σχετισμούς δύναμης παρά να εξωτερικούς και εσωτερικούς
τους ανατρέψουν. εχθρούς, που, ακόμη και αν
Κεντροαριστερά και κεντροδεξιά νωση και κινητοποίηση που να είναι λισμό διακρίσεις είναι πολιτικά ση- δεν προϋπάρχουν, κατασκευάζονται.
έχουν περιθώρια δράσης κυρίως σε και- ανθεκτικές στο χρόνο και στις αντιξο- μαντικές επειδή κρατούν διασπα- Επίσης, συνδέεται με το γεγονός ότι η
ρούς που ο καπιταλισμός ανθεί και η ότητες. Επίσης, απαιτεί επίγνωση του σμένους τους εργαζομένους και τους σταθεροποίηση της κεντρικής στον κα-
πίτα μεγαλώνει. Μεταπολεμικά στην εχθρού, σαφείς πολιτικές στοχεύσεις εμποδίζουν να ορθώσουν κοινό μέ- πιταλισμό σχέσης της εκμετάλλευσης
Ευρώπη εκφράστηκαν από σοσιαλδη- και ικανότητα ένωσης των λαϊκών τωπο απέναντι στους καπιταλιστές. απαιτεί διάσπαση των υποτελών, με τη
μοκρατικούς, χριστιανοδημοκρατικούς δυνάμεων, γιατί χωρίς όλες αυτές δεν Είναι δευτερεύουσες με την έννοια δημιουργία ενδιάμεσων στρωμάτων,
ή ρεπουμπλικανικούς φορείς και συνή- φτιάχνονται ούτε ελπιδοφόρα μαζι- ότι δεν είναι λογικά απαραίτητες ομάδων δηλαδή που οι από πάνω τις
θως χρησιμοποίησαν κεϊνσιανού τύπου κά κινήματα ούτε συσχετισμοί
ετισμοί την αναπαραγωγή του
για τη εκμεταλλεύονται και τις καταπιέζουν
πολιτικές. Ωστόσο, παραμερίζονται σε δυνάμεων απαραίτητοι για συστήματος,
συσ αντίθετα λιγότερο από ό,τι τη μεγάλη μάζα των
εποχές στις οποίες μεσουρανεί το χρη- τέτοιες αναδιανομές.ς. από τη διάκριση μεταξύ
α εργαζόμενων.
ματοπιστωτικό κεφάλαιο, όπως ήταν ο Ακόμη κι έτσι, ωστόσο, Σήμερα, κεφαλαίου και εργα- Κατά συνέπεια, ο φασισμός ανα-
Μεσοπόλεμος και είναι ακόμη περισσό- παραμένει έννοια αρ- οι «αγορές» σίας. Από την άλλη λαμβάνει με σχετικά χαμηλό κόστος να
τερο η δική μας. Όσο για το ποιες είναι κετά ευρύτερη από τη μεριά, είναι πολι- παράξει, μέσα από ανελέητη καταδί-
σοσιαλιστική πάλη για τιμωρούν τικά αναγκαίες και ωξη, και εκείνους που τελικά γίνονται
οι προοπτικές εφαρμογής τέτοιων πο-
λιτικών σε περιόδους απαλλοτριωτικής ανατροπή του καπιτα- ακαριαία κάθε έχουν ισχυρά πρακτι- βάση της διατροφικής αλυσίδας του κα-
συσσώρευσης; Μάλλον ανύπαρκτες! λισμού. κά αποτελέσματα όσο πιταλισμού κι έτσι κάνουν όλους τους
απόκλιση
Τα επίδικα μεταξύ και ιστορικό και βιω-
κ υπόλοιπους να αισθάνονται προνομιού-
δεξιάς και αριστεράς εί-ί- ματικό βάθος.
μ χοι. Από τούτη την άποψη, είναι το ση-
Στον ιστορικό και
ναι κυρίως –αλλά όχι απο- Αν το καπιταλιστικό
Α μερινό λειτουργικό αντίστοιχο της θρη-
τον χρηματιστικοποιημένο κλειστικά– οικονομικά και πο-
πο σύστημα έχει ιστορία πεντα-
σύστημ σκευτικής μισαλλοδοξίας των πρώιμων
καπιταλισμό λιτικά. Καπιταλισμός σημαίνει ταξική κοσίων χρόνων και η πατριαρχία έξι νεότερων χρόνων, της απανθρωποποί-
σύγκρουση. Η κοινωνική σχέση του ως δέκα χιλιάδων χρόνων, οι θρη- ησης και γενοκτόνησης των κατακτημέ-
Στον σημερινό χρηματιστικοποιημένο κεφαλαίου αναπόφευκτα χωρίζει τους σκείες παράγουν πολιτικά αποτελέ- νων λαών και της δουλείας επί ιμπερια-
καπιταλισμό, οι «αγορές», δηλαδή οι ανθρώπους σε καπιταλιστές και εργα- σματα εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια, λισμού, και του κυνηγιού των μαγισσών
καπιταλιστές, τιμωρούν ακαριαία κάθε ζομένους, με τους λίγους που κατέ- ενώ και τα ευρωπαϊκά έθνη από δια- που καθυπέταξε τις γυναίκες σε μια ιδι-
απόκλιση από τις δικές τους προτεραι- χουν μέσα παραγωγής να εκμεταλλεύ- κόσια πενήντα χρόνια. Αποτελούν, αίτερα τοξική μορφή πατριαρχίας ανά-
ότητες και η κοινωνική πόλωση κλιμα- ονται τους πολλούς. Ιστορικά ωστόσο, λοιπόν, αναπόσπαστες πλευρές του μεσα στην κατάκτηση της Αμερικής και
κώνεται ακατάπαυστα. Με άλλα λόγια, η ταξική διάκριση μπόρεσε ν’ αναπα- ενσαρκωμένου καπιταλισμού, του υ- τη Γαλλική Επανάσταση.
22 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ∆ιεθνή

Από το 2003, 974 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας, ενώ φέτος έχουν
Ισπανία διαπραχθεί 46 γυναικοκτονίες και 39 ανήλικοι έχουν μείνει ορφανοί. Από το 2013, 27 ανήλικοι έχουν
Μαρία Δ. Σιαδήμα δολοφονηθεί από τον σύζυγο ή τον σύντροφο γυναίκας-θύματος έμφυλης βίας. Καθώς οι νεκροί
από τη δράση της ΕΤΑ είναι 864, είναι σαφές πως η έμφυλη βία αποτελεί βασικό διακύβευμα.

Η
Άννα Οράντες, μια 60 χρο-
νη νοικοκυρά και μητέρα
8 παιδιών από το χωριό
Κούγιαρ Βέγα έξω από τη
Γρανάδα, αποφάσισε στις
4 Δεκεμβρίου 1997 να διηγηθεί στο τοπι-
κό κανάλι της Ανδαλουσίας τα 40 χρόνια
κακοποίησης από τον εν διαστάσει σύζυ-
γό της Χοσέ Παρέχο. Στις 17 Δεκεμβρίου ο
ίδιος της επιτέθηκε, τη χτύπησε μέχρι να
πέσει αναίσθητη και στη συνέχεια, μπρο-
στά στα μάτια του 14χρονου γιου της, την
έδεσε σε μια καρέκλα στην αυλή, την πε-
ριέλουσε με βενζίνη και την έκαψε ζωντα-
νή. Η γυναικοκτονία της Οράντες αποτέ-
λεσε το πρώτο ορόσημο στον αγώνα κατά
της έμφυλης βίας στην Ισπανία. Σε αντί-
θεση με τις προηγούμενες, η μαρτυρία
της –επειδή καταγράφηκε τηλεοπτικά–
προβλήθηκε από τα κρατικά κανάλια της
χώρας και έγινε πρωτοσέλιδο σε εφημερί-
δες εθνικής εμβέλειας, μεταφέροντας στη
δημόσια σφαίρα ένα θέμα που ως τότε
ήταν «ενδοοικογενειακή» ή «οικιακή» βία
και σπανίως λάμβανε δημοσιότητα.
Ένας σύγχρονος εμφύλιος,
Οι εξελίξεις υπήρξαν ραγδαίες: Το
1998 ο Συνήγορος του Πολίτη συντάσσει
την πρώτη Εθνική Έκθεση σχετικά με την
έμφυλη βία και το 1999 ο ισπανικός Ποι-
με θύματα τις γυναίκες
νικός Κώδικας εισάγει την έννοια των
ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να Μάστιγα η έμφυλη βία, μία δολοφονία κάθε εβδομάδα στη χώρα!
προστατέψει το θύμα, ενώ συμπεριλαμ-
βάνει την ψυχολογική κακοποίηση στα
είδη της αξιόποινης άσκησης βίας. Το ασμό αλλά για σεξουαλική κακοποίηση ση του προβλήματος της έμφυλης βίας δαλουσίας, στις 2 Δεκεμβρίου 2018, το
2000 πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη και επέβαλε ποινή 9 ετών στον καθένα, δεν προέκυψαν τυχαία και ενδέχεται να ακροδεξιό κόμμα VOX κατέλαβε 12 έδρες
η πρώτη διαδήλωση κατά της έμφυλης διότι «στα βίντεο δεν φαίνεται οι πέντε έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην στο κοινοβούλιο με 10,97%. Το VOX έχει
βίας, ενώ το 2002 η κυβέρνηση και το Γε- να ασκούν υπέρμετρη βία εις βάρος του πολιτική. Το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (ΡΡ) το ως βασικούς άξονες την κατάργηση του
νικό Δικαστικό Συμβούλιο ιδρύουν το Πα- θύματος, δεν παρατηρείται πραγματική 2007 απείχε από την ψηφοφορία στη Βου- νόμου για την καταπολέμηση της έμφυ-
ρατηρητήριο ενάντια στην οικογενειακή επίθεση λιγότερο ή περισσότερο βίαιη». λή για το νόμο περί ισότητας των δύο φύ- λης βίας, την κατάργηση της χρηματο-
και έμφυλη βία. Η τεράστια νομοθετική Στη διάρκεια της δίκης υπήρξε τμήμα λων. Το ίδιο κόμμα, το 2012, προσπάθησε δότησης «ριζοσπαστικών φεμινιστικών
αλλαγή επήλθε με την ψήφιση του νόμου του ανδρικού πληθυσμού το οποίο θεώ- να τροποποιήσει το νόμο περί αμβλώσε- οργανώσεων» και την αποτελεσματική
κατά της έμφυλης βίας, στις 28 Δεκεμβρί- ρησε ότι το θύμα αδίκως κατήγγειλε για ων και να επιβάλει υποχρεωτική ιατρική καταπολέμηση των «ψευδών καταγγελι-
ου 2004, που ήταν δέσμευση του Σοσια- βιασμό τους κατηγορουμένους. Κατ’ αυ- γνωμοδότηση. Επιπλέον, ενώ το 2011 ο ών έμφυλης βίας», ενώ επιθυμεί να θέ-
λιστικού Κόμματος Ισπανίας (PSOE) και τούς η υπόθεση ανήκε στις περιπτώσεις προϋπολογισμός προέβλεπε 30,6 δισ. σει την άμβλωση εκτός δημόσιων ασφα-
ψηφίστηκε από το σύνολο των κομμάτων ψευδών καταγγελιών έμφυλης βίας από ευρώ για την καταπολέμηση της βίας, λιστικών ταμείων. Δεν προκαλεί καμία
της Βουλής, ενώ παραμένει έως σήμερα τις οποίες «υποφέρουν οι άνδρες» (σύμ- το 2017 μείωσε τις δαπάνες κατά 8,68%. έκπληξη πως, σύμφωνα με δημοσκόπηση
πρωτοπόρος. Αναγνωρίζει την έμφυλη Πριν την πραγματοποίηση της Metroscopia, το 72% των ψηφοφόρων
βία αποκλειστικά ως αυτή που ασκείται της πανισπανικής απεργί- του είναι άνδρες, συντηρητικής πολιτικής
από σύζυγο ή σύντροφο (νυν ή πρώην) Τα κόμματα της δεξιάς και ας των γυναικών της 8ης ιδεολογίας και με πίστη στις παραδοσια-
του θύματος, ενώ προβλέπει μια ευρεία Μαρτίου 2017, με βασικό κές αξίες της πατρίδας και της οικογένει-
δέσμη μέτρων προστασίας των θυμάτων: της ακροδεξιάς αντιδρούν αίτημα την καταπολέμη- ας, με μεσαίο εισόδημα. Σε συνέντευξή
ειδικά δικαστήρια για τις συγκεκριμένες στην ανάδειξη του ζητήματος ση της έμφυλης βίας, το του, ο επικεφαλής του VOX Χοσέ Αβά-
υποθέσεις, καθώς και υψηλότερες ποινές ίδιο κόμμα εξέδωσε ανα- σκαλ αναφέρθηκε σε χιλιάδες «ψευδείς
εις βάρος των ανδρών. Το 2015 τροποποι- της έμφυλης βίας κοινωθέν στο οποίο υπο- καταγγελίες έμφυλης βίας εις βάρος των
είται ο νόμος προστασίας ανηλίκων και γράμμιζε ότι «η απεργία Ισπανών» και άρθρωσε βαθιά ρατσιστικό
συμπεριλαμβάνει και τα ανήλικα παιδιά αφορούσε γυναίκες της λόγο, υποστηρίζοντας αυθαίρετα πως η
στα θύματα της έμφυλης βίας. φωνα με την Εισαγγελία, μόνο το 0,01% ελίτ και όχι πραγματικές γυναίκες». Όταν πλειονότητα των θυτών είναι αλλοδαποί,
To 2016 ακολούθησε το δεύτερο ορό- είναι ψευδείς...). Ως αντίποινα, τα αν- όμως διαπιστώθηκε η απήχηση της απερ- ενώ στην πραγματικότητα η συντριπτική
σημο. Επρόκειτο για την καταγγελία ομα- δρικά μισογυνικά φόρουμ Forocoches και γίας, με 6 εκατομμύρια συμμετέχουσες πλειονότητά τους είναι Ισπανοί.
δικού βιασμού από μια 18χρονη εις βάρος Burbuja.info, δημοσιοποίησαν το όνομα και 120 διαδηλώσεις, φοβούμενος την δι- Καθώς έχουν περάσει 21 χρόνια από
πέντε ενήλικων ανδρών τα ξημερώματα και την ταυτότητα της καταγγέλλουσας αρροή σε γυναίκες ψηφοφόρους, ο ίδιος ο τον φόνο της Οράντες, η έμφυλη βία στην
της 7ης Ιουλίου, στις γιορτές του Σαν Φερ- και πρόσφατες φωτογραφίες της, προχω- πρωθυπουργός Ραχόι αποφάσισε να ανα- Ισπανία –όπου διαπράττεται μια γυναικο-
μίν στην Παμπλόνα. Το Δικαστήριο της ρώντας σε μια άνευ προηγουμένου διαδι- σκευάσει, εμφανίστηκε με μοβ κορδέλα κτονία κάθε εβδομάδα– αφορά το σύνολο
Ναβάρα, το οποίο εξέτασε πρωτοδίκως κτυακή διαπόμπευσή της, που προκάλε- σε συνέντευξη Τύπου (το σύμβολο του φε- του κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι.
την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι οι κα- σε την επέμβαση της αστυνομίας. μινιστικού κινήματος) και δήλωσε «πως Ο αγώνας κατά της έμφυλης βίας δεν
τηγορούμενοι είχαν κινηματογραφήσει Αυτές οι αναθεωρητικές αντιδράσεις θα αγωνισθεί για την πραγματική ισότητα μπορεί να αποφέρει καρπούς, παρά μόνο
το συμβάν και είχαν αφαιρέσει το κινητό στη δυναμική του φεμινιστικού κινήμα- των δύο φύλων». εάν και όταν οι άνδρες αποφασίσουν να
του θύματος, τους καταδίκασε όχι για βι- τος στην Ισπανία και στην υποβάθμι- Επίσης, στις τοπικές εκλογές της Αν- συμμετάσχουν ενεργά σε αυτόν.
∆ιεθνή ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 23

Ουγγαρία Οσμή λαϊκής εξέγερσης
Νίκος Καπράλος
στις πλατείες της Βουδαπέστης
Η κυβέρνηση δηλώνει ανυποχώρητη και επιστρατεύει τη βία
και την καταστολή, «ροκανίζοντας» τη δημοφιλία του πρωθυπουργού

«Υ
Εικόνες από το μέλλον ποψηφιότητα» κάποια ελαφρά βελτίωση τα τε- γειτονικές χώρες Τσεχία, Σλο- ποί. Ανησυχία δημιουργεί, σε
για να γίνει η λευταία χρόνια, κυρίως μέσω βακία και λιγότερο η Πολωνία κάθε περίπτωση, η ύπαρξη αρ-
θα μπορούσαν
πρώτη χώρα των μέτρων «ανακατανομής εξαιτίας της εισροής Ουκρανών. κετών ακροδεξιών στοιχείων
να θεωρηθούν που θα εκδη- της φτώχειας», της μαζικής με- Οι κινητοποιήσεις όμως (κυρίως του κόμματος Τζόμπικ)
οι κινητοποιήσεις λωθεί λαϊκή ε- τανάστευσης της νεολαίας, των πραγματοποιούνται σε καθη- στις τάξεις των διαδηλωτών,
ξέγερση το 2019 θέτει η Ουγγα- χρηματικών εμβασμάτων από μερινή βάση και συμπεριλαμ- οι προβοκάτσιες και η πιθανή
στην πρωτεύουσα και ρία. Αφορμή η ψήφιση του «νό- το εξωτερικό και του τουρισμού. βάνουν όλο το φάσμα της αντι- σύγκρουση ανάμεσα σε «ευρω-
άλλες πόλεις μου της σκλαβιάς», όπως είναι Σημειώνεται ότι η Ουγγα- πολίτευσης, ενώ η μέση συμμε- παϊστές», ακροδεξιούς και αρι-
γνωστή η εργατική μεταρρύθμι- ρία έχει από τους χαμηλότε- τοχή φτάνει τους 10.000 στην στερούς διαδηλωτές το αμέσως
της Ουγγαρίας ση που θα επιτρέπει στους εργο- ρους συντελεστές φορολόγησης πρωτεύουσα, αριθμός-ρεκόρ τα επόμενο διάστημα.
το τελευταίο διάστημα, δότες να αυθαιρετούν σχετικά για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ, τελευταία χρόνια για τη συντη- Ένα άλλο σημαντικό χαρα-
με τις υπερωρίες και την πληρω- αλλά και σκληρούς νόμους ενά- ρητική αυτή χώρα. Επίκεντρο κτηριστικό των διαδηλωτών εί-
όπου πρωταγωνιστεί μή τους, αλλά και η δικαστική ντια στα συνδικάτα. Επίσης των διαδηλώσεων της Βουδα- ναι το νεαρό της ηλικίας τους,
η νεολαία, καθώς μεταρρύθμιση που θέτει τους δι- εφαρμόζει την πιο απάνθρωπη πέστης είναι το κοινοβούλιο και κάτι που δεν προκαλεί εντύπω-
καστές κάτω από τον έλεγχο της αντι-μεταναστευτική πολιτι- το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι. ση, αφού η ουγγρική νεολαία
το κυβερνών κόμμα κυβέρνησης. Οι αλλαγές αυτές κή και κατηγορεί συλλήβδην Η χρήση δακρυγόνων και αστυ- είναι η πλέον αδικημένη από
Φιντέστζ, του Βίκτορ αποτελούν τμήμα της έβδομης τους πολιτικούς αντιπάλους της νομικής βίας είναι συχνό φαι- το οικονομικό μοντέλο του προ-
αλλαγής στο Σύνταγμα από τον σαν «αντιχριστιανικά και αντε- νόμενο, ενώ πρόσφατα οι βου- στατευτισμού με κεϊνσιανά στοι-
Όρμπαν, εφαρμόζει ακροδεξιό πρωθυπουργό Βίκτορ θνικά στοιχεία». Η Ουγγαρία λευτές της αντιπολίτευσης που χεία, που ευνοεί άλλες ηλικια-
σε μεγάλο βαθμό Όρμπαν τα οκτώ χρόνια της δια- παρουσιάζει σχεδόν μηδενική μπήκαν απρόσκλητοι στο κρα- κές κατηγορίες και δημιουργεί
κυβέρνησής του και ο ουγγρικός ανεργία, εξαιτίας τόσο της μα- τικό κανάλι για να διαμαρτυρη- μεγάλες δεξαμενές ψηφοφόρων
το πρόγραμμα λαός τις εξέλαβε ως την τελευ- ζικής μετανάστευσης των Ούγ- θούν για τη αποσιώπηση των κι- για τον Όρμπαν (κυρίως οι πολύ
της... ΝΔ, το οποίο τόσο ταία ευκαιρία για να αντιδράσει γρων όσο και της ανυπαρξίας νητοποιήσεων πετάχτηκαν έξω, φτωχοί, οι ηλικιωμένοι και οι
απέναντι σε ένα καθεστώς που μεταναστευτικών ροών, χωρίς κυριολεκτικά σηκωτοί από τους κάτοικοι της επαρχίας). Στα θε-
υπερήφανα εξαγγέλλουν μεταλλάσσεται ταχύτατα από όμως αυτό να επηρεάζει ανο- αστυνομικούς-φρουρούς. τικά συγκατακλέγεται και το γε-
τα στελέχη της αυταρχικό σε δικτατορικό. δικά τα μεροκάματα. Με βάση Η κυβέρνηση φαινομενικά γονός ότι οι κινητοποιήσεις δεν
Βεβαίως, ο Όρμπαν έχει νι- κάποιους αναλυτές, μάλιστα, στέκεται ακλόνητη μπροστά περιορίζονται στη Βουδαπέστη,
ως κάτι καινούριο και κήσει στις τελευταίες τρεις εκλο- είναι η έλλειψη εργατικού δυνα- στη λαϊκή οργή και κατηγορεί αλλά εξαπλώνονται σε όλη τη
πρωτοποριακό. γικές αναμετρήσεις, με ποσοστά μικού που δημιουργεί την ανά- τους διαδηλωτές ότι είναι... ξέ- χώρα, συμπεριλαμβανομένων
που αγγίζουν το 50%. Η δε επιρ- γκη για απεριόριστες υπερωρί- νοι μισθοφόροι του Σόρος, υπο- και περιοχών όπου η κυβέρνηση
ροή του στους ψηφοφόρους είναι ες ώστε να μην επηρεαστούν οι νοώντας ότι αποτελούν τμήμα έχει τεράστια εκλογική επιρροή.
αδιαμφισβήτητη, αν και είναι ξένες επενδύσεις. Στην πράξη, ενός σιωνιστικού σχεδίου που Η λαϊκή αντίθεση στα μέτρα εί-
σίγουρη η μείωση του ποσοστού όμως, η περισσότερη εργασία με στρέφεται κατά της ανεξαρ- ναι άλλωστε δεδομένη και κυ-
του στις ευρωπαϊκές και στις τα ίδια λίγα χρήματα από τους τησίας της χώρας. Έτσι, ξένα μαίνεται σε ποσοστά 70-80%, με
εθνικές εκλογές του 2019. Όσο Ούγγρους θα οδηγήσει σε ακόμα τηλεοπτικά συνεργεία, όπως η βάση τις δημοσκοπήσεις. Από
για την αντιπολίτευση, δεν έχει μεγαλύτερη μετανάστευση και Ντόιτσε Βέλε, αναγκάστηκαν την άλλη, μεγάλος αντίπαλος
κοινή αναφορά ή συγκροτημένη μεγαλύτερη έλλειψη εργατικού να περιλάβουν στα ρεπορτάζ των κινητοποιήσεων στην Ουγ-
οργανωτική δομή. Παραδόξως, δυναμικού για τη χώρα. Παρό- τους τη διευκρίνηση ότι οι δι- γαρία είναι (όπως και σε όλη την
επίσης, το βιοτικό επίπεδο του μοια προβλήματα σε μικρότερο αδηλωτές τους οποίους είδαν Ευρώπη) το τσουχτερό κρύο και
πληθυσμού έχει παρουσιάσει βαθμό αντιμετωπίζουν και οι ήταν Ούγγροι και όχι αλλοδα- οι χριστουγεννιάτικες γιορτές.

Συρία Ο Ερντογάν μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών, με έπαθλο την Μανμπίτζ
Ρ
αγδαίες εξελίξεις πυροδότησε η απόφαση της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι μονάδες του την παρουσία του Άσαντ και των Κούρδων σε
Τραμπ (που αποτελεί ήδη προεδρικό δι- στρατού της Δαμασκού εισήλθαν στην πόλη (από μια περιοχή που ήθελε να εντάξει στη
άταγμα) για αποχώρηση των αμερικανι- όπου είχεν αποχωρήσει λίγο μετά την έναρξη του ζώνη επιρροής του ή να επιλέξει τη
κών στρατευμάτων από τη Συρία. Η Άγκυρα δι- πολέμου, το 2011) και την έθεσαν υπό τον έλεγχό σύγκρουση με τη Μόσχα, παίζο-
εμήνυσε αρχικά ότι είναι αυτή που θα καλύψει τους. Είχε προηγηθεί η δημόσια πρόσκληση –για ντας πάλι το χαρτί των Αμερι-
το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί και ότι ετοι- την ακρίβεια έκκληση...– προς τον Άσαντ από κανών; Η προγραμματισμένη
μάζεται να εξαπολύσει ευρεία επίθεση κατά την YPG να στείλει στρατό προκειμένου να αντι- για τις αρχές Ιανουαρίου επί-
των Κούρδων – άμεσα ή λίγο αργότερα. Για του μετωπιστεί η διαφαινόμενη τουρκική επίθεση, σκεψη του Τούρκου προέδρου
λόγου το αληθές, στα σύνορα συγκεντρώνονται κάτι που ισοδυναμεί ουσιαστικά με συνθηκολό- στον Πούτιν ίσως μας δώσει
ισχυρές δυνάμεις και η Μανμπίτζ (όπου κυρίως γηση των Κούρδων απέναντι σε ένα καθεστώς μερικές απαντήσεις. Στο με-
βρίσκονται οι περίπου 2.000 υπό αποχώρηση που στο παρελθόν τους έχει καταπιέσει και κυ- ταξύ, πάντως, στη Μανμπίτζ
Αμερικανοί) άρχισε να περικυκλώνεται από τον νηγήσει με πρωτοφανή αγριότητα. θεάθηκαν ήδη να περιπολούν
Ελεύθερο Συριακό Στρατό, που εξοπλίζεται από Όσο για τον Ερντογάν, το πρόβλημα είναι και Γάλλοι στρατιώτες. Λέτε ο
την Τουρκία. τώρα ότι βρίσκεται ενώπιον ενός δύσκολου δι- νέος ευρωστρατός να κάνει εκεί
Τα δεδομένα, όμως, άλλαξαν όταν το πρωί λήμματος: Να κάνει πίσω και να παραδεχτεί πρεμιέρα;
24 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ∆ιεθνή

περισκ πιο Σκηνές που θα πα-
ραμείνουν ανεξίτηλα
χαραγμένες στις σελίδες
του 2018. Χιλιάδες Πα-
λαιστίνιοι που ορμούν
με σφενδόνες και γυμνά
χέρια στα τανκς και τους
ελεύθερους σκοπευ-
Στις φυλακές τές του κατακτητή στη
Γάζα. Το αγέρωχο ύφος
του Ισραήλ της Άχεντ απέναντι σε
στρατιώτες, δεσμοφύ-
Το 2006 οι ισραηλινές δυνάμεις
λακες και ανακριτές.
κατοχής απήγαγαν από τις φυλα-
Όσο υπάρχει αντίσταση,
κές της Ιεριχούς όπου κρατούνταν,
η σπίθα της εξέγερσης
φυλασσόμενος θεωρητικά από δεν θα σβήσει – ώσπου
Αμερικανούς και Βρετανούς, τον να γίνει λάβα!
ηγέτη του Λαϊκού Μετώπου για την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
Αχμάντ Σααντάτ, για να τον μετα-
φέρουν στα δικά τους μπουντρού- Στις φυλακές Μαζί για την Καταλονία του πρώην Στις φυλακές βρίσκονται πίσω από τα σίδερα
μια, όπου εκτίει ποινή 30 ετών για της Ισπανίας πρωθυπουργού Κάρλες Πουτζδεμόντ της Τουρκίας χωρίς να έχουν περάσει ακόμη
τη συμμετοχή του στην αντίσταση. –ο οποίος παραμένει εξόριστος– από δίκη. Ανάμεσα στους φυ-
Τον Σααντάτ είχε συλλάβει στις 15 Φυλακισμένοι εδώ και πάνω από ένα έχουν ξεκινήσει και συνεχίζουν απερ- Περισσότεροι από 230.000 εί- λακισμένους είναι και οι ηγέτες
Ιανουαρίου 2002 η Παλαιστινιακή χρόνο, με την κατηγορία της εθνικής γία πείνας, προσπαθώντας (ματαίως) ναι σήμερα οι φυλακισμένοι του Δημοκρατικού Κόμματος των
Αρχή, της οποίας τότε ηγούνταν προδοσίας και χωρίς να έχουν περά- να κινήσουν το ενδιαφέρον της «δη- στην Τουρκία, καθώς ο αριθμός Λαών (HDP) Σελαχατίν Ντεμιρτάς
ακόμη ο Γιασέρ Αραφάτ, καθώς σει από δίκη, βρίσκονται εννιά ηγέτες μοκρατικής Ευρώπης». Οι υπόλοιποι τους αυξήθηκε δραματικά μετά και Φιγκέν Γιουκσεκντάγκ, μαζί με
θεωρούνταν επικίνδυνος και ανε- του αυτονομιστικού κινήματος της πέντε, στελέχη της Ρεπουμπλικανι- το αποτυχημένο πραξικόπημα άλλους βουλευτές και στελέχη του
πιθύμητος. Οι σύντροφοί του και οι Ισπανίας, πληρώνοντας το τίμημα κής Αριστεράς της Καταλονίας (ERC), της 15ης Ιουλίου 2016 και το πο- κόμματος, που κατηγορούνται
αλληλέγγυοι διοργανώνουν εβδο- της ανυπακοής απέναντι στην κυ- δεν συμμετέχουν στην απεργία, την γκρόμ που εξαπολύθηκε όχι μόνο για τρομοκρατική δράση επειδή
μάδα δράσης, στις 15-22 Ιανουαρί- βέρνηση της Μαδρίτης, της διοργά- οποία θεωρούν «άσκοπη», ωστόσο κατά γκιουλενιστών, αλλά και σε τόλμησαν να υπερασπιστούν τα
ου, με αίτημα την απελευθέρωση νωσης του δημοψηφίσματος και της συνεχίζουν τη δράση τους. Σημειώ- βάρος Κούρδων, αριστερών και δικαιώματα του κουρδικού λαού
τόσο του Σααντάτ όσο και όλων ανακήρυξης του ανεξάρτητου κρά- νεται ότι συνολικά 18 άνθρωποι αντι- κομμουνιστών αγωνιστών, όπως στην Τουρκία και να αντιδρά-
των Παλαιστινίων που κρατά φυ- τους, το 2017. Μάλιστα, οι τέσσερις μετωπίζουν κατηγορίες αντίστοιχες και ενοχλητικών δημοσιογράφων. σουν στην εισβολή του τουρκικού
λακισμένους το Ισραήλ. από αυτούς, που ανήκουν στο κόμμα με αυτές των φυλακισμένων. Μάλιστα, οι 89.000 από αυτούς στρατού στη βόρεια Συρία.

γράμμα Βρετανία • του Νίκου Καπιτσίνη
από
Μεγάλες φυλετικές ανισότητες
(και) στους μισθούς

Μ
εγάλες μισθολογι- λευκούς. Τα στοιχεία αυτά συνά- κατάθεση αναφοράς εκ μέρους των
κές ανισότητες με- δουν και με πρόσφατα νούμερα επιχειρήσεων σχετικά με τη φυλετι-
ταξύ των λευκών που αναδεικνύουν πως οκτώ στις κή μισθολογική ανισότητα.
από τη μία και των δέκα επιχειρήσεις έδιναν υψηλότε- Η λύση δεν μπορεί να δοθεί
μαύρων και Ασιατών εργαζομέ- ρες αμοιβές στους άνδρες σε σχέση παρά μόνο από ένα ισχυρό κίνη-
νων αποκαλύπτονται στο Ηνω- με τις γυναίκες – αναδεικνύοντας μα, που θα μπολιάζει εργαζόμενες
μένο Βασίλειο, με τη βούλα του μια ακόμη σοβαρότατη και δομική και εργαζομένους, Βρετανούς και
επίσημου θεσμικού πλαισίου. πλευρά των ανισοτήτων. μετανάστες οποιασδήποτε γενιάς,
Σε μια από τις ομολογουμένως Το χάσμα αυτό αντανακλά τις ανεξαρτήτως φυλής, που δεν θα
πιο ανοικτές κοινωνίες στην Ευ- επίσημες πολιτικές κυβέρνησης, ξεγελαστεί και δεν θα αρκεστεί σε
ρώπη, πρόσφατη έρευνα αποκά- ΕΕ και κεφαλαίου, που συνολικά αυτές τις αναφορές, αλλά που θα
λυψε ότι οι εργαζόμενοι εθνοτικών βάλλουν κατά των εθνοτικών-φυ- παλέψει να ανατρέψει κάθε ανισό-
και φυλετικών μειονοτήτων χάνουν λετικών μειονοτήτων. Παράλληλα, τητα. Που θα βάλει στο στόχαστρο
συνολικά 3,2 δισ. λίρες σε σχέση με τους εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση τη φυλετική μισθολογική ανισότη-
λευκούς στην ίδια θέση εργασίας, αν και των Συντηρητικών να εισαγάγει νο- τα, που θα τσακίσει τις αντεργα-
αναλαμβάνουν τα ίδια καθήκοντα. Πιο συ- μικό πλαίσιο για υποχρεωτική έρευ- τικές ρυθμίσεις που πλήττουν τους
γκεκριμένα, περίπου 2 εκατομμύρια Αφρικανοί, να σχετικά με τις φυλετικές μισθο- πιο αδύναμους και που θα παλέψει
Ινδοί, Πακιστανοί και Μπαγκλαντεσιανοί εργαζό- λογικές αποκλίσεις. Η πρωθυπουρ- συνολικά για ανατροπή των εργα-
μενοι βλέπουν να υπάρχει ένα μισθολογικό χάσμα γός Τερέζα Μέι, σε μια προσπάθεια σιακών συνθηκών. Προς το παρόν,
που ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 4 λίρες την ώρα. να κατευνάσει τα πνεύματα, ξεκί- αυτό το εργατικό κίνημα είναι μα-
Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι των εθνοτικών μει- νησε τον Οκτώβριο περίοδο διαβού- κριά από την πραγματικότητα στο
ονοτήτων αμείβονται κατά 17% λιγότερο από τους λευσης σχετικά με την υποχρεωτική Ηνωμένο Βασίλειο...