You are on page 1of 1

Bi

ser
ical
uiCuj
ba

Dinalt
ar,seinal
tasemet iunci
ressiunar t
ar,neat
insii
ncader aufacat
ori.Ul
ti
mas luj
ba
careaavutlocin biser
icaafos
tacum 140deani .Nimeninu s-amaii ngri
ji
tdeaces t
monumenti s
tor
ic.Ba,maimult,biser
icaaf ostpr
adata,i
aricoanelecareaus capatde
manahot i
loraufostdusedecatrebatr
aniil
oculuil
abiseri
cadinsatulBorosest
i(comuna
Scant
eia)

Lăcaşuldecultar eov echimedepes t


epat rusecole.Constr
uit
ăî nsecolulalXVI
I-
lea,cel
maipr obabilî
nj urulanului1601,cti
torulaces
teiaes t
eunanumeI onaşcuCujba-mar e
vorni
calŢăr i
ideSus .Eaesteînruinăîncădel asfârşi
tuls
ecoluluiXIX.Deas emenea,bi-
seri
caaf os
tgr avafectatădecutremur uldin1940.


ndateledinevidenţăDirecţi
eiJudeţenepentruCult
ură«DJ C»Iaşi,
Biser
icaluiCujbaare
codulIS-I
I-
m- B-
0422ş iest
eampl asat
ăîncomunăGr ajduri
,local
itateaPoianacuCet ate.
Secol
uldedat areest
es ecolulXVIIanumedinanul1601ş ipânăî nanul1700. Estevorba
deobi ser
icaînrui
năundeenev oiedeointer
venţi
eder eabili
tareşiderestaurar
e",ar
ată
datel
eDJ C,.

Portal
uldei ntr
areinbiseri
ca.Sespunecaul t
imasluj
baoficiatainbi s
ericaaf ostacum
140deani ,deat uncinusemais ti
ecucer
tit
udinedecebiseri
caaf ostpar as
ita,cer
tfiind
sif
aptulcasateniinuauoal t
abiseri
cai
nsat.Ramasafar
aacoperisbis
ericaai ntr
atintr
-un
procesrapi
ddedegr adare,

Fundati
il
es izi
duri
lebiser
ici
isuntdin piat
ra,iargr
osi
meal orestecons
ider
abil
a,numai
asaseexpli
cafapt
ulcaincamaies t
einpi ci
oare.par
teasuperi
oar
aaceluiceafos
tcandv
a
tur
nulclopotni
taesteconstr
uit
adincar amida.