You are on page 1of 1

Bi

ser
ical
uiCuj
ba

Despre acest
elocuri,MihailSadoveanu scri
a ca
este“tar
adedi ncolodenegur a,lavremeacand
cornulcelvechis una chemar ea vanat
or i
lorla
foculpranzul
uisiami ezi
ivanat
oresti
“.

In codriiseculariaijudetuluiIasimaiput em r egasi
astfeldemonument e,uitateint i
mps inegl i
jatede
catrecomuni tati
lecar evietui
escinj urullor.Lani ci
2km demonumenti ntr-
oal t
apoi anadi npadur esi
anumePoi anacus chit,s
epoat evedeai ncar uinel
e
unuiv echis chit.Se par e ca zona estel ocuita di
n
ti
mpur ivechi,satulfiindomos i
edomneas ca.Biser
i-
ca a fostct i
torita de catreIonas cu Cujba in anul
1609.

I
medi atlai
ntr
areai
nsatdins
prepadureaBar nova,s
eafla2s tej
arisecul
ari
.Unulareo
i
nalt
imede19m s iovar
stade424deani ,iarcelal
altar
e21m s i506ani,ambiisunt
decl
aratimonumenteal
enaturi
i.
Pri
nimprejurimealocincas
emaigas es
cstej
aril
a300
deani.

Rezer v
aţianatur ăPoi
al anacuSchi trepr
ezint
ăceamaimar eş imaiexpresi
văpoi ană
dinmas i
vulpădurosBârnova-Repedea,pri
nfloraeibogat
ăş iv
ar i
ată,fit
ocenozel
einte-
resante,darş ipri
n pei
sajulpi
tor
esc.Mas i
vulpădurosBârnova -Repedea este unul
dintrecelemaiv ast
earealedepădurenefragmentatădi
njudeţ ulIaş
i.

“Poi
anacuSchi t”esteorezervaţi
enatural
ădei nt
eresnaţ
ional,cucar
acterflori
sti
c,în
supraf
aţăde9,5ha,aflatăpet erit
ori
uladmini
str
ati
valcomuneiGr aj
duri
.Est
eînpr opri
-
etat
e de statşiîn adminis
trarea ş
icustodi
a Dir
ecţi
eiSil
vice I
aşi
,pri
n OcolulSilv
ic
Pădureni.