You are on page 1of 34

Europäisches Magazin SOWA 6.

Januar 2019

zapytuje się Prokuraturę Krajową, jak dr Jarosław Kaczyński mógł w latach 1971-1973 być zatrudniony w
Instytucie, który decyzją premiera Piotra Jaroszewicza powstał dopiero 13 lipca 1973 r.?

AKT 1 scena 4 Freitag Manfred Rogalski PDO639 Multiverse


Theater HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Zniweczona
Rzeczywistość FO Studia Slavica et Khazarica ZECh

audio: gloria.tv/audio/WUoSWDgMZWUX3hWxs7TkmQFqC

#żydostwuodjebało 28-letni Andruszkiewicz bez praktyki


zawodowej sam awansował się na ministra RP
Szczęść Boże Państwu,

PRZEMO MAJCHER opera mydlana za 3 grosze w 3-cim pokoleniu


Rodziny Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego 639 Prolegomena do Odżydzania po Myśli
żydokomunistycznych generałów: Jaruzelskiego, Kiszczaka i Hermaszewskiego AKT 1 scena 4 Manfred
Rogalski HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Zniweczona Rzeczywistość
Zarys Estetyki Chazarów słuchamy pierwszej wersji pastorałki Józefa Skrzeka ze Siemianowic Śląskich za
Czeladzią (jak jechać ze swatami od Krakowa), która powstała przy okazji projektu "Kazania świętokrzyskie"
Odpowiedź na Pismo Prokuratury Krajowej Biuro Prezydialne z 2 stycznia 2019 PK I Ko2 1468.2018 Wniosek o
Interpelację Poselską do Poseł Robert Majka Niezrzeszony ...
do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Posła Zbigniewa Ziobro: Czy Jarosław Kaczyński
popełnił przestępstwo... https://vk.com/wall467751157_382

https://m.vk.com/wall467751157_383

IDIOTEKA http://debilis.blox.pl/2019/01/zydostwuodjebalo-28-letni-Andruszkiewicz-bez.html

1. Andruszkiewicz sam awansował się z wiceministra na ministra


2. Richard Czarnecki ojciec nożownika sejmowego
3. Czy Jarosław Kaczyński popełnił przestępstwo zagrożone z art. 271 kk karą pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8
4. Na XX-lecie przekazania przez żydokomunę PRL trockistowskim z USA i zielonym z Frankfurtu nad Menem
Polskich Mogił Wojennych, zbiorowego grobu 528 ofiar KL-Adlerwerke
5. Wesprzyj Muzeum Pamięci Sybiru Nr konta: 30 1240 5211 1111 0011 7179 4667
6. Czy Jarosław Kaczyński popełnił przestępstwo potwierdzenia nieprawdy, zagrożone z art. 271 kk do lat 8, od
6 miesięcy
7. NOWA FORMACJA NA PRAWICY W POLSCE PDO453

https://www.pinterest.de/pin/452752568787982655/

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

Libretto: opera mydlana za 3 grosze w 3-cim pokoleniu rodziny


WRON generałów: Jaruzelskiego, Kiszczaka i Hermaszewskiego; Sylwester w Trójkącie Barmyckim 2+1 (od:
bar, syn - język hebrajski; mycki, -a; od jarmułka, czapeczka, beretka, kiepa - jidysz; czy poseł PiS, po ojcu w
bermudach spał, zaś przyjaciel domu dymał mu w tym czasie żonę, synową Ryszarda Czarneckiego?

Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V. Vorsitzender Prezes Centrum Kulturowego Polski,
stowarzyszenia zarejestrowanego http://www.frankfurter-hauptfriedhof.de/polen-krgr.txt

Wniosek o Interpelację Poselską


do Poseł Robert Majka Niezrzeszony
robert.majka@sejm.pl,
https://videosejm.pl/poslowie/robert-majka

Wnosi się o zapytanie drogą interpelacji poselskiej zaadresowanej do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora
Generalnego Posła Zbigniewa Ziobro https://twitter.com/sowa/status/1081167203699965953
Czy Jarosław Kaczyński popełnił przestępstwo potwierdzenia nieprawdy, zagrożone z art. 271 kk § 1. sankcją
karną: „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w
nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonej w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” https://www.arslege.pl/poswiadczenie-
nieprawdy/k1/a311/
https://sowa.typepad.com/blog/2019/01/przemo-majcher-opera-mydlana-za-3-grosze-w-3-cim-pokoleniu-
wron-pdo639-akt-1-sc-4-manfred-rogalski-herody-herodenspiel-von-s.html

magazyn europejski Du hast etwas auf anticommunist - der Antikommunist - antykomunista gepinnt.
11 sierpnia 2018 roku z oficjalną wizytą w syberyjskim Białymstoku gościł dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru –
Wojciech Śleszyński. Rozmawiał z mieszkańcami, złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni
NKWD z 12 lutego 1938 roku (zamordowani w ramach „operacji polskiej”). https://vk.com/wall467751157_382
Nadzieja nasza w Bogu, że nie była to
pierwsza i ostatnia wizyta w
Białymstoku na Syberii niedbale, byle
jak podpisanego, pod życzeniami
pomyślności w Nowym Roku,
dyrektora muzeum, dra hab.
zatrudnionego na drugim etacie w
charakterze profesora i prorektora
Uniwersytetu w Białymstoku/PL, który
nie umiał niestety zadbać nie tylko o
umieszczenie swojego adresu
internetowego na urzędowej stronie
Muzeum Pamięci Sybiru w
Białymstoku/ PL. W przysłanej ze
życzeniami świątecznymi po Nowym
Roku broszurze informacyjnej nie
znajdujemy przede wszystkim
obligatoryjnej informacji, iż Projekt ten
współfinansowany jest przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013.
pinterest.de/pin/452752568787985417/

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

Po 5 latach muzeum apeluje o pomoc, podaje numer konta (nie informując rzeczowo, w jakim to konto
ulokowano banku (proszę przygotować ołówki, za chwilę podamy jeszcze raz nr. konta w przekonaniu, że nie
jest to numer kolejnego SKOK-u, samopomocowej kasy obżydliwych kolesiów, ani piramidka finansowa z
udziałem syna Tuska, czy córki ministra Glińskiego); w kwietniu 2018 r. podpisana została umowa na budowę
siedziby muzeum (nie ma niestety w broszurze informacyjnej wymaganej obowiązkowo przecież przez
Brukselę, obligatoryjnej informacji na tematy: kto podpisał i z kim? Imiennie, kto buduje? Za ile buduje?
Dlaczego tak drogo? I dlaczego dopiero w 2018 r. informuje obywateli o zamiarze budowy, skoro Lech
Kaczyński zasiadał w Magdalence Kiszczaka już 1989 r., a Jarosław Kaczyński zaraz potem przy okrągłym stole
Jaruzelskiego?

Dlaczego nowoczesny Naród Polski nie doczekał się 30 lat po Magdalence, AD 2019 na jasne określenie w
nazwie placówki naukowo-dydaktycznej, muzealnej, zabiegającej za Granicą o Support, po ang. (Wesprzyj!
Finansowo i materialnie); dlaczego nie powiedziano jasno, że chodzi o Polskie Muzeum Pamięci Polskich
Zesłańców na żydokomunistyczny Sybir?

Oby tylko Komisja Europejska nie zaliczyła przez to jedno zaniechanie, zaniedbanie, Projektu tego do źle
wykorzystanych, zmarnowanych pieniędzy, przeżartych byle jak, bżydko, jak 416 mln zł przeżartych przez
Kancelarię Prezydenta Dudy i rząd Mateusza Morawieckiego na Marsz Niepodległości w stulecie podrzucenia
Piłsudskiego jednowagonowym pociągiem wojskowym do Warszawy, agenta żydomasonerii pruskiej
uplasowanego na zapleczu frontu (podobnie jak Lenin z Trockim!), wojny światowej przez Ministra Wojny Prus
Waltera Rathenau, żyda i pedała, za którego to granta rząd schyłkowego, młodego Morawieckiego będzie
musiał jeszcze lekką ręką zwracać być może z pieniędzy nas wszystkich, ew. wydane niewłaściwie
dofinansowanie unijne!

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Urząd Marszałkowski


Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP.

Nie znamy bynajmniej na Zachodzie Europy, w państwach prawdziwie demokratycznych, Pychy i Wyniosłości
podobnej urzędników typu homo post sovieticus, posłów odcinających się od plebsu, mas krytycznych,
szarego obywatela. Okrzykami z trybuny Parlamentu: Kanalie, zabiliście mi brata! - Co to, to nie! Takiego
chamstwa (czy może choroby psychicznej? Jak mniema Wałęsa słusznie) nie zna Cywilizacja Chrześcijańska,
nie znajdzie w żadnym z dzieł prof. Feliksa Konecznego najmniejszej wzmianki o takim wybuchu szaleństwa
debila, czy oszusta udającego dla celów politycznych, doraźnych, ażeby wzbudzić litość w stosunku do partii
homoseksualnego starca, raz narkomana po prochach (brał przez 6 miesięcy ze strachu przed Prokuratorem
po 10 kwietnia 2010), a to znowu śmiertelnie chorego przed ubiegłoroczną kampanią wyborczą, na którą nagle
ozdrowiał cudownie, podniósł się żyd, Łazarz nad sadzawką w Siloe, odrzucił kule ortopedyczne.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

Pogarda w stosunku do rządzonych podatników nie zastąpi biurokratycznej służby Narodowi Polskiemu,
mówiłem o tym już po wielokroć, a nawet przed dwudziestu laty, innymi bodajże słowy, młodemu
Oldakowskiemu, stażyście naówczas w Gabinecie Politycznym Ministra Kultury Dąbrowskiego, potem
wyszedłem zniesmaczony zażydzoną atmosferą z tego gabinetu (pierwszy pokój po prawej stronie na parterze
w zbyt małym, ciasnym budynku zajmowanym przez Ministerstwo Kultury z Gabinetem Politycznym, psu rzep
na dodatek, który już wtedy był w całości do zlikwidowania; mówiłem głośno już wtedy publicznie, nie tylko w
Internecie piętnując amoralny przerost żydokratyczny z epoki PRL-u, parcha na Kulturze. I zrobiłem sobie
zaraz po opieprzeniu Oldakowskiego fotkę z ministrem pod palmą; mało zmieniło się w PO-PRL-u od tamtego
czasu, stwierdzam np. z przykrością, że doktoratu do dzisiaj nie ściągnął facet z Internetu, jak tysiące
doktoratów medycyny z USA, ujawnionych kilkanaście lat temu nie tylko u Religi, o których złowieszczo
przycichło. A potem zabijają tacy ojca Ministrowi Sprawiedliwości, skrobanki robią permanentnie dniami i
nocami, żeby tylko dochrapać się posady europosła w Brukseli.

IDIOTEKA

Część pierwsza: narodziny wieczności

Epifania, epiphany, epipháneïa

Z rajskiej dziewiczości Persefony


Hermes wyprowadza z Hadesu wieczność
niosą galony starki piją za narodziny
Analemmy z Panienki; jeno przyklęknąć

Z młócenia cepem wyprowadza ziarno


z miłości węża do Panienki Tezeusz
wiedzie światło nieba na ofiarę Apollo
wstaje Byk, znakiem Łucznika z maczugą

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/550945202039481

Du hast etwas auf Sitwa żydowska w Polsce gepinnt. 28-letni Andruszkiewicz bez żadnej praktyki zawodowej
https://vk.com/photo467751157_456240403 sam awansował się z wiceministra na ministra, żeby wybić się w
Idiotece Kaczyńskiego na czołowego szczurołapa antynarodowego RP http://sowa.quicksnake.cz/HERODY-
Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/PRZEMO-MAJCHER-opera-mydlana-za-3-grosze-w-3-cim-pokoleniu-
WRON-PDO639-AKT-1-sc-4-Manfred-Rogalski-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-SSetKH-ZR-
ZECh
https://www.pinterest.de/pin/452752568787969424/

Du hast etwas auf


OSWIATA gepinnt.

Część druga: orgia


spermą i krwią

żyd i pedał u władzy

z młodziankami
w nieskończoność

pinterest.de/pin/452752568787969986/

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

Część trzecia: objawienie kagana


PDO639 + PDO466

protezą
luka w zatrudnieniu 1971-1973

jak w piśmie z 10 kwietnia 2017 r.

Prokuratura Krajowa Biuro Prezydialne


Prokurator Sławomir Szeleszczyk
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

PK I Ko2 1468.2018 zapytuje się Prokuraturę


Krajową, jak dr Jarosław Kaczyński mógł w
latach 1971-1973 być zatrudniony w Instytucie,
który decyzją premiera Piotra Jaroszewicza
powstał dopiero 13 lipca 1973 r.? Dwa lata po
podjęciu w nim pracy Jarosława Kaczyńskiego!

NOWY PLAN MARSHALLA PDO610 Bankier


Lehmann skredytuje Palac Saski FO von Stefan
Kosiewski SSetKh Trump said Upokorzyli tego
czlowieka PAD na 2 mld dol.

PDO610
audio:

https://gloria.tv/audio/4Mc9QsDRb8Zy2kjKsXNLVqwz7

Wniosek o Interpelację Poselską


do Poseł Robert Majka Niezrzeszony https://vk.com/photo467751157_456240405

robert.majka@sejm.pl,
https://videosejm.pl/poslowie/robert-majka

Wnosi się o zapytanie drogą interpelacji poselskiej zaadresowanej do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora
Generalnego Posła Zbigniewa Ziobro: Czy Jarosław Kaczyński popełnił przestępstwo potwierdzenia

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

nieprawdy, zagrożone z art. 271 kk § 1. sankcją karną: „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona
do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonej w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” https://www.arslege.pl/poswiadczenie-
nieprawdy/k1/a311/
audio: https://gloria.tv/audio/DZxV2URmnphV3LenofjDV1

Frankfurt nad Menem, 10 kwietnia 2017 r.

Prokuratura Krajowa Biuro Prezydialne


Prokurator Janina Szmuda-Więckowska
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

PK I Ko2 407.2016

źródło (Wikipedia) podaje natomiast, że Jarosław


Kaczyński “w latach 1971–1976 zatrudniony był jako
pracownik naukowy w Instytucie Polityki Naukowej i
Szkolnictwa Wyższego".

Tymczasem "ZARZĄDZENIE Nr 53 PREZESA RADY


MINISTRÓW z dnia 13 lipca 1973 r. w sprawie utworzenia
Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Na
podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o
instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19,
poz. 129 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa
Wyższego, zwany dalej „Instytutem”.
2. Instytut powstaje na bazie Międzyuczelnianego Zakładu
Badań nad Szkolnictwem Wyższym.
§ 2. Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa". (M.P. z 1973 nr
32 poz. 196 • Brzmienie od 30 lipca 1973)

Wobec powyższego zapytuje się Prokuraturę Krajową, jak dr


Jarosław Kaczyński mógł w latach 1971-1973 być
zatrudniony w Instytucie, który decyzją premiera Piotra Jaroszewicza powstał dopiero 13 lipca 1973 r.? Dwa
lata po podjęciu pracy przez Jarosława Kaczyńskiego w szemranym instytucie "polityki naukowej" PRL-u?

PDF: https://pl.scribd.com/document/344813930/Pomniki-Instytutu-i-Motorowki-na-Krakowskim-
Przedmiesciu-PDO466-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Studia-Slavica-et-Khazarica-Do-ukrycia-sprawcy-
katastrofy

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/Pomniki-Instytutu-i-Motorowki-na-Krakowskim-
Przedmiesciu-PDO466-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Studia-Slavica-et-Khazarica
NOWA FORMACJA NA PRAWICY W POLSCE PDO453 ZR von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica
ZECh 20170220 ME SOWA mysowa 20 lut 2017
20.02.2017 PDF: www.scribd.com/…/NOWA-FORMACJA-N… NOWA FORMACJA NA PRAWICY W POLSCE
PDO453 ZR von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica ZECh 20170220 ME
SOWAsowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/NOWA-FORMACJA-N…
21.02.2017 PDF: pl.scribd.com/document/339893824/ Rozpiety rozporek Kaczynskiego PDO453 Studia Slavica
et Khazarica ZECh NOWA FORMACJA NA PRAWICY W POLSCE FO von Stefan Kosiewski ZR Wielki przekret z
wypadkiem sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung/Rozpiety-rozpor…

NOWA FORMACJA NA PRAWICY W POLSCE PDO453 ZR von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica
ZECh

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

Ekspulsja z Wawelu 20110409 Stefan Kosiewski Trzymaj sie wiary katolickiej, ks. Kazimierz Bisztyga, SJ

W rozwinięciu do czytania 19 lutego 2017 sposobem kawa na ławę: Jarosław Kaczyński zlecił tymczasem
ekshumację i pobranie próbek identyfikacyjnych DNA ze wszystkich 49 części rozerwanego w katastrofie
powietrznej na kawałki brata Lecha. Wyniki tych działań mogą być przydatne .:Budowniczym w zrealizowaniu
planu rozbicia Unii Europejskiej na Europę-A (atrakcyjniejszą, bogatszą część kontynentu) i Europę-B, Bomby,
Bettelnjuden, silnego mocarstwa na wyższym etapie rozwoju Judeopolonii na obszarze całej Mitteleurope z
pozycją wyjściową 200 bomb atomowych państwa Izraela, które w ramach umowy stowarzyszeniowej z UE, a
do tego zmierza Ukraina wsparta osobistym udziałem Jarosława Kaczyńskiego na faszystowskim Majdanie
banderowców Jacyniuka, posiądzie prawo do powrotu na obszar historycznego państwa żydoskich Chazarów
po swobodnym przemieszczeniu innowacyjnej ludności na żyzne tereny dorzecza 3D (Dniepr, Dniestr, Don) z
terenów Bliskiego Wschodu, ubogich w zasoby wody pitnej. Ubiegłoroczna wymiana korespondencji
internetowej między Poetą Polski, przebywającym od czasu stanu wojennego na wymuszonej na nim przez
ubowców emigrancji politycznej w stolicy finansów europejskich, z kolegą Kornhausera i Zagajewskiego z
Krakowskiej Grupy TERAZ, poetą Jerzym Piątkowskim z Niepołomic, reprezentującym liryczny odłam Nowej
Fali w Poezji Polskiej, w aspekcie podpisania w lutym 2017 r. m.in. przez poetę Antoniego Pawlaka z Gdańska i
żonę Jana Tomasza Grossa, Irenę Grudzińską-Gross listu w obronie dobrego imienia Lecha Wałęsy (agenta

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

Bolka), który przypomnieć miał par excellence o aktywności nie rozwiązanego do dzisiaj Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców, zamordowanych przez żydokomunę w grudniu 1970 r.,
bezpośrednio zaś o jeden dzień poprzedził odkrywającą wiele tajemnic rozmowę telewizyjną EKIPY 100nogi z
Wałęsą, przed spektakularną ucieczką nie ściganego jeszcze w Mote Carlo Europejskim Listem Gończym
Zbigniewa Stonogi pomówionego o różne, dziwne rzeczy tak samo nieludzko i obżydliwie, jak Lech Wałęsa
przez Bandę V-ciu (ciul Kaczyński, Cęckiewicz, Braun, Gwiazda i Wyszkowski).

NORWIDA NA WAWEL PDO400 Moralia z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski FO ZECh Studia Slavica et
Khazarica Tom 1. Rozdz 2. Przygotowanie Kalksztajna do Spowiedzi szczerej ZECh CANTO DCCXLVII

Stefan Kosiewski udostępnił link.


2 stycznia o 16:37
https://www.linkedin.com/…/urn:li:activity:648625223309986…/

gloria.tv
Zamienie Wawel na kwatere na Powazkach PDO278 Prezydent FO23 von Stefan
Kosiewski… Zamienię Wawel na kwaterę na Powązkach PDO278 Prezydent FO23 von
Stefan Kosiewski 20120419 ZR CANTO DCLXXIV Jarek urządził tam symboliczny
grób mysowa 12 lut 2016 https://vk.com/photo467751157_456240404
audio: https://gloria.tv/audio/YurgFAediGd42j1xgoRoJda3Y
http://debilis.blox.pl/2019/01/zydostwuodjebalo-28-letni-Andruszkiewicz-bez.html
2019-01-06 00:58:11

https://lnkd.in/dYEHgqH Manfred Rogalski 18:13 Herzlichen


Glückwunsch zum Geburtstag!. Nachträglich aber von Herzen und einen guten Rutsch.
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/5eoib41FcVZ
- Dziękuję, Szanowny i Drogi, Lieber Herr Rogalski, Danke, frohes Neues und alles Gute
zum Ihren Geburtstag nachträglich!

AKT 1 scena 4 Freitag Manfred Rogalski hat die folgende Nachricht um


18:13 gesendet Napsal sowa (») včera v 00:09 v kategorii HERODY Herodenspiel von
Stefan Kosiewski, přečteno: 36×

Na scenie Manfred Heinz Rogalski z monologiem: "Jako ślubny syn zawodowego oficera (majora stanu
rezerwy) Franza Ferdynanda Rogalskiego i jego małżonki Hedwig Rogalski z d. Baumann przyszedłem na świat
22. Dezembra AD 1945 w Oberursel/ Górach Taunus. Mam jeszcze młodszą siostrę i starszego brata. Od 1952
do 1957 pobierałem nauki w Szkole Powszechnej Północ w Oberursel/ Taunus. Z tej przeszedłem do Szkoły
Realnej, którą zakończyłem 1963 r. z małą maturą. Od 1963 r. uczęszczałem do Gimnazjum w Oberursel, gdzie
zdałem 1966 r. egzamin abituriencki.

Już w tym czasie byłem szczególnie aktywny w ewangelickiej pracy młodzieży. Założyłem swoją grupę
młodzieżową i pracowałem w zarządzie miejscowego kręgu młodzieży.

1966 r. zgłosiłem się na ochotnika do odbycia dwuletniej służby wojskowej w Hessisch-Liechtenau, gdzie w
końcu pełniłem funkcję instruktora.

Następnie podjąłem studia zawodu nauczyciela liceum i szkoły podstawowej w Uniwersytecie Johanna
Wolfganga von Goethe we Frankfurcie nad Menem obierając sobie specjalności zawodowe: sport i
matematyka. Owego czasu grałem aktywnie w piłkę nożną w klubie Eintracht Oberursel, natomiast po
zmianie zainteresowań w kierunku tańca folklorystycznego założyłem z innymi klub Gymnasion Oberursel.

Pierwszy egzamin państwowy zdałem 30 listopada 1972 r. a następnie rozpocząłem referendariat w Szkole
Zbiorczej Oberursel/ Ts., który zakończyłem 8 grudnia 1975 r. drugim egzaminem państwowym. 6.8.1981
nastąpiło powołanie mnie na całe życie do stanu urzędniczego z mocą od 29.7.1981. Zawodowo zajmowałem
pozycje: nauczyciela wychowania fizycznego, nauczyciela fizyki, nauczyciela międzyprzedmiotowego,
specjalisty ds. ochrony danych osobowych a w końcu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w szkole.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

W tym czasie byłem aktywny w pracy zarządu kościelnego mojej gminy, głównie w pracy młodzieżowej.

Od 1.2.1976 do 31.7.1977 wypełniałem zadania dydaktyczne w szkołach w Usingen i Riedelbach, zanim objąłem
posadę nauczyciela Ludwig Richter Schule we Frankfurcie nad Menem. W ramach większych, wewnętrznych
przetasowań przeszedłem dobrowolnie 1980 r. na prośbę Kuratorium do Karmeliterschule (także we
Frankfurcie). Tam nastąpiło przyjęcie mnie 30.6.1980 na próbę do stanu urzędniczego ze skutkiem od
1.8.1980.

Moje zainteresowania poza pracą przeniosły się z czasem od aktywnego uprawiania sportu do zakresu
teoretyczno-naukowego, szczególnie astronomią i archeologią.

W 1993 r. opublikowany został pierwszy zbiór moich wierszy nakładem Karin Fischer Verlag. Po nim nastąpiło
wydanie 2006 r. prozy fantazy pt.: "Źli czarownicy oraz inne opowieści fantastyczne", która może być próbą
alternatywnej propozycji dla współczesnego społeczeństwa. Od stycznia 2011 przebywam na emeryturze i
jestem w stanie poświęcić się ważniejszym sprawom życia. Moje hobby to: pisanina, malarstwo, szachy i
muzyka.

Co tyczy się pisania, tak zacząłem z tym w czułym okresie 11 roku życia pod urokiem filmu o twardym życiu
pingwinów. Potem nastąpiły wiersze, fragmenty prozy, sztuki teatralne, ostatnio teksty piosenek, wiersze
obrazowe i spontaniczne.
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/12/30/schule-des-gesunden-menschenverstandes-manfred-
rogalski-lehrer-in-pension-bei-land-hessen/

Kinga Małecka-Prybyło wjeżdża na


scenę samochodem dostawczym
oklejonym plakatami
antyaborcyjnymi Fundacja Pro -
Prawo do życia stopaborcji.pl mówi:
Drogi Panie Donacie, tuż przed
Świętami dotarła do nas wiadomość o
śmierci Romualda Dębskiego,
ordynatora oddziału ginekologii
warszawskiego Szpitala Bielańskiego.
"Cała Polska opłakuje stratę
wybitnego lekarza i specjalisty w
dziedzinie ginekologii",
czytamy w nagłówku jednej z
największych polskich gazet.
Informację o śmierci Dębskiego
podały prawie wszystkie media. Po
wpisaniu w wyszukiwarkę jego
imienia i nazwiska wyświetlają się
setki a może i tysiące stron. Wszystko
z powodu jego zaangażowania w
kwestię aborcji.

Jako ordynator odpowiadał za śmierć


ponad setki nienarodzonych dzieci
rocznie. W jednym tylko roku 2017 życie straciło tam 131 dzieci, w tym 57 dzieci podejrzanych o zespół Downa.

Romuald Dębski aktywnie firmował ginekologię aborcyjną. Jednocześnie nie ukrywał prawdy o tym zjawisku.
W wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział, że to obrzydliwa rzecz. Nie miał też wątpliwości, że życie
ludzkie zaczyna się od poczęcia, a aborcja jest zabójstwem człowieka. W tym samym czasie na jego oddziale
częściej niż co trzy dni zapadał wyrok śmierci na kolejnym maluszku podejrzanym o chorobę.

Wielu ginekologów zachowuje się tak, jakby byli panami życia i śmierci. Czy odejście Romualda Dębskiego
uzmysłowi im, że oni również są śmiertelni? Czy prawda w porę dotrze do kolegów i koleżanek Dębskiego,
którzy kontynuują dzieło aborcji w Szpitalu Bielańskim?

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

Aniołek ze skrzydłami na plecach w hełmie wikinga z rogami upewnia się: Tajemnicza Towarzyszka
Memento Mori PDO637?

Kinga Małecka-Prybyło: 8 stycznia odbędzie się pierwszy proces, jaki w kwietniu br. dyrekcja Szpitala
Bielańskiego wytoczyła prezesowi naszej Fundacji Mariuszowi Dzierżawskiemu. Wszystko z powodu
samochodu, który dzięki naszym Darczyńcom od kilku miesięcy stoi pod głównym wejściem do tej placówki i
pokazuje prawdę o aborcji oraz przypomina, że zabija się tutaj ponad 100 dzieci rocznie.

Władze Szpitala Bielańskiego, które bardzo dbają o "pozytywny wizerunek", uważają mówienie prawdy za
"zniesławienie". Niedawno ich oddział ginekologii uzyskał tytuł "najlepszego oddziału w Polsce", przyznawany
przez jedno z prestiżowych pism branżowych. To robi im doskonałą reklamę i
zachęca kolejne kobiety do przyjścia tu na aborcję. Przychodzącym "pacjentkom"
nasze auto pokazuje prawdę. I właśnie dlatego przeszkadza.

Mariusz Dzierżawski został oskarżony o „poniżanie” szpitala i narażanie go na


„utratę zaufania społecznego” za pomocą antyaborcyjnych plakatów
umieszczonych na samochodzie. Grozi mu za to nawet do roku więzienia. To
jednak nie wszystko, jeśli chodzi o nasze procesy.

Czy wie Pan, że wolontariuszom naszej Fundacji, w dobiegającym końca 2018


roku, wytoczono ponad 50 procesów w całej Polsce?

Diabełek w kaszkiecie Kaczyńskiego fałszuje do tego pod nosem: Maryja Bożyca


nie zrodziła
Na zabieg u żyda Skrobaka się skusiła
Z ziemi Polskiej do Polski, w Rybniku

Osiołek z wołem śpiewająco: w Rybniku. Taak jest, taak jest. Zasiali górale
oowies, oowies...

Owieczki z baranami: Łod końca do końca taak jest, taak jest.

http://sowa.beeplog.de/17379_5335650.htm
http://sowa.quicksnake.cz/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/AKT-1-scena-4-Freitag-Manfred-
Rogalski-hat-die-folgende-Nachricht-um-1813-gesendet https://www.instagram.com/p/Br9yk0eBjVI/

Minister Baca po odebraniu na instagramie fotki pomarszczonej pod pachami piosenkarki: Ło Boże, co jo
pocne? Łuna mo jesce dwie bocne!

Jarosław Kaczyński, żyd i


pedał, prawnik ze zawodu
(dr prawa,
podobno) domaga się
wyjaśnień na piśmie od
podejrzanego - wiedząc z
pewnością, że prawo nie
zezwala przecież na
udzielanie żadnych
informacji z prowadzonego
przez Prokuraturę
dochodzenia w kierunku
spowodowania naruszenia
czynności narządu
ciała ofiary wykorzystanej
heteroseksualnie po
pijanemu przez małżonkę
posła Czarneckiego, w 3-cim

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

pokoleniu antypolskiego żydopolityka. Oraz w kierunku groźby pozbawienia życia parki kochanków, którą to
groźbę karalną zgłosiła Policji przez telefon niesatelitarny niewiasta zaniedbana seksualnie przez męża, który
nie nadaje się do współżycia, ani do polityki nie nadaje się tak samo, jak Jarosław Kaczyński, który może sobie
sam odpowiedzieć przecież na piśmie, jakie prochy dostaje się od posłanki Szczypińskiej (po pozbawieniu 96
osób życia), śp. I co mu odpowie na piśmie główny podejrzany w sprawie dziabnięcia majchrem frajera, który
nie umiał wykorzystać czasu od 4 do 8 rano na załatwienie potrzeby seksualnej jednej tylko przecież małżonki
posła żydopisowskiego.

Poseł Robert Majka wygłasza oświadczenie nie zważając na żydostwo


rozłażące się bezmyślnie po sali plenarnej Sejmu RP, którego marszałek nie
wie, po co ma laskę
https://www.pinterest.de/pin/452752568787894330/

Poseł Robert Majka - Oświadczenie z dnia 28 grudnia 2018 roku.

"To nie alarm bombowy". Kukiz opublikował nagranie ze Sejmu rozłażącego


się

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/PHdiR4nRP9X

Du hast etwas auf Müll/ śmieci/ rubbish gepinnt.


https://www.pinterest.de/pin/452752568787894744/

Kukiz: My ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych PDO630


http://sejm.blox.pl/2018/11/My-ruszamy-waszych-wy-nie-
ruszacie-naszych.html
Stefan Kosiewski
Przed chwilą · YouTube
mówił z mównicy sejmowej poseł Majka, po czym odtworzył z
telefonu wypowiedź Grzegorza Brauna: Insynuuję, że
wicepremier Schetyna jest nie agentem jakimś. Insynuuję, że
jest funkcjonariuszem. https://wpolityce.pl/…/425790-
zaskakujacy-apel-poslapowolal…
Słowa Brauna rozbawiły część posłów, inni byli nimi
zniesmaczeni.
To nie podoba się Państwu, bo Grzegorz Braun mówi prawdę. Dlatego ja z tej trybuny domagam się, aby
ujawniono przeszłość Grzegorza Schetyny i Donalda Tuska. Dość rządów agentury w Polsce! — apelował poseł
Majka.
sejm.blox.pl/…/Posel-Robert-Majka-wyglasza-oswiadczenie-nie…

Robert Majka - wystąpienie z 14 grudnia 2018 r .


Robert Majka - wystąpienie z 14 grudnia 2018 r . Posiedzenie Sejmu RP nr 74 Wniosek o wyrażenie…
https://www.facebook.com/me.sowa/posts/547771219023546
22:09, reakcja , Robert Majka
http://sejm.blox.pl/2018/12/Posel-Robert-Majka-wyglasza-oswiadczenie-nie.html

Stefan Kosiewski

29 grudnia o 13:35 ·
Mariusz Muszyński od połowy lat 90 prowadzi Julię Przyłębską, żonę TW "Wolfgang", ambasadora RP w
Berlinie
Opozycja zwołała konferencję po publikacji tekstu Wojciecha Czuchnowskiego o związku prezes Julii
Przyłębskiej i wiceprezesa Muszyńskiego ze służbami specjalnymi: http://bit.ly/2yUXHIw
Polnisches Kulturzentrum e.V. udostępnił(a) transmisję wideo na żywo.
5 min ·
Zebrane dane wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że Mariusz Muszyński od połowy lat 90. jako oficer
służb "prowadzi" obecną prezes TK Julię Przyłębską.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

Niemal dokładnie rok temu „Wyborcza” ujawniła, że Mariusz Muszyński, wybrany głosami PiS na sędziego
Trybunału Konstytucyjnego, ukrył przed Sejmem, że na początku lat 90. był oficerem Zarządu Wywiadu UOP
(dzisiejsza Agencja Wywiadu). Od tego czasu sprawdzamy, czy dawne relacje Muszyńskiego ze służbami
specjalnymi wpłynęły na...
Zobacz więcej https://plus.google.com/11674884616518426…/posts/2ATrG4ZkApC

uop.blox.pl
Mariusz Muszyński od połowy lat 90 prowadzi Julię ...
Urząd Ochrony Państwa
https://www.facebook.com/me.sowa/posts/547554382378563

https://vk.com/photo467751157_456240399
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6484551180407046144/

Kredyt w SKOK-u Prokuratora Kapusty i Prokurator


Generalny Lech Kaczynski PDO278 Einsteins
Gravitationswellen sind nachgewiesen durch die
Nachtfahrt von Stefan Kosiewskis Videokunst
Napisał sowa (») 29. 12. 2018 w kategorii Studia
Slavica et Khazarica, czytaj: 69×

audio: gloria.tv/media/e3NwgRncnuG Jechać,


jechać, jechać, przez dzień, przez noc, przez dzień.
Jechać, jechać,
jechać https://shoudio.com/user/sowa/status/6823

Zamienię Wawel na kwaterę na Powązkach,


prezydent. https://vk.com/wall467751157_378

https://www.spreaker.com/user/sowa/zamienie-
wawel-na-powazki-prezydent

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-
Khazarica/Kredyt-w-SKOK-u-Prokuratora-Kapusty-
i-Prokurator-Generalny-Lech-Kaczynski-PDO278-
Einsteins-Gravitationswellen-sind-nachgewiesen-durch-die-Nachtfahrt-von-Stefan-Kosiewskis-Videokunst

Dziennikarz: Tak patrzę na Was, Panowie, i wyglądacie jak dwie krople wody. Nie wyparłby się Pan syna,
Panie Pośle...

Ojciec: Oj, wiem, skóra zdarta ze mnie. Przemek, mój najstarszy syn, jest najbardziej do mnie podobny ze
wszystkich moich synów, choć pozostali również są podobni do ojca.

Dziennikarz: Jaki ojciec, taki syn?

Syn: Na pewno nie. Każdy z nas idzie własną drogą, mamy trochę inną osobowość, inny charakter.

Ojciec: Nie broń się tak, nie broń. Odziedziczyłeś po mnie na przykład miłość do historii, do książek. No i
patriotyzm masz w genach, też po mnie i po dziadkach.

Syn: No tak, tak. I miłość do sportu!

Ojciec: Piłka i żużel - o, to z pewnością.

Kurtyna spada, milczenia, za którą wybucha sprzeczka w rodzinie Czarneckich po zapytaniu przez
Dziennikarza: A co Was różni?

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

Ojciec: Przemek jest domatorem, ja - wręcz przeciwnie. No i mój syn jest raczej mniej impulsywny ode mnie.

Syn: Że co? Tak słucham o tym swoim spokoju i uszom nie wierzę (śmiech). Bo prawda jest taka, że jak mnie
coś denerwuje, to reaguję natychmiast. Ba, niekiedy swoją emocjonalnością trochę zaogniam nawet różne
sytuacje.

Ojciec: No, ja w twoim wieku byłem bardziej impulsywny. https://gazetawroclawska.pl/ryszard-i-przemyslaw-


czarneccy-jaki-ojciec-taki-syn/ar/323460

Za kurtyną Big-Ben, Richard Czarnecki, obywatel GB (Gang-


Bang),we wieku Przemka bije impulsywnie w mordę członków
Loży ubogiej dzielnicy żydomasońskiego Londynu: Nozam go,
nozam!

Jarosław Kaczyński: Chociaż, panie redaktorze, dzisiaj mamy


nowe pokolenie kotów. Tak, jak nowe pokolenie młodych ludzi,
mają zupełnie inne wymagania, zupełnie inne oczekiwania. To są
inne koty, niż pamiętam z dawnych lat.

Kot (w mundurze polowym Strzelnictwa Propolskiego): Ku chwale


ojczyzny, tow. Naczelniku!

Jarosław Kaczyński: Naczelniku? Zdziwiony: czego?

Kot: Państwa.

Jarosław Kaczyński powtarza bez przekonania: Państwa?

https://www.pinterest.de/pin/452752568787962519/

https://vimeo.com/191466411

Ein Briefwechsel, der unter


http://www.realhomepage.de/members/sowa/mehr1.html
gefunden wurde.
-----------------------

Polnisches Kulturzentrum e.V.


Postfach 800 626
65906 Frankfurt am Main

Frankfurt, den 1. Oktober 2002

Frau Jutta Ebeling


Dezernentin für Bildung, Umwelt und Frauen
Stadt Frankfurt am Main
Seehofstr. 41
60594 Frankfurt

Sehr geehrte Frau Dezernentin,


mit dem Tag des Friedhofs am 29.9.2002 wollten Sie zum ersten Mal das gesamte
Spektrum des Frankfurter Friedhofswesen vorstellen. Dazu gehören auch polnische
Kriegsgräber, Gewann E, Nr. 157, die 1997 - mit der Zustimmung Herrn Tom Koenigs,
Dezernent für Umwelt, Energie und Brandschutz - in eine anonyme "Grabstätte der
Opfer..." neubenannt, und - im Beisein von uniformierten Vertretern der russischen
Botschaft - mit einer unerwünschten, neuen Grabplatte bebaut wurden.
Der Stein muss beseitigt werden.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

Die Gräber polnischer Opfer der Kriege und der


Gewaltherrschaft, die sich in der
Bundesrepublik Deutschland befinden, stehen
unter dem Schutz der deutschen Gesetze.
Polnisches Kulturzentrum e.V. hat schon am 3.
September 1997 gegen die Umbenennung
und Neugestaltung der polnischen Kriegsgräber
in Frankfurt am Main protestiert;
es ist die Zeit gekommen, den Schaden zu
reparieren.
Ich wünsche dem zweiten Frankfurter Tag des
Friedhofs im Jahre 2003 ein gutes Gelingen.
Auf die "Führung durch das Krematorium" wollen
wir aber in dem Veranstaltungsprogramm
2003 lieber verzichten.

Mit vorzüglicher Hochachtung


Stefan Kosiewski

Zur Kenntnis
Herrn Minister Dr. Andrzej Przewoźnik
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Ul. Wspólna 2
Pl- 00-926 Warszawa
http://www.radaopwim.pl

Jerzy Wydra, Kancelaria Prezydenta RP 1998 r. we Frankfurcie nad Menem

-----------------------

Stadt Frankfurt am Main


Jutta Ebeling
Dezernentin für Bildung, Umwelt und Frauen
Frankfurt am Main, 31.Okt.02

Polnisches Kulturzentrum e.V.


Herrn Stefan Kosiewski
Postfach 800 626
65906 Frankfurt am Main

Hauptfriedhof, Gewann G, Nr. 157,


Grabstätte der polnischen Opfer des KZ-Außenlagers Katzbach / Adlerwerke

Ihr Schreiben vom 1.10.2002

Sehr geehrter Herr Kosiewski,

mit dem "Tag des Friedhofs" hat die Stadt Frankfurt am Main gemeinsam mit verschiedenen
Verbänden und Institutionen zum ersten Mal das gesamte Spektrum des Frankfurter Friedhofswesen
der Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt.
Die Veranstaltung auf dem Hauptfriedhof war so erfolgreich, dass sie auch im nächsten Jahr
fortgesetzt werden soll.

Auch der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ging mit zahlreichen Interessenten bei den
Kriegsgräberstätten des Hauptfriedhofs auf Spurensuche.
Dazu gehören selbstverständlich auch die Grabstätten der polnischen Kriegsopfer und der polnischen
Opfer des KZ-Außenlagers Katzbach/Adlerwerke. Unter den 528 Opfern waren ungefähr 90 % Polen,
die anderen Opfer waren Russen und Deutsche. Deshalb waren zur Einweihung des Denkmals

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

am 6.September 1997 nicht nur Vertreter der polnischen, sondern auch der russischen Botschaft
eingeladen worden. Das Denkmal hat die Form einer liegenden Grabplatte mit einem deutschen
Text und polnischer Übersetzung (Text liegt bei). Finanziert wurde das Denkmal von dem Verein
L.A.G.G., der mit viel Engagement auch die Kosten für die gärtnerische Pflege der Grabanlage übernommen
hat.

Da der gestalterisch durchaus gelungene Gedenkstein die Grabstätte der polnischen Kriegsopfer sehr
würdevoll aufwertet, wird eine Beseitigung nicht in Betracht gezogen. Nach der Einweihung des
Gedenksteins in Anwesenheit von Überlebenden des KZ-Außenlagers Katzbach/Adlerwerke und deren
Angehörigen wurde den polnischen Gästen anschließend ein
ehrenvoller Empfang im Kaisersaal des Römers bereitet.

Insofern ist Ihre Sorge, dass die Grabstätte der polnischen


Kriegsopfer auf dem Frankfurter Hauptfriedhof beschädigt
worden sei, sicherlich unbegründet.

Mit freundlichen Grüßen


Jutta Ebeling
Stadträtin

Anlage: INSCHRIFT DES DENKMALS


Zum Gedenken
Hier ruhen 528 Menschen
Sie starben zwischen August 1944 und März 1945 in den ADLER-
WERKEN, in Frankfurt am Main.
Sie wurden durch Arbeit, Zwangsarbeit, vernichtet.
Sie verhungerten, starben an Entkräftung, an unbehandelten
Krankheiten, wurden zu Tode geprügelt.
Sie starben mitten in Frankfurt,
Die ADLER-WERKE waren eine Außenstelle des
Konzentrationslagers Natzweiler.
Der Schloß ist fruchtbar noch aus dem das kroch. Bert Brecht.
http://www.frankfurter-hauptfriedhof.de/polen-krgr.txt

https://twitter.com/sowa/status/1080957774438301701

Wyświetlenia 1,6 tys.

NOWA FORMACJA NA PRAWICY W POLSCE PDO453 ZR von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica
ZECh 20170220 ME SOWA

mysowa 20 lut 2017 audio: https://gloria.tv/audio/mpEgQUJafF8s1wdrCfVHzM3zP

20.02.2017 PDF: www.scribd.com/…/NOWA-FORMACJA-N… NOWA FORMACJA NA PRAWICY W POLSCE


PDO453 ZR von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica ZECh 20170220 ME
SOWAsowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/NOWA-FORMACJA-N…
21.02.2017 PDF: pl.scribd.com/document/339893824/ Rozpiety rozporek Kaczynskiego PDO453 Studia Slavica
et Khazarica ZECh NOWA FORMACJA NA PRAWICY W POLSCE FO von Stefan Kosiewski ZR Wielki przekret z
wypadkiem sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung/Rozpiety-rozpor…

NOWA FORMACJA NA PRAWICY W POLSCE PDO453 ZR von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica
ZECh

Ekspulsja z Wawelu 20110409 Stefan Kosiewski Trzymaj sie wiary katolickiej, ks. Kazimierz Bisztyga, SJ

W rozwinięciu do czytania 19 lutego 2017 sposobem kawa na ławę: Jarosław Kaczyński zlecił tymczasem
ekshumację i pobranie próbek identyfikacyjnych DNA ze wszystkich 49 części rozerwanego w katastrofie
powietrznej na kawałki brata Lecha. Wyniki tych działań mogą być przydatne .:Budowniczym w zrealizowaniu

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

planu rozbicia Unii Europejskiej na Europę-A (atrakcyjniejszą, bogatszą część kontynentu) i Europę-B, Bomby,
Bettelnjuden, silnego mocarstwa na wyższym etapie rozwoju Judeopolonii na obszarze całej Mitteleurope z
pozycją wyjściową 200 bomb atomowych państwa Izraela, które w ramach umowy stowarzyszeniowej z UE, a
do tego zmierza Ukraina wsparta osobistym udziałem Jarosława Kaczyńskiego na faszystowskim Majdanie
banderowców Jacyniuka, posiądzie prawo do powrotu na obszar historycznego państwa żydoskich Chazarów
po swobodnym przemieszczeniu innowacyjnej ludności na żyzne tereny dorzecza 3D (Dniepr, Dniestr, Don) z
terenów Bliskiego Wschodu, ubogich w zasoby wody pitnej. Ubiegłoroczna wymiana korespondencji
internetowej między Poetą Polski, przebywającym od czasu stanu wojennego na wymuszonej na nim przez
ubowców emigracji politycznej w stolicy finansów europejskich, z kolegą Kornhausera i Zagajewskiego z
Krakowskiej Grupy TERAZ, poetą Jerzym Piątkowskim z Niepołomic, reprezentującym liryczny odłam Nowej
Fali w Poezji Polskiej, w aspekcie podpisania w lutym 2017 r. m.in. przez poetę Antoniego Pawlaka z Gdańska i
żonę Jana Tomasza Grossa, Irenę Grudzińską-Gross listu w obronie dobrego imienia Lecha Wałęsy (agenta
Bolka), który przypomnieć miał par excellence o aktywności nie rozwiązanego do dzisiaj Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców, zamordowanych przez żydokomunę w grudniu 1970 r.,
bezpośrednio zaś o jeden dzień poprzedził odkrywającą wiele tajemnic rozmowę telewizyjną EKIPY 100nogi z
Wałęsą, przed spektakularną ucieczką nie ściganego jeszcze w Mote Carlo Europejskim Listem Gończym
Zbigniewa Stonogi pomówionego o różne, dziwne rzeczy tak samo nieludzko i obżydliwie, jak Lech Wałęsa
przez Bandę V-ciu (ciul Kaczyński, Cęckiewicz, Braun, Gwiazda i Wyszkowski).

NORWIDA NA WAWEL PDO400 Moralia z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski FO ZECh Studia Slavica et
Khazarica Tom 1. Rozdz 2. Przygotowanie Kalksztajna do Spowiedzi szczerej ZECh CANTO DCCXLVII

PRZEMO MAJCHER opera mydlana za 3 grosze w 3-cim pokoleniu WRON PDO639 AKT 1 sc. 4 Manfred
Rogalski HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski SSetKH ZR ZECh

Napsal sowa (») 29. 12. 2018 v kategorii HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski, přečteno: 169×

https://vk.com/photo467751157_456240401 Dlaczego Borowski nie zginął w Smoleńsku?

Zarzuty w sprawie organizacji lotu. Marek Borowski, bratanek Bermana, kata Narodu Polskiego był na liście do
Katynia. Czy
Jarosław K.
odpowie za złe
zorganizowanie z
bratem Lechem
wycieczki osób
żydowskiego
pochodzenia
zasłużonych dla
demokracji
fasadowej w
Polsce? Prokurator
Generalny
Seremet: Istnieją
dwa
przeciwstawne
spojrzenia na
przebieg i
przyczynę
katastrofy mające
swoje umocowanie
polityczne
http://galeriapies.blox.pl/2005/06/tw-CAREX-na-prezydenta-Borowski-do-boru.html

Akt 1 , Scena 4

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

The strange sight over much of Queens on Thursday night was a


transformer explosion at a Con Edison substation.
Credit: Michael Friedl /NYT pic.twitter.com/68QJUMRvX9

— Space Explorer Mike (@MichaelGalanin) 28. Dezember 2018

Willi wychodzi z namiotu z piecykiem na butli z gazem, w drugiej ręce


niesie garnek, stawia butlę na środku sceny, mówi do mikrofonu
uczepionego za uchem: Bigos ziołowy, wegetariański, wigilijny, proszę
Państwa, na wypadek, gdyby gość, niespodziewany zadzwonił do drzwi,
a w domu nikogo, niczego by nie było.

Z głośnika dobiega głos: Manfred Rogalski 18:13 Herzlichen Glückwunsch


zum Geburtstag!. Nachträglich aber von Herzen und einen guten Rutsch.

Willi zwracając się do publiczności mówi do Uwego: Czesz Tow., Di Stefano! Polska mafia Chazardowa należy
do boskich partii (ożenie, poślubie), myszle że jeszcze PZPR działa w.:.Podziemie; jeden oblał Mature, bo nie
wiedzał, jak powstała władza ludowa (w Gulikach), jak by był wiedzał, już by był studentem, ale pewnie by go
teraz wywalili za to ze studiów, jak Ciebie: Miłego Dnia, amanha, manana na dwoże szaro temp, 9,1 C

Uwe/ Poeta Polski: Czy chodzi o przepis na kapitalizm z ludzką twarzą? Jadłem kiedyś kotleta z
Kwaśniewskim, na dożynkach prezydenckich w Spale, ale wtedy obstawa pilnowała, żeby Cimoszewicz nie był
przy posiłku obecny, nikt fotek nie robił; z kulturą obyło się spotkanie, ja myślę, że nie tylko dlatego, że do
kotleta napoje w kielichach były podane.

Per Favore, z godnością premiera, głową w koloratce czy konfederatce wchodzi: Nie brałem udziału w
kampanii promocyjnej napoju energetycznego Kukiz-Majcher na bazie sprywatyzowanych polskich cukrowni;
znałem Janusza, któremu Krzysiek Mrozowski z kolegami dał w Czeladzi zrobić pierwszy milion a do tego
Marek, brat Krzyśka i Burmistrz wymyślił nowe nazwisko tamtemu: Palikot i owszem, ale nie piłem z nimi
wtedy oranżady od Jurczyńskiego. A jeśli teraz nie zabraniają robienia fotek przy obżeraniu się ciastkami, czy
to ma znaczyć, że podaje się kaczora na tacy zachodząc z lewej mańki klienta? Mój syn nie powinien
rozpoczynać działalności politycznej, a przynajmniej nie powinien kandydować do parlamentu, ponieważ na
razie nie ma na swoim życiorysie niczego na swoją obronę, co mógłby przedstawić jako własny dorobek – w
działalności publicznej, społecznej, PRO PUBLICO BONI. Powiedziałem jemu: zmień nazwisko na Jan Nowak z
Matysiaków, po Matce z d. Parafia, opera mydlana, dorób dobrą legendę i kandyduj do Brukseli w okręgu byłej
polskiej pani premier Szydło.

Uwe/ Poeta Polski: Po co Dawid Goldstein miałby jeszcze łamać sobie głowę legendą? Nowak - to zła nazwa,
wprowadza w błąd: powiedzą, że stara sitwa robi za fałszywego nowego.

Willi: Dzien Dobry Stefan tak tak Holunder róze to i istny Glóg tata zbierał
po pierwszem mrozie i robił wino ty wiesz że w którem roku dopiero
pierwszy raz piłem herbatę kupionąa 1958, pod domym rosła lipa worki
herbaty wisiały na strychu, wędzony boczek słonina kiełbasa robiona
wszystko pod tym dachym co ci posłałem stara Ojczyzna, spomnienia
Stefan Wspomnienie. żaden czas nie uleczy Ran I Blizn :. Milej Niedzieli :. 73 Willi

Uwe/ poeta: Nie wolno dopuszczać przeszłego czasu do najlepszych w naszym życiu rzeczy, bo zepsuje
wszystko, jak łyżka dziegciu, zbilansuje a każdy taki bilans jest ujemny; poniżej poziomu wody są depresje.

Trzeba napajać się owocem róży i głogu, które dzisiaj wciąż wiszą jeszcze na krzaku
a winny być zalane gorącą wodą z jarzębiną, tarniną i miętą po pierwszych mrozach
bo na to mamy koncesję daną od Pana Boga.

Po to jest życie, żeby lipy przemawiały w nim jak w Kochanowskiego wierszu:


siądź pod mym liściem, Gościu; w czasie teraźniejszym są nasze Mazury i Śląsk
i kobieta, która zachęca: sięgnij ręką.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 6. Januar 2019

Owoc po to jest i kwiaty z gałęzią, żeby drzewo prześwietlało się od góry ręką.
A pod dachem wisiały zioła i wędzony boczek, żeby rozdymał nozdrza i kiełbasa
ujęte rytmem w czasu uprzęży.

Per Favore: Czy Chrystus na krzyżu wiszący na brzuchu praktykującego pedofila i żydobiskupa eso esta bien?

Uwe/ Poeta Polski: (...)zaproszenie przyszło dzisiaj, niniejszym potwierdza, w szczegółach zaś w najbliższych
dniach, albowiem wierszem trzeba się wszakoż zebrać, żeby w prawdzie stosunek rzeczy oddać jednym
słowem - sztuka po to jest, aby sprawiedliwych godzić marmurem powiek w praktyce literatury potrzeb: ecce
homo, oto człowiek

Uwe/poeta recytuje sonet: Ecce Homo

z cyklu SONETY CHAZARSKIE

żyd został zapytany w mailu, czy wykorzystuje służbowy adres do prywatnych uciech;
co w tym jest głupiego, że facet od marketingu i promocji nie kapuje, w czym jego interes?
To jest ślepota polityczna, czyli tzw. katarakta na nilowej drodze myślenia Izraelity,
antypolski kryptosyjonizm. I nie kwalifikuje się pod ocenę Czystego Rozumu Polskiego.

Bo to wypływa instynktownie, jak gorzka żółć Chagalla z witraży w rozlicznych katedrach i wychodzi na wierzch
jak fałszywy błękit Miro, a Polakowi mówi: odejdź od niego, bo ich trzeba wszystkich - jak to się teraz mówi - wyjebać z
Polski precz, na pustynię, którą mogą sobie nawadniać rurami z Morza Śródziemnego okradając z wody inne Narody,
żeby Morze Martwe, po którym niegdyś chadzał Jezus nie wyschło na dobre, zanim On znowu nie przyjdzie,

żeby rozliczyć się z Herodami, które nie uwierzyły w Niego


i kazały go Piłatowi zabić, a dziś zaprzeczają historyczności faktu
masowego wyroku wydanego jednogłośnie przez cały naród na konkretnym Człowieku,

który dzięki temu, jedynemu w swoim rodzaju mordowi dla innych narodów
stał się Bogiem, choć jako Człowiek za ich przyczyną zaznał Piekła na Ziemi,
lecz potem zmartwychwstał, by podzielić się Swoim Bólem po ludzku z innymi, Ecce Homo.

audio: https://gloria.tv/audio/WUoSWDgMZWUX3hWxs7TkmQFqC

https://sowa-magazyn.blogspot.com/2018/12/akt-1-scena-4-freitag-manfred-rogalski.html

Na temat prania sie żydów po pyskach FO346 Filozoficznie Stefan Kosiewski ZECh 20140711 ZR by SOWA

https://www.pinterest.de/pin/452752568783132558/

https://shoudio.com/user/sowa/status/13775

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-
Kosiewski/Na-temat-prania-sie-zydow-po-pyskach-
FO346-Filozoficznie-Stefan-Kosiewski-ZECh-
20140711-ZR

http://sowa.quicksnake.cz/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/PRZEMO-MAJCHER-opera-
mydlana-za-3-grosze-w-3-cim-pokoleniu-WRON-PDO639-AKT-1-sc-4-Manfred-Rogalski-HERODY-
Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-SSetKH-ZR-ZECh

https://sowa.typepad.com/blog/2019/01/ autor: sowa Lokalizacja: 61440 Oberursel, Niemcy

https://vk.com/wall467751157_383

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

NOWA FORMACJA NA PRAWICY W POLSCE PDO453 ZR von


Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica ZECh
20170220 ME SOWA
Napisał sowa (») dzisiaj w 20:50 w kategorii Lech Walesa, czytaj: 18×

Radio: https://gloria.tv/audio/mpEgQUJafF8s1wdrCfVHzM3zP
POLE-gniesz! POLE-gniesz! Skandowali na widok Kaczyńskiego na Wawelu sygnatariusze listu do abpa
Marka Jędraszewskiego – pod listem kolegi Kornhausera, Adama Zagajewskiego do ks. Metropolity
Krakowskiego PDF Archiv: https://pl.scribd.com/skosiewski Foto: Prof. Piotr Jaroszyński, Prezes
Stefan Kosiewski, Wilno https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/02/17/pole_gniesz/

Zembrzyce, 19-22 luty 2017 roku Kościół, który się odmładza Rekolekcje na kanwie Listu
Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia, 15 maja 2016 r. w Zesłanie Ducha Świętego.
Organizator – Sekretariat Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej pod
przewodnictwem Bpa Grzegorza Rysia ...Nie wolno więc pomijać Narodu w ustanawianiu
praw i w podejmowaniu dotyczących go ważnych decyzji, Nie wolno go okłamywać i
oszukiwać... [- Brawo - okrzyk słuchającego kazania człowieka!] ...w mediach i gdzie
indziej, nie wolno go wyzyskiwać dla partykularnych celów, jednostkowych karier. Nie
wolno go niszczyć fizycznie i moralnie - przez złe rządzenie i przez wydawanie takich praw i
podpisywannie takich traktatów, które prowadziły by go do utraty suwerenności, do
upadku gospodarczego oraz do ruiny, kulturowej i moralnej. Ojczyzna i Naród to wartości
nadrzędne... Nie wolno niszczyć Narodu przez niewłaściwe rządzenie. Stefan Kosiewski
20070108 Katedra na Wawelu na bishttp://sowa.quicksnake.de/Der-Bischof/Nie-wolno-
niszczy-Narodu-przez-niewaciwe-rzdzenie-Stefan-Kosiewski-20070108-Katedra-na-
Wawelu-na-bis Nie wolno niszczyc Narodu. Ks. abp Stanisław... von mysowa

- Wywiad z Panem Prezydentem Lechem Wałęsą Video von Zbigniew Stonoga auf Youtube

168 Views 03:42 Może będzie więcej żydów


w Polsce, tvn w Boże Narodzenie 2011
Polska tożsamość żydowska Posted by:
sowa December, 2011 Lejb Fogelma w roli
żyda

zarozumiałego, Halina Bortnowska - Rachela z


Wesela, Igor Sokołowski - żyd na Poprawinach.
Prorokują CUD ujawnienia się w Polsce. Tajemne
zgadywanie się żydów ma miejsce w tym czasie, kiedy
Polacy śpią ciężkim snem zmorzeni po Pasterce.
Detabuizacja: TVN 24 25-12-2011 Zydleta gadaja
https://dotsub.com/view/1ae4b3a7-51fe-4029-91e0-
5cf7dcb662b4 Posted by: sowa today

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

Du hast Pins gesammelt auf „anticommunist - der Antikommunist - antykomunista “

Zembrzyce, 19-22 luty 2017 roku Kościół, który się odmładza Rekolekcje na kanwie Listu
Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia, 15 maja 2016 r. w Zesłanie Ducha Świętego.
Organizator – Sekretariat Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej pod
przewodnictwem Bpa Grzegorza Rysia recepcja@totus-tu... (33) 874-41-86
sowa.blog.quicksn... Ośrodek TOTUS-TUUS w Zembrzycach
https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1308976399158876

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

https://de.pinterest.com/pin/452752568775948896/

Protest ortodoksyjnych Żydów

http://www.sowa.typepad.com/

Mówiąc: „…Dziękuję Panu Ambasadorowi za Obecność i


muszę powiedzieć, że dla mnie to spotkanie jest symbolem
czegoś, co nazywamy „Rzeczpospolita Przyjaciół“ –
Prezydent RP wyjaśnił: „dla mnie takim symbolem
„Rzeczpospolitej Przyjaciół“ jest właśnie Pańska,
uśmiechnięta, niezwykle ciepła twarz. Ogromnie się cieszę
z Pańskiej Obecności.“ Duda odciął się tym samym od
„Republiki Kolesiów“ Tuska, Schetyny, Budki i Borsuka, nie
mówiąc już o drugim PRL-u żydokomuny Petru,
Balcerowicza, Kwaśniewskiego i nie wspominając
anarchizującego życie społeczno-polityczne nie tylko już piosenką „ZChN już się zbliża“,
antychrześcijańskiego Kukiza, który swojej drużyny jeszcze nie założył, a już chciałby wygrać
ze wszystkimi innymi naraz. Ponoć Kancelaria Prezydenta dlatego nie zaprosiła Kukiza na
uroczystość zapalenia świeczek chanukowych, żeby nie wypytywał obecnych, czy na sali jest
oprócz byłego Ambasadora Izraela także aktualny, czy może Duda uznał panią Ambasaador z
jakiś względów za persona non grata na chanukowej audiencji generalnej. Wcześniej Główny
Rabin Polski powiedział m.in.: „…jak to już zaczynał kilka lat temu, kiedy Prezydent Kaczyński
święto Pamięć, …robił pierwszy raz tutaj, w Pałacu Prezydenckim, …chanukowe. I zawsze
Prezydent miał ten zaszczyt; nie wiem, czy mogę zaprosić pana Prezydenta? Pan Prezydent
jest. Prosić zapalić szames, który służy wszystkich innych…“ W gadanym chanukowym dr
Andrzej Duda mówił o cudach, o Nowym Testamencie Lecha Kaczyńskiego ale i nawiązał do
Starego Testamentu: „Pan Bóg czyni cuda we wszystkich pokoleniach, choć nie zawsze
jesteśmy tego świadomi…“; źródłem nieświadomości ludzkiej jest analfabetyzm, brak
dostępu do internetu ale i tabuizacja, otaczanie odgórną zmową milczenia zasadniczych
spraw dla Narodów i państw rządzonych przez globalistyczną sitwę kryptosyjoniostów.

Dobrze się stało, że Prezydent RP dołożył cegiełkę do Dzieła Detabuizacji żydostwa w Polsce,
chociaż za cień na świeczniku chanukowym zapalonym przy pomocy światła
przeniesionego na szamesa ze świeczki zapalonej zapałkami przez poproszonego o to
Dudę wszystkich Polaków (bez tradycyjnego nakrycia głowy żydoskiej) a następnie
odłożonej po zgaszeniu na stolik przez Naczelnego Rabina Polski i podjętego
obrzędowo przez żydówkę towarzyszącą rytuałowi, na co Celebrant odpowiedział
podjęciem świeczki po Prezydencie RP i położeniem jej zaraz w tym samym miejscu z
uprzejmym ukłonem w stosunku do Koncelebrantki przy dworskim przytrzymaniu
prawą dłonią krawata i obu pół rozpiętej marynarki od czarnego garnituru z dobrej
wełny. https://gloria.tv/audio/k2cwA4wBRtb13otKUYCvg3MEt
Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski
https://dotsub.com/view/1d04f7b7-6034-4dbf-b4f8-fde83bb7a362

http://sowa.wirblogger.de/2015/12/11/oswiecenie-chanukowe-pdo243-pan-bog-dokonuje-
cudu-w-pokoleniu-dudy-fo-von-stefan-kosiewski-zech-canto-dcxliii/ -
Moze bedzie wiecej zydów w Polsce, tvn w Boze Narodzenie 2011 Country: Poland - Izrael
Protest ortodoksyjnych Żydów. Użyto armatek publikacja: 09.02.2017

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V. 5 Min.

https://lnkd.in/g8fRuYp
- Moze bedzie wiecej zydów w Polsce, tvn w Boze Narodzenie 2011 Country:
Poland Language: Polish
https://lnkd.in/g4UJ5FX
Protest ortodoksyjnych Żydów. Użyto armatek - Społeczeństwo - rp.pl
rp.pl publikacja: 09.02.2017 aktualizacja: 09.02.2017, 22:27
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6236233213065461760/

https://www.reverbnation.com/widget_code/html_widget/artist_15328?widget_id=55&pw
c%5Bsong_ids%5D=865672&context_type=song&spoid=artist_15328

POLE-gniesz! POLE-gniesz! Skandowali 18 lutego 2017 r. manifestanci na Wawelu podpisując


się masowo pod listem kolegi
Kornhausera, Adama
Zagajewskiego do JE
Metropolity Krakowskiego
ks. Abpa Marka
Jędraszewskiego.

WOJNA O WAWEL Czy


Andrzej Duda, zięć Julka
Kornhausera uzyska niebawem wsparcie
nowej formacji, która zastąpi na polskiej
prawicy partię PiS Kaczyńskiego?
Odchodzącą w polityczny niebyt po
wszystkich wcześniejszych po(tworach)
mniej, lub bardziej skandalicznych po
Magdalence 1989 r., jednakowo
tragicznych w skutkach dla Narodu
Polskiego (PC, AWS, Telegraf, Spółka

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

Srebrna, Nieruchomości w stolicy itd.), owoców kryminalnej działalności pary fałszywych


blondynów z filmu o skoku na Księżyc?

Czy zbliżająca się milowymi krokami klęska wyborcza Merkel, zagwarantowana tajemną
zmową w hotelu Bristol, wybawi Warszawę od niewyobrażalnie przykrych konsekwencji
apokaliptycznej konfrontacji z owocami chorej wyobraźni maniaka, który w planie
architektonicznym GERMANIA, czy JUDEOPOLONIA, sekciarskiej demokracji sterowanej
centralnie wyznaczył bratu na Wawelu i sobie w betonowym bunkrze wodza zbudowanym
wewnątrz pomnika na Krakowskim Przedmieściu z centralą pomazańców: Błaszczaka oraz
Szydło ochoczo monitorującymi z limuzyny pracę samorządnych gmin w Polsce XXI w.?

Zbyt wiele mamy ewidentnych sygnałów, które na to wskazują, aby zamykać oczy na fakty:
nowy Arcybiskup Krakowa zechce zapewne zacząć swoje urzędowanie od posprzątania po
niechlujnym poprzedniku, który zaniedbał pracę katechetyczną na rzecz robienia głównie
rodzinnych geszeftów z bezprawnym przekwalifikowaniem ziemi pod przeprowadzenie
imprezy masowej z udziałem papieża Franciszka. Jest zatem nadzieja dla Polaków i Katolików
na powrót do zbawczej dla Kościoła św. misyjnej lustracji żydoubeckiego środowiska Kurii
Krakowskiej, albowiem nie może Biskup Jędraszewski ograniczyć się do pójścia ślepo za
bpem Gądeckim, który samymi tylko zdrowaśkami mocherowymi w Toruniu chciałby
wyleczyć pedofilię bpa Paetza pederastią bpa Wesołowskiego. Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski ma bardzo ważną funkcję poprowadzenia obrad konferencji biskupów do
odnowy Kościoła św. w Polsce, nie jest przy tym żadnym zwierzchnikiem od narzucania
wszystkim innym biskupom porządku konstruktywnego myślenia i działania zbawczego.

Jest nadzieja w Duchu św., że rozpoczęte dzisiaj Słowem Pasterskim JE bpa Grzegorza Rysia

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

kolejne Rekolekcje Zembrzyckie dla biskupów i świeckich wychodząc od Dokumentu


Kongregacji Doktryny Wiary Iuvenescit Eclesia poprowadzą Rzymskokatolicki Kościół
Krakowa i całej Małopolski do dalszego zacieśniania historycznie serdecznych więzi ze Stolicą
św., w pierwszym rzędzie rzecz jasna: diecezjalnego Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji.
Przyjazd do Krakowa Apostolskiego Delegata w Papieskiej Radzie ds. Nowej Ewangelizacji, ks.
Bpa Prof. Franciszka-Piotra Tebartz-van Elst (rocznik 1959) w celu udzielenia osobistego
wsparcia prowadzonej pracy katechetycznej jawić będzie się w nieodległej do wyobrażenia
przyszłości jako realny i wskazany z wielu względów krok zbawczy Pielgrzymującego Kościoła
Chrystusa Pana.

Przewodniczący Forum Katolików


Niemieckich, Prof. Dr. Hubert Gindert
zapraszając do Fuldy na XVII Kongres w
dniach od 7 do 9 lipca 2017 r. powiedział:
"Mamy do wyboru: albo robimy swoje
nadal każdy w swojej niszy, albo zbieramy
się, wymieniamy i dajemy światu
świadectwo, że Kościół żyje a nowa
ewangelizacja możliwa jest także w
Niemczech".

Prof. Dr. Hubert Gindert swoje Wezwanie


na Kongres sformułował po dwóch
rozmowach z Kardynałami: Maisnerem i
Cordes.Biskupi Polski i Niemiec nie raz
wnosili wspólnie ozdrowieńcze akcenty do
życia ludzi i państw Europy.

Przesyłając pozdrowienia dla uczestników


owocnych rekolekcji pozostajemy

Z Panem Bogiem.

Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan


Kosiewski

Polnisches Kulturzentrum e.V. Vorsitzender


http://oswiata.weebly.com/blog

Ekspulsja z Wawelu 20110409 Stefan


Kosiewski Trzymaj sie wiary katolickiej, ks.
Kazimierz Bisztyga, SJ

W rozwinięciu do czytania 19 lutego 2017


staropolskim sposobem po Victorii
Wiedeńskiej:

Jarosław Kaczyński zlecił tymczasem ekshumację i pobranie próbek identyfikacyjnych DNA ze


wszystkich 49 części rozerwanego w katastrofie powietrznej na kawałki brata Lecha. Wyniki
pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

tych działań mogą być przydatne .:Budowniczym w zrealizowaniu planu rozbicia Unii
Europejskiej na Europę-A (atrakcyjniejszą, bogatszą część kontynentu) i Europę-B, Bomby,
Bettelnjuden, silnego mocarstwa na wyższym etapie rozwoju Judeopolonii na obszarze całej
Mitteleurope z pozycją wyjściową 200 bomb atomowych państwa Izraela, które w ramach
umowy stowarzyszeniowej z UE, a do tego zmierza Ukraina wsparta osobistym udziałem
Jarosława Kaczyńskiego na faszystowskim Majdanie banderowców Jacyniuka, posiądzie
prawo do powrotu na obszar historycznego państwa żydoskich Chazarów po swobodnym
przemieszczeniu innowacyjnej ludności na żyzne tereny dorzecza 3D (Dniepr, Dniestr, Don) z
terenów Bliskiego Wschodu, ubogich w zasoby wody pitnej.

Ubiegłoroczna wymiana korespondencji internetowej między Poetą Polski, przebywającym


od czasu stanu wojennego na wymuszonej na nim przez ubowców emigrancji politycznej w
stolicy finansów europejskich, z kolegą Kornhausera i Zagajewskiego z Krakowskiej Grupy
TERAZ, poetą Jerzym Piątkowskim z Niepołomic, reprezentującym liryczny odłam Nowej Fali
w Poezji Polskiej, w aspekcie podpisania w lutym 2017 r. m.in. przez poetę Antoniego
Pawlaka z Gdańska i żonę Jana Tomasza Grossa, Irenę Grudzińską-Gross listu w obronie
dobrego imienia Lecha Wałęsy (agenta Bolka), który przypomnieć miał par excellence o
aktywności nie rozwiązanego do dzisiaj Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych
Stoczniowców, zamordowanych przez żydokomunę w grudniu 1970 r., bezpośrednio zaś o
jeden dzień poprzedził odkrywającą wiele tajemnic rozmowę telewizyjną EKIPY 100nogi z
Wałęsą, przed spektakularną ucieczką nie ściganego jeszcze w Mote Carlo Europejskim
Listem Gończym Zbigniewa Stonogi pomówionego o różne, dziwne rzeczy tak samo
nieludzko i obżydliwie, jak Lech Wałęsa przez Bandę V-ciu ciu-l (Kaczyński, Cęckiewicz, Braun,
Gwiazda i Wyszkowski).

NORWIDA NA WAWEL PDO400 Moralia z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski FO ZECh
Studia Slavica et Khazarica Tom 1. Rozdz 2. Przygotowanie Kalksztajna do Spowiedzi szczerej
ZECh CANTO DCCXLVII

Stefan Kosiewski POLEN 47 s Fakt. pl wczoraj 20:42 Wizyta Jarosława Kaczyńskiego na


Wawelu znowu wywołała gorące emocje. Wjazdowi prezesa PIS na wzgórze towarzyszyła
demonstracja "przeciw upartyjnieniu Wawelu" i okrzyki "Będziesz siedzieć". Organizatorom
protestu nie podoba się sposób w jaki Jarosław Kaczyński przyjeżdża co miesiąc na grób
swojego brata i jego małżonki.
Według nich, "robi to w sposób
polityczny i widowiskowy".
Prezes PIS odwiedza grób
swojego brata i bratowej
każdego 18. dnia miesiąca - w
miesięcznicę pogrzebu pary
prezydenckiej. W tę sobotę
również pojawił się na Wawelu,
gdzie złożył kwiaty na grobie
Lecha i Marii Kaczyńskich.

Jego wizyta jak zwykle


wywołała spore emocje. Pod

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

Wawelem zebrała się grupa kilkudziesięciu demonstrantów. Manifestujący - których od drogi


na Wawel oddzielały barierki - nie próbowali zablokować wjazdu samochodów, wiozących
m.in. prezesa PiS. Padły tylko okrzyki: "Będziesz siedzieć!". Niezadowolenie protestujących
wyrażały tabliczki ze znakiem zakazu wjazdu i hasłami: „Nekropolia nie dla PiS-u”, „Stop
upartyjnianiu Wawelu”, „Módl się prywatnie nie w blasku fleszy”. Skandowali: „Wawel
królów, nie prezesów”, „Wawel wolny, nie PiS-owski”, „Modli się człowiek, a nie partia”, „Tu
Jest Wawel, a nie Nowogrodzka”. „Jesteśmy tutaj, bo nie zgadzamy się na upolitycznienie
Wzgórza Wawelskiego. Pan prezes Jarosław Kaczyński przyjeżdża na grób swojego brata i
jego małżonki, ale robi to w sposób polityczny i widowiskowy, przyjeżdża razem z notablami
partyjnymi, urządzając niejako partyjną szopkę. Temu się sprzeciwiamy” – powiedział Tomasz
Puła, jeden z organizatorów protestu. Według niego, krokiem do odpolitycznienia Wawelu
byłaby likwidacja barierek, które są rozstawiane, gdy przyjeżdża prezes PiS. Puła podkreśla,
że nie chodzi o zabronienie posłowi Kaczyńskiemu odwiedzania grobu brata, tylko "powinno
się to odbywać w inny sposób". Podczas demonstracji zbierano podpisy pod listem do
metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Sygnatariusze pisma zwracają się o
obronę Wawelu przed "politycznym wykorzystywaniem" i przywrócenie mu należnego
szacunku. "Wzgórze Wawelskie i Wawelska Katedra są dla każdego Polaka świętością. Z
niepokojem obserwujemy, jak to symboliczne dla Polski i drogie sercu każdego Polaka miejsce
jest zawłaszczane przez jedną partię polityczną. Jest to kolejny krok w kierunku podziału
społeczeństwa. Nie zgadzamy się na polityczne wykorzystywanie Wawelu" – napisali
sygnatariusze. „Wawel jest własnością całego narodu, a nie jednej partii, nawet tej, która
wygrała wybory i
sprawuje władzę” –
podkreślili. W piśmie
znajduje się prośba
do arcybiskupa o
zaprzestanie
organizowania na
Wawelu uroczystości
partyjnych pod
pretekstem
odwiedzin grobu
pary prezydenckiej.
List podpisali m.in.
Michał Rusinek,
Adam Zagajewski,
prof. Jan Hartman,
były działacz
Solidarności Edward
Nowak, Leszek
Wójtowicz.
Dokument ma zostać przekazany metropolicie krakowskiemu. Tuż po wjeździe na Wawel
kolumny aut z Jarosławem Kaczyńskim, zebrani zaczęli się rozchodzić. (PAP)
radio: https://gloria.tv/audio/8NrGWo3NLEEJBtrcupvcceRCJ 106 Views 04:15

TESTAMENT Zb. STONOGI STONOGA BLUES PDO135 FO von Stefan Kosiewski CANTO DXXVII
Waiting to be captioned Posted by: sowa 14 months ago TESTAMENT Zb. STONOGI
STONOGA BLUES PDO135 FO von Stefan Kosiewski CANTO DXXVII

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Andrzej-Lepper/STONOGA-BLUES-Prolegomena-do-
Odydzania-po-Myli-prof-Feliksa-Konecznego-135-Fascynacja-Obdem-von-Stefan-Kosiewski-
CANTO-DXXVIIhttp://sowa.blog.quicksnake.pl/Andrzej-Lepper/STONOGA-BLUES-
Prolegomena-do-Odydzania-po-Myli-prof-Feliksa-Konecznego-135-Fascynacja-Obdem-von-
Stefan-Kosiewski-CANTO-DXXVII ....Na koniec mówi Wyrocznia, by kumał każdy, kto kiepełę
ku paradzie ma, że Stonoga nie jest żadnym pociotkiem senatora Stokłosy, ale Pokłosiem
Stuhra tak jak by, pozłotkiem samouka cynfolii Hundertwasser, malarza z natury, jak Adolf
założył antysystemową Stonoga Partia Polska Politische Partei SPPPP, hi! Z Panem Bogiem Z
Frakfurtu nad Menem mówił bluesem Stefan Kosiewski
https://shoudio.com/user/sowa/status/17746 128 Views 18:22

Zbigniew Stonoga 15.08.2015 w rozmowie telefonicznej z prokuratorem obwinia Poloczka i


Rostowskiego o wyprowadzenie 1,2 miliarda zlotych ze SKOK-ów do Luksemburga

Posted by: sowa 18 months ago

Zbigniew Stonoga 15.08.2015 w rozmowie telefonicznej z prokuratorem obwinia Poloczka i


Rostowskiego o wyprowadzenie 1,2 miliarda zlotych ze SKOK-ów do Luksemburga
https://www.spreaker.com/user/sowa1/czy-prokuratura-apelacyjna-w-warszawie-r
http://sowa2.quicksnake.net/law/Czy-Prokuratura-Apelacyjna-w-Warszawie-RIS50-prok-
Wozniak-PKN570-ochrania-mafie-Poloczka-i-Rostowskiego-PiS-PO
https://de.scribd.com/doc/269758955/Pan-Mecenas-Roman-Giertych-20150626-Magazyn-
Europejski-SOWA http://sowa.blog.quicksnake.pl/Dariusz-Ratajczak/SKOK-na-spolki-
SKARBU-PANSTWA-PDO167-Naimski-Naimska-Frankisci-PiS-Polacy-s-poza-tymi-ydoskimi-
sektami-FO562-Czy-DUDA-zawetuje-szaber-mienia-panstwowego-Polakow

von mysowa

KRYM PDO450 PROJEKT NOWA KALIFORNIA FO DLACZEGO CHRUSZCZOW ODDAL


KRYM UKRAINIE ZECh BaldTV Studia Slavica et Khazarica DETABUIZACJA von
Stefan Kosiewski Pidgin_Art Valentinstag 2017

"...Nie wiadomo, czy


przesłuchany zostanie jutro,
ponownie także drugi
uczestnik wypadku, kierowca
pani premier Szydło? Czy też
Prokuratura Regionalna pod
nadzorem prokuratora
generalnego w Krakowie
znowu zajmie nieformalnie
jednostronne stanowisko w
.:Sprawie, bez wysłuchania drugiej strony i bez .:rozważenia uważnego wszystkich faktów?
Wyjaśnienia ze strony Prokuratury Generalnej nadzorującej postępowanie prowadzone już w
drugiej instancji, należy bowiem oczekiwać w takiej np. .:Sprawie: Czy młody Polak i Katolik w
Oświęcimie został bezpośrednio po wypadku zatrzymany na kilka godzin oraz poddany
upokarzającemu przesłuchaniu, bez zapewnienia przez przedstawicieli państwa (policjantów
pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

i prokuratora) prawa obywatelowi RP do skorzystania z pomocy prawnej?..."


http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/KRYM-PDO450-PROJEKT-NOWA-
KALIFORNIA-FO-DLACZEGO-CHRUSZCZOW-ODDAL-KRYM-UKRAINIE-ZECh-BaldTV-Studia-
Slavica-et-Khazarica-DETABUIZACJA-von-Stefan-Kosiewski-Pidgin-Art-Valentinstag-2017

PDF: Protest Ortodoksyjnych PDO452 Moze bedzie wiecej Zzydow w Polsce Pan Zbigniew
Stonoga FO von Stefan Kosiews... by SOWA magazyn europejski

on Scribd
https://www.scribd.com/embeds/339556037/content?start_page=1&view_mode=scroll&ac
cess_key=key-tJhQ4ODwLKjCCxWJyg5W&show_recommendations=true

http://www.reverbnation.com/open_graph/song/865672

17 lutego 2017 Stefan KosiewskiMoże będzie więcej zżydów w Polsce


https://sowafrankfurt.wordpress.com/.../protest.../1 godz. Feb 10 Lejba Kohne-Bolek,
jewROPA: Niedługo będziemy mieć sztandar i znaki europejskie, ale jeszcze tego nie mamy. I

dlatego do tego momentu musimy przywrócić orła. Stefan Kosiewski 2 min @Alfred
Bruszewski - Moze bedzie wiecej zydów w Polsce, tvn w Boze Narodzenie 2011 Country:
Poland Language: Polish http://debilis.blox.pl/2017/02/Adam-Drabik-Polska-Zenada-
nastepny-prymitywnym.html

Oswiecenie Chanukowe PDO243 Pan Bog dokonuje cudu w pokoleniu Dudy FO von Stefan
Kosiewski ZECh CANTO DCXLIII sowa(») | 11. 12. 2015 | czytaj: 662× |

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa

radio: http://gloria.tv/media/QY8kfM65ckV

Prezydent RP, dr Andrzej Duda czwartego dnia świętowania Chanuka w roku


pierwszym robienia za Głowę Państwa w byłym pałacu namiestnikowskim na Krakowskim
Przedmieściu przywitał byłego Przewodniczącego Knessetu, Szewacha Weissa, byłego także
Ambasadora Wielkiego Izraela w RP (hebr.: ‫השלמה ישראל ארץ‬, Eretz Israel HaSchlema),
dokonując przy tej okazji rozkodowania publicznego wiedzy ezoterycznej, przekazywanej
dotychczas wtajemniczonym przez wtajemniczonych (a także przez nie wtajemniczonych,
różnie w naukach bywa) z pokolenia na pokolenie; z matki na syna w pokoleniach
nazywanych po ojcach imieniem: Benka (z Bytomskiej), Danka (z Hanki Sawickiej), Lewego
itd. https://twitter.com/sowa/status/675318508583043072

czytaj dalej

Duda stawia cezurę między Republiką Kolesiów, a Rzeczpospolitą Przyjaciół W charakterze


populistycznym bardziej, niż naukowym, albowiem wystąpienie Dudy przekazane zostało
ustnie, we formie luźnego gadanego, które miewa zazwyczaj, dla przykładu, na podorędziu
Kaczyńskiego zawsze poskładany Macierewicz, Antek były trockista i KOR-owiec, harcerz
Naimskiego z czarnej jedynki (nie mieszać z dwójką Piłsudskiego, kontrwywiadem cesarsko-

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

królewskim austriackiego zaborcy), ukryty żyd, przechrzta, frankista z czerwonego


harcerstwa Kuronia, trockistowski szef Ruchu Katolicko-Narodowego, bywały z Herodami w
Czeladzi na Węgrodzie w roli chłopca do ubijania przez młodych opozycjonistów z bandy
Borysa Budki, którzy robią za Vox Populi w Multiverse Theater HERODY Herpodenspiel von
Stefan Kosiewski na spotkaniach ze zaginionymi pokoleniami, bardziej zakonspirowanymi w
stanie wojennym Jaruzelskiego od rodzinnej Solidarności Walczącej Morawieckich i Wolnych
Związków Zawodowych syjonistycznego bojowca w marcu ’68, Borsuka represyjnie
zesłanego z Gdańska na studia do Lublina na KUL, jak posłanka Krzywonos gnębiona
ukrywała się po nocach w konspiracji tramwajarzy przed własnym małżonkiem, ZOMO-wcem
w rodzinie, wycofana przez ten mundur i pałę z tarczą ze służby w Komitecie Strajkowym dla
dobra służby (Bezpieczeństwa) po strajku w Stoczni Gdańskiej, żeby miała dzisiaj poza tym,
co kasuje za posła, jeszcze 6,5 tys. emerytury, nie licząc sortów mundurowych, trzynastki,
czternastki, kuponów obcinanych za udziały w łamaniu demonstracji ulicznych Polaków i
Katolików dobrych, jak ks. Popiełuszko, bo martwych, kasowanych, jak procenty za
penetrację od wewnątrz organizacji KPN-u Słomki i Moczulskiego (TW „Zapalniczka“), Wojny
i Pokoju Buzka (donosił ubowcom pod kilkoma pseudonimami), spółdzielni kominarzy
Walendziaka, Majki, Kręcisza, Dziwisza, czy Herisza z Piasków. 06:31

Oswiecenie Chanukowe PDO243 Pan Bog dokonuje cudu w pokoleniu Dudy, stawia cezure
miedzy Republika Kolesiow, a Rzeczpospolita Przyjaciol FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO
DCXLIII Pozbawione ornamentacji stylistycznej przemówienie Andrzeja Dudy dalekie było od
arabeski, czy pełnej makaronizmów i latyńskich wtrąceń formy sarmackiej Gawędy Polskiej,
nie posiadając zaś siłą rzeczy fleksyjnej bibliograficznych adnotacji przemówiło do zebranych
całą prostotą mowy świata św. Franciszka w interpretacji papieża Bergoglio oddając zarazem
niezakłamaną atmosferę kabały wilcząt z ciemnego podwórka Sosnowca i Będzina, Jeruzalem
Północy, zaiste Pohulanki Wileńskiej, wymowy jabłkowego ł, enigmatycznego dla plebejskiej
większości obywateli RP, jak tajemnica kodu maszyny złamanej nie przez żyda i pedała
Turinga, ale przez Polaków (Różyckiego i innych oficerów Wojska Polskiego) na emigracji w
obediencji szkockiej, tak samo, jak Loża Grupy Windsor śp. Lecha Kaczyńskiego, Jurka,
Ujazdowskiego (po ojcu pośle z przybudówki stronnniczego SD, ubeckiej tak samo, jak
organizacja ukryta pod kryptonimem „Motorówka“ przez Kiszczaka, szefa Kontrwywiadu
Wojskowego na Wyvrzeżu w ramach Operacji „Dziwni Ludzie“ pokierowanej osobiście przez
gen. Milewskiego, poznanego szerzej przy okazji wyjścia na jaw Operacji prowadzonej przez
SB na Zachodzie Europy pod kryptonimem „żelazo“ przez byłego zastępcę Sekretarza
Jaruzelskiego w PZPR, także w randze generała i Sekretarza, Milewskiego, kto wie, czy nie
brata Milewskiej z domu, profesor Milewska-Duda, matki Prezydenta, który rozszyfrował w
obecności Ambasadora Szewacha Weissa skrótowiec dwuliterowy RP, pisany m.in. po słowie
Prezydent (Prezydent RP), który należy zdaniem dra Andrzeja Dudy odczytwać dosłownie,
expressis verbis jako: „Rzeczpospolita Przyjaciół“.

PDF: https://pl.scribd.com/document/329272051/Merci-Wallonie-Tak-trzymac-NORWIDA-
NA-WAWEL-PDO400-Moralia-z-Ogrodu-Fraszek-von-Stefan-Kosiewski-FO-Studia-Slavica-et-
Khazarica-Przygotowanie-Kalkszta

https://youtu.be/oMqlAeTEeAo?t=362 Lech
Wałęsa kasandrycznie przed kamerą 100nogi Feb 18
A może jednak należy jeszcze pozwolić
Kaczyńskiemu na kolejną nielegalkę, danie dowodu

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

braku rozumu, czy tylko dobrego smaku? Pozwolić poprawnie politycznie nazywając
zboczenie językiem Poety Polski: aby Naród Polski miał Bastylię do zburzenia!
https://de.pinterest.com/pin/452752568775938933/

radio: https://gloria.tv/audio/dUSngiZQqNdK31oaecXn1r9GE

Co dzis oznacza polityczna poprawnosc


PDO452 Co daje ludzkosci ZR Fo von Stefan
Kosiewski Studia Slavica et Khazarica ZECh

TVP: "...Do wypadku doszło w Oświęcimiu,


w drodze do domu pani premier; kolumna
wykonywała manewr omijania fiata
seicento. W jego trakcie kierowca skręcił w
lewo i uderzył w drugie auto w kolumnie, w
którym jechała szefowa rządu".

S.K.: - Jeżeli szefowa rządu wieziona była autem, które omijało auto stojące, to nie mogło
auto stojące stać a jednocześnie znajdować się w ruchu. Kolejna
nieścisłość, niejasność; zaprzeczanie samemu sobie.
Wiadomości główne Wydanie 19:30 17 lutego 2017 r.

Jarosław Kaczyński: Mamy do czynienia z czymś w rodzaju


apoteozy młodego człowieka, który doprowadził do tego
wypadku. No, to rzeczywiście już jest bardzo źle. To są
wydarzenia, które wskazują na bardzo głęboką degenerację
pewnej części naszej sceny politycznej".

TVP: W tej sprawie opozycja..."


S.K.: W tej sprawie... nie wypowiadalibyśmy się tak stanowczo,
zbyt wcześnie, ponieważ to nie przystoi; do rozważań
naszych czytanie dzisiejsze p.t.:
Co dziś oznacza polityczna poprawność? Co daje ludzkości?
Z Panem Bogiem
Jarosław Kaczyński jest osobą, która powinna być zbadana przez
psychiatrę, zanim zostanie za cokolwiek osądzona i wsadzona do
więzienia. Kaczyński okazuje bowiem gołym okiem postrzegalne przez
każdego objawy pomieszania zmysłów: będąc obserwowany przez cały
Naród Polski przemieszcza się niebezpiecznie limuzyną od Warszawy
do Krakowa i z powrotem, z miesięcznicy ostatniej rozmowy telefonicznej z bratem na miesięcznicę
widzenia z bratem podczas ostatniej ekshumacji, traktując dnie: 10 i 18 każdego miesiąca jako dni
święte, przeznaczone na misterium apoteozy zamordowanego bezdusznie brata.

Jarosław Kaczyński, którego ujrzeliśmy przedwczoraj we wiadomościach telewizyjnych dokonującego


diagnozy: „Mamy do czynienia z czymś w rodzaju apoteozy młodego człowieka, który doprowadził do
tego wypadku. No, to rzeczywiście już jest bardzo źle. To są wydarzenia, które wskazują na bardzo
głęboką degenerację pewnej części naszej sceny politycznej".
Nie zamierzam wykorzystywać opisu psychozy Kaczyńskiego do rzeczy niegodnych; nachodzi mnie
tylko w tej chwili wspomnienie ciepłego, letniego wieczoru. Zatrzymałem się wówczas przed

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

kościołem, zwiedzając Odenwald volkswagenem, wożąc turystycznie od jednej miejscowości do


drugiej młode małżeństwo z Polski, sympatycznych, miłych ludzi, którym pomagałem w dokonaniu
emigracji do Kanady w latach '80. Z kościoła dobiegał śpiew i zaczęli wychodzić zeń ludzie, ksiądz stał
w otwartych drzwich i żegnał każdego podaniem dłoni na drogę.

Podał także i mnie dłoń, przywitałem się i wyjaśniłem, że jesteśmy


przejazdem, chwilowo z Polski, zauroczeni śpiewem. Zaprosił serdecznie do
wejścia na chwilę do domu Bożego. Tak zrobiliśmy, przyklęknąć, pomodlić
się (ja w intencji młodego chłopaka i jego żony, oby im się dobrze wiodło w
Ameryce, nie mówiąc im rzecz jasna o tym, w jakiej intencji się modlę). W
kościele przykuwał wzrok wielki posąg świętego, przywiązanego do pnia
dzewa, przeszytego strzałami. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że męczennik
za wiarę, św. Sebastian, Rzymianin przyjęty został za jednego z patronów
Niemiec.

mysowa
7 godziny temu 364
37:14

Pan Bóg przemawia do wierzących znakami. Mnie pozwala


dzisiaj np. wierzyć, że nie przypadkiem w dniu śmierci
Jana Kochanowskiego przebywał w Lublinie akurat w
sąsiedniej kamienicy, za ścianą drugi wielki Poeta Polski
Sebastian Klonowic. I Sebastian K. także nie przypadkiem
zatrzymał się w Oświęcimiu na skrzyżowaniu ul.
Powstańców Sl. z ul. polskiej pisarki Elizy Orzeszkowej, ale
przystanął zasłuchany w syreny głos po to, żeby mogła
przywalić w niego limuzyna pomazańca sekciarskiego a
potem jeszcze cała banda pomazanych policjantów pod
nadzorem prokuratora Krzywickiego z Krakowa, który
uległ niewątpliwej mocy charyzmy homoseksualnej
Jarosława K., który wali głową o drzewo, do którego
przywiązała się sama z własnej woli stypendystka rządu
amerykańskiego Szydło, cała pomazana cieczą mokrą
przez Kaczyńskiego, która papieżowi Bergoglio pochwaliła
się, że syna wychowała na księdza katolickiego, zatem
taka wybacza również po katolicku młodemu człowiekowi,
że nic mu nie zrobiła złego w wypadku, a jeśli Naród Polski
zebrał tymczasem 140 tys. zł., żeby ten biedak odkupił
sobie lepsze Audi od skasowanego, to chyba lepiej, żeby
Kancelarii Rządu RP Sąd we Frankfurcie nie obciążył wyrokiem nakazowym, w postępowaniu
zaocznym, z fałszywego oskarżenia o kradzież dzieciom starej piłki do gry w piłkę nożną, bo jeśli on
stracił, a limuzyna opancerzona od jego seicento oderwała zderzak, a siła oderwania odrzuciła ten
dowód rzeczowy 15 metrów dalej, gdzie kłamczyni pomazana przygwoździła się sama do pala tortur,

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

czy pręgierza średnowiecznego, do którego przywiązywano krzywoprzysiężców, fałszywych świadków


i innych pospolitych łotrów. Natomiast homoseksualistom wkładano wtedy w otwory ciała metalowe
gruszki, narzędzia tortur; jedną w usta, żeby po rozkręceniu gruszki, rozstawieniu jej, jak parasol,
tracił zboczeniec możność dawania fałszywego świadectwa ustami, a drugą gruszkę ludzkość
wsadzała takiej "Balbinie" do odbytnicy i też na zasadzie parasolki czyniła Dzieło otwartym po Myśli
zmarłego przed rokiem płodnego pisarza Umberto Eco, po czym chociażby chciała być z czymś jeszcze
przydatna w polityce, czy w rzyci, to Bóg jeden może tylko wiedzieć, zaś nie po próżnicy mówi się, że
każda potwora znajdzie swojego dobroczyńcę z apoteozą, albo prezerwatywą. Wałęsa po raz kolejny
prorokuje, że Kaczyński straci do reszty rozum, albo się wykończy sam bez pomocy rozumnej osoby
kata.

Aby się wypełniło to, co było takiemu w planie Bożym zaprogramowane. Z Panem Bogiem Dziękuję
Państwu za cierpliwość. Glück Auf!
Radio: https://gloria.tv/audio/mpEgQUJafF8s1wdrCfVHzM3zP

http://sowa-magazyn.blogspot.com/2017/02/co-dzis-oznacza-polityczna-poprawnosc.html
Stefan Kosiewski udostępnił link.

1 godz. POLEN This Pin was discovered by magazyn europejski. Discover (and save!) your
own Pins on Pinterest. pinterest.com

Stefan Kosiewski udostępnił film użytkownika Katolicki Toruń. 2 godz. ·

radio: https://gloria.tv/audio/dUSngiZQqNdK31oaecXn1r9GE TVP: "...Do wypadku doszło w


Oświęcimiu, w drodze do domu pani premier; kolumna wykonywała manewr omijania fiata
seicento. W jego trakcie kierowca skręcił w lewo i uderzył w drugie auto w kolumnie, w
którym jechała szefowa rządu". S.K.: - Jeżeli szefowa rządu wieziona była autem, które
omijało auto stojące, to nie mogło auto stojące stać a jednocześnie znajdować się w ruchu.
Kolejna nieścisłość, niejasność; zaprzeczanie samemu sobie. Wiadomości główne Wydanie
19:30 17 lutego 2017 r.

pl.scribd.com/skosiewski
Europäisches Magazin SOWA 20. Februar 2017

Jarosław Kaczyński: Mamy do czynienia z czymś w rodzaju apoteozy młodego człowieka,


który doprowadził do tego wypadku. No, to rzeczywiście już jest bardzo źle. To są
wydarzenia, które wskazują na bardzo głęboką degenerację pewnej części naszej sceny
politycznej".
TVP: W tej sprawie opozycja..." S.K.: W tej sprawie... nie wypowiadalibyśmy się tak
stanowczo, zbyt wcześnie, ponieważ to nie przystoi; do rozważań naszych czytanie dzisiejsze
p.t.: Co dziś oznacza polityczna poprawność? Co daje ludzkości? http://sowa-
magazyn.blogspot.com/…/co-dzis-oznacza-politycz…

http://sowa.quicksnake.cz/…/Co-dzis-oznacza-polityczna-popr…

-9:33

Lech Klekot
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/02/17/pole_gniesz/

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/02/nowa-formacja-na-prawicy-w-polsce.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/NOWA-FORMACJA-NA-PRAWICY-W-POLSCE-PDO453-
ZR-von-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-et-Khazarica-ZECh-20170220-ME-SOWA

pl.scribd.com/skosiewski
Okres zbierania podpisów od 18.12.2018 do 17.12.2019
Petycja Ulotkowa (???) O Naprawę Rzeczypospolitej po 80-ciu latach zagłady Narodu
Polskiego!

Od: Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V. od: Frankfuert am Main an: Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej
Jedyny, Demiurg Pitagorejczyków i Platona w: Polska.

audio: https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/o-naprawe-rzeczypospolitej-po-80-ciu-latach-zaglady-narodu-polskiego-

pdo637-zr-von-stefan-kosiewski/ Chcę mafijny układ panowania sitwy stworzonej przez tajne służby PRL zmienić w Polsce na

system państwa demokratycznego Unii Europejskiej w Europie Ojczyzn XXI w. Chcę uznania za zbrodniczą władzy PRL

przedłużonej w latach 1989 - 2019 do formy zdegenerowanej III RP. 2.1. Chcę osądzenia zbrodniarzy komunistycznych i

postkomunistycznych (aktywnych w latach: 1939 - 2019), albo uznania ostatniego 80-lecia za okres Pandemii Psychozy. Chcę

przywrócenia wartości i własności w Polsce, Ojczyźnie Nowoczesnych Polek i Polaków, Katolików i Agnostyków, za których Link jako kod QR na komórkę

pedofilski i za...

Mehr Informationen unter:


https://www.openpetition.eu/pl/petition/online/o-naprawe-rzeczypospolitej-po-80-ciu-latach-zaglady-narodu-polskiego
O Naprawę Rzeczypospolitej po 80-ciu latach

O Naprawę Rzeczypospolitej po 80-ciu latach

O Naprawę Rzeczypospolitej po 80-ciu latach

O Naprawę Rzeczypospolitej po 80-ciu latach

O Naprawę Rzeczypospolitej po 80-ciu latach

O Naprawę Rzeczypospolitej po 80-ciu latach

O Naprawę Rzeczypospolitej po 80-ciu latach

O Naprawę Rzeczypospolitej po 80-ciu latach

O Naprawę Rzeczypospolitej po 80-ciu latach

O Naprawę Rzeczypospolitej po 80-ciu latach

O Naprawę Rzeczypospolitej po 80-ciu latach

O Naprawę Rzeczypospolitej po 80-ciu latach


Hier unterschreiben: openpetition.eu/!nwvnn

Hier unterschreiben: openpetition.eu/!nwvnn

Hier unterschreiben: openpetition.eu/!nwvnn

Hier unterschreiben: openpetition.eu/!nwvnn

Hier unterschreiben: openpetition.eu/!nwvnn

Hier unterschreiben: openpetition.eu/!nwvnn

Hier unterschreiben: openpetition.eu/!nwvnn

Hier unterschreiben: openpetition.eu/!nwvnn

Hier unterschreiben: openpetition.eu/!nwvnn

Hier unterschreiben: openpetition.eu/!nwvnn

Hier unterschreiben: openpetition.eu/!nwvnn

Hier unterschreiben: openpetition.eu/!nwvnn


zagłady Naro...

zagłady Naro...

zagłady Naro...

zagłady Naro...

zagłady Naro...

zagłady Naro...

zagłady Naro...

zagłady Naro...

zagłady Naro...

zagłady Naro...

zagłady Naro...

zagłady Naro...
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)