You are on page 1of 19

Ι Α Ν Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 9 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B΄ No5

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Γ Ι Α Τ Ο Ν Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο - Τ Η Ν Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α - Τ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν

Η δημιουργία ενός νησιού
από ένα τμήμα παρατημένου
λιμανιού

Tjuvholmen -
OSLO
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Εκδίδεται στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Πρέπει να τολμήσουμε για να αλλάξουμε τις πόλεις μας!

Γενική άποψη του νησιού Tjuvholmen στο Oslo που ανακατασκευάσθηκε εξ αρχής από ένα παρατημένο τμήμα λιμανιού που ήταν.

Ενα τμήμα παρατημένου λιμανιού γίνεται νησί και αποκτά ζωή
OSLO - Tjuvholmen : Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Επιμέλεια : Αλέξανδρου ΤΖΙΟΛΑ
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ENA
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ.
ανάπτυξης, που βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ πόλη.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Από την επένδυση στο Tjuvholmen μπορούν να
εξαχθούν πολλά συμπεράσματα για τις επεμβάσεις
Το επίκεντρο της προσοχής και των προβλημάτων τέτοιου είδους με τον χαρακτήρα της ανάπλασης από
πολλών πόλεων τελευταία είναι η αναγέννηση ένα παλαιό σε ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον, μέσα
βιομηχανικών λιμένων ή υποβαθμισμένων & σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο πολιτικής-οικονομικής
παρατημένων παράκτιων περιοχών με κατεύθυνση την συμπεριφοράς, αλλά και για να κατανοήσουμε
βιώσιμη αστική ανάπτυξη. καλύτερα τη σχέση μεταξύ των σημερινών πολιτικών
αστικής ανάπτυξης και των ανακατασκευών αστικού
Η ανάπλαση της περιοχής «Tjuvholmen» στο Οσλο,
χαρακτήρα κοντά στις ακτές και τη θάλασσα.
ήταν ένα ιδιωτικό επενδυτικό πρόγραμμα θαλάσσιας

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 2
Η Ανάπτυξη έρχεται με επενδύσεις & νέες δουλειές

Σε όλη το παραλιακό μέτωπο της πόλης του Oslo γίνονται επεμβάσεις και αναπλάσεις. Η περιοχή Tjuvholmen (“Η συνοικία του
Κλέφτη” όπως λέγεται τοπικά στην πόλη) που ήταν κακόφημη και παρατημένη, απέκτησε νέα φυσιογνωμία, με μία επένδυση από
την οποία έχουμε να μάθουμε και να διδαχθούμε πολλά.

Σχετικά με το Tjuvholmen
χρήσεων, μέχρις ότου ένας Γερμανός γεωλόγος να το
Οι κάτοικοι του Oslo το λένε τώρα πλέον «το μικρό βάλει στο παγκόσμιο χάρτη με τα ευρήματά του.
μας νησιωτικό βασίλειο» . Μέχρι τον 21ο αιώνα, το Tjuvholmen παρέμεινε μία
Αποτελείται από τρία νησάκια. Σε αυτά υπάρχουν ξεχασμένη απόμακρη παραθαλάσσια περιοχή!
μεταξύ άλλων : εστιατόρια, galleries για κάθε γούστο, Τώρα η γειτονιά ομορφαίνει με κατοικίες, γραφεία,
μοντέρνα γραφεία και σε κάποια σημεία κατοικίες/ το ξενοδοχείο ‘‘THE THIEF’’ και το μοναδικό Astrup
διαμερίσματα που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με Fearnley Museum, που σχεδιάστηκε από έναν από
την πόλη και το Oslo fjord. τους κορυφαίους αρχιτέκτονες μουσείων, τον Ιταλικό
Όλα σε ένα μέρος. Renzo Piano.
Για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην ιστορία, το Tju- Οι επενδυτές Selvaag Gruppen και Aspelin Ramm
vholmen ήταν μία περιοχή όπου γίνονταν δολοφονίες έχουν ανανεώσει τον Δήμο, δημιουργώντας μια
στο Όσλο. γειτονιά που ενσωματώνει κατοικίες, γραφεία, χώρους
Από τότε έχει χρησιμοποιηθεί για βόσκηση βοοειδών, αναψυχής και συναρπαστικές πολιτιστικές εμπειρίες.
ως παραλιακή έκταση και υπαίθρια αποθήκη πολλών

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 3
Η πόλη του Οσλο επάνω σε φωτογραφία από την θάλασσα και κάτω σε σχέδιο. Και στις δύο φωτογραφίες στην αριστερή πλευρά
και παραλιακά μπορεί να διακρίνει κανείς το παραλιακό μέτωπο που αναπλάσθηκε. Η κατάληξη, δηλ. η απόληξη της στεριά
δημισουργεί τώρα την νέα συνοικία Tjuvholmen. Για να δει κανείς και να συγκρίνει πως ήταν στο παρελθόν η έκταση πρέπει να
ανατρέξει στην σελίδα (8) παρακάτω.

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 4
Tjuvholmen’s Masterplan

Η περιοχή που αναπλάσθηκε με τα (3) αυτόνομα projects
όπως φαίνονται στο παραπάνω σχήμα.
Το Tjuvholmen βρίσκεται στη δυτική πλευρά της
συνοικίας Pipervika, το εσωτερικό λιμάνι του Fjord του
Όσλο και είναι η φυσική επέκταση του οικοδομικού διαφορετικά γραφεία και αυτά που βρίσκονται στο
τετραγώνου Aker Brygge. Akerodden έχουν τελειώσει και έχουν δοθεί προς
Το Tjuvholmen αποτελείται από 3 νησιά: πώληση από το 2005.
Το Akerodden (το κοντινότερο στην Aker Brygge, Το Akerodden, το πρώτο νησί του Tjuvholmen, έχει
περιοχή μεικτής χρήσης), έκταση 2,1 εκτάρια (21.000 μ2), με δόμηση 83.000μ2
Το Tjuvholmen (κυρίως κατοικίες) και το Skjæret / για κατασκευές, αποτελούμενες από ξενοδοχείο,
Holmen (που είναι πάρκο και πολιτιστικοί χώροι). διαμερίσματα, καταστήματα, εστιατόρια, καφετέριες
Ο κύριος σχεδιασμός ανατέθηκε, μετά από διαγωνισμό και γραφεία.
που κέρδισε το 2002 ο Niels Torp Arkitekter. Ο χώρος διασχίζεται από μία κύρια λεωφόρο (Tju-
Από τότε, οι ομάδες Selvaag Gruppen και Aspe- vholmen Alle) και από δύο μικρότερους δρόμους,
lin-Ramm gruppen είναι υπεύθυνες για την κατασκευή που διασταυρώνονται για να κάνουν την κύρια
των διαφόρων κτιρίων. πλατεία (Olav Selvaags Plass) και δημιουργούν [4]
Ο σχεδιασμός των διαφορετικών κτιρίων δόθηκε σε διαφορετικούς τομείς.

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 5
Ο περίπατος γίνεται
δίπλα στη θάλασσα,
δημιουργώντας
ευκαιρίες για τους
ανθρώπους να
καθίσουν και να
παρακολουθήσουν τη
θέα στο fjord.
Tα μεγαλύτερα σκάφη
έχουν απομακρυνθεί
και αντικαθίστανται
από μια μικρή
προβλήτα για “μικρά με
ιστία”.
Η μαρίνα έχει
αναβαθμιστεί και έγινε
πιο προσιτή για το
κοινό, προσθέτοντας
μια νέα είσοδο και μια
προβλήτα πλάτους 15
μέτρων ως νέο δημόσιο
χώρο για εκδηλώσεις
και ως επέκταση
του παραθαλάσσιου
δρόμου.

Η σύνδεση με το Aker Brygge πραγματοποιείται μέσω ηλιόλουστη καταπράσινη περιοχή με προνομιακή
[2] γεφυρών που συνδέουν κοινόχρηστους χώρους και θέα στο fjord. Η κάθετη οργάνωση των κτιρίων (κατά
από τις δύο πλευρές όπου κυριαρχούν : Πεζόδρομοι μέσο όρο 11 ορόφων) ακολουθεί μια παραδοσιακή
περιπάτου στην πλευρά του Fjord και πλατείες στην σύνθεση: τα εμπορικά καταστήματα και τα εστιατόρια
εσωτερική πλευρά. στο ισόγειο, τα γραφεία στους μεσαίους ορόφους και
Στο νότιο όριο του νησιού δημιουργήθηκε μια τα σπίτια στους τελευταίους ορόφους.

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 6
Το αρχιτεκτόνημα του Renzo Piano στο Oslo

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 7
Όπως οι περισσότερες Ευρωπαικές πόλεις, έτσι και
το Όσλο πραγματοποίησε μια τεράστια επένδυση
για να φέρει τους πολίτες της κοντά στη θάλασσά
της, αφαιρώντας μεγάλες βιομηχανικές περιοχές και
μετατρέποντάς τις : σε στέγαση, σε εμπορικούς και
επιχειρηματικούς χώρους.
Το κύριο αξιοθέατο στο Tjuvholmen είναι το νέο As-
trup Fearnley Museet, το οποίο σχεδιάστηκε από τον
Renzo Piano και άνοιξε το 2012.
Το έργο του μεγάλου Ιταλού αρχιτέκτονα αποτελείται
από 3 διαφορετικά κτίρια (το Μουσείο Astrup Fearnley, Σύμφωνα με τον Renzo Piano, το κτίριο είναι
ένα κτίριο γραφείων και ένα κέντρο πολιτισμού) που εμπνευσμένο από τη Νορβηγία με πολλούς τρόπους.
καλύπτονται από μια ενοποιημένη καμπύλη στέγη. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Astrup Fernley είναι
Τα κτίρια βρίσκονται σε 2 διαφορετικά μικρά νησιά που ένα ιδιωτικό μουσείο που άνοιξε αρχικά το 1993 σε ένα
συνδέονται με γέφυρες. κτίριο που δεν απέχει πολύ από το νέο έργο του Πιάνο.
Ο εξωτερικός χώρος περιλαμβάνει έναν πύργο Στη μόνιμη συλλογή εκπροσωπούνται καλλιτέχνες
παρατήρησης, ένα πάρκο Γλυπτικής και μια μικρή όπως ο Asger Jorns, ο Gerhard Richter ή ο Jeff Koons.
αμμουδιά, η οποία είναι μία από τις πιο όμορφες γωνιές Υπάρχουν επίσης συχνές προσωρινές εκθέσεις από
της πόλης. διεθνείς και νορβηγούς σύγχρονους καλλιτέχνες.

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 8
Επάνω : Στο τέλος και τελείως στην άκρη, στη μύτη, του νησιού, έχει προβλεφθεί μία αμμουδιά για μπάνιο.
Κάτω : Το παραλιακό μέτωπο της πόλης του Οσλο που αναπλάθεται με νέες κατασκευές και χρήσεις (όπως είναι το νέο κτίριο
της Όπερας της πόλης, δεξιά). Στο κέντρο η περιοχή Tjuvholmen με το παλιό λιμάνι από πίσω της.

H νέα Οπερα

Η περιοχή Tjuvholmen

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 9
Thief Island: Μια πετυχημένη Σαν “Μικρή πόλη μέσα σε μια πόλη”, το περιγράφουν
επένδυση για την πόλη. οι ιδιοκτήτες ακινήτων Aspelin Ramm και οι αδελφοί
Μία μικρή λωρίδα γής αναγέννησε μία ολόκληρη Olav και Frederik Selvaag - και αυτό ήταν ακριβώς
παρατημένη παραθαλάσσια περιοχή στο Oslo της όταν κέρδισαν τον διαγωνισμό με την προσφορά τους.
Νορβηγίας, ήταν μία απόλυτα επιτυχημένη επένδυση. Η περιοχή Tjuvholmen (μεταφράζεται ως “Το νησί του
Είναι μια «ταπετσαρία» κατοικιών και εστιατορίων, Κλέφτη”) πήρε το όνομά της τον 18ο αιώνα, λόγω της
γκαλερί τέχνης και αρτοποιείων, μ’ ένα ξενοδοχείο φήμης του ως τόπου όπου οι μεθυσμένοι και οι κλέφτες
υψηλού επιπέδου και μ’ ένα μουσείο σχεδιασμένο παραμονεύουν και οι εγκληματίες συλλαμβάνονται
για ‘starchitect’, μαζί με ευρύχωρα σκαλοπάτια για συχνά για να πάνε φυλακή.
να καθίσει κανείς στην άκρη του Fjord του Όσλο Στα πιο πρόσφατα χρόνια, ο χώρος αυτός
ενώ υπάρχει ακόμη μια παραλία στην οποία μπορεί εξακολουθούσε να αμαυρώνεται από αυτήν την άσχημη
κάποιος να απολαύσει ακόμη και το μπάνιο του τους ιστορική ανάμνηση. Αυτή η άσχημη εικόνα μνήμης
καλοκαιρινούς μήνες. συνέχισε να υπάρχει ακόμη και στην μεταγενέστερη
Ο ορίζοντας του Όσλο έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία μετεξέλιξή της ως μέρος της αποβάθρας της πόλης.
πέντε χρόνια με αυτή την επένδυση. Η προοπτική της πόλης και της γύρω περιοχής,
Τίποτα δεν έχει φέρει περισσότερα έσοδα και άλλαξε άρδην όταν το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας
κατοίκους αυτής της πλούσιας σε πετρέλαιο πόλης, πήρε το μεγάλο κομμάτι της πίτας των ναυτιλιακών
από την περιοχή Tjuvholmen. επιχειρήσεων από το Όσλο.

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 10
Τότε εκδηλώθηκε παράλληλα και μια αυξανόμενη ανάγκη για απόκτηση γης στη νορβηγική πρωτεύουσα.
Ετσι ο Jens Selvaag, μηχανικός και οικιστικός εργολάβος, γνωστός για το καινοτόμο όραμά του, πρότεινε την
ανάπτυξη της περιοχής.
Αυτό ήταν το 2001. Μέχρι το 2005, η εταιρεία του μαζί με τον Aspelin Ramm και τον τοπικό αρχιτέκτονα Niels Torp
δημιούργησαν ένα γενικό σχέδιο, το οποίο, όπως είπε ο Frederik Selvaag, έβαλε το Όσλο στον χάρτη της σύγχρονης
τέχνης.
Όλα κινήθηκαν πολύ γρήγορα: ο χώρος ολοκληρώθηκε τελικά τον Ιανουάριο και ο στόχος του Selvaag ήταν κάτι
παραπάνω από επιτεύξιμος.
Οι τουρίστες και οι ντόπιοι έρχονται στη γέφυρα για να περπατούν και να ξεκουράζονται, να συναντώνται και να
ψωνίζουν, να παίρνουν ένα κομμάτι της κουλτούρας ή να αγοράζουν τις τελευταίες εργασίες από τον καλλιτέχνη
της στιγμής, όλα σε ένα περιβάλλον που έχει φέρει φρεσκάδα και νεότητα, πράγματα που απουσίαζαν από το Όσλο.

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 11
Η γέννηση μιας συνοικίας σε ένα παρατημένο τμήμα Λιμανιού.
Όταν σχεδίαζαν τους δρόμους στο Tjuvholmen, επικεντρώθηκαν στην αύρα, στο φως του ήλιου και στις όψεις
των κτιρίων. Αυτή η νέα συνοικία της πόλης έχει τη μέγιστη ακτογραμμή στο Fjord του Όσλο: δύο χιλιόμετρα
διαφορετικών μονοπατιών κατά μήκος των αποβάθρων.
Το κανάλι, η επιφάνεια του φιόρδ στο Filipstad και η παραλιακή ζώνη από το πάρκο μπορούν να θεωρηθούν
θαλάσσιοι χώροι. Μια ιεραρχία τύπων δρόμων έχει δημιουργηθεί στο Tjuvholmen, που κυμαίνεται από
λεωφόρους έως στενά σοκάκια. Οι χώροι που δημιουργήθηκαν έχουν συνδυαστεί προσεκτικά και με διαστάσεις
ώστε κανένας να μην είναι υπερμεγέθης ή άγονος.
Στα κτίρια έχει δοθεί μέτριο ύψος, επιτρέποντας στο φυσικό λοφώδες τοπίο της πόλης να διατηρήσει τον
κυρίαρχο ρόλο του.
Έργα: F1 north: γραφεία, εστιατόρια, καταστήματα 15.000 m² 2009,
F3: Κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, 19.300 m² 2009,
F1 νότια: Κατοικίες, γραφεία, εστιατόρια, 9.200 m², 2010.
Το Tjuvholmen είναι ένας εντελώς νέος δήμος του Όσλο και μέρος του μεγάλου σχεδίου ανάκτησης της
προκυμαίας, που ονομάζεται The Fjord City. Το 2014, η περιοχή Tjuvholmen είχε περί τις 900 κατοικίες και χώρο
εργασίας για 1.500 άτομα, με κόστος περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.
Με τα σχέδια ενός από τους πιο φημισμένους αρχιτέκτονες της Νορβηγίας, του Niels Torp, το 2003, το
έργο περιλαμβάνει το The Astrup Fearnley Museum, πρώτης κατηγορίας ξενοδοχείο, εστιατόρια, καφέ και
καταστήματα ευκολίας. Το γενικό σχέδιο έδειξε την δυναμική του: Η ανάπτυξη ακολούθησε το γενικό σχέδιο
με ελάχιστες εξαιρέσεις και χωρίς διαμάχες κατά τη φάση εκτέλεσης. Η ανάπτυξη δεν είχε επίσης οικονομικά
εμπόδια, καθώς η διαχείριση του κινδύνου του έργου ήταν επιτυχής. Οι επενδυτές έχουν εκπληρώσει το όραμα
του Συμβουλίου να επιστρέψουν στην παραλία τους κατοίκους του Όσλο. Το Tjuvholmen είναι η επικεφαλής
αναπτυσσόμενη συνοικία της νέας πόλης “Fjord”, όπως μετατράπηκε από ένα κλειστό λιμάνι σε ένα σύγχρονο
και πολύ βιώσιμο τμήμα της πόλης.

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 12
Πως υλοποιήθηκε η επένδυση - Το Σχέδιο & Η Εξέλιξη

Ετσι ηταν πριν την ανάπλαση
η περιοχή. Δεν υπάρχει νησί!

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
Η προκυμαία του Όσλο, που σήμερα ονομάζεται Πόλη των Fjords, βρίσκεται υπό μεταμόρφωση με την εφαρμογή
ενός συνολικού σχεδίου υπό την αιγίδα της τοπικής κυβέρνησης του Όσλο.
Το λιμάνι και η προκυμαία άνοιξαν στην πόλη και στην παράκτια προκυμαία, με την ανάπτυξη ενός σχεδιασμένου
αστικού περιβάλλοντος.

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 13
Συνολικά κατασκευάστηκαν περίπου 9.000 νέα από τον Renzo Piano (ολοκληρώθηκε το 2012).
διαμερίσματα και κτίρια για 42.000 θέσεις εργασίας, Οι Αρχιτέκτονες Τοπίου Bjørbekk και Lindheim
καθώς και πολιτιστικά ιδρύματα, εμπορικές περιοχές, είναι υπεύθυνοι για την ιδέα και το σχεδιασμό του
πάρκα, προκυμαίες της παραλίας και ένα ευρύ φάσμα εξωραϊσμού των υπαίθριων χώρων στο Odden.
δημόσιων αξιοθέατων.
ENA ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
Το Tjuvholmen είναι ένα από τα 13 έργα του Fjord City
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
και είναι μία από τις πιο ορατές περιοχές κατεβαίνοντας
στην θάλασσα και προς την Pipervika - την κεντρική Η ουσία του πολεοδομικού σχεδιασμού για το Tju-
περιοχή του λιμανιού στο Όσλο - που πλαισιώνεται vholmen καθορίζεται από το χώρο περιπάτου, κατά
από το δημαρχείο και το φρούριο Akershus, πίσω από μήκος της προκυμαίας από το Δημαρχείο και από τη
το οποίο βρίσκεται το δημοφιλές κέντρο της πόλης. γειτονική περιοχή Aker Brygge, η οποία μετατράπηκε
από ναυτιλιακή προβλήτα σε δυναμική εμπορική και
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ κατοικημένη περιοχή μεταξύ 1980 και 1990.
ΣΧΕΔΙΟΥ Το Tjuvholmen είναι το τελικό σημείο της αστικής
ανάπτυξης κατά μήκος της προκυμαίας στα
Το Tjuvholmen ήταν αρχικά ένα από τα νησιά στο fjord
νοτιοδυτικά.
του Όσλο, αλλά προσαρτήθηκε στην ηπειρωτική χώρα
Η περιοχή είναι χωρίς αυτοκίνητο, αν και υπάρχει
και ενσωματώθηκε στην αποβάθρα και στο λιμάνι πριν
χώρος στάθμευσης για περίπου 1.000 αυτοκίνητα
από περίπου 100 χρόνια.
στους υπόγειους χώρους στάθμευσης.
Τώρα με αυτή την επένδυση η περιοχή θα ξανα-
Για να βελτιωθεί η θαλάσσια οικολογία στο Tju-
αποκτήσει τον νησιωτικό χαρακτήρα της, αυτή τη
vholmen, οι κατασκευαστές έχουν κατασκευάσει
φορά, όμως, σε μια νέα μορφή.
τεχνητούς υποβρύχιους υφάλους που αποτελούνται
Στο Tjuvholmen που είναι «πάνω στη θάλασσα»,
από εκατοντάδες στοιχεία σκυροδέματος με κρυψώνες
αποκαταστάθηκε μια μεγάλη ακτογραμμή που
για ψάρια και οστρακοειδή και σχοινιά για μύδια.
δημιουργήθηκε από νέα κανάλια νερού, από δημόσιους
Το οδικό δίκτυο της περιοχής είναι διαμορφωμένο σε
χώρους και από ένα καταπράσινο πάρκο που βρίσκεται
σχήμα ανεμιστήρα που δημιουργεί μεταβαλλόμενα
κατά μήκος της ακτογραμμής.
πρότυπα ηλιοφάνειας καθ’ όλη τη διάρκεια της
Εκτός από αυτές τις ευκαιρίες για την αναζωογόνηση
ημέρας.
και την αναψυχή στην πόλη φτιάχτηκαν καταστήματα,
Το έδαφος στο Odden έχει δημιουργηθεί σκόπιμα ώστε
εστιατόρια, κέντρο δραστηριοτήτων με μουσείο
το υψηλότερο σημείο να είναι στην κεντρική πλατεία,
τέχνης και πάρκο γλυπτικής για να προσελκύσουν το
Olav Selvaag Place.
κοινό στο Tjuvholmen, τόσο το καλοκαίρι όσο και το
Τρία σιντριβάνια και ένα κεντρικό δίκτυο καναλιών
χειμώνα.
δημιουργούν μία αίσθηση η οποία αντιπροσωπεύει τα
Το Tjuvholmen αποτελείται από τρεις περιοχές :
διαφορετικά χαρακτηριστικά του νερού: μια λιμνούλα
- Το Odden. Είναι το ακρωτήριο που έχει την κύρια
με τεράστιο μαύρο γρανίτη, μια βρύση με έξι πίδακες
πλατεία πρόσβασης με μεγάλο ποσοστό εμπορικών
νερού και ένα τρίτο χαρακτηριστικό της κυματιστής,
κτιρίων και κατοίκων, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα
εκτόξευσης νερού μέσα σε μια κοίλη στήλη πορφυρίτη
από το 2005 έως το 2010.
ρομβοειδούς.
- Το Holmen. Είναι κοντά στο φιόρδ και είναι βασικά
Το νερό τρέχει από τα σιντριβάνια στα κανάλια των
κατοικημένο, ολοκληρώθηκε το 2013.
δρόμων προς το fjord.
- Το Skjæret. Είναι το πάρκο με την ακτογραμμή της
Η επίπλωση του δρόμου, ο φωτισμός, οι φυτεύσεις και
πόλης και έχει το νέο Κέντρο Τέχνης που σχεδιάστηκε

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 14
Ο παραλιακός πεζόδρομος και τα καθίσματα το καλοκαίρι.
τα δέντρα όπως και οι βραχόκηποι αντισταθμίζουν
τη διαφορά ύψους και σκόπιμα σχεδιάστηκαν έτσι έχουν καταβληθεί προσπάθειες για τη δημιουργία
ώστε να παρέχουν θετικές αισθητικές πινελιές και να πεζόδρομων που ενσωματώνουν καθολικό σχεδιασμό
προσφέρουν καθίσματα και θέσεις για να μένουν οι και παρέχουν πρόσβαση σε όλους.
περιπατητές και οι παρέες. Υπάρχουν πολλά καθίσματα και πάγκοι και ένα μικρό
αμφιθέατρο που παρέχει καθίσματα και οδηγεί μέχρι
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ & την επιφάνεια του νερού.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΟΛΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ Ο στόχος του έργου, για να δημιουργήσει μια πλούσια
ΘΑΛΑΣΣΑ - ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ. αστική εμπειρία που αντικατοπτρίζεται στα κτίρια
και στην αστική δομή, βρίσκεται στο επίκεντρο της
Το Tjuvholmen είναι μια εκπληκτική τοποθεσία επιθυμίας να δημιουργηθεί ένα ειρηνικό και συνεκτικό
στη λιμνοθάλασσα όπου η θέα, το φως και το κλίμα οδικό δίκτυο.
προσφέρουν πολλαπλές ευκαιρίες και διαφορετικές Έχει σχεδιαστεί ένα συμπαγές δάπεδο σε ελαφρούς
εμπειρίες. τόνους. Τα τελικά υλικά δαπέδου αποτελούνται από
Σε όλο το μήκος της προβλήτας υπάρχουν δημόσια γρανίτη και σκυρόδεμα με χαλύβδινα στοιχεία.
καθίσματα και θέσεις στάθμευσης, ενώ εστιατόρια, Η χρήση αυτών των υλικών επιλέχτηκε για να
μπαρ και καφετέριες παρέχουν υπηρεσίες. αντικατοπτρίζει την ιστορία της περιοχής με στοιχεία
Το Tjuvholmen είναι διαθέσιμο για όλους τους από τις αρχικές προβλήτες και τις βιομηχανικές
χρήστες. κοινότητες.
Κατά μήκος του καναλιού και των αποβάθρων

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 15
Πεζόδρομοι & Φιλικότητα στην ακτή - Όχι στη μοναξιά

Ο παραλιακός περίπατος
Aker brygges έχει
αναβαθμιστεί.
Δημιουργήθηκαν
αναβαθμοί με ένα
ολιστικό επίπεδο και
νέο φωτισμό και έπιπλα.
Με την αφαίρεση της
άσφαλτου και την
αλλαγή των επιπέδων,
δόθηκε προτεραιότητα
στην ανάπαυση, την
φιλικότητα της παρέας
και στον περίπατο των
πολιτών ως ένας μεγάλος
δημόσιος χώρος.

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 16
1

[1] : Ο εκτεταμένος πεζόδρομος στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Οσλο δίνει την δυνατότητα στον πολίτη να πάει από την
μία άκρη της πόλης στην άλλη. [2} : Εδώ φαίνεται το μέτωπο της πόλης που πρόκειται να αναπλαστεί/ανακατασκευαστεί.

2

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 17
[1]. Η διαμόρφωση των κτιρίων περιλαμβάνει:
Καταστήματα στο ισόγειο, Γραφεία στους
ενδιάμεσυς ορόφους και Κατοικίες στους
τελευταίους για λόγους καλής & άνετης
χρήσης.

Οι τυχόν μικρές μαρίνες ελιμενισμού δεν
εμποδίζουν την θέα των περαστικών και είναι
σε χαμηλότερο επίπεδο.

[2]. Στο τέλος της όλης έκτασης του νησιού
υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένη μεγάλη
αμμουδιά -δίπλα στο πράσινο πάρκο- όπου
θα μπορούσε κάποιος να κάνει το μπάνιο του,
τα νερά είναι απολύτως καθαρά στο fjord.

1

2

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 18
Για να φτιάξουμε μία
διαφορετική πόλη του
μέλλοντος χρειάζονται
νέες πολιτικές και όχι έργα
βιτρίνας

Η αμμουδιά στην ακτή του
Tjuvholmen

e-ΕπιΚοινωνία | σελ. 19- ΤΕΛΟΣ