You are on page 1of 1

Mewujudkan kesihatan persekitaran yang baik dengan memberi latihan kepada pegawai

untuk menjalankan program,kawalan penyakit ternakan dan vektor,program kebersihan


tandas,program kawalan keselamatan makanan,program kawalan haiwan terbiar dan
program promosi kesihatan dengan suntikan veksin.

Objektif kursus - memantapkan serta menambahkan pengetahuan dalam cabang ilmu


pengurusan ternakan yang baik,kawalan penyakit berjangkit kepada manusia,