You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KUBU BHARU SATU

JALAN RASATHURAI
44000 KUALA KUBU BHARU
SELANGOR DARUL EHSAN
TEL /FAX : 03-60641261
KOD SEKOLAH : BBB 5021

Ruj. Kami : SKKKB1/600-4/1/1


Tarikh : 2 Januari 2018

Kepada;
Guru-guru Bahasa Inggeris,
SK Kuala Kubu Bharu Satu,
Jalan Rasathurai,
44000 Kuala Kubu Bharu,
Selangor Daru Ehsan

Tuan,

NOTIS MESYUARAT PANITIA BAHASA INGGERIS BIL. 1/2018

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.


2. Sukacita dimaklumkan bahawa meyuarat tersebut akan diadakan berdasarkan ketetapan
berikut:
2.1 Tarikh : 15 Januari 2018 (Isnin)
2.2 Masa : 2.30 – 4.30 petang
2.3 Tempat : Bilik Wawasan SK KKB Satu
2.4 Pengerusi : Pn. Anita binti Man (GPKP)
2.5 Pakaian : Formal

3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:


3.1 Perutusan Pengerusi
3.2 Pengesahan minit mesyuarat yang lalu
3.3 Perkara-perkara berbangkit (maklum balas minit mesyuarat yang lepas)
3.4 Perkara-perkara baru:
3.4.1 Dasar KPM
3.4.2 RPT, RPH
3.4.3 Lantikan AJK
3.4.4 Kewangan
3.4.5 Ujian/Peperiksaan
3.4.6 Peningkatan Akademik
3.4.7 Post-Mortem PAT 2017
3.4.8 LADAP
3.4.9 Hal-hal lain
3.5 Hal-hal lain
3.6 Penutup

Kehadiran dan kerjasama tuan diucapkan terima kasih.

Sekian.

Saya yang menurut perintah,