You are on page 1of 3

Prepared for MARA by Prestariang Systems Sdn.

Bhd

1.7 Aplikasi yang Ditawarkan dalam Pakej Adobe Creative Cloud (CC)

Photoshop Lightroom Illustrator


Penyuntingan imej dan Proses dan edit foto Grafik vektor dan ilustrasi
penyusunan digital

InDesign Experience Design (Beta) Adobe Premiere Pro


Reka bentuk dan susun Reka bentuk dan Produksi dan
atur halaman untuk prototaip pengalaman penyuntingan video
penerbitan cetakan dan pengguna untuk
digital sesawang dan mudah
alih

After Effects Project Felix Dreamweaver


Kesan visual sinematik Komposisi mudah 2D dan Reka dan bangunkan
dan grafik gerakan 3D untuk imej realistik laman sesawang yang
moden dan responsif

Adobe Muse Acrobat Pro Animate


Reka dan terbit laman Cipta, sunting dan Flash Professional kini
sesawang tanpa menulis tandatangani dokumen adalah Adobe Animate
kod dan borang PDF CC. Animasi interaktif
untuk pelbagai platform.

Page 9
Sulit dan Persendirian
Prepared for MARA by Prestariang Systems Sdn. Bhd

Adobe Audition Bridge Character Animator


(Beta)
Rakaman audio, Memusatkan aset kreatif
pencampuran dan anda Menggerakkan watak 2D
pemulihan dalam masa nyata

Media Encoder Fuse (Beta) Flash Builder


Muatkan fail video Reka watak 3D khas Pakej IDE untuk
dengan pantas untuk untuk projek Photoshop pengekodan aplikasi
hampir semua skrin Flash dan peranti mudah
alih

InCopy Prelude Spark


Bekerjasama dengan Meninjau, log dan Cipta dan kongsi cerita
penyalin dan penyunting pemotongan metadata visual yang berkesan
dengan mudah

Scout Story Plus PhoneGap Build


Profil permainan Flash Penulisan skrip, pelaporan Pakej aplikasi telefon
dalam laman sesawang dan alat penjadualan mudah alih dalam
dan peranti bersama simpanan awan

Page 10
Sulit dan Persendirian
Prepared for MARA by Prestariang Systems Sdn. Bhd

Creative Cloud Gaming SDK Extension Manager


Akses pantas desktop ke Cipta ActionScript Muat turun dan urus
aplikasi dan servis permainan sambungan dengan
Creative Cloud mudah

ExtendScript Toolkit
Tambah skrip ke dalam
aplikasi kreatif anda

Page 11
Sulit dan Persendirian