You are on page 1of 4

Sarcoptes hominis Demodex folliculorum Pediculus humanus Phthirius pubis

1. Taxonomie
a. Arthropoda a. Arthropoda a. Arthropoda a. Arthropoda
b. Arahnida b. Arahnida b. Insecta b. Insecta
c. Acarina c. Trombidida c. Anoplura c. Anoplura
d. Sarcoptidae d. Demodecidae d. Pediculidae d. Pediculidae
2. Stadiile evolutive
1. Ou 1. Ou 1. Ou 1. Larva
2. Imago 2. Adult 2. Larva 2. Ou
3. Protonimfa 3. Larva 3. Adult 3. Adult
4. Teleonimfa 4. Nimfa
5. Larva
3. Forma infestantă
1. Ou 1. Larva 1. Ou 1. Ou
2. Larva 2. Adult 2. Larva 2. Larva
3. Imago 3. Nimfa 3. Adult 3. Adult
4. Nimfa
4. Forma rezistentă 4 . Ou- caractere generale
1. Larva a. Forma a. Forma a. Forma
2. Imago - fusiform - ovală - ovală
3. Nimfa b. Culoarea b. Culoarea b. Culoare
- incoloră - incolor- - incolor-strălucitoare
c. Structura strălucitor c. Structura
- conțiine celula c. Structura - ou neembrionat
ou - ou neembrionat - opercul cu orificii
- striații
transversale
5. Rezistența
a. În mediul abiant a. În mediul ---- ---
- 15 zile ambient
b. În cruste - 6 zile
- 5-15 zile
6. Adulții-morfologie
1. Octopode 1. Cefalotorace 1. Culoarea cenușie 1. Culoare cenușie
2. Glandele salivare 2. Octopode 2. Femela ovipară 2. Femela ovipară
3. Cefalotorace unit 3. Rostrum scurt 3. Cap 3. Cap
cu abdomenul pătrat 4. Hexapode 4. Hexapode
4. Rostrumul scurt 4. Femela ovipară 5. Toracele alungit, 5. Toracele mail at decât
pătrat 5. Aparatul segmentat abdomenul
5. Doi palpii maxilari reproducător 6. Tarsul prezintă 6. Tarsul prezintă gheară
6. Gheare unic gheară puternică puternică
7. Lipsiți de antene 6. Chelicere 7. Abdomen oval 7. Abdomen oval
8. Spinii cuticulari rudimentate segmentat segmentat
ascuțiți 7. Corpul posterior 8. Corpul segmentat 8. Corpul segmentat
9. chelicere ascuțit 9. Picioare articulate 9. Picioare articulate
10. hipostom 8. Opistosoma 10. Corpul alungit 10. Corpul lat
11. picioare articulate inelară 11. Capul deține doi 11. Capul deține doi ochi
12. ambulacre 9. Corpul acoperit ochi 12. Prezintă simetrie
13. corpul oval cu chitin 12. Prezintă simetrie bilaterală
14. fire chitinoase 10. Corpul bilaterală 13. Dimorfism sexual net
15. corpul acoperit cu vermiform 13. Dimorfism sexual 14. Lipsiți de aripi
chitină alungit net 15. Corpul turtit dorso-
16. cavitatea bucală 11. Aparatul 14. Lipsiți de aripi ventral
17. lipsiți de ochi digestive 15. corpul turtit
18. lipsiți de trahee complet dorso-ventral
19. aparatul digestive 12. Lipsiți de aripi
complet 13. Prezintă
20. prezintă dimorfism
dimorfism sexuat sexuat net
net 14. Prezintă simetrie
21. prezintă simetrie bilaterală
bilaterală 15. Corpul turtit
22. lipsiți de aripi dorso-ventral
23. membrele nu
depășesc
rostrumul
7. Adulții-mascul
1. Prezintă porul
genital
2. Aparatul
reproducător unic
3. Lipsesc ventuzele
copulatoare
4. Ventuze pe I
pereche de
membre
5. Ventuze pe II
pereche de
membre
6. Ventuze pe III
pereche de
membre
8. Adulții-femela
1. Ventuze pe I
pereche de
membre
2. Ventuze pe II
pereche de
membre
3. Aparatul
reproducător unic
4. Vulva
5. Tocostom
6. Ovipare
7. Depune ouă
neembrionate
9. Adulții-caractere generale
a. Lungimea(♂) a. Mărime(♂) a. Mărime(♂) a. Mărime(♂)
- 150-200 μm - 200/250μm - 1.6-3/0.7-1.00 - 1.2/0.8 mm
b. Lungimea (♀) b. Mărime(♀) mm b. Mărime(♀)
- 300-350 μm - 300-350μm b. Mărime(♀) - 1.5/1.00 mm
c. Longevitatea(♀♂) c. Longevitate(♀♂) - 2.7-3.3/1.0-1.2 c. Longevitate
- 30 zile - 28 zile mm - 30-40 zile
d. Prolificitatea c. Longevitate d. Prolificitate
- 20-25 ouă - 27-40 zile - 40-50 ouă
d. Prolificitate
- 80-300 ouă
10. Migrația larvară în organismul gazdă
--- ---- --- ---
11. Habitat
1. Galerii 1. Glandele 12. Pe cap 1. Regiunea pubiană
intradermice sebacee 13. Pe corp 2. Regiunea perianală
2. Pe piele 2. Foliculii piloși 14. Lenjerie 3. Mustăți
3. Printre straturile 15. Haine(cusături) 4. Barbă
crustoase 5. Sprâncene
12. Localizare topografică
1. Pliurile fesiere
2. Laturile toracelui
3. Sânii
4. Regiunea axilară
5. Gleznele
6. Abdomen
7. Partea internă a
coapselor
8. Spațiile
interdigitale
13. Nutriția
1. Lichidul interstitial 1. Sebum 1. Sânge 1. Sânge
2. Celule dermice 2. Celulele
3. Limfa foliculilor
14. Reproducerea
1. Înmulțire sexuată 1. Înmulțire 1. Înmulțire sexuată 1. Înmulțire sexuată
2. Embriogeneză- 3- sexuată 2. Embriogeneză- 5- 2. Embriogeneză 6-7 zile
4 zile 2. Embriogeneză 2- 9 zile 3. Metamorfoză
3. Metamorfoză 3 zile 3. Metamorfoză incomplete 16-19 zile
complete 3. Metamorfoză incomplete 21 zile 4. Faza larvară 5-6 zile
4. Faza larvară-3-5 complete 10-18 4. Faza larvară-5-8 5. Faza prepatentă 5-6
zile zile zile zile
5. Faza nimfală-4-5 4. Faza larvară 2-4 5. Faza prepatentă
zile zile 5-8 zile
6. Faza maturare-4-5 5. Faza nimfală 3-6
zile zile
6. Faza maturare 3-
6 zile
15. Ciclul evolutiv
1. Monoxen cu 1. Monoxen cu 1. Monoxen cu 1. Monoxen cu absența
absența formelor absența absența formelor formelor exogene
exogene formelor exogene
exogene
16. Gazda parazitată
1. Omul 1. Omul 1. Omul 1. Omul
17. Răspândire geografică
1. Frecvent în zonele 1. Răspândire 1. Frecvent în zonele 1. Frecventă în zonele cu
cu igienă cosmopolită cu igienă igienă deficitară
deficitară deficitară 2. Răspândire
2. Favorizată de 2. Favorizată de cosmopolită
viața în viața în
colectivități colectivități
3. Răspândire 3. Răspândită
cosmopolită cosmopolită
4. Frecvent în
mediul rural
5. Frecvent în
mediul urban
18. Calea de contaminare
1. Contact direct 1. Galactogenă 1. Contact direct 1. Contact direct
2. Contact indirect 2. Transplancetar 2. Contact indirect
3. Contact direct
4. Contact indirect
19. Denumirea parazitozei
1. Sarcoptoza 1. Râia demodecică 1. pediculoza 1. rinosinusita
2. Râia 2. Blefarita 2. sifunculatoza
3. Scabia demodecică
3. Demodecie
4. demodecoza
20. Simptomatologie
1. Dermatită 1. Acne 1. Piodermită 1. Foliculită
2. Edem 2. Blefarită 2. Foliculită 2. Piodermită
3. Vezicule perlate 3. Piodermite 3. Prurit violent 3. Prurit violent
4. Prurit 4. Hipercheratoze 4. Furunculoză 4. Prurit permanent
5. Pustule 5. Prurit pe 5. Leziuni de grataj 5. Leziuni de grataj
6. Cruste pleoape 6. Papule 6. Papule
7. Depilații 6. Pustule sebacee 7. Vezicule 7. Vezicule
8. Insomnia 7. Cruste 8. Iritanții nervoase 8. Iritație nervoasă
9. Alergii 8. Secreții cleioase
10. Eritem 9. Dereglarea
11. Iritații nervoase somnului
12. Exemă 10. Foliculită
11. Eritem
12. Conjuctivită
13. Crevase
14. Hipertermie
conjuctivală
21. Profilaxie
1. Deparazitarea 1. Evitarea 1. Deparazitarea 1. Deparazitarea
încăperilor, contactului cu încăperilor, persoanelor și lenjeriei
mobilierului și persoana mobilierului și 2. Depistarea, izolarea și
lenjeriei bolnavă lenjeriei tratarea persoanelor
2. Depistarea, 2. Dezacarizarea 2. Depistarea, bolnave
izolarea și tratarea lenjeriei de pat tratarea și izolarea 3. Evitarea rapoartelor
persoanelor 3. Depistarea, persoanelor sexuale aleatorii
bolnave izolarea și bolnave 4. Educația sanitară a
3. Evitarea strictă a tratarea 3. Evitarea strictă a populației
rapoartelor persoanelor rapoartelor
sexuale aleatorii bolnave sexuale aleatorii
4. Depistarea, 4. Respectarea 4. Educația sanitară
izolarea și tratarea igienei a populației
purtătorilor individuale și
sănătoși collective
5. Supravegherea 5. Educația
sanitară a antiparazitară
colectivităților
6. Educația sanitară
a populației.