You are on page 1of 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL
Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Tahun Kelas Campuran (4 Aktif + 4 Dinamik)
Bilangan Murid 16 orang
Tarikh / Hari 16 Ogos 2018/ Khamis
Masa 9.40 pagi -10.40 pagi
Nilai Utama Kerajinan
Tajuk Jiran Saya

Pengetahuan Sedia Ada Murid-murid pernah bergaul bersama jiran.


Standard Kandungan:
Fokus
11.1 Mengamalkan sikap rajin bersama jiran

Standard Pembelajaran:
11.1.1 Mengamalkan cara bersikap rajin bersama jiran
11.1.4 Mempratikkan sikap rajin sesama jiran
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat

i. Menerangkan dua cara bersikap rajin bersama jiran.


ii. Menunjukkan sikap rajin bersama jiran
EMK EMK - kemahiran sosial,pemikiran kreatif,kemahiran mendengar

Sumber/Bahan Bantu Kepingan gambar (puzzle), audio cerita,buku teks,lembaran kerja


Mengajar
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Fasa/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Pembelajaran
Persediaan Nilai Kerajinan a) Guru memberikan kepingan BBM
gambar sebagai ’puzzle’. -kepingan gambar
(7 minit)
b) Murid-murid akan ’puzzle’, kertas
mencantumkan kepingan A4,gam
gambar dan tampal atas
sehelai kertas A4. Nilai
c) Murid akan menjelaskan -menjana idea
situasi gambar tersebut -berusaha menjawab
kepada rakan sekelas.

Imaginasi Cara bersikap rajin a) Guru memainkan sebuah BBM


bersama jiran -audio
audio cerita nilai Kerajinan.
(20 minit)
b) Murid akan diedarkan dengan KB
- menjana idea
lembaran kerja dan mereka
harus mengisi tempat yang - kemahiran
kosong dengan mendengar mendengar
audio cerita dengan teliti .
-peka terhadap
c) Murid bersama guru akan pengajaran
menyemak jawapan.
Nilai
- kepekaan

Perkembangan a) Guru menyediakan kotak BBM


-kotak misteri,kad
Mempratikkan sikap rajin misteri bagi murid-murid.
(20 minit) situasi
bersama jiran b) Murid-murid dikehendaki
KB
mengambil satu kad situasi
-berfikir aras tinggi
daripada kotak misteri -menjana idea
tersebut.
Nilai
c) Murid-murid dalam kumpulan -kerjasama
-toleransi
dikehendaki melakonkan
situasi tersebut tanpa bunyi.
d) Kumpulan lain akan memberi
komen ’OK’ dan ’TAK OK’.
Tindakan Aktiviti Pengukuhan a) Murid-murid akan menjawab BBM
soalan berdasarkan situasi -buku teks
( 15 minit)
daripada muka surat 100
dalam buku teks Pendidikan KB
Moral Tahun 4. -menjana idea,berfikir
b) Murid-murid akan menyalin aras tinggi,berusaha
soalan dan menjawab soalan menjawab
dalam buku latihan.
c) Setelah murid siap latihan, Nilai
jawapan akan dibincang oleh -rasional
guru.
Penutup Sesi rumusan a) Seorang daripada setiap KB
(8 minit) kumpulan akan merumuskan -menjana idea
pelajaran hari tersebut.
Nilai

-berani
menjawab,toleransi