You are on page 1of 1

IBILALDI OSASUNTSUA

Kedada / Quedada
2019eko urtarrillak 11an / 11 de enero de 2019
Itxartu Taldeak aurten 9 ibilaldiren antolaketa hartu Itxartu Taldea se ha responsabilizado de la orga-
du bere gain, bakoitza hilabeteetako lehen ostirale- nización de 9 recorridos, que tendrán lugar el pri-
an. Ibilaldi hauek Algortako Metro plazatik abiatuko mer viernes de mes. Estos recorridos saldrán to-
dira 10:00etan eta bere iraupenak gehienez 2 ordu- dos de la Plaza del Metro de Algorta a las 10:00, y
takoak izango dira. su duración será de un máximo de dos horas.

VIERNES 11 ENERO 10:00 PLAZA METRO ALGORTA
OSTIRALA URTARRILA ALGORTAKO METRO ENPARANTZA

Recorrido Telletxe, Euskalherria, Txakursolo, Telletxe, Euskalherria, Txakursolo, Avda
Makaleta Etorbidea, Leioa Etorbidea, Los Chopos, Avda. Leioa, Avda Algorta,
6.300 metros Algorta Etorbidea, La Bola Hondartza, Playa La Bola, Paseo Marqués Arriluze e
Getxo Kirol Portua, Ereaga hondartza, Ibarra, Puerto Deportivo, Playa Ereaga,
Portu Zaharra, Aretxondo, Algortako Puerto Viejo, Aretxondo, Avda. Algorta,
Ibilaldia
Etorbidea, Algortako Metro Enparan- Plaza Metro Algorta.
tza.