PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TAHUN 5
[ Masa : 1 jam]
Arahan : Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A : Jawab semua soalan dan hitamkan jawapan di kertas jawapan yang disediakan. Bahagian A 1. Cara untuk menyelesaikan masalah dengan anggota keluarga ialah …. A. B. C. D. berbincang bertengkar berdendam memencilkan diri

2. Yang manakah antara yang berikut sikap jiran yang prihatin? A. B. C. D. Puan Mastura menjenguk jirannya yang sakit. Puan Wong tidak bertegur sapa dengan jirannya. Puan Lina tidak boleh melihat kelebihan jirannya.. Johari merosakkan basikal jirannya.

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.

3. Apakah nama alat muzik tradisional dalam gambar di atas? A. B. C. D. kompang erhu sape nadaswaram

4. Semua yang berikut adalah adab berziarah, kecuali…

A. B. C. D.

membawa buah tangan sewaktu berziarah. memberitahu tuan rumah tentang kedatangan kita. menyuruh tuan rumah menghidangkan makanan. berziarah pada waktu yang sesuai. 1

5. Adab berpakaian semasa menghadiri sesuatu majlis rasmi adalah memakai pakaian yang kelihatan A. B. C. D. bersih dan berwarna-warni. bersih dan berwarna hitam-putih. bersih dan sopan. bersih dan mahal harganya.

6. Seni tari yang diwarisi oleh masyarakat Melayu adalah seperti berikut, kecuali A. B. C. D. tarian inang. tarian kipas. tarian makyung tarian canggung.

7. Antara berikut yang manakah bukan tujuan kita mengamalkan adab berpakaian yang sesuai ketika menghadiri sesuatu majlis? A. B. C. D. Supaya kita tidak berasa janggal atau kekok. Menjaga air muka dan maruah diri. Menonjolkan diri dalam sesuatu majlis. Menghormati tuan rumah.

8. Tarian ngajat popular di negeri A. Sabah B. Sarawak C. Terengganu D. Pahang 9. Pakaian bagaimanakah yang sesuai dipakai semasa mengunjungi rumah ibadat? A. B. C. D. pakaian sukan skirt pendek pakaian yang sopan seluar pendek

2 Soalan 10 berdasarkan gambar dibawah.

10. Pakaian yang dipakai oleh lelaki dalam gambar di atas sesuai dipakai semasa aktiviti… A. B. C. D. pengebumian. gotong-royong. majlis kenduri kahwin. majlis rumah terbuka.

11. Malaysia merupakan salah sebuah negara di dunia yang mengamalkan sistem pemerintahan….. A. B. C. D. 12. sosialis. republik. ketenteraan. demokrasi berparlimen.

Siapakah yang mengetuai Jemaah Menteri (Kabinet)? A. B. C. D. Yang di-Pertuan Agong Ketua Hakim Negara Perdana Menteri Yang Dipertua Negeri

13. Dalam proses pilihan raya, proses yang paling awal diadakan ialah …. A. penamaan calon.

B. pengundian. C. kempen pilihan raya. D. ucapan calon yang bertanding .

3 14. Badan perundangan yang berperanan menggubal undang-undang ialah ….. A. B. C. D. Jemaah Menteri Mahkamah Kehakiman Parlimen

15. Tiga badan utama yang membentuk kerajaan ialah badan perundangan, badan kehakiman dan badan …. A. B. C. D. eksekutif. Perdana Menteri. Majlis Raja-Raja. Suruhanjaya Pilihan Raya.

16. Rakyat diberi hak untuk memilih kerajaan sendiri melalui proses …. A. B. C. D. pemilihan. perlantikan. pertabalan. pilihan raya.

17. Penghulu ialah …. A. B. C. D. ketua pentadbiran di peringkat daerah. ketua pentadbiran di peringkat mukim. ketua pentadbiran di peringkat kampong. ketua bagi masyarakat orang asli.

Soalan 18 berdasarkan pernyataan di bawah.

merangka dan melaksanakan dasar-dasar negara 18. Pernyataan di atas berkaitan dengan peranan yang dilaksanakan oleh …. A. badan perundangan. B. badan eksekutif. C. badan kehakiman.

D. badan kewangan.

4 19. Apakah tanggungjawab rakyat untuk membantu dan memajukan negara? I bekerja gigih dan tekun. II menyokong dasar-dasar negara. III mematuhi peraturan dan undang-undang. IV menjaga kemudahan awam dengan baik. A. I dan II B. II dan III C. I, II dan III D. I, II, III dan IV

Soalan 20 adalah berdasarkan logo di bawah.

20. Manakah yang benar tentang logo di atas? A. B. C. D. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Majlis Amanah Rakyat.

Soalan 21 adalah berdasarkan carta di bawah.

Yang di –Pertuan Agong

Badan Perundangan

X

Badan Kehakiman

21. Dalam carta di atas, X ialah … A. Badan Berkanun. B. Badan Eksekutif. C. Badan Bukan Kerajaan. D. Badan Kerajaan. 5 22. Pemilihan Yang Di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara dibuat semasa ….. A. B. C. D. persidangan Dewan Rakyat. persidangan Dewan Negara. persidangan Majlis Raja-Raja. pilihan raya umum.

Soalan 23 berdasarkan jadual di bawah. I II III IV V Kempen pilihan raya. Hari penamaan calon yang bertanding. Hari mengundi. Pengumuman keputusan pilihan raya. Pengiraan undi

23. Susun proses pilihan raya di atas mengikut susunan yang betul. A. II, III, I,V,IV B. II, I, III, V, IV C. III, II, I. V, IV D. I, II, III, V, IV

Soalan 24 berdasarkan pernyataan di bawah.

membantu golongan bumiputera dalam bidang perniagaan dan keusahawanan

24. Pernyataan di atas berkaitan dengan peranan yang dimainkan oleh salah sebuah agensi kerajaan. Agensi tersebut ialah … A. B. C. D. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Majlis Amanah Rakyat (MARA) Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

25. Yang manakah tidak benar tentang peranan Perdana Menteri? A. Ketua Kerajaan Malaysia. B. Menasihati Yang di-Pertuan Agong.

C. Merancang dan menyelaraskan dasar kerajaan. D. Menyampaikan suara rakyat di Dewan Rakyat.

6 26. Yang di-Pertuan Agong dilantik setiap ….. A. 5 bulan sekali. B. 1 tahun sekali. C. 5 tahun sekali. D. 7 tahun sekali.

27. Antara berikut, yang manakah bukan peranan dan tanggungjawab Yang diPertuan Agong? A. B. C. D. Menjadi Ketua Negara. Mengetuai pentadbiran negara. Berkuasa memanggil dan membubarkan Parlimen. Melindungi hak istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak.

28. Tahap Intelek (IQ) yang tinggi dapat dicapai jika kita rajin … A. membaca. B. berfikir. C. merenung. D. bersoal-jawab.

29. Kepentingan memiliki ketahanan diri adalah …. A. B. C. D. supaya cekal menghadapi sebarang cabaran. untuk menangkis sebarang serangan dan pukulan. untuk mengingatkan orang lain tentang kekuatan kita. untuk tidak mudah dipermain-mainkan oleh orang lain.

30. Murid yang manakah dalam pernyataan yang berikut adalah murid yang berani menghadapi cabaran? A. B. C. D. Johan berputus asa setelah gagal dalam peperiksaan. Marisa sedih kerana dirinya cacat. Mei Chan marah-marah apabila ditegur oleh ibunya kerana pulang lewat. Aqilah tetap sabar walaupun dihina oleh rakannya.

( 30 markah )

NAMA

7 : ____________________________________ KELAS : 5 _____________

BAHAGIAN B Soalan 1 : Lengkapkan rajah di bawah ini tentang proses pilihan raya di Malaysia. keputusan kempen pengiraan penamaan memangkah

Pengumuman tarikh pilihan raya dan hari (1) __________________ calon oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) .

Pelancaran (2)_______________ pilihan raya.

Pada hari mengundi, pengundi akan (3)_______________ calon pilihan mereka.

Proses (4) ___________ undi.

Pegawai Pilihan Raya akan mengumumkan _________________ pan raya.

Calon yang menang akan memberikan ucapan.

( 5 markah ) 9 Soalan 2 : Tulis BENAR bagi pernyataan yang benar dan SALAH bagi pernyataan yang tidak benar. 1. Yang di-Pertuan Agong ialah Ketua Negara Malaysia. ____________ 2. Yang di- Pertuan Agong memerintah mengikut bidang kuasa yang ditetapkan oleh Jemaah Menteri. ___________ 3. Perdana Menteri mengetuai pentadbiran negeri dan merupakan penasihat utama kepada Yang di-Pertuan Agong. ____________ 4. Negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan, Ketua Negeri ialah Menteri Besar. ____________ 5. Ketua Negeri bagi negeri Pulau Pinang ialah Yang di-Pertuan Negeri. ____________ 6. Memakai pakaian yang bersih dan bersopan ketika menziarah. ____________ 7. Tidak menghiraukan jenis pakaian yang sesuai dipakai ketika menghadiri sesuatu majlis rasmi. ____________ 8. Kita akan dihormati jika mempunyai sikap berbudi pekerti

mulia. ____________ 9. Noni memarahi Siti kerana Siti lambat memulangkan bukunya. ____________ 10. Mematuhi peraturan akan memberi keselesaan dan kemudahan kepada semua pihak. ____________ ( 10 markah ) 10 Soalan 3 : Lengkapkan struktur pentadbiran negeri bagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia.

Sultan/Raja/ Yang di-Pertuan Besar/Yang di-Pertuan Negeri

1. ______________________________________________________ (2 markah) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

2. ______________________________________________________ ( 2 markah )

Pejabat Penghulu

3. _______________ ( 1 markah )

( 5 markah ) Pejabat Daerah dan Tanah /Jajahan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kampung

11

JAWAPAN DAN SKEMA PEMARKAHAN BAHAGIAN A ( 30 markah ) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JAWAPAN A A B C C B C B C B D C A C A NO. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JAWAPAN D B B D A B C B B D C B A A D

BAHAGIAN B Soalan 1. ( 5 markah ) 1. penamaan 5. keputusan Soalan 2. ( 10 markah ) 2. kempen 3. memangkah 4. pengiraan

1. 2. 3. 4. 5.

BENAR. SALAH. SALAH. SALAH. BENAR.

6. BENAR. 7. SALAH. 8. BENAR. 9. SALAH. 10. BENAR

.

Soalan 3. ( 5 markah ) 1. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri 3. Kampung 2. Pejabat Daerah dan Tanah/Jajahan

Kerja kursus - 40 markah

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful