You are on page 1of 20

Ilil

AD O'-'-PI1], J. S' '& 'uo,a'OC!'iI.a.I'Iin:Dl'M'nIX· '.'. ,_ ,_-...,.,', ~'_DA, :-.'!!!I .t.La&Uft'.-··DI& A.r'rw,u~::·-"",

II'lt

APPENDIX

AD OPERA SANCTI AMBROSII.

- ,- ,c -I IIft-· .," " '. ' - .... ,iI ' !II. M '~-d' :'''"'t''',fti . ··s 'D' 'An il!lid':~'f"f"'m'la' -D-·OD. ,sn'lll,"!IJ dmillllllfl!'Q

co,m.p eewDS OP'DSCwl q'~ ID, e _I_~v,D' .QU''''' '.llUIi' . ,J -~, Q:~' - ,~".

-

ADMONITIO :IN ACTA S. ,SEB,!:STIAN1.

-

I,. IU:iat 4C IDcionr", Acta. taUi' ,Baron,i. A Irai'is t·nlt,.,PQIa,."" !i'll' ,11I"tf,. • Anabrorii " ... ft,., '188, ."m .. I" 'e&18 'l'IIUim:a Ie dipa qui A:DllI- :&'I''''', " 9mo-" m.'fum, "cedill'

libel aunaniur.. IOG." ,Bf"Uil'W lANniol Molani ,i., Ea ACM BOIWftdo nMtro IS, D1A..1t~, ..

mqia_, m MftIIWd ,ds 'Iuibud.am .'R(lb"tmi h;uf:~ri:u, pro" .1J'·kNiium" EY'cad.no ,PP.. ,~:tBnl"

.'il' aliot.i;Dji aI' alibi a mbu iniJlaUtua 11_: ... Mrd" AI.. V,'ln"i, S", Hllrlini rr.irildMtti,M; ~ .....

i,Ia 1W'i&i., : s~ SebuUanilO1a p'u&io ,omll:ibras .mmrl',. S. IGi.ilmi"S. Ap.d(,i_ri:l8'~.aa.mi. mo4i:&placet.p iD qu,im,uUorum aUorllDl,p_io eo... Ilipdloril, .flilqu',. II: Brmvd .Afombri,fij, .0..". lioeiur.. Qu Li'IIl'UI B .. ,dduAR~1J ·.uoriltJ,,"

mI~ Ifdlinima (m'U,1a;hl tame,n Donni'U 111Io'lII'"

I"Ea hu, •• G,.rm.i." II lO.e.' ROlDaBra an ra, tar JloIGtlUI" " 'pdld IIgmlt) LM:tGtti' ~i ,Ecclesi. naurU. coDwipli pulanlur.. ld, ~ dim"". Yi,f. Z.~, ~ IC •• m "..w,

'M1rir miNiim, d'Ubium •• ; al non (brkurir) at tatmC Iuu;~ ,F~ ti',.10 ,; Memonbi Iii b.istoria ,com'ple-·

in. ma11lbw: .ltul,. NfI.m Mnma ,suc.,. 8' •. Ambro.lifl cteDJ cooY,nionelD ,1& al0l15 :U~.1ri'BID _que;

oM dtltlOl 800 ialJihiI.. 1. m~ .. ' :-fttJtl·· '.' " man'll'Pn. -:-: .' ·m. ''''_ ·U& cum aUNa uhortatioft.e ad vi •.

. .. ..... .. .. . .. .. , ... (J - PUl, 01"'- ..

,- -- It'IBJ"'tI,ditld .-.t' ,,,_~.l'~", - -.--,"'.' "-." .... .~. ~.~." " .··n-til Aftn~h;""'p.rturo. ." ,o!'d , •• "oIIimi"B.·. ,dedd.eriom.

ROIl . _ .. __ . ., 'I... ... ",~~W_ rt.tqUKU"'lol1U. D'. I"~-'- ~-~- . -.iIi gil! . 1!!'!I;i! __ 1I!!Ii!I

o...:t..- ... r .- .'. -n:JIl" • ..:1... . .. •. . . .1 ..... --:.. - - .--- .. 1'~" ...... :' • .;1' .. ,......- ..... ...,;:.. .., ...... 1 aP Li'n

g~~.IGA'm vanlmn, ~ gWUlOS, ~~'I".., 64p., B ,O'uRw:~m IBCSnl IJO)ww.~UCwul :.' ~,_..'-

6 .. , flam .. II: Ataeres 61mDl 1'adOI"t ad. loc11ID non DO BrechCo, reet:na reco,Dltum .. GptU'p:&a:m,,. II

j:am. 19D,otnm ~;, Ii '1uidem 'IX. sarie pauiDBis, eJu • qUito., tltmCupa.lDnautG ,hah,I.~ N. ill.v. mar,S, .. Amb:roIio iocuJe-nmr adi.1 didiceranlJ, mUUario, tpam. II\lDII;f' HII mine fm 'fanor) et, daeea .. IerUo ah m:be, ,1000 qui obi SuUOOIm. naviamClla- aDD,OS, diUpo.tiasime collm'ipilOlJ Chridim.o leaari cumbu, dlc.eha,lur j pratCtJpise par visum euadem commuucandOi d:uim.,.

lile&1igim tn mlrt-~- - . '. ·.L, -, -". j',- ~ ,-;c "d- " ., . : l·iIl,.· " '.. '1:'1 __ ..1_ A- ...,,""', . ~- .', Q~ --, . -. ·',K"" . 1.,~:",iI_,

__ . D----,.rem. BCUlm OIl. am ma .. mnll. Io~'" '. ,Ij"""e gn:!CQ olftliMlld .1I~Cl''''·1Ni1lll!ili

lepeUd Be ad, 'veI,ligla aposlOlolUlll Petri It Fault .l'.4titul 'I,rei (hnlia'''tI. 11"".,., cdidii' .A:.,,uu lA ,

a mBpl:., "am .. tOO ~: Quisq1ti. •• futidio- ,potJIa"u<J' Glqu, as to Sun., .. Ed ~ :

sos, la,ntiori ednlio a,p,pet. atiari,ilanc .Batram l~' .Yarugtftl'.,Fra~ lIsnta1', ZGdariu furfur-em, podpOD.SDI, SIJletisshD:~ ,Pllris .Ambrosii LiPPl"'_, ,F..,...; ... :m Calai..SS'" IICd." B'arnw

opus, quod. de hujus, tfinm,plio .Utis edld'it, i:o.qui,.. ,10m ... 11 Allllkd", ,M. A-_ni .. Grorgi:u,JO ,Joe • ."B4-

reDS, in eolN,peries .fellulum ,(iitiSl]1m'U3J nferID~m;. riUUSaMAni:UI'; B~RiriN II BQ'nD,n'dVI .... 'Iri.

cQjus d,eUeioso admodum liU1llne palato motis, de., P~tnu'" HaIdJ.. I •. .ll~, td,'., :108" GUrUJ .PIdIIra:;t (llJta!W, deleetlhiliter .poWrll saginari '. ,t aW: itultuollm. SI:r'mo "" A ItjWltnj:." diRrliI,CII'"

""mu, i. ,'us _."ae .Fd"ni 'MIaU haii .. _,;

3. Ntpemiram., at aHonma M;nelorum, ita Sl~ CI .S.Gr~i ,r-N'. 37' . .t '" huiUca S. ,SIMII'int. i,alia.i, JltdiGlSi't6 onu_i ad MlfliDk.uivm 'm-, AriontA muJlOnma ,.,wIII d. H' ~ •. ,._ ••

"""' , ........ .,iI'..... Dn:ft....i .... ·""·'1· n • ..JI~. .... ... l.......... ~~"'"- ,,:Ll·_,U~1· ..... , """"""1'."_ '1".' - ,_..,; .... "':',li":",.' B' ," .I.'or,tn ,1!IfBICJ-

, _.IfMlJKMI:.. r~ '. ~"r Ii'" 1 , . ," .,1' ~ .r'lINlInI!t!!il ,~ ..... !!!!I':lllIntt 1fI~n,. iHlIIiII 1'-1." '.;:''' I .!!I'. I, .. _, ""'III' "",'fUJU"!!!I1 :P~'I, _' . ., -- -'-

, __ miM,,. aid. :trditiV'8'''Um. hi",", primamll' em m, NgIlItJriI S~, .nni.' ,..,._ cd'

maJm"um wI M"'IIDM, If' £DDlDMlllariu, Hlab (diu O,.srio ComlId" "mrikl"

Ill'

"

,_

ICAPUT 'PIUlfUl(

A

CAPUT'll.

s~ SdNdhsft.UI m4'r.,u ,a.,ftima;l~ .4r"'~'il1A' ,,, .am' gruvitl,r .p{u~, lOOt.n tla "

t . Sehaltianu "iF eh riltianiaimnl, Med:io,lmea- ,I., Qui eUllbeal,i.i.Is oomul'lall;ooihas a~lquie ..

MOl padihn'lendiU." eivil (I) \lero ,NarboDeDlls" _nnl", e& ¥erber,a. 'eami6:c,g,m, animo per,se:'feranti, Di,ocletiano ,eli MaDID:iaoo ,imperaCor,illus ill mll1ls transirenCII, eapita!!em Jasti :Iu,nit, lubill9 lenlentJ.am :,

erat, olprin.cipal,u. ei primIBoo'hortistrad,e:re:nl .. , ea yide]ice' ratioo8:jul Ii eooem ll1,omsnlo Iqu.o

e& IBO ,Bum, ,CO A mpeot ul juberen,' sem per _tan.. d'8Co,lIand] ,ern" sacri:&eiis eOlllensisa.enl, e,lparell-' ,Era' enim vb lotios pruden".,. Sllm!one y,eru"tU,us SIilU etoonj;'ulibu et fi I lis, etfaeuUalibua

iajadici,Q jUllu;, ,io, ronsili.o, prolidulJ in oo;m,mil~ reddlino,tn,t .. Eran' enim :D,08. 8010m".' db:lmus,

10 fidelia" io interv1eD'ta ,sINDODl" i:& ~ORU.aIeOOD" leDIN clari:ssi,m)v'i d j sed et, fa,c·ullatibu d~ la,ta1.i

.,icu'u. in qm'V,ru mornmbOnetitl'le prmclaral,. (,3) JI quorum Ir,at. paul' Tmnqaillio1!l:1 ,W)miole, ,et JlGDCmilUes ao Ii palremvenera'banttlf;, IUllllJIt3l.mr Marcia yocabator ; Iqui iUosl ytpebaai,ur uiveni,1 qui ,,.raIl' palatio, ehariuimoveRem-clUB uxoribu eorwn e" mii.; nimio emil in s,ld.

b.1.ur decta.~ erat 'Ini. VIJU D8:i. tultor, lei nepoitibus. dacebaa,tur deatu. U ode faclu:m ,est Jill,'

naceua, enrl, Ill" quem .Dei perfuderal gada. ,ab I)). All'8Slio (I,) ,ClllO.aiUo ti~.il 1\,00m31: pradoot-o

ODl"'O':Ir.,. "lI1iW!I .... _: .... 'II!, B' oI:na10i' ... , ,Aiia'fQID 1~~.I'~ln~!!i,.ii'lI'i!1Il!iA~rilio.'_n't, ,"n, R;II'lo'i'\11i'>1r1in:tli

' _lUu-g .u.lI .. uli~:'1 , ' "!!III".",·:1it5 UI~' '.' - ~ .. AU.~~ " .... ,~. ",'!gU" JI : g; ,,'.Y'lll~

'I. 'Chdllo ilitur ',Boddie sed,wam BbiJJabal 'flli.. .patio agereiur cum Sil, iquawD,UJ ad tbar,i&ea;a,.,.. ,m1UB*, I8i1I .-.' qtllmll9 .hoe aacrUqil,relibu d,um .idoUs consentlleD,e .•

IBUe'OCDUlll-m, .1100 pall'iollit 'tilDors perleniC'I." S .. Aoc.edeD.1eI i:taqae amici eomtD ~ 601. I.", DIG .ptrimenii III amore coDstrie,lUi, aedadllioo, penm\ dicere .: Uude vobis 'lam, ,clura, meu, taIEn"

taD,,, ,8:m ebl,am.ydeterreRi imperii Cbmti .. miU- ..,. fennl,lUIl peel,U.. qu.1od. cuJtiempaUmdmi (I)

\em ,altba, ahseoad,Unm (!), ttl ChrisUanorIUD alii"'!! patna, alJ.jioere. ei m,lIri JIM decrep~ ... DO'¥U dol.o-

mOl .. 'IniGa iDter Iorll,enta ',idem;1 de.lcerel, ooDfor.. m parlU alor"e , ,Nam. iU. ,partUl ,lui dolo.F.I. tare'j It ,Deo .redden' uimas ,qua diaholu 00.- CODlOlatJonib ... pemble,. Ida.m, .iD 'nDGI dDloR' dliOi

baLur auflfM" OliM poem,. at •• intllD, patr~, :fuD!d&n:& :6UOr'WD

,a" DeDique: poatqaam, ,m'glla ,marilrru.m. Dle:D.tea a atree,tu.; P,UG 'vem i:namahUil dolor" .illooosol ...

IimoN, pauionis ,eripail, ,I NeoNDI.m perpetuml hUil,pmD,I,; lrl8llBediahUis ,crocialu. ineom,par.Jliti,-

PWIalI loe.ila;,vi& .:' ipse quia l'lse~ apiparun, ,u,i:a I'll.. 1. paril8 (G)181J1., qlllo apes el, aaudilWl, 'LolliL'."viII miD. i.D teaebril lateN DO,D,pOluit., ClarinbDi. ~I.i tar cont.edni 'ur., NlpuUarlloria", at, COD;templJl, om .. ,irilMarcelliaoo at, Baroo d,u.obll· geminil ,fratrU,al n:jbup,mutis diaeti'bu, aortis ,ltl'(.)Giw appeJlilur pro Cbrilti Domine in ,incnlis oollS'limlil, qaoudie 01 pothll qua.\i,me!l.Dr' (")1. ObaecramlllvOI, 0 amici. ,lOlali'IIDl leUilteba\; ei 'am. ipsil qmam 'e:'LiMa .'rvilc.uriSli.D1Ili" .. de- hiluM Icladi.bui IDem;, '8' 1'01 eornm, 'CD:m. ,uJbu. 18Dtif1lIfal, aallllll'ia Odei pakes a&8, d,qJeiam .&,1101" 1'81 ,admonhi me-, 1_ .. Ii .. mimstrabi& ~ quibus lup'tiva, ..uU blandi"meflilOte,.

menta, I'8Ipunmt, el momlDlIDea IOI'fDeD:&ona,. llo a.e at Ida limnil amici. diC8ntm • .,milll8lD,

Den aoa time~BD.1... .. eluailUl :l!Daler ,advllDit, .• tsolum ca:piM lem.

'Ii!

ftll

AD OPERA S~AMBB.OSn ,APPENDIX;;

,Iua ,lIl1acm,tiIOl'llDtMtl, ia eonspeet'li IOI1IIIYe,,,, .. ! r'itatem , qui p:o.tatis eranl 'horam infaDtiam ,lIomi ..

stem, q:u. pecn.1s le,pbatDrt se:id~,t, : et e1moti,8,Den~ n i:" et d,oMoram vesl,rarlllm, ,avidiSlimi. 'pe,rvUOftl !

'ibu .tendehlt eis la~,is pe~lmDl quat BUlran.' Qui, enD'i "8ltm OCClIpalk'JreI 'fa,miH. , ve~ qu.ilmi

mamlim., Ii hland i media" qtJ!m .i.Dfa.n:lim 801''liUD divis,nri sunt ,.ernaerul08,. '(111:0S, autrr,is.tis' lien, quam

ahibllera.~ 'ej nlando, :JacrYlI!IDS memomblt.. Aie:· Ie:rreo,betllglla:m imphe tNdeUtatille.neN pl..'

11.,t IfIO' ad .amhl, ,: Tomibl semper phe bla:nditus ren'I£iS despieitis"alDi,ms fle.spll,iUsl u'xoreSi abj i~itil,

II, nu. et lu ,Imp') ~u. Y'eucundaml 81 : j,D iato :1] iO! ahdicatil'J d, VOl ipma ,car.nigeia~tru'Beoa, 'n; ....

im.a,ginem .meam pepe,d J ill Ie pate:rDlol, wlc·usbiibeti •. ,

effod:i • til 'patr,i alinor, isle simitior.. HIli me ad.. CAPUTI m ..

.. ram! ciKl!lm,alla.nl •• U;,ODlRiparte iaCOiD- B. Se~tU'.n," 'AldanlN conllma'.,

parablles ]'uetulJ .iOID,dlta Biseria, el, g;em,ina arbi,,,, ""Jnwea du:m ilia. ,dic.unl,ur, It .irIl,a.relem~DUu'!!

'W" DuUil poolta!, tribtdatiordbns oomparao,da. :~nternxd'rlm Jam-ym,as", et. .8,Dspi.r.la ,&UonuD,e<epe-

Omitlo :OUos .dmoRem uUro propera;Bt;a, ,quos :0, nnt miUtes Cb,rislim!oiJ.esce:l'tI" et animOl I~OI

mibi bos" ,aderNDi, per m:edial,18qa,e'rer Beiee Aecte:read ,d6IoRm.,. 'Ehlic, 8,'peetaeu'1,o, 'ul, :Iupn ai .. hel)'.~torom (8,); Ii jad,ieil v.ioleiD ta, coDeluderenc,. ~1m ttl, iD'Ie(lera' 8". ,Selul!·s.b\nu.~.vir 'per ,om nltChriearell'8mei.mul i:l'rumpereDl morUur8. R,ovum, hoc B It)aniuh1l1!l:1';t CfiUD1. ooou]'tabat 'Dlili~rll )):abiIO;S, ' • . pnuelt pemundl,t :iu quo' cam,~fel. r'OilllnF VI' - Ciblamydis Oll'llm.'hrahat 3.s,peetul .• AtDi vidi,t atll'le .. feriat, ,ita loptatur .llP,e.reat, mon, :invUa~ur at tas Dei im"mel:90cDllamirIis pondere ta'Upri~ 'in

y,eD:ia'tiNoldS b.iG luctls ,esl,Dova m:ise:ria',1 ill melUo 'BO'frU m Ie· objieieDsJ d11it : 00 forti.i mi mi-

... .DI'kll1lmj U",80.ID.I, apODia am ittltllr,1 'lpaNn.. lUes C.b[lst:1 .~. " i nst:metiss,i ;m~ dh: in ~ przli.ib;!Uatr;..

lum m,iserandaoogitlIf sen'l!c&UI 1.1 'vi vaiL. reS,t :per u~:mj,am, 'Virtulem an imi fortile'l" pen~istis.

7.. Ilta, at bis s;imilil, matre· proseqDente~ inlr,[Du ad pal.roam." !el, nuneper miser. btmdilnenta eepater" at. I'irisjam :MlII le, m mibal' ,ad.dttci,t'D.~ s.e:~ mAim ideponiUs sem:piteirOaln ,. DlDtRulle· per "OS

"uloram!, e't CJplaao eapitl ter,nepulverem IparpJlS" Chr'illi ·miHto:m. :rortitudo •. fide pollu:1 IIID,ariqnam

httjDlfDodi dabal, 'VDeeS ad ,Q·'hIlDl' :~A'r1 mmitlO ferroL W.olite vicloda;rnnl yut.ramm inl,lgnJa per

IlIIro p.rolcdsceDUbul filii:1 valedictnm ,&dveRi" .ImuUenlm b~a'ndbDeDb abjice:re~ e' subjo·cusped,i. Uo:I,'6na., qu. a 6'~iis .pDltnne •• exh,iienda llus 'YeBlrb, bOlUs d.evieliJ C8rVi,eetl, ad vicl.ricia et

para1"81IDl, '810 bl'fe:tis 'II io! .. pullU1ll e~pen.da·lD. redh'h\'1 UelWlll be Ila ,Walalle, euj:al q;uaDl'vi:1 _'\"I

'O.SUi. m .• baciUhl1 IeDetJtllis;, &1 ,gemiJlIJ1IDl IDeo·, COD.lra ''VOl, exsti1.edt etpcftDi'qaa iDltilati:a(9), 12~

111m 'nscenm [amiso"" natifeUe:i,lter J' at pMSpeN' viar tam,en eflioittlri'rI Npet~I1a~ Eit"i;gi:~ i.·ilm I macaU, :el.cel)ent~81Jim. memorim, el iagaU. lin .. C m.mnil al~tibu, (10) lr~pmDm Veltri cer1aimim, plllril,l, omnium I iberaUom per ilia lit.rafnlR i:lI,. ,I,ori.osluD (II), e~, :BoUIe .iUullaa'ittere fteliblll

uti. qme isea repenle insaaia ves,ln 'vQ,)u.n·mhl ptJ1!DJonuD.

Pro-aita m.ams vos feci' esse· amalo:l'8I 'Nun... fDkt" -'1,- p-lorlftl.e attentUtil4lwnal. he-

~... .. . . . . . ... . - - - - . .1", quOl ,- . - '.' - . . . -t ,II· .

qDlm.ista vi¥sotilntl p'laeoit:luloqIl!lammOitJJtor,il die si p0s.sel,c Ic,l.r-e qua BOitis :;"umo,t ,enim. 'qu.ad, luam, amOrlm. induxit : ad quo.nlDique autem :ista,Ua lit .lOlaJ. qu., s:i fiDem a.ooeperit.ll' 'Dulla vi:ta1"' pervenlm ·polllU., violentel" admissa ·8sl." ,et,D'on es.. Us anim3!~oorJlore! de6:cieD~eJ YI.l:mtportio 're.m~I." 1'olunlale .b tt'l] 0 "ivento luscepla,~ Si :baac Jiltud.1 'nere~ S,i enl lill Ie,irent esse a11enun ,,"[tam tlDa'rIm

,d:ehitorsub IVIlO reD,em tore 'p'lit'llr, Do:II'l.I, pO,lest, Ol!orl.it, triltitiEe ReHliam ~hl qu,. iuuDer&alU.. re-

ralliaSI diUlem; Dec solum DOD. ,aUip're OOI'IU".. :pat:!, 81 perrpetul, ,podia c()mm,o!rao.ltar; "ft)i'edO

K:ilur, sed timeN. aDa ratione eam appeCil1' q1li YOO'lSClllD ,adJ. iUaliD :fett]nanmtperLinpN[t etviDlI

II bonis e~uhel8t omnj'blU~ It p8l1iitlll aUi Di.fln il bun pro slId le compu'lan&el\t i,U" appeleNDI,

debet , Venile buc. sen,el. at _!GIlDl IOpel' :fUi08 qumi et, io. e'J.lultatione, :pBflmaO.et it penitas, I.Ri;ri J10D

,Jaoeite, qu.i VOl v,iseera pa,terna habere' senti't~8.. Dovie,., Isla tDim. "'ita, '1I1~U.'va.' e' tam inlde~it,

V'8oitebllC" javeoea., el tlete super ju.venea ,1,0'0&81111 n,ee .malOr.i:bul suis M,el• ·pol·neri.t eDslodi.ire .. Ab pe~a~lti. ~t1!C~ ~diU\ _,alma. e1 pmtd&oete ~li,a'D oriline enim.'mu~tU i~ ,sa: ,cmd,eD~ f,'el~it. ODmM De IIha paUlm.uu. De'lelle pEonodo, ocub IDlli, eI Be eiKl,pettanf:ee ,decePl', cuncl(ul de II .prBD.:men ....

caUgin8m obduc.i,te fD.adenUI fttunina lae'1DlarulII: 'iM irrisit.." ot lboliliam oraulino ,cenom nd,didi1:.Il

.e v~deam cadi 11111]0". quOi dam l'irp levistau\p.. at o!Dl:ni'buprobelu :fai.. m,ea.iil. A'Iq,ae, aUDIII:

reI" tNmai. dllm tria_lei le'Yiler 'I,idenm,1 upI- IOlha :mandaci:i oD.·lpm euet ohnoEil, ,ea per omoia 'ft" crimlna. C,1!D~e IU,Qt, D,on co~m ,amaiom I :Ipsa

8. Jptv dum bllO ,at alia, lIDiar' :plOleq1l8mtv; dial edatl·tem ,1u.&GDihUl (ll:)~ ipsa ehrie'latea

lOCI· amibon;m OOIQ!D ... tlllD uti. propriis '9eniu'l, maeril tema1eJJ'i.~ iPR, Daaf'raJi- pdoria ,aaal-

eI, ,lIpICI1bu 'eOrDl P.,OI, ,iDfaa111101 oI'emD1U.tIrH, .ipll tlueenbUem. Iradi.IPB"w.&em ... ' h. ejldudo, l'OCH, afftmdDD'I, .: QaihuJ. nOlIll'Y,illl- dis •. i,pa ,1d,m,Qu;tfuem., 'at npilt; iNCtmdam., 1d ru nliDquitis , quihu ooQjugii nOlui ·1n4i.tilcu.. "v,ill, ;;muduam,., 0.1 ,.Hal,. Ipsa. ,inter coDjapl

i'I, ~' :.·.~.,.i.£.,-,.,~:-t.: ...••• ~. '.'.'--.'. "'................. ".' .•. '.\CJP.-, .. ~.·rom.'. I. n~J, ~~~~io II pili die ... ;fI!IMO. J>FIMfifIu.

'16\ ,&1- - .• - .,df~,L - • a']. #~:' .... ---,--",:~,-

: -1 AI .... , ,- - ... ' ...."ClMI'U' .. ,' . Ai ""1''''''' dlJllC.ulU.

An.'A.~ (:!' 'S~·"'B-.1 C!!'PI .. 'lUI ".,1., . ,.' ill. "-_lD ~ ,1~'lr·I.AJ,'1l iii

di.yorUa seminal" :iRter ,ami cos' diKordiM" inter pa- A paroi a ,tobis, itl,Daft"luam,'lOS ,nia j,n." 'torm,el1li, CU100l, . Utes" inW:.j~sw.3 .~nJ.sliliam;inte:r ~ fralfUPerpelua v,idtlfetia; ubi, edaxlammi io,credaloro,m ~a~,?a1a."I~ t?'t~, Jud.u:!~~~~ ~nsljt~a.ml. ea~tis, pu- animas ,devora" ubi, ,draoooe1J, b'las~p;hemanlium I.,ia

,d~I!Ci~I\I~, _~~&eJbU8 (13~_ pert~,la~m;:~ Ipsa lafe:ra. ~:o~ cemeiJ1DlI,~ ubi serpeftlet,monibulltd. incredalontm,

rJ~'u~ dlSO,~'pl:1 D~~. _ ,Ee . nl, ..... alllo~ .' qU~aJ ,.' , ama~orl~~pectora de'pa8Cuntur .,HUe uJul:nu8 et lem:i tus :1001 t., :1818 )np:~I&Crlmrl:lla memore~~I;, ,,'I . ~~a"rem al~.. el clamor loonfuus, qlM!m vls tor:Meoliornm eX8g1bJ&, quandofn,terprmanul ooc'ldit" ,siilnm necavi't el ioteudfi arsUta ,gtor,que\. lI.a ipsa auttmtdbU.la ..

patre~l' I~ iD'k1remp,tns.a&, ab .am:ico am.i'eDs; . _c~j'll \io~ CIa.! nUe excipiec jo6deles,DD1~o mrmin,Q de-

h~c IP;S')Del~ fac~~ I~~l't. scel era " CIJ~S int.ult,D., ,fluitur';t BUUO Bne,oonclndil,nl, sed nee postla:mma,,,, 'CBJU85pe., cajuslldacla UJta Itmt.neraDdJa, oo01_1i ram alroo:iBDl ,adnslione:m !oonllm,i,'~ur~ sed: ad etli-

miua 'N'lUlGp_i.4DOD pr~DUI' V]tal, am ON sH.u- vi,.,& ,iDceudil iteru.m qui ad,us'tIS, Iben" rlplta,t.'.

eli iSllicommiltunt, etdum Ulam 'pl,us quamjD'sium ' ,

., ,iiJiglln,i,oiquo odioh,QmiJles prO&eqtl1!UUnr" 13.. Han,c. ergo 'polloim et iltol,perm.it~ne:e'¥ade-

UI quid eniDlpir,ata na':igantemjlgu~a'&", 'u'l quidN" It '1!osmeti,SOI er~pe(reOOlitate. PeruJJi'ltile inlatro,per,imit,; ~iatcn·.m dl1!el op,prlmit. pauperemj, ~ri~ .. j~~1:fJI_,ad , cOfona~. pe:rtiD:pre: desti~ata~~ IQpe:rh~1 hUfDile~. et_ollulis ,.' nocens, !"ilemc:u~qae 'I No~llo~_'tlme:re; DOR .en'~!,~, ,.~epl,~b,u~t~_a~ "'O~'~I, paScuaraL III,rlll'S' mBooeolem , BleC aolemfaduDt sed Yad~D!t pne'param 1'ob.I,9 111 COl!lo Ildereu,. JlIIIIi ....

. mala, quia _ isti yila! Hrvi,N duideranlj el, ,IS' e:d:~" :!~oi~~,.ill qoJbns .. 11~ V,()MSO(Ul~ el'. e~m :~~nul v~ ..

l1im •• , i'namOH ~j Upel 'lem:por. proUs.io:ra ,du", $,ltll, .111 perpet •. o ~u:.CliO D'laneat~I.. Q:~od·l1. v,og de-

.rare '" NOD e.rp aUerius reaull no,nt 1Ce'len nilli. at mus ~ ,,~'ne e~ lap,ldl.blls ,fac~ ,de~e&tanl; qlanto iDfeUeils~imml- .illi eamali1'i'ke, a caroaJih08, &erV'ia- .,agil, iltal11m,'01 debel'ilJal,ebrit.udo invllare do .. tv. mora •. , ubi l\lIDt triclhda a'BrOI puro mia,l,tia, qtUB

t f .lpll ,est de:ai.que "lUte 8]8 cd mina, impera":Pi ex gil. mi.s,e& marlar.itis ha!henl zeit. (15) .i_ltu-

j Ubeit laciDOla" IUadet, i:oj UltI; at :posteaqoJm Otl.- etas' nUe flos purplINU ,rosaram nOD.qua'm mar:·

oi en.deli.,ta'&e, iomniqae fuerU I,u'rci'ia, sal1.llllI, ceecit ; ilUe, Dorida De.lOra :pe'rpelila vlridig,t.e·v8r'-

servieu,tel:sibi traml 'BliIBSIJie; id, ,esC ID,Qrili perpe.. nlRI, ; iUic :pn,1a recent'ia ,( US) H,m,per :.eUeis

C ... .; Ex .ipsa eni m" It e:r.ej os utero mon m'ter,", IODD'. ri.wig ; nUcCroeei;B gwnj DaRor.illJi[Ul\edo]eDI.

,Ill, ell nata. lem pore: '10,01 ,II hemal el, UbiwD.i e' el, 'balan.1eI ({ 7,) CIRI'p,i ,iocaudi:I, admodu:m. tdoriou

deleclati:oniblll ooulora.m prlmi bp'ID.ina :Iervie- poUeal'_ AUI'IlI ihi \'ltaDl a;.lm •• babent.alfibu

niDI; &1q,UI ,~deo qui a'd. ~tenJam. vitam. lacti lu., ae.cllnU.lRooorem M,piont. L,nma ibt :Iine mlie aD'; hue. iD ,islam .'QQI uli,ouem mortis ,jUllti: .. m1Iu1,.sereD:ilal .ahsqul :nabiIJo" at ahaqu, teBehril hiDe j.lerum &UDlt ,ad inferos - devolaU" nihn S8Qom 0, Doc,tu,.i. ms: oouli perfruGotur .lNn~]a :illie im.pediu .• '" prll'.rpeocata, poftaD,t6l. :U_ergo l'UI.' qne~r '~~palio~e (U~')ldeUCj:illj ,DI:118, :pe:nitus ,.Uici'a-

l'olfaUit;, 01 amioJ oba'filli mi, '01 amiOOl "lIIlros ad, dlDBJbl. seeaF,lw, 'OOn;l1!lrhata:r; mqll." tlhlll"'.,

,,'illm ,sunw perpetuam iDjU~lto coDsUlonvoee'li •. , Itmi:l·u, _lamenlom It, htlcllIJI .O:D'Dq:um illio lad i., nee lloDl'inala lon&:fl:ed:aa el deformej,.ollrmm. IIliytnm,t bOrrrendam, ,Iliq'ui,d", ,aD!' :80nUdalii D'DBl(lllm

In{mli,_., arliq_ Jdd~. ft'Iar."... ani... ibi penii,lIl} viderun.1 OGUU :~ui taD.liam:.p;n~ohri'.-

mctdcaJD. dioe '"em ilD.l1Dmoitailt, lDimonun, spli8Ddoreiaaere

.It,. DB YOIiaSlipl, Opl.flBle8 IIDtAjubn,i,. III j:lI,condol, eI, fOfm'OlitaCl alta,. om.i e:)epntil ·Iin miol ".rea pro6cisceD,lesld ,com.illtu.'1D (1")'cmU"iD1e'rmiSliooe oouli pa'IeD" ,penrnUJltlJ'; el n.ibn

,ad 'boDorem m,corrllpLihllem.., ad. amicJli. impe.r.... omlm&o qaod! CODIII.'rbet, ,m,8D'teml au'ribu dllar ~

tG.ris omit ItutiSlimillalnsnlal1lonIDu N'O~ :Sonanl enim ibi jia.ilar G'lama b.yo:uloram, cr- ad cetil" : .... est q_ VOl, 0 cast,illi:DlIl eoaj:D,M :bea-, laadeiDlre,ll IbiDJIU. el archao1pUI decaDtumr. 1011801, per pietalis colorem imp,i8Ialemma'riY:-, A.mari'ndD at 'eUis, ,upBritu .Ihi loo_non ka,bent: rum meDdbu, feailkaden, el Beam 'pm ~UJ8ra.. mo,ilma ibi D1ID,qnl'rD - .udlb. liOl:I" fullpra 1,lmrDlioDe, d'eneo;Si. 'IDim 00DIeBIi1llD1 'N:'¥tJCationi D'aeali.CJ1l8I n.uDqullD parl.tml.. CinlllmomamiUie ... _, paul» qa:idem _pore 'VObi_IID ... ,..,yirpdta l~p.D',t el, ,bal.:IIlUID arbUl1a proram'pUD,t .. IIIMI ; ,.... 'Y,em .separari, eI, ita bUUl'lDI., Odor ,lelia dei_ladtmemper ,0'11 oil, meahra dif,;...

CAPUT IV,.

IIt9

t,l.

fundi', a' esea illl null. deroora ooD8eU. SieJal ,A ea. ,iDVad,e:I, aD;' :1'Ixvia, libidinlUD :mater 'tibi eu

uim oono lluuUO 81Jres~a'boD,O odOR, DUUJ, el, eripiert,faa.t line duh:i;oJ quod DOIlio,ptim,e", ,mors 11.

hoJJO _pee'. DOnU -liDDI,ur, II ilia rdec:tio naB i.mpmvisoaglred~eDl' ila 'Uhi ill. extorqHit"D.i\ la.

poleS' :iD di:,ps'tioD,m pron:mpe,re;, ill UUe l'lIBellio" iUas ulEI"iml ,in iorio Dleo babe", pnwv,ldw.lIIC,

tI1II:R" .- --_a1\llirilt .'8·1·]I·:.n'nl i'D' 1Im1--'''' hee ':nn~_ 'Ii~tde- M'f~ft'qnid' ,El,i 'l'rllift'I~,""iiloil ftli'1" 1Yi· ... .:IIil'·"!II, .. !iII',,"';_ 1b, ... ,_~

,~LU ~ al~;.r'" .1-1 , __ ,_.1 _"_,U/Ur, • e ... 2lii.U UV V~, '.'1: _', ,I, iii'!!!, ,"",IILUI,: WI.- ,I'IJL ,_._ .",11,' _ili;.J!~ r~' ,l&Ieu, -.;, ,au!l~ IJill"iiiiI

cuique sap'" q1l0 :fu:er,jl delectatus .. Statim deniquei barorum, et :invenires forte:. virum, ,cpU .' semper

quod CORca,pieri' ,anima" a_dena ejiu uni,ve:ra dillexi&,* qui 'Iibi MillO saooulnm peeaoiil. dou"e.

fa1Du]all,tur~domDibas de],eetalioDiliuJ I!jUl para- pleo:o]n, di.oootem.tibi : ~DI mib,i e.,too.~eDdaa 'pe-'

tillimus servil ,electu.. eUi]as g,ag, ded,i Ubi, quia. ieU 'barbari ,ioaidian,ur

''' .. Nam qai. in j,sla, mo,rtaUvila" eoDlri ,conetl~, 'at ,eu ti:b,l aaleran' •• , "uu dum 'till' absl,nlerint' :1:uI

pilcentiu SUII et elJ!Jltra delootati,ones pU£B&verit.m; 11a'd~iB 1uja'b:wU:' :Dunquid no~, pedibu .'IIS ad quisquis BaS .nOJI8tlpenderU" une eas intelras, ,1.1'0IUt118 r-O.'reB eam; iIlt eaa ipse :lucipereS de q_ .u "~Na'Lore consequitu .. Ipse enim ita creav,iileertD3 esse! ~od 81, ,ampUon quam aceeperal red,," bODli:O.em,aC 1!1"aret : ,ot BOriem ,juxta inaroit,umder,e', e'. ,~psum ahhOl&Dtu Uberaret'Restat. deJecll\ionis pilsuil"ut, hi q:ueis Ubet a "Ol~'tj8 til-Done, 'DC, 'hriliil vestri, latomm pouilil ilaIHn, .ore evadere, vi,tam. .'&erDa. qu • .ranl; et.dum. B Chril&am ..

:prmml istam ,..ita.m aj].teram ISM] didjeeriDt,p lnqui.... 1.'7. Ad deUclas, YeniamrD" Om habel n.rea .1I~

rID', a,WID. • ,j,. poui:1 leDectaq, intenidli, all' ,€Ueod,i., aDd~et UI d~ceDlet ,alihi:: Biverea.malolll,

mone conll.~di, :' quam dum. immo.rta1em qnoveriol:; Dostd eltis'J .UU DDI, c'(HDm,eolble, qui. au ¥ollil in .... ~B,uiraat ulnlm ,poui't Uel1lDt ipsa Eterniw ve,l ItIS fUi_tIIqal 10 .. iUaieBions nsli_ul, in '10 'f0- UiDOJem, traden Jostb vel~Qjuus pqaam io.rm,e,.bi ... juri. :.mere poaaiDlU ;in .i.11I, eaiimvill

CAPUT y',_ Ii vohis DOItrnm. vo~,uerilD1U occu'lI'8senilium*

0,... al'ic.iarumq_ w",. quasi. biG e'I:pel1a!", ,ibl.l0hia GDlI.nino nephi •• Ill-

'il..Cumqua IpecialiCer ill esse probal',eriut,rG- ItrIa aervitu;UsmJiciuIB. Dilm,~ttite, nOIJlilHim, lenin.

I'tal, at interropD't" cur • Cream.re. di ,it. floua Dliorituru, qU.i;iid~,iroo 'bray iali 18n& dies moJ1ali ..

lio', Ii ejulle,p oontemnenu .ua' J vel '1ll1n: 'Ina\"' 'blll, DtimmortaUb,ul· ,jugihr :ram:rniem1lll',. :Sic ani,11D

tlru.pedum et v,oIDenm. alqU, npenti'uDil variew :lCdplO;. eal:. Propter ,el.eetoBbn:v,iabuulul' dies a Cre&1ore ,facia lit. Ii .inp~b( 19) nODn"aadnm (jfa'ii~ulv" II,), at aervjt1ll BOlin Boa slt _po

II' ~ our B.!u.1e II ab iplO Cre.tore .ed.'u.nit;lIl1,ge~ I'Qjustis quidem aenimu(slt;lllo, CUlU, (13) : i.mpiil:.

Buina. deleetaUo ad .ineillmenl:a.Dl ~IO) HI UbidiMI lceltlralis, I!t 'IurpIbas ,lenim'll. BOD IPODIe, lid

fuodata eorpori bUI,li UlllS ej 01, ."e&on, :o.OD IM)oo C, prople.r eam. qui .DOl luWiwc.. LiharabimDr lameal .Iam, eumfleial ream, led. etiaDJ perpBtuis, ,qdal senU:ille oorn,pliollilJ et revouh'ilm.ur ad. lihem_, ineenttiil. ,1:Dter~ptur ,ergo : Cur' ('II) a Clrea:lore :llod.fiUonam, Dei., OmDiai'WJUlde~eetatio, fDlllI'iI di,iti .• da;lm .'rant,. Ij,CGDtem.oeodm: saDI 'f Bel,pos... vi., sena'ta, ,0.00. psrdltur; Deque eli.. repoIili ,da,m,u = :1'1. di vilill a Creamre fact.,~, ailoq,l1,mU'u 'lh8llu,~, e~:i:ltiDlmIDrlb eo qui 009, ahscoDcl8QC iD

Cl'uodammodo ama'tom 11.01.. dicentell: Sic HOS HIl'lil!! ,inten:sae;. sed: Dillagiltaoto :seeB.riUl II '.

am,ate,ti,I avo-bi, IUlnqaam !e'parem,nr. SeqoivOl babere ooDldil" q,un. 801, octUllias '. IatillJ ,001·,

morien,&eI DOn posIllmUI,; .mtecedere _lem vos loel;,ver~t"

viveolll po_1ImB'I; :&ed, Ii ,jpai j'nbotia. CU.:pid,nl 18i., S:in:t ergo repDsU. Gaul'lam deHcimmI aIIU8D,"

'eDltltore't ,aVlna ap'icola. Dnal I\UUDl ",&dit 'l:i., ., ftOIi NIl,1iDpll,IlIlI.r lB. 'isil 'Iii&, qa. pndebOm,iio.i qu,ad d.u,:pUealuIDl. l'Hipi'at,~ ali., di,',ena :BB- ri'l: qWa lildo, in '0111 f.erinl .• ,in U~I"v'iiti ' ... ~ Don .. Di iDa. tene cam minit" III sipoui' leri ,nod siDl-' Q'IIm prM!l8ril, ami:tun111l'i :£ato,l 'tiM ilia '1h1 pie. 'iradi centupluDl qU'f.& ('II) .ree.i.pere : et d... OIDium tead,!,'1f IDDORID :sptUs;, DIlO,ajei. 'DGI .. 'bU.orauruliI cnditori - midil dupUroatofll'" eI, terra die'ull~lDa DOD, llatim ''¥'idebilIUf qusi DOD :lol"',,1ri IllneD, red,;dil 04l0l.pUcatD.m. 'Proh 'De'lllfeau, mil_loti. h'ospitil 8D,0 ,dil: a,pad DOIm:IOtud;UI •• ,debUDt teneralOri redden prel'alel; fa terra 8iti,~ D ltir,i. :reUqui,_" DII ute., ri'li m:lDll jap",. eli col. l'nG .. timers cen1a,pl:leala leIllJ.D& polest; pIll'58i¥ontilltantar', mni.IfU'lqQI labetllli.bu. j'UYeo

:Deu divitiu null a ta aeeeperit" eas Ubi ampU- 'DeIOil etpoUel, et ,aude renov,l,tioDil sandi iuiliu

leallM nddIND.OB pllell," .1I,de~ finis ,aec:ipi:&ur ~ 0 'vera nlulO. depDere:1D ea,

1;6~ mquiris DDnc-: tur divitiu,mibidetUl" Ii, • O'DliRium bOD,orlnD ezperr'Ie'm, IIi haJu tam ,f~' :me i:pli reckhlBde IUDI' T'udicli' ell, 'ibi~ 'I.' lscl.. l'ihe ,am,ore nO,D !ca"itlU' I qai ti:me:\ ista. "itam Ia(lIDtasi' in ail reqni:el , quan.ta vD,loJdas, quantu dereperi b1rMO:. II iUalBlccipen, 'qmB' peRi:hlI 'pIf"iM

.tuxQs. quaDtalque pn&sQ'ftt esse ,flel j,cim ~ n% per h31ic D,QO novil:~ in qua d!sUei"mj at ,delectaUoReI"JP iii di1i-

ba;heas ,charitatem cam dl.',i,Us Inis" ipse· ... 'tta.. tbe" e'&BaDd~a :SiclDohoa.D.I:"UI termiD.um Dese:iaDl '!I

ill oat04ieadai DominG Doslro. JaB Christo'i lie ,J"ioo.ipium. Glpita,t, at; :puit,UI twin BOD pol-

lHIilliiJ Ii i nil, -i~ D' BlIItO,--~' ... --uIi;,,"_.,.,' edaci.tu J:m.~I'I., .iIJI.

W'IMIOIJ __ -_ r-- _ v,~rJil ~"~'" .. _ . 111- '_

...

lill

11.11

:19~ Nl~l1 ,qui b~ju.s,tam przcl,ar,. vlta1amato,r eSMA, et ems evaaescil,! i:ita (fmall hodlie, el:.lrdelc:it" et er,as, Dlow:r,il:; Don S(dam istam. pemit" al ad illam DOn. refiriiPscU, " is;La qUi subb:Qra imdlici.tlu'., ,ei l11b brO" petveDlt. veru'm. ,etiam atJam diz] ,aper:peto3 mortara Ix0l1ldllar" an Ula. 'qail nullo fine: oonclud:illor,

Clpilur lei, tene,Iur; io, qn.a es\j.ti,gis, ImOla; pc'r:&:&- nllnO lempo,te e:xstinguUllr,i,DuUapmn,ul conswnitu'r

''VIraOI ~ribD.I31'iiQ" ,et pcena perpetu:a ; ill qua at,mcea ve,tus,late" .N,am iste doJo,r aut ~trVi8 ,est" el, potesl

upn eOmmOlilit'llt, quorum, :bnchia. eapiila dra- wl,embnjter !U5:I~Deri ;, aut Ira\lia ul, et g]orloso

COQum aunt" gorull oo.U ex Ie i,gneas Slg.illtas j!a- eertam iDe citatum o8"'ert .finem, ,; iUe au,teE pmnarllm

callntal'; quorum, dentel ,liCG't elepball:tisIJiroem,i,.. dolor e·l, cruciall:. inooDJdU" qal hqju vilea aU1!alo-

nlnl, It lti.mula:n:t ad tomentum velutw.- O3nd., rib-us datur", eum sit ve:beim,e:Dtlorun.ilVersomrmen ..

:aco'rpioDum,qu,or:n:m 'voces veJuti J,oouQfnftemitus, 'Corum ItDere:" .nan·qU!am. Inien.dns ,811,unUtl,rJi e,t

BClnaal;.q'DO,rum aspeeCU& Item!orem incant parim ac.rlu8 subind,e ''lJuam i.ncbo.ave'ri l ,Rt:V:I&'J! iee :D,UUUI I:t. dolorenl et mortem" A tque 'lI'tlnam mo,.r& passel. Ire" iend,~ kr.m in._" null Ul8 ,omn~Ro finis, OCCl.rrU., ...

ill hi. aop sUis 'CODlti tu LbI ooeurrere I Sed quod eat habeas :Iooom. uoi ,'e!rII s:u:p,pncioru,1B i,eneR sub:i:nd.e

aoorlliu.., adlb.oevivitillf, .'Ot. etuciaUhus lubemetnr, reno'Yat,lIll' ll,t SiIIt'Viat,. aiUgmen&atW" D,t IDcm,eiet)iD.-

~ _. .

,all boc redinlegnntur,u:t ,exosa &erpe.nciD.wDJ!r- lamma\uf O.t acri:us, Drat,.

sibls mem'bra neratis 18,binde' d i!lenm. l'8pet;ids I 12 .. Hine ,erl'O all hoe inleritn" "aosamam.UI,bop

morsibol altrectentu.r. '[,emurevadere: :.' et D,OI i.paos, ad, ,ev.idend'lI.m, fSltti.ler

CAPUT ·VI,. prmparemus. : .nee IilnURlusooab,ora Jem 1&'10~8 .•

:u:' t t"·- . 1_ • hi wrporeJ qui o.ptamul, perpel,lIo p.Dd8m 00 •

. _drtyrum 't~teltaJ tl 9wr'Id., ..

'I.' ' .. . . Cbristo ; :,8fllliUamllls Animaw DO 8i,tram, cu- pal ••

10. ,I.' .• e est o,m:rlJl GilDa CBrtaOUDIS,j' qum plli'IlIS DlIJ1:y,rii nbOCI elred~ corpore!" ul.polli:mu ptBllII

mart:YIU: doo:el to~,enllUim deael"e lotl'errLNo1ite I... . .·.11 . .4: .... . . '. ".d., '(

,.~rDU, e:lIluem,,j! ,et au ,pGIIOSU(1081 ,IHUJe:re,1I p'. 8_

er;go~ ,0 Imic.j" moUte" 0 panDWs,noUCe,p '0 conj,llgts de~ee'Q:lionibu ,pervenire~ Laery .•• uOI'fII, am .. ,

ven,er-,anda! sa.nclorum, molite a 'vita, ad mortem, ·quos vertaOlal in, I~WUqDl ~' quia ,nOD,deile,D!lUI pasi,mo-

,diUg.tds~e,oeare.a glandia ad J Detoa duoore, a rilluros ptiIDilJf'mJ qaDI eu,m Chr,~s!to eredionls reID&'"'

lumine adl'e:n,8'bras .rabeR'" et ab mter.na requie ad 'IvnsJ:,oDgf'Atole:mpr ·vi,e-torih., hosiiuiID:t CQDlul.!tI

pa:!:u"s HIn pile:mllaeeenen. Hoo esc cum diabol.o ..... , ." .', ..,', ·0.· .. ' .• ·C-· Id........~... .' .",',. ..._~ .• , .... ~ ,._ oor~m .nwe .. co:npu .• ED'II __ "y,rnpr.:a54UilD.

quul piselbu8 bamBm. tellieR", e\ .in vibre .Id ,Iru:nli- dUlis, e& ,emU 'utos, conlul •. lloriemar., Ba.di.. in

cam luavilalem.~, in qnl balDS ~Itea' crucialus ,rise!!'" . • .~.Il.~ • Ii "

_. ......•. • . _ •. .. . . '.' '~ ....•...• '.' '.' ....t; . .•.. ,110 vlDoe~ese,tyrlDBllII"UJI''lmiU*'1 qlt_om .• pi':.

ntm,-el,mo~I.oler~~ro~ t.~~:~,e~tlseIlorta,.NuD~~lltI Up1U1 eat; dum leDet~ ·yine,tDS· est; ,dl~. lorqael,

noD boo .~tad _~penaatlODem .lI.llllm8l'll1ll del~',!" C 'onlll en ;d1lDl insnillt •. irrilns 8lI1 i dam j'll.lat, rum iul·lti11., ~~. ID&ePO~~f 'et. ~1.p~rpal'U~ ,~,I" ~ oooiSDI, esl.N'IlDC ergo in. ,lEON: I)artyrii eUam

'~~_t,.~~r~.~~ ~e11bu~ ~~~l~'~. H~ln :gtadlal~ D08,tros lumte.u, declu.; ut . .ilhIID, qg~ Ide DOlIN

~~DI.q~ •. uJt.ro. ~offe~~'.,~~lyen,1 da~~~8'J capti.\'.ilale 'VIOJW& '\'ilcloriamoapere, lo:niw eapi.lJa1COllII.IkaDIUD11iI ~~l d.el~ et.D~IID11nll~~:mu, M IJlaSh ;ravi IODlDUXPIIl'Iel'aeti a,mIlIllU nn'~ qm .. ~~OLUI . ex .• !pllS •. delll~~nl .' O~lalW" .,~!I~~ ocalol ,ani:reorum, III "idea .. ,loy" 'CI1W .io IIQItri UIIO~.lItw letJb~ ""'IOrq~>"f1l1 ~11em~ .,d. 111-" pernicimminlmku aplay_t. 801 quidem am-

Da vlaeerom,scl&W_ V8.D"~1 ".IOIRe,I' )D~ooDlpeea .lilDte ,Deo, 8¥adamlB", II,ilplO djabl.to CllDlIIM~Ii-

p~~erun~~op~~~rQm,.u,pID~O, qBl~ ID.OO~.~l~ UbUSI,uil.in.ipsalm quam 'pII'l.ve •• f01!u,rQ inm ..

"'110.1• '~D~DI~r&'t u&:~~U,rdlabo~g, dev-0f30da• ,~!~ den_,DOl elm Pmpheladiea.mu: ~ FadenD", ate

eoDI~.IIO!~&auct, qn()_!I'lh~ fIOIUI1&,_ l~~~~]~ Iniemmeam IlOvea,.,s* jpsi iReidet'Uid in .m

,ad.!~lca~~am~u,te! D81~~~~ ~~'~'':Il' (.PIlIi. L'I]:~ 7), •. " .

dill .& 1Illam. pal1coram dlU1UO YI'IDI. _oflllilur tK) .

, CAPUTI VII

perpe1.1lM ctu.clatu ,inourrue" II .DJoft8JB 'perpe.. ·c .. ~ I.' ._.'. ,,-.~

tum, qn81peciaJUer m.e&uend.& ... ", nOD li.ere.. SIeiUMlJi ondio. ,t.tftJimtil eon.,~,d'Z,H' II Nt-

It .. BRio:1ooo fOlIe jJiud appoDilis; IQure Cbl~l.. COtlrsf'!4"...

alian:u IOrmenta DOD mel'Di', et pn:sealisl1l.f)Dle,~ D 13. ',Iitnr elll.m :hl!cbeatlulm:D:!I Slilutiuqs., in ..

n'.rpmna 'IOnGrU ('IB)' Ideo- DOll,traD,itD.r meta,. ,dutu chlanaJ,de',i' :s:nooine&:u:s b31t~ot ,ex IBO ON

i,deo ,dolere Don du)oi'ttu" quia sell Ie UDilll do~Oril pl'o[e'rmt., IlObi to, .per tl.nam fe.fJ8 boram I'plel:ldom pretia perpeLua saniutil ,gaudium emen; el pH nimio de rulo,'euie:ale ,iUrum,inatns es:I,f' el, lub .ipso IDDmeniaeaDl trilmlat.ioDIID. ad. perpel.nl.m felicila,,'; apJ.en,ioFe'.t ,candij]ssimo palHo I.III.ie,lul esl.a.ba.nhID 81 :8impiLerom _liltam pen·faiN., Sed Ii is,le,pnlseple'. c~at.issilDil~ et ju,vtulisapp.arlil juxta

'ti.menduIU ciolor,.timeadu sit carlD;ife • .., limeoda eu:m daM,ei ,I.cem. el dlceD!I:: Ilg Be:mperm,ecum

II.DOfJUlr iii DOva. II exqaiaita .noris end~elihs·t en:I.. . . . .

... Dlag,i. timenda, 4,UI bornmda" fLU mllis ro- I'~ '11M lutem prehaD't'lr ,intl'l (H~ ' •• Jlbm :pri-

·Iienda lI'IIc&YID.da, ilia qua b.odil d"eneacl';I' DUscrinii fl!7),. nomine Nie&l'trati, ,11U,I,d 'fI,tm 'C!D'I'~

~I· .' .•.. ·AI~,t dMMhW,.. .•

' ' .IIJII!,__ _ _. ', _ . ' _

..........•.•. ... Rlp.~.~.~~ ._.

111, QBidam 00d1ceI. J-m:' non prohltu.

'.

1113,

II,.,

,dieban,ur Marcellinu el,.n_l. ani Nicoatll',&'U, A Uscede'rent. dJixeruoi It =;Si tllllidei, ,Io.riam,i 'qrum

habtbal aIONIn. nomin,1 Zioell ; hac aIle 8D.aonos IlUIq]a8m hahueras .aceepisti; q,u.omooo, RDlq'um

mgrilu.diail nimieLaIe! faetA ea,' muta, prudenUallJ Idew :semper' ,ab infa.nt]a habu:iDllUlI ,mlioquDtes,l

lameD aw)lel1ldi e,t inte,1 ~,i,enld~, ,Don so,llun, DOD ami.. tihi paulonia Baslnt caUce,m dam u, ,qnoiO) nosl.;ihi

ser:at~ \-flrum e 'iammelios, q-oalD, prhu hab 11 era,S prop,inarepouuma" nOD ,dOD,a:re 'Dj'Yes es1 ,e!Dim

11Iin,alD omeium obUnebat. H;eo itaque ,C,DOl inleil]e.. j,M g,.mbas Chds,tUI, et, iarl'l 'obertatis ,SDall iam,UtA-

-;. iIIc, .. ;· .... ,,·.cB· Q"·:b··t·':, "."d··' .,-.,. 'L't' -II, .";'-'" "b'- "'·-'-:·'·'iIi,::'I~-,·", ··'1'·"'- '·h;·L_ .. I',

11sse'l omnIa qlll:al. ~a.." ~anu .o:sra,i" e:_ ,_,a.O"UID dB OIlll],IUU, VeOleD"wU Ole lOR, '81: I,I'IJII!I::. 'quam

I· ,i "dO '1 . . '1 .. t.. .. ~ . 'S" ., .... . iI'· • . .. ; ... .:111 . I" d , I

amen, eieea eum, \,1 J$!e,; CllID'que, omDel,remelacu,ola'~u.r.l e:Dlm CU,Dl, e&elil5 IDetwi'll 1." I onallDl ' ••

mlraeuU stUpOR t>B'De,re.o:tof j innoe'l,all manu 0.0.18i.... ,obiliu,rnen vc'ritaUs Ignosoore; q:unmm .is ere"'US' 'I"', t:rDf'Ii'oIiIi~ 'e:""p..",t..·rl"lond' 'J. QII:;.efi,l. q'tl'l:' 1""llI'i'i1'I, .a;"U'~,d' ,~,ij'lli:~~n·ib' 'U'8 ~,..,.'Il..l!~ emnla ~'II1I:-D:J:lIn'II'IJo J",I' m" ~:I·'it-:I, ,d',""'__"

u, . ~ '!lA, "':l -- ',' A,,' oII,~,1lJ1 "'''1.' , __ J.IL _. ' .. ~Ii ~Lg, "'",1" .~n,N ..... ' _ tL. .. _. """" ~.., , . "'i!iU,liIiil'Io!· 1lII''''I!I&,,",. . . ~,.:I '. ,...,,-=

Ilserli,oD~noD etetier.ea,t. etgeoibus ,ejlUSatbiOlllla, mahl!l:ii:ltnr ,'Di"li:lll:I, ,enim cle:me:alia ,semper panta, at

l'GIare eom manuumiodicjia 'cm!pi'~ Sed, S. Se'ba- vobis, o,m:n:ib,us gram p:ne:s'Lare: et eQluoumque.cpie IlliaDU cum "idem,' elm cordisl secreta :1 io,gue e.1- 'Ii'.liz ,Ium: 'dono m,llld.plical, q;uo me_ 'IUO .IUo,ris

preui,one declatAr8 DOD pos.se, "au huj1lI' lilentH :&deisfUSCfJpedl norm.a[Q .. r,~,b!s,iJi'nr Vlestta I, ma ...

pet'OD:oc.&a1ius, ,didickt ser mO,D ia un mpiam nimi.avi I.~s,te'r.io S,U,IB psit e'sordiluD, .,om,nD.._ a,r&d iU.

infirmilati6 ,ablatam~ 'Tnne .B. .• SeW'tj!IDQ, dix.U :' fit H, IDDca, vb: oonfert, lpatio. ullin'S bOn) ,cep.'iis~ Nul, ..

19(:0 'V,ems Cbr:i,sti. aenus 8nm, el. Ii 've:ra, ,Bunt ,Ia. VOl memo(l"iap:a~~n'um .impedll. ereden.BaUas

omnia .a·aex ON moo bac.malier audi,·U. 1'1 eredi.. 'En.ena .&ads .iD :O.IiOi e:& vesb'ol reYOOI., DII&"I ... at~

,di1lj ubeai DomiB UI meu Jesus Christll,.' r«lea,t fec.tlll. CODlemoitis luito iJIB,od. lem,peI' lDIotis" el

ad eam ollieiull, nnpm" e' ape:rilt os ejus qlli,I\,p&- ilJUfiUs •. uod nonqt1a:m, sc~sUs. Per igDU"B1 illpes.si

ruit ,08, Zacuri81 prophe:B' lui; II f~it ontOOID in v.iu lubik) pen'eD,iltis, ad Cbristum.t el ui:mlQ Jam

01 ejus .. A.tque adll.le, 1iOCIDl S. Sdas;UI:li, escla... iotr,a.s,til, omilll.lD'j' ,quia, i.DW.ra DD.U'llIDsOla:li:am,n--

ma\'U muliet' voce, mqna. dic.e-ns : Beatu esm, ,II quisi9~18'. a iOloompualJile fac,iipreconiam, It 0 gum

:heDedietul ,selma Oir.~I' 'tui : llbeI'li qai e,sdon' per' iroita.bUe virtuUs e:l:e,mphlm I Nonda. ~oa ,Id Cbri ..

'W Cb.ristorQ F.ilium Dei vhd. Bfa' slim ll'~dioCDUI, .Iom :lleli baptismati!, uuda pem1D.i,I~ DUndtUD, :per'

mali anp,lu,raad 'M vlenlenlemdle cmlo" ... t Ubrum tirooini;, ,~,[Jjhia mUi tad,a sa:noml ~11la. 11UDpsi.'is; It

II. Ie 00'OJ081801 tensn1em t ex ,c,u;j u lecIUoll8ooi.- j,lm pro ver'D Rep Irlla, ,Ilrlpitis, ,e:' ~1lI,miljj.t.ela

"Vena urmQnil liui ora\i.o doou.mbat. len,edicli qui vi:neuio fe.rri. .lolY'entel, "OS i.PIOI, iaUrepido o'putis

10. omnibus qua loclJ:tus eI, eredan,Ii a' maledi~U. p.ro oooideadis, occidli. .,

qu._.'J .. d .. abi .. --".,:·.'.a,erint,."e.~.:I.' .. in .. ·. 8.Do ,8', . .:OO .. , e:s.. b.;.'ii.· o .•... m. D., .. ibu..... dI~ C' " h·,··.,· '. n . ..:1: "" _ ' , - , tl· .• ::,'L.'·-.·.

.. - _.l,: '. '... • . •. - _ ~ , .,. . om, . ,110 81LWilleD_ omall panler _: ,e~

g. u ... a uw .. '_,--'I. nm._,-.' ..•. qUO.R .. , •. _am. ;11&U1. .. a.lIm .. '.ra S:u.JPfjI'Venl,8u., r",. ..-' • ..... ft, .=.. . . --- ... 1, ..... ~'.' . '.- ..... '... ' .• - '. - .. -. d. '

" '. ._- .~"_" .. , ' •. ' _ ...• '. . . ~' \JI pgml~JilJu&m . pna_I'lI,1a!J, penlUlJ,oDtl' osIIo enml',;

DDl'¥enu .ntili:l'll ,DOC'. 8IC]udJt" ,et, omn:IQ,m oeubl 'MaNU ail. • D~IC "te .. ' renles ell . ~. ....,. eI· ...

Inmen.quod D c.ca' .• ,-,~, ,1, ..... ..II.::1~.~ ., ... , ~ . ',~" ' .....•. 'I-.'~.')' ,.pa, "_, ,.,arlllliBlI, . ", ~,_. I!'

--- _,_'1. __ : _.OX ... , __ ne~~~,aU~~I~,IM!i In~,Hf- 0 OOD)lI,geS, dlsal,Jaralis deetuJ Idv,_as pit-

,m ... oD .. ,um .. _ .. '. '.DO 'um .om.D.em. I. cal. '1".0 .. ' e ... m.' , . .oID .. Ift.emq.'OB .IID .. 0.... .-. , ,~.~~ .. 'L .'~" . iii. '.' _ . ,-, -_, ..... , .... , "'.'-'-.~" .... ,11""'_ .. - __

'.' ,.ii_ .. ,. -. '.""_=: . . -. ,I": , ", .. ' ,' .. ..I. ~'-. plUD, WHiIUOIlI., Ii. coD,lra omnll ,.,.,taB ~U1lm

,qg.MCQ ~l .. ~m n.:roc.lUit" et oeD 11, recite c.:rtuentuJlm _ ., .. _ '~. ..;1 ..... :.1 ._~" .'~ , .... •

'IeNBUa JlOIIDoct·, • 1I-oeb' ..•• '. dJj-'I-' redld'!'d~"I"·u .'. Clrna~J:I~ern e~D8D:m 'Iulum., lopponen,t ,alp

'a~!te~ non:IO'In-m'~D:nd:taii~~:lleb~ ~~~,~~BI ia,ler leill t,yraoni.ei. ,eseroi1l1 1I00:Ii 'DOD eedIR.

_. _ , , . ~-.- '. -., '.- .. , . ' .. ' ---I AiiDlh~ .. re ,a"',riO'I' ,.....An~ li,"nA¥, 'r") 8- .... ,..IJ '.

'Venm ellUl aermOnllm,tIj OIb'am" quod per.[I, \1_.-- -- .... I<W.I _ ./'_ •• IMoI'I.n~ Wlld'~<lg _,'"i',,,, ....

1008 elaulum erat .. pa1efecil. - IJn~~~ pe~~m,re~ _Ins,artant .qU:~,tDID Talaal[l'el

15.. 'Vid. ells I----.·.· ~ift_. ·.-'iI!·~"'ftI·. V'l"'" Ai."U. -." -, 00···. -" .• ' IE .. V~.laD .• , ..•.... :&el.'.htel .. ' .. dam.'.' ..... _ 0 .. Rtt. '. m. ill e. t qa. 'Ins... ".0 .. 1_.'1 ,... .. ' .

'-'. ,. -- .. _"""WUI ,11'1Ii~liiU."u; ., . . ....." ,I:t qn .' . ,e_;., . _ _ _ _. _ -. . _ . .

taDla, ,"ina Chr,llti in lua 'uxora eetelJrau~ cmpU 'n~1 ,corpora ~JaDieD'"D~;~~ :;, ~~ oe_ciMn' ~

pedibasej,., advolvi, el indlll~lln'iampeteTeIJ p,ro IDa,!! .• ~ ~,I_m_am 'V~~ .. ~O-D_ p~DI. p1"O ;,Ii,"

hoc, quod imperiall el prafeetori.o jl1lSD &melos D@i ,pUiD~~te~ . ~erd.ale ... GtOftOltOms ., faonml ~1D1:1~~

ha;'I:J,u,jaet in vineuU. : et ,allll'reDI eXIla:nibus 80- ',u1ne'rl, pro~l~:~'lom SlIScepti :18 Iloc. au. p..

rum, 'ferreos :nn:ua, genua eorum a.mpllx'U,temp'il 00.181 .. ,_'J~DldJ_I, _ .I~I. ruor,e~DUIlO. ,..,Yil" ,iD po

,-' - ,.I". -- - ·1 .. , .....1- -..I" - n. - pmvlde& '~,..e.,enml.tm ,,"1_ .'~i1lll""'-, '~

rogan UI uagn_arentu :al)~en;; lu.IGe:DI .: U' qua,m, . "._ .. r'" •. •.. " .. ~.~- -~~r-- '!I:!!'IiiI. r-:--

Lealu. ,ese. em &1", p' ·ro·. .I_t· 'f·a. m;oI!'-r; n/dlil"~: ":.1. ,t ...... D m, .. qll._.'.e.'.l. :. e. t. Id!eo .. m.·~."nB.,_·._.--.~ .. en •.. m.'fe'rl.';III!. :0.11 .. ,1 .• ", ~

-, - ._ .. _.- .' '.' 'IJ.~ '. __ ~,,",iI, y ... _msa ,iIlIwl

coIlSI:rioli. t ,F-ouillan. &anga.hlls, DJ~i eJrui,~e: a.blu~ .... , ~.~~~ :mo~tD minilt~,r'" ut, 1e~1i ~ ''hum ........

Nri u!,moHeDl.1Uam pmn.~rum a!;lemamm evademm,. ~nl'&ll",.~',er~,~:lal;,.~Dnta'~(mpon1~Dr~~I~,loIbt.

a'il' e.' · .. A.· .. "I ~.I.l·I .. ·.i'ft "' '"tam·..· -.' r1-'~ -- . -'.' .. ' ..' . -.- .. '1:... "~', D .. ·.· .Ibo., ' to" tl... be. _Jb ca lb. ,d .. ,.I'IU,., b.oc, fra '.lit d~. S .'''''' -'_::'Ji' .. u,m·.. I

101" ",\I I 'LUi 1'1 . "pe . U11f!'rem quam nODl1 ent .. . .. ~~ .. "

NPlP lUi.·.· -. ' dA.--'- •. _ .. - " .. ' t .. ' Se··.· ... - ~~_.tl.i.~1 ~. '. '.'._ . ":'"~ •. ' ... ~. - . -.". 'd.·_.·~ ~ift I.. .._", _ .. : IU,.'p. U,m.J.·is.· ... - ..... e. f .. l. p.en, ':_'.I c. 01"1'li. :U.18 e. I, .. " ... n. U. m.'. im,.am 1II.'oId ... ~ .... ,

r- "'"' vmmllleJ_·· Mm 1101 m:.a&J",6S:lare ~;oa,tUlS _ = - .~. '.'_.- ~ _ _ . _ . ~ - ~

esl., - IDe. No. e ,cootra oontendamul hOlU DOlI ~,

corpus oon'teIDl.eN, lOim,. :SQh'eDire~ C,or em. fQfUS;lhn.i dRces mUiljblll fll) m'iMrrimia ..... CQ,'Dverllal:J' el 10 eo "~Jo ,delciaot" .ia qillOponHt. .DaieA '¥,ic1o:NI" Vel nD:A, ratio: :e. 'ilii!ih--!' t" .' ':-,-'.. '. "

~ _ . _ .' .. "1, ....... - --- _[li .. ~Yn .:U08lD.,,,,

.iUDith.BC bomiDllDaturall 1U8,1 :Doa ,.Dlm!

CAPUT VDll.,

MarctlHclni ,'Harci con"tdJdia .. oNtiG' ad i~hy-,

,:Ii"" .• '''~

IG. 'Comque rap'" M'lrceJUanulII, el Marcum 'ut

liB

AC.TA :S. SEIASTlAit

t(~,nr J inqum. mariti mean:!, qoi eredunl islam vi .. A 10 oonIeru iCbdita·,. prIIIIW' er:j t dmu.nenlinuis tarl' '&lsam esse,~ at varam vltaminv8Diri nOD poue, '. U pI'alDl.i:um, :super te" corona 'martJrU, habaD'

nisI qui ab animo IU,I!) falum islam .adjer.erit e& IfCbRl virtotu.m ofDni,1ilm.iO.ores, ilB.lJlueeseibUs,.

eaduea.m! qua!: non aHII.d. ,a.ma·lorib'DI s,ais, nis,i! pec- litem. ·".illa II,ud~'11 profuulros ,(31),. Aud.ilftl b_

eala i.m,pera', .sl1a.del faei.noraj jn:re,r~t erilD:io'ou; Njoostrahll 'primhlcr:ioiu.s", abiitad. Cla11ldioID com .....

nihi1que anud. a snls amatodbus el,igit.,oisi 1111 pe- metttar:~en:sem., at jlssit un:i,'ersaa pel"mnu,ad doHilul ,d'8perenn.i vita nOD cO,!'i'temt. e\ ~om Dei Dlillm ejus adill:ooreJ,d~ce'18, ,= O'lo,oilll pmx~ma :£otolall,esse dMperen'I' sessione Ol.loel di8C1lluemdi :I,ant:" 'VOiD nt eu.m nUl.

IS,. Nunc, ·'V.de8'm UI qulbos ,eas,ibos s,.hj,acet, qui;.. eli lis'ianls, q:ni a'p,ud Dle S.uDI~ prESto 11,0:1, De ,aU

busq'Be pe,rieu]i9:H"'" anei Ila,~, '0,1 com e3'1'O,ro- qna pnefeeto'r,~m, (' 33) di:rteBUioni. deeue polli'

bal'!e,rlm,u8 'nee se.ipsam posser:eRere" servUia Dostra persona,.,

ab ~ dsd,omin,atio'Qe tollentes, alleram cioi m,e.ri~Q' 30. IgUur' O'il. '~UDnel ad l.omulD prlm,iscrinU .

serviendnm .sit, requiranlus. Qoant.os milD amalo- perdncti, :sbrent, eaunarllmneXUJIU'riD'etJ~ hoc

res ejusnin.a ,subillO gra'¥.is oppreM:it, fragar c."eli modo 001 vir Dei ;Sebu,tiuu aUoquitlU.: ICr.iminl

peroenssll.;, fulmen i,RteBdil ,(,30,)' Ran,fragia.perdid,e-· diaho~11C& Ii diviuil 'vinnubll8 ceda.ni, reains vesler rnnl;,lexit chaos, Cbar,W;s ebibit,J' gladius j.ugula- D I, mone Il.cladUu:r',BI a gaDdus :fUg~.ti'is (31.> ' •• "0- 'IiI, I elilla,8] UJiseri com, ,dj,(doriblLls am,iU@ol:es eahlr"B,gera't obn per nOi uteUUeI,hos'lia invitamj Ulam penittll in ¥eftire! nOD POSSiUD:t, I Ad j l....jalal" iii ani.ol miUtu.m Christi, ad, virlulU'Q

lam eten:i.mvitam D.on. d.ucit mrt,ura.. ,sed C1U11.. almen, eNC/to! (31) evenerel, ee, ,io i:pm parfeclio-

Uno deniqoe eodemque,pmnanm genen eI lane- Dis ia.st.i,lln poailtOI, ad Cl:81lD.D1 muaretar- m@ll",len: ,C8ntitnu lUIS aelerna conferUlr" ,.' p:eDa delia- iufel'Q.ram., Rae de caUl inealml aaimus hOlUum qo,eDlth.l, irroptur. dimiu'ioDIp',rovoC8i,l'III" ai, V'OS" ,008 jam lllcralDl, fura'l inbDH:tlI" de ~u r.a,.t:ivila:te kd~8Dlelji 'Veslro VOl ereatori l'Iddamu. Djabola, ellbD nee damiBu

C.IIri '. Siba.d.IiI,·tmtI cum llcJ~llivil totl,Ui!",i. - t - - t..... Iii, d" "'I 'n ...

r ves or:t nee ,creiwf', nee, pa tel' elle '-JlnOK~ ,.·lir:, ..,au

19. :1.,10' ,com lee d his .siimiUa, Mamua. pmse- I'utem ,et Pater e' Domin'U;llt 'Coumtor CORl'pro"'ar ..

quere:lu.r, ,tMlpe,rtI,nt DOlfl'. qo i ademnt Deo gra&iu Et si, hane dtorelinqu,en.1.es ,ad UhUD ab,is'i.J qui j,B taD· ,lieu" au~ne DDivel'll .Oen'te:s- pomiitBdiJlSDl leN,han', t,UID VIItri 1:lIU:til, inimicu,B& vosadpteoll perfil-

'qood ,cJhadtaU lleipN'Iuierant, amorem carDia; et 'W8: BlorUs .ad:du:CeI&l.t et adi.!ulm lelha1e~facu",

'qu i& ,abqooe :m,a:l1yrU ami fUieaeo& allimos rev()o, 1!I.ltiUID deveD:ire; qU.D'IO m'1Lgi:9, ad. eum NdeuRd:IW

cansall,etorum ~Cumqt1e IOmD,e5, qui. ad de.cipiD- C es& qui 8n~0Q.m r'llium suumpassiaD.i e;t .mQ1rlilrididitlll. d.08 sanews "ene,railn,. llD:aoi.mUer ereden(ot Cbr,is'loj•C DOl a paII~oaib'1B .ternil, e:l a morleperpetua libe ..

N'icoatralDI cum conjnre auaurpbal Ie diceDi!: raret , C,um hmo, ethis aim.iHa, pPO&equerelllr S,_. ,s.

N'OIl elbuw. capia;Dll oequlpGtam, D:isi .mys... basliuUlS, p.~OIuavenml, Ie c'amhwfy.illmlil'Dni,.

riom (al,) mihi Chril'Iiana religh:mis merit tradj.. et-Oe:r.j:1 ,paibui cmpenml coma. :pmitu:ID redia ...

tum. ,Cui S~ ,Sebud8DlI& dish -: Mota d.~lDiialem re, etse :I*AUI et. j,m.pie eSiaM IlfeD.i'&eDIi. ',cd .. loam, et ene· mali. intipe Ctl,rill! primiKrin.iu. .h1l.8 exelamUl. Fud.ebml, .r:lo amam IaGry •• , flUam pleeal.. Audiimq,at costiliamlDea." et It ae,ve!Ue ,Cbl'jlkt oredlere,.. unaui:m,iilviooihure ..

6mDes qII,OI cucer ineluil. ,DOlI, 'Yinoula 'lDe.nt, IOnahan\. !ma,o B. SebuUIPq.juhe!t .. 'OOlna

'quos '"rs_tnla oodciunt. 1:& anum .redige.. Quod a YIncidia OIleD,arum e:IJO,lvi.,

cum fece.ri.I"IDti:ltitelD YCl'OSIAet:le legi$.adb.ihebo,

ClDUr J[ ..

'., G1HD amnihp qni credere YQ,iueriJl& mr,ll6rii

,llLICipiu IlClramen'lum. :S1 eDim mabolu Cbl"is,to _0101 ,11101 ,a.ufer18 coutu eat, et. oonatnr;; at. Post hUle g,. :SebuUaousabiit ad P0ly.,r .. quanto ,magis DOS .,ietatis arBulllalo .b:os, quos di.pDm, (31) PRliJ,yUruOl" 1W~ ell& causa peneculioho~~1 loj~M~,u~tUl, ~!-J~Cll~re ~mUlt~e' l,g_Q'n~is ~OCC1UUWJ', .,el.~arm',vit ala,mma., qu. ptll os·I,. nsldlu.ere 'Crealorl? EtNJwsl,ra"tlS· ad b.c res,poIl- - ·On.bus au.dlt,ISS. PotYA'rpu8 "r~l'bu ,e,II., (leo" ,el

di., dice'DI : Qlllomodo .i.oi.quis e,L crilDiDOI~1 .poI'-' una cum eQ veni t ,aido.am NieosttaU 'prlll.~lCri.,",

sunl ;g,D!C1a ,com,minl' S. Sebasiianul di:xit :. Sal.. nili;J' II videollurbu cNdenliiiJM~t .Jabu lOS nOl valor Ilosterp'ropeccalorjh'Us. S1Ua,m nobis elhibera omai p,odio d,il.it.: BeaU om:oes, ,rOI, qui.ladisUI ,dil:natu, est pr;eqptiam el oslendl& mys'hril,m.per' ,.ace!m Domblli,mo6lri ,',eI1l Chrj~,ti ,diooBtil,:: "Veqnod oonlla peccata, et cri,mJna h,Q'minl a1u.ferm'1lIr~,:li.te ad me" OlDIes qall:aborat'i:1 eI, OlJ;lmti ,nUl, ,al. om Des 'Vi nates Domini confcran1.llf ~ In ~er' ,ini.. el ego 'lOS requiescen, fae,i... 'Jo~ lite j apm Rleu. tia il~'u.r 000. vers.i~onil twe boo, WU,DB prj mUll Ii soper "'08, et disci:~el me quia HI iUs ,181D et .b,am,~I'1

f'!IIl.J' A· II lI_n __ ... t~·R .. --.jI'':'''''''At!ion'''''':' •

.,." t., '''''':,"~ , ... RHU... !ltV"'" VH~

,3 t ..•• 'Oulum oodlees" mar'lri.ml. '(3:1) MI. Rip., rmolmtr.,.

,"lJ'(~~~ '. ~.-~ " ~(~~; .,at~ ,ryzlDri ; 11,., fINIf· p ....

".~ aL.prt.lton. II ....... ' ..

, .

1.117

. AD OPERA :8. AlIBBOSIlAPPENJ)IX"

1.l18

corda:.. el, .inveniew requiem aimb., veslrjl .. A :skJd,i., rapondU :: ,Ampli'tdiaill'lIR:e jun., Chr,i .. ,

lucum enimm,eam ,sua;ve I8t, et ODD:I '111101.10 .~lJe :Itiaaas JO.t.r,a, damDR) .eam e!ulodiendll, il11lC8p,i

(,.1I4~tII,. II';. 18 ",,"9,,).. Vos itaql;efra'"", Dostri) pe'l'SOBas, qldbua ot te,rron!mp'allwoais iDe.,leNm.:

qllOSD4),Ddum bapt.i,smatis uoda flilui.t (37)" et OOD", reoru:m U!oa feciaociaripenools"OI,jUJIiDDi ,'.1121:

leeraDdo Boo omnlpoteo\i ebuissiBOI :lnolS feeit,,~ e:t petsusio,ni IlClSlri8 1,1 D;I,Qil1l 'OODSeASTl 8110 .•• ~.IR

flflO booqBmlapropclsito sane 1.0, .FeVOCII'I oonati aHano upen,me'Daa coalenliaJ1U"el: mltuaioe IiISUS heatissirnOl mililel Cbr'i:stJ" op.vobi., era' ,mUls, eoapmloa 'CODeluda,I,. LilM'DtiuiDl;e iii'" h-. ,m-nileo'tia,1I1 peripsam ad indul:genllam ""BU,e- l,odjieupr,Eefec\u dimisile:u.mdi,08DI: Mapo. 'Us'. Nuo,c a'Dte~t qoia ad.t.aO:t:arJl l'loif,iiam accrs-' cenl. a pu8DI,ibta:s, ~, QJ!DQ'Denri lac;i::am" GI,m .1iI~i." 11t e'iam ad palsiouem a, qua dO'eBtera'loil per 'Ie nu. foeri,p,t io:colliuue& lUi ·resti:ta.ti ..

revoe.ar~ volul:sUs~ ad lpsa:m i!es.id,er'etjs· pataoter 33. Revel'teos i. taqae, ,ail dQmumllWD, ,RiCOllr&-

veUe cumre e'l, HbeDtetllD.plecti, 16111. 1'OS el· ad tu,rimiscriniu. eg.Claudio eomm,8Bbrieasi"

iod.ulienti.am perrvmdl&e:,,. '131 ad pahoaro, al,Unger'EI'.. cm,p~l, uni,ersa ref ern:, .t quaUte'S,. SebaaliaDu~

Veta hoc est artUlciom Christl. Nam ip.... quem GUm, I~' amlle,1J ib1'peralomm, erwltiao.iwlDU :sit,

'",. ,s:leeticmil Ill. dip.tlll 88' ,elvoluil, DlI.giltmm e1, ,iD erudiUoBe: dl'vinA pedIItua" II quail_ :mi ..

pn'illuB dan, qui nom. IOla,m 6daliuDl HimOi a D,m. Cbrl&lia,nOfllDJ, au exhOrl&tioWlrP'OCUse1tl piela tis propoa:i'IO ~@vooahat" lid etia •. Dolen,'III a It qa,od. lads ido'Dea, la1io~e, d,oonilS8tillam Tilam

Qrillo diseedere 1apidmu Q,bm.ebat,; hant, nD- f.sid-vam, 'sllimlli,nariam esse, et lie Iflam IeMri

his ip. DomioDl,aposlohuB COItionavit, • biblflqu,e pataLaf'l auferd,. Narrabal etiamf qum,od., ,.en"

nobis ex Saulo Pallium" _ apollata femtlpos~1)o; :rep8Dtehu. ,'0 ~Jo per'lultraue.' em., eI •• olm.

bun; e' d.edilEooleaim ,Ium ex "nee.toN' d!ooto- do uore.eJu,., liu,peI' IU .. nos 10,111& fa .. " :rem.. A'ma'ior passloDil faelas.I ii, qui penecu- fecit log~~

lionis aaclOre'l.s:titeral,: et,.o. in .Uenja af1lie&io· 31,,, 'eam bme narraau'l Nimllrahll aam:lio.,

Dihu priul gratulabatu,r,. in luis postmoduDl per.. corral,t adlpeda N'iooltrati nlil.ndiu., dice. : Is. seeuliol1ibui l.t&batur. Ipse, er,gD,qm «'IDC ia ,alDf~w, O(lDjul,e dUG!l6Hol ha'beo" B ,po OD. aposktlo SUD v'inl1tem :b,lam g"ern.it,l :i.p98 e'lmlydmpi:s, !B,orn ,rl'i,l.tar~I1iDS di.venis, 'YilllDeribai

D.DRC d.e ipao ill"eroroID, co.neJa,l'i,. et II. ips~s o,rprJiQlilur; 'rop •• , ju'beu,1OS 1' .• ,lIn,. NOD. ,.aim

dr,IOO'D'om fatlcih'll anima,rum vestrarom capti'vi- d.ubito .quod ine" ,qaI po1ait,.fIeue 'Dipoll 18:1.. u;""

tl'tem eri-pl1il. e*, vohisDunC a lel!ellris· ,Id lu,oemIlOI, loqueretur u:or 'I.'DI, fuiat, .yolleril".m ad nnlunlibQ8 ,.rn. '¥ilea i,anDU palefeeit. Qala .61[01, meos IIUtlll, r,edell~Et. II., 4iiClDl, ,iOrip.' 8IJO' GI1U)et diem'ones, qu~'. I,oa' 1Ienebmrmn . §IU., '0 lead! .. d~mu,rm . ,lAm!, ,el. ~ecU ,iDI8r~I'DU "diuj, OO!n~ri!1Jta:nlur,Qnde et o;mnes S&Dcti aDpn~ qui: 8iliUl.l, dll0l6blOlBl!0I, at IiD'rodl!C8DI eot ,IBID oomlUDi

,61 ~ i. luci:s, lftilllc.tQ.r, aeoodat DD.usqu~lqne VI. ~hi I'IDI: aancti :Dei .. projeeil 801, 10,. pH, •• rD.

ItrtI,m;o ret det DomeDI,OBm, '1,t luxliel'DD die 'Isqn8 d,iHDI : Nulla pen.itUl duJ»eia\ls lipa, in eorde

ad vesper,am peroarrente j;~jtlnjO:t fesUvom 'baptis" meo, remanRorU'I, :. lid ex 'tOw ,corda ;red .. ~qaad,

maUs SOlcramen,tt1 m o'pport'lmam lIell.pns lllvemJat~ Chrilhll .. 'qulm eoli.,til) ipR' Ii' venu, :DeUlj; ,d,eIIlIi' J'os'lo'm esl entm, '0,1, leI. a .orlali -MUndO usee", hne vubis, dl,o j,nenme'u&a dll, on4ens tIlad

dens, ,ad D,ost.r88 ment.es, .immortales aecedat,ut qui posBIDii per VOl, ,I mortis perie~ido! Iibuu_i+ 01_1,

ln i.to ,smeolo vOlutali i:n I'o.t.o, lene'brarum sumus, ei om.Des 1!i,D1:DI, un_i. Dei : Omo. qaos :bj,c 11100-

agua IID.etil,ca.lioD,ls ahlutl 10, 'moodati, 'I:t linoor."i.· .. , ioftrDl.iw altqu 'l11et,.OX 'D.$ !Chrlldmi 'fIDli 'fIe.

taie hldlnli al:acres pergamus ad Cbristom.Ham eo' rlot"., I8nabu'D,r~

his ,simiUaproRquenw 8. Po~ycupo". uiversi p~ 3S,~ C,omque ('Ilam .... ' Claudia CHCIerrra :11 .. ,Id· .... · yisi SDDt; at 1lDdsq'Diltfll :n.ome18 ~ IBuID.h.liqa'bai liderare, fieri Chrilt:iao,m" julia s. Po'.yul1)U 11.1;

prhuquam illtelmllmtnr oBerN.. ~,anftt, 8inpU nomina :I'U.~i.lU it&qUB ODJnia.m

, . '. . ..... , . . .c,~, dedi" D.(Uu.m Iw:mTraaquiUmu 'paw lBarcelJiui

......•.... ii' .. ' .. C.APVTXl.,_, .. 'j' .. . .. '."0_ ,e' Marci.P'oSIGlIft,C au;aalici jeonlm" ld. MIIJ .Ad-

,Belllu(JH, lctdn1lumetu,uRafu ClatUIiUl' DUm "'",'~ D, .stoo., CfU\Cellt~:an;I!I'II, .£'lt1OOil.U, Urbao' .• , Vi&.

31. Cnm que b.c Ilerenlur,voit Claudius, ,com· lil't It lOI,'tu ;11011, hOi NicOI,lratUl,rimilCl'ill·ilS\.

melnta-riensis ad pri.miserinUN'ieostrali eomllD'J", obi, II :Castotiu fllter ti~,, " CJandJiu ,com,meatarieDie,1a Ilehantnr; el diel' Ni,eoatnom:: ,'eiJem,ell,ter I •. , POlt hos .IUi C,l •• dU.. FeUcinimu IllPeIL

'prmlectnra commoll .&,,11 quod personas· reorumCWEI: Poi,t bOiS Miaro:i3 mater Ma,meUiani dMI1'£i, 'e1IID

d .... .;1. . .. ..]. II' .. ''' .. ' H·· ' d··· . . ~·..J:L II"'·· ~ S nih,

omns eU:S,IUU.lm tr,lu! JIUBSlstl~ _ _:_;ae .. ecal.81 S,1I1. 'U:XOrw'DI, eura1D, et ... , nl, : 11;81'1111 aute!m aI_J'm:,,:... ..

Ie j nlBit :prmfectol ,II )M!(iUbus prmlUtari. Vide 'roll 810r Clallld nil' el, ZOO U'mI' ,N.i:costl'lti,,, ,Post .,. "Plsi debea,1 interNptas dararelponnam .. lapel" ,omD~,I· famUia. era.emt ;8. aomo, Nieoalmti, aaimlt 11IS i,I,aqU.9 ad' pr.rectum Nieostralul,. eum interro.. 'riliotl, M If. ,pmmiSCld su.u eI, .tau., d,abiac ,ll'usfliuet,. ~ur easpeno'Dl8,,. tptI8 careens clau·· ommel qu;i1'ia,eli fllterml 10 ,de, ,carceril ;aquJ&n

lira ntinsb'lo,', sum ',o'luerit dmo'U, mane,ipari eu.- addnet!i, animE, aed:ec.im. -

AdJ .. !. s, ,SEBASr,lANl.,

ttlll

,36. :lp,t1O" omnes uti LIVID .. & S., Poly,e&rpo pre,,. ,Ii. Almill. ChrollJati., uhjs Rom. pr.'eot., ad

,abyttro ba pt'iz.ati~ el a S .. SebaBUano. loseepti stint ; Be~ Tr,lnquilUol;m pratrall! M~ooU i:mi at Barel ve-

rem,io,'amm IUtelD maims fac., 8'unt •• Irix (38) n.i.re~ jubet._ Qllem, caUl de suorllIl pelr-quit,". arbi ...

st, ,Lucina ('39) ~ Ptlmum i:taqne Cland,U Alios:" hydl'O"lr.io filjioru.m, T'ranquillinDI res,pondit: Ad.refef,en ....

piODm 1mB m e& ,aU.ernmvuln.erUnll, pflDum,. 0101., dasbenefic,j;i, veslri:lj, l,raU as D'oU1limibi oris 1011-

ubi i Illlomine SI:Dc;t2 T.riuilatil iU'ilol.i.I; i.b de elt 5e'fmo., 'Ulsienlm eu:rrenles seltentias veI,vi

,fietl ami el.evaCi :son.CJ, 01 Dec silDUm in ai:1 ali~ frena Dlod,e\ram~nill 'wflruisseot" el elo 6_llos, ,a:I1dlis-

G~jus morbi, pr2,.ri.ti re,ma.flsiuet .. POSI beM aulem om,ol, me patfem fiUi, Don haherent. 'Cl1Ira&uJao ..

,io.riD,,,dos' TranquiUinu, paw 'SS. ldareeUiani et,ul ndhi omDes~, q,O.os, Ienstp'8le:rDus ,a,O'oe,tul,M

Mami., ,qui ita, podagrie.o ot chirarrt~ 'liera' dolore ,PU.Dlit obarila&[s, :llimulu;, aliam,vestra, Gfed.OI

ooDstnctus, ('D), I),t li,ou,t,lupm dictum ,eal, viI. in quod ,m.ib i eOD:gaDdeaC, oe\~:gUudo ~ quaod,o m,oriC,'1ril

miD i bus po rtarel:n r .. Huc dum D.uereo't induID.6o- \''ita eol1ata, et a,I:1iis beait~a f,eddita,.UieUis se~

til, et ille iDwlerahili • diceret doloN iOrqaeri~ curllas futit.lI'l& (Ii)."

io't8l'l:01at e'g. Polycarpius prabytef;l' di.ceDS ,: 39'. Tunepradec,'u :ile8\imans 'fiUmejrtl8,I,oas '¥ItUa

'T'ranquiUln8, ,si el: toto come credil unileoitD,m ido:1 is,]uclinare oorliees:" ait, :V,emIDli ,erlO' d,~el Id.e~

PUla:lD, Dei .Dominnm Jesum ,C'I,,':islhUll Uhi ululelo H, .,~ta (61) 8'tlmildhti ,8 :iUJ.S, tail tbua nddrm,tur :

poue eoDfer,re, e,l om:nibu pecuUa tuia intl,ulle'o.. per 'qu. ,et Ill, fiUi:s peneve'NS, i:noolo_lilids, Bt tihi

liall CQD,donue,.propl'io ore edici I.e.,.. TmnquUUDusi fiJU eondoosntul", A..ndi,ens h.o Tr,aoq:onUn:ul di:li"~:

,respondit : Bgo indulgentiam mla:m pecca.U.s meis :IUUI,lri;Sliwe! v:irorum, exa:minis 'v'es1.ri li,b~am, Ij dan et desidero e1. credo. Ctecenm., ell~ post ba~yeUtis. eqa, me e& fiJ:iol 1D,001 .qua ~aneellen8IH .•

pUlwatil, hljus lIoctihUonem in doloribus ,folern, apOJC@N polen,Us hoo ChrlS'Iianum Vocabllu,'1D

Donpole1'lo ,ae fide Christi ulleriu,llumwe : P'l'O- D)alIUI' ,ease v~rllln9,. P.ralfectua d:b:il,: lasalsl,

_l'i enlm eL" to'to corde CredS'DI, in mea, me:nt.e, T:ra.ruIUnnae.. Tranq·u.iUiuJIlI flspondit :;: Ift:Sanm

consemi, ,quod Filiu8, Dei si'DomiDu ,leaDS Chri.. 'pa.os ItllD, ai, aoim(6 el oorporis,; .sHl :stalim ai,

atos, qui pot., e\&oimuuset oorpol'lbul!I sal.l.m 'Cfldldi, Chrllto. el I'nim. Olea rlceip,i, et oorpo.ris

Irihilere, et a mone "erna, ad vitam perpeCaaQlBaBila1em. .,

l"evOQre.. 'u.c eu,mdiUsse','Oce malDI, OlD.. ,110. Prmeelu di.xit: Ego:; at vi.d.eo, ad boo '10- :Ba'lIc!li :prl) ,rlud.io llGrymas ,e£ruodebant, s,t roR" dud., 8OO18ratil.6Uis, tu i:s, dedisse topO.800r,ui

haul Damian. ut fidei.ej,1J8, fructus ost.eRde~ret1lr.. :008, :1Q:lum 10 iUa!, u 'errolle non '1O~leres,t sed :UIi

.Sanclll1!ll igj.tuf Polyoorpul Gllnre~r fll preshy1eF Ie m~1 eflOt]bu's irrotil'bt~ TraBfplUUBns didt ::

mo~~ .' .1 "e;um ch~~sma'is (~t,)UniYil~IU~D:~" in, .. C P.er~OJ',~.alB. ves:tmm~, _ ~o,~en~plalm~rroris Idi8CD~ Iermp"11 ellD nenm", II onderec, 1ft Palrem .. el. 'nl!, ,e&, \1',adete gram' ,opera ifrro.r.~. 'RomllDal :D1RD,cupe:n, .. PiUam el ,Spiritum lUI,at.m ; statim '1111, respoudU: lur~ Prmf •• ,Ds. dixit: ID, die, qII2 opera e,rronl,

Credo~ :resotatm IIIDi m,ID.H· ejuB qHI eranl DO" D,ODUJIl. aeci'pian:l. Tr,lnqniUinuB mUI, ::: Primus

d.oU!:; el, :geDU8 limal 131 :~lllflue pedu,m eju i'ta erraras' 'viam vilE reUo,q'l.ere, elper viam. 'mor,tis

aunt inoolumes, reddUz'l ul ae si pD8ru1:urePo'Yat~I' Iftlant~r' iooedienl.PNtedas diJ:t.t :1,1 'q1B es& :pedlbos auis ilD fOD_lem ihscendlm ,clamaDI 81 dJ" v ma :Dlionis' TranqruiUintu .~nt: Non tibividetu _ : Tu. es DIu DD11I 1,1, "ems, ~em, mi.r .-l'ia mo.fli:1 else" MOROis homiDmu beitaU. Domen,

mo.nd~s :iIDora:L. . . :impanere, el fi.gnras SOMID per' Ugna lit lipid.

37. Hoc ilaqae ,ortine, no haplizalo, 'DDiverai, ad 0 rare ,

prou,t oom'petebat •. baptimU Ittnlt el per' dies d.ecem .'1. 'Pr~~ee'1U ,d,ii:dl: Ergo :&OD. IB.1I1 an. ~Ol 'C4)i'

qui (&t) B-upererant, dila.tioDI" quammlerneraol, 'in Umu" !ran'q:B11:Un.us dixit,: bjJ 'DD,ttJlB nOD lut

Del lamlibnl perduran tel ''Dceba'D' dies... DOOms cUi ltt~elal1llr In, codic:llms 'p,uU,clia (16.)" '01 quam

iDhymnis, 81 canlioill, ~I q:oui fideles lDilit~pan.. ,male sinl aali" et qo,~un in.iqaos 01 Cftldeles, et- seeha~nt. ~ni.mGs8U~1 _~" d.i~i~,du_m _ 'P~O C!hr'i~n._n,&- leraWl,parenw, :balnlerin,., ; . el qu'. i:oiCl08 el d~ m, I~ e .10, 1D~~"~l~ bel_la_I,~~ .. Ita 01. ~~I~ ~'U~,J~m-ih~II' DIose el, fraod u1enter~¥ix,edmll; el, .. quam l~i:&erabi-, ,a& ) II fao.l01-, ;uno,r fenere! . mad)Trl, el J.DV JC8111 se . . Uter mortlli sja t. Num,quid lntequam Salamu •

• d oonressioru~m IIDcli Dominis con.tra diattolieal CreCeDlibu8 i.m,pe,r,aret,. et :fUiorim I.,orl.IB carnes,

aaie. :pra!pal'lre.o t:. comedJeite!tp .Deus ,iiD aU" non eral, aot 'Creta in-

eAPI1T XII. isola Ilahebat re,pm., '1 C(Bli :Deu.mnOA huellaot"

Error,eI ,aMUlium co.ra~n ClrmrudiD Urii! p'I"lIfetJ Valde, enat qui puta','ovem iliu:m ejusfillll,pera,e

toftfumt'i a Trnr&quU'mo" to i.Jninl bUI,. homUDciOD.e,m in qu,o :maUt.i,a, et li,bhlo

38. ():ieba (AS) il~tur' .accephe dJlaUoms, '_p~etilJ1r-fJln,abali!' Q'llIom non peraeeutDJ ,e8,', quipalr,i non.

iaVita S ..

(&3)1 :Sedp&aM erat i.nRm.wsidi .llIlo .... !pho ~ !Atr 'II., Elm divisionem in DUUO' e.z&mplarlrt'lperlam oDl:i;l~n:nu.,

I~!J ~l., ~oo~~aJ· ,.-I.,~~,., .I..1""'A

....,.).m."s •. 0.'.,. u'I !.'. 1,."."1 "go ".._U ,., ucvltu.

1..\ A,I -, ,_

",1 .' -- ~I' ~4!I.J!!I' -M !II

.'

'j,

1131

"n ·0.··· 'p.",'h 10 c'. ,"HB' DnL'!J'~" npE"Io:'TD··.I''Iif lU.I '. : 'J ,DO,n, Q;i! ,l'l.iI1 IlUl:J I J':I.lr','. EMli~1 "A,I

f.IM:

pepercit.' AUit, q11am IGl'd:em .nOD, eXlCreuit" qui A,., eSl'quell 00111:18" Chr~ltu,IDJ IqUUl Jldei cracil1e ..

Sbam ,germ,anaID, ,a.c.ee·pi't 'u;.orem' In foro. i.n pia... fumt, non ,ooUUs,?TranqwUio'lU dixit:: Bee" b-.

leil, in do.ib1U8~ ,jI,lqu.e ill olmni, 1000 ,q,'Illotidie Je'gi.. lng oireres" si credere d!89,tioaml.. IO.cmuUl8rum

mu, quia soldidlssima JUDo quod It soror at con.... omneq]ood nO~DR,I, va.DlIm,Yide~ur., i.~ .. el eDim in

J;o:t (8erit glorilu;ur: at rapU Gal1lymed,[s, hono)'" 'pr~oop.8 vol.DDw ,[l.orgU&. IM9US08 (SI)",olmne lurpilSimllS atq:ue incesl:issimlll a'b i:psislI a qujbosquod V:(1,opem,t 'vi llllpe'rar,j d.esilderat;, 'R¥dl 'lit J'o,'11 ,e(ilHt'lr~, non aegatu:r'. N 018 ergo tetry, virsab- laud,etar abmo niibns ,QmBe qUe'("i, Jandal.Sed, lI,plena

Umis.s1m,e"qu.i tales OOUS'~i qna,l,es ,R:oman33J jobe'D!t ,111m m,erilo SUIl cUic!IlDqne :~eiJ~ aUlrituperationem

Ie .. 'pro sui ,(acti quaJ.hate da,mma,rl, ,et,reUc,to loaD) ,~,m:pendere' (a'l) mtitul" l,nl.laudem .• p,.fee,lu

Deo om.ni,potellte: qui in coUsreipal, mpidj. diiclS, d,ixil: Ego, 'Ie de Cbl',is,to 'Vlll,l,ro iDwr.mp .. Si eaim

:D.MH mens PI tu : at i:igno dlcis.: Adj;9.v;. :me' a vobis .boc eolitu:r Q'D'CKI1 iltil, ,0001 is BODyidelu.fj.

6:!., .Prefecl.tss dint;, ,Ex quO' .empisUs bl,lsp,bellla.. Chris'tum. ,00:0, colitis qai. et visns est, et .adihlS,

rei deDI, at a '(iadtt1ra eOrDm reeedere, ex eo diver- et in.ter.toga'lls, et omnia ',:am' bam • ., ftatiHbti Ii, ('7) claa:Uhul B.omaDDiorbis o,prprimi:tul'i. T,rao- oompelu, in ~ju 1,B,guD,t,u.l' plSlioneoolll,:teta 'f flJ.uininu Nspondit: NQll e,sltem,m.Nam. Iii reoel1'" !'.raoqulni'nu d.ixi1, : A.uw simiUtodmem II; in,tei; ..

• seas decadu, Itylo Ll;vH ('8) digeltu" UHe lave- B:I:ige veri:ta.lem :: Verbi gratia;)!!) .hod.ie ,IDDIIJIlDI Diel,lo;vl thura ponem.les, 'una dieviSlotit,rlii rniUia tuum babente. ge:m'maDl preUOl3m, videa, in cl., .. Domani el.erci\u, j.uvenes eBcidiue. Sed ,e,1I1OO ea, I'U.'I in :sterquUln:[o iohltatUID,I' 'I a4 'hmlc

DOD el immellor,t qnod Sen~lnen.se8 Gall] El'liam Clr eroendUMmitw servos 110:5 ;, un.8'btem 'Dec .iU.u:m

piblihull ooo.upavetaot <'9) 1\ om,oem ,R0I1010,801 po,tu@dmt Ubera:re'j' sed. et .ip .. in a1iquo, dum

mllIu.m lais lu.dlbrUs :s'uhjog,arnnc. Di versas fame5;t .i Uu:m 'MDao~u:r eripere J' poUlerillt; :poatea "'eN la.

et ioenluahUes pel1as .. dlv6rus.ea,pt.hi,tael~dh'elSlS ipse, depo:nens has :miicaa ,qua hld'u,t'u es .'elw:;

dusioDII IUlguinis Romanus orb is ,pasS,D! eS',Ult'!:.. io.d1lU te senne'.m~unioaDl el, dBICIDUIil :iiI! cilolam

'quam, 'D,wn OO~ere'D& homines .Dtum. NUD.e 'Yerg, ex D'l~ttas Mllulltnas in :ll8n)OribU5" ,el unalum ,n ..

'quo :m.isihiHs t1.tv,eruDeul empU a crOOenUbusream shnul tuis manibus J'iepneseD'tles '.'gem".,

eoU:t.8'u.eta (00) p,lee eu,ultal Romanum imper,in.,. pnB gAudiol (lIImDeS, am,ioosiBOS .mviiw, ad ,epuJ.as.

Sed quod pejl.8 esl), DeuS;" 'iloi hoopr&&lal"D,oD e't :~zlarj,9, s:ape'rlan ahlln et pm DWD.,qu.od ~lia'

ooposciiur' :;, sed erealutral @ju asedbitur, qu;idqaid de m,imHs stlDal'lj).rlbls, li,bemm., ,PMl.,. diIi&,:

• CraWN prm!!l:La.tar. ~. HaD,or pro,osiUonem. ad cwjns limi UliJlldiDejmatID~

U. Pmf:eetu8 djxl,1,: 81 lUe colenaul .1,1' Iqui UsU " Tranquil ~ inns. .Nlpanllit ; Ut oslu,derem blJi

hummia ,oomm,O!1iia, ali'qwd. prmstat, nuUta nisi &01 C BOOin in1iisU!lUem. ileum, R08 'CQ:tem. PI'II .• t. hlbebilDr dens, qui aspecl1il suo temEviscera VB- - dixit: Ea, quod os, aumm, , aill qUE es, "':10. ,eta'" «I se,mini luscepla panuriat, eil geD'D'il1a:J! SG- qum in :SlIer,qoUhtio vo~.u'.tabatar i! T,mquUlioUl, NohoUs.-.n.a i'n enlm,o r,e,sitit'lUl~ ,alqu.e runh~ersis g-., spondi:t: A,oro ... corpul, h:omanu:m est, pmOll., ~Ii,'is ,nostne utiJ'jla:tilmB, ,e' lumen rei resta'lil.rano- ',ero all:im:1 esi~, quaa io. ipso Cll'po:re inc,lUliesl .. DaDi paritertrlouat e,t vigof1em ... Traoq'fldUious rs- Corpusl',ero el aD~ma 11DUI'D. b.ominem fmm., Ipl:IUtiJt: Et in. boo e'rrDr elt ~:R6.IlI'ul. NID' 8i. ho- ;qnlo,mooo aurum ellemlDa DDum IDD.wmra ,'aeen ,me per: ,Hfvnm lu.tun qBis".iam c],i;enlihu I,uig trl-, OOD1,pmbant.u'r. S.ed q:uanbUDY.il pretiosm Ubi sil:

hna .. quod roga,tur,. infioita It ulti:tia est., Ii. ,neg)ee:tul annul U8". longe: salis. homo pmliosior 'el1. cenl.,plalD

ine qm. "ras,Uti I, aerv'u per qftem p,r_U leril he- et eharas 'Chrillo .Tu .isis1;i senol IIDOSt llt _011"

DO ret:Dr .. ,Et D't aUquam. hu.jus die&JI comr,pBlti,onem. lBm. de 8O~d:i'DI eripreotJ' ,et DaUa 'ratione '18m

o:hibeam; n.onqui,d, cum na've!, Bomams albnent.aEft'UfI'fe potUi.erot .. MisU 'el"rOrpbetal 1'108 Dens de, deferunt, n8,vibul po:Uu qaamregibugratim reJe.. .If) J.oqueJl8 ,ad, eos" at human1li1m •• UI a, aordi-, runlu" Si ergo D.onoa,igaD,tjbul,;, sedbD,peraali,...bu, haj,.I, mlmdi Iripe,et, (13) : et; lloUarati.fte !liO:S" bOBd:nes qnod, aOOO,l},ID'tur ncribuDt., quaDloomninob,QC lien vel, ,i:08'!t.pUaportaenml .. Tid ,d.,," ,mqia IOf.i Deo asendal aunt ,ra'li." euju:s ,DDt'll 81 .' 'pDBui:sU a,nrea~,v,estea., eI servUi indumenlo mdll" hme om.nlbllll usibu .nostril rele-menta. deser\'iont, D iieaeendis,'tl, in el,oacam,et malus 'ttlU mi.silli ia. ett sol .ipse ,qlloUd ie:terrm Il,ariqae pa.r~·ter' et e;au.... IOrdibu,po\ arLD'Uhlm de IOlidmU8 Uberues: am

mla! in nn.e diei:1l et ia diet iterum J"leDo'¥,a,Ii,one et Ie lI),ajesu.s DJ'V.ini:tatil ;SWf} 1,:P'(e'Jldon!,. Doa '1:&.

apari.tur t ~ men Ib:per.D.8. reURqu.eDs, ; et aDdai I, ,. ,lerviU nostri

CAPUT XiDi., corporis lndnmltl.lo,,1 ,e~,bl!lJc il, ,cloaea.m huju,mDDdi

V .... i. 'illau"natro Genti," ,.,ilQ. ,em,)o deseendeos't misll Manu SB. ,iD soMibIl.

M.Pnefeetos di'I.'I:t:; ,Bi erFJ lUlUI el, iDl'wbUls, pwiO,I),Hmaoskara.m ,; el. pa.ssione.m, 'qD ,mentis,

f"7) 'UlitaA 'in, Christian'ol ea]lm niA a. varll8PP,. confuu:ta,l pra:3SBllim Paiu.lo Orosio ~1 S. An.-us.1ioo.

J 68. B}. ~ _ ,.A .•• 1.., lim" lJlend.oae. Scriptum in q1U~USdam eral, Idbn .

. ' .. (':l,. 11& IIlu~~ omR~s .• Lele~,~o~ PfJoU:u,~~u'~a_ .. "'"' ... Ji Bam ,lode pretiQ dedDetl ~ mol. @t ,pulSJ 8.

AC,T,'A S. SEBASTIAN).,

Doslrl[1 d.ebe-hat'Dr'. in IlmeUpso siuseipieUllt, glor,i,E A CAPUT XIV.

DOSSllomm red.didi' dilimrnm" Nam qui pair in- CAr.oNtiUI Vr,b1;f pmfec'lw ir,a:tedimtqr.

creduUta1em" volnbhamur in, 8q1llalol'ibu8, DlDlHdi, ,&7 . Post h,iJJC mUtit e,t adduei eum ad 58 "rzcepoilt,

per 'fidem, a!bhll'l a :sord I bus, di,vinis IUnUts, lDlllIibl:lj per _ n~etem, ,O-OOO,U8" el oWereru9: ei IOftOn.,m, pondllS

~t, ille taus aonulral,resUI'Uti. ,Nunquid &eHl 'lui;" aurl dief!iba,t : OS'lende alibi :medlAlBen'til:I,m R quo

'quile.: nep/l'"erolI~ d,om in,'IIlB IIlUIIJ m '"" dum Hi n :1130.... ue:uiJllerast.i sa:i:ute,m. Cui Tl'S:DqllUURUS, al:t ;; ,SeilS

bil-a servUi f'8IpicereD'~ non patnemnt In·~Ues ..... aftdem in,. el fur:ofem Dei - pass,UfOS 19.5Se" 11101

oocid:i" It. at q'_:u.i D;i!l.a,a:nl Christ,Hm Dom:iJ:u,om 10:001 ~~" i oJ· -

e rI'·-~.~ .. ceLn8.,e,~, . ~en. Uli.·:. 'u,aD.d., 11m.: ex, ,isti,;m,., -,a,D. 'I,'V,. ~e,l

pro, hoc-quod. semeUpsuw ,I :majestaie, ennan.i'¥,it, ,el em~dalD:~ ~ -:,71'11, a.J;lodagrum, dolo~e lilu~rarj,

'formam se:rvi suoepi1.,llDUa'SDDI polanD;' .terni ,crede Cb.nslum .. FIIulm Dm, ........ ~ lbeaberi ' ,...... . " , .... ..

• • . .;J 111'·- d~·· i De D - 'bis ani in eum h 'd"" . - ...• ',;1 "" -"I ,.,.' M· _c_, - '- S,., '0. lieBe,

l'ln~s p<BDIS e,1\ll;lie.re •. ·eo ..•.. eo _q, .~ •. 1 '0 '. ''1'''' i,' , I •. ' " . I.CI·.le me '~u,esJ.lta :88. _ ,VUI,erlS. llempe ...._ .., . '_, , .. L.

. - Ub - _. - . ., .-!:IJJ\luu:s,

'cr,edi!m'us.".,ler.ni foolil BDtta :5 ~yeQ:j"o;t .lernul defe,reba, , at, und:etl1D aBaQ! per .omnes J IilDCIlar..

ipis au mtet,DO fon tevinca'lli1r,~, eili ,infide.JiW a fide-nsrvorum in ,corp-ore meo dolo,ru.m.nodis I9tri,c:tu,~

U&amsDpere,tUl". viI. oli D),eo pao.is, aliel.is,m:&nihiultradAbl,tu': i~,,,·, ,

1:1,. Pnefootus, dal't : Ut video,. Don 111 Il.no! tuoa nm 111 Gbr,i,lto,mverolR Denm esse cr-edJdi J ulnt~s ab hac iokntioJl);B toUer-es popolClue proharis indu-II mereegludia reeepit !91 sum. .illJoo]QmiB~, qu.ia verlllm

Giaa~ sed at bas aDile8 :fatndas ,ad D08Ira, lr1bJlftalil De.m M['V,atoremme:nDll arnov!., ,.,

mediUms (M) 3'fleI'N8. 'Tran,quinine ,dixie,: No.D U. TltiIDOprafeot'UI, i~UmisU. eDmdiooD'I:: Adllu,Q

mOO.ianllu diseipuH Cbrisli quid. in, oonspootu judi... Id RI[e qui 1eCbrisUanum fecit, 'ut Ii m,i,bi promj.-,

,e'am prot.equautur., Sic: enim "rmmornut. dieens : :5erU, Ilui:la.'iem, pesslm 'I, ,9go Beri C'hristianu.

Quando potesmtiblJ;l b.ujDl mtUld:i,vOI catDI me:i DO", S'lali ra all~m 'T'r,an.-ru.llin us venienl ad S. Pol y'.'

lDiDis .,tiden'., nolile cogi:W8 Iqucunodo:aUl fi'l!dd Cll"pu.m.presbyt.e:n.mnarra"lU td a.m]);)a qalB pstal

loquandnl;. dabi lur enim v.obis, dJvi:n:i lus ill Uta bora 'vel dicta 8U;II,; e' duceDS e!1Jm iRlra do.m.nm oceul ...

auild, ~iIVI'Ulam'D1i" N"nJD' -D"I- WiIi', '''''' .... II1II. ,DiI.i!l"'ii q·u~ 'J.o!'Ion,,,,1Inl1l~D~'i. 'a ". ... -r~""l'i; 100"11[0" !'I·~.~~.b· us p~an- • .. 'U,~,t·· C· !D' l' 1'11'~ ....

'11-"'. 111,,",'1_. '--" - '. U\.' w.,_ 'I'V~ !I;l .... _iIi!I' ., oil,. '""',,,...-- -':I' ,,-v, t',II!!tl'.iJ."""'''1 Q!U,_ ' '~""r."" ... Ii.lll' _ ~ ~ .. IIo_!IiiO ,-,""",11;,. .. _- Jt"iL'~

.d Spiri.-t.nsDei" qui .IoquUur in vobis (JlaUh. x, rect.o ait~: Lice:', ,lfIYis, anim,advenlo priftcipum

1:9 )1., N'OD e"lo med.ltaodo ego, sed eredelldo ,iOV8l1i Cbrilt·ianil ~nrelta Iltjta:ID!en :spa JlEteuperaDdlB IQ.-

Cream.re,m msu,m, et ,qoi, ,eram podagr.ico1e't oh ira-, Iv lil aft'eramvtJlbm, quId,quid iJ~. ad est 1I11(),'I8 ,ad.

grioo delora eonlrac1us et, quaua'ttll (00), 9,taUm nt dlw.idh~.n bonorum pa.tri:monHm.e:i", Ii a.b oac 00-

Chri,IW credidj, ac si,arvulu8 olmnilun. membr,o- dusjta;;le oood)'h~matIiUl (.157) mldfuerin.t .m.embra

rum mBGrDlD rece,laanUatem. Constal ergo apud oo,rporil resoblla"Tuoc S'. PolyoorpnsBuhridens

anlmD,IDl 'D1et:un J .i PSl!IDl. m.e cream 'lJui .. me .r-mova:re: G iii ::Po:te'os ell, .Iom]n.08 ,~eS1DS CbriS,'tU8 at iIDO"

!,Up.atn5 reii, e' lieDi ,dedit, l"eslaurat,iooWl .cor,po.Ii"i" rial,ti. I'. ja_Duas, (18) Ilulriat" et as!Ienda. tihl

ita quoque loiro.m POlt ismmv'ltalB dare pro:mi.s~'" quorl ipse ait, oorpori:s tulrealalilr&lor., flam. pee,e.-'

ai, tamen 0.00, dubilJllJs nee&im,idu bom:ioom ttrror'i .. , D.iam, sive qu,~. aJJe!rnDt.lh~e' 'cpd ohla;mm,lccipilltl';!i'

husrir,ular; sed ,iD ,ej_os mOBlln:is oo:afessioD,e per- DOD ,mlom nuUam do:le:nlibul co.nleranl, medimmlm.,. ,(lurans, fid:em inlelmm., quam me Deusf.n inVI-, :sedJ, aUlD} ,i:pJl :sibi .iDJa:DahUem m,or:bom, ·.M,DmII'D1.

Dire, eo.nsen'lUD.. Dieit ei pralfeetB8.: Die, ,ergo mihi ,q,uiGi :kciamj,ol

61~Pradeclu dixit ~llnor,. I TranqaiUiae" cooseqw ,a~eam qmod :spef1o. Di,eit ei Polycar"1Iis:: quao.ta l.v:i."iwmorum p:dncip,om erp, CbrisUmol, 81 eNd ide-,ris el.loto, oorde*1!IO, lie,.1 ,credidi'& ira, ,d'eul"ia.t,e' ideo qaui uCiuns qo.od. 'Uhi",jd'~, Tr.s,oquiUhnls" salvul eri:8J,. Dieil ei.prmfee1;11 : (luo t."W', sine, tiIDGreploseq,um-.is •. TtaDq,lIiUio1lls. dixit .: amine, emde:re d@beHl in,iimala [! TWlCS,. Po]yS~UnU9! Umor est,qno ,plu$ limetllf humana, indj .... · carpilltl eaiecbizav.n e,nm" el, indldt ei lUper 'ei-

Illa·,tio qlam,dhrina. N:UD.qa,id, si iD, m,edjo callum d.ualDjeji'unare:l. Etcon,OCIJ.1s ad :&8 :S,. Sebastia-

'la.t,raotiam 1!'eD8tim,u" el vanofi:r-on, 1101 e<eperin' DIlID, trihut dJeb,1l8 etilribul IUlClih1!lll,j,ejltlDIVll, oum

8·UJII, morsisu al.trectlle, JOSillDl Bobis de an:i mo eo: at cnm laery:ods pariler oraban:t,u:I, Idem toUe:re hoo ,quod nos .homines Illmu, ,raUou'bi1el, D Dominil8,m i'D, saJo:le:llIvotsliUlcred.,1 ,nom:inras ('.56-), cu'm liatiU i, 'eamel, al lnatillnabi]es" ,ei, lUY'" - . dec~ar;are1;;.

'air Ita qu.i nobl8 ,recta endeD_ibM i.msenll'tuf" 1m- CAPUT XV.

'Y'ire ,qui:dlern POHOll't, el ,inferre lniqua ,fi'uppli,eia,;. ,CIlromsUi Gtmf~ta iN •.

nnoq,Ra'Dl tame!q ,de corde tlostr·oboo ~nderre; pote.. U~ Igil'tur com dies ter'ia'Ji qQ.. comllitlJta faeral,

".'ot, 'qaod Domiollm "P..sODl Cbriistum _ ereatoremadveBissert, ad domam IUIIi.lotis pr,ziecU 'eDiu,' esse efedimu,. etredemptofCi,W,noslrnm Ie nllan~ pariler prnperaD.m,. Old tiD,lfeld d]xeruOI .: Pas; ra:torem e&S.eI:ludem'OI. Tum pfa!lfle'lus Jussi" eo.ID, Ii dei 'liB. A.L Ull malula~i' 008! omeiQ~dHilDe, [II. reeipi a CA),DlUlIU~Dladis, diooDl : ProxIma te Indiamhomtur 1001 &eden j'G., se, 811 diu' ,= komi lHS8io.oe~ TADqunUointio epfiII ooal!onm meGru.m u-

g]w,rumlliber SiliS. iDlam:ma'~o, ; mg" babBhant, ,H~d.'o,rotl.all!~ ~~ qllidam ~ de,lo;".,

(A) AI., 'a'Ia'~

liD

- .. ~ - '.' .. -' ""." '." .. ' .. C-V!;.'I! !"',.-, --:I:, - hune sa .. "ftIo,iC!iI:!'l"[i'nTl,'.-o .I 1"e,'iI"~'iIIi C'~iP,'A'lI'I'1Ii!iI·':i·'.IIIIS. dil.i.' :" Jm!liCltrl~o.m.'.ih.i nn.·'.'_,_.iI sill

seRlone dl.c]aralof. '.l1lWO' awUl, n~_~III __ ~Lu~a., n._.U~._UIOU~~lg!.~~ .' " ' .' . " • _ , __ D , . .".- - S"

',,'~tm1 podapioo et ,chi_llioo 'vjder,am dolore 008-, un,ns ,et '\--ems ,~~I: ~., ~blll~'DUI reI~po~cbl: , I,

qu ,- .. .... .lI~. ....• .. - .:1111- f ,. et , ' . lOTi, l:n'i'li'il:i\'iIo 'ad 1L000;I'Ii'naindam ~Dlm D'usen:1 d1lm

uactum. ,A quO! genu meu,1,GDU38'tl nnue, J.1J18e seirlnlllL~ Iwual ...• ~A!g'~~ _.'--:-''1-- '_ _ '., .. '. ~_"' .:

ealvatus ,inqu:iren.s, .ta'ie ab eo recepi ~es:ponsuli; a,dfoalem veaern" ,lSpi'CltprWas ne!()rdel_alu~.

Dum 'd,em 'meam in j,doUs 'pon,erem~, debllis et nl- lotus l,aLea:m.~, iD)agen.il~, e't mal, ell ~tlIWI', •• ~ _I~

-. - '. ,"1:1:. O'I"'t.· ..... ·1ifII -cnt"_,.,,,;i!'UIII • g,. i'1lb~ '"n° '0- m-' '0- e1l1n1 ~a. 'Dlittere- Disi Dllilnd_blm '. :5I/JI',Eiilbu Yld,ent.:; 11M

IDJa sa. ,I:inurlUl~ e .,.,..,I .. U..J (M,J!IoI~ .. gl; '!ill .,.11 ''''. . - ' . ' ... '-, """' ., , . . .:!I', .'. '. .._ ..... .. '..... . .... '" .... _

, .. , .... '.-... ..I:·d.· :" .... '.. .:·t······ ,.;~ "'hristi81tU)t.-.Il.lD .. ab.'D'e'.- .•. D.a.." .. _"i ti .. tJ.'· .. ,.a ... um.-.od.O. pOI. erJlm. '01. '" l.l. a. deli. "0.' ... '. 'O .. A .. leim" .. ~ .. '"e.:'.I. !12:.' .. lLI .•

ID, COh]! ul· leI os ,'fH1S;lone L! - -.' -- . , ~ "' • • 'b- - - - - 'b -' d - 11- -- - -,...:I"'b ' ,_' ,

universa- -,e sine cansa ooh.l"lram, et .:radii-li 4.h.dj IU:SI pl:r.w~, 1~ ,I. O~DLIUI' I~ IOl,OnJlD" 10-":,"1 ~,u ,~

lu:imi. m.,'.: th.r.lto .(19 . .1" ••••.. _~.dl 'Bt.unuID,et squ.aJ.o.r~~ls. fale~lS. a~. =.e~m' 'Cb.;roabm'~b .. a: d~'lU~~1

... , .' -, - D' .. - . " ,., ~.~.' ' .. ,regn.are., . '. conlest., .SURI .. I s:....q .. 110. ' . G.' OO.lD.8 : .leDuB .. '~'''.' I. ,I .. ,. p.o. '&em _.' .1IiI~liI' iL:I.'. ,I. . ~'_.: ._. ,'"'

llenUIl8um 10 d' , '.' , _.II ." d· '. D·1.~ . • -" ... ,. "d iii

.. ' .. ' . __ ... ..",qum per Iml' eeJm anOOl,lDuseramJI aw. stlanns, I. 11XJt:: .. '3, .clUlS, potola""m tI,' 011101,. :I ,011.'1,

.2P,r:~rs& est &anims., ,etolDols, a hlle estproti Oil'S 'q]um in domo ,.'VenerimtQ,~, la,p:id.ea eonr-rinpmu,

iD:Or-miw, sepaf,ata,. H~e Iud]" i 8ar.iblls" prQbavil:i.8Dea j noendamUl~ an'rea It arpn'el. '""el :liemacoa,,, ocul., corda ered.hli; &u,pe:rest In 'quod feeiscis I,emus" e' pr,ena. earqm epntjbl~e. divida.mU8. 1Ch:mfraoqulUino el; mihi facmtis,ul :poasbu ma'a corpo- matiu wxU : E:t C~llri biEe :leeerliti:I, mid quid, ria r:eeipere s.anitl,tem .. , B fructus aceedet' iSi.. S~.rUIDU, dis": 'OmniulD

10. Po1learp1lt8 pre&by1er dixit: 81 tr.lM!euntel ne"'orum (0') tlornDl:fi qQ,onm, DodMU,de 'eon ..

doloNS anima bomiois Don saleH.t quld de HUs Itrm:geris" ltalha ooD&equerE8,!lBitatem; etqaMi,

dololibaa 8Cmra .• ', q'U.i,i),DS unUQsunq,uam e"ie~DU q:u~ ,1l:t1n.quamd,o~ued8, lIa pedlbol, tai., canaN ... Inia) 'DuUa da;tnr omoioo sbceessio' Nam isti do,- eipies, @:taIOOSClfe quod. :iDtroicmto. ,saJjutil, d~ 'IoNS illo:ramdolofl'lBimapae:m por1aD'~ e:t quan..... dUexeris ('63);, "gam veN parenlem blUu~ '''~ lqal: lum tUm' in I'er ilDe'lD vivum ielpiielUl'Ul ej 01, Ie, statim 0'1, ej,'IS,I}Oliti,lm at''1Uie 'c.uUa.am :iD.Teue ..

lID'am dilul ,inter dolores, qDoa, nooo paliaaroor.... r,is" Hstaurlt el ,111\\1.31,,,

PUI" et iUOl, quos amDlIl passu.ra lit •. si ipag Crea.. 53. Chromatins dli.J.il:: Nolite Yosmetipsosld,

toris lUi pr.aenlii, 'Vitre implev,erit mIlD., (60)~Ap hUG .injoria. d.epooe'N': led. ~serris mlris prRi .. .,0 nobiacnm prio ,de doJodbu, nus" et; esltJ,dep'illD; et ipei, 1Il:l1ivlIrli coBlriRlea,l. S,. Sebaltim.

:Uta pmD. ,BOJli.citu, 'CEU. babet. il.em semper' arden.. 4b;,il,: DlbU ,ee timid] @rt 'in6deles si ea. ooatrqe.

tem II It 've:r,meim lemper eden.tem.. rln.t"io'Ye:n.iel dj,ilaboJul per ~afDeoDqoe n8gmipDtiam,

II.. 'lIIu~~C'bromaUusIU"IJi8 Bome prmleetu, ,eorn m. ooms,io.ne:m bedendf 001'1 'I" - Itl'O. 'utl_. camnnieo IlliG s,no Tlhllrtlo, ded,ir1. nomen IOOIl 'uerin', Id l,ceD~, iDlfideles',t proplerea eo! 'lmos· ISle dieaD: In hee de fide ,mell canos VOl, eJI0 oonY..., C qula .. idol. ,oomr.e'gernnl. N'isi 6nim [orimm b.aheM, .Bil, in .qua etiam fiU'IlDl mel,m Chri:sliao'oOl fieri - Don e'rjpj~Dr ieUbus :1J1iittanll., Oala, enlm et ,scalo mecum g,oplO. S,. SeibasDID'III, dll.l' :' Vid:e lie sola el h,astl ut~ ~ur 000.1:& m:an1l8 ,in p~tio"nl e~ •. Dm ..

:reoUpelltiooe tui OCi'rporil, ductus Ie CbristiauuOl ~uifle ,If,1l0fnm 8:t i,Dl'pe:tn feriefutl :WDmat a'llt1a ..

leli IPe·m8, sed. maim spevU ••• ern.: facias men- cl:aHlJJ etlef;gl, 1111 Oil, 'V1BrUt .. :Sbn.iUte~r 8t mi1Ues Dei~

iem tllmpuram ad, vwendam ,a1Jofloo~ l'eI'1,tatis. lqui. :BeUkiI, fidel mUD~Uli,tU!l el lor.iQ t.e,miRis IChri .. ,

Nili enim amoveru. qui, lit Creator I,UP" nonpote.. sU pn:rlepntur:,. t:Jjihenle8 la:~e.m fidei et :11'1 alis"

ril invenile WOleDl quam quem. Cbromatias dixi&: iJlsi.s esC 'lo,tolm. 'in.!ire! certaDlIen.. :Pulmanl, eaim .Itle-

Er:p 'el ruticos at limp:J:icil8imos hom'DuRon \it.. ~imi8, elfortiler l'incDDt" quia oootrainwuibilem

demu ... Christianol, ita lit. ioter mi!l~ VifOi vis hOli!tem. die! 'I!oc&nqoe iD:lII~pbHit;er pr.Uao:hlr.~ rei

in,eDiu UDum ,qui pctIIil vel sermoDDm, ~i:8Cip~inam, !:1m:1 moli in om.ih;.!, IDem.bris, ndepoi.iu umati

Id[,aci. Nunq-Did :hi _GOlna adistam . inquiliUonem 'gB:am tern. ,cb,o,maliu8 dixit;, Filii, volanlas Dei ,et aUinpN[pOt1leruoi dum Berent. ebriltiaai 1"S .. Se"Yel,lm. Tunc S. :Po~JearpU8. 'presbY.1" et I .. Sebu'UI~

_UInU ai, : Hoc respomnl1iD. tODm Dost ... , parli,9, BUI pnecinleDIM:se :Ol'av,eAlnl; II poll, oratioDem

,finMt ('01,) lISerUonem ... Nam 8h or,ighre . "mantl.i. enm, a:m.pl.il.s quam dleenta,ido,ionuD I~lrlla IcoDlriOPllhi~1 J'~jooUI ... e,pu:tof,ib~. ~~j;~rn Deus hah~U ra,~~e~'D:creperani I'ra'ias, ~gere Deo 800 ..

elJ;U:'ta iaem m,uruli 'veDleRS Don e~.elll InmmaU~ '. c- .... .'

COli et oralores;" sed. peeu,tolel ,e', &iElllljee:s, £1:1 ipsa '.. ... .. ~~T',.~V~., _ _ "_ ....

tradhtUn,oti1iam sum,,, - .I.,,...n:eu a'Wologea' ,'udwldn.' conI""" ......

It. Chromad.D.14is:it ,: C'Dr' ergo me (li,cis, ,prius C:Artl:rna,ju •.

dJbue, ·aIROHeN q,WI :Iil creal'or IOlllS, q'uem nisi 51,. Posl, h,;ee aecesserBDI ad, lCb.m~atiIlDl, ,dic.ealtl,

;Ipo'lmm saluteD) .Inyenire RORpossim' :8,. Sa- ei ::. Co:nftiosenlibus nobis idolat'o ie'~gj:8ti :saoita"

!alalia'otll datl.~ Quia 'mula d.E!os, etmuUas deas lem reeiper:e. oi:!i ,fortealiq,ul I]])i in ,mil!l)O lip

eolaisd. Nisi ergo h.DS 8 cordle Iluo eJ:cluseris,. eli,llI.t1delila'lis derelioqau8t,or .. :UoeeDi.m apud ...

Im_liaB IOftIm - eomregeri,IJ, eI, eopo,ve,risnnu.m cerium, :gerimU'I, qu.odau', es.laHqaid!t quod .DOD"

" 'Yerdm Deem, vituJ. .tullJ1Wm. inv,eDlte n.o.npG- dum ,p't fraet,om; 1;01 :f;i OMBia ,frao,. 11m1,. Ibid,.

:1138

{B.i.J' .A.'I. '.,II!.- 'mem.,. -- !6.~.orum •. ,., ".'

Q" 'I ,_:1' ,.1·,111' ..:r ••. ,_,.,

QtJ,', , .IIi 1.11111 ~~. "~~IJ';~t!

,1137

ACTA S., SDASrIA,NI ..

1138

am IDO, prII :D,obil, evid,en,thll manifesta. :TUBC A. 'l.ipll',e:D~ti':l8r atiquJd, el, probll'l.,. JlDDC,.

iUte, : BIlbao, inguil,., euili,euJom holovUr-eam" in jnle:rroga a],~rnm matbe.a'ticum! _ cui j~ hot,1S

q11oomnisdieipUnalteUa,rnm ac mathesis meenra,- ipsuM,que 'l-emprUin hO,Dil Ubi, exnheraSM: dlica",il ..

oj,ca est ,Ine oonstruca (8i), in eujos; fabrio. pater li,eo videbis earn. tibi ra,UosuiUa IOhemata,inl ..

,mRS TI'rqlIloins amplius quam d,QCeDII ('61) ]lIoo" nita ,al'€irr,e; qru.ihul appmlbet, quia inipsit tihi

do auri di,IDoKicur expendisse. Cui, :8. SebasUan IItemporibu:s ev,eD]~e debuerinL ,baaa,., CiRUJO,m, erlenim ,m-xit : siboc 'Ia in,tegrllDl, hallere ,'o,lueris~ "'tenet ,ex omni ,patte oo]JOOI,1!UIl, ,~8 Iq80 di'y'en&8 at ,ipsalD INnlis., Cbro,matiu8 dixit :, Quid ,enim' ,ariM, cauw aooipU, el qaiblloceasjjon,em c.ap:ia' MltheliB 801 epb emeris (66,) au,qu,o saeti6e:iontm iioondi q tI.ad vol.erU,.

UB cOluotur, cam aautum tis meDsi,om Ii anD,!l)'rUm D6.Na;m futar,a, dum, penitBs pta!iVid>E!lfe aen poi ..

emu 08rto ,Dumero perhoruum, spaUa disUn- su:nl", e1.imu'I8'r,iclS d,k.mnt, id r811 Q,iill!lr,i:I:rei i nee 11a, (1110&. ,(67) t et luna:ris ,glohi plenitnd,() ,e,l dimi- ,p,:~o.,fugla .. Na,m, di\,e.nls t~mporibllS Dati. llDODI'!'d;,,, Bolio, digilotmD motn" mt:i:omsi magi.s'lerio, ,et eal- fr.lgio :perier'on&." et UD,a bora diei vel noc,tileljorf;i., coli compD,tatiooe pr,z;vi.'etuf' S~ Poly!car"us, aller ad .Ileodieilatem deponicu;r ,,.l9oondJil aller' preabyter dixit: IIUe :siiAa 'Leoni8, e& C;apriCOl'nn~ ·ei ,ad ~p,lIm ; fl Iaune pne~io iOlll,mera,bUil.l1u-, Sagi.ttariit8" :korpioniIJ.e&T'auri 8unt~ iUic.m ArierteiB, 'tud,Q pros'ternHur'J' et uno dle"inl:0 11'80 'pno.c1o (1.1). Inol, in CaoeroboN; 10 lOTe 8teUat i:o_ Mereur.i'.o in aDa dollnO", dDi31i,fem~n8!l:IJ pudlei.im,l, d'leNt aIled. Imp,ica, in V@08N .8l'8I .. alia omnibu iltis .00,- ef6ciluF lmpu.~ca.: otr;rg;sqn8 sten •. si meri.tum mo .. ItmoMs d~monibU:8 am .Deo .in.tmi,ea ~poKiltlr,. 'talerint, nec, me:r-el.r'll. viloper&nda es:t:!' '0,100 cub

bta CbriatiaDi. i'I& ncuanl1 Oit ~o~ solum ipsilJllD Ja'u,daodlll' Cerl.e, :Ielum 1a.l!o1'es el priDc~:pu ,pcn IU

habeanl, nOD ,colanl,:noneredanl" DOD. t~~ea~'; pl~va:riea·. purdont,st ideo foru.m, j,lIeo lqdes~

Tlmm", eU.~ . nee; ,animo! . ill08lMbermt,,~, .. q~ bUJ'~ id,eo' jiUf,3.j, utjusH W,audeDtDr'reote~ e1 in_j'ostimerUo

cemool na8'11 Ilium, OOCU'pa'Dt 'pedu' OUlIua eoun 'puniantuf. £1 hoc nolo lit 'OUII'IIM eli,s,tbo.lell.cp,od.

~La .• lalsa ~ptiODisque .minid~ SUDi': similUodo t,eipsum. DOlndum :satY,atumlll'leD,dis " rtam :b a fa ..

ID,ell \',erlmUI 8_1';DOBlpII '1"e'n:w. .' l.egm a Ie in.iroi.ei. :geosri:shIlDlani cerern.oniu, a~

.~ Dicit ,si, GhromaUu :. Q:wd' quod noonuD-' jieeres, . in tem.eUpso quodlYernm 01'& didi,ci"", qaam. f.laraprmnuntia'o1' 8.. SehasUa:nu d:i· . 17. AndleRs bale Ch~omil'hull, dixil: Vera ille

IiI : 1st. omma van.~lSima ,esse ,et, falsiss.ima, neg:s eSl", qu.i 1'01, tatel ,Iuoba,t'l!lr' babere cullom.

Cb,rislo Nl'elanle~OOBn()vimus,; q- tibi 'DUDC m,a.. Naf'll OmU!:S,Im'IDO 'veller ita rationib'-llalluit, 11;& e1

nifeJliu& lperiemus.. Pr,l!cipe hmUe ad te m.a'lbel~1 pecwlu.m ;1(1 :ntionem veralD 11 len &1,1 incline.,. Un;). venire doctorem, cui dical" 1110 tempore' le . ,pperi9) C, etiam boo iPllllD, quGd ad ornatl1. ,d'O.EDDI, '¥len. casibus laborUle, ,ei in,quire, per' qU,II, llenas hoe - 11m el,eepi~se, De tm,ped.ill ilIaCi meta tiu il:pooJu .. tibi IVeBe,ril mali; ,"P08" ejul,lmnt pFOcl1l d:oibio :mital,. diuipdar., IC1'ed;O eD:ilD~, et b.o Idea, IDea 'tali." qll,odaempos . tg,um .' amaUr~i080 Hane ~,uc.'est.t quod :his. g,mnib1l1 qum Cbriltianill1is, Isz, ,&OOJDli,·

plum esl. ao,t ,Sa'l1'rHal apooalaltlCu (IB) lure, 3U' natur at ~t.dbetfli. me ex .i,l),te.ro ,aepllav'ero.8C'

,~nus _,o~.~x~ ,mam,etro lueeptu est.". au, eUma~.. prBein.tem .merelm- ulate;m conseqai et, &tltlram ..

rlea (69) libi jlD eentrosuBt nag, a'IIt ,lyodetlU (7'0) - 18,~ AooiieDI Ill. .fiUu ~j'u T~iburlhu :djzil!:

flil cam III,B,lo, aut jO:Vili:bUis'l' ,aul insehema1e (71)'j N'OIUa paUal' rlUouei bee o,.pmii.osDID eI ,.1'""

&uC,bn'IDoblUs, cbu te~ ItxsUtU, euntt:s i.n Bellis,. H,20 cip,uum at iROODlparabile" de:j,i,c.i., Sed 'Be: p.,mp,o. II"

et his nm.iUI cum dixerU, rationil 'Iibi velisi.ndle hIli '¥:idearyoire eon.arlltl, d.elerantu dao ,eU ..

~-6I1' Al.J. rneehniu .fan! ~ide"Ir' emut""... .o~".rv5nNr) ifIgftQ l'urNruumlU,'" ,1,t.d'Mli GR,.rum

11)5' Ms" lUp., talmm. lip ou~ii;ua,. qNam, c!;~mL1c'~nu 4J1pe.ll(UII,,, liD,. ,IN'

61: 'Ep,..pi;prJop~e diorium 'es,'~ ,sivB msletio~ I'. ,mill' :L[,Y ,ann;URl ",",doUha." Pnmum r.rwo

aUquepl'f dj~s, ~dmcriptce.. ..... . . .... . . .' arli. iJllittl u.s:nNt4.U. dlCk,..l, ,1M'" i!ll~rlt~u·u lilt.

(6'7')1 Ms~ Rehd.,~ert ~'ur ill CMdoI'~r.. A~td '.Ip~m'~ d ,~p!kI ntem',Sllml GnnaJ't

(68) .1'1:& ms.s:.,.~leri~e .. T~,~' .,u"IOIJ:bt1:s~e,. q'um'n.lru,~~riMn~I'tll I'm~~'r~,!~": ~~·sAr~~ "'Pd-' p .•. 1U~.e_.ta)m ..• :. m.·. ,··_~.m _' JJ4_ftm. .: '~ifn:' ~'etl;_'m.:_ ~~_" Do .~. ;i4N .. ir ~ .. ·,.ttr.-:. fl. ]._. t.iUI'.~~._ ". ,c_,nl._ Q~IQ~n~ •. B~",.q~l;tlu.sd. ~m

-.ru ,nuu, ,. _,WOI GurllN _ ~UI. ,rlm",'wn~~~'r~~J 11l'IeifJ:eeul. eJ:elnpl!18~~'I\lbdlt~' A!'~ '~1'1~~1U_ _I~~~"

~6.na:iv 'Paeanl .I_Ift,rerum rml"Uum. ,:kaRIMI, : BOrHfl"UI I!!!rNem::nocIeRalti .lIfdQ:tmll,r.f'fJ~Y"

ColtuneUa.Potu~ 6'rp ert_ ~yolutj,o ~ttlrni p,~lanc'im .muRk.tad'U, tam dil''''. ~rti;: eir~l" C. ,Ma~'lo. ,ad primDDl 8itQ~~ iD'IeII_Jp" I" 1.\1I'·baUo .. ~erJ1mel Cft .. Ca~l~ .111, tQ~', •.. " 9~1~lum, _ .. almd .. ' Itmta~.

UT'n~lur,"tBlahlflO' . @!JUI &idem roonmlUta.At ,M., ,C_'~tU'.1 Bu.ftdd'C .. £1an*,uCal,,'alitad~dl~

MI" R:ip .. tide, apx.a"m,a, ... Bretch-os apufaUcul:,. pnl,'i .• :Ji'r !fJ,!co"'~. ~q~,~~m:' ,~m!~, .~~ .. rll~ ~~,~. "ai, ~f'flntgrdd-u' .. 1111 poU.s, ,conlmn'ICI', IMte-eI!~R'~. Hoc ,:"~,m''"!dtflI.~",!.RQ~t,t~~1 .~'tI .. to~ ~.. . . _ , '. .... . ~"ndo _ iqU6,~IGi~ IN.~'~'.I .pan"'r".' domn~lu ,H.m·

'('69) Klquzwrip I;' di,C;II,!l,tU:l"_ aDDl 5alosllur. ag1If'!uuuT" _,~gadt:ROJ!~~~~ . '. '.. _ _ __:~.~, '. ' dlpE,~ qDOd es,t gradli •.. V.~niS8,lmas is las obler~_J?O) :O",.~h.tnl .~_.!I~I:I~~~: .. eodIJ~:',"_'.'rul'~. ~.l.,.~

E=:~r~~~ir:II~~~t ::~v~~::P,;i: ~,~':If: 2~;':~r. ~.~u~:::~':on~I;~J:~~:':~.

,t ,1'1". . " - • )1-.. .'.1 ....., . .• " .. ",~- jrl·I.<II'~" oon~DniCt~o,

•. ,.,.e.- ~ .. '.' .. L.' a .. ~ .. tre.t •.. p 1 -. 'K' .•... M,.,., .' '_ .. '.' u, ' 11 a. _ .•... n 1.0., 'II.' .' •....•. '.' "'.".u. " - '.n. I .• ~ .•... n ....•• _ .. 11' _ .' .. ~.'.'~._ :y. __ .i!o:ii c,~.' .•.. · •. '.j ..• II.J' .. · •.. Qi.. ~d·.I.'.... '. -...I.~.'.".. - ~ :h .. ·.-,~ •. -- •. ,g,reeh.tu boo Hlilit

mew''''"' "j~ Burs aurem. "" dll!:u'nlkmgtOt'd r,em-,-~ r ~t 1011 C~I~J'gtm1- - - -

POM~_~'IUJId'oquw~ __ m()tijm~ir~M"~r~_i.~i~nib~~, 71 AI.;, ,panch a.,lIio.,

hene dU:r1unn' ."MfA ,.19111 RO'N'm l(tU. Roct,e at dill

..

113D

An OPERA I,!! 4MBROSIIAPPENDIX"

haBi etaoeansil anle: Januam eubieull p,l'l8parennlr;, ,A nlbus peooatis;, ,atiUe ait.: Isla, pr:ios, d·,ebuist,i hili-

ut, dum destmelum ah ais foerriC .• etpate'r' DleDl 'qllimre ,1D.leqoam. has aulas rel',is, '("&') O(B·lo,fl1mi-o, ....

nonreeepe.d't sa.ni.tatem t ambo in sinp.lls ,c)ibani. ImreiM.. !fUJilc· autem reind,'uam. me DOD bap,lilllt'DS,

ardent.ibus demergan.lur,. Aooieos ,bB pa tere.j'u., ut, o'lI.libB91 'prillS" qoibns, s,nm, ir3'&08" ind\Il •• eam ;

pmhibebal .6.e.n. Saneli "e:~o 00'0 s(du m ,I;on ,me- omni.b'DB delli-lori.bll! mels ehirographa :,esllluam;

't'uebanl p.r,omisauJll exitiunl,. ','erum el,i,am COD.- 81 ciwaU.qo.id. violenJer abstuU., i.n:t8(1'luo,ndJcUpne",

ltan!ter prarpuari elihanos horlabao.ltr. eipiam ,:: dnceDl:ihi. P08,1,:&1.0I'il obitnmooneuhi_

IV,.Tunic IOOesserunl ad anille:rsa idn;~a crystanin& s,llmt. eil is,t,is ,dotem etmad.ws tradara.., a.bom:ol·nSrl'O.

el .ho~ovi1rea." at OIQ,Jl;e 011'113 Uhld 'm.echanic:nm : ,el aer'fUi,in:geDDo, :privato, '''lelpl!lb~iCO adu.um.ID ....

:!j,ubito" dam "MDolorum maniboska:ngerenlur, ,ap- rum, IIUO.h1·am : It Ua dem.um proim'iua:m J"eDDDlil,!"

parDi., ante 00010$ ICbrOlllllH Ju'ven!;I, c:ojns faei.turu.ID.lIle om.nibBs pe.cea.'~s, diabolic is eL 1'0[11:, ... , ftam.meo· ll(Uaiat aspecI'u, el. dixit ,ei: Misit ,me· Do-Ilbu:s, :mul.d1~ Dieit el .Pol:yearpiUl [prre.tbylm': Bea .. mi nDI mans J elus Christll!) md eredidi,sl,i, wt om- tjorenille c.<ele.st!is unda. perfIllDde:t; CUIQ. ea qu alum :me:.hf,ornm 1uornmreeipial san.itatem ... Ad arbitrlotuo ,die-is le 1118 fael'umm"lo'u, festiDd·lool,

balllc, v'ooem sanissimlllredditu c.mpiC cl.lrrere: POSI oo:ID:p!leveris :DBm. el, ''1'1ld.ngesi.mmr ·lem.pa :ideo

ju'Venem. at pedes ejus rOscB]ar-elur .. A't iUra dixilD baplizl,odil injlullli·tmJ 01. tot dl6hu (75),ipsi di-

ei : Ville De oontingas. me,,' quia, nendnm bap'l,i.smaUs, scantnnu:otia'tu:ros ,se· esse, omnibd.l artlbu irdm.id

:s.anctiticalio 'te, asg.ua1oribtUlbl.ui'i.,cJj.olomm. Vi" etmlUDI1U ~om:mereli1:~ sl qu.i v ef,iuml 8' ,elk\, "'G-'

d,ens .hieo TihurtwlIl ,flUus ej1U~, ad1!o,]'vitur ad ped,a ~UD' Cbf!isti,aBi ..

S"Po]yearpi. Ipse autem Chromati,.s. pr:pfec,t.ul 81 .. TUDe Tmlrtiu;s, jtlve.~I, .,ienUsshuu !diIi'l aSldnlgehat pbmw S. Saba'ian), e~ ambo onavooe PalO.f, aiUhi pro nmDDtil&dis nelotiis,temp1D :fla-

clamalblD't : 'Veras Dens est Chr,islu8t v,ents et !l)0l- lilli, ego Iqai. ,adh 11'0, :8UsoeptU1lU eram .ne goti.fori"

n~]101enS, nnJg81i1itDI Fi liu:I ])e:1J, quem prmiUeatis soli SltllC8ptiOUtl yolllu:taU HD,QD'liO .: 101. qui. falnns

hani m:inistd ~jul. .am adv,oe.a'tu ad. ,agend. CIUIIS"Or1l~i.m, ;11&1. cip~,am Chirj:IUan~.M.,,, adapmlas ,le"j'DDa aapH ..

CAPUT XVU.

CII:., CUD 'OJlDiU esse empero 1:1. etltl:m, nu;.ero 11 qDi

C.lwomaliiec f'ihrtii 1~lilmw.. .lerllamvibm aoo~pi1llnc, e& ,e!l1[k;iuotur (It.nsidiei.

an 'TL 'B" S·· ... L ," di-'O "f· ~h iii' B'· sanc,U.tatis. TODe amp .. le:latuil est e:g:oo, B. Sebastia ..

'mJ',,_ URC_;_; .. _~. Janus >Ib ~ rom.dO: .:'10111

.• •.• • • 't\.. nos" quem cam hptizaSSBI S Po] ycarpus i.pse

Ipse DOS!!, pnocl'pat,nm prlm18 oouo'rtm ,IIOt .sed . "" .- '.' _. '- -' '-. .. '" ",' . - -. - -J -, - .

uCram 81" mill.tia (73) bQrlldni,S,~!D8!Oire GUm de-P'aler' s1I:seepUroois, ejos g", .flelDS .• c·re"i"pe~vellem,. Ad hoc ilOtliDl sub C!llllaDlI'yde C . 63 .. :I:gitn-rdam p'ioci admodu .•.• ransae'trifdssenl

ia,tere volal, lilt DulaatiJom animol, ~DI·lr1lerem., . ,el die8,o'm:aiUJus rUe .abNDutia·!tis a Cbtromatlo mUDdi

du.bltan 1M CODs,tante.s emcemm. ne paulounm .010- ne'l0tiii,. slIacepU Cbr-(Jmal.itu s:a.eri baptism.osDovi ..

ri:hu cedellen&J qlUlI :fidufecen' beUa:tores,. 'U ta,lem: e'l, G:1Ull eooeuTO, 1.'1. :faDliUia i@!jns promiseai

,Iutem ampUsshD~. pl_latil apicem pmns, IIi(~n .IUS, '~Ule <I_Durin_pute .anlDla!!'. ,qlil~ GmDes priu.

poles, 1iem.etjpsoll nee I, IpecwlUlil wIleN, mequ9 ma~'Umj~wo~i~ Ira1.ia. ~ -:r'itu~s, 01000 ~l¥i', 18&

• .. ,. _ ." • . '-. - c '..... .... .... '. • . _. -' - _ - - . .. _. don ~ ;:I" h,p' 'tl to I'I:!· I n~,." '111" t't _ dl ;:o.&ln,a l!-,.,..,.. • 11 ~ ~!'I q. ·U· .1. De'.' ilIi",

J ndicandJI Regulus absenl&re. SJ mul,IH.IIl.'r. m,m" ,""'I~iI. V _ .... ~~. _ ',_~ _ ,INo:I'.~. ~ _-" . _~~ Jl.I]uv.: ~_I, . ,_ '. .,. . _ .. '~

c,udiD8., lihi;iipsipostu la S'UCCMlOreDl, l1tpouil IDWP:IWlI balHre palnm, ,WY'I IUl;QUDII nOD ,ieiheat.

lIibef adoooupaUonmus mund}, fu'flll) vito: ndi.. 8B8.8.

ID8D·t&9Dsei:perl, 'o;t lSenn,O;, Dltiyitate ikmm natu ml'e'rnil eJliciaris 'paNn&ibu p,roleB. Eodem itaque dla mUUt ad l'fnlOOI ,1,001 in palatmll08lt"Olt per' Chrtma;lilU'~"'f","ra rUrw ,dai&1., ~1iOtW

:Itm.,tlI_. or:,~ C .. lwiI.·~·'.,ia_M" Q __ ,I_.ft_". ;._,

quo I, 'l8ltimon'iaUa scripta 8usei,pielltUrooloillm di... r

·vh •• mUi,jm IJUerm.:am. hap· Uzaremr_ .. ,,:i!i.·.~',. , .• o.·_n.I_"",_.. J1!'& E- ..... 'b- '. '8 •

,.... ~I. Ii 0.. ·ra.; 8U",Klm, pI.pa ar ·UI ,.o,m.aoml:ne

0(. QruidmlUDO'rtml, quam. pleliasiml1:6.dei t.I'rl:&, elias ('16), vir mi~p. pmd.anU. mqn~e .. ill. llJoamque aen,1 iD,genii.oont.m jjn:lde~hlmUlefta coa,,, m tulis", impBl'ltl'Ubns CariD.o (77,), Di:ocletiaHo at Ma,,,

ItUe.rit ?Sequens lecUo rna'n~fes'mt., Nam.in iD~l'o l..ilO iao4l. Sed Dioc'lelianu i:n Urbe eme 'OBm lI'ui~

r,ullUer li,'I, aaerosaneti lonU, QAda perftuus, mentis, miilD!I), ~. ,Carious autem erat 01lm omni ,exle.miln ia

e.)81 .Ides evidenier ,eniluitlnmrropcu, ,Iierederet" panilma Ga~liruum p08~t:UI : et ejus in'ttUt,1I. ,leota

dixil;Credo. nertlm .iB term:ptU8.j. ulrnmahr.enBDti:&;o perseeu'io Di.ooletiani ICIJrCoaCbristhmu esse emperat;;

ret amaibu id,oUI, retPOD.d.i1 ~ AbmDllD,lio .. ProseI.1I qu,i. ea,riD,DI f78·)haoob"aUqo,0I auUoos.. 'quos

.t inkrroplio sacmlo,Lis, utrum :reDDD'liIreI 0." hujl1U, titnli pNleui.o ~Ahal,. - ,

CAPDT-XVID.

(7') CariAII],S 'soh fin.em ,Ml~Di 181 CiUal,orealas 'Caro patre in expeLiili!ons, ]1I'eh,iC& ilo:l'l1 fu~minl!J Hu,me" riano fralm. ~'p'ri, . -.1 .~~nd~rL,e X8tiD~til, ipse,. ',tlo'" Iqoo lonO 181,,~. Dl0C,lotY:DI II", aJb boo ",~e\u Iulerem ..

p'tnsqae. est.,. "

. (78) Hu.c fott~~~s,exil ,V:OJljlC~, de eo ·scriMJns .• oo.a.o DOltrm reUI:~OI,UI ,:A.mtcN opihmo.s: '911oNf111 re-

..

1,11:1

AC" 'T'A' S' 'SED"" :AS"TI'ANI' ','_'

1_ ,', ' .. t . I' __ l." '.,_ " I .'.,'

L "_. " _ ~ .:_ __ " _._:_ ~,_"""':'_, -" _ '!i!!'

".'I~'jnroeoiso_t:a~i~O' ,i:rl~'Ci'i'1:~Ie~apntiaoo('79)" ,A. D~, bi q,u:imartyrii pO'D,dos sa pone perfern;dape- -

Maxlm.IDO" e L A.qlldJno, ~80l,l ooDs,nhlms, :facta ell rani, confess,ionil Iraliam 't.eneli:t" elt ,fl.!)_ lalu,

pe.~uti~~lis!o'l IlnU~Semef~it~e~, ~eDun~a,rec (86) I)oUaulihU$t CbrilsUmilittllll; qoi '~n~Q! ,ej1U ItlD"

all~1~ud R,IS.~ qum .stat~'ne.~h8 (,~I) pOS~,:t~9 In,'~? 1?OO'JJUJ'oo,inlO:p'IID,at'l1r.W, soUicitu,dio_, BenmC,. Pergl'Dl ~b~em:endl ,,~atull ~",ent:um. f:u~sset", ~b'Urls,~xblbUI~,t itaque iqui 'tahal,1 UDa ,Gum fiUis, n,O!vi;s, ChromaUo uicea3um~: CIrca "lOIUlas ,(,81),", ?~,rea'J~s" , el~e~ Tihu'io,t I:t mecum In. hac atbe g,ulv,eduerint Dym:phm (83)' q'D~ql.e .er,ft.n,IJlOSJtJ"oo,m.~ul~~'j'les. qlli'maD,ean~ .. Non e:Dim, IiQslentru. spaUa, di'vid,e,Dt. :~eq:ue emen~,I,,~pl,all~. ~a~nt" ~~.t .hao~le~d~,,~aqua,~ 'qaos Christi.. ,charUasneeUt"nec, ,Bse.nlia. \'.,tram,

I:llg:m .. ra'Cill~ta'em tribue'fe!ol, .alSl ',01, ~d,oh.s ,dell.. leD/Uno:1, oeaH nosir'i~ ~llia de iOleTioris bomims 'os

ha.eD't,. iotl!eJD1!Ir aspec.1U.

66. Tune S,. Cali. episcopi ,consiliio baili'toJ Chro., . 6'7 . .II.e, ,e&hlisim,iUa. d:ioonM pa:p' Cain" axela ...

matins, iUus"ris, vlremaes Chrisliaooa j,D .'domo sua. ma,\fit T'jonrtios,.vir cladssimns" di,ceDS ::: Ob~all'lo

SOlC~~ it, e:~ mi versos .. ltafofll'eba~"ut :nil)! us om nino. te,pater et ,ep,i,sCiOPO rllm ,ep i.soope JDe .m,o pa;Ua:r,is,

sac, .. jfi~dl. Deces~j ta~i suee~mbeteZ,. . ve:r:a~ ~tda 'Ierga peneqlentibu sdara. M,i hie~i m T,alle jracDD .... ~t~ .·~·js.pe~?tulnls ,~sute'r,alt, '0.' OipmJO .,1Psa dum @sle~ ()plabile~ Ii :po.eeem mi~ll:i6IPIiO vefO Deo ChfJ8hl,nll~tll ~J'U cela~1 nOD. pomt'I,.m:e~I' ~x ,B ,ooewdi" I;a:nt,om ot. ~ni.s vjltE dlgnitate.min¥BDiia;lD:t sac~o R:Ml,r!pto ChromatIDs II~ medenfib ~'Ia J,~ quam n.Jlu Mild sueoossor ,erip.ial, caiman" tern .. ~allp'3,n~ h'~ore~~r~~e!lor ,,1~. qu,o,ef'~' la',i.e-r;s [J']"pora Anem imponan'. 'TUDC 8,. C,a.iUI, conpudPs ~I {8IJ do.,DlI,DBs,t,flbnltqo_e' oo:p'la.m, am,?1 .Chr~,suano 6de'i ej,u" lacrymas effuldebal" rOrao9ul oanes gil lIF,evole:oU com eodem ad :persec:ulorls rab.em ,de:rem,anS8[Jiaot eertaTn~nevietoresl tJ.'uisulenc'J trium-, el 1 DaDda:m • Tono orta a' OO:DtenUO. huer S. Po:IY"'ph'ummart.y,rii capientes.

carpnm. II, B. Sabal.ianom; quis borum d'I!l'Oirum '

in Urbe renlan.ere1.J e' ml,-·is ,ire-t CUED, Chromatio",., rCAPUT :XIX.,

"'l,- ., S._ 8, ',., ._···.· .• 'PHz, ", .. "·,, • ,t;'li'I',·, 1Ift:' ..• ··I.,ur'i,·i, •. ,1'1, ,al,wI"u,.',m'.' ~",", .. '. ', .• ~ •.. ,. _:_,., .. " .f. .. d,' ' , '.

qui Iantumpop"u]lIU1 51lseepera,l, Cbristianum. Qni.. . .. ~..ur·., . .1 Mil .. . , ., r. _ .. I'M!' "" I "",,lUi

bus altemanli,bns vE!n,erahUis, papa elias djx~, : Dum 4. vr,fJe'.

l'm,liopatsioni:s OO,lOna:m qnmF'i.i:~I:I' ,aequ'isi tum Do.... 68. I:er:oooseranl, a:1tI,tem CII,m. ven,erabiU Caiiopl\pa,

mino populllTD ,desoh~tis., (jude: mihi vi;d,t'UOl., u.ttu, .h]~M,afOOnia'rlul ret .Ha,reu!:; :llonll quoque"81 pater

frat.er Poly(~.:arpel,quia e1 saeer,dotH reei,gm 'tr,am'i... eOirUAlYlr 0]ar~ssimU8 'Tran.qu,iUinus\" i'te.m B, Sa ..

'lem ten,_,., et selantla 'Dei rep[etul es, pe'r,ps $imul IJa:sti,IDllS,! etpt:dehenimus juveaj,I,., sed ,o't mente:

ad, oonlonalu:ias eredeatinm mentes el allm.QI dn .... , p:alebriof' •. S., Tiburthll". el,Nic08&ra,tul ex ,pir.~.mi ..

bios&ldlficaDa()~ (86) :A1 Ule: .. 'bi.S ~tHlilil ,~ui~vit~t C scd.nioeum rr,a~fe ,~1IO eU,ln:ri'~, et .. c'niD_.mDj~ge b1andum pap. unperlDID mquaolml'ter 11!tI~t. VeDJU . sna~ Zoe: nOOlJ~:ae; Uem. C]audua cum: VlctorullO itaqoe dies Dominiea, in qu a Ca. hlsepi800,pas, ageD,S Ir,atre suo et eum .alio IU.o S,:ymphodano (8,7) qoi gum Belsard intra d.omnm. Ch'romaUi, hac o,llnesfiuera·t. a fD:or.:bo hyd'ropis nberatlls., Hi ta.'lll:a.M.,ui-,

aUoquiluf voce ~Do:mjn'Us nosier' Jes'I'!iI, Cb~:ris'lo8, ,·einli:s cu.m CbromaU,o proDci sce:nti bUB" cum Caio

,,'r'ESCill frq::iUlatis bnmanm', dUM in se crede:D,i])QI epiaoopore;lBa:n,serunt;, MIR;um ,el, Ma:roe:lUa:nu,lIO,

,oons,t.i,I'Oi1,gtad,u18, ool.teAliOD.is sclU'I!t!' ell rn3jrtyr,U" dfaooDii bOrDO:N: saneli&oavn. TraD,q.UUnum ·nm

r."' ; PfIIimum. qumq., ,'lJit; aul Imui' s:t ~ofra: ctl,mmota "r,seeolla. in Oeelde'nle:~ '. ."..

~t:~ ~u J::~=~III a~!:~~ ~~-=~~~ ea~~I~. ;fc ~(.J~~~r;im~~~~~=~! ~~=

~u~ ;Cs."ftum ~tosnl8 qooqu,e le~la~nr:, Sed .ilbiQta diaboli.tR~I'fI,IUWN C~fldtc!'~ Al~,t 'MtunlC:,ul,u!" le-

my:twa., quod I~ 'OOJiuta,u thrllllln&l babeNc,r'U.'~ etlt4II'Cldum, lI;t~ eI, tUCij, .. e,llqol. ,falMUI, no-

edam lID~iD,e Jn~,cl~, _.1 a; 'Vita S. lanai ~eD, et'~a~Ter& ..•. :a~li~I?,,'D~'I"]J~t~M ..... B~cb'UI:: ,ta-

g Jaouu ~~ cap. 1,8, Dam._ ,31, patel. tiIUlctdu" hOI:l '11",a~ ~I ido,lorum "tabnr··,c. .

(71J) lrIa plerlque codices; ,qllidam~M~IUR~'ia'CGI> (8:1:), lo:sube ln urllibuS9uot domDsD,n~I!IJD'~ 'viej",

lID. ' u. It. .11:01. '~I.·UJC.,._o.;.,. H!~h._. r iCiUI. '. MfJfI.~I.ta.'.' 'c.I._I- .. O.; :.~r. 9-... ~~ .. Ia~ie_, .. =ttqu. ~ I. D._I. ~ii.~~_ ,sr.p.,Jljr,iI'ti!! ,11.1.,1], :m.,a:~JDr •. ld. ~~be

ohm, ~. Jl~r:PrJJ i' <I'eC~. lla ,.yO'l&e~~: .. N~m _ 1Il1'~:lqIJl~ aqull Im,~,mnt,nr' •. S,lt810nnU, I1?Nef!_De,

,"Ira Diocld.n:lun muU" ,,..I,t&l CORP.Zlt .8td: D ,u"" 16,~' E&u& ,!ilde ,in"';"'5S ,{I,II dom.oIPIJ'~·bC~: ,.'~II Idti_ . p~ .,(J,ud: Jfdrgum ~mmillQ .octuiuil .. - de' ,uarPm',.ol1,tii', 'i:nc~:d~~ t'U"CIT,mtur'; .. !t. to. lul.lO,

~na ,eX8m'p.,.~aria hel. b .• ~.,n.r' ... d'.h. d .....• Jla~~jum ..• '. E. ,·.1lI'tIo..... p'iD .. '. i.·. ... ,".&&.·.P •. ' ..... '." I. ::.:'. liecm., "Ufm ... p;O'PtJ"~I.··."C '~~!r., . ~ ,lol,o'~ltto:

Db. XI: Pm "11 Ca rm.lm ·am,... 00'0 d dl1f:ukl!'i.,o.)'M ltd '1.('61:1:d1,," doma~1 ~l1"da:rum, . ~g,I..lnv,eilerl

:'::'fa.L -:.~ar:::~fI.c.~ ?O=~ vi8:::=. =:~~:~~n~~'!~.~. slDCUlu re(flO~~. nlllD~~

,. ,... ..l.....................,._ 'll" - "',. ",C', ,__ . 'fill'. Ji.. '(o •. !tj'. A11 '.' ',"'" to C" I·~' .::i'adam' .,IILo ..... r'lp·'I'fto· 'e t;r.lns

ur_~J'IH,", 'U~-. ,.,mlna,~m (I~.tIt" 1I.U:J'imm('ld, ,~.t uy'mJb,a,., ,1'1 . ~Iu.,_ ~I"'m,. ... ,1"',-_ . ~ ,"

man. ".' ·.'tem .. · .... , ... ' " ...•... A. 'u .. re ... : ..• U.U.s. .V .. ·. i.~I. 0. ".'1 •. 'd~e.: . 'C. 'alU .... r:.i.· . .b.D ... 5.: . A.'. ",.1.' C ... .,. . .'J.'... p. :ra!.-tef. 'b.' II .. "Ima.: .. -.C', Ia~u". qlHaJ~t1f1,o .• t ~oo.nleJ1.'t;ur' ~~~pJi~il.

raft IN' ubI Jl1I'1.. maa,..f dl&oo Jlargum ,ula D'I8" (86,) AI.:, tQD;d ,'a~:ll ,ub&1rpul:IJ~'n quo ft'U' lahlGl

== ~~a it,::~~~:~t~~7~ 'ti~ e~::~~? ;I~f-~~~"~Md'.

1(;10) I1a pIeri que ,cod [,tes om JilllllS.Lepnd:'ull forte1 (8:7) Is, supra ,~'lLnnI.7fI'W l:p~}llan,. 'y:~d!e~!,:,r.:, AI,

JJ,u'zlmo ,', .Aq_!Uflo., _DiM .~~~mit1!ft,yt: Iter-culm, 'i! Ii :~,ss', o~l!es praJ'Ie~~~a!ll. Rj;paIO!l~! .,,~Imp~,or.aftum"j lobrop tUIl.qDl ,aoDosequen.ti I Ch'rls'~ 187 J' :&eeun-' b )c· .baheJ1t~ qflema~ II. . S,JltRp1nlt!faDtUft,l, .Il~,t S~p,.!"

dum conIIlJa"Qm~i:sselelitQr .. , Us ergo ,co.,. cum ttbm um.VOCIn,t. In,MJr.i,ptQS ~t MI,n,..~()l~IUI "1 JUlll,

~gu,perjom lOBO OO~i8.i esset C4rinu'.'~ vehemem:s at F~imUi elt .F~'II.Z :1 "Jtadm,~

tllS

An OP'ERA S,. AMBR.oSU APPENDIX,.

pat~ell eorum" feoU pr.bytetinm. s~ Sebas'Uau,Dll A fo:rti'ter :~A 'Umore Doml:Il'i"perdlilit ella ;ajJ :PlfllD aQlem~ qui ad ,muUoI'um pn~eetum au spee:ie mill;", Cainm el dixit: VenerabiUs, Pili, lie divia ~,e;S'

tim lal8n'3,t, delenBor8:rD :Ecci~esbB ,ins<1itnit, eaUeroa an:Us:tel, ecce qrno:s per me bodjie ~!uerlll.l Mit C&ri.

'veml lIubdiaeo:nos fecit. stas, in 'q1libns fides mea~ 'Vle'),t a:rhlQ~~Ib. I.l'lMtl"

69,. Sedqnia,-llItu8 Dulhll,iov,eniri potent 10001, primam :prorupit hI IrUOI:IIIl. lunc S'. 'le,aiDI' epjD

ad JatdlmRl eonfovendam, (88):1 ,morahanlur om,nu 'PiUS, hapUzavit ,eos"~, hoe ,e5t~, j'llveulD eBmJlftilll~'"

,ilpud Cu:Lulam 'quemdam ChristlieB •• Ariuinl (891) btUI, 8uilJ,Doo, igradu, mereliles;",

palalR :: qui C:astulusibidem in pa]atiol, ~n !l1perjod C,APUT 'XX.

loco It vald,e aUissimo etltD,manebM. Ideo 10.ID 'h.e a,m manslo prohaba;tur" quia, etipse Cu,tdlus

cam. 8'm omniba. eh:rlsliao:b18ima:s ent; at lex 73. Veru.m qn:ia maho,1Il eatlive~i,mu II prog..

da,ta desacrl6eiis com ubique 11];i :fenoredesarviret" ,qui qalB et~al,ta plr eos l8cerit C'hri:~tllS), qualw[er

in ,iUi.qui pal.aUo adnmtebanl, quia noc, 8,DI,p~eio, d,e: 'Pllusqllisque adl palmJam ll,a;r1.yr.iiv,eDe:r,~ l~, WlJIWGt· ail, use patera I" eelabatul'. E,an' ,erRo" D.t d.ixiDlml""fDOdo ,ll.pUcemnl. Bea:*JIHma ,ZillO [,n A,.1oJorom omDII hl mar,anCa, cum saneto pap. Caioapod Cag.. lU:ca~e" dum ad Oonfe.io~,ell ('9l J 'e:tri.aprsla,U '~UlIUD "'mom, lB. :i pais IlIpei'ri:or.i.bo:s palaU i, et die, II o,r3mt~ ,a'h'IQsiiflianUbuspaganis arotatnr ~ d!IlC~''DIilfDe

:noctnqu;9 ge,miUhulc tletibtll" et jieJiunHI ,1&,0'0 o,ra.. ad, palfonnm reponisNauro.achi3aJ (9i,,),, It oomptil-

lioD ibus oooupati, euraball'I Domiinow.J 111 digoi In'IIll' Mar'U:B sbtu.Deq]o ,(ll3l. quod UUe staJbil)tbrmrul

bal!ulInnt'Df' kllera.ntla, loonfeui,onil ~jllji in D'IlU1er'O gu,ttas inoomll,e'fe, .. Tom :iUa. respoodi:t :1In1ierem

.UDetortlDl "martymm soci.ari. ,Marli.sacri&eue eompel Utisj ut, os.lenati!, lanem

70. Ascendebanl a!lllem,ad. eos ocoulte reli:giosi votrum lIulleribus, delee'a:r.i! W ille hnpmdi~~

_ ._ ;II Ii!;

"bi el, felillo .. feminm, ,et, a Saaelis ,di,'II'.e~w alii - sim,mVeltri palu.it pudorem eripm, mihi,ero,

sanitattlQ'l, ,ratiA impetl'ahant. Corroboratos, nam.- tropil:um fidei in fl'101nta port.nU DOl plteri.I pm)"!"

~e velie fidei :filrmitaw e. iOUdato fWiulamelJlO' vir- len. ,N!GH. 101m. ,ego mel! ,ooolr.,lum '\!'j:rlbus I~m~':i

"u!,g,m .. la'IUalum gratia 'proseqoebatoir. Na,m '8·1 sed. io DO.Dl"iDimel ,',tlSD, Cbrisl'iv.irt1ll!hi co.dens,

,cmeo:r:am ocali UlumJoUantar eo:ram preeib'ls, ei st, 'V OS, e~' tUumpa:ril8r I'id.endo oon'temn,Q. T~

lanDln!i'm!" in,6.rmi, 81, e~ obsessis co.rpor.ihus 4. patron.! relioBiam.iail, ,lIl.tD, in c.u"smdiam o.b!eurit-

memes pellebamhlf ~ .imam t et. perq:uioqne !d.ies, leeU eI:lIilJ, IfelomMl

71. iD'terea dum 0830 ,IpDtur;.tramienaB .. T.nm:r· vi:dere. nee elbu,Dl DN, potg,m aooi,pere. SoJal ''ifJI

linl oee.urti:tbood:ni qni d.e allo Ia.plu, el ea:pa,tei ej] UI 'q'li eam nne jD,e~U&t\ra I amfi,e~aUu diu.til;

om.nia D!J'smbn. q'QasM veral. ita D'I de ~o~a .,pol tura 01 Ibim,orieriifaime~ et sUi" ,et ca!lcUde, wi ill, rna· eju agererJ.l hi, qnomDl fiUo tiM diloosceba1.nr. "lara. repmmiseris dUI.

'Tunc dieil eis :Delltibul: Perm i ttite me Ilfzea.otar", 17&. Sed ,cum pertraDsiSleD.t :6OX djiel lurpuerut

,(~.) el, 'fOfsitaD t,etDperabil .,DUal,em,. C.uroque de ea Pnli[OO'lO 1E'¥.leoti : ,qui juss:it lea:m ,a ,~~tI et

'ODUU!S d6disltn' iSpa.tlUDl" aooessi:t j,UXti enDl, et capiUil in arbonm. el,ce]sam .1!USpemti e$ :!-

weeDS supra ",'ulDiera ej u len &e o,raUonemDo.n:dn i "(BloUm e~ sterqu,Hirdoadbibe'ri.. ,S;la\'hn Ill.m it. eam, e' s.ymbotum, hamUdaLa IUD,t 088& E!j al~ el ea- S'-Rlpen. .'" iIII contieaiolle lDan:liini emlsit I,pm ... pu;leI,omnia, 'lI'iscera, nl qUIt nihll Ii. Iveni.set" U.atllm (Ii),. lUi aulem au.fer4JDieI oorpul e~u.1

lael11l ;lIil incollun Is, Uga,verunl el, ITiberia alveo im,lfU!IURrll, dieen~,:

71 .. Beee itaque;um fooiuet,~ e.urpit ira. renehan' ,Ne! ,Cbrjs;t·:iaui CQ"pns eJug, toUaa'JJ ell t • fIcia't",

.allm .ilIum 'puentes e;jnt dieuntll: 'Ven; eL habe iUa. ,deam ..

eum ser'¥uDi,el omnia hema Bostn 'libl t,aiUIlUS 'I. 111,or Cfl:lehr.aw, :mll1Jri.o eju, vemt :~, ~ur

cnm eo, quia ipS1lm uD:~eum~ quem haIJebamU:S,t 'Dil B,. :Sebu'lianot eI, narravil ei qUiUler martyniDl

n,obisj,IID -mortuum. Jtldjjdisii ,1vQDl., D~ci' eis: D.o,min.i suc.episset,. QllOa cum narraBel S,:. Seba--,

Si,ea 'In. vobis diIero lecerituli mapU plodam, 8tila1J.,~. proripai' sa 8. Itiran:g]'IiUbulI,diteDl:

liereedem sanin,tis hujus. Dielnll ei. parenltes ej~!.: D PemiDie ad ®mnaDl prmced.'u:atp ot qui4 'him~ ,:.

.NosmeUpsos, si :Be:nos, ba'ne,rel ,di,lneris:, oontraire l,pse qaOlqu.e1 ,deseend'8D8, Apo'SIOllOil"UM D~

DOD, possum,.:, tpdn imo at op,tlDliD8. Ii ipse judi.... oc;taYo,d ~e~1 ad. i8. P,auU Comfe55ionem ,~t;

eaveris dilgD\1IB., !TUDG apprehendaos manu eorum, ni'bilom~iDns el ipse perpe8S'IB, i:ntdd,iaen:tlll ed~ .. Ii legrnga.lil eol, a tDrbis~ eCiodi,u;,v],I, ail vjrtu:tem, a ptl'IMl11ola,iidatB, :morlou .1; (95)~ el CfJl1!'OII~1I nominis Christi. Et l'id'BO:S animum eorum b;u'. 'Tilbermo lIU',pti m;anci,paiBw es,,"

"

! .-iI

IHII

IIII

",1.. ,Item NicostratUl lit Cla.udiu 'UDa eumo Ca .. , A. raI. di'V~n. virlutis, est, ,Remto,ram. vl,deUcel CIi,riIiorio e.t 'Vi~riDn eC Sympbor.i,IRo) d,am corpo.r,a 8li. ,qui verephnosopbaUs:un:c" q'oi vere Chdsl:i&ni

Sa,nc~ornm per ora. Tiberi,!),1 requirerent, a, pers8)O d~cU suat,; qol ad. o,bt~mnd.as Ubidfl,Des fartiier £11-

onlO,r:i'bu teD.ti :SUDt" et ,adUr-bis prE'tec:tam per- mica:runt., Cl'1ooiloe', "iir' i~lln:!!J:'triS8ho!e, hune ege:

duc,Ii. Era' judex Fabiano!, qui eo!, bo(rlaha'lu· ad Ch:r.isUan.ulD:, qul in ler:mc:h:do a,ui. ,m.oUeo.do ('I) ea, ..

IIRri:6eand,u,Ql;J at per deanD dJ:a minis eOi et Man.. piUs fimbri., (3:) ,com i&ti i~ 'quitonsorem diUg:i t,

Idi.iUis,a,8D8 in DUUO peniID!; .pOlni' com,mO'Tere. qui l&Cap,ulllmo.~I~,telr :ges1it, qui :o'uxlim (i) ere_Db

Tunc fecit de iia 8u,gesUoD.eDl i.mpara1o.ribu, q1l1i ,impruho :lllSU dis'ltmdit; €I uj viros'DI.l.w,g,en~Qr' .agi1JO

jUSlel'o.l),t 80S 1Il!qne wrtiototqa,eri., C,DJlUJtl8 nun.fem,inn di Ul8D:tht8 'iDt.88tILlr" N Wllq"Dam~&I,es f:;bri .•

ratione torme:n1i15 oompulsl cede.renl; j u;ssi 't eos~n .lDS, habere: dignalua MI :88rV(lIS. V',emm 'CE:1!Ullll:ia:ru.

media .mariprmeipU,g dari. Imm,elosii :i,itur' aretaU me hh~ M im:itamroDl. 3SSero,it,bie, is IDO eoftSre~'n

ponder.ihDs ... peJagift,oelibu, dati, IUDI" ,I j'B loco probabl s ftDl esse :me~DlitDm.. .9.1,0. eoho ",lla~i:1

lDundo :iRter' aquas oorno,aw 'marlyrU cel,!ebrarun1 :88mper 'uarit., n:onc ,e.,·~de!Dle~r ollen:d11, •.

'(96)~ Insidiamlar lJaqua hlftdeles 6deUbb~, eI jni-~ 79,. Fabiana! dlllt : C,o.ns,ullhu faoies,si salo,ti qoo furore vexati e.hri.sti.anum non polannt. nechuB ,conlulas. e:1 priine,i P'UII, decrees nO!D. wnle;Dlnas,., nomen ,in~Um. B S., TibnrUus dJht,it : .Ego saluti mea m,eHus Don oon.-,

- lillO" ql;ll'Il. lit de09. deasque! OO,lileimDlm, 1Ulu.m. 00- minum JeSUDlJ ICbrllliJilDl, Deum 'Dl!eu,m esse, 'RotUear ..

B.TihrUi tJlGrlyri1ml., TfJ!tq1tltUI!), dixim. : NQn solom.i.pse, Christiuu

17. IU,Ierea Idlu:. S~ Ca~(li e[p]SC<opo qa.mam Ie Ii.. crudeUs est, verum, et iam. .multi:1 perslllad'81", ,ei

molao, .Ide :sDciauet:t d:leens • 'ISle C.hri8Uanu m ; des,j Idt" -H. d,oce:' ommes deos,r!;e.ones esse; ,ipse!

po:mhio a.potla;ta entit&mtj. at eratfrandu'leniul autem cu:m soci'is luis, CU,m qu:ibas .malieasart.slI, (I,)

in ODl:Bi, IOrID:oneJ. et callid'l1lin emnl oomm,isao., e:u:rcel, ,dleoootu,qoo ~neaD"latioiOihu 'tlcou,patur.,

'Quid muU. , duma B.Tiburlio vim seho]lltieiuimo S. "TiburUU8 ,dbt.it: : - FaJ:sul ·les.lis Al.ln ,erit imp~Di,-

et Bobin 'e1 ,u:ncto treq1l6nter arp~relur" 'qo£Mt... 'UB"" Bt a:it jlUUci. ~, Ism, quem viidn, ilUustrissime

p.iUDI Illpef apicem tro:n.tiSI,Ouoris, ane ,com,pone:N'j. 'T,ir'., :maliUm IU,if!: luris, Ilxalsluans ad, D.ihil ,aUud

al 'fI'od ,aniliae puceret'lll" 1(97) II ludendo pr,lll:de .. , Chris,tiards .,1 junetu:s:, nis-iDt COln.reI quomodo

,ret' ; el.,aod lieeDlh.u f~UliDa!1lm H aspeenbus dar-et, Be D,obis quasi· Cbrjg,tiaDum ·osteodenl; ,q1tomod,o,

fill ,quod a j,t1Dniis Ie et or,aUOD.ibllS to,neret, 'qaodalus selide~jssilEnun. mentiretul .. lR.eprehendebaru. 8OiBlftO ded,iitUI DOD intereSleC,enigU ('8) in bJm.. (6)i laln.en in. eo eyetopeam ed.aeitatem~ e'l, menan! D.isDe.iduC8JltIbu BOOtes; dum p:fO bisJ at diximus" C vino pudloNm. (7) .. et8eptd:ta:m .divinW nominis 58D'"'

a B. Tibartio aeriu8 "fpe-fetor, ,si.m.nlat H! iBquanii"" ,cIiCateJ'm~ ,Ebrhu paliehalur s~ti'lRJ; e' esutiem \'0-'

mimr monelllem, ,a.c.cipaT8; el ell't a,le: qua'leo" maDS: nec 01 Cbris.thn)ju.!I' sed 0.1. Auto:nia'D'us, quod ..

orante. S., 'Tlhu'rtium oomprebend.efQ:lIt inlidetea,. dam, .Hle COBY] vamand lI!ea.batl bibebat.. V!ODllbit,

III q:ua oomprebomlone seipsum 'Iened feci Ip e' ai·~ et nnne Christianoa arp.u, Cbristiano8 aceD.li .mm ad, _wiu,m.perduci -ju~Ueis. :lOOvie:Dlis •. Ac u'hi in DOS mUerm judil!crn iore;itat, g~ad.iulD D!olelDU jlll!Uci,

introd,lIcti ,sunt,. FibiaolO.8 pr.iDfec:luB aixi' ad eum ,orfi:git." eC, 1;1, dre~n(mU:s cef'iee!l·~O!iras Iaellne-

qui 88 ,arle'lrallidle.ra·t : a'ois diooris" A't Ule teSpflO" mu's,hortaJ,ot," Vide!mus Y,otllm ·tuam;) ,idemu;1 cn-

I[HI: Torqaatlll (99). ra:blanUI dixit: QUid. pwfi:t;e.. enta consUl.~; ,e~, see'~erata a:rte '¥e'rbo,raM "BDeDa

ri.' Torquatu diJj,t ! Cb.dsliao'u IDm~ :Fa.biaDU, 11ru,'peCloris il.l:oe~ntlr" AcolDlere Jll!UJe" erldelh.i-

dixil,: lio,oraa quod jusserunl lo¥ie\ilsimi pri.oeipea, me (8) : ntere: carlllO,cil ,om'oio, : vindica time'

ut qui aacri:6,ear,s dill Dolner-lot diversi. -sup'J1lleHs i,siul, .J udiicia YOC8li1ilt app'Hca, acnleos, ItlSpeBd:1

mlOONntnr" T,nrqu3ItQ, diI:II: Hi.a :m:3Iis,tel- meu Cbri81ilnos~ damRa~ :pereu1e, iDcende~ ui"Bna

'BI·C. 81 .ip,ge me ICJBpel doouit: qll,odbunc videfO wrmen.1a adhibe.. hene,DOsaooepilli.. ,Si eDiUalD

faeerel! Decesse Baillt laejam~mimvisj boo pb,noso,phanlibu!i wlus, 'lS,t uumd'loB;

.' 'S.~_~ahi~II'I'. conversDS, ad.S,". Ti~~il1m. din' : n si ~nplp~]~am, e~',ad.IJn~s,~u,~dl ~~C8~nl; ai, ilnes, A,u(bsh qmd Torquatlll usemt f quid ad .11" re- . majora ,horom,In rCupIGbta&I1Jilll '¥',I,IIClmos. Deeeroe

,Bp1a.d.? S"T'ibur1i.l18 djxii: Torq11lta, diu e&'quid.qll~d libel, om,O'llDQlIil "iU. lS;t,mna, Dh~para

quod .' Cbrislianom, eue lDeo,tit;Ilf;, v.i:rlU emm comes esl ooD8c~e:nUa.. ..

DODliml ipaiU,.Hti pavl&er fen etllliollede, I,uum 80 .. F'abia.rl"lu przfee,tu.s di:xl& : R·elCilne "teIBoe,ri

nomen ODD, a lUis amam,rlbu, (1) u,arpar.iillnera m.o" et, boo .10- qu,od to:, natora dicLa,~j" .. Nobills eniml' vir Ululliuime,. :hoc Cbrilt.iaaum voAbu.. euim DtIlS, ad, &anClm. dleyo]u~t. et,fecem .• nl ·vo ..

IIi7

AD O:PERA S'~ A1I8ROSn APPEKDUt.

:1118

Us (9) eC ,1D:pplhnum lim:01 et i:ofamiam 8.))ire em A 8i. TeneRtu, po.' 11.;, MareeUiaDlIl s:tMannl; mormm,.' ;S,. Tlbunius dil:,'il : 0 pruden'lgi!nnD1l:et ambo lipti ad sLipilemcla:vOI ia ped.ibu ,aeatol

yimnun, el Romanil jad,iicem CO'RIUtutum !, qg,ia, ooceperuot ; qu:ibBI (UMba& inl8.uinimu P,.bi.'ou,~

,meretri:eem Venerem:; e& incest.u:m Jovem; et Mer- T-amliD ,fi:l.i:s 8,tahilil planUs" qno'olql.e di:is dehi:&:uml

coriam fa 11 a0eiii ,', eli Ba,tarD,om ,ftHoru,m OOOillJMIB r-e(l,hibeatil ollcin,m. TUDc ambofrattes, lo UDO

ml,ere Dolo;" intamiam pnerosi&ati;s (IO~ iocnrro: UlltO oon6xi,pu.,lleMIJ,moo(l,Ces : :Eoce qu,.,m be-

et qaia anametv sru.m De.um i quj ,in Mill, RfD3:t,num et qum JrDcu:ndDID babilate Imlm ia Dam. ,diOl'O et 'Venerar, InppUmi:!l, ,me m&Ceru,d.OJ esse Didl e',is Fabiao1U: IDlelices e:t aiseriJ) fiepoo:ile

minaris !N'on a:n'B'ld:mu ',UiI persiDas:ioni ;, non nl,.. ameuUam 1'eJlrah1.t et UberileYOSmetipiOS ;a, CrII-

IlmUI (ii) Chri:stllmFiiiam, Dei sd b.oc de ca!')o ciltil);ulimmine,ntUliIJS super v'os. 'Gui .respoDd~Dltes

IdelO8od j,sse ad Ler,ras"ul aw'rris homo. cmhllD .mbo ,dix.eraRI ; Nanqaa,m ta:ro.beae epul.ati 5 •• 1:5:

po .. ,ueend,8)':e; ildeo j,sw om~De8 'VBDII tdligtel,,. m,odo empjmUl esse ,6xi in amon, Christi. Uljoam

q'oaa ooU.Us liDe c"a:usa,proenlCIDI ped:ibll' mo~s, nos lie eaelicot srom1l1S tandiu pi rnlitbs,~ Iqoudiu, Deo me: om:nipoleod sD'bj:eci.bnj1B tegim.'or mrporil jndume'nlo! CI.:m'qoe IrlD ...

8:1. .. Tunc '.bigus ,Juiail ,an,le pedes ejiUlS, carbo.. ,il!llet '0:08 d,ies, et. 1101, '001:, ,e~ :iUi in ptal-is et

D. am.eu&es e6ulldi't eI ai'& ad _etlIiB : ,Blip I:ibi B byrnnil 'perae~e.I",I,relll, jOllit eoa amltosl 'uj: ,sta;han,c

onUlB1 duo hili, aut, 1!hnra in isUs, Iwhoaibu ad-- lanOOlS pet' la,CUa, '1I'etbera.t.i: I' ,ita pH marl,yrii,

,j i,ea, IOlpedibu:1 ,super 008 Dna ineech. Tune B. glori.a.m ad, siderearel:DJ&migral'enn t ,ei']" Ue!m

'Tibmiu faci,enl :silnum crucis, '0oBsbnler nuda. aepuUi Siua. at ipsi in ,ia Ap"ia'lI ,D],iUla.rio ;leCu:ndlJ

,Iuper BOI in ....... , esl pb,l1ta, al aepi:a p,nmeem ,ab Urbe~ in loco qw.'·'Ratur Ad ,.4!,n!il." ,pia crlpta

~Ucere : DeponeinftdeIiUte:m, el, disee ,qida :hio areRlrQm UHc ,eraut) ,e:r.golbl18 Urbismcem.a Itne~ ;lIOluI est Deu, quem oonfi'temlrorea,toris,om,OU)DI ban,I,ar (II) '.

dt •• ~.iDarj" -:ittetl"~~ Ii potes, i.n Do~~ne _ 10V1J'S ~i - CAPUT XXW:.

','lllmaOD!I J;n CI'_.lulmaqaam ; ,e't III'potell, ','OV11, ~ ~'.;'.--Il, .. ,· ~ iI,~' .. -.._ .

'an,. ,_n'al ..... - U' 'e 1:1.' - - -- - rd- .... r'· 'N" 01 .. ~.I_n' 9'Wno.ulft 'WJ-"_,,,,,

II&Q".v.._"'1i!:;! non len. 'II 111i'l'O:,,'I;l~ a_,,,I15, •... &:m,

mUd in .Domio.1 Dom.ini mei Jel,a Christi '\'idet.u:, 811. Bi! ita :gesIi:B, B .. SeIIast:tlDUI all i nsid,iaBUhu ClJnod IUpel roseOi lweI gr.,dior" qai:aere!ltula ,OOnvfjiD,tu8, ell: el quia, Ill, ,dil.bDtllt ¥ideba,tOf ,Sinh

Crea-&oria, luifiuDulatoF ,ilmpe'rio,. c~lamJde lalel,e; eOlRmiles enet ,1;i"ilniuimu,Chri ..

II.. F'a'biuu ,dixil :. Oaia ipoI'I1 I!IlIium VOl Iti, IUigush de eo 'pnefee.t.usDioolBtI:ano ~mperai'"

,d:ocuilll Ch riltum vestrum' S,. T~,burdul dl'l,i:t: 'tori. GloelD Dioo,ledan:usa:d se ,OODvooons,_ ai t:: Kp o.blnuleaee,_ jD~eUI,~I'no]i, aori~~, meia hane iaja .. C Ie jn~lerpr.im,os 'pala,~~l ~,ei. s~~pe:rbahgj; II :~' mn~ nam iacel'8..,11'1 and,lam, 1ft rabldo ION latrlDlem:l . '1"1 A:lutemmeam II. UI~1 unaRl, doomlD hadema,

.DloJUfJunm nomen ejus ,Mnctnm nomina:r-e. TonC latldsU~ S. ·Sehas,l.ia[O,QB dli111: Pro :ulute: tu :sempR

.iralu F&bim,ul d,ic~'la,"l' S8U(e!Dtiam d ieens = B~... C,brifJ'I.oIl, col i1i.:i, etpro sl,ata ROllaf'li tltbis UII,m,

phemat,o,r deorum, et reus .lme:iom 'jnjllJri,aru!m, ;lla... qD'i in CCDilis est", :sem'per ad,ora,vi, ooDsidenu I ta-

dio ani.m,.d.'Venat,ur~ Duotol a,' 11,lem 'Via Lavl.. phUbul ao'xlUu,m pd8roe j,naol capitis esse et,anl.,

caua tenia 1D.i.(Uario' ab Vrbet et eliUnd,eJllo .. al1. Tlune ira:l.os, n,i;oc.leUaflnsjus~d!~, elI,1n dac.i, iDme4it:uD.

Rem ,ad Dom.iaUDl, un,o iettl.II,Id.U verbe,ralOl ails- rampaUl, e'l. lilld quasI. lignam ad .'tam,,, tI

eaait (l1)1. Din eodem loco a panmte ,quod.1ft jlllSS.itDI Ialit1,lrU e!um .lptellt (.,6) .. Tunc poI1JJ1--

Cb:ri,UaDO MPUUU 88" = in iqUO loco muUa,beae6.. MInt, ,eum Dlliitesiin ,m.edia 'CUI'lpo,. m. hiAc iade 'iIII,

I,ia ,semper ,pnutitU 'Chrlstlll8 ad '~aud,em DomliD.~1 ita ,lIIitUI replevernn.t,. U.t 'qol8.j,herimos ,i',Ia, lessee

loi u',ueinprllHDtem. ,die.,.. hinl;t·I;1 (1')' ~e,tibdl sal~tt.arum,.

C &n'lfi'I'! XXO 86. ,iEstiolantes aiule., ,iUIl!D1J eile morlau:1D .....

. .n.:r-.:; .. 0 t • ·1-'" ta- 'I"tv" C'C' t 'I'::: .... , .. , .,0 •

mn •• "Il.une re:lc; .,' tna~-_~'r18 ' :asl,U.lc.ra:r.n~DIlIDIH

ss. ICalu',~ M&r'QI!II&lai, MtI:rh, .u,.,

, ., ,_ _ ._ I;rene (18) II abU., noels, d~t corpu! ,ej.itoUent ~

83~ Poalham Intem Torquatu egi'l at Cal,tuhll. sepeilirel. Et .ia.'Y',eniens ermm '1l i.'Iso,tem aMnxi' ad zotarilll palalU. hospes BloctOnl ... , oolup"ebeode,re. D d~mQm SUMO in scala, Bl:celsa ,(UI)Dhi DlMI"! ,ad

Cur : qai comrniS8le'C a.~clatu It et b~e terlj'o appen.. palaU om; e~' ib[ ,in h'a patlCIt d.ies ginNID iD,,,ni~

108, grtia ,&oo.i.u., in oonfw'loae Domi:n.i.peneve.. :mam reeoper,iv.i.,t in oID:n,UJDlsmemllrls.

ransl, milSal est 10 f01'eam., II d imi 8:5& es,t ,Sel:per 87., C,D.que OUlDe! Chr.iltiam. ad. eam 00&",.1-

a,um .1188 areftaria, et ipa eu.m palma mart.yrii ren,t, b!QElaban~:or eu.m a,bKeden..fU, ,Iutem .....

milraYil (13.J ad, DoEioUlU"tione:faeta delCHdi'", el Sla1:8 :Ioper Ifadu HeUo-

IIi9

DE VlTrOBUM 'VIR.TUTUMQUB, C.oNFLlC,TU.

1110

labaU (10), vsnJen.tihus imperatof'ibns dlxit : A :8., SebastilDUS ap']larnit lo,lomn,is S. tu.clnm ,eoida,tn

IDi!q'uis s,nhr,e,tio,1l1bu .nimos imperii ve,sld tem- matr-008 reUriosi8lim::etd~eens: In cloa.ca Uta, qu

p[m'Dm po:ntifices, obshleBt~ 8!,uglel'UlilR de! Chri- est juxta eireum, .~nvenia eor~;m"1 'm:0'U,FIiJ p8D.dei111

a;tian.is, fal .. C(JIiuneil.ta,,, d]celltes eosrei.publ. esse ia go,mpoo (~U,~),. H~o '1.0, dum 'Ie;va;v,eds, perduee$ ad

ad verll;fi,os; quorum oraUonibu;s .ipsa resptfbl lea ca,ta,cum:bas (15) el se:peUesia. initio, ,erypta j:ux'a

RU~nora·tnr ot eresei"; qui :pro lrupeno Vt!stro at 'V8Iti,gia A p,osioloru •.

prlosa~ ute ROlDani Bure~tU! orar-e Don ooHlnC. ,89. TlIneD,. Lucinl ipsa per se ,cum, servis ,1'DOis

Cum hile e'i "1;1] ia dicem, DioC:lenanus ,ai'i: Tune m!6fUo, noetj.s alliit" e·:t [ev&lls enm 1l0Suilt, .in. pe ..

ea :Sebas'iaOl!l'8, qtJ.6m DOl dlldom sag.iUis j'uSlera:"!" von.e· ('16) .,'IUI" el, pefduXi.I, ad locu.m 1Wi i.p.

Dl1l1S ,~n:1erflli' S. SebasUamu dix.it:: Ad hoe me impemver,a~j ,eI·eum om.ni. ,di~ip:n.ti.alepel1v:i', .l'pg

Dominos ,mens JeaDa Cbristu .r,es osci tare, ,d~gn.atus, aUI!OOl) :sanCitatnciDa. ,po xu. die's a ]oco ,saflCi.~O

est." 'Ott 'oon 'YIDiam ret. conte-sku:' 'YOB 1000D) oaoi. po- ipso nOB disoos:si.t~

pul.o. iojiusto judJ.cio, ,peaeculio:nem. vastralD in 90,. ,P08;' a1iqllUltos ,i!IJ,utem anool· per E:cc!esim

CbrisU fanullol, ebtdUsse. eat. reddl~a: gum .sta.tim, 11 t ,Eoolesia Ilodam pacla

88. Tune jassi. enm. in bippodlomo (II) paJa:lU. aooepit", d'ODilUI1. IW)inl fecit ,ooelesiam (17').. C,ui

dU!e.i,~,. et "·lam, !li.a. :fus.U,p'rl ('It)t qualldiu. sprbitom B Qrnnest!uas op1es ad 'Ch,r,istianorOIl reqij.em relin .. i8xbalaret . Tunc tulUn.ft'I, corpu ejul noete, ,et in queR8~ teeU i.psa:m Eoo:teisi,am. bwr,ooeEn in Chris,to,.,

'CJloaeamMu.io13'D), (:!3)m.i!SofnDt ,dJoontes·: Ne qui Ctlm. DeoP,a.tre eI, 'spirit1l sanete ,.qllaUs vi"l ii, el

fone, 'Chris&iaoi Bam ubi mar'tyre:m :facian.'.. Tu,nc, :re,p&t ,in u.n~Ia.'e virtu UI in smel1da:sieCu~orm m .Am!eD"

f.) lIb. j, "~,.fu. gr. :JR.~_tgr~!s Bel'i()PJba,li,!, ~i"i·e.Ela- dior~bU8 quif!;incid'ereu,t extra'hefl Iuosesl,;, sieqQi

tahab: OO~hgl ex Lamp'f'ld:lo r:'est.t '!J'lin In ARW- :muro,fortassis d,e:ns, 'IAtl:S infl.XllS" Veriore:m, ne ilbIiOHeUogabl~t) .' Ua stdbi' ::, .' .eUo.,.itilum In. Pa,h· faln mar, lee U!OllJertn qnbia.ro. oodj,ioel COmmODlllraDt. lin,., monk. j~IG rede, im'~M~riu fflmsttenwi'~ ~n qulbus _ flH'~~J1119 '~' gonpho :sori pturq. . Le;g8ad am 'i9~:e ~em;,lum fte'I ••.• , Cd agms!I' qui~ l:!~m. ~~ltI pmpka!. E,I; 7Ql'tO~,~ da'DWI' ",,(d J "HIII:r". lIa nm Htilwpludu oo~er'·lu",. IhlJU D,lImruJD dBI. Saliu, IV Slhl'~ dJe "ira Domitiaqa: .

,goemos iuem:' An,onin.Ds Ille, ..

_ ("iii .• )" A"·~· " __ .I. ·d· ·d h -~ Tunc 'IiIRl·bn'fl,:iiilus. M~c elL h,hi!C 001;0111 .•

0Ii1.: ". ~I!([nl CUIJJOO'S~. ~t :rtJnno; qal_lm.',WJwN!· El fifiC'bir~~,iiLeralli.:lire8'.@:mp,lb,bit

mio~ ali], reete, hippodT,omw. . . _

(n) lahalnUI e&,aHij, .f(lligan; . al., ~UlIi.'nli cmil'i. ,OOBDexitS, nillamm ,. ~,e ,wstOI\qD!eaatur @It ah invi«HD.

('13) De c!lna,ci:a Utbl$plane admir~mti:s e6ll1ule. dhtel:Jantlllr'~, .1ap:idib1U~ T_erlm.Uianns :18 ~pllb.l'g" :

Baron.i:um. h~ NOlat ... ~tI "MCfrl?l,~,ot 16 . Au". ;, An.- CerviCt'!~ ',O~lnUt;~ ·ante p'h~ln6_'un." tI, g.~~~~lt1u_m,,"_ ".

dream Fohulm. AnUq'ull,at. Ho'ma." hb.! If)" U()'._ ,omFI,'ol,.PraD~I~U!, Zephyntl ~ar,ap~.rasle8 - mtt:

31 '; 'PUniumt nil. XXI,VJ,~ cap. US. C,'ON" 6.Li~~' _ reddn., E~dem \"oxlof.ra In S. 'bryn!

(:I&a B,ucbtUI ~t plerl~e codices, IRUICQ'" Un- m,arl~.yri!Q;,~. H1~ er,Ka eml~,eRI tl~pia. ~.1!lUro cl8!~:~

com 6.0'(l !8S!8,tuU BaroIu'UI'~ qoo se eloacam per- ahud\l',e ~errnllil!enl.qm 6rma:ndis, lapubbus alibJhl-

traetumerat ma'rt"l'i800rpu~nL i,eli 8Olil.u,1D ·p]u... 'tutll_\'i,d~'lUr d~bere i.ll.I.eUigi.. '. .." . ."

r:ibus; 'l~:terIUl le!UOl?'~ln~, pm~a~. 'LaUlp'ri:dl~s i.n .-:.J~')~ ~D~:_. ea!~?_u.~_bis \e:l, .eat~,e.1l~hIS 1,911 potul

,e. a.m.,· ,10.:' 00.· .... (Ii .:p ..... am.,. _1,l,Z) .·~AiOO., .. ,I. r •...... , t~~t .. ,~am.·'ie~. _...... BIt.rl).D .. J .. t1.!I.' Ill.'. II .. ,.0. tJ:! .~.,.~.e ,M ... ,ar.'.lf.Ol.. ,3. J,IIO .• 't~ ... , ,JJ.~~~~,~ '" .. "

tUi8.·_mo .. r' mfI._.'"~. !"" .•.. _Hm.'._ ~q.~Di.'~a.,.i.~~~W.,_,~.E. ,., ~~ ... '_H~. _.I.l.'O.g~ .•. 10: .' ,!J!6} ,AI .. ~, .p'~plb~M ~.·;~''''.'c~tl!PJDB; .SUI'.,." ,.denw'_.

,Pt"'pla~1 .tryrc',!' .,!,., ~o~did".nm:e , ... per. ,~ d~"c= :I,~cq'ue: 1,~'!pnd:uf!l OODIendl t. "llonac~Q8. De. p~VJon' f

I:ftd., .".:' :tn. ~b;n.· .. m '. 01.' m.n.1U .. "'tAt~.l.m .. l~pao.lul S~. ·\lI.;, ... a;,oINJ egilllus II ',iU. ad. ".·~tam, ,S,. MareeUl

esse' cor~I",1 o~ncDs; qlU. ex ~DCO pendeh,l' , ,.n 'u!1" cap. ~" _ . "., .. _. _._ .... '. . c. _ ' .. _ :.., ' ..

ellS lDaU,ipJuID DAD,. ,·e[ull. goo e P1vtelS, pl'o:llI.o- (17) De hac·N' .tar 18 eadem S" MareaUl Vl:la

'LIB" 'ED "D-'E

j. ,'- - I '"

. I 1.1_,.' I'-l .... '.,. '_ .,- -'_1

VITIORUM VIRTUTUMOUE CONFLICTU,

AD SIMPLIClANUM~

,CAPUT pmMUM~ D mida,.l"etbera, :Ila,pa" CllMrttS,. equulei." cruces.1 et

ApoiIlOU.ca 1"OX Iftta.,mat per orhem" e.bariume, Ii qna 1110.'1 ana d.hl~:rsa mrmeDtOnlm; lener.a: qu.o .. stqae In proei:oetu .ndei posiUSj De seeurim,le' tor- .~o venlm ,erit. (di:ce' q.uis) qo.,oo pel. A,postola.m peallt, ,dicit:!i OID.DC!S, qui. pie yolunt 'V'lVeN In lonait:~ 01 OD1De8 pie ·,.1'1'8.nla pe'tsee,utionem pa.~

Cbr,isw, Jen., peneentioDem 'patien1,lIf (II firf,'., lIa;DtRr', AD forte- pacil ttllOipore: Demo "full pi'e

UI~ 11)..VerIlOl qn]l, boe 1e!&1pOr8 'Cbristia;oi,w ,i,lrere in Chr.'ll Jg,DJ, et; bleo, deB!on.' ilm." Qitds,

,eUam in I,ni" principibu ,j,lm. re:lil1.'018 ·ee,I;, jamqu hoc .'000' vel dlai pieDI d:i'wil,' In hac ergo,

,lideUhu da11D.i p'ie 'V,iveQ,Ubus in Christo Jellll v.in .. , Apolloli i.atenlia llonspeoilUI. t![8Dnmlam, 'sed,