You are on page 1of 3

Proiect 2: Harta calității mediului în perimetrul:

A. Înlocuirea unei hărți lizibile și corecte

B. Realizarea unui raport cu următoarele puncte tematice:

1. Considerații generale:

1.1. Localizare - limite, vecinătăți

Arealul studiat este situat în Municipiul București, sector 6, Militari.

Limitele sunt date de străzile:

- la nord: stradă Arieșul Mare

- la sud: bd-ul Iuliu Maniu

- la est: stradă Politehnicii

- la vest: stradă Fabricii

În vecinătate se află:

-Colegiul Economic C. Kirițescu (V)

-Complexul Rezidențial Quadra Place (N-E)

-Universitatea Politehnică și Facultatea de Automatică și Calculatoare (E)

-Liceul Tudor Vladimirescu (S)

1.2. Influențe posibile asupra calității mediului din spațiul analizat determinate de
elementele din vecinătate și componentele cadrului natural din arealul analizat

- poluarea cu deșeuri menajere


- poluarea fonică (traficul rutier)

1.3. Principalele componente ale spațiului analizate (zone funcționale, infrastructuri, etc)

Arealul studiat are în componentă următoarele zone funcționale:

- zona rezidențială (case, blocuri)

-zona verde (Parcul Iuliu Maniu)

-zonele de transport rutier (parcările, străzile)

-instituții de învățământ (Școală Gimnazială nr.117, Grădiniță nr.247)

2. Metodologie (cum a fost realizată practic cartarea: metode folosite, câți membrii are
echipa, de câte ori ați fost pe teren, când, etc)

Identificarea și delimitarea arealului desemnat, strângerea de informații, realizarea bazei


cartografice.

Etapă de teren: colectarea datelor, metodă observației directe pe teren și metodă cartarii.

Elaborarea hărților și analizarea datelor.

3. Surse de degradare a mediului - care sunt acestea (surse industriale, surse menajere, etc),
unde sunt localizate, prin ce se caracterizează, care este impactul lor perceptibil

Sursele menajere provenite din spațiile rezidențiale și unitățile comerciale.

4. Calitatea factorilor de mediu: aer, sol, apă; zgomot și vibrații etc

Situația calității mediului din zona analizată este deficitară din punct de vedere al calității
aerului, al managementului deșeurile și al poluării fonice din pricina traficului.

5. Spații verzi

5.1. Categoriile de spații verzi reprezentate în perimetrul de cartare (parcuri, grădini


publice, scuaruri, grădini de bloc, aliniamente stradale, cimitire, baze sportive)

- spații verzi stradale


- locuri de joacă pentru copii

- grădinile blocurilor

5.2. Probleme specifice spațiilor verzi din mediul respectiv ( de ce sunt afectate)

Rastrangerea spațiilor verzi accentuează masiv riscurile ecologice urbane, având un impact
negativ imediat asupra vieții și stării de sănătate a populației. O altă problema identificată este
legată de planificarea, gestionarea și managementul spațiilor verzi aflate în paragină. Iar în final,
voi puncta necesitatea igienizării spațiilor verzi din jurul blocurilor deoarece în această zona am
observat existența unor deșeuri vegetale și menajere rămase după efectuarea de lucrări.

5.3. Probleme generate de către spațiile verzi

Nu se identifica probleme.

6. Gestionarea deșeurilor - cum se colectează, unde, dacă sunt depozite necontrolate, dacă
existe centre de reciclare

Ghenă de deșeuri este aflată în afară blocului, ceea ce provoacă o obligație a cetățenilor,
colectorilor, operatorilor de salubritate să arunce, respectiv colecteze deșeurile în mod adecvat.

7. Incompatibilități funcționale în arealul analizat

- insuficientă strângerii deșeurilor în spații verzi

- necesitatea amplasării a mai multor coșuri de gunoi și a depozitelor de deșeuri

- insuficientă locurilor de parcare

8. Concluzii (inclusiv soluții previzibile)

În concluzie, constat faptul că în această zona este necesară o mai mare atenție din partea
autorităților cu privire la amenajarea, îngrijirea spațiilor verzi, precum și amplasarea mai multor
zone de aruncat deșeuri, dar și coșuri de gunoi, în special, în parcuri.