You are on page 1of 2

INVESTIGAREPTESGLOBALS 1

FI DE LArecursos
POBRESA 2
serveis bàsics naturals
control de les terres i altres béns
dret al finançament
FAM ZERO
3 alimentació sanaseguretat alimentària
SALUT I BENESTAR
malalties transmissibles i no transmissibles
diversitat genètica
producció d’aliments
4
salut mental
cobertura sanitària EDUCACIÓ DE QUALITAT
IGUALTAT DE GÈNERE 5 accés a formació
valoració de les cures i el treball domèstic educació pel desenvolupament sostenible
salut sexual i reproductiva 6
AIGUA NETA
erradicació de la violència
no discriminació I SANEJAMENT
ENERGIA ASSEQUIBLE 7 sanejament i higiene
aigua potable
I NO CONTAMINANT 8 TREBALL DECENT
energia renovable eficiència energètica
tecnologies d’energia no contaminant I CREIXEMENT ECONÒMIC
9 diversificació econòmica
INDÚSTRIA, INNOVACIÓ treball decent
I INFRAESTRUCTURA
processos industrials nets
10 REDUCCIÓ
accés a les TIC DE LES DESIGUALTATS
igualtat d’oportunitats
CIUTATS I COMUNITATS 11
migració segura
transport
SOSTENIBLES 12
inclusió social, econòmica i política
urbanització
habitatges i serveis bàsics PRODUCCIÓ I CONSUM
patrimoni cultural i natural 13
RESPONSABLES deixalles
ACCIÓ PEL CLIMA malbaratament d’aliments

desastres naturals
14
VIDA SUBMARINA
contaminació marina
VIDA D’ECOSISTEMES 15
explotació pesquera
desforestació TERRESTRES biodiversitat marina
espècies amenaçades
desertificació 16
PAU, JUSTÍCIA
espècies exòtiques invasores I INSTITUCIONS SÒLIDES
ALIANCES 17
accés
llibertats fonamentals
estat de dret
PER ACONSEGUIR a la justícia
cooperació ELS OBJECTIUS
internacional INFORMA-TE’N
Les Nacions Unides han adoptat l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, que estableix 17 objectius per erradicar Fundació Solidaritat UB
la pobresa, protegir el planeta i fer realitat els drets humans de totes les persones. El teu treball de recerca pot contribuir a 93 403 96 12 · recercapau@ub.edu
aquests objectius: investiga en el teu entorn els reptes globals i les iniciatives de millora i transformació social. http://recercapau.ub.edu
-
LA PREPARACIO
OBJECTIU
gener
1 2 3 4 5 6
TEMA

febrer
1 2 3
2019
març
1 2 3
abril
1 2 3 4 5 6 7
gener
7 8 9 10 11 12 13 febrer 4 5 6 7 8 9 10 març 4 5 6 7 8 9 10 abril 8 9 10 11 12 13 14

MARC gener
14 151 162 173 184 195 206
febrer
11 12 13 14 151 162 173
març
11 12 13 14 151 162 173
abril
151 162 173 184 195 206 217

TEÒ R IC 217 228
1
24
10
3
239
2
25
11
4 12 27
26 13
5 6
184 195 206 217 228
1
239 24
2 103
184 195 206 217 228
1
239 24
2 103
228
1
239
2
24
103 25 26
114 12
5 136 28
27 147
28
147
29
15831
17
10
30
169 18
11 20
19 13
12
25
114 26
125 27
136 28
147 158 169 17
10
25
114 26
125 27
136 28
147 29
158 169 31
30 17
10
29
158 30
169 17
10 11 19
18 12 13 21
20 14
21
14 22
15 23
16 24
17 25
18 26 27
19 20 18
11 19
12 20
13 21
14 22 16 24
15 23 17 18
11 19
12 20
22
13
15 21
14 24
23 17
16 22
15 23
16 24
17 25 20 28
26 27
18 19 21
31
METO25D26O27LOG18IA19 20 21 22 23 24
28 22
21 29 23
30 31
24 25 26 27 28 25 19
18 26 20
27 21
28 22
29 30 24
23 29
22 30
23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30

maig INTERDEPENDENTS
juny juliol agost
RECOLLIDA 1 2 3 4 5
CORRESPONSABLES
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

DE DADES maig
6 7 8 9 10 11 12 juny 3 4 5 6 7 8 9 juliol 8 9 10 11 12 13 14 agost 5 6 7 8 9 10 11

maig
13 14 151 162 173 184 195
juny
10 11 12 13 14 151 162
juliol
151 162 173 184 195 206 217
agost
12 13 14 151 162 173 184
206 217 228 239 24
103 114 26
25 125 173 184 195 206 217 228 239 228 239
24
10 25
11 26
12 13 28
27 14 195 206 25
217 228
24 11
10 239
1 2 1 2 1 2
3 4 5 6 7 3 4
1 2
LA DEVOLUCIO EL TREBALL DE CAMP

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 158 30
29 169 29 30
31 21 26 27 28 29
31
147 158 30
136 147 158 169 17
10 18 19
11 12 103 11
4 12
5 13
6 14
7 158 169
17
10 18
11 19
12 20 14
13 125 136 10 18
17 11 169
20
13 21
22
14
15 23
16 25 26
24 18
17 19 17
10 18
11 19
12 15 23
20
22 16
13 21
14 22 16
15 23 17
24 25 19
18 26 20 28
27 21 19
12 20
13 21
23 17 25
22
16 24
14 15 18
27
20 28
21 29
22 30
23 31
24 25 26 24 25 19
17 18 26 20
27 21
28 22 30
29 23 29 23
22 30 24
31 25 26 27 28 26
19 27
20 28
21 29
22 30
23 31
24 25
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31

setembre octubre novembre desembre
ANÀLISI DE1 DAD1ES2
setembre
2 3 4 5 6 7 8 octubre

setembre
9 10 11 12 13 14 151
162 173 184 195
7 8 9 10 11 12 13 novembre

octubre
14 151 162 173 184 195 206
206 217 228 217 228
novembre
239
3 4 5 6
4 5 6 7 8 9 10 desembre
11 12 13 14 151 162 173
24 25 26 27
2 3 4 5 6 7 8

desembre
9 10 11 12 13 14 151
184 195 206 217
1 2 3

228
2019
239 24 162 173 184 195 206
1

217 228
1 1 2 103 114 12
5 136 1 2 103 1
- 239 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 239 103 25
24 114 26 27 28 29
A LA SOCIETAT

2 103 114 125 136 147 158 147 158 169 17
10 18 20
19 13
11 12 114 125 136 147 158 17
169 10 2 125 136 147 158
30 22 24 30 31
169 17 18
10 11 19
12 20
13 21
14 15 21
14 22
15 23
16 24
17 25 19 27
18 26 20 18
11 19
12 20
22
13
15 21
14 23 17
16 169 17
10 18
11 19
12 20
13 14 22
21 15
23 24 18
16 17 25 19
26 20 28 29
27 21 22 28 29
21 22 30
23 31
24 25 26 27 25 19
18 26 20
27 21
28 22
29 30 24
23 23
16 17 25
24 18 26
19 27 21 29
20 28 22
30 24 25 26 27 28 29
23 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 30
23 31
24 25 26 27 28 29
30 30 31
CONCLUSIONS AC IÓ
CO M U N I C DIVULGACIÓ