You are on page 1of 9

Nama : ………………………………………………………. Ting. : 4 ………. .

Tarikh : ………………

SET 1: LATIHAN ULANGKAJI TAJUK-TAJUK MENENGAH RENDAH


1. 3 6𝑟−1
SPM Ungkapkan − sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah.
2016 4𝑟 8𝑟
A 1 − 3𝑟 C 5 − 6𝑟
4𝑟 8𝑟
B 2 − 3𝑟 D 7 − 6𝑟
4𝑟 8𝑟

2. 𝑚𝑛2 −9𝑚 𝑚𝑛+3𝑚


SPM Ungkapkan ÷ sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk
2015 𝑚𝑛 5𝑛
termudah.

A 5(𝑛 + 3) C 𝑚
𝑚 5(𝑛 − 3)
B 5(𝑛 − 3) D 𝑚
𝑚 5(𝑛 + 3)

1
3 2+3𝑚 4−𝑚
SPM Ungkapkan − sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah.
2014 6 6
A 𝑚−1 C 4𝑚 − 1
3 3
B 2𝑚 − 1 D 2𝑚 − 2
3 3

4. Diberi 2 − 3𝑝2 = 2(𝑚 + 3𝑝2 ) , ungkapkan p dalam sebutan m.


SPM
2013 A C
√2 − 2𝑚 √2 − 2𝑚
𝑝= 𝑝=
9 3
B √2𝑚 − 2 D √2𝑚 − 2
𝑝= 𝑝=
9 3

2
5. 𝑥+1 2𝑥−1
SPM Diberi = , hitung nilai x.
2012 5 2
A 1 C 7
4 9
B 3 D 7
4 8

6. 2𝑛𝑚 𝑝𝑞+𝑝𝑚
SPM Diberi × sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah.
2012 𝑝 𝑛𝑚2

A 2(𝑞 + 1) C 2𝑞 + 𝑝𝑚
𝑚
B 2(𝑞 + 𝑝) D 2𝑞 + 2𝑚
𝑚

3
7. 2𝑥
SPM Diberi + 1 = 5 , cari nilai x.
2013 3
A 1 C 7
B 6 D 9

8. 2𝑦
SPM Selesaikan 10 − 3 = 5 .
2014
A 2 C 2
15 25
B 15 D 25
2 2

9. 1
SPM 2 2 3 3
𝑝 𝑞 ×(27𝑝 𝑞 )3
2014 Ringkaskan .
𝑝

A 3𝑝2 𝑞 3 C 9𝑝2 𝑞 3
B 3𝑝4 𝑞 5 D 9𝑝4 𝑞 5

4
10. 3𝑚
SPM ( ) -2 =
2016 𝑛

A 𝑛2 C 3𝑚2
9𝑚2 𝑛2
B 9𝑚2 D 𝑛
𝑛2 3𝑚2

11. 3
SPM ( ) -2 =
2013 4

A 4 C 9
9 4
B 9 D 16
6 9

12. 𝑏2
SPM =
2012 3𝑎2

A 3(𝑎𝑏)−2 C (𝑎𝑏)−2
3
−2 2
B 3𝑎−2 𝑏 2 D 𝑎 𝑏
3

5
13. 𝑦−6 𝑦−4
SPM Diberi − = 1, hitung nilai y
2011 3 2
A -1 C -6
B -3 D -8

14. 1
SPM (3𝑚 ×2𝑛2 )2
4
2011 Ringkaskan .
𝑚3
A 6𝑚𝑛 C 36𝑚2 𝑛
B 6𝑚2 𝑛 D 36𝑚5 𝑛

15. 1

SPM 5 3 =
2011
A 1 C 1
− 1 −
53
53
B 1 D 1
1
53
53

6
16. 1
SPM 3 =
2015 √𝑚

A 1 2 C 1
𝑚 𝑚 −3
3
B 1 −2 D 1
𝑚 𝑚3
3

17. Faktorkan selengkapnya 3𝑝3 − 12𝑝


SPM
2015
A 3(−3𝑝2 ) C 3𝑝(𝑝 − 2)(𝑝 − 2)
2 3𝑝(𝑝 − 2)(𝑝 + 2)
B 3𝑝(𝑝 − 12) D

18. 2(𝑥 − 3𝑦)2 + 𝑥𝑦 =


SPM
2014
A 2𝑥 2 + 𝑥𝑦 + 9𝑦 2 C 2𝑥 2 − 5𝑥𝑦 + 9𝑦 2
B 2𝑥 2 + 4𝑥𝑦 + 18𝑦 2 D 2𝑥 2 − 11𝑥𝑦 + 18𝑦 2

19. (2𝑦 − 3𝑥)(𝑥 − 4𝑦) =


SPM
2013
A −3𝑥 2 + 14𝑥𝑦 + 8𝑦 2 C −3𝑥 2 − 10𝑥𝑦 − 8𝑦 2
B −3𝑥 2 − 10𝑥𝑦 + 8𝑦 2 D −3𝑥 2 + 14𝑥𝑦 − 8𝑦 2

7
20. 3(𝑥 + 2) − (1 − 2𝑥)2 =
SPM
2010
A 1 + 3𝑥 − 4𝑥 2 C 5 + 3𝑥 + 4𝑥 2
B 1 + 7𝑥 + 4𝑥 2 D 5 + 7𝑥 − 4𝑥 2

21. 3
SPM
√5 2 =
2010

A C 2
2
1 3 53
( )
5
B 3 D 3
1 2
( ) 52
5
22. Senaraikan semua integer x yang memuaskan ketaksamaan linear
SPM
2012 3 − 4𝑥 < 15 .

A -4, -5, -6, … C -3, -2, -1, ….


B -3, -4, -5, …. D -2, -1, 0, ……

23. Senaraikan semua integer y yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan


SPM 3𝑦
2014 linear serentak 5 − 𝑦 ≥ 3 dan ≥ −1
2

A 0, 1, 2 C 0, 1
B -1, 0, 1 D 1, 2

Disediakan oleh : Puan Nordiana Ahmad


8
Jawapan Set 1
1. D 16. C
2. B 17. B
3. B 18. D
4. C 19. D
5. D 20. D
6. D 21. C
7. B 22. D
8. B 23. A
9. A
10 A
11. D
12. D
13. C
14. D
15. B