You are on page 1of 45

Osnova hrišćanske podrške Izraelu

Vlč. Malkolm Heding

Edicija Biblijski cionizam – I deo


The Basis of Christian Support for Izrael
Rev. Malcolm Hedding

ISBN: 978-0-9765297-0-5

Copyright©2004:
International Christian Embassy Jerusalem – USA, Inc.
PO Box 332974, Murfreesboro, TN 37133

Internacionalna hrišćanska ambasada Jerusalim


(International Christian Embassy Jerusalem) osnovana
je 1980. godine, kao čin podrške i solidarnosti prema
Izraelu i jevrejskom narodu u njihovom polaganju
prava na Jerusalim.

Iz svog sedišta u Jerusalimu i kroz svoje ogranke i


predstavnike u preko 80 država, težimo da
podstaknemo crkvu da preuzme svoje biblijske
odgovornosti prema jevrejskom narodu, da podsetimo
Izrael na predivna obećanja koja su mu data u Bibliji i
da budemo izvor praktične pomoći svim ljudima iz
zemlje Izrael.

Originalni biblijski stihovi: Nova verzija kralja Džejmsa (The New King
James Version). 1996, c1982. Thomas Nelson: Nashville.
Prevod na srpski jezik: Novi revidirani prevod, Institut za religijska
istraživanja. 2014. Institut za religijska istraživanja.

Sva prava zadržana. Ni jedan deo ove knjige ne može biti korišćen ili
reprodukovan na bilo koji način bez pisane dozvole autora, osim u
slučaju navođenja kratkih citata u osvrtima i kritičkim prikazima.
SADRŽAJ

Sredstvo za otkupljenje sveta 5


Savez sa Avramom 18
Trostruki poziv za Izrael 26
Izraelov povratak kući 42
Osnova hrišćanske podrške Izraelu

Sredstvo za otkupljenje sveta

Hrišćanska podrška Izraelu, ili biblijski cionizam, ne


zasniva se na proročkim delovima Božije Reči. To može
zvučati čudno nekima od vas kojima je godinama Izrael
predstavljan kao neka vrsta eshatologije ili u proročkom
kontekstu. Moramo shvatiti da se razlog zbog kojeg
podržavamo Izrael ne zasniva na proročkim delovima
Božije Reči.

Naša podrška Izraelu zasniva se na nečem znatno


dubljem, zasniva se na obećanjima iz Božije Reči ili
velikim istorijskim savezima koje je Bog sklopio sa
izraelskim narodom. Proročki delovi Božije Reči
podržavaju ta velika obećanja i potvrđuju ih. Međutim,
proročka poglavlja nisu osnova za hrišćansku podršku
Izraelu; prava osnova su veliki savezi koje je Bog
sklopio sa svojim narodom.

Dakle, ako je potrebno da Božiji plan za Izrael stavimo


u određeni kontekst, taj kontekst je širi i večan Božiji
plan za svet i za izraelski narod. To je Božiji plan
otkupljenja. Božiji plan otkupljenja nije započet u
vremenu. On je započet pre vremena u stanju večnosti.
3
Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa
Hrista, koji nas je blagoslovio svakim
blagoslovom duhovnim na nebesima kroz Hrista;
4
jer nas je pre postanka sveta izabrao u njemu, da
bismo bili sveti i bez mane pred njim u ljubavi. 5
Jer je unapred odredio da nas kroz Isusa Hrista
usvoji kao sinove, po ugodnosti volje svoje, 6 da
5
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
bi bio hvaljen zbog svoje slavne blagodati kojom
nas je učinio prihvatljivim u voljenome, 7 u kome
imamo iskupljenje njegovom krvlju, oproštenje
prestupa po bogatstvu njegove blagodati. 8 Obilno
nam je udelio tu blagodat zajedno sa svom
mudrošću i razboritošću, 9 time što nam je
obznanio tajnu svoje volje. Ta tajna je u skladu s
onim što želi, s njegovom namerom 10 da se sve
uredi kad se navrši vreme, naime da se sve ponovo
sastavi u Hristu - ono što je na nebesima i ono što
je na zemlji - u njemu, 11 u kom takođe stekosmo
nasleđe, unapred određeni prema nameri onoga
koji sve čini po svojoj volji i odluci, 12 da mi koji
smo se prvi uzdali u Hrista budemo na hvalu i
slavu Bogu. 13 A i vi ste se uzdali u njega kad ste
čuli reč istine, dobru vest o svom spasenju, i preko
njega ste, kad ste poverovali, bili zapečaćeni
obećanim Svetim Duhom, 14 koji je zalog našeg
nasledstva, da Božje vlasništvo bude oslobođeno
otkupninom, njemu na slavu i hvalu.
(Efescima 1:3-14)

Četvrti stih kaže: „jer nas je pre postanka sveta izabrao u


njemu“. Pre nego što je Bog započeo stvaranje - pre nego
što je postavio temelje ove prelepe zemlje na kojoj
boravimo - započet je božanski plan. Jedini istiniti Bog,
koji se kasnije otkrio u Božijoj Reči, upravo u tom
večnom stanju je započeo plan stvaranja čoveka i
njegovog otkupljenja kroz smrt svog Sina.

Iako je Izraelu data uloga da bude sredstvo u okviru ovog


plana otkupljenja, cilj plana je ceo svet. Važno je da to
znamo.

Priča o Božijoj ljubavi prema svetu

6
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
Priča o Izraelu je priča o Božijoj ljubavi prema svetu. On
nije Bog koji je dat poštovanim osobama. Bog nema
miljenike. U drugom poglavlju Poslanice Rimljanima,
apostol Pavle nam kaže da postoji nekoliko principa koje
Bog koristi kada procenjuje ljudsku rasu.

On svakoj osobi sudi nepristrasno. Na taj način, on se


jednako odnosi prema svima, bez obzira na to ko su oni
- da li su Jevreji ili neznabošci.
11
Jer kod Boga nema pristrasnosti.
12
Zaista, svi koji su sagrešili nemajući zakon,
propašće iako nisu imali zakon, a svi koji su
sagrešili pod zakonom, biće suđeni po zakonu.
(Rimljanima 2:11-12)

Kako je divno što Pismo u Jovanu 3:16, kojeg svi znamo


i volimo, objavljuje Božiju ljubav prema celom
čovečanstvu!
3
Jer Bog je toliko voleo svet da je dao svog
jedinorođenog Sina, da niko ko veruje u njega ne
bude uništen, nego da ima večni život.
(Jovan 3:16)

Dakle, priča o Izraelu nije priča o narodu kojeg Bog voli


više nego druge narode. Važno je da mi to znamo.
Svakako, ovo je jedinstvena priča, ali ona se tiče načina
na koji ovaj sveti Bog, pun ljubavi, doseže svet, svojom
porukom u Mesiji.

Izrael je sredstvo za otkupljenje sveta; stoga, proklinjati


ga ili mrzeti ga ili prezirati ga, znači opirati se Božijoj
nameri - večnom spasenju - koja u svet dolazi kroz njega.

7
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
U početku veličanstvene Poslanice Rimljanima, apostol
Pavle govori o Božijem planu za svet. On taj prizor slika
veoma širokim potezima četkice. Govori o Božijoj slavi
koja će biti vidljiva u tvorevini. Govori o tome kako se
Bog otkriva u prirodnom svetu. Kada je došao do kraja
ovog divnog govora o Božijoj slavi i ljudskoj
odgovornosti prema Njemu, Pavle shvata da se njegovi
čitaoci sigurno nešto pitaju.

Pitanje koje njegovi čitaoci postavljaju je sledeće:


„Dobro, Pavle, govoriš o Bogu koji je uključen u svet.
Govoriš o Bogu kojeg možemo videti i shvatiti u onome
što je On stvorio. Govoriš o neverovatnom Bogu koji je
stvorio sve, te je zbog toga celo čovečanstvo odgovorno
pred njim. Kako se onda Jevreji uklapaju u taj plan?
Zašto oni postoje?“

U Rimljanima 3:1, on postavlja retoričko pitanje:


„Kakva je, dakle, prednost Judejca?“ To pitanje oni
imaju na umu, a on daje odgovor. „Velika u svakom
pogledu. Pre svega zato što su im poverene Božje svete
objave.“

Dakle, ovde se nalazi osnovni razlog zbog kojeg je


stvoren izraelski narod. Oni su stvoreni da bi bili čuvari
Božijeg otkupljenja, sredstvo preko kojeg će Bog svoju
poruku o večnom spasenju preneti svetu.

Zbog toga, proklinjati ovaj narod ili prezirati ovaj narod


ili mrzeti ovaj narod, znači opirati se Božijem planu za
svet.

Jedinstvena uloga Izraela

Njegova pozicija pred Bogom je posebna zato što ima


istorijsku ulogu koja je jedinstvena. Ni jedan drugi narod

8
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
nema tu ulogu. Ova uloga je pogrešno shvaćena i sile
tame je neprekidno napadaju, ali ona nikada neće
doživeti neuspeh.

Bog je ulogu koju je dao jevrejskom narodu povezao sa


otkupljenjem sveta. Ukoliko izraelski narod ne bi uspeo
da je ostvari, onda se ne bi ostvario ni Božiji plan za
otkupljenje sveta. On je sredstvo za otkupljenje sveta.

Stoga, istorijski Bog, i biblijski, osigurava njegov


opstanak. On je zenica Njegovog oka.
8
Jer ovako kaže Gospod nad vojskama, koji me,
nakon što se proslavio, poslao k narodima koji su
vas oplenili: ‘Ko vas dira, dira zenicu oka moga’.
(Zaharija 2:8)

Šta to znači? Da li to znači da Bog voli Izrael više nego


druge narode? Neki hrišćani misle da je tako, ili čak i ako
ne misle tako, ponašaju se kao da misle.

Ali, šta to znači kada Bog kaže: „pazite šta radite ovom
narodu“? „Nemojte ih dirati, nemojte ih mrzeti, nemojte
ih proklinjati, zato što su oni zenica mog oka.“ Šta to
znači? To jednostavno znači da On na poseban način
brine o njemu, ali ne i da ga voli više nego druge narode.

Isto tako o trudnoj ženi članovi njene porodice brinu na


poseban način, malo više je paze. Oni brinu o njoj,
otvaraju joj vrata, proveravaju da li joj je udobno, zato
što ona ima posebnu ulogu koju treba da odigra u okviru
te porodice. I pored toga, svi članovi porodice su jednako
voljeni i to je istina Božije Reči o izraelskom narodu.

9
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
On je zenica Njegovog oka, ali ne voli ga više nego druge
narode. On živi i vrši posebnu ulogu u istoriji, te mu je
stoga potrebna zaštita.

Njegova jedinstvenost nalazi se u činjenici da je on čuvar


Božije Reči. Stoga, može se reći da izraelski narod
postoji zbog Mesije. To je apsolutna istina.

Mesijin dolazak

Zašto je stvoren Izrael? Izrael je stvoren zbog jednog


razloga: zbog Mesije. On je pripremio svet za Njegov
dolazak, on ga je doveo u svet i on će ga ponovo vratiti
na kraju vremena. On nije došao u vakumu. On je došao
u situaciju u kojoj je mogao da dođe u Jerusalim i kaže:
„kao što je Isaija rekao” i „kao što je David rekao”. On
je dakle, zbog toga, već imao mesijanske potvrde. Nije
došao u vakumu.

Izrael je kreirao kontekst za Njegov dolazak. On ga je


porodio u svet i On će se ponovo vratiti zbog izraelskog
naroda. Izraelu je On neophodan, kao i svim narodima
sveta, koji su pali i pokvareni. Izrael nije ništa drugačiji.

Greh je uništio Božji lik u čovečanstvu, što znači da mi,


bez obzira da li smo Jevreji ili neznabošci, ne shvatamo
Boga. Nemamo želju da tražimo Boga, a naša mudrost je
samo bezumlje.

Apostol Pavle u Rimljanima 8:7 kaže da prirodni čovek


ne traži Boga, te da on to i ne može, zato što je fokusiran
na telo. Takođe, kaže da smo mi Božiji neprijatelji zbog
te stvari koja se zove greh. Mi zbog nje ne možemo da
pronađemo put do kuće, niti da shvatimo ili tražimo
biblijskog Boga. Jevreji i neznabošci su u potpuno istoj
poziciji. Isus je jedini odgovor.

10
Osnova hrišćanske podrške Izraelu

U njemu je sažeta celokupna istorija, a čak je i


univerzum sažet u Njemu i dobija smisao kroz Njegovu
ličnost. Zbog toga na početku Poslanice Efescima čitamo
da je celokupna tvorevina sažeta u Isusovoj ličnosti. Sve
stvari dobijaju svoj smisao u Mesiji i u Njegovom delu -
Njegovom dovršenom delu na krstu - to je jedini način
na koji se mogu stvoriti usavršen muškarac i žena.

Njegovo dovršeno delo na krstu je jedini način da se


ostvari Božiji plan u večnosti. On je umro na tom krstu,
jednom zauvek, da bi se stvorili savršeni muškarci i žene,
koji odražavaju Božiji lik i koji će u večnosti biti zajedno
sa Njim i služiti mu.

Zbog toga, Poslanica Efescima u 1. poglavlju ponavlja


da ćemo mi, kada Božijom milošću budemo otkupljeni,
živeti da bismo hvalili Njegovu slavu. Koliko je to
prelepo! Vestminstersko veroispovedanje, naravno, kaže
da je čovekov osnovni cilj da slavi Boga i bude sa Njim
zauvek.

Ne služim Bogu samo zato da bih bio poslušan ili samo


zato što je to neophodno da bi moja večnost bila
osigurana. Ne, mi živimo da bismo hvalili Njegovu slavu
i uživamo u Bogu kojeg volimo i služimo. Dakle, ako
pogledamo ovaj neverovatan plan otkupljenja, koji je
kreiran pre stvaranja sveta, shvatimo da je Isus teološki
umro i pre vremena.

Otkrivenje 13:8 kaže da je On umro pre „postanka


sveta“. Pavle kaže da smo mi u Njemu odabrani i pre
nego što je stvoren svet. To znači da je odluka da će On
umreti doneta pre vremena. To je predivno!

11
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
Isus je teološki umro pre vremena, ali je u vremenu zaista
umro oko 30. godine nove ere. To znači da je On još pre
početka vremena dao svom ocu svoju reč da će On
preuzeti ljudsko telo i umreti za svet koji će pasti ako
bude stvoren.

Fascinantno! Dakle, kada su Adam i Eva počinili greh u


vrtu, nije Bog odlučio da pređe na plan B zato što je plan
A propao. Bog je unapred znao da ako On želi da stvori
ljudsku vrstu sa sposobnošću da bira, ona će biti savršeno
znatiželjna. Te će, ukoliko postoji nešto izvan onoga što
je Bog rekao, čovek misliti o tome i pasti. On neće
verovati da je ono što Bog govori istina. Pobuniće se
protiv Boga; ali, Isus je umro pre nego što je svet stvoren.
To jest, Bog je obezbedio rešenje za naš greh i pobunu i
pre nego što nas je stvorio.

Pavle je ovo shvatao, te u Drugoj poslanici Timoteju


piše:
9
On nas je spasao i pozvao nas svetim pozivom,
ne zbog naših dela, već zbog svoje namere i
blagodati, koja nam je pre merljivih vremena data
u Hristu Isusu.
(II Timoteju 1:9)

Ovaj plan je započet pre vremena, ali je On došao u


vremenu, uzeo ljudsko telo i umro na krstu za sve nas, da
bismo svi mi mogli hvaliti slavu Njegove milosti.

Zašto Izrael?

Izrael je to sve doneo kući, na zemlju, kao prevozno ili


dostavno sredstvo svetskog otkupljenja. Bogu je Izrael
bio potreban da bude sredstvo koje će On upotrebiti da
ostvari svoj cilj otkupljenja sveta. Bog nije odabrao

12
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
Izrael zato što je on bio snažan, sposoban, mudar, niti išta
nalik tome.

Božija reč kaže da je On odabrao Izrael zato što ga je On


odabrao - ne zbog nečega što je bilo u Izraelu. On ga je
odabrao zato što ga je voleo i to je to - ne zbog njegove
sposobnosti ili njegove snage.

Ako otvorite knjigu Ponovljeni Zakon, videćete da je


ovo jasno navedeno u 7. poglavlju:
6
Jer ti si svet narod pred Gospodom, svojim
Bogom. Tebe je Gospod, tvoj Bog, izabrao
između svih naroda na zemlji da budeš njegov
narod, njegovo dragoceno vlasništvo. 7 Gospod
vam nije pokazao naklonost niti vas je izabrao
zato što ste bili najveći od svih naroda, jer ste vi
zapravo bili najmanji od svih naroda. 8 Gospod
vas je izabrao zato što vas voli i zato što se drži
zakletve kojom se zakleo vašim praočevima. Zato
vas je Gospod izveo snažnom rukom i otkupio vas
iz doma robovanja, iz ruku faraona, egipatskog
cara.
(Ponovljeni Zakon 7:6-8)

Ova priča je o odabiru naroda i o obećanju koje je Bog


dao očevima tog naroda. On je odabrao Izrael
jednostavno samo zato što ga je odabrao. On će u
potpunosti ispuniti svoj plan otkupljenja i samo On će
primiti svu slavu. I pored njegovih slabosti, i pored
njegovih mana, i pored njegove celokupne istorije, Bog
će ispuniti svoj plan koristeći Izrael i na kraju će On
primiti slavu.

Zato u Rimljanima 11, apostol Pavle, nakon što je dugo


govorio o Božijem planu i izraelskom narodu, to

13
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
poglavlje završava hvalospevom. Njega preplavljuje
osećanje Božijeg suvereniteta. On shvata da čak i uprkos
tome što je Izrael slab, i uprkos tome što je odbio potvrde
da je Isus Mesija i tokom istorije se bunio protiv Boga -
i uprkos svemu tome, Bog ispunjava svoj plan koristeći
Izrael. On je čak iskoristio veliki deo njegove pobune,
čak i njegovog nedostatka vere, da bi ostvario svoj plan.

I tako, on završava to značajno i veličanstveno poglavlje


sa:
33
O dubino bogatstva, mudrosti i znanja Božjeg!
Kako su neistraživi njegovi sudovi i nedokučivi
njegovi putevi!
34
Jer „ko je upoznao Gospodnji um, ko je njegov
savetnik”?
35
Ili: „Ko mu je prvi nešto dao, pa da treba da mu
vrati?”
36
Jer sve je od njega i kroz njega i za njega.
Njemu neka je slava u svu večnost. Amin.
(Rimljanima 11:33-36)

Bog će ostvariti svoj plan koristeći Izrael!

Priča o Izraelu je priča o Mesiji. On to tek treba da shvati,


ali kao što ćemo videti, čak je i njegovo odbijanje
potvrda da je Isus Mesija pomoglo ostvarenju večnog
Božijeg plana za otkupljenje sveta.

To je dakle kontekst u okviru kojeg treba da shvatimo


osnovu hrišćanske podrške Izraelu. Važno je za nas da to
znamo. To je pozadina ispred koje se odigrava drama
svetskog otkupljenja na pozornici ljudske istorije. To je
večna pozadina. To je pozadina Božijeg plana, koji je
nepovratno započet i pre stvaranja sveta.

14
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
U suštini, najvažniji igrač u ovoj neverovatnoj priči o
otkupljenju sveta jeste Izrael. Ne zato što je on miljenik,
nego zato što njegova uloga obezbeđuje ogromnu
porodicu iz svih naroda i svakog plemena na zemlji za
nebeskog Boga.

U skladu sa tim, možemo očekivati da će jevrejski narod


zauzimati centralnu poziciju u svetskoj istoriji, a to i jeste
tako. Ne prođe ni nedelja dana, siguran sam da ste to
primetili, a da se Izrael ne nađe u vestima.

Izrael je mali narod, pet do šest miliona ljudi, u veoma,


veoma maloj zemlji. Međutim, on stoji u centru
pozornice svetske istorije. To je zbog njegove posebne
uloge - da uzme Onog koji je rođen pre vremena i dovede
ga na zemlju tokom vremena, da bi Bog mogao za sebe
da otkupi muškarce i žene iz svakog plemena i svakog
jezika na svetu. To je neverovatno. Zadivljujuće je da je
to pozadina.

Tajna Izraela
25
A Bogu - koji vas može učvrstiti po dobroj vesti
koju objavljujem i po propovedanju o Isusu
Hristu, prema otkrivanju tajne koja je skrivana od
merljivih vremena, 26 a sada se objavila i
obznanjena je preko proročanskih Pisama među
svim narodima po zapovesti večnog Boga kako bi
stekli veru i bili mu poslušni - 27 njemu, jedinom
mudrom, neka je slava kroz Isusa Hrista u svu
večnost. Amin.
(Rimljanima 16:25-27)

Ovo je fascinantan delić Božije Reči. On nam daje


definiciju biblijske tajne. U kontekstu 16. poglavlja
Poslanice Rimljanima, ne sumnjam da je apostol Pavle

15
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
govorio o tajni crkve. Međutim, dok je to radio, on nam
je dao principe biblijske Tajne.

Apostol Pavle nije otkrio nešto što niko drugi nikada nije
otkrio. To nije bilo kao da je on imao sasvim novo
otkrivenje, koje nikada ranije nije bilo zapisano. Ne kaže
on to. On u stvari kaže da je biblijska Tajna oduvek bila
na stranicama Pisma. U pravo vreme, po Božijem planu,
Sveti Duh je obasjao um apostola Pavla i umove drugih
apostola i otkrio im je istinu sa stranica Božije Reči.

Biblija kaže da postoje mnoge Tajne, ne samo jedna.


Postoji Tajna crkve i postoji Tajna vaskrsenja. Mi
shvatamo da je vaskrsenje Tajna. Kako će nam Bog dati
moć koja će učiniti da naša krhka tela koja stare postanu
večna, čvrsta i zadivljujuća - zar to nije izvan naše
sposobnosti razumevanja?

Sećam se da sam pre nekoliko godina imao nezaboravan


san o drugom Isusovom dolasku. Nikada ga neću
zaboraviti, zato što sam u snu doslovno mogao da osetim
kako se moje telo menja dok juri ka nebu da se tamo
sretne sa Isusom. Iskustvo je bilo toliko stvarno da sam
mesecima bio pod njegovim uticajem. U snu, mogao sam
osetiti neverovatnu Božiju moć kako teče kroz sve
delove mog tela. Mogao sam da osetim kako se
unutrašnjost mog tela menja. To je bilo zaista predivno.
Nažalost, bilo je samo san. Međutim, to će se jednog
dana dogoditi! To je Tajna vaskrsenja.

Zatim, postoji i Tajna Drugog dolaska, o kojoj Pavle


govori, a takođe postoji i Tajna Izraela.
25
Jer ne želim, braćo, da budete u neznanju u
pogledu ove tajne, kako ne biste sami sebe

16
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
smatrali mudrima: slepoća Izraelu pade u deo
dokle se ne popuni neznabožaca koliko treba.
(Rimljanima 11:25)

Dakle, za crkvu je oduvek bilo teško da shvati Izrael,


zato što je to Tajna.

17
Osnova hrišćanske podrške Izraelu

Savez sa Avramom

Avram je sreo Boga i Bog mu je rekao šta On planira da


učini kroz njega, kao i da će narod koji potekne od njega
zaista uticati na ceo svet. Avram će naslediti svet. Ko je
bio taj čovek, Avram? Nakon što je Bog potvrdio savez
sa njim, promenio je njegovo ime u Avrâm.

Čovek Avram

Poslanica Rimljanima nam takođe kaže da je on bio


neznabožac. Živeo je u Uru Haldejskom. Na osnovu
onoga što kaže Talmud (drevni rabinski spisi), verujemo
da je iz porodice proizvođača idola. Ovom čoveku se
sigurno dogodilo nešto neverovatno, zato što je on sreo
jedinog istinitog Boga.

Mogu da ga zamislim. Dolazi kući posle dugačkog dana


na poslu i ulazi u kuhinju, gde ga njegova žena Sara
pozdravlja rečima: „Kako si proveo dan, dragi?“

On kaže, „Super. Zamisli šta se desilo? Bog mi se


obratio.”

Ona je onda sigurno rekla: „Koji? Onaj kojeg sada praviš


od drveta ili onaj drugi, kojeg praviš od kamena?”

„Ne”, odgovara on. „Bog mi se zaista obratio.“

18
Osnova hrišćanske podrške Izraelu

Sada vidimo da ona već postaje pomalo uznemirena jer


ga pita: „Šta je rekao?“ On kaže, „Mi odlazimo.“

Ona kaže: „A gde idemo?“ On kaže: „Nemam pojma.“

Biblija kaže da je on krenuo ne znajući gde ide, ali je


tražio grad koji ima prave temelje i čiji arhitekta i
graditelj je bio Bog. Koliko žena bi pratilo svog muža
kada bi on došao kući i ispričao im takvu priču?

Pogotovo ako bi on bio relativno bogat i osiguran -


iznenada izgleda kao da vašem mužu nedostaje neka
daska u glavi. „Gde idemo?“ „Ne znam.“ „Kako?“
„Pratiću ovog Boga.”

Ovo je zadivljujuća priča. Ona nam kaže, dragi prijatelji,


da je susret ovog čoveka sa Bogom bio ne samo nešto
izuzetno; on je bio potpuno neverovatno iskustvo.

Sigurno je to iskustvo toliko uticalo na njega da više nije


imao ni najmanje sumnje. On nije imao DVD ili Bibliju
ili video plejer ili hrišćansku knjigu. On na svom
hodočašću nije imao ništa od stvari koje mi danas
koristimo kao putokaze. Nije imao kongregaciju, niti je
imao pastora kod kojeg je mogao da ode.

Međutim, on je imao takav susret sa Bogom da je veliki


program otkupljenja sveta počivao na njegovoj odluci.
Zar to nije zapanjujuće? Nakon toga, on je odlučio da
prati tog Boga i sve je napustio. Jevrejima 11 govori o
tom neverovatnom sastanku kojeg je Bog imao sa
Avramom.
8
Verom je Avram, kad je bio pozvan, poslušao i
otišao na područje koje je trebalo da dobije u

19
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
nasledstvo. Otišao je, iako nije znao kuda ide. 9
Verom se kao stranac nastanio u obećanoj zemlji
kao u tuđini i živeo je u šatorima sa Isakom i
Jakovom, sunaslednicima istog obećanja. 10 Jer je
očekivao grad koji ima prave temelje, čiji je
graditelj i tvorac Bog.
(Jevrejima 11:8-10)

Dakle, fascinantna stvar u ovoj priči o Avramu je


sledeća. Verovatno je istina da mu je Bog kada se sreo sa
njim pokazao kraj igre. On mu je pokazao taj nebeski
grad u kojeg ćemo se svi preseliti i koji postoji u
večnosti.

To je dokaz da je ova stvar započeta u večnosti i da će se


završiti u večnosti. To što je on video bilo je potpuno
neverovatno. Video je grad koji nije nalik ni jednom
drugom. Imao je temelj koji se nikada ne miče. Ne
postoji ništa u univerzumu, čak ni nuklearna bomba, što
bi moglo uzdrmati ovaj grad. On je imao prave temelje.
Kada je video njegovu lepotu i Boga koji ga je napravio,
on je doneo nepovratnu odluku. On će pratiti ovog Boga
u večnost.

Lepota tog grada ga je toliko preplavila, da je sve


napustio da bi izgradio put do kuće, do njega, za svakog
muškarca, ženu i dete. Može se reći da je Avram veliki
graditelj puta za večnost. On će naći način da nas sve
dovede kući, u skladu sa Božijom namerom.

Zato mu je Bog rekao, kao što je zabeleženo u


Rimljanima 4, da će on naslediti svet. To jest, on će biti
rođeni otac svih otkupljenih.

20
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
13
Jer obećanje da će biti naslednik sveta nije
Avramu ili njegovom potomstvu dato na temelju
Zakona, nego kroz pravednost vere.
(Rimljanima 4:13)

Dakle, jednog dana kada odete na nebo, molim vas,


nemojte tražiti Petra. Mislim, mi volimo Petra, zar ne?
Petar je imao moto. Da li znate koji je bio njegov životni
moto? „Kada u nešto niste sigurni, vi to kažite.“ On je
živeo u skladu sa tim pravilom. Stalno je govorio
neprimerene stvari! Mi ga volimo i ne želimo da
umanjimo njegov status, ali koliko vas je čulo priču da
će Petar biti na kapiji kada dođete na nebo? Kažite
svojim prijateljima da neće!

Avram će biti na kapiji zato što je on otac svih nas. Bog


je rekao da će on naslediti svet, te je zato dobio svoje
ime, Avram, koje znači otac mnogih naroda. O tome
čitamo u Postanku 12.
1
Gospod je rekao Avramu:
„Idi iz svoje zemlje i
od svog roda
i iz doma svog oca
u zemlju koju
ću ti pokazati.
2
Od tebe ću načiniti veliki narod,
blagosloviću te
i učiniću da tvoje ime bude veliko;
i bićeš blagoslov za druge.
3
Blagosloviću one koji tebe blagosiljaju,
a prokleću onoga ko na tebe priziva zlo,
i preko
tebe će se blagosloviti svi narodi na zemlji.”
(Postanak 12:1-3)

21
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
Zanimljivo je primetiti da je Bog Avramu, kada ga je
sreo i poslao da krene na put, dao trostruki poziv, koji će
se izvršavati vremenom. Dakle, ovde imamo ovog
neznabošca kojem se Bog pojavljuje na tako neverovatan
način da on vidi večnost. On odlučuje da sledi Boga. Ovo
nam, dragi prijatelji, daje definiciju Jevreja. To je veoma
važno.

Ko ili šta je Jevrej? Jevrej je neznabožac koji je doveden


u poseban odnos sa Bogom radi ostvarenja cilja
otkupljenja sveta.

Ta definicija je važna zbog anti-semitizma. Anti-


semitizam često govori da jevrejski narod nema pravo da
bude na ovoj planeti ili da bude deo ljudske rase - da su
oni toliko različiti da ni ne pripadaju ovde. Činjenica je
da Božija Reč poučava da je ovaj čovek bio samo
neznabožac, koji je doveden u ovaj poseban odnos sa
Bogom da bi milione muškaraca i žena poveo kući, u
Božiji grad. To je ono što on jeste.

Zbog toga apostol Pavle u Rimljanima 4 iznosi zaključak


da je Avram otac neznabožaca. Zašto? Zato što ga je Bog
pozvao dok je bio neznabožac. On je takođe i otac
Jevreja jer je kasnije obrezan.
11
I primio je znak – obrezanje - kao pečat
pravednosti vere koju je imao još dok je bio
neobrezan, da bude otac svima koji kao
neobrezani veruju, da se i njima uračuna
pravednost, 12 i da bude otac obrezanom
potomstvu, ne samo onima koji se drže obrezanja
nego i onima koji kao neobrezani idu stopama te
vere koju je imao naš otac Avram.
(Rimljanima 4:11-12)

22
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
On neznabošcima pokazuje put do spasenja, koji je,
jednostavno rečeno, vera u Boga. Takođe, pokazuje
jevrejskom svetu put spasenja, koji je vera u Boga.
12
i da bude otac obrezanom potomstvu, ne samo
onima koji se drže obrezanja nego i onima koji
kao neobrezani idu stopama te vere koju je imao
naš otac Avram.
(Rimljanima 4:12)

Ko je Avram? On je Jevrej. Ko je Avram? On je


neznabožac. Pre svega, on je neznabožac koji je doveden
u taj specifičan odnos sa Bogom u cilju otkupljenja sveta.
Dakle, on će biti prirodna osnova na kojoj će se
vremenom graditi Božiji plan otkupljenja, a na kraju i
izgraditi, te će milione muškaraca, žena i dece iz celog
sveta dovesti kući.

Savez

Božiji poziv Avramu primljen je u obliku saveza. On se


zove Savez sa Avramom i često se spominje od Postanka
13 nadalje. Postanak 17 je drugi deo priče, u kojem Bog
ponovo podseća Avrama na savez kojeg je On sklopio sa
njim.
7
„Držaću se saveza između mene i tebe i tvog
potomstva posle tebe u budućim naraštajima kao
saveza koji će trajati doveka, da budem Bog tebi i
tvom potomstvu posle tebe. 8 Tebi i tvom
potomstvu posle tebe daću zemlju u kojoj si
stranac, celu hanansku zemlju, u trajan posed, i ja
ću vam biti Bog.
(Postanak 17:7-8)

23
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
Zanimljivo je primetiti da u Poslanici Galatima apostol
Pavle kaže da ako pripadate Isusu, onda ste po tom
savezu i Avramovi naslednici.
29
A ako ste Hristovi, onda ste Avramovo
potomstvo, naslednici po obećanju.
(Galatima 3:29)

Danas postoje mnogi koji nam govore da ne postoji


nacionalna sudbina za jevrejski narod - da je On isključio
jevrejski narod iz Saveza sa Avramom zbog njihove
neposlušnosti. Da je to istina, mi ne bismo mogli biti
Avramovi naslednici po Božijem obećanju. Kada bi to
bilo istina, Pavlove reči iz Galatima 3:29 bile bi
besmislene.

Činjenično stanje stvari je da Bog nije isključio jevrejski


narod iz Saveza sa Avramom. Istina je da se Savez sa
Avramom i Božiji poziv preko čoveka Avrama u velikoj
meri tiču sveta i večnosti, a ne samo jevrejskog naroda.

Avram je video grad u večnosti. To je bio grad koji ga je


podstakao da napusti Ur i sledi Boga. Zato je Savez sa
Avramom više od saveza sa jevrejskim narodom. On je
Božije obećanje, Božija inicijativa da spasi svet. Iz tog
razloga, ako pripadate Isusu, onda jeste Avramovi
naslednici po obećanju.

Zbog toga je Savez sa Avramom toliko važan. Kada


Božija Reč kaže za nešto da je večno, kao što kaže u
Postanku 17, onda to zaista znači da je to večno.

Savez sa Avramom je pre svega ostavština, zato što


preko njega jevrejski narod nasleđuje večno pravo na
hanansku zemlju.

24
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
Drugo, on sadrži i trostruki poziv kojeg ćemo proučiti u
sledećem poglavlju.

I, treće, on je i upozorenje. Dotakli smo se upozorenja u


prethodnom poglavlju. Upozorenje je da se vi, ako
proklinjete ovaj narod mešate u Božiji plan za
otkupljenje sveta te se stoga stavljate nasuprot njegove
namere i On će vas prokleti.

Međutim, ako ih blagosiljate i pomažete im i stojte uz


njih, onda će vas Bog blagosloviti zato što stojite uz
sredstvo za otkupljenje sveta. Vi tada delujete u skladu
sa Njegovim planom za blagosiljanje sveta, da bi milioni
muškaraca, žena i dece mogli otići u Grad. Aleluja!

Zbog toga je podrška Izraelu čak i danas važna za rast


crkve. Ako želite da Božiji blagoslov bude nad vašom
crkvom, stanite uz Izrael.

25
Osnova hrišćanske podrške Izraelu

Trostruki poziv za Izrael

Bog se obratio Avramu i dao mu trostruki poziv. U ovom


poglavlju želim da neko vreme provedem analizirajući
taj trostruki poziv koji je dat Avramu. Ovaj poziv i
njegov trostruki karakter možemo da shvatimo kada
proučimo različita vremena u kojima se Bog obratio
Avramu da objavi i uspostavi svoj savez sa njim.

Poziv rađanja

Prvi poziv ili uloga jevrejskog naroda u istoriji je ono što


zovemo poziv rađanja. Bog u Postanku 12 kaže da će
preko Avrama biti blagoslovljene sve porodice na
zemlji: „Učiniću nešto tebi, Avrame, i narodu koji će
poteći od tebe, što će biti blagoslov za sve narode na
zemlji.”

Drugim rečima, izraelski narod će produkte otkupljenja


doneti u svet. Dakle, priča o spasenju je u suštini
jevrejska priča, po tome da od Jevreja dolazi sve što je
nama, Božijim ljudima, drago i značajno. Pavle nas na to
podseća u Rimljanima 9.
1
Istinu govorim u Hristu, ne lažem, jer moja
savest svedoči sa mnom u Svetom Duhu, 2 da su
mi velika tuga i neprekidan bol u srcu. 3 Jer bih
želeo da ja lično budem proklet i odvojen od
Hrista u korist svoje braće, koji su mi rod po telu.
4
Oni su Izraelci i njih je Bog posinio i njima

26
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
pripadaju slava i savezi i Zakon i služba Bogu i
obećanja. 5 Od kojih su praočevi, i od kojih po telu
Hrist dođe, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen
u svu večnost. Amin.
(Rimljanima 9:1-5)

Isus takođe to potvrđuje u Evanđelju po Jovanu, u


četvrtom poglavlju, gde kaže da „spasenje dolazi od
Judejaca“ (Jovan 4:22). Dakle, sve stvari koje su nama,
hrišćanima, drage i značajne, potiču od Jevreja -
uključujući i ovu predivnu knjigu, Bibliju.

Kao što smo ranije razmotrili, apostol Pavle nam kaže da


je osnovni razlog zbog kojeg je izraelski narod stvoren
taj da će oni biti čuvari Božije Reči. Izraelski narod je
odabran da služi svetu.

U dvanaestom poglavlju knjige Otkrivenja, apostol


Jovan prima otkrivenje o izraelskom narodu. On kaže da
se na nebu pokazao znak - trudna žena obučena u sunce,
mesec i zvezde.
1
I pokazao se veliki znak na nebu - žena odevena
u sunce, mesec joj pod nogama, a na glavi kruna
od dvanaest zvezda. 2 Bila je trudna i vikala je u
trudovima i porođajnim mukama.
(Otkrivenje 12:1-2)

Ova žena je Izrael. Vizuelni simboli su iz knjige


Postanka.
9
Posle toga on je usnio još jedan san, pa ga je
ispričao svojoj braći: „Usnio sam još jedan san, a
to se sunce, mesec i jedanaest zvezda klanjaju
preda mnom.” 10 Kada je to ispričao svom ocu i
svojoj braći, otac ga je prekorio: „Šta znači taj san

27
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
koji si usnio? Da se nećemo možda ja i tvoja
majka i tvoja braća klanjati pred tobom do
zemlje?” 11 Njegova braća su postala ljubomorna
na njega, ali njegov otac je čuvao te reči u svom
srcu.
(Postanak 37:9-11)

Ovo je priča o našem prijatelju, Josifu, koji je pomalo


sanjar - a njegovi snovi nerviraju sve ostale. Na neki
način možemo shvatiti zašto su njegova braća ljuta na
njega. On je bio najmlađi, te je sigurno uznemirujuće
kada vam vaš mlađi brat dođe i kaže: „Znate, sinoć sam
sanjao jedan san i u njemu ste svi vi došli i poklonili se
preda mnom.”

Dakle, jasno je da Otkrivenje 12 govori o istoj ovoj slici.


To je izraelski narod, dvanaest izraelskih plemena.
Štaviše, žena Izrael je trudna. Evo ga poziv rađanja:
„Preko tebe će se blagosloviti svi narodi na zemlji.“
(Postanak 12:3).

Zašto će svi narodi biti blagoslovljeni? Zato što će preko


Izraela primiti nebeski plan otkupljenja. Još važnije, on
će postojati zbog Mesije. Ako pogledate Otkrivenje 12,
priča se nastavlja i saznajemo da je žena rodila muško
Dete čija sudbina je da će vladati svetom gvozdenom
palicom. Veoma zanimljivo.
5
Ona je rodila sina, muško dete, i on će
gvozdenom palicom vladati nad svim narodima.
Tada je njeno dete bilo odneseno k Bogu i
njegovom prestolu.
(Otkrivenje 12:5)

28
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
Ona postoji zbog muškog Deteta, a muško Dete ima
sudbinu koja će ga jednog dana vratiti na zemlju da
gvozdenom palicom vlada nad svim narodima.

To je fascinantan poziv za Izrael u istoriji. Žena iz


Otkrivenja 12 nije crkva, kao što neki pretpostavljaju,
zato što nije crkva donela Isusa na svet; Izrael je doneo
Isusa na svet. A Isus je doneo crkvu na svet, On ju je
stvorio.

Ovde nam se ponovo daje Izraelov poziv rađanja. Zbog


njega se mi zahvaljujemo Bogu za sve što smo primili od
jevrejskog naroda. Zadivljujuće je da su nam ljudi koji
nisu ništa drugačiji od ostalih, ljudi koji su jednako slabi
i grešni kao i svi drugi, ljudi koji su mali, a možda i manji
od drugih i slabiji od drugih, dali ove neverovatne
darove. Darove koji nas vode do poznavanja Boga,
oslobađaju nas od greha, daju nam večni život i na kraju
će nas dovesti u taj grad.

Poziv patnje

Zatim, postoji i drugi poziv kojeg Bog daje izraelskom


narodu, a zbog njega ćemo se vratiti nazad do knjige
Postanka, poglavlje 15.
7
Tada mu reče: „Ja sam Gospod koji te je izveo
iz Ura Haldejskog da ti da ovu zemlju da je
zauzmeš.” 8 A Avram na to reče: „Gospode Bože,
po čemu ću znati da ću je zauzeti?” 9 A on mu
odgovori: „Donesi mi junicu od tri godine, kozu
od tri godine, ovna od tri godine, grlicu i mladog
goluba.” 10 Avram je sve to uzeo, isekao napola i
sve polovine stavio jednu naspram druge, ali ptice
nije isekao. 11 Ptice grabljivice sletale su na
zaklane životinje, a Avram ih je rasterivao. 12 Kad

29
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
je sunce zalazilo, Avram je zaspao dubokim
snom, i gle, na njega se spustila strašna i velika
tama.
(Postanak 15:7-12)

Ovde Bog sklapa Savez sa Avramom. Avram donosi


žrtvene životinje na mesto gde će savez biti sklopljen ili
„presečen“ i seče ih na dva dela. Zatim, iznenada,
grabljivice sleću da bi napale ovaj savez kojeg Bog
sklapa sa Avramom.

Grabljivice su simbol zlih i demonskih moći tame. One


su bića zlobnog izgleda, pošto su velike, ćelave, sa
dugim kljunovima i snažnim kandžama, a najčešće se
skupljaju u grupe i zajedno napadaju iz zasede. Lav ubije
srndaća ili žirafu ili neku drugu životinju, i nakon što su
lavovi jeli, te su jeli gepardi i leopardi, pa su jele i hijene,
tek onda grabljivice dolaze na red. One sleću dole i
komadaju leš. Ali u tom stanju mahnitosti, dok komadaju
leš da iz njega izvuku sve što mogu, one takođe
raskomadaju i jedna drugu.

Pod uticajem potpune pokvarenosti, pali svet, nad kojim


vladaju đavolske, demonske sile, ne može a da ne mrzi
Boga i svaki entitet koji predstavlja Njega na zemlji.
Setite se da nas apostol Pavle ovako opisuje kada govori
o našem ljudskom stanju u Poslanici Efescima.
1
Bog vas je oživeo iako ste bili mrtvi zbog svojih
prestupa i greha, 2 u kojima ste nekada živeli
prema dobu ovog sveta, u skladu sa knezom koji
vlada u zraku, duhom koji sada deluje u sinovima
neposlušnosti. 3 I među njima smo svi mi nekada
živeli po željama svog tela ugađajući prohtevima
tela i uma, i po svojoj prirodi bili smo deca gneva,
kao i ostali.

30
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
(Efescima 2:1-3)

To je ono što smo mi bili. Bili smo mrtvi, porobljeni i


osuđeni na propast. Bili smo potpuno pokvareni,
nesposobni da volimo Boga ili da ga tražimo, a Biblija
kaže i da smo ga mrzeli. Takav svet želi da uništi svaki
entitet koji predstavlja Boga i Njegov plan.

Dakle, kada je Bog pozvao Avrama i dao mu ovu


posebnu ulogu u spasenju sveta, sastavni deo tog poziva
bio je poziv patnje. Od tog dana nadalje, grabljivice će
sletati na jevrejski narod želeći da ga unište i eliminišu.
Đavo zna da ako bi uspeo da omete Božiji plan sa
izraelskim narodom, tada bi uspeo da spreči ostvarenje
velikog Božijeg plana da milione muškaraca i žena
dovede u Božiji grad.

Jevrejski narod je posredno patio - to jest, patio je zbog


ljudske rase. Oni su patili i za vas i za mene, zato što su
postali sredstvo za otkupljenje sveta. Platiti su strašnu
cenu da bi nam doneli Božiju Reč. Ni jedan drugi narod
na zemlji nije dobio ovu specifičnu ulogu. Oni su patili
u ime sveta, da bi svetu doneli znanje o otkupljenju.

U Otkrivenju 12, apostol Jovan ne piše samo o posebnom


pozivu rađanja za Izrael, nego i o drugom znaku koji je
neodvojiv od te sudbine, o znaku patnje. Istorija Izraela
je bila istorija patnje, teškog rada i sukoba. Žena Izrael
je rodila u retorti zla.
1
I pokazao se veliki znak na nebu - žena odevena
u sunce, mesec joj pod nogama, a na glavi kruna
od dvanaest zvezda. 2 Bila je trudna i vikala je u
trudovima i porođajnim mukama. 3 I jedan drugi
znak pokazao se na nebu: velika crvena aždaja, sa
sedam glava i deset rogova, a na glavama joj

31
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
sedam kruna. 4 Repom je odvukla trećinu
nebeskih zvezda i bacila ih na zemlju. I aždaja je
stajala pred ženom koja je trebalo da se porodi, da
bi joj prožderala dete kad ga rodi. 5 Ona je rodila
sina, muško dete, i on će gvozdenom palicom
vladati nad svim narodima. Tada je njeno dete bilo
odneseno k Bogu i njegovom prestolu. 6 A žena je
pobegla u pustinju, gde joj je Bog pripremio
mesto, da tamo bude hranjena hiljadu dvesta i
šezdeset dana.
(Otkrivenje 12:1-5)

Ovde Novi Zavet potvrđuje sliku koju imamo u Postanku


15, da se grabljivica zauvek smestila ispred žene, želeći
da je proždre i raskomada.

Istina je, dragi prijatelji, da je jevrejski narod istorijski


patio zbog svoje pobune i zbog svojih sopstvenih
grehova, a da zato imamo velike proroke, Isaiju,
Jeremiju i Ezekiela, kao naravno i manje proroke.

Međutim, moramo priznati da je patnja izraelskog


naroda poprimila natprirodne i demonske dimenzije.
Možda je najdemonskiji izraz te patnje u istoriji bio
napad hrišćanske crkve na jevrejski narod. Mislim, kako
je to uopšte moguće? Neverovatno je što su snage tame
upotrebile Isusov ogrtač i đavolov bodež da bi uništile
jevrejski narod. To je veliko zlo.

Ljudi koji su bili primaoci jevrejskih produkata za


otkupljenje, postali su grabljivci i napali su jevrejski
narod. Znam da će mnogi reći: „Ali, to nisu bili pravi
hrišćani.“ Dragi moji prijatelji, nažalost, neki od njih
jesu to bili. Štaviše, ne treba jevrejski svet da rešava
pitanje ko je pravi hrišćanin, a ko nije. Te strašne stvari
su vršene u ime hrišćanstva.

32
Osnova hrišćanske podrške Izraelu

U 15. poglavlju Postanka, Avram ne samo da je oterao


grabljivice, nego nam poglavlje kaže i da je on
preplavljen strahom kada je zaspao. To je zanimljivo
zato što on započinje savez sa Bogom koji će konačno
dovesti do toga da će muškarci i žene ući u Božiji grad.
(On je započeo potragu za gradom.)

Mislili biste da će on tada, nakon što je ušao u ovaj


veličanstveni savez sa Bogom, sanjati taj grad i videti
zlatne ulice i anđele i prizore toliko zadivljujuće i prelepe
da ih reči ne mogu opisati. Ali, to se ne dešava.

Kada je pao u san ili u trans, Biblija kaže da je duboki


strah ispunio njegovu dušu. Tada, Bog istorije kaže:
„Avrame, ako učiniš ovo za svet i ako narod koji će
poteći od tebe porodi pisanu Reč i živu Reč, moraš znati
da će tvoj narod biti bačen u sukob protiv sila tame, gori
od bilo čega što će i jedan narod na zemlji ikada morati
da podnese.“

Dragi moji prijatelji, sramotan je način na koji smo mi


negirali ženu, trudnu ženu. Mi smo je obesnažili, koristili
smo pametnu teologiju da je poništimo, dozvolili smo
grabljivici da se ugnezdi u našim sopstvenim
propovedaonicama i kongregacijama - to je sve izuzetno
važno. Napokon, ona je bila i jeste sredstvo za
otkupljenje sveta.

Sveštenički poziv

Zatim stižemo do treće uloge koju Bog dodeljuje


Avramu. Ova priča me uvek duboko dodirne. Bog poziva
ovog čoveka - ovog neznabošca - i vodi ga drugim
putem, zato što želi da on sazna sve o Njegovom planu.
On želi da Avram zna u čega se upušta. I tako, sledeći

33
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
put kada je došao kod njega, Bog mu kaže: želim da
uzmeš svog sina, svog natprirodnog sina i želim da ga
odvedeš na planinu Moriju… i tu moraš da ga ubiješ.
1
Posle tih događaja Bog je iskušao Avrama.
Rekao mu je: „Avrame!” A on je odgovorio: „Evo
me!” 2 Tada mu je Bog rekao: „Uzmi svog sina
jedinca Isaka, koga toliko voliš, idi u zemlju
Moriju i tamo ga prinesi kao žrtvu paljenicu na
jednom brdu koje ću ti pokazati.” 3 Tako je Avram
ustao rano ujutru, osamario magarca i poveo sa
sobom dvojicu svojih slugu i svog sina Isaka.
Nasekao je drva za žrtvu paljenicu, ustao i krenuo
ka mestu koje mu je Bog pokazao. 4 Trećeg dana
Avram je podigao oči i izdaleka ugledao to mesto.
5
Tada je rekao svojim slugama: „Vi ostanite ovde
s magarcem, a ja i dete idemo tamo da se
poklonimo Bogu, pa ćemo se vratiti k vama.” 6
Zatim je Avram uzeo drva za žrtvu paljenicu i
stavio ih na leđa svom sinu Isaku, a on je poneo
žar i nož, pa su obojica pošla dalje. 7 Tada Isak
reče svom ocu Avra- mu: „Oče!” A on odgovori:
„Evo me, sine!” A on ga upita: „Evo žara i drva,
ali gde je jagnje za žrtvu paljenicu?” 8 Avram
odgovori: „Bog će se pobrinuti za jagnje za žrtvu
paljenicu, sine.” I obojica su produžila dalje. 9 Na
kraju su stigli do mesta koje mu je Bog pokazao.
Avram je tamo podigao oltar, naslagao drva,
svezao svom sinu Isaku ruke i noge i položio ga
preko drva na oltaru. 10 Tada je Avram pružio ruku
i uzeo nož da ubije svog sina. 11 Ali ga Gospodnji
anđeo pozva s nebesa i reče: „Avrame! Avrame!”
A on odgovori: „Evo me!” 12 Zatim mu reče: „Ne
diži ruku na dete i ne čini mu ništa, jer sada znam
da se bojiš Boga kad nisi odbio da mi daš svog
sina jedinca.”

34
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
(Postanak 22:1-12)

Ova slika je veoma dirljiva. Nalaze se u podnožju Morije


i dok su tamo uzimaju drvo i daju Isaku da ga nosi. Isak
nosi to drvo na svojim leđima. On se sa svojim ocem
penje uz planinu. Kada su stigli gore, Isak spušta drva, a
Biblija kaže da je Avram podigao svoj nož i ubio ga -
NE. Mi znamo da se anđeo umešao i zaustavio ga.

Međutim, Poslanica Jevrejima kaže da je Avramova


poslušnost bila toliko velika da je on dobio Isaka nazad
iz mrtvih, zato što je u njegovom srcu Isak već umro. Da
Bog nije intervenisao, Avram bi tog dana ubio Isaka.
17
Verom je Avram, kad je bio na kušnji, gotovo
prineo Isaka. On, koji je dobio obećanja kojima se
obradovao, bio je spreman da prinese svog
jedinorođenog sina, 18 iako mu je bilo rečeno:
„Ono što će se nazvati ‘tvojim potomstvom’ doći
će preko Isaka.” 19 Ali smatrao je da ga Bog
može i iz mrtvih podići. Odande ga je i dobio, a to
služi kao poređenje.
(Jevrejima 11:17-19)

Jednu od zadivljujućih stvari o ovoj priči vidimo u


novozavetnim spisima. Kada je Avram stavio Isaka na
žrtveni oltar, nešto mu se dogodilo. Možemo samo
pretpostaviti da je Božiji Duh sišao na njega, obuzeo ga
i preneo dve hiljade godina u budućnost. Kada se
probudio, video je da se nalazi u Jerusalimu oko 33.
godine nove ere.

Dok je gledao oko sebe video je da se nalazi na skoro


istom mestu, a kada je protrljao oči video je oblik lobanje
na brdu. Brdo lobanje je u suštini deo planine Morije.
Kada je pažljivije pogledao video je nešto od drveta, a

35
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
kada je protrljao oči video je da neko ko se penje na ovo
brdo na svojim leđima nosi tu stvar od drveta.

Za trenutak je pomislio da je video Isaka, jer je nosio


drvo i vukao ga u podnožju brda. I dalje je gledao i video
je kako stavljaju Isaka na to drvo, ali je tada shvatio da
je to Mesija. Biblija kaže da se on kada je suočen sa
ovom strašnom slikom, vrteo oko sebe i radovao.

On nije jecao, nije kidao svoju odeću videvši patnju koja


je toliko strašna da slama ljudsko srce. Biblija kaže da je
pognuo svoju glavu i sa radošću se zahvalio Bogu. Kako
to znam. Zato što to piše u Jovanu 8:56. Poslušajte ove
Isusove reči:
56
Vaš otac Avram veoma se radovao u nadi da će
videti moj dan. Video ga je i obradovao se.
(Jovan 8:56)

„Video ga je i obradovao se” – zar to nije zadivljujuće?


„Vaš otac Avram veoma se radovao u nadi da će videti
moj dan. Video ga je i obradovao se.“ Drugim rečima,
Bog je Avramu u okviru saveza dao poziv rađanja, poziv
patnje i sveštenički poziv.

Zato je u predodređenom Božijem planu i nameri oduvek


stajalo da će jevrejski narod svetu dati Isusovu smrt. Bog
ju je pokazao Avramu. I dve hiljade godina kasnije, kada
se navršilo vreme, došao je Isus. Čudno je da se „vreme
navršilo“ upravo u momentu jevrejske istorije kada je
narod prestao da veruje. Oni nisu poznavali Boga, niti su
poznavali Zakon ili proroke. To je bio kontekst Isusove
inkarnacije.

36
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
On sam dolazi, a oni ga ne poznaju, te ga ni ne primaju.
Međutim, kao veliki vrhovni sveštenik, oni ga odvode na
Moriju i tu ga razapinju. Krst je jedini put do Grada.

Nisu Isusova čuda to što će vas spasiti, iako se


zahvaljujemo Bogu na njima. Čak ni njegova učenja nisu
to što će vas spasiti, iako se zahvaljujemo Bogu na njima.
Samo je Njegova smrt ono što će vas spasiti.

Isusova smrt

Izraelski narod nam je dao smrt. Tako da, ako me pitate:


„Ko je ubio Isusa?“, reći ću vam, „Jevreji su ubili Isusa“.
Da li su oni „ubice Hrista“ (ubice Boga)? NE. Da li su
krivi za deicid? NE. Da li su pod generacijskom
kletvom? NE.

Dozvolite mi da vam pročitam deo novozavetnih spisa


koji jasno navodi da su Jevreji ubili Isusa. Ovo je
propovedanje apostolske poruke krsta. Ovo su rani
apostoli propovedali bez ikakvog objašnjenja ili
opravdanja.
22
Ljudi Izraelci, čujte ove reči: Isusa
Nazarećanina, čoveka koga je Bog pred vama
potvrdio moćnim delima, znacima i čudima koje
je posredstvom njega učinio među vama, kao što
i sami znate, 23 tog čoveka, predanog
neprijateljima da bi se ispunilo ono što je Bog
čvrsto naumio i unapred znao, razapeli ste rukom
bezakonika i ubili ga.”
(Dela 2:22–23)
36
Zato neka sav Izraelov dom pouzdano zna da ga
je Bog učinio i Gospodom i Hristom, tog Isusa
koga ste vi razapeli.” 37 Kad su to čuli, to ih je

37
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
pogodilo u srce, pa su rekli Petru i ostalim
apostolima: „Ljudi, braćo, šta treba da činimo?”
(Dela 2:36-37)
14
Da, vi ste se odrekli tog svetoga i pravednoga, i
tražili ste da se oslobodi čovek koji je bio ubica,
15
a ubili ste Začetnika života. Ali Bog ga je
podigao iz mrtvih, čemu smo mi svedoci.
(Dela 3:14-15)
10
Da, vi ste se odrekli tog svetoga i pravednoga, i
tražili ste da se oslobodi čovek koji je bio ubica,
15
a ubili ste Začetnika života. Ali Bog ga je
podigao iz mrtvih, čemu smo mi svedoci.
(Dela 4:10)
30
Bog naših praočeva vaskrsnuo je Isusa, koga ste
vi ubili i obesili na drvo.
(Dela 5:30)
51
Vi tvrdokorni ljudi neobrezanih srca i ušiju! Vi
se stalno opirete Svetom Duhu - kako su činili vaši
praočevi, tako i vi činite. 52 Koga od proroka nisu
progonili vaši praočevi? Čak su i poubijali one
koji su ukazivali na dolazak Pravednika, čiji ste vi
sada izdajnici i ubice postali.
(Dela 7:51-52)
39
Mi smo svedoci svega što je činio u zemlji
Judejaca i u Jerusalimu. Njega su ubili obesivši ga
na drvo.
(Dela 10:39)

Dragi moji prijatelji, mogao bih još toga da dodam. Istina


je da Biblija kaže da je postojala zavera između
neznabožaca i Rimljana da se to dogodi (Dela 4), ali

38
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
apostolske propovedi o krstu jasno govore da su Jevreji
ti koji su ubili Isusa.

Ali - veliko ALI - to su učinili u neznanju. Oni nisu ubice


Hrista. Oni nisu krivi za deicid, niti su pod
generacijskom kletvom, jer je Božiji Sin rekao: „Oče,
oprosti im, jer ne znaju šta čine.”

Avrame, uzmi svog sina, svog jedinorođenog sina i stavi


drvo na njegova leđa. A kada dođeš do Morije, stavi ga
na drvo, jer ja ti kažem, ljudi koji će poteći od tebe
moraće da donesu Mesiju na svet i da Njegovu smrt daju
narodima.

Dela 3 su veoma značajno poglavlje za ovu temu. Znate


priču: Petar dolazi do kapije zvane Lepa, zajedno sa
Jovanom, podižu hromog čoveka na noge i svi se
okupljaju u Solomonovom tremu. Petar u 13. stihu
počinje da propoveda o Avramovom, Isakovom i
Jakovljevom Bogu. Zašto? Zašto im se tako obraća? Reći
ću vam zašto.

Avramov Bog je Bog saveza, Isakov Bog je Bog žrtve i


otkupljenja, a Jakovljev Bog je Bog preobraženja. Ako
vas Bog uzme u svoje ruke, nikada više nećete biti isti.
Aleluja! On je Bog Avramov, Isakov i Jakovljev. On je
Bog naših očeva.
13
Bog Avramov, Isakov i Jakovljev, Bog naših
praočeva, proslavio je svog Sina, Isusa, koga ste
vi predali i odrekli ga se pred Pilatom, kad je on
već bio odlučio da ga oslobodi. 14 Da, vi ste se
odrekli tog svetoga i pravednoga, i tražili ste da se
oslobodi čovek koji je bio ubica, 15 a ubili ste
Začetnika života. Ali Bog ga je podigao iz mrtvih,
čemu smo mi svedoci. 16 Stoga je njegovo ime -

39
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
našom verom u to ime – ojačalo ovog čoveka koga
gledate i poznajete, i vera koju imamo kroz njega
vratila je ovom čoveku potpuno zdravlje pred
svima vama. 17 I sada, braćo, znam da ste to učinili
u neznanju, kao i vaši poglavari.
(Dela 3:13-17)

Molim vas da podvučete sedamnaesti stih:


17
I sada, braćo, znam da ste to učinili u neznanju,
kao i vaši poglavari.

Oni su to učinili u neznanju! Da li znate šta znači reč


neznanje? Zaista znači neznanje. To nije teško, zar ne?
„Braćo, znam da ste to učinili u neznanju.”

Drugim rečima, oni nisu znali šta rade. On ih nije optužio


da su „ubice Hrista“. Nije ih optužio za deicid; niti je
sugerisao da su oni i njihove buduće generacije prokleti
i da nikada neće uspeti da nađu put nazad do Boga. NE!
Umesto toga, on govori o istorijskoj proročkoj ulozi koju
im je Bog od samog početka dodelio.
17
I sada, braćo, znam da ste to učinili u neznanju,
kao i vaši poglavari. 18 Ali Bog je tako ispunio ono
što je unapred objavio ustima svih proroka, da će
njegov Hristos stradati. 19 Pokajte se dakle i
obratite se da se izbrišu vaši gresi, da bi od
Gospodnjeg lica došla vremena okrepe.
(Dela 3:17-19)

Nakon što je to rekao, on im nudi dar pokajanja. Apostol


Pavle je isto to rekao u Delima 13!
26
Ljudi, braćo, sinovi Avramove loze i vi ostali
koji se bojite Boga, nama je upućena ta reč o
spasenju. 27 Jer stanovnici Jerusalima i njihovi

40
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
poglavari nisu ga prepoznali, nego su svojom
presudom ispunili ono što su govorili Proroci, a
što se naglas čita svake Subote.
(Dela 13:26-27)

Oni ga nisu prepoznali. Toliko daleko su otišli od svojih


svetih spisa, da su ga odbili kada je došao kod njih. A
ipak, u tom odbijanju, u toj nemoći da ga prepoznaju,
ispunili su upravo ono što je Bog želeo od njih, Isusovu
smrt.

U Delima 3, Petar povezuje Isusovu smrt i Savez sa


Avramom.
24
I svi proroci, koji su govorili od Samuela pa
nadalje, najavili su te dane. 25 Vi ste sinovi
proroka i saveza koji je Bog sklopio s vašim
praočevima kad je rekao Avramu: ‘U tvom
potomstvu blagosloviće se svi narodi na zemlji.’
26
Podigavši svog Sina Isusa, Bog ga je najpre
poslao k vama da svakoga od vas blagoslovi
odvraćajući ga od zla.
(Dela 3:24-26)

Kako će se zemaljski narodi vratiti kući? Kako će biti


blagoslovljeni? Jedino preko krsta. Ne postoji drugi
način.

41
Osnova hrišćanske podrške Izraelu

Izraelov povratak kući

Biblija nas poučava da postoje dva izlaska i dva povratka


jevrejskog naroda u istoriji. Isaija 11:11 ovo veoma jasno
kaže.

Tog dana Gospod će još jednom


pružiti ruku da iz
Asirije, iz Egipta,
iz Patrosa, iz Husa,
iz Elama, iz Senara,
iz Emata i s morskih ostrva
skupi ostatak svog naroda
koji bude preostao.
(Isaija 11:11)

On će ih tada skupiti „još jednom“. Prvi izlazak Izraela


dogodio se 586. godine pre nove ere. Drugi izlazak se
dogodio 70. godine nove ere. Oni su se sada drugi i
poslednji put vratili u zemlju koju je Bog dao Avramu
kao večnu imovinu.

Biblija nam je još preko proroka rekla da će drugi i


konačan povratak jevrejskog naroda u hanansku zemlju
imati dve faze. Imaće fizičku fazu, koju će slediti
duhovna faza. To jest, oni će se vratiti kući kao sekularni
ljudi, bez vere, a zatim će se Božija ljubav i Duh izliti na
njih i oni će se duhovno obnoviti.

42
Osnova hrišćanske podrške Izraelu

24
Izvešću vas iz svih naroda, skupiću vas iz svih
zemalja i dovešću vas u vašu zemlju. 25
Poškropiću vas čistom vodom i bićete čisti.
Očistiću vas od svih vaših nečistoća i od svih
vaših odvratnih idola. 26 Daću vam novo srce i u
vas ću nov duh staviti. Izvadiću iz vašeg tela
kameno srce i daću vam mesno srce. 27 Staviću u
vas svoj Duh, pa ćete živeti po mojim propisima i
držaćete se mojih zakona i izvršavaćete ih. 28
Živećete u zemlji koju sam dao vašim praočevima
i bićete moj narod, a ja ću biti vaš Bog.
(Ezekiel 36:24-28)

Ovde nas Božija Reč poučava da dolazi vreme kada će


se Izrael vratiti u zemlju svojih predaka, ali bez vere.
Nakon njegovog fizičkog povratka uslediće duhovna
obnova. A Ezekiel kaže da će se to dogoditi zbog
obećanja kojeg je Bog dao njegovim očevima. Kojim
Očevima? Avramu, Isaku i Jakovu. Drugim rečima,
poslednja obnova Izraela će se dogoditi zbog Saveza sa
Avramom.

Dragi moji prijatelji, jevrejski narod se vratio kući


poslednji put. Moram vam reći da se nalazimo u
istorijskom konfliktu zato što se Božiji odabrani narod
vratio kući. „Žena“ je ponovo u svom domu, a mi smo
stigli do konačnog čina ljudske istorije. Događaji koji se
dešavaju na Bliskom Istoku večeras, doživeće svoj
vrhunac sa povratkom „muškog Deteta“.

Izrael je narod kojeg je Bog odabrao za rađanje. On ga je


prvi put doveo u svet, a sada se vratio kući da ga rodi po
drugi put. Biblija nam kaže da, kada Mesija dođe,
prestaće i svi demonski uticaji iz celog sveta. (Otkrivenje
20:1-3).

43
Osnova hrišćanske podrške Izraelu

Stoga možete da prihvatite da ako se „grabljivica“


opirala ovom narodu 4000 godina, ona će sada da mu se
opire više nego bilo kom drugom narodu na zemlji, zato
što će upravo njegova fizička i duhovna obnova značiti
kraj demonskog uticaja i moći nad svetom.

Izrael će vratiti Kralja kući i on će staviti svoja stopala


na Maslinsku goru i vladaće od obale do obale i narodi
se više neće učiti ratovanju. On će gvozdenom palicom
vladati nad njima, zato što je On Lav iz Judinog plemena.
Njegovo ime je Isus!

Mnogi misle da je sukob na Bliskom Istoku sekularni


politički sukob. On to nije. On se u potpunosti tiče
Božijeg cilja konačnog otkupljenja sveta.

Zbog toga Otkrivenje 16:13-16 kaže da nečisti duhovi


kao žabe izlaze iz usta aždaje i idu ka četiri kraja sveta
da privuku careve ili političare sveta. Zašto ih privlače?
Da bi započeli borbu protiv malog Izraela. Grabljivica je
na potezu!

Knjiga Otkrivenja kaže da će narodi jedan za drugim


padati pod uticaj tih nečistih duhova. Zbog medijskog
iskrivljavanja informacija o sukobu u Izraelu ovo je
postala globalna stvarnost našeg doba. Kako bi inače bilo
moguće da 59% Evropljana veruje da je Izrael najveća
pretnja svetskom miru? Jedini moguć odgovor je da su
svetski mediji prihvatili i proširili laži demonskih žaba.

Sada, u zaključku, idemo do Dela 3. Apostol Petar je


nešto shvatio, a to što je shvatio je sledeće.
17
I sada, braćo, znam da ste to učinili u neznanju,
kao i vaši poglavari. 18 Ali Bog je tako ispunio ono

44
Osnova hrišćanske podrške Izraelu
što je unapred objavio ustima svih proroka, da će
njegov Hristos stradati. 19 Pokajte se dakle i
obratite se da se izbrišu vaši gresi, da bi od
Gospodnjeg lica došla vremena okrepe.
(Dela 3:17-19)

Tu stvar koju je Bog najavio ustima svih svojih proroka,


da će Hrist stradati, On je i ispunio. Šta treba Izrael da
učini i šta će se dogoditi kada on to učini?

Ovo nije plan B, ovo je plan A. On kaže da će Izraelova


duhovna obnova pokrenuti mehanizam za Isusov
povratak.
19
Pokajte se dakle i obratite se da se izbrišu vaši
gresi, da bi od Gospodnjeg lica došla vremena
okrepe 20 i da bi on poslao Isusa Hrista, koji je
ranije najavljen, 21 koga nebo mora primiti do
vremena obnove svega o čemu je Bog oduvek
govorio preko svojih svetih proroka.
(Dela 3:19-21)

Kada se sve uzme u obzir, dragi prijatelji, ovaj konflikt


na Bliskom Istoku tiče se otkupljenja Izraela. Tiče se
Gospodnjeg prestola u Sionu. U potpunosti se tiče
muškog Deteta čija sudbina je da gvozdenom palicom
vlada nad narodima. Dragi moji prijatelji, ovo je osnova
biblijskog cionizma i naše podrške Izraelu.

45