You are on page 1of 14

Nr. 2 (812) www.lyberti.

com Joi, 10 ianuarie 2019

LIBERTATEA CUVÂNTULUI

Acuarelele lui
Ştefan ZAPOROJAN,
în colecţii private
din întreaga lume
 pag. 9

CURS VALUTAR MEDIU LA ZIUA DE 9 IANUARIE 2019
1 RON – 6 GRN. 90 COP. 1 USD – 28 GRN. 16 COP. 1 EUR – 32 GRN. 24 COP. 1 RUB – 0 GRN. 42 COP. 1 MDL – 1 GRN. 64 COP.
2 LC
Joi, 10 ianuarie 2019 Actual

Destinul bisericilor românești
din regiunea Cernăuți
Serhii Buharov, specialist prin- ei ruse, planifică să se alăture
cipal al Departamentului Regional Bisericii Ortodoxe Ucrainene
pentru Protecția Patrimoniului Cul- independente. Anunțul a fost fă-
tural, Naționalităților și Religiilor, a cut în timpul unei conferințe de
vorbit mediilor locale despre riscu- presă de către Arhiepiscopul de
rile pentru comunitățile religioase Cernăuți și Chițmani Onufrie al
din satele de frontieră din regiu- BOU-PK). Onufrie nu a precizat
nea Cernăuți. În prezent, toate despre care parohii este vorba.
parohiile românești din regiunea Reamintim că până în prezent
Cernăuți aparțin Bisericii Ortodoxe 3 parohii din regiunea Cernăuți,
Ucrainene cu Patriarhia Moscovei. care au aparținut Bisericii Or-
Serhii Buharov susține că există todoxe ucrainene subordonate
riscul ca România să-și consoli- Patriarhiei Moscovei, au trecut
deze influența în zonă anume prin de partea Bisericii Ortodoxe
intermediul acestor biserici. „În re- Ucrainene independente. Toate
giunea Cernăuți sunt aproximativ cele 127 de parohii românești
o sută de parohii românești. Anu- din regiunea Cernăuți aparțin
mite cercuri din țara vecină pot în- Bisericii Ortodoxe Ucrainene –
cerca să le reorienteze de partea Patriarhia Moscovei. Majoritatea
lor. La rândul său, Patriarhia Kie- parohiilor românești țin sărbă-
vului nu prea a lucrat cu parohiile torile după calendarul iulian pe
românești. Într-adevăr, nu există stil vechi, în timp ce o parte din
nici o parohie românească afili- parohiile din raioanele Herța și
ată Bisericii Ortodoxe Ucrainene Hliboca au adoptat calendarul
(Patriarhia Kievului n.r.). Trebuie gregorian sau de stil nou.
de avut în vedere faptul că apro- Președintele Petro Poro
ximativ 20% din locuitorii regiunii șenko a făcut apel la toate bise-
folosesc limba română în viața ricile ortodoxe independente să
bisericească. Merită de remarcat recunoască noua Biserică Orto-
faptul că după afilierea la biserica doxă Ucraineană independentă.
ucraineană nu era interzisă utiliza- Presa ucraineană vehiculează
rea limbii române în timpul servici- ideea că Biserica Ortodoxă a
ilor divine”, a spus Serhii Buharov. Ucrainei va fi recunoscută în țările a Ucrainei a fost recunoscută de legătura cu patriarhul Constanti- Uniuni Sovietice, cu 100 milioane
Notăm faptul că încă 15 parohii europene. În primul rând în Româ- Patriarhia Ecumenică de la Con- nopolului. Până în prezent Patri- de adepți în Rusia, 30 milioane în
ortodoxe din regiunea Cernăuți, nia, Albania sau Cipru. Amintim stantinopol, fapt ce a enervat Pa- arhia Moscovei era singura insti- Ucraina, 10 milioane în Belarus și
aflate sub oblăduirea Patriarhi- că autocefalia Bisericii Ortodoxe triarhia Moscovei, care a întrerupt tuție religioasă din fostul spațiu al alte 4 milioane în Ţările Baltice.

HAIDEȚI LA CARNAVAL! INVITAȚIE LA MALANCA
DE LA CRASNA Pe data de 13 ianuarie 2019, în ajunul sărbătorii de Sfântul Vasi-
le cel Mare, pe stil vechi, în orășelul Crasna din regiunea Cernăuți,
va avea loc Festivalul obiceiurilor de iarnă „Malanca” de la Crasna” –
cea mai spectaculoasă reprezentație populară a românilor din nordul
Bucovinei. Tradițional, sărbătoarea va începe duminică seara, în jurul
orelor 18.00 și va dura toată noaptea. Luni, 14 ianuarie 2019, înce-
pând cu ora 13.00, participanții evenimentului se vor aduna în centrul
localității, pe strada centrală „Ștefan cel Mare”, unde va avea loc pa-
rada malancarilor.
În perioada sovietică sărbătorirea Malăncii era interzisă. Dar tradiția
este mai puternică decât prescripțiile. Băieții care donau sânge obțineau
o zi liberă de la locul de muncă și pe furiș utilizau această zi pentru a
merge la Malancă. Malancarii erau „vânați” de miliționeri și răzbunătorii
populari. Tinerii erau reținuți pentru tulburarea ordinii publice și condam-
nați la 15 zile de închisoare. Malanca din Crasna are câţiva eroi – Baba şi
Moşneagul, Regele şi Regina, Ursul şi Ţiganul, Iuflele. Fiecare cătun are
Malanca sa, care cântă şi dansează la fiecare casă. Umblă de cu seară
până a doua zi la amiază cu urări de bine pentru întregul an. Îndeplinesc
piese în care reunesc întreaga familie și casă și le urează bunăstare în
anul care a sosit.

CONTINUĂ ABONAREA www.lyberti.com

LIBERTATEA
2
CUVÂNTULUI

Buletinul
E:
UP
N OS
T R
liderul presei românești
UL
ETE
N
din Ucraina
meteo
I

0
PR
FII
www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com
tel. 099-643-58-57

1 6 luni – 72,77 grn.
Joi Vineri Sâm- Dumi- Luni Marți Mier-
bătă nică curi

10 11 12 13 14 15 16
ianuarie ianuarie ianuarie ianuarie ianuarie ianuarie ianuarie

01886
www.lyberti.com
9 Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
LC 3
Eveniment Joi, 10 ianuarie 2019

Nave militare NATO se pregătesc să intre în Marea Neagră
Un grup de nave militare NATO, sub conducerea Olandei, se pre-
gătesc să intre în Marea Neagră. Anunţul a fost făcut de către şeful re-
prezentanţei Ucrainei la NATO, Vadym Prystaiko. Oficialul ucrainean a
declarat, într-o emisiune televizată, că prezenţa navelor NATO în Marea
Neagră a crescut, în mod special în 2018, când concomitent în Marea
Neagră au intrat două grupuri de nave militare ale Alianţei, scrie presa
rusă. Potrivit lui, din cauza doctrinei pe care o are Alianţa, aceasta nu-şi
poate extinde şi mai mult prezenţa în Marea Neagră, pe motiv că statu-
tul NATO stabileşte clar care este tonajul, numărul de zile şi numărul de
nave pe care NATO are voie să le ţină în Marea Neagră, dacă navele nu
aparţin ţărilor Mării Negre. Totodată, Vadym Prystaiko a subliniat că na-
vele NATO nu vor intra şi în Marea Azov, pentru că este un proces com-
plicat în ceea ce priveşte pătrunderea navelor militare în acea zonă,
cauzat de faptul că apele nu sunt suficient de adânci, dar şi pentru că
Moscova nu va da acordul ca NATO să intre în Marea Azov. „Eu nu văd
de ce NATO ar merge la provocări. În principiu, NATO nu intenţionează
să provoace pe cineva şi mai ales Rusia”, a adăugat oficialul ucrainean.
Amintim că Statele Unite ale Americii au trimis o navă militară în Marea
Neagră pe 6 ianuarie, fiind vorba despre USS Fort McHenry. Presa rusă
a scris că nava a ajuns la Constanţa (România), prin strâmtoarea Dar-
danele. Autorităţile americane au comunicat că scopul prezenţei navei
în Marea Neagră este de a patrula zona şi de a efectua exerciţii comune
cu „aliaţii şi partenerii” în vederea asigurării stabilităţii şi securităţii în
Europa. Drept reacţie la prezenţa USS Fort McHenry în Marea Neagră,
Ministerul Apărării de la Moscova a anunţat că şi Rusia a trimis deja o
navă militară în Marea Neagră, care ar fi ajuns duminică, 6 ianuarie, la
21.00. Obiectivul navei ruse este să urmărească acţiunile întreprinse
de nava americană.

Ucraina, țara Prețurile gazelor naturale
mamelor singure se majorează cu încă 15%
Fiecare al cincilea copil Aceasta este una dintre condițiile pen- cooperare ulterioară cu Kievul. Reamintim
din Ucraina este născut în tru primirea în anul 2019 a încă două tran- că în noiembrie 2018 preţul la gazele na-
afara căsătoriei, iar numărul șe de la FMI în valoare de 2,6 miliarde de turale a fost majorat cu 23,5 la sută. De
de mame singure în ultimii dolari. Despre angajamentul Ucrainei de a asemenea, Ucraina în 2019 urmează să
ani a crescut dramatic. De crește în continuare prețul gazului se men- achite o parte din datoria către Fondul
regulă, majoritatea acestor ţionează în raportul Fondului privind situa- Monetar Internațional în valoare de 1,8 mi-
copii locuiesc împreună cu ția din economia ucraineană și planurile de liarde de dolari SUA.
ambii părinți. Renunțarea
benevolă la autoritatea pă-
rintească este un mic și-
retlic la care recurg părinții
pentru a beneficia de aloca-
ția pentru copii, aproxima-
tiv 2.000 grivne, precum și
pentru a obține subvenții la
utilități. Potrivit statisticilor
doar în perioada 2002-2012
numărul mamelor singure
a crescut de 23 de ori și a
ajuns la 610,8 mii. Evident,
înregistrarea oficială a că-
sătoriei este o chestiune
personală. Pur și simplu
renunțarea la dreptul de
părinte a devenit profitabi-
lă. Potrivit legii „Cu privire
la asistența de stat pentru
familiile cu copii", femeile
care nu sunt căsătorite au
dreptul la o plată, în timp ce
în certificatul de naștere lip-
sește numele tatălui.

Patriarhul Kiril dezvăluie
cine este „Antichristul”
și cum îi va controla
pe oameni
Patriarhul rus Kiril susține că Antichristul îi va controla pe oameni prin devi-
ce-urile și gadgeturile pe care le folosesc zi de zi. Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Ruse a declarat, în cadrul unui interviu televizat, că Antichristul este o per-
sonalitate care va conduce lumea prin intermediul Internetului. „Așadar, toa-
te device-urile conectate la Internet reprezintă un pericol pentru credincioși”,
notează Metro.co.uk. Mesajul a fost transmis în ziua de Crăciun, celebrată
pe 7 ianuarie după ritul vechi. Ziua de 7 ianuarie este sărbătoare națională în
Rusia, iar majoritatea școlilor și companiilor sunt închise. Kiril nu este singurul
lider religios care susține că apocalipsa va veni prin intermediul Internetului,
sugerând o limitare a adicției față de tehnologie. Chiar și Papa Francisc a
sugerat că tehnologia nu ar trebui să înlocuiască interacțiunile umane. Pagină realizată de Mihai URSU
4 LC
Joi, 10 ianuarie 2019 Probleme și soluții

CÂT DE EFICIENT SUNT FOLOSITE SUBVENȚIILE PENTRU INFRASTRUCTURĂ?
Comunitățile teritorial unite au demonstrat că pot folosi
în măsură deplină subvențiile acordate de stat pentru dez-
voltarea infrastructurii. În anul 2018 comunitățile teritorial
unite din regiunea Cernăuți au primit subvenții în sumă de
68,32 milioane grivne, rămânând nefolosite doar 30 mii
grivne. Deci, au fost folosiţi 99,6 la sută din banii destinați
infrastructurii. Suma subvenției, acordate comunității terito-
rial unite din Bugetul de stat, depinde de mărimea teritoriu-
lui și de numărul populației acesteia. Comunitățile Teritorial
Unite Mămăliga și Mahala, raionul Noua Sulița, au dispus
de 4.051 și respectiv de 3.078 mii grivne, însăși CTU Noua
Suliță – de 3.615 mii grivne. Comunitatea Teritorial Unită
Ostrița, raionul Herța, a beneficiat de 3.580 mii grivne. Ceva
mai puțin – 3.561 mii grivne a primit Comunitatea Teritorial
Unită din Ciudei. O altă Comunitate din raionul Storojineț,
cea din Crasna, a dispus de o sumă cu mult mai modestă
– de 1.315 mii grivne. În raionul Hliboca, Comunității Terito-
riale Unite din Voloca i s-au repartizat 1.912 mii grivne, iar
CTU Tereblecea – 1.828 mii grivne.
Datorită acestor subvenții pentru infrastructură au fost
realizate 90 de proiecte, majoritatea lor au avut drept scop
reconstrucția și repararea încăperilor instituțiilor de învăță-
mânt, de cultură și sanitare, procurarea tehnicii pentru în-
treprinderile comunale, repararea drumurilor.
În 2019 se prevede ca 33 de comunități teritorial unite
din regiune să primească subvenții pentru dezvoltarea in-
frastructurii în sumă de 57-62 milioane grivne. Suma e în
scădere, iar numărul comunităților teritorial unite – în creș-
tere. Probabil, că prioritate vor avea noile comunități.
Contează pe asemenea subvenții și în anul 2019 Co-
munitatea Teritorial Unită Mămăliga. Primarul Arcadie Șova
a ținut să menționeze în legătură cu aceasta:
– În comparație cu alte comunități raionale, noi am pri-
mit o sumă solidă la prima vedere. Însă este o sumă mini- rișurile școlilor din Dranița și Mămăliga, incinta primăriei de folosite la repararea școlii din Bălcăuți, în primul rând vom
mă pentru necesitățile noastre, a accentuat domnul Arcadie la Stălinești, au fost iluminate ulițele din Dranița. Mijloacele schimba rețeaua termică, fiindcă ea se află într-o stare jal-
Șova. Banii au fost folosiți eficient: au fost reparate acope- bănești, pe care, sperăm, le vom primi în anul curent, vor fi nică.

În gospodăriile agricole din raionul MARFARELE
Storojineț a scăzut catastrofal NU SE VOR OPRI ÎN
numărul de bovine GARA NOUA SULIȚĂ
nu doresc să aibă griji în plus,
crescând animale. O gară feroviară de mărfuri laconică și categorică: dacă
Regiunea Cernăuți nu face înseamnă foarte mult pentru doriți să funcționeze gara de
excepție: și în gospodăriile agri- economia unui oraș sau ra- mărfuri, acoperiți cheltuielile.
cole șeptelul de bovine și porcine ion, chiar pentru o comunitate Legea prevede că dacă timp
a scăzut vădit. La 1 decembrie teritorial unită, dacă judecăm de șase luni nu este soluțio-
2018 în întreprinderile agricole
din regiune erau întreținute 6.442
de pe pozițiile descentralizării nată problema acoperirii chel-
de vite mari cornute, ceea ce con- și reformelor organelor autoa- tuielilor, conducerea „Căilor
stituie 77,4 la sută în comparație dministrării locale. Gara de Ferate ale Ucrainei” poate
cu indicele de la această dată mărfuri din Noua Suliță, unde lua decizia privind închiderea
din 2017. Numărul porcinelor e pe timpurile nu prea îndepăr- gării. Însă, o astfel de decizie
de 49.745 de capete, adică 94,5 tate se opreau la destinație urmează să fie coordonată cu
la sută față de indicele din 1 de- eșaloane întregi cu material Ministerul Infrastructurii, iar
cembrie 2017. În raionul Herța, de de construcție, cărbune, lem- în cazul gării de mărfuri din
exemplu, cireada de bovine nu- ne pentru întregul raion și Noua Suliță așa ceva nu s-a
mără 650 de capete (a scăzut cu raionul vecin Hotin, a fost în- făcut. Problema a fost discu-
2,5 la sută). Iar șeptelul de vaci cu
lapte a rămas constant – 236 de
chisă. Către organele centrale tată la o consfătuire interde-
capete. Gospodăriile agricole din din Kiev s-au adresat deputa- partamentală toamna trecută
acest raion nu se ocupă de creș- ții Consiliului Raional și cei ai și urma ca reprezentanții SA
terea porcilor. În gospodăriile din
raionul Hliboca sunt întreținute 62
de bovine, inclusiv 33 de vaci cu
lapte (o reducere cu 10,1 la sută).
Vădit s-a redus șeptelul de vite
În anul 2018 șeptelul de vite această dorință a gospodarului e mari cornute în gospodăriile din
mari cornute și de porci a cobo- în scădere. La 1 decembrie șepte- raionul Noua Suliță – 75,1 la sută,
rât la cel mai jos nivel din istoria lul de porci din gospodăriile priva- aici rămânând la data analizată
contemporană a țării. Dacă la 1 te ale sătenilor a scăzut cu 8,2 la 412 bovine, inclusiv 142 de vaci
decembrie 2018 în Ucraina erau sută față de indicele din data ana- cu lapte. În schimb, în gospodă-
3,65 milioane de capete de vite logică a anului 2017, în timp ce riile agricole din raionul Noua Su-
mari cornute, la începutul anului la întreprinderile zootehnice s-a liță a crescut șeptelul de porci cu
curent acest indice este de 3,39 înregistrat o creștere a numărului 21 la sută și sunt întreținute 34,4
milioane capete, deci în compa- porcilor cu 1,5 la sută. mii capete. E cel mai mare indice
rație cu datele de statistică de la Situația poate fi explicată între raioanele regiunii. În gospo-
1 ianuarie 2018 s-a înregistrat o prin faptul că sătenii nu vor să dăriile agricole din raionul Storoji-
scădere cu 4 la sută. În gospodă- riște din cauza bolii infecțioa- neț au rămas numai două vaci cu
riile sătenilor această reducere a se – pesta porcină, care într-o lapte. Este o scădere catastrofală,
fost mai mare decât în gospodări- singură zi poate reduce efortu- iar cu 4,4 la sută a scăzut șeptelul
ile agricole, însă, totuși, proporția rile lor la zero. Dar mai există de porci, care și așa nu este mare
a rămas neschimbată – în gospo- și anumiți factori economici, ba – numai 95 de capete.
dăriile private ale sătenilor sunt chiar și sociali. Înainte vreme, Drept imbold pentru reînnoi- Consiliului Comunității Terito- „Căile Ferate ale Ucrainei” să
întreținute 67 la sută din șeptelul venitul suplimentar al săteanu- rea sectorului zootehnic pot servi rial Unite Noua Suliță. Poziția clarifice la nivel regional și lo-
de bovine și porcine din Ucrai- lui îl asigura creșterea anima- subvențiile de stat, ajutorul con- conducerii „Căilor Ferate ale cal cum poate fi exploatată în
na. Constatăm că a trecut timpul lelor. Acum o bună parte dintre cret acordat fermierilor. Au ponde- Ucrainei”, expusă în scrisoa- continuare o gară de mărfuri
complexelor zootehnice mari, iar tinerele familii din localitățile să- re și subvențiile pe care Guvernul rea de răspuns la adresarea nerentabilă, cine garantează
soarta ramurii respective depin- tești au plecat la muncă peste planifică să le plătească sătenilor deputaților nouăsulițeni, este acoperirea pierderilor.
de în mare măsură de dorința hotare, în sate rămânând pen- pentru întreținerea tineretului bo-
săteanului de a avea în gospodă- sionarii, care, primind un aju- vin. Numai interesul economic
rie o vacă și cel puțin un purcel. tor din partea rudelor din țările poate mări numărul vitelor pe
Statistica ne demonstrează că și străine, își cruță sănătatea și imașuri.
Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
LC 5
Cronica penală Joi, 10 ianuarie 2019

Femeie bătută mortal de propriul soț ADMINISTRATOARE DE HOTEL
în seara de Crăciun AGRESATĂ DE UN JEFUITOR
În localitatea Bobivți din raio- Incidentul s-a produs la un hotel din localitatea Mamaivți, raionul
nul Storojineț un bărbat și-a bătut Chițmani. Un bărbat a intrat în hotel și i-a aplicat mai multe lovituri pes-
mortal soția. Corpul neînsuflețit te cap administratoarei cu o sticlă de la șampanie. Surse polițienești
aproape dezgolit și însângerat afirmă că astfel criminalul a încercat să ia banii din casa hotelului, pe
al femeii în vârstă de 43 de ani care nu a putut s-o deschidă. Femeia a reușit să apese butonul de
a fost găsit lângă șosea de niște alarmă și la locul crimei a sosit un grup al poliției din Chițmani. Până la
colindători, care au și telefonat sosirea polițiștilor atacantul a șters putina, însă a fost reținut în curând
la starostele satului. Bărbatul, în pe teritoriul localității. Acesta s-a dovedit a fi un locuitor al orașului
vârstă de 36 de ani, care a fugit Cernăuți, care va fi nevoit să răspundă în fața legii. Femeia-adminis-
de la fața locului, a fost reținut de trator a fost spitalizată.
oamenii legii peste o oră. Vasyl
Grigorciuk, starostele satului, a
relatat că familia era una săracă și
folosea deseori băuturi alcoolice.
În octombrie 2017, copilul lor, lă-
sat fără supraveghere, s-a înecat
în fântână. Alți doi copii locuiesc
împreună cu bunica în alt sat.

ȘOFERI ÎN STARE DE EBRIETATE LA VOLAN
În prima săptămână de la înce-
putul Anului Nou polițiștii cernău-
țeni au depistat mai mult de 30 de
șoferi, care se deplasau în stare de
ebrietate. Unul dintre ei a comis un
accident rutier pe strada Hotinska
din centrul regional. Aflându-se la
volanul unui VAZ-2199 șoferul a

Cinci persoane în stare
pierdut controlul și s-a izbit de un
copac. Bărbatul a refuzat îngrijirile
medicale, însă în timpul efectuării

gravă în urma unui
testelor corespunzătoare s-a con-
statat că șoferul era beat. A fost în-
tocmit un protocol corespunzător,

accident
iar automobilul a fost evacuat de
poliție. Menționăm că de la începu-
tul anului în curs polițiștii au depis-
tat 32 de șoferi, care s-au așezat la
volan după ce au consumat alcool.

Accident
rutier la Vijnița
El a fost comis de către un cer-
năuțean de 30 de ani în localitatea
Banyliv din raionul Vijnița, care a
admis ciocnirea cu un „ZAZ Tavria”.
În rezultatul impactului, una dintre
mașini a fost aruncată în direcție
opusă, agățând un pieton în vârstă
de 61 de ani. Șoferul „Tavriei” și Două mașini cu numere de accidentului a fost ieșirea unuia
pietonul au fost transportați de ur- înmatriculare străine s-au ciocnit dintre șoferi, deocamdată din pri-
gență la Spitalul raional central din frontal în centrul raional Storojineț. cini necunoscute, pe contrasens.
Vijnița. Potrivit testelor, la momen- În urma impactului au fost trauma- Cele cinci persoane grav traumati-
tul ciocnirii ambii șoferi erau treji. tizate șapte persoane, cinci dintre zate au fost spitalizate de urgență
care se află în stare gravă. Cauza la Spitalul raional central.

CINCI ANI ȘI JUMĂTATE DE PUȘCĂRIE PENTRU FURT MICROBUZ LOVIT DE O LOCOMOTIVĂ
Procuratura orășenească Cernăuți a susținut perioada pedepsei neispășite. Astfel, în perioada
învinuirile aduse unui locuitor al centrului regional, noiembrie 2017 – februarie 2018 bărbatul a comis
acesta fiind acuzat de comiterea unei infracțiuni șase furturi pe teritoriul orașului Cernăuți, lucru prin
prevăzute de articolul 185 punct 3 al Codului Pe- care a adus pagube materiale pentru suma totală
nal al Ucrainei. Anchetatorii au stabilit că inculpatul, de 280 mii grivne. Judecata i-a pronunțat o sentință
care în trecut a mai avut de-a face cu legea pentru sub formă de închisoare pentru o perioadă de 5,5
infracțiuni analogice, a comis o nouă infracțiune în ani.

Accidentul s-a produs la trecerea feroviară din localitatea Pătrăuții
de Sus, raionul Storojineț. Un microbuz „Mercedes Vito” a fost lovit
de o locomotivă. În urma impactului șoferul în vârstă de 20 de ani și
pasagera acestuia în vârstă de 30 de ani au fost spitalizați cu traume
de diferit grad. Anchetatorii au demarat o procedură în baza articolului
286 punct 1 al Codului Penal al Ucrainei. Poliția îi cheamă pe șoferi și
pe pietoni să circule cu maximă prudență și să nu încalce regulile de
circulație rutieră, punându-și astfel în pericol propria viața, dar și viața
celor din jur.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
LC 7
Sărbători creștine Joi, 10 ianuarie 2019

Anul Nou (stil vechi).
Tradiţii, obiceiuri şi superstiţii
în ajunul Sfântului Vasile
În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, este sărbătorit Anul Nou (stil vechi) sau ajunul Sfântului Vasile. În
această zi, gospodinele pregătesc masa de sărbătoare şi împart dulciuri, nuci şi mere pentru ca în anul care
vine să fie belşug în casă.
Anul Nou pe stil vechi întruneşte tradiţiile laice şi cele creştin-ortodoxe. Pe 13 ianuarie, după ce apune soa-
rele, cete de tineri umblă cu „Pluguşorul”. În popor, se spune că gazda la care vin urătorii va fi binecuvântată
tot anul şi va fi păzită de cele rele. Tot în această seară, tinerii îmbrăcaţi în costume naţionale ori mascaţi mai
dansează Ursul, Calul sau Capra. Aceste obiceiuri datează încă de pe vremea dacilor. De pe masa de sărbă-
toare nu lipsesc bucatele tradiţionale din carne de porc.
În tradiția populară se crede că dacă în noaptea de 13 spre 14 ianuarie cerul este senin, atunci anul va fi roditor.
Legendele spun că fetele de măritat umblă cu ghicitul
pentru a afla dacă se vor căsători în acest an şi cum le va
fi ursitul. Totodată, se zice că, dacă noaptea de Sfântul
Vasile este „lină şi senină”, atunci noul an va fi unul bun.
În ziua Sfântului Vasile, cerurile se deschid şi rugă-
ciunile sunt ascultate. Copiii merg din casă în casă şi le
vestesc gazdelor prosperitate şi împliniri. Tradiţiile legate
de sărbătoarea Sfântului Vasile sunt păstrate cu sfinţenie.
Se mai spune că, dacă în această zi e ger mare şi dacă
pe zăpadă se văd multe steluţe, e semn că anul ce ur-
mează va fi bun şi vor fi multe cununii.
De asemenea, dacă în ziua de Sf. Vasile ninge, anul
ce urmează va fi unul îmbelşugat, iar dacă este senin şi
geros, oamenii vor fi sănătoşi pe parcursul anului.
Tradiţia mai spune că este indicat să se bea mult vin
în ziua de Sfântul Vasile, pentru că atât vin cât va bea
omul în această zi, atâta sânge va avea în obraji de-a
lungul anului.
Semănatul este un obicei agrar, structurat după mo-
delul colindelor şi practicat de copii în dimineaţa zilei de
Anul Nou, după încheierea Pluguşorului. Ei sunt răsplătiţi
cu mere, colaci sau bani.

MENIU PENTRU MASA DE SĂRBĂTOARE
SALATĂ piperează după gust şi se serveşte împre-
ună cu sosul.
150 g porumb dulce din conservă, 1 cutie
ciuperci, 150 g unt, câteva frunze de salată,
CAESAR ulei pentru prăjit, sare, piper.
Ingrediente: 300 g
piept de pui, 6 felii pâi-
RULADĂ DE CARNE
ne, 2 linguri ulei, 2 salate verzi, 2 linguri DE PORC CU
parmezan, sare şi piper.
Pentru sos: 150 ml smântână, sare şi
MIRODENII
Ingrediente: 1,5 kg piept de porc, piper,
piper, 1 lingură oţet de vin, 1 căţel de ustu-
sare, 2 linguri seminţe fenicul, cimbru, 4-5
roi, 1 lingura parmezan ras.
căţei de usturoi, 2 linguri ulei, ½ lămâie.
felii. Se pune o foaie de clătită pe un pla-
tou, se acoperă cu puțină frișcă și cu câ-
teva felii de portocale. Se repetă operația
cu următoarele straturi, până se consumă
toate foile. Se așează nucile și ultimele felii

Preparare. Se taie pieptul felii şi se bat
uşor cu ciocanul de carne fără a le subţia
prea mult. Se scurg ciupercile, se călesc în
unt, se sărează și se lasă să se răcească.
Se trec prin apă fierbinte frunzele de sala-
tă. Feliile de carne se aşează pe planșetă,
se întind deasupra frunzele de salată, se
adaugă o lingură de ciuperci, morcovii fierți
Preparare. Se pun într-un vas cimbrul,
tăiați bastonașe subțiri, câte o lingură de
fenicul, sare, piper, căţeii de usturoi şi uleiul
porumb dulce și se rulează carnea. Se fi-
şi se freacă până se obţine o pastă. Se taie
xează cu scobitori și se rumenesc ruladele,
carnea de porc şi se unge cu pasta de mi-
pe toate părțile, în ulei încins.
rodenii. Se rulează şi se leagă cu o sfoară.
Se aşează rulada în tavă şi se acoperă cu o
Preparare. Se prepară întâi sosul pen-
tru care se pun într-un vas usturoiul feliat,
folie de aluminiu. Se dă la cuptorul încins în TORT DE CLĂTITE
se adaugă smântâna şi oţetul şi se mixea-
prealabil, pentru aproximativ o oră. Apoi se
dă folia la o parte şi se stropeşte rulada cu
CU PORTOCALE
ză. Se potriveşte gustul cu sare, piper şi Ingrediente: 5 foi de clătite, 450 ml friș- de portocală și se toarnă deasupra sosul de
zeamă de lămâie. Se mai dă la cuptor până
puţin parmezan ras. Se dă la rece. Carnea că lichidă, 6 portocale, 175 g caramele, 100 caramel.
se rumeneşte.
se unge cu o lingură de ulei şi se prăjeşte g nucă pentru decor, 1 portocală desfăcută Poftă bună şi sărbători fericite!
în tigaie 5 minute. Apoi, pâinea tăiată cuburi felii.
se rumeneşte de asemenea în tigaie cu a RULADĂ Mod de preparare. Se pun două lin-
doua lingură de ulei. Se scot pe şervete de
hârtie. Într-un vas se pune salata spălată,
AROMATĂ guri cu frișcă și caramelele într-o cratiță și
se fierb câteva minute până se topesc. Se
Ingrediente: 400 g piept de curcan. Rubrică susținuta
apoi se aşează carnea tăiată, crutoanele de pune restul de frișcă într-un vas și se bate
Pentru umplutură: 4 morcovi mari fierți, de Tatiana CARLAȘCIUC
pâine şi parmezanul ras. Se sărează şi se până se întărește. Se desfac portocalele în
8 LC
Joi, 10 ianuarie 2019 Meridiane culturale

Tradiții bucovinene
de la Crăciun la Iordan
Duminică, 13 ianuarie, pe te- cerul liber va avea loc tradiționala ilor calendaristice de iarnă.
ritoriul Muzeului regional de arhi- sărbătoare folclorică „De la Cră- În rol de colindători și ură-
tectură populară și al traiului sub ciun la Iordan”, consacrată tradiți- tori vor fi membrii a 20 de
colective de artiști amatori.
Aceștia vor fi susținuți de
Ansamblul academic eme-
rit bucovinean de cântece
și dansuri „A. Kușnirenko”
de la Filarmonica regională
și de Myroslav Mateiciuk,
laureat al Premiului de artă
„N. Iaremciuk”. La ediția
din anul curent al Festiva-
lului sunt invitate familiile
ostașilor din ținutul nostru,
care și-au pierdut viața, apărând veselesc publicul. Cernăuțenii și dan” are misiunea de a contribui
independența țării în Donbas. Lor oaspeții orașului sunt curioși să-i la păstrarea tradițiilor populare ale
li se vor înmâna pomeni de su- admire și să le prețuiască ingenio- Sărbătorilor de iarnă. Organizatorii
fletul eroilor, așa cum cere legea zitatea, fiindcă anul acesta pot s-o lui sunt Direcția de cultură a ARS
creștinească. facă numai în cadrul acestui Fes- Cernăuți, Centrul instructiv-me-
La Festivalul „De la Crăciun la tival. „Malanka-fest” va avea loc în todic de cultură din Bucovina și
Iordan” participă neapărat echipe anul 2020. Muzeul regional de arhitectură po-
cu Mălanca, măștile cărora în- Festivalul „De la Crăciun la Ior- pulară și al traiului sub cerul liber.

VESTITUL INTERPRET Huțulca Ksenia
DIN MOLDOVA, DAN BALAN – devine personajul unei comedii
„ANTRENOR” ÎN UCRAINA muzicale ucrainene
Se știe că la 7 martie anul
am zis: „Dan, curent va avea loc premiera
încearcă să comediei ucrainene „Huțulca
devii om al Ksenia”. Mulți melomani cu-
televiziunii nosc cântecul atât de popular
și ai să vezi cu aceiași denumire. Se pre-
ce se va supune că autorul operetei
primi”. Pri- „Huțulca Ksenia”, care a stat
ma zi a fost la baza scenariului filmului,
complicată, Iaroslav Barnyci, a compus și
multe nu în- cântecul. În anii 90 ai secolu-
țelegeam, a lui trecut mai multe publicații
doua zi a fost au demonstrat că, într-ade-
mai bine, dar văr, Iaroslav Barnyci este
şi mai intere- autorul cântecului despre hu-
sant va fi în țulca Ksenia. El s-a născut în
continuare”. anul 1896 în satul Balinți, în
Cântăre- actuala regiune Ivano-Franki-
țul a mărturi- vsk. A susținut examenele de
sit că a reușit admitere la Viena și la Institutul superior de muzică „M. Lysenko” din Lviv. La începutul Primului
să adune o război mondial s-a alăturat la o legiune de pușcași ucraineni. În 1949 a emigrat în SUA.
echipă inter-
națională, cu
parti ci panți
din diferite
A început cel de-al 9-lea sezon al Con- țări. Caută o voce care să se evidenție-
cursului „Vocea țării”. Antrenori ai partici- ze. Nu este neapărat ca ea să fie ideală,
panților la concurs au devenit showman-ul să aibă o anumită istorie. „Important e ca
Potap, interpreta Tina Karol, artistul Mona- posesorul să se afle în armonie cu ea. Voi
tik și interpretul de talie mondială, Dan Ba- căuta o astfel de armonie, pentru a-l motiva
lan, originar din Moldova, înaintat la Pre- pe participant, ca vocea lui să fie sclipitoare,
miul Grammy. ca ea să-l frapeze pe fiecare”.
Noua sa ipostază i-a plăcut lui Dan Ba- Dan Balan a recunoscut că nu știe ce
lan. Într-o emisiune televizată la „1+1” el a fel de „antrenor” va deveni: „Mă voi strădui
recunoscut: „Este ceva wow! Pentru prima să mă găsesc pe sine și să fiu un antrenor
dată particip la un proiect televizat. Nicioda- adevărat. Exigent, precis că voi fi”. Interpre-
tă nu m-am văzut în acest rol, dar când mi tul a mai recunoscut că preferă cântecele
s-a propus, am primit ca o provocare. Mi- Tinei Karol.

Opereta „Huțulca Ksenia” a fost scrisă de Iaroslav Barnyci în anii treizeci ai secolului
trecut. De altfel, ea și acum se află în repertoriul Teatrului „Maria Zankovețka” din Lviv. Re-
gizoarea Olena Demeanenko a transformat textul operetei într-un scenariu de film. Potrivit
Olenei Demeanenko, s-a primit nu un film etnografic, dar o melodramă modernă în stilul
tangoului ucrainean, orientată spre un auditoriu larg. Bugetul acestei comedii muzicale este
de 48 milioane grivne, dintre care jumătate – 24 milioane de grivne – le-a asigurat statul.
La filmări au participat o echipă internațională: Varvara Lișciuk (Ucraina), Maksym
Lozinski (SUA), Olivie Bonjur (Belgia), Igor Tsishkevich (SUA), Oleg Stefan (Ucraina),
Kateryna Molceanova (Ucraina), precum și grupurile muzicale „Dakh Daughters” și „Da-
haBraha”. În film sunt multe personaje și melodii minunate. Filmările au avut loc în Car-
pații ucraineni, în regiunea Jytomir și la Kiev.
Acțiunea filmului se desfășoară în anul 1939, în localitatea Vorohta din ținutul Sub-
carpatic. Aici sosesc niște emigranți din America, dar originari din aceste locuri. Misiunea
lor e să găsească o mireasă pentru tânărul Iaro. Bunicul său i-a lăsat drept moștenire un
milion de dolari, dar cu condiția ca el, Iaro, să se căsătorească cu o ucraineancă. Până
la intrarea trupelor sovietice în Ucraina Apuseană rămăseseră doar două săptămâni…

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
LC 9
Exclusiv Joi, 10 ianuarie 2019

„Pictori sunt mulți, dar artiști adevărați – mai puțini”
M
al oamenilor de crea-
ilioane de concetățeni de-ai noștri își câștigă pâinea ție. Am avut norocul că
cea de toate zilele peste hotare. Însă nu toți au posi- m-a observat și mi-a
apreciat talentul pro-
bilitate să-și manifeste harul cu care i-a înzestrat Dumne- prietarul unei galerii de
zeu, sau, cel puțin, să-și exercite profesia însușită. Pa- tablouri. El a început
tronii străini foarte rar se uită în diplomele specialiștilor să cumpere tablourile
noștri. În această privință lui Ștefan ZAPOROZHAN i-a mele în acuarelă, plă-
tindu-mi câte 20 euro
surâs norocul. „Hai vino, omule cu noroc, să-ți iai permi- lucrarea. Apoi, de la
sul de ședere”, i-a spus în momentul decisiv un funcțio- cunoscuți am aflat că
nar portughez și el, Ștefan Zaporozhan din Ostrița Herței, el le vindea cu 600
euro. Am mai observat
a înțeles că destinul este binevoitor cu el. că unii făceau copii ale
lucrărilor mele și, de
asemenea, le vindeau
DREPTUL DE AUTOR – PECETEA TALENTULUI – ceva mai ieftin decât
După douăzeci de ani de muncă în Portugalia domnul Ștefan Zaporozhan afirmă că îmi plătea proprietarul
acolo s-a găsit pe sine, adică face ceea ce iubește și spre ce tinde sufletul său. Pictează și galeriei. Cu timpul mi-
cu penelul își asigură existența, își întreține familia rămasă la Ostrița. am câștigat dreptul la
– Pictura am însușit-o la Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău, povestește licență și pictez liber –
domnul Ștefan Zaporozhan. Eu, născut în satul Zaim din raionul Căușani, satul de baștină de dimineață și până
al poetului Alexei Mateevici, autorul celebrei poezii „Limba noastră”, nu am avut nici o in- în seară. Unii „binevo-
tenție să părăsesc Moldova. În anii studenției am făcut cunoștință cu viitoarea mea soție, itori” au dorit să scape
Svetlana, ea fiind originară din satul Dimca de lângă Hliboca. Și s-a întâmplat așa că am de mine ca puternic
fost nevoiți să alegem locul de muncă și am preferat Bucovina. Am fost primiți ca pedagogi concurent și au făcut
la Școala din Ostrița și la marginea satului, pe un teren pustiu pe atunci ne-am ridicat casa. tot posibilul ca auto-
După ce am pus acoperișul, mi s-a făcut o propunere foarte atrăgătoare: să lucrez pictor la ritățile portugheze să
mă expulzeze din țară,
dar s-au găsit adevă-
rați prieteni care m-au
apărat, chiar același
proprietar de galerie.
Acesta, fiind întrebat
de ce mă apără, doar
la Lisabona sunt atâția
pictori, el a răspuns:
„Pictori sunt mulți, dar
artiști adevărați – mai puțini”. Am rămas în Lisabona, lucrez legal, particip la expoziții –
colective și personale. Mai în toate magazinele cu lucrări de artă și suvenire de aici se
vând lucrări de ale mele. Mă folosesc de dreptul de autor, ceea ce pentru un om de creație
înseamnă foarte mult. El îți oferă posibilitatea să-ți aperi roadele muncii tale.

POVESTEA DE CRĂCIUN A MAESTRULUI
ȘTEFAN ZAPOROZHAN
– Din Portugalia vin mai des acasă pe timp de iarnă, mai ales de Crăciun, afirmă pictorul
Ștefan Zaporozhan. Se spune că de Crăciun în viața omului se pot întâmpla multe lucruri
minunate și, iată, Crăciunul din anul acesta mi-a adus și mie o veste minunată. Când mă
pregăteam să vin din Lisabona acasă, feciorul Gheorghe m-a sunat și mi-a spus să iau cu
mine lucrări în acuarelă, fiindcă s-a înțeles să-mi organizeze o expoziție personală într-o
Casa de odihnă a scriitorilor din URSS din codrii Moldovei, cu șansa de a primi apartament
galerie din Cernăuți. Și minunea s-a întâmplat pe data de 4 ianuarie. În Galeria de pe
la Chișinău. M-am bucurat foarte mult și m-am pregătit să vând casa nouă neterminată. Iar
strada Kobyleanska a fost inaugurată expoziția mea personală. Nu m-am așteptat să vină
socrul s-a împotrivit și mi-a spus cu înțelepciune: „Măi băiete, nu te grăbi s-o faci. Dacă îţi
atâta lume: reprezentanți ai autorităților regionale și orășenești, ai Consulatului General al
va merge bine la locul nou, atunci poți să-ți cauți negustori”. Să știți că a avut mare dreptate.
României la Cernăuți, admiratori ai artelor frumoase…
Eu, ca pictor, în codrii Moldovei m-am simțit ca în rai, și salariul era bun, îl primeam de la
Moscova. În curând s-a destrămat Uniunea Sovietică, Moscova a încetat să finanțeze casa
de odihnă și m-am întors la căsuța noastră din Ostrița, am revenit la activitatea pedagogică
– de profesor de desen și desen liniar la Școala medie din Ostrița. Ca să închei construcția
casei, în timpul liber lucram pe la alții, îndeplinind tot lucrări de construcție. Mai trebuiau și
copiii purtați prin școli înalte și astfel a apărut ideea de a pleca la câștig în Portugalia. Am
făcut parte din primul
val al plecării ostrițeni-
lor în această țară. La
început am fost patru
bărbați, iar peste un an
erau deja o mie.
Pe meleag îndepăr-
tat și printre străini este
greu să te afirmi, iar
pentru Ștefan Zaporo-
zhan să schimbe mis-
tria pe penel.
– Portugalia este
o țară a turismului, iar
Lisabona, capitala ei,
este vizitată anual de
milioane de turiști și
fiecare caută să se în-
toarcă acasă cu un su-
venir. În cartierul vechi
al Lisabonei, Alfama,
Gândul să se prezinte la Cernăuți cu o expoziție personală s-a născut mai demult, însă
o să vezi o mulțime de
pictorul Ștefan Zaporozhan stătea la îndoială:
pictori, exercitându-și
– Puteam să mă prezint doar cu pictură în acuarelă, gen, care, bănuiam, aici, la Cernă-
meseria direct în stra-
uți, nu se bucură de mare popularitate, afirmă domnul Ștefan. Până a pleca în Portugalia
dă și îndeplinind mo-
pictam tablouri în ulei, în Occident am trecut la acuarelă, un gen cu mult mai complicat, dar
mentan unele comenzi
și practic – nu trebuie să aștepți să se usuce culorile. Expoziția, spre marea mea fericire, a
ale oaspeților orașului,
demonstrat contrariul – bucovinenii iubesc și apreciază acuarela. În Bucovina suntem 14
își continuă relatarea
pictori care practică acest gen și, în curând, tot în această galerie vom avea o expoziție
domnul Ștefan. Ca să
comună de lucrări în acuarelă.
lucreze acolo un pictor
Ecoul expoziției personale a lui Ștefan Zaporozhan a ajuns până în satul său de baști-
trebuie să aibă licen-
nă, Zaim din Moldova.
ță, iar licența se obține
– Am primit o scrisoare de la direcția Muzeului „Petru Cărare” din satul meu. Vestitul
foarte greu. Trebuie
poet, Petru Cărare, a fost vecinul nostru. Mă roagă consătenii să vin cu o expoziție și la ei.
să primești aprobarea
N-am să le aduc peisaje citadine ale Lisabonei. Trebuie să creez ceva pe motive moldave,
unei comisii artistice.
la fel și bucovinene. E datoria mea s-o fac, a accentuat ferm pictorul din Ostrița, Ștefan
M-am bucurat foarte
Zaporozhan, care a ajuns să se afirme în îndepărtata Portugalie.
mult când am obținut și
eu un loc – doi pe doi
metri – în acest cartier Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
10 LC
Joi, 10 ianuarie 2019 Porţia de bună dispoziţie

Românii
și
– Bre, mo rușii
ld
– Da, mu ovene, îți plac ru
lt. șii?
– Dar rom
ânii?
– Nu pre
a.
– De ce?
– Pentru

– Și ce fa l-au bătut pe tata
ce tatăl tă
– Ehe, l-a u acum? cu rigla la școală,
u în ’37.
………… împușcat rușii în
………… ’4 4 .
– Domnu …………
le ……
– De ce? doctor, soția mea …………….
mă consid
– Fiindcă eră nebu
eu după n.
– Cum, m ce
ănânci ce beau cafeaua, m
– Nu, ră așca cu to ănânc ce
m așca.
– Chiar e âne numai toarta. tul?
ști nebun
………… , doar toart
… a e cea m
Dacă toți ……… ai gustoa
bărbații s să!
………… unt la fel,
………… de ce fem
………… eile aleg?

Cum recu ……………
n
………… oști un iepuraş cu
… aripi? Are
Dumneze ……. un vultur
u a făcut în spate.
………… c
………… erul și pământul.
Oare nu-ţ ……… Restul e
i făcut de
Vorba din mai aminteşti, chinezi.
bătrâni lă
Din beţie sată?
te
Din prosti trezeşti,
e nicioda
tă.

Pagină de Ionel POZNĂREL
12 LC
Joi, 10 ianuarie 2019 De la lume adunate

Și părinții dau greș căteodată HOROSCOP
Așa a vrut soarta ca cei doi prieteni
14–20.01.2019
D e regulă, mai toți copiii bine educați res-
pectă cele zece porunci lăsate de Cel de
Sus. Una dintre ele glăsuiește: ”Nu-ți jigni
să se vadă din nou peste ani. Copiii le
erau deja mari, de dat în rând cu lumea.
Ajuns la o vârstă mai înaintată, tatăl lui BERBECUL. Este o săptămână foarte
Sandu a fost țintuit la pat de o boală ce bună pentru a înţelege că optimismul tău are și
părinții”. De aceea, odraslele se străduiesc părea că-l macină văzând cu ochii. Și-a o bază reală. Încearcă să te organizezi și să-ți
pui în ordine gândurile, folosind toate momente-
să urmeze în toate sfaturile celor ce le-au chemat feciorul din Crimeea, care până
le bune ale carierei tale. În weekend, atmosfera
atunci ținuse legătura cu părinții mai
dat viață. Alta e situația când inima unui bă- mult prin scrisori și prin telefon. Într-o familială poate deveni sufocantă, aducând la
iat, sau a unei fete, este pusă pe jar, iar pă- primăvară, spre seară, pe când martie
suprafață latura ta răzvrătită și impulsivă. Poți să te aprinzi
din nimicuri, risipindu-ți energia fără a realiza nimic concret.
rinții nu încuviințează alegerea atunci când cel vântos se aciuiase deja și era gata TAURUL. În primele două zile ale săp-
să cedeze locul lui Prier, Sandu a venit
copiii le cer binecuvântare. în sat împreună cu Geta și cei doi co-
tămânii ești în apele tale, te simți bine și toate
merg așa cum ți-ai propus. În a doua parte a
pii ai săi. Bătrânul se înviorase, parcă, săptămânii, îți vin idei de suplimentare a veni-
(Sfârșit. Începutul vezi „LC” în unitatea militară. Flăcăul, însă, a ales văzându-și feciorul bărbat în stare, bine turilor. Poate nu ar strica să eviți magazinele
din 3 ianuarie a.c.) să se întoarcă acasă. Dorul de părinți și așezat și cu doi vlăstari lângă el. Au tale favorite. La sfârșitul săptămânii, toată furia
de satul copilăriei l-au măcinat timp de povestit mult, până dimineață – despre adunată-n acest răstimp riscă să izbucnească. Caută să
abordezi lucrurile cu calmul și cu siguranța ce-ţi sunt carac-
– Știa, probabil, băiatul că părinții trei ani. Așa s-a întâmplat că nu a avut viața prin străini, despre dorul de casa
teristice.
nu-i vor binecuvânta alegerea după fap- nici concediu măcar. Părinții l-au vizitat o părintească, care i-a chinuit toți anii GEMENII. Un început de săptămâna cu
ta comisă. De aceea a și fugit cu iubita. singură dată la unitate... aceea. dispoziţie bună. Caută să te simți bine orica-
Și poate bine a făcut, spuse condru- Când a fost înștiințat comandantul că – Nu voi putea pleca liniștit și îm- re ar fi situația. În mijlocul acestei săptămâni,
meața mea, reluându-și firul povestirii. fostul său șofer este în unitate, a ordonat păcat până când nu voi afla că te-ai s-ar putea să te alegi și cu tendința de a-ți folosi
...Fuga celor doi tineri din sat – el cu să intre imediat. S-au îmbrățișat ca vechi împăcat cu Ghiță. El te-a iertat demult. energia în toate direcțiile, fapt care i-ar putea
voie și de nevoie, iar ea mai mult fără prieteni. Sandu i-a istorisit pe scurt des- Întinde-i și tu mâna, spuse cu glas stins enerva pe cei din jur. Se aşteaptă beneficii fi-
voie, a pus mai multe semne de întreba- pre cele întâmplate și i-a zis că ar avea bătrânul. nanciare. Câștigurile încasate în a doua parte a săptămânii
re. Puținii martori ai bătăii de la club erau nevoie de un ungher, unde ar putea trăi – Nu cred că există împăcare între se reduc simțitor. Vei simţi presiuni asupra bugetului tău.
RACUL. Încă din prima zi a săptămânii îți
prea zgârciți la vorbă pentru ca miliția împreună cu prietena o vreme oarecare. noi, afirmă cu o voce jalnică Sandu.
revine pofta de viață și culoarea în obraji, fiind
să afle măcar ceva, să găsească acel A doua zi erau deja asigurați cu un apar- Simțea că în suflet și-ar dori și el la fel de optimist. La serviciu, riscă să se ducă
firicel ce ar duce la deznodământ. Prin tament de serviciu, iar peste încă câteva acest lucru. În acel moment, în casă in- bătălii pe la spate între tine și superiori ori cole-
șoferul președintelui colhozului, Sandu zile Sandu lucra deja în unitatea militară tră Ghiță, alături de soție și fiica Rodica. gii de muncă. Caută să nu-ţi faci griji, întrucât
a lăsat vorbă pentru părinții săi și pentru ca șofer. La scurt timp și-a găsit de lucru Venise să-l viziteze pe bătrân. Văzân- este doar o situație de moment. Pe cât de cald
cei ai Georgetei că pleacă împreună la și Georgeta. La început de iunie și-au du-l pe Sandu, se schimbă brusc la față, și atent ești la începutul săptămânii, pe atât de rece și in-
câștig pentru a-și aduna ceva bani de înregistrat oficial relațiile și au pornit cu stătu un pic de vorbă cu tatăl acestuia diferent par să se poarte cu tine cei din jurul tău sau chiar
nuntă. În același timp, le-a cerut iertare dreptul în viață. Deși dorul de casă și de și ieși ca săgeata din casă. Supărarea, partenerul. Nu-ţi pierde curajul.
pentru plecarea grăbită, dar, a spus el, părinți o măcina pe tânăra nevastă, ea care a stat ascunsă în suflet ani în șir, LEUL. Se anunță o perioadă în care te ur-
măresc tot felul de episoade emoționante din
așa a fost situația. Cel cu „vorba” a venit era conștientă că nu se poate întoarce nu i-a permis să-i întindă mâna. Nici
trecut. La mijlocul săptămânii, concentrează-te
la ei peste insistențele pe ceea ce ține de serviciu. Cu siguranță vei
vreo trei zile bătrânului avea parte de multe lucruri bune. Activitatea
pentru a nu nu l-au pu- ta pe plan social se intensifică, dar așteaptă-te
ațâța și mai tut convinge însă ca vineri sau sâmbătă interesele tale să se ciocnească
mult spirite- că nu e bine de cele ale partenerului. E posibil să te numeri printre su-
le. Ghiță s-a ceea ce face. biectele de bârfă preferate ale celor din jur.
tratat mai În schimb, FECIOARA. Săptămâna aceasta, tinzi că-
multe luni în Doru a simțit tre lucruri mai bune și mai înalte, ceea ce este
un lucru bun. La mijlocul acestei săptămâni,
șir la spitalul ceva neobiș-
relația ta cu superiorii poate face progrese re-
din Cernăuți nuit văzând-o marcabile. Social, începi să te faci remarcat și
până s-a vă- pe Rodica – să cunoști persoane cu influență. Către a doua
zut din nou săgeata lui parte a săptămânii, relația cu prietenii poate să se șubre-
pe picioare. Cupidon lovi- zească. Se pare totuși că această răceală are și o compo-
Mai târziu se în țintă în nentă financiară, sau gelozia.
avea să afle acel moment. BALANŢA. O perioadă în care vei depăși
că Geta lui Peste un momentele mai puțin plăcute. Străduiește-te să
dragă se în- timp Sandu te bucuri de prezent. Vor apărea mici progrese
în plan social și profesional, care te vor ajuta să
tâlnea în tai- și Geta și-au
pui bazele unor activități lucrative. Spre fine-
nă cu amân- cumpărat o le săptămânii, relaţiile cu familia se bat cap în
doi. casă în sat, cap cu cariera. Nu rezolvi nimic în niciunul dintre cele două
Ajunși nu departe sectoare, dacă nu iei măsuri radicale și schimbi cu totul ati-
la Eupato- de cea a pă- tudinea. În week-end se îmbunătăţesc relaţiile cu persoana
ria, Sandu rinților. Doru iubită.
și Geta s-au și Rodica se SCORPIONUL. Chiar din prima zi a săp-
îndreptat vedeau tot tămânii e posibil să porți unele negocieri, să fii
imediat spre mai des. Se implicat în unele proiecte. Bugetul tău pentru zi-
lele acestea este mai mic decât ai crezut și că
unitatea mi- întâlneau în
ar fi nevoie să strângi punga. În prima parte a
litară, unde taină de tatăl săptămânii, afișezi o atitudine rece, care nu re-
flăcăul își satisfăcuse serviciul militar. deocamdată. Erau prea firave amintirile fetei. Când a aflat despre relațiile tineri- flectă nici pe departe grija purtată semenilor tăi. Nu este un
Cei trei ani de armată a servit ca șofer despre seara neplăcută de la club. Și lor, Ghiță s-a făcut foc și pară. Dar poa- moment tocmai potrivit să acționezi într-un fel nepotrivit sau
pentru comandantul de unitate, un băr- așa, viața a început să curgă printre stră- te cineva, oare, să stea în calea iubirii? să iei decizii în locul celor dragi.
bat trecut demult de 40 de ani, originar ini, unde au trăit mai bine de 20 de ani Peste vreun an tinerii s-au văzut nevoiți SĂGETĂTORUL. În prima parte a săptă-
și el din Bucovina, pentru care Sandu a fără să dea pe acasă. Acolo, în Crimeea să-și legalizeze relațiile. Erau în aștep- mânii caută să faci în așa fel încât să-ți asiguri
fost ca un fiu. Era oaspete frecvent în însorită li s-a născut un fiu, căruia i-au tarea unui suflețel ce avea să se nas- necesarul de energie prin odihnă, mese regula-
familia acestuia și prezent mai la orice zis Doru, și o fetiță drăgălașă pe nume că. Nici de data aceasta părinții nu au te și mișcare. La mijlocul săptămânii, apar posi-
bilități să legi noi colaborări și să te înțelegi mai
masă de sărbătoare. Îi picase tronc la Ionela. putut trece peste supărări și să le dea
bine cu partenerul. O săptămână armonioasă
inimă Iulia, nevasta comandantului său, Ghiță a bănuit și el mult timp după binecuvântare. Geta, mama lui Doru, în cuplu. Se recomandă totuși să cauți momentul cel mai
care era cu vreo 20 de ani mai tânără Geta. Nu putea înțelege un lucru: cum i-a îndemnat să trăiască la ei acasă și bun ca să reglezi tensiunea dintre voi. Urmărește să rezolvi
decât soțul. Era cât pe ce să se înfiri- de l-a trădat cel mai bun prieten. La un să aibă răbdare că timpul le va pune pe situația cumva.
peze un roman de dragoste în spatele an și ceva după trista întâmplare a ieșit toate la loc. Așa au și făcut și se părea CAPRICORNUL. Încă de la începutul
capului familiei. Într-o zi, pe la amiază, flăcăul pe la clubul din sat. Până atunci a că întregul Univers este strâmt pentru săptămânii simți mai acut ca niciodată că s-a
a fost trimis de colonel acasă pentru a-i stat acasă toate zilele de sărbători, deși fericirea lor. Totuși, faptul că părinții nu acumulat prea multă tensiune și stres în inte-
aduce din safeu niște acte. Intrați în ca- sufletul îi zicea „du-te” atunci când la comunicau între ei nu-i lăsa în pace. riorul tău. Se întrevede luminița de la capătul
mera cu pricina, Iulia i-a zis: club se auzea cântând muzica. Și iată, la Într-o seară de primăvară Ghiță se po- tunelului profesional. Dar, au mai rămas neîn-
ţelegeri cu colegii de serviciu. Ar fi bine să fii
– De ce ești atât de indiferent? Chiar mai mult de un an de zile, a ieșit în lume. meni cu ginerele în prag. Rămânând
mai calm, căci altfel se poate adânci prăpastia dintre tine și
îți par atât de urâtă? Acolo, la club, a întâlnit-o pe Tatiana, fii- rece ca de obicei, acesta l-a întrebat partener. Se recomandă să vezi situația cu care se confrun-
Sfiindu-se flăcăul i-a aruncat un „nu, ca contabilei din gospodăria colectivă, răspicat: tă familia ta.
dar...”, însă s-a văzut îmbrățișat de gât care locuia împreună cu părinții în satul – Și ce vânt, mă rog, te-a adus pe VĂRSĂTORUL. Începutul de săptămână
și acoperit cu sărutări. Sandu, băiat vecin. Azi la dansuri, mâine la film, poi- la mine? te surprinde departe de casă, în compania unei
educat în spiritul moralei creștine, și-a mâine – în vizită acasă și după câșlegi – Tată, am venit să vă chem să vă persoane de la care ai multe de învățat. Relația
zis că ar fi mai bine să nu se lase dus de Ghiță i-a cerut mâna fetei. Flăcăul avea vedeți nepoțelul. Azi i-am adus acasă cu publicul și contactul cu oamenii sunt dome-
ispită. Și bine a făcut. Pentru că rugă- deja o casă a sa, pe care o construise cu pe Rodica și pe Dănuț de la maternitate. niile tale profesionale forte. Nimic din atitudinea
mintea comandantului său a fost doar ajutorul părinților, ba își aranjase și prin Ghiță nu i-a răspuns nimic, dar pes- partenerului față de tine sau în raport cu situații-
le în care vă aflaţi nu pare să te mulțumească. Ți se pare că
un pretext prin care acela a decis să- gospodărie lucrurile așa cum se obișnu- te un ceas de vreme s-a înfățișat, îm-
nu vede dincolo de aparențe, că este prea încăpățânat ori
și verifice bănuielile. A observat el de iește pe la noi. Se trezea omul de cum preună cu nevasta, în casa lui Sandu. că, pur și simplu, nu face nimic.
mai multe ori cum cei doi fac schimb de se revărsau zorii și muncea până seara Luând în brațe îngerașul, l-au podidit la- PEŞTII. Prima parte a săptămânii se anun-
priviri drăgălașe. De data aceasta a so- târziu. Îi semănase leit tatălui său. Ba- crimile. Apoi s-au îmbrățișat cu cuscrul, ță a fi una dinamică. Atrage atenţie la regimul de
sit acasă în urma lui Sandu. El tocmai dea Ilie era de neînlocuit în gospodăria cerându-și unul altuia iertare. Și-au pro- alimentație ori de odihnă. Poți intra în posesia
luase mapa cu documente și era gata colectivă. Mânuia cârma tractorului, se mis să uite din acea seară de supărările unei sume de bani deloc de neglijat la începu-
să iasă. Din ziua aceea nu a mai avut așeza la volanul mașinii, vara, la sece- din trecut și i-au binecuvântat pe copii, tul săptămânii, ceea ce te încredințează că ai
nici un fel de bănuială. Când a sosit mo- riș, lua la rând combina, unde era ajutat dorindu-le drum bun în viață perspective în cadrul actualului loc de muncă.
mentul demobilizării, i-a propus tânăru- de fiul său, iar pe timp de iarnă ajuta la Petrece timpul liber cu partenerul sau copiii, dar şi alături de
tovarășii care ți-au mai rămas. Nu-ți părăsi cu totul amicii.
lui să rămână la Eupatoria, unde-i asi- reparația și pregătirea tehnicii agricole Dumitru VERBIȚCHI
gura un loc de muncă stabil și bine plătit pentru muncile câmpului.
LC 13
Ghidul sănătăţii dumneavoastră Joi, 10 ianuarie 2019

Câteva remedii naturale împotriva laringitei
A
Medicii susțin că laringita
ceastă perioadă de este produsă de inflamația,
iarnă este prielnică iritarea sau chiar de folosirea
răcelilor și durerilor în în exces a corzilor vocale care
gât. Dacă însă te doare aparțin laringelui. Aceasta își
face simțită prezența în urma
gâtul și pur și simplu nu unei infecții respiratorii, însă
poți scoate niciun sunet este posibil să fie și o urmare a
este posibil să ai laringită, sinuzitei sau a anumitor alergii.
Și expunerea la praf, fum de ți-
o afecțiune care de cele gară sau alte substanţe nocive
mai multe ori însoțește o pot provoca iritarea laringelui.
răceală puternică sau o Concret, principalii factori fa-
vorizanți în apariția laringitei
gripă. Boala are un debut sunt: variațiile bruște de tem-
brusc și se manifestă prin peratură, inhalarea de aer
răgușeală și dureri în gât. poluat, consumul de alcool,
Uneori este însoțită de fumatul, refluxul gastroesofagi-
an. Cauzele care declanșea-
tuse, febră și o stare ge- ză laringita sunt fie de natură
nerală de oboseală. infecțioasă – virusuri, bacterii,
fie alergică.

REPAUSUL VOCAL ESENȚIAL
PENTRU VINDECARE
Indiferent de cauza care a provocat laringita, repausul vocal este
Unele adevăruri despre banane
S unt delicioase! Dacă
esenţial pentru vindecare. Tratamentul va fi prescris de medicul spe-
cialist și poate consta în antiinflamatoare. Dacă ești fumător este bine
să renunți la acest viciu cel puțin în perioada bolii. Deși de cele mai
le adori, trebuie să știi
multe ori laringita se vindecă în câteva zile, sunt totuși cazuri care se toate lucrurile acestea.
pot complica. Astfel, dacă infecția nu este tratată la timp și mai ales Sunt de-a dreptul incredi-
corect, boala poate evolua în laringo-traheo-bronşită, otită, sinuzită, bile, nimeni nu se aștepta
bronhopneumonie. De aceea este indicat să te prezinți la medic pen- să aibă aceste proprietăți.
tru stabilirea unui tratament corespunzător care va duce la vindecarea
sigură a laringitei.
Bananele sunt unele dintre
Pentru ameliorarea simptomelor există și remedii na- cele mai consumate fructe
turiste care pot fi de ajutor. din lume. Adică sunt pre-
ferate de multe persoane.
O banană poate înlocui o
masă cu succes, atât de
hrănitoare este. Iată de ce
sunt atât de uimitoare deli-
cioasele banane:

 Sunt antiinflamatorii. preveni aceste serioase probleme funcțiile creierului. Și potasiul aju-
Abundă în vitamina B6. O singură de sănătate, dacă vei consuma o tă.
banană îți aduce 41% din aportul banană zilnic. Mai mult, bananele  Digestie bună. O bana-
zilnic, combate inflamația și previ- cresc concentrația de melatonină nă pe zi poate asigura buna di-
ne problemele articulare. din sânge și ajută și în cazurile de gestie, deoarece conține multe fi-
 Țin glicemia în frâu. insomnie. bre, iar fibrele combat constipația.
Combat puseele glicemice, o ba-  Întăresc sănătatea  Previn anemia. Bana-
nană pe zi ține glicemia sub con- inimii. Bananele fac minuni pen- nele ajută fantastic de mult la o
trol. tru sistemul cardiovascular. Ţin absorbție optimă de fier. Sunt

 Folosește propolis şi mestecă fagure de miere. Acestea pot
avea efecte benefice asupra laringelui.
 Gargara cu ceai de arnică sau cea cu apă şi sare te pot ajuta.
 Amestecă o linguriță de miere cu suc de lămâie apoi bea ames-
tecul.
 Dimineața poți face inhalaţii cu abur de muşeţel, anason, mentă
sau rozmarin, lavandă sau uleiuri eterice de mentă, brad, lavandă.
Pune câteva picături în apă fierbinte și fă inhalații.
 Bea cât mai multe ceaiuri. Recomandate sunt cele de arnică,
lumânărică, fenicul, pătlagină, nalbă, cimbru.
 Sucul de morcovi, pătrunjel și țelină au efect benefic în cazul de
afonie sau pierderea vocii.
 Siropul de pătlagină dar și infuzia pot fi de ajutor. Acestea au
proprietăţi emoliente şi calmează simptomele laringitei.

ELIMINĂ BĂUTURILE GAZOASE
CARE VOR IRITA ŞI MAI MULT GÂTUL
În perioada în care ești bolnav trebuie să ai grijă ce mănânci.
Astfel, medicii recomandă ca alimentația să fie ușoară, compusă
din supe, pireuri şi sucuri de fructe şi legume proaspete. Ai grijă ca
mâncarea să aibă  Întăresc sistemul tensiunea arterială în frâu și pre- indicate persoanelor anemice,
o temperatură po- osos. Știm toți că este esențial vin bolile de inimă. întrucât organismul lor este avid
trivită, deoarece pentru sănătatea oaselor calciul.  Împiedică formarea de fier.
alimentele prea Dar și magneziul este indispensa- pietrelor la rinichi. Nivelul  Asigură energie pen-
fierbinţi sau prea bil. Magneziul ajută la asimilarea ridicat de vitamina B6 din bana- tru întreaga zi. Datorită con-
reci pot inflama și calciului, iar bananele conțin mult ne previne formarea pietrelor la ținutului de vitamine și minerale,
mai mult laringe- magneziu. rinichi. De asemenea, combat veți avea energie, dacă veți con-
le. Alcoolul și bău-  Tratează depresia bolile renale cronice, datorită pro-
turile carbogazoa- suma o babană pe zi. Așadar, ți-
și anxietatea. Este un lucru centului de potasiu pe care îl con-
se produc iritații la foarte important. Depresia și an- țin. Pentru a avea rinichi sănătoși, neți aproape acest aliment, care
nivelul faringelui, xietatea se numără printre cele consumați o banană pe zi. nu încetează să ne uimească.
de aceea trebuie mai întâlnite afecțiuni din lume.  Îmbunătățesc funcți-
Rubrică susţinută
să le eviți în peri- Vestea bună este că bananele ile cognitive. Bananele conțin
oada de boală. pot ajuta, în cazul acesta. Poți antioxidanți, care îmbunătățesc de Valeria ŞTEFUREAC
14 LC
Joi, 10 ianuarie 2019 Zilele Eminescu

DREPTUL LA ADEVĂR
relui poet al Republicii Populare Româ- lui din Piaţa Sovietică... s-a aflat pe
ne şi R. S. S. Moldoveneşti”. Semnatarii un soclu înalt, bustul lui Mihai Emi-
scrisorii, printre care era şi Ion Chilaru, nescu, care a fost scos şi distrus încă
viitorul redactor-şef al ziarului regional în 1940 sau în 1941”. Datorită aces-
„Zorile Bucovinei” şi membru al Uniunii tei informaţii s-a cristalizat versiunea
Naţionale a Scriitorilor din Ucraina, ru- că bustul lui Eminescu, despre care
gau „ca denumirea străzii ce uneşte Pia- Vasile Gherasim menţiona, la 1930,
ţa Roşie cu Piaţa Teatrală să fie schim- că „prin aşezarea bronzului masiv pe
bată în Eminescu, iar Pieţei Teatrale să i soclul de granit am vrut numai să ac-
se confere numele marelui poet”. centuăm că steaua n-a murit, că azi
Pentru a argumenta faptele oglindi- o vedem şi e între noi simbol veşnic

Î
n cartea „Mărturii referitoare la te în scrisoarea studenţilor universitari, al unei vieţi creatoare în cel mai am-
Eminescu”, apărută în ianuarie organele de resort din ţinut au apelat plu înţeles al cuvântului”, a dispărut
2012, la Editura „DrukArt” din Cer- la ajutorul unor specialişti din Bucovina în perioada dezmăţului stalinist.
năuţi, se menţionează faptul că în ziua în domeniul literaturii române. La 26 fe- La finele anului 1988, la Cernă-
de 7 decembrie 1930, în fostul Parc bruarie acelaşi an, L. Noviţki, pe atunci uţi s-a aflat o delegaţie a oamenilor
„Arboroasa” din fosta capitală de cultură din mu-
a Bucovinei istorice s-a dezve- nicipiul Botoşani,
lit bustul Luceafărului poeziei România, printre
noastre, opera căruia a intrat în care era şi scriitorul
patrimoniul de aur al literaturii Emil Iordache, fostul
universale, devenind o comoa- membru al expedi-
ră spirituală a întregii omeniri. ţiei „Pe urmele lui
Sculptorul R. P. Hette a înveş- Eminescu”. Vizitând
nicit în bronz chipul aceluia care redacţia „Zorilor Bu-
„a turnat gândul şi simţirea sa covinei”, domnia sa a
în nemuritoare versuri”, fiindcă făcut cunoştinţă cu ma- Poate cea mai mare emoţie şi sa-
el a înţeles să atingă cu o ne- terialul „Împământenirea tisfacţie, din toată perioada documen-
întrecută măiestrie toate coar- Luceafărului”, apărut în tării, am trăi-o duminică 24 iunie 1984,
dele sufletului omenesc. Bustul acest ziar pe data de când, aflându-mă în trecere prin Boto-
lui Mihai Eminescu a fost înălţat 30 octombrie 1988. Vă- şani, m-am abătut şi pe la Liceul „Mihai
din iniţiativa Secţiei cernăuţene, zând fotografia bustului Eminescu”. La prima vedere se părea
condusă de profesorul universi- lui Mihai Eminescu, in- a nu fi nimeni acolo, doar la etajul întâi
tar Vasile Gherasim, a Societăţii stalat în 1930 în oraşul se vedea un geam deschis. Asta mi-a
„Liga Culturală”, înfiinţată la 29 de pe malul istoricului dat curaj să intru în curtea şcolii... Uşa
iunie 1924. Luând cuvântul la Prut, oaspetele român era încuiată şi, ca un copil curios, am
ceremonia dezvelirii bustului, a menţionat că un ase- făcut palmele pâlnie şi m-am uitat prin
ilustrul profesor, care ne-a lăsat menea bust „se găseşte fereastra uşii. Incredibil, fiori de emoţie
şi o bogată moştenire literară, a în municipiul Botoşani, m-au copleşit. În holul şcolii, pe un so-
spus: „Iar tu, geniu... căpătând în faţa Liceului „Lauri- clu de scânduri, trona bustul lui Mihai
chip de bronz – să rămâi... între an”. Fiind invitat de către Eminescu, realizat de sculptorul Hette
noi! Din Nirvana te-am cobo- Emil Iordache, m-am de- pentru parcul Arboroasa din Cernăuţi.
rât aici între noi, pentru ca din plasat la Botoşani, unde Bust dat dispărut mai bine de şaizeci
vâltoarea vieţii noastre, adesea directorul de atunci al de ani. Trăiam bucuria descoperitorului
tulburi, la tine să putem veni amintitului Liceu a rela- când a apărut un portar, om binevoitor
pentru a ne pleca genunchii în tat că măreţul bust al lui de altfel, mi-a deschis uşa din spate, am
faţa ta”. Eminescu, inaugurat în intrat în şcoală şi am analizat bustul, pe
Pe data de 6 februarie 1958, Botoşani, este o copie care era încrustat: „R. P. HETTE, IAŞI,
publicaţia „Cultura Moldovei”, a bustului Luceafărului 1930”. Nu mi-a permis să-l fotografiez şi
care apărea la Chişinău, a in- poeziei noastre, sfinţit nici chiar să-l măsor, dar a avut bunăvo-
serat în paginile sale articolul în ziua de 7 decembrie inţa să mă conducă acasă la „tovarăşa
„Mihai Eminescu la Cernăuţi”, 1930, la Cernăuţi. directoare”.
semnat de S. Mugur. Un grup Pe data de 15 ia- Sprijinul a venit din partea profesoru-
de studenţi din anul patru al fos- nuarie 2012, în timpul lui Dorin Popa, care ne-a înlesnit oare-
tei Secţii de Limba şi Literatura lansării cărţii „Mărturii cum cercetările, relatându-ne că bustul
Moldovenească de la Faculta- referitoare la Eminescu”, a apărut „pe neaşteptate...”, prin anii ”60,
tea de Filologie Romano-Ger- scriitorul Dumitru Coval- la o şcoală generală din localitate. În
manică a Universităţii de Stat ciuc a menţionat în faţa anul 1956, fostul liceu de fete „Carmen
din Cernăuţi a înaintat redacţi- celor prezenţi în fostul Sylva” a primit numele de „Mihai Emi-
ei ziarului regional „Radianska Palat Naţional al Româ- nescu” şi în felul acesta, după un timp,
Bukovyna” o scrisoare, în care nilor că bustul lui Emi- bustul poetului a fost adus aici, fără ca
se menţiona că despre faptele nescu, opera sculptoru- cineva să-şi pună întrebarea cine-i auto-
descrise în amintitul articol, ce lui R. P. Hette, se află în rul şi de ce este datat cu anul 1930?
corespund „adevărului istoric şi nu pot fi director al Muzeului Etnografic Regional, prezent „într-un subsol din oraşul Cernă- Cu ocazia Centenarului, bustul a fost
puse la îndoială, ştiu nu numai moldo- a înaintat Comitetului Executiv al Consi- uţi, iar bustul din Botoşani este, într-ade- reamplasat în faţa liceului, pe un soclu
venii care locuiesc în Bucovina, ci şi alţi liului Orăşenesc Cernăuţi o informaţie, în văr, o copie a bustului, ridicat în oraşul din beton, mult prea masiv, purtând o
oameni ce se interesează de creaţia ma- care menţiona: „În colţul stâng al scuaru- nostru în perioada interbelică”. inscripţie cu numele poetului şi anii de
Se naşte fireasca întrebare: care-i viaţă, ca şi un fragment din poezia „Când
destinul bustului lui Mihai Eminescu, Amintirile”. La 15 septembrie 1987, a fost
înălţat în Cernăuţi de către „Liga Cultu- redezvelit, cu toate onorurile cuvenite.
rală”, condusă de bucovineanul Vasile Printre participanţii la aceste manifestări
Gherasim? A fost distrus de către au- s-a numărat şi poetul Grigore Vieru, care
torităţile sovietice în primul an de domi- cred că se afla pentru prima dată în Ţară.
naţie a dictaturii staliniste în ţinut? Este Dar, teama de revendicare a bustului nu
ascuns de ochii lumii într-un subsol întu- dispăruse. Deşi presa a menţionat unele
necos şi umed din oraşul nostru? Poare dintre manifestările aniversative, despre
întâmpină dimineţile cu rouă sau se des- reinaugurarea bustului nici un cuvânt.
parte de apusurile aurii, contopindu-se Lipsa popularizării acestui eveniment şi
cu flacăra nopţii în municipiul, unde s-a neprezentarea identităţii bustului a dus
aprins Luceafărul neamului românesc? la o nejustificată ignoranţă.
După apariţia materialului „Unde-i De aceea, nici nu ne miră iniţiativa
bustul lui Mihai Eminescu?..”, publicat în unui colecţionar din Bălţi, care a inter-
săptămânalul „Libertatea Cuvântului”, la mediat editarea unei medalii, un fel de
finele anului 2012, Centrul de Cercetări prohod... dedicate acestui bust, pe care
Istorice şi Culturale din Cernăuţi a primit a consemnat: „Monumentul „M. Emi-
următoarea scrisoare: „Stimate domnu- nescu” din parcul „Arboroasa” Cernăuţi,
le Petre Grior. Am citit cu mult interes inaugurat în decembrie 1930 – dispărut
articolul Dvs. şi v-am înţeles dorinţa de în iunie 1940”; nici acesta, ca şi mulţi
a face lumină în enigmatica dispariţie a alţii, nu avea cunoştinţă că bustul, inau-
bustului Eminescu din parcul Arboroasa gurat la 7 decembrie 1930, în Grădina
din Cernăuţi, opera sculptorului ieşean „Arboroasa” din Cernăuţi a ajuns, mira-
R. P. Hette şi dezvelit la 7 decembrie culos, în faţa Liceului „Mihai Eminescu”
1930. Mai întâi vă rog să accesaţi pe din Botoşani”.
internet articolul „Efigia poetului Mihai Adevărul, căutat atâtea decenii în şir,
Eminescu la Cernăuţi – peripeţiile unui a ajuns şi în fosta capitală a Bucovinei
monument”. Articolul e scris mai de mult, istorice.
între timp am mai adunat şi alte informa- Petru GRIOR,
ţii care vă pot fi de folos. Cu stimă, Victor directorul Centrului de Cercetări
Macarie, 5 martie 2013”. Istorice şi Culturale din Cernăuţi
LC 15
Felicitări! Joi, 10 ianuarie 2019

La 9 ianuarie și-a marcat un fru-
mos jubileu al împlinirilor doamna
Viorica
VISOȚCHI
din Cernăuți. Ea are o familie minu-
nată și prietenoasă, exemplară pentru
toți cei care îi cunosc și îi stimează pe
soții Visoțchi.
Cu prilejul acestui eveniment deose-
bit îi adresează cele mai sincere felicitări Peste câteva zile ortodocșii din Ucraina
soțul Gheorghe, fiica Violeta și ginere- vor marca, pe stil vechi, Sfântul Vasile. Între
le Serghei și, desigur, scumpul nepoțel conaționalii noștri și oamenii de bună credință
Dumitru, care, la vârsta lui preșcolară, a sunt foarte multe persoane, care poartă numele Vasile
învățat și alfabetul chirilic, și cel latin ca să formeze câteva cu- și Vasilina.
vinte pentru a-şi putea exprima cât de mult își iubește bunicuța.
La aceste urări se alătură și rudele din suburbiile Roșa Stâncă și Colectivul redacției „Libertatea Cuvântului” adre-
Roșa ale Cernăuțiului. Ei toți îi doresc jubiliarei multă sănătate, iar sează tuturor acelora, care îl au pe Sfântul Vasile
bunăstarea, iubirea, fericirea și norocul să nu-i părăsească nicio- înger păzitor, multă sănătate, fericire și belșug în toate,
dată casa. bucurii și noroc cu tot neamul la un loc.
Doamna Viorica Visoțchi, ajunsă la acest jubileu onorabil, Să trăiți, să înfloriți,
continuă să activeze la Redacția emisiunilor în limba română a
Radioului Ucrainean. S-au schimbat regimurile, denumirea redac- Ca merii, ca perii
ției, într-o anumită măsură au fost modificate structura și politica În mijlocul verii,
redacțională, iar doamna Viorica întotdeauna se prezintă la ser- La anul și la mulți ani!
viciu cu dorința de a-și face cinstit datoria. A lucrat cu mai multe
generații de jurnaliști și de fiecare dată a căutat să-i ajute și să-i
susțină pe cei tineri. De aceea și respectul lor față de doamna
Viorica este deosebit.
Colegii de breaslă, șefii de la Kiev o felicită din tot sufletul cu
prilejul jubileului, dorindu-i să rămână la fel de harnică, înțelegă-
toare, săritoare la nevoie și optimistă, ceea ce este firesc pentru
ea. Ziua de 12 ia- La 12 ianuarie își
La mulți ani și toți buni! nuarie este deosebită va sărbători ziua de naș-
și pentru domnul Cor- tere doamna Natalia
neliu NICHITOVICI, ANDRIEȘ din Tărăsăuți,
originar din Voloca. Ve- raionul Noua Suliță. Este un
teranul învățământului nume cunoscut în întreaga
pubic din regiune își va regiune și peste hotarele
marca ziua de naștere. ei, în Moldova și România.
Pedagogii de mai multe Doamna Natalia este pe-
generații îl cunosc pe dagog și lucrător al culturii,
domnul Corneliu ca un cunoscută interpretă de cân-
bun specialist şi admi- tece populare românești. Ea
nistrator talentat, care conduce câteva grupuri vo-
mai multe decenii la rând a purtat grija prospe- cale de copii. Îi învață să iubească frumosul, cânte-
rării școlilor din ținut, inclusiv a celor românești. cele ce trec de la o generație la alta.
Cu ocazia acestui eveniment, lucrătorii din Cu prilejul zilei de naștere, pedagogii de la Școala
învățământ, care au activat împreună și sub medie din Tărăsăuți, lucrătorii culturii din sat, din ra-
conducerea domnului Corneliu Nichitovici, lo- ion și regiune, reprezentanții societăților național-cul-
cuitorii din Voloca lui dragă și scumpă îi urează turale românești din ținutul nostru îi urează doamnei
multă sănătate și bunăstare, tihnă sufletească, Natalia multă sănătate, bunăstare și fericire, să fie
pace și fericire în casă. mereu tănără ca și cântecul pe care îl intepretează
La mulți ani și numai bine! cu atâta măiestrie.
La mulți ani!

MARIA STOIANOV VA CÂNTA LA CERNĂUȚI
La tradiționala Seară de romanțe desfășurată sub cale în afară de muzica populară.
genericul „La steaua care a răsărit”, organizată în fieca- Ea compune și interpretează și
re an la 15 ianuarie la Centrul nostru (str. Kobyleanska, muzică ușoară, și muzică folk, și
nr. 9) de Ziua Culturii Române din Cernăuți, va susți- romanțe, şi tangouri, valsuri...
ne un recital de cântece renumita interpretă Maria Sto- Mai puțini știu, însă, că ea este
ianov, artistă emerită din Republica Moldova. și o talentată violonistă și compozi-
Invitata de onoare a Centrului nostru este binecu- toare, având la activul ei peste 400
noscută publicului spectator din Bucovina în urma turne- de cântece, care au intrat în reper-
toriul multor interpreți din Republica
Moldova și România, printre care
se numără și renumiții cântăreți
Paul Surugiu-Fuego și Ion Suru-
ceanu, precum și interpretele Olga
Ciolacu, Angela Marta, Anișoara
Puică, Irina și Anatolie Bivol, Gali-
na Ursu, Cezara, formația „Acord”,
că ea este autoarea a două volu-
me de versuri – „Și îngerii ca omul
plâng” și „Gânduri țesute în suflet”,
că în cadrul multor concerte de au-
tor a cântat în duet cu Tudor Ungureanu, starostele şi sărbătoare a sufletului pentru nenumărații admiratori ai
cobzarul Ansamblului folcloric „Ştefan Vodă” din Căpria- cântecului românesc.
na, Anatol Mârzenco, Zinaida Bolboceanu din Chișinău, Vă așteptăm cu mult drag, stimată Doamnă.
precum și cu Paul Surugiu-Fuego din România. Că și pe interpreții din regiunea noastră: Maria Do-
De remarcat mai este și faptul că o bună parte din vghei, Gică Puiu, Gheorghe Posteucă, Dumitru Caulea,
cântecele cărora le-a dat viață, îndrăgite de melomanii corul Asociaţiei „Anastasia” din Ciudei, raionul Storo-
de pe ambele maluri ale Prutului, Nistrului și Tisei, răsu- jineţ, conducător Diana Velea, Igor Raţă, Alexandru
nă adeseori în diverse emisiuni radio și TV, la cererea Tărâţeanu, Elvira Maraşciuc, Mirabela Plevan, Elena
ascultătorilor, că unele dintre ele au devenit adevărate Nandriş, ansamblul „Fetele din Bucovina”. Și, desigur și
șlagăre, cum sunt „Printre stele”, „Fericirea”, „Întoar- pe Dumneavoastră, dragi spectatori, care sunteţi întot-
elor întreprinse de către formațiile etnofolclorice „Ștefan ce-te la mine”, „Sărut mâna, mamă”, „Dragostea mea”, deauna alături de noi.
Vodă” și „Ethnos” din Republica Moldova, în cadrul că- „Adă-mi flori de liliac”, „Inimă”, „Chișinău” și „Unire, frați,
rora ea a evoluat nu odată. unire” ș.a. Începutul la ora 17.00.
Dar, Maria Stoianov nu e cunoscută doar ca inter- Participarea Mariei Stoianov la această seară de Vasile TĂRÂŢEANU,
pretă de muzică populară tradițională românească, romanțe, dedicată Marelui nostru poet Mihai Eminescu, președintele Centrului Cultural Român
căci ea abordează cu succes și alte genuri muzi- în Ziua Națională a Culturii Române va fi o adevărată „Eudoxiu Hurmuzachi”

Aviz important!
Toţi abonaţii la săptămânalul „Libertatea Cuvântului” vor primi în dar un
CALENDAR CREŞTIN ORTODOX 2019 (stil nou, stil vechi).
16 LC
Joi, 10 ianuarie 2019 Vedete

ANDREEA
MARIN
dă un
restart
vieții ei
la 44 de ani

Andreea Marin dă un restart vieții început de an ar trebui să ne propunem început de an, după sărbătorile în care
ei la 44 de ani, dar nu e vorba de mă- aceasta. Nu sunt deloc genul de om eu nu mă abţin de la bunătăți, deoarece
ritiș sau de un nou copil. Vedeta face care să se mulțumească cu puțin. Din mie îmi place să trăiesc, fac detoxifierea
un nou pas în cariera ei în televiziune. fericire, sunt un om care nu suferă de organismului”, mai spune vedeta. An-
Andreea Marin spune că toți oamenii ar autosuficiență. Eu cred că începutul dreea completează activitatea sportivă
trebui să-și propună un restart în viață poate fi astăzi în orice minut. Așa e și cu ședințe de masaj thailandez și drenaj
la început de an, iar 2019 a sosit cu o cu dieta. Încep dieta de luni. De ce nu limfatic, care constau în adoptarea unui
nouă provocare în cariera ei. Prezen- aș începe-o de acum?”, a spus Andre- regim alimentar bazat exclusiv pe hrană
tatoarea TV a dezvăluit în emisiunea ea Marin, care a dezvăluit câteva secre- lichidă, pe care o consumă la fiecare
„La Măruță” că în acest an începe un te ale formei sale de invidiat. Vedeta nu 30 de minute. „Am un principiu, pe care
nou proiect, cum nu a mai avut în toată s-a abținut de la bucatele tradiționale de l-am învățat de la un trainer pe care
viața ei. „2019 este un an care vine cu Crăciun, însă la fiecare început de an l-am avut. El ne spunea: „Nu este nevo-
un proiect extraordinar pentru mine”, merge la sală, unde face exerciții sub ie, în perioada în care vreți să slăbiți, să
a spus Andreea, fără a oferi detalii. supravegherea unui instructor de fitness vă urcați pe cântar. Ba chiar v-aș sfătui
Prezentatoarea a promis că va reveni trei zile pe săptămână. să nu o faceți, fiindcă v-ați pierde din
asupra acestui subiect. „La fiecare „Am o viață echilibrată și, la fiecare motivație”, a spus Andreea Marin.
COLEGIUL DE REDACŢIE
Şef redactor
Contul de decontări Віддруковано у ПП Ключук С.М.
Valeria ŞTEFUREAC: м. Чернівці, вул, Заводська, 37 в

Mihai GROSU
р/р 26006011348150 secretar responsabil de redacţie Autorii materialelor publicate Retipărirea materialului este
Код ЕДРПОУ 39301520 Tatiana CARLAŞCIUC: redactor literar poartă responsabilitatea totală posibilă doar cu consimţământul
cuvântului
в ПАТ “Укрсоцбанк” (м.Київ) Dumitru VERBIŢCHI pentru veridicitatea faptelor autorului.
Adresa redacției: or. Cernăuți, МФО 300023 expuse. Preluarea materialelor publicate

om Redactor Vasile CARLAŞCIUC Redacţia poate să publice în paginile ziarului este posibilă
str. Mickiewicz, 5 rti.c
materiale fără să împărtăşească doar în cazul când se face
e Sergiu BARBUŢA
tel. mobil: 099-643-58-57, w.ly
b Romeo COFONDATOR AL ZIARULUI -
COLECTIVUL REDACŢIEI
punctul de vedere al autorului. referire la săptămânalul
„Libertatea Cuvântului”.

: / / ww CRĂCIUN
Designe și adaptare computerizată
lcuvantului@gmail.com; ttp Свідоцтво № ЧЦ 498-178 ПР від 16.07.2014 Natalia TCACIUC, Andrei BRUDÂC tir. total: 5600
Ціна договірна
h