You are on page 1of 6

1-13-2019

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Kontemplujemy dzisiaj scenę Chrztu
Pana Jezusa nad rzeką Jordan. Jan KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
chrzci, ma wielki autorytet, mnóstwo ks. Andrzej Maślejak
ludzi do niego przychodzi i zaczynają proboszcz
snuć domysły, czy nie jest on Mesjaszem. Ks. Robert Wojsław
Ale on wie kim jest, zna swoje miejsce w wikariusz
życiu, i żeby przeciąć domysły i Ks. Siarhei Anhur
spekulacje wprost mówi: "Ja was chrzczę wikariusz
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiazać
rzemyka u sandałów. On chrzcić was SIOSTRY MISJONARKI
bedzie Duchem Świętym i ogniem". (Łk 3,16) CHRYSTUSA KRÓLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
Tak jak Jan Chrzciciel potrafił okazać swoje uniżenie wobec Jezusa, tak s. Aleksandra Antonik
i my powinniśmy znać swoje miejsce w życiu i unikać wywyższania się, przełożona
ponieważ nasza wielkość zawsze polega na świadomej i głębokiej pokorze s. Małgorzata Polańska
wobec Boga.
Co dalej się dzieje w czasie chrztu Pana Jezusa? Otwiera się niebo, Duch NIEDZIELNE MSZE ŚW.
Święty zstępuje na Chrystusa i z nieba odzywa się głos: "Tyś jest mój Syn sobota - 4:00pm
umiłowany, w którym mam upodobanie". (Łk 3,22) Saturday - 5:30pm
in English
Zobaczmy jak Bóg Ojciec jest zadowolony ze swojego Syna? Publicznie
niedziela - 8:00, 9:30,
manifestuje, że kocha Jezusa, ponieważ On zgodził się wypełnić Jego wolę i
11:15 (z udziałem dzieci),
być Mu posłusznym aż do końca. A wola nie była łatwa, bo trzeba było
1:00, 7:00
zdecydować się na śmierć krzyżową. (z udziałem młodzieży)
Kiedy człowiek staje się umiłowanym dzieckiem Boga? Odpowiedż jest
jedna, prosta, ale jakże trudna - tylko wtedy, gdy w swoim życiu upodabnia
Codzienne Msze ŚW.
się i naśladuje Jezusa.
od poniedziałku do soboty
Pomyś teraz o twoim życiu - ono jest pełne wzlotów i upadków, pełne pytań o 9:00am;
i szukania odpowiedzi, pełne walki i trudu, pełne cierpienia i dźwigania od poniedziałku do piątku
krzyża, czasami nie do uniesienia. o 7:00pm
Dlaczego się trudzisz, dlaczego się nie poddajesz - bo wierzysz. Twoja wiara
Biuro Parafialne czynne:
zaczęła się na chrzcie św. i polega ona na tym, że obudziła w tobie
od poniedziałku do piątku
świadomość, że Chrystus jest obecny w każdym momencie twojego życia, a
10:00am -12:00pm
zwłaszcza w tych najtrudniejszych, dlatego nigdy nie odrzucaj Jego pomocy,
1:00pm - 5:00pm
nie buntuj się i nie odchodź. A gdy się zbuntowałeś i odszedłeś, zawsze
w soboty
możesz wrócić. Wrócić do Domu Ojca, Ojca, którego główną cechą jest
10:00am - 2:00pm
nieskończone miłosierdzie.
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLĘDA


Od Nowego Roku
NIEDZIELA – 13 STYCZNIA 2019 rozpoczęliśmy odwiedziny
8:00 +Rozalia, Paweł, Marianna, Bolesław Sekścińscy; duszpasterskie, zwane kolędą.
Rozalia, Czesław Chojnowscy; Irena Ledfor Pragniemy odwiedzić naszych
9:30 +Michalina Kacprzak Parafian, aby zanieść do ich
11:15 - O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla córki Marysi w domów i rodzin Boże
19 rocznicę urodzin - od rodziców błogosławieństwo. Kolęda ma
1:00 - O Boże bł. i opiekę Matki Bożej w rocznicę ślubu służyć lepszemu wzajemnemu
1:00 +Nixson James Kowalski poznaniu się. Niech to będzie
1:00 +Michael Pietraszko, Michal okazja do rozmowy o
1:00 +Paulina Wilżak radościach i smutkach
1:00 +Józef, Helena Tyleccy odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach
1:00 +Eugeniusz Piwiński (10 rocz. śmierci) naszej wspólnoty parafialnej. Rodziny, które chcą
7:00 +Ralph Clontz (6 rocz. śmierci) zaprosić kapłana z wizytą duszpasterską proszone są o
wypełnienie formularza, który wyłożony jest na stoliku
PONIEDZIAŁEK - 14 STYCZNIA 2019 w kościele i zwrócenie
9:00 +Michalina Kacprzak do biura lub zakrystii.
9:00 +Józef, Helena, Henryk Cybart Można kolędę zamówić
7:00 +Za rodziców: Jadwigę i Feliksa telefonicznie:
tel. 586-977-7267
WTOREK - 15 STYCZNIA 2019
9:00 +Michalina Kacprzak
9:00 +Jan Kowalczyk (10 rocz. śmierci)
7:00 +Janina, Eugeniusz Szleszyńscy; z rodziny POSŁUGA W KOŚCIELE
Rogowskich LEKTORZY
ŚRODA - 16 STYCZNIA 2019 Sobota/Niedziela 1 - 20 - 2019
9:00 - Za Parafian 4:00 - B. Tyra
7:00 +Michalina Kacprzak 5:30 - M. Ivers
CZWARTEK - 17 STYCZNIA 2019 8:00 - M. Mikołajczyk, A. Szklarska, D. Mandziuk
9:30 - Z. M. Purzyccy, A. Marchel
9:00 +Michalina Kacprzak 11:15 - Kl. 6
7:00 +Anna, Władysław Szaflarscy 1:00 - M. Vanderest, T. Sliwecka-
PIĄTEK - 18 STYCZNIA 2019 Płąchyńska, S. Bis
7:00 - D. Konopka
9:00 +Katarzyna Chryczyk
9:00 +Publius Kauczi KOLEKTORZY
7:00 +Michalina Kacprzak Sobota/Niedziela 1 - 20 - 2019
SOBOTA - 19 STYCZNIA 2019 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
9:00 +Michalina Kcprzak 8:00 - E. Filip, G. Mikołajczyk
4:00 +Matylda Pietrzak (3 rocz. śmierci) 9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
5:30 - O Boże bł. dla Teresy & John Demarco and 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydział, J.
Christopher Demarco, Mark & Carol, Walenty & Daniella Rakowiecki
Szczotka 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
NIEDZIELA - 20 STYCZNIA 2019
8:00 +Franciszka Bujak (2 rocz. śmierci) SKŁADKA CSA - 6 STYCZNIA 2019
9:30 +zmarli z rodzin Niemców i Kuzyk
11:15 +Michalina Kacprzak DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
1:00 +Antoni Bielenda (1 rocz. śmierci), zmarli z rodzin
Nowosad i Rebrowskich CSA $51,768.00 42,439.00 $9,329.00
1:00 +Paulina Wilżak
7:00 +Leokadia, Stanisław
Kraszewski

Serdeczne Bóg zapłać


za troskę o Kościół
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJA PAPIESKA NA STYCZEŃ 2019


Intencja ewangelizacyjna: Za młodzież,
szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za
W czwartek, 17 stycznia będziemy przykładem Maryi odpowiedziała na
przeżywać rocznicę śmierci Sługi wezwanie Pana do niesienia światu radości
Bożego ks. Ignacego Posadzego TChr, Ewangelii.
kapłana, który przed prawie 85 laty
organizował, na polecenie Prymasa
Polski kard. Augusta Hlonda, KAWIARENKA - PODZIĘKOWANIE
zgromadzenie zakonne księży i braci Dochód z kawiarenki z niedzieli 30 grudnia
chrystusowców, powołane do pracy zorganizowanej przez Radę
wśród Polonii. W 1959 r. założył Duszpasterską wynosi: $776.00
żeńskie Zgromadzenie Sióstr
Misjonarek Chrystusa Króla dla tego Dochód z kawiarenki z ostatniej
samego celu. Modlimy się o jego beatyfikację. niedzieli wynosi: $654.00
W poniedziałek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a we Rodzicom dzieci przygotowujących
wtorek, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i się do I Komunii Świętej
módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Serdeczne Bóg zapłać
dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. przedstawicielom Rady
Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym i Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych!!!
podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia
św. i serdeczna pamięć.

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN KONCERT ŚWIĄTECZNY CHÓRU „FILARECI”


W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie Serdecznie wytamy chór „Filaretów” W dzisiejszą
trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność niedzielę, 13 stycznia na Mszy świętej o godzinie 1:00
Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie Chόr „Filareci” pod dyrygenturą pana Piotra Szawieły
podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. wystąpi z repertuarem swoich najpiękniejszych kolęd.
Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia Jest to chόr czynny w naszym środowisku od 80 lat,
wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! wielokrotnie nagradzany i wyrόżniany zarόwno za
Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się działalność dla Polonii jak i za swoje walory muzyczne.
na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej Po Mszy świętej Filareci wystąpią z krόtkim koncertem
wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności naszych
włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one najpiękniejszych kolęd
skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu. podczas naszego
Opłatka Parafialnego.
Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o
Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem
ekumenizmu. Termin tygonia modlitw o jedność
chrześcijan został zaproponowany przez pioniera ruchu OPŁATEK
ekumenicznego Paula Wattsona z USA w 1908 r., aby HARCERZY
obejmował czas między dniem wspominającym św. Harcerze serdecznie
Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. zapraszają na Opłatek,
Chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym który odbędzie się w
świecie na ekumenicznych nabożeństwach i modlitwach. niedzielę, 20 stycznia.
Tegorocznym hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Spotkanie rozpocznie się
Chrześcijan są słowa z Księgi Powtórzonego Prawa “Dąż Mszą św. o godz. 1:00, a
do sprawiedliwości” Materiały na tegoroczny Tydzień po niej spotkanie w sali Jana Pawła II. Wstęp wolny.
Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem “Dąż do Młodzież harcerska, rodziny i sympatyce harcerstwa są
sprawiedliwości” (Pwt 16,20) zostały przygotowane przez mile widziani. Wszystkie donacje są przeznaczone na
chrześcijan z Indonezji. „Żałujemy za wyrządzaną rozwój Harcerstwa i można odpisać od podatków.
niesprawiedliwość tworzącą podziały, ale jako SERDECZNIE ZAPRASZAMY
chrześcijanie wierzymy również w moc Chrystusowego
przebaczenia i uzdrowienia. Dlatego jednoczymy się pod
krzyżem Chrystusa, prosząc OPŁATEK RODZINY „RADIA MARYJA”
zarówno o Jego łaskę, by Zapraszamy członków Rodziny
położyć kres „Radia Maryja” w dniu 27
niesprawiedliwości, jak i o stycznia. o godz. 1:00pm na Mszę
miłosierdzie dla tych, których św. z udziałem księży gości i o
grzeszne postępowanie godz. 2:30pm na opłatek. Bilety
przyczyniło się do utrwalenia sprzedawane są w niedzielę, w
przemocy i powstania nowych Lobby kościoła
napięć i rozłamów” Informacje - Elżbieta Bieciuk tel: 586-677-9385
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MODLITWOM POLECAMY PIELGRZYMKA ŚLADAMI


CHORYCH I CIERPIĄCYCH ŚW. CHARBELA
Irena, Antoni Popławski, Józef W dniach od 13 do 23 maja nasza parafia
Wasilewski, Anna Celińska, Maria Rożek, organizuje pielgrzymkę do Libanu. W
Barbara Grudka, Eleonora, Teresa programie pielgrzymki zwiedzanie miejsc
Szymański, Anna Rusinowski, Krystyna, związanych ze św. Charbelem, i
Helena Czapla, Magdalena Rożek, Bar- nawiedzenie miejsc biblijnych: Bejrut,
bara W, Marek N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Jadwiga Sydon, Tyr, Bartroun, Babylos, Dolina
Kondracka, Stanisława Mandziuk, Morgan Czerwiński, Qadisha, grób św. Charbela.
Lidia Krzyształowicz, Halina Bazarewska, Mieczysław Więcej informacji na ulotkch.
Basak, Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma Opiekun duchowy:
Muszyńska, Izabella, Paweł Kuniec, Maria, Elżbieta, Ks. Andrzej Maślejak, SChr
Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena Koszt pielgrzymki: $2500 z Chicago i $2800 z Detroit
Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina Więcej informacji: Biuro Parafialne (586) 977-7267 lub
Pienkowska, Leszek Siery, Bronisława Macek, Marian Czarek (630) 292-3332
B., Rod Lambert, Sohayla Babbie, Helena Janda,
Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak,
Fran Gun WYWIADÓWKA W POLSKIEJ SZKOLE
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza serdecznie
i nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin. zaprasza Rodziców na wywiadówki, które odbędą się w
niedziele 20 i 27 stycznia po Mszach Świętych o 9:30am I
11:15am
KOPERTY PARAFIALNE 20 stycznia - klasy: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI
W holu kościoła są wyłożone koperty na roczne składki. 27 stycznia - klasy: 0 “sześciolatki”, I, II, III, IV
Prosimy o ich odbiór. Serdecznie zapraszamy!!!

MSZE POGRZEBOWE
PEREGRYNACJA OBRAZU
W minionym czasie odeszała MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
do wieczności: DO RODZIN
śp. Helena Sojecka,
której Msza pogrzebowa została Zapraszamy do zapisu w biurze parafialnym
odprawiona w minioną sobotę. lub zakrystii osoby lub rodziny, które chcą
„Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie”. przyjąć Matkę Bożą do swojego domu.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Z nadzieją Zmartwychwstania dnia
8 stycznia 2019 r. w Puszczykowie ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE
odszedł do Pana śp. ks. Józef Parafianie, którzy używają kopertki i potrzebują
Furman, chrystusowiec. zaświadczenie w celach podatkowych za ofiary złożone w
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. ubiegłym roku na kościół i cele charytatywne, proszeni są
Józefa Furmana SChr odbędą się 11 stycznia w o wypełnienie poniższego formularza i zwrócenie do biura
Puszczykowie. parafialnego lub zakrystii. Zaświadczenia będą
Ks. Józef Furman urodził 11 września 1933 r. w do odebrania w zakrystii.
Dąbrowie. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 14
sierpnia 1950 r. Święcenia kapłańskie przyjął 20
kwietnia 1958 r. Po święceniach był wikariuszem w
parafii w Maszewie oraz w Szczecinie (1963). W latach
1959-1963 był sekretarzem Kurii Towarzystwa w Zaświadczenie
Puszczykowie. W latach 1964-1966 pracował w Australii za ofiary złożone w roku 2018
(Bankstown). W latach 1966-2014 był duszpasterzem
polonijnym w Ameryce Północnej: Bay City, Central
Imię i nazwisko________________________________
Falls, San Antonio, Worcester, Wyandotte, Oshawa,
Toledo, Sterling Heights, Chicago. Uczestniczył w Adres_______________________________
Kapitułach Generalnych Towarzystwa w 1968 i 1983
roku. Był radnym Wice-Prowincji w USA, ___________________________________
wiceprowincjałem, ekonomem prowincji. W latach
2002-2014 duszpasterzował w parafia pw. MB
Królowej Pokoju w Calgary. Od 2014 r. pełnił misję Nr koperty ____________
Towarzystwa w domu zakonnym w Puszczykowie.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553 Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Koordynator do spraw Katechezy Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Organistka - Justyna Pal - (586) 258 - 9586 Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Zakrystianka - Lider - Halina Kocz
s. Małgorzata Polańska (248) 224-8946 Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
RADA DUSZPASTERSKA: Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Przewodniczący: Marcin Zając Koło Seniorów „Złota Róża”
Zastępca: Marek Bieciuk Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
Sekretarz: Katarzyna Berry, Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Brygida Czaczkowska, Barbara Fiśkiewicz,
Kamil Foryś, Lech Olszak, Wojciech Orlik,
Paweł Rakowiecki, Maria Szaflarska,
GRUPY NIE PARAFIALNE
Mateusz Wasiołek, Zbigniew Ziarnowski
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
RADA FINANSOWA: Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
Przewodnicząca: Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Margaret Parker Rycerze Kolumba - John Roland (248) 755-7590
(248) 980 - 2797
Zastępca:
Jola Lewczuk (586) 484-2657
Jerzy Ryzner ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy Zespół Młodzieżowy „Credo”
Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
Telefoniczne dyżury w każdy wtorek od czwartek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawła II)
10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
Kordynator - Barbara Słomińska (248) 467-6778 czwartek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawła II)
Przedszkole parafialne
Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
ANGEL’S CORNER CENTER Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Justyna Pal - (586) 258-9586
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 6:30-8:30pm
Sala Jana Pawła II – Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Rezerwacje - biuro parafialne
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
w środy o godz. 6:40pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorną.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.