You are on page 1of 17

PANDUAN MENGISI PROFIL SEKOLAH

1. Isikan data pelajar yang terkini mengikut pendaftaran peperiksaan


(ruang calon bagi ETR PPD dan ETR Sekolah akan diisi secara automatik)

2. Isikan data pencapaian 5 tahun peperiksaan UPSR / PMR / SPM


(ruang bilangan dan ETR sahaja - peratus akan dikira secara automatik)

3. Isikan ruang ETR Sekolah dan TOV


(ruang bilangan sahaja - peratus akan dikira secara automatik)

4. OTI1, OTI2, OTI3 tidak perlu isi bilangan dan peratus - pengiraan dibuat secara automatik.

5. Cetakan hendaklah dibuat dengan memilih saiz kertas A4 landscape


JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH SMK AHMAD, 26600 PEKAN PENGETUA PN. LAILATUN ZALALIAH BT HUSSAIN
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KETUA PANITIA PN SALIZA BT STAN

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
2012 59 58 117 0 0 2 2 59 60 119

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS E
BIL PERKARA CAL GPS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 124 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 124 100.00 5.00
2 PMR 2007 109 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 109 100.00 5.00
3 PMR 2008 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 77 100.00 5.00
4 PMR 2009 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 120 100.00 5.00
5 PMR 2010 127 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 127 100.00 5.00
6 ETR PPD 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 119 100.00 5.00
7 ETR MP 119 119 100.00 0 0.00 0.00 0.00 119 100.00 0 0.00 1.00
8 TOV 119 119 100.00 0.00 0.00 0.00 119 100.00 0 0.00 1.00
9 OTI1 119 119 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 119 100.00 0 0.00 1.00
10 UP1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 OTI2 119 119 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 119 100.00 0 0.00 1.00
12 UP2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 OTI3 119 119 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 119 100.00 0 0.00 1.00
14 UP3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0 ### 0 ### #DIV/0!
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH PENGETUA
MATA PELAJARAN KETUA PANITIA

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
2011 59 58 117 0 0 2 2 59 60 119

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS E
BIL PERKARA CAL GPS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 124 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 124 100.00 5.00
2 PMR 2007 109 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 109 100.00 5.00
3 PMR 2008 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 77 100.00 5.00
4 PMR 2009 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 120 100.00 5.00
5 PMR 2010 127 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 127 100.00 5.00
6 ETR PPD 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 119 100.00 5.00
7 ETR MP 119 75 63.03 44 36.97 0.00 0.00 119 100.00 0 0.00 1.37
8 TOV 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 119 100.00 5.00
9 OTI1 119 25 21.01 15 12.32 0 0.00 0 0.00 40 33.33 79 66.67 3.79
10 UP1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 OTI2 119 50 42.02 29 24.65 0 0.00 0 0.00 79 66.67 40 33.33 2.58
12 UP2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 OTI3 119 75 63.03 44 36.97 0 0.00 0 0.00 119 100.00 0 0.00 1.37
14 UP3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0 ### 0 ### #DIV/0!
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH SMK AHMAD, PEKAN PENGETUA PN. LAILATUN ZLALIAH BT HUSSAIN


MATA PELAJARAN BAHASA ARAB KETUA PANITIA PN. FATIMAH BT HUSIN

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
2011 22 32 54 0 0 0 0 22 32 54

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS E
BIL PERKARA CAL GPS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 31 7 22.58 9 29.03 10 32.26 4 12.90 30 96.77 1 3.23 2.45
2 PMR 2007 29 4 13.79 11 37.93 8 27.59 6 20.69 29 100.00 0 0.00 2.55
3 PMR 2008 26 9 34.62 9 34.62 7 26.92 1 3.85 26 100.00 0 0.00 2.00
4 PMR 2009 21 8 38.10 4 19.05 8 38.10 1 4.76 21 100.00 0 0.00 2.10
5 PMR 2010 20 8 40.00 7 35.00 5 25.00 0 0.00 20 100.00 0 0.00 1.85
6 ETR PPD 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 54 100.00 5.00
7 ETR MP 54 54 100.00 0.00 0.00 0.00 54 100.00 0 0.00 1.00
8 TOV 54 11 20.37 15 27.78 11 20.37 9 16.67 46 85.19 8 14.81 2.78
9 OTI1 54 25 46.91 10 18.52 7 13.58 6 11.11 49 90.12 5 9.88 2.19
10 UP1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 OTI2 54 40 73.46 5 9.26 4 6.79 3 5.56 51 95.06 3 4.94 1.59
12 UP2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 OTI3 54 54 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54 100.00 0 0.00 1.00
14 UP3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0 ### 0 ### #DIV/0!
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH PENGETUA
MATA PELAJARAN KETUA PANITIA

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
2011 0 0 0 0 0 0 0

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS E
BIL PERKARA CAL GPS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 PMR 2007 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 PMR 2008 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 PMR 2009 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 PMR 2010 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 ETR PPD 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 ETR MP 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 TOV #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 OTI1 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 UP1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 OTI2 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 UP2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 OTI3 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 UP3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0 ### 0 ### #DIV/0!
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH PENGETUA
MATA PELAJARAN KETUA PANITIA

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
2011 0 0 0 0 0 0 0

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS E
BIL PERKARA CAL GPS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 PMR 2007 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 PMR 2008 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 PMR 2009 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 PMR 2010 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 ETR PPD 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 ETR MP 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 TOV #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 OTI1 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 UP1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 OTI2 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 UP2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 OTI3 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 UP3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0 ### 0 ### #DIV/0!
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH SMK AHMAD, PEKAN PENGETUA PN. LAILATUN ZALALIAH BT HUSSAIN


MATA PELAJARAN SEJARAH KETUA PANITIA PN. NORHAINI BT MUSA

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
2011 59 58 117 0 0 2 2 59 60 119

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS E
BIL PERKARA CAL GPS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 124 29 23.39 66 53.23 25 20.16 4 3.23 124 100.00 0 0.00 2.03
2 PMR 2007 109 36 33.03 32 29.36 34 31.19 7 6.42 109 100.00 0 0.00 2.11
3 PMR 2008 77 33 42.86 36 46.75 8 10.39 0.00 77 100.00 0 0.00 1.68
4 PMR 2009 120 59 49.17 56 46.67 5 4.17 0.00 120 100.00 0 0.00 1.55
5 PMR 2010 127 70 55.12 51 40.16 6 4.72 0.00 127 100.00 0 0.00 1.50
6 ETR PPD 119 78 65.55 41 34.45 0.00 0.00 119 100.00 0 0.00 1.34
7 ETR MP 119 85 71.43 34 28.57 0.00 0.00 119 100.00 0 0.00 1.29
8 TOV 119 2 1.68 34 28.57 64 53.78 19 15.97 119 100.00 0 0.00 2.84
9 OTI1 119 30 24.93 34 28.57 43 35.85 13 10.64 119 100.00 0 0.00 2.32
10 UP1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 OTI2 119 57 48.18 34 28.57 21 17.93 6 5.32 119 100.00 0 0.00 1.80
12 UP2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 OTI3 119 85 71.43 34 28.57 0 0.00 0 0.00 119 100.00 0 0.00 1.29
14 UP3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0 ### 0 ### #DIV/0!
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH SMK AHMAD, PEKAN PENGETUA PN. LAILATUN ZALALIAH BT HUSSAIN


MATA PELAJARAN GEOGRAFI KETUA PANITIA

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
2011 59 58 117 0 0 2 2 59 60 119

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS E
BIL PERKARA CAL GPS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 124 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 124 100.00 5.00
2 PMR 2007 109 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 109 100.00 5.00
3 PMR 2008 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 77 100.00 5.00
4 PMR 2009 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 120 100.00 5.00
5 PMR 2010 127 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 127 100.00 5.00
6 ETR PPD 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 119 100.00 5.00
7 ETR MP 119 105 88.24 14 11.76 0.00 0.00 119 100.00 0 0.00 1.12
8 TOV 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 119 100.00 5.00
9 OTI1 119 35 29.41 5 3.92 0 0.00 0 0.00 40 33.33 79 66.67 3.71
10 UP1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 OTI2 119 70 58.82 9 7.84 0 0.00 0 0.00 79 66.67 40 33.33 2.41
12 UP2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 OTI3 119 105 88.24 14 11.76 0 0.00 0 0.00 119 100.00 0 0.00 1.12
14 UP3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0 ### 0 ### #DIV/0!
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH SMK AHMD, PEKAN PENGETUA PN. LAILATUN ZALALIAH BT HUSSAIN


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KETUA PANITIA PN. NORAZNITA BT KAMARUZAMAN

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
2011 TING 1 47 65 112 0 0 0 0 47 65 112

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS E
BIL PERKARA CAL GPS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 114 76 66.67 37 32.46 1 0.88 0 0.00 114 100.00 0 0.00 1.34
2 PMR 2007 103 43 41.75 45 43.69 14 13.59 1 0.97 103 100.00 0 0.00 1.74
3 PMR 2008 76 73 96.05 3 3.95 0 0.00 0 0.00 76 100.00 0 0.00 1.04
4 PMR 2009 116 96 82.76 19 16.38 1 0.86 0 0.00 116 100.00 0 0.00 1.18
5 PMR 2010 124 91 73.39 31 25.00 2 1.61 0 0.00 124 100.00 0 0.00 1.28
6 ETR PPD 112 102 91.07 10 8.93 0 0.00 0 0.00 112 100.00 0 0.00 1.09
7 ETR MP 112 106 94.64 6 5.36 0 0.00 0 0.00 112 100.00 0 0.00 1.05
8 TOV 112 11 9.82 30 26.79 24 21.43 30 26.79 95 84.82 17 15.18 3.11
9 OTI1 112 11 9.82 30 30.00 24 21.43 30 26.79 95 84.82 17 15.18 3.11
10 UP1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 OTI2 112 74 66.37 14 12.50 8 7.14 10 8.93 106 94.94 6 5.06 1.74
12 UP2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 OTI3 112 106 94.64 6 5.36 0 0.00 0 0.00 112 100.00 0 0.00 1.05
14 UP3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0 ### 0 ### #DIV/0!
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH SMK AHMD, PEKAN PENGETUA PN. LAILATUN ZALALIAH BT HUSSAIN


MATA PELAJARAN SAINS KETUA PANITIA PN. ZAHARIAH BTCHIK

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
2011 59 58 117 0 0 2 2 59 60 119

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS E
BIL PERKARA CAL GPS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 124 28 22.58 67 54.03 24 19.35 5 4.03 124 100.00 0 0.00 2.05
2 PMR 2007 109 20 18.35 45 41.28 27 24.77 17 15.60 109 100.00 0 0.00 2.38
3 PMR 2008 77 44 57.14 28 36.36 5 6.49 0 0.00 77 100.00 0 0.00 1.49
4 PMR 2009 120 46 38.33 64 53.33 10 8.33 0 0.00 120 100.00 0 0.00 1.70
5 PMR 2010 127 68 53.54 45 35.43 14 11.02 0 0.00 127 100.00 0 0.00 1.57
6 ETR PPD 119 77 64.71 42 35.29 0 0.00 0 0.00 119 100.00 0 0.00 1.35
7 ETR MP 119 92 77.31 27 22.69 0 0.00 0 0.00 119 100.00 0 0.00 1.23
8 TOV 119 20 16.81 63 52.94 32 26.89 4 3.36 119 100.00 0 0.00 2.17
9 OTI1 119 44 36.97 51 42.86 21 17.93 3 2.24 119 100.00 0 0.00 1.85
10 UP1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 OTI2 119 68 57.14 39 32.77 11 8.96 1 1.12 119 100.00 0 0.00 1.54
12 UP2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 OTI3 119 92 77.31 27 22.69 0 0.00 0 0.00 119 100.00 0 0.00 1.23
14 UP3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0 ### 0 ### #DIV/0!
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH SMK AHMD, PEKAN PENGETUA PN. LAILATUN ZALALIAH BT HUSSAIN


MATA PELAJARAN MATEMATIK KETUA PANITIA PN. NOOR FAZLIATON BT MOHD SAAD

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
2011 59 58 117 0 0 2 2 59 60 119

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS E
BIL PERKARA CAL GPS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 124 57 45.97 43 34.68 18 14.52 6 4.84 124 100.00 0 0.00 1.78
2 PMR 2007 109 46 42.20 33 30.28 20 18.35 10 9.17 109 100.00 0 0.00 1.94
3 PMR 2008 77 54 70.13 17 22.08 5 6.49 1 1.30 77 100.00 0 0.00 1.39
4 PMR 2009 120 80 66.67 26 21.67 13 10.83 1 0.83 120 100.00 0 0.00 1.46
5 PMR 2010 127 98 77.17 23 18.11 6 4.72 0 0.00 127 100.00 0 0.00 1.28
6 ETR PPD 119 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 119 100.00 5.00
7 ETR MP 119 102 85.71 14 11.76 0.00 0.00 116 97.48 3 2.52 1.22
8 TOV 119 18 15.13 37 31.09 44 36.97 13 10.92 112 94.12 7 5.88 2.61
9 OTI1 119 46 38.66 29 24.65 29 24.65 9 7.28 113 95.24 6 4.76 2.15
10 UP1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 OTI2 119 74 62.18 22 18.21 15 12.32 4 3.64 115 96.36 4 3.64 1.68
12 UP2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 OTI3 119 102 85.71 14 11.76 0 0.00 0 0.00 116 97.48 3 2.52 1.22
14 UP3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0 ### 0 ### #DIV/0!
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH PENGETUA
MATA PELAJARAN KETUA PANITIA

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
2011 0 0 0 0 0 0 0

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS E
BIL PERKARA CAL GPS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 PMR 2007 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 PMR 2008 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 PMR 2009 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 PMR 2010 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 ETR PPD 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 ETR MP 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 TOV #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 OTI1 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 UP1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 OTI2 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 UP2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 OTI3 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 UP3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0 ### 0 ### #DIV/0!
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH SMK AHMAD, PEKAN PENGETUA PN. LAILATUN ZALALIAH BT HUSSAIN


MATA PELAJARAN KH - ERT KETUA PANITIA PN. JULIA

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
2011 0 47 47 0 0 2 2 0 49 49

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS E
BIL PERKARA CAL GPS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 PMR 2007 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 PMR 2008 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 PMR 2009 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 PMR 2010 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 ETR PPD 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 49 100.00 5.00
7 ETR MP 49 47 95.92 2 4.08 0.00 0.00 49 100.00 0 0.00 1.04
8 TOV 49 1 2.04 17 34.69 23 46.94 8 16.33 49 100.00 0 0.00 2.78
9 OTI1 49 16 33.33 12 24.49 15 31.29 5 10.88 49 100.00 0 0.00 2.20
10 UP1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 OTI2 49 32 64.63 7 14.29 8 15.65 3 5.44 49 100.00 0 0.00 1.62
12 UP2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 OTI3 49 47 95.92 2 4.08 0 0.00 0 0.00 49 100.00 0 0.00 1.04
14 UP3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0 ### 0 ### #DIV/0!
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH PENGETUA
MATA PELAJARAN KETUA PANITIA

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
2011 0 0 0 0 0 0 0

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS E
BIL PERKARA CAL GPS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 PMR 2007 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 PMR 2008 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 PMR 2009 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 PMR 2010 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 ETR PPD 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 ETR MP 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 TOV #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 OTI1 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 UP1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 OTI2 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 UP2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 OTI3 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 UP3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0 ### 0 ### #DIV/0!
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH SMK AHMAD, PEKAN PENGETUA PN. LAILATUN ZALALIAH BT HUSSAIN


MATA PELAJARAN KH - PD KETUA PANITIA PN. ROSE NORAFINA BT ARIFFIN

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH BESAR
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
2011

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS E
BIL PERKARA CAL GPS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
1 PMR 2006 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 PMR 2007 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 PMR 2008 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 PMR 2009 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 PMR 2010 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 ETR PPD 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 ETR MP 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 TOV 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 70 100.00 5.00
9 OTI1 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 UP1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 OTI2 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 UP2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 OTI3 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 UP3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0 ### 0 ### #DIV/0!
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PROFIL MATA PELAJARAN PMR

SEKOLAH SMK AHMD, PEKAN PENGETUA PN. LAILATUN ZALALIAH


MATA PELAJARAN KELAS KEMAHIRAN AL-QURAN KETUA PANITIA PN. ASIAH BINTI MOHA

DATA MURID
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN
PMR L P JUM L P JUM L P JUM L
2011 6 18 24 0 0

ETR, TOV DAN PENCAPAIAN PMR 2011


A B C D LULUS
BIL PERKARA CAL
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL
1 PMR 2006 114 76 66.67 37 32.46 1 0.88 0 0.00 114
2 PMR 2007 103 43 41.75 45 43.69 14 13.59 1 0.97 103
3 PMR 2008 76 73 96.05 3 3.95 0 0.00 0 0.00 76
4 PMR 2009 116 96 82.76 19 16.38 1 0.86 0 0.00 116
5 PMR 2010 124 91 73.39 31 25.00 2 1.61 0 0.00 124
6 ETR PPD 24 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24
7 ETR MP 24 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24
8 TOV 24 0 0.00 4 16.67 8 33.33 4 16.67 16
9 OTI1 24 16 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16
10 UP1 24 1 4.17 0.00 0.00 0.00 1
11 OTI2 24 16 66.67 1 5.56 3 11.11 1 5.56 16
12 UP2 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0
13 OTI3 24 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24
14 UP3 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0
15 AR (PMR 2011) ### ### ### ### 0
ANG

PMR

PN. LAILATUN ZALALIAH BT HUSSAIN


PN. ASIAH BINTI MOHAMAD NOOR

LAIN-LAIN JUMLAH BESAR


P JUM L P JUM
0 0 6 18 24

PMR 2011
LULUS E
GPS
% BIL %
100.00 0 0.00 1.34
100.00 0 0.00 1.74
100.00 0 0.00 1.04
100.00 0 0.00 1.18
100.00 0 0.00 1.28
100.00 0 0.00 1.00
100.00 0 0.00 1.00
66.67 8 33.33 3.67
66.67 8 33.33 2.78
4.17 23 95.83 4.83
66.67 8 33.33 1.89
0.00 24 100.00 5.00
100.00 0 0.00 1.00
0.00 24 100.00 5.00
### 0 ### #DIV/0!