You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN JOHOR JAYA 1

JADUAL GURU PENYEDIA SOALAN SUBJEK REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2019

TINGKATAN/ PEPERIKSAAN
PENTAKSIRAN MAKLUM PEPERIKSAAN PENTAKSIRAN MAKLUM
AKHIR
JENIS BALAS 1 PERTENGAHAN TAHUN BALAS 2
TAHUN
PEPERIKSAAN GURU MASA GURU MASA GURU MASA GURU MASA

TINGKATAN 1 PN AISHAH 1 jam CIK HAMIMAH 2 jam PN AISHAH 1 jam CIK 1 jam
HAMIMAH

TINGKATAN 2 EN FADLY 1 jam PN ROHANI 2 jam PN LEE BEE 1 jam PN ROHANI 2 jam
THENG