You are on page 1of 210
Pr, prof. univ. de. Constantin COMAN Dreptatea lui Dumnezeu si dreptatea oamenilor Dialogari ‘ca Remus RADULESCU Editura Bizantina Bucuresti Pr prof, univ, dr, Constantin COMAN Dipata bi Dense 3 tsa camer Soi mele, Garona preabiters, prope si recunostingt ‘Coperta: Maris COMAN ‘ehooredactae Eiodor IFTIMIU Corectus: Teodor COMAN Desctierea CIP a Bibliotecii Nayionale « Romé COMAN, CONSTANTIN, ‘reptatea lui Dumnezeu si dreptatea oamenilor/ pr. prof. de. Constantin Coman, — Bucures Paltura Bizansns, 2010 ISBN 978-606-8112.05.3 CopyeightOEaliura Banting ISBN 978-606-8112.05-3 fan iseicese 2007-2008, a niiatva domnalut Ress idulseu de It Rao Romina Aca, am ral impreun, ‘mined de dhiniie,o sti de dalogus pe margins Evanghebet “Sdumissea repectv. Eau dialog acer, care se desig urn Sponan ji Uber plecind de la’ primi insebare « domauhs Telueior. Am lost provaeat ca teolog bibist si transpun fate ‘eis comung, ag acces, principale teme ale Brangheli ‘Mineitoralai Histos, Obecvulpriacipal urmisc de reazatoal fadio ett sf dm Sfineor Evangheli o ermine eit mai apcat bk Droblemele eu cate se confrunc omal de asain va 32 Pradind. Am inceecat, de atemenes, 0 eplich din perspeciva Eranghelci Mintitorki Hrstos la tendingele majore ale civkeajh contemporane mondaliate, Am fost bucstos ef am feu acoperim toate duminice de peste an si et dialogue ‘Soutee au avucaudinp. Ea carte mau fost else toate ialogunle su sunt predic Nu denvolh sstematic conyinutal Evanghelil, sich oi tateet exhausiv vteo tt Stume din fagaeara respec, Limbajl este foarte fet de ext predcstorial, Elberarea exegezci textelor biblice de context Fiigie gh de cl. acalemie a fost, pertry mine personal, 0 fexpeicaft possi Maint dack impromotaea.tmbajusi ‘Shou te ar face’mesaal evanghelc mal teansparent mai Inoblizator chien pedich. ‘Mali line asc ide pictent man suger st public aceste ding into care. Am refuzat nal, coins ck J transciee sar pied tocma faecal confeit de forma Tor ‘on. Ia pls, no ert sigue ef sunt sufient de consistente pent S rmestapublicaea late volum. Nit acum ou sunt foane Convine de acest her,