You are on page 1of 8

Capitolul 2 Calculul curentilor de scurtcircuit si stabilirea plafoanelor de

scurtcircuit pentru definitivarea schemelor electrice ale statiilor de tensiune U1


şi U2 şi alegerea aparatajului de comutaţie.

2.1 CALCULUL CURENȚILOR DE SCURTCIRCUIT

SCOPUL : dimensionarea/verificarea aparatelor de comutație și a conductoarelor utilizate în instalațiile


electrice din centrale și stații

Ipoteze simplificatoare :
o în zona în care se considerã scurtcircuitul, tensiunea în momentul anterior defectului poate fi diferitã de Un,
acest aspect luându-se în considerare prin factorul de tensiune CU; de exemplu, pentru calculul curentului
maxim de scurtcircuit CU =1,1 pentru instalațiile cu Un < 220 kV și 1,0 pentru instalațiile cu Un < 400 kV

o reactanța ohmicã a liniilor electrice aeriene (LEA) și a liniilor electrice în cablu (LEC) cu Un 110 kV, de
regulã, poate fi neglijatã; și în cazul liniilor de medie tensiune rezistența poate fi neglijatã, cu condiția ca
acest lucru sã nu majoreze substanțial valoarea curenților de scurtcircuit

2.1.1 Calculul curenților de scurtcircuit trifazat prin metoda unitãților relative

Fig 2.1 Schema Principiu si echivalent


Se transformã schema de principiu inițialã într-o schemã cu un singur nivel de tensiune (prin
înlocuirea cuplajelor magnetice cu cuplaje galvanice) Fig 2.1
♣Schema echivalentã de calcul (schema raportatã) conține reactanțe care sunt exprimate în
unitãți relative (adimensionale).
DATE CALCUL
 Sb =10000[MVA]
 CU =1,1 dacaUn  220 [kV]
 Isc1=29kA ,Isc2 =28kA
 ksoc=1,8 ; Xsp =0.42 (Ω/km)
 m=0.05 ;L1=L2=120km
 n=1
td=1[s]
Table 2.1 rezultal

Exemplu de calcul
𝑆𝑠𝑐1 = √3 ∗ 𝑈1 ∗ 𝐼𝑠𝑐1 = √3 ∗ 220 ∗ 29 = 11050.48 MVA
𝑆𝑠𝑐2 = √3 ∗ 𝑈12 ∗ 𝐼𝑠𝑐2 = √3 ∗ 110 ∗ 28 = 5334.716 MVA

Valorile reactanțelor exprimate în marimi relative de baza pentu sursa 1

S  Cu 10000×1.1
X *S  b -> X* S1 = = 0.9954 [-]
S sc 11050.48
𝑆𝑏 0.42∗120∗10000
𝑋𝐿 = Xsp*L* 𝑈 2 → 𝑋𝐿1 = =10.413 [-]
𝑛𝑓 220^2

♠Calculul curenților de scurtcircuit trifazat cu punctul defect K2 U Referinta = 110kV

 Reducerea schemei echivalente în raport cu punctul de defect K2


Metoda coeficienților P :

Cu ,

X1 = XS1 +Xl1 =0.9954+10.413=10.408 [-]

X2 = XS2 +Xl2 =2.062+10.413=12.475 [-]


𝑋∗𝑆 +𝑋∗𝑀
Xc = =(2.75+5)= 7.75[-]
1

1 1
P =1 +7.75*(10.408 +12.475 ) =2.37

Rezultal ,

X’1 = 2.37 × 10.408=24.67 [-]

X’2 = 2.37 × 12.475=29.56 [-]

reactanța echivalentã (rezultantã) în unitãți relative de bazã:

1 1 24.67∗29.56
1/Xech = +  Xech = = 13.44 [-]
𝑋′1 𝑋′2 24.67+29.56

reactanța echivalentã (rezultantã) în unitãți relative nominale

n X  Sn 16385
X ech ech  = 13.44* = 22.02[-]
Sb 10000

Perntru ramura sistemului energetic, Sn se poate considera ca fiind puterea în funcțiune estimatã pentru o
perspectivã de circa cinci ani (de exemplu: ținând seama de evoluția consumului în viitor în SEN, se poate
alege 8000 - 12000 MVA). : Pentru cazul proiectelor ∑Sn = Ssc1+Ssc2

∑Sn= 11050.5+5334.716= 16385 MVA

Se determinã dacã ramura se comportã ca o sursã de putere infinitã (depãrtatã) sau o sursã de putere
finitã (apropiatã) în raport cu punctul de defect, pe baza comparație:

n  sau  3
X ech

X n ech >3 atunci sursa respectivã este de putere infinitã (depãrtatã ) Rezulta,
n
I ech
Ib 𝑺𝒃
I p0  I p   CU   CU  , cu I b = √𝟑∗𝑼𝒃 = 10000/( √3 ∗ 110) =52.48 kA
X ech n
X ech

 Pentru sursa 1 S1 Xech 1 = X’1 =24.67 [-]

52.48
𝑰𝒑𝟎 = 𝑰𝒑∝ = 1.1 ∗ =2.34kA
24.67

 Pentru sursa 2 S2 Xech 2 = X’2=29.56[-]

52.48
𝑰𝒑𝟎 = 𝑰𝒑∝ = 1.1 ∗ =1.95kA
29.56

Ip0total=∑Ip0 = Ip∞total=∑Ip∞ =1.95+2.34 =4.29 kA


52.48
♣ NOTAM : Ip0total=∑Ip0 = Ip∞total=∑Ip∞=1.1 ∗ =4.29 kA (Calcul direct dela
13.44
reactanța echivalentã (rezultantã) în unitãți relative de bazã Xech nu trebuie sa calcul separate
fiecare sursa )
 Curentul de șoc ișoc se calculeazã pentru a putea determina solicitãrile
electrodinamice ale aparatelor

işoc  2  k şoc  I p0total

= √2 *1.8 *4.29 =10.92 kA

 Curentul echivalent termic Iet se calculeazã pentru a determina solicitãrile termice ale
aparatelor în caz de scurtcircuit:
Iet  I p0total  ( m  n )  td 1
=4.29 * √(0.05 + 1) ∗ 1 =4.4 kA

♠Calculul curenților de scurtcircuit trifazat cu punctul defect K1 U Referinta = 220kV

reactanța echivalentã (rezultantã) în unitãți relative de bazã:

1 1 10.408∗12.475
1/Xech K1 = +  Xech = 10.408+12.475 = 5.67 [-]
𝑋1 𝑋2
X n ech >3 atunci sursa respectivã este de putere infinitã (depãrtatã ) Rezulta,

n
I ech
Ib 𝑺𝒃
I p0  I p   CU   CU  cu , cu I b = √𝟑∗𝑼𝒃 = 10000/( √3 ∗ 220) =26.24 kA
X ech n
X ech
26.24
𝑰𝒑𝟎 = 𝑰𝒑∝ = 1.1 ∗ =5.09 kA
5.67

 Curentul de șoc ișoc se calculeazã pentru a putea determina solicitãrile


electrodinamice ale aparatelor

işoc  2  k şoc  I p0total

= √2 *1.8 *5.09 =12.95 kA

 Curentul echivalent termic Iet


Iet  I p0total  ( m  n )  td 1
=5.09 * √(𝟎. 𝟎𝟓 + 𝟏) ∗ 𝟏 = 5.21 kA

Punct Undef Ip0total Iptotal ișoc Iet Plafon de


de scurtcircuit

defect kV kA kA kA kA kA

K1 220 5.09 5.09 12.95 5.21 31.5

K2 110 4.29 4.29 10.92 4.4 31.5

♣Plafon de scurtcircuit

IO cu Un =220kV .Dispozitiv de actionare 3 MOP

♣ Curentul de scurcircuit rezultã mai mic decât capacitatea de rupere a întreruptoarelor avute
la dispoziție.

2.2 Calculul curenților de scurtcircuit monofazt prin metoda unitãților relative

Scurtcircuitul monofazat este un regim de funcționare nesimetric, care apare ca urmare a


existenței unei legãturi cu pãmântul în rețele electrice cu neutrul legat la pãmânt sau cu neutrul
tratat prin rezistențã.

Ipoteze de calcul :
 Calculul curentului de scurtcircuit monofazat se bazeazã pe faptul cã orice sistem
nesimetric se poate descompune în trei sisteme simetrice: direct, invers și homopolar.
 Pentru scurtcircuitul monofazat, schema rezultantă se obţine din înserierea celor trei
scheme simetrice. Relaţia de calcul a reactanţei echivalente:
X X X X
e ed ei eh

o Xd este reactanţa calculată la scurtcircuitul trifazat (simetric) din TABLE 2.1


Pentru Locul defect K1 : U Referinta = 220kV

Xed K1 = X echi K13fazat = 5.67 [-]

Pentru Locul defect K2 : U Referinta = 110kV

Xed K2 = X echi K23fazat = 13.44 [-]

o Xi se poate considera în mod acoperitor de valoare egală cu Xd

Xi K1= Xed K1 = X echi K13fazat = 5.67 [-]

Xi K2= Xed K2 = X echi K23fazat = 13.44 [-]

o Xh diferă ,se obtine dupa calcul :

Schema scurcircuit . monofazat (AT 220/110kV)


 Pentru Locul defect K1
(𝑋ℎ𝑠1+𝑋ℎ𝑙1)∗(𝑋ℎ𝑠2+𝑋ℎ𝑙2)
Xech hom L+S K1 =
𝑋ℎ𝑠1+𝑋ℎ𝑙1+𝑋ℎ𝑠2+𝑋ℎ𝑙2

(2.5+20.82)∗(3+20.82)
= = 11.79[-]
2.5+20.82+3+20.82

 Pentru Locul defect K2


Xech hom L+S K2 = Xech hom L+S K1 +Xh, S +Xh, M
=11.79+2.75+5 =19.54 [-]

♠Calculul curenților de scurtcircuit monofazat cu punctul defect K1 U Referinta = 220kV

 reactanţei echivalente:
X  X X X
e ed ei eh

X e,K1 = Xech hom L+S K1 + Xi K1 + Xed K1 =11.79+5.67+5.67=23.13[-]

1 1 I S
I I  3  CU  b  3  CU  n
po p X 3 U  X n
 e n e

Ip0total= Ip∞total = 3* 1.1 *26.24/23.13 =3.74 kA

♠Calculul curenților de scurtcircuit monofazat cu punctul defect K1 U Referinta = 110kV

reactanţe echivalente:
X e,K2 = Xech hom L+S K2 + Xi K2 + Xed K2 =19.54+13.44+13.44=46.42[-]
1 1 I S
I I  3  CU  b  3  CU  n
po p X
e 3  U  Xn
n e

Ip0total= Ip∞total = 3* 1.1 *52.48/46.42 =3.7 kA

♣ Valoarea curentului de scurtcircuit monofazat sã rezulte mai micã decât a celui trifazat

2.3 Calculul curenților de scurtcircuit bifazat


Scurtcircuitul bifazat este un regim de funcționare nesimetric, în al cãrui calcul intervin sistemele
simetrice directã și inversã. Procedura de calcul este asemãnãtoare cu cea pentru scurtcircuitul
monofazat.

 punctul defect K1

X e,K1 = Xi K1 + Xed K1 =2Xed K1 =11.34 [-]

Ip0total= Ip∞total = √𝟑 * 1.1 *26.24/11.34 = 4.41kA

 punctul defect K2
X e,K2 = Xi K2 + Xed K2 =2Xed K2 =13.44*2=26.88 [-]
Ip0total= Ip∞total = √𝟑 * 1.1 *52.48/26.88 = 3.8 kA

♣ valoarea curentului de scurtcircuit bifazat rezulte mai mic decât în cazul scurcircuitului trifazat deci nu
trebuie verificarea la stabilitate termicã si cea dynamic.Adica nu trebuie sa calculam I soc la SCC bifazat .